22. feb. Årg. 45 Nr.30 - MOK

mok.dk

22. feb. Årg. 45 Nr.30 - MOK

45 årg. • 2012/2013 • ISSN 1904-3400

45 årg. • 2012/2013 • ISSN 1904-3400

Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

Årg. 44 Nr. 18 - 22. feb.

Årg. 45 Nr.30 - 22. maj.


2 mok

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Issn: 1903-3400 / net-udgave Issn: 1903-3427

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11

Blegdamsvej 3b,

2200 København N.

Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82

E-mail: mok@mok.dk

WWW: http://mok.dk Oplag: 1500

MOK støttes økonomisk af FADL og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet

MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes

udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes.

Der er således ingen censur ud over den tekniske.

Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder

disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.

Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være

særligt svært!

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende

formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!

Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51

(Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect.

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk.

OBS:

Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.

Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum

Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik

kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.

Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).

Dette er inkl. mellemrum

Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.

Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen

i hænde mandagen forinden kl. 12.

Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes

størrelse og antal.

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private

annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.

Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart

er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o

Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.

Forsider honoreres med 200,- kr.

MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter

og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:

Panum Instituttet: Kantinen

Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen

2) Foran auditorierne v. kantinen

Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60

(til venstre ned i kælderen.)

Gentofte: Ved auditoriet.

Herlev: På repoen foran auditoriet

Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.

Hvidovre: 1) Ved auditorierne

2) Ved klinikudvalgssekretariatet

Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.

2) I porten hos vagten

Vagtbureauet: Blegdamsvej 26, baghuset

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt

ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen

(oel@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.

dk og ikke til ansvarshavende!)

Denne uges forside: Panum Distortion

Denne ok redaktion

Jonas

Erik

Dennis 2

.dk m Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

David

Anna Martha

Simon G

Tryk:

Tryk 16,

Fiolstræde 10,

1171 København K,

Markus(Ansv. Red.)

Peter James

Kasper Aa

Mille

Det sker i ugen

Onsdag: MOK NR. 30 UDKOMMER

Torsdag: Jonas skal på arbejde

2012-2013

Fredag: Der sker intet vigtigt, men du kan tilmelde dig næste

semester

Lørdag: Jonas skal på arbejde igen

Tjek dig selv for flåter

Søndag: Mille skal på picnic i Frederiksberghave

Mandag: 12.00 MOK's DEADLINE (sidste i denne årgang)

Tirsdag: EORTA: Hæmatologi foredrag se s. 8

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER

OG EKSAMENSKONTOR

Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt

Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

STUDENTERKLUBBEN ER FORTSAT LUKKET

- STUDENTERKLUBBEN HAR NU

VÆRET LUKKET I:

379 dage

IFØLGE PLANEN SKULLE DEN

ÅBNE OM:

gammel deadline: -201 dage

ny deadline: 11 dage

FØLG STATUS PÅ OMBYGNINGEN I

MOK!

Åbningstider i midlertidig klub:

man: 11 - 15

tirs - fre: 11 - 17


Af: Mille og Erik og Wikipedias tilfældig knap

Across

3. betegner konturen af de ydre skamlæber og kløften imellem dem når

de bliver tydeligt synlige udenpå tøjet

5. Transportsystem der bruger magnetisme til at drive ting svævende på

en bane

6. Frugt, fugl eller mand fra Down-under

7. Første bogstav i det græske alfabet

9. Videnskab der ikke er en videnskab

11. Høstfestival fejret af mange tamiler.

12. Ord der oprindeligt stammer fra det plattyske mene

13. Badeby ved havet i nordvestlige England

18. Spild af tid, og noget med at flyve

19. Jupiters måne der blev opdaget d. 23. november 2000

21. Kommune i Transsylvanien med 4133 indbyggere

22. By helt omsluttet af København

23. DKs mindste rovdyr

28. Andet ord for tilnærmelse

29. Organisk materiale der ligger på jorden og ikke er nedbrudt

34. Fodbold på et bord

35. Ikke at forveksle med fødebolle

36. en sydøsteuropæisk og asiatisk ørn

37. Endoskopisk undersøgelse af mavesæk og tarme

39. Atomets kerne

40. En emotionel tilstand, som fremkommer af de intense forandringer af

følelser der forekommer ved forelskelse

krydsord

3

Down

1. Frygtindgydende monster, der blev lokket af Sankt Martha

2. Østrigs forfatningsdomstol

4. Måde at behandle tekst ud fra æstetiske og funktionelle overve

jelser

6. Største by på Kreta i bronzealderen

8. Brætspil som er blevet en landeplage

10. Bær fra stedsegrønne nåletræer

14. Største og mest komplekse løsning til at lave kamerabevægelser

i film

15. Medikamenter der bruges i behandlingen og forebyggelsen af

psykiske lidelser

16. Tilstand mellem døden og saligheden. Hvor Michael kommer

hen når han dør.

17. Grafisk beskrivelse af bestemte plantearters foretrukne levested

20. Endnu mere spild af tid, nu med hunde

24. Alkoholholdig drik produceret ved gæring af en opløsning af

honning og vand

25. Goppel og nældecelledyr hvis navn associerer til vand og bier

26. Sjov leg, husk ting efter at have kigget kort på dem

27. Udtryk inden for sang på den måde, man bruger stemme

båndene

30. Form for foredrag, hvor du kan løse den her kryds

31. Gruppe af planter Hydrangea

32. Muskelmasse der ikke er kosher

33. At frembringe en lyd ved at slå to flader mod hinanden

38. Vulgært engelsk slangudtryk


4

Essaykonkurrencen om det dikrote hak og den dikrote

pukkel blev vundet af Sara Blaabjerg

Af læge Ronan M. G. Berg

Ekstern lektor i kredsløbs- og

respirationsfysiologi

Idet aortaklappen lukker ved systolens

afslutning i hjertecyklus, ses der et dyk i aortas

blodtrykssignal og en efterfølgende stigning; disse

fænomener kaldes hhv. det dikrote hak (engelsk:

dicrotic notch eller incisura), der normalt er ca.

9 mmHg dybt, og den dikrote pukkel (engelsk:

dicrotic wave) (figur 1). Om end man havde

kendt til tilstedeværelsen af en palpapel dikrot

puls (græsk: dikrotos, ”dobbelt-slag”) ved visse

sygdomstilstande siden Galens tid (130-200 e.Kr.), blev dette først demonstreret

på det invasive blodtrykssignal sidst i 1800-tallet [1]. I mere end 100 år undredes

og spekulerede videnskabsmænd (og studenter) i hele verden over årsagen til

disse blodtryksfænomener, og mange mente, at der var tale om artefakter [1].

I april udskrev Reza Jabbari, Linea Natalie Toksvang og jeg en essaykonkurrence

for 4. semester på Medicin, hvor man i et 2 siders essay skulle redegøre for

det fysiologiske grundlag for det dikrote hak og den dikrote pukkel. Vi modtog

5 essays, der alle var på et meget højt niveau, og vi bedømte dem blindet. I

vores bedømmelser lagde vi vægt på forfatternes overordnede fysiologiske

forståelse, at den fysiologiske problemstilling blev analyseret koncist og

systematisk, perspektiveringsevne og herudover det overordnede indtryk, særligt

formidlingsmæssige aspekter. Vinderen blev Sara Blaabjerg, der skrevet et flot

og skarpt essay, som fremgår nedenfor (efter redigering ved undertegnede), og

hun er derfor den heldige vinder af et Seagull Cardio stetoskop, sponsoreret af

Stetoskop.dk.

Konkurrencen var del af et læringsprojekt, idet det dikrote hak og den dikrote

pukkel netop er nogle af de fænomener, som studerende finder mest forvirrende

i forbindelse med hjertecyklus. Tanken var, at vi ved at udskrive en konkurrence

kunne motivere nogle studerende til at fordybe sig i disse fænomener og formidle

dem på en måde som kom alle studerende til gavn. Således er Sara Blaabjergs

essay sammen med nærværende indlæg tænkt som et redskab til at give alle

jer, der ikke deltog i konkurrencen mulighed for at få en dybere forståelse af

hjertecyklus.

Det var ikke et kriterium for at vinde konkurrencen, at man skulle komme

med det eksakte svar på hvordan det dikrote hak og den dikrote pukkel opstår.

Snarere skulle man vise, at man tænker på den korrekte fysiologiske måde,

og det er netop sådan man mestrer fysiologien, både som forsker og kliniker.

