29.07.2013 Views

Jægerspris-Vinduet

Jægerspris-Vinduet

Jægerspris-Vinduet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

- fremstillet i Danmark<br />

med tradition for håndværk og kvalitet!<br />

<strong>Jægerspris</strong>-<strong>Vinduet</strong><br />

- individuelle løsninger<br />

- opgaver efter mål!<br />

VINDUER • HOVEDDØRE • TERRASSEDØRE<br />

- træsorterne kernefyr, mahogni og teak


<strong>Jægerspris</strong>-<strong>Vinduet</strong><br />

<strong>Jægerspris</strong>-<strong>Vinduet</strong><br />

- kvalitet og håndværk, der betaler sig!<br />

- tradition for håndværk og kvalitet!<br />

Massive fyldingsdøre<br />

Massive fyldingsdøre consequissed tem er secte facipit<br />

ip endiam Sequissi scillutat. Put inim delesto consequi blan<br />

utpatis issenim ero essenit incidui blamcorem illa feum zzrit,<br />

sit volum velesed dio od dunt ex eugue molortisi.<br />

Iriureet nismole sequis et incillum alit prat wisim illutatet<br />

utpat dolore miniscipis nostionse dolorpe rillaor ercilla faci<br />

esto delismolum zzrilla facipit euismolendit lore tet, quamet<br />

accum vero eummodo lessequissi.<br />

Um volore dipit, sumsandion vent at volore min hendrem<br />

quat dolestrud tat veriliquis alit lore dignim dolore tissismod<br />

molobor inim quat il do odip eum vent alit, sumsan henim in<br />

vulla feui te vulla feugait, core min hent dolese conulput alis<br />

do con utem dolortis duisl eum del dunt iure magnim zzril<br />

ing eugiamconum venisci liquisit wisit, sum in henisl ex eui<br />

essi bla conulla am, susciduis aciliquat wis nissendiam, quatie<br />

volore magna core dunt aliquat aliquatie min ulput ut acin<br />

venisi.<br />

Del utat. Henim doluptate consent wisl ulluptat. Et nim am<br />

volorer atem nos essi eugiate doluptat am, summodolent<br />

veros ero dunt lut wisi.<br />

Im verat. Am, velessi. Sectet nis nim nostionsenim duis non<br />

<strong>Jægerspris</strong>-<strong>Vinduet</strong> A/S begyndte utpatum i 1943 som modolobore et lille snedkerværksted, eliquip enit ulput non næsten vulla feugiam som nabo til <strong>Jægerspris</strong> Slot.<br />

Om Frederik den 7. og grevinde Danners zzrilit praessim gode et ånd adiam hvilede dolore over magna snedkeriet ad do do skal diat, være ver usagt, men faktum er<br />

sit iure enim quis augait ullutpate molestrud ent la at wiscil<br />

at man lige fra begyndelsen følte en absolut pligt til at udføre et håndværk, som er et slot værdigt - i den ånd<br />

dolenis aliquis alit, velendipisi tionse consequipisl do ea<br />

arbejder vi lykkeligvis stadig. aliquisi er sustisl incinim inciniam, vel dip estrud magna faci<br />

esto etum quatuer adit ulputat.<br />

Men i dag sørger vi for at kombinere håndværket med teknologien, så vi kan nå den bedst tænkelige kvalitet.<br />

Den opnår vi kun ved at værne om det dygtige snedkerarbejde og ikke lade os friste af de ”nemme løsninger” .<br />

2<br />

ssive fylIs et aut venit adipis ex elit ut<br />

Vælger De døre eller vinduer fra <strong>Jægerspris</strong>-<strong>Vinduet</strong> A/S, vælger De dermed kvalitet - den lange levetid og<br />

mindre vedligeholdelse gør vores produkter til det bedste køb i længden.<br />

Deres valg bestyrker os i, at det ikke kan betale sig at gå på kompromis - hverken for Dem eller os.<br />

