Nyhedsbrev - Kirker ved Viby

kirkervedviby.dk

Nyhedsbrev - Kirker ved Viby

Syv kirke

Ørsted kirke

Dåstrup kirke

Gadstrup kirke

Nyhedsbrev

Pastorartsændringer, pastagudstjeneste, studiekreds, allehelgen, koncerter, foredrag,

høstgudstjenester, pilgrimsvandring, veteranklubben, Alphakursus, babysalmesang, ny

hjemmeside…. Se mere inde i nyhedsbrevet

www.gadstrupkirke.dk

www.kirkervedviby.dk

september

oktober

november

2011


Gadstrup kirke

Sognepræst

Malene Guassora

Slotsbakken 7 4621 Gadstrup

Tlf. 46 19 01 09

Mail: mg@km.dk

Graver

Ole Andersen

Tlf. 23 62 70 30

Mail: ole.andersen@pc.dk

Formand for menighedsrådet

Henning Hansen

Tlf. 46 19 08 13

Formand for Syv menighedsråd

Jonna Heefeldt

Tlf. 46 19 34 20

Formand for Ørsted-Dåstrup menighedsråd

Jytte Nielsen

Tlf. 43 71 59 36

Vicevært i Syv Sognegård

Margit Schmidt

Tlf. 46 19 50 66

Graverne fra Roskilde kirkegårde

Tlf. 21 14 36 88

Kontaktoplysninger

www.gadstrupkirke.dk

Syv, Ørsted og Dåstrup kirker

Kirkekontoret

Skolevej 17

4130 Viby Sjælland

Tlf. 46 14 81 82

Kontorets åbningstider: mandag lukket, tirsdag, onsdag og fredag

kl. 09:00-11:00, torsdag kl. 16:00-18:00

Kordegn Susanne Hansen Tlf. 46 14 81 82 mail suh@km.dk

Kordegn assistent Charlotte Louis Christensen Tlf. 23 84 15 78

mail chpe@km.dk

Sognepræster

Konst. Sognepræst (kbf) Lone Kjelstrup

Tlf. 27 39 12 42

Mail: lokj@km.dm

Træffes efter aftale, mandag fridag

Sognepræst Helga Møller Christiansen

Tlf. 46 19 03 89

Mail: helgamc@mail.tele.dk

Træffes bedst om formiddagen, mandag fridag

www.kirkervedviby.dk 2


Kirkenyt fra Gadstrup, Syv og Ørsted-Dåstrup sogne

1.september sker der en omlægning af Gadstrup-Syv samt Ørsted-Dåstrup pastorater.

Gadstrup Sogn bliver efter ønske fra Roskilde Stift fremover et selvstændigt pastorat, medens Syv, Ørsted og Dåstrup sogne lægges

sammen til tresognspastoratet: Syv–Ørsted–Dåstrup.

Det betyder, at Malene Guassora fratræder som præst i Syv Sogn, men fortsætter i Gadstrup Sogn. Helga Møller Christiansen fratræder

som præst i Gadstrup Sogn, men fortsætter som præst i det nye pastorat.

Der skal være to fuldtidspræster i Syv-Ørsted-Dåstrup pastorat. Lone Kjelstrup er fra 1. september konstitueret som kirkebogsførende

sognepræst i Syv-Ørsted-Dåstrup, indtil den vakante stilling bliver besat. Den vakante stilling bliver opslået d. 6. september,

med ansøgningsfrist d. 26. september. Menighedsrådene håber, at en ny præst kan indsættes i de tre kirker 1. søndag i advent.

Omlægningen betyder også praktiske ændringer: I det nye pastorat skal beboere i Syv Sogn fremover henvende sig på kirkekontoret

i Viby med papirer til dåb, bryllup, navneændring osv.

Kirkekontoret ligger Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Tlf.46 14 81 82

Beboere i Gadstrup Sogn med papirer til dåb, bryllup etc. skal forsat henvende sig til Malene Guassora.

I Syv Sogn har vi sagt farvel til Malene som præst i Syv Kirke den 21. august. Malene vil dog stadig være tilknyttet Syv Sogn, da

hun skal varetage en del af konfirmandundervisningen.

På vegne af menighedsrådene i Gadstrup, Syv og Ørsted–Dåstrup

Henning Hansen, Jonna Strøyer Heefelt og Jytte Nielsen

Kirkekontoret for Syv-Ørsted-Dåstrup

Skolevej 17, 4130 Viby Sjælland, Tlf. 46 14 81 82

På kirkekontoret varetager vi personregistreringen for Syv-Ørsted-Dåstrup sogne. Det vil sige papirer vedr. dåb, konfirmation,

bryllup, begravelse samt navneændring. Derudover varetager vi kirkegårdsadministrationen af Syv kirkegård. Kirkegårdsadministrationen

af Ørsted - Dåstrup kirkegårde varetages af Roskilde kirkegårde.

