26.07.2013 Views

Program for 2012/2013 - Jernløse Gymnastikforening

Program for 2012/2013 - Jernløse Gymnastikforening

Program for 2012/2013 - Jernløse Gymnastikforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Velkommen til sæsonen

2012 / 2013

i Jernløse Gymnastikforening

Husk! Online tilmelding på hjemmesiden

åbner 19. august kl. 18.00

www.Jernloesegymnastik.dk


2

Forord

Velkommen til en ny sæson i Jernløse Gymnastikforening.

I Jernløse Gymnastikforening kan vi tilbyde rigtigt mange muligheder for alle

som har lyst til bevægelse, motion, sjov og samvær.

Igen i år har vi rigtig mange gode instruktører på banen, som er parate,

motiverede og ikke mindst meget engagerede i at undervise på de enkelte hold.

Tilmelding med guidet vejledning på www.jernloesegymnastik.dk kan foretages

online fra søndag den 19. august klokken 18:00.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

I kontingentet er inkluderet betaling for deltagelse i forårets opvisninger, hvis

de enkelte hold ønsker dette. Spørgsmål vedrørende kontingent kan rettes til

foreningens kasserer Victor Mogensen på mobil 31 33 73 72.

Vel mødt til alle jer, som har lyst til endnu en sæson med leg, sjov, inspiration

og mange gode oplevelser.

Jernløse Gymnastikforenings bestyrelse

Bestyrelse og udvalg

Jernløse Gymnastikforening

Formand: Dorthe Schou Tlf. 59 47 23 08

Næstformand: Tina Dyhr Tlf. 59 47 20 38

Sekretær: Maja Grauballe Skov Tlf. 30 23 82 04

Kasserer: Victor Mogensen Tlf. 31 33 73 72

Bestyrelsesmedlem: Lars Krebs Tlf. 40 40 59 36

Suppleanter: Per Henriksen Tlf. 59 47 14 22

Marianne H Ackermann Tlf. 38 80 33 73

Webmaster: Lars Krebs Tlf. 40 40 59 36

Formand Volleyball: Jan Møller Tlf. 59 47 17 00

Dramatikudvalg: Anne Jensen Tlf. 59 18 30 82


Opslagstavlen

Online tilmelding åbner søndag den 19. august

klokken 18.00

Uge 42 Efterårsferie.

Uge 51 - 52 Juleferie.

Uge 1 2013 Opstart efter nytår.

Uge 7 Vinterferie.

Dilettant: Lørdag den 2. marts 2013

i Vommevad Forsamlingshus.

Premiere kl. 19.30 - spisning kl. 17.30.

Tirsdag den 19. marts 2013

Generalforsamling i Jernløse Gymnastikforening.

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Opvisninger

Den 1., 2. og 3. marts 2013

Forårsopvisning i Kalundborg Hallerne.

Søndag den 17. marts 2013

Gymnastikopvisning i Jernløse Hallen.


4

LOPPERNE for de 1 til 3 årige

Dette er Far - Mor - Barn holdet med børn i alderen fra 1–3 år ifølge med én

voksen.

Sæsonen igennem vil børnene i fællesskab med den voksne udforske redskabsbaner,

bygget til at styrke børnenes motoriske færdigheder, samt styrke

kropsbevidstheden. Vi bruger også faldskærm og leger sanglege mm. Det er

vigtigt at den voksne er indstillet på, at deltage på lige fod med barnet på

holdet.

Så kom og vær med til at få sved på panden, og ha´ det sjovt sammen med dit

barn og andre. Der kan maksimum være 20 børn på Lopperne.

På glædeligt gensyn Martin og Kia.

Vi starter torsdag den 30. august fra klokken 16:45 til 17:45 på Sønder Jernløse

Lilleskole. Se kalenderen på hjemmesiden. Kontingent for sæsonen

2012/2013 på Lopperne er 700,00 kroner for et barn og en voksen.

Instruktører Martin og Kia Zøllner 26 35 22 69 .

Kontaktperson Maja Grauballe Skov 30 23 82 04.

SPILOPPERNE for de 3 til 4 årige

Dette er holdet hvor du går til gymnastik sammen med din mor eller far.

