Dagsorden - Landbo Limfjord

landbo.limfjord.dk

Dagsorden - Landbo Limfjord

VELKOMMEN

til Handels ERFA

LandboLimfjord

maj 2012

Kontakt data

Handels Rådgiver

John Jensen

Telefon 0045 9624 1889

Mobil 0045-4073-0189

Mail: joj@landbonord.dk

Spidskompetencer

Bestyrelsesarbejde

• Gårdråd, bestyrelsesarbejde og –ledelse

Rådgivning

• Skribent AgroMarkets

• Foredragsholde

• Handels ERFA grupper

• Overordnet strategi for virksomheden

• Finansstrategi

• Valutastrategi

• Råvarestrategi

Analyse

• Markedsanalyse analyse

• Konjunkturer analyser

• Valutastyring og afdækning

1


Dagsorden

Vegetabilske landbrugsprodukter

Kornmarkedet

Proteinmarkedet

Færdigfoder

Animalske landbrugsprodukter

Svin

Kvæg

Mælk

Energi

EL

Råolie

Dagsorden

Konjunkturer

Renteforventninger

Valuta markedet

Ejendomsmarkedet

2


Dagsorden

Vegetabilske landbrugsprodukter

Kornmarkedet

Kornmarkedet

Hvor er Kornmarkedet egentlig på vej hen

overordnet set

3


Priskurven

RSI model (styrke)

ROC (cyklus)

4


Maltbyg

125-130 kr. per 100 kilo

Fradrag ved nedklassificering 35-40 kr.

6


Hvor er Kornmarkedet egentlig på vej hen

overordnet set

Spekulanternes positioner

7


Hvor er Kornmarkedet egentlig på vej hen

overordnet set

Spekulanternes positioner

Fundamentale forhold

9


Hvor er Kornmarkedet egentlig på vej hen

overordnet set

Spekulanternes positioner

Fundamentale forhold

De enkelte markeder

10


Priser

Som køber: - 160-165 kr. for hvede på kontrakt til

senere levering

- 155-160 kr. for byg

Som sælger: Priser høst 2011

- 148-155 kr. frit på vogn for hvede

- 144-150 kr. frit på vogn for byg

Priser høst 2012

- 131-134 kr. frit på vogn for hvede

- 131-134 kr. frit på vogn for byg

12


Maltbyg

125-130 kr. per 100 kilo

Fradrag ved nedklassificering 35-40 kr.

14


Dagsorden

Vegetabilske landbrugsprodukter

Kornmarkedet

Proteinmarkedet

Proteinmarkedet

Hvor er proteinmarkedet på vej hen

overordnet set

16


Proteinmarkedet

Hvor er proteinmarkedet på vej hen

overordnet set

Spekulanternes positioner

18


Proteinmarkedet

Hvor er proteinmarkedet på vej hen

overordnet set

Spekulanternes positioner

Fundamentale forhold

21


Proteinmarkedet

Hvor er proteinmarkedet på vej hen

overordnet set

Spekulanternes positioner

Fundamentale forhold

De enkelte markeder

23


Priser sojaskrå

Som køber:

309,00-312,00 kr. lev. 05.2012

309,00-311,00 kr. lev. 06.2012-07.2012

306,00-309,00 kr. lev. 08.2012-10.2012

293,00-296,00 kr. lev. 11.2012-01.2013

286,00-289,00 kr. lev. 02.2013-04.2013

25


Priser rapsfrø

Afregning:

- Her og Nu 343-346 kr. pr. 100 kg.

- Nov. 2012 333-336 kr. pr. 100 kg.

- Feb. 2013 330-333 kr. pr. 100 kg.

- Maj. 2013 322-325 kr. pr. 100 kg.

27


Dagsorden

Vegetabilske landbrugsprodukter

Kornmarkedet

Proteinmarkedet

Færdigfoder

Priser færdigfoder

Afregning:

- De priser vi har på færdigfoder er:

- diegivningsfoder i niveauet 205-220 kr. per 100 kilo,

- drægtighedsfoder til 185-191 kr. per 100 kilo

- smågris 10-30 kg til 231-255 kr. per 100 kilo

- slagtesvinefoder omkring 195-215 kr. per 100 kilo.

Disse priser er opnåelige i det meste af Jylland op til

Limfjorden og på Fyn. Foder koster væsentlig mere

på Sjælland, mens korn afregnes billigere!

