28.07.2013 Views

onsdag den 2. januar 2013 - Charlottenlund Travbane

onsdag den 2. januar 2013 - Charlottenlund Travbane

onsdag den 2. januar 2013 - Charlottenlund Travbane

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ane<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

Nr. 1 // ONSDag DeN <strong>2.</strong> JaNUar <strong>2013</strong> KL. 15.00 // PriS 25 Kr<br />

program<br />

Onsdag <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 Pris 20 kr. //<br />

baNe 01<br />

www.TravbaNeN.DK<br />

BEMÆrk!<br />

1. lØB<br />

sTarTEr<br />

kl. 15.15<br />

fØrsTE CHaMPiONaT Til<br />

BirGEr JØrGENsEN i lUNdEN<br />

Lun<strong>den</strong> kipper med flaget<br />

BEMÆrk!<br />

V5 sTarTEr<br />

i 3. lØB<br />

Grafisk idé // HEsTEsPOrTENs MEdiEr & GP-rEklaME.dk<br />

OPsÆTNiNG // THMEdia.dk<br />

LUNDEN • 1


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

U<strong>den</strong> af MarTiN TiMM<br />

Velkomst<br />

Et spæn<strong>den</strong>de år <strong>2013</strong> for Lun<strong>den</strong> og<br />

for Dansk Travsport som helhed<br />

Når disse linier skrives, er der stadigvæk nogle dage tilbage<br />

af det gamle år. Et år, hvor der er sket mængder af spæn<strong>den</strong>de<br />

ting i Lun<strong>den</strong> og i Dansk travsport. Det blev året, hvor Steen<br />

Juul for første gang i flere år måtte afgive tronen, som championtræner.<br />

En plads, som Birger Jørgensen tog med 39 sejre.<br />

Dermed kan Birger Jørgensen lade sig hylde for sit første<br />

Lun<strong>den</strong>-championat. Hyldes skal også Kasper K. Andersen for<br />

sit jockeychampionat. Derimod er det endnu ikke afgjort hos<br />

montérytterne. Anette Uglebjerg fronter in<strong>den</strong> finaledagen<br />

med en pind mere end Christina Lindhardt.<br />

Hos amatørerne er der også spænding til sidste opløb. Bjarke<br />

Haagensen ligger i spidsen med syv sejre, samme antal som<br />

Karina Rindom på an<strong>den</strong>pladsen, der dog har syv an<strong>den</strong>pladser<br />

færre. Begge kan dog blive snydt af Allan Bo Rasmussen, der<br />

er en enkelt sejr bagud i forhold til <strong>den</strong> to første konkurrenter.<br />

Amatørkuskene kæmper også om en plads i Dm for amatører,<br />

der afvikles i Lun<strong>den</strong> lørdag <strong>den</strong> 9. juni. med de to bedste amatørkuske<br />

fra alle landets baner. En perfekt optakt til Copenhagen<br />

Cup, der afvikles dagen efter. Desu<strong>den</strong> afvikler vi jo også de<br />

tre klassiske løb: Derby, Kriterium og Opdrætningsløb, i <strong>2013</strong>.<br />

daGENs TidEr // GraTis ENTré<br />

Kl. 13.00 Portene åbnes Kl. 15.55 3. løb - v5-1<br />

Kl. 14.15 autostartprøve Kl. 16.13 4. løb<br />

Kl. 14.22 autostartprøve Kl. 16.31 5. løb<br />

Kl. 14.30 infoshoppen åbner Kl. 16.49 6. løb<br />

Kl. 14.45 velkomst<br />

Kl. 17.07 7. løb<br />

Kl. 15.15 1. løb<br />

Kl. 15.33 <strong>2.</strong> løb<br />

Kl. 17.25 8. løb<br />

2 • LUNDEN<br />

Året <strong>2013</strong> bliver også året, hvor tarok-filmen har premiere.<br />

Det sker torsdag <strong>den</strong> 31. oktober over hele landet. En film, der<br />

har titlen: tarok - Grib drømmen mens du kan. Lun<strong>den</strong> bidrager<br />

naturligvis med alt, der står i vores magt, således filmen kan<br />

give det rettelige billede af tarok og Familien Laursen.<br />

Hele personalet i team Lun<strong>den</strong> vil på falderebet gerne ønske<br />

alle travvenner et rigtig godt nytår, og på gensyn i <strong>2013</strong>. Et år,<br />

hvor vi også håber, at det populære firmatrav vil nå nye højder.<br />

En event, der er kommet for at blive, ligesom de velkendte ponyløb,<br />

som flere banerne også har observeret.<br />

FRA INSTRUKTØREN AF HVIDSTENGRUPPEN<br />

KOMMER EN STOR FAMILIESAGA<br />

OVER TRE ÅRTIER<br />

TAROK er en familiesaga over tre årtier og<br />

tager afsæt i mytologien om <strong>den</strong> mest kendte<br />

hest i Danmark, som gjorde det umulige og satte<br />

Danmark på ver<strong>den</strong>skortet gennem sine store<br />

sejre. Men fi lmen handler først og fremmest om<br />

familien fra Jylland, der stod bag. Deres kampe,<br />

deres sammenhold, deres håb og ikke mindst<br />

deres drømme. Mod alle odds kom, så og sejrede<br />

familien fra Skive med deres Tarok og gav Danmark<br />

håb og mod til at drømme.<br />

iNdHOld<br />

REGNER GRASTEN FILM PRÆSENTERER<br />

TAROK<br />

GRIB DRØMMEN MENS DU KAN<br />

I BIOGRAFERNE DEN 31. OKTOBER <strong>2013</strong><br />

3 // U<strong>den</strong> mad og drikke / info om banen<br />

5 // Travtoppen<br />

7 // Dagens sikreste vinder og dagens luring<br />

8 // Dagens løb og tips af Teit rasmussen<br />

27 // Sæsonplan <strong>2013</strong><br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

mad I LUNDEN // ONSDAG DEN <strong>2.</strong> JANAUR <strong>2013</strong><br />

SPISER mAN GODt<br />

& drikke<br />

TUTTEN<br />

Krebinetter med<br />

sovs og kartofler ..................... 65 kr.<br />

Sandwich i flere varianter ...... 35 kr.<br />

Bordbestilling<br />

Tlf. 21 26 00 62<br />

PiTsTOP kONTakT Os<br />

HUSK //<br />

Husk at besøge vores PitStop i <strong>den</strong><br />

østlige ende af spillehallen! medbragt<br />

mad og drikkevarer må ikke<br />

nyhes i PitStop.<br />

rEsTaUraNT lUNdEN<br />

Bordbestilling<br />

Tlf. 21 81 12 26<br />

event@travbanen.dk<br />

foto<br />

Bestil et<br />

af din hest!<br />

Lasse Jespersen // 21 45 36 43<br />

post@travfotos.dk<br />

www.travfotos.dk<br />

– med friske fotos fra hver løbsdag<br />

rEsTaUraNT<br />

skJOldGårdEN<br />

Lukket<br />

Det Danske travselskab<br />

traverbanevej 10<br />

2920 <strong>Charlottenlund</strong><br />

tlf.: 39 96 02 02<br />

mail: es@travbanen.dk<br />

LUNDEN • 3


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

Blue Mac Lad til Opdrætterforeningen<br />

med baggrund i en fortsat tro på opdræt af travheste i Danmark<br />

og et krav om stadig højere kvalitet, har Opdrætterforeningen<br />

investeret i en ny klassehingst til de danske opdrættere.<br />

Der er tale om en af de mest velmeriterede hingste der er set på<br />

vore breddegrader:<br />

4 • LUNDEN<br />

Muscles Yankee-sønnen<br />

Blue Mac lad rekord 1.09.4 og $ 696.258.<br />

Blue mac Lad der er født på Peretti Farms i USA i 2003, havde en<br />

løbskarriere på højeste unghesteplan i USA med sejre i bl.a. New<br />

Jersey Sire Stakes og Peter Haughton Elim. som 2-åring.<br />

Sejr i New Jersey Sire Stakes, an<strong>den</strong>pladser i Kentucky Futurity<br />

Elimination., i Stanley Dancer memorial Elimination og Final samt<br />

tredjepladser i såvel Hambletonian Stakes Elimination og Final<br />

som 3-åring.<br />

Blue mac Lad satte sin rekord 1.09.4 i Hambletonian som 3’er<br />

efter de etablerede avlshingste Glidemaster og Chocolatier.<br />

Karrieren i USA indebar 33 starter med 5 sejre, 4 an<strong>den</strong>pladser<br />

og 6 trediepladser i ver<strong>den</strong>s hårdeste konkurrence for ungheste.<br />

Opdrætterforeningen har i valget af ny hingst lagt megen vægt<br />

på at erhverve et korrekt individ der afstamningsmæssigt, ikke<br />

mindst en moderlinie, har potentiale til en fortsat højnelse af<br />

niveauet på dansk travavl.<br />

Blue mac Lad’s moder er <strong>den</strong> fremstående væddeløber Vernon<br />

Blue Chip, vinder af bl.a. American National trot, matron Stakes<br />

samt vinder af, det vigtigste løb for 2-årige hopper, merrie Annabelle.<br />

Vernon Blue Chip, der satte rekord 1.11.3 og tjente $ 54<strong>2.</strong>816<br />

er datter af Sir taurus. Hun har 7 afkom der alle har startet, Blue<br />

mac Lad er hendes mest vin<strong>den</strong>de afkom, men også hans brødre<br />

Blue York Yankee 1.10.9 og Self Obsessed 1.11.3 er avlshingste.<br />

mormor til Blue mac Lad er Amanda t Collins, hun har 9 afkom<br />

og heraf er Vernon Blue Chip <strong>den</strong> mestvin<strong>den</strong>de, men hele 6 af<br />

hendes 9 afkom har tjent over $100.000.<br />

Blue mac Lad var i marts 2012 igennem <strong>den</strong> strenge svenske<br />

kåringskommissions bedømmelse. Kommissionens slutbedømmelse<br />

lød på:<br />

Hingstens forväntade avelsvärde er högt, 84 poäng.<br />

Blue mac Lad bliver til rådighed ved inseminering med såvel<br />

fersk- som med transport -sæd.<br />

i TraVTOPPEN 2012<br />

TrÆNErE<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

Navn st. 1. <strong>2.</strong> 3. Øv Præmier<br />

1. Birger Jørgensen 250 39 31 33 46 1.830.750 kr.<br />

<strong>2.</strong> René Kjær 242 29 24 33 48 896.550 kr.<br />

3. Steen Juul 182 28 37 18 39 1.280.450 kr.<br />

4. Jeppe Juel 170 24 21 22 32 <strong>2.</strong>024.300 kr.<br />

5. René Jonassen 192 23 26 13 45 540.800 kr.<br />

6. Nicolaj Andersen 121 19 16 12 24 520.325 kr.<br />

7. Ken Ecce 157 16 15 19 38 354.575 kr.<br />

8. Christian Clausen 106 16 9 12 19 324.750 kr.<br />

9. max Nielsen 130 14 13 12 28 411.450 kr.<br />

10. Axel Jacobsen 64 14 9 7 7 279.050 kr.<br />

aMaTØrEr<br />

Navn st. 1. <strong>2.</strong> 3. Øv Præmier<br />

1. Bjarke Haagensen 62 7 10 3 10 120.750 kr.<br />

<strong>2.</strong> Karina Rindom 53 7 3 3 16 85.850 kr.<br />

3. Allan Bo Rasmussen 60 6 8 9 12 119.350 kr.<br />

4. Anders Jonassen 40 5 3 3 11 88.700 kr.<br />

5. Søren Demant Andersen 28 4 1 1 9 43.250 kr.<br />

6. Svend Andersen 20 3 2 1 4 30.000 kr.<br />

7. Sune Hansen 7 3 1 0 1 39.250 kr.<br />

8. Jesper Z. Andersen 36 3 0 4 6 51.700 kr.<br />

9. Kristina Jensen 25 2 3 5 2 43.400 kr.<br />

10. tommy Nielsen 7 2 4 0 1 36.100 kr.<br />

JOCkEYEr<br />

Navn st. 1. <strong>2.</strong> 3. Øv Præmier<br />

1. Kasper K. Andersen 100 12 8 11 21 72<strong>2.</strong>050 kr.<br />

<strong>2.</strong> Adrian Kolgjini 13 3 0 0 1 13<strong>2.</strong>250 kr.<br />