Som noget nyt vil der også være mulighed for at afhente nyhedsbrevet fra d. 1. september i en printet version i kontorets åbningstider.

Nyhedsbrevet ligger stadig i kirkerne, på biblioteket, Tofthøjen og Oasen. Det ligger også til download på vores nye

hjemmeside.

Kig på vores nye hjemmeside www.kirkervedviby.dk, her vil man kunne finde information om gudstjenester, arrangementer,

dåb, konfirmationsdatoer, bryllup, begravelse osv.

Bemærk de ændrede åbningstider

Fra torsdag d. 1.september er der ændrede åbningstider på kirkekontoret.

Mandag lukket

Tirsdag, onsdag samt fredag åbent fra kl.09:00-11:00

Torsdag åbent fra kl. 16:00-18:00

Kordegn Susanne Hansen Tlf. 46 14 81 82 mail suh@km.dk

Kordegn assistent Charlotte Louis Christensen Tlf. 23 84 15 78 mail chpe@km.dk

Charlotte Louis Christensen til venstre og Susanne Hansen til højre

www.gadstrupkirke.dk

www.kirkervedviby.dk 3


Nyt om kirkebilen i alle sognene

Gadstrup kirke

Buskom kører til gudstjenester og arrangementer i Gadstrup Kirke samt Gadstrup Sognehus.

Man skal henvende sig på Tlf. 21 72 83 40. Kørslen skal bestille dagen i forvejen.

Syv Kirke

Selandia Taxa kører til gudstjenester og arrangementer i Syv kirke samt Syv Sognegård.

Man skal henvende sig på Tlf. 46 75 75 75. Kørslen skal bestilles dagen i forvejen inden kl. 16:00. Ved bestilling skal kirken

kontonummer 18.830 oplyses.

Ørsted-Dåstrup kirker

Selandia Taxa kører til gudstjenester og arrangementer i Ørsted Kirke, Dåstrup Kirke samt Dåstrup Sognehus. Kørslen skal

bestilles på kirkekontoret på Tlf. 46 14 81 82. Til gudstjenester skal kørslen bestilles senest fredag kl. 12:00, og til arrangementer

skal kørslen bestilles senest dagen før kl. 12:00.

Nye børnebibler til dåbsbørn

Til gravstedsejere i Ørsted-Dåstrup Sogn

Nyt om udsendelse af regninger for gartnerydelser

I mange år har vi i Ørsted-Dåstrup Sogn udsendt regninger for renholdelse af gravsteder, plantning af diverse blomster samt

granpålægning i foråret, efter at ydelsen havde fundet sted. Det vil sige, at de regninger, som er blevet betalt i 2011, vedrørte

ydelser i 2010.

Vort problem på nuværende tidspunkt er, at ny lovgivning kræver, at betalingen for gartnerydelser skal ske samme år, som arbejdet

udføres. Det betyder, at vi i år i november/ december skal opkræve for renholdelse og gran udført i 2011.

Vi beklager meget, men loven skal overholdes.

Jytte Nielsen

Formand for Ørsted-Dåstrup menighedsråd

Nyt fra sognene

I forbindelse med den nye pastorartsændring, er der kommet nye dåbsgaver til

alle, der bliver døbt i Syv, Ørsted og Dåstrup kirker. Børnene får nu en børnebibel

fortalt af Sigurd Barrett og illustreret af Jeanette Brandt samt en DVD

med 24 afsnit, hvor Sigurd fortæller og synger for tøjdyret Snapper.

www.gadstrupkirke.dk

www.kirkervedviby.dk 4


Velkommen til Alphakursus i Syv sognegård

Nu begynder en ny kursussæson med Ahpha i Syv Sognegård.

Alpha er et grundkursus i kristendom. Egentlig er det udgået

fra en kirke i London, Holy Trinity Church, under den engelske

statskirke. Kursusformen har i løbet af 20 år, den har bredt

sig ud i hele verden til mange forskellige kirkesamfund.

Alpha har en bestemt mødeform, hør bare:

Man mødes kl. 19:00 og spiser sammen (middagen koster 30

kr., som man betaler hver gang.) Ellers er kurset gratis. Herefter

følger aftenens indslag med en forskellig taler hver gang og

med emner som:

Hvem er Jesus, og hvorfor døde Jesus? Kan jeg være sikker på

min tro? Hvordan skal jeg læse Bibelen, og bede? Hvordan

modstår jeg det onde? Helbreder Gud i dag? Hvad med kirken

og med kristendommen er den kedelig, usand og irrelevant?

