Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006

krushaveogkrogshave.dk

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup

lørdag d. 29. juli 2006

Mit navn er Leif Bruhn Andersen.

Jeg er barnebarn af Ane Marie´s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen –

Postadresse: ”Krogshave” Ajstrup pr. Sulsted, Danmark.

Hvorfor ”Krogshave”?

Hvortil Snedker Peter svarede: Det hed mit barndomshjem i Hellum- hvor jeg fik mine

guldkorn – lærdom og voksede op i stolthed – denne stolthed beholdt han gennem hele

livet.

Da jeg for en del år siden, ved et tilfælde, for første gang – kom til at se i jeres

slægtsbog – undrede det mig, - at en af hovedpersonerne og selve Nøglepersonen – var

der endnu ikke forsket i – selv efter foreningens 40 års beståen, - nemlig Ane Marie, -

hvorfor jeg omgående tog parti for hende. Jeg havde på fornemmelsen – at der var en

forbindelse?

Efter et vinterkursus i slægtsforskning, gik jeg i gang med opgaven i Viborg. I starten

med de nøgletal og data fra jeres slægtsbog.

Jeg vil nu – gerne skildre lidt af slægtens historie gennem de ca. sidste 200 år, - fra start

og til slut – med 62 år i ”Krogshave” i Hellum – og med 80% af slægtens udvandring til

Ajstrup – og 10 % til Aalborg i slutningen af det 18. århundrede; det var enden på slægten

i Hellum!

Ligeledes ser vi også nu, enden på slægten her efter 120 år i Ajstrup, - hvor de gennem

tiden har præget området, men har også formået at slægten nu er spredt ud over der

ganske land, og udland. – godt gået!

N.B. –For forskning i vores slægt fremover, kan der fra Ajstrups kirkebøger hentes meget

vedrørende slægten.

Men nu tilbage til Ane Marie.

Hvem er Ane Marie, og hvor kom hun fra?

Hvorfor hedder I Krushave/Krogshave til efternavn?

Hvorfor var de (forfædrene) som de var – sammenhold eller hvad?

Hvor er den kilde- de har drukket af?

Og hvad var indholdet i kilden?

Det skal her understreges – at dette er et forsøg på – at give et nogenlunde rigtigt billede

og signalement af disse personer – og lidt af deres historie.

Mange vil sikkert kunne finde en del unøjagtigheder ja, måske endda direkte fejl

oplysninger? – men så håber jeg på overbærenhed, da man bør huske – at det skrevne er

skrevet ud fra kærlighed til min slægt. Derfor vær overbærende, ”se på viljen”.


Navnet er det ene eller det andet.

Som det står i jeres slægtsbog, kom Ane Marie med navnet fra sit hjem i Hellum, - som

i år 1487 hed ”Krogshauff”, og i 1829 hed det ”Krugshauge” da hendes fader blev

født) og i 1850 ”Krogshave”, som det gør den dag i dag!

Det var den ejendom som Ane Maries far købte i 1861, og hvor han og hans

storebror Ole, var født 30 år tidligere!

Vi må tage udgangspunkt i Ane Maries bedstefar; Anders Olesen, født 1794 fra

Tuuesbroe og Maren Mikkelsdatter, født 1808 i Torup.

Men det voldte mig meget besvær i starten, da Mettines bedsteforældre også hed

Anders og Mikkelsdatter; født henholdsvis 1802 og 1806, - men de kom

henholdsvis fra Linderup og Jerslev. Så det tog en rum tid at rede trådene ud, -

der er ingen familiære forbindelser.

Ane Maries bedsteforældre fik 5 børn, 4 drenge og 1 pige. Disse 5 børn er de

første i vores slægt der bærer familienavnet ”Andersen”.

Ole Christian Andersen

Mikkel Peter Andersen

Christine Andersdatter

Jens Peter Andersen

Christian Andersen

De lærte alle lektien af deres forældre – Anders og Maren:

Vær ærlige – reelle – beskedne – stolte og stræbsomme og

bliv til noget!

Det var deres kilde, og det var gode ting at have med sig i sin rygsæk, og

videreføre til deres kommende generationer, - hvilket vi i dag ser resultatet af

her!

Ane Marie er ud af en børneflok på 6; 2 drenge; Christian Peter (senere Snedker Peter) og

Anders Christian ( senere Slagter Peter), samt 4 piger: Ane Marie – Ansine – Maren og

Marie.