28


Dagsorden

Vegetabilske landbrugsprodukter

Kornmarkedet

Proteinmarkedet

Færdigfoder

Animalske landbrugsprodukter

Svin

30


12,18 kr. per kilo

12,82 kr. per kilo

34


12,89 kr. per kilo

12,67 kr. per kilo

35


435 kr. for en 30 kilos gris

36


419 kr. for en 30 kilos gris

403 kr. for en 30 kilos gris

37


354 kr. for en 30 kilos gris

Dagsorden

Vegetabilske landbrugsprodukter

Kornmarkedet

Proteinmarkedet

Færdigfoder

Animalske landbrugsprodukter

Svin

Kvæg

38


Dagsorden

Vegetabilske landbrugsprodukter

Kornmarkedet

Proteinmarkedet

Færdigfoder

Animalske landbrugsprodukter

Svin

Kvæg

Mælk

41


Dagsorden

Vegetabilske landbrugsprodukter

Kornmarkedet

Proteinmarkedet

Færdigfoder

Animalske landbrugsprodukter

Svin

Kvæg

Mælk

Energi

EL

46


EL priser

100.000 kwh per år

Som Køber af EL:

- Fastpris

31,82-33,50 øre pr. kwh.

- Variabel pris (bindingsperiode 0-12 md)

-24,83-28,11 øre pr. kwh.

Som sælger af EL

- Fastpris

- 24,96-26,18 øre pr. kwh.

Dagsorden

Vegetabilske landbrugsprodukter

Kornmarkedet

Proteinmarkedet

Færdigfoder

Animalske landbrugsprodukter

Svin

Kvæg

Mælk

Energi

EL

Råolie

48


Dagsorden

Konjunkturer

51


Konjunkturcyklen

9-11 års cyklus

52


USA forecaster optur og Europa recession

Cyklisk

model

Opsvinget der

udeblev

?

53


Hvis leading på kvartalsbasis holder sig under 0linjen

vil Tyskland senere gå ind i en recession

Hvis der skal komme recession i Kina, skal leading på

kvartalsbasis under 0-linjen. Der er dog lang vej

endnu for at det kan ske, men leading har haft en

meget høj amplitude.

Vækstprocenter for udvalgte Eurolande, USA, Japan & Kina

Land 2011 1Q % 2011 2Q % 2011 3Q % 2011 4Q % 2012 1Q %

Danmark 0.0 1.0 -0.5 0,2

Tyskland 1.3 0.3 0.6 -0.2

Frankrig 0.9 -0.1 0.3 0.2

England 0.4 0.0 0.6 -0.3 -0,2

Spanien 0.4 0.2 0.0 -0.3 -0.3

Italien 0.1 0.3 -0.2 -0.7

Portugal -0.6 -0.2 -0.6 -1.3

Euroland 0.8 0.2 0.1 -0.3

EU27 0.7 0.2 0.3 -0.3

USA 0,1 0,3 0,5 0,7 0,5

Japan -1,8 -0,4 1,7 -0,6

Kina 2,1 2,3 2,3 2,0 1,8

54


Operation Twist udløber

Det første chart viser SP500, hvor de grønne

områder illustrerer perioder med økonomis stimuli fra

centralbanken i USA. Det ser ud til at aktiemarkedet

udelukkende har klaret sig, grundet økonomisk hjælp.

Til juni måned udløber seneste foranstaltning af

hjælp, nemlig Operation Twist.

Spørgsmålet er omhjælpepakke nr. 3 (QE3) kommer

og hvad vil det betyde for aktiemarkedet?

55


Den ”Spanske Syge”

rammer aktiemarkedet

Det andet chart viser aktieindekset i Spanien og

SP500.

Der har været en god sammenhæng mellem de 2

indekser,

men nu er situation meget alvorligt i Spanien, hvilket

selvfølgelig har fået det Spanske indeks til at falde

markant.

56


Løn-devaluering????

10 years ago, we had

Steve Jobs, Bob Hope &

Johnny Cash; now we

have no jobs, no hope

and no cash!”

US blog on twitter

1. maj i arbejdsløshedstegn

57


There is no magic

for the debt – only

hard working

58


En krise har 3 faser

Fase 1: Benægtelsen

Fase 2: Protestfasen

Fase 3: Mandat til forandring

En krise har 3 faser

Fase 1: Benægtelsen

Denne fase er kendetegnet ved en opfattelse af, at

”alt er andres skyld!”

