pakhus 13 - Erhverv Aarhus

erhvervaarhus.dk

pakhus 13 - Erhverv Aarhus

ERHVERV AARHUS 2011 / 2012

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


INDHOLD

Velkommen til nye medlemmer

Bestyrelsen

Ledelsesberetning

Sammendrag af regnskab

Arrangementsudvalget

Arrangementer

International Community

Legatudvalget

Repræsentationer

PAKHUS 13

Erhverv Aarhus´ samarbejde med Aarhus Kommune

Erhvervs- og kultursamarbejde

Andre samarbejdsflader

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Assessit

Bo Fensbæk

www.assessit.dk

Bricks A/S

Martin Busk

www.bricks.dk

BRUSHOLT | CONSULT

Michael Brusholt

www.brusholtconsult.dk

BankNordik

Michael Simonsen

www.banknordik.dk

Busselskabet Aarhus Sporveje

Torben Høyer

www.busselskabet.dk

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Courant Group ApS

Morten Aaby

www.courant.dk

Datagraf

Hans-Georg Hansen

www.datagraf.dk

Dansk Indkøb A/S

Gerner Kristensen

www. d-i.dk

Efficient Project Management

Lise Grevenkop-Castenskiold

www.efficientprojectmanagement.com

Formuepleje A/S

Claus Hommelhoff

www.formuepleje.dk

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Feminine Sales Power

Louise Schubert

www.femininesalespower.dk

Garuda AS

Rasmus Mortensen

www.garuda.dk

home Erhverv

Martin Julsgaard

www.homeerhverv.dk

HESØ Udvikling A/S

Henrik Munk Thomsen

www.hs1.dk

it-forum Midtjylland

Ole Middelhede

www.itforum.dk

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


iPaper A/S

Anders Dahl

www.ipaper.dk

JYSK

Jan Verhoek

www.jysk.com

Jungquist Consulting

Bente Jungquist

JCI

Nicolaj Bang

www.jci.dk

KMD

Flemming Rod Jeppesen

www.kmd.dk

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


komma - Kommunikation & Marketing

Mette Gammelby

www.kommakomma.com

Kvindemuseet i Danmark

Merete Ipsen

www.kvindemuseet.dk

Krifa

Jesper Wengel

www.krifa.dk

Kontaktlinse Instituttet

Bo Lauenborg

www.kontaktlinseinstituttet.dk

NCC Construction Danmark A/S

Per Bruhn

www.ncc.dk

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Partner Management A/S

Leo Henriksen

www.pmas.dk

ProcessConnect A/S

Jan Kannegaard

www.processconnect.dk

PFA Pension

Søren Bach

www.pfa.dk

Paul Natorp - Learning Innovation

Paul Natorp

www.paulnatorp.dk

Poulsens Planteservice

Nikolaj Krogh-Poulsen

www.poulsens-planteservice.dk

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


PENSIONSSELSKABET

Stig Wetterstrøm

www.pensionsselskabet.skandia.dk

Simplex Consult

Brian Pedersen

www.simplexconsult.dk

Sailing Aarhus

Thomas Capitani Nielsen

www.sailing-aarhus.dk

THE FAT STUDIO

Thomas Bundgaard Hansen

www.thefatstudio.com

Teatret Svalegangen

Per Smedegaard

www.svalegangen.dk

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Aarhus Sea Rangers

Daniel Astola

www.searangers.dk

Århus Kunstakademi

Esben Kullberg

www.aarhuskunstakademi.dk

Aarhus Stadsarkiv

Søren Bitsch Christensen

www.aarhusstadsarkiv.dk

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Bestyrelsen

Bestyrelsen repræsenterer et bredt udsnit af områdets erhvervsliv.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf de tre førstnævnte udgør Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget

Formand: Direktør Peter Kjær, A/S Schouw & Co

Medlem af bestyrelsen siden februar 2003, formand siden september 2004 samt en del af forretningsudvalget.

Peter Kjær har været ansat i A/S Schouw & Co. siden 1993, primært med forretningsudvikling og administration.

