Sammenlignende måling af lydisolation - Papiruld

papiruld.dk

Sammenlignende måling af lydisolation - Papiruld

Teknisk Rapport

Udført af ALE

Denne rapport kan gengives i uddrag – også uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik

Tisvilde Bygade 32, 1.

3220 Tisvildeleje

Sammenlignende måling af lydisolation

Rapport nr. nsja10-22

Rekvirent

Papiruld Danmark ApS

Brødeskovvej 40

3400 Hillerød

Kontaktperson

Ellert Schram

Tisvilde den 2/7-2010

Nordsjællands Akustik ApS

Anne Lin Enggaard, Civilingeniør, ale@nsja.dk

Tlf. 70 28 10 48

www.nsja.dk


nsja10-22 Sammenlignende måling af lydisolation

Indhold

Baggrund .................................................................................................................................................................3

Målemetode ............................................................................................................................................................3

Testemner.......................................................................................................................................................3

Målested.........................................................................................................................................................3

Måletidspunkt.................................................................................................................................................3

Måleposition...................................................................................................................................................3

Baggrundsstøj .................................................................................................................................................3

Anvendt signal ................................................................................................................................................3

Måleteknik......................................................................................................................................................3

Måleresultater.........................................................................................................................................................4

Bilag 1 Samlede måleresultater......................................................................................................................5

Bilag 2 Måleteknik ..........................................................................................................................................6

Side 2 af 6


nsja10-22 Sammenlignende måling af lydisolation

Baggrund

I forbindelse udstillinger og messer har Papiruld Danmark haft gode erfaringer med demonstration af

lydisolering for forskellige isolerings-produkter. Nordsjællands Akustik har fået til opgave, ud fra demoen, at

udføre sammenlignende måling af lydisolationen for forskellige isoleringsprodukter, anvist af Papiruld

Danmark.

Målemetode

Til målingerne er anvendt en lydisoleret kasse, der kan ses på Figur 1.

Kassens udvendige mål: Bredde: 47cm Længde: 62cm Højde: 80cm

Kassen er konstrueret med x-finer udvendig, isolering, og indvendigt gips-plader. Øverst i kassen er der en

bred kant, hvorpå test-emnerne anbringes.

I kassen er der placeret en håndværker- radio af den type, der ses på Figur 2. Ved demonstrationer anvendes

normalt musik afspillet fra CD. Ved disse målinger er der anvendt hvid støj.

Figur 1 Lydisoleret kasse, til sammenligning af forskellige

isoleringsprodukters lydisolation

Testemner

Testemnerne er isoleringsprodukter anbragt i kasser med x-finersider og tyndt plast-net i bunden. Plast-nettet

har ikke nogen akustisk betydning, men fastholder isoleringsmaterialerne, så de ikke falder ned i kassen.

Målested

Målingerne er udført udendørs i et område, der er afskærmet med emballeret papiruld.

Måletidspunkt

Målingerne er udført tirsdag den 29. juni kl. 11:30 til 12:30.

Måleposition

Mikrofonen (membranen) er anbragt 20cm over testmaterialet. Mikrofonen er anbragt midt over testemnet.

Baggrundsstøj

Baggrundsstøjen er under målingerne så lav, at den ikke har indflydelse på måleresultaterne.

Anvendt signal

Der afspilles hvid støj fra CD.

Figur 2 Lydkilden, en håndværker radio af

typen "Bosch Power Box ". For at lydkilden

kan være i kassen er metalrammen

omkring lydkilden afmonteret

(produktfoto fra producenten)

Måleteknik

Lydtrykmålingerne (Sound Pressure Level, SPL) er udført pr 1/3 oktav, og som samlet A-vægtet niveau. For

hvert isoleringsmateriale er der midlet over ét minut. Målingerne er udført med lydtrykmåler Brüel & Kjær

type2250. Se Bilag 2 for detaljer om måleudstyr.

Side 3 af 6


nsja10-22 Sammenlignende måling af lydisolation

Måleresultater

De samlede resultater, og resultater for de enkelte frekvensbånd kan ses i Bilag1.

Testemne

LAeq

[dB(A)]

Åben kasse 93,9

Glasuld, miljø (10cm tyk)

84,0

Stenuld (10cm tyk) 79,2

Glasuld, gul (10cm tyk) 77,8

Papiruld (10cm tyk)

Papiruld (10cm tyk) OG

tung plade af x-finer og

metal

Baggrundsstøj

30,6

Støjkilde slukket

Måleresultater, lydniveau målt 20cm over kassen, LAeq (energimidlet, A-vægtet lydtrykniveau ref 20µPa)

65,6

56,8

Side 4 af 6


nsja10-22 Sammenlignende måling af lydisolation

Bilag 1 Samlede måleresultater

Side 5 af 6


nsja10-22 Sammenlignende måling af lydisolation

Bilag 2 Måleteknik

Måleresultaterne er opnået ved direkte analyse i lydtrykmåleren på måletidspunktet. Målesignalet er optaget

til lydfil i lydtrykmåleren. I forbindelse med niveauudskrifter og lydfiler er målingerne vedhæftet kommentarer

indtalt i forbindelse med målingerne.

Kalibreringen af lydtrykmåleren, incl. forlængerledning er kontrolleret før og efter målingerne. Der er anvendt

vindhætte under alle målingerne.

Den efterfølgende bearbejdning af måleresultaterne er udført ved, at overføre de opsamlede måledata samt

lydfiler til PC. Der er opsamlet og overført et målepunkt for hver 100ms. De relevante perioder til analyse er

bestemt ved samtidig lytning og overvågning af niveauudskrift.

De lineært vægtede måleresultater for 1/3 oktavbåndene er herefter overført til regneark, MS Excel 2007,

hvorfra de er præsenteret.

Anvendt måleudstyr

Apparattype Fabrikat Type nr. Serienr. Senest kalibreret

Lydtrykmåler incl.

2250 incl.

08-01-2010 af DELTA

logging software Brüel & Kjær BZ7224 2488484 kalibreres hvert 2. år

08-01-2010 af DELTA

½” mikrofon Brüel & Kjær 4189 2503106 kalibreres hvert 2. år

06-07-2009 af DELTA

Akustisk kalibrator Brüel & Kjær 4231 2592108 Kalibreres hvert år

Vindhætte

Evaluator, Software til

beregninger og

Brüel & Kjær 1650 - -

dokumentation Brüel & Kjær 7820 - -

Side 6 af 6

More magazines by this user
Similar magazines