REFLEKTIONER fra solceller - Dansk Solenergi RI

dansksolenergi.dk

REFLEKTIONER fra solceller - Dansk Solenergi RI

REFLEKTION eller GLANS standarder

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med Dansk Solenergi og uddannelsesinstitutionen CELF i Nykøbing Falster.

Danish Solar Energy Ltd. solutions are equipped with our high quality antireflex technology, all modules are produced in Denmark. With more than 18 years experience.

Danish Solar Energy LTD - Dansk Solenergi ApS

Flensbjerg 8 Fax: +45 3943 7768

DK-4960 Holeby, Lolland Phone : +45 3943 7767

export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK28860323

Homepage: www.dansksolenergi.dk

Der findes ikke en let måde, at matematisk beregne eller beskrive på fyldestgørende måde

problematikken omkring refleksioner fra solcellemoduler monteret på bygninger eller

andre konstruktioner.

Hvilke skyldes kompleksiteten af refleksionerne. Af de vigtigste

faktorer der spiller ind, kan nævnes materialevalg, transparent værdi,

sekundere refleksioner, uregelmæssigheder i overflade-/rughed,

glasætsningsproces overflader, geometriske overflader, indflydelse

mellem direkte refleksion og diffuse refleksion og interferens mellem

reflektantser.

Da vi har brug for et værktøj, til at illustrere det fysiske billede af solens refleksion, har vi

valgt at benyttes fysiske observationer og illustrationer fra nedestående glas typer.

3-6 mm jernfattigt/hærdet, float, gtr>92%, spejl overflade. > RHEM 200

3-6 mm jernfattigt/hærdet, float, gtr>92%, semi diffus overflade > RHEM 400

3-6 mm jernfattigt/hærdet, float, gtr>92%, diffus+geometrisk overflade > RHEM 600


RHEM 200

Antireflektive forhold for solcellemoduler

Denne folder viser, ved forskellige belysnings‐ og betragtnings‐

vinkler, hvordan lys absorberes og spredes i forskellig grad. Disse

antireflektive illustreringer benytter betegnelsen RHEM. Lav RHEM

værdi betyder lav antireflektiv‐evne og omvendt, høj RHEM værdi har

en høj antireflektiv‐evne.

RHEM‐200 er helt uden antireflektive egenskaber, RHEM‐400 har

middel antireflektive egenskaber og RHEM‐600 har stærke antire‐

flektive egenskaber.

Bemærk hvordan RHEM‐200 modulet, på alle billeder, reflekterer en

koncentreret lysstråle, RHEM‐400 en bred diffus lysstråle og RHEM‐

600 en meget spredt og diffus lysstråle.

RHEM 400

HØJ LAV

REFLEKSION REFLEKTION

Lyskilde

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med Dansk Solenergi og uddannelsesinstitutionen CELF i Nykøbing Falster.

Danish Solar Energy Ltd. solutions are equipped with our high quality antireflex technology, all modules are produced in Denmark. With more than 18 years experience.

90

60

45

Socelle

modul

Danish Solar Energy LTD - Dansk Solenergi ApS

Flensbjerg 8 Fax: +45 3943 7768

DK-4960 Holeby, Lolland Phone : +45 3943 7767

export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK28860323

Homepage: www.dansksolenergi.dk

RHEM 600

Lyskilde

45

60

90

Socelle

modul


RHEM 200 RHEM 400 RHEM 600

RHEM200 modul belyst med 5050 lux fra

150 cm afstand.

Lyskilde: vinkelret på modul

Kamera: vinkelret på modul

Lysstyrke: 5050 Lux

RHEM400 modul belyst med 5050 lux fra

150 cm afstand.

Lyskilde

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med Dansk Solenergi og uddannelsesinstitutionen CELF i Nykøbing Falster.

Danish Solar Energy Ltd. solutions are equipped with our high quality antireflex technology, all modules are produced in Denmark. With more than 18 years experience.

