Juni 2012 - Borupgårdskolen

gl.borupgaard.skoleintra.dk

Juni 2012 - Borupgårdskolen

KOLEBLAD

Juni ’12

Tillidsmanden kaster æblet

BRUG

PILETASTERNE

KOLEBLAD

ww.snekkerstenskole.dk


Leder

Stor skole – store problemer! Nej,

ikke her. Der åbnes bare op for

mange flere muligheder og en

chance for større fleksibilitet.

Borupgårdskolen er ikke bare

Borupgårdskolen mere efter

sommerferien. Nu er vi blevet til

superluksuslineren, Snekkersten

skole, bestående af 3 afdelinger, der

hver især har deres kvaliteter og

kulturer. Nu skal vi bare til at

udnytte disse fantastiske

muligheder, der mere eller mindre

naturligt byder sig via placering,

indhold og ressourcer.

Vores kære skoleleder, Peter

Arhnung, og hans ledelsesteam og

administration har i hvert fald fået

deres sag for med hensyn til

organiseringen af denne mastodont

af nye og gamle skønne unger,

engagerede forældre og dygtige

lærere og pædagoger, samt en hel

del kvadratmeter skolebygninger.

For vi skal jo alle trække på samme

hammel, så der ikke går noget som

helst tabt. Samtidigt skal der jo

også skabes en delvis fælles

forståelse for de 3 afdelingers

forskellighed, men der har vi her på

redaktionen fuld tiltro til at

skeptikernes raslen med sablen

kommer til kort. Indtil videre ser det

i hvert fald lovende ud, der skal

bare laves en masse

”rugbrødsarbejde”.

Med de nye linjer på kommende 7.

årgang startes også et helt ny

koncept omkring det at gå i

udskolingen. Der åbnes nemlig op

for, at eleverne i højere grad kan

være med til at forme deres egen

skolegang og gøre den mere

interessant for den enkelte elev.

Med linjer indenfor science, kunst &

design, sport og internationale

kompetencer åbnes der op for at

arbejde mere med spændende

interesseområder, så det bliver

sjovere og mere interessant at gå i

skole. Hertil skal det dog lige siges,

at alle ender op med en almindelig

afgangseksamen. Det bliver bare

sjovere at nå dertil.

Her på redaktionen ser vi i

skrivende stund ganske lyst på

fremtiden for vores nye store skole,

der alligevel indeholder ”den lille

skole” med det trygge og hyggelige

miljø repræsenteret i vores 3

fantastiske afdelinger – Egevænget,

Klostermosevej og Smakkevej.

På redaktionens vegne

Kenneth Dyrlund & Tom Steffe


Klogskabens æble

forlader stammen

Vores allesteds værende tillidsmand

og historisk alvidende Martin Dumke

Didriksen forlader Borupgårdskolen

Siden 1977 har Martin slidt sine

skosåler på samtlige kvadratmeter

af vores fantastiske skole. Dog er

idrætsarealerne næppe skyld i den

største del af slidtagen på Martins

ellers altid så velpudsede sko.

Sportsaktiviteter, der bryder ind i

Martins meget strukturerede

dagligdag og undervisningsunivers

er ikke altid ønskværdige. Martin

ynder at kalde dette for en gang

civilt slendrian, der burde forbydes

ved lov – sagt med et slet skjult

smil. Skolefodbold, idrætsdage og

hockeyturneringer ligger bestemt

ikke øverst på Martins hitliste. Det

gør fagforeningsarbejde og

historieundervisning derimod.

Efter en lærlingeuddannelse i

boghandlerbranchen 1969, nærmere

bestemt i provinsboghandlen v.

Hermann Jacobsen i Hørve, valgte

Martin at forlade de støvede

boghylder, da han skulle ind og

aftjene sin værnepligt. Dette foregik

ved livgarden, hvilket nok har været

med il at sætte et præg på Martins

særprægede gang, der mest af alt

nok minder om en Lord Nelson i

bestemt trav hen over et velpoleret

skibsdæk. Efter at have afsluttet sin

militærtjeneste, valgte Martin at

kaste sig over lærergerningen.

Martin dimitterede fra Kolding

Seminarium i 1977 med linjefagene

dansk og historie.

Formentligt uden svinkærinder

marcherede den altid målrettede

Martin direkte ind på den dengang

nybyggede Borupgårdskole. Måske

med en lille revolutionerende

Napoleon i maven. For Martin fandt

hurtigt interesse for det vigtige

fagforeningsarbejde. Efter et utal af

kurser, blandt andet et

tillidsmandskursus i 1980, erobrede

Martin en magtfuld position som

tillidsmand for skolens lærere. Den

har han så siddet tungt på siden, og

ikke har en nyuddannet lærer sat

sin fod indenfor skolens område, før

Martin har klasket en

indmeldelsesblanket lige i ansigtet

på vedkommende og tydeligt

udtrykt at der straks skulle udfyldes

og skrives under. Naturligvis

efterfulgt af alle de uundværlige


fortræffeligheder, der fulgte med et

medlemskab i Danmarks

Lærerforening og naturligvis også

alt den død og ødelæggelse, som

fulgte i kølvandet, hvis man ikke var

medlem. Nej, den ellers altid så

stoisk rolige Martin kunne virkelig

komme op i det røde felt, når

snakken kom på fagforeningens

nødvendighed og lærernes

rettigheder op imod Bertel Haarder

og andre undervisningsministres

ugerninger. Nej, Martin er virkelig

en engageret mand, når det gælder

rettigheder, og det er vi meget

glade for i lærerkollegiet. Man ser

straks Martin med en knytnæve i

vejret, mens han spruttende

udbryder; Vi skal fa’me ikke snydes

af de pampere!!

