26.07.2013 Views

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv - Av-Montering

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv - Av-Montering

Digital HD PVR-modtager til satellit-tv - Av-Montering

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Digital</strong> <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong>-<strong>modtager</strong> <strong>til</strong> <strong>satellit</strong>-<strong>tv</strong><br />

MPEG2 / MPEG4<br />

Brugervejledning<br />

<strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> 101ST


Kom hurtigt i gang<br />

Pakkens indhold<br />

Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer<br />

<strong>modtager</strong>en.<br />

Æsken skal indeholde:<br />

• 1 <strong>modtager</strong><br />

• 1 fjernbetjening med 2 batterier<br />

(runde 3 V litiumbatterier)<br />

• 1 <strong>HD</strong>MI-kabel<br />

• 1 strømforsyning<br />

med elledning<br />

• Denne brugervejledning<br />

• 1 programkort (ligger sammen<br />

med velkomstbrevet)<br />

• 1 ethernet-kabel<br />

Bemærk! Indholdet ligger mellem paplagene i æsken.<br />

Tag pappet ud for at få adgang <strong>til</strong> delene.<br />

Hvis du skal slutte <strong>tv</strong>-boxen <strong>til</strong> et SD-<strong>tv</strong>, skal<br />

du desuden bruge et scartkabel. Du kan købe<br />

et scartkabel hos en <strong>tv</strong>-forhandler.<br />

2 | Kom hurtigt i gang<br />

Nyttige oplysninger<br />

Sagem <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> 101-ST-<strong>modtager</strong>en er udstyret med tre tunere<br />

– to <strong>satellit</strong>tunere og én DTT-tuner, og den leveres med en<br />

integreret harddisk på 250 GB.<br />

Kapaciteten på <strong>modtager</strong>ens harddisk er<br />

• Ca. 40 timers optagelse af High Definitionprogrammer.<br />

• Ca. 120 timers optagelse af Standard Definitionprogrammer.<br />

Harddisken giver dig mange optagelses- og afspilnings-muligheder.<br />

(Se side 29.)<br />

Med Canal <strong>Digital</strong> <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> kan du blandt andet:<br />

• Optage to programmer samtidig og desuden se et tredje<br />

program, som du allerede har optaget på harddisken.<br />

• Optage et program, mens du ser et andet program i Direkte<br />

eller Tidsforskudt modus, hvor du også har adgang <strong>til</strong> pauseog<br />

tidsforskydningsfunktionerne.


1<br />

Kontroller, at du har alle dele, og at apparaterne, som skal<br />

forbindes med hinanden (<strong>tv</strong>, hjemmebiograf osv.), ikke er <strong>til</strong>sluttet<br />

stikkontakten, før du forbinder apparaterne.<br />

1<br />

Tilslut<br />

2<br />

Tilslut<br />

Tilslutninger<br />

det første <strong>satellit</strong>antennekabel i SAT-stikket mærket<br />

IN 1 (stik nr. to fra venstre).<br />

det andet <strong>satellit</strong>antennekabel i SAT-stikket mærket<br />

IN 2.<br />

1<br />

2<br />

3 | Kom hurtigt i gang<br />

3a<br />

3b<br />

3<br />

* Hvis du ikke har en <strong>HD</strong>-ready fladskærm, skal du i stedet<br />

4<br />

Derefter<br />

Hvis du har en <strong>HD</strong>-ready fladskærm, skal du <strong>til</strong>slutte <strong>HD</strong>MIkablet<br />

mellem <strong>modtager</strong>en og dit <strong>tv</strong>. [3a]<br />

<strong>til</strong>slutte et Scartkabel* mellem <strong>modtager</strong>en og dit <strong>tv</strong>. [3b]<br />

<strong>til</strong>slutter du strømforsyningen fra 12V-stikket på<br />

<strong>modtager</strong>en <strong>til</strong> en stikkontakt.<br />

4<br />

*Scartkabel medfølger ikke. Du kan købe et scartkabel<br />

hos en <strong>tv</strong>-forhandler.


5 Sæt<br />

6<br />

7<br />

programkortet (med den gyldne chip opad) ind i<br />

kortlæseren.<br />

Tænd for <strong>tv</strong>'et. (Husk at sætte stikket i stikkontakten).<br />

Herefter skal du vælge den rigtige signalindgang på <strong>tv</strong>'et<br />

for at kunne se <strong>tv</strong>-billedet via <strong>modtager</strong>en.<br />

På de fleste moderne <strong>tv</strong>-apparater kan du finde scart- og <strong>HD</strong>MI-<br />

<strong>til</strong>slutninger ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen<br />

<strong>til</strong> <strong>tv</strong>-apparatet. Hvis du har problemer med at finde<br />

den rigtige signalindgang, skal du se i bruger-vejledningen <strong>til</strong><br />

<strong>tv</strong>-apparatet.<br />

Navnet på indgangen bag på <strong>tv</strong>'et (f.eks. «<strong>HD</strong>MI 1») skal stemme<br />

overens med den valgte signalindgang.<br />

Du kan finde flere oplysninger om <strong>til</strong>slutninger i kap. 2 side 13.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

1<br />

Vælg<br />

2<br />

Vælg<br />

3<br />

3<br />

2<br />

abc<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

Installation<br />

7 8 9<br />

det ønskede menusprog ved hjælp af navigations-pilene<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

på fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.<br />

0<br />

back info<br />

det ønskede land ved hjælp af navigationspilene på<br />

fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.<br />

Vælg Start kanalsøgning, og bekræft valget med OK.<br />

• Gem kanalsøgningen ved at bekræfte med OK-tasten.<br />

OK<br />

• Tryk på OK for at afslutte.<br />

mno<br />

Brug<br />

9<br />

wxyz<br />

Skift af kanal<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

5<br />

jkl<br />

Brug fjernbetjeningen direkte, eller tryk på OK for at få vist<br />

exit<br />

kanallisten. OK Vælg derefter en kanal ved hjælp af navigationspilene,<br />

og tryk på OK for at bekræfte valget. Tryk på [<strong>tv</strong> guide] for at<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

få adgang <strong>til</strong> den elektroniske programguide.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

M E N U<br />

3<br />

def<br />

6<br />

c h a n n e l<br />

Optagelse<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

TV<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

M E N U<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

settings mute<br />

Når du vil optage et program direkte, skal du vælge en kanal og trykke<br />

på .<br />

Du kan finde oplysninger om andre optagelsesmåder på side 29.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l


Indhold<br />

Kom hurtigt i gang 2<br />

1 – Tilslutninger 3<br />

2 – Installation 4<br />

3 – Brug 4<br />

Produktbeskrivelse 6<br />

Nyttige oplysninger 8<br />

Sikkerhedsanbefalinger 10<br />

Oversigt 12<br />

2. Tilslutninger 13<br />

Tilslutning <strong>til</strong> et <strong>tv</strong> 14<br />

Tilslut en parabol 16<br />

Tilslutning <strong>til</strong> VOD 17<br />

Tilslutning <strong>til</strong> en Hi-Fi-enhed og<br />

hjemmebiografforstærker 18<br />

3. Første installation 19<br />

4. Almindelig brug 23<br />

5. My TV og<br />

optagelsesmuligheder 29<br />

Optagelse 30<br />

Programmering af optagelser via My TV 33<br />

Timer 34<br />

Direkte/tidsforskudt visning 36<br />

Direkte optagelse 37<br />

Programmering af optagelser via<br />

TV Guide (EPG) 38<br />

6. TV Guide 39<br />

Programmering af optagelser via<br />

TV Guide 41<br />

7. Video On Demand 43<br />

Køb 50<br />

8. Inds<strong>til</strong>linger 57<br />

Sproginds<strong>til</strong>linger 59<br />

TV-signal og kanalsøgning 60<br />

Favoritkanaler 62<br />

Billedinds<strong>til</strong>linger 64<br />

Lydinds<strong>til</strong>linger 66<br />

Optageinds<strong>til</strong>linger 67<br />

Brugerinds<strong>til</strong>linger 68<br />

Forældrelås og PIN-kode 69<br />

Inds<strong>til</strong> aldersgrænse 70<br />

Skift PIN-kode 71<br />

Systemoplysninger 72<br />

Abonnementstatus 73<br />

Internetinds<strong>til</strong>linger 76<br />

Fabriksinds<strong>til</strong>linger 77<br />

Søg efter softwareopdateringer 78<br />

9. DTT – digital jordbaseret <strong>tv</strong> 79<br />

10. Tekniske oplysninger 85<br />

Tekniske data 86<br />

Fejlfinding 88<br />

11. Reference 91<br />

Miljømæssige anbefalinger 92<br />

Ansvarsfraskrivelse 94<br />

Ordliste 96<br />

Indhold | 5


Produktbeskrivelse<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

6 | Produktbeskrivelse


Frontpanel<br />

1. <strong>Digital</strong>t display<br />

• Viser tiden, når <strong>modtager</strong>en er slukket<br />

• Viser kanalnummer eller status, når<br />

<strong>modtager</strong>en er tændt<br />

2. Statusindikator<br />

3. USB-port (deaktiveret)<br />

4. +/- knapper – Skifter kanal<br />

5. Tænd/sluk-knap<br />

• Tænd for <strong>modtager</strong>en (tryk og giv slip)<br />

• Start <strong>modtager</strong>en på ny (tryk og hold nede<br />

i 5 sek.)<br />

6. Programkortlæser<br />

Bagpanel<br />

1. Indgang <strong>til</strong> <strong>satellit</strong>antenne 2<br />

2. Indgang <strong>til</strong> <strong>satellit</strong>antenne 1<br />

3. Indgang <strong>til</strong> DTT-antenne<br />

4. Udgang <strong>til</strong> DTT-antenne (gennemløb)<br />

5. Ethernet-port<br />

6. Stik <strong>til</strong> <strong>HD</strong>MI digital lyd/video<br />

7. Stik <strong>til</strong> analog lyd (<strong>til</strong> Hi-Fi-enhed)<br />

8. Analog komponen<strong>tv</strong>ideo (YPbPr)<br />

9. Stik <strong>til</strong> digital lyd (S/PDIF)<br />

10. Scartstik (<strong>til</strong> VIDEO eller DVD)<br />

11. Scartstik (<strong>til</strong> TV)<br />

12. Stik <strong>til</strong> strømforsyning<br />

Isætning af batterier<br />

Fjernbetjening<br />

1. 0-9 – Til kanalvalg og inds<strong>til</strong>linger<br />

2. Tilbage/back – Gå <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> den forrige<br />

skærm eller <strong>til</strong>stand<br />

3. Navigationspile<br />

• navigerer mellem skærmbillederne i menuen<br />

• navigerer i oplysninger om programmer i<br />

infobanneret og den elektroniske programguide<br />

4. V+/V- – Øger eller mindsker lydstyrken<br />

5. Menu – Giver adgang <strong>til</strong> menuerne<br />

6. Funktionsknapper<br />

7. Knapper for tidsforskudt afspilning og<br />

optagelse<br />

• Spoler <strong>til</strong>bage, afspiller/pause, spoler frem<br />

8. TV/Exit – Afslutter den aktive menu eller<br />

<strong>til</strong>stand. – Billedskalering.<br />

9. TV-guide – Elektronisk programguide<br />

10. Inds<strong>til</strong>linger/Settings – Sprogvalg<br />

11. My <strong>tv</strong> – Optageliste<br />

12. Tænd/sluk – Aktiverer/sætter <strong>modtager</strong>en<br />

på Standby<br />

13. Info – Viser programoplysninger<br />

14. Ch +/Ch - – Skifter kanal<br />

15. OK – Viser kanalliste eller bekræfter et valg<br />

16. Record – Starter optagelse<br />

17. Stop – Stopper optagelse eller afspilning<br />

18. Teletekst – Går <strong>til</strong> tekst-<strong>tv</strong><br />

19. Mute – Slår lyden fra/<strong>til</strong><br />

20. On demand – Video On Demand<br />

Fjern dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt de to runde 3 V litiumbatterier. Sørg for, at<br />

+-tegnet vender opad. (Se også «Batterier» på side 11, hvor du kan læse om sikkerheden ved brug<br />

af batterier).<br />

1<br />

3<br />

5<br />

7<br />

9<br />

11<br />

2<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

13<br />

15<br />

12<br />

14<br />

16<br />

17 18<br />

19<br />

20<br />

Produktbeskrivelse | 7


Nyttige oplysninger<br />

Med Sagem <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> 101-ST-<strong>modtager</strong>en kan du modtage og optage<br />

High Definition- og Standard Definition-programmer, som sendes<br />

af Canal <strong>Digital</strong>. Modtageren er udstyret med tre tunere – to<br />

<strong>satellit</strong>tunere og én DTT-tuner (<strong>Digital</strong> Terrestrial Television –<br />

digital jordbaseret <strong>tv</strong>), og den leveres med en integreret harddisk<br />

på 250 GB.<br />

Kapaciteten* på <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> 101-ST-<strong>modtager</strong>ens harddisk er<br />

• 40 timers optagelse af High Definition-programmer.<br />

• 120 timers optagelse af Standard Definition-programmer.<br />

Harddisken giver dig mange optagelses- og afspilningsmuligheder.<br />

Med Canal <strong>Digital</strong> <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> kan du blandt andet:<br />

• Optage to programmer samtidig og desuden se et tredje<br />

program, som du allerede har optaget på harddisken.<br />

• Optage et program, mens du ser et andet program i Direkte<br />

eller Tidsforskudt modus, hvor du også har adgang <strong>til</strong> pauseog<br />

tidsforskydningsfunktionerne.<br />

Automatisk opdatering af software<br />

<strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> 101-ST har en automatisk funktion <strong>til</strong> opdatering af mod-<br />

tagerens software. Opdateringen hentes ned direkte via <strong>satellit</strong>signalet,<br />

når <strong>modtager</strong>en tændes, og du vil blive spurgt, om du vil<br />

installere opdateringen. Du kan vælge, om du vil installere den<br />

med det samme eller vente med installationen. Vi anbefaler, at du<br />

vælger at installere opdateringen.<br />

Håndtering af <strong>modtager</strong><br />

For at reducere slitagen på og strømforbruget fra din <strong>modtager</strong><br />

anbefales det, at du sætter <strong>modtager</strong>en i standby<strong>til</strong>stand, når den<br />

ikke er i brug.<br />

Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge<br />

<strong>modtager</strong>en i en længere periode.<br />

Støj<br />

*Gennemsnitlige værdier – <strong>til</strong> oplysning. Disse værdier kan variere, afhængigt af signalets fysiske egenskaber.<br />

8 | Nyttige oplysninger<br />

Modtagerens harddisk og blæser forårsager en vis støj, når den er<br />

tændt, men dette er helt normalt. Støjen ophører, når <strong>modtager</strong>en<br />

sættes i standby<strong>til</strong>stand. Du bør derfor gøre det <strong>til</strong> en vane at<br />

sætte den i standby<strong>til</strong>stand, når den ikke er i brug. Lydniveauet<br />

afhænger også af, hvilket underlag boksen står på samt af, hvad<br />

der evt. står oven på <strong>modtager</strong>en.


Tilslutninger<br />

For at få det fulde udbytte af funktionerne på <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> 101-ST<strong>modtager</strong>en<br />

skal du <strong>til</strong>slutte begge SAT-tunerne.*<br />

Du kan finde oplysninger om dette i kapitel 2, Tilslutninger<br />

(side 13).<br />

Du skal også sørge for:<br />

• at de to <strong>satellit</strong>signalindgange er fuldstændigt uafhængige.<br />

Dette betyder, at du skal bruge et LNB-hoved med flere<br />

udgange (for eksempel LNB med fire udgange, så du har<br />

mulighed for at <strong>til</strong>slutte flere <strong>modtager</strong>e senere).<br />

• ikke at bruge en splitter (fordeler).<br />

• at LNB-hovedet er rettet mod Canal <strong>Digital</strong>-<strong>satellit</strong>ten (Thor).<br />

Vigtige symboler<br />

– Gode råd og tip.<br />

– Ting, du skal huske på.<br />

– Vigtigt at lægge mærke <strong>til</strong>.<br />

* Begge SAT-tunere er nødvendige, blandt andet for at gøre det muligt<br />

at optage ét program, mens du ser på et andet, og for at programguiden<br />

kan fungere.<br />

Anbefales<br />

Anbefales IKKE<br />

Tilslut en<br />

SAT-tuner<br />

Tilslut begge<br />

SAT-tunerne<br />

<strong>Digital</strong> <strong>modtager</strong><br />

<strong>Digital</strong> <strong>modtager</strong><br />

Nyttige oplysninger | 9


Sikkerhedsanbefalinger<br />

Modtagerens placering<br />

Modtageren giver den bedste ydelse, hvis den:<br />

• Placeres indendørs, hvor den er beskyttet mod lyn, regn og<br />

direkte sollys.<br />

• Ikke udsættes for meget kraftig belysning (sol, projektørlys<br />

osv.).<br />

• Ikke placeres nær radiatorer eller andre varmekilder.<br />

• Placeres på et tørt og godt udluftet sted med plads omkring<br />

<strong>modtager</strong>en <strong>til</strong> ven<strong>til</strong>ation. Det bør sikres, at gardiner, andre<br />

apparater eller skabe ikke forhindrer luftcirkulation omkring<br />

ven<strong>til</strong>ationsåbningerne. Læg ikke noget oven på <strong>modtager</strong>en,<br />

da dette vil begrænse ven<strong>til</strong>ationen.<br />

• Beskyttes mod fugtighed.<br />

• Placeres et sikkert sted, hvor den ikke kan falde ned.<br />

• Placeres uden for børns og dyrs rækkevidde.<br />

• Tilsluttes en stikkontakt direkte med de ledninger, der følger<br />

med <strong>modtager</strong>en. Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning.<br />

Slut <strong>modtager</strong>en <strong>til</strong> en stikkontakt, der er nemt <strong>til</strong>gængelig.<br />

10 | Sikkerhedsanbefalinger<br />

Advarsler og sikkerhedsforskrifter<br />

ÅBN IKKE MODTAGEREN!<br />

DER ER FARLIG SPæNDING INDEN I DEN<br />

Brug kun den strømforsyningsenhed, der følger med <strong>modtager</strong>en,<br />

<strong>til</strong> at slutte den <strong>til</strong> en stikkontakt. Anden praksis kan være farlig.<br />

Som en sikkerhedsforanstaltning i <strong>til</strong>fælde af fare fungerer<br />

strømforsyningsenheden som en frakoblingsmekanisme for<br />

strømforsyningen på 230 V.<br />

Det er derfor, at det er meget vigtigt, at du slutter <strong>modtager</strong>en<br />

<strong>til</strong> en stikkontakt i nærheden, som er let <strong>til</strong>gængelig.<br />

Du må ikke udsætte <strong>modtager</strong>en for fugtighed. Dette kan føre <strong>til</strong><br />

kortslutninger (brand eller elektrisk stød). S<strong>til</strong> ikke genstande, der<br />

indeholder vand (f.eks. vaser eller potteplanter), på apparatet. Der<br />

må ikke stænkes væske på <strong>modtager</strong>en. Hvis der kommer væske<br />

på <strong>modtager</strong>en, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten<br />

og kontakte din leverandør.<br />

Sørg for, at der ikke kommer væske eller metalgenstande ind<br />

i <strong>modtager</strong>en gennem ven<strong>til</strong>ationsåbningerne.<br />

Undgå at <strong>til</strong>slutte <strong>modtager</strong>en med det samme, hvis den har<br />

været udsat for store temperaturændringer. Lad den først stå<br />

i stuetemperatur i nogle timer, så den bliver akklimatiseret.