90

60

45

Socelle

modul

Danish Solar Energy LTD - Dansk Solenergi ApS

Flensbjerg 8 Fax: +45 3943 7768

DK-4960 Holeby, Lolland Phone : +45 3943 7767

export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK28860323

Homepage: www.dansksolenergi.dk

RHEM600 modul belyst med 5050 lux fra

150 cm afstand.

45

Lyskilde

60

90

Socelle

modul


RHEM 200 RHEM 400 RHEM 600

RHEM200 modul belyst med 5050 lux fra

150 cm afstand.

Lyskilde: Vinkelret

Kamera: 30 grader

Lysstyrke: 5050 Lux

RHEM400 modul belyst med 5050 lux fra

150 cm afstand.

Lyskilde

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med Dansk Solenergi og uddannelsesinstitutionen CELF i Nykøbing Falster.

Danish Solar Energy Ltd. solutions are equipped with our high quality antireflex technology, all modules are produced in Denmark. With more than 18 years experience.

90

60

45

Socelle

modul

Danish Solar Energy LTD - Dansk Solenergi ApS

Flensbjerg 8 Fax: +45 3943 7768

DK-4960 Holeby, Lolland Phone : +45 3943 7767

export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK28860323

Homepage: www.dansksolenergi.dk

RHEM600 modul belyst med 5050 lux fra

150 cm afstand.

Lyskilde

45

60

90

Socelle

modul


RHEM 200 RHEM 400 RHEM 600

RHEM200 modul belyst med 5050 lux fra

150 cm afstand.

Lyskilde: Vinkelret

Kamera: 45 grader

Lysstyrke: 5050 Lux

RHEM400 modul belyst med 5050 lux fra

150 cm afstand.

Lyskilde

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med Dansk Solenergi og uddannelsesinstitutionen CELF i Nykøbing Falster.

Danish Solar Energy Ltd. solutions are equipped with our high quality antireflex technology, all modules are produced in Denmark. With more than 18 years experience.

90

60

45

Socelle

modul

Danish Solar Energy LTD - Dansk Solenergi ApS

Flensbjerg 8 Fax: +45 3943 7768

DK-4960 Holeby, Lolland Phone : +45 3943 7767

export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK28860323

Homepage: www.dansksolenergi.dk

RHEM600 modul belyst med 5050 lux fra

150 cm afstand.

Lyskilde

45

60

90

Socelle

modul


”LIVE” udendørs billeder med direkte sollys.

Måned: Marts, tid: kl. 12

RHEM 200 RHEM 400 RHEM 600

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med Dansk Solenergi og uddannelsesinstitutionen CELF i Nykøbing Falster.

Danish Solar Energy Ltd. solutions are equipped with our high quality antireflex technology, all modules are produced in Denmark. With more than 18 years experience.

Danish Solar Energy LTD - Dansk Solenergi ApS

Flensbjerg 8 Fax: +45 3943 7768

DK-4960 Holeby, Lolland Phone : +45 3943 7767

export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK28860323

Homepage: www.dansksolenergi.dk


Fordele og Ulemper

RHEM200:

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med Dansk Solenergi og uddannelsesinstitutionen CELF i Nykøbing Falster.

Danish Solar Energy Ltd. solutions are equipped with our high quality antireflex technology, all modules are produced in Denmark. With more than 18 years experience.

Danish Solar Energy LTD - Dansk Solenergi ApS

Flensbjerg 8 Fax: +45 3943 7768

DK-4960 Holeby, Lolland Phone : +45 3943 7767

export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK28860323

Homepage: www.dansksolenergi.dk

Fordele.

RHEM200 har en meget glat overflade, som er relativt let at rengøre for urenheder. Urenheder sætter sig heller ikke så let fast, og vind og

regn kan let skylle/blæse, løse urenheder bort fra modulet.

Ulempe.

RHEM200 modulet giver et stærk og koncentreret blændende refleksion af lyset fra solen og er gene for mennesker ved direkte reflektion,

og har en mindre transparent værdi og yder derfor også noget mindre .

