April 2013 - Ledøje Bylaug

ledoejebylaug.dk

April 2013 - Ledøje Bylaug

FASTELAVN 2013

Ledøje Bylaug Nyt

April 2013

NY VÆRT I CAFÉEN

Ledøje Søndregade...

April 2013

1


Kom! Betal kontingent

- Meld jer ind i Ledøje

Bylaug

På den nyligt afholdte generalforsamling i

Ledøje Bylaug, fremgik det, at Bylauget er

lidt trængt på økonomien. Af de ca. 390

husstande i Ledøje Sogn, er der kun 124

betalende medlemmer.

Generalforsamlingen har derfor fundet det nødvendigt

at hæve medlemskontingentet per husstand

til kr. 150,- og kr. 100,- for pensionister.

Aller helst ser vi dog, at mange fl ere melder sig

ind i foreningen. Derfor vil vi i år kontakte borgere,

som ikke melder sig ind og fortælle om bylaugets

virke.

Medlemskontingentet bliver primært brugt på

det blad du sidder med lige nu, repræsentation

i Landsbyrådet, kontakt til Egedal Kommune og

Vejdirektoratet i forbindelse med motorvejsbyggeriet

og vores offentlge arealer, samt selvfølgelig

Ledøje Bylaugs bestyrelse

Kontingentbetaling og indmeldelse

kan ske på følgende måder:

• I kan betale ved at benytte

vedlagte indbetalingskort

• Betale direkte til vores kasserer,

Henrik Holmgren

• Indbetale til bylaugets konto: Nordea

Bank, Reg.nr. 2905

konto nr. 2551747525

Ved betaling via banken, så husk at

oplyse indbetalers navn og adresse.

I kan naturligvis også indbetale ved

Bylaugets arrangementer.

en masse aktiviteter for byens borgere her iblandt

Fastelavn, Grøn Dag, Sankt Hans, Julefest m.m.

Kontingentet er 150 kr. per husstand og 100 kr.

for pensionister og skal betales inden udgangen

af april.

Vi håber på, at Ledøje Bylaug fortsat kan repræsentere

HELE byen.

SÅ KOM, VÆR MED, STØT

FÆLLESSKABET I LEDØJE.

Navn Adresse Tlf Email Funktion

Sille Sterll Jaworski Ledøje Bygade 9 3929 1163 sterll@hotmail.com Oldermand

Bjørn Weitemeyer Præstetoften 5 3880 4838 bjw@danmex.com 2. oldermand

Henrik Holmgren Gadebrøndsvej 5 4483 1603 hh@ltech.dk Kasserer

Finn S. Hansen Ledøje Nodre Gade 9 4465 9927 ulla-fi nn.hansen@mail.dk

Morten NK. Ledøjre Søndregade 17 2710 0227 kofods@gmail.com

Bestyrelsessuppleanter

Pernille Breum Ledøje Bygade 39 4468 2295 p.breum@hotmail.com Fungerende sekretær

Søren Hansen Ledøje Ndr. Gade 4 4464 4096 soren@lindestrom.dk

Tom Heidner Gadebrøndsvej 2 6120 2371 tomheidner@hotmail.com

Gustav G. Jensen Haretoften 2 4465 5218 haretoften@mail.tele.dk

Nadia K. Eriksen Ledøje Søndregade 13 2720 8501 nadialand1@gmail.com

Zandra Weitemeyer Præstetoften 5 3880 4838 zan@danmex.com

Like Ledøje

på Facebook

Sankt Hans

aften

SøndaG 23.

JunI 2013

i Ledøje

petanquebanerne

Hundeejre i vor by

fået har et dårligt ry,

tit de ikke samler op

Fidos lille "pølletop".

Slut med lort på sti og vej,

ih hvor jeg dog glæder mig.

Brug de fi ne "pølleposer"

så det slut med grimme gloser.

2 Ledøje Bylaug Nyt April 2013 3


Fastelavnsfesten – i år og i fremtiden

Igen i år holdt Ledøje Bylaug fastelavnsfest for byens børn. Børnene

var festlig udklædt, og de blev inddelt i 3 grupper. Der blev slået godt

til tønderne, og der blev fundet 3 kattekonger og 3 kattedronninger.

Herefter var der præmie til bedste udklædte pige og dreng.