Martins faglige stolthed, ordenssans,

dygtighed og behagelige væsen har

også sat ham i chefstolen i flere

omgange, hvor han har nydt titlen

konstitueret viceskoleinspektør.

Dette skete første gang i 1987, så

ansvarsfuldt og organisatorisk

arbejde ligger ikke denne

faglighedens mastodont fjernt.

Martin er jo bestemt også en mand

af mange holdninger, så det holdt

hårdt, da han i sin tid måtte lægge

sin elskede cigar på hylden, hvilket

sikkert ikke var med hans gode

vilje. Red. Men vores kloge Martin

kunne godt se nødvendigheden af at

afslutte denne knap så sunde last.

Næ, Martin kastede sig bare over en

ny hobby. Denne rare levemand

påbegyndte bare en alenlang

opskriftsamling indenfor mere eller

mindre spiselige silderetter. Den

mest berømte er nok ”Sild i pernod”,

som næsten har vundet kultisk

status. Det er skam ikke alle og

enhver, der er beriget med denne

spændende opskrift.

En anden beskæftigelse, som også

er levet lidt af en fetich for Martin,

er det at gå på loppemarkeder og

købe alskens bøger og mangt og

meget. Loppemarkedet på Tikøb

skole skulle efter sigende have

oprettet et helt torv opkaldt efter

Martin – Dumkes Torv. Hvor det så

ligger har vi i skrivende stund ikke

kunnet opspore, da man ikke har

villet krænke deres største kundes


integritet. Martin, hvor søren gør du

af bøgerne? Dette loppemarked har

jo ry for at have Nordeuropas

største udvalg, og du stor for 85 %

af opkøbet af både nyere og ældre

litteratur fra dette litteraturens

Mekka.

Der kunne skrives stolpe op og

stolpe ned om Martin Dumke

Didriksen, men vi har i underlagt

censurens klamme hånd været

afskåret fra at bruge de sjoveste og

mest farverig historier, da de ikke er

for vores læseres sarte ører. De skal

også bruges ved en senere lejlighed,

hvorfor vores anonyme kilde ikke

ville lukke helt op for godteposen.

Kilden er ellers god for mange

muntre episoder fra Martins liv, da

de har været kollegaer i en

menneskealder.

Vi kan lige nævne et lille ordsprog,

som Martin ynder at bruge i

sammenhæng med de mange

arbejdsopgaver og emner, som

eleverne skal nå inden

afgangsprøven, kontra de få

skoledage, der ofte okkuperes af

diverse sportsarrangementer. Det

lyder ”Vi skal nå SÅ meget på

SÅkort tid”. Dette illustreret med

nogle armbevægelser, der ikke er til

at tage fejl af.

En sidste lille løjerlig ting, som vi vil

nævne her i bladet, er Martins

besynderlige gestus at have et æble

med på samtlige fotos, fra s/h til

farve, i Borupgårdskolens arkiver.

Om det er ”Klogskabens æble” fra

de græske mytologi eller det er et

symbol på legitimt fedteri vides

ikke. Vi har dog spekuleret i om,

hvor vidt Martin stod bag TV-


udsendelsen ”Flid, fedt og snyd” der

rullede over skærmene i de danske

hjem i 70’erne og 80,erne. Det

kunne være et muligt bud. Red.

I hvert fald mister skolen en

personlighed og en vidensbank,

samt en fagbevægelsens mægtige

frontkæmper, når Martin går ned af

Nørrevej med sin trofaste ven – den

lettere patinerede lædermappe, for

sidste gang

Redaktionen takker især Martin for

hans holdninger og meninger til

skolebladet, når der i artikler og

illustrationer udtrykkes lettere

ironiserede meninger til, hvad

kommune og regering måtte lægge

på vores skuldre.

Tak, Martin. Du trofaste støtte og

tilhænger af ordenes magt!


Asta skriver ...........

Jeg synes at snekersten skolen er den bedste skole fordi mine bedste

venner går der og jeg ville blive ked af det hvis jeg skulle skifte skole,

altså ikke når vi skal i 7ne. Jeg elsker at komme tilbage efter

sommerferien, tilbage til mine venner og tilbage til alle de gode fag.

Sidste skoledag går man og hygger og flytter klasse værelse hvis man

skal det og går og gør lidt rent hist og pist så det er også en god dag

på året. Sommer festen er noget af det bedste, fordi man går og gør

klar til alle meneskerne og laver sine boder og resturanter færdi og

flotte. Når det var min historie om min skole...

Hilsen

Asta Sloth Olesen 4.s

fra snekersten skole.


Fra førerbunkeren

"Når noget slutter - så begynder

noget andet". Dette er i høj grad

tilfældet på Borupgårdskolen -

skoleåret slutter, Borupgårdskolen

slutter og en hel årgang slutter med

folkeskolen. Men noget nyt og godt

begynder.

For at tage det vigtigste først -

eleverne. Vi afslutter fire 9.klasser i

løbet af juni måned. Når alle prøver

er afviklet, og sidste dag på skolen

er overstået, så forlader vores 9.

klasseselever folkeskolen.

Forventningen er, at vi som skole

har givet dem kundskaber og

færdigheder således, at de kan klare

sig godt i fremtiden. Vi har

fokuseret både på det sociale og på

det faglige. Og begge dele er uhyre

vigtigt i fremtiden. At kunne forstå,

læse, skrive og regne samtidigt med

at man kan samarbejde med andre

er helt afgørende for vores fremtid.