3. Peter m. Andersson 2 1 1 0 0 20<strong>2.</strong>500 kr.<br />

4. Jan Hansen 2 1 1 0 0 27.500 kr.<br />

5. Jeppe Rask 5 1 0 1 1 21.250 kr.<br />

MONTé<br />

PR. 2<strong>2.</strong> DECEmBER 2012<br />

Navn st. 1. <strong>2.</strong> 3. Øv Præmier<br />

1. Anette Uglebjerg 5 3 0 1 1 26.100 kr.<br />

<strong>2.</strong> Christina Lindhardt 6 2 1 0 1 18.950 kr.<br />

3. Nicole marsing 10 1 5 1 3 27.500 kr.<br />

4. michelle mønster 4 1 1 1 1 13.350 kr.<br />

5. maria Hansen 1 1 0 0 0 7.500 kr.<br />

LUNDEN • 5


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

i TEaM lUNdENs TrÆNErE<br />

alEX HaaGENsEN<br />

Ravnebjergvej 20<br />

3450 Allerød<br />

tlf.: 22 45 01 64<br />

alexh@forum.dk<br />

aNdErs f. JENsEN<br />

Lillevangsvej 32<br />

4760 Vordingborg<br />

tlf.: 26 71 51 16<br />

teamfachmann@hotmail.com<br />

arVid OlsEN<br />

Vindbyholtvej 1<br />

4640 Fakse<br />

tlf.: 40 54 08 80<br />

arvidolsen@mail.dk<br />

aXEl JaCOBsEN<br />

Skjoldhøj Alle 20 A<br />

2920 <strong>Charlottenlund</strong><br />

tlf.: 40 76 17 62<br />

friskyfrazer@hotmail.com<br />

CHrisTiaN ClaUsEN<br />

mannerupvej 8, Osted<br />

4000 Roskilde<br />

tlf.: 22 81 17 54<br />

camillajuul@ofir.dk<br />

dENNis OlsEN<br />

Septembervej 35<br />

2720 Herlev<br />

tlf.: 24 79 11 19<br />

staldturbo@hotmail.com<br />

EGON NiElsEN<br />

Harekærevej 4, St. Salby<br />

4600 Køge<br />

tlf.: 28 22 96 19<br />

st.salby-trav@mail.dk<br />

6 • LUNDEN<br />

flEMMiNG larsEN<br />

Holtvej 16 B<br />

3230 Græsted<br />

tlf.: 40 43 92 45<br />

flemming@flemming-larsen.dk<br />

JENs siMONi<br />

Frederiksborgvej 201 B<br />

3450 Allerød<br />

tlf.: 26 23 86 25<br />

jens@teamsimoni.dk<br />

JOHN a. JENsEN<br />

Sandbyhagevej 9<br />

4534 Hørve<br />

tlf.: 26 23 81 89<br />

kEN ECCE<br />

Hjortholm 15, Sigersted Huse<br />

4173 Fjenneslev<br />

tlf.: 21 47 54 22<br />

beken@mail.tele.dk<br />

kENNETH NiElsEN<br />

Brannersvej 21; Lejl. 22<br />

2920 Charlottenund<br />

tlf.: 28 11 03 20<br />

kenneth@travtraener.dk<br />

lars lYkkE<br />

Ordrup Jagtvej 193 B, 1. th.<br />

2920 <strong>Charlottenlund</strong><br />

tlf.: 21 26 72 74<br />

larslykke@hotmail.com<br />

MaX NiElsEN<br />

Sophus Bauditz Vej 6, 1.<br />

2920 <strong>Charlottenlund</strong><br />

tlf.: 40 16 70 21<br />

muld@nielsen.mail.dk<br />

NiCOlaJ aNdErsEN<br />

teestrup Enghave 24<br />

4690 Haslev<br />

tlf.: 60 47 40 68<br />

pia-nicolaj@minmail.net<br />

rENé JONassEN<br />

Nordhøjvej 5, St. torøje<br />

4640 Fakse<br />

tlf.: 21 42 33 71<br />

jonassen@os.dk<br />

sTEEN JUUl<br />

mannerupvej 8, Osted<br />

4320 Lejre<br />

tlf.: 40 33 45 16<br />

sjuul@mail.tele.dk<br />

THOMas fisCHEr<br />

Roskildevej 26<br />

3650 Ølstykke<br />

tlf.: 26 33 51 50<br />

tf@thomasfischer.dk<br />

i daGENs sPil<br />

ALLE KAN VæRE mED. HER ER GUIDEN,<br />

DER FÅR DIG HURtIGt IGANG.<br />

ViNdEr (allE lØB)<br />

Vinder er det enkleste spil, du kan spille. Her<br />

skal du bare regne ud, hvilken hest der kommer<br />

først over stregen og gør <strong>den</strong> det, så har<br />

du vundet. mindste indskud er 10 kr.<br />

TriO (allE lØB)<br />

Her skal man finde frem til de tre heste, der kommer<br />

først over målstregen i ét løb – i rigtig rækkefølge.<br />

mindste indskud er 2 kr. pr. kombination.<br />

Hvis ingen spillere har fundet frem til <strong>den</strong> rigtige<br />

trio-kombination, så overføres gevinstpuljen,<br />

som en Jackpot til dagens sidste triospil. Udfyld<br />

altid kupon når du spiller tRIO.<br />

lYN V5<br />

Du kan også være med i V5 spillet – u<strong>den</strong> at lave<br />

din helt egen kupon. Køb en LYN V5 til et beløb efter<br />

eget valg, dog min. 36 kr.<br />

i TiPs<br />

V5-fOrslaG<br />

1. afd. 1-2-6-8<br />

<strong>2.</strong> afd. 1-2-3-4-5-6-7-8<br />

3. afd. 6 astaire america<br />

4. afd. 2-5-7<br />

5. afd. 1-3-6-7<br />

Pris 384 kroner<br />

LEVEREt AF<br />

tEIt RASmUSSEN<br />

daGENs sikrEsTE ViNdEr<br />

5. lØB<br />

6 astaire america/Steen Juul<br />

efter næsten fire ugers løbspause,<br />

der sikkert har bekommet 6 astaire<br />

america godt, er hesten et godt bud<br />

på en blank, hvis man har brug for<br />

en sådan. Seks af 10 starter i 2012<br />

endte i sejr.<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

Plads (allE lØB)<br />

Her skal din hest komme ind mellem de 3 første<br />

for at give gevinst. mindste indskud er 10 kr.<br />

TVilliNG (allE lØB)<br />

I tvilling gælder det om at finde de to heste der<br />

kommer først i mål uanset rækkefølge. mindste<br />

indskud er 5 kr. pr. kombination.<br />

V5<br />

I V5 gælder det om at finde vinderne af fem på<br />

forhånd udvalgte løb. Du får gevinst hvis du<br />

har 5 rigtige (eller 4 rigtige, hvis ingen har 5<br />

rigtige). Rækkeprisen er 1 kr. Kan kun spilles<br />

via kupon.<br />

daGENs lUriNG<br />

4. lØB<br />

4 Nikki Lund/Ole bender<br />

Hoppeløbet, der udgør <strong>2.</strong> afdeling, får<br />

sikkert 7 remember Laser som favorit.<br />

Den har da også vundet sine to<br />

sidste starter. Men hopper kan være<br />

svingende, så jeg vælger at helgardere<br />

<strong>den</strong>ne afdeling og håber på en<br />

fuser. en mindre af slagsen kan fynske<br />

4 Nikki lund være, selv om <strong>den</strong><br />

p.t. har svært ved at vinde.<br />

LUNDEN • 7


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

8 • LUNDEN<br />

CH<strong>2013</strong>0102-1<br />

Trio<br />

1Vinder Tvilling<br />

1Gul<br />

Plads<br />

tvilling<br />

trio<br />

åbningsløb <strong>2013</strong><br />

3-12-årige højst 8.500 kr.<br />

2000 m. Tillæg 20 m ved <strong>2.</strong>501 kr 12 startende.<br />

Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 (5 præmier) Indskud: 300 kr.<br />

Ærespræmie til vinderens ejer.<br />

ca kl 15:15<br />

<strong>2013</strong>-01-02<br />

H<br />

Ch = 01<br />

SILKE E C 2000:1 22,6 M 500<br />

4,brun hp. v Catch As Catch Can - 12: 3 0-0-0 22,6 500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-0<br />

1<br />

Vega v Little Devil<br />

Opdr: Erling Christensen<br />

Ejer: Eric Malver<br />

Olsen A<br />

Nielsen K<br />

Nielsen K<br />

Ch<br />

Ch<br />

Ch<br />

23/6 -k<br />

27/6 -k<br />

4/8 -1<br />

1/ 2040<br />

2/ 2000<br />

7/ 2000<br />

k 25,9 g<br />

k 23,1<br />

0 dist<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

ejg<br />

gk<br />

381 4’<br />

Hvid/grøn, Nielsen K Ch 28/11 -1 3/ 2000 6 22,6 - - 795 7’<br />

Nielsen Kenneth (Malver E)a Nielsen K Ch 19/12 -1 1/ 2000 0 23,3 - - 454 8’<br />

SOFFY K 2 24,8 M 21,0 AM 1.000<br />

4,lbr. hp. v Adams Hall - 12: 6 0-0-1 24,8 1.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 0-0-1<br />

2<br />

Farina K v Lindy’s Crown<br />

Opdr: Hans Kurt Jensen<br />

Ejer: Stald Soffy<br />

Kjær R<br />

Jørgensen B<br />

Nielsen M<br />

Ch<br />

Od<br />

Ch<br />

12/9 -1<br />

28/9 -2<br />

2/12 -2<br />

8/ 2000 0 21,0 ag - -<br />

5/ 2140 0 24,8 g - -<br />

5/ 2000n 0 25,4 g - -<br />

579<br />

123<br />

368<br />

8’<br />

8’<br />

8’<br />

Blå, Jonassen R Ny 13/12 -2 2/ 2140 3 22,6 a - - 150 4’<br />

Ny Nielsen Max (Nielsen P)a Jensen A Ny 27/12 -2 2160 - - 4’<br />

RUSH HOUR 3 0<br />

5,brun v. v Ganymede - 12: 1 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

3<br />

Juva Kæll v Larabello<br />

Opdr: Stutteri Comfort<br />

Ejer: Jesper Z. Andersen<br />

Hvid/turkis/logo,<br />

Kjær Rene (Andersen J Z)a<br />

Andersen J Z<br />

Jørgensen B<br />

Ch 11/11 -k<br />

Ch 19/12 -1<br />

2/ 2020<br />

2/ 2000<br />

k 22,8 g<br />

d g<br />

- -<br />

- -<br />

gk<br />

127 8’<br />

ROBERTO RY 2020:1 19,2 M 3.250<br />

5,brun v. v Mr Flirt - 12: 2 0-1-0 19,2 3.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-1-0<br />

4<br />

Artig Bangsbo v Buckfinder<br />

Opdr: Hans Juul Holmegaard<br />

Ejer: Hans Juul Holmegaard<br />

Bender O<br />

Bender O<br />

Bender O<br />

Od<br />

Bi<br />

Bi<br />

28/9 -k<br />

8/11 -1<br />

6/12 -1<br />

1/ 2140<br />

6/ 2000<br />

1/ 2020<br />

k 20,7<br />

2 19,2<br />

4 21,3<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

gk<br />

96<br />

105<br />

5’<br />

5’<br />

Grøn/hvidt logo, Bender O År 23/12 -1 1800 a - - 7’<br />

Od Bender Ole<br />

S J’S TOFT 2 19,6 M 17,1 AM 6.500<br />

4,lbr. h. v S J’s Photo - 12: 4 0-1-0 19,6 6.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 4 0-1-0<br />

5<br />

Ironwoman v Lindy’s Crown<br />

Opdr: Stald Toft<br />

Ejer: Stald HH & BJ<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Sk 22/10 -k<br />

Ål 4/11 -1<br />

Ch 11/11 -3<br />

2/ 2100n k 21,6<br />

10/ 2100 2 18,8 a<br />

3/ 2000 5 17,1 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

gk1<br />

49<br />

58<br />

7’<br />

13’<br />

Beige/grøn/reklame, Juel J Ål 26/11 -4 1/ 2100 4 19,6 - - 18 5’<br />

Ål Juel Jeppe Juel J Od 26/12 -8 2140 a - - 10’<br />

REMEMBER SCREEN S 3 18,9 M 18,1 AM 5.250<br />

5,lbr. hp. v Demilo Crown - 12: 7 0-0-1 18,9 5.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 0-0-1<br />

6<br />

Full Screen v Ego Play<br />

Opdr: Lars Brender Pedersen<br />

Ejer: Team Gimini<br />

Haagensen A<br />

Kjær R<br />

Kjær R<br />

Ch 15/9 -5<br />

Ch 7/10 -2<br />

Ch 11/11 -2<br />

4/ 2000<br />

2/ 2000<br />

8/ 2000<br />

5 20,3<br />

3 20,2<br />

4 18,1 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

136<br />

112<br />

160<br />

4’<br />

8’<br />

8’<br />

Sort/rød, Kjær R Ch 2/12 -2 4/ 2020n 5 20,8 - - 166 8’<br />

Haagensen Alex Kjær R Ch 19/12 -1 3/ 2020 4 19,9 - - 69 8’<br />

OLINE VATEGÅRD 4 19,7 M 18,8 AM 7.600<br />

7,brun hp. v Doc’s Shawbet - 12: 7 0-0-1 19,7 1.400 11: 6 0-0-1 21,8 <strong>2.</strong>000 Tot: 24 0-1-2<br />

7<br />

Tasja Gt v Shane T Hanover<br />

Opdr: Else Nielsen<br />

Ejer: Per Damberg<br />

Clausen C<br />

Nielsen E<br />

Damberg P<br />

Ch 4/7 -7<br />

Ch 3/11 -9<br />

Ny 29/11 -6<br />

3/ 2000<br />

2/ 2000<br />

2/ 2140<br />

d g<br />

0 21,0 a<br />

d g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

238<br />

2039<br />

181<br />

8’<br />

8’<br />

4’<br />

Rød/hvid, Kjær R Ny 13/12 -4 6/ 1640 d g2 a - - 79 4’<br />

Damberg Per a Damberg P Ny 27/12 -5 2140 a - - 4’<br />

REPLAY MASTERY 5 21,2 M 20,5 AK Kl. 15.15<br />

6.500<br />

5,grskml. v. v Mastery - 12: 8 1-1-0 21,2 6.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 8 1-1-0<br />

8<br />

Abita Nordhøj v Konsonant N<br />

Opdr: Marie Bech Madsen<br />

Ejer: Marie Bech Madsen<br />

Ecce K<br />

Ecce K<br />

Jensen A<br />

Ny 25/10 -2<br />

Ch 11/11 -2<br />

Od 25/11 -1<br />

2/ 2140<br />

9/ 2000<br />

3/ 2160<br />

1 21,6 - -<br />

0 21,3 ag - -<br />

6 21,2 g - -<br />

55<br />

52<br />

119<br />

4’<br />

8’<br />

7’<br />

Rød/sort/reklame, Jensen A Ny 13/12 -4 4/ 1640 2 20,5 a - - 93 4’<br />

Jensen Anders F. Jensen A Ny 27/12 -3 2140 - - 4’<br />

i HalVE liNiEr<br />

På grund af julen og helligdagene har det været nødvendigt at udarbejde<br />

startlisterne tidligere end normalt. Det betyder, at en hel del<br />

heste står med såkaldte ”halve linier”, altså starter, hvor man ikke<br />

har fået seneste starts resultat med. Dem kan man få på travbanen.<br />

Café PiTsTOP<br />

åbningstider:<br />

Mandag: 10.30 - 2<strong>2.</strong>00<br />

Tirsdag: 10.30 - 2<strong>2.</strong>00<br />

Onsdag: 10.30 - 2<strong>2.</strong>00<br />

Torsdag: 10.30 - 2<strong>2.</strong>00<br />

fredag: 10.30 - 2<strong>2.</strong>00<br />

lørdag: 10.30 - 18.30<br />

søndag: 10.30 - 18.30<br />

i<br />

daGENs TiPs<br />

5 s J’s Toft - 4 roberto ry - 8 replay Mastery // Outs.: 3 rush Hour<br />

Det har været svært at skaffe startvillige heste til Lun<strong>den</strong>s<br />

første løbsdag i <strong>2013</strong>, men derfor behøver det<br />

sports- og spillemæssige ikke at blive uinteressant.<br />

mange heste har på grund af <strong>den</strong> fremrykkede deadline<br />

for anmeldelse starter, som ikke er nået at komme med<br />

efter programmets trykning. En af dem er 5 s J’s Toft,<br />

som sikkert er mo<strong>den</strong> til en snarlig sejr, hvis <strong>den</strong> ikke<br />

allerede er kommet i O<strong>den</strong>se <strong>2.</strong> juledag. 4 roberto ry<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