Peter Kjær bidrager tillige aktivt som medlem af Erhvervskontaktudvalget, Aarhus Kommune, Bestyrelsesmedlem i Den

gamle By, medlem af Kattegatkommitéen samt en række andre udvalg og fonde.

Næstformand: Direktør Hans Hansen

Medlem af bestyrelsen siden 1993 og en del af Forretningsudvalget.

Hans Hansen er aktiv indenfor forhold omkring byens handelsliv og Erhverv Aarhus´ repræsentant i bestyrelsen for

Århus Købmandsskole.

Områdedirektør Heine Bach, Nordea

Medlem af bestyrelsen siden 2004 samt en del af Forretningsudvalget.

Heine Bach har været ansat i Nordea siden 1970 og er i dag direktør for område Aarhus, der dækker Aarhus Kommune

og har 22 filialer med i alt ca. 300 medarbejdere.

Heine Bach er norsk konsul, Finanssektorens repræsentant i Vækstforum Region Midtjylland, aktiv i Kattegatkommitéen

samt aktiv i forretningsudvalget for Aarhus Festuge og en række andre udvalg.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Direktør Marianne Bedsted, Musikhuset Aarhus

Medlem af bestyrelsen siden 2006 samt medlem af Erhverv Aarhus´ Arrangementsudvalg.

Marianne Bedsted har tillige været initiativtager til Udviklingstjenesten, Erhverv Aarhus.

Marianne Bedsted har primært haft ledende positioner indenfor hotelbranchen og kulturlivet. Det er også

hovedsagligt indenfor disse områder at Marianne Bedsted bidrager til en række bestyrelses- og udvalgsposter.

Advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma

Medlem af bestyrelsen siden 2008.

Jan Børjesson er partner ved Lett Advokatfirma, hvor han primært arbejder med skatteret, herunder navnlig

generationsskifte, omstrukturering og førelse af skattesager for myndigheder og domstole.

Jan Børjesson er tillige formand i bestyrelsen for Sport Århus Events og for sTUDENTERHUS åRHUS.

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Direktør Jens Otto Kjær Hansen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Medlem af bestyrelsen siden 1999.

Jens Otto Kjær Hansen har både haft ledende positioner indenfor uddannelsessektoren og det private, bl.a. som stifter

af flere virksomheder. Desuden har Jens Otto Kjær Hansen været forfatter til flere bøger.

Jens Otto Kjær Hansen er aktiv i en række råd og bestyrelser, bl.a. Arkitema K/S, medlem af Rektor kollegiet og aktiv i

klynge 1, som har fokus på Kulturnatten

Salgsdirektør Jens Gert Sørensen, FAZE2 Marketing Communication

Medlem af bestyrelsen siden 2001.

Jens Gert Sørensen har tidligere beklædt ledende stillinger indenfor salg og markedsføring. I dag driver Jens Gert Sø

rensen selvstændig virksomhed og er næstformand for Otto Mønsted Kollegiet samt aktivt medlem af Idégruppen for

Multimediehuset Dokk1.

Direktør Arne Vesterdal, INCUBA Science Park

Medlem af bestyrelsen siden 2006.

Arne Vesterdal har særligt fokus på forskning og uddannelse via sit arbejde med at understøtte tech-transfer fra

uddannelses- og forskningsinstitutioner i Århus, primært fra Aarhus Universitet.

Tillige er Arne Vesterdal aktiv i en række udvalg og styregrupper som fx. Kompetence Midt, der skal optimere

erhvervsskolernes efteruddannelsestilbud til virksomhederne.

Direktør Hanne Wick, Wick Kommunikation

Medlem af bestyrelsen siden 2009.

Hanne Wick er indehaver af Wick Kommunikation. Hanne Wick fungerer som kommunikationsrådgiver, freelance

projektleder og foredragsholder og er tillige aktiv i følgegruppen for High:Five og styregruppen for projektet ”Aldrig

mere fængsel”.

Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt:

8 bestyrelsesmøder

8 forretningsudvalgsmøder

1 strategi seminar

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Ledelsesberetning

Året 2011/12 har for Erhverv Aarhus været præget af afslutningen af projektet Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk

Arbejdskraft, herunder afholdelse af konferencen Insight and Influence med 250 deltagere, samt igangsættelse af projektet

Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk Arbejdskraft II – et projekt hvor Erhverv Aarhus er leadpartner dækkende hele Region

Midt.

En række traditionelle og utraditionelle arrangementer har også i dette år præget Erhverv Aarhus. Nytårskur med uddeling af

Erhverv Aarhus Prisen til koncernchef Ditlev Engel, Vestas, Aarhus Konferencen, IdeaZoos, Bestyrelseskursus og en erhvervsrejse

til Hamborg er nogle af de mange arrangementer, der har været dagsordenssættende i 2011.

International Community har gennem hele året fyldt meget i det daglige arbejde og i samarbejdet med omverdenen i bredeste

forstand. Advisory Board i International Community består p.t. af følgende: Vestas – Grundfos - Danisco - Aarhus Universitet -

Arla Foods - Bestseller samt Aarhus Kommune og Business Region Aarhus.

I forbindelse med Aarhus og Region Midtjyllands ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017, etablerede Erhverv

Aarhus i samarbejde med Danske Bank en række klynger, hvor i alt ca. 100 erhvervsledere engagerede sig i projektet. Erhverv

Aarhus har fungeret som netværkstovholder i Aarhusområdet og har været omdrejningspunkt for udbredelsen af klynger til hele

Region Midt.

Medarbejderstaben omfatter pr. 30.9.2012 3 fastansatte, og i alt 6 projektansatte, samt et antal praktikanter.

Fællesskabet i PAKHUS 13 udgør den fysiske base for organisationen. Administrationen af udlejningen optager en del tid, men er

også et væsentligt omdrejningspunkt for samarbejdet.

Samarbejdet med Aarhus Kommune er videreudviklet gennem det forløbne år. Ud over det meget frugtbare samarbejde omkring

International Community, som tidligere er nævnt, er regelmæssige møder med borgmester, rådmænd og topembedsmænd

gode og udbytterige dialogfora. Der er ligeledes satset på andre tværgående samarbejder - både geografisk og organisatorisk.

Erhverv Aarhus deltager i gruppen af erhvervsorganisationer i Aarhus, som mødes med jævne mellemrum for at drøfte relevante,

aktuelle emner, ligesom erhvervscheferne i Business Region Aarhus er en del af det faste netværk.

Erhverv Aarhus er repræsenteret i en lang række udvalg og bestyrelser, hvor vores repræsentanter yder en stor indsats.

Opgaven som sekretariat for Århus Gruppen er en spændende opgave i relation til samarbejdet med virksomhederne bag Århus

Gruppen - og til samarbejdet med kulturlivet i Aarhus-området.

Medlemstallet har i det forløbne år været stabilt. En finanskrise er ikke gået hen over Erhverv Aarhus uden konsekvenser. Den

forventede og ønskede øgning af medlemstallet lader således stadig vente på sig, så der er plads til flere i medlemskredsen!

Driftsregnskabet udviser et underskud, som viser konsekvensen af den investering som de to projekter omkring internationalisering

har medført. Det væsentlige er at der fremover skal skabes balance gennem medlemstilgang. Kerneforretningen Erhverv

Aarhus udviser gennem projektårene neutral økonomi.

Det økonomiske grundlag for et yderligere øget aktivitetsniveau søges styrket i det kommende år gennem en intensiveret

medlemshvervning samt udvikling af samarbejds- og sponsoraftaler.

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Arrangementsudvalget

Arrangementsudvalget er et tværgående udvalg, der tilsammen repræsenterer bredden i Erhverv Aarhus. Udvalget er med til at

tegne de overordnede linjer for Erhverv Aarhus´ arrangementer og bidrager med inspiration til udvikling af nye aktiviteter.

Arrangementsudvalget har i det forgangne år afholdt 2 møder.