Ane Marie og hendes 2 år ældre broder, Christian Peter, er født på Sterup hede ved Løt

ved Flyvbjerg i Jerslev sogn.

Året efter Ane Maries fødsel, køber hendes fader, Mikkel Peter Andersen i 1862, sit

barndomshjem ”Krogshave” i Hellum, - som hans fader, Anders Olesen, ejede fra 1829 til

1836.


Den lektie opfyldte hans børn til fulde:

Idet at Ole Chr. Andersen først ejede ”Vangen” i Flyvbjerg, og senere da Anders Qlesen

ville på pension, familiegården ”Tuuesbroe” i Tolstrup.

Mikkel Peter Andersen ejede ”Krogshave ” i Hellum.

Christine Andersen ejede ”Sopmose” i Østervrå.

Jens Peter Andersen ejede ”Føvting” og Gl. Kirkegård i Hellum.

Christian Andersen fik tilnavnet Kierkegård i Røgelhede, blev Dannebrogsmand og

sognefoged i 12 år i Klokkerholm.

Ane Maries søster, Ansine, fødes året efter i 1862 og i 1868 Anders og Maren i 1872 og i

1874 fødes Marie. Kristine og Mikkel Peter lærte deres børn lektien helt fra starten.

Krogshave” var en gård på 21 tdr. land, hvorfor en karl var nødvendig da ældste søn,

Snedker Peter, var på valsen som tømrer over hele Midtvendsyssel. Han kom også til

Torup hvor han lærte tømrerfaget af hans farbror Christian Andersen i ”Tuuesbroe” i

Tolstrup, her mødte han Anders Christian Sørensen, og formidlede at i 1880 ansættes

Anders Christian Sørensen af gårdejer Mikkel Peter Andersen.

Året efter – i slutningen af 1881, viser det sig at den unge karl har påført datteren Ane

Marie graviditet, - hvorfor de bliver gift den 28. december 1881 i Hellum Kirke.

Forlovere: Søren Kristian Mortensen, gårdmand Dronninglund, og Mikkel Peter

Andersen gårdmand i Hellum (Krogshave).

Altså her den 28. december 1881 blev grundstenen lagt for jeres slægt, og stamfader

Anders Christian Sørensen, lærte også lektien ved at være karl en del år på gården

Krogshave” hos Mikkel Peter Andersen og fik den samme livseleksir; at høste – så – og

så drikke af samme kilde.

Mikkel Peter Andersen er stamfader til slægtsnavnet Andersen, som også Ane Marie var

stolt af, da alle hendes børn bærer det, ligesom alle hendes fætre og kusiner.

Slægtsnavn Andersen:

Snedker Peter 10 børn 8 drenge 2 piger 2 koner

Ane Marie 6 børn 5 drenge 1 pige

Ansine 2 børn 1 dreng 1 pige

Anders Kristian 3 børn 2 drenge 1 pige

Maren Dahl 4 børn 3 drenge 1 pige

Marie Pedersen 1 barn 1 pige

I alt 26 personer med navnet Andersen.

Ane Maries graviditet med karlen Anders Christian Sørensen, resulterede i deres

førstefødte, født i ”Krogshave” i Hellum. Søren Peder Andersen Krogshave er den første

med efternavnet Krogshave. Søren Peder er født den 27. august 1882 og døbt i Hellum

Kirke den 24. september 1882.

OBS!!! Se det formoder jo meget om at Mikkel Peter og Kristine har været

medbestemmende til at også slægtsstedets navn skulle videreføres til kommende slægter.

Mikkel Peter indvillige i, da Anders jo hed Sørensen, at låne dem navnet ”Krogshave”.


Da Ane Marie dør, burde Anders have sagt tak for lån til Kristine og Mikkel Peter, men

fortsætter med at bruge efternavnet Krogshave sammen med Mettine. Her kom bruddet

mellem hans tidligere svigermor og Anders Christian Sørensen.