BEsØG Os På WWW.TraVBaNEN.dk<br />

er kommet fornuftigt i gang med karrieren hos Ole Bender.<br />

Fint spor fra start, så <strong>den</strong> hurtigt kan komme frem i<br />

inderbanen. 8 replay Mastery har fejlfrit fart til sejr for<br />

sin træner og kusk. Lidt tricky startspor, hvor der skal<br />

vendes lidt hurtigt. 3 rush Hour søger revanche for sin<br />

galop i debuten. Næste chance går klart til 6 remember<br />

screen s.<br />

LUNDEN • 9


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

10 • LUNDEN<br />

CH<strong>2013</strong>0102-2<br />

Trio<br />

2Vinder Tvilling<br />

2Blå<br />

Plads<br />

tvilling<br />

trio<br />

3-12-årige højst 16.000 kr.<br />

2000 m. Autostart.<br />

Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 (5 præmier) Indskud: 300 kr.<br />

Løbet er endvidere åbent for 3-åringer med højst 25.000 kr.<br />

b<br />

ca kl 15:33<br />

<strong>2013</strong>-01-02<br />

H<br />

Ch = 01<br />

SCARLET MAGIC 2000:1 18,6 M 18,2 AM 10.445<br />

4,brun v. v Ry<strong>den</strong>s Ulano - 12: 7 0-0-5 18,2a 10.445 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 0-0-5<br />

1<br />

Gol<strong>den</strong> Beauty v Wee Hjordal<br />

Opdr: Henriette Pedersen & Bodil Pedersen<br />

Ejer: Stald Magic<br />

Pedersen A<br />

Pedersen A<br />

Pedersen A<br />

Åb 4/10 -1<br />

År 24/10 -7<br />

Ål 4/11 -3<br />

6/ 2140<br />

4/ 1800<br />

5/ 2100<br />

6<br />

3<br />

0<br />

18,6 g - -<br />

19,9 - -<br />

opg ag - -<br />

108<br />

129<br />

178<br />

-<br />

8’<br />

8’<br />

Blå/sort/rød, Jørgensen B Ål 10/12 -8 7/ 2100v 3 18,2 a - - 119 8’<br />

Ål Pedersen Anders Pedersen A År 23/12 -4 1800 a - - 10’<br />

PHANTOM 2 18,9 M 16,6 AM 1<strong>2.</strong>400<br />

6,brun v. v Jetstile - 12: 7 0-0-1 17,7a 5.650 11: 3 0-2-1 16,6a 6.750 Tot: 10 0-2-2<br />

2<br />

Hannah Jet v Park Avenue Joe<br />

Opdr: Lis Michaelsen<br />

Ejer: Stald Niacin<br />

Haagensen S<br />

Haagensen S<br />

Haagensen S<br />

Ch 17/10 -1<br />

Ch 3/11 -9<br />

Ch 28/11 -7<br />

5/ 2020<br />

3/ 2000<br />

9/ 2000<br />

5<br />

5<br />

0<br />

19,7<br />

17,7 a<br />

18,6 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

641<br />

721<br />

349<br />

8’<br />

8’<br />

8’<br />

Blå/rød/reklame, Haagensen S Ch 12/12 -1 3/ 2020 4 20,6 - - 91 7’<br />

Jonassen Rene (Haagensen S)a Haagensen S Ch 19/12 -8 2/ 2000 3 20,1 - - 236 8’<br />

PICA 3 19,6 M 19,3 AM 10.500<br />

6,sbr. hp. v Great Challenger - 12: 7 0-3-0 19,3a 10.500 11: 1 0-0-0 23,7 0 Tot: 8 0-3-0<br />

3<br />

Femme Fatale v New Quick<br />

Opdr: Ole Berg Thomsen<br />

Ejer: Ole Berg Thomsen<br />

Olsen A<br />

Andersen K<br />

Jonassen R<br />

Ny 28/6 -3<br />

Ny 29/11 -2<br />

Ch 12/12 -1<br />

2/ 2160<br />

3/ 2160<br />

2/ 2020<br />

0 23,9 g<br />

2 21,8 g<br />

5 20,6<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

135<br />

146<br />

38<br />

4’<br />

4’<br />

7’<br />

Sort/hvid/rød, Andersen K Ch 19/12 -1 1/ 2020 2 19,6 - - 157 8’<br />

Andersen Kasper K. (Thomsen O)a Hansen J A Ny 27/12 -3 2140 - - 4’<br />

REBELLE DE VIE 4 18,3 M 19,4 AM 13.250<br />

5,brun hp. v Not Disturb - 12: 12 0-0-4 19,4a 8.250 11: 3 1-0-0 22,1 5.000 Tot: 15 1-0-4<br />

4<br />

Eline v Victor Victor<br />

Opdr: Ole Andersen<br />

Ejer: Anita Bakkegård Hansen<br />

Olsen L<br />

Olsen L<br />

Olsen L<br />

Ch<br />

Ch<br />

Ch<br />

24/8 -11<br />

15/9 -2<br />

26/9 -8<br />

3/ 2000 3<br />

1/ 2000 0<br />

4/ 2000n 0<br />

18,4<br />

19,9<br />

19,5 g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

143<br />

83<br />

133<br />

8’<br />

4’<br />

8’<br />

Blå, Nielsen M Ch 28/11 -7 4/ 2000 0 opg ag - - 163 8’<br />

Nielsen Max (Hansen A B)a Nielsen M Ch 19/12 -7 3/ 2000 3 19,8 - - 198 8’<br />

R-OSTED ANTIK 5 18,6 M 19,7 AM 15.500<br />

5,mkr. v. v S J’s Photo - 12: 7 1-0-0 22,9a 7.750 11: 4 0-3-0 19,7a 7.750 Tot: 11 1-3-0<br />

5<br />

Flymetothemoon v Mr Drew<br />

Opdr: Karina K. Johnsen<br />

Ejer: Osted Antik<br />

Clausen C<br />

Clausen C<br />

Clausen C<br />

Ny 11/10 -6<br />

Ny 25/10 -4<br />

Ch 3/11 -2<br />

10/ 2140<br />

4/ 2140<br />

2/ 2020<br />

0 22,9 ag - -<br />

0 22,9 g - -<br />

0 19,5 - -<br />

51<br />

65<br />

507<br />

4’<br />

4’<br />

4’<br />

Rød/grøn/reklame, Clausen C Ch 21/11 -1 4/ 2020 5 19,7 g - - 273 8’<br />

Juul Steen (Johnsen S)a Juul S Ch 12/12 -1 1/ 2020 1 20,3 - - 57 7’<br />

SPEEDAWAY 6 20,4 M 17,1 AM 13.350<br />

4,brun hp. v Global Glide - 12: 9 0-3-0 17,1a 13.350 11: 1 0-0-0 0 Tot: 10 0-3-0<br />

6<br />

Turtle Pitt v Scotian Crown<br />

Opdr: Anton Thomsen<br />

Ejer: Stald Turbo & OneDane Horse ApS<br />

Kjær R<br />

Andersen N<br />

Andersen N<br />

År 14/10 -1<br />

Ch 11/11 -3<br />

Od 25/11 -6<br />

10/ 1800<br />

8/ 2000<br />

7/ 2140<br />

0<br />

4<br />

0<br />

19,3 a<br />

17,1 a<br />

18,1 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

148<br />

214<br />

671<br />

15’<br />

13’<br />

20’<br />

Hvid/sort/reklame, Andersen N Ch 12/12 -1 5/ 2020 2 20,4 - - 32 7’<br />

Andersen Nicolaj (Olsen D) Olsen T Ch 19/12 -8 3/ 2000 0 21,4 g - - 202 8’<br />

SCARFACE LADY 7 *18,9 M 17,9 AM 15.500<br />

4,brun hp. v Gill’s Victory - 12: 8 1-0-2 17,9a 15.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 8 1-0-2<br />

7<br />

Impish Guy v King Conch<br />

Opdr: Lars Christensen<br />

Ejer: Stald PUB 53 IN & Lars Christensen<br />

Ecce K<br />

Ecce K<br />

Ecce K<br />

År 24/10 -2<br />

Od 31/10 -3<br />

Ch 28/11 -7<br />

2/ 1800<br />

2/ 2140<br />

6/ 2000<br />

0<br />

0<br />

3<br />

19,2 ag - -<br />

17,9 a - -<br />

17,9 a - -<br />

35<br />

54<br />

56<br />

10’<br />

10’<br />

8’<br />

Sort/hvid/orange/reklame, Ecce K Ch 12/12 -2 6/ 1600 4 18,8 ag - - 102 8’<br />

Ecce Ken (Christensen L)a Jonassen R Ny 27/12 -8 2140 a - - 4’<br />

RAVENNA GARBO 8 19,5 M *17,0 AK 17,4 AM Kl. 15.33<br />

15.300<br />

5,sbr. hp. v Archduke Kemp - 12: 20 1-0-4 17,0a 14.900 11: 3 0-0-0 23,9a 400 Tot: 23 1-0-4<br />

8<br />

Gossip Garbo v Giant Chill<br />

Opdr: Jens U. Nielsen<br />

Ejer: Stutteri Garbo<br />

Lykke L<br />

Nielsen K<br />

Nielsen K<br />

Ch 3/11 -9<br />

Ny 15/11 -3<br />

Ch 28/11 -7<br />

5/ 2000<br />

4/ 1640<br />

11/ 2000<br />

d<br />

1<br />

5<br />

g11 a<br />

17,0 a<br />

18,5 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

586<br />

195<br />

259<br />

8’<br />

4’<br />

8’<br />

Hvid/grøn, Nielsen K Ch 12/12 -2 3/ 1600 3 18,1 a - - 146 8’<br />

Nielsen Kenneth Nielsen K Ny 27/12 -8 2140 a - - 4’<br />

i sVEriGE OG NOrGE<br />

Spillere i både Sverige og Norge spiller med til Lun<strong>den</strong>s <strong>onsdag</strong>sløb.<br />

Det betyder ekstra store puljer at spille om i både Vinder, Plads, trio og<br />

tvilling u<strong>den</strong> at større indskud påvirker odds ret meget. Det er bare at<br />

komme til totalisatoren!<br />

i<br />

daGENs TiPs<br />

5 r-Osted antik - 3 Pica - 1 scarlet Magic // Outs.: 2 Phantom<br />

Steen Juul kan få en fornuftig start på <strong>2013</strong>, hvis ellers<br />

han bringer 5 r-Osted antik til tops. Det gjorde han<br />

sidst, hvor vallakken var bedst fra tredje par udvendigt<br />

og eget angreb til slut i et opgør u<strong>den</strong> de store stjerner<br />

til start. Eneste forskel fra sidste start og til <strong>den</strong>ne er, at<br />

der nu er tale om autostart. 3 Pica afsluttede godt sidst<br />

bag Væsterbogolddigger. Virker som en hest, der meget<br />

snart vinder løb. Han Lun<strong>den</strong>s jockeychampion med sig<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

sOCial OPlEVElsE i lUNdEN?<br />

Ønsker dit firma eller koncern en social oplevelse?<br />

ring til Elsebeth stausholm på travbanen i lun<strong>den</strong>.<br />

Elsebeth har opskriften. Telefon 22-63-79-50.<br />

Norvelous Hanover<br />

igen, og han kører som en drøm. 1 scarlet Magic gik godt<br />

forrige gang hjemme i Aalborg. Har en start i Århus, som<br />

ikke er kommet med, og <strong>den</strong> skal selvfølgelig bemærkes.<br />

2 Phantom har professionel assistance, godt startspor,<br />

så jeg tror, at <strong>den</strong> ende ganske langt fremme på sin stabilitet.<br />

8 ravenna Garbo var havnet i tipsrammen med<br />

et bedre startspor.<br />

LUNDEN • 11


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

12 • LUNDEN<br />

CH<strong>2013</strong>0102-3<br />

3V5-1<br />

V5-1<br />

Vinder Trio<br />

3Rød<br />

Plads Tvilling<br />

tvilling<br />

trio<br />

3-12-årige højst 170.000 kr.<br />

2000 m. Tillæg 20 m ved 55.001 kr.<br />

Præmier: 15.000-7.500-3.750-<strong>2.</strong>250-1.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.<br />

ca kl 15:55<br />

<strong>2013</strong>-01-02<br />

H<br />

Ch = 01<br />

PURPLE PATCH 2000:1 17,9 M *14,2 AK 53.367<br />

6,brun hp. v Insert Gede - 12: 14 3-1-0 17,9 50.817 11: 7 0-0-1 18,8 <strong>2.</strong>550 Tot: 21 3-1-1<br />

1<br />

Tante Mosebo v Crown’s Best<br />

Opdr: Bo Jondahl<br />

Ejer: Lone Pedersen<br />

Jonassen R<br />

Jonassen R<br />

Jonassen R<br />

Ch<br />

Ch<br />

Jæ<br />

22/7 -4<br />

24/8 -4<br />

18/9 -4<br />

10/ 2000<br />

12/ 2000<br />

2/ 2140<br />

d<br />

0<br />

d<br />

g a<br />

15,8 a<br />

g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

109<br />

133<br />

435<br />

15’<br />

13’<br />

-<br />

Blå/rød/reklame, Jonassen R Ch 26/9 -7 6/ 2520n 0 18,2 - - 101 8’<br />

Jonassen Rene Jonassen R Ch 19/12 -2 3/ 2000 2 17,9 - - 215 10’<br />

PINEE BLUE 2 17,3 M 17,0 AM 4<strong>2.</strong>833<br />

6,lbr. v. v Ride The Wave - 12: 9 1-1-1 17,3 29.933 11: 7 0-1-1 18,2 5.400 Tot: 17 2-2-2<br />