Vi har nydt at have 9. klasserne på

skolen og ønsker dem alt muligt

held og lykke i fremtiden.

Der begynder 6 nye 0. klasser på

den nye skole - Snekkersten Skole -

efter sommerferien. Vi glæder os

meget til at tage imod dem i

børnehaveklasserne og på SFO'erne,

som jo allerede kender de fleste af

børnene. Vi håber på, at de alle vil

få en god skolestart. Fokus i disse år

er læsning og skrivning, både

politisk og fagligt. Snekkersten skole

er ingen undtagelse. Vi arbejder

målrettet på at give eleverne læse-

og skrivekundskaber så tidligt det er

muligt.

Borupgården slutter også i den form

vi kender den. Bygningerne, fagene

og lærerne er næsten de samme -

men navnet er ændret til

Snekkersten Skole. Over 30 års

eksistens som egen skole hører op,

men mange af traditionerne og

holdningerne lever videre. Vi har

bestræbt os på, at det bedste fra de

tre sammenlagte skoler lever videre.

Rent pædagogisk har det den

umiddelbare betydning, at vi efter

sommerferien starter en linjeopdelt

udskoling, hvor man som elev i 7.

klasse skal vælge mellem Science,

International, Sport eller Kunst og

design. Vi forventer os meget af

disse nye linjer og håber på, at vi

kan give udskolingen et fagligt løft

på denne måde.

Skoleåret slutter også - et skoleår

der for eleverne har været en

skoleår som så mange andre, men

for de ansatte har det været et

meget turbulent år med

strukturændringer, ny

ledelsesstruktur og nye

arbejdsopgaver. Vi havde håbet på,

at kommende skoleår ville blive

mere roligt, men med


sammenlægningen så bliver der

også i kommende år nok at se til for

de ansatte. Som forælder og elev

betyder det forhåbentlig ikke det

store i hverdagen, men over tid

kommer der til at ske ændringer og

justeringer. En af de justeringer som

måske synes lille, men for os er en

stor opgave - er omlægningen til nyt

skoleintra - I skal alle fra det nye år

logge ind på en anden portal end

tidligere. Der er mange store og

små ting ved en sammenlægning

som vi skal tage højde for - nye

klassebetegnelser noget andet og

nye måder at rumme flere elever i

klassen -noget helt tredje vi skal

arbejde med.

Vi skal sige farvel til Lone Aagaard i

forbindelse med sommerferien. Lone

har været ansat på den ”gamle”

Snekkersten skole siden 1989, og

blev i 2007 afdelingsleder med

arbejdsopgaver på Snekkersten

afdelingen af Borupgårdskolen. Lone

skal, efter sommerferien, fortsætte

som afdelingsleder på den nye

Espergærde Skole, som er en

sammenlægning af de 4 skoler i

Espergærde. Tak for en stor indsats

hos os og held og lykke med dit nye

job!

Vi håber på, at I (som altid) vil

bakke skolen op og støtte op om

skolens arbejde. Vi gør hvad vi kan

for at skabe en god skole!

God sommerferie til alle!

Ledelsen på Borupgårdskolen


Mens vi venter på

skoleklokken…………

Mens de pligtopfyldende

skolepatruljer står vagt i al slags

vejr, kører forældrene stadig deres

små børn i skole - mest når det

regner, hvor frekvensen af

persontransporter til

Borupgårdskolen stiger gevaldigt og

dermed kan skabe trafikale

småproblemer. Dette hører dog

stadig til sjældenhederne.

Vi har kun en lille opsang til en

meget begrænset del af forældre og

elever. Det drejer sig om, at alle

skal huske at gå over gaden hos

skolepatruljerne. Altså, i

fodgængerfeltet. Ikke 50 meter

derfra, så de andre elever kan

tilegne sig denne farlige uvane.

Ligeledes bør alle, store som små,

huske cykelhjelmen også kaldet

"snublekysen" om man vil.

Vi er alle udstyret med både en lille-

og en storhjerne, og dem skal man

passe på. Det er jo ikke altid én

selv, der er skyld i ulykker i

trafikken. Andre drøner også rundt

på vejene i en ofte gevaldig fart,

hvorfor et sammenstød både gør

ondt og kan være direkte livsfarligt.

Ellers kører de lokale trafikanter nu

ganske udmærket, og viser pænt

hensyn, når folk og fæ skal over

fodgængerfeltet. De kære

skolepatruljer står i al slags vejr,

smiler og siger kækt godmorgen til

alle de morgenfriske forældre og

søvngængerlignende elever, der

krydser vejen ved fodgængerfeltet.


Gurredam

Onsdag: Vi startede med at møde

på skolen som normalt. Så gik vi op

på 60’er gangen med vores bagage.

Så kørte Julie vores bagage ud til

hytten, imens begynde klassen at

gå. Da vi nåede frem til hytten lå

der et skilt på sengene hvor vores

navne stod på. På den måde fik vi af

vide hvor vi sov og hvem vi sov ved

siden af. Jeg sov ved siden af

Simone og Freja. Så pakkede vi ud

og talte lidt. Pigerne skulle igennem

drengenes værelse for at komme

ind til pigernes værelse og også når

de skulle ud. Det blev der et par

problemer ud af. Så ringede klokken

og vi skulle spise. Efter maden

skulle vi over til Malene og se

fodbold kamp. Nogen så kampen

mens andre legede Ronaldo. Da vi

kom hjem og skulle sove kunne mig

og Freja virkelig ikke falde i søvn. Vi

sov først da det var ret sent.