Hvis det ikke er naboens skyld, så er det ihvert fald

Grækenlands skyld og grækernes overforbrug.

Vi lever dog videre og registrerer svagt, at tingene

bliver lidt sværere, men vi lader som om alt er fint.

Den fase varede fra 2008 til 2011.

59


En krise har 3 faser

Fase 1: Benægtelsen

I fase 1 er der fest på Wall Street, men panik i Main

Street.

Det betyder stigende aktiemarkeder, relativ høj

inflation, og regeringer, som er mere end villige til at

køre med store fiskale underskud.

En krise har 3 faser

Fase 2: Protestfasen

Her begynder vi at finde undskyldninger og

syndebukke for det, der ikke skete i fase 1.

Valget i Frankrig og Grækenland var kulminationen af

det.

Fase 2 er også fasen med social uro, hvor der i

stigende grad vil folk være i gaderne.

Men dybest set er hele protesten baseret på

frustration - en frustration over status qou.

Men vi vil stadig ikke omfavne forandringer.

60


En krise har 3 faser

Fase 2: Protestfasen

Der kommer der lidt panik på, da pengekassen hos

regeringerne er tom, og så beder de direkte eller

indirekte deres nationalbanker om at printe lidt

penge, den såkaldte quantative easing.

Det giver igen ammunition for Wall Street, som så

rider på en bølge af billig og rigelig likviditet.

Men i slutfasen af fase 2 begynder tingene at gå lidt

tilbage.

Det, der sker nu, er nemlig, at staten og det offentlige

er så stor en del af hele økonomien, at der næsten

ikke er plads til de private virksomheder.

En krise har 3 faser

Fase 2: Protestfasen

Bankerne kan ikke låne ud, og regeringerne har ikke

råd til at sænke skatterne eller øge det offentlige

forbrug.

Det kaldes en crowding out-effekt af privat kapital

relativt til offentlig.

Hver gang private investorer nægter at stille op,

kommer regeringen ind i stedet.

Overordnet set og meget groft sagt, så er alle de

beslutninger, politikere og nationalbanker tager,

forkerte.

61


En krise har 3 faser

Fase 3: Mandat til forandring

Manglende konkurrenceevne, stærke fagforeninger,

og høj arbejdsløshed.

Her er vi ikke nået til endnu, men vi er måske tæt på.

Disse faser er vigtige at forstå for investorer og

virksomhedsledere, da de forklarer og giver gode

muligheder for at forstå markedet, vækst og

fremtiden.

En krise har 3 faser

Fase 3: Mandat til forandring

Markedet begynder markedet at falde. Der sker en

korrektion af markedet, manglende kredit, manglende

offentlig forbrug og generelle problemer med

indtjening under lav vækst presser marginer og

antallet af arbejdspladser.

Denne fase er netop startet.

62


Konklusion konjunktur

Der er fortsat forecast på recession i Europa. England

befinder sig allerede i recession.

USA vender pt. modsat resten af verden. Der kommer

ikke recession i USA i år 2012. Vi betegner det som en

”pause” i en længerevarende økonomisk lavkonjunktur.

Senere vil USA igen bevæge sig ind i recession.

Kina forecaster vækstnedgang. Der er ikke risiko for at

Kina går i recession foreløbigt. Men på sigt kan det ske.

En NY (normal) højkonjunktur kommer først efter ca. år

2016 – desværre.

63


Dagsorden

Konjunkturer

Renteforventninger

Top Bund Faselængde Top Faselængde Fuld Cyklus

1813

1878

1925

1982

Gennemsnit

1847

1896

1947

(2013-2015)

34 år

18 år

22 år

(31-33 år)

24,33 år

1878

1925

1982

31 år

29 år

35 år

31,66 år

65 år

47 år

57 år

56,33 år

64


1840 4,10

1841 4,00

1842 4,00

1843 3,90

1844 3,90

1845 3,90

1846 3,80

1847 3,80

1848 4,10

1886 4,10

1887 3,80

1888 3,70

1889 3,70

1890 3,80

1891 3,90

1892 4,00

1893 3,90

1894 3,80

1895 3,60

1896 3,60

1897 3,70

1898 3,70

1899 4,20

1944 4,10

1945 4,00

1946 3,90

1947 3,80

1948 4,20

Der er ingen indikationer om stigende korte

renter, nærmere at der er plads til at ECB kan

sænke renten 2 gange med 0,25%.