2<br />

Youmustbedreaming v Napoletano<br />

Opdr: Max Pedersen<br />

Ejer: Stald Lykke & Broholt<br />

Lykke L<br />

Lykke L<br />

Lykke L<br />

Ch<br />

Ch<br />

Ch<br />

24/8 -6<br />

5/9 -4<br />

15/9 -2<br />

11/ 2000<br />

1/ 2000<br />

4/ 2020<br />

5<br />

1<br />

0<br />

17,0 a<br />

18,1<br />

19,3<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

840<br />

53<br />

66<br />

13’<br />

15’<br />

4’<br />

Hvid/blå, Lykke L Ch 21/11 -6 5/ 2000 4 17,8 - - 252 15’<br />

Lykke Lars (Lykke D)a Lykke L Åb 11/12 -1 4/ 2140 3 17,2 a - - 224 -<br />

PRINCESS DE HESS 3 16,5 M 15,5 AK 53.600<br />

6,brun hp. v Armbro Kaiser - 12: 13 0-2-1 16,5 19.100 11: 10 1-1-0 18,0 17.500 Tot: 36 3-3-2<br />

3<br />

Salina De Hess v Toyota Moulin<br />

Opdr: Stald Jy<strong>den</strong><br />

Ejer: Stald Os 4<br />

Larsen F<br />

Nielsen M<br />

Larsen F<br />

Ch<br />

Ch<br />

Ch<br />

27/6 -3<br />

22/7 -9<br />

8/8 -4<br />

6/ 2000<br />

1/ 2020<br />

5/ 2020<br />

0<br />

4<br />

0<br />

19,3 ag - -<br />

16,5 - -<br />

17,4 - -<br />

460<br />

245<br />

690<br />

10’<br />

8’<br />

15’<br />

Blå, Jørgensen B Ch 24/8 -2 2/ 2020 0 opg g - - 25 4’<br />

Nielsen Max (Larsen F) Nielsen M Ch 12/9 -4 3/ 2020 0 18,8 - - 311 15’<br />

PYRUS RINGHØJ 4 16,2 M 15,5 AM 54.000<br />

6,lbr. v. v Deliberate Speed - 12: 11 0-3-0 16,2 2<strong>2.</strong>750 11: 11 1-2-1 17,4 19.250 Tot: 31 2-7-1<br />

4<br />

Eliza Unikum v Ride The Wave<br />

Opdr: Ib Weber Marnow<br />

Ejer: Stutteri Ringhøj<br />

Olsen A<br />

Olsen A<br />

Jørgensen B<br />

Ch 26/9 -2<br />

Ch 7/10 -11<br />

Ch 21/11 -4<br />

1/ 2040n 4<br />

1/ 2020 2<br />

8/ 2000 0<br />

16,2<br />

17,1<br />

17,2 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

485<br />

279<br />

130<br />

15’<br />

10’<br />

15’<br />

Sort/hvid/rød, Jørgensen B Ch 28/11 -2 1/ 2020 0 17,6 - - 201 15’<br />

Andersen Kasper K. (Olsen A) Kjær R Ch 12/12 -4 1/ 2500 0 19,4 a - - 254 15’<br />

ABOY FROM ABOVE (NL) 2020:1 14,8 M 14,0 AM 155.727<br />

6,mkbr. v. v From Above - 12: 12 5-2-1 14,8 44.000 11: 15 2-1-3 15,7 58.317 Tot: 39 8-6-5<br />

5<br />

Nicole van’t Hof v Nevele Impulse<br />

Opdr: Merwestaal Moerdijk BV<br />

Ejer: Alvika Konsult<br />

Rasmussen A<br />

Rasmussen A<br />

Rasmussen A<br />

Ch<br />

Ch<br />

Ch<br />

23/6 -1<br />

11/7 -8<br />

4/8 -3<br />

4/ 2040<br />

3/ 2000<br />

2/ 2040<br />

3<br />

d<br />

2<br />

17,1<br />

p4 a<br />

14,8<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

16<br />

35<br />

54<br />

4’<br />

8’<br />

8’<br />

Sort/rød/hvid/reklame, Rasmussen A Ch 25/8 -1 3/ 2040 5 15,9 - - 44 30’<br />

Rasmussen Allan Bo a Rasmussen A Ch 12/9 -8 2/ 2020 0 opg g - - 34 8’<br />

ZIE ZO MEDO (NL) 2 16,1 M 15,2 AK 110.458<br />

7,brun v. v Super Arnie - 12: 10 1-2-1 16,1 27.350 11: 5 1-1-0 15,3a 9.128 Tot: 40 6-4-6<br />

6<br />

Gusta Oldeson v Brilliant H<br />

Opdr: T. Vlot<br />

Ejer: John Gommans<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

År 14/10 -4<br />

Ål 12/11 -7<br />

Ch 21/11 -6<br />

3/ 2320<br />

3/ 2100<br />

2/ 2020<br />

0<br />

3<br />

2<br />

19,1 g - -<br />

16,5 ag - -<br />

16,1 - -<br />

41<br />

83<br />

95<br />

20’<br />

8’<br />

15’<br />

Beige/grøn/reklame, Juel J Åb 8/12 -4 3/ 2640 0 17,2 - - 107 -<br />

Ål Juel Jeppe Juel J Ch 12/12 -7 4/ 2500 1 17,5 a - - 36 15’<br />

KANUTTI 3 15,9 L 16,1 M 15,1 AK 135.095<br />

11,mkbr. v. v Piccolo Diavolo - 12: 17 1-0-2 16,1 10.350 11: 12 1-2-2 16,5 2<strong>2.</strong>091 Tot: 98 8-4-7<br />

7<br />

Lady Rozz v Historic Freight<br />

Opdr: Søren Overballe<br />

Ejer: Jan Haagensen<br />

Andersen J Z<br />

Kjær R<br />

Kjær R<br />

Ch 3/11 -11<br />

Ch 11/11 -7<br />

Ch 2/12 -1<br />

3/ 2020 0<br />

5/ 2000 0<br />

4/ 2040n 0<br />

18,9<br />

16,5 a<br />

19,8<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

338<br />

270<br />

90<br />

8’<br />

13’<br />

4’<br />

Hvid/turkis/logo, Kjær R Ch 12/12 -7 2/ 2500 0 18,4 a - - 295 15’<br />

Kjær Rene (Haagensen A) Kjær R Ch 19/12 -4 8/ 1600 4 15,2 a - - 580 15’<br />

PRINCESS V P 4 16,1 M 14,6 AM Kl. 15.55<br />

124.799<br />

6,mkbr. hp. v Vic Torre - 12: 23 0-1-5 16,1 44.849 11: 14 1-1-0 16,5 20.700 Tot: 55 1-7-7<br />

8<br />

Queen For Charity v Somatic<br />

Opdr: Bent Viborg Pedersen<br />

Ejer: Jens Simoni<br />

Simoni J<br />

Simoni J<br />

Simoni J<br />

Od 10/10 -6<br />

Ch 3/11 -7<br />

Od 14/11 -4<br />

11/ 2640<br />

5/ 2000<br />

1/ 2140<br />

0<br />

4<br />

3<br />

18,1 a<br />

15,9 a<br />

16,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

762<br />

288<br />

145<br />

10’<br />

8’<br />

10’<br />

Sort/hvid/logo, Simoni J Od 5/12 -5 6/ 2140 3 14,6 a - - 657 38’<br />

Simoni Jens<br />

Turordning: 6-2-8-5-4-1-7-3<br />

Simoni J Ch 19/12 -2 1/ 2020 3 17,4 - - 72 10’<br />

i V5-sPillET<br />

I V5 skal man ramme fem vindere på hinan<strong>den</strong> følgende løb. Det er<br />

muligt at gardere med flere heste. Hver kombination koster som<br />

minimum en krone. Antallet af kombinationer finder du ved at gange<br />

antallet af markeringer i hver afdeling med hinan<strong>den</strong>.<br />

i VÆddElØB På daNskE<br />

Søndag <strong>den</strong> 6. <strong>januar</strong> Billund trav<br />

Onsdag <strong>den</strong> 9. <strong>januar</strong> <strong>Charlottenlund</strong> travbane<br />

Fredag <strong>den</strong> 11. <strong>januar</strong> Royal Canin Arena<br />

Søndag <strong>den</strong> 13. <strong>januar</strong> NKI Racing Arena Aalborg<br />

Onsdag <strong>den</strong> 16. <strong>januar</strong> <strong>Charlottenlund</strong> travbane<br />

Søndag <strong>den</strong> 20. <strong>januar</strong> Jydsk Væddeløbsbane<br />

Onsdag <strong>den</strong> 23. <strong>januar</strong> Royal Canin Arena<br />

Søndag <strong>den</strong> 27. <strong>januar</strong> <strong>Charlottenlund</strong> travbane<br />

Onsdag <strong>den</strong> 30. <strong>januar</strong> NKI Racing Arena Aalborg<br />

Søndag <strong>den</strong> 3. februar Jydsk Væddeløbsbane<br />

i<br />

daGENs TiPs<br />

6 Zie Zo Medo - 2 Pinee Blue - 8 Princess V P // Outs.: 1 Purple Patch<br />

Som V5-spiller skal man bemærke, at spilleformen er<br />

flyttet med start i 3. løb. 6 Zie Zo Medo gik rigtig godt<br />

sidst, hvor <strong>den</strong> fik brugt sine kræfter helt perfekt og<br />

vandt. 20 meter er altid svært, men går <strong>den</strong> lige så godt<br />

igen, så er <strong>den</strong> en ny klar vinderchance. 2 Pinee Blue er<br />

også nærmest flyvende og var sidst ude på Åbytravet i<br />

et V4-løb, som landsman<strong>den</strong> tut A P vandt. Kusken kan<br />

vel nærmest selv bestemme, hvilket løb han vil give sin<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

BANER I DEN<br />

KOmmENDE tID<br />

BEMÆrk!<br />

V5<br />

sTarTEr<br />

i 3. lØB<br />

hest undervejs. Det er ikke lige frem sejre, 8 Princess V<br />

P har stablet op gennem karrierens 55 starter. men formen<br />

er ved at være der. 1 Purple Patch har været meget<br />

svingende, men også haft halvdårlige startspor. Det kan<br />

kusken ikke klage over her. Sidst var det kun Revoir, som<br />

var bedre. 5 aboy from above var i rutineløb 19. december,<br />

men gik ikke nogen fantomtid (1.22,8/2000 meter).<br />

LUNDEN • 13


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

14 • LUNDEN<br />

CH<strong>2013</strong>0102-4<br />

4V5-2<br />

V5-2<br />

Vinder Trio<br />

4Grøn<br />

Plads Tvilling<br />

tvilling<br />

trio<br />

Hoppeløb.<br />

b<br />

3-12-årige hopper højst 115.000 kr.<br />

2000 m. Autostart.<br />

Præmier: 15.000-7.500-3.750-<strong>2.</strong>250-1.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.<br />

ca kl 16:13<br />

<strong>2013</strong>-01-02<br />

H<br />

Ch = 01<br />

OLYMPIA HILL 2000:1 17,3 M *14,0 AK *15,1 AM 113.144<br />

7,brun hp. v Beaumont Hanover - 12: 21 4-1-2 14,0a 77.641 11: 9 1-1-2 17,0a 17.353 Tot: 35 6-3-6<br />

1<br />

Peach Street v Homesick<br />

Opdr: Stutteri Sun Hill ApS<br />

Ejer: Stald Olympia Hill<br />

Jensen A<br />

Nielsen M<br />

Nielsen M<br />

Ch 3/11 -6<br />

Ch 11/11 -5<br />

Ny 29/11 -9<br />

12/ 2000<br />

1/ 1600<br />

2/ 1640<br />

0<br />

1<br />

4<br />

18,1 a<br />

15,4 a<br />

16,1 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

310<br />

39<br />

31<br />

8’<br />

13’<br />

4’<br />

Blå, Allercrantz L Jæ 11/12 -5 9/ 1640 6 15,4 a - - 347 -<br />

Nielsen Max (Jensen A) Jensen A Ch 19/12 -4 1/ 1600 0 15,3 a - - 48 15’<br />

CANDY DE CASTELLA* (S) 2 15,4 K 15,3 AK 91.053<br />

6,brun hp. v Alf Palema - 12: 14 0-2-0 15,3a 17.074 11: 15 1-1-4 15,4a 73.979 Tot: 29 1-3-4<br />

2<br />

Sweetheart Pellini v Lindy’s Crown<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige<br />

Ejer: Mikael Dahlqvist<br />

Dahlqvist M<br />

Lindblad N<br />

Lindblad M<br />

Jæ 30/10 -9<br />

Ch 11/11 -5<br />

Jæ 20/11 -9<br />

4/ 2160<br />

3/ 1600<br />

9/ 1640<br />

0<br />

0<br />

0<br />

19,3 g - -<br />

16,2 a - -<br />

16,7 ag - -<br />

753<br />

107<br />

845<br />

-<br />

13’<br />

-<br />

Sort M. Blå/rød Vinkel, Lindblad N Jæ 4/12 -6 3/ 1640 0 15,3 a - - 1296 -<br />

* Dahlqvist Mikael a Dahlqvist M Ch 30/12 -10 2000 a - - 8’<br />

VANESSA BORN (S) 3 17,7 L 14,2 AK 16,1 AM 70.813<br />

5,mkbr. hp. v Super Arnie - 12: 15 0-3-2 14,2a 3<strong>2.</strong>772 11: 15 1-3-3 17,1a 38.041 Tot: 30 1-6-5<br />

3<br />

Tchatche v Cezio Josselyn<br />

Opdr: Torleif Siverborn<br />

Ejer: Stald Kenzo<br />

Juul S<br />

Juul S<br />

Juul S<br />

Ch 28/10 -11<br />

Ch 3/11 -5<br />

Ch 11/11 -5<br />

7/ 1600<br />

11/ 2000<br />

10/ 1600<br />

4<br />

2<br />

5<br />

15,4 a<br />

17,2 a<br />

16,1 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

64<br />

73<br />

31<br />

10’<br />

8’<br />

13’<br />

Rød/grøn/reklame, Clausen C Ch 2/12 -6 6/ 1600n 4 17,7 a - - 88 10’<br />

Juul Steen Juul S Od 16/12 -8 4/ 1640 0 21,3 a - - 152 10’<br />

NIKKI LUND 4 16,5 M 14,7 AM 105.700<br />

8,lbr. hp. v Little Devil - 12: 5 0-0-1 14,7a 8.500 11: 18 0-1-3 15,4a 23.600 Tot: 58 5-6-7<br />

