Affaldsgebyrer - Aalborg Kommune

skidt.dk

Affaldsgebyrer - Aalborg Kommune

Affaldsgebyrer

for virksomheder

April 2011


Hvad betyder affaldsgebyrerne for

din virksomhed?

I den gældende affaldsbekendtgørelse

besluttede Folketinget at videreføre

de gebyrbestemmelser, der blev indført

i 2010.

Desuden er det politisk besluttet, at

revurdere affaldsbekendtgørelsen, så

en ny gebyrmodel kan træde i kraft i

2012.

Her i denne pjece kan du læse om,

hvad affaldsgebyrerne betyder for din

virksomhed. Hvem skal betale, hvad

koster det, og hvilke rettigheder har

virksomheden?

Hvem skal betale?

Som udgangspunkt skal alle virksomheder

i 2011 betale gebyrer for administration,

planlægning mv. af kommunens

ordninger samt for adgang til

kommunens genbrugspladser.

Har en virksomhed flere adresser i

kommunen, hvor der drives virksomhed

fra, opkræves gebyrer for hvert af

disse p-nr. (produktionsenhedsnummer).

Bemærk, at genbrugspladserne

stilles til rådighed for kommunens

virksomheder, og at genbrugspladsgebyret

derfor betales, uanset

om virksomheden benytter

genbrugspladserne eller ej.

2

Hvad koster det?

Gebyr for

administration og planlægning 1)

Gældende for 2011 ekskl. moms

Alle virksomheder 400 kr.

Gebyr for

adgang til genbrugsplads 2)

Gældende for 2011 ekskl. moms

Håndværkere og

anlægsgartnere

• (0-1 ansatte)

• (2-10 ansatte)

• (over 10 ansatte)

Øvrige virksomheder

Noter

1)

2)

3.600 kr.

5.400 kr.

7.200 kr.

450 kr.

Gebyret er ens for alle virksomhe-

der i kommunen.

Gebyrerne for virksomheders mulighed

for at benytte genbrugspladserne

skal ifølge lovgivningen differentieres.

Gebyret for håndværkere og

anlægsgartnere er afhængigt af antal

ansatte, mens øvrige virksomheder

betaler et ens gebyr.

I 2011 kategoriseres den enkelte virksomhed

efter, hvilken hovedbranche

virksomheden er registreret i pr.

1. januar 2011 i CVR-registret.


Fritagelse for gebyrer

En række virksomheder skal i henhold

til lovgivningen fritages for at betale

gebyrer. Aalborg Kommune opkræver

således ikke gebyrer fra følgende virksomheder:

• Virksomheder, der to år før gebyråret

– for gebyråret 2011 er

det 2009 – havde en årlig omsætning

på under 50.000 kr.,

fritages for både administrations-

og genbrugspladsgebyr.

• Virksomheder med visse virksomhedsformer

fritages for

både administrations- og genbrugspladsgebyr.

Se virksomhedsformerne

på www.skidt.dk.

• Virksomheder registreret i visse

brancher fritages for gebyr til

genbrugspladserne, men ikke for

administrationsgebyr. Se brancherne

på www.skidt.dk.

Opkrævning af gebyrer og fritagelser

i henhold til lovgivningen sker med

udgangspunkt i registreringen i CVRregistret

pr. 1. januar 2011. Betaling af

gebyrer giver virksomheder mulighed

for at anvende kommunens genbrugspladser.

Spørgsmål til gebyropkrævningen mv.

kan rettes til Aalborg Forsynings Kundecenter,

tlf. 9931 9445.

Ansøgning om fritagelse

for gebyrer

Virksomheder, der mener, at de uretmæssigt

ikke er blevet fritaget for

betaling af gebyrer, kan skriftligt

anmode Forsyningsvirksomhederne

om fritagelse. Ansøgningen skal indeholde

begrundelse og dokumentation

for ansøgningen og være anført virksomhedens

p-nr.

Ansøgning om fritagelse for gebyrer

sendes til:

• renoerhverv@aalborg.dk eller

Aalborg Forsyning, Renovation,

Over Bækken 2, 9000 Aalborg.

3


Genbrugs-

pladser

Virksomheder må benytte kommunens

genbrugspladser. Der er adgang

i køretøjer med en totalvægt på max.

3.500 kg. Køretøjer må medbringe

trailer.

Sorteringsguide

På genbrugspladsen kan du aflevere

affald, som er sorteret i følgende affaldstyper:

4

Akkumulatorer

Blyakkumulatorer, tørbatterier

med bly

Asbest / eternit 3)

Hele eternitplader, mindre

stykker eternit og andet asbestaffald

i tætte sække

Beton og tegl 2)

Murbrokker, beton, tegl, gasbeton,

leca, naturskifer

Blød isolering

Mineraluld, rockwool

Brændbart affald

Blandet brændbart i sække,

rester af tæpper, flamingo

Ikke dagrenovation!

Dæk

Dæk med/uden fælge fra

køretøjer

Elektronik 1)

Radio/TV, IT-udstyr, køkkenudstyr,

el-værktøj, teleudstyr,

legetøj

Farligt affald

Spildolie, maling, spraydåser,

gift, opløsningsmidler, batterier

Max. 200 kg/år

Fyldpladsaffald 2)

Sanitet, glaserede tegl og rør,

klinker, spejle

Genbrugsting

Møbler, inventar, brugsgenstande,

bøger, legetøj

Gips

Gipsplader uden træ/metal eller

isolering

Glas (emballage)

Flasker, emballageglas

Haveaffald 2)

Blade, buske, grene, græs, små

rødder

Hvidevarer 1)

Vaskemaskiner, komfurer, tørretumblere,

emhætter, opvaskemaskiner

Imprægneret træ

Hegn, stolper, brædder, elmaster,

træmøbler

Jern og metal

Cykler, barnevogne, rør, dåser,

karosseridele

Jord (ren) 2)