Arrangementsudvalget har siden 2009 bestået af:

Mette Rønnau, Direktør i CABI, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

Direktør i CABI siden 2008 og har tidligere været personalechef i Bilka samt general manager i Granhøj Dans og Gran Teater for

Dans. Desuden bidrager Mette Rønnau til en række bestyrelsesposter ved bl.a. Svalegangen og Ry Højskole.

Mette Rønnau var med som initiativtager til Udviklingstjenesten, Erhverv Aarhus.

Marianne Bedsted, Direktør Musikhuset Aarhus

Direktør i Musikhuset Aarhus siden 2009 og har tidligere haft ledende positioner ved Scandic Danmark samt Torvehallerne, Vejle.

Tillige bidrager Marianne Bedsted til en række bestyrelses- og udvalgsposter.

Marianne Bedsted var med som initiativtager til Udviklingstjenesten, Erhverv Aarhus.

Kristian Thorn, Vicedirektør AU Forskning og Talent, Aarhus Universitet

Kristian Thorn har siden 2009 været ansat ved Aarhus Universitet og har tidligere haft ledende positioner ved Finansministeriet,

Verdensbanken og Videnskabsministeriet.

I arrangementsudvalget er Kristian Thorn repræsentant for International Community.

Morten Daus-Petersen, Direktør i HR3D og partner i Sager der Samler

Morten Daus-Petersen har tidligere været HR-chef ved BDO, men har siden 2011 drevet selvstændig konsulentvirksomhed med

fokus på forretnings- og organisationsudvikling.

Tillige er Morten Daus-Petersen medstifter af Sager der Samler samt engageret i Classic Race Aarhus.

Dorthe Klyvø, Klyvø Tekst og Coaching

Dorthe Klyvø har siden 2005 haft selvstændig virksomhed ligesom Dorthe Klyvø også fungerer som fast tilknyttet tekstforfatter og

oversætter for en række virksomheder.

Dorthe Klyvø blev en del af Erhverv Aarhus ved fusionen med MG50.

Erhverv Aarhus/International Community har tilsammen afholdt 91 arrangementer med 2980 deltagere.

Heraf to større konferencer, Talentville of Tomorrow i februar måned og Aarhus Konferencen i april måned.

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


International Community

Erhverv Aarhus’ internationale indsats, International Community, arbejder med at tiltrække, modtage og fastholde international

arbejdskraft i Aarhus-regionen og er dermed med til at videreudvikle Aarhus som et attraktivt område for internationale medarbejdere

og deres familier.

For virksomhederne og HR-afdelingerne er International Community en ekstra ressource, der

muliggør en effektivisering af arbejdet med at tiltrække, modtage og fastholde talent.

International Community er de internationale medarbejderes netværksportal til etablering af en tilværelse i Aarhus-regionen

og tilbyder både faglige og sociale arrangementer for de internationale medarbejdere og deres medrejsende familier. Samtidig

tilbyder International Community konkrete værktøjer og relevant viden om arbejdet med international arbejdskraft for virksomheder

via seminarer og netværk.

I 2012 har International Community:

• 2.400 medlemmer

• Afholdt 66 arrangementer med 1750 deltagere

• 45.000 unikke besøgende på www.internationalcommunity.dk om året – hvor 35 procent ser på Aarhus fra

verden udenfor Danmark

• 650 profiler på InterCom (www.letsintercom.dk) – vores online netværksplatform, der skaber forbindelse mellem virk-

somheder, kulturinstitutioner og internationale tilflyttere

Brede samarbejdsflader

International Community indgår i samarbejder med organisationer og virksomheder både lokalt, regionalt og nationalt. Der er

således tætte bånd til organisationer og virksomheder i Business Region Aarhus, og Regionalt indgår International Community

i tæt samarbejde med aktører fra samtlige 19 kommuner via rollen som lead partner i projekt ”Modtagelse og fastholdelse af

udenlandsk arbejdskraft ll”. Samarbejdsfladerne breder sig løbende til stadig større dele af landet og samarbejdet med de nationale

organisationer Consortium for Global Talent og Expat in Denmark er med til at gøre International Communitys indflydelse

gældende på nationalt og internationalt plan.

