Påske i børnehøjde - Thomas Kingos Kirke

thomaskingoskirke.dk

Påske i børnehøjde - Thomas Kingos Kirke

THOMAS

KINGOS

KIRKE

Nr. 1 | marts - maj 2013

Påske i børnehøjde

Interview med

konfirmander

TEMA:

Næstekærlighed

www.thomaskingoskirke.dk


Næstekærlighed i et globalt mediesamfund

Af Johs. Nørregaard Frandsen

Kulturudvalget åbner et tema om

næstekærligheden i moderne udformning

ved en række arrangementer i

sognesalen i 2013.

Temaet behandles i

et foredrag af Joakim

Garff, der belyser

Søren Kierkegaards

værk. I efteråret

taler sygehuspræsten

Preben Kok, og en

aften om det danske

velfærdssamfund som ’næstekærlighedsstat’

er under planlægning.

Ved det første arrangement stiller

generalsekretæren i Folkekirkens Nødhjælp,

Henrik Stubkjær, sig til rådighed

den 21. marts i en samtale med

undertegnede om de store nødhjælpsorganisationer

som ’institutionaliseret

næstekærlighed’.

Organisationer som Røde Kors, Red

Barnet og Folkekirkens Nødhjælp henter

enorme midler gennem kampagner,

der formidles som kæmpeshows

og underholdningsprogrammer med

millioner af seere. Til den genre hører

det initiativ, den irske rocksanger Bob

Geldorf tog med Live Aid koncerter til

fordel for Afrika. Hans initiativ forandrede

indsamlinger til nødhjælpsarbejde

for altid.

En anden irsk sanger, Bono fra U2,

fulgte i hælene. Hans virke i nødhjælp-

ens tjeneste har skaffet enorme midler. I

dag er U2’s koncerter med Bonos messende

stemme og The Edge’s kimende

guitar i princippet gigantiske, politiske

bønnemøder for en bedre verden.

De store rock- og popnavne, de verdenskendte

stjerner, sælger sig selv ved

at sælge det gode budskab om næstekærlighed

i forhold til en blødende og

lidende verden. De henter enorme midler

ind, men de forandrer også nødhjælp

fra noget, der hentes i empati, til noget

der trækkes op af underholdningsindustriens

tryllehat.

Show eller indsamling

Her hjemme fik Muskelsvindsfonden en

god idé for mange år siden. Sammen

med Tuborg arrangerer de Grøn Koncert,

som er blevet et ritual med øl og

godgørenhed, der flyder sammen med

tonerne fra D.A.D.’s fræsende guitarer.

Ved store årlige indsamlingsdage

blænder TV-selskaberne op for shows,

der vil noget! Kronprinsesse Mary stråler

om kap med Robbie Williams på

scenen, mens en hær af celebrities i et

såkaldt callcenter modtager dit opkald

for åben skærm! Din næstekærlighed

omsættes straks i et kronebeløb, hvad

de store firmaer forlængst har indstillet

sig på: Novo Nordisk, Danfoss, Lego,

HTH, Grundfoss er klar med donationer,

der løber i en undertekst, som

dermed blander branding med hjælp til

de nødstedte. Hundredetusinde kroner

er givet godt ud! Et firma får ikke bedre

og billigere TV-reklame i den bedste

sendetid.

Scene for næstekærlighed

Er der noget galt i det? Nej, formentlig

ikke! Der har aldrig været så mange

godgørende midler i spil før. Medierne

er den største scene for næstekærlighed

overhovedet. Det betyder imidlertid

samtidig, at næstekærligheden ikke

længere er et forhold mellem mennesker,

men mellem et publikum og deres

medier. Sådan agerer vi i et medialiseret

livsmønster. Næstekærligheden er sat i

system og formet på en bestemt måde i

et mediesamfund.

Medialiseringen kaster et nyt lys på

begrebet nødhjælp, men også på det

kristne begreb om næstekærlighed. Det

rejser penge, men også spørgsmål. For

eksempel spørgsmålet om, hvor grænserne

for underholdning og skuespil i

den gode sags tjeneste går? Hvis der er

en grænse? For de sulter i Afrika, de fryser

i Afghanistan, de skyder i Syrien.

Henrik Stubkjær og jeg glæder os til

samtalen den 21. marts om kærligheden

til det andet menneske, om medialisering,

Bono som (nødhjælps) Messias og

om de strategiske valg, nødhjælpsorganisationerne

nødvendigvis må træffe.

2 Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013


Debataften om nødhjælp

og næstekærlighed

Torsdag den 21. marts kl. 19.30

Henrik Stubkjær,

der er generalsekretær

i FolkekirkensNødhjælp,

kommer

til sogneaften i

Thomas Kingos

Kirke i vores

tema om næstekærlighed og hjælp

til det andet menneske.