4<br />

Hera Lund v Speedy Herve<br />

Opdr: Olav Anderson<br />

Ejer: Olav Anderson<br />

Bender O<br />

Juul S<br />

Bender O<br />

År 3/10 -6<br />

Ch 3/11 -6<br />

Od 14/11 -3<br />

12/ 2300<br />

11/ 2000<br />

3/ 2160<br />

0<br />

4<br />

3<br />

19,6 ag - -<br />

16,6 a - -<br />

16,5 - -<br />

434<br />

594<br />

194<br />

10’<br />

8’<br />

8’<br />

Grøn/hvidt logo, Ecce K Od 5/12 -5 2/ 2140 4 14,7 a - - 356 38’<br />

Od Bender Ole Bender O Od 16/12 -8 11/ 1640 0 20,7 ag - - 94 10’<br />

PERFECT ONE 5 *14,9 M *14,8 AK 15,2 AM 100.750<br />

6,brun hp. v Ens Snapshot - 12: 20 2-3-3 14,8a 56.750 11: 12 4-1-0 15,3a 44.000 Tot: 32 6-4-3<br />

5<br />

Give Me Sun v Ride The Wave<br />

Opdr: Anders C. Hansen<br />

Ejer: Stald Trottenburg<br />

Kjær R<br />

Kjær R<br />

Lindhardt C<br />

Ch 26/9 -5<br />

Od 10/10 -6<br />

Od 31/10 -2<br />

4/ 2020n d<br />

12/ 2640 0<br />

5/ 2160 4<br />

g5<br />

18,3 a<br />

17,2<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

235<br />

102<br />

601<br />

25’<br />

10’<br />

10’<br />

Hvid/turkis/logo, Kjær R Ch 11/11 -6 4/ 2000 1 14,9 - - 251 25’<br />

Od Kjær Rene (Hansen W S)a Kjær R Ch 2/12 -5 1/ 2020n 3 18,3 - - 34 10’<br />

PRETTY LINE 6 *16,1 M 14,3 AM 11<strong>2.</strong>877<br />

6,lbr. hp. v Gidde Palema - 12: 19 0-1-4 14,5a 38.391 11: 17 1-1-5 14,3a 54.736 Tot: 52 1-2-13<br />

6<br />

Hot Music v Dancer’s Victory<br />

Opdr: Jørn Borch<br />

Ejer: Chris Nielsen<br />

Nielsen M<br />

Nielsen M<br />

Nielsen M<br />

Ch 7/10 -3<br />

Ch 17/10 -6<br />

Ch 3/11 -7<br />

5/ 2020<br />

3/ 2000<br />

7/ 2000<br />

4<br />

5<br />

0<br />

16,6<br />

16,5 a<br />

17,5 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

777<br />

408<br />

123<br />

15’<br />

15’<br />

8’<br />

Sort/hvid/orange/reklame, Christiansen R Ch 2/12 -9m 6/ 2020n 5 18,5 - - 128 8’<br />

Ecce Ken (Nielsen C)a Nielsen M Ch 19/12 -4 6/ 1600 5 15,2 a - - 271 15’<br />

REMEMBER LASER 7 *16,7 M *15,4 AK 15,9 AM 75.007<br />

5,brun hp. v Mr Flirt - 12: 8 3-0-1 15,4a 37.343 11: 7 3-0-2 17,2a 37.664 Tot: 15 6-0-3<br />

7<br />

Fighter Kiss v Diamond Way<br />

Opdr: Stutteri Kiss<br />

Ejer: Team Remember<br />

Kjær R<br />

Kjær R<br />

Juul S<br />

Ch<br />

Ch<br />

Jæ<br />

12/8 -2<br />

25/8 -9<br />

18/9 -6<br />

8/ 2000<br />

9/ 2000<br />

2/ 2640<br />

3<br />

d<br />

0<br />

16,4 a<br />

g12 a<br />

19,6<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

236<br />

106<br />

246<br />

20’<br />

50’<br />

-<br />

Beige/grøn/reklame, Jensen F Åb 20/11 -5 9/ 2140 1 17,0 a - - 15 -<br />

Ål Juel Jeppe (Jensen F) Jensen F Ål 10/12 -5 4/ 1600v 1 15,4 a - - 18 8’<br />

ONLY MAGIC 8 16,5 M 15,9 AM Kl. 16.13<br />

101.043<br />

7,brun hp. v Turbo Sandy - 12: 14 2-2-1 15,9a 51.042 11: 7 0-3-0 16,7a 23.262 Tot: 28 5-5-2<br />

8<br />

Samantha Lee v Copperfield<br />

Opdr: Bodil Pedersen<br />

Ejer: Bodil Pedersen<br />

Pedersen A<br />

Pedersen A<br />

Pedersen A<br />

Ål<br />

Ch<br />

Åb<br />

13/6 -5<br />

27/6 -5<br />

9/8 -10<br />

7/ 2600<br />

5/ 2000<br />

12/ 2160<br />

d<br />

0<br />

4<br />

g9 a<br />

15,9 a<br />

16,5<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

281<br />

75<br />

54<br />

25’<br />

25’<br />

-<br />

Blå/sort/rød, Pedersen A Ål 12/10 -5 5/ 2120 d g9 - - 82 8’<br />

Ål Pedersen Anders Pedersen A Bi 20/12 -6 8/ 1900n 0 opg ag - - 106 5’<br />

Turordning: 7-5-1-3-4-6-8-2<br />

i HOPPElØB<br />

man siger ofte, at i løb, hvor der udelukkende starter hopper, kan<br />

der være ”ugler i mosen”. Det kan sagtens blive tilfældet her, hvor<br />

otte hopper er skrevet til start i klassen op til 115.000 kroner. Der<br />

er masser af muligheder for spillerne at gå i krig med.<br />

i<br />

i<br />

lYsTrÆNiNG På skOVBO<br />

daGENs TiPs<br />

7 remember laser - 5 Perfect One - 3 Vanessa Born // Outs.: 4 Nikki lund<br />

Klar favorit i dette hoppeløb bliver 7 remember laser<br />

fra Flemming Jensens træningskvarter. Den har ikke<br />

sat sine hove forkert i sit nye regi. men <strong>den</strong> er samtidig<br />

også gået et par klasser og har her halvdårligt startspor<br />

3 Vanessa Born mangler ved stadig at folde sig helt ud<br />

og skal på en god bane vel ses med pladschance. U<strong>den</strong><br />

uheld er 5 Perfect One klart et kryds værd på V5. Den har<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

BEsØG Os På WWW.TraVBaNEN.dk<br />

Der er lystræning på Skovbo hver tirsdag fra klokken 18.00-20.00<br />

Lystræningen er forbeholdt amatører med gyldigt træningskort<br />

samt A-trænere med Lun<strong>den</strong>-licens<br />

gået godt i flere starter i træk nu. 4 Nikki lund er hærdet<br />

efter mange starter. Glem sidste start på en ekstrem<br />

dårlig bane i O<strong>den</strong>se. travede toptid gangen in<strong>den</strong>. 1<br />

Olympia Hill kan være næste chance, hvis <strong>den</strong> får løbet.<br />

LUNDEN • 15


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

16 • LUNDEN<br />

CH<strong>2013</strong>0102-5<br />

5V5-3V5-3<br />

Vinder Trio<br />

5Hvid<br />

Plads Tvilling<br />

tvilling<br />

trio<br />

3-12-årige højst 90.000 kr.<br />

2000 m. Tillæg 20 m ved 30.001 kr.<br />

Præmier: 15.000-7.500-3.750-<strong>2.</strong>250-1.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.<br />

ca kl 16:31<br />

<strong>2013</strong>-01-02<br />

H<br />

Ch = 01<br />

ROBBIE 2000:1 *17,7 M 16,3 AM 27.455<br />

5,mkbr. v. v Legendary Lover K - 12: 10 1-1-0 17,7 16.900 11: 6 0-1-1 18,8 10.555 Tot: 16 1-2-1<br />

1<br />

Etolia Jet v Park Avenue Joe<br />

Opdr: Gunner Christiansen<br />

Ejer: Grekos Hälsokost & Trav HB<br />

Jonassen R<br />

Jonassen R<br />

Jonassen R<br />

Od 16/9 -10<br />

Ch 7/10 -11<br />

Ch 17/10 -2<br />

1/ 2140<br />

3/ 2000<br />

7/ 1600<br />

2<br />

1<br />

0<br />

18,8 - -<br />

17,7 - -<br />

17,1 ag - -<br />

57<br />

238<br />

276<br />

10’<br />

10’<br />

15’<br />

Blå/rød/reklame, Jonassen R Ch 3/11 -4 3/ 2000 d g a - - 165 8’<br />

Jonassen Rene Jonassen R Ch 12/12 -3 3/ 2000 0 19,1 - - 241 15’<br />

ROBIN 2 *18,7 M 16,0 AM 28.996<br />

5,lbr. v. v Re Dei Jet - 12: 12 3-0-0 18,7 21.396 11: 8 1-0-1 19,5 7.600 Tot: 20 4-0-1<br />

2<br />

Jive v Why Not<br />

Opdr: Anette Herløv<br />

Ejer: Anette Herløv<br />

Jonassen R<br />

Herløv A<br />

Jonassen R<br />

Ch<br />

Ch<br />

Ch<br />

11/7 -5<br />

15/9 -2<br />

7/10 -3<br />

3/ 2000<br />

2/ 2020<br />

2/ 2000<br />

d<br />

6<br />

0<br />

g7<br />

19,0<br />

19,7 g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

153<br />

417<br />

786<br />

25’<br />

4’<br />

15’<br />

Sort/hvid/rød, Herløv A Ny 29/11 -7 3/ 2160 0 25,5 g - - 157 4’<br />

Andersen Kasper K. (Herløv A)a Lykke L Ch 12/12 -3 2/ 2000 d tr3 - - 455 15’<br />

PEYTON PIETZ 3 *17,0 M 16,8 AM 16.000<br />

6,sbr. v. v Mastery - 12: 9 1-1-1 17,0 16.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 9 1-1-1<br />

3<br />

American Shadow v Copperfield<br />

Opdr: Gert Pietz<br />

Ejer: Gert Pietz<br />

Clausen C<br />

Jonassen R<br />

Kjær R<br />

Ch 12/9 -6<br />

Ch 26/9 -2<br />

Ch 17/10 -7<br />

8/ 2000 0 21,2 ag - -<br />

2/ 2000n d g7 - -<br />

7/ 2000 2 16,8 a - -<br />

283<br />

98<br />

128<br />

15’<br />

15’<br />

8’<br />

Hvid/turkis/logo, Jørgensen J Od 14/11 -2 1/ 2140 d g5 - - 40 8’<br />

Ny Kjær Rene (Johansen M) Uhrberg O Jæ 25/12 -2 2140 - - -<br />

OZZY REX 2020:1 15,8 M *15,0 AM 79.992<br />

7,mkbr. v. v Echo - 12: 14 3-4-2 15,8 66.542 11: 4 0-3-1 18,1 9.650 Tot: 20 3-7-5<br />

4<br />

Ritienne v Ejnar Vogt<br />

Opdr: Flemming Hansen<br />

Ejer: Finn & Trine Carlsen<br />

Takter J<br />

Andersen N<br />

Andersen N<br />

Jæ<br />

Ch<br />

Ch<br />

26/6 -3<br />

22/7 -4<br />

8/8 -4<br />

8/ 2140<br />

8/ 2000<br />

7/ 2020<br />

7<br />

2<br />

1<br />

17,1 g<br />

16,8 a<br />

16,9<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

40<br />

97<br />

250<br />

-<br />

15’<br />

15’<br />

Hvid/sort/reklame, Andersen N Ch 25/8 -12 3/ 2970 0 17,0 - - 187 20’<br />

Andersen Nicolaj (Carlsen T)a Andersen N Ch 12/12 -3 1/ 2020 4 18,3 - - 59 15’<br />

ROSITTA TAX 2 21,3 K *23,0 M 14,8 AM 88.480<br />

5,mkbr. hp. v Dream Vacation - 12: 14 2-1-1 14,8a 4<strong>2.</strong>730 11: 10 1-1-1 14,9a 20.750 Tot: 28 4-4-2<br />

5<br />

Birthe U S Tax v Lindy’s Crown<br />

Opdr: Hans Christophersen<br />

Ejer: Magne Haga<br />

Bender O<br />

Bender O<br />

Bender O<br />

Bi<br />

Bi<br />

Bi<br />

18/10 -8<br />

8/11 -7<br />

18/11 -6<br />

8/ 1600<br />

7/ 1900<br />

4/ 1900<br />

d<br />

4<br />

4<br />

g3 a<br />

16,1 a<br />

14,9 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

24<br />

65<br />

567<br />

5’<br />

8’<br />

20’<br />

Grøn/hvidt logo, Bender O Jæ 4/12 -6 1/ 1640 0 16,5 ag - - 113 -<br />

Od Bender Ole Bender O Bi 20/12 -6 7/ 1900n 0 18,4 ag - - 49 5’<br />

ASTAIRE AMERICA (US) 3 17,2 M *14,8 AM 68.500<br />

4,brun v. v Andover Hall - 12: 10 6-1-0 17,2 68.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 10 6-1-0<br />

6<br />

Dance of Joy v Malabar Man<br />

Opdr: Winwin Trotting A B<br />

Ejer: Whap Trotting AB<br />

Juul S<br />

Juul S<br />

Juul S<br />

Ch 7/10 -3<br />

Ch 28/10 -12<br />

Ch 3/11 -4<br />

3/ 2000<br />

8/ 2000<br />

11/ 2000<br />

2<br />

5<br />

1<br />

17,2<br />

15,9 a<br />

16,8 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

25<br />

22<br />

17<br />

15’<br />

10’<br />

8’<br />

Rød/grøn/reklame, Juul S Ch 21/11 -2 2/ 2000 1 14,8 a - - 14 15’<br />

Juul Steen Juul S Ch 2/12 -6 1/ 1600n 0 18,0 a - - 14 10’<br />

SCOTT SALLØV 4 18,6 M 16,2 AM 30.500<br />

4,brun h. v Gill’s Victory - 12: 8 2-1-0 18,6 30.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 8 2-1-0<br />