2010 4,53

2011 3,94

2012 ???

2013 ???

2014 ???

65


Den absolutte rentebund ligger meget før i forhold til

hvornår der skal konverteres fra flex til fast rente.

USA

Vi er på vej mod en absolut rentebund

Sammenligner vi med tidligere store kriser (boligbobler) i økonomien,

vil vi måske se den absolutterentebund, indenfor ca. 1 til 1½ år.

Det betyder ikke at renten vil stige markant efterfølgende.

Vores begrundelse ligger i de historiske data. Det første billede er

situationen i 30’erne. I septembermåned år 1937, sænkede Federal

Reserves i New York, diskontorenten til 1%.

I juli måned 1941, satte den 30 årige statsrente bunden i bare 1,9%.

Det var præcis 3 år og 10 mdr., efter at Federal Reserves satte

renten til 1%.

Selvom diskontorenten var uforandret i ca. 11 år var det i den første

tredje del, at den absolutte rentebund blev sat.

66


Japan

Det andet chart viser situationen fra Japan. Bank of Japan, sænkede

styringsrenten til 0% d. 25. februar 1999, og d. 12. juni 2003, satte 10

års statsrente bunden i 0,448% og den 30 årige statsrente bunden i

0,979%.

Det var 4 år og 3½ måned efter Bank of Japan sænkede renten til

0% for første gang.

Hvis vi kan sammenligne den nuværende situation med overstående

historie, ja så er det nu 3 år og 4 måneder siden, den amerikanske

centralbank sænkede renten til 0,25% (16. december 2008).

Vi har nu samtidigt forecast på ny recession i Europa, ja så er det

sandsynligt at den absolutte rentebund sættes indenfor ca. 1 til 1½ år.

HUSK, at selvom den absolutte rentebund sættes, skal der ikke

konverteres til fast rente, hvilket først skal ske, når centralbankerne

hæver styringsrenterne i kombination med meget god vækst i

økonomien.

67


Konklusion

I forhold til den økonomiske situation er der ingen

tegn på stigende renter.

Vi forventer, at deflationen kommer til Europa og

USA og renten vil derfor falde yderligere på sigt

Vi forventer at ECB sænker renten 2 gange endnu

med 0,25% pr. gang.

Vi forventer herefter at styringsrenterne forbliver

uændrede i en længere periode (både for USA &

Europa).

Rentestrategi

Det sker kun én gang i vores liv, at renten på en 30 års

realkreditobligation går under 4%. Derfor SKAL renten

lægges fast, da teorien omkring Kondratieff bølgen,

tilsiger at renten skal stige de næste 25-35 år.

Timing af omlægning til fast rente er væsentlig.

Vi mener, at hævningen af styringsrenten i USA og

Europa, er en ”perfekt” timing til konvertering til fast

rente. I kombination med god/høj vækst

Det kan evt. gå 5-8 år endnu, inden styringsrenterne

hæves, hvorfor F1 lån er at foretrække i denne

periode.

69


Swap vs. realkredit

Den 30 årige swaprente er billigere end den 30 årige

realkreditrente.

Swap tilhører derivatmarkedet og skal

kreditbevilliges på samme måde som

bankfinansiering (OTC ramme).

Fast rente kan kun ske via den 30 årige realkreditrente,

da intet kan slå en 30 års ”pantebrevs garanti”.

Vi er bekymrede omkring fastfrysning i derivatmarkedet

mv. De negative markedsværdier presser

de finansielle institutter (f.eks. FIH erhvervsbank).

Dagsorden

Konjunkturer

Renteforventninger

Valuta markedet

70


På vej mod 6,35-6,40

72


Hvordan kan nogle tale om en fornuftig lånevaluta

Klar optrend

73


Dagsorden

Konjunkturer

Renteforventninger

Valuta markedet

Ejendomsmarkedet

Opbygning af boligboblen

Bund i byggeriet mv. Teoretisk

2016/2017

74


Peak: 2. kv. 2006

Peak level: 189,93

Peak now, 4 kv. 2011 125,67

Since peak -33,83%

75


Indeks for faste priser

450

400

350

300

250

200

150

100

50

Indeks

Reale prisindeks for enfamiliehuse. 1965=100

Real prisindeks for landbrug over 60 Ha, 1965=100.

0

1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009

Antal tvangsauktioner månedsvis

Årscyklus

Den cykliske model er

gået ind i fase 1

?