Henrik Stubkjær præsenterer Folkekirkens

Nødhjælp og organisationens

arbejde, mål og værdier

på en halv time. Dernæst fører

han og Johs. Nørregaard Frandsen

en samtale om de vilkår, man

driver moderne indsamling på. De

vil drøfte gevinster og omkostninger

ved store events og shows og

diskutere dette at være barmhjertig

i det moderne samfunds formning.

Samtalen tager selvfølgelig

udgangspunkt i Folkekirkens Nødhjælps

virksomhed, men perspektivet

er nødhjælp i det globale rum

samt betingelserne for indsamling

af midler i det hele taget og dermed

alle de store organisationers

vilkår og udfordringer.

Øvrige foredrag under temaet:

Joakim Garff:

Torsdag den 19. september kl. 19.30.

Preben Kok:

Tirsdag den 8. oktober kl. 19.30.

Diakoni

Af Eva Tøjner Götke

Det begyndte vel med lignelsen om

den barmhjertige samaritaner. Eller det

begyndte med Jesus, der lagde sig på

knæ for at vaske disciplen Peters fødder.

For som han sagde: Jeg er ikke kommet

til verden for at lade mig tjene,

men for selv at tjene. Diakon betyder

tjener. Og diakoni er en af kirkens

grundpiller. Diakoner kaldte man dem i

de første kristne menigheder, der skulle

sørge for at hjælpe de fattige. Siden har

diakoni været en vigtig del af det kirkelige

arbejde. Du og jeg yder diakoni, når

vi standser op i vores travlhed og hjælper

den, der har brug for hjælp. Diakoni og

næstekærlighed hænger uløseligt sammen.

5. klasse på besøg i kirken

Den 8. februar kom en 5. klasse fra

Hunderupskolen på besøg i kirken. De

havde arbejdet med temaet næstekærlighed

og var optaget af at høre om de

kirkelige hjælpeorganisationer. Men en

ting er at betale sig fra det, en anden

ting er selv at gøre noget for andre - og

uden at få noget for det. Så eleverne

blev sat til at vaske hinandens fødder!

Konfirmander samler penge ind

Fastelavns søndag havde konfirmanderne

bagt brød og kager, som blev

solgt til højeste pris i salen bagefter.

Formålet var at samle penge ind til dem

i verden, der sulter. Det er rystende

mange. Der blev samlet 4.069,50 kr.

ind, som vi sendte til Folkekirkens

Nødhjælp. Klik ind på noedhjaelp.dk,

og se hvad pengene kan gøre af forskel

i en dagligdag i Afrika.

Sogneindsamling 10. marts

Du kan melde dig som indsamler – eller

møde op i konfirmandstuen – søndag

den 10. marts kl. 10.00 og få en rute i

Thomas Kingos sogn og være med til at

bidrage til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.

Når du har været rundt,

er der noget varmt at drikke og noget

at spise.

Henvendelse til: Lena Duch,

Tlf. 66 14 41 95. Menighedsrådet.

Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013 3


Musik i kirken

Koncert med tidlig

musik

Onsdag den 3. april kl. 19.30

”Tidlig Musik i Danmark” arrangerer

en række koncerter med tidlig musik for

såkaldte consorts i samarbejde med Midtfynsk

Consort og flere kirker på Fyn.

Koncerten bliver i to dele, hvor Midtfynsk

Consort indleder med en “opvarmnings

koncert” en halv time, hvorefter

der er koncert med LUNA consort.

The LUNA Consort er det eneste

professionelle broken consort af sin art

i Danmark og består af musikerne Kristian

Buhl Mortensen, bandora, Lars

Henning Jensen, citter,

Nikolaj Ronimus, blokfløjte, Hanna

Loftsdóttir, gambe, Mogens Rasmussen,

diskant gambe og Frederik Bork, lut.

Midtfyns Consort er en musikgruppe,

der spiller musik fra middelalder, renæssance

og barok på blokfløjter, men der

indgår også nyere musik, specielt arrangeret

for blokfløjter, i repertoiret.

Koncert til fordel for

“Børn og unge i sorg på Fyn”

Fredag den 8. marts kl. 19.00

Mezzo-sopran: Ulrika Rosdahl. Pianist:

Robin Mattuck. Børne- og voksenkor.

Pris: Voksne kr. 80 – børn op til 15 år

kr. 50 – (incl. kaffe/vand og kage.)

Arrangør: Soroptimisterne i Odense.

Billetter: Jytte Hansen tlf. 28345640

og Edel Lambrecht tlf. 40949562

eller fra kl. 18.30 ved indgangen.

Fyraftenskoncert

Onsdag den 17. april kl. 17.00

En halv times koncert hvor organist

Carl-Aage Eliasson spiller på orglet

hovedsagelig musik af J.S. Bach.

