27.07.2013 Views

Sustainergy Line Lysstofrør Intro-III - Upgraders Energi

Sustainergy Line Lysstofrør Intro-III - Upgraders Energi

Sustainergy Line Lysstofrør Intro-III - Upgraders Energi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sustainergy</strong> <strong>Line</strong> <strong>Lysstofrør</strong> - det helt rigtige energibesparende alternativ til almindelige T8 lysstofrør<br />

<strong>Sustainergy</strong> <strong>Line</strong> <strong>Lysstofrør</strong> - Det bedste energibesparende alternativ til almindelige T8 lysstofrør i såvel gamle armaturer som nye med HF-forkobling<br />

Glem alt om LED-rør - her er noget der virker!<br />

Glem alt om LED-rør - her er noget der virker!<br />

Den mest bæredygtige belysningsløsning som samtidigt reducerer<br />

energiforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne<br />

<strong>Upgraders</strong> Synergy Lighting <strong>Energi</strong> introducerer seneste den nye version generation af vore af vores unikke patenteret energibesparende<br />

<strong>Sustainergy</strong> lysstofrør med <strong>Line</strong> unik lysstofrør varm-start med unik teknologi varmstartteknologi.<br />

US patent no. US7,083,309<br />

PCT/EP2010/061561<br />

Reducerer energiforbruget med lav tilbagebetalingsperiode<br />

• Synergy <strong>Lysstofrør</strong> sparer op til 58% sammenlignet med traditionelle T8 lysstofrør +<br />

<strong>Sustainergy</strong> <strong>Line</strong> <strong>Lysstofrør</strong> kan give besparelser op mod 58% i forhold til traditionelle T8 lysstofrør +)<br />

•hvilket Markedets giver markedets laveste tilbagebetalingsperiode<br />

korteste tilbagebetalingstid for erstatjningslyskilder.<br />

Splintfrit og sikkert design til brug i produktion, skoler og børnehaver<br />

•<strong>Sustainergy</strong> Synergy <strong>Lysstofrør</strong>s <strong>Line</strong> <strong>Lysstofrør</strong>s ydre rør yderkappe består af polycarbonat er slagfast polykarbonat som beskytter hvilket mod sikrer splintring mod splintning og derved<br />

•gøre Stødsikkert rørene særdeles produkt velegnede generelt og til fødevare-. og medicoapplikationer.<br />

Minimerer installations- og vedligeholdelsesomkostninger<br />

•<strong>Sustainergy</strong> Synergy <strong>Lysstofrør</strong> <strong>Line</strong> rør kan erstatter anvendes T8 lysstofrør direkte i eksisterende armaturer almindelige- og HF-armaturer med ingen-<br />

•eller Minimerer kun minimal installationsomkostninger modificering, hvilket sammenlignet giver store besparelser med at udskifte i forhold armatur til udskiftning af armaturer.<br />

+ Sammenlignet med traditionel 58W lysstofrør på konventionel spole (70W), Synergy <strong>Lysstofrør</strong> (30W) sparer 58% af energiforbruget<br />

Øger lysstofrørets levetid ved tænd/sluk funktioner<br />

•Den Øger unikke Synergy varmstart rørets teknologi levetid ved sikrer mange lang tænd/sluk levetid ved funktioner mange pga. tænd/sluk varmstart aktiveringer.<br />

•Leveres 3 års garanti med 3 års garanti.<br />

Bæredygtig løsning<br />

•<strong>Sustainergy</strong> Synergy <strong>Lysstofrør</strong> <strong>Line</strong> <strong>Lysstofrør</strong> minimerer minimerer spild ved miljøpåvirkningen skrotning af eksisterende ved skrotning armaturer af eksisternde armaturer<br />

•og Minimerer har selv lang miljøaffald levetid ved og høj længere procentdel levetid af på genanvendelige 30.000 timer bestandele.<br />

Kan tilpasses belysningsniveauet<br />

Leveres • Synergy i forskellige <strong>Lysstofrør</strong> wattager fås i standard - standard version og samt høj-lumen højlumen versioner.<br />

version


Synergy <strong>Sustainergy</strong> Lighting <strong>Line</strong> <strong>Lysstofrør</strong><br />

Specifikationer<br />

Type<br />

Product<br />

Nr.<br />

Farve<br />

Betegnelse<br />

Farve<br />

Temperatur Dimensioner<br />

Wattage<br />

Synergy<br />

(W)<br />

Wattage<br />

T8 rør<br />

(W)<br />

Drifts-<br />

Spændning<br />

Power<br />

Factor<br />

(λ)<br />

Lysudbytte1<br />

(lm)<br />

Levetid2<br />

(timer)<br />

Net<br />

vægt<br />

Pakning (cm)<br />

SL12/227<br />

2700K 600mm 12 / 15 18 110V-270V >0.98 1152 / 1560 30.000 0.22Kg 62x21x20 25<br />