International Citizen Service

Den offentlige modtagelse af international arbejdskraft er højt på dagsordenen hos International Community og det tætte samarbejde

med de offentlige myndigheder kan netop være med til at forbedre denne. Konkret står International Community bag One

Stop Shop, som i dag hedder International Citizen Service og er etableret i landets fire universitetsbyer. I International Citizen

Service kan internationale medarbejdere møde Borgerservice, Statsforvaltning og SKAT på ét og samme sted, og International

Community spiller fortsat en aktiv rolle i udviklingen af denne.

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Legatudvalget

Erhverv Aarhus’ legatudvalg administrerer et enkelt legat: Handelsungdommens Uddannelseslegat

Legatets formål er at støtte den praktiske og teoretiske handelsuddannelse af unge, fortrinsvis fra Aahus. Støtte kan ydes til uddannelse

her i landet såvel som i udlandet.

Legatet ansøges gennem uddannelsesinstitutionerne, der indstiller modtagere til legatudvalget.

Medlemmer af Legatudvalget er:

Peter Kjær, Direktør Schouw & Co

Gitte Nørgaard, Århus Købmandsskole

Hans Hansen

Jakob Arnoldi, Aarhus School of Business, Aarhus Universitet

Anette Bache, Erhvervsakademi Aarhus

Handelsungdommens Uddannelseslegat (sammenlægning af Aarhus Handelsstands- og Industriforenings Skolelegat og Handelsungdommens

Uddannelsesfond)

Uddelt i 2012 :

Scholarship AU DKK 30.000

Århus Købmandsskole DKK 50.000 efter godkendte indstillinger

Erhvervsakademiet DKK 55.000 efter godkendte indstillinger

AU/Handelshøjskolen DKK 117.000 efter godkendte indstillinger

Til uddeling i 2013 i alt: DKK 166.717

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Repræsentationer

En lang række af erhvervsfolk repræsenterer Erhverv Aarhus i forskellige bestyrelser, udvalg, advisory boards m. v., og de udfører

et stort stykke arbejde i disse sammenhænge. Repræsentanter rekrutteres fra bestyrelsen såvel som fra medlemskredsen, hvilket

betyder at Erhverv Aarhus ofte har en direkte forbindelse til mange af byens beslutningstagere. Denne indflydelse er af stor

betydning for udviklingen af byens erhvervsliv og grundlaget for at drive erhverv i Aarhus.

Nedenstående er liste i alfabetisk orden – beskrivelse af arbejdet i de pågældende sammenhænge vil løbende blive indarbejdet

på hjemmesiden, og fra januar 2013 vil nyhedsbreve indeholde interviews med repræsentanter på skift. Udover de nedenfor

nævnte, taler en række medlemmer Erhverv Aarhus’ sag i en række sammenhænge, hvor der ikke er direkte udpegning. Eks.

Vækstforum, hvor Heine Bach, Nordea og Karina Boldsen, Vestas har sæde.

Aarhus Academy for Global Education – bestyrelsen

Poul Anker Lübker – ROMO Wind

Søren Adamsen – COWI

Aarhus Festuge – bestyrelsen, næstformand

Heine Bach – Nordea

Aarhus Universitets Jubilæumsfond – bestyrelsen

Peter Kjær –A/S Schouw & Co.

ARoS – Aarhus Kunstmuseum

Dan Boyter – Pressalit A/S

Den Gamle By – bestyrelsen + formandskab

Peter Kjær –A/S Schouw & Co.

Dokk1 – nyt hovedbibliotek

Styregruppe - Peter Kjær –A/S Schouw & Co.

Idegruppe – Jens Gert Sørensen – Faze 2

Erhvervsakademi Århus

Karina Boldsen - Vestas A/S

Erhvervskontaktudvalget – formandskab

Peter Kjær A/S Schouw & Co.