Musikalsk møde

Fredag den 10. maj kl. 19.00

I begyndelsen af maj får Sankt Knuds

Gymnasium besøg af ca. 60 musikelever fra

Nicolaus-Kistner-Gymnasium fra Mosbach.

Der er mulighed for at høre musik fra de

sidste 500 år! Vi satser på et program hvor

hvert af de to gymnasier spiller op, men

også på et fælles musikstykke, hvor tyske og

danske røster og instrumenter vil blande

sig i forhåbentlig frydefuld toneleg.

Korkoncert

Torsdag den 13. juni kl. 19.30

Koncert med eleverne fra Ollerup Efterskole

som gæster kirken for 6. gang.

Ad hoc kor i foråret

Hvornår: Søndag den 10. marts efter

gudstjenesten dvs. kl. 11.30-13.00.

Torsdag 4.april kl. 19.00-21.00.

Hvor: I sognesalen eller kirken.

Formål: Det skal være sjovt og styrke

fællesskabet.

Hvem: Alle, der har lyst til at synge,

kan være med. Jo flere vi er, jo sjovere

bliver det.

Model: Vi synger under ledelse af organist

Carl-Aage Eliasson. Carl-Aage har

god erfaring med at få det bedste frem

i sine ”elever”, så vi satser på at kunne

synge flerstemmigt til stor fryd og

glæde for os alle. Vi optræder ikke ved

en gudstjeneste denne gang.

Tilmelding: Ingen. Det er naturligvis

bedst, hvis du kan komme begge

gange. Kan du kun komme den ene

gang, er du også velkommen. Vi glæder

os til at se så mange som muligt. Så

hold dig ikke tilbage.

Der er fri entré til alle koncerter.

4 Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013


Sang og meditation

Første onsdag i måneden kl. 17.00

Den 6. marts

Den 3. april

Den 1. maj

Den 5. juni

”Sang og meditation” foregår i kirkens

rum. Netop dette sted giver en

helt særlig mulighed for fordybelse,

spiritualitet og fællesskab. ”Sang og

Meditation” har nu fået en form,

som rigtig mange befinder sig godt i:

Efter tekstlæsning fra Bibelen synges

en meditationssang. Derpå følger

20 min. meditation, en bøn og en

salme.

Alle er velkomne og efter fællesskabet

er der mulighed for samtale over

en tår kaffe.

Arbejdsgruppen bag ”Sang og meditation

er Carl-Aage Eliasson, Lene Damholt

Jørgensen og Per Lysgård Madsen.

Taizé-koncert

Torsdag den 14. marts

kl. 19.00

Der er Taizé-inspireret andagt ved

Contempla Musica, af en times varighed.

Den afholdes i samarbejde med

foreningen Fynsk Pilgrimsvandring.

Andagten bygger på ro og fordybelse

gennem bøn, bibellæsninger,

stilhed og sang, og er båret af

smukke, enkle og meditative sange.

Mange af sangene bygger på et bibelvers,

eller en enkel bøn, der synges

igen og igen.

Taizésange er fællessange, og vi

håber, alle har lyst til at synge med.

Alle er hjerteligt velkomne.

Påske

Påske i børnehøjde

Søndag den 17. marts kl. 13.00

Tag dine børn med i kirke og få fortalt

påskens drama for børn.

Aldersgruppe: 5-12 årige.

Kontakt Eva Tøjner Götke, hvis du vil

vide mere.

Foto: FMB

Skærtorsdag

Torsdag den 28. marts

Aftengudstjeneste kl. 19.30

Ud over den gængse højmesse kl. 10 vil

skærtorsdagen blive fejret med en aftengudstjeneste

for nadverens indstiftelse.

Nadver er et gammelt ord for aftenspisning.

Den aften, Jesus blev forrådt,

delte han måltidsfællesskab med sine

disciple. Siden har dette aftenmåltid

været kilde til en egentlig gudstjeneste.

I år vil begge præster medvirke og et

egentligt måltid vil erstatte det kendte

nadvermåltid med oblater og et bæger

med vin.

Tilmelding af hensyn til bespisningen

kan ske til kirkekontoret inden påsken.

Forsøg ikke at forstå –

om påskens mysterium

I Auschwitz var der en fange, der i

bunden af sin madskål havde indridset

ordene: Forsøg ikke at forstå. Når

den vandige suppe var væk, mødtes

han af denne opfordring. Det fortæller

forfatteren Primo Levi i sin bog

Hvis dette er et menneske. Levi overlevede

udryddelseslejren, og var ikke

stolt af det, men følte sig forpligtet

til at vidne om det Helvede, han

havde oplevet. Han ville beskrive,

hvad der skete. Ikke forstå hvorfor.

Det havde den unge fange lært ham.

I Auschwitz var de uden for verden,

uden for al moral, uden for al retfærdighed.

”Auschwitz var et sted, hvor

mennesker led og døde. Der er intet

at forstå.”