Modtageren skal være frakoblet strømforsyningen (fra stikkontakten<br />

eller bagpanelet), før <strong>til</strong>slutningen mellem fjernsyn, video eller<br />

antenne ændres.<br />

Det anbefales at frakoble både strømmen og antennekablet<br />

i tordenvejr. Selvom <strong>modtager</strong>en og fjernsynet er frakoblet,<br />

kan de stadig blive beskadiget af lyn.<br />

Forsøg på at åbne <strong>modtager</strong>en kan gøre dig ansvarlig i forbindelse<br />

med en retssag. Hvis du ikke overholder de sikkerhedsforanstaltninger<br />

og -anbefalinger, der er beskrevet heri, kan du være erstatningsansvarlig<br />

for eventuelle omkostninger i forbindelse med reparation<br />

eller udskiftning.<br />

Modtager<strong>til</strong>slutningernes spændingsniveau<br />

(Se side 6 i denne brugervejledning)<br />

Stik med kode nr. 12 – Farlig spænding.<br />

Stik med kode nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11<br />

– Meget lav sikkerhedsspænding.<br />

Batterier<br />

Små børn kan nemt sluge batterier. Lad ikke små børn lege med<br />

fjernbetjeningen. Du må ikke brænde eller genoplade batterierne,<br />

sætte dem omvendt i (+-tegnet skal vende opad), blande dem med<br />

brugte eller andre typer batterier. Dette kan føre <strong>til</strong>, at de kan<br />

eksplodere eller lække og medføre personskade.<br />

Interferens<br />

Placer ikke <strong>modtager</strong>en i nærheden af apparater, der kan medføre<br />

elektromagnetisk interferens (f.eks. højttalere). Dette kan påvirke<br />

<strong>modtager</strong>ens funktion og forvrænge billedet eller lyden.<br />

Harddiskdrev<br />

Modtageren indeholder en harddisk. Vent, <strong>til</strong> <strong>modtager</strong>en går<br />

i standby<strong>til</strong>stand, før du frakobler og flytter den. Modtagerens<br />

harddisk og blæser forårsager en vis støj, når den er tændt, men<br />

dette er helt normalt.<br />

Rengøring<br />

Modtagerens kabinet kan rengøres med en blød, tør klud. Brug<br />

ikke nogen form for skuresvamp, skurepulver eller opløsningsmiddel<br />

såsom alkohol eller terpentin. Det kan skade <strong>modtager</strong>ens<br />

overflade.<br />

Når <strong>modtager</strong>en ikke er i brug<br />

Modtageren bør sættes i standby<strong>til</strong>stand, når den ikke er i brug.<br />

Dette vil spare strøm og give mindre slitage på <strong>modtager</strong>en. Det<br />

anbefales at trække stikket ud af stikkontakten, hvis <strong>modtager</strong>en<br />

ikke skal bruges i en længere periode.<br />

Sikkerhedsanbefalinger | 11


Oversigt<br />

Denne <strong>modtager</strong> fra Sagem Communications anvendes <strong>til</strong> <strong>satellit</strong>og<br />

jordbaseret fjernsyn. Modtageren er udstyret med en harddisk,<br />

så du kan foretage digitale videooptagelser.<br />

Når du har <strong>til</strong>sluttet <strong>modtager</strong>en, vil du kunne bruge alle<br />

tjenesterne.<br />

Sagem Communication-<strong>modtager</strong>en er resultatet af en løbende<br />

udvikling. Derfor forbeholder vi os retten <strong>til</strong> at foretage ændringer<br />

og forbedringer af det produkt, der er beskrevet i denne brugervejledning,<br />

uden forudgående varsel.<br />

Dette produkt overholder EMC-direktiv 89/336/EEC.<br />

Denne <strong>HD</strong>TV-<strong>modtager</strong> overholder minimumskravene <strong>til</strong> <strong>HD</strong>TV.<br />

<strong>HD</strong>TV-logoet er et varemærke <strong>til</strong>hørende EICTA.<br />

<strong>HD</strong>MI, <strong>HD</strong>MI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er<br />

varemærker eller registrerede varemærker <strong>til</strong>hørende <strong>HD</strong>MI<br />

Licensing LLC.<br />

12 | Oversigt<br />

CE-mærkning<br />

CE-mærkningen angiver, at produktet overholder de vigtige krav<br />

i direktiv 1999/5/CE fra Europaparlamentet og Europarådet<br />

vedrørende radioudstyr og telekommunikationsudstyr, hvad<br />

angår sundhed og sikkerhed for brugerne vedrørende magnetisk<br />

interferens.<br />

Erklæringen om ensartethed kan ses i supportafsnittet på Sagem<br />

Communications hjemmeside www.sagem.com eller kan fås ved<br />

henvendelse <strong>til</strong> følgende adresse:<br />

Sagem Communications – Customer relations department<br />

4 rue du Petit Albi – 95800 Cergy Saint-Christophe – Frankrig<br />

Standardkode:<br />

Copyright © 2008 Sagem Communications<br />

Alle rettigheder forbeholdes<br />

Modtageren er udstyret med en kode, der som standard er<br />

inds<strong>til</strong>let <strong>til</strong> 1234.<br />

Hvis du har glemt din kode, kan abonnementsindehaver kontakte<br />

kundeservice for at få nuls<strong>til</strong>let koden.


Tilslutninger<br />

Kontroller, at pakkens indhold er komplet, før du monterer<br />

<strong>modtager</strong>en. Der skal være følgende indhold:<br />

• 1 <strong>modtager</strong><br />

• 1 fjernbetjening med 2 batterier (runde 3 V litiumbatterier)<br />

• 1 <strong>HD</strong>MI-kabel<br />

• 1 strømforsyning med elledning<br />

• 1 programkort<br />

• Denne brugervejledning<br />

• 1 ethernet-kabel<br />

Sørg for, at de apparater, der skal forbindes med hinanden<br />

(<strong>tv</strong>, hjemmebiograf osv.), ikke er <strong>til</strong>sluttet stikkontakten, før<br />

du forbinder apparaterne.<br />

2<br />

| 13


Tilslutninger<br />

Tilslutning <strong>til</strong> en <strong>HD</strong>-ready fladskærm<br />

Hvis du ønsker at se <strong>tv</strong> i <strong>HD</strong>-kvalitet, skal du <strong>til</strong>slutte <strong>HD</strong>MIstikket<br />

på din digitale <strong>modtager</strong> <strong>til</strong> <strong>HD</strong>MI-stikket (<strong>HD</strong>CPbeskyttet)<br />

på dit <strong>tv</strong>.<br />

Husk, at du skal vælge den rigtige signalindgang på <strong>tv</strong>'et for at<br />

kunne se <strong>tv</strong>-billedet via <strong>modtager</strong>en.<br />

På de fleste moderne <strong>tv</strong>-apparater kan du finde scart- og <strong>HD</strong>MI<strong>til</strong>slutningerne<br />

ved at trykke på knappen INPUT eller AV på<br />

fjernbetjeningen <strong>til</strong> <strong>tv</strong>-apparatet. Hvis du har problemer med at<br />

finde den rigtige signalindgang, skal du se i brugervejledningen<br />

<strong>til</strong> <strong>tv</strong>-apparatet.<br />

Navnet på indgangen bag på <strong>tv</strong>'et (f.eks. «<strong>HD</strong>MI 1»), skal stemme<br />

overens med den valgte signalindgang.<br />

DVI-<strong>til</strong>slutning: Hvis der er mulighed for DVI-<strong>til</strong>slutning (<strong>HD</strong>CPbeskyttet)<br />

på <strong>tv</strong>'et, skal du også <strong>til</strong>slutte lyd (se side 17).<br />

14 | Tilslutninger<br />

<strong>Digital</strong> <strong>modtager</strong><br />

<strong>HD</strong>MI-kabel<br />

<strong>HD</strong>-ready fladskærm


Tilslutning <strong>til</strong> et billedrørs-<strong>tv</strong><br />

Tilslut <strong>tv</strong>'et <strong>til</strong> <strong>modtager</strong>en ved hjælp af scartstikket*<br />

(mærket TV).<br />

Husk, at du skal vælge den rigtige signalindgang på <strong>tv</strong>'et for at<br />

kunne se <strong>tv</strong>-billedet via <strong>modtager</strong>en.<br />

På de fleste moderne <strong>tv</strong>-apparater kan du finde scart- og <strong>HD</strong>MI-<br />

<strong>til</strong>slutninger ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen<br />

<strong>til</strong> <strong>tv</strong>-apparatet. Hvis du har problemer med at finde<br />

den rigtige signalindgang, skal du se i brugervejledningen <strong>til</strong><br />

<strong>tv</strong>-apparatet.<br />

Navnet på indgangen bag på <strong>tv</strong>'et (f.eks. «scart 1»), skal stemme<br />

overens med den valgte signalindgang.<br />

*Scartkabel medfølger ikke. Du kan købe et scartkabel hos en<br />

<strong>tv</strong>-forhandler.<br />

<strong>Digital</strong> <strong>modtager</strong><br />

Scartkabel*<br />

Billedrørs-<strong>tv</strong><br />

Tilslutninger | 15


Tilslut en parabol<br />

Indsæt programkortet (med chippen opad) i kortlæseren.<br />

Tilslut det første <strong>satellit</strong>antennekabel i SAT-stikket mærket IN 1<br />

(stik nr. to fra venstre) og det andet <strong>satellit</strong>antennekabel i SATstikket<br />

mærket IN 2.<br />

Derefter skal du <strong>til</strong>slutte strømforsyningen mellem 12 V-stikket<br />

på <strong>modtager</strong>en og en stikkontakt.<br />

Tilslutninger <strong>til</strong> DTT (digital jordbaseret <strong>tv</strong>)<br />

Se side 79.<br />

Bemærk! Parabolen fra Canal <strong>Digital</strong> fungerer kun på Canal<br />

<strong>Digital</strong>s <strong>satellit</strong>ter.<br />

Bemærk! Det er nødvendigt at <strong>til</strong>slutte begge SAT-tunere, blandt<br />

andet for at du skal kunne optage ét program, mens du ser et<br />

andet, og for at programguiden kan fungere.<br />

16 | Tilslutninger<br />

2 stk. <strong>satellit</strong>antennekabler<br />

<strong>Digital</strong> <strong>modtager</strong>


Tilslutning <strong>til</strong> VOD-tjenesten GO<br />

Vores Video-On-Demand-tjeneste (VOD) Canal <strong>Digital</strong> GO<br />

fungerer som din egen videobutik, hvor du kan leje film.<br />

For at kunne få adgang <strong>til</strong> GO og se film, skal du have et<br />

internetabonnement med en downloadhastighed på minimum<br />

3 Mbit. Vær opmærksom på, at det kan påvirke stabiliteten i VODtjenesten,<br />

hvis din internetforbindelse benyttes <strong>til</strong> andet samtidig<br />

med VOD.<br />

På canaldigital.dk/go kan du teste, hvilken internethastighed du<br />

har i øjeblikket, og læse mere om VOD.<br />

Tilslut <strong>tv</strong>-boxen <strong>til</strong> internettet med Ethernet-kablet.<br />

Det medfølgende Ethernet-kabel er 5 meter langt. Hvis du har<br />

brug for et længere kabel eller ønsker en trådløs løsning, kan du<br />

købe dette hos din <strong>tv</strong>-/computerforhandler.<br />

Hvis du ønsker at ændre dit internetabonnement, skal du kontakte<br />

din internetudbyder.<br />

Ethernet-kabel<br />

<strong>Digital</strong> <strong>modtager</strong><br />

Internetmodem/<br />

ne<strong>tv</strong>ærksadgangspunkt<br />

Tilslutninger | 17


Tilslutning <strong>til</strong> en Hi-Fi-enhed<br />

Du <strong>til</strong>slutter <strong>modtager</strong>en <strong>til</strong> et Hi-Fi-system med et standardlydkabel.<br />

Tilslut den højre (R/Rød) og venstre (L/Hvid) lydudgang<br />

på <strong>modtager</strong>en <strong>til</strong> AUX-indgangen på Hi-Fi-systemet. (Kabel<br />

medfølger ikke).<br />

Tip: Med denne <strong>til</strong>slutning kan du lytte <strong>til</strong> radiokanaler med<br />

fjernsynet slukket.<br />

Tilslutning <strong>til</strong> en hjemmebiografforstærker<br />

For at få mest muligt ud af den lyd i Dolby <strong>Digital</strong>-kvalitet, der er<br />

<strong>til</strong>gængelig på nogle kanaler, bør du <strong>til</strong>slutte din <strong>modtager</strong> <strong>til</strong> din<br />

hjemmebiografforstærker, der er udstyret med en koaksial<br />

S/PDIF-indgang. Tilslut S/PDIF-udgangen <strong>til</strong> indgangen på din<br />

hjemmebiografforstærker. (Koaksialt kabel medfølger ikke).<br />

Bemærk! Du skal også sætte lydinds<strong>til</strong>lingerne på <strong>modtager</strong>en <strong>til</strong><br />

Dolby <strong>Digital</strong> (se side 66). Ved sending i Dolby <strong>Digital</strong> vil du nu kun<br />

få lyd via dit hjemmebiografanlæg, og <strong>tv</strong>'et vil være uden lyd. Hvis<br />

sendingen ikke er i Dolby <strong>Digital</strong>, vil du få lyd fra begge enheder.<br />

18 | Tilslutninger


Første installation<br />

Når du har <strong>til</strong>sluttet modtagen korrekt, skal der udføres en<br />

førstegangsinstallation.<br />

Dette kapitel beskriver, hvordan du gør dette.<br />

Tænd <strong>modtager</strong>en og <strong>tv</strong>'et.<br />

Vælg den rigtige signalindgang på <strong>tv</strong>'et (f. eks. <strong>HD</strong>MI 1).<br />

– Se <strong>tv</strong>'ets brugervejledning, hvis du er i <strong>tv</strong>ivl.<br />

Når dette er gjort rigtigt, vises der et velkomstbillede på skærmen.<br />

3<br />

| 19


Installation<br />

Vælg menusprog<br />

1. Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af navigationspilene<br />

på fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.<br />

20 | Installation<br />

Vælg land<br />

2. Vælg det ønskede land ved hjælp af navigationspilene på<br />

fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.


Start kanalsøgning<br />

3. Kontroller, at antennekablet er <strong>til</strong>sluttet rigtigt, før du udfører<br />

kanalsøgningen. Vælg Start kanalsøgning, og tryk på OK for at<br />

bekræfte.<br />

Brug kun <strong>Av</strong>anceret kanalsøgning, hvis du er erfaren bruger, da<br />

dette kan føre <strong>til</strong> fejlinstallation af udbuddet fra Canal <strong>Digital</strong>.<br />

Installation af <strong>satellit</strong>kanaler<br />

4. Modtageren søger automatisk efter de <strong>til</strong>gængelige kanaler.<br />

Vælg Gem søgeresultater, og tryk på OK for at lagre kanalerne.<br />

Installation | 21


5. Vælg Fuldfør installation, og tryk på OK for at fuldføre<br />

installationen.<br />

Vælg kun Installer DTT-kanaler, hvis du har brug for at<br />

installere jordbaserede kanaler. Dette er ikke nødvendigt,<br />

hvis du har <strong>til</strong>sluttet <strong>satellit</strong>-<strong>tv</strong>.<br />

Hvis du ønsker at installere DTT-kanaler, kan du læse mere om<br />

dette på side 79.<br />

22 | Installation


Almindelig brug<br />

4<br />

| 23


Kanalvalg<br />

Kanallisten<br />

0<br />

Aktiver kanallisten ved at trykke på OK. Vælg en kanal ved hjælp<br />

back info<br />

af navigationspilene, og tryk på OK for at bekræfte valget.<br />

OK<br />

Tip:<br />

OK<br />

• Du kan gennemse kanallisten side for side med højre og venstre<br />

navigationspil.<br />

M E N U<br />

• Skift <strong>til</strong> radiokanalerne ved at trykke M E N U på<br />

• Skift <strong>til</strong> en favoritliste ved at trykke på<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

3<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

c h a n n e l<br />

[grøn].<br />

[blå].<br />

• Gå <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> den forrige kanal ved at trykke på<br />

24 | Kanalvalg<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

v o l u m e<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

c h a n n e l<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

[back]. 0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

OK<br />

c h a n n e l<br />

Oplysninger om kanaler<br />

OK<br />

Hver gang du skifter kanal, vises et programbanner på skærmen.<br />

Banneret viser:<br />

• Den aktive favoritliste, kanalnummer og kanalnavn.<br />

• Programnavn og varighed, programtype og oplysninger om<br />

programmet.<br />

• Optagemulighed via Enkel optagelse. TrykTVpå [rec] for at<br />

exit<br />

starte optagelsen af programmet.<br />

• Hvis programmet sendes i <strong>HD</strong> eller Dolby<strong>tv</strong> guide <strong>Digital</strong>, my <strong>tv</strong> on demand fremhæves<br />

teletext<br />

ikonerne <strong>HD</strong> og 5.1 henholdsvis.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

M E N U<br />

settings mute<br />

c h a n n e l


1<br />

, .<br />

4<br />

2<br />

abc<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

Udvidede 7 8oplysninger<br />

9<br />

pqrs<br />

5<br />

tuv<br />

3<br />

def<br />

6<br />

wxyz<br />

Hvis du trykker0 på [info]-knappen, vises programbanneret,<br />

back info<br />

men med endnu flere muligheder:<br />

• Brug navigationspilene pil op og pil ned, hvis du vil se, hvilke<br />

programmer OKder<br />

i øjeblikket sendes på andre kanaler.<br />

v o l u m e<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

• Brug højre navigationspil, , . hvis abc dudef vil læse om det næste<br />

4 5 6<br />

program på den valgte kanal.<br />

ghi<br />

7<br />

• Tryk på OK for at se den kanal, du læser om, eller fjern<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

oplysningerne ved at trykke0 på [info].<br />

v o l u m e<br />

1<br />

2<br />

jkl<br />

8<br />

3<br />

mno<br />

9<br />

back info<br />

OK<br />

M E N U<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

OK<br />

• Tryk på den [gule] knap, hvis du vil se flere oplysninger om<br />

programmet. Hvis den gule knap ikke vises på skærmen, er der<br />

ikke flere <strong>til</strong>gængelige oplysninger.<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

Kanalvalg | 25


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

Skift af favoritliste<br />

1. TrykM på E N UOK<br />

for at aktivere kanallisten.<br />

2. Tryk på den<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

OK<br />

inds<strong>til</strong>linger TV<br />

for Favoritkanaler (se side 62).<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