År

76


Top første halvår 2008 i 260.500 kr./ha.

Pris første halvår 2011 i 157.500 kr./ha.

Prisfald 103.000 kr./ha. = 39,5%

Konklusion

Der er fortsat teknisk nedtrend på

ejendomsmarkedet. I realtermer er der plads til

yderligere fald.

Boligmarkedet i USA ikke på plads endnu – men på

vej

Ejendomsmarked i DK fortsat presset ikke mindst

pga. kreditklemme.

Tvangsauktioner kan forstærke presset i 2012

Stigende afgrøder priser vil stille og roligt lægge en

bund i jordpriserne

77


Kontakt data

Handels Rådgiver

John Jensen

Telefon 0045 9624 1889

Mobil 0045-4073-0189

Mail: joj@landbonord.dk

Spidskompetencer

Bestyrelsesarbejde

• Gårdråd, bestyrelsesarbejde og –ledelse

Rådgivning

• Skribent AgroMarkets

• Foredragsholde

• Handels ERFA grupper

• Overordnet strategi for virksomheden

• Finansstrategi

• Valutastrategi

• Råvarestrategi

Analyse

• Markedsanalyse analyse

• Konjunkturer analyser

• Valutastyring og afdækning

78


For dyr

Hvad påvirker den ”rigtige

”pris

Er prisen altid rigtig ?

Er prisen altid retfærdig ?

Den ”rigtige og retfærdige”

pris

For billig

For dyr

Den rigtige og retfærdige pris

For billig

79


Dagsorden

Noget om sandsynlighed og trendens magt

Om Sikkerhed

Hvad påvirker den ”rigtige” pris

Den ”rigtige” og ”retfærdige” pris

Markederne er ekstreme

Markederne er ekstreme

Prisen stiger altid væsentlige mere end

fornuften tilsiger

Prisen falder efterfølgende altid

væsentlig mere end fornuften tilsiger

Markeder er og bliver ekstreme og vil

altid søge yderpunkterne

80


Agenda

Prispotentiale på landbrugsprodukter på

20-30 års sigt

Langsigtet potentiale i råvarerne i forhold til

konjunkturerne

Lavere

vækst

Højere

vækst

Lavere Højere

vækst vækst

Lavere

vækst

Højere

vækst

Lavere

vækst

Højere

vækst

81


Agenda

Prispotentiale på landbrugsprodukter på

20-30 års sigt

3-5 års sigt

83


+3 til 5 år

?

85


Status på korn

86


Foderkorn

Som køber:

146-151 kr. for hvede på kontrakt til senere levering

154-159 kr. for byg

Som sælger: Priser høst 2011

141-144 kr. frit på vogn for hvede

146-148 kr. frit på vogn for byg

Priser høst 2012

124-127 kr. frit på vogn

126-129 kr. frit på vogn

Status på Maltbyg

92


Maltbyg

Som køber:

Vi er kun sælger

Som sælger:

150-155 kr. afregning her og nu

145-155 kr. afregnet høst 2012 (Ingen køber nu)

Høst 2013 (Ingen købere nu)

Der er firmaer som tilbyder fast fradrag på 25-30 kr.

ved nedklassificering til foderbyg.

94


Status på Sojaskrå

95


Sojaskrå

Som køber:

243,00-246,00 kr. lev. 02.2012-03.2012

242,00-245,00 kr. lev. 04.2012

238,00-241,00 kr. lev. 05.2012-10.2012

240,00-243,00 kr. lev. 11.2012-01.2013

Status på Færdigfoder

99


Konklusion færdigfoder generelt

Priser

De priser vi har på færdigfoder er:

- diegivningsfoder i niveauet 180-190 kr. per 100 kilo,

- drægtighedsfoder til 170-178 kr. per 100 kilo og

- smågrise 10-30 kg til 225-250 kr. per 100 kilo

- slagtesvinefoder omkring 175-184 kr. per 100 kilo.

100


101


Status på Rapsfrø

102


103


Konklusion Raps

Som sælger: Afregning:

- Her og Nu 331,00-334,00 kr. pr. 100 kg.

- Maj. 2012 328,00-331,00 kr. pr. 100 kg.

- Nov. 2012 312,00-320,00 kr. pr. 100 kg.

- Feb. 2013 303,00-306,00 kr. pr. 100 kg.