Vi skal sammen opleve en masse udfordrende bevægelser, lege, sange og udforske

redskabsbanen alt sammen for at styrke vores motorik og evt. også fars

eller mors kondition!! Det er vigtigt at den voksne er indstillet på, at deltage

på holdet på lige fod med barnet. Det er det sjoveste og giver de bedste

oplevelser. Der kan maksimum være 20 børn på Spilopperne.

På glædeligt gensyn

Gerda Lund og min datter Silje på 3 år.

Vi starter onsdag den 31. august fra klokken 16:45 til 17:45 på Sønder Jernløse

Lilleskole. Se kalenderen på hjemmesiden. Kontingent for sæsonen

2012/2013 på Spilopperne er 700,00 kroner for et barn og en voksen.

Instruktør Gerda Lund 26 82 81 82.

Kontaktperson Marianne H. Ackermann 38 80 33 73.


NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Fællestræning for alle gymnaster

fra 4 år og op

Søndag den 26. august kl. 10 – 12 i Jernløse Hallen.

I år har vi som noget nyt valgt at starte sæsonen med en fællestræning

for alle gymnaster, som i den kommende sæson skal være på enten

”Turbo Tons”, ”Rytmespirer”, ”Mix Spring 1. -2. kl.” eller “Mix Spring 3.

kl. og op”.

Så er du ny i foreningen eller har du tidligere gået på et af holdene, så

kom til 2 timers sjov gymnastik.

Her vil der være mulighed for at prøve om gymnastik er noget for dig og

få en snak med dine kommende instruktører.

Vi håber at se rigtig mange nye såvel som ”gamle” gymnaster.

Mange gymnastiske hilsner

Instruktørerne ☺

Sponsorudvalg

Vi mangler i år personer til at sidde i foreningens sponsorudvalg.

Er du forældre, hjælper eller instruktør og er det noget for dig kan

du kontakte Victor Mogensen tlf. 31 33 73 72.

5


6

TURBO TONS for de 4 årige - 0 kl.

Her på holdet skal vi ha´ det sjovt med fart over feltet.

Her vil redskaber og redskabsbanen indgå så vi vil få udfordringer for motorikken,

balancen og udholdenheden. Men vigtigst af alt skal vi have det sjovt

mens vi får sved på panden.

Turbotons er for aldersgruppen 4 år til 0 klasse. Vi forventer at barnet kan være

alene i hallen mens mor/far venter udenfor. Vi håber at se netop dig og dit barn.

På gensyn Louise og Lene

Vi starter tirsdag den 28. august fra klokken 17:00 til 18:00 i Jernløse Hallen.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Turbo Tons er 525,00 kroner.

Instruktører Lene Rendby Hansen

Louise Andersen 22 80 76 14

Tina Larsen, Louise Schou, Sofie Jensen

Kontaktperson Tina Dyhr 59 47 20 38.

RYTME SPIRER for de 6 til 9 årige

Er du mellem 6-9 år og kan du li’ at danse og fyre den max af til fed musik? Så

er Rytmespirer lige noget for dig.

Vi skal hoppe, grine, danse og have pulsen op. Vi vil starte timen med opvarmning,

lege og lære serier og gymnastiske øvelser, gå i split og spagat, stå

på hovedet og hænder, vejrmøller m.m. Serierne bliver fra små sanglege til

MGP og funk/hiphop. Vi skal lave forskellige serier til opvisninger.

Der vil være udgifter til opvisningsdragt/tøj.

Der er plads til 20 gymnaster på holdet.

Venlig hilsen Cecilie og Christina.

Vi starter torsdag den 30. august fra klokken 16:30 til 17:30 på Jernløse Skole,

gymnastiksalen på gl. afdeling, Hovedgaden. Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Rytme Spirer er 525,00 kroner.

Instruktører Cecilie og Christina Hvass Hansen 59 12 13 15.

Kontaktperson Per Henriksen 59 47 14 22.


SPRINGHOLD

Foreningen har i år valgt at ændre lidt på strukturen på springholdene, så vi

nu inddeler gymnasterne efter klassetrin. Dette sker for i højere grad at styrke

de sociale relationer samt udvikle og udfordre den enkelte gymnast.

MIX SPRING

Holdene er for både begyndere, let øvede og øvede gymnaster, hvor vi med

niveaudelt træning, vil bevæge os fra grundspring til mere færdige spring. Vi

vil til hver træning arbejde i mindre grupper, så alle får udfordringer på hver

deres niveau.