26 | Almindelig brug<br />

c h a n n e l<br />

[blå] knap for at skifte mellem favoritlisterne.<br />

Forudsætter, at du har oprettet mindst én favoritliste.<br />

Du kan lagre og organisere dine egne favoritlister under<br />

v o l u m e<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

jkl mno<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

Midlertidigt valg af sprog for lyd og tekst<br />

Tryk på knappen [settings] for at se, hvilke sprog der er<br />

settings mute<br />

<strong>til</strong>gængelige for lyd og tekstning for den aktuelle kanal.<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

Vælg blandt de <strong>til</strong>gængelige sprog for lyd og undertekster ved<br />

hjælp af navigationspilene.<br />

Tryk på OK for at bekræfte valget.<br />

Alle ændringer udføres straks.<br />

Bemærk! Ikke alle kanaler eller programmer har sproginds<strong>til</strong>linger.<br />

c h a n n e l


Radio<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

abc<br />

def<br />

1. Tryk på OK forM at E N Ufå<br />

vist kanallisten.<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

pqrs 2<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings TV mute<br />

5<br />

c h a n n e l<br />

tuv 3<br />

0<br />

6<br />

2. Tryk på den<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

7[grønne]<br />

8 knap 9 for at skifte <strong>til</strong> listen 0 over<br />

radiokanaler. pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

back info<br />

0 OK<br />

back info<br />

3. Vælg den ønskede radiokanal ved hjælp af navigationspilene, og<br />

tryk på OK. Eller tryk på /<br />

TV<br />

lytte <strong>til</strong> kanalerne.<br />

M E N U<br />

exit<br />

OK<br />

for at skifte kanal og samtidig<br />

OK<br />

For at gå ud af radiofunktion, tryk på TV.<br />

v o l u m e<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

M E N U<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

8<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

jkl<br />

c h a n n e l<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

Hvis radiokanalerne ikke exit kommer op, skal du først skifte <strong>til</strong> en<br />

kanalliste, som har radiokanaler. Du skifter liste med den [blå]<br />

knap.<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

TV<br />

exit<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

M E N U<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

c h a n n e l<br />

e<br />

e<br />

m<br />

m u u l l o<br />

o<br />

v<br />

v<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

1<br />

, .<br />

ghi<br />

7<br />

4<br />

ghi<br />

pqrs<br />

7<br />

2<br />

abc<br />

8<br />

5<br />

jkl<br />

tuv<br />

8<br />

0<br />

6<br />

9<br />

mno<br />

wxyz<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

2<br />

5<br />

abc<br />

jkl<br />

0<br />

OK<br />

M E N U<br />

3<br />

def<br />

6<br />

3<br />

def<br />

mno<br />

Justering af lydstyrke<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

Brug knapperne for lydstyrke + og –<br />

lydstyrken.<br />

OK<br />

Tryk på [mute] for at slå lyden helt fra.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

Tryk på<br />

9<br />

back info<br />

TV<br />

OK<br />

M E N U<br />

settings mute<br />

c<br />

c<br />

h<br />

h<br />

a a n n n<br />

n e<br />

e<br />

l<br />

l<br />

v o l u m e<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

v o l u m e<br />

M E N U<br />

1<br />

, .<br />

[mute] igen for at slå lyden <strong>til</strong> igen.<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

OK<br />

M E N U<br />

Bemærk! Lyden i VCR-scartstikket og udgangene <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand <strong>til</strong> teletext HI-FI og<br />

exit<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

<strong>til</strong> at justere<br />

digital lyd/S/PDIF påvirkes ikke af disse handlinger.<br />

Almindelig brug | 27


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

1<br />

0<br />

, .<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

abc<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

OK<br />

M E N U<br />

c h a n n e l<br />

1 2<br />

Tekst-<strong>tv</strong><br />

, .<br />

abc<br />

1<br />

, .<br />

Tekst-<strong>tv</strong> ghi<br />

jkl er kun mno <strong>til</strong>gængeligt, hvis programleverandøren udbyder<br />

TV<br />

7 8 9<br />

denne tjeneste.<br />

pqrs 2<br />

abc<br />

def<br />

Aktiver tekst-<strong>tv</strong> ved at trykke på<br />

28 | Almindelig brug<br />

v o l u m e<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

c h a n n e l<br />

[teletext].<br />

jkl<br />

Tryk8 på<br />

mno<br />

9 [teletext] én gang <strong>til</strong> for at se tekst-<strong>tv</strong> med<br />

tuv<br />

wxyz<br />

settings gennemsigtig baggrund.<br />

mute<br />

0 OK<br />

Gå <strong>til</strong> den ønskede side ved hjælp af de numeriske taster, eller<br />

TV<br />

tryk på / for at gennemse en side.<br />

7<br />

my <strong>tv</strong><br />

pqrs<br />

on demand teletext<br />

back info<br />

settings mute<br />

v o l u m e<br />

TV<br />

exit<br />

v o l u m e<br />

v o l u m e<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

4<br />

5<br />

tuv M3E N U<br />

0<br />

Tryk OKpå<br />

TV eller<br />

M E N U<br />

5<br />

6<br />

c h a n n e l<br />

3<br />

def<br />

6<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

2<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[teletext] for at afslutte tekst-<strong>tv</strong>.<br />

Bemærk! Hvis du har <strong>til</strong>sluttet <strong>tv</strong>'et via <strong>HD</strong>MI og ønsker at bruge<br />

<strong>tv</strong>'ets tekst-<strong>tv</strong>, skal du også <strong>til</strong>slutte et scartkabel*, da <strong>HD</strong>MI ikke<br />

understøtter dette.<br />

*Scartkabler kan købes hos en <strong>tv</strong>-forhandler.


My TV og optagelsesmuligheder<br />

Der er mulighed for 40 <strong>til</strong> 120 timers optagelse.<br />

(Du kan finde flere oplysninger side 8).<br />

25<br />

Bemærk! Det er nødvendigt at <strong>til</strong>slutte begge SAT-tunere, blandt andet for at du<br />

skal kunne optage ét program, mens du ser et andet, og for at programguiden kan<br />

fungere.<br />

Det er muligt at:<br />

• se et program og optage et andet program<br />

• se ét optaget program, mens to andre optages<br />

• se ét program i tidsforskudt visning, mens et andet program optages<br />

Du har følgende optagelsesmuligheder:<br />

• programmering af optagelser via My TV<br />

• ved hjælp af direkte/tidsforskudt visning<br />

• direkte optagelse<br />

• programmering af optagelser via programguiden<br />

• serieoptagelse – optag en serie via EPG<br />

| 29


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

4 5<br />

Adgang <strong>til</strong> optagelisten<br />

ghi<br />

jkl<br />

1 1<br />

, . , .<br />

2 2<br />

abc abc<br />

def def<br />

abc<br />

def<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

Optagelisten finder du ved at trykke på 1 [my 2 <strong>tv</strong>]-tasten.<br />

3<br />

4 4 5 5 6 6 4 5 6<br />

0<br />

, .<br />

abc<br />

def<br />

<strong>tv</strong> guide OK my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

ghi ghi<br />

jkl jkl<br />

mno mno<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

2 3<br />

back info 4 5 6<br />

Vælg abc et program def7<br />

7 8 8 ved9 9hjælp<br />

7 af 8navigationspilene.<br />

9<br />

Hvis listen er<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

pqrs pqrs<br />

tuv tuv<br />

wxyz wxyz pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

settings flere 5 sider 6 lang, skifter du side med / 7 . 8<br />

mute 9<br />

0 0<br />

30 | Optagelse<br />

1<br />

, .<br />

7<br />

pqrs 2<br />

abc<br />

2<br />

8<br />

tuv 3<br />

0def<br />

TV6<br />

mno<br />

3 exit<br />

9<br />

back back info info back info<br />

7 8 9<br />

Hvis du optager en serie, vil alleOK episoder i serien 0 blive samlet<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

back info<br />

i en0selvstændig mappe.<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

Optagelse<br />

jkl<br />

TV<br />

settings mute<br />

M E N U<br />

• Brug [rev],<br />

exit<br />

[ff] og<br />

der er optaget. Pause/Stop <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong>spoling on demand teletextmed<br />

TV TV<br />

TV<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

c h a n n e l<br />

exit<br />

settings mute TV<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

pqrs<br />

M E N U<br />

Igangværende optagelser er markeret med for enkelt-<br />

v o l u m e<br />

mno<br />

v o l u m e<br />

OK OK<br />

OK<br />

optagelser og<br />

M E N U<br />

for serieoptagelser.<br />

TV<br />

c h a n n e l<br />

OK<br />

Tryk på OK for at afspille optagelsen.<br />

M EMN EU N U<br />

I afspilnings<strong>til</strong>stand:<br />

exit exit<br />

3 3<br />

c h a n n e l<br />

c h a n n e l<br />

1<br />

, .<br />

v o l u m e<br />

exit<br />

M E N U<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

settings settings mute mute settings mute<br />

v o l u m e<br />

0<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

c h a n n e l<br />

tuv<br />

OK<br />

M E N U<br />

[play] <strong>til</strong> at spole i det program,<br />

[play].<br />

• Stop afspilningen, eller gå <strong>til</strong> optagelisten ved at trykke<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong>my <strong>tv</strong> on demand on demandteletext teletext <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

på [stop]. Tryk på TV for at afslutte menuen.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

wxyz<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

Optagelseskapacitet<br />

Bjælken for optagelseskapacitet skifter farve, alt efter hvor<br />

meget ledig plads der er <strong>til</strong>bage på disken.<br />

• Grøn = Over 25 % ledig kapacitet.<br />

• Gul = 10-25 % ledig kapacitet.<br />

• Rød = Under 10 % ledig kapacitet.<br />

Tip: Under Oplysning om harddisk kan du kontrollere<br />

<strong>til</strong>bageværende optagelseskapacitet i antal timer (anslået).<br />

1. Tryk på Menu, vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg Systemoplysninger, og tryk på OK.<br />

Oplysningerne [Anslået rest. tid] vises på skærmen.


Sletning af et program eller en serie<br />

Markér det program, du vil slette, og tryk på<br />

Ja, og tryk på OK for at bekræfte sletningen.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[rød] Slet. Vælg<br />

Hvis du markerer en serie, kan du slette alle optagelserne i serien.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

Komplet optageliste<br />

OK<br />

c h a n n e l<br />

Programmer, som er låst, skjules i standardlisten.<br />

Dette gælder alle optagelser fra låste kanaler samt optagelser,<br />

Msom E N U er låst enkel<strong>tv</strong>is.<br />

Tryk på [blå] Vis alle/Skjul låste, og indtast pinkoden for<br />

forældrelås for at få adgang <strong>til</strong> hele listen. (Du kan læse mere om<br />

forældrelås på side 69).<br />

Låste optagelser er markeret med en hængelås.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

Optagelse | 31


Information om optagelser<br />

M E N U<br />

Marker en optagelse, og tryk på<br />

oplysninger om optagelsen.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

32 | Optagelse<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[gul] Mere info for at få flere<br />

Du kan blandt andet læse om programmet, vælge afspilningsposition<br />

og slette optagelsen.


v o l u m e<br />

TV Programmering af optagelser via My TV<br />

exit<br />

1. Tryk på<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

2. Tryk på<br />

OK<br />

[my <strong>tv</strong>] eller Menu, og vælg My TV.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

TV<br />

M E N U<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

6. Vælg den ønskede optagelsesfrekvens:<br />

• En settings gang: En enkelt mute optagelse.<br />

c h a n n e l<br />

[grøn] Manuel optagelse.<br />

3. Vælg kanal med højre/venstre navigationspil.<br />

4. Vælg dato på samme måde.<br />

5. Indtast start- og stoptidspunkt for optagelsen.<br />

exit<br />

4 cifre i 24t-format.<br />

• Ugentligt: En gang pr. uge.<br />

• Mandag-Fredag: Hver dag, mandag <strong>til</strong> fredag.<br />

• Dagligt: Hver dag, mandag <strong>til</strong> søndag.<br />

7. Vælg forældrelås: Fra eller Til.<br />

(Alle optagelser, som foretages fra låste kanaler, bliver<br />

automatisk låst).<br />

8. Bekræft tidsplanen ved at vælge Programmér optagelse,<br />

og tryk på OK.<br />

v o l u m e<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

TV<br />

Sletning af en programmeret optagelse<br />

1. Tryk på<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[my <strong>tv</strong>] eller Menu, og vælg My TV.<br />

2. Gå <strong>til</strong> Timer ved at trykke på højre navigationspil.<br />

3. Marker den linje, som skal slettes, og tryk på den<br />

knap.<br />

4. Vælg Ja, og tryk på OK for at bekræfte sletningen.<br />

Du kan ikke ændre en planlagt optagelse. Du skal slette<br />

optagelsen og programmere den på ny.<br />

Programmering af optagelser via My TV | 33<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

[røde]<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l


, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

abc<br />

5<br />

8<br />

pqrs<br />

tuv Timer<br />

v o l u m e<br />

0<br />

TV<br />

Adgang <strong>til</strong> timerlisten<br />

Tryk på<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

[my <strong>tv</strong>]-tasten. Tryk på højre 7 navigationspil 8 9 for at<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

skifte fra Optagelser <strong>til</strong> Timer.<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

0 OK<br />

back info<br />

settings mute<br />

Vælg en planlagt optagelse ved hjælp af navigationspilene. Hvis<br />

listen er flere sider lang, skifter du side med / .<br />

34 | Timer<br />

jkl<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

exit<br />

OK<br />

M E N U<br />

c h a n n e l<br />

Optagelser er markeret med for enkeltoptagelse, OK<br />

for<br />

episodeoptagelse og for serieopoptagelse.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs 2<br />

abc<br />

5<br />

M E N U<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

8<br />

tuv 3<br />

0def<br />

6<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

jkl<br />

c h a n n e l<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

Harddiskkapacitet<br />

Bjælken for harddiskkapacitet skifter farve, alt efter hvor meget<br />

ledig plads der er <strong>til</strong>bage på disken.<br />

• Grøn = Over 25 % ledig kapacitet.<br />

• Gul = 10-25 % ledig kapacitet.<br />

• Rød = Under 10 % ledig kapacitet.<br />

Sletning af en planlagt optagelse<br />

Markér den optagelse, du vil slette, og tryk på<br />

Ja, og tryk på OK for at bekræfte sletningen.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

c h a n n e l<br />

[rød] Slet. Vælg


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

Komplet optageliste<br />

OK<br />

c h a n n e l<br />

Programmer, som er låst, skjules i standardlisten.<br />

Dette gælder alle optagelser fra låste kanaler samt optagelser,<br />

Msom E N U er låst enkel<strong>tv</strong>is.<br />

Tryk på [blå] Vis alle/Skjul låste, og indtast pin-koden for<br />

forældrekontrol for at få adgang <strong>til</strong> hele listen. (Du kan læse mere<br />

om forældrelås på side 69).<br />

Låste optagelser er markeret med en hængelås.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

Information om optagelser<br />

M E N U<br />

Marker en optagelse, og tryk på<br />

oplysninger om optagelsen.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[gul] Mere info for at få flere<br />

Her kan du låse en planlagt optagelse eller låse den op.<br />

Timer | 35


7 7 8 8<br />

1 1<br />

9 9<br />

2 2<br />

7<br />

3 3<br />

8<br />

1<br />

9<br />

2 3<br />

pqrs pqrs<br />

tuv tuv<br />

, . , .<br />

wxyz wxyz<br />

abc abc<br />

pqrs<br />

def def<br />

tuv<br />

, .<br />

wxyz<br />

abc<br />

def<br />

0 0<br />

4 4 5 5 6 6<br />

0<br />

4 5 6<br />

back back info info back info<br />

ghi ghi<br />

jkl jkl<br />

mno mno<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

7 7 8 8 9 9 7 8 9<br />

Direkte/tidsforskudt visning<br />

pqrs pqrs<br />

tuv tuv<br />

wxyz wxyz<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

0 0<br />

0<br />

1 2 3<br />

c<br />

c<br />

h<br />

h<br />

a<br />

a<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

e<br />

e<br />

l<br />

l<br />

, .<br />

abc<br />

def<br />

back back info info<br />

back info<br />

ModtagerenOK gemmer OK automatisk OK de foregående minutter på den<br />

4 5 6<br />

kanal, du ser (de sidste 60 <strong>til</strong> 120 minutter, afhængigt ghi<br />

jkl af mno signaltype<br />

– se side 8). Med denne glidende optagelsesfunktion 7 8 9kan<br />

du<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

M EMN EU N U<br />

M E N U<br />

lave en pause i programmet OK OK eller spole OK <strong>til</strong>bage, hvis du 0 ønsker at<br />

back info<br />

se dele af programmet én gang <strong>til</strong>. 1 2 3<br />

e<br />

e<br />

m<br />

m<br />

u<br />

u<br />

l<br />

l<br />

o<br />

o<br />

v<br />

v<br />

v o l u m e<br />

v o l u m e<br />

v o l u m e<br />

c<br />

c<br />

h<br />

h<br />

a<br />

a<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

e<br />

e<br />

l<br />

l<br />

4 5 6<br />

Tryk på [rev], [ff] og [play] for at navigere i sendingen. Et<br />

M EMN EU N U<br />

M E N U<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

tidslinjebanner 1 viser 2 3tidsforsinkelsen<br />

i forhold <strong>til</strong> direkte visning.<br />

TV TV<br />

TV<br />

7 8 9<br />

, .<br />

OK<br />

abc<br />

def<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

Banneret exit exitforsvinder<br />

efter exit nogle sekunder, men kan aktiveres ved<br />

4 5 6<br />

0<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

at trykke på [rev], [ff] eller back [play]. info<br />

<strong>tv</strong> guide <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong>my <strong>tv</strong> on demand on demandteletext teletext <strong>tv</strong> guide<br />

7 8 9<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

pqrs TV TV tuv<br />

wxyz<br />

TV<br />

M E N U<br />

settings settings<br />

exit exit<br />

Pause back<br />

0<br />

mute mute settings<br />

info<br />

exit<br />

mute<br />

OK<br />

<strong>tv</strong> guide <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong>my <strong>tv</strong> on demand on demandteletext teletext<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

Programmet kan sættes på pause ved at trykke på<br />

settings settings mute mute<br />

settings mute<br />

OK<br />

M E N U<br />

TV<br />

exit<br />

36 | Direkte/tidsforskudt visning<br />

v o l u m e<br />

[play]. Du<br />

vil kunne se, at tidsforsinkelsen øges i forhold <strong>til</strong> direkte visning.<br />

v o l u m e<br />

Tilbagespoling<br />

M E N U<br />

Spol <strong>til</strong>bage i programmet med<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

, .<br />

c h a n n e l<br />

abc<br />

c h a n n e l<br />

def<br />

v o l u m e<br />

c h a n n e l<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

[rev]-tasten.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

TV<br />

Hastigheden for <strong>til</strong>bagespolingen øges, hvis du trykker gentagne<br />

gange på [rev]-tasten.<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

TV<br />

exit<br />

settings mute<br />

stået på den aktuelle kanal (siden du skiftede kanal sidst), og<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

Bemærk! Du kan kun spole <strong>til</strong>bage i det tidsrum, <strong>modtager</strong>en har<br />

maks. 60-120 minutter. (Se side 8).<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