7<br />

Kaisy Salløv v Frisky Frazer<br />

Opdr: Erna & Anton Laursen<br />

Ejer: Erna & Anton Laursen<br />

Ecce K<br />

Ecce K<br />

Ecce K<br />

Ch<br />

Jæ<br />

Ch<br />

9/5 -2<br />

29/5 -9<br />

10/6 -13<br />

2/ 2000<br />

3/ 2140<br />

6/ 2000<br />

1<br />

0<br />

0<br />

18,5 a<br />

17,2 a<br />

17,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

25<br />

145<br />

119<br />

15’<br />

-<br />

30’<br />

Sort/hvid/orange/reklame, Ecce K År 29/7 -4 3/ 1800 5 17,4 a - - 90 30’<br />

Ecce Ken Ecce K Ch 15/8 -7 4/ 2000 0 16,2 a - - 294 8’<br />

DUSTED AGAIN* (S) 5 15,6 M 14,7 AK Kl. 16.31<br />

84.873<br />

5,mkbr. v. v Andover Hall - 12: 14 3-2-2 15,6 60.895 11: 2 1-1-0 18,0 23.978 Tot: 16 4-3-2<br />

8<br />

Too Hot For Me v Muscles Yankee<br />

Opdr: Thomas Lind-Holm<br />

Ejer: Stald Rita<br />

Kjær R<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Bi 25/7 -3<br />

År 22/8 -6<br />

Sk 19/11 -6<br />

8/ 1900<br />

5/ 1800<br />

7/ 2100<br />

0<br />

1<br />

4<br />

14,7 a<br />

16,1<br />

16,6 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

113<br />

65<br />

42<br />

13’<br />

10’<br />

8’<br />

*Rød/Hvid, Kjær R Od 5/12 -2 6/ 2140 0 16,4 a - - 51 8’<br />

Sk Juel Jeppe (Juul M) Jørgensen B Bi 20/12 -6 4/ 1900n 1 16,7 a - - 29 5’<br />

Turordning: 6-8-4-1-3-7-5-2<br />

i TVilliNG<br />

I tvilling skal man finde de to deltagere, som kommer først over mål,<br />

uanset rækkefølgen. Hvilke af de to deltagere, der bliver nummer<br />

et eller to er således ligegyldigt, og du får to gevinstmuligheder pr.<br />

kombination. Garderinger er muligt.<br />

i kOMMENdE lØBsdaGE i lUNdEN<br />

Onsdag <strong>den</strong> 9. <strong>januar</strong> Kl. 15.15<br />

Onsdag <strong>den</strong> 16. <strong>januar</strong> Kl. 15.15 Gol<strong>den</strong> Cup<br />

Søndag <strong>den</strong> 27. <strong>januar</strong> Kl. 1<strong>2.</strong>45<br />

Onsdag <strong>den</strong> 6. februar Kl. 15.15 Gol<strong>den</strong> Cup<br />

Søndag <strong>den</strong> 17. februar Kl. 1<strong>2.</strong>45<br />

Søndag <strong>den</strong> 24. februar Kl. 1<strong>2.</strong>45<br />

Onsdag <strong>den</strong> 6. marts Kl. 15.15 Gol<strong>den</strong> Cup<br />

Onsdag <strong>den</strong> 13. marts Kl. 15.15 Gol<strong>den</strong> Cup<br />

Søndag <strong>den</strong> 24. marts Kl. 1<strong>2.</strong>45<br />

Søndag <strong>den</strong> 31. marts Kl. 1<strong>2.</strong>45<br />

i<br />

daGENs TiPs<br />

6 astaire america - 8 dusted again - 5 rositta Tax // Outs.: 1 robbie<br />

6 astaire america har haft en løbspause oven på en sløj<br />

indsats i starten af december. Er klart feltets bedste<br />

hest og bør på tidligere meritter være det klare vinderbud<br />

på friske batterier. 8 dusted again og Jeppe Juel<br />

sikkert også gerne tale med om sejren. Den har dårligt<br />

startspor i volten, så <strong>den</strong> kan risikere at tabe lidt fra<br />

start. Har man råd, kan <strong>den</strong> være et godt garderings-<br />

JaNUar<br />

fEBrUar<br />

MarTs<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

kryds i V5. 5 rositta Tax kan mere, end hun viser lige nu.<br />

Nu møder <strong>den</strong> igen Dusted Again. 1 robbie er lidt svær<br />

at blive klog på, men nu har <strong>den</strong> inderspor i spidsvolten<br />

og kan få et godt løb i et lille felt. 4 Ozzy rex hentede<br />

gode penge i 2012 og har nu løb i kroppen. 3 Peyton Pietz<br />

svinger i sine præstationer, men kan en hel del på<br />

en god dag.<br />

LUNDEN • 17


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

18 • LUNDEN<br />

CH<strong>2013</strong>0102-6<br />

6V5-4 V5-4<br />

Vinder Trio<br />

6Sort<br />

Plads Tvilling<br />

tvilling<br />

trio<br />

Gol<strong>den</strong> Cup.<br />

b<br />

3-12-årige højst 965.000 kr.<br />

2000 m. Autostart.<br />

Præmier: 25.000-1<strong>2.</strong>500-6.250-3.750-<strong>2.</strong>500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.<br />

Ærespræmie til vinderens ejer.<br />

ca kl 16:49<br />

<strong>2013</strong>-01-02<br />

H<br />

Ch = 01<br />

MANCEBO 2000:1 14,8 M 12,6 AK 13,9 AM 733.367<br />

9,rød v. v Gill’s Victory - 12: 21 0-2-3 12,7a 83.396 11: 25 2-6-3 12,6a 196.133 Tot: 111 15-17-16<br />

1<br />

April Pigen v Little Devil<br />

Opdr: Peter Fog & Gitte Kristensen<br />

Ejer: Stald Mico<br />

Jonassen R<br />

Jonassen R<br />

Jonassen R<br />

Jæ 16/10 -8<br />

Jæ 6/11 -3<br />

Jæ 13/11 -3<br />

10/ 3160<br />

5/ 1640<br />

12/ 2140<br />

0<br />

0<br />

3<br />

15,1<br />

13,7 a<br />

14,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

863<br />

181<br />

587<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Blå/rød/reklame, Jonassen R Ch 28/11 -3 8/ 1600 5 13,7 a - - 156 15’<br />

Jonassen Rene Jonassen R Jæ 11/12 -7 2/ 2640 0 16,0 a - - 390 -<br />

PRADA CLOC 2 14,8 M *12,1 AK 14,0 AM 72<strong>2.</strong>363<br />

6,mkbr. hp. v Great Challenger - 12: 13 4-3-3 12,1a 13<strong>2.</strong>258 11: 12 1-7-1 13,7a 397.055 Tot: 35 8-13-6<br />

2<br />

Familla Cloc v Carmody Lobell<br />

Opdr: Kaj Jørgensen<br />

Ejer: Magne Haga<br />

Bender O<br />

Bender O<br />

Bender O<br />

Od 16/9 -8<br />

Ål 12/10 -6<br />

Hd 19/11 -5<br />

4/ 2140<br />

3/ 2140<br />

1/ 2140<br />

0<br />

1<br />

2<br />

15,7 a<br />

15,6<br />

15,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

145<br />

23<br />

61<br />

200’<br />

8’<br />

-<br />

Grøn/hvidt logo, Bender O Ch 28/11 -3 7/ 1600 1 12,6 a - - 72 15’<br />

Od Bender Ole Bender O Åb 13/12 -8 6/ 2140 3 15,9 a - - 52 -<br />

NANOK DJUHM 3 14,0 M *12,1 AK 13,3 AM 723.786<br />

8,brun v. v Dream Vacation - 12: 18 1-5-5 12,9a 101.067 11: 23 6-7-1 12,1a 297.487 Tot: 75 23-17-8<br />

3<br />

Yoursisnodisgrace v Supergill<br />

Opdr: Jørgen Planck<br />

Ejer: Stutteri Djuhm<br />

Juul S<br />

Untersteiner P<br />

Juul S<br />

Hd 15/10 -6<br />

Hd 29/10 -4<br />

Ål 4/11 -7<br />

14/ 2180<br />

9/ 2140<br />

5/ 3160<br />

7<br />

2<br />

2<br />

14,6<br />

15,2 a<br />

17,3<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

93<br />

87<br />

115<br />

-<br />

-<br />

25’<br />

Rød/grøn/reklame, Juul S Od 25/11 -7 2/ 3200 2 17,2 - - 93 20’<br />

Juul Steen Juul S Od 5/12 -3 2/ 2140 2 14,7 a - - 21 13’<br />

REAL DESIRE* (S) 4 13,9 M 13,7 AM 804.080<br />

12,brun v. v Spotlite Lobell - 12: 6 0-0-0 14,5a 1.752 11: 12 0-0-0 14,0a 6.995 Tot: 105 12-10-11<br />

4<br />

Vouge v Firm Tribute<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige<br />

Ejer: Johan Lejon<br />

Pettersson L<br />

Nielsen K<br />

Pettersson L<br />

Ti 22/9 -4<br />

Ny 11/10 -8<br />

Hd 20/10 -7<br />

14/ 1609<br />

2/ 1660<br />

12/ 2140<br />

5<br />

4<br />

5<br />

14,5 a<br />

17,6<br />

15,8 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

utot<br />

72<br />

B-lp<br />

-<br />

4’<br />

-<br />

Hvid/grøn, Pettersson L Åb 29/11 -6 9/ 2660 0 16,7 - - 3048 -<br />

* Nielsen Kenneth (Dyhrberg S) Pettersson L Hd 17/12 -4 4/ 2140 0 15,8 a - - 1152 -<br />

OBI-WAN 5 15,6 M *12,1 AM 925.269<br />

7,brun v. v Ganymede - 12: 12 6-1-1 12,1a 52<strong>2.</strong>363 11: 5 0-0-0 12,9a <strong>2.</strong>141 Tot: 34 10-6-3<br />

5<br />

Hejsa Reerstrup v Speedy Herve<br />

Opdr: Berit Olsen<br />

Ejer: Stall Sirena<br />

Jensen F<br />

Johansson H<br />

Johansson H<br />

Jæ<br />

Åb<br />

Jæ<br />

31/7 -2<br />

16/8 -4<br />

2/9 -8<br />

7/ 1609<br />

1/ 2140<br />

5/ 2140<br />

0<br />

1<br />

1<br />

12,6 a<br />

15,2 a<br />

13,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

265<br />

64<br />

42<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Sort/hvid/orange/reklame, Sjunnesson J Åb 15/9 -10 5/ 2140 1 12,1 a - - 119 -<br />

Ål Ecce Ken (Jensen F) Sjunnesson J So 29/9 -10 5/ 2140 2 12,6 a - - 65 -<br />

RONALDINHO A T* (AT) 6 14,9 M 14,2 AM 490.755<br />

7,mkbr. h. v General November - 12: 7 1-1-0 14,2a 33.492 11: 5 0-3-0 15,2a 75.282 Tot: 22 6-6-0<br />

6<br />

Elegance Real v Dale Qui<br />

Opdr: Opdrættet I Østrig<br />

Ejer: Thomas Pletschacher<br />

Lugauer C<br />

Waldmüller M<br />

Lugauer C<br />

Vg<br />

Jæ<br />

Hd<br />

20/6 -5<br />

14/8 -8<br />

9/9 -2<br />

10/ 2140<br />

12/ 3160<br />

9/ 2140<br />

0<br />

0<br />

2<br />

14,9<br />

16,2<br />

14,4 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

129<br />

393<br />

54<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Hvid/mørkeblå, Lugauer C Hd 30/11 -8 7/ 2140 5 14,2 a - - 62 -<br />

* Lugauer Conrad Waldmüller M Kr 14/12 -7 8/ 2140 0 15,5 a - - 160 -<br />

MALT WHISKY (S) 7 15,2 M 13,3 AK 13,3 AM 516.170<br />

8,brun v. v Coktail Jet - 12: 13 3-2-1 13,4a 70.630 11: 16 3-4-2 13,3a 218.337 Tot: 58 11-11-4<br />

7<br />

Bourbon Eyes v Smokin Yankee<br />

Opdr: Menhammar Stuteri A B<br />

Ejer: Stald Rita<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Åb 14/9 -2<br />

Ch 7/10 -7<br />

Ch 28/10 -7<br />

2/ 1640<br />

7/ 2000<br />

7/ 2000<br />

5<br />

0<br />

0<br />

13,5 ag - -<br />

15,2 a - -<br />

14,2 a - -<br />

188<br />

277<br />

569<br />

-<br />

30’<br />

30’<br />

*Rød/Hvid, Juel J Od 5/12 -3 6/ 2140 1 14,4 a - - 70 13’<br />

Ål Juel Jeppe Juel J Od 16/12 -5 3/ 3180n 1 20,8 - - 44 15’<br />

ZALGADO TRANSS R* (DE) 8 15,7 L 12,8 AK Kl. 16.49<br />

540.110<br />

7,brun v. v S J’s Photo - 12: 17 4-3-0 12,8a 97.313 11: 20 0-4-5 12,8a 111.964 Tot: 64 6-14-6<br />

8<br />

Little Ironlady v Gridiron Lad<br />

Opdr: Opdrættet I Tyskland<br />

Ejer: Bengt S. Hagen<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Takter J<br />

Åb 27/9 -8<br />

Sk 22/10 -4<br />

Åb 1/11 -8<br />

5/ 1640 0<br />

7/ 1700n 4<br />

3/ 2640 0<br />

13,7 a<br />

15,4 a<br />

17,6 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

125<br />

37<br />

113<br />

-<br />

8’<br />

-<br />

Hvid/turkis/logo, Kjær R Od 5/12 -3 3/ 2140 d g a - - 58 13’<br />

Sk Kjær Rene (Juul M) Kjær R Ch 12/12 -6 1/ 2000 5 15,7 a - - 113 15’<br />

Turordning: 5-2-3-7-6-1-4-8<br />

i ViNdErsPil<br />

Det mest enkle spil <strong>den</strong>ne løbsdag. Du skal bare regne ud, hvilken hest<br />

der kommer først over målstregen. Så har du vundet i totalisatoren. Og<br />

du behøver ikke udfylde en kupon. Du kan spille mundtligt.<br />

i<br />

daGENs TiPs<br />

5 Obi-Wan - 7 Malt Whisky - 2 Prada Cloc // Outs.: 3 Nanok djuhm<br />

5 Obi-Wan har nok været lidt brugt oven på flere fremragende<br />

indsatser og sejre i velbetalte opgør i det svenske.<br />

Nu er <strong>den</strong> klar igen og kan trods pausen blive svag<br />

favorit her i et godt besat Gol<strong>den</strong> Cup-løb. men Obi-Wan<br />

skal være på top for at vinde med en 7 Malt Whisky på<br />

startlinien. Den har været flyvende i sine seneste starter<br />

i O<strong>den</strong>se og vil sikkert igen blive taget afventende fra<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