Vi træner med henblik på opvisningerne i Kalundborg og Jernløse i marts

2013. Udgifter til dragt må derfor påregnes.

1. - 2. klasse

Vi starter tirsdag den 28. august fra klokken 16:40 til 18:15 i Jernløse Hallen.

Se kalenderen på hjemmesiden. Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Mix

Spring 1-2 klasse er 550,00 kroner.

Instruktører Charlotte Wallin 59 47 27 15, Christina Hvass, Jacob Berntsen,

Tanja Korsled, Cecilie Højmark, Emma Vorregaard, Mie Wallin

Kontaktperson Tina Dyhr 59 47 20 38.

3. klasse og op

Vi starter tirsdag den 28. august fra klokken 15:30 til 17:00 i Jernløse Hallen.

Se kalenderen på hjemmesiden. Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Mix

Spring 3 klasse-op er 550,00 kroner.

Instruktører Kristine Holst-Rosenqvist 23 27 24 40, Nicklas Ingberg,

Jacob Berntsen, Tanja Korsled, Cecilie Højmark,

Emma Vorregaard

Kontaktperson Victor Mogensen 31 33 73 72.

7


8

JUNIORHOLDET (fra 10 år)

Spring:

Teknikspringerne har skiftet navn og er nu en del af

Juniorholdet. Holdet er stadig et udtaget opvisnings -

hold for piger og drenge, som gerne vil arbejde med

spring på et lidt højere niveau. Vi lægger stor vægt på

udvikling af den enkelte gymnast sæsonen igennem,

så holdet er kun et tilbud til dem som er indstillet på

seriøs træning hele sæsonen igennem, stabilt fremmøde

og selvfølgelig deltagelse i de opvisninger og

arrangementer holdet deltager i. Vilje og indstilling

vil derfor blive vægtet højt, når gymnasterne indstilles

til holdet.

Udover den almindelige træning kommer sæsonen

også til at byde på weekendtræninger, stævner, ture

og andre aktiviteter, så det er vigtigt, at du er frisk på lidt af hvert!

Holdet har desuden en meget engageret forældregruppe, som løser en del

praktiske opgaver for holdet, og vi forventer således også at man bakker op

omkring dette.

Udgifter til dragt, weekend træninger, ture og evt. andre aktiviteter må påregnes.

Nye gymnaster der ønsker at komme i betragtning til holdet, skal starte på

”Mix Spring”, hvorefter de vil blive tilbudt oprykning, når vi vurderer de er

klar til det.

Første weekendtræning er allerede den 22. – 23. september, så sæt allerede nu

kryds i kalenderen!

Vi starter tirsdag den 28. august fra klokken 18:00 til 20:15 i Jernløse Hallen.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Juniorholdet spring er 650,00 kroner.

Instruktører Kristine Holst-Rosenqvist 23 27 24 40

Irene Henriksen 59 47 14 22

Victor Mogensen

Nicklas Ingberg

Kontaktperson Victor Mogensen 31 33 73 72.


JUNIORHOLDET (fra 10 år)

Rytme:

Elsker du bare at danse og fyre den max af ?

Så er dette lige noget for dig…

Vi vil arbejde med forskellige genrer inden for det rytmiske område, men

hovedvægten vil ligge på hiphop og moderne dans.

Holdet arbejder tæt sammen med springerne og deltager sammen i ture,

weekendtræninger og opvisninger. Første weekendtræning er allerede

den 22. – 23. september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Vi starter tirsdag den 28. august fra klokken 18:00 til 19:00 i Jernløse Hallen.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Juniorholdet rytme er 525,00 kroner.

Instruktører Michella Granno 21 27 53 09

Cecilie Hvass Hansen

Kontaktperson Per Henriksen 59 47 14 22.

9


10

POWER MOTION

NYT: Hold både mandag og torsdag.

Kom og vær med til en god sjov time med sved på panden, hvor målet er at få

arbejdet hele kroppen godt igennem. Vi laver forskellige øvelser på gulvet og

små serier på stepbænken, samt konditionstræning.

Derefter laver vi lidt styrketræning og vil gøre brug af håndvægte.

Vi afslutter med udstrækning.

Det hele er på et niveau, hvor alle kan være med.