8 9<br />

Spol fremad<br />

tuv<br />

wxyz<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

2<br />

abc<br />

3<br />

0<br />

3<br />

def<br />

OK<br />

6<br />

M E N U<br />

abc<br />

back info<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

5<br />

jkl<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

5<br />

jkl<br />

OK<br />

M E N U<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

mno<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

def<br />

Du kan spole hurtigt fremad med [ff]-tasten. Du vil se, at<br />

6<br />

forsinkelsen mno<br />

reduceres. Øg hastigheden ved at trykke gentagne<br />

TV<br />

9 gange på [ff]-tasten. exit Hvis du fortsætter med at spole fremad,<br />

wxyz<br />

vil du <strong>til</strong> sidst komme frem <strong>til</strong> direkte visning af programmet. Du<br />

TV OK<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

kan exit ikke spole længere frem end <strong>til</strong> direkte visning.<br />

c h a n n e l<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

Play (afspilning)<br />

c h a n n e l<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

OK<br />

M E N U<br />

settings mute<br />

Du kan vælge afspilning i forsinket <strong>til</strong>stand ved at trykke på<br />

[play]-tasten.<br />

Stop<br />

Når du vil gå <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> direkte visning, skal du trykke på<br />

[stop]-tasten.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

Direkte optagelse<br />

2<br />

abc<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

5<br />

jkl<br />

OK<br />

M E N U<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

Når du vil optage et program direkte, skal du vælge en kanal og trykke<br />

OK<br />

på [rec]. Der optages automatisk, så længe programmet varer.<br />

Ved at trykkeTVpå 4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

OK<br />

M E N U<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

c h a n n e l<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext exit<br />

optagelsestid med 30 minutters interval (maks. M E N U 4 timer).<br />

settings mute<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

Efter optagelsesstart kan du skifte kanal uden at påvirke<br />

optagelsen.<br />

settings mute<br />

[rec]-tasten gentagne gange kan du vælge<br />

Når du vil standse optagelsen, skal du trykke TV på<br />

exit<br />

Bekræft valget med Ja.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

5<br />

jkl<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[stop].<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

1<br />

abc<br />

, .<br />

5<br />

4<br />

jkl<br />

ghi<br />

8<br />

7<br />

tuv<br />

0<br />

v o l u m e<br />

pqrs<br />

3<br />

2<br />

abc<br />

6<br />

5<br />

jkl<br />

9<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

M E N U<br />

M E N U<br />

Optagelse i tidsforskudt visning<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

OK<br />

OK<br />

Du kan også foretage optagelser i tidsforskudt visning. Spol<br />

<strong>til</strong>bage med [rev] <strong>til</strong> det ønskede startpunkt for optagelsen,<br />

og trykTVpå [rec].<br />

M E N U<br />

TV<br />

exit<br />

mno<br />

wxyz<br />

back info<br />

exit<br />

OK<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

<strong>til</strong> direkte visning.<br />

settings mute<br />

settings mute<br />

def<br />

c h a n n e l<br />

c h a n n e l<br />

Der er nu automatisk optaget fra startpunktet på optagelsen frem<br />

Når du vil standse optagelsen, skal du trykke TV på<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

Direkte optagelse | 37<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[stop].


Programmering af optagelser 1 2 3 via TV Guide<br />

, .<br />

abc<br />

def<br />

4 5 6<br />

(Elektronisk OK<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

programguide – EPG)<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

Gå <strong>til</strong> TV Guide (kapitel 6 på side 39), hvis du vil have mere fyldestgørende<br />

oplysninger om TV Guiden og EPG. back<br />

0<br />

info<br />

Du kan let vælge de programmer, du vil optage, når du programmerer<br />

optagelserne via den elektroniske programguide. På denne måde<br />

OK<br />

slipper du for at programmere alle detaljer som dato, tid o.l.<br />

En opdateret programguide er imidlertid betinget af , . at <strong>tv</strong>- abc<br />

selskaberne udsender de nødvendige oplysninger M Eom N4U 5 de<br />

TV<br />

ghi<br />

jkl<br />

programmer, der kommer.<br />

Tryk på<br />

v o l u m e<br />

pqrs tuv<br />

0<br />

wxyz<br />

back info<br />

exit<br />

M E N U<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

Naviger <strong>til</strong> det program, du vil optage, og trykTVpå exit<br />

settings mute<br />

programmerede optagelse markeres nu med .<br />

c h a n n e l<br />

[<strong>tv</strong> guide] for at gå <strong>til</strong> den elektroniske programguide.<br />

0<br />

v o l u m e<br />

7<br />

8<br />

9<br />

c h a n n e l<br />

[rec]. Den<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext OK<br />

Man kan lægge nogle minutter <strong>til</strong> både før og efter optagelserne<br />

settings mute<br />

med den elektroniske guide som en sikkerhedsmargen. Det<br />

anbefales at inds<strong>til</strong>le dette, således at du er sikker på at få hele<br />

M E N U<br />

optagelsen med ved f.eks. en eventuel forsinkelse i forhold <strong>til</strong> de<br />

annoncerede sendetidspunkter (se, hvordan du gør dette, under<br />

«Optageinds<strong>til</strong>linger» på side 67).<br />

Annullér en optagelse ved at markere den og trykkeTVpå exit<br />

Annullér optagelse.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

8<br />

tuv<br />

38 | Programmering af optagelser via TV Guide (Elektronisk programguide – EPG)<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

[rec]<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

e<br />

e<br />

m<br />

m u u l l o<br />

o<br />

v<br />

v<br />

1<br />

, .<br />

41<br />

ghi , .<br />

74<br />

pqrs<br />

ghi<br />

7<br />

2<br />

abc<br />

25<br />

jkl<br />

abc<br />

85<br />

tuv<br />

jkl<br />

08<br />

63<br />

mno<br />

def<br />

69<br />

wxyz<br />

mno<br />

back info<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

OK 5<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

Serieoptagelse<br />

3<br />

def<br />

c h a n n e l<br />

7 OK 8 9<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

Optag flere M E0 N U episoder i en serie med to tastetryk.<br />

Tip: I optagelsesfeltet M E N U<br />

vises , hvis programmet er enkeltstående,<br />

og hvis det er en serie.<br />

OK<br />

TrykTVpå [rec] én gang for at optage en enkelt episode.<br />

v o l u m e<br />

exit<br />

TV<br />

<strong>tv</strong> guide exit<br />

Tryk på<br />

0<br />

2<br />

9<br />

back info<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

c h a n n e l<br />

[rec] én gang <strong>til</strong> for at optage flere episoder.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

M E N U<br />

Optagelsesfeltet (som normalt viser « Enkel optagelse»)<br />

settings<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong><br />

viser «<br />

mute<br />

on demand teletext<br />

Enkel optagelse» for optagelse af episoder og<br />

settings mute<br />

« Serieoptagelse» for optagelse af serier.<br />

TrykTVpå abc<br />

3<br />

def<br />

6<br />

back info<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[rec] for at annullere optagelsen.


TV Guide<br />

Den elektroniske programguide viser<br />

programoplysninger for alle kanalerne.<br />

Denne tjeneste afhænger af de oplysninger, der<br />

sendes af operatøren.<br />

Du kan let vælge, hvilke programmer du vil optage,<br />

når du programmerer optagelserne via TV Guide.<br />

6<br />

| 39


, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

abc<br />

pqrs<br />

tuv<br />

TV Guide<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

v o l u m e<br />

TV<br />

Matrisevisning<br />

pqrs<br />

abc<br />

def<br />

Tryk på 0<br />

, .<br />

ghi ghi<br />

jkl jkl<br />

mno mno<br />

[<strong>tv</strong> guide] for at få adgang <strong>til</strong> den elektroniske<br />

4 5 6<br />

back <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> infoon<br />

demand teletext 7 7 8 8 9 9<br />

programguide.<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

pqrs pqrs<br />

tuv tuv<br />

wxyz wxyz<br />

40 | TV Guide<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

0<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

exit tuv<br />

OK<br />

M E N U<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

c h a n n e l<br />

7 0 0 8 9<br />

settings mute<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

Den elektroniske programguide 1<br />

back back 2viser3<br />

flere info info kanaler samtidig<br />

, .<br />

abc<br />

def 0<br />

i et tidslinjeformat (Matrisevisning).<br />

back info<br />

4 5 6<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

• Tryk på<br />

OK<br />

den højre navigationspil 7 8 for 9 at gennemse<br />

OK OK<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

programmerne på den valgte kanal.<br />

0 OK<br />

back info<br />

v o l u m e<br />

• Gennemse kanalerne med pil op og pil ned.<br />

M E N U<br />

M EM NE UN<br />

U<br />

• Gennemse en hel kanalside med og .<br />

• Tryk på<br />

M E N U<br />

[gul] , hvis du vil læse mere om det valgte program.<br />

OK<br />

• Skift dag med knapperne [rev] og [ff].<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

e<br />

e<br />

m<br />

m<br />

u<br />

u<br />

l<br />

l<br />

o<br />

o<br />

v<br />

v<br />

1 1 2 2 3 3<br />

, . , .<br />

abc abc<br />

def def<br />

4 4 1 5 5 2 6 6 3<br />

v o l u m e<br />

c h a n n e l<br />

c<br />

c<br />

h<br />

c<br />

h<br />

a<br />

h<br />

a<br />

n<br />

a<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

e<br />

n<br />

e<br />

e<br />

l<br />

l<br />

l<br />

TV TV<br />

exit Mexit E N U<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> my <strong>tv</strong> on demand on demand teletext teletext<br />

settings settings <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand mute muteteletext<br />

settings mute<br />

Listevisning<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

Skift visningsformat <strong>til</strong> Listevisning ved at trykke på<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

• Tryk på den højre navigationspil for at TVgennemse<br />

dagens<br />

v o l u m e<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

exit<br />

programmer på den valgte kanal. Gennemse programmerne<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[blå].<br />

• Vælg en kanal på listen for at få oplysninger om de aktuelle<br />

og kommende programmer på den pågældende kanal.<br />

med pil op og pil ned.<br />

• Gå <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> kanallisten med den venstre navigationspil.


Programmering af optagelser via TV Guide<br />

Du kan let vælge de programmer, du vil optage, når du programmerer<br />

optagelserne via den elektroniske programguide. På denne måde<br />

OK<br />

slipper du for at programmere alle detaljer som dato, tid o.l.<br />

En opdateret programguide er imidlertid betinget af at <strong>tv</strong>selskaberne<br />

udsender de nødvendige oplysninger M Eom N U de<br />

TV<br />

programmer, der kommer.<br />

Tryk på<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

exit<br />

OK<br />

M E N U<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

Naviger <strong>til</strong> det program, du vil optage, og trykTVpå exit<br />

settings mute<br />

programmerede optagelse markeres nu med .<br />

c h a n n e l<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

[<strong>tv</strong> guide] for at gå <strong>til</strong> den elektroniske programguide.<br />

v o l u m e<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[rec]. Den<br />

Tip: I optagelsesfeltet vises , hvis programmet er<br />

enkeltstående, og hvis det er en serie.<br />

Se næste side, hvis du vil se, hvordan du optager en serie.<br />

OK<br />

Man kan lægge nogle minutter <strong>til</strong> både før og efter optagelserne<br />

med den elektroniske guide som en sikkerhedsmargen. Det<br />

anbefales at inds<strong>til</strong>le dette, således at du er sikker på at få hele<br />

M E N U<br />

optagelsen med ved f.eks. en eventuel forsinkelse i forhold <strong>til</strong> de<br />

annoncerede sendetidspunkter (se, hvordan du gør dette, under<br />

«Optageinds<strong>til</strong>linger» på side 67.<br />

Annullér en optagelse ved at markere den og trykkeTVpå exit<br />

Annullér optagelse.<br />

Programmering af optagelser via TV Guide | 41<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

[rec]<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l


1<br />

, .<br />

41<br />

ghi , .<br />

74<br />

pqrs<br />

ghi<br />

2<br />

abc<br />

25<br />

jkl<br />

abc<br />

85<br />

tuv<br />

jkl<br />

08<br />

63<br />

mno<br />

def<br />

69<br />

wxyz<br />

mno<br />

back info<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

, .<br />

abc<br />

def Serieoptagelse<br />

e<br />

e<br />

m<br />

m u u l l o<br />

o<br />

v<br />

v<br />

7<br />

3<br />

def<br />

c h a n n e l<br />

4 OK 5 6<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

Optag 7 flere OK 8 episoder 9 i en serie med to tastetryk.<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

Tip: I optagelsesfeltet M E0 N U<br />

vises , hvis programmet er enkelt-<br />

back<br />

stående, og<br />

info<br />

hvis det er en serie.<br />

Marker det program, du vil optage.<br />

OK<br />

TrykTVpå [rec] én gang for at optage en enkelt episode.<br />

v o l u m e<br />

exit<br />

TV<br />

<strong>tv</strong> guide exit<br />

Tryk på<br />

0<br />

2<br />

9<br />

back info<br />

1<br />

M E N U<br />

c h a n n e l<br />

[rec] én gang <strong>til</strong> for at optage flere episoder.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

M E N U<br />

Optagelsesfeltet (som normalt viser « Enkel optagelse»)<br />

settings<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong><br />

viser «<br />

mute<br />

on demand teletext<br />

Enkel optagelse» for optagelse af episoder og<br />

settings mute<br />

« Serieoptagelse» for optagelse af serier.<br />

TrykTVpå exit<br />

3<br />

c h a n n e l<br />

[rec] Annullér optagelse for at annullere optagelsen.<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings 42 | mute Programmering af optagelser via TV Guide<br />

Optagekonflikt<br />

Hvis du programmerer for mange optagelser, som overlapper<br />

hinanden, vises der en meddelelse om dette.<br />

Du skal så slette et eller flere programmer, som er i konflikt.<br />

Vælg en optagelse, du vil slette, og tryk på OK.<br />

Tryk på OK en gang <strong>til</strong> på det valgte program, hvis du fortryder<br />

sletningen.<br />

Vælg Annuller markerede programmer, og tryk på OK, eller vælg<br />

Automatisk annullering , hvis du vil have, at <strong>modtager</strong>en skal<br />

vælge for dig.


Video On Demand<br />

Vores Video-On-Demand-tjeneste (VOD) Canal<br />

<strong>Digital</strong> GO fungerer som din egen videobutik, hvor du<br />

kan leje film.<br />

For at kunne få adgang <strong>til</strong> GO og se film, skal du have<br />

et internetabonnement.<br />

Du kan finde vores filmleverandører på listen over<br />

videobutikker.<br />

27<br />

| 43


Sådan kommer du i gang<br />

Tilslutning <strong>til</strong> VOD-tjenesten GO<br />

Tilslut <strong>tv</strong>-boxen <strong>til</strong> internettet med Ethernet-kablet. Hvis du har<br />

brug for et længere kabel eller ønsker en trådløs løsning, kan du<br />

købe dette hos din <strong>tv</strong>-/computerforhandler.<br />

For at kunne få adgang <strong>til</strong> GO og se film, skal du have et<br />

internetabonnement med en downloadhastighed på minimum<br />

3 Mbit. Vær opmærksom på, at det kan påvirke stabiliteten i VODtjenesten,<br />

hvis din internetforbindelse benyttes <strong>til</strong> andet samtidig<br />

med VOD.<br />

På canaldigital.dk/go kan du teste, hvilken internethastighed du<br />

har i øjeblikket, og læse mere om VOD.<br />

Hvis du ønsker at ændre dit internetabonnement, skal du kontakte<br />

din internetudbyder.<br />

44 | Video On Demand<br />

v o l u m e<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

OK<br />

M E N U<br />

c h a n n e l<br />

TV<br />

Start af VOD<br />

exit<br />

1. Tryk på [on demand].<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

Eller tryk på Menu. Vælg VOD, og tryk på OK.<br />

settings mute<br />

2. Åbningsskærmbilledet vises.<br />

3. Tryk på OK. Herefter vises listen over <strong>til</strong>gængelige<br />

videobutikker*.<br />

4. Vælg en videobutik, f.eks. ”SF anytime”, og tryk på OK.<br />

* Vores filmleverandører.


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

VOD-menuen<br />

5<br />

jkl<br />

OK<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

Du kan få adgang <strong>til</strong> menulinjen ved at trykke på den [blå] knap.<br />

MVælg E N U derefter det ønskede menupunkt, og tryk på OK.<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

Tryk på den [blå] knap for at lukke menulinjen igen uden at<br />

foretage et valg.<br />

VOD indeholder følgende menupunkter:<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

VOD-katalog<br />

settings mute<br />

Her får du en oversigt over alle titler, du kan købe adgang <strong>til</strong>.<br />

c h a n n e l<br />

Mine videoer<br />

Her får du en oversigt over titler, du har købt adgang <strong>til</strong>, og hvor<br />

længe adgangen varer (24 timer fra købstidspunktet).<br />

Bogmærker<br />

Her får du en oversigt over de titler, du har markeret som<br />

interessante og gerne vil huske.<br />

Hjælp<br />

Siden med hjælp giver en hurtig oversigt over de forskellige<br />

menupunkter og de knapper, der bruges i VOD.<br />

Video On Demand | 45


VOD-katalog<br />

Her får du en oversigt over alle 4 titler, 5 du 6 kan købe adgang <strong>til</strong>.<br />

pqrs<br />

tuv<br />

1 2 3<br />

Sådan finder du, . enabc filmdef<br />

0<br />

Gennemse filmlisten<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

Gennemse listen med filmene ved hjælp af navigationspilene på<br />

fjernbetjeningen.<br />

0 OK<br />

Gå fra side <strong>til</strong> side i listen med<br />

v o l u m e<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

v o l u m e<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

back info<br />

OK<br />

1<br />

, .<br />

ghi<br />

7<br />

M E N U<br />

TV<br />

exit<br />

2<br />

abc<br />

jkl<br />

8<br />

c h a n n e l<br />

og<br />

3<br />

def<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

M E N U<br />

46 |<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand<br />

Video On Demand<br />

teletext<br />

TV<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

.<br />

Søgning<br />

Søg genre<br />

Søg efter en filmgenre med rullemenuen Søg genre. Gennemse<br />

listen ved hjælp af piletasterne, og tryk på OK ved den ønskede<br />

genre.<br />

Søgevindue<br />

Når du vil søge efter en titel på en bestemt film, en skuespiller<br />

e.l., skal du bruge funktionen Søg.<br />

Vælg Søg, og tryk på OK for at åbne søgevinduet.<br />

Gå fra felt <strong>til</strong> felt ved hjælp af navigationspilene.