Vi er allerede i dag kommet på

lang afstand af forbrydelserne. Vi har

hørt så meget om koncentrations-

lejrene, at det næsten preller af. Og

det er smerten.

Måske har mange det på samme

måde med korset. Vi har vænnet os

så meget til at se Jesus hænge dér på

korset, at betydningen af det er prellet

af. Jesus døde på korset for alle de

mennesker, der lider og hvis lidelse

bliver glemt. Han døde for alle de

mennesker, der ikke får en begravelse,

men navnløst bliver kastet i en

massegrav. Hans lidelse og død skal

vi huske, ikke forsøge at forstå. For

lidelsen og døden og ondskaben kan

vi ikke forstå. Og vi bør ikke begribe

den. For at begribe den er næsten

det samme som at retfærdiggøre det,

der skete og sker igen og igen.

Eva Tøjner Götke

Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013 5


De fællesskabende konfirmander

Af Per Lysgård Madsen

I dette jubilæumsår for Søren Kierkegaard

bliver det store spørgsmål sikkert

stillet til hver enkelt af os: Har du

fundet dit eget liv, din egen søgen og

længsel… eller flyder du bare ”spidsborgerligt”

med. Fra Bededag og 3

uger frem står meget i konfirmationernes

tegn. Det gælder i hjemmene, i

byen og naturligvis i kirken. Begivenhederne

er med til at præge de unge

for livet. Måske især i ungdommens år,

hvor hverdagen gang på gang byder på

udfordringer og modgang.

De konfirmander, jeg har æren af at

dele morgentimer med tirsdag og torsdag

er blevet stillet nogle klare spørgsmål

om sammenhængen mellem kirkens

fællesskab og den kristne forkyndelses

budskab. Er der noget stærkt og levedygtigt?

Svarene var overraskende klare.

Det første spørgsmål lød: Hvad betyder

kirkerummet for jer?

”Det er Guds rum. – Et hyggeligt

rum, fordi det er imødekommende!”

”Vi respekterer det”.

”Et sted, man altid kan være og altid

er velkommen”.

”Samling. – Vi mærker, vi er tættere

på Gud”.

”Man føler ro komme over en,

selvom det er liv og død. Der opstår liv,

og der er ende på liv”.

”For mig har kirkerummet altid betydet

meget. Det er helligt, og man føler

sig tættere på Gud og kristendommens

historie”.

”Det er et sted, hvor man kan slappe

af og føle sig tæt på hinanden”.

”Man tænker på sin konfirmation, og

hvordan det kan blive”.

Derefter lød spørgsmålet: Hvad vil

det sige at tro på Gud?

”Dvs. at vi kan blive konfirmeret, og

at vi har noget at tro på – altså at vi har

en religion”.

”Der er et eller andet, der skaber

tingene”.

”At man tror på det gode i livet”.

”At Gud er en, som altid er der –

lige meget hvor galt det går. Og hvis

jeg føler mig uelsket, er der altid en at

tænke på, Gud”.

Spørgsmålet: Hvad synes du om

at gå til præst? - blev stillet med tre

underspørgsmål:

- Er det som du forestillede dig,

det var?

- Er du begyndt at tænke over livet

eller andre ting på en anden måde?

- Er du blevet mere tænksom?

Svarene var mere ”både og” end tidligere,

men gennemgående var konfirmanderne

klar på overvejelserne, om at

ting skal være vedkommende.

En svarede: ”Jeg havde troet, vi snakkede

noget mere – havde flere diskussioner

om, hvordan kristendommen

påvirker os i dag. Jeg synes, vi snakker

lidt for meget om dengang, Jesus

levede..”

Det sidste spørgsmål besvaredes generelt

med: ”Vi er blevet mere tænksomme”.

Hvad synes I er det vigtigste budskab

i kristendommen?

”Man skal kunne tilgive”

”Gud er altid med dig – lige meget

hvor du er”

”At elske hinanden”. – ”Ikke egoistisk”.

– ”Tænke kærligt på hinanden”

(Tegn et hjerte).

”At, man skal passe godt på jorden

og naturen”.

”Troen på Gud”.

6 Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013


Studiekreds:

Kristendommens

Retorik af

Erik A. Nielsen

Onsdag den 10.,

24. april

og 15. maj – alle

aftener kl. 19.30

I 2009 udgav

professor Erik A.

Nielsen første bind af et planlagt

4-bindsværk: Billed-Sprog.

Vi er en lille gruppe, der gerne

vil prøve at bore os lidt længere

ned i dette fantastiske værk. Vi har

foreløbig reserveret et lokale i kirken

følgende tre onsdag aftener:

10/4 - 24/4 - 15/5. Alle dage kl.

19.30. Vi begynder med et oplæg

(ved Inger Solveig) om bogens

indledning, (s. 12-40), om Erik A.