Husk vand, gummisko og godt humør – så sørger vi for musikken.

Der er plads til 30 personer på hvert hold.

På glædeligt gensyn Tina og Camilla.

Vi starter mandag den 3. september fra klokken 19:00 til 20:15

på Sønder Jernløse Lilleskole.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Power Motion er 625,00 kroner.

Vi starter torsdag den 6. september fra klokken 19:00 til 20:15

på Sønder Jernløse Lilleskole.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Power Motion er 625,00 kroner.

Kontingent for begge hold er 975,00 kroner.

Instruktører Tina Dyhr 59 47 20 38.

Camilla Markussen 59 12 11 44.

Kontaktperson Per Henriksen 59 47 14 22.


PILATES

Pilates er en langsom, flydende og kontrollerende form for bevægelse, hvor vi

primært styrker kropskernen.

Pilates ”genopbygger” den naturlige stilling i rygsøjlen, nedsætter unødvendige

spændinger i kroppen og øger kropsbevidstheden. En træning der vil

forandre din krop.

Med stræk- og styrkeøvelser gør vi musklerne udholdende og spændstige.

Indånde - ro - ånde ud - tankekraft og god holdning.

Jeg guider dig gennem alle øvelserne.

Pilates er ikke blid træning. Hver pilates øvelse inddrager hele kroppen, hvor

du bruger hele din kraft og koncentration.

Pilates udføres på træningsmåtte medbring evt. håndklæde.

Kom og være med til en times intens træning hvor vi også har tid til lidt snak

og latter.

Jeg er uddannet DGI Pilates og EFFEKT instruktør.

Hilsen Pia Mogensen.

Vi starter mandag den 3. september fra klokken 17:45 til 18:45

på Sønder Jernløse Lilleskole.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Pilates er 625,00 kroner.

Instruktør Pia Mogensen 23 47 73 04.

Kontaktperson Dorthe Schou 59 47 23 08.

11


12

PILATES MED EFFEKT

EFFEKT er muskeltræningsøvelser, der udføres langsomt, kontrolleret og uden

ydre belastning.

Øvelserne foregår stående, siddende eller liggende.

EFFEKT har til formål, rent fysisk, at skabe større kropsbevidsthed, bedre holdning

og gøre kroppen stærkere,

mere udholdende, sundere og ikke mindst velformet.

EFFEKT er funktionel træning, der gør kroppen bedre til at gøre de ting, man

gør til hverdag og samtidig kan man få den krop, man drømmer om at se på.

Pilates er træning der vil forandre din krop. Med stræk- og styrkeøvelser gør vi

musklerne udholdende og spændstige.

Pilates er en langsom, flydende og kontrollerende form for bevægelse, hvor vi

primært styrker kropskernen.

Pilates ”genopbygger” den naturlige stilling i rygsøjlen, nedsætter unødvendige

spændinger i kroppen og øger kropsbevidstheden.

Pilates er ikke blid træning. Hver pilates øvelse inddrager hele kroppen, hvor

du bruger hele din kraft og koncentration.

Pilates udføres på træningsmåtte medbring evt. håndklæde.

Kom og være med til en times intens træning, hvor vi også har tid til lidt snak

og latter.

Jeg er uddannet DGI Pilates og EFFEKT instruktør.

Hilsen Pia Mogensen.

Vi starter onsdag den 5. september fra klokken 18:00 til 19:00

på Sønder Jernløse Lilleskole.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på pilates EFFEKT er 625,00 kroner.

Instruktør Pia Mogensen 23 47 73 04.

Kontaktperson Dorthe Schou 59 47 23 08.


HERREGYMNASTIK

Det skal være en time med god motion/træning, med vægt på såvel styrke og

kondition som bevægelighed. Vi arbejder mest på gulv og ved ribbe, men til

tider også med småredskaber.

Med venlig hilsen Uffe.

Vi starter mandag den 17. september fra klokken 20:15 til 21:15

på Sønder Jernløse Lilleskole.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Herregymnastik 600,00 kroner.

Instruktør Uffe Raben 59 18 13 53.

Kontaktperson Marianne H Ackermann 38 80 33 73.