1. Genre: Du kan begrænse søgningen og kun søge efter genrer.<br />

Bemærk! Hvis du allerede har valgt en genre med funktionen Søg<br />

genre, vil den automatisk blive indsat i søgevinduet.<br />

Vælg genre ”Ingen” for at søge i alle filmene.<br />

2. Sorter efter: Ingen, Titel eller <strong>til</strong>gængelig fra/ind<strong>til</strong> Startdato/<br />

Slutdato.<br />

3. Søgeord: Indtast et søgeord. Det kan være en del af en filmtitel,<br />

en skuespiller e.l.<br />

Brug tasterne 0–9. Bogstavreferencer står under tasterne. Tryk<br />

flere gange på et tal for at skifte mellem tallets forskellige<br />

bogstaver. Tryk på 0 for mellemrum.<br />

Slet det foregående bogstav med<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

Indsæt et bogstav mellem to andre ved at flytte markøren mellem<br />

exit<br />

bogstaverne med navigationspilene.<br />

v o l u m e<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

c h a n n e l<br />

tasten [rev].<br />

4. Vælg og tryk på OK for at udføre søgningen, eller vælg Luk for<br />

at afbryde.<br />

settings mute<br />

Slet søgning<br />

Nuls<strong>til</strong> alle søgninger ved at vælge Slet søgning og trykke på OK.<br />

Video On Demand | 47


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

Sådan husker du en film<br />

Hvis du ser en interessant film, men samtidig gerne vil se lidt<br />

M E N U<br />

videre i kataloget, kan du markere filmen ved at trykke OK på Tilføj<br />

bogmærke [rød].<br />

48 | Video On Demand<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

OK<br />

Filmen bliver nu markeret med<br />

Bogmærker.<br />

Du kan få adgang TV <strong>til</strong> Bogmærker via VOD-menuen. Tryk på<br />

exit<br />

[blå] knap. Vælg derefter Bogmærker, og tryk på OK.<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

og lægges ind under<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

5<br />

jkl<br />

M E N U<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

den<br />

Skift videobutik<br />

Du kan skifte videobutik,* når du har åbnet VOD-kataloget.<br />

1. Naviger <strong>til</strong> rullemenuen for videobutikker,* og tryk på OK.<br />

2. Vælg en videobutik*, og tryk på OK.<br />

Læs mere om en film<br />

OK<br />

Markér den ønskede titel, og tryk på OK.<br />

RED INFO<br />

* Filmleverandør. BACK OK<br />

P– P+


Beskrivelse<br />

2 3<br />

Du kan læse mere om filmen i beskrivelsen.<br />

Her kan du også finde oplysninger om:<br />

1. Pris<br />

2. Aldersbegrænse<br />

3. Bogmærker<br />

M EM NE UN<br />

U<br />

4. Købsknappen er markeret. Tryk OK for at købe filmen.<br />

(Læs mere om Køb på næste side.)<br />

Gennemse beskrivelserne (film for film) med<br />

e<br />

e<br />

m<br />

m<br />

u<br />

u<br />

l<br />

l<br />

o<br />

o<br />

v<br />

v<br />

1<br />

1 1<br />

, . , .<br />

4 4<br />

ghi ghi<br />

7 7<br />

pqrs pqrs<br />

2 2<br />

abc abc<br />

5 5<br />

jkl jkl<br />

8 8<br />

tuv tuv<br />

0 0<br />

3 3<br />

def def<br />

6 6<br />

mno mno<br />

9 9<br />

wxyz wxyz<br />

back back info info<br />

TV TV<br />

exit exit<br />

OK OK<br />

[rev] og<br />

c<br />

c<br />

h<br />

h<br />

a<br />

a<br />

n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

e<br />

e<br />

l<br />

l<br />

<strong>tv</strong> guide <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> my <strong>tv</strong> on demand on demand teletext teletext<br />

settings settings mute mute<br />

[ff].<br />

4<br />

Aldersgrænser<br />

Filmene følger aldersgrænserne fra Medierådet for Børn og Unge<br />

og er de samme, som man har for dvd’er.<br />

De aldersbegrænsninger, du har valgt for <strong>tv</strong>-programmerne,<br />

gælder også for VOD. Det betyder, at hvis du ønsker at se en film,<br />

hvor aldersgrænsen er 18 år, og aldersgrænsen er inds<strong>til</strong>let <strong>til</strong><br />

10 år, så skal du indtaste pin-koden for at kunne se filmen.<br />

Pin-koden er den samme for <strong>tv</strong>-box (<strong>tv</strong>-boxlås og <strong>tv</strong>-kanallås),<br />

aldersgrænse og bekræftelse af køb. Vi anbefaler derfor, at<br />

voksne, der har ansvaret for børn, ikke udleverer pin-koden <strong>til</strong><br />

børnene, men køber adgang <strong>til</strong> film for dem.<br />

Se side70, hvis du vil ændre en aldersgrænse eller pin-kode.<br />

Video On Demand | 49


Køb<br />

I vinduet Beskrivelse kan du købe adgang <strong>til</strong> film.<br />

1. Markér den titel, du vil købe, og tryk på OK for at se<br />

beskrivelsen af filmen.<br />

2. Købsknappen er markeret. Tryk på OK.<br />

3. Bekræft købet. Vælg Ja, og tryk på OK.<br />

4. Indtast pin-kode [standardkode 1234], og tryk på OK.<br />

50 | Video On Demand<br />

5. Filmen begynder.<br />

I nogle <strong>til</strong>fælde skal filmen hente data ned, før den<br />

starter. Dette angives på tidslinjen med en buffercirkel.<br />

OK<br />

Bemærk! Hvis bufferlagringen af filmen varer længe, kan det<br />

skyldes, at du har for lav internethastighed. VOD-tjenesten<br />

kræver en <strong>til</strong>gængelig internetforbindelse med en hastighed på<br />

RED INFO<br />

3 Mbit for at kunne vise film.<br />

Går det langsomt, selv om hastigheden BACK er <strong>til</strong>strækkeligt<br />

OK<br />

høj?<br />

– Kontrollér, at ikke flere pc'er har internetforbindelse/overfører<br />

fra internettet samtidig. Dette reducerer hastigheden.<br />

P– P+


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

Når filmen er klar <strong>til</strong> afspilning, starter den automatisk.<br />

Du kan nu starte, stoppe og sætte filmen på pause, så mange<br />

gange du vil i løbet af disse 24 timer.<br />

Tryk på<br />

OK.<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

OK<br />

M E N U<br />

c h a n n e l<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

Tryk på OK for at vise eller skjule tidslinjen under afspilningen af<br />

settings mute<br />

[stop] for at stoppe filmen. Bekræft med Ja, og tryk på<br />

filmen. Du kan se, hvor længe filmen har varet, og hvor lang filmen<br />

er, <strong>til</strong> højre på tidslinjen.<br />

Se filmen senere<br />

Når du har købt adgang <strong>til</strong> en film, kan du finde den igen i Mine<br />

videoer. Du kan se følgende oplysninger i filmbeskrivelsen:<br />

1. Tilgængelig ind<strong>til</strong>: dato (dd-mm-yyyy) og klokkeslæt.<br />

2. Se video – Se filmen fra begyndelsen.<br />

3. Fortsæt visning – Fortsæt filmen der, hvor den stoppede.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Video On Demand | 51


1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

guide<br />

v o l u m e<br />

OK<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

M E N U<br />

Mine videoer<br />

tuv 3<br />

def 0<br />

6<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

ttings mute<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

mno<br />

Her får du en oversigt over film, somback du har købt info<br />

9<br />

adgang <strong>til</strong> de<br />

wxyz sidste 24 timer, og som du fortsat kan se.<br />

OK<br />

Hvis listen er lang, kan du gennemse den ved hjælp af tasterne<br />

OK<br />

og . Du kan også begrænse listen ved at søge på genre.<br />

c h a n n e l<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

1. Markér en titel.<br />

M E N U<br />

Du kan se, hvor længe adgangen varer, under billedet af coveret<br />

<strong>til</strong> højre.<br />

2. Markér den film, du vil se, og tryk på<br />

TV<br />

exit<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

[play].<br />

Vælg, om filmen skal vises fra begyndelsen [Se video] eller<br />

derfra, hvor den stoppede sidst [Fortsæt visning]. Tryk på OK.<br />

52 | Video On Demand<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

1<br />

3. Filmen begynder.<br />

I nogle <strong>til</strong>fælde skal filmen hente data ned, før den<br />

starter. Dette angives på tidslinjen med en buffercirkel.<br />

OK<br />

Bemærk! Hvis bufferlagringen af filmen varer længe, kan det<br />

skyldes, at du har for lav internethastighed. VOD-tjenesten<br />

kræver en <strong>til</strong>gængelig internetforbindelse med en hastighed på<br />

RED INFO<br />

3 Mbit for at kunne vise film.<br />

Går det langsomt, selv om hastigheden BACK er <strong>til</strong>strækkeligt OK høj?<br />

– Kontrollér, at ikke flere pc’er har internetforbindelse/overfører<br />

fra internettet samtidig. Dette reducerer hastigheden.<br />

P– P+


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

Når filmen er klar <strong>til</strong> afspilning, starter den automatisk.<br />

Du kan nu starte, stoppe og sætte filmen på pause, så mange<br />

gange du vil i løbet af disse 24 timer.<br />

Tryk på<br />

OK.<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

OK<br />

M E N U<br />

c h a n n e l<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

Tryk på OK for at vise eller skjule tidslinjen under afspilningen af<br />

settings mute<br />

[stop] for at stoppe filmen. Bekræft med Ja, og tryk på<br />

filmen. Du kan se, hvor længe filmen har varet, og hvor lang filmen<br />

er, <strong>til</strong> højre på tidslinjen.<br />

Video On Demand | 53


Bogmærker<br />

Du kan få adgang <strong>til</strong> Bogmærker ved at trykke på den [blå]<br />

knap, så VOD-menuen åbnes. Vælg derefter Bogmærker, og tryk<br />

på OK.<br />

OK<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

54 | Video settings On Demand mute<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

OK<br />

M E N U<br />

exit<br />

Hvis du ser en interessant film, men samtidig gerne vil se lidt<br />

M E N U<br />

videre i VOD-kataloget, kan du markere filmen ved at trykke på<br />

Tilføj bogmærke [rød].<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

Filmen bliver nu markeret med<br />

Bogmærker.<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

c h a n n e l<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

og lægges ind under<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

Hvis du vil fjerne en film fra listen, skal du markere den og trykke<br />

på Fjern bogmærke [rød]. Dette virker både i VOD-kataloget<br />

og i Bogmærker.<br />

RED INFO<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

Filmen, du har markeret, vises på listen, ind<strong>til</strong> du afslutter den.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

OK<br />

c h a n n e l


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

Hjælp<br />

OK<br />

M E N U<br />

c h a n n e l<br />

Tryk på den [blå] knap, så VOD-menuen åbnes. Vælg derefter<br />

Hjælp, og tryk på OK.<br />

Siden med hjælp giver en hurtig oversigt over de forskellige<br />

menupunkter og de knapper, der bruges i VOD.<br />

VOD-menuen består af:<br />

VOD-katalog – Her får du en oversigt over de titler, du kan købe<br />

adgang <strong>til</strong>.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

Mine videoer – Her får du en oversigt over de titler, du har købt<br />

adgang <strong>til</strong>, og hvor længe adgangen varer (24 timer fra<br />

købstidspunktet).<br />

Bogmærker – Her får du en oversigt over de titler, du har markeret<br />

som interessante og gerne vil huske.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

1<br />

9<br />

, .<br />

wxyz<br />

4<br />

ghi<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

v o l u m e<br />

7<br />

pqrs<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

v o l u m e<br />

exit<br />

settings mute<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

c h a n n e l<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

abc<br />

def<br />

pqrs<br />

tuv tuv<br />

Knapper<br />

4,<br />

. 5 OK<br />

abc 6def<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

1<br />

2<br />

3<br />

, , . .<br />

abc abc<br />

def def<br />

4<br />

5<br />

6<br />

ghi ghi<br />

jkl jkl<br />

mno mno<br />

1<br />

, 1.<br />

7<br />

2<br />

7<br />

2<br />

8<br />

3<br />

8<br />

3<br />

9<br />

wxyz<br />

c h a n n e l<br />

7ghi<br />

8jkl<br />

9mno<br />

[blå] viser menuen. Du åbner og lukker menuen ved at trykke<br />

pqrs 27<br />

tuv 38<br />

wxyz 9<br />

på pqrs den tuv[blå]<br />

wxyz<br />

abc 0def<br />

knap. Hvis du vil gå <strong>til</strong> et andet menupunkt, skal du<br />

back info M E N U<br />

markere 5 60<br />

dette punkt og trykke på OK.<br />

back OK<br />

jkl<br />

mno<br />

info<br />

8 [rød] 9 bruges <strong>til</strong> at Tilføje bogmærke i en titel eller Fjerne<br />

tuv<br />

wxyz<br />

bogmærke fra en titel. Titler, du <strong>til</strong>føjer bogmærker i, placeres i<br />

0 OK<br />

M EEN N U<br />

Bogmærker. OK<br />

1 2 3<br />

Med , . / abc kandefdu gennemse VOD-listerne side for side.<br />

TV 4 5 6<br />

M E N U<br />

Med ghi [rev] jkl / mno [ff] kan du gennemse beskrivelserne film for<br />

OK M E N U<br />

film. 7 8 9<br />

TV<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

exit exit<br />

Med<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> [back] on demand 0 kan teletext du gå <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> det forrige skærmbillede.<br />

back info<br />

MBruges E N U<br />

<strong>tv</strong> <strong>tv</strong> guide<br />

<strong>til</strong> my my <strong>tv</strong> <strong>tv</strong>at on on demand navigere teletext<br />

<strong>til</strong>bage i VOD.<br />

TV<br />

settings mute<br />

exit TV [<strong>tv</strong>] afslutter VOD og går <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> almindelig <strong>tv</strong>-<strong>til</strong>stand.<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

e<br />

e<br />

m<br />

m<br />

u<br />

u l<br />

l<br />

o o v v<br />

ghi 4<br />

exit<br />

e<br />

m u l<br />

l<br />

o<br />

o<br />

v<br />

v<br />

jkl<br />

mno<br />

back info info<br />

c h a n n e l<br />

c c h h a<br />

a n<br />

n<br />

n<br />

n<br />

e<br />

e<br />

l<br />

l<br />

settings mute<br />

v o l u m e<br />

5<br />

6<br />

OK<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

settings mute<br />

M E N U<br />

c<br />

c<br />

h<br />

h<br />

a<br />

a<br />

n<br />

n<br />

e<br />

l<br />

c h a n n e l<br />

Video On Demand | 55


Funktioner under visning af film<br />

Info<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

Hvis du trykker0 på [info]-knappen, mens du ser en film, åbnes<br />

back info<br />

et vindue med en kortfattet beskrivelse af filmen.<br />

56 | Video On Demand<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

Under Inds<strong>til</strong>linger kan du ændre sprog for lyd og undertekster.<br />

Dette forudsætter, OK at filmen har flere sprogvalg.<br />

v o l u m e<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

Vælg Luk, og tryk på OK for at lukke vinduet.<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

Valg af sprog og undertekster<br />

v o l u m e<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

Du vælger standardsprog og undertekster ved hjælp af <strong>tv</strong>-boxens<br />

exit<br />

sproginds<strong>til</strong>linger.<br />

Du kan også ændre sprog for<strong>tv</strong> guide lyd og my <strong>tv</strong>undertekster on demand teletext direkte, mens du<br />

ser en film, ved at trykke på [settings]. Dette forudsætter, at<br />

filmen har flere sprogvalg.<br />

settings mute<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

OK<br />

M E N U<br />

c h a n n e l


Inds<strong>til</strong>linger 8<br />

| 57


58 | Inds<strong>til</strong>linger<br />

INDSTILLINGER<br />

Sproginds<strong>til</strong>linger<br />

TV-signal og kanalsøgning<br />

Favoritkanaler<br />

Billedinds<strong>til</strong>linger<br />

Lydinds<strong>til</strong>linger<br />

Internetinds<strong>til</strong>linger<br />

Tilbage Fabriksinds<strong>til</strong>linger Søg efter softwareopdateringer<br />

Optageinds<strong>til</strong>linger<br />

Brugerinds<strong>til</strong>linger<br />

Forældrelås og PIN-kode<br />

Systemoplysninger<br />

Om Conax


Sproginds<strong>til</strong>linger<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

1. Tryk på Menu. Vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

2. Vælg Sproginds<strong>til</strong>linger, OK og tryk på OK.<br />

3. Vælg sprog for menu, lyd og tekst med navigationspilene. Dine<br />

sproginds<strong>til</strong>linger for lyd og tekst, bliver brugt på alle kanaler,<br />

som har denne M E N Uinds<strong>til</strong>ling.<br />

Tryk på den<br />

værdierne.<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[grønne] knap, hvis du vil gå <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> standard-<br />

4. Vælg Gem inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK for at bekræfte de<br />

nye inds<strong>til</strong>linger, eller vælg Annullér for at gå <strong>til</strong>bage uden at<br />

TV<br />

gemme ændringerne.<br />

Tryk på TV for at gå <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> <strong>tv</strong>-billedet.<br />

Tip: Du kan også ændre sprog for lyd og undertekst <strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on direkte,<br />

demand teletext<br />

mens du ser et program, ved at trykke på [settings]. Dette<br />

settings<br />

forudsætter, at kanalen har flere sprogvalg.<br />

mute<br />

v o l u m e<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

Sproginds<strong>til</strong>linger | 59<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

OK<br />

M E N U<br />

c h a n n e l


TV-signal og kanalsøgning<br />

Satellitinds<strong>til</strong>linger og kanalsøgning<br />

Opdatér listen over <strong>til</strong>gængelige kanaler.<br />

1. Tryk på Menu, vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg TV-signal og kanalsøgning, og tryk på OK.<br />

3. Vælg Satellit, og tryk på OK.<br />

4. Kontroller, at signalet, som modtages fra <strong>satellit</strong>ten, er godt.<br />

Hvis ikke, skal du justere antennen, ind<strong>til</strong> signalbjælken bliver<br />

grøn.<br />

5. Vælg Start kanalsøgning, og tryk på OK.<br />

Bemærk! Modtageren finder automatisk nye kanaler ved opstart,<br />

så kanalsøgning skulle ikke være nødvendig.<br />

60 | TV-signal og kanalsøgning<br />

Hvis du vil ændre inds<strong>til</strong>lingene for din installation, skal du vælge<br />

<strong>Av</strong>anceret kanalsøgning og trykke på OK.<br />

1. Angiv parametrene for installationstransponderen på Thor.<br />

Standardværdierne anbefales. (Tryk på den [grønne] knap,<br />

hvis du vil genoprette standardinds<strong>til</strong>lingerne).<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

2. Vælg <strong>Av</strong>ancerede LNB-inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK, hvis du vil<br />

ændre disse inds<strong>til</strong>linger.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l


v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

OK<br />

M E N U<br />

3. Rediger de ønskede værdier. Standardværdierne anbefales.<br />

(Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette<br />

standardinds<strong>til</strong>lingerne).<br />

4. Tryk på Annullér eller Gem inds<strong>til</strong>linger.<br />

5. Vælg Start TV kanalsøgning, og tryk på OK.<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

6. Modtageren søger automatisk efter <strong>til</strong>gængelige<br />

<strong>satellit</strong>kanaler.<br />

Vælg Gem søgeresultater, og tryk på OK for at gemme kanalerne.<br />

Se side 79, hvis du vil søge efter DTT-kanaler.<br />

TV-signal og kanalsøgning | 61


Favoritkanaler<br />

Oprettelse og ændring af favoritlister<br />

Med favoritlister kan du oprette din egen liste over foretrukne<br />

kanaler.<br />

1. Tryk på Menu, vælg Inds<strong>til</strong>linger , og tryk på OK.<br />

2. Vælg Favoritkanaler, og tryk på OK.<br />

3. Rediger favoritliste: Gennemse listerne med navigationspilene.<br />

I listen Alle kanaler finder du alle <strong>tv</strong>- og radiokanaler, som blev<br />

fundet og lagret under installationen af <strong>modtager</strong>en.<br />

Vælg en liste (fra B <strong>til</strong> G), som du vil oprette eller ændre.<br />

