Tips til navision PDF - MTL

mtl.sjnet.dk

Tips til navision PDF - MTL

Tips Tips og og tricks tricks til

til

EDB EDB lagerstyring

lagerstyring


Indhold

Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73) ............................................................................ 2

Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74) ............................................................................. 3

Deling af ordre (Bog 1 side 38) ..................................................................................................... 4

Overblik over restordre (Salg) ....................................................................................................... 6

Overblik over restordre (Køb) ....................................................................................................... 8

Udskrivning af stregkode labels ................................................................................................... 9

E-mail et dokument fra Navision ................................................................................................ 10

Flowdiagram, salg og køb .......................................................................................................... 12

Quick guide, køb og salg ............................................................................................................ 13

1


Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)

Vælg varenumre.

Hvis der skal udvælges forskellige varenumre kan dette gøres ved at sætte en lodret streg

imellem varenumrene. Stregen findes ved at trykke og derefter tasten.

Varenumrene kan vælges ved at skrive dem direkte i feltet eller ved at vælge varenumrene

med pilen . Der må ikke være en streg før det første varenummer og efter det sidste

varenummer.

_____________________________________________________________

Vis varer med nul på lager

Hvis der er nul i beholdning på nogle vare vil de ikke blive vist i Lageropgørelseoversigten,

hvis varen med nul i beholdning skal vises skal der sættes et flueben under Indstillinger

og Varer ikke på lager..

1

2

2


Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)

Som beskrevet i bogen kan der printes en optællingsliste.

Ønsker man at få antallet der ligger på lageret vist skal der sættes et flueben

under fanen og derefter klikkes på Udskriv…

Hvis der klikkes på fjernes fluebenet automatisk og skal igen sættes inden

der klikkes på Udskriv..

3


Deling af ordre (Bog 1 side 38)

Hvis en kunde ønsker at få en ordre leveret af to gange oprettes ordren som sædvanlig

under salgsordren, ordren frigives og overføres til lagerstyring. Derefter vælges

Hovedmenu > Lagerstyring > Tildel.

Under Hånderteringsantal skrives det antal der skal sendes første gang i

dette tilfælde sendes 17, 20, 60 og 15 stykker ved første levering.

Når hånderteringsantalet er udfyldt oprettes et pluk.

Nu kan der, i Lagertildelings-boksen, ses det oprindelige ordreantal (41, 74 og 22)

men ikke de 20 stk.(varenummer 100080) der ikke bliver delleveret.

Der vises også hvad der er håndteret første gang og det antal der skal sendes

anden gang

Når kunden ønsker det sidste antal leveret udfyldes Hånderteringsantallet på

anden levering, lagerproceduren gennemføres og til sidst udskrives og sendes fakturaen.

(se illustrationer på næste side)

4


På følgeseddelen ses det udestående antal

Salgsordren med dellevering

Salgsordren med alle varerne leveret

5


Overblik over restordre (Salg)

I salgsordre boksen kan ses om alle vare i en ordre er leveret og faktureret

og om der findes en restordre (eller varen er måske leveret af to gange).

Her er der ikke

faktureret

noget endnu

Men her kan kun ses én ordre af gangen, hvis man vil have en samlet oversigt over alle

restordre kan dette gøres ved at, gå til Hovedmenuen vælg Salg og Rapporter

6


Klik på Debitor – ordrebeholdning og klik på Udskriv

Her kan udvælges enten én eller flere debitorer eller, hvis feltet er blankt vil alle i

debitorkartoteket blive vist / udskrevet.

Der kan også vælges med | tegnet (se side 2)

Klik på Udskriv eller Vis udskrift

Vælg med | tegnet

eller

fra / til med punktummer..

eller

blankt felt for alle debitorer

7


Ud fra denne rapport kan ses hvilke firmaer der er restordre til,

det oprindelige ordre antal og antal varer der er i restordre

Bemærk! Ikke afsluttede handler vil også blive vist her.

Overblik over restordre (Køb)

er proceduren den samme som ovenfor, i Hovedmenu vælges Køb > Rapporter >

…....

8


Udskrivning Udskrivning af af stregkode stregkode labels

labels

Udskrivning af labels

finder sted under

menuen P

Klik på Linje og

Udskriv Labels

Glemmer man at udskrive

labels i pluk boksen kan det

gøres i menuen Lever

(Lagerleveringslinjer)

Klik på Linje og Udskriv

Labels

Der er en tredje mulighed:

Pluk. (Lagerpluk)

Hovedmenu - Lagerstyring –

Rapporter – Stregkode_ean13

Skriv eller vælg med

varenumrene, klik derefter på

UUdskriv…

skriv…

9


E-mail et dokument fra Navision

For at kunne maile et dokument kræver det at mailprogrammet virker korrekt inden der

mailes fra Navision.

Hvis der fx skal sendes en ordrebekræftelse til en kunde tastes ordren og derefter klikkes

på udskriv.

Når denne boks er åben klikkes på Filer > Send og klik på Rapport via e-mail.

10


Mail programmet åbner, mail adressen tastes og ordrebekræftelsen kan mailes.

11


Flowdiagram, salg og køb

12


Quick guide, køb og salg

13

More magazines by this user
Similar magazines