Torsdag: vi vågnede alle sammen

næsten på samme tid. Mig og Freja

fortalte de andre at Stine talte i

søvne og Regitze lå ret uroligt. Så

kom Mikail ind og sagde at der var

morgen gymnastik. Nogen af os tog

tøj på mens andre bare havde nattøj

på. Efter morgen gymnastik spiste vi

morgen mad det var krydder boller.

Efter det skulle vi ind til Gurre

slotsruin det begynde at regne på

vejen så vi blev lidt våde men det

var ikke meget. Annemette lage en

ring i muren og fortalte en historie

om en konge der boede det på

Gurredam. Da vi kom hjem igen gik

nogen af os udenfor. Drengene

spillede fodbold og pigerne legede

med hulahopringe lidt efter fandt

Simone en kattekilling mig og Mikkel

var der også og det var Regitze og

Liva også. Vi gik op med den men så

kom alle løbne og ville se og rører.

Lidt efter var der bål og kage. Vi

ventede lidt med at gå derhen men

da vi gik der hen var vi de eneste

der var der. Så gik jeg lidt væk og

da jeg kom tilbage igen spurgte

Regitze og Simone om jeg ville med

i bad det ville jeg gerne. Så da vi gik

i bad kom de andre piger også. Vi

skulle dele 2 og 2. nogen kom til at

dele 4. Mig og Simone delte men

vores bruser ville kun være kold.

Om aften var der fest. Vi fik meget

slik og chips. Pigerne kom op og

skændes med hinanden. Men vi blev

gode venner igen og gik ud og

dansede. Da klokken cirka var 12:15

skulle vi i seng vi talte lidt så blev

klokken cirka 01:00. Denne gang

var det nemt at falde i søvn men det

kunne Regitze ikke.

Fredag: Om morgen var der

heldigvis ikke morgen gymnastik. Vi

lå i sengen ind til der var morgen

mad det var krydder boller igen. Der

var mange popcorn og småkager

tilbage som vi spiste fredag

eftermiddag der var også æbler. Mig

og Simone gik hen og så til katten

den var der ikke mere. Så gik vi


tilbage. Jeg gik over og gyngede

mens andre prøvede at få en

hulahopring over flagstangen. Så

kaldte Frederik på mig og Simone,

fordi vi skulle rydde op på pigernes

værelse. Da vi så hvad de andre

skulle gøre ville vi meget hellere det

vi blev sat til. Lidt efter blev man

hentet. Jeg skulle med Regitze

hjem. Mig og Regitze gik op til vejen

og så på de biller der kørte forbi. Så

stod vi og vinkede til de biller der

kørte forbi fra klassen. Så kom

Regitzes mormor. Vi var de sidste

der kørte.

Det var en rigtig god lejr tur


Middelaldermarked

Det hele startede med en

forrygende temauge om

middelalderen.

I 0a blev vi så fascineret af temaet,

at vi fortsatte med at arbejde med

emnet. Vi lavede blandt andet

dragter, og til drengene

papmache` hjelme, smykker,

billeder, skjolde, bælter og lerskåle.

Vi fandt også ud af, at den gang

kunne almindelige mennesker ikke

læse og skrive, så derfor måtte de

fortælle deres historie enten ved at

lave mosaikbilleder, som man

stadig kan se i nogle ældre kirker,

eller gennem sang og musik.

Hele emnet mundede ud i et stort

middelalder marked, hvor

forældrene var inviteret, og hvor

vi optrådte med sangen: Rosalil og

hendes moder.

Bagefter serverede gæstgiveriet:

Grød og mjød.

Mange middelalderhilsner og god

sommer 0a


IT-piloternes KMD projekt

Ballerup: Vores første møde med

KMD foregik på selveste KMD i

Ballerup. Vi blev inviteret indenfor i

denne flotte bygning, hovedsageligt

bestående af glas indendørs, af to

unge mennesker, Alexander og

Signe. Vi fik vores ”Besøgende”

kort, og blev så vist op til et

mødelokale, hvor vi gennemgik

forskellige øvelser, og blev

introduceret til nogle nye og

anderledes præsentationsværktøjer.

Vi så også hvor langt de

var kommet med KMD Education,

som er den nye hjemmeside, der

skal erstatte det gamle, grimme og

næsten antikke ElevIntra. På det

tidspunkt var de dog ikke kommet

så langt, så de fleste links osv.

fungerede ikke. Vi brainstormede

idéer til funktionalitet, og ved at

bruge en X-Faktor-agtig

udelukkelsesmetode, fandt vi frem

til de bedste. Vi valgte os ind i

grupper, valgte en funktionalitet

hver, og aftalte så, at Alexander og

Signe skulle komme og besøge

Borupgaardskolen et par uger efter.

Vi skulle lave en fremlæggelse der

skulle uddybe og vise vores idé af

den valgte funktionalitet, som vi

skulle fremlægge for Alexander og

Signe under deres besøg. Hele

dagen igennem kom der forskellige

medarbejdere med forskellige

stillinger op og fortalte om deres

job. Og så var det endda med

frokost!

På skolen: Alexander og Signe kom

fra morgenstunden af, og det var

undertegnedes job, at vise dem

rundt på vores skole. De var

umiddelbart ret begejstrede! Da jeg

var færdig med rund-visningen,

viste jeg dem op til vores tidligere

mac-lokale. Grupperne fremlagde én

for én på smartboardet, og

Alexander og Signe var begge

meget imponerede. Efter det sagde

vi rimelig hurtigt farvel, og så var

Alexander og Signe på vej tilbage til

Ballerup, og skolen kaldte igen.