Nielsens projekt og de hovedbegreber,

han indkredser. Derefter en

drøftelse af læsningen af Grundtvigs

salme ”Deilig er den Himmel

blaa”, s. 211-224, som forudsættes

læst. Til slut aftaler vi det videre

forløb.

Vi håber, der er andre end os, der

har lyst til at deltage og beder om

tilmelding til kirkekontoret.

Randi Weeks, Jørn Aarup-Kristensen

og Inger Solveig Nissen.

Bordsamtaler

Onsdag den 17. april kl. 18.00

Samtalen begynder med spisning, hvor

hver medbringer en lille ret.

Bordsamtaler er et forum, hvor vi omkring

et bord taler om troens mysterier.

Samtalen former sig efter, hvem der

er til stede den aften. I anledning af

Kierkegaard-året foreslår jeg, at vi tager

udgangspunkt i en kort Kierkegaardtekst,

som kan rekvireres ved tilmeldingen

til mig. Kl. 17 samme dag spiller

Carl-Aage orgel i kirken.

Eva Tøjner Götke (etg@km.dk, tlf.

66125678)

Samtaler om

litteratur

Vi mødes den anden onsdag i hver

måned kl. 10.00 i konfirmandstuen.

13. marts

”Radiator” af Jan Sonnergaard

10. april

”Stenrosen” af Ole Sarvig

8. maj

Bog aftales senere

Henvendelse om ”Samtaler om litteratur”

kan ske til Per Lysgård Madsen på

tlf. 66 12 63 16

Pinse

Foto: FDF Odense 14.

Pinse i børnehøjde

Tirsdag den 21. maj kl. 17.00

Udendørsgudstjeneste i samarbejde

med FDF.

Pinseild og bål, musik og sang.

Aldersgruppe: 5-12 årige.

Kontakt Eva Tøjner Götke, hvis du vil

vide mere.

Picnicgudstjeneste

2. pinsedag den 20. maj

kl. 10.30 i Eventyrhaven

Også i år er der gudstjeneste i samarbejde

med midtbyens øvrige sogne i det fri

på skråningen bag Domkirken. Vi håber

naturligvis på godt vejr og mange mennesker!

Når tiden nærmer sig, kommer

der mere information på hjemmesiden

og i pressen.

Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013 7


FDF

Frivillighed

Af Mads Wermuth, Kredsleder

FDF er et frivilligt foretagende. Hele

organisationen er opbygget ved hjælp

af mennesker, der har overskud til at

yde en hjælpende hånd helt uden at få

penge for det – hvordan kan det lade

sig gøre i en verden, som er drevet af

penge?

I vores kreds er vi en lederflok på 11,

som bruger hver tirsdag eller torsdag

aften på at lave fede aktiviteter med

vores medlemmer. Der bliver arrangeret

ture og samarbejdet med vores

venskabskredse i Odense. Vi har en

bestyrelse, som bruger dyrebar fritid på

at planlægge og føre større og mindre

arrangementer ud i livet, samtidig med

at kredsen skal holdes på rette kurs. Vi

har en forældreflok, som gerne stiller

op, og giver en hånd med, når det byder

sig. Alt dette gøres ganske frivilligt.

For at vende tilbage til mit indledende

spørgsmål, må svaret være, at der

i FDF Odense 14. Thomas Kingo og i

hele FDF, er en gejst for det, der bliver

gjort, som er drevet af fællesskabet og

interessen for at skabe aktiviteter, som

ikke kan opleves andre steder.

Tilbage i slutningen af november

holdt vi basar og loppemarked. Der skal

lyde en stor tak til alle de frivillige i sognet

som hjalp os, og alle jer der valgte

at gæste os – Vi ses til vores kommende

arrangementer!

Basar og loppemarked

Af Lis Skipper og Hanne Lange

Allerede nu skal julebasaren 2013 planlægges.

Har du lyst til at støtte FDF

arbejdet ved kirken, og har du ideer til,

eller kan du selv lave, ting til salg på

basaren? Vi vil gerne indbyde til et indledende

møde:

Mandag d. 8. april kl. 19.30

Vi mødes i FDF’s lokaler. Har du

spørgsmål, eller er du forhindret i at

deltage, men gerne vil bidrage til basaren,

kan du kontakte undertegnede.

Hanne Lange tlf. 66 12 19 66 eller Lis

Skipper tlf. 23 26 49 14

Loppemarked

sommeren 2013

Af Mads Wermuth og Hanne Lange

Som de sidste par år afholder vi udendørs

loppemarked:

Lørdag d. 8. juni kl. 13.00-15.00

på parkeringspladsen bag kirken. Vi

modtager effekter fra 1. juni i kælderen.

Afhentning af effekter, se vores indbydelse

som kommer senere.