RHEM400:

Fordele.

RHEM400 har en meget lidt ru overflade, og er relativt let at rengøre for urenheder. Urenheder sætter sig heler ikke så let fast og vind og

regn kan relativt let skylle/blæse løse urenheder bort fra modulet. RHEM400 modulet har en høj transparent værdi. Og solens refleksion

bliver til en bred og diffus lysstråle og en del mindre blendende end RHEM200

Ulempe.

RHEM400 modulet giver en stærk men diffus refleksion af lyset fra solen, og kan ved direkte refleksion være til gene for mennesker.

RHEM600:

Fordele.

RHEM600 har en meget ru overflade, som har til hoved formål at reducere solens direkte refleksion så den ikke er gene for mennesker, ved

direkte eller indirekte refleksion. Modulets direkte refleksion vil være meget svag og diffus og virker derfor betydeligt mindre blændende

end RHEM400 og RHEM200. RHEM600 modulet har en høj transparent værdi.

Ulempe.

RHEM600 modulet, er noget sværere at rengøre for urenheder, grundet den ru oveflade, mindre urenheder kan også sætte sig, lettere fast,

og vind og regn har relativt sværere ved at skylle/blæse løse urenheder bort.


LIDT BAGRUNDS TEORI OM REFLETIONER

Refleksion af lys er enten spejlende (spejl-lignende) eller diffus (bevarer energien, men mister billedet) afhængig af beskaffenheden af grænsefladen.

Hvis den reflekterende overflade er meget glat, kaldes det almindelig refleksion.

Diagram af spejlende refleksion

I diagrammet til venstre, rammer en lysstråle PO et lodret spejl i punkt O, og den reflekterede stråle er OQ. Ved at fremskrive en linje gennem

punktet O, vinkelret på spejlet, er kendt som den normale, kan vi måle indfaldsvinklen, θ i og vinklen af refleksion, θ r.

Lov refleksion, at θ i = θ r, eller med andre ord, indfaldsvinklen lig refleksionsvinkel.

Diffus

Når lyset rammer overfladen af et ikke-spejlende materiale og det kastes tilbage i alle retninger som følge af flere refleksioner på

grund af de uregelmæssigheder i materialet og dens overflade. Dette kaldes diffus refleksion. Den nøjagtige form af refleksionen

afhænger af strukturen af materialet. En fælles model for diffus refleksion er Lambert reflektans, hvor lyset reflekteres med samme

luminans (i fotometri) eller radians (i radiometri) i alle retninger, som defineret af Lambert cosinus lov.

Lyset sendes til vores øjne ved de fleste af de genstande vi ser skyldes diffus refleksion fra deres overflade, så dette er vores primære

mekanisme til fysisk observation.

Glans

Er en optisk egenskab, der er baseret på vekselvirkning af lys med fysiske karakteristika for en overflade. En bedre definition

af glans kan være "afspejlingen af højdepunkter”.

Figur 1: Resultater for flere indstillinger af Phong model. Generelt fald i reflektans med vinkel er diffus reflektans. Glossy

refleksion er en "spike" af varierende skarphed.

Figur : spejlende refleksion af lys fra en ru overflade

Spejlende reflektans aftager med overfladeruhed. Figur 2 viser refleksionen ved vinkel på en ru overflade med et

karakteristisk ruhed højde .

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med Dansk Solenergi og uddannelsesinstitutionen CELF i Nykøbing Falster.

Danish Solar Energy Ltd. solutions are equipped with our high quality antireflex technology, all modules are produced in Denmark. With more than 18 years experience.

Danish Solar Energy LTD - Dansk Solenergi ApS

Flensbjerg 8 Fax: +45 3943 7768

DK-4960 Holeby, Lolland Phone : +45 3943 7767

export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK28860323

Homepage: www.dansksolenergi.dk

More magazines by this user
Similar magazines