Fabrikant Albert Nielsen og Hustru Anna Nielsens Fond – bestyrelsen

Hans Viggo Støving

Godsbanerådet

Bo Blaabjerg – Kaospiloterne

High:five – advisory board

Hanne Wick - Wick Kommunikation

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


International Community – advisory board

Karina Boldsen - Vestas A/S (formand)

Lone Skriver Pedersen – Grundfos A/S

Lene Skyttegaard – DuPont

Ulla Kjær – Arla Foods

Ulla Gjørling – Aarhus Universitet

Bestseller

Christian Laustsen Sørensen – Aarhus Kommune

Bente H. Steffensen - Erhverv Aarhus

Jysk Handelskammer – bestyrelsen

Thorkild Rydahl – advokat

Kattegatkomiteen

Peter Kjær – A/S Schouw & Co

Heine Bach – Nordea

Bente Damgaard – schmidt, hammer & lassen, architects

Kompetence Midt – styregruppe

Arne Vesterdal – Incuba Sience Park

Kvindemuseet i Danmark – bestyrelsen, formand

Merete Andersen – DELACOUR DANIA

Langkær Gymnasium & HF – bestyrelsen

Bo Sejer Frandsen – e-learningforce

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II – følgegruppe

Peter Kjær – A/S Schouw & Co.

Karina Boldsen – Vestas A/S

Bente H. Steffensen - Erhverv Aarhus

Otto Mønsteds Kollegium – bestyrelsen

Jens Gert Sørensen – Faze 2

Sport Aarhus Events – bestyrelsen

Jan Børjesson – LETT advokater

Østjysk KompetenceCenter – styregruppe

Arne Vesterdal – Incuba Sience Park

Tværgående integrationsgruppe

Michael Jørgensen – Malerfirmaet Helge og Michael Jørgensen

Carsten Hoffmann – Frima Vafler A/S

Viby Amtsgymnasium og HF

Jørgen Lang – Aarhus Universitets Forskningsfond

VUC Århus – bestyrelsen

Mogens Birkebæk – Abel og Skovgård Larsen

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Direktør Bente Steffensen repræsenterer bl.a. Erhverv Aarhus i:

•Aftagerpanel Aarhus Universitet

•LBR – Det Lokale Beskæftigelses Råd

•Kulturnat Aarhus – bestyrelsen

•Bora Bora – produktionscenter for dans og visuelt teater

Erhvervschefkredsen i Business Region Aarhus

•Visit Aarhus – advisory Board

Aarhus Søfartsmuseum

•Følgegruppe for Kystvejstrækningen

Erhverv Aarhus v. Bente Steffensen har fungeret som sekretariat for ÅrhusGruppen, som står for igangsætningsgarantier til

events i Aarhus. Eks.: Sculpture by The Sea og Classic Race Aarhus. Endvidere var ÅrhusGruppen initiativtager og økonomisk

basis for projektet ByiBy på Bispetorv gennem sommeren 2012.

Udtalelser fra et par af vores repræsentanter:

” Udviklingen på Aarhus Købmandsskole det seneste år har været fascinerende. Et intenst arbejde med digitalisering af skolen har

båret frugt og har resulteret i effektivisering af både læringsmuligheder og interne processer. Endvidere har et fokus på internationalisering

givet skolen en bredere profil.”

Karina Boldsen, Formand Aarhus Købmandsskole

” Det har været en stor fornøjelse fra starten at blive udpeget af Erhverv Aarhus og dermed erhvervslivets repræsentant som

bestyrelsesmedlem i det, der viste sig at være en særdeles hårdtarbejdende og velfungerende bestyrelse med det mål at få

etableret AAGE.

Tilblivelsen af AAGE er i dag en realitet og skolen har allerede vist sin berettigelse. Det er min vurdering, at AAGE allerede nu

udgør et stort aktiv for Aarhus området og AAGE vil fremadrettet få meget stor betydning for at kunne tiltrække og fastholde

højt kvalificerede personer til Aarhus området, ligesom AAGE giver vore dygtige medarbejdere mulighed for at gøre hele familien

udstationeringsklar når der er behov for dette.”

Poul Anker Lübker, bestyrelsesmedlem, AAGE

PAKHUS 13

Fra vores centrale placering i PAKHUS 13 kan vi dagligt følge med i de nye byggeprojekter på havnearealerne, der vokser op omkring

os - blandt andet DOKK1 (Multimediehuset/Urban Media Space) og Navitas.

