VEJLEDNING TIL SMÅ GASINSTALLATIONER - hofor

hofor.dk

VEJLEDNING TIL SMÅ GASINSTALLATIONER - hofor

pladens niveau, være mindst 0,2 m. (GR A,

§4.6.3)

Komfuret skal derfor hæves til niveau med omgivende

køkkenbord. Dette medfører også, at

nippelstykket ved alle nyinstallationer/installationsændringer

skal være min. 0,2 m. I

ældre ikke ændrede installationer kan der accepteres

10 cm nippelstykker ved 3 blus komfurer

og 15 cm 4 blus komfurer.

Hvor der over gaskomfuret er placeret en emhætte,

skal der mindst være en fri afstand på

0,5 m fra brænderkant til undersiden af emhætten

(GR A, §4.6.5).

Komfurer (uanset type) kan tilsluttes med godkendt

slangeforbindelse med koblet sikkerhedshane

eller faste forskruninger. Slangen

(afhængig af type) kan monteres over, bag

eller ved siden af komfuret, men må ikke monteres

umiddelbart over ovnaftræk. Ved anvendelse

af komfurslange må man være opmærksom

på trykfaldet gennem denne, specielt ved

komfurer med stor effekt.

Regulatoren skal monteres så tæt på komfuret

som muligt. Det skal dog være muligt at betjene

regulatoren og kontrollere afgangstrykket

fra den. Ved nedfældningsbordkomfurer kan

regulatoren eventuelt placeres i et sideskab

umiddelbart ved siden af komfuret, hvis ovne

eller andre fastmonterede genstande forhindrer

placering umiddelbart under komfuret. I så fald

bør komfuret fast monteres.

Hvis ikke der på regulatoren eller på en af

komfurdyserne er mulighed for at måle afgangstrykket

skal der efter regulatoren være

monteret en separat målestuds for dysetryk.

Uanset placering skal målestudsen være let

tilgængelig.

Hvis prøvestudsen mangler i en eksisterende

installation, kræves den monteret ved væsentlige

ændringer i installationen, f.eks. ved ændring

fra torørs til etrørs måler eller ved montering

af nyt komfur.

Indreguler komfuret i henhold til installationsvejledningen

(dysetryk/luft), og kontroller at

både små og store blus brænder korrekt ved

både min. og max. belastning.

Kogeapparater skal være anbragt på underlag

af ubrændbart materiale, så der er mindst 0,2

m afstand i alle retninger fra brænderkant til

ubeskyttet brændbart materiale (GR A, §4.6.4).

Slangehaner

Installation af slangehaner (f.eks. NIF-haner)

tillades ikke i almindelige husinstallationer.

Råd/vejledning

Er der tvivlsspørgsmål, så kontakt vort kontor

på tlf. 33 95 26 26

2-13

More magazines by this user
Similar magazines