SoHo i KBH: Det sidste møde vi

havde med KMD, foregik i en

bygning i Kødbyen (Flæsketorvet

68, for at være helt præcis), hvor en

masse små kreative firmaer holder

til. Alexander tog igen imod os, dog

kunne Signe ikke være der. Vi blev

igen vist til en mødelokale, og så fik

vi en rundvisning rundt på stedet.

Hold op hvor var der mange Macs!

Da vi kom tilbage til mødelokalet, fik

vi lige et par minutter til at gå amok

i croissanter. Da vores overdrevne

croissantspisning var overstået, blev

vi igen delt i grupper. Denne gang

skulle vi kigge på KMD Educations

såkaldte ”Wireframes” eller på

dansk, skeletter. Vi gennemgik

logikken med en KMD medarbejder i

grupperne, og så så et lille smugkik,

et lille sneak peak om man vil, på,

hvordan hjemmesiden indtil videre

så ud. Allerede der var de kommet

langt! Vi fik lækker frokost, og

rundede så af. Endnu en spændende


dag, dog er nok ikke det sidste vi

kommer til at se til KMD!

Vi (IT-Piloterne og sikkert også et

par klasser) bliver højst sandsynligt

snart såkaldte ”beta-testere”. Det

betyder egentlig bare, at vi skal

prøve hjemmesiden af og finde fejl,

inden den kommer ud og bliver

offentlig.

De bedste hilsner,

Caspar Olesen, og resten af de

fantastiske IT-Piloter!


Johan´s fantastiske opskrift på et eventyr


Historien om min sjove

lejrtur

Dag 1

Jeg mødte på Snekkersten Station

kl. 7.00 med min mor. Jeg havde

rigtig mange sommerfugle i maven.

Jeg glædede mig helt vildt.

Så blev klokken 20 minutter over 7.

Og så skulle vi på toget. I det tog

skulle vi være i en halv time. Jeg

sagde farvel til min mor. I toget sad

jeg sammen med Isabella, Jasmin

og min bamse.

Jeg havde tusser og papir med.

Isabella og Jasmin lånte mine farver

og papir. Vi tegnede i toget.

Vi skulle skifte tog i København, på

Østerport. I det tog skulle vi være i

2 timer. Vi måtte spise madpakker i

det tog. Jeg syntes, at jeg havde en

god madpakke med. Jeg kedede

mig.

Så skulle vi til det tredje tog fra

Nykøbing til Falster. Der skulle vi

være i 10 minutter. Jeg kiggede ud

af vinduet.

Så skulle vi af. Vi stod af på

Sakskøbing Station. Vi gik hen til

vandrehjemmet. Der var ikke langt.

Da vi kom derhen, stod der en tavle,

hvor der stod ”Velkommen

Borupgård”. Så kom der en dame ud

og sagde: ”Velkommen Borupgård.”

Hun var leder, og hun hed Anni. Hun

sagde, at vi ikke kunne se vores

værelser, fordi at de gjorde dem

rene. Hun sagde også, at dem der

arbejder der var psykisk og fysisk

handicappede. Det var da hyggeligt,

syntes jeg.

Så gik vi ind og lagde vores tasker.

Og så gik vi ud få at se på byen

mens vores værelser blev færdige.

Vi gik hen til en bro. Under broen

svømmede der nogle søde ænder og

en andemor med sine unger bag

den. Så gik vi hen til en skole. De

havde en sportsplads, som vi legede

på. Nogen af pigerne og drengene

spillede fodbold. Andre var over på

broen. Det var jeg blandt andet.

Da jeg var ovre på broen, kom de

voksne. De sagde, at vi skulle gå

igen. Vi gik hen til en havn. På

havnen så vi 3 husbåde. De var

flotte, synes jeg. Så gik vi hen til en

slags tømmerflåde. Vi hoppede på

den og af den hele tiden. Nogen af

drengene hoppede i vandet. Det var

modigt gjort.

Så gik vi videre. Vi gik hen til et

kunstmaleri på en mur. Vi skulle se,

hvad det forestillede. Så gik vi forbi

en kiosk, fordi vores lærer havde

lovet os en is. Vi kunne vælge

mellem en flødeis eller en

sodavandsis. Jeg fik en flødeis. Den

var god.


Da vi havde fået is gik vi videre. Vi

gik hen til en kirke, som var sindsyg

flot. Vi gik hen til et springvand

uden for kirken. De fleste fik vådt

hår, fordi de gik under med håret.

Så var vi på vej tilbage til

vandrehjemmet. Men på vejen så vi

det blinkene vandtårn. Det blinkede.

Da vi kom til bage til

vandrehjemmet blev vi fordelt på

værelserne. Jeg kom sammen med

Charlene, Camille, Ida, Silje og

Sarah. Det var et godt værelse,

synes jeg.

Vi redte alle sammen seng. Og så

gik vi ud på en legeplads, der var

udenfor vandrehjemmet. Vi legede

krongemme, og havde det rigtig

sjovt.

Så gik vi hen for at se om

svømmehallen var åben, for vi

skulle have været i svømmehallen.

Men den var lukket, fordi de var ved

at rive fliserne op, så der var ikke

vand i bassinet. Men vi måtte låne

deres sandkasse, så vi spilede vi

strand-håndbold. Det var ok sjovt.

Efter boldspil gik vi til bage og spiste

aftensmad. Det var lækkert. Vi fik

karrysovs med ris og alt muligt.