De skønne omgivelser danner ramme for en række spændende organisationer, der er med til at skabe et inspirerende og aktivt

erhvervsliv.

Erhverv Aarhus nyder godt af samarbejdet og synergien mellem disse.

Organisationer i PAKHUS 13

Erhverv Aarhus - International Community | Visit Aarhus | Aarhus City Forening | Dansk Erhverv

Aarhus Håndværkerforening | KulturNat Aarhus | Kongreskompagniet | Settwell Relocation | WorkinDenmark

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Erhverv Aarhus´ samarbejde med Aarhus Kommune

Et af Erhverv Aarhus´ overordnede mål er at skabe de bedst mulige rammebetingelser for at drive virksomhed i Aarhus-området,

og det sker blandt andet i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune.

Relationen til det politiske system er et af vores vigtigste indsatsområder. Vi lægger vægt på at være den brede og uafhængige

erhvervsorganisation, som ikke er bundet af bestemte partipolitiske interesser, som ikke er bundet til bestemte brancher eller

faggrupper, og som ikke skal tage nationale hensyn. Vi har alene interesse i en god erhvervsudvikling i Aarhus-området og i

Region Midtjylland.

Vi tror på, at det har en stor værdi, at vi kan fremføre erhvervslivets ønsker og synspunkter over for politikerne – og vi glæder os

over, at vi altid bliver modtaget med stor lydhørhed på Rådhuset. Erhverv Aarhus er også organisationen der ofte spørges til råds

og konsulteres for input og sparring i en lang række sammenhænge.

Kontakten til Rådhuset omfatter naturligvis også mange embedsfolk, og i det daglige er det først og fremmest Borgmesterens

afdeling, Kultur og Borgerservice og Teknik og Miljø, som vi har et tæt samarbejde med.

En række projektsamarbejder gennemføres og udvikles – primært i forbindelse med den internationale satsning.

Således er Erhverv Aarhus med til at skabe udsyn og indsigt og er efter relevans i løbende dialog med kommunens forskellige

magistrater.

Erhverv Aarhus´ bestyrelsesformand Peter Kjær er ligeledes en del af Erhvervskontaktudvalgets formandskab, hvilket er med til at

give en særlig tæt kontakt til Rådhuset. Erhvervskontaktudvalget er centralt i udvikling og implementering af Aarhus Kommunes

erhvervs- og bypolitik.

•Kvartalsvise møder mellem Erhverv Aarhus’ forretningsudvalg og borgmester + topembedsmænd

•Åbenhjertig dialog med fokus på resultater

Erhvervskontaktudvalget har kvartalsmøder med forberedende møder i formandskabet

•Møder med rådmænd og embedsmænd ad hoc

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Erhvervs- og kultursamarbejde

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017

I 2011 tog Allan Aagaard, Regionsdirektør Danske Bank, Bente Steffensen, Direktør Erhverv Aarhus sammen med Kultur og

Borgerservice, Aarhus Kommune initiativ til et møde for erhvervsledere. Målet var at give erhvervslivet et bedre kendskab til og

forståelse for kulturbyprojektet, da der gensidigt ligger et stort potentiale i et styrket samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv.

Fem erhvervsklynger blev dannet og disse har siden arbejdet med forskelige former for opbakning og støtte til kandidaturet.

Udover erhvervsfolk er der i klyngerne også repræsentanter fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

I det forløbne år har Erhverv Aarhus haft en koordinerende rolle omkring erhvervslivets involvering i ansøgningsprocessen, jurybesøget

samt været tovholder for klyngerne.

Der er afholdt en række tovholdermøder med repræsentanter fra hver enkelt klynge for at sikre en fælles information til

klyngerne om ansøgningsforløbet samt koordinere forskellige tiltag med Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune.