Af Bjørn Weitemeyer, Ledøje Bylaug

Forinden festen, samledes nogle af byens børn

med forældre, og vi tog ud og rasle. Turen gik først

til Porsebakken, hvor vi var rundt på de forskellige

afdelinger. Her sang vi både fastelavnssange og

en enkelt vise for de ældre. De var meget glade for

besøget, og alle børn blev budt på hjemmebagte

fastelavnsboller og kakao, som de havde arrangeret

i dagens anledning. Herefter gik turen rundt i

byen. Desværre var vi ikke så mange, så vi nåede

ikke så meget rundt som vi gerne ville.

Ny tider – nye generationer

Traditionen tro, er det normalt 7. klasse på Søagerskolen

der står for afholdelse og planlægningen

af arrangementet. Der var ikke så mange børn

i 7. klasse med tilknytning til Ledøje i år, og 7.

klasserne takkede derfor nej til at stå for arran-

gementet. Desværre har der vist sig en dalende

interesse for arrangementet de seneste år. Bylauget

valgte dog at gennemføre arrangementet på

bedste vis. Vi mener, at traditionerne er vigtige

for sammenholdet i vores lille landsby.

På generalforsamlingen drøftede vi dette, og blev

enige om, at tiderne har ændret sig, og 7. klasserne

nok i større grad er vokset fra fastelavn. Vi

blev derfor enige om, at næste års fastelavn skal

forsøges at afholdt med 4. og 5. klassernes hjælp.

Alene i 4. klasse næste år, er der ca. 18 børn, der

bor i Ledøje. Ledøje Bylaug vil derfor i god tid

næste år kontakte klasserne, og høre om de ville

være interesserede i at medvirke til at føre traditionen

videre.

„Festen holdes

i Ledøje

Forsamlingshus“

„Flere informationer om

Ledøje og bylauget på

www.ledoejebylaug.dk“

4 Ledøje Bylaug Nyt April 2013 5


Superbrugsen Smørum

Flodvej 75G

2765 Smørum

Åbningstider:

Mandag til Fredag: 09.00 - 20.00

Tlf. 44 65 20 55

Lørdag: 08.00 - 1700

Søndag Lukket

Ugens åbningstider

Mandag - søndag

kl. 09.00-20.00

ALTID BILLIG BENZIN

Flodvej 75 G, 2765 Smørum, tlf. 44 65 20 55

Ny vært i caféen

Den opmærksomme borger har jo nok lagt

mærke til, at der har været lidt trist i og

omkring vor lokale café på Søndregade.

Noget var åbenbart gået helt galt.

Nu er der lys forude! Redaktionen har

besøgt caféen og har hilst på den nye vært

CHRISTIAN KABELL.

Christian er ung mand på 35 år og han har mange

fi ne planer med sin nye forretning ’LEDØJE

CAFÉ’.

Ledøje Café vil være åben:

• Torsdag, hvor der serveres dagens ret.

• Fredag og lørdag køres som rigtig café med

sandwich, smørrebrød og små lune retter samt

alt hvad man kan ønske af kaffe, the, kage og

diverse drikkevarer, og selvfølgelig gammeldags

isvafl er.

• Søndag satser Christian på brunch til hele

byen.

Køkkenrenovering i

Ledøje Forsamlingshus

I midten af december måned 2012

startede renovering af køkkenet i

Ledøje Forsamlingshus.

Der er opsat nye hvide fl iser i hele køkkenet, lagt

nye gulve i køkken og pantry og opført nye skabe

til fade skåle og bestik. Der er ny loftbelysning og

et dejligt stort komfur.

Ved udgangen af februar måned blev Forsamlingshuset

igen klar til udlejning. Det store renoveringsarbejde

blev udført af "Benny Johansen og Sønner".

Konklusion: Vel nok Danmarks fl otteste forsamlingshuskøkken.

Det kan vi i Ledøje godt være

stolte af! Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved

Forsamlingshusets årlige fest den 2. november.

Christians store ønske er, at caféen også bliver attraktiv

for børnefamilier.

Skal du holde fest, barnedåb, konfi rmation, fødselsdag,

jubilæum eller bryllup, så har caféen lokalerne.

Er du den, der selv vil lave det hele til

din fest, så er det muligt at leje caféen.

Lokalerne er endnu ikke færdigistandsat, men

Christian lover, at dørene bliver slået op inden

1. maj. Christian glæder sig til at møde jer alle.