Så spillede vi minigolf. Det var

sjovt, men vi spillede i regnvejr.

Så skulle vi seng.

Dag 2

Næste dag stod vi op. Så skulle vi

lave morgengymnastik. Det var ok,

men ikke sjovt. Da vi kom tilbage til

vandrehjemmet måtte nogen tage

et bad. Så skulle vi spise

morgenmad. Det var hjemmebagte

boller med alt mulig pålæg.

Mmmmmmmmmmmmm.

Så lavede vi madpakker til turen.

Endelig kom bussen til Knuthenborg

Safaripark. Vi gik ind.

Vi sad i bussen inde i safariparken.

Vi så rigtig mange flotte dyr. I hvert

fald det meste af tiden. Vi kørte

også til en kæmpe naturlegeplads,

der lå i parken. Der var også en

kæmpe butik. Der købte jeg nogle

gode ting for 100 kr. Så var der

nogen, der legede vandkamp. Og

jeg ræsede rundt på en cykel. Og

jeg kørte om kap med Lars.

Bussen kom og hentede os. Vi skulle

hjem.

Aftensmaden var pasta med

kødsovs. Mmmmmmmmmmmmm.

Efter maden måtte vi være på vores

værelser og snakke. Det var

hyggeligt.


Dag 3

Da vi vågnede, skulle vi ud og lave

morgengymnastik. Da vi kom

tilbage til værelset, skulle vi pakke.

Da vi havde pakket, spiste vi

morgenmad og smurte madpakker.

Da alle var klar, gik vi ned til toget.

Vi skulle med et dobbeltdækker tog.

Det var sjovt.

I toget sad jeg sammen med

Isabella. Det var hyggeligt.

Da vi kom til Snekkersten Station,

kom vores forældre og hentede os.

Og det var historien om min sjove

lejrtur.

Emily 3.c 9 år.


D-klasse-elever med

hænderne skruet rigtigt på

Elever fra D-klassernes

udskolingsklasse har i dette år

gennem et samarbejde med skolens

pedeller fået håndværksmæssige

opgaver rundt omkring på skolen.

Desuden har de løst opgaver på

Smakken

Udskolingsklassen i D-klasserne er

elever, der har ADHD. Men de er

også eget andet. De er elever, der

går i skole hver dag for at lære

dansk, matematik, fysik,

hjemkundskab og engelsk mm. De

har en masse idræt. Og så har faget

værksted.

Når der står værksted på skemaet,

lægger vi bøgerne til side og

bevæger os til værkstedet i

cykelkælderen eller ud på forskellige

lokaliteter alt efter opgavens

karakter. Eleverne har en alder,

hvor det ikke altid er nok at komme

hjem til mor med endnu en

bordskåner, så vi har fundet stor

motivation i at få lov at deltage i

vedligeholdelse og reparation af

inventaret rundt omkring på skolen.

Her får vi prøvet mange forskellige

håndværk af. Vi har repareret

bordplader til 60’ergangens

pavilloner og plader til

udsugningskanalerne i gulvet. I den

forbindelse skulle der hentes

kendskab fra tømrer-snedkerfaget,

der skulle smedes og der skulle

males for den sidste finish. Og så

skulle det hele endeligt monteres.

Vi har repareret jernriste til flere af

skolens indgangsdøre. Bl.a. til

lærernes cykelkælder og til

30’ergangens kørestolsvenlige

indgangsparti. Her skulle svejses og

bukkes jern.

Anvendt matematik

Til alle opgaverne er det vigtigt at

have de rigtige mål at arbejde efter,

så her kommer vi virkelig ind på

anvendt matematik. Det er

eleverne, der måler og regner, og

de finder hurtigt ud af, at det kan

have store konsekvenser at være

upræcis. Matematikken i værkstedet


meget konkret og det øger

forståelsen tilbage ved

skolebøgerne.

Vores base er værkstedet i

cykelkælderen, og det er også

elever, der har bygget dette. Det

bruges samtidig til opbevaring af

vores 25 mountainbikes, som lånes

ud til alle skolens elever efter aftale.

Og det er også værkstedsdrengene,

der vedligeholder cyklerne.

Sidste skud på stammen er at

hjælpe med vedligeholdelse på

Smakken. Vi har renset tagene med

højtryksrenser. De var hårdt ramt af

fuglekolonien i trætoppene på

området. Vi er netop ved at tage fat

på inventaret i form af nogle reoler,

der skal rettes op på.

-Og så vil pedellerne gerne lige have

repareret nogle af skolens grill og

have lavet helt nye riste til nogle af

dem.

Så der er nok at se til. Det gode

rygte har spredt sig, og opgaverne

tikker ind i takt med at de forrige er

løst.

Drengene er vilde med det. Det er

aldrig svært at finde elever til at

arbejde.

Det er vist, hvad vi kan kalde en

win-win-situation!


Lejrskole!

Klassen 3.b har været på lejrskole

på Danhostel vandrehjem i

Sakskøbing på Lolland. Hele klassen

skulle mødes nede på Snekkersten

station kl.9:00. 3.b var taget af sted

med deres klasse lære Tina

Redemann og Jesper Petersen. Vi

skiftede tog på Hovedbane gården

og spiste vores 10,er mad imens vi

ventede. Nogle af børnene havde

bagt kage og muffins som vi kunne

spise på turen og til aftenhygge.