I januar 1883 forlader den lille familie ”Krogshave” i Hellum og flytter til Lundens Hus i

Hallund. Desværre dør Søren Peder den 12. februar 1883 og bliver begravet 20. februar

1883 i Dronninglund. Søren Peter fødes 5. juni 1884 i Lunden ved Røgelhede. Karen

fødes 7. november 1885 i Glarmorhuset (nabohus til Ll. Bjørnlund). Jacob fødes 3. juni

1887 som den første i Bjørnlundhus. Mens han boede i Glarmorhuset lod han

Bjørnlundhus opføre hvor hans svoger Snedker Peter hjalp ham med at bygge

ejendommen. Materialerne kunne de hente gratis fra hans far i St. Bjørnlund.

4 måneder senere, hvor Mikkel Peter er på besøg, dør han i deres hjem den 27. juni 1883,

kun 50 år gammel. Det var et hårdt slag for hele familien, Anders var kun 15 år gammel,

så det blev Snedker Peter (nu 25 år) der blev mandligt overhoved i familien, sammen med

hans moder Kristine, som så skulle få tingene til at fungere, samtidig med at han var på

valsen.

Tilsyneladende lykkedes det, for i 1891 fik de solgt ”Krogshave” i Hellum og alle flyttede

til Ajstrup, undtagen Ansine og Marie. Ansine bliver gift i Ajstrup og flytter til Aalborg.

Marie bliver senere gift med Købmand Pedersen i Sulsted.

Ane Maries dør i 1894; begravet 18. februar i Dronninglund. Da begravelsen var

overstået tog 3 af Ane Maries søskende hver et barn med hjem. Det var Karen der kom til

Ansine i Aalborg, Jacob kom til Ajstrup hos Mormor og Snedker Peter, Jens Peter kom til

”Føvting” i Hellum. Søren var 10 år, så han var ude at tjene, og Christian kom til

”Sopmose”.

”Sopmose”?

Efter megen søgning, - faldt jeg en eftermiddag over en bog: Danske Kunstnere. Jeg

studsede lidt, for da jeg søgte efter Ansines svigersøn; Carl Johan, der var billedskærer,

for pludselig så jeg navnet ”sopmose” og billedhugger Niels Helledie ved Østervrå, -

Kirkekunstner.

Først da viste jeg at ”Sopmose” eksisterede, så jeg henvendte mig til Østrevrå

lokalhistorisk arkiv for hjælp. – Og efter en tid fik jeg et fuldgyldigt svar med

dokumentation:

Sopmose er en ejendom med Matr. Nr. 16S-V m. fl. På ca 15 ha.

Ejeren ved Ane Maries død var hendes faster: Christine Andersdatter Andersen, 56 år.

Hun var i 1877 blevet gift med den dengang 27-årige ungkarl Søren Peter Thisted. De får

27. november 1888 en datter Gine Andresine Sørensen Thisted. Da Ane Marie dør i

februar 1894 var Gine kun 5 år, og hendes mor, Christine tager Christian med til

Sopmose. Med kun et ½ års forskel vokser Gine og Christian op som søster og broder i

Sopmose; som betyder Svampemose.

Christine dør i 1908 og i 1909 sælger Thisted Sopmose til datteren Gine for at gå på

aftægt.

Sopmose ændrede navn omkring 1942 til ”Kærgård”, som den hedder i dag. Den ejes nu

af Finn Mellergård Sørensen, Brønderslevvej 286, Østervrå.

Christian blev i 1914 indkaldt som soldat (1. verdenskrig) hvorfor Gine i 1915 solgte

Sopmose og flyttede op til onklerne i Ajstrup, Anders og Snedker Peter. Gine havde lidt


penge på lommen og hun fik en bid jord af Anders og Snedker Peter byggede et bette hus

til hende inde i Ajstrup. 10 år senere brænder Nørregård og der opføres en ny Nørregård,

som blev hendes nabo i 1925. Samme år kom også Christian til Ajstrup og ringen sluttes.

De dør begge i Ajstrup og ligger begge begravet på Ajstrup Kirkegård, gravstederne

findes endnu.

Min forskning er langt fra færdig, lige begyndt, ja blot startet, og endnu er der mange ting

der skal gøres. Er der nogen blandt jer der gerne vil være med til at bringe mere frem,

hører jeg gerne fra jer.

Men det allervigtigste er at jeres slægt nu åbner døren for de af slægten som var søskende

til Ane Marie og som også har været stolte af kilden fra ”Krogshave.

Tak

Leif Bruhn Andersen.

More magazines by this user
Similar magazines