27.07.2013 Views

Årets Naturist Ø-Tur: TAG MED TIL ANHOLT I ... - Danske Naturister

Årets Naturist Ø-Tur: TAG MED TIL ANHOLT I ... - Danske Naturister

Årets Naturist Ø-Tur: TAG MED TIL ANHOLT I ... - Danske Naturister

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Årets</strong> <strong>Naturist</strong> <strong>Ø</strong>-<strong>Tur</strong>:<br />

<strong>TAG</strong> <strong>MED</strong> <strong>TIL</strong> <strong>ANHOLT</strong> I MAJ 2010<br />

Inspireret af Henrik Gimbels herlige artikel i ”<strong>Naturist</strong>en” nr. 3 (hent bladet her > > >) - om<br />

mulighederne på Anholt for såvel naturister som ikke-naturister - følger vi nu hans fine<br />

opfordring: Vi må til Anholt! Tag bare med!<br />

Her er en åben invitation til alle om at tage med til ø-perlen Anholt.<br />

Vi planlægger et fælles ophold på øen i dagene<br />

onsdag d. 12. maj til søndag d. 16. maj 2010<br />

ALLE er velkomne til at være en del af dette sociale arrangement.<br />

<strong>Tur</strong>en er ikke kun for medlemmer af <strong>Danske</strong> <strong>Naturist</strong>er.<br />

Vi følges ad med bus linje 888 fra København onsdag morgen kl. 9 og mødes i Grenaa<br />

Havn med andre naturister fra hele Danmark.<br />

Sammen tager vi kl. 13 færgen over – sejlturen tager godt 2½ time.<br />

På færgen spiser vi en fælles medbragt frokost sammen og får en velkomst ombord med<br />

praktiske informationer af Henrik, der nu bor fast på øen og kender den som sin egen<br />

bukselomme (hvis man kan sige sådan om en naturist ?!)<br />

Vi ankommer til Anholt ved 16-tiden og så er der mulighed for at leje cykler<br />

(Anholt er stort set bilfri!). Dernæst finder vi hver især vores planlagte indkvartering.<br />

Der er flere muligheder for indkvartering:<br />

1) Ophold på campingpladsen, enten i eget telt eller lån af campingvogn/hytte.<br />

2) Ophold på Anholt Kro. Mulighed for morgenmad eller helpension til rimelige priser.<br />

3) Leje af sommerhus. Vi er f.eks. en gruppe der allerede nu har besluttet at leje et større<br />

sommerhus. Da det nærmest er ”før sæsonen” er priserne meget rimelige.<br />

4) Anden privat indkvartering.<br />

Anholt By er lille og overskuelig og uanset hvor vi hver især bor, er vi tæt på hinanden.<br />

Tanken er, at vi dagligt torsdag-fredag-lørdag arrangerer en ny udflugt med Henrik som<br />

vores turguide. Vi skal nå at se øen, når vi nu har chancen! Det står alle frit at deltage i<br />

”dagens tur” – vil man hellere ud på egen hånd, så gør man jo bare det.<br />

Om eftermiddagen laver vi selvfølgelig også ad hoc strandture og aftensmad koordinerer<br />

vi også så vidt muligt.<br />

Der er flere gode spisesteder i byen og det kunne være hyggeligt, hvis vi kunne spise<br />

sammen nogle aftener!<br />

Men overordnet er ideen blot at skabe en fælles ramme for ligesindede naturister, der her<br />

får muligheden for at få nogle sjove oplevelser sammen og dyrke nye sociale kontakter.<br />

Vi kan være sammen om udflugter, strandture og enkelte måltider – resten står helt åbent.


Vi hjælper gerne med at koordinere og finde løsninger – og selvfølgelig svarer vi gerne<br />

på alle slags spørgsmål.<br />

Skriv til henrik@anholt.dk eller kimoverup@gmail.com eller skriv til os begge to <br />

Der vil også blive forsøgt arrangeret en dyst én af dagene mod øens lokale petanquehold:<br />

<strong>Naturist</strong>erne mod <strong>Ø</strong>-boerne! Kom og hep på sidelinjen – eller spil selv med!<br />

Priser: Kbh-Anholt t/rt (bus og færge) kan gøres for ca. kr. 800 pr.voksen (børn ca. ½ pris)<br />

Leje af cykler alle dage: ca. 200 kr. pr. næse<br />

Ophold: fra kr. 60/nat (camping) til ca. kr. 400/nat (kro). Sommerhus til 5-6 personer kan<br />

lejes for fra ca 2000 kr. Se meget mere på www.anholt.dk<br />

Hjemtur er søndag kl. 12 med færgen fra Anholt Havn. Der er sikkert mulighed for et par<br />

timer med bl.a. hajkigning på Kattegatcentret i Grenaa Havn inden bussen kører videre til<br />

Kbh kl. ca. 17. Hjemkomst for Københavnere ca. 20:30 søndag aften.<br />

Vi håber at vi bliver rigtig mange. Vi er allerede i skrivende stund minimum 12-14<br />

personer, som har besluttet sig for at deltage – heraf 3 børnefamilier.<br />

Det er midt i maj så vejret kan glimrende vise sig fra sin allerbedste side! Alle strande på<br />

Anholt fra klitsiden ud mod vandet er naturistvenlige. Her bruges sjældent badetøj.<br />

Gå endelig ikke glip af <strong>Årets</strong> <strong>Naturist</strong> <strong>Ø</strong>-tur!!<br />

Læs meget mere om Anholt på www.anholt.dk – her kan du få svar på næsten alt.<br />

Ellers kontakter du bare os…<br />

Bare hilsner fra arrangørerne!<br />

Henrik Gimbel<br />

tlf. 86 13 07 85<br />

(henrik@anholt.dk)<br />

Kim <strong>Ø</strong>verup<br />

tlf. 30 29 44 60<br />

(kimoverup@gmail.com)<br />

Anholt, midt i Kattegat, er på 22<br />

kvadratkilometer, og er berømt for sin<br />

unikke natur. Anholt har<br />

dagligvarehandel, spisesteder, egen<br />

læge og en skole der tilbyder<br />

undervisning til og med niende klassetrin.<br />

Ruten Grenaa-Anholt besejles fire gange<br />

om ugen i vinterhalvåret, i de tre<br />

sommermåneder dagligt. Færgen har<br />

hjemhavn på Anholt og sejltiden er ca. 2<br />

timer og 45 min. Derudover har Anholt<br />

flyforbindelse til og fra Tune lufthavn ved<br />

Roskilde. Anholt har 172 faste beboere<br />

(år 2009). http://www.anholt.dk/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!