Efter talen følger gruppedrøftelse og kaffe, så det er et afvekslende

program. Vigtigt for Alphakurset er, at det er for alle,

uanset hvilken kirke eller tro man tilhører. Alle spørgsmål er

velkomne, der er ikke noget ”tabu” i Alpha.

Kurset finder sted 11 onsdage + en weekend, første gang er

onsdag den 7. september, derefter: 21/9, 12/10, 19/10, 2/11,

16/11, 30/11, 7/12.

2012: 4/1, 18,1, 4. + 5./2, 15/2 og 29/2 med Alpha-party

(festaften).

Alphakurset ledes af Helga Møller Christiansen, Annie Skjold-

Jensen og Poul Søe Nissen.

Tilmelding til helgamc@mail.tele.dk / 46 19 03 89 eller Poul

Søe Nissen: poulsoe42@gmail.com/46 19 36 01

Rytmik for små og store børn i Gadstrup sognehus

Kom og vær med til rytmik! Vi mødes i Gadstrup sognehus

om torsdagen. Vi synger børnesange, salmer, spiller, laver

sanglege, fingerlege, kanons og meget mere.

Underviser er rytmikpædagog Ida Marie

Skydsgaard.

Hold 1: (0-1 år) kl. 15:05-15:50

Hold 2 (3-5 år) kl.16:00-16:45

Hold 3: (6-7 år) kl.16:55-17:40

Tilmelding til Malene Guassora. E-mail:

mg@km.dk eller 46 19 01 09. Husk at

skrive hvilket hold, du ønsker at deltage

på.

”Idioter” søges!!!

Fortsættelse af studiekredsen om Dostojevskijs forfatterskab

Vi læser ”Idioten” i løbet af efteråret, sådan som vi aftalte på

Sankt Petersborgrejsen i sommer. Nye ansigter er også velkomne,

man kan sagtens hoppe lige ind i ”Idioten”.

Interesserede kan tilmelde sig på helgamc@mail.tele.dk

eller 46 19 03 89.

Så finder vi en dag, hvor alle kan

Babysalmesang i Syv kirke

Første gang onsdag d. 7.septemer kl. 09:30

Babysalmesang er en god inspirationskilde for forældrene til at

synge med deres børn. I babysalmesangen forstærkes denne

betydning ikke alene når barnet sidder, danser og vugger med

sin mor ansigt til ansigt, men også fordi det samtidigt hører sin

mors stemme. Man lærer forskellige måder at bevæge sig på og

gestikulere i forhold til salmerne. Det kan være en hjælp, hvis

man har lyst til at synge salmer med sit barn.

September 2011 starter et nyt hold i Syv Kirke med babysalmesang,

som er en god inspirationskilde for forældrene til at synge

med deres børn. Alle børn fra og 1 til 12 måneder er velkomne.

Undervisningen foregår om onsdagen i ugerne 36-44, med start

onsdag d. 7.september. Vi håber at kunne afslutte med en baby/

familiegudstjeneste søndag d. 30. oktober.

Vel mødt i Syv kirke onsdag d. 7. september kl. 09:30.

Har du spørgsmål forud for undervisningen, er du velkommen

til at kontakte Julia Madsen på 46 14 01 92. Tilmelding er nødvendig

på iouliam@sol.dk

Kirkens gulv kan være lidt koldt, så tag et godt tæppe med.

Undervisningen ledes af kirkesanger og musikpædagog Julia

Madsen

Mother Theresa klubberne i Gadstrup og Syv/Viby

mødes og strikker tæpper og trøjer til Indiens fattige

I Gadstrup præstegård fredagene den 2., 16. og 30. september,

den 14. og 28. oktober, den 11. og 25. november og den 9.

december, kl. 14:00- 16:00.

I Syv Sognegård torsdagene den 1., 15. og 29. september, den

13. og 27. oktober, den 10. og 24. november og den 8. december,

kl. 14:00 – 16:00

www.gadstrupkir

www.kirkervedviby.dk 5


Dato Klokkeslet Sted Aktivitet

Tirsdag d. 13.

september

Onsdag d. 14.

september

Søndag d. 18.

september

Søndag d. 18.

september

Tirsdag d. 20.

september

Søndag d. 25.

september

Søndag d. 2.

oktober

Tirsdag d.4.

oktober

Lørdag d. 8.

oktober

Onsdag d. 12.

oktober

Onsdag d. 12.

oktober

Torsdag d. 13.

oktober

Onsdag d. 26.

oktober

Lørdag d. 5.

november

Søndag d. 6.

november

Søndag d. 6.

november

Søndag d.