Til loppemarkedet vil vi gerne sælge

hj e m melavet marmelade. Har du meget

frugt i fryseren fra sidste år, eller har du

et for stort rabarberbed, vil FDF gerne

afhente det overskydende. Hvis du selv

vil koge marmeladen, vil det også blive

modtaget med tak. Henvendelse skal

ske til Hanne Lange – 66 12 19 66

Nye medlemmer

Af Karina Kristensen og Christina Balser

Som FDFer i Odense 14. Thomas

Kingo kreds, vil du kunne få en masse

gode oplevelse sammen med engagerede

og motiverede voksne, og andre

børn. Du vil blive en del af en gruppe

og et fællesskab. Alle kan være med på

en eller anden facon. Du vil kunne få

en masse nye oplevelser og helt sikkert

også en masse nye venner. Samværet

tager udgangspunkt ved de ugentlige

møder. Men kredsen tager også på

weekendture, sommerlejre og afholder

masser af fællesarrangementer hvor alle

aldersgrupper er med. Der ligger mange

oplevelser og venter. Hvis du ønsker at

høre mere om FDF, så tjek vores hjemmeside

eller mød op til et af de ugentlige

møder, hvor alle selvfølgelig er

velkommen. Ellers er du meget velkommen

til at kontakte os ved at ringe til

kredslederen eller at sende en mail til:

nyemedlemmer@fdfodense14.dk

8 Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013


Højskoleeftermiddage

Roning –

fra egestammer til Guldfirer

Torsdag d. 14. marts kl. 14.30-16.30

Ved Ejnar Lauesen, Thomas Kingos sogn

Ejnar Lauesen er en passioneret roer

gennem et langt liv. Han vil fortælle

om rosportens opståen og udbredelse i

Danmark og om roklubbernes forskellige

kulturer og traditioner. Vi skal også

høre om materialerne: bådtyper og årer.

Og endelig bliver det en fortælling om

rosportens udvikling rent træningsmæssigt

indenfor motionsroning, langtursroning

og kaproning. En eftermiddag

om roningens kulturhistorie.

Om landet

Narnia og C. S.

Lewis´ vej til

kristendommen

Torsdag den 4. april

kl. 14.30-16.30

Ved Dorthe Tofte-

Hansen, sognepræst i

Dalum sogn

Med filmatiseringen af tre af de syv

bøger om landet Narnia har C.S.

Lewis opnået en ny renæssance. Lewis

var egentlig professor i middelalder- og

renæssancelitteratur ved universitetet i

Cambridge og insisterede altid på, at

han ikke var ”rigtig” teolog. Ikke desto

mindre vandt han stor genklang med

sine Narnia-fortællinger, samt en række

bøger om kristendommen.

Eftermiddagens foredragsholder vil fortælle

om baggrunden for dette forfatterskab.

Om C.S. Lewis´ søgen efter

sandheden, hans store interesse for nordiske

myter samt venskabet med J.R.R. Tolkien,

og ikke mindst hvordan C. S. Lewis

selv blev omvendt til kristendommen.

Ud i den blå

Tors. d. 11. april

kl. 14.30-16.30

Ved Christian Dyrst,

Thomas Kingos sogn.

En eftermiddag

om og med højskolesangbogen

og

den folkelige sang.

Programmet byder på

sange, som alle kender, sange, som nogen

kender og sange, som ingen kender. Alle

bliver de mere nærværende, når Christian

Dyrst sammenkæder, forklarer og sætter i

relief med humor og stort indblik i både

musik og historie. Christian Dyrst har

gennem mange år, som musikskolelærer,

seminarielærer og via sin tilknytning til de

frie skoler, arbejdet med folkelig sang.

Sogneudflugt

I Dankvart Dreyers fodspor

Torsdag d. 16. maj

kl. 13.00-18.00

Dankvart Dreyer: Bro over kirkegårdsåen

i Assens, 1842. www.smk.dk

Maleren Dankvart Dreyer levede

fra 1816 - 1852 i det skønne vestfynske

landskab omkring Assens.

Han blev født i Barløse og døde

i Barløse. Vi indleder vores tur i

hans fodspor med et besøg i Barløse

kirke, hvor han har malet

altertavlen.

Derfra kører vi til Assens, hvor

kaffe indtages på Café Cupcake i

Plums gamle købmandsgård.

Vi besøger Willemoesgården, hvor

flere af Dreyers billeder er udstillet.

Vi når også et smut ind i Assens’

smukke kirke - Vor Frue kirke.

Pris (med entré og kaffe) er 150

kr., som medbringes på dagen.

Tilmelding til kirkekontoret senest

den 14. maj.

Vi kan max være 50 deltagere.

Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013 9


Herreklubben – samtale og debat

Glæden ved biavl

13. marts

v/jordbrugsteknolog Erik Frydenlund

Stikkerdrab

10. april

v/forfatter og redaktør Stefan Emkjær

Under den tyske besættelse 1940-45

foretog de danske modstandsbevægelser

drab på danskere, som modstandsfolk

anså for at udgøre en fare for modstandsarbejdet.