62 | Favoritkanaler<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

2<br />

abc<br />

7 8 9<br />

4. Sortering af kanaler: TV-kanaler eller Radiokanaler.<br />

pqrs<br />

5<br />

jkl<br />

tuv<br />

wxyz<br />

Tip: Du kan have 0 både <strong>tv</strong>-kanaler og radiokanaler under det<br />

back info<br />

samme bogstav.<br />

5. Vælg Rediger favoritter, og tryk på OK.<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

Skærmbilledet <strong>til</strong> oprettelse af favoritliste vises. Kanaler på<br />

favoritlisten vises OK i højre side, mens listen over alle <strong>til</strong>gængelige<br />

kanaler vises <strong>til</strong> venstre.<br />

v o l u m e<br />

• Du <strong>til</strong>føjer en kanal på listen ved at markere den og trykke på OK.<br />

• Du fjerner en kanal fra listen ved at markere den og trykke på<br />

den [røde] knap.<br />

TV<br />

exit<br />

M E N U<br />

c h a n n e l


ghi<br />

jkl<br />

mno OK<br />

7 8 9<br />

• Du flytter en kanal pqrsved<br />

attuvmarkere wxyz den og trykke på OK. Flyt<br />

kanalen1 <strong>til</strong> den 2 ønskede 3 position 0 ved hjælp af piletasterne, og<br />

, .<br />

tryk på OK.<br />

abc<br />

def<br />

back info<br />

M E N U<br />

1<br />

, .<br />

• Du gemmer listen ved at trykke på den<br />

Tryk på<br />

v o l u m e<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

v o l u m e<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

c h a n n e l<br />

[grønne] knap.<br />

[back] 0 for at redigere en anden liste eller tryk på TV.<br />

back info<br />

OK<br />

M E N U<br />

Tip: I kanallisten kan du let skifte mellem favoritlisterne og<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

hovedlisten ved at trykke på den<br />

M E N U<br />

[blå] knap. Kanallisten åbnes<br />

ved at trykke på OK.<br />

settings mute<br />

TV<br />

exit<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

TV<br />

exit<br />

c h a n n e l<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

OK<br />

3<br />

def<br />

6<br />

c h a n n e l<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

Brug af favoritlister<br />

Når du OKhar<br />

oprettet en liste, skal den vælges for at kunne tages<br />

i brug.<br />

Gå <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> inds<strong>til</strong>linger for favoritkanaler, og find den nye liste<br />

vedMhjælp E N U af navigationspilene.<br />

Tryk på den<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[blå] knap, når listens bogstav er markeret.<br />

Du har nu kun adgang <strong>til</strong> de kanaler, som er angivet i den gældende<br />

1 2 3<br />

favoritliste. Både når du, . skifter abc kanal, def åbner kanallisten samt i den<br />

4 5 6<br />

elektroniske programguide.<br />

ghi<br />

7<br />

jkl<br />

8<br />

mno<br />

Du kan se, hvilken favoritliste der er i brug, i programbanneret, når<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

du skifter kanal eller trykker0 på [info].<br />

v o l u m e<br />

9<br />

back info<br />

OK<br />

c h a n n e l<br />

Favoritkanaler | 63


Billedinds<strong>til</strong>linger<br />

<strong>HD</strong>-ready fladskærm<br />

Hvis du har <strong>til</strong>sluttet <strong>modtager</strong>en <strong>til</strong> en <strong>HD</strong>-ready fladskærm via<br />

<strong>HD</strong>MI, skal Videoudgang være <strong>HD</strong>.<br />

Denne inds<strong>til</strong>ling er aktiveret fra fabrikken, så hvis du har<br />

<strong>til</strong>sluttet et <strong>HD</strong> READY-<strong>tv</strong>, behøver du ikke at udføre nogen<br />

ændringer her.<br />

1. Tryk på Menu. Vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

1 2 3<br />

2. Vælg Billedinds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

, .<br />

abc<br />

def<br />

• Videoudgang: 4 5 Vælg 6 <strong>HD</strong>.<br />

• <strong>HD</strong>-opløsning: 7 8 Vælg 9 udgangsopløsning 1080i, 576p eller<br />

720p. pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

0<br />

• Hvis opløsningen er sat <strong>til</strong> 576p, skal du vælge TV-format:<br />

back info<br />

4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, Auto eller 16:9.<br />

• <strong>HD</strong>-farvespektrum: RGB eller YCbCr (bedre kvalitet).<br />

• AUX SCART: Composite eller S-Video (bedre kvalitet).<br />

OK<br />

• Composite: Hvis AUX scart er Composite, skal du vælge<br />

standard: PAL eller SECAM.<br />

v o l u m e<br />

ghi<br />

Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette standardinds<strong>til</strong>lingerne.<br />

TV<br />

exit<br />

jkl<br />

M E N U<br />

64 | <strong>tv</strong> guide Billedinds<strong>til</strong>linger<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

mno<br />

c h a n n e l<br />

Tip 1: Du kan evt. opnå en bedre billedkvalitet (ved almindelige<br />

M E N U<br />

sendinger) ved at inds<strong>til</strong>le <strong>HD</strong>MI-opløsningen <strong>til</strong> 720p. Prøv dig<br />

frem.<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

Tip 2: Hvis sendingen ikke er i 16:9, kan du skifte mellem<br />

billed-formaterne 16:9, 4:3 etc. med TV [<strong>tv</strong>]-knappen på<br />

fjernbetjeningen.<br />

exit<br />

v o l u m e<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

Vælg Gem inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK, hvis du vil bekræfte de nye<br />

settings mute<br />

inds<strong>til</strong>linger.<br />

Vælg Annullér, og tryk på OK, hvis du vil gå <strong>til</strong>bage uden at gemme<br />

inds<strong>til</strong>lingerne.<br />

Tryk på TV for at afslutte menuen.<br />

OK<br />

c h a n n e l


Billedrørs-<strong>tv</strong><br />

Hvis du ikke har <strong>til</strong>sluttet <strong>modtager</strong>en <strong>til</strong> en <strong>HD</strong>-ready fladskærm,<br />

men <strong>til</strong> et standard-<strong>tv</strong> i 16:9- eller 4:3-format, bør du inds<strong>til</strong>le<br />

Videoudgang <strong>til</strong> SD.<br />

Når du gør det, udsender <strong>HD</strong>MI-udgangen på din <strong>modtager</strong> ikke<br />

noget signal, så sørg for, at SCART-kablet er <strong>til</strong>sluttet, før du<br />

ændrer <strong>til</strong> 1 SD. 2 3<br />

, .<br />

abc<br />

def<br />

1. Tryk på Menu. Vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

4 5 6<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

2. Vælg Billedinds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

7 8 9<br />

• Videoudgang: pqrs<br />

tuv Vælg wxyz SD.<br />

0<br />

• TV-format: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, Auto eller 16:9.<br />

back info<br />

Vælg det format, der er standard på dit <strong>tv</strong>.<br />

• TV SCART: Composite eller RGB (anbefales).<br />

• AUX SCART: Composite eller S-Video (bedre kvalitet).<br />

OK<br />

v o l u m e<br />

• Composite: Hvis AUX scart er Composite, skal du vælge<br />

standard: PAL eller SECAM.<br />

Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette standardinds<strong>til</strong>lingerne.<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

Vælg Gem inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK, hvis du vil bekræfte de nye<br />

inds<strong>til</strong>linger.<br />

Vælg Annullér, og tryk på OK, hvis du vil gå <strong>til</strong>bage uden at gemme<br />

inds<strong>til</strong>lingerne.<br />

Tryk på TV for at afslutte menuen.<br />

Advarsel! Hvis du vælger SD, når du har <strong>til</strong>sluttet via <strong>HD</strong>MI og<br />

ikke Scart, mister du <strong>tv</strong>-billedet. Der vises ikke noget billede,<br />

før du <strong>til</strong>slutter SCART-kablet og skifter signalindgang på <strong>tv</strong>'et.<br />

Billedinds<strong>til</strong>linger | 65


Lydinds<strong>til</strong>linger<br />

1. Tryk på Menu. Vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg Lydinds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

• Vælg <strong>Digital</strong> lydudgang: Stereo eller Dolby <strong>Digital</strong>.<br />

Hvis du vælger Dolby <strong>Digital</strong>, skal du bruge S/PDIFlydudgangen<br />

(se «Tilslutning <strong>til</strong> en hjemmebiografforstærker»<br />

side 18).<br />

Bemærk! Ved sending i Dolby <strong>Digital</strong> vil du kun få lyd via dit hjemmebiografanlæg.<br />

Tv'et vil være uden lyd. Hvis sendingen ikke er i<br />

Dolby <strong>Digital</strong>, vil du få lyd fra begge enheder.<br />

66 | Lydinds<strong>til</strong>linger<br />

• Du kan justere lydniveauet for Dolby <strong>Digital</strong> ved at vælge<br />

lydbjælken og trykke på venstre eller højre navigationspil<br />

for at mindske eller øge lydstyrken.<br />

Vælg Gem inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK, hvis du vil bekræfte de nye<br />

inds<strong>til</strong>linger.<br />

Vælg Annullér, og tryk på OK, hvis du vil gå <strong>til</strong>bage uden at gemme<br />

inds<strong>til</strong>lingerne.<br />

Tryk på TV for at afslutte menuen.


Optageinds<strong>til</strong>linger<br />

Her kan du definere en automatisk sikkerhedsmargen for<br />

optagelser, som du programmerer via TV Guiden (den elektroniske<br />

programguide). (Du kan læse mere om TV Guiden i kapitel 6 på<br />

side 39).<br />

1. Tryk på Menu. Vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg Optageinds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

• Start 1 optagelse: 2 Vælg, 3 hvor mange minutter før den angivne<br />

programstart , .<br />

abc<br />

def <strong>modtager</strong>en skal starte en optagelse. (Vælg tid<br />

i bestemte 4 5intervaller,<br />

6 maks. 15 min.).<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

• Afslut 7 optagelse: 8 Vælg, 9 hvor mange minutter efter programmets<br />

afslutning pqrs <strong>modtager</strong>en tuv<br />

wxyz skal afslutte optagelsen. (Vælg tid i<br />

bestemte intervaller, 0 maks. 15 min.).<br />

back info<br />

Det anbefales at inds<strong>til</strong>le dette, således at du er sikker på at få<br />

hele optagelsen med ved f.eks. en forsinkelse.<br />

Vælg Gem inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

OK<br />

Tryk på Annullér for at forlade inds<strong>til</strong>lingerne uden at lagre dem.<br />

v o l u m e<br />

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.<br />

Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette standardinds<strong>til</strong>lingerne.<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

Optageinds<strong>til</strong>linger | 67


Brugerinds<strong>til</strong>linger<br />

Her kan du vælge visningstid for infobannerne ved skift mellem<br />

kanaler og 1 regulering 2 af 3 lydstyrke.<br />

, .<br />

abc<br />

def<br />

1. Tryk på Menu. Vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

4 5 6<br />

ghi<br />

jkl<br />

mno<br />

2. Vælg Brugerinds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

7 8 9<br />

• Visning pqrs af kanalbanner: tuv<br />

wxyz Vælg den ønskede visningstid for<br />

informationsbanneret 0 ved skift mellem kanaler.<br />

back info<br />

• Visning af lydstyrke: Vælg den ønskede visningstid for<br />

lydstyrkeindikatoren.<br />

Vælg Gem inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

OK<br />

Tryk på Annullér for at forlade inds<strong>til</strong>lingerne uden at lagre dem.<br />

v o l u m e<br />

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.<br />

Tryk på den [grønne] knap, hvis du vil genoprette standardinds<strong>til</strong>lingerne.<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

68 | Brugerinds<strong>til</strong>linger<br />

c h a n n e l


Forældrelås og PIN-kode<br />

Modtagerlås Kanallås<br />

Du kan låse <strong>modtager</strong>en, låse bestemte kanaler og angive en alders-<br />

grænse for at låse adgangen <strong>til</strong> individuelle programmer. Hvis du<br />

har låst <strong>modtager</strong>en, skal du taste pinkoden (standard er 1234),<br />

hver gang <strong>modtager</strong>en tændes.<br />

Hvis du har låst individuelle kanaler, skal du taste pinkoden, hver<br />

gang du vil have adgang <strong>til</strong> en låst kanal.<br />

1. Tryk på Menu. Vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg Forældrelås og PIN-kode, og tryk på OK.<br />

3. Hvis du vil låse <strong>modtager</strong>en, skal du vælge Modtagerlås og<br />

inds<strong>til</strong>le denne <strong>til</strong> Modtagerlås.<br />

4. Hvis du vil låse adgangen <strong>til</strong> bestemte kanaler, skal du vælge<br />

Kanallås. Vælg derefter Lås kanaler, og tryk påOK OK.<br />

Listen over kanaler vises. Vælg de kanaler, der skal låses, og<br />

tryk på OK.<br />

Du kan se låste kanaler i listen <strong>til</strong> højre. Når du har valgt, hvilke<br />

kanaler der skal låses, skal du trykke på den [grønne] knap<br />

for at lagre listen.<br />

v o l u m e<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

Forældrelås og PIN-kode | 69<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

0<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

5. Når du vil deaktivere låsning af kanalerne, skal du inds<strong>til</strong>le<br />

Kanallås <strong>til</strong> Fra.<br />

exit<br />

6. Vælg Gem inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK, før du går videre.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l


Inds<strong>til</strong> aldersgrænse<br />

Hvis du vil sætte en aldersgrænse for programmer, skal du vælge<br />

Inds<strong>til</strong> aldersgrænse.<br />

Herved aktiveres menuen Om Conax . Derfor skal du gemme de<br />

andre inds<strong>til</strong>linger først.<br />

Vælg ny aldersgrænse: Tillad for alle (5 år), 10 år, 15 år, 18 år/<br />

Erotik. Når du sætter en grænse, spærres alle programmer med<br />

en højere aldersgrænse.<br />

Bemærk! Aldersbegrænsning virker kun på Canal+-kanaler.<br />

Indtast PIN-kode for at ændre aldersgrænsen.<br />

Vælg Gem inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

70 | Forældrelås og PIN-kode<br />

Tryk på Annullér for at forlade inds<strong>til</strong>lingerne uden at lagre<br />

ændringerne.<br />

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.<br />

Hvis du vil se et program med en højere aldersgrænse end den, du<br />

har sat, skal du indtaste pin-koden for at låse programmet op.<br />

Husk også at ændre pin-koden! Hvis ikke, gælder <strong>modtager</strong>ens<br />

standardpinkode 1234. (Du kan se, hvordan du ændrer koden, i<br />

næste afsnit).


Skift PIN-kode<br />

1. Tryk på Menu. Vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg Forældrelås og PIN-kode, og tryk på OK.<br />

3. Vælg Skift PIN-kode, og tryk på OK.<br />

4. Indtast den gældende pin-kode. Modtageren leveres med<br />

standard-pin-koden 1234.<br />

5. Indtast den nye pin-kode.<br />

6. Gentag den nye kode for at bekræfte ændringen.<br />

7. Vælg Gem ny PIN-kode, og tryk på OK.<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

Tryk på [back], 0 eller vælg Annullér for at annullere handlingen<br />

back info<br />

uden at gemme nogen ændringer.<br />

v o l u m e<br />

OK<br />

Bemærk! Du kan ikke bruge koden 0000.<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

c h a n n e l<br />

Standardkode: Modtageren er udstyret med en kode, der som<br />

standard er inds<strong>til</strong>let <strong>til</strong> 1234.<br />

TV<br />

Hvis du har exit glemt din kode, kan abonnementsindehaver kontakte<br />

kundeservice for at få nuls<strong>til</strong>let koden.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

Forældrelås og PIN-kode | 71


Systemoplysninger<br />

Oplysninger om <strong>modtager</strong> og harddisk<br />

1. Tryk på Menu, vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg Systemoplysninger, og tryk på OK.<br />

72 | Systemoplysninger<br />

Der vises tekniske oplysninger om <strong>modtager</strong>en og harddisken på<br />

skærmen.<br />

Her kan du kontrollere, hvor meget optagelseskapacitet der er<br />

<strong>til</strong>bage på harddisken (Anslået rest. tid).<br />

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.


Abonnementstatus<br />

1. Tryk på Menu, vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg Om Conax, og tryk på OK.<br />

3. Vælg Abonnementstatus, og tryk på OK.<br />

Brug venstre og højre navigationspile <strong>til</strong> at gennemse<br />

oplysningerne om dit abonnement.<br />

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.<br />

Om Conax | 73


Aldersgrænse<br />

1. Tryk på Menu, vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg Om Conax, og tryk på OK.<br />

Hvis du vil sætte en aldersgrænse for programmer, skal du vælge<br />

Aldersgrænse.<br />

Vælg ny aldersgrænse: Tillad for alle (5 år), 10 år, 15 år, 18 år/<br />

Erotik. Når du sætter en grænse, spærres alle programmer med<br />

en højere aldersgrænse.<br />

Bemærk! Aldersbegrænsning virker kun på Canal+-kanaler.<br />

Indtast PIN-kode for at ændre aldersgrænsen.<br />

Vælg Gem inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

74 | Om Conax<br />

Tryk på Annullér for at forlade inds<strong>til</strong>lingerne uden at gemme<br />

ændringerne.<br />

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.<br />

Hvis du vil se et program med en højere aldersgrænse end den,<br />

du har sat, skal du indtaste pin-koden for at låse programmet op.<br />

Husk også at ændre pinkoden! Hvis ikke, gælder <strong>modtager</strong>ens<br />

standardpinkode 1234. (Du kan se, hvordan du ændrer koden,<br />

i næste afsnit).