I sit essay anfører Sara Blaabjerg således, at årsagen til den dikrote pukkel er

den såkaldte ”vindkedel-effekt”. Og det var netop det som mange af verdens

fremmeste fysiologer troede var tilfældet, men forskning har siden vist, at

årsagen nok snarere skal findes i aortaklappens egenskaber. Indtil for 30 år

siden var der således overordnet to teorier for hvordan det dikrote hak og den

dikrote pukkel opstod, som dog ikke er indbyrdes uforenelige. Man mente, at

årsagen enten var at aorta pga. sin elasticitet trækker sig sammen efter at

være blevet udvidet, hvilket øger aortatrykket [2, 3], eller også at aortaklappen

tidligt i diastolen buler ind i venstre ventrikel, hvilket kortvarigt reducerer

aortatrykket [4]. I første tilfælde forårsager sammentrækningen af aorta som

følge af vindkedel-effekten en stigning i aortatrykket tidligt i diastolen, som

således giver sig til udtryk som den dikrote pukkel, og giver indtryk af at der er

et ’hak’ mellem det systoliske blodtrykssignal og den dikrote pukkel. I det andet

tilfælde fører det at aortaklappen buler ind i venstre ventrikel til, at aortaroden

kortvarigt udvides, og eftersom der ikke længere løber blod ud af ventriklen, sker

der et fald i aortatrykket (~der er kortvarigt mere ’plads’ i aorta, men samme

mængde blod). Dette kan ses som det dikrote hak, og idet den elastiske klap

rekylerer tilbage på plads, stiger blodtrykket igen og hermed opstår den dikrote

pukkel.

Hvis aortas sammentrækning var årsagen, ville aorta forventeligt udvide sig i

forbindelse med det dikrote hak, og trække sig sammen idet den dikrote pukkel

Figur 1. Aortas blodtrykssignal under hjertecyklus

annoncer

opstår. Dette er dog ikke tilfældet; tværtimod udvider aorta sig stadig under den

dikrote pukkel [5]. Til gengæld er det blevet vist, at aortaklappen strækkes og

buler ind i venstre ventrikel umiddelbart efter sin lukning, dvs. samtidig med

det dikrote hak, for efterfølgende pga. sin elasticitet at bule udad og tilbage på

plads samtidig med den dikrote pukkel [6]. Grunden til at klappen buler indad

er, at trykket i aorta på dette tidspunkt er højere end i ventriklen. Fænomenerne

skal altså i høj grad betragtes som følger af aortaklappens elastiske egenskaber,

hvorimod aortavæggens egenskaber kun i mindre grad spiller ind [6-8]. Det

dikrote haks begyndelse markerer altså ret præcist ventrikelsystolens afslutning.

Det dikrote hak påvirkes af en række faktorer. Således fører både

aortainsufficiens (ufuldstændig lukning af aortaklappen) og erhvervet

aortastenose (som følge af klapforkalkning, der gør klappen mindre elastisk) til

at det dikrote hak bliver mindre dybt [6]. Hvis aortaklappen er velfungerende og

elastisk, synes det dikrote haks dybde især at afhænge af de faktorer, der påvirker

det slutsystoliske tryk-volumenforhold (hjertefaktorer og koblingsfaktorer) [9].

Det dikrote hak og den dikrote pukkel kan også aflæses i perifere arterier [10].

Her er fænomenerne ikke kun udtryk for aortaklappens lukning; andre faktorer,

såsom den totale perifere modstand og karrenes eftergivelighed (compliance) har

ligeledes betydning [10]. Endvidere opstår det dikrote hak lidt forsinket i perifere

arterier, hvorfor det her ikke præcis afspejler systolens afslutning.

Eftersom det dikrote hak i aorta markerer systolens afslutning, kan det

anvendes til at synkronisere visse cardiac assist devices med hjertecyklus [11].

Ved kardiogent shock kan man f.eks. anvende en såkaldt aortaballonpumpe,

der er placeret i aorta, og som pustes op idet systolen slutter og tømmes lige før

systolen igen begynder. Når apparatet opfanger det dikrote hak fyldes ballonen

og øger blodtrykket i aorta, således at venstre ventrikels perfusion øges (venstre

ventrikel perfunderes kun i diastolen), og den tømmes igen lige inden systolen

starter, således at hjertets afterload ikke uhensigtsmæssigt øges [11].

Referencer

1. Geddes LA, Roeder R. Controversy over the dicrotic notch and wave in the blood

pressure record. IEEE Eng Med Biol Mag 2002; 21: 167-169.

2. Opdyke DF. The genesis and interpretation of cardiovascular pressure pulses.

Heart Center Bull St Francis Hosp 1959; 16: 1-13.

3. MacCanon DM, Arevalo F, Meyer EC. Direct detection and timing of aortic valve

closure. Circ Res 1964; 14: 387-391.

4. Burton AC. Physiology and Biophysics of the Circulation, 2nd Edition. Chicago,

1972.

5. Greenfiels JC Jr, Patel DJ. Relation between pressure and diameter in the ascending

aorta of man. Circ Res 1962; 10: 778-781.

6. Sabbah HN, Stein PD. Valve origin of the aortic incisura. Am J Cardiol 1978; 41:

32-38.

7. Sabbah HN, Stein PD. Investigation of the theory and mechanism of the origin of

the second heart sound. Circ Res 1976; 39: 874-882

8. Piemme TE, Barnett GO, Dexter L. Relationship of heart sounds to acceleration of

blood flow. Circ Res 1966; 18: 303-15.

9. Hébert JL, Lecarpentier Y, Zamani K, Coirault C, Daccache G, Chemla D. Relation

between aortic dicrotic notch pressure and mean aortic pressure in adults. Am J Cardiol 1995;

76: 301-306.

10. Murray WB, Foster PA. The peripheral pulse wave: information overlooked. J Clin

Monit 1996; 12: 365-577.

11. Trost JC, Hillis LD. Intra-aortic balloon counterpulsation. Am J Cardiol 2006; 97:

1391-1398.

12. Boron, W.F. & Boulpaep, E.L.: Medical Physiology, 2nd Edition, 2008.

13. Bonow, R. O., et al: Braunwald's HEART DISEASE: A Textbook of Cardiovascular

Medicine, 9th Edition, 2012.

Tak til alle deltagerne i essaykonkurrencen og til Stetoskop.dk for at agere

sponsor - og god fornøjelse med Sara Blaabjergs essay!


Vinderessay:

Det fysiologiske grundlag for det dikrote hak og den dikrote pukkel

Af stud.med. Sara Blaabjerg

Under hjertecyklus ses i aortas blodtrykssignal det

såkaldte dikrote hak idet venstre ventrikels systole afsluttes

og diastolen begynder, og dette efterfølges af den

dikrote pukkel (figur 1). Årsagen til disse fænomener

skal findes i samspillet mellem venstre ventrikels tryk

og aortatrykket i hjertecyklus.

Hjertecyklus inddeles i systole (ventrikelkontraktion)

og diastole (ventrikelrelaksation); systolen underinddeles

i isovolæmisk kontraktion og uddrivningsfase, og

diastolen i isovolæmisk relaksation og indløbsfase [12].

I diastolen begynder indløbsfasen idet de atrioventrikulære

klapper (AV-klapper, trikuspidalklappen og mitralklappen)

åbnes fordi trykket i atrierne er højere end i ventriklerne, mens de

semilunære klapper (SL-klapper, pulmonalklappen og aortaklappen) er lukkede,

fordi trykket er højere i hhv. a. pulmonalis og aorta end i ventriklerne. Umiddelbart

efter åbningen sker en hurtig fyldning af ventriklerne, som dog langsomt

ebber ud med faldende strømningshastighed. I takt med at ventriklerne fyldes

med blod, stiger det intraventrikulære tryk. På et tidspunkt er ventrikeltrykkene

blevet højere end i atrierne, og AV-klapperne lukker.

Herefter begynder systolens isovolæmiske kontraktion, idet ventriklerne kontraherer,

mens både AV-klapper og SL-klapper er lukkede. I denne fase kontraherer

ventriklerne uden deres volumen ændres, eftersom alle klapperne er lukkede,

men til gengæld sker der en kraftig stigning i det intraventrikulære tryk. De

intraventrikulære tryk stiger indtil de er højere end trykkene i hhv. a. pulmonalis

og aorta; så snart disse tryk nås åbner SL-klapperne, hvormed systolens

uddrivningsfase begynder. Hermed sker til at starte med en hurtig tømning af

ventriklerne ud i arteriesystemerne.