6.november

Tirsdag d.

8.november

Søndag d. 13.

november

Onsdag d. 16.

november

Torsdag d. 17.

november

Fredag d.

2.december

19:30 Gadstrup Sognehus ”Pilgrimmen og ridderen” foredrag ved Ole Junge Jakobsen

10:30 Syv Kirke Høstgudstjeneste i den smukt pyntede kirke

10:30 Dåstrup Kirke Høstgudstjeneste fælles for Ørsted og Dåstrup. Efterfølgende

kirkefrokost

19:00 Syv Sognegård Skumringskoncert

10:00 Gadstrup Kirke Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost

16:00 Ørsted Kirke Koncert med Mads Granum Kvartet

19:30 Gadstrup Kirke Koncert med Valdemar og Jeannet Ulrikkeholm

09:00 og 09:15 Viby Station og Gadstrup præstegård

Aktivitetskalender

14:00 Dåstrup Sognehus Veteranklubben ”Poul Henningsen og hans viser”

Pilgrimsvandring til Hedeland

14:00 Dåstrup Sognehus Veteranklubben. Musik fra dengang morfar var ung

19:00 Ørsted Kirke Løvfaldsgudstjeneste

19:30 Syv Sognegård ”Ægteskabet glæder og udfordringer” foredrag om at finde

begejstringen i hverdagen

19:30 Syv Kirke Elvis i Kirken—Karsten Holm synger Elvis´s gospelsange og

fortæller historie

16:00 Syv Kirke Allehelgens koncert med stemningsfuld musik

09:00 Ørsted Kirke Allehelgens gudstjeneste

16:00 Syv Kirke Allehelgens gudstjeneste

16:30 Dåstrup kirke Allehelgens gudstjeneste med efterfølgende suppe i Dåstrup

Sognehus

19:30 Gadstrup Sognehus ”Jorden rundt på cykel” foredrag ved Nicolai Bangsgaard

10:30 Syv Sognegård Gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost

14:00 Dåstrup sognehus Veteranklubben. Robert Storm Petersen, mennesket og artisten

19:30 Syv Sognegård ”I piratfyldt farvand” foredrag ved sogne– og feltpræst Anna

Mejlhede

17:00 Syv Sognegård Advents-pastagudstjeneste for børn og familier

Søndag d. 4. 16:00 Syv Sognegård Koncert med sangstuderende fra Sjællands kirkemusikskole

www.gadstrupkirke.dk

www.kirkervedviby.dk 6


Søndag d. 4.

2. søndag i advent

10:30 HMC Ingen 09:00 HMC 10:00 MG

Fredag d. 2. 17:00 HMC Pastagudstjeneste Syv sognegård

December

Søndag d. 27.

1. søndag i advent

Vi håber at kunne indsætte vores nye præst. Se hjemmesiden

10:00 MG

Søndag d. 20.

Sidste søndag i kirkeåret

Ingen 09:00 LK kirkekaffe 10:30 LK 10:00 UBS

Søndag d. 13.

21.søndag efter trinitatis

10:30 HMC Syv sognegård samt kirkefrokost Ingen 09:00 HMC kirkekaffe 14:00 HMC

Søndag d. 6.

allehelgensdag

16:00 HMC allehelgensdag 09:00 LK allehelgensdag 16:30 LK allehelgensdag 14:00 MG allehelgensdag

November

Gudstjenesteliste

Søndag d. 30.

19.søndag efter trinitatis

10:30 LK Ingen 09:00 LK altergang 10:00 MG

Søndag d. 23.

18.søndag efter trinitatis

Ingen 10:30 HMC kirkekaffe 09:00 HMC 10:00 MG

Søndag d. 16.

17.søndag efter trinitatis

Søndag d. 9.

16.søndag efter trinitatis

Søndag d. 2.

15.søndag efter trinitatis

Søndag d. 25.

14.søndag efter trinitatis

Søndag d. 18.