INDHOLD<br />

Historie - produktion side 2-3<br />

Facadedøre side 4-9<br />

Referencer side 10-11<br />

Terrassedøre side 12-14<br />

Vinduer side 15-18<br />

Garanti og opmåling side 19


it ut<br />

Flexibelt fabriksproduceret håndværk<br />

Hos <strong>Jægerspris</strong>-<strong>Vinduet</strong> arbejder vi i fyr, mahogni og teak. Det er træ fra<br />

bæredygtige og i videst mulige omfang fra certificerede plantager.<br />

Vi udvælger kritisk det bedste kernefyr fra nordiske skove, teak fra Asien<br />

og Sapelli-mahogni fra Afrika. Sidstnævnte er under stadig stigende<br />

certificerings-kontrol og begyndende FSC-mærkning.<br />

Vinduer og døre i fyrretræ, er med 90-100% kernetræ på de udadvendte<br />

dele i henhold til Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser. Dette kan<br />

vi kun opnå ved, at alt træ bliver scannet og sorteret for knaster og andre<br />

dårlige dele. De dårlige dele fjernes og træet bliver herefter fingerskaret.<br />

Herved opnås et minimalt spild på træet, et homogent materiale med<br />

ingen eller meget få knaster, og ikke mindst næsten 100% kernetræ, der<br />

kan modstå det danske klima.<br />

Vinduer og døre i laserende farver udføres dog i massiv vacuumimprægneret<br />

kernetræ ( 60 % kernedel) med synlige faste knaster.<br />

Alle vore produkter bliver overfladebehandlet med størst muligt hensyn<br />

til miljøet, idet vi udelukkende anvender vandbaserede malinger og<br />

lakker ( ØKO 2). Til hårdtræsprodukter anvendes ligeledes en vandbaseret<br />

langtidsholdbar ”Remmers træolie”. Det er alt sammen eksempler på,<br />

at vi producerer et godt, holdbart og miljøvenligt produkt.<br />

Vi er specialister i at producere individuelle løsninger – helt efter kundens<br />

ønsker!<br />

Vi tilbyder ...<br />

• nogle af Danmarks bedste vinduer og døre<br />

• kvalitetshåndværk fra egen fabrik<br />

• salg til private<br />

• salg til professionelle<br />

• montage udført af egne håndværkere<br />

• træsorterne kernefyr, mahogni og teak<br />

• gratis opmåling og tilbud<br />

3<br />

3


FACADEDØRE<br />

Massive fyldningsdøre – fås næppe bedre end hos os!<br />

Kig på en af vore massive fyldningsdøre. Gå helt tæt på den.<br />

Kig på samlingerne. Giv fingerspidserne lov til at mærke<br />

den fine forarbejdning. Prøv at åbne døren. Kig bagtil ved<br />

hængslerne.<br />

Fortsæt denne lille øvelse efter behov. Den vil uden tvivl<br />

overbevise Dem om, at det er kvalitet, de står overfor.<br />

En smuk dør i de bedste materialer og i håndværksmæssig<br />

topforarbejdning.<br />

Så har De endda ikke fået hele sandheden. Det er detaljer<br />

som dobbelt anslag (hårdt + blødt),<br />

3 punktslukke, 4 hængsler,<br />

sikkerhedslåseblik,<br />

sideparti i et<br />

med karm,<br />

tætningslister i<br />

blød EPDM-gummi,<br />

der sikrer optimal<br />

tætning, samt 5<br />

års garanti – og vi<br />

kunne fortsætte noget<br />

endnu.<br />

4<br />

NB! Alle vore hoveddøre i hårdttræ er<br />

forsynet med vores patentanmeldte<br />

stabiliseringsskinne.<br />

Model D.101.00<br />

Fyldingsdør med sideparti. Med udvendige pyramidefyldinger<br />

og indvendige plane fyldinger. 21 fyldingsfelter.<br />

Indnotede dobbelte isolerede fyldinger.<br />

Udføres i mahogni og teak.