BEsØG Os På WWW.TraVBaNEN.dk<br />

start for at komme de sidste 4-500 meter. En 2 Prada<br />

Cloc ligner hesten i front fra et perfekt startspor to. Ole<br />

Bender har formen er i zenit for sin hest. Form mangler<br />

heller ikke hos 3 Nanok djuhm, men der er i en hård klasse<br />

blot blevet længere mellem snapsene. Er i <strong>den</strong> grad en<br />

hædershest, som igen løber med helt frem.<br />

LUNDEN • 19


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

20 • LUNDEN<br />

CH<strong>2013</strong>0102-7<br />

7V5-5<br />

7<br />

V5-5<br />

Vinder Trio<br />

Plads Tvilling<br />

tvilling<br />

Lysbruntrio<br />

Blue Mac Lad Ærepræmies.<br />

b<br />

3-12-årige højst 335.000 kr.<br />

1600 m. Autostart. 10 startende.<br />

Præmier: 15.000-7.500-3.750-<strong>2.</strong>250-1.500 (5 præmier) Indskud: 500 kr.<br />

Ærespræmie til vinderens ejer.<br />

ca kl 17:07<br />

<strong>2013</strong>-01-02<br />

H<br />

Ch = 01<br />

ODIN RUSH 1600:1 16,1 M 13,3 AK 318.617<br />

7,brun v. v Great Challenger - 12: 10 2-0-2 13,3a 45.100 11: 15 1-3-3 13,6a 65.560 Tot: 44 10-8-6<br />

1<br />

Una Sweep v Crown Sweep<br />

Opdr: Stald D<br />

Ejer: Gitte & Bent Dahl<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Ch 26/8 -11<br />

Ål 24/9 -5<br />

Jæ 27/10 -11<br />

4/ 2000n 3<br />

2/ 2100 4<br />

12/ 3160 0<br />

15,9 a<br />

17,1 a<br />

16,3<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

57<br />

51<br />

681<br />

30’<br />

8’<br />

-<br />

Hvid/sort/reklame, Kjær R År 7/11 -4 1/ 2300 0 17,0 a - - 165 25’<br />

Andersen Nicolaj Kjær R Ch 28/11 -3 2/ 1600 4 13,4 a - - 306 15’<br />

NUBIA 2 15,2 M 13,5 AK 240.851<br />

8,brun hp. v Buvetier D’aunou - 12: 11 1-2-0 14,3a 85.673 11: 18 1-3-2 13,5a 63.967 Tot: 74 4-15-6<br />

2<br />

Agouti v Ride The Wave<br />

Opdr: S.& J. H.Andersen-Pr.Hansen-L.Madsen<br />

Ejer: Stald Nubia<br />

Jensen A<br />

Jensen A<br />

Jensen K<br />

Ch 1/8 -3<br />

Ny 16/8 -7<br />

Ny 29/11 -km<br />

4/ 2000 0<br />

4/ 1640n 0<br />

2/ 2200 k<br />

15,2 a<br />

17,3<br />

g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

222<br />

116<br />

ejg<br />

15’<br />

5’<br />

Beige/grøn/reklame, Jensen A Ch 12/12 -6 2/ 2000 0 16,1 a - - 362 15’<br />

Juel Jeppe (Jensen A) Jensen A Ny 27/12 -7 2680 - - 5’<br />

NEIL ANDOVER (US) 3 19,4 M 12,9 AK 286.231<br />

6,brun v. v Andover Hall - 12: 16 4-1-3 13,5a 113.391 11: 13 3-4-4 12,9a 139.240 Tot: 41 10-6-9<br />

3<br />

Honey Score v Final Score<br />

Opdr: Dettore Farm Inc<br />

Ejer: Stald Rita<br />

Kjær R<br />

Juul S<br />

Kjær R<br />

Ch 26/8 -7<br />

Sk 30/9 -6<br />

Od 14/11 -6<br />

3/ 2000<br />

2/ 2100<br />

10/ 2140<br />

3<br />

5<br />

0<br />

14,7 a<br />

16,4 a<br />

16,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

44<br />

43<br />

95<br />

30’<br />

15’<br />

10’<br />

*Rød/Hvid, Kjær R Ch 28/11 -6 5/ 2000 4 16,1 a - - 96 15’<br />

Sk Kjær Rene (Juul M) Kjær R Ål 10/12 -6 9/ 2100v 4 17,2 a - - 91 8’<br />

VERDI* (AT) 4 15,2 K 13,9 AK 254.079<br />

8,fuks v. v Coktail Jet - 12: 13 1-1-1 13,9a 23.864 11: 8 1-1-0 14,9a 58.426 Tot: 43 6-5-4<br />

4<br />

Charade v Pershing<br />

Opdr: Opdrættet I Østrig<br />

Ejer: Stald Viggatorp<br />

Olsen A<br />

Olsen A<br />

Nielsen M<br />

Ch<br />

Ch<br />

Ch<br />

11/7 -3<br />

15/8 -6<br />

26/8 -11<br />

3/ 2020 0<br />

7/ 2000 5<br />

3/ 2000n 0<br />

15,3<br />

14,8 a<br />

16,2 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

66<br />

413<br />

169<br />

15’<br />

15’<br />

30’<br />

Blå/hvid, Olsen A Ch 5/9 -3 7/ 2000 0 15,9 a - - 86 15’<br />

Olsen Anette (Wagner C)a Olsen A Ch 12/12 -8 6/ 2020 0 18,0 - - 269 8’<br />

JUNE JUNE* (S) 5 16,3 M 13,1 AK 275.747<br />

10,brun hp. v Running Sea - 12: 16 0-1-1 14,2a 13.146 11: 21 0-2-2 14,3a 18.652 Tot: 106 7-12-7<br />

5<br />

Lilja Sund v Sugarcane Hanover<br />

Opdr: Eril Bendz<br />

Ejer: Mariann T. Nielsen<br />

Nielsen M<br />

Nielsen M<br />

Friis M<br />

Sk 27/8 -7 11/ 1700<br />

Od 15/9 -10m 1/ 2160<br />

Ål 26/11 -3 2/ 1600<br />

0<br />

0<br />

5<br />

15,6 a<br />

19,9<br />

14,7 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

419<br />

101<br />

331<br />

8’<br />

5’<br />

8’<br />

Blå, Nielsen M År 9/12 -1m 4/ 1800 4 21,0 a - - 586 5’<br />

Sk Nielsen Max (Nielsen M)a Friis M Sk 17/12 -8 2/ 2100n 5 20,0 a - - 161 8’<br />

RAGPAC (S) 6 15,9 M *13,1 AK 249.488<br />

8,brun v. v Super Tilly - 12: 21 1-1-2 13,8a 28.150 11: 16 1-1-0 14,6a 25.000 Tot: 93 10-10-6<br />

6<br />

Angera v Prince Mystic<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige<br />

Ejer: Stald Johannelyst<br />

Simoni J<br />

Simoni J<br />

Simoni J<br />

Od 10/10 -4<br />

Ny 25/10 -6<br />

Od 14/11 -6<br />

7/ 1640<br />

7/ 1640<br />

4/ 2140<br />

5<br />

2<br />

1<br />

13,8 a<br />

16,2 a<br />

15,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

410<br />

67<br />

258<br />

10’<br />

5’<br />

10’<br />

Sort/hvid/logo, Simoni J Ch 28/11 -6 11/ 2000 3 15,9 a - - 101 15’<br />

Simoni Jens Simoni J Ch 19/12 -5 9/ 2000 0 15,8 a - - 245 50’<br />

OBELIX B T 7 14,2 M 12,8 AM 14,6 AK 288.339<br />

7,brun h. v Gill’s Victory - 12: 17 3-7-1 14,5a 101.688 11: 16 3-0-4 12,8a 59.870 Tot: 58 11-7-9<br />

7<br />

Bitten Lund v Vokal N<br />

Opdr: Bettina & Tommy Nielsen<br />

Ejer: Team Buller<br />

Juul S<br />

Juul S<br />

Juul S<br />

Ch 28/10 -4<br />

Ch 11/11 -6<br />

Ch 28/11 -6<br />

1/ 2000<br />

3/ 2020<br />

2/ 2000<br />

2<br />

2<br />

1<br />

14,5 a<br />

14,2<br />

15,6 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

36<br />

41<br />

23<br />

30’<br />

25’<br />

15’<br />

Rød/grøn/reklame, Nielsen T Ch 12/12 -8 4/ 2020 2 17,4 - - 15 8’<br />

Juul Steen (Nielsen T)a Juul S Jæ 20/12 -2 11/ 2140n 2 16,2 a - - 50 -<br />

TAPPER KELLY* (S) 8 16,6 M 14,1 AK Kl. 17.07<br />

265.961<br />

9,brun v. v Tap In - 12: 2 0-0-0 16,6a 0 11: 15 0-2-3 15,3a 47.481 Tot: 75 3-12-11<br />

8<br />

Com Martina v J R Broline<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige<br />

Ejer: Mikael Dahlqvist<br />

Osterling S<br />

Osterling S<br />

Lindblad N<br />

Så 11/11 -3<br />

Um 26/12 -4<br />

Jæ 13/11 -k<br />

6/ 1640 5 15,3 a<br />

11/ 2140v 0 17,9 a<br />

2140 k 21,4 g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

140<br />

1011<br />

gk<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Sort M. Blå/rød Vinkel, Dahlqvist M Jæ 27/11 -2m 6/ 1640 d g3 - - 700 -<br />

* Dahlqvist Mikael (Atanasovski V)a Sjunnesson J Hd 17/12 -7 11/ 1640 0 16,6 a - - 138 -<br />

Turordning: 7-6-3-1-8-5-4-2<br />

i BlUE MaC lad<br />

Opdrætterforeningen har i valget af sin nye hingst Blue mac Laid<br />

lagt megen vægt på at erhverve et korrekt individ der afstamningsmæssigt,<br />

ikke mindst en moderlinie, har potentiale til en fortsat<br />

højnelse af niveauet på dansk travavl. Læs mere på travavl.dk<br />

i sErViCE<br />

i<br />

i<br />

FARVEFOtO FRA<br />

tRAVFOtOS.DK AF<br />

VINDENDE EKVIPAGE<br />

FREmSENDES NU<br />

SAmmEN mED<br />

LYKØNSKNING<br />

FRA LUNDEN<br />

Ekstra fotos eller<br />

indramninger kan<br />

bestilles hos<br />

LASSE JESPERSEN<br />

m: 21 45 36 43<br />

post@travfotos.dk<br />

tIL VINDENDE<br />

HEStEEJERE<br />

daGENs TiPs<br />

6 ragpac - 7 Obelix B T - 3 Neil andover // Outs.: 1 Odin rush<br />

Jens Simoni har nærmest haft julelys i øjnene, når han<br />

har omtalt formen på sin 6 ragpac. Nu fik <strong>den</strong> desværre<br />

et dårligt startspor i Gol<strong>den</strong> Cup-finalen og kunne derfor<br />

ikke gøre sig gæl<strong>den</strong>de, men nu kan <strong>den</strong> tage revanche i<br />

dette afsluttende V5-opgør. Sprint passer sikkert meget<br />

fint, det samme spor seks. 7 Obelix B T er vel på papiret<br />

værste modstander. Den er til gengæld havnet i an<strong>den</strong><br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

række, men viser fortsat fin form til ny topplacering. 3<br />

Neil andover henter mest mindre placeringer p.t., men er<br />

nu begunstiget med et godt startspor. Outsider er klart<br />

1 Odin rush, som har skiftet ejer og træner. Indersporet<br />

er ikke noget plus fra start på sprint, men hesten er altså<br />

lynende hurtig fra start.<br />

LUNDEN • 21


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

22 • LUNDEN<br />

CH<strong>2013</strong>0102-8<br />

Trio<br />

8Vinder Tvilling<br />

8Lilla<br />

Plads<br />

tvilling<br />

trio<br />

Amatørløb.<br />

3-12-årige.<br />

2000 m. Tillæg 20 m ved 27.001 kr, 40 m ved 81.001 kr, 60 m ved 243.001<br />

kr Grundlag 9.000 kr.<br />

Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 (5 præmier) Indskud: 300 kr.<br />

ca kl 17:25<br />

<strong>2013</strong>-01-02<br />

H<br />

Ch = 01<br />

PICASSO CROWN 2000:1 19,1 M 17,1 AM 24.950<br />

6,mkbr. v. v Alf Palema - 12: 18 2-1-4 19,1 18.750 11: 13 0-1-0 19,3 6.200 Tot: 31 2-2-4<br />

1<br />

Express Crown v Lindy’s Crown<br />

Opdr: Hans Jørgen Hansen<br />

Ejer: Hans Jørgen Hansen<br />

Hansen J A<br />

Hansen J A<br />

Hansen J A<br />

Ny 11/10 -3<br />

Ny 25/10 -4<br />

Ch 3/11 -3<br />

10/ 2140<br />

5/ 2160<br />

5/ 2000<br />

0 20,1 a<br />

d g<br />

0 18,1 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

103<br />

291<br />

357<br />

4’<br />

4’<br />

8’<br />

Turkis/gul, Kristoffersen H Ny 29/11 -7 1/ 2160 1 20,9 g - - 47 4’<br />

Ny Kristoffersen H.H. (Hansen J A) Hansen J A Ch 19/12 -7 5/ 2020 5 19,1 g - - 220 8’<br />

REUMERT 2 17,8 M 15,0 AK 23.696<br />

5,brun v. v Beaumont Hanover - 12: 6 0-2-0 17,8 8.400 11: 8 1-0-1 18,5 15.296 Tot: 14 1-2-1<br />

2<br />

Shiva Falken v Larabello<br />

Opdr: Susan Mikkelsen<br />

Ejer: Susan Mikkelsen<br />

Ecce K<br />

Ecce K<br />

Ecce K<br />

Ch 3/11 -3<br />

Ch 11/11 -9<br />

Ch 21/11 -6<br />

3/ 2000<br />

4/ 1600<br />

2/ 2000<br />

2<br />

5<br />

5<br />

17,0 a<br />

15,0 a<br />

17,8<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

132<br />

38<br />

100<br />

8’<br />

8’<br />

15’<br />

Sort, hvid, lysgrøn Ecce V Ny 13/12 -3 2/ 2140 2 20,7 - - 51 4’<br />

Ecce Victor (Ecce K) Ecce K Hd 28/12 -5 2140 a - - -<br />

ORLANDO SPRING 2020:1 16,6 M 16,5 AK 49.300<br />

7,lbr. v. v Storstadsbusen - 12: 21 0-2-2 16,6 9.400 11: 19 1-0-2 16,7 8.750 Tot: 60 3-5-7<br />