Med venlig hilsen John Lund Jensen

Direktør for Anpartsselskabet LF

(Artiklen er beskåret af redaktionen)

6 Ledøje Bylaug Nyt April 2013

6

7


10

Lyfaparken - Måløv Byvej 229 T - 2760 Måløv

De Grønne Elektrikere – En del af LTECH A/S

www.LTEC.dk · www.lampebutikken.dk

www.degroenneelektrikere.dk

HURTIGERE, BILLIGERE

OG MILJØVENLIGT

Ring på 70 27 13 33

Vi mindsker det trafi kale

kaos i indre by.

Vi nedbringer de skadelige

dieselpartikler.

Vi er hurtigt fremme hos dig

og optager ikke din P-plads.

Vi belaster ikke de Københavnske

veje.

Spelsaufår plejer naturen i Ledøje

Ledøje Fårelaug og ti får indgår i kommunens plan for pleje af de fredede enge

i Tysmosen lige syd for Ledøje. Afgræsningen hæmmer tilvoksning med pil

og udrydder bjørnekloen. Dermed genskabes muligheder for en rigere og mere

varieret fl ora og fauna i mosen.

Vi er seks lokale familier, som udgør Ledøje Fårelaug.

Mange i Ledøje spiller bold eller løber,

men vi har valgt at bruge lidt fritid med fårene

i mosen. Og det er en noget, som giver mange

naturoplevelser.

I april er der høj aktivitet med læmning og spæde

lam - besætningen vokser til mere end det dobbelte

antal dyr. Imens troner vædderen på bakken

i indhegningen om det gamle renseanlæg på

Øbakkevej. Lammene vokser hurtigt og løber og

leger sommeren igennem. I eftersommeren adskilles

får og lam på hver sin fold. Lammene er

store og arealerne græsses godt ned. Frem til november

er der mange græssende dyr. Så bliver det

tid; Hyrdehunden samler lammene og driver dem

op i hestetrailoren, som køres til Slangerup. Der

forvandles lammene til køller, bove og koteletter

til nydelse for fårelaugets medlemmer. Straks startes

en ny runde – vædderen ’sættes til’, og en ny

sæson med lam ventes. Året rundt er der arbejde

med dyrene og skønne stunder med tilsyn og

fodring.

Kommunen har hjulpet med hegning af moseområdet,

som udgøres af mosestykker tilhørende

Tivoligården, Øbakkegaard og Holtegaard.

Kom forbi og kig, når vi rumsterer dernede – eller

tal med ’fårmanden’ Jørgen Grønlund, hvis du

har lyst til at være med i lauget.

Pernille fra fårelauget

8 Ledøje Bylaug Nyt April 2013 9


P.O.AutO

Mekanisk og pladearbejde udføres på alle bilmærker.

Specialist i Mercedes og forsikringsskader · Taxa sevice

Salg af brugte biler · Lånebil i reparationsperioden

Nu er vi blevet medlem af

Og så gør det vel ikke noget, at vi altid giver 3 års

garanti på reservedele.

Tlf. 44 65 08 39

Ledøje Bygade 52. 2765 Smørum

Fax 44 97 12 43 . Mobil 40 10 08 39 www.poauto.dk

Så er motorvejsfolket

fl yttet ind ved Ledøje

Som de fl este nok har bemærket, så er der

blevet lavet byggepladser til motorvejsbyggeriet

til Frederikssundsmotorvejen omkring

Ledøje.

Til april 2013 starter bro- og jordarbejdet på motorvejsstrækningen

og vejene omkring. Der vil

derfor komme en del jordkørsel i området. Jordkørslerne

vil primært bruge det kommende motorvejstracé

og ikke de lokale veje, men det vil

alligevel kunne høres og ses, når de går i gang.

Der vil forekomme støjende arbejder i løbet af

byggeriet frem til åbningen i 2015.

De næste par år vil det hovedsageligt dreje sig om:

- Spunsning:

Støttevægge af jern rammes ned i jorden

- J ordarbejde:

Afgravning, jordtransport og påfyldning ved

støjvolde og vejdæmning

Vejdirektoratet er som bygherre pålagt en række

begrænsninger på omfanget af støjende arbejde.

Særligt støjende arbejde vil blive varslet senest en

uge, før arbejdet går i gang, med direkte brev til de

nærmeste naboer samt de naboer længere væk,

som det vurderes vil kunne føle sig generet.

Føler man sig generet af arbejdet, må man meget

gerne kontakte Vejdirektoratets medarbejdere.