13.søndag efter trinitatis

HMC—Helga Møller Christiansen, MG –Malene Guassora, LK –Lone Kjelstrup, KENN—Karen Elise Nabe Nielsen, UBS—Ulla Britta Sørensen,. SF—Sofie Frost

09:00 LK kirkekaffe Ingen 10:30 LK 09:00 SF

Onsdag d. 12. 19:00 LK Løvfaldsgudstjeneste

10:30 HMC Ingen 09:00 HMC kirkekaffe 09:00 KENN

09:00 HMC kirkekaffe Ingen 10:30 HMC 10:00 MG

Oktober

Ingen 10:30 LK kirkekaffe 09:00 LK kirkekaffe 10:00 MG

Tirsdag d. 20. 19:00 Skumringsgudstjeneste Syv Sognegård

10:30 HMC høstgudstjeneste Fælles med Dåstrup 10:30 LK høstgudstjeneste 09:00 HMC

Søndag d. 11.

12.søndag efter trinitatis

09:00 LK kirkekaffe Ingen 10:30 LK 10:00 MG

Søndag d. 4.

11.søndag efter trinitatis

10:30 HMC Ingen 09:00 HMC 10:00 MG

September Syv kirke Ørsted kirke Dåstrup kirke Gadstrup kirke


Gudstjenester på Tofthøjen

Søndag den 11. september kl. 14:30 Malene Guassora

Søndag den 23. oktober kl. 14:30 Helga Møller Christiansen

Søndag den 21. november kl. 14:30 Karen Elise Nabe-Nielsen

Fredag den 23. december kl. 14:30 NN

Veteranklubben

www.gadstrupkirke.dk

Gudstjenester på Oasen

Torsdag den 6. oktober kl. 10:15 Helga Møller Christiansen

Torsdag den 3. november kl. 10:15 Lone Kjelstrup

Torsdag den 1. december kl. 10:15 Karen Elise Nabe-Nielsen

Veteranklubben mødes kl. 14-16 én onsdag om måneden fra september -maj i Sognehuset i Dåstrup.

Vi hører et foredrag, synger og hygger os ved kaffebordet.

For kaffe/te og kage betales 25 kr.

Program for veteranklubben i efteråret 2011

Onsdag den 14. september:

Poul Henningsen og hans viser

Den danske lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser, kendt under initialerne PH, var en spændende og

alsidig kulturpersonlighed. På sin egen tid kendt som en kontroversiel person med stærke holdninger. I eftertiden kendt for styrken

og kvaliteten i sit arbejde både med lamper og tekster. Hans syn på livet og forståelse af frihed rækker langt ud over hans

egen tid.

Mette Marbæk Johansen, sognepræst i Haraldsted-Allindemagle, fortæller om PH’s liv og hans viser. Sammen skal vi synge et

udvalg af dem.

Onsdag den 12. oktober:

Musik fra dengang morfar var ung

Raquel Rastenni, der havde et spændende liv både som danser og sangerinde, oplevede som ingen andre i den lettere underholdningsgenre

stor popularitet.

Vi skal stifte bekendtskab med Raquel Rastennis professionelle liv og høre nogle af hendes populære sange, men vi får også

lejlighed til at høre andre kunstnere.

Arne P. Mogensen, Sorø, fører os ind i musikken fra dengang .

Onsdag den 16. november:

Robert Storm Petersen, mennesket og artisten

De mange tegninger og fluer, mundheld og anekdoter har givet os et muntert billede af den danske humorist Storm P., som vi

kalder ham. Hans kunstneriske løbebane var langt bredere og dybere. Robert Storm Petersens syn på livet og friheden, på menneskene

og Gud lever den dag i dag i vagabondens og klovnens skikkelse, i hans tegninger og malerier samt i monologerne. Her

udleverede han ikke de skæve originaler til nar og grin, men forsøgte at skildre mennesket bag masken.

Selvom Storm P. mente, at der er noget muggent ved kunst, der kræver en forklaring, så er der alligevel meget af hans menneske

- og livssyn, der bliver forklaret, når vi sammen betragter de mange sider af hans kunst på teatret, i blade og aviser, i malerier og

ord.

Herom vil Otto Lundgaard, sognepræst i Ringsted og Storm P. elsker, fortælle.

Onsdag den 14. december:

Julehygge

Vi synger julens sange og salmer, leger en lille juleleg, hører en julehistorie og hygger os med kaffe/te og julebag.

Eftermiddagen forestås af sognepræsten i samarbejde med Lis Lorentsen.

Henvendelse vedrørende programmet til sognepræst Lone Kjelstrup, Tlf. 2739 1242 eller mail lokj@km.dk.

Øvrig henvendelse til kordegn Susanne Hansen, Tlf. 4614 8182 eller mail suh@km.dk.