ÆLDREGYMNASTIK

Ældregymnastik aktive ældre

Så er vi klar igen. Mød op, kom og oplev samværet og glæden med andre,

hvor vi samtidig få rørt hele kroppen godt igennem med venepumpeøvelser,

udstrækning og afspænding. Med forskellige små redskaber til god musik, alt

kan udføres på stole. Vi skal snakke, drikke kaffe og synge.

På glædeligt gensyn Tenna.

Vi starter tirsdag den 11. september fra klokken 14:00 til 15:30

på Åvang Hovedgaden 36, 4420 Regstrup.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Ældregymnastik er 450,00 kroner.

Instruktør Tenna Christensen 59 18 24 64.

Kontaktperson Tenna Christensen 59 18 24 64.

13


14

VOLLEYBALL MIX MOTION A

Volleyball er et fantastisk spil, fordi det på en og samme tid sætter krav til det

individuelle og holdet. Spillet kan være lige så fantastisk, som det kan være

frustrerende.

På Volleyball Mix Motion A kræves det at du kan spillets grundlæggende

teknikker og slag. Der trænes i alt fra hævninger, smash til spillersystemer.

Træningen vil også fokusere på den enkeltes indsats og udvikling.

Er du til mere kan du også være med i motionsturneringen.

Motionsturneringen foregår på træningsaftener, dvs. vi har ca. 6 hjemme -

kampe og 6 udekampe på en sæson.

Volleyhilsen Thomas.

Vi starter tirsdag den 14. august fra klokken 19:00 til 21:00 i Jernløse Hallen.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Volley Mix A er 675,00 kroner.

Instruktør Thomas Nørgaard 40 59 31 45.

Kontaktperson Bo Friis Jensen 59 47 20 02.

VOLLEYBALL MIX MOTION B

Holdet for dig som er begynder, eller har fået lyst igen. Vi træner de

grundlæggende slag og opstillinger, og så deltager vi også i DGI´s motionsturnering

for mixhold. Denne foregår fra oktober til april, på 6- 8 gange på

egne og tilsvarende på modstandernes træningsaftner. Der er dog ingen krav

om at du skal deltage i turneringen, du kan også bare vælge at være med i

træningen, som når vejret er godt også foregår på vores beachvolleyballbane.

Tag og kom og hyg dig sammen med os, og få lidt sved på panden.

Volleyhilsen Bo.

Vi starter tirsdag den 14. august fra klokken 19:00 til 21:00 i Jernløse Hallen.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Volley Mix B er 675,00 kroner.

Instruktør Bo Friis Jensen 59 47 20 02.

Kontaktperson Bo Friis Jensen 59 47 20 02.


RULLEHOCKEY JUNIOR

for de 8 til 14 årige

Holdet henvender sig til børn fra 8-14 år, som kan løbe på rulleskøjter eller

gerne ville lære det. Vi laver opvarmning som løb, løb baglæns, slalom, små

hop og andre sjove ting og så spiller vi selvfølgelig hockey. Vi har en 1/3 del af

hallen til vores rådighed og der skal bruges hjul kun til indendørsbrug og

bremser SKAL afmonteres.

Der er plads til max 15 personer på holdet.

Med venlig hilsen Jimmy og Daniel.

Vi starter tirsdag den 28. august fra klokken 20:15 til 21:15 i Jernløse Hallen.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Rulle Hockey junior er 550,00 kroner.

Instruktører Jimmy Singerholm 28 74 74 47.

Daniel Zøller.

Kontaktperson Lars Krebs 40 40 59 36.

RULLEHOCKEY JUNIOR/SENIOR

for de 13 årige og opefter

Holdet henvender sig til 13 årige og opefter. Vi har hele hallen for os selv og

giver den gas med hockey, der spilles med indendørs hjul og bremser SKAL

afmonteres, tacklinger er ikke tilladt og der spilles med blød bold.

Med venlig hilsen Jimmy og Daniel.

Vi starter tirsdag den 28. august fra klokken 21:15 til 22:15 i Jernløse Hallen.

Se kalenderen på hjemmesiden.

Kontingent for sæsonen 2012/2013 på Rulle Hockey junior/senior er 600,00 kr.

Instruktører Jimmy Singerholm 28 74 74 47.

Daniel Zøller.

Kontaktperson Lars Krebs 40 40 59 36.

15


Jernløse Gymnastikforening

2012 / 2013

Vi ses!

www.jernloesegymnastik.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!