Kommunikationsmedarbejder:

Andrew Crone-Langkjær

Tlf. 7244 3621 (ael@vd.dk / m12@vd.dk)

Landinspektør

Louise Helveg

Tlf. 7244 3741 (lmhe@vd.dk)

Uden for arbejdstid kan man kontakte:

Trafi kInformationsCenter TIC

Tlf. 8020 2060

På bylaugets hjemmeside er der link til fl ere detaljer

om byggeriet.

10 Ledøje Bylaug Nyt April 2013 11


Storslået underholdning

ved Ledøjerevyen 2013!

De dygtige aktører i Ledøje Revyen duperede alt

og alle med en enestående og meget, ja rigtig meget

underholdende revy. Revyen blev opført 2.-5.-

8. og 9. marts i Ledøje Forsamlingshus og blev set

af næsten 500 begejstrede tilskuere.

Ved alle forestillingerne blev der serveret den

berømte Revygryde (Svinemørbrad i rosenpaprikasauce).

Generalforsamlingen 2013

To nye bestyrelsesmedlemmer og hele seks suppleanter valgt.

Mødet startede med øl og rullepølsemadder, mens

vi lyttede til Corinna Rasmussen, som læste en

række morsomme gamle fortællinger for os.

Efter det humoristiske indslag berettede oldermanden

Sille Sterll, at den tidligere oldermand

midt på året valgte at stoppe bestyrelsesarbejdet.

’Andenoldermanden’, Sille selv, var derfor trådt

ind som oldermand. Bestyrelsen prioriterede i

denne situation kræfterne til at gennemføre de

traditionelle arrangementer og har forsøgt at sprede

opgaverne ud på fl ere, ved at involvere fl est

mulig hjælpere i arbejdet omkring Grøn Dag,

Sankt Hans, loppemarked, Jul og Fastelavn.

Medlemtallet var i 2012 kun på 124 medlemmer,

og Sille ønsker en indsats for fl ere medlemmer.

Ledøje Bylaug Nyt udkom i 2012 kun ud i 2 numre

på grund af manglende ressourcer i bestyrelsen.

På generalforsamlingen sidste år pålagde medlemmerne

bestyrelsen, at prioritere bladet. Det blev

pointeret, at bladet kan suppleres, men ikke erstattes,

af elektroniske medier som www.ledoejebylaug.dk

eller Facebooks Ledøjegruppe. Sille vil

derfor arbejde for at få bladet ud i 4 numre i 2013.

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet.

Forsamlingen vedtog en stigning fra 50-100

kr. for pensionister og fra 125-150 kr. for øvrige

husstande.

Bjørn Weitemeyer og Morten Neergaard-Kofod

blev valgt ind som ny bestyrelsesmedlemmer og

hele 6 medlemmer meldte sig som suppleanter.

Henrik Holmgren genvalgtes til kasserer.

En oversigt over den samlede bestyrelse og suppleanter

ses på side 2.

Der var stor energi blandt de fremmødte og mange

ideer blev fremlagt. På www.ledoejebylaug.dk

kan du fi nde et fuldstændigt referat af generalforsamlingen.

12 Ledøje Bylaug Nyt April 2013 13


Tlf. 44 97 00 71

Kirkevej 8 B, Ledøje, 2765 Smørum

e-mail: benny@bjogs.dk · www.bjogs.dk


aktivitetskalender 2013

Bylauget arrangerer – kom og vær med!

datO aKtIvItet mødeSted

Søndag 21. april

fra kl. 10.30

Grøn Dag og

Affaldsindsamling

Lillesø ved

fodboldbanen

Søndag 23. juni Sankt Hans Aften Petanquebanerne

Primo september

Dato udmeldes i næste blad

og på www.ledoejebylaug.dk

Loppemarked Den gamle skolegård

ved børnehuset

Søndag 1. december Juletræstænding Fredspladsen

Søndag 8. december Juletræsfest Ledøje

Forsamlingshus

14 14Ledøje

Bylaug Nyt April 2013 15

Klip ud og gem


Gør Ledøje smukkere

Kom og

vær‘ med..

Søndag d. 21. april kl. 10.30

IndSamLInG af

affaLd I naturen

Lokal indsamling af affald i Ledøje

og

Grøn daG ved LILLeSø

På byens grønne fællesareal ved Lillesø:

• Vi planter træer

• Vi ordner stierne

• Vi leger og hygger

Der vil være kaffe, kakao og kage

til alle deltagere, og vi slutter af med

pølser på grillen.

mødested: fodboldbanen ved Lillesø

More magazines by this user
Similar magazines