Model D.102.00<br />

Fyldingsdør med indvendige<br />

og udvendige plane indnotede<br />

dobbelte isolerede fyldinger.<br />

21 fyldingsfelter.<br />

Udføres i mahogni og teak.<br />

teak teak teak<br />

Model D.105.00<br />

Fyldingsdør med indvendige og<br />

udvendige plane indnotede<br />

dobbelte isolerede fyldinger.<br />

12 ens fyldingsfelter.<br />

Udføres i mahogni og teak.<br />

Model D.103.00<br />

Fyldingsdør med indvendige og<br />

udvendige plane indnotede dobbelte<br />

isolerede fyldinger.<br />

6 fyldingsfelter.<br />

Buet rammetræ.<br />

Udføres i mahogni og teak.<br />

teak<br />

Model D.106.00<br />

Fyldingsdør med indvendige og<br />

udvendige plane indnotede<br />

dobbelte isolerede fyldinger.<br />

9 ens fyldingsfelter.<br />

Udføres i mahogni og teak.<br />

5<br />

Model D.104.00<br />

Fyldingsdør med indvendige<br />

og udvendige plane indnotede<br />

dobbelte isolerede fyldinger.<br />

11 forskudte fyldingsfelter.<br />

Udføres i mahogni og teak.<br />

mahogni<br />

Model D.106.03<br />

Fyldingsdør med indvendige og<br />

udvendige plane indnotede dobbelte<br />

isolerede fyldinger.<br />

9 ens fyldingsfelter heraf 3 felter<br />

med termoglas<br />

Udføres i mahogni og teak.<br />

mahogni<br />

Model D.104.03<br />

Fyldingsdør med indvendige<br />

og udvendige plane indnotede<br />

dobbelte isolerede fyldinger.<br />

11 forskudte fyldingsfelter hvoraf<br />

3 felter er med termoglas.<br />

Udføres i mahogni og teak.<br />

mahogni


Model D.210.00<br />

2-fløjet indgangsdør med indvendige og udvendige<br />

frisede, dobbelte isolerede fyldninger.<br />

Udvendige kehlstødslister samt dørblade<br />

med forskudt anslag.<br />

Model D.210.14<br />

2-fløjet indgangsdør med indvendige og udvendige<br />

frisede, dobbelte isolerede fyldninger<br />

samt 14 glasfelter. Udføres med diagonale<br />

wienersprosser samt dørblade med forskudt<br />

anslag.<br />

mahogni teak<br />

mahogni<br />

mahogni<br />

Model D.110.00<br />

Fyldingsdør med indvendige og<br />

udvendige frisede dobbelte isolerede<br />

fyldinger. 5 fyldingsfelter.<br />

Udvendige kehlstødslister.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.110.02<br />

Fyldingsdør med indvendige<br />

og udvendige frisede dobbelte<br />

isolerede fyldinger.<br />

3 fyldingsfelter og 2 glasfelter.<br />

Udvendige kehlstødslister.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

6<br />

teak<br />

Model D.210.02<br />

2-fløjet indgangsdør med indvendige og udvendige<br />

frisede, dobbelte isolerede fyldninger<br />

samt 2 glasfelter. Udvendige kehlstødslister<br />

samt dørblade med forskudt anslag.<br />

Model D.210.03<br />

2-fløjet indgangsdør med indvendige og udvendige<br />

frisede, dobbelte isolerede fyldninger<br />

samt 3 glasfelter. Udvendige kehlstødslister.<br />

Assymetriske dørblade.