Skift PIN-kode<br />

1. Tryk på Menu. Vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg Om Conax, og tryk på OK.<br />

3. Vælg Skift PIN-kode, og tryk på OK.<br />

4. Indtast den gældende pin-kode. Modtageren leveres med<br />

standard-pin-koden 1234.<br />

5. Indtast den nye pin-kode.<br />

6. Gentag den nye kode for at bekræfte ændringen.<br />

7. Vælg Gem ny PIN-kode, og tryk på OK.<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7<br />

pqrs<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

Tryk på [back], 0 eller vælg Annullér for at annullere handlingen<br />

back info<br />

uden at lagre nogen ændringer.<br />

v o l u m e<br />

OK<br />

Bemærk! Du kan ikke bruge koden 0000.<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

M E N U<br />

c h a n n e l<br />

Standardkode: Modtageren er udstyret med en kode, der som<br />

standard er inds<strong>til</strong>let <strong>til</strong> 1234.<br />

TV<br />

Hvis du har exit glemt din kode, kan abonnementsindehaver kontakte<br />

kundeservice for at få nuls<strong>til</strong>let koden.<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

Om Conax | 75


2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

01<br />

, .<br />

4<br />

pqrs<br />

OK<br />

M E N U<br />

v o l u m e<br />

ghi<br />

7<br />

Internetinds<strong>til</strong>linger<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

2<br />

info abc<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

c h a n n e l<br />

Internetinds<strong>til</strong>lingerne 0<br />

er automatiske værdier, som du ikke<br />

behøver at ændre.<br />

Hvis du alligevel vælger at ændre værdierne, kan du genoprette<br />

inds<strong>til</strong>lingerne ved at vælge Automatisk IP (DHCP) og trykke på<br />

[blå] Forny IP (DHCP).<br />

OK<br />

Hvis der står 0 i alle felter, betyder det, at du ikke har adgang <strong>til</strong><br />

Minternettet. E N U<br />

Tryk på<br />

mute<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

9<br />

wxyz<br />

back info<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

c h a n n e l<br />

76 | Internetinds<strong>til</strong>linger<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

[blå] Forny IP (DHCP).<br />

Hvis der ikke vises nye værdier, skal du kontrollere en eller flere<br />

af følgende ting:<br />

1. Har du <strong>til</strong>sluttet Ethernet-kablet? (Se side 17).<br />

2. Har du adgang <strong>til</strong> internettet fra din pc?<br />

Hvis du har det, skal du kontrollere <strong>til</strong>slutningen <strong>til</strong> <strong>tv</strong>-boxen en<br />

gang <strong>til</strong>. Hvis ikke, skal du se punkt 3.<br />

3. Kontrollér, at udstyret, du bruger <strong>til</strong> at oprette forbindelse <strong>til</strong><br />

internettet (router/modem e.l.), har internetforbindelse.<br />

Husk, at du skal bruge et internetabonnement med en<br />

minimumhastighed på 3 Mbit for at få adgang <strong>til</strong> VOD.


Fabriksinds<strong>til</strong>linger<br />

Følgende handlinger gendanner <strong>modtager</strong>ens standardinds<strong>til</strong>linger<br />

fra fabrikken:<br />

1<br />

, .<br />

abc<br />

def<br />

1. Tryk på Menu. Vælg M EInds<strong>til</strong>linger, N U og tryk på OK.<br />

4<br />

ghi<br />

2. Tryk på den<br />

7<br />

pqrs<br />

v o l u m e<br />

back info<br />

OK<br />

3. Hvis du vil fortsætte, TV skal du indtaste <strong>modtager</strong>ens pin-kode<br />

exit<br />

og bekræfte med OK.<br />

2<br />

5<br />

jkl<br />

8<br />

tuv<br />

3<br />

6<br />

mno<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

[røde] knap for at vælge Fabriksinds<strong>til</strong>linger.<br />

9<br />

wxyz<br />

Tryk på [back] 0 på fjernbetjeningen for at annullere<br />

back info<br />

handlingen, eller tryk på TV for at gå ud af menuen.<br />

v o l u m e<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

OK<br />

M E N U<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

settings mute<br />

c h a n n e l<br />

Alle kanaler og inds<strong>til</strong>linger slettes, og du skal installere<br />

<strong>tv</strong> guide my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

<strong>modtager</strong>en igen. Se «Første installation» side 19.<br />

Dette vil ikke påvirke optagelserne på harddisken.<br />

Fabriksinds<strong>til</strong>linger | 77


Søg efter softwareopdateringer<br />

Modtagerens software opdateres via <strong>satellit</strong>.<br />

Der sendes oplysninger <strong>til</strong> <strong>modtager</strong>en om eventuelle<br />

opdateringer, når den tændes, og det anbefales derfor<br />

at sætte den i standby<strong>til</strong>stand, når den ikke er i brug.<br />

Når der er en ny, <strong>til</strong>gængelig version af softwaren, foreslår<br />

<strong>modtager</strong>en automatisk en opdatering.<br />

Der vises et velkomstbillede. Herefter vises skærmbilledet <strong>til</strong><br />

opdatering af softwaren.<br />

Vælg Nu, tryk på OK for at acceptere og starte opdateringen<br />

(anbefales).<br />

Herefter går der nogle få minutter, hvor <strong>modtager</strong>en ikke er<br />

<strong>til</strong>gængelig. Fjernsynsskærmen vil i dette tidsrum være sort, og<br />

displayet på frontpanelet viser en trinvis optælling 00 - -, 01- -,<br />

02 - -, 03 - -, 04 - -, der angiver, at en opdatering er i gang.<br />

Du kan udskyde opdateringsprocessen ved at vælge Ved næste<br />

opstart eller Nej. Du vil blive mindet om opdateringen, næste gang<br />

du tænder <strong>modtager</strong>en.<br />

Når processen er udført, tændes <strong>modtager</strong>en automatisk.<br />

78 | Søg efter softwareopdateringer<br />

1<br />

, .<br />

4<br />

ghi<br />

7 8 9<br />

Hvis der opstår et problem under opdateringen, stopper <strong>modtager</strong>en,<br />

pqrs<br />

tuv<br />

wxyz<br />

og der vises en fejlmeddelelse på frontpanelet af <strong>modtager</strong>en.<br />

0<br />

Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde opdateringsprocessen og<br />

back info<br />

sætte <strong>modtager</strong>en <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> normal brug.<br />

Der findes en liste over fejlmeddelelser under «Fejlfinding» på<br />

side 88.<br />

OK<br />

v o l u m e<br />

For manuel softwaresøgning:<br />

1. Tryk Menu. M E N U Vælg Inds<strong>til</strong>linger og tryk OK<br />

2. Tryk<br />

TV<br />

exit<br />

<strong>tv</strong> guide<br />

2<br />

abc<br />

5<br />

jkl<br />

3<br />

def<br />

6<br />

mno<br />

my <strong>tv</strong> on demand teletext<br />

c h a n n e l<br />

[grøn] knap for Softwareopdatering.


DTT (<strong>Digital</strong> Terrestrial Television)<br />

– digital jordbaseret <strong>tv</strong><br />

Du kan <strong>til</strong>slutte <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> 101-ST-<strong>modtager</strong>en <strong>til</strong> det digitale<br />

jordbaserede net med antennekablet <strong>til</strong> din DTT-antenne.<br />

29<br />

| 79


DTT – digital jordbaseret <strong>tv</strong><br />

Du kan <strong>til</strong>slutte <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> 101-ST-<strong>modtager</strong>en <strong>til</strong> det digitale jordbaserede<br />

net med antennekablet <strong>til</strong> din DTT-antenne.<br />

(Kabel medfølger ikke).<br />

For at være sikker på at du kan modtage DTT-kanaler, skal du<br />

kontrollere følgende:<br />

• at du bruger en antenne, som er frems<strong>til</strong>let <strong>til</strong> at modtage<br />

VHF-kanaler (6 <strong>til</strong> 11) og UHF-kanaler (21 <strong>til</strong> 69).<br />

• at din geografiske placering dækkes af DTT, og at du bruger<br />

en kompatibel antenne.<br />

Du skal evt. opgradere antennen for at kunne modtage DTTsignaler.<br />

Kontakt din lokale radio-/<strong>tv</strong>-forhandler eller operatøren af<br />

den jordbaserede forbindelse for at få oplysninger om DTTdækningen,<br />

og hvilken antenne du skal bruge.<br />

80 | DTT<br />

Om DTT-kanaler<br />

DTT kan i øjeblikket kun bruges <strong>til</strong> de åbne kanaler i jordbaserede<br />

forbindelser, og du behøver ikke et programkort for at se disse<br />

kanaler.<br />

DTT-kanalerne ligger bagest i kanallisten (fra 501) og påvirker<br />

ikke kanallisten for <strong>satellit</strong>-<strong>tv</strong>.<br />

Bemærk! Når du bruger DTT, kan du ikke hente andre danske kanaler<br />

ind, end dem du allerede har fra Canal <strong>Digital</strong> (pr. marts 2010).


Tilslutning <strong>til</strong> DTT<br />

Tilslut kablet fra din DTT-antenne <strong>til</strong> DTT IN-stikket. (Kabel<br />

medfølger ikke).<br />

Derefter skal du <strong>til</strong>slutte strømforsyningen fra 12 V-stikket på<br />

<strong>modtager</strong>en <strong>til</strong> en stikkontakt.<br />

Tip: 12 volt kabel med cigarettænderstik kan købes hos de fleste<br />

forhandlere. (Valgfrit).<br />

DTT | 81


Første installation af DTT-kanaler<br />

(Under første kanalsøgning)<br />

Forudsætter, at du har <strong>til</strong>sluttet en DTT-antenne.<br />

Når du vil installere DTT-kanaler, skal du vælge Installer DTTkanaler<br />

og trykke på OK. Du kan også vælge Fuldfør installation<br />

for at afslutte installationen uden at søge efter DTT-kanaler.<br />

Vælg Start kanalsøgning og tryk OK. Modtageren søger<br />

automatisk efter de <strong>til</strong>gængelige DTT-kanaler.<br />

Vælg Gem søgeresultater, og tryk på OK for at gemme kanalerne.<br />

82 | DTT<br />

Hvis der ikke bliver fundet nogen kanaler, skal du vælge <strong>Av</strong>anceret<br />

kanalsøgning. Kontroller, at DTT-antennen er <strong>til</strong>sluttet, og juster<br />

antennen på skærmbilledet DTT-signaloplysninger, ind<strong>til</strong> niveauog<br />

kvalitetssignalerne viser et godt signal. Når antennen er justeret,<br />

skal du trykke på Start kanalsøgning for at starte søgningen på ny.<br />

Se oplysningerne om <strong>Av</strong>anceret kanalsøgning på næste side.


DTT-kanalsøgning<br />

Installer DTT-kanaler, eller opdater listen over <strong>til</strong>gængelige<br />

kanaler (automatisk eller manuelt).<br />

1. Tryk på Menu, vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg TV-signal og kanalsøgning, og tryk på OK.<br />

3. Vælg <strong>Digital</strong>t Terrestrisk TV, og tryk på OK.<br />

4. Vælg Start kanalsøgning for at aktivere automatisk søgning,<br />

og tryk på OK.<br />

Manuel kanalsøgning:<br />

1. Vælg <strong>Av</strong>anceret kanalsøgning, og tryk på OK.<br />

2. Indtast det ønskede DTT-kanalnummer og/eller -frekvens.<br />

3. Vælg Start kanalsøgning, og tryk på OK.<br />

| 83 DTT | 83


DTT-signalstatus<br />

Kontrollér kvaliteten af signalmodtagelsen for din kabelforbindelse<br />

og din DTT-antenne.<br />

1. Tryk på Menu, vælg Inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK.<br />

2. Vælg TV-signal og kanalsøgning, og tryk på OK.<br />

3. Vælg <strong>Digital</strong>t Terrestrisk TV, og tryk på OK.<br />

På skærmbilledet DTT-signaloplysninger kan du se oplysninger<br />

om den kanal, der sidst er set.<br />

4. Vælg <strong>Av</strong>anceret kanalsøgning.<br />

84 | DTT-signalstatus<br />

5. Indtast den ønskede DTT-kanal i feltet for Kanal, eller vælg<br />

Frekvens.<br />

6. Vælg Gem inds<strong>til</strong>linger, og tryk på OK for at se signalniveauet<br />

for denne kanal.* Hvis signalet er for svagt, skal du justere<br />

antennen, ind<strong>til</strong> du opnår en <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>lende kvalitet (høj).<br />

Tryk på TV for at afslutte menuskærmbilledet.<br />

* Kontakt din lokale radio-/<strong>tv</strong>-forhandler eller operatøren af den<br />

jordbaserede forbindelse for at få oplysninger om, hvilken kanalliste der<br />

gælder i dit område.


Tekniske oplysninger<br />

10 2<br />

| 85


Tekniske data<br />

Dobbelt <strong>satellit</strong><strong>til</strong>slutning (to indgange)<br />

Satellit RF-indgang<br />

Indgangsfrekvensområde: 950-2150 MHz<br />

RF-indgangsniveau: -25 - -65 dBm<br />

RF-impedans: 75 Ohm usymmetrisk<br />

LNB-strøm: 13/18 V, 350 mA maks.<br />

Overbelastningsbeskyttelse<br />

22 kHz LNB-styring og DiSEqC1.1-styring<br />

Jordbaseret <strong>til</strong>slutning<br />

Jordbaseret RF-indgang<br />

Indgangsfrekvensområde:<br />

UHF 470-862 MHz (8 MHz BW)<br />

VHF 174-222 MHz (7/8 MHz BW)<br />

COFDM-båndbredde: 7 MHz og 8 MHz<br />

RF-indgangsniveau: -90 - -20 dBm<br />

RF-impedans: 75 Ohm<br />

Sløjfe gennem udgangsfrekvensområde: Område 47-862 MHz<br />

Ethernet 10/100BT<br />

Fuldt integreret IEEE 802.3/802.3u<br />

10/100 base T-fysisk lag<br />

Autonegation 10/100, fuld/halv dupleks<br />

Harddiskdrev<br />

Kapacitet: 250 GB (ca. 120 timer SD eller ca. 40 timer <strong>HD</strong>)<br />

86 | Tekniske data<br />

Videodekoder<br />

MPEG-2 SD og <strong>HD</strong><br />

Standard MPEG-2 MP@HL for 50 Hz<br />

MPEG-4 SD og <strong>HD</strong><br />

MPEG-4 AVC HP@L3 (SD)<br />

MPEG-4 AVC HP@L4 (<strong>HD</strong>) for 50 Hz<br />

Lyddekoder<br />

MPEG-1 lag I og II (Musicam Audio)<br />

MPEG-2 lag II<br />

Tilstand: Mono, stereo, fælles stereo<br />

Samplingshastigheder: 32, 44,1 eller 48 kHz<br />

Dolby <strong>Digital</strong><br />

Tilstand: gennemløb, transkodning AC3 og nedmiksning<br />

Opløsning/format<br />

<strong>HD</strong>: 1280x720 @ 50 Hz progressiv eller 1920 x 1080 @ 50 Hz<br />

interlaced<br />

Ikke-skaleret (originalt format) eller skaleret (<strong>HD</strong> > SD)<br />

SD: 720 x 576<br />

Skalering: SD > <strong>HD</strong><br />

Højde-bredde-forhold: 4:3 og 16:9<br />

Konvertering: Pan & Scan, Letterbox, beskåret, normalt, stort,<br />

zoom, 14:9, zoom, 16:9, AFD<br />

SD-indgang/udgang<br />

TV-scart: RGB ud, CVBS (PAL/SECAM), lyd H/V, hurtig slukning,<br />

langsom slukning<br />

AUX-scart: Y/C, CVBS (PAL/SECAM), lyd H/V, hurtig slukning,<br />

langsom slukning, RGB ind


<strong>HD</strong>-udgang<br />

YPbPr: Analog video (og RGB er ikke <strong>til</strong>gængelig via TV-scart)<br />

<strong>HD</strong>MI: <strong>HD</strong>MI 1.1 med <strong>HD</strong>CP 1.1<br />

Brug oplysningerne om (E)EDID <strong>HD</strong>MI, som returneres i<br />

displayet<br />

Lyd: 2-kanals PCM med MPEG1-lag II, oprindeligt modtaget<br />

bitstrøm ved AC3<br />

Lydudgang<br />

Hi-Fi-lydudgang<br />

Mono/stereo ved MPEG1 lag II<br />

To kanaler nedmikset ved AC3<br />

Elektrisk S/PDIF<br />

Tokanals-PCM ved MPEG1-lag II<br />

Originalt modtaget bitstrøm ved AC3<br />

Data-port (deaktiveret)<br />

1 x USB 2.0, høj hastighed 500 mA hoved<br />

1 x Ethernet<br />

Programkortlæser<br />

1 x ISO/IEC 7816, niveau 1/2/3/<br />

Frontpanel<br />

Display med 4 cifre og 7 segmenter<br />

1 2-farvet lysdiode<br />

3 knapper: (P+, P-, <strong>til</strong>/fra (standby)<br />

1 programkortlæser<br />

1 deaktiveret stik (USB)<br />

Bagpanel<br />

2 x IEC 169-24, hun: SAT ind<br />

1 x IEC 169-2, hun: DTT ind<br />

1 x IEC 169-2 han: DTT ud<br />

1 x RJ45: Ethernet<br />

2 x SCART: TV, AUX<br />

3 x RCA: YPbPr<br />

2 x RCA: Stereo H/V<br />

1 x RCA: S/PDIF<br />

1 x <strong>HD</strong>MI<br />

Strømforsyning<br />

Netforsyningsspænding: 220-240 V ~50 Hz<br />

Ekstern strømadapter<br />

Strømforbrug (inklusive LNB-styring i SAT)<br />

Maks. strømforbrug: 35 W<br />

Standby<strong>til</strong>stand: < 8,5 W<br />

Modtagerens fysiske specifikationer<br />

Dimensioner (L x D x H): 410 x 220 x 44 mm<br />

Driftstemperatur: 0 <strong>til</strong> +40 °C<br />

Opbevaringstemperatur: -25 <strong>til</strong> +65 °C<br />

Tilbehør<br />

Fjernbetjening<br />

2 x 3 V-litiumknapbatterier<br />

Ekstern strømadapter<br />

<strong>HD</strong>MI-kabel (1,2 meter)<br />

Ethernet-kabel (5 meter)<br />

Brugervejledning<br />

Tekniske data | 87


Fejlfinding<br />

Brug af <strong>modtager</strong>en<br />

Fjernbetjeningen har ingen effekt på <strong>modtager</strong>en.<br />

• Kontrollér, at du benytter den rigtige fjernbetjening. Den er<br />

mærket Canal <strong>Digital</strong>.<br />

• Ret fjernbetjeningen mod <strong>modtager</strong>en. Husk, at der skal<br />

være fri passage.<br />

• Kontroller, at batterierne er sat korrekt i. Udskift evt.<br />

batterierne. (Se «Isætning af batterier» side 7).<br />

Modtagerens display viser --: --<br />

• Tryk på TæND/SLUK-knappen for tænde for <strong>modtager</strong>en.<br />

Der vises sort skærm eller en fejlmeddelelse.<br />

• Foretag en kanalsøgning<br />

(se «TV-signal og kanalsøgning» side 60).<br />

Billedet bevæger sig ikke, eller der er problemer med modtagelsen.<br />

• Kontrollér alle <strong>til</strong>slutninger (se «Tilslutninger» side 13).<br />

• Foretag en kanalsøgning<br />

(se «TV-signal og kanalsøgning» side 60).<br />

Modtageren kan ikke finde nogen kanaler.<br />

• Foretag en kanalsøgning<br />

(se «TV-signal og kanalsøgning» side 60).<br />

• Kontrollér, at du er i et <strong>modtager</strong>område.<br />

• Juster antennen igen<br />

(se «TV-signal og kanalsøgning» side 60).<br />

• Hvis du har søgt efter DTT-kanaler (digital jordbaseret <strong>tv</strong>), skal<br />

<strong>modtager</strong>en være <strong>til</strong>sluttet en DTT-antenne (se DTT side 79).<br />

88 | Fejlfinding<br />

Ingen lyd i HJEMMEBIOGRAF-<strong>til</strong>stand på visse kanaler.<br />

• Kontrollér, at du har <strong>til</strong>sluttet forstærkeren <strong>til</strong> hjemmebiografen<br />

ved hjælp af S/PDIF-lydudgangen (se «Tilslutning<br />

<strong>til</strong> en hjemmebiografforstærker» side 18).<br />

• Hvis du ikke har <strong>til</strong>sluttet forstærkeren <strong>til</strong> hjemmebiografen,<br />

skal du inds<strong>til</strong>le den digitale lydudgang <strong>til</strong> STEREO (se «Lydinds<strong>til</strong>linger»<br />

side 66).<br />

Vises andre fejlmeddelelser, skal du se www.canaldigital.dk eller<br />

kontakte din installatør.


