Få en tilstandsundersøgelse af havnens træværk - Teredo Marine ...

teredo.dk

Få en tilstandsundersøgelse af havnens træværk - Teredo Marine ...

Nyt, effektivt

ultralydsudstyr

finder pæleorm

i træværk

Teredo

Marine Protection

Bjerreby Møllevej 13

5700 Svendborg

Tlf.: +45 63 54 00 40

www.teredo.dk

info@teredo.dk


en tilstandsundersøgelse

af havnens træværk

42%

23%

21%

80%

24%

23%

0%

41%

62%

64%

30%

82%

100%

Alle pæle i

broen er ok –

dvs. 90%-100%

Pæl skæv og

knægtet -

påsejling

Havnen - Bro B2

70% 23% 30% 25%

Pæl revnet

da den blev

slået

Note: %-satsen angiver resterende andel af træ i pælen i det dårligste område

30%

30%

30%

23%

25%

24%

30%

52%

50%

55%

55%

53%

61%

30%

70%

52%

61%

Ved hjælp af et nyt, patenteret

ultralydsudstyr findes pæleorme i det

maritime træværk.

Pæleormsangreb er i vækst

Angreb af pæleorm er steget gennem de sidste år. Renere vand, varmere somre

og dermed højere vandtemperaturer har givet pæleorm betydeligt bedre livsbetingelser.

Angrebet træ i fortøjningspæle, brokonstruktioner og spunsvægge bliver ustabilt

og kan udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko for både mennesker og udstyr.

Baseret på et tæt strategisk samarbejde med Canadas førende virksomhed inden

for ultralydsundersøgelser, Foreshore Technologies Inc. kan Teredo Marine Protection

nu med eneret tilbyde den effektive ultralydsundersøgelse, PEERsystem, i

Europa.

PEERsystem har været i brug i Nordamerika siden 1980'erne med fremragende

resultater og giver et nøjagtigt billede af, hvilket træværk, der er angrebet og i

hvilket omfang. PEERsystem lever ikke blot op til, men overstiger endda de krav til

nøjagtighed, der sættes af US Naval Civil Engineering Laboratory.

Dine fordele ved en tilstandsundersøgelse

fuldt overblik over træværket. Hvilket træværk er angrebet? Hvad er

omfanget? Hvilket træværk er i god stand?

Rapporten er et præcist udgangspunkt for planlægning af udskiftning,

vedligehold og bevarelsesindsats, og resultatet er lavere omkostninger.

Rapporten indeholder en brugervenlig grafik, der illustrerer træets tilstand samt

vore anbefalinger til behandling af træværket.

Rapporten kan udgøre dokumentation i forhold til økonomiske beslutninger.

Kort om PEERsystem

Ultralydsudstyret måler, hvor meget træ, der reelt er tilbage i træværket.

PEERsystem lever ikke blot op til, men overstiger endda de krav til

nøjagtighed, der sættes af US Naval Civil Engineering Laboratory.

Teredo Marine Protection har eneret på brugen af PEERsystem i Europa.

Udstyret har med succes været anvendt i Nordamerika siden 1980'erne.

Fordele ved PEERsystem

Målingens nøjagtighed +/-10%

Undersøgelsen beskadiger ikke træværket

Udstyret måler gennem materialer som fx PVC og gummi

et tilbud uden beregning

Teredo Marine Protection foretager uden beregning en opmåling af mængden og

typen af træværk, der ønskes undersøgt med PEERsystem. Efterfølgende gives et

fast tilbud på den konkrete opgave.

More magazines by this user
Similar magazines