Kirkebil og liftbus kører fra Toftehøjen kl. 13:30. Du kan også blive hentet på din bopæl ved at ringe til kirkekontoret på tlf. 46

14 81 82. Husk at meddele, hvis du er kørestolsbruger.

www.kirkervedviby.dk 8


Syv Kirke

Skumringskoncert i Syv Sognegård

Tirsdag den 20. september, kl. 19,00

Skumringskoncert er en sanselig fortælling

om lys og mørke. Den består af tre elementer:

Den nykomponerede rytmiske musik,

den klassiske sang og et dramatisk klangunivers

fra en anden tid. Den er for alle aldre,

generationer og konfirmander. Klassisk musik

v/ Christina Nielsen, Rytmisk musik v/

Skipper Duo og Videokunst v/ Lau Lindquist.

”Skumringskoncerten var en helt igennem

stemningsfuld og musikalsk inspirerende

oplevelse. Den kan varmt anbefales”, skrev

organisten ved Anisse kirke.

Aktiviteter

Tirsdag den 13. september, kl.19:30 i Gadstrup sognehus

”Pilgrimmen og ridderen” foredrag ved Ole Junge Jakobsen

I året 1035 afsejlede nogle købmænd og pilgrimme fra Amalfi med kurs mod Det hellige Land. Undervejs blev skibene ramt af

uvejr 2 gange. I deres kvide bad de ombordværende om frelse. De lovede at opføre og drive et herberg i Jerusalem, hvis de blev

reddet. I begge tilfælde lagde stormen sig, og man kunne fortsætte. De positioner man befandt sig på, da stormene indfandt sig

var: Ud for Malta og ud for Rhodos. Købmændene, som var ombord i skibene, holdt ord. De oprettede og begyndte at drive et

herberg i Jerusalem. Herberget blev viet til Johannes Døberen.

Mange år senere var de, som drev herberget, blevet militariseret i en sådan grad, at forsvar af kristendommen blev deres hovedbeskæftigelse.

Hvordan historien ellers udviklede sig, kan man høre tirsdag den 13. sept. I Gadstrup Sognehus. Tidspunkt: 19:30.

Høstgudstjenester

Søndag den 18. september kl. 10:30 i den smukt pyntede kirke.

Der kører bus fra Viby til Syv Kirke, og fra Toftehøjen køres der kl. 10:00 ad Vibyvejen med stop ved busstoppestedet kl. 10:15.

Dåstrup Kirke

Søndag den 18. september kl. 10:30. Gudstjenesten er fælles for Ørsted-Dåstrup, og traditionen tro medvirker et spillemandsorkester.

Efter gudstjenesten er der frokost i Dåstrup Sognehus.

Høstgudstjeneste i Gadstrup Kirke

Høstgudstjeneste i Gadstrup kirke med efterfølgende kirkefrokost søndag den 25. september kl.10.00.

Tilmelding til Malene Guassora, mg@km.dk eller 46190109.

www.gadstrupkirke.dk

Løvfaldsgudstjeneste i Ørsted kirke

Onsdag d. 12. oktober kl. 19:00

Her lige inden efterårsferien holder vi en

aftengudstjeneste, hvor temaet er efteråret.

Vi kommer rundt om temaet gennem musik,

udvalgte læsninger fra bibelen og litteraturen/poesien,

og så skal vi selvfølgelig synge

nogle af de dejlige salmer og sange, der hører

årstiden til.

www.kirkervedviby.dk 9


Koncert søndag den 2. oktober kl.

16:00 i Ørsted Kirke

Mads Granum Kvartet, som med sin

personlige jazzfortolkninger af kendte

danske salmer og højskolesange, har

spillet for fulde huse i både Danmark og

Tyskland. Gruppen har spillet over 100

koncerter siden 2004 og har udgivet

CD´erne "Hymns in time" (2006) og

"Between Traditions" (2009). Begge

CD´er har høstet anmelderroser, og

Danmarks Radio har på landsdækkende

TV brugt musikken fra CD´erne som

underlægningsmusik til 3 forskellige

programmer herunder "Årets gang i

Kongehuset 2008".

Koncerten er krydret med spændende og

humoristiske introduktioner undervejs.

Mads Granum har spillet sammen med

bl.a. Per Nielsen, Preben Kristensen og

Stig Rossen og fungerer til daglig som

organist i Lindevang Kirke i København.

Kvartetten består af Mads Granum –

Piano, Thomas Ovesen – Kontrabas,

Ricco Victor – Trommer/percussion og

Mads Hansen – Saxofon/klarinet.

Pilgrimsvandring til Hedeland

Lørdag den 8. oktober.

Vi mødes på Viby station kl. 9,00 og i

Gadstrup præstegård kl. 9,15. Vandring i

de smukke områder i Hedeland, med

andagter i Hedehusene og Vindinge kirke.