Blodstrømningen ud i aorta medfører den stejle trykstigning som kan observeres

på den arterielle blodtrykskurve, og trykket ligner pga. aortaklappens åbenstående

stilling det for ventriklerne, som er fortsat stigende. Trykket i aorta

stiger normalt til ca. 120 mmHg, og vil endda overstige trykket i ventriklerne en

smule under fortsat uddrivning af blod. Dette skyldes blodets inerti, dvs. at den

Biopsihold 1608, Rigshospitalet søger 2-3 nye medlemmer

Er du interesseret i hæmatologi og har du lyst til lære at tage knoglemarvsbiopsier,

så har vi jobbet til dig. Vi er tilknyttet Hæmatologisk afd. på Rigshospitalet og

forestår alle afdelingens knoglemarvsbiopsier og foretager desuden lumbalpunkturer

i forbindelse med intratekal kemoterapi. Vi er altid to medlemmer på arbejde,

som skiftes til at tage biopsien hhv. assistere til biopsitagning i løbet af vagten.

Arbejdet giver et stort ansvar og kræver en høj grad af selvstændighed. Vi har ofte

at gøre med nervøse og svært syge patienter, hvorfor gode kommunikationsevner

er essentielt. Vores arbejdstid ligger fra mandag til fredag i tidsrummet 8.30 – ca.

15.00/15.45. Vi er et meget velfungerende hold og særdeles vellidte på afdelingen.

Krav:

1 Minimum være holdsat på 8. Semester

2 Min. 400 FADL-timer

3 Skal kunne afholde 6 følgevagter (3 lønnede) i løbet af august

4 Skal kunne afholde mindst 4 vagter månedligt det første ½ år

5 Gode kommunikationsevner

6 Gerne relevant klinisk erfaring

7 Motiveret ansøgning (i kommentar-feltet) på max. ½ side.

Vi er i øjeblikket mange på 10.-12. semester og ser derfor gerne ansøgere fra 8. og

9. semester.

Ansøgningsfrist: Ansøgning til Vagtbureauet senest 30. juli.

Jobsamtaler vil blive afholdt den 2. august. Der vil være oplæring i august-måned

og fuld vagtdækning fra 1. september.

Vi ser frem til din ansøgning.

Yderligere oplysninger: Holdleder Simon Husby, tlf: 61 71 81 39, simonhusby@

gmail.com.

annoncer

Exchangeplads i Canada (Jan/Feb/Mar) sælges

Jeg er blevet forhindret i selv at tage af sted på min tildelte Exchangeplads i

Canada.

Opholdet er på 1 måned (skal starte den 1. i måneden) og kan foregå i januar 2014

(ansøgningsfrist senest 31/5), februar 2014 (ansøgningsfrist senest 30/6) eller marts

2014 (ansøgningsfrist senest 31/7).

Pladsen koster 2.500 kr (IMCCsstd. pris), man skal være på sidste år af medicinstudiet

når man tager af sted samt være medlem af IMCC (95 kr). Derudover skal

man påregne udgift til malpracticeinsurance.

For andre betingelser samt mulige afdelinger og byer se:

www.ifmsa.org/About-Us/Our-National-Member-Organizations/Americas/CFMS/

Professional-Exchange-Conditions-of-CFMS-Canada

Skriv til mig på canada.imcc@gmail.com hurtigst muligt, hvis du vil overtager

pladsen.

5

samlede potentielle (~tryk) og kinetiske (~blodstrømningshastighed) energi er

større i ventriklerne end i aorta. Karvæggen i aorta er elastisk, bl.a. på grund af

dens høje indhold af elastin, og den udvider sig således når blodet strømmer ud

fra ventriklerne. De større elastiske arterier i kroppen udviser denne såkaldte

”vindkedel-effekt”, hvor potentiel energi opbygges i karvæggen, dersom den

udvides. Effekten afhænger i høj grad af arteriernes compliance (deres eftergivelighed)

samt størrelsen af hjertets slagvolumen. Den potentielle energi omsættes

efterfølgende til kinetisk energi, idet den udvidede aorta trækker sig sammen,

hvormed blodet fortsat drives ud i kredsløbet, selv når ventriklen ikke længere

kontraherer sig. Hermed opretholdes et tryk i aorta i hele hjertecyklus, således at

der drives blod ud i resten af kredsløbet under både systole og diastole.

Som konsekvens af vindkedel-effekten falder hastigheden af blodstrømmen ud

i aorta; den kinetiske energi ventriklen har genereret omsættes til potentiel

energi, idet blodet ophobes i den nu udvidede elastiske aorta. Når aortaklappen

lukker falder trykket i aorta brat (det dikrote hak, figur 1), der ses mens

hjertet er i diastolens isovolæmiske relaksation, hvor ventriklen relakserer, mens

både AV- og SL-klapper er lukkede. Trykfaldet afbrydes dog fordi den udvidede

aortavæg trækker sig sammen, hvormed aortatrykket igen stiger; dette ses

som den dikrote pukkel (figur 1). Denne ses således i begyndelsen af diastolens

indløbsfase. Der ses et tilsvarende dikrot hak og en dikrot pukkel i a. pulmonalis'

blodtrykssignal. .

Begyndelsen af det dikrote hak markerer altså aortaklappens lukning i hjertecyklus,

dvs. overgangen mellem venstre ventrikels systole og diastole. Når det

måles centralt i aorta betegnes det også incisura (latin, ”skære ind i”). På intensiv-

og anæstesiafdelinger anlægges ofte en arteriekanyle i a. radialis, hvorfra

det perifere arterietryk kan måles. Også på den perifere arterielle trykkurve ses

normalt et dikrot hak, men her er det typisk noget fladere og opstår en smule

senere. Derfor kan den perifere måling kun anvendes som et approksimativt mål

for tidspunktet for lukningen af aortaklappen, eftersom det i højere grad også

afhænger af andre faktorer, bl.a. arteriernes compliance og den totale perifere

modstand.

Højden af den dikrote pukkel svinder normalt lidt ind med alderen samt ved

tilfælde af hypertension og arteriosklerose [13]. På trods af dette kan udseendet

af det dikrote hak og pukkel samt det generelle udseende af arteriepulsen anvendes

som indikator for visse hjertesygdomme, fordi et abnormt udseende af det

dikrote hak f.eks. kan skyldes en delvist defekt aortaklap.

Sundhedsstyrelsen søger studentermedhjælper

Vi tilbyder en spændendearbejdsplads med afvekslende og udfordrende

opgaver, hvor du vil få indsigt i et bredt spektrum af sundhedsfaglige

problemstillinger ogkontakt til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet.

Du vil komme til at arbejde sammen med godt fyrre dygtige

kolleger i et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø med bl.a. samfunds-

og folkesundhedsvidenskabelige kandidater, læger fra en række specialer,

farmaceuter og kontorfunktionærer. Vores arbejdsklima er energisk,

uformelt, og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Arbejdsopgaver vil bl.a.være søgning, bestilling og distribution af

videnskabelig litteratur, korrekturlæsning og udarbejdelse af referencelister

i kliniske retningslinjer og andre publikationer, journalisering,

kopiering og andet forefaldende arbejde. Vi forventer at du har interesse

for enhedens arbejdsområder, og besidder basale færdigheder indenfor

IT, tekstbehandling m.v. Erfaring med søgning af medicinsk faglitteratur

er en fordel.

Vi forventer at du trives i et travlt og tværfagligt miljø, og at du er udadvendt

og god til at skabe relationer. Du skal kunne arbejde selvstændigt

med mange bolde i luften.

Ansættelsen er 10 – 15 timer om ugen og sker i henhold til overenskomst

mellem Finansministeriet og HK/STAT

Læs mere på: www.sst.dk/job.Ansøgningsfristfredag den 29.maj 2013.

Starter din forskningskarriere i denne sommerferie?

Hvis du har interesse i forskning, så har vi et godt tilbud til dig. Du

vil indgå i et team af læger, som arbejder på at bygge en database over

sundhedsvidenskabelig forskning på Københavns Universitet. Vi har

interesse i at evaluere nyttevirkningen af dansk forskning og skal bruge

hjælp til at lave PubMed søgninger. Du vil indgå som en central del af

projektet og vil blive inkluderet i arbejdet med artiklen efterfølgende.

Derudover vil du få muligheden for at lære at skrive din egen artikel som

en del af projektet. Ideelt til bachelor opgave eller OSVAL-2.

Hvis det har interesse, så skriv til

Emil Fosbøl, Læge, PhD på elf@heart.dk

Kardiologisk afdeling B

Rigshospitalet


6

Forsøgspersoner søges:

Dynamiske ændringer i nyrefunktionen under sympatisk nerveaktivering hos raske mænd

med særlig vægt på nyre-adrenoceptor receptor-medierede virkninger.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:

• Er rask

• Er mand

• Er mellem 18 og 35 år gammel.

• Normalvægtig (BMI 18-25)

Vi søger raske forsøgspersoner til at forskningsprojekt hvor vi undersøger nyrens regulering af saltbalancen

under indflydelse af det autonome nervesystem.

Hjertekar sygdomme, herunder primært forhøjet blodtryk er den hyppigste årsag til død på verdensplan.