827<br />

SL16/327<br />

SL22/427<br />

Varm Hvid<br />

2700K<br />

2700K<br />

900mm<br />

1200mm<br />

16 / 21<br />

22 / 26<br />

30<br />

36<br />

110V-270V<br />

110V-270V<br />

>0.98<br />

>0.98<br />

1600 / 2184<br />

2288 / 2704<br />

30.000<br />

30.000<br />

0.31Kg<br />

0.44Kg<br />

93x21x20<br />

123.5x21x20<br />

25<br />

25<br />

SL30/527 2700K 1500mm 30 / 38 58 110V-270V >0.98 3120 / 3952 30.000 0.51Kg 153.5x21x20 25<br />

SL12/230<br />

3000K 600mm 12 / 15 18 110V-270V >0.98 1152 / 1560 30.000 0.22Kg 62x21x20 25<br />

830<br />

SL16/330<br />

SL22/430<br />

Varm Hvid<br />

3000K<br />

3000K<br />

900mm<br />

1200mm<br />

16 / 21<br />

22 /26<br />

30<br />

36<br />

110V-270V<br />

110V-270V<br />

>0.98<br />

>0.98<br />

1600 / 2184<br />

2288 / 2704<br />

30.000<br />

30.000<br />

0.31Kg<br />

0.44Kg<br />

93x21x20<br />

123.5x21x20<br />

25<br />

25<br />

SL30/530 3000K 1500mm 30 / 38 58 110V-270V >0.98 3120 / 3952 30.000 0.51Kg 153.5x21x20 25<br />

SL12/240<br />

4000K 600mm 12 / 15 18 110V-270V >0.98 1152 / 1560 30.000 0.22Kg 62x21x20 25<br />

840<br />

SL16/340<br />

SL22/440<br />

Kold Hvid<br />

4000K<br />

4000K<br />

900mm<br />

1200mm<br />

16 / 21<br />

22 / 26<br />

30<br />

36<br />

110V-270V<br />

110V-270V<br />

>0.98<br />

>0.98<br />

1600 / 2184<br />

2288 / 2704<br />

30.000<br />

30.000<br />

0.31Kg<br />

0.44Kg<br />

93x21x20<br />

123.5x21x20<br />

25<br />

25<br />

SL30/540 4000K 1500mm 30 / 38 58 110V-270V >0.98 3120 / 3952 30.000 0.51Kg 153.5x21x20 25<br />

SL12/265<br />

6500K 600mm 12 / 15 18 110V-270V >0.98 1071 / 1338 30.000 0.22Kg 62x21x20 25<br />

865<br />

SL16/365<br />

SL22/465<br />

Dagslys<br />

6500K<br />

6500K<br />

900mm<br />

1200mm<br />

16 / 21<br />

22 / 26<br />

30<br />

36<br />

110V-270V<br />

110V-270V<br />

>0.98<br />

>0.98<br />

1485 / 1949<br />

2121 / 2506<br />

30.000<br />

30.000<br />

0.31Kg<br />

0.44Kg<br />

93x21x20<br />

123.5x21x20<br />

25<br />

25<br />

SL30/565 6500K 1500mm 30 / 38 58 110V-270V >0.98 2914 / 3691 30.000 0.51Kg 153.5x21x20 25<br />

Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl<br />

Fatning: G13<br />

Diameter end cap(mm) 33mm<br />

Diameter rør(mm) 30mm<br />

Driftstemperatur: -10ºC ~ 70ºC<br />

Levetid: 30,000hrs<br />

CRI: 85<br />

kWh sparet i produktets<br />

levetid 3 :<br />

600 kWh<br />

CO2 sparet 4 : 420 kg CO2<br />

1) Lysudbyttet er baseret på lysstofrørsproducentens (GE) opgivet lumen per watt<br />

2) L50 levetid med 3 timers interval per dag. Kortere interval øger rørets levetid jvnf. graf til højre<br />

3) Sammenlignet med 36W T8 lysstofrør på konventionel spole (8W): (44-22)W / 1000 x 30,000 timer<br />

4) GHG emissionen beregnes som 0.7 kg/kWh: 600 kWh x 0.7 kg/kWh<br />

Synergy Lighting ApS<br />

H.C.Ørstedsvej 54B, Baghuset, DK-1879 Frederiksberg C | T : +45 3535 2534 | F : +45 3535 2533 | E : info@synergy-light.dk | www.synergy-light.dk<br />

Levetid<br />

Synergy <strong>Lysstofrør</strong><br />

Unique soft start technology<br />

BASED ON 3 HOURS PER START<br />

BASED ON 12 HOURS PER START<br />

30,000<br />

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000<br />

Rated Average Life in Hours<br />

40,000<br />

Stk/<br />

Pak.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!