ANKOMST: Da vi kom til

vandrehjemmet fik vi at vide hvem

vi skulle bo sammen med, og hvor

henne. Så skulle vi på byvandring

og se byen. Da vi kom hjem kunne

vi spille minigolf, bordtennis og

fodbold. Om aftnen fik vi lavselv

burger til aftensmad. Bagefter så vi

TV og fik kanelsnegle.

TORSDAG: Torsdag morgen fik vi

morgenmads buffet. Vi skulle smøre

madpakker til vores tur i zoo. Der

var mange dyr og en fed legeplads

med en svævebane. Der var 2 flotte

påfugle der spredte sine vinger ud.

Vi spiste vores madpakker og tog

hjem. Til aftensmad fik vi Kylling i

karry med ris og så kunne man selv

blande noget i. Efter aftensmaden

skulle vi i svømmehal. Der var en

lille vandrutsjebane og et kæmpe

badedyr. Til dessert fik vi et stort

kagebord, der blev også læst

historie, en bog der hedder Ӯkle

eventyr”.

FREDAG: Fredag skulle vi tidligt op

for at tage toget hjem. Vi spiste

morgenmad, pakkede det sidste og

smurte madpakker. Og så gik turen

hjem med tog. Da vi kom til

Snekkersten station stog forældrene

og tog imod os.

SKREVET AF: Matilda og Alma.


DM i fodbold

Idrætslinjens 7. klasse har været i Esbjerg i dagene 22.- 24. maj, hvor de

deltog i kampen om Danmarksmesterskabet for 7. kl. arrangeret af Dansk

Skoleidræt. 7i deltog med både et drenge- og et pigehold, da de tidligere

havde vundet kredsmesterskaberne i Nordsjælland. Klasselærer Malene Schou

Nissen samt trænerne Henrik Pedersen og Lars Krogh styrede eleverne

succesfuldt gennem DM-stævnet.

Drengeholdet vandt 6 kampe på vej mod DM-titlen

1–0 over Sct. Birgita skole fra region Storstrøm. Dernæst 1-0 mod

Hunderupskolen, som er den skole, der netop har vundet Ekstrabladets store

skoleturnering med mange spillere fra OB. 2-0 sejr mod Grønvangskolen, der

kommer fra Sydvestjylland. Herefter en lige så sikker sejr på 2-0 over en skole

fra Sønderjylland. I semifinalen mødte Idrætslinjens drenge Hareskov skole fra

region København og vandt 2-0. Finalen stod mod Tønder Distriktsskole, som

også har idrætsklasser. Begge hold var ubesejrede. Omkring 8 minutter inde i

kampen bragte Ismail Esen Idrætslinjen foran på et straffespark. Senere fulgte

to scoringer mere og en flot finalesejr på 3-0.


Nu er unicef kommet til vores by, Helsingør. Vi skal sammen støtte Zambia i

Afrika. Vi skal støtte Zambia for at børnene overhovet kan få en uddannelse og

overleve. Hver gang der er oversvømmelse så kan børnene ikke komme i skole

i et halvt år. Det gør at de måske ikke kan få en uddannelse. Så dør de af sult

for der er jo ikke kontanthjælp dernede som der er her. Men vi har fundet en

løsning, løsningen er flydende skoler så kommer skolen flydende til dem når

der er oversvømmelse. Og de kan gå i skole hele året rundt, få en uddannelse

og overleve. Men det kan kun gøres hvis os i Helsingør samler en masse penge

sammen. Så hjælp børnene i Zambia.

HUSK! Sammen kan vi gøre en verden til forskel.

læs mere på unicef by Helsingør 2012

Katrine Gjertsen


Nyt fra Briggen

Kommende 0.klasser

Det går så forrygende med vores kommende 0. klasser! Vi har nu været

sammen i 5 uger – og alle er så godt som ”faldet helt på plads” på Briggen! J

Vi har indtil videre brugt tiden på en masse kreative aktiviteter, ture ud af

huset hver uge, rytmik, navnelege, snobrød/pandekager over bål, både i

bålhytten og i skoven, vi har grædt, grinet, sunget, savnet, drillet (for sjov..),

fortalt om hvem vi er, hvem vores forældre er osv. osv. – kort sagt, er vi alle

kommet godt ind på hinanden – og der er ingen tvivl om, at det nok skal blive

nogle rigtig dejlige 4 år sammen med jer og jeres børn J

Vi vil gerne bede alle ”nye forældre” om at holdes jeres børns garderober

opdateret ift. skiftetøj. Der sker stadig uheld, og Briggen har IKKE nok skiftetøj

til alle.

Hockeycup

I april og maj var Briggen til hockeyturnering på Løntoften. Turneringen bestod

af 6 hold (2 hold fra hver afdeling – Briggen-Smakken-Løntoften).

0. og 1. klasserne vandt en flot 2. og 3. plads i turnering, og 2. og 3. klasserne

vandt en flot 3. og 4. plads – det var SEJT kæmpet og godt spille af alle

deltagerne – og tak til Løntoften for det hyggelige arrangement J


Sidste skoledag

Efter kun at have øvet vores sidsteskoledags show 3-4 gange, synes vi selv at

det gik super godt! Publikum var alle tiders og det var en fed oplevelse at det

endelig blev vores tur!

Vi gik fra skolen af med massere og skum og er 100% en dag vi aldrig vil

glemme!


Den glade kantine

Når man kigger ind i vores nye

kantine i frikvartererne kan kun de

lange køer beskrive, hvilken succes

Center for job og oplevelse har

skabt. Eleverne, der før vrængede

lidt næse af de mange grøntsager,

kaster sig nu over det altid

velassoterede salatbord. Et

salatbord, der altid afspejler den

fantasi, hvormed de forskellige

temaer sammensætter udvalget af

lækre retter. Om det er italiensk

eller kinesisk tema, så er der altid

meterlange rækker af sultne børn.