Grundlaget for drabene

er omdiskuteret bl.a. fordi modstandsfolk

ikke i en krigslignende situation

Fotos til kirkebladet

Redaktionen efterlyser fotos af kirken

eller af begivenheder i kirken, der

kan bruges i bladet eller på hjemmesiden.

Kan personer på billederne

genkendes, skal der gives tilladelse fra

de pågældende.

Henvendelse: thomaskingos.sogn@km.dk

Menighedsrådsmøder

Møderne foregår i konfirmandstuen

og begynder kl. 19.00.

2. april – 7. maj – 11. juni

kunne lade en undersøgelse finde sted

før man skred til en likvidering. Frode

Jakobsen, der som medlem af Frihedsrådet

påtog sig det overordnede ansvar

for drabene, påstod efter befrielsen

det modsatte og dermed var der dannet

grundlag for mytedannelse, der har

varet til vore dage. Foredraget kommer

udover stikkerlikvideringerne ind på det

nye syn på besættelsestiden, som historikere

har tegnet efter 2000-tallet.

Mødested: Konfirmandstuen fra 17.00 til 19.30

Alle er velkomne. Der serveres lidt forplejning, hvorfor tilmelding er nødvendig

dagen før til Bo Christensen: lenebochr@mail.tele.dk, tlf. 40 40 05 97 eller

kirkekontoret: thomaskingos.sogn@km.dk

Kirkebladet

modtages ikke

længere med

posten

Det er desværre slut med at sende

kirkebladet ud til sognebåndsløsere

og andre postmodtagere på

grund af stigende omkostninger.

Bladet kan som altid hentes i kirken

eller på kirkekontoret. Næste

blad udkommer 1. juni. På kirkens

hjemmeside kan du tilmelde

dig nyhedsbrev.

www.thomaskingoskirke.dk

Menighedsrådet

En enkelt nutids-

danskers møde med

Søren Kierkegaard

8. maj

v/dyrlæge Bernt Hytteballe Andersen

Søren Kierkegaard fylder 200 år den 5.

maj 2013 , som glad lægmand fortæller

jeg om mit møde med den store dansker.

Konfirmand 2014

Tirsdag d. 14. maj kl. 17.00-18.00

i kirken

Vil du gerne konfirmeres næste år, så mød

op denne sene eftermiddag i kirken, så vi

kan hilse på hinanden. Vi vil gerne vise jer

kirken og fortælle om at gå til præst. Tag

dine forældre med. Selve indskrivningen til

konfirmation foregår via kirkens hjemmeside

www.thomaskingoskirke.dk

Du kan gøre det allerede nu og senest den

1. juni af hensyn til hold-fordeling.

10 Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013


Den

syvarmede

lysestage

på alteret

Den syvarmede lysestage på et

alter er et dansk fænomen.

Historien går tilbage til Grundtvig.

Han læste om de 7 menigheder i

Johannes Åbenbaringen og mente, at

den sjette menighed måtte være Danmark

og den 7. i Indien ved Ganges.

Det kan man læse mere om i hans skrift

”Kristenhedens Syvstjerne”.

Da Grundtvig fejrede sit 50 års præstejubilæum,

fik han foræret en syvarmet

lysestage, som siden blev sat ind i Marmorkirken.

Efter Grundtvigs død dannede det

mode at have en syvarmet lysestage på

Foto: FMB

alteret ude i kirkerne. Så vidste man,

at man var kommet til en grundtvigsk

menighed.

I Viborg Domkirke står en kæmpe syvarmet

lysestage på gulvet. Maleren Joakim

Skovgaard, der selv var døbt af Grundtvig,

fik til opgave at udsmykke hele kirken.

Glasmosaikkerne i Thomas Kingos Kirke

er også fremstillet af Joakim Skovgaard. Så

når der på alteret i Thomas Kingos Kirke

står en syvarmet lysestage, så er det fordi

Joakim Skovgaard og Grundtvig og den

syvarmede lysestage hænger sammen, og

at menigheden dengang i 1924 ønskede at

markere dette.

Eva Tøjner Götke

Adresselisten:

Sognepræst Eva Tøjner Götke, træffes bedst

tirsdag-fredag kl. 12-13, Platanvej 10,

tlf. 66 12 56 78, torsdag tillige kl. 17-18

i kirkens præsteværelse, tlf. 66 13 86 10

etg@km.dk

Sognepræst Per Lysgård Madsen,

træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13,

Hannerupgårdsvej 10, tlf. 66 12 63 16,

tirsdag tillige kl. 17-18 i kirkens præsteværelse,

tlf. 66 13 86 10. plm@km.dk

Kordegne Inger Solveig Nissen og

Une Degn-Andersen,

træffes tirsdag-fredag kl. 9-13 torsdag tillige

kl. 16-18, Bülowsvej 9-11, 5230 Odense M,

tlf. 66 12 56 57, fax 66 17 82 80

thomaskingos.sogn@km.dk

Organist Carl-Aage Eliasson,

Kirsebærgrenen 151, 5220 Odense SØ

tlf. 22 55 11 39

Kirketjenere Frede Mygind Bojsen og Dorte

Brolykke Madsen, træffes tirsdag-fredag 9-12,

tlf. 66 12 56 57, lørdag efter aftale.