Model D.112.00<br />

Fyldingsdør med indvendige<br />

og udvendige frisede dobbelte<br />

isolerede fyldinger.<br />

10 fyldingsfelter med udvendige<br />

kehlstødslister.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.115.03<br />

Fyldingsdør med indvendige og<br />

udvendige dobbelte isolerede<br />

fyldinger forneden. 3 glasfelter<br />

foroven. Udvendige almindelige<br />

glaslister fastholder glas og<br />

fyldinger.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.112.00P<br />

Fyldingsdør med indvendige og<br />

udvendige pyramideformede<br />

dobbelte isolerede fyldinger.<br />

10 fyldingsfelter. Bemærk at<br />

dørens karmmål ikke altid muliggør<br />

kvadratiske fyldinger.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

mahogni<br />

Model D.115.03 B<br />

Fyldingsdør med indvendige og<br />

udvendige dobbelte isolerede<br />

fyldinger forneden. 3 glasfelter<br />

foroven. Udvendige almindelige<br />

glaslister fastholder glas og<br />

fyldinger.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

7<br />

Model D.113.03<br />

Fyldingsdør med indvendige<br />

og udvendige frisede dobbelte<br />

isolerede fyldinger.<br />

Øverste fyldning med buet glasudskæring<br />

og diagonalsprosser.<br />

Udvendige kehlstødslister.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

teak<br />

Model D.116.08<br />

Sprossedør med frisede fyldinger<br />

forneden. Buet overrammestykke.<br />

Udvendige kehlstødslister fastholder<br />

fyldinger. Vist med 26 mm<br />

wienersprosser<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.114.00<br />

Fyldingsdør med indvendige<br />

og udvendige frisede dobbelte<br />

isolerede fyldinger.<br />

Kan leveres med glas og alm.<br />

glaslister - model D.114.03<br />

Udvendige kehlstødslister.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.116.13<br />

Sprossedør med frisede fyldinger<br />

forneden. Buet overrammestykke.<br />

Udvendige almindelige glaslister<br />

fastholder glas og fyldinger.<br />

Vist med 26 mm wienersprosser.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.


Model D.116.06<br />

Sprossedør med frisede fyldinger<br />

forneden. Buet overrammestykke.<br />

Udvendige almindelige glaslister<br />

fastholder glas og fyldinger.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.120.00<br />

Plankedør med udvendig side<br />

beklædt med 6” brede sammensløjfede<br />

massive planker med<br />

19 mm træpropper. Indvendig<br />

glatfi neret, lakeret, olieret eller<br />

malet.<br />

Udføres i fyr mahogni, og teak.<br />

Dør i fyrretræ er altid med<br />

minimum udvendig mahognibeklædning.<br />

mahogni<br />

Model D.121.03<br />

Facadedør med 3 glasfelter.<br />

Opdelt med bredt rammetræ.<br />

Udvendige almindelige glaslister<br />

fastholder glasset.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.120.01<br />

Plankedør med glasfelt.<br />

Udvendig side beklædt med 6”<br />

brede sammensløjfede massive<br />

planker med 19 mm træpropper.<br />

Indvendig glatfi neret, lakeret,<br />

olieret eller malet.<br />

Udføres i fyr mahogni, og teak.<br />

Dør i fyrretræ er altid med<br />

minimum udvendig mahognibeklædning.<br />

8<br />

mahogni<br />

Model D.121.02<br />

Facadedør med 2 glasfelter.<br />

Opdelt med bredt rammetræ.<br />

Udvendige almindelige glaslister<br />

fastholder glas og fyldinger.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.122.02<br />

Halvdør med glas foroven og<br />

forneden, hvor øverste del kan<br />

åbnes uafhængigt af nederste<br />

del. Øverste og nederste ramme<br />

kan tillige åbnes samtidigt som<br />

almindelig indgangsdør.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.121.15<br />

Facadedør udført med 34 mm<br />

krydssprosser med termoglas<br />

(C-profi l).<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

mahogni teak<br />

mahogni mahogni<br />

Model D.122.01<br />

Halvdør med glas foroven (kan<br />

også udføres med sprosser) og<br />

indvendig og udvendig dobbelt<br />

isoleret fylding forneden, hvor<br />

øverste del kan åbnes uafhængigt<br />

af nederste del. Øverste<br />

og nederste ramme kan tillige<br />

åbnes samtidigt som almindelig<br />

indgangsdør.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.