Opdatering af softwaren<br />

Når der vises en fejlmeddelelse på frontpanelet, skal du trykke<br />

på OK.<br />

Er00<br />

Er09<br />

• Modtageren er opdateret. En ny opdatering er derfor ikke<br />

nødvendig.<br />

• Opdateringen låses. Start forfra ved at trække elledningen<br />

ud og sætte den i igen. Opdateringen starter på ny. Hvis<br />

fejlen gentager sig, er der en fejl på signalet (det er for<br />

dårligt e.l.).<br />

Er02, Er05, Er10, Er11<br />

• Signalkvaliteten er for dårlig <strong>til</strong>, at softwaren kan opdateres.<br />

Tryk på OK. Kontrollér signalstyrken og -kvaliteten (se «TVsignal<br />

og kanalsøgning» side 60). Hvis signalet er godt, kan du<br />

prøve at opdatere igen (se «Søg efter softwareopdateringer»<br />

side 88).<br />

Bemærk! Der skal være signal på begge SAT-indgange.<br />

Vises andre fejlmeddelelser, skal du se www.canaldigital.dk eller<br />

kontakte din installatør.<br />

Interferens<br />

• Fjernbetjeningssignalet kan forstyrres af <strong>tv</strong>'et. Flyt <strong>modtager</strong>en<br />

længere ind på <strong>tv</strong>-hylden, eller placér den længere væk fra <strong>tv</strong>'et.<br />

• Hvis billederne fryser, eller hvis der er hakker i billederne, kan<br />

det skyldes et trådløst WLan, som er placeret for nær <strong>modtager</strong>en.<br />

Fejlfinding | 89


Fejlmeddelelser i VOD<br />

Kortfejl<br />

Kontrollér, at programkortet er sat korrekt i med chippen opad og<br />

ind. Kortet skal være aktiveret <strong>til</strong> VOD og mærket Canal <strong>Digital</strong>.<br />

Start <strong>tv</strong>-boxen på ny.<br />

(* Hvis du har et gammelt programkort, eller du har bedt om<br />

spærring af VOD, kan du ikke få adgang).<br />

Ne<strong>tv</strong>ærkskablet er ikke <strong>til</strong>sluttet<br />

Kontrollér <strong>til</strong>slutningen. Kontrollér, at ne<strong>tv</strong>ærkskablet er <strong>til</strong>sluttet<br />

<strong>tv</strong>-boxen og internetmodemmet/ne<strong>tv</strong>ærksadgangspunktet.<br />

Kontrollér, at der er forbindelse <strong>til</strong> internettet. Start <strong>tv</strong>-boxen på<br />

ny. Kontakt evt. din internetudbyder.<br />

Tjenesten er ikke <strong>til</strong>gængelig<br />

Kontrollér, at der er forbindelse <strong>til</strong> internettet. Kontrollér,<br />

at <strong>tv</strong>-boxen har en IP-adresse (se internetinds<strong>til</strong>linger på<br />

side 76). Forny DHCP. Start <strong>tv</strong>-boxen på ny. Kontakt evt. din<br />

internetudbyder.<br />

90 | Fejlfinding<br />

Filmen afspilles ikke<br />

Hvis bufferlagringen af filmen varer længe<br />

(buffercirklen kører, uden at filmen starter), kan det<br />

skyldes, at internethastigheden er for lav. VODtjenesten<br />

kræver en hastighed på 3 MbitOK for at kunne<br />

vise film.<br />

Går det langsomt, selv om hastigheden er <strong>til</strong>strækkeligt høj?<br />

Hvis pc’en har internetforbindelse/overfører fra internettet<br />

samtidig, reducerer detRED VOD-tjenestens INFOhastighed.<br />

– Hastigheden<br />

kan også variere med ne<strong>tv</strong>ærkstrafikken generelt.<br />

BACK OK<br />

På canaldigital.dk kan du teste, hvilken internethastighed du har i<br />

øjeblikket, og læse mere om VOD og internettet. P– P+<br />

Hvis du ønsker at ændre dit internetabonnement, skal du<br />

kontakte din internetudbyder.


Reference<br />

• Miljømæssige anbefalinger<br />

• Ansvarsfraskrivelse ved salg af <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong> TV-BOX<br />

• Ordliste<br />

11<br />

| 91


Miljømæssige anbefalinger<br />

Varetagelse af miljøet har høj prioritet for Canal <strong>Digital</strong> og Sagem Communications, som er producent af denne <strong>modtager</strong>. Producenten ønsker<br />

at anvende systemer, som er i overensstemmelse med miljøet, og har derfor besluttet at integrere en miljømæssig ydelse i produkternes<br />

livscyklus, fra frems<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> ibrugtagning, brug og bortskaffelse.<br />

Betydning af symboler på produktet eller<br />

emballagen<br />

WEEE: Produktet vil blive indsamlet særskilt og ikke må<br />

bortskaffes som almindeligt usorteret husholdningsaffald.<br />

(Du kan finde flere oplysninger på næste side).<br />

Genbrug: Emballagen kan genbruges og ikke må bortskaffes<br />

sammen med husholdningsaffald.<br />

Plastemballage <strong>til</strong> genbrug: Plastdele kan genbruges og<br />

må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.<br />

92 | Miljømæssige anbefalinger<br />

Genbrug og bortskaffelse af produktet<br />

For at muliggøre genbrug skal de sorteringsbestemmelser, der er<br />

fastlagt lokalt <strong>til</strong> denne type affald, overholdes.<br />

Hvis produktet indeholder batterier, skal de bortskaffes ved de<br />

relevante indsamlingspunkter.<br />

Europæiske bestemmelser kræver, at produkter inden for<br />

elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes ( ) efter<br />

følgende inddeling:<br />

• På salgsstedet, hvis der købes <strong>til</strong>svarende udstyr.<br />

• På de indsamlingssteder, hvor<strong>til</strong> du har adgang lokalt<br />

(indleveringssted, særskilt indsamling osv.).<br />

På denne måde kan du deltage i genbrug og opgradering af affald<br />

i form af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket kan have en<br />

indvirkning på miljøet og folkesundheden.


Europæisk direktiv vedrørende affald i form af<br />

elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)<br />

Når det gælder en bæredygtig udvikling, <strong>til</strong>rådes det kraftigt, at<br />

der sker en reduktion af affaldsmængden i form af genanvendelse,<br />

genbrug, kompostering og genanvendelse af energi.<br />

For at kunne overholde dette direktiv, som gælder for EEE-udstyr,<br />

der er solgt efter den 13/08/2005, er det muligt at <strong>til</strong>bagelevere<br />

<strong>modtager</strong>en uden beregning, så den kan blive genbrugt af<br />

distributøren af EEE-udstyret inden for grænserne af den<br />

mængde udstyr og typerne af udstyr, der kan udvindes af det.<br />

Disse produkter, som indeholder stoffer, der kan være farlige<br />

for menneskers helbred og miljøet, genbruges.<br />

Direktiv vedrørende begrænsning i brug af<br />

visse farlige stoffer i elektronisk udstyr<br />

(RoHS)<br />

Modtageren og de medfølgende batterier overholder direktivet<br />

i relation <strong>til</strong> RoHS. Farlige materialer såsom bly, kviksølv eller<br />

kadmium bruges ikke. Dette forhindrer miljømæssige farer og<br />

eventuelle risici for helbredet af det personale, som arbejder<br />

på genbrugsstederne. Det er nemt at fjerne batterierne i fjernbetjeningen.<br />

Bemærk! Når batterierne i fjernbetjeningen er opbrugte, skal<br />

de bortskaffes på et indsamlingssted og ikke sammen med<br />

husholdningsaffald.<br />

Modtagerens forbrug af strøm<br />

For at reducere slitagen på og strømforbruget fra din <strong>modtager</strong><br />

anbefales det, at du sætter <strong>modtager</strong>en i standby<strong>til</strong>stand, når den<br />

ikke er i brug.<br />

Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge<br />

<strong>modtager</strong>en i en længere periode.<br />

Miljømæssige anbefalinger | 93


Ansvarsfraskrivelse ved salg af <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong><br />

Rettigheder <strong>til</strong> indhold<br />

Kunden har kun adgang <strong>til</strong> at lagre indhold/data på harddisken<br />

(Hard Disk Drive – <strong>HD</strong>D) i overensstemmelse med det, som fremgår<br />

af aftalen eller lovgivningen. Kunden kan kun lagre indhold/data på<br />

harddisken <strong>til</strong> privat brug uden vederlag. Enhver anden udnyttelse,<br />

mangfoldiggørelse, offentlig fremvisning eller brug af indhold/data<br />

lagret på harddisken offentligt eller kommercielt mod vederlag<br />

eller lignende er forbudt.<br />

Harddisken eller lagret indhold/data på harddisken må ikke<br />

benyttes i strid med rettighedshaverens interesser.<br />

Kunden må ikke tage digitale kopier eller sikkerhedskopier af<br />

indhold, som er lagret på harddisken. Canal <strong>Digital</strong> har heller ikke<br />

mulighed for at tage sikkerhedskopier af indhold/data, som er<br />

lagret på kundens harddisk.<br />

Canal <strong>Digital</strong> har ikke mulighed for at få indsigt i/kontrollere<br />

indhold, som kunden har lagret på harddisken.<br />

94 | Ansvarsfraskrivelse ved salg af <strong>HD</strong> <strong>PVR</strong><br />

Ansvarsfraskrivelse<br />

Kunden er selv ansvarlig for korrekt installation af harddisken.<br />

Enhver lagring af indhold/data på harddisken sker på kundens<br />

ansvar og risiko. Canal <strong>Digital</strong> fraskriver sig ethvert ansvar for<br />

fejl/skader, som måtte opstå på harddisken, f.eks. tab af lagret<br />

indhold/data.


| 95


Ordliste<br />

720p/1080i: Se <strong>HD</strong>TV.<br />

Billedformatet 16:9 (Widescreen): Billedformat på et <strong>tv</strong> med<br />

Widescreen. Formater er <strong>til</strong>nærmet formatet, som bruges i<br />

filmindustrien.<br />

Billedformatet 4:3: Billedformatet på et traditionelt <strong>tv</strong>.<br />

Båndbredde: (Bandwidth) – Det frekvensområde, som et signal<br />

skal bruge. En analog enhed, som måles i hertz, kilohertz eller<br />

megahertz. Både analoge og digitale signaler, som sendes over<br />

en hvilken som helst forbindelse, vil optage en vis båndbredde.<br />

Composite: Composite video, FBAS eller CVBS (Composite Video<br />

Blanking Sync) – Benyttes <strong>til</strong> overførsel af analoge billeder.<br />

Giver et dårligere billede end RGB og S-video. Kan ikke bruges<br />

<strong>til</strong> <strong>HD</strong>.<br />

<strong>Digital</strong>t <strong>tv</strong>: <strong>Digital</strong>e kanaler optager mindre plads end analoge,<br />

hvilket gør det muligt at sende flere kanaler på samme<br />

båndbredde, som en analog kanal kræver.<br />

Dolby <strong>Digital</strong>: Et digitalt lydsystem med flere kanaler <strong>til</strong> biografer,<br />

hjemmebiografudstyr og musikanlæg.<br />

DTH: (Direct To Home) – Fjernsyn via <strong>satellit</strong> direkte <strong>til</strong> boligen.<br />

DTT: (<strong>Digital</strong> Terrestrial Television) – <strong>Digital</strong>t jordbaseret <strong>tv</strong><br />

bestående af fjernsynssendere på jorden, som sender digitalt<br />

<strong>tv</strong>, der kan modtages med en almindelig <strong>tv</strong>-antenne, der er<br />

<strong>til</strong>sluttet <strong>til</strong> en <strong>modtager</strong>.<br />

DVI: (<strong>Digital</strong> Visual Interface) – Et kabel <strong>til</strong> overførsel af billedsignaler.<br />

Frekvens: Angiver antallet af svingninger pr. sekund og måles i Hz<br />

(hertz). Et almindelig <strong>tv</strong> opdaterer billedet 50 gange i sekundet<br />

(50 Hz). Et <strong>tv</strong> med 100 Hz opdaterer billedet 100 gange pr. sekund,<br />

så billedet flimrer mindre og er mere behageligt at se på.<br />

96 | Ordliste<br />

<strong>HD</strong>CP: (High-Bandwidth <strong>Digital</strong> Content Protection) En digital<br />

piratkopi-beskyttelse, som krypterer <strong>HD</strong>-signalerne.<br />

<strong>HD</strong>-kompatibel: Tv'et har en indgang, som understøtter <strong>HD</strong>TVsignalet,<br />

men som pga. lav opløsning eller manglende digital<br />

indgang ikke kan gives mærket <strong>HD</strong> READY. Tv'et kan vise <strong>HD</strong>TV<br />

med begrænset opløsning.<br />

<strong>HD</strong>MI: (High Definition Multimedia Interface) – Et stik <strong>til</strong> digital<br />

overførsel af lyd og billede.<br />

<strong>HD</strong>-ready: Tv'et kan vise <strong>tv</strong>-billeder i højdefinition, <strong>HD</strong>TV.<br />

<strong>HD</strong>TV: (High Definition Television) – Tv-teknologi med højnet<br />

billedkvalitet i kraft af et flimmerfrit og mere detaljeret<br />

billede. Bredformat (16:9) er også en vigtig komponent i denne<br />

teknologi. <strong>HD</strong>TV <strong>til</strong>lader brug af en større skærm og giver et<br />

skarpere billede med flere detaljer.<br />

720p: (1280 x 720 pixel, progressiv). Egner sig bedst <strong>til</strong> billeder<br />

med mange bevægelser, f.eks. sportsudsendelser.<br />

1080i: 1920 x 1080 pixel, interlaced (sammenflettede). Giver<br />

en detaljerig opløsning og skaber bedre og roligere billeder.<br />

Hi-Fi: (High Fidelity) – Garanterer god kvalitet med høj<br />

pålidelighed i lydindspilninger og -gengivelser.<br />

Hjemmebiograf: (Surroundsystem) – Består normalt af fem<br />

(eller flere) små højttalere plus en subwoofer.<br />

Interlaced: Sammenflettet. – Billedlinjerne flettes sammen og<br />

skaber det indtryk, at billedfrekvensen er dobbelt så høj.<br />

Jordbaseret: Se DTT.<br />

Kabel-<strong>tv</strong>: Tv-signaler sendt gennem et kabel i jorden.<br />

Koaksialkabel: Overførselskabel med høj kapacitet, som bl.a.<br />

benyttes i kabel-<strong>tv</strong>-nettet.


Letterbox: Til <strong>tv</strong> i 4:3-format. Viser hele <strong>tv</strong>-billedet og giver sorte<br />

bånd foroven og forneden ved billeder i bredformat.<br />

MPEG 2: (Moving Picture Expert Group) – Betegner den mest<br />

almindelige standard for videokomprimering. Den kan reducere<br />

antallet af digitale «ord» pr. billede fra 830.000 <strong>til</strong> 5000. Med<br />

komprimering kan vi i dag få 3-4 digitale <strong>tv</strong>-kanaler på samme<br />

frekvens som en analog kanal.<br />

MPEG 4: Forbedret version af MPEG 2 med en mere effektiv<br />

komprimering. Bruges i <strong>HD</strong>-kanalerne.<br />

Pan/scan: Til <strong>tv</strong> i 4:3-format. Tv-billeder i bredformat vises i fuld<br />

højde, mens de beskæres i siderne.<br />

Parabol: Skålformet antenne <strong>til</strong> modtagelse af signaler, som er<br />

sendt via <strong>satellit</strong>ter. Sendingerne er digitale og kræver en<br />

<strong>modtager</strong>.<br />

Programkort: Indeholder entydig nøgleinformation, som benyttes<br />

<strong>til</strong> at dekryptere de tjenester, som programkortet er godkendt<br />

<strong>til</strong>.<br />

Progressive Scan: Alle billedets linjer vises samtidig, i<br />

modsætning <strong>til</strong> interlaced. Giver et mere stabilt og roligt<br />

billede.<br />

<strong>PVR</strong>: (Personal Video Recorder) – <strong>Digital</strong> <strong>modtager</strong> med harddiskoptager.<br />

RGB: Til overførsel af analogt billede. Giver et bedre billede end<br />

Composite og S-video.<br />

S/PDIF: (Sony/Philips <strong>Digital</strong> Interconnect Format) – En standard<br />

for overførsel af digitale lydsignaler.<br />

Satellit-<strong>tv</strong>: Kaldes også parabol-<strong>tv</strong>. Se parabol.<br />

Scart: Et scartstik er et multistik <strong>til</strong> lyd og billede, som kan<br />

overføre signaler som f.eks. RGB, composite video, S-video og<br />

lyd. Kan ikke bruges <strong>til</strong> <strong>HD</strong>-opløsning.<br />

Stereo: Den mest almindelige lydtype er stereo. Stereo er to<br />

separate lydkanaler, som giver en mere realistisk og naturtro<br />

lyd.<br />

Surround: Se Hjemmebiograf:<br />

S-VHS: Se S-video.<br />

S-video: Til overførsel af analogt billede. Kaldes også for Y/C eller<br />

S-VHS. Kan ikke bruges <strong>til</strong> <strong>HD</strong>-opløsning. Er dårligere end RGB,<br />

men bedre end Composite.<br />

UHF: (Ultra High Frequency) – Frekvensbåndet 300-3000 MHz.<br />

VHF: (Very High Frequency) – Højfrekvens 30-300 MHz.<br />

YPbPr/YCbCr/YB-Y R-Y/YUV: Komponen<strong>tv</strong>ideo – En analog<br />

overførsel af <strong>HD</strong>-signaler. Bedre end RGB. Kan normalt også<br />

bruges <strong>til</strong> <strong>HD</strong>-opløsning.<br />

Ordliste | 97


Canal <strong>Digital</strong> Danmark A/S<br />

Stationsparken 25<br />

2600 glostrup<br />

tlf. 70 13 19 19<br />

canaldigital.dk<br />

Canal <strong>Digital</strong> aS er nordens største distributør af digital <strong>tv</strong>. Omkring tre<br />

millioner nordiske husstande <strong>modtager</strong> <strong>tv</strong> direkte eller indirekte fra Canal<br />

<strong>Digital</strong>, som er ejet af telenor. Vi har aftaler med de største <strong>tv</strong>-kanaler i<br />

Danmark, norden og europa og <strong>til</strong>byder i nærheden af 100 <strong>tv</strong>-kanaler via<br />

<strong>satellit</strong>, kabel og bredbånd. i 2005 lancerede vi <strong>HD</strong>tV i Danmark.<br />

DK / v1 SWv4.20.6A / Aug 2010 / TBHnbr / Strålfors

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!