Den primære regulering af blodtrykket sker via nyrerne, men detaljerne omkring reguleringsmekanismerne

er forsat ukendte.

Det vides at nyrernes funktion delvist er styret af nervebaner, der er uden for viljens kontrol (det

autonome nervesystem). De nyeste behandlings modaliteter indenfor blodtryksbehandling er netop

rettet mod nyrernes nerveforsyning. De nye behandlinger er særdeles lovende, men hvordan de faktisk

virker, er fortsat for store dele uvist. Nøjere undersøgelse af nyrernes nervøse regulering er således

essentiel.

Nervebanerne til nyrerne stimuleres eksempelvis ved blodtryksfald. Dette medfører at nyrerne tilbageholder

salt og væske samt frigiver hormoner, som trækker karrene sammen for således at kunne øge

blodtrykket. Disse mekanismer er ikke fuldt klarlagte, men er centrale i udvikling af forhøjet blodtryk.

Blødning stimulerer på samme måde nyrernes nerveforsyning og kan under kontrolerede forhold

simuleres i en såkaldt lower body negative pressure-device (LBNP). Her suges blod ned i benene via

et undertryk, hvilket aktiverer nyrernes nervebaner og påvirker nyrefunktionen. Under forskellige

grader af negativt tryk og derved varierende påvirkning af nyrernes nerveforsyning, vil vi vha.

sporstoffer måle, hvor i nyrerne tilbageholdelsen af salt og vand finder sted for således at klarlægge

nervernes rolle i nyrernes væskeregulering.

Formål med forsøget.

Forsøgets formål er, at undersøge hvor i nyrerne reguleringen af urindannelsen (med fokus på tilbageholdelsen

af salt) finder sted under forhold der simulerer nedsat blodvolumen.

Der betales et honorar for svie og smerte. Hvis du gerne vil hjælpe de mange kroniske hjertepatienter

og vil høre mere om forsøget, så kontakt os endelig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Godkendt af etisk komité med journalnummer H-1-2012-105.

Kontaktinformation

Casper Petersen

Biomedicinsk institut

Panum instituttet

Blegdamsvej 3B, 12.2.43

Tlf 20888621

Mail: cgrove@sund.ku.dk

AWKWARS

Storyline: PJ

Paint: Mille

Du er pisse irriterende,

Grizzly RRRAAWWW

Du når ikke

Mille til

sokkeholderne

Og hendes flotte mammae

Det ved

du sikkert

ikke engang

hvad

betyder,

lortebjørn

RRAAUWR

annoncer

Man kan jo ikke bruge dig

til en skid

Store PJ med kuglepennen,

vil du ikke være sød at give

Grizzly et par flotte bryster

RAAUW

RRRAAAUUWAAR!!

Forskningsårsstuderende søges:

Til epidemiologiske projekter på Bispebjerg Hospitals

hjerteafdeling

Kardiologisk afdeling Y på Bispebjerg Hospital søger

forskningsårsstuderende til2 epidemiologiskeprojekter

vedrørende: 1) arytmier og pacemaker 2) aortaklapstenose

Vi søger en ambitiøs, forskningsinteresseret medicinstuderende,

som har interesse for kardiologi og lyst til at

bruge epidemiologisk statistik. Erfaring med kardiologi

eller tidligere klinisk ophold på kardiologisk afdeling

er en fordel, men ikke et krav. Det er absolut en fordel

at være fortrolig med internet, regneark og skriftligt

engelsk. Du vil få stillet de nødvendige arbejdsredskaber

til rådighed: bærbar pc, arbejdstelefon, kontorfaciliteter.

Du vil indgå i et aktivt og dynamisk forskningsmiljø

og du kan forvente at blive inddraget i andre forskningsmæssige

opgaver. Ved velgennemført projekt er der

mulighed for fremlæggelse af resultater ved relevante

møder og kongresser samt publikationer i internationale

tidsskrifter.Der kan blive mulighed for udbygning af projektet

ved søgning af videre skolarstipendium eller anden

forskningsansættelse

Løn: 10.000 kr./mdr

Ansættelse: fra 1. juli (eller så snart det er muligt) og 6

måneder frem (med mulighed for forlængelse)

Ansøgningsfrist: 1. juni 2013

Motiveret ansøgning med CV bedes sendt til overlæge

Ahmad Sajadieh

For yderligere information kontakt venligst:

Ahmad Sajadieh, dr.med., overlæge

Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital

(ansvarlig for projekt vedr. artymier og pacemaker)

e-mail: Ahmad.Sajadieh@regionh.dk

eller

Olav Wendelboe Nielsen, ph.d., dr.med, overlæge

Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital

(ansvarlig for projekt vedr. aortaklapstenose)

e-mail: Olav.Wendelboe@regionh.dk

Følg AWKWARS på: awkwarsworld.tumblr.com

Jeg savner mine lange, hyggelige

snakke med min søde veninde

Fuck dig, Grizzly

RRRAAU


Eksamen – tilmelding og afmelding

Her kan du få et overblik over fristerneog reglerne omkring tilmelding, afmelding

og reeksamen.

Tilmelding

Hvis du har tilmeldt dig undervisningen på et semester, bliver du også automatisk

tilmeldt semesterets eksaminer, og du skal derfor ikke foretage dig

yderligere. Hvis du ønsker at tage nogle eksaminer, selv om du ikke er tilmeldt

undervisningen, skal du dog selv tilmelde dig dem.

Selve tilmeldingen sker gennem Københavns Universitets selvbetjeningssystem

på KUnet.Her kan du også kontrollere om dine tilmeldinger er blevet registreret.

Der er muligt at tilmelde sig eksamen i perioden 15. august til 15. september i

efteråret og 15.

januar til 15. februar om vinteren/foråret.

Framelding

Hvis du fortryder en eksamenstilmelding kan du afmelde eksamen senest 7 dage

(inkl. lør- og søndage) inden dagen hvor eksamen afholdes. Vær opmærksom på

at såfremt du afmelder eksamen, så har du ikke mulighed for at gå op før næste

semester, da man skal have deltaget i en ordinær eksamen for at kunne deltage i

en reeksamen. Derfor er det en god ide at tale med en studievejleder, inden man

afmelder eksamen.Afmeldingen sker på KUnet.

Syge-/ reeksamen

Hvis du vil tilmelde dig reeksamen skal det ske i sidste hele uge af juli eller

første hele uge af februar. Man kan tilmelde sig, hvis man tidligere har deltaget

i samme eksamen, eller hvis du har været syg til den ordinære eksamen og kan

fremvise en lægeerklæring. Tilmeldingen sker på KUnet.

Det er ikke muligt at framelde en reeksamen.

Du kan læse mere om eksamen påwww.KUnet.ku.dkmine enheder bachelor/

kandidat medicin eksamen

Hvor kan jeg komme i klinik?

Har du altid undret der over, hvor man kan blive kastet hen på kliniksemes-

Har trene? du altid Her undret har du der en over, oversigt hvor man over kan de blive enkelte kastet hospitaler hen på kliniksemestrene? der er anvendt Her på har de du en

oversigt semestre, over hvor de enkelte man er hospitaler i klinik. der er anvendt på de semestre, hvor man er i klinik.

Der tages forbehold for fejl og ændringer. For yderligere oplysninger om holdsætning på de enkelte

semestre Der tages kontakt forbehold venligst for den fejl relevante og ændringer. holdsætningssekretær For yderligere ved oplysninger StudieServiceCenteret. om Deres

kontaktoplysninger holdsætning på de findes enkelte på denne semestre side: www.KUnet.ku.dk kontakt venligst den mine relevante enheder holdsæt- bachelor/kandidat

medicin ningssekretær Kontakt. ved StudieServiceCenteret. Deres kontaktoplysninger findes på

denne side: www.KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin

På -> denne Kontakt. hjemmeside kan du også finde undervisningsplaner og rulleskemaer for efteråret 2013

Dispensation På denne hjemmeside for særlig holdsætning kan du også skal finde være SSC undervisningsplaner i hænde senest d. 1. juni og rulleskemaer

2013.

for efteråret 2013

Med venlig hilsen,

Studievejledningen

Dispensation for

for

særlig

Medicin

holdsætning skal være SSC i hænde senest d. 1. juni

2013.

Med venlig hilsen,

studvejl Studievejledningen 5-1a Hvor kan jeg komme for i klinik Medicin

Hvor kan jeg komme i klinik?