Selve kantinelokalet emmer nu af

glade børn, der samles i grupper,

når de skal spise deres frokost.

Kantinepersonalet fortæller, at de

dog ofte kan blive en smule presset,

når eleverne står i kø allerede 20

min. Før det ringer ud. Gad vide,

hvordan det kan lade sig gøre, når

de burde være til time? Red.

Ellers føler kantinens personale sig

meget velkommen både i kantine og

på skolens øvrige areal, hvor de

bliver hilst med et smil og på

fornavn. En af kantinens daglige

ledere, Bitte, udtaler, at alle

personaler kommer glade på

arbejde og føler sig virkeligt godt

tilpas og hjemme på skolen. Der har

kun været enkelte tilfælde, hvor

elever har måtte irettesættes for

deres adfærd i køen og rundt

omkring ved bordene.

Det er et virkelig dejligt sted at

arbeje, og alle er meget søde siger,

den altid glade Niels, der tager sit

arbejde på skolen meget alvorligt.


Billedkunst - Blåmuslinger

Albert Lykke Mortensen 5.a

Oliver Holmgren 5.a


Billedkunst - Blåmuslinger

Mikkel Frøstrup 5.a

Thor Rud Holmstad 5.a


Sundtolden som temauge

Med udgangspunkt i tiden omkring

Sundtoldens indførelse - altså

dengang, hvor drenge var drenge,

og piger var nogen som de måtte

kysse på, har eleverne fra Team 2 i

ADHD-afd. og eleverne fra verdens

bedste 5.a haft en fantastisk lærerig

temauge.

Hver dag var der aktiviteter, der

relaterede til forskellige historiske

emner. Det kunne være alt fra

gamle lege til historiske bygninger

som Kronborg og Kärnen.

Eleverne var delt ind i forskellige

blandede grupper, der så var

udstyret med et kamera til

dokumentation. De forskellige

grupper skulle så den ene dag på

byvandring i Helsingør med besøg

på Bymuseet. Den næste dag var

det så Helsingborg og Kärnen eller

Kronborg, der var målet. Med en

masse fotos skulle de enkelte

grupper så lave en

fotoreportage/planche og en

fremlæggelse for netop det, som de

fandt interessant.

En super hyggelig uge, hvor der

blev skabt nye venskaber og

relationer. Det hele endte op med

en vældig hyggelig middag i ADHDafd.,

hvor eleverne selv havde

medbragt mad til buffetten.


Læseklassens lækre båd

Den hyggelige ”læseklasse” er en

klasse for børn med

læsevanskeligheder i udskolingen. De

seneste år har klassen haft et

overordnet tema , der hedder ”havet”

De har blandt andet lavet en 3d model

af havbunden i en del af Øresund, hvor

der har været en masse matematik ind

over. De har været på besøg på

Øresundsakvariet og på Danmarks

akvarium. En enkelt tur til

fiskerimuseet i Esbjerg er det blevet til.

Eleverne har også beskæftiget sig med

sejllads, herunder både kajakog kano,

hvilket har været rigtig skægt. Der er

flere af klassens søde elever, der har

været i praktik hos Lodsen og ved en af

farvandsvæsenets bøjebåde. Ved

skolens start blev klassen og dens

lærere enige om at bygge en sej

speedbåd. Her er klassen indforstået

med at det er det, der er årets store

projekt. De var indstillet på at dette

projekt først var færdigt ved skolens

slutning. Skulle der opstå et behov for

lige at rydde hovedet for en omgang

tung læsning eller bøvlede

andengradsligninger, så var dette

projekt et godt pusterum. Elevernes

super pædagogiske om meget praktisk

anlagte lærer siger; ”Vi blev hurtigt

enige om, at det var en af Glenn-L ’s

både, vi ville lave. ”Glenn-L” er en

gammel amerikansk tegnestue, hvor

man udelukkende tegnede

specialbyggede både til professionelle

og amatører. Tegnestuens tegningerne

købes i størrelsesforholdet 1:1,og de

klippes ud og tegnes direkte på de

plader, der skal bruges til båden.

Proces: Tegninger klippes ud og tegnes

på pladerne - Alle delene skæres ud

med stiksav - De ud skårede dele

sættes sammen efter den medfølgende

plan - Båden spartles og slibes - Der

grundes og males - Båden dekoreres

med airbrush. Klassen har selv lavet

det hele, og jeg har gjort meget ud af

at det var dem, der skulle lave den. Jeg

har mest været en slags supervisor,

fortæller lærer Morten Sigersted.

Under hele processen har eleverne fået

kendskab til mange forskellige

håndværksmæssige færdigheder.

Langsomt blev de også bedre til selv at

gå i gang, samt selv at kunne tage

stilling til den enkelte proces. Alt dette

har ikke været muligt uden hjælp fra

sponsorer som Hempel, der har

sponsoreret en stor del af malingen.

Brdr. Petersen Maskinfabrik Gilleleje

A/S har været så ualmindeligt venlige

at låne os en splinter ny 9,9 hk Mariner

påhængsmotor, der ligesom sætter

prikken over i’et. Båden skal søsættes

den sidste skoledag, hvilket klassens

elever glæder sig vildt til, og derefter

udstilles båden på kulturværftet i en

måned.


Redaktionen ønsker alle en skøn sommerferie

Et foto fra dengang, hvor solen skinnede om sommeren!

Similar magazines