Uforurenet muldjord, sand og ler

Kabler

Kabler og ledninger

Keramik og porcelæn 2)

Keramik, porcelæn, stentøj, ikke

genanvendeligt glas

Køleskabe og frysere 1)

Tømt for madvarer


Lyskilder med kviksølv 1)

Neonrør, lavenergipærer, halogenlamper

Møbler

Møbler, madrasser, tæpper

Pap

Papkasser, karton, bølgepap

Papir

Aviser, ugeblade, reklamer,

telefonbøger

Plastflasker og -dunke

Dunke fra eddike, drikkevarer,

vaskemidler, rengøringsmidler

Plastfolie

Blød plast, plastposer, plastemballage

Plastmøbler

Alle typer af plast-havemøbler

PVC til deponering

Vinyl, persienner, måtter, presenninger,

haveslanger, gummistøvler

PVC til genanvendelse

Tagrender, tagplader, vand- og

afløbsrør, kabelbakker

Træ til genanvendelse

Rent træ, paller, køkkenelementer,

spånplader, træ med maling,

lak eller lim

Tøj

Tøj og sko

Vinduer

Vinduesglas med/uden træ- og

plastrammer

Noter

1)

2)

3)

HUSK!

Fordærveligt affald

Dagrenovation og andet fordærveligt

affald skal afleveres til kommunens

indsamlingsordning for

dagrenovation. Affaldet må ikke

afleveres på genbrugspladsen.

Sortér affaldet

Gør dig selv en tjeneste - sortér affaldet

hjemmefra. Det sparer tid,

når du skal læsse affaldet af på

genbrugspladsen.

For disse affaldstyper må der max. afleveres

100 kg pr. gang på genbrugspladsen.

Større mængder kan i køretøjer

på max. 3.500 kg afleveres på I/S Reno-

Nord i Aalborg.

For disse affaldstyper må der max. afleveres

100 kg pr. gang på genbrugspladsen.

Større mængder kan i køretøjer

på max. 3.500 kg afleveres på Affalds-

og Genbrugscenter Rørdal.

For asbest/eternit må der max. afleveres

100 kg (6 plader) pr. gang på

genbrugspladsen. Asbest/eternit kan

mod betaling også afleveres på I/S

Reno-Nords kontrollerede losseplads i

Rærup.

5


Farligt affald

Virksomheder må aflevere op til 200

kg farligt affald om året på genbrugspladserne.

Det farlige affald kan kun afleveres,

hvis virksomheden medbringer en udfyldt

deklaration med virksomhedens

data og oplysninger om affaldstyper

og -mængder. På genbrugspladsen

kontrollerer medarbejderen det afleverede

affald. Ønsker virksomheden

en kvittering, skal der medbringes en

kopi af deklarationen.

Deklarationen kan udskrives fra Reno-

vationsvæsenets hjemmeside

www.skidt.dk.

Store mængder affald

Har virksomheden over 100 kg pr.

gang af de følgende affaldstyper, må

de ikke afleveres på genbrugspladsen,

men kan afleveres hos:

I/S Reno-Nord 1)

Troensevej 2, Aalborg Øst

6

Elektronik

Hvidevarer

Køleskabe og frysere

Lyskilder med kviksølv

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 2)

Rørdalsvej 111, Aalborg Øst

Beton og tegl

Fyldpladsaffald

Keramik og porcelæn

Jord (ren)

Haveaffald

I/S Reno-Nord 3)

Halsvej 70, Rærup, Vodskov

Noter

1 - 2)

3)

Asbest / eternit

Afleveringen er gratis, hvis virksomheden

benytter et køretøj med totalvægt

på max. 3.500 kg (der må

medbringes trailer). Benytter virksomheden

et større køretøj, kan affaldet

kun afleveres mod betaling.

Aflevering er kun mod betaling.


Er virksomheds-

oplysningerne korrekte?

Det er vigtigt, at virksomhedsoplysningerne

i CVR-registret er

korrekte. Det er nemlig på bag-

grund af disse, at gebyrerne

fastlægges. Det er virksomhedens

eget ansvar, at oplysningerne altid

er korrekte.

Virksomhedens oplysninger kan

ses på www.cvr.dk.

7


Genbrugspladser og

åbningstider

Virksomheder i Aalborg Kommune

benytte genbrugspladserne:

Over Kæret . Aalborg

Sundsholmen 20 . Nørresundby

Engvej 26 . Storvorde

Aalborgvej 55 . Nibe

Skovsgårdsvej 145 . Hou

Åbningstider - genbrugspladserne

Åbningstider - anlæg for store mængder affald

Mandag-

torsdag

Over Bækken 2 . 9000 Aalborg . www.skidt.dk

Har du brug for flere

oplysninger?

Læs mere på Aalborg Forsyning,

Renovations hjemmeside

www.skidt.dk.

Spørgsmål om gebyrer kan

rettes til Aalborg Forsynings

Kundecenter, tlf. 9931 9445.

Mandag-fredag Lørdag-søndag

Aalborg 12-20 10-20

Nørresundby 12-20 10-20

Storvorde 12-18 10-18

Nibe 12-18 10-18

Hou 12-18 10-18

Generelt for alle pladser

Jule- og nytårsaftensdag åbent kl. 10-14.

1. og 2. juledag samt nytårsdag lukket.

Fredag Lørdag Søndag

Rørdal 7-15.30 7-14.30 8-12 Lukket

I/S Reno-Nord, Aalborg 7-16.30 7-16.30 Lukket Lukket

I/S Reno-Nord, Rærup 7-16 7-16 Lukket Lukket

More magazines by this user
Similar magazines