104


Status på Svin

105


106


107


108


109


110


10,80

111


Status på Mælk

112


40 mdr’s cyklus på mælk

Cyklisk top start

2012 hvis

teorien holder!!

Cyklussen viser en

top

113


114


Status på Oksekød

115


116


Status på Olie

117


Status på El

118


119


Priser VEST for Storebælt ved et forbrug på 100.000 kwh per år

Som Køber af EL:

- Fastpris

-33,86 - 36,29 øre pr. kwh.

- Variabel pris (bindingsperiode 0-12 md)

- 27,51-29,91 øre pr. kwh.

Som sælger af EL

- Fastpris

- 28,42-31,58 øre pr. kwh.

Priser ØST for Storebælt ved et forbrug på 100.000 kwh per år

Som Køber af EL:

- Fastpris 6-12 mdr. frem:

- 35,46-39,80 øre pr. kwh.

- Variabel pris (bindingsperiode 0-12 md)

-27,99-30,39 øre pr. kwh.

Som sælger af EL

- Fastpris

-29,62-33,82 øre pr. kwh.

Status på Naturgas/Gødning

120


121


Aktuelle gødningspriser

Oplysning

modtaget d.

Produkt Str.

Pris

kr./100 kg

27-01-2012 N32 Flydende 215,00 Leveret

09-02-2012 NS 26-13 Bigbag 250,00 Leveret

25-01-2012 NS 21-14 BigBag 193,00 Leveret

25-01-2012

PK 05-14 S4

+Mg4,5

BigBag 225,00 Leveret

14-01-2012 NPK 27-3-5+2S BigBag 299,00 Leveret

14-01-2012 Nmg 27-4 Bigbag 233,00 Leveret

14-01-2012 Kali 49 Bigbag 332,00 Leveret

14-01-2012 NPK 8-11-20 4S Bigbag 359,00 Leveret

14-01-2012 NPK 21-3-10 Bigbag 275,00 Leveret

14-01-2012 NPK 27-3-5 BigBag 260,00 Leveret

09-02-2012 NS 24-7 Løst 229-235 Leveret

09-02-2012 N46 Løst 300-316 Leveret

14-01-2012 NS 27-5 Løst 225-230 Leveret

09-02-2012 NPK 21-3-10 4S Løst 275-280 Leveret

Kontakt data

Handels Rådgiver

John Jensen

Telefon 0045 9624 1889

Mobil 0045-4073-0189

Mail: joj@landbonord.dk

Bemærkning Bemærkning

Spidskompetencer

Bestyrelsesarbejde

• Gårdråd, bestyrelsesarbejde og –ledelse

Rådgivning

• Skribent AgroMarkets

• Foredragsholde

• Handels ERFA grupper

• Overordnet strategi for virksomheden

• Finansstrategi

• Valutastrategi

• Råvarestrategi

Analyse

• Markedsanalyse analyse

• Konjunkturer analyser

• Valutastyring og afdækning

122


Status på konjunkture

Hvad siger konjunkturerne ?

123


Hvor tæt er vi på en vending i de

ledende indikatorer?

Hvornår vender økonomien så

(BNP)

124


Økonomien/BNP

Byggetilladelser

125


126


Privatforbrugeren ser ”sort”

Industrien ser også mere negativt

127


Kilde: The Economist

Væksten i Europa er langt væk fra sin trend, hvorfor

økonomien slet ikke er klar til at absorbere en rentestigning.

Hvis det kommer rentestigning vil det med stor

sandsynlighed slå fejl og føre Europa ind i en ny recession

128


129


130


Valutamarkedet

131


Valutabånd fra

centralbanken, som

ikke holder på sigt

132


Der er nu dømt langsigtet optrend på dollar.

133


134


Det japanske yen ligger i klar optrend

135


Kontakt data

Handels Rådgiver

John Jensen

Telefon 0045 9624 1889

Mobil 0045-4073-0189

Mail: joj@landbonord.dk

Spidskompetencer

Bestyrelsesarbejde

• Gårdråd, bestyrelsesarbejde og –ledelse

Rådgivning

• Skribent AgroMarkets

• Foredragsholde

• Handels ERFA grupper

• Overordnet strategi for virksomheden

• Finansstrategi

• Valutastrategi

• Råvarestrategi

Analyse

• Markedsanalyse analyse

• Konjunkturer analyser

• Valutastyring og afdækning

136

More magazines by this user
Similar magazines