Tag mad med til frokost. Forventet

hjemkomst kl. ca. 15:00

Aktiviteter

Koncert med Valdemar og Jeannet

Ulrikkeholm tirsdag den 4. oktober

19.30 i Gadstrup kirke

Jeannet og Valdemar, der er mor og søn,

vil synge og spille gamle, danske sange.

De akkompagenerer sig selv på guitar,

guitarlut, akustisk bas og tværfløjte. Publikum

er med på fællessang.

På programmet er der gamle viser helt

tilbage fra middelalderen og barokken og

romantiske sange fra guldalderen. Under

denne afdeling vil der blive sunget både

kendte og mindre kendte sange af bl.a.

H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger og

Chr. Winther. Efterfølgende synges der

sange med tekster af bl.a. Jeppe Åkjær,

Halfdan Rasmussen og Nis Petersen. Valdemar

vil spille nogle fløjtesoli af den

danske komponist Joachim Andersen.

Jeannet og Valdemar har optrådt sammen

professionelt, siden Valdemar var 10 år.

Nu er han 20 og går på Århus Musikkonservatorium,

hvor han er ved at uddanne

sig til fløjtenist. Jeannet er cand.mag.,

hun synger og holder foredrag om litteratur

i hele Danmark. Hendes emner er den

danske sangskat, fransk musik, dansk og

fransk litteratur. Sammen har de to udgivet

CD'er Stille, hjerte..., og snart udkommer

deres 2. CD: Hedeblomster. Begge

CD'er indeholder smukke, gamle, danske

sange.

www.gadstrupkirke.dk

“Ægteskabets glæder og udfordringer”

Et foredrag om at finde begejstringen

i hverdagen.

Torsdag den 13. oktober, kl. 19,30 i

Syv Sognegård.

“Vil du elske og ære ham og leve med

ham i både medgang og modgang...?”

Hvor alvorligt skal vi egentlig tage

vores ægteskab, når hvedebrødsdagene

er ovre, og hverdagen sætter ind, hvad

så med parforholdet?

Lasse og Bernadette Grandjean, Viby

er begge certificerede sexologer og

parterapeuter fra Terapibutikken.dk. De

afholder foredrag, giver unge seksualvejledning,

har klienter i terapi i deres

praksis, arbejder med personlig udvikling,

og så er de gift med hinanden. De

lever sammen på 20. år og har to store

børn på snart 15 og 18 år. De deler ud

af deres faglige kompetencer inden for

parforhold, seksualitet, livsglæde og

lyst såvel som af deres personlige erfaringer.

Et godt samliv giver os alle en langt

mere stabil tilværelse og afslappet livsstil.

Fordi virkningen af et godt samliv

er som ringe i vandet. Det breder sig til

alle i familien - ikke bare til børnene,

men også til hunden og svigermor.

www.kirkervedviby.dk 10


Elvis i Kirken

Onsdag d. 26.oktober kl. 19:30 i Syv kirke

Karsten Holm synger Elvis' gospelsange og

fortæller noget af historien

Elvis Presley er i den brede offentlighed mest

kendt for rock n'roll og de på hans tid vovede

hoftesving. Men Elvis var et troende menneske

og havde en særlig passion for gospelsange,

som han sang ofte og gerne med stor indlevelse

og nærvær.

Ved en særlig anledning blev Karsten i sommeren

2007 bedt om at synge et par af Elvis'

gospelsange i en kirke, og det vakte så stor

begejstring blandt publikum, at det gav ideen

til et decideret koncertprogram omkring Elvis'

gospelmusik.

Karsten Holm synger en del af koncerten sammen

med den sædeles dygtige pianist/organist

Christian Spillemose. Resten foregår ved

hjælp af "medbragt backingmusik" med fantastisk

flot lyd - og så swinger det bare!

Allehelgenskoncert i Syv kirke lørdag

den 5. november kl. 16:00

Allehelgen markeres i Syv kirke med

stemningsfuld musik.

Traditionen tro giver mezzosopran Julia

Helgason og organist Svetlana Koperskaia

en fælles koncert i anledning af Allehelgen.

Programmet sammensat af stille og

stemningsfulde satser af J.S. Bach, C.

Franck, G. Fauré

Allehelgen i Ørsted og Dåstrup

Allehelgensdag, den 6. november, mindes

vi i gudstjenestens fællesskab vore døde.

I Ørsted Kirke er gudstjenesten kl. 9:00.

Efter gudstjenesten kan de, der ønsker det,

tage roser med ud til deres kæres grave.