Menighedsrådsformand Peter Jarlsten Holck,

Birkevej 6, 5230 Odense M, tlf. 66 11 46 71,

7777@sogn.dk

Redaktion:

Peter Holck, Eva Tøjner Götke, Mette Skovbakke,

Else Reffstrup, Per Lysgård Madsen,

Merete Boserup og Inger Solveig Nissen (ansv.)

Bidrag til kirkebladet

Kan indbetales på konto 5387-0000242358,

mærket Kirkebladet.

Næste nummer udkommer:

Juni 2013. Deadline 25. april

Layout og tryk:

Clausen Grafisk, Odense.

Forsidebillede:

Joakim Skovgaards

”Den barmhjertige Samaritan”

Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013 11


Gudstjenester

MARTS

3. 3. s. i fasten

Jesus uddriver en dæmon,

Luk. 11.14-28

10.00 Tøjner Götke

10. Midfaste

Bespisningsunderet, Joh. 6,1-15

10.00 Lysgård Madsen

Sogneindsamling

17. Mariæ bebudelsesdag

Herrens tjenerinde, Luk. 1,26-38

10.00 Tøjner Götke

24. Palmesøndag

Indtoget i Jerusalem,

Matt. 21,1-9

10.00 Tøjner Götke

28. Skærtorsdag

Nadveren, Matt.26,17-30

10.00 Lysgård Madsen

19.30 Tøjner Götke

og Lysgård Madsen

Se omtale s. 5

29. Langfredag

Jesu lidelse og død,

Mark. 15,20-39

10.00 Tøjner Götke

31. Påskedag

Jesu opstandelse, Mark. 16,1-8

10.00 Lysgård Madsen

APRIL

1. 2. påskedag

Vandringen til Emmaus,

Luk. 24,13-35

10.00 Tøjner Götke

13.00 Balslev

Gudstjeneste på grønlandsk

7. 1. s. e. påske

Jesus og Thomas,

Johs. 20,19-31

9.00 Lysgård Madsen

10.00 Lysgård Madsen

14. 2. s. e. påske

Den gode hyrde, Johs.10,11-16

9.00 Lysgård Madsen

10.00 Lysgård Madsen

21. 3. s. e. påske

En kort tid, Johs. 16,16-22

9.00 Tøjner Götke

10.00 Tøjner Götke

26. Bededag

Konfirmation

9.30 Tøjner Götke

og Lysgård Madsen

11.30 Tøjner Götke

28. 4. s. e. påske

Sandhedens ånd, Johs. 16,5-15

10.00 Tøjner Götke

12 Thomas Kingos Kirke | 1 - 2013

MAJ

5. 5. s. e påske

Konfirmation

9.30 Tøjner Götke

11.30 Lysgård Madsen

9. Kristi himmelfarts dag

Gå og prædik, Mark. 16,14-20

10.00 Lysgård Madsen

12. 6. s. e. påske

Konfirmation

10.00 Lysgård Madsen

19. Pinsedag

”Fred efterlader jeg jer”.

Johs. 14,22-31

10.00 Tøjner Götke

20. 2. pinsedag

10.30 ”Picnicgudstjeneste” i

Eventyrhaven

Se omtale s. 7

26. Trinitatis søndag

Nikodemus, Johs. 3,1-15

10.00 Lysgård Madsen

JUNI

2. 1. s. e trin.

Den rige og Lazarus,

Luk. 16,19-31

9.00 Lysgård Madsen

10.00 Lysgård Madsen

9. 2. s. e trin.

Festmåltidet, Luk. 14,16-24

9.00 Tøjner Götke

10.00 Tøjner Götke

16. 3. s. e. trin.

Det mistede får, Luk. 15,1-10

9.00 Tøjner Götke

10.00 Tøjner Götke

23. 4. s. e. trin.

Døm ikke, Luk. 6,36-42

10.00 Lysgård Madsen

30. 5. s. e. trin.

Peters fiskefangst, Luk.5,1-11

10.00 Tøjner Götke

Kirkekørsel ved henvendelse til

kirke kontoret tlf. 66 12 56 57

fredag mellem kl. 9.00 og

13.00. Der tages forbehold for

ændring er i gudstjenestelisten.

Mika 6,8: Du skal handle retfærdigt, vise trofast

kærlighed og årvågent vandre med din Gud.

More magazines by this user
Similar magazines