3<br />

Rion Tårs v Advertiser<br />

Opdr: Helene Gravesen<br />

Ejer: Stald Respekt<br />

Rindom K<br />

Jessen I<br />

Jessen I<br />

Ch 3/11 -1<br />

Bi 8/11 -7<br />

Sk 19/11 -5<br />

4/ 2020<br />

9/ 1900<br />

5/ 2500<br />

0<br />

0<br />

d<br />

19,0<br />

17,7 a<br />

g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

222<br />

442<br />

244<br />

4’<br />

8’<br />

13’<br />

Blå/reklame, Jessen I Bi 6/12 -7 4/ 2020 0 21,3 - - 115 13’<br />

Bi Jessen Iver a Jessen I Bi 20/12 -5 9/ 1900n 0 18,8 a - - 277 5’<br />

LUKA ØSTERVANG 2040:1 15,6 M *15,1 AM 131.050<br />

10,brun v. v Carmody Lobell - 12: 18 2-1-2 15,6 18.250 11: 16 0-1-2 17,1 1<strong>2.</strong>550 Tot: 106 9-6-11<br />

4<br />

Tally Østervang v My Nevele<br />

Opdr: Lasse Pedersen<br />

Ejer: Karina & Birger Rindom, Iver Jessen<br />

Rindom K<br />

Rindom K<br />

Rindom K<br />

Ch 28/10 -1<br />

Ch 11/11 -10<br />

Ch 21/11 -6<br />

10/ 2000<br />

1/ 2020<br />

2/ 2040<br />

d<br />

d<br />

0<br />

g a<br />

g<br />

17,1<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

553<br />

242<br />

932<br />

13’<br />

8’<br />

15’<br />

Blå/hvid, Rindom K Ch 2/12 -1 2/ 2040n 0 19,6 - - 101 4’<br />

Rindom Karina a Rindom K Ch 12/12 -8 1/ 2020 5 17,9 - - 165 8’<br />

LAMBADA 2 16,2 M 13,9 AK 229.396<br />

10,mkbr. v. v Sirocco Spur - 12: 20 1-1-3 16,3 18.750 11: 19 0-1-4 16,2 11.400 Tot: 136 12-15-25<br />

5<br />

Rose, v Ejnar Vogt<br />

Opdr: Eddie Westergård<br />

Ejer: Stald Italy<br />

Hansen M U<br />

Køppen O<br />

Hansen J A<br />

Ny<br />

Ch<br />

Ny<br />

30/8 -6<br />

12/9 -8<br />

27/9 -7<br />

5/ 1640 d g a<br />

4/ 2020 5 17,3<br />

2/ 2140n 4 20,2 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

108<br />

788<br />

151<br />

5’<br />

8’<br />

5’<br />

Grøn/hvid/rød, Hansen J A Ny 25/10 -6 6/ 1640 3 16,6 a - - 357 5’<br />

Ny Køppen Ole (Hansen J A) Hansen M U Ny 27/12 -7 2680 - - 5’<br />

MARIA FØNIX 3 16,1 M 13,6 AK 221.471<br />

9,mkbr. hp. v Mr Flirt - 12: 12 2-1-1 17,1 64.081 11: 21 0-2-1 16,1 27.150 Tot: 83 14-16-4<br />

6<br />

Gala Way v Diamond Way<br />

Opdr: Inge Bonde<br />

Ejer: Søren Demant Andersen<br />

Neumann A<br />

Andersen S D<br />

Andersen S D<br />

Od 6/5 -8<br />

Od 31/10 -6<br />

Ny 15/11 -5<br />

1/ 2140<br />

6/ 2140<br />

2/ 2680<br />

0<br />

0<br />

0<br />

opg a<br />

18,0 a<br />

19,0<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1564<br />

419<br />

323<br />

100’<br />

13’<br />

5’<br />

rød/sort/hvid/reklame, Andersen S D Ch 2/12 -7 4/ 2020n 4 19,2 - - 302 8’<br />

Andersen Søren Demant a Andersen S D Ch 12/12 -8 3/ 2020 3 17,7 - - 303 8’<br />

LOTUS LA MARC (S) 4 16,7 M 14,6 AK 224.853<br />

10,brun v. v Enjoy Lavec - 12: 10 0-1-1 16,7 6.650 11: 17 1-2-1 16,8 1<strong>2.</strong>950 Tot: 99 12-14-11<br />

7<br />

Rebecca Ridge v Super Bowl<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige<br />

Ejer: L. Wang & A. Godtfredsen<br />

Marsing N<br />

Wang V<br />

Wang T<br />

Ch 7/10 -10m<br />

Ny 25/10 -6<br />

Ch 3/11 -1<br />

5/ 2020<br />

5/ 1640<br />

1/ 2040<br />

4<br />

0<br />

2<br />

16,7<br />

17,0 a<br />

16,7<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

352<br />

232<br />

84<br />

10’<br />

5’<br />

4’<br />

Sort/blå/hvid, Wang T Ch 21/11 -3 8/ 2000 0 15,9 a - - 1038 15’<br />

Wang Daniel (Wang V)a Wang V Ch 2/12 -7 8/ 2020n 0 20,4 - - 920 8’<br />

BORLIS CARL* (S) 2060:1 15,1 L 15,2 M 13,2 AK Kl. 17.25<br />

377.285<br />

9,brun v. v Ry<strong>den</strong>s Sensation - 12: 22 3-1-1 15,8 44.895 11: 25 0-7-3 15,1 107.966 Tot: 97 8-15-9<br />

8<br />

Borli Inco v Carlisle<br />

Opdr: Eril Bendz<br />

Ejer: Stald Buster<br />

Kristoffersen H<br />

Lykke L<br />

Rindom K<br />

Ch 3/11 -11<br />

Ch 21/11 -3<br />

Ch 2/12 -7<br />

3/ 2040 3<br />

4/ 2000 0<br />

3/ 2020n 1<br />

17,1<br />

15,9 a<br />

18,7<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

229<br />

463<br />

242<br />

8’<br />

15’<br />

8’<br />

Blå/rød, Lykke L Ch 12/12 -6 5/ 2000 0 16,1 a - - 159 15’<br />

Nielsen Mariann T. (Stausholm E)a Lykke L Ch 19/12 -6 7/ 2000 d g6 - - 342 25’<br />

i Gå MEd i lUNdEN iGEN<br />

Næste gang, du har mulighed for at Gå med i Lun<strong>den</strong>, er <strong>onsdag</strong> 9.<br />

<strong>januar</strong>. Her afvikler vi igen et Gol<strong>den</strong> Cup-program med spil fra ind- og<br />

udland med store puljer. Løbene starter igen klokken 15.15.<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

BEsØG Os På WWW.TraVBaNEN.dk<br />

i<br />

daGENs TiPs<br />

2 reumert - 6 Maria fønix - 4 luka Østervang // Outs.: 1 Picasso Crown<br />

Ungersven<strong>den</strong> Victor Ecce kan hente sin første sejr på<br />

Lun<strong>den</strong> i dette afsluttende amatørløb. 2 reumert gik<br />

godt for kusken forrige gang på NFt og var tæt på at besejre<br />

landets oftest sejrende hest i 2012, Look Again.<br />

U<strong>den</strong> for mange nerver kan <strong>den</strong> godt vinde her. 6 Maria<br />

fønix og 4 luka Østervang har begge 40 meter tillæg,<br />

men har selvfølgelig også tjent pengene, der retfærdiggør<br />

det her. maria Fønix var foran Luka Østervang sidst,<br />

så det kan godt ske igen. 1 Picasso Crown vandt <strong>den</strong> aktuelle<br />

kusk for forrige gang. Der er dog en del galop gemt<br />

i hesten, men <strong>den</strong> har <strong>den</strong>ne gang et meget fordelagtigt<br />

startspor og kun en modstander fra spidsvolten. Næste<br />

chance er 5 lambada. 3 Orlando spring har tilsynela<strong>den</strong>de<br />

ikke <strong>den</strong> store form, men mon ikke kusken kan få<br />

lidt gang i sin hest her. Det er vel for meget at forlange,<br />

at 8 Borlis Carl gør det fra 60 meter?<br />

LUNDEN • 23


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

TRAV- OG GALOPSPORTENS<br />

Galla 2012<br />

Dansk Montéforening<br />

Cheval Liberté Danmark A/S<br />

INFO<br />

24 • LUNDEN<br />

Gallaen åbner kl 11.30 med spæn<strong>den</strong>de stande. Vinderne i de første kategorier kåres ved en buffet kl. 1<strong>2.</strong>00.<br />

Gallafesten med vinderne af de sidste kategorier kåres ved en tre retters middag kl.18.30.<br />

Pris heldagsarrangement 700 kr. inkl. buffet og gallamiddag (kun gallaaften 500 kr)<br />

Tilmelding sker ved at indbetale beløb for antal billetter på <strong>den</strong>ne bankkonto:<br />

Reg. nr. 4629, konto nr. 4629166688. Husk navn og adresse samt evt. ønske om bestemt bordplacering.<br />

v/ Lars Dreyer<br />

LØRDAG DEN 5. JANUAR <strong>2013</strong> PÅ NYBORG STRAND HOTEL<br />

OPDRÆTTER<br />

FORENINGEN<br />

Hotel Hammersø<br />

Mulighed for overnatning.<br />

Værelse på Nyborg Strand Hotel og Konference center,<br />

bestilles på telefon 6531 3131.<br />

oplys ”Hestesportens Galla” ved bestilling.<br />

Pris for dobbeltværelse 736,-<br />

BILLUND<br />

JESPER ELBÆK<br />

OG FREDRIK NILSSON<br />

SPONSORER<br />

Cyane baggrund anvendes ikke i markedføringen og er udelukkende anvendt for at vise det hvide i logoet!<br />

WWW.HESTESPORTENSGALLA.DK<br />

Foreningen af Danske Travamatører<br />

OK PLAST<br />

www.travdiscount.dk<br />

TRAV & GALOP<br />

GALLA HOVEDSPONSOR<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

LUNDEN • 25


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

Travdiscount’s<br />

KVARTALSHEST<br />

26 • LUNDEN<br />

SÅDAN GØR DU:<br />

KVARTALSHEST<br />

Vind<br />

æren<br />

... og fine præmier<br />

I år kåres, hvert kvartal, en “Travdiscount’s Kvartalshest”. Vinderen er hesten<br />

med flest førstepladser i kvartalet. Hvis to eller flere heste har samme antal<br />

førstepladser, sorteres der efter an<strong>den</strong>pladser, tredjepladser osv.<br />

Skulle situationen opstå, hvor flere heste har præcist samme antal placeringer,<br />

er det hesten, der har vundet flest penge i kvartalet, der kåres til Kvartalshest.<br />

PRÆMIE: Et flot dækken med tryk, æren, samt automatisk deltagelse i konkurrencen<br />

om at blive “Årets Championats-kvartalshest”.<br />

CHAMPIONATS-KVARTALSHEST<br />

Én af de fire kvartalsheste kåres til <strong>den</strong>ne titel. Her er det udelukkende gæster,<br />

der er fremmødt ved årets championatsfest, der kårer hesten. Hestens ejer skal<br />

ligeledes være mødt op til festen, for at hesten kan deltage i konkurrencen.<br />

PRÆMIE: Ejeren får en Red/One træningssele, og æren. Staldman<strong>den</strong> får et<br />

Wahlsten sommersæt med tryk. Gaverne kan ikke ombyttes.<br />

Kinderupvej 5 9310 Vodskov Tlf 98286244 www.travdiscount.dk<br />

Giv en hånd til<br />

<strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011 // <strong>Charlottenlund</strong><br />

DET DANSKE TRAVSELSKAB<br />

- u<strong>den</strong> at løfte en finger<br />

Få et gratis kort til KlubBonus.dk, så støtter du Det Danske Travselskab, når du handler alt fra bilvask til<br />

børnetøj, frugt og fyringsolie, pc’ere og printerpatroner. Se mere på www.klubbonus.dk<br />

Tilmeld dig på www.travbanen.dk eller ved at scanne <strong>den</strong>ne kode med din smartphone.<br />

Har du ikke prøvet QR-kode før? Hent en scanner applikation i App Store eller Google Play.<br />

Du kan også sende en sms til 1919 med teksten:<br />

”klubbonus din@mailadresse.dk”<br />

- fx ”klubbonus lone@hotmail.com”.<br />

LUNDEN • 27<br />

SMS-tilmelding udbydes af KlubBonus, v/iNordvativ a/s, K. Christensens Vej 6, 9200 Aalborg SV – og koster kun almindelig SMS-takst.


<strong>Charlottenlund</strong> // <strong>onsdag</strong> <strong>den</strong> <strong>2.</strong> februar 2011<br />

28 • LUNDEN<br />

Det Danske Travselskab & <strong>Charlottenlund</strong> Amatørklub har <strong>den</strong> fornøjelse at invitere til<br />

Lun<strong>den</strong> Award i Restaurant Lun<strong>den</strong> fredag <strong>den</strong> 8. februar <strong>2013</strong>, hvor <strong>den</strong> røde løber er<br />

klar fra. kl. 18:30.<br />

Det bliver et brag af en fest, hvor vi fejrer Lun<strong>den</strong>s helte, heltinder og heste for deres<br />

præstationer i travåret 201<strong>2.</strong><br />

Lun<strong>den</strong> Award bliver i år med underholdning, 3 retters gourmet menu, øl & vin ad libitum,<br />

natmad og selvfølgelig DJ og fest til <strong>den</strong> lyse morgen.<br />

Du kan blive en del af Lun<strong>den</strong> Award og festen for kun 425 kr.<br />

Medlemmer af <strong>Charlottenlund</strong> Amatørklub dog kun 300 kr.<br />

Du kan tilmelde dig til årets helt store brag af en fest, ved at kontakte Lun<strong>den</strong> på<br />

telefon 39 96 02 02 eller mail es@travbanen.dk – Tilmelding skal ske in<strong>den</strong> <strong>den</strong> 1. februar.<br />

Vi glæder os til at se jer alle i festtøjet til Lun<strong>den</strong> Award i Restaurant Lun<strong>den</strong><br />

Spørgsmål til Lun<strong>den</strong> Award kan rettes til Nicolai Kaas Nordstrøm på telefon 40 56 36 98 eller<br />

Lars Løfgren på telefon 22 90 63 95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!