I Dåstrup Kirke er gudstjenesten kl.

16:30.

Efter gudstjenesten går vi ud på kirkegården

med fakler og tænder lys for dem, vi har

mistet.

Efterfølgende serveres der varm suppe i

sognehuset.

Allehelgensgudstjeneste i Gadstrup kirke

Søndag den 6. november kl.14:00.

Ved gudstjenesten mindes vi de elskede mennesker, vi har mistet og tænder

lys for dem. Janne Mark synger, Esben Eyermann og Henrik Gunde spiller

ved gudstjenesten og efterfølgende i Gadstrup sognehus.

Allehelgensgudstjeneste i Syv kirke

Søndag den 6. november, kl. 16:00

Efter gudstjenesten hvor vi mindes dem, vi har mistet og hører kirkens

trøst, tænder vi fakler og fordeler dem på gravene.

Tirsdag den 8. november kl.19.30 i Gadstrup sognehus

”JORDEN RUNDT PÅ CYKEL 2006-2010” - foredrag ved antropolog

og eventyrer Nicolai Bangsgaard

Om ekspeditionen: I april 2006 forlod Nicolai Bangsgaard Danmark for at

begive sig ud på en ekspedition jorden rundt på cykel, solo og med sit liv

pakket i 6 cykeltasker. 1.413 dage, 62.000 km, 53 lande og 6 kontinenter

senere vendte han tilbage efter at have tilbragt 4 år nonstop på farten gennem

verden. Cykelrejsen – Danmarkshistoriens længste - var en ekstrem

fysisk rejse, men også en mentalt udfordrende og berigende indre rejse. Ekspeditionen

blev udførligt dokumenteret undervejs (vha. billeder, dagbog

samt film- og lydoptagelser), og det er der kommet denne personlige, nærværende

beretning ud af.

Nicolai Bangsgaard vil bl.a. berette om højdepunkter og nedture, om glæder

og savn, om livslyst og frygt, om at turde forfølge sin drøm og vælge en

anderledes nomadetilværelse på to hjul.

www.gadstrupkirke.dk

www.kirkervedviby.dk 11


I Piratfyldt farvand

- at være præst på et krigsskib

Foredrag i Syv sognegård torsdag den 17. november kl. 19:30

Sogne- og feltpræst Anna Mejlhede, Holmens kirke, fortæller om sit liv

som præst i felten

Hvor folket er, følger kirken med. Sådan har vi det i Danmark.

Også når Danmark deltager i militære operationer, er præstens tilstedeværelse

vigtig. Hvad laver man som præst tre måneder om bord på et krigsskib

på operation i fremmede farvande? Hvordan er det at blive en del af et

flydende samfund med 140 mennesker med kun få og korte havneophold?

I sit foredrag fortæller hun om et broget dagligliv om bord, fyldt med operationer,

med tilfangetagelse af pirater, frigivelse af gidsler og med stille timer

hvor også hyggelige stunder og gudstjenester på helikopterdækket fylder

dagene.

Foredraget bliver rigt illustreret med billeder

Adventspastagudstjeneste i Syv Sognegård for børn og børnefamilier

Fredag den 2. december, kl. 17:00 – 19:00

Mens vi venter på og glæder os til julen, så lad os holde gudstjeneste

om det, som vi venter på og glæder os til. Kort børnevenlig

gudstjeneste og derpå spisning. Alle kan deltage og få

noget ud af det.

Adventskoncert i Syv Sognegård

Lørdag den 4. december, kl. 16:00.

Koncert med sangstuderende fra Sjællands Kirkemusikskole,

som optræder med varieret advents - og juleprogram.

www.gadstrupkirke.dk

Syv sognegårdsudvalg beretter

Næste gang i nyhedsbrevet

I det forløbne halve år der foretaget en række forbedringer i

Sognegården.

Der er etableret en styring af varmen således, at der i weekenden

er ”natsænkning” hele tiden såvel lørdag som søndag.

Udenfor er dørholderne (terrassedørene) blevet fornyet således,

at dørene kan stå åbne, når der er behov for det.

Det man imidlertid lægger mest mærke til er, at gulvet i salen

er blevet slebet og lakeret. Det ser flot ud. Nu skulle vi kunne

se frem til mødesæsonen med sindsro.

Ole Junge Jakobsen

Læs alt om julens aktiviteter og koncerter, den nye præst i Syv-Ørsted-Dåstrup pastorat, gudstjenesteliste, nyt program for

veteranklubben….

Husk og følge med på hjemmesiderne

www.kirkervedviby.dk 12

More magazines by this user
Similar magazines