Hospitaler der anvendes til

1., 3., 4. og 6. semester på kandidatuddannelsen i medicin

Studievejledningen for Medicin

Hospital

Hvilke

semestre

Forkortelse af navn

Amager Hospital 1 + 4 AH

Ballerup Psykiatrisk Center 4

Bispebjerg Hospital 1 + 2 + 4 + 5 BBH

Fjorden Regionssygehus, Roskilde 4

Frederiksberg Hospital 1 + 4 FRH

Frederikssund Hospital 3

Gentofte Hospital 3 + 5 GEN

Glostrup Hospital 1 + 4 + 5 GLO

Halmstad Sygehus, Sverige 3 HALM

Herlev Hospital 1 + 2 + 4 + 6 HER

Hillerød Sygehus 3 + 4 + 6 HILL

Holbæk Sygehus 3 + 6 HOL

Hvidovre Hospital 2 + 3 + 4 + 6 HVH

Køge Sygehus 3 + 5 RASK

Nykøbing Falster Sygehus 3 NF

Næstved Hospital 1 + 4 + 6 NÆ

Rigshospitalet 1 + 2 + 4 + 5+6 RH

Roskilde Sygehus 3 + 4 + 5 + 6 RAS

Rønne Hospital, Bornholm 3 RØN

Sct. Hans Psykiatrisk Center, Roskilde 4

Slagelse Sygehus 1 SLA

Vordingborg Psykiatrisk Skadestue 4

studievejledningen

Ordblind og eksamen

Tilmelding til næste semesters undervisning

7

Er du ordblind og frygter du, at det vil påvirke dine resultater ved de skriftlige

eksaminer? Så har Universitet en række tilbud til dig, som kan hjælpe dig

igennem eksaminerne. Eneste krav er, at du kan dokumentere din ordblindhed.

Ordblindhed kan være et stort problem i forbindelse med de skriftlige eksaminer.

Ordblindhed kan påvirke din evne til at formulere dig på en sådan måde, at

man ved en skriftlig eksamen ikke opnår en karakter, der svarer til ens faglige

niveau. På den baggrund har universitetet en række tilbud til dig.

Kontakt studievejledningen eller kig ind påwww.KUnet.ku.dk -> mine enheder

-> bachelor/kandidat medicin -> undervisning -> funktionsnedsættelse SPS,

hvis du mener disse tilbud kunne hjælpe dig i dit studie, eller følg linket fra

vores hjemmesidewww.KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat

medicin -> kontakt -> studievejledning.

Du har desuden mulighed for at søge en dispensation til at få 25 % ekstra tid

til dine eksaminer. Blanketten til dispensationsansøgningen finder du på www.

KUnet.ku.dk -> mine enheder -> bachelor/kandidat medicin -> blanketter.

Blanketten hedder ”dispensation om andet på medicin uddannelsen”.

På computerne til eksamen er der desuden installeret ordblindeprogrammet

"Vise ord" med ordbøgerne Dansk Stor, Dansk Mellem, Anatomi og Medicinske

Fagudtryk.

Du skal, hvis du er ordblind, kunne dokumentere det med en dysleksitest fra en

offentlig institution. Testen må højst være et år gammel. Dette gælder også for

svenske og norske studerende.

- Studievejledningen for Medicin

Gravid og eksamen?

Hvis du er gravid eller ammer et barn, kan du få bevilget ekstra tid til dine

eksaminer.

Er du i sidste trimester af din graviditet, får du ekstra tid til din skriftlige

eksamen, hvis den varer mere end 2½ time. Du skal henvende dig på eksamenskontoret

senest 14 dage før eksamen, medbringende vandrejournalen.

Er du gravid i første eller andet trimester og har særlige graviditetsgener, kan

du søge om forlænget tid til skriftlig eksamen. Graviditetsgenerne skal dokumenteres

med lægeerklæring, i dette tilfælde er vandrejournalen ikke nok. I

studievejledningen kan vi hjælpe dig med at udfærdige en dispensation.

Hvis du skal amme et barn der er under 6 måneder gammelt, kan du også få

bevilget 25 % tidsforlængelse til din eksamen, hvis den er af over 2½ times

varighed.

Læs mere på KUnet.dk, under Mine Enheder, Kandidat eller Bachelor i

medicin, uddannelsens forløb, barsel og orlov.

Du finder blanketten til at søge en dispensation via www.KUnet.ku.dk -> mine

enheder -> bachelor/kandidat medicin -> blanketter.

- Studievejledningen for Medicin

Du skal aktivt tilmelde dig næste semesters undervisning. Det sker på selvbetjeningen

på KUnet. Hvis du skal på et semester, hvor du skal prioritere rul

og hospitaler, kan du se en oversigt over de forskellige rul på KUnet. Her kan

du også se, hvilke hospitaler du kan prioritere imellem. Gå hen under ”mine

enheder” og tryk ”kandidat/bachelor i medicin” -> ”undervisining” -> ”undervisningsplaner”

for at se undervisningsplaner.

• Tilmeldingsperioden er 15. maj - 1. juni 2013.

Når du tilmelder dig et semesters undervisning bliver du også automatisk

tilmeldt eksaminerne på det pågældende semester.

Hvis du skal søge en dispensation om særlig holdsætning til efterårsundervisningen

er ansøgningsfristen også d. 1. juni. Kontakt Studievejledningen, hvis

du er i tvivl om din ansøgning, se på www.KUnet.ku.dk -> mine enheder ->

bachelor/kandidat medicin holdsætning og særlig holdsætning

Hvis du ønsker at dele semestret op, skal ansøgning om deling af semester være

indsendt inden d. 1. august.

• Fortryder du din tilmelding skal afmelding ske senest 1. august

2013.

Hvis der er yderligere spørgsmål om holdsætning, kontakt Studieservicecenteret

www.KUnet.ku.dk -> Mine enheder -> Bachelor/Kandidat medicin ->

Kontakt -> Studieservice.


8 basisgrupper ”LÆGER

Dermatologisk & Venerologisk Case

En homoseksuel 20-årig mand møder i dermatologisk

ambulatorium efter henvisning fra egen læge pga.

multiple 2-3 mm. erytematøse papler på trunkus og

proksimalt på ekstremiteter (se billede). Patienten har

to mdr. tidligere været til festival i Berlin, men ellers

ingen udenlandsrejser. Der foreligger ingen familieanamnese

med hudsygdomme og patienten er ikke kendt i

dermatologisk regi. Seksuel debut som 17-årig.

Hvilken af de følgende tre diagnoser er sand?

1) Guttat psoriasis

2) Sekundær syfilis infektion

3) Akut HIV-eksantem

Svar: 2) Sekundær syfilis infektion (Treponema Pallidum) som overføres ved seksuel kontakt, behandling: Penicillin depot

eller doxycyclin. Forkerte svar: 1) Guttat psoriasis forekommer ikke på hånd og foldflader, 3) Akut HIV-eksantem forekommer

oftest i ansigt og på øvre del af trunkus.

Casen er udarbejdet af basisgruppen Dermis (Dermatologisk Interesserede Studerende)

F o r e d r a g o m d e

Intern Medicinske specialer

Hæmatologi:

Et speciale hvor targetterende behandlinger

har været prognoseforbedrende.

Daniel El Fassi

1. Reservelæge

Ph.d.

Ansat på Rigshospitalets

hæmatologiske klinik.

28. maj 2013, kl. 17.00 i lille mødesal

Temamånedsmøde - Hæmatologi

Denne gang vil Daniel El Fassi, Ph.d. i hæmatologi, fortælle om

specialet, herunder hvordan targetterede behandlinger særligt har

været prognoseforbedrende.

Alle er velkomne og der vil naturligvis være kaffe

og kage.

Vel mødt!

I KRIG”

Kom til semestrets sidste foredrag hos

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske

Selskab

tirsdag d. 21. maj kl. 16.15 i mini-auditorium

29.01.30.

Er du midt i eksamenslæsning og har brug for at

drømme dig væk til en dag hvor du kan komme ud

og hjælpe hvor det virkelig brænder?

Savner du også traumedagene? Kunne du ikke

få nok af Finn Warburgs oplæg om sprængningsskader?

Eller er du bare ærgret over, at du

ikke var med?

Så har du nu chancen for at høre om, hvad det vil

sige at være "læge i krig" derude hvor bomberne

flyver om ørerne på én når (anæstesi)læge Bitten

Dybdal kommer og fortæller om livet som udsendt

læge i forsvaret.

Foredraget er åbent for alle - både SATS'ere og

ikke-SATS'ere. Så har du brug for lidt action midt

i læseferien, så tag din læsemakker i hånden og

kom forbi!

SATS opfordrer til grill-hygge bag studenterhuset

efter foredraget!! :)

Kick-off arrangement

med Panumrunners!