Klyngerne har blandt andet bidraget til ansøgningsprocessen med:

• Markedsføring

• Folkeliggørelse

• Regionale infomøder om Aarhus som Kulturhovedstad 2017

• Konkrete aktiviteter som fx projekt By i By

• Og meget meget mere

Ligeledes har Erhverv Aarhus stået bag koordineringen og invitationen til de to afholdte klynge-stormøder ved Sydbank den 2.

februar 2012 og MT Højgaard den 13. august 2012.

Erhvervslivet har gennem klyngearbejdet demonstreret engagement og opbakning til Aarhus´ ansøgning til Kulturhovedstad

2017. Det viser at byen, regionen og erhvervsliv er klar til at arbejde sammen på tværs af brancher og organisationer og det

momentum er væsentligt at fastholde.

Onsdag den 24. august blev så dagen, hvor fire af juryens medlemmer besøgte Aarhus. En hård tur, med et komprimeret program,

ventede dem inden de dagen efter besøgte konkurrentbyen Sønderborg. På Bispetorv kom smilene frem, da jurymedlemmerne

blev kørt rundt i de rullende drivhuse, men endnu større var glædesudbruddene da det fredag den 26. august blev offentliggjort,

at det blev Aarhus og hele Region Midt, der skal løfte opgaven i 2017.

Et stort tillykke til Aarhus og Region Midt med titlen som Kulturhovedstad i 2017 og til alle der har bidraget til sejren.

Klyngerne

5 klynger med i alt 90 virksomheder/organisationer har mødtes siden juni 2011 – de har hver deres fokus, og fungerer alle som

ambassadører for hvad Aarhus og Region Midt kan få ud af at være europæisk kulturhovedstad i 2017

2. februar 2012 - Stormøde for klyngerne ved Sydbank

13. august 2012 - Stormøde for klyngerne ved MT Højgaard

22. august 2012 - Jurybesøg

24. august 2012 - Aarhus vandt titlen som Kulturhovedstad 2017

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Andre samarbejdsflader

Som organisation og netværk samarbejder Erhverv Aarhus med andre organisationer og institutioner med det formål at få indflydelse

på de rammevilkår, erhvervslivet skal fungere under. Ligesom det er vigtigt at have kontaktflader, hvor vi kan blive inspireret

og fange nye tendenser. Derfor er Erhverv Aarhus en organisation med mange tilknytningspunkter.

Naturlige samarbejdspartnere er de store landsdækkende organisationer DI (Dansk Industri) og Dansk Erhverv. Også regionale

organisationer som IT-Forum og forskellige brancheorganisationer involveres i samarbejdet efter relevans og behov.

Vores forhold til de omkringliggende kommuner og regionen udvikler sig løbende gennem de praktiske samarbejder, eksempelvis

i regi af Business Region Aarhus – det der tidligere hed 7-kommunesamarbejdet, men som nu består af 9 kommuner, da Silkeborg

og Randers i foråret kom med.

Vi er også fortsat begunstiget af at have to personer med tæt tilknytning til Erhverv Aarhus placeret i Region Midtjyllands Vækstforum.

Det er vores bestyrelsesmedlem Heine Bach, Nordea og formanden for Advisory Board i International Community Karina

Boldsen, Vestas.

På det nationale plan forsøger vi at holde kontakt til de landspolitikere, som interesserer sig for Øst- og Midtjylland, eller som vi i

øvrigt har fælles interesser med, ligesom vi er i dialog og samarbejder med relevante nationale organisationer som eksempelvis

Consortium for Global Talent, der har et tæt samarbejde med International Community.

Vi lægger stor vægt på at blive oplevet som en konstruktiv dialogpartner, og vi glæder os over at være en organisation, der ofte

bliver bedt om at stille med repræsentanter, når nogen ønsker erhvervslivet repræsenteret i udvalg, arbejdsgrupper, fonde,

bestyrelser eller tænketanke.

Bestyrelse og sekretariat er aktive i forskellige netværk og sammenhænge, og gennem disse har Erhverv Aarhus som organisation

mulighed for at have fingeren på pulsen.

Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk


Erhverv Aarhus Nordhavnsgade 4 PAKHUS 13 8000 Aarhus C Tlf. 8612 7200 www.erhvervaarhus.dk

More magazines by this user
Similar magazines