beskrivelse af digital løsning til Skeletter fortæller

mmex.dk

beskrivelse af digital løsning til Skeletter fortæller

Ipad-projektet “Skeletter fortæller” - en procesbeskrivelse

Hardware

Fire Ipad 2 uden 3G-netværk anvendt som stationære kiosker.

Tidsforbrug

Produktion af indhold i form af tekst og tilvejebringelse af egnet billedmateriale: 90%

af tiden.

Opsætning og opbygning af interaktion: De sidste 10 %.

Software

Adobe Indesign: En layoutskabelon blev udarbejdet i Indesign. I denne skabelon

blev tekst og billeder sat op. Siderne blev lavet til et samlet PDF-dokument. Til

udarbejdelse af dokumentet vil programmer som Word, Powerpoint eller Keynote

ligesåvel kunne bruges, men resultatet bliver derefter.

Acrobat Pro: Det færdige Pdf-dokument blev åbnet i Acrobat Pro hvor links mellem

de forkellige sider i dokumentet blev oprettet v.h.a. en drag-funktion i programmet.

Kiosk Pro: Kiosk Pro er en App hentet fra Appstore. Programmet giver mulighed for

at styre brugernes mulighed for at navigere i præsentationen. App´en fører tilbage

til startsiden efter et interval med inaktivitet.

Brugergrænseflade og navigation

Forsiden er et fotografi fra lokaliteten som den ser ud i dag. Dette giver brugeren en

kobling til lokaliteten i det aktuelle bybillede. Et tryk på den valgte lokalitet fører til

oversigtssitet: En zoom-bar version af udgravningsplanen, der er layoutmæssigt identisk

på det fysiske gulvtæppe i udstillingen.

I zoomniveau kan man slide rundt i udgravningsplanen og se grave og skeletter m.m. Der

er bevist fravalgt tekst og andre ikoner end en returpil for at give brugerne en umiddelbar

og intuitiv tilgang til præsentationen.

Navigationen består af Touchpoints og en slidefunktion.

Touchpoints´ne er en markering af de udvalgte grav-cases på oversigts-slidet.

Graven er markeret med kontrastfarve, en markering af knogler eller genstande af

særlig interesse med en cirkel i kontrastfarve samt en retur-pil nederst i højre

hjørne, der viser tilbage til det overordnede slide.

Slidefunktion betyder man kan bladre/slide gennem præsentationen som et etidsskrift,

hvis dette foretrækkes af brugeren.

Udarbejdelse af tekstmateriale

Korte tekster, om udgangspunkt max. 5 linier, i et umiddelbart sprog uden

fremmedord og fagudtryk.

Teksten til hver skeletcase er et portræt, der giver et portræt af individet FØR sin

død.


Som supplement til “portrætterne” er der udarbejdet et antal Erik-historier

(prosatekster om en fiktiv dreng fra middelalderen, der har relationer til de døde

individer), der også er et element i den fysiske udstilling.

Brug af illustrationer

Så vidt muligt er der anvendt eksisterende fotomateriale fra udgravninger.

HDR-fotografier af lokaliteterne, som de ser ud i dag.

Middelalderlige illustrationer til at skabe en kulturhistorisk kontekst for individerne i

gravene.

Implementering på museet

Ipadsene sidder i hjemmebyggede trækonstruktioner. Trækonstruktionerne spærrer for

adgang til home-knappen, så brugerne ikke kan komme til dem.

Præsentationer ligger på den enkelte Ipad, hvilket overflødiggør adgang til internettet.

Kioskpro-Appen gør, at det ikke er muligt for publikum at gå ud af præsentationen.

Ipadsene er kontinuerligt tilkoblet strømforsyning, men da strømmen afbrydes i

udstillingslokalet om natten kører Ipadsene i dette tidsrum på batteri.

Således er præsentationerne 100 % selvkørende, og kræver intet af skrankepersonale

m.m. Ipadsene regnes således for, at kunne køre uden videre opfølgning i hele

udstillingens varighed (ca. et år).

More magazines by this user
Similar magazines