Hurtigere... HURTIGERE... HURTIGERE!!! Vil

du også være hurtigere? (ja selvfølgelig vil du

det). Du ved, at det kræver træning, men

hvordan? Og hvorfor ? Måske du kan finde svaret

i "Aktiv

Træning" eller andre blade... ELLER du kan

komme til SIMS-undergruppen PANUM-runners'

arrangement, hvor læge Bo Belhage fortæller om

hvordan man skal træne, hvad der sker under

konditionstræning, og hvorfor hans træningsplan

virker. Sidste semester afholdt SIMS et lignende

event med Bo, som var en KÆMPE succes for

tilhørende !

Arrangementet kommer til at foregå torsdag d.

23. Maj klokken 16 på Panum i Mini auditorium 1

29.01.30 – find arrangementet på facebook og

tilmeld dig!

Åbningstiderne for Studievejledningen for Medicin:

Åbningstiderne for Studievejledningen fo

Dage Telefontid Træffetid

Mandag 15.00 – 19.00 15.00 – 19.00

Tirsdag 17.00 – 18.00 15.00 – 17.00

Torsdag 09.00 – 12.30 09.00 – 15.00

Studievejledningen for Medicin har faste træffe- og telefontider h

velkommen til at sende os en mail eller at ringe og forhøre dig om

medicin@sund.ku.dk

Studievejlederne for Medicin:

Natasja Tholstrup Bomholdt

Sedrah Arif Butt

Pernille Heimdal Holm

Helene Lund-Sørensen

Christine Sävervall

Studievejledningen for Medicin har faste træffe- og telefontider hver uge. Ønsker du at

snakke med en bestemt studievejleder i træffe- eller telefontiden, er du velkommen til at

sende os en mail eller at ringe og forhøre dig om, hvornår du kan snakke med den pågældende

studievejleder. Vores mailadresse er: studievejl-medicin@sund.ku.dk

Studievejlederne for Medicin:

Natasja Tholstrup Bomholdt

Sedrah Arif Butt

Pernille Heimdal Holm

Helene Lund-Sørensen

Christine Sävervall

Du finder Studievejledningen for Medicin i lokale 33.4.08 eller 10 (bygning 33, 4. sal,

lokale 8 eller 10).

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledningeller du kan ringe til os

på: +45 28 75 70 89.

Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vores åbningstid og afvente en

ledig tid!

Du finder Studievejledningen for Medicin i lokale 33.4.08 eller 1

Personlig samtale kan bestilles via www.medicin.ku.dk/vejledn

Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at møde op i vore

International vejledning:

Vi er på kontoret i bygning 33.4.22 alle hverdage, undtagen tirsdag, hvor du er velkommen

til at komme forbi eller ringe. Vi kan dog af og til være til møder, så hvis du vil være

sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale pr. mail/telefon.

Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for information om:

• Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa

• Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk land

• Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan

Kontakt Anna Roe Rasmussen (anna.roe.rasmussen@sund.ku.dk) for information om:

• Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa)

• Selvarrangerede studieophold

International vejledning:

Vi er på kontoret i bygning 33.4.22 alle hverdage, undtagen tirs

hvis du vil være sikker på at fange os, kan du evt. lave en aftale p

Kontakt Eva Maryl (evma@sund.ku.dk) /tlf. 35 32 75 28 for info

Erasmus-udvekslingsaftaler til studieophold i Europa

Nordplus-udvekslingsaftaler til studieophold i et nordisk la

Oversøiske aftaler i Brasilien og Japan

Kontakt Anna Roe Rasmussen (anna.roe.rasmussen@sund.ku.dk

Oversøiske aftaler i USA (Vanderbilt, Cornell og Iowa)


Forskningsåret

"Skal du i gang med et forskningsår? Inden du siger ja til at starte et forskningsprojekt,

er det en god ide at få afklaret nedenstående punkter, fx ved et

møde med din (måske) kommende vejleder og medvejledere:

Vejleder:

Hvor tit forventer du, at din vejleder har tid til at mødes? Er der mulighed

for sparring med andre på afdelingen, fx i form af ugentlige møder, vejledermøder

for hele afdelingen o.l

Miljø:

Hvor skal du sidde og hvordan miljøet er på afdelingen. Er der andre

forskningsårsstuderende? Ph.D.studerende? Er der sociale arrangementer?

Får du en pc med de nødvendige programmer? Hvad har afdelingen ellers til

rådighed mht. gennemførslen af projektet?

Løn:

Hvad er strategien mht. aflønning? Hvilke fonde skal I søge og hvad skal I

gøre, hvis I ikke får penge? Husk at man skal være ude i rigtig god tid, hvis

man både skal have en færdig protokol og søge penge, så der er løn, når

forskningsåret påbegyndes

Ferie:

Hvordan skal/kan ferie afholdes?

Publicering og forfatterskaber:

Får du et projekt, hvor du selv kan blive førsteforfatter? Hvad med medforfatterskaber?

Find eventuelt PUFFs vejlederkontrakt på vores hjemmeside puffnet.dk"

SÅ ER DET TID TIL NÆSTE MÅNEDSMØDE I IMCC EXCHANGE&

RESEARCH EXCHANGE!

Tænker du, at du gerne vil ud på udveksling en måned i forbindelse med

studiet?

Har du lyst til at være med i en super hyggelig basisgruppe, og høre lidt mere

om udveksling og lære en masse søde mennesker at kende?

Så kom til månedsmøde tirsdag den 28. maj kl. 17.00 i studenderhuset i

storemødesal.

Til dette månedsmøde vil der også være information omkring ønske-exchange

– hvis man gerne vil have et klinisk ophold i et land, vi endnu ikke samarbejder

med. Derudover vil der også være informationer omkring deadlines for

næste sommers exchange ophold.

Alle nye er velkommen! Der vil være masser af lækre snacks, kage og kaffe!

Vi glæder os til at se dig i studenterhuset!

NorWHO

The first Nordic simulation of the World Health Assembly

Theme: Mental Health

Date: August 7-10, 2013

Place: Copenhagen, Denmark

Who: 200 students from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. And YOU?

Want a first-hand experience on how the WHO works?

NorWHO is an opportunity for you and your friends to put your negotiation skills to the test and

experience how international guidelines on global health are reached within the WHO setting.

The conference will simulate the debating and decision-making processes preceding and during

the annual World Health Assembly of WHO with the aim of reaching a final set of guidelines on

how to deal with Mental Health worldwide. The World Health Organisation is an agency of the

United Nations and was originally established in 1948 focusing on the prevention and control of

diseases of international concern and has since worked on raising the level of health globally.

Today the WHO resembles an understanding of health as being a shared responsibility, involving

equitable access to essential care and collective defence against transnational threats.

How will this go down?

When registering you choose what role to play. You can either represent a UN member state, a

non-governmental organisation, a pharmaceutical company, the press or have an official position

as vice-chair or secretary during the simulation. Through regional meetings, plenary sessions and

lobbying, your aim as a delegate is to ensure that the interests and views you represent are heard

and included in the final resolution on Mental Health. In addition to the simulation, NorWHO will

have international lectures and trainings on various global health diplomacy skills. This is done to

equip participants with the tools required to get the most out of the simulation and provide

maximal outcome of the experience.

No previous experience is needed except the wish to be with fellow vikings and learn a lot.

Prior to the conference you will prepare a position paper of the profile of your role, which will be

uploaded at our website for other participants to see. The first regional block will be based on this

position paper. We will provide a reading list of inspirational reports, articles etc. about the theme and

global health governance.

Learn more and register!

Registration at www.norwho.com

Like and follow us on Facebook: www.facebook.com/Norwho

Any questions: NorWHO@imcc.dk

basisgrupper

Skal du rejse i sommerferien og efterlader du en tom bolig i KBH, som du gerne vil

tjene lidt penge på? SÅ SE HER!

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i sommerferien, så hvorfor ikke være så generøs, at leje den ud til en

medicinstuderende fra udlandet?

Ved at gøre dette udfører du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash-

helt præcis 1600 danske kroner per studerende, i en måned.

Kravene til værelset/lejligheden er følgende:

₪ Skal have en seng eller sovesofa

₪ Adgang til bad

₪ Adgang til køkken

Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er superinteresseret, eller blot ønsker mere info,

så er det nu du skal skrive til .

Hvis du ikke skal ud at rejse denne sommer, har du i stedet chancen for at blive buddy for en

medicinstuderende, der kommer til København.

Hvad får jeg ud af dette tænker du? Jo, der er faktisk rigtig mange fordele! Du

får mulighed for at:

₪ Lære en ny kultur at kende

₪ Få et langvarigt venskab med en/flere fra udlandet

₪ Få nye venner på facebook

₪ Forbedre dine sprogkundskaber i fx spansk, fransk eller arabisk

₪ Og vigtigst af alt; mulighed for at komme med til en masse AWESOME fester

Dette lyder jo helt vildt fedt, and who wouldn’t like more friends from abroad?! Du kan ikke vente med at

blive buddy men nu popper endnu et spørgsmål op i dit hoved, ”hvad SKAL en buddy?” – Jo, en buddy skal;

₪ Hente den udenlandske studerende fra nærmeste metro og følge dem til deres bolig

₪ Følge dem til afdelingen på hospitalet den første dag

₪ Tjekke lejligheden, når den studerende tager afsted igen.

Hvis du gør dette, er du en rigtig god buddy, men hvis du bruger mere tid end dette, vil den udenlandske

studerende blive meget glad!

Hvis du gerne vil være en rigtig god buddy eller bare en god buddy, så fat pennen og send en brevdue,

flaskepost, signalflag eller et røgsignal nu!

Vi foretrækker dog, at du sender en e-mail til


Mange kærlige hilsner fra

IMCC Exchange & IMCC Research Exchange-

København

NorWHO

The first Nordic WHO assembly simulation

7th- 10th of august 2013

NorWHO is an opportunity for you and your friends to try to work as global

decision makers this summer.

Want to get together with students from the fields

of Medicine, Law, Economy and Social Science?

Register for NorWHO and meet the 199 others from Denmark, Iceland, Finland, Norway and

Sweden who also did.

Want to experience how the UN works?

Register for NorWHO as a UN nation, a NGO, a pharmaceutical company or as another civil society

organisation and get your voice heard in the making of international working guidelines on a Global

Health issue.

Want to learn ways of Global policy making

and get individually designed skills training?

Register for NorWHO and get international lectures and workshops in correspondence with

professional UN plenary sessions and regional meetings.

Graphic design by Christine Ringsmose . www.ringsmose.com

Theme Mental Health

Place Copenhagen

Price 60 €

Register and updates at

www.NorWHO.com

or on Facebook

9


10

Kære pigespalte

Jeg har et problem som måske forekommer Jer

lidt banalt, men som fylder meget i min verden.

Ser I, jeg har mødt denne her fyr på bib, som jeg

synes er ret sød, og som jeg er begyndt at snakke

lidt med. Til sidste fredagsbar fortalte en af vores

fælles bekendte mig, at han vist ser en fra mit

semester, men da jeg ikke ville virke for interesseret,

spurgte jeg ikke mere ind til det. Siden da

er det jo blevet eksamensperiode, og jeg ser ham

på biblioteket hver dag og er blevet stadig mere

intresseret. Han smiler altid til mig, når han ser

mig, og vi snakker også engang i mellem, men

han har aldrig inviteret mig ud eller noget og

derfor er jeg lidt i tvivl om hvad jeg skal lægge

i det. Nu har en af mine veninder foreslået mig,

at jeg skal tage det første skridt og invitere ham

på kaffe, eller i hvert fald give en øl til eksamensfesten,

men jeg tør ikke, så længe jeg ikke ved,

om han ser en anden. Jeg kender mange af hans

venner men tør ikke rigtigt spørge dem, fordi jeg

ikke vil have, at de skal fortælle ham, at jeg er

interesseret i ham. Pigen, som jeg tror han ser, går

på mit semester, og jeg kender hende ikke så godt,

eller nogle af hendes veninder, så jeg kan heller

ikke spørge dem, uden at indrømme at jeg er

interesseret i ham. Så det problem, jeg vil bede Jer

hjælpe mig med at løse, er; hvordan skal jeg finde

ud af, om han ser en anden, uden at han finder ud

af at jeg er interesseret i ham?

Kys og kram fra Fie

Tjen penge uden problemer

Af Søren ’Ondskab’ Ondskabsson.

Det er snart sommer og sommer er dyrt. I en stressende hverdag er det hårdt

at tjene penge så jeg giver her fuldt afprøvede ideer videre til hvordan du nemt

og let kan tjene ekstra penge til Roskilde-billetten eller den nye bikini du altid

har drømt om ved blot at udnytte hospitalssystemet indbyggede smuthuller og

ligegyldighed.

Vi starter i de små: Det er alment kendt at især ældre mennesker ikke altid har

passet godt på deres tænder og at de derfor ofte har fået lavet fyldninger af guld.

Ønsker du at profitere på dette skal du blot bruge to ting:

1: kraftig bedøvelse og/eller lade døden indtræffe

2: middelkraftig elektromagnet, gerne i omegnen af 2-3 Tesla.

Nu er du klar til at rive de gamle bisser ud og sælge guldet til en god guldsmed.

Virker ovenstående makabert da er næste forslag helt uden ofrer. Pårørende til

døende patienter er utroligt nemt påvirkelige, brug dem til at starte en ny religion

hvor du er Jesus’ bror/genfødt Buddha/Tom Cruise eller andet belejligt pjat

(husk at flerkoneri skal være tilladt). Hvis du mangler ideer til hvordan du tjener

penge på lydige undersåtter, benyt da den Katolske kirke, DR eller Scientology

som forbillede. Du kan eksempelvis sælge afladsbreve, udskrive urimelige skatter

for produkter ingen bruger alligevel eller lave fuldstændigt ligegyldige kurser

hvor man lærer nonsens begreber om værdier du opfandt en tåget morgen mens

de sad på toilettet. Husk altid at verdenshistorien er fyldt med ideer til god profit.

Har du ikke karisma til at starte din egen kult eller held til at finde en posterboy

som Jim Jones, da er tricktyveri en fantastisk plan B og nærmest uden risiko.

Har du ikke morale til at stjæle så direkte som kirken gør, da er der altid

mulighed for en ung, smuk, næsten-doktor for at manipulere den døende til at

efterlade dig alt i et testamente. Husk at dette er en offerløs forbrydelse!

Hvis du ikke kan lide at overfører værdier fra en levende person til en bankkonto

der tilfældigvis står i dit navn da skal du blot huske at legemer er mange, mange

Pigespalte

Pigernes svar

Kære Fie. Vi synes absolut ikke at det er et

banalt problem, du har. Tværtimod er det meget

relevant, og vi er sikre på, at der er mange andre

piger på Panum, som har udset sig én i bib, og

spekulerer på, om han er ledig – især nu hvor det

er eksamens periode, og mange får lyst til at have

en lille bib-flirt, for at gøre de lange læse dage

lidt mere spændende, hihi. Vi har diskuteret dit

problem meget her på redaktionen, og håber, at

du kan bruge nogle af vores forslag

Tag hans mobil

Du skal sætte dig ved siden af ham i bib en dag,

og sørge for at hviske rigtigt meget til ham, så

dem omkring Jer tror I kender hinanden rigtigt

godt. Når så han går ned efter kaffe skal du

tilbyde at passe på hans ting – så har du frit lejde

til at nuppe hans mobil mens han er væk, og

tjekke hans beskeder – hvis han har sine indbakke

fuld af beskeder fra hende er du ikke i tvivl

”Follow my friends” app’en

Det er så genialt, at der faktisk er lavet en app

med det formål at man kan udspionere sine

venner. Du skal jo selvfølgeligt lige få ham til

at godkende, men du kan jo give det påskud, at

du og dine venner har hentet app’en så I kan få

dårlig samvittighed over for hinanden når i ikke

sidder på bib, og om han vil være med.

Udnyt holdets ”outsider”

Hvis ikke du selv vil spørge en af hans venner, om

han ser hende fra dit semester, så få en anden til

at gøre det – ”denne anden” kunne f.eks. være

outsideren fra dit hold (alle hold har en outsider).

Hun vil helt sikkert gerne gøre noget for at

komme ind i varmen hos og dine veninder, så hvis

du bare understreger hvor god en veninde hun

ville være, kan hun helt sikkert overtales.

Tag chancen

Hvis nu han rent faktisk ser hende fra dit semester,

er det jo ikke endbetydende med, at han ikke

kan vindes over på din side. Til eksamensfesten

skal du sørge for at se rigtig godt ud, og så bare gå

over til ham og skrug helt op for charmen – hvis

du samtid køber 10 shots som du forslår at I deler

har du helt sikkert bedre odds.

Drengnes svar

Det er et fucking

banalt problem. Tag

dig sammen og spørg

ham om han parrer

sig med nogen på fast

basis. Hvis han er

en kæmpe douche vil

han stolt proklamere,

hvor effektiv han er

i sin søgen efter reproduktionstræning,

og fortælle dig ALT

om sine natlige eskapader

med en pige,

som du HELT sikkert

kender, og HELT sikkert

er lækrere end

dig. Hvis han ikke er

en kæmpe douche, så….

Nå nej, alle mænd er

kæmpe douches. Held

og lykke – du skulle

have været mere

slutty fra start af!

hjælp til din skrantende økonomi

penge værd. Følgende hjemmesider lister alle lokale aftagere af legemsdele:

Amputeeheaven.org (non-profit organisation for folk med lyst til falske lemmer,

det er især populært med legemer fra eksotiske verdensdele), onespleenisneverenough.com

og lookhowmanyhandsdaddyhave.com

Når folk dør har de som regel bolig og bil og du kan uden problemer dække

over dødsfaldet i mindst 24 timer hvis du er dygtig og lidt heldig (især i udkants

Danmark er dette uhyre nemt). Tricket her er at finde en god tyvebande til at

hjælpe dig, personligt kan folk fra Mjølner parken anbefales mens Gjellerup bør

undgås. Nu er du klar til at sende tyve til boligen. For ekstra indtægter sælg da

bil til Østeuropa. Albanien er glimrende aftagere af især Mercedes, mens lande

som Kroatien elsker BMW og Audi. Hvis den afdøde ikke har kvalitetssans nok til

at have en tysk bil, da er Indien og det nordlige Afrika stensikre på at give en god

pris på en lettere brugt bil. Benyt dig af større rederier som Maersk og J-Lauritzen

til nemt og billigt at sende dine stjålne biler med container ud i verden.

Sidst men ikke mindst, hvis du nogensinde har set det fabelagtige Friends på

Tv2 og været vagt på Hillerød psykiatrisk afdeling så ved du at det er cirka er det

samme. Sælg ideen om at genindspille hele episoder af Friends med psykisk syge

som Ross, Rachel og alle de andre. Her er en udførlig guide til hvordan:

• Step 1: sælg ideen (Kanal 4 er at foretrække, men er de imbecile,

stupide, kortsigtede, moralske vogtere, da er TLC et glimrende alternativ, om end

deres budget er noget mindre)

• Step 2: Lad morskaben begynde

• Step 3: profit

Vi håber du vil benytte disse nemme råd til at få en god sommer. Husk en rig

læge er en glad lære og en glad læge er en bedre læge.


Horoskoper

af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Nu er eksamen ved at være nær, og som altid er

stjernerne der til at vise vejen. Glem alt om eksamensstress,

det hele er alligevel forudbestemt.

Vandmanden

20. jan. - 18. feb.

Du beslutter dig for at sætte læsningen et gear op, og

selvom det er op ad bakke, så kommer du svedende og

prustende over på den anden side. Desværre trækker

du årtiets Bat-shit-loco eksamens, hvori der kun

stilles spørgsmål i forskningsrelaterede artikler fra

sidste maj og pensum fra andre semester. Du vælger

at drikke fjorten guldøl i respons på dette.

Fisken

19. feb. - 19. marts

Du forsøger at tegne og male dig igennem læsningen

på bedste Rudolf Steiner stil. Det er en moderat succes,

og om end ikke andet bliver du vildt god til at

tegne hænder. Og det er ellers sygt svært at tegne

troværdige hænder.

Vædderen

20. marts - 19. april

Du læser så meget som du kan overskue, og du får

en eksamenskarakter, der på alle måde afspejler dit

arbejde og dine egenskaber.

Tyren

20. april - 20. maj

Du beslutter at ordne al eksamenslæsning ved hjælp

af sleep teaching. Du finder medicinsk kompendium

på lydbog (skriv til mok@mok.dk hvor du fandt

det, vi har ledt for evigt) og begynder at sove med

hørebuffer. Ved et tilfælde kommer du til at sætte

"Milkshake" på repeat en aften og kan derefter kun

svare "Damn right, it's better than yours" på alle

eksmaensspørgsmål. Hvis du skal op til TPK bliver

det en fordel.

Tvillingen

21. maj - 20. juni

Du får 7 uanset hvad. Længe leve middelmådigheden.

Krebsen

21. juni - 21. juli

Din eksamenslæsning er præget af en ubegrundet og

nærpsykotisk oplevelse af at du nok skal klare den

Horoskoper

1111

no matter what. Dit lave panik-niveau forvirrer og

skræmmer dine medstuderende.

Løven

22. juli - 22. aug.

Eksamenslæsningen vil være domineret af en facination

af farven blå. Hvis du har blå bøger, vil dette

naturligvis hjælpe på læselysten, hvis ikke kan du

med fordel male dine bøger. Blå.

Jomfruen

23. aug. - 22. sep.

Du læser overraskende meget. Motivationen er i

top, og du har aldrig opblevet at have så bred OG

dyb indsigt i pensum. Du går til eksamen med godt

mod, og laver, hvis du selv skal sige det, en pissegod

besvarelse/fremlægglse. To dage efter eksamen finde

du ud af at det var det forkerte fag og/eller semester.

Vægten

23. sep. - 22. okt.

Du oplever at runesten er meget mere interessante

end dit nuværende pensum. Du scorer nogle billige

point til eksamen med en velplaceret refereance til

Gorm den Gamle.

Skorpionen

23. okt. - 21. nov.

Din eksamenslæsning er gået totalt i stå. Prinært

pga. din totale ligegyldighed omkring resultatet af

forestående eksamen. Seriøst, det betyder noget hvor

god karakter du får! Tag dig nu sammen! Aj, fuck it,

det er for sent nu. Nyd dit -3.

Skytten

22. nov. - 20. dec.

Din læseferie er domineret af nogle meget lange

alkohol-inducerede blackouts. Dagen før eksamen

bladre du igennem et par gamle eksamenssætog ser en

video på youtube om noget ny forskning. Du luck'er

totalt ud og gætter dig til et 12-tal (10-tal hvis du

kommer op på en torsdag, da du den dag er fuld igen).

Stenbukken

21. dec. - 19. jan.

Du forsøger at bestå eksamen ved at på bedste Geneser

vis, at vrøvle dig igennem eksamen. Du formår

at fylde treogtredive sider med velformuleret nonesens

og scorer dig et solidt 12-tal for dit besvær. Du

har tydeligvis knækket koden.


12Tilmeld

dig undervisningen, din klovn!!

12

Er du tilmeldt undervisningen næste semester?

af Jonas/MOK-red

- hvis ikke, så se at få det gjort, for du kan få en lang

(klovne)næse, hvis du glemmer det.

Der er rigtig mange studerende, der gennem tiden har

fået ørene i maskinen og glemt at tilmelde sig undervisningen

rettidigt... Nogle af dem har været forholdvis tilmeldt!

heldige og er blevet holdsat for sent, men er til gengæld ikke

endt på deres stamhold. Andre har været så uheldige at måtte holde tvungent

semesterfri.

Du har fået en mail på det der KUnet

Ja det er jo sådan, at man er forpligtet til at følge med i, hvad der sker i

en ellers ret kedelig indbakke på KUnet, hvor medier

som universitetsavisen, eksamenskontoret, SUNDbygge-info

og Ulla Wewer (et medie?) har ret

til at spamme din indbakke. Her står der noget

alá "Tilmelding til undervisning foregår fra 15.

maj til 3. juni"... Så husk nu at gøre det før din

læsemakker..!

Så skal man læse om de forskellige rul (hvis

man er nået langt på studiet)

Under "mine enheder" kan man klikke på "kandidat/bachelor i medicin" og videre ind

på "undervisningsplaner"... Her kan man så blive lidt mere forvirret over de gigantstore

rulleskemaer... Men fat mod, man behøver ikke prioritere dem allesammen, hvis

man fx godt kan lide togture til Næstved, Vordinborg eller

Frederikssund.

På selvbetjeningen skal man gå med livrem og seler

Så skal man gå ind på "selvbetjeningen" og trykke på " Indskrivning,

Undervisning & Eksamen"... Her skal du lige

skrive dit login EN gang til, så KU kan være helt sikre

på du ikke er hacker... Når du har gjort dette, kan

beskeden " Din browser er ikke sat op

til at acceptere cookies! - STADS

Selvbetjening kræver at browseren

er sat op til at køre med cookies

for at fungere ordentligt..."... Fat

mod... prøv at logge ind et par gange

mere, så plejer det at virke... Så klikker

Ja

jeg er

tiværtifald

Jeg

taster dine

tilmeldinger ind i

systemet med næsen og

tungen!

du på "undervisning" og "tilmeld" og så prioriterer du bare

p å livet løs... Husk at tjekke, at du

Den

får en bekræftelsesmail på,

her øl smager at du har tilmeldt dig.

underligt. Måske jeg skulle Det er nemlig det eneste

bevisbyrde, du har på, at

tilmelde mig undervisningen i

du har gjort, hvad du

stedet?

skulle, såfremt din tilmelding

bliver lost in (cyber)space...

Hvilket angiveligt er sket for flere studerende

gennem tiden.

Så husk nu at tilmelde dig inden d. 3

juni og held og lykke med eksamen ;-)

More magazines by this user
Similar magazines