Model D.124.04<br />

Indgangsdør med 3 lodrette<br />

80 mm sprosser samt 4 termoglas<br />

i klar glas eller ornamentglas<br />

i flere varianter.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.130.01<br />

Indgangsdør udført på et<br />

højisoleret fineret dørblad med<br />

aluminiumsindlæg.<br />

Udvendig side med sporet<br />

’”sildebensmønster”. Indvendig<br />

glatfineret, lakeret eller malet.<br />

Glasudskæring med ”rude på<br />

spids”. Kan tilbydes med andre<br />

mønstre end vist og også som<br />

helt glat dør.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Anvendte hængselstyper i dørsortimentet<br />

Assa-Fix lås<br />

med 3-punkts<br />

lukke<br />

5” varmegalv.<br />

Hamborghængsler<br />

- indfræsede<br />

5” rustfrie stål<br />

Hamborghængsler<br />

- indfræsede<br />

DØRE UDADGÅENDE TILVALG<br />

Fyr alle farver TILVALG<br />

Mahogni TILVALG<br />

Eg TILVALG<br />

Eg og Mahogni type 101-106 TILVALG<br />

DØRE INDADGÅENDE TILVALG<br />

Fyr - hvidmalede TILVALG<br />

Fyr - øvrige farver TILVALG<br />

Mahogni TILVALG<br />

Eg TILVALG<br />

Eg og Mahogni type 101-106 TILVALG<br />

9<br />

Til en flot dør hører et godt dørgreb<br />

Alt andet end et godt dørgreb på en af vore døre,<br />

ville være en dårlig idé, og vi har et flot udvalg af<br />

dørgreb i slebet stål og poleret messing.<br />

Sortimentet dækker stilmæssigt lige fra de klassisk<br />

udseende til de nye greb i moderne design.<br />

D-Line 2416 D-Line 1816 Assa 0640-F<br />

Assa 0640-M Assa 6638-M Assa 4838-M<br />

Dørgrebene er fremstillet af de bedste materialer, og de viste modeller<br />

er blot et lille udpluk af vores ”standard-lager” program.<br />

Ved bestilling af dørgreb sammen med døre er disse monteret ved<br />

leveringen.<br />

Sikkerhed!<br />

Vi anbefaler, at vælge facadedøre<br />

udført med ”ekstralås” for<br />

en bedre indbrudssikring.<br />

Cylinderlåse er incl. 3 stk. nøgler.<br />

Døre kan leveres med sikkerhedscylindre i<br />

forskellige kategorier, samt ekstra sikkerhedslås<br />

type Ruko/Assa efter ønske.<br />

5” brunfosfat.<br />

Hamborghængsler<br />

- indfræsede<br />

5” hvidmalede<br />

Hamborghængsler<br />

- indfræsede<br />

Døre er såfremt intet andet fremgår beslået med 4 stk. hængsler. Greb, cylindre og eventuel ekstralås bestilles særskilt.<br />

Ovennævnte er standardmontering, anden kombination kan vælges efter aftale.<br />

5” messing<br />

Hamborghængsler<br />

- indfræsede


TERRASSEDØRE<br />

Model D.252.02<br />

2-fløjede hæveskydedøre med fylding, hvor gående dørrammer kan<br />

leveres indvendig eller udvendig gående, samt højre eller venstre<br />

gående. Dørene leveres med ”G.U.” hæveskydedørsbeslag, hvor den<br />

gående dørramme hæves op på ruller.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Hæveskydedøre og terrassedøre<br />

udføres alle i mål efter opgave.<br />

Hæveskydedørsgreb<br />

Hæveskydedørene er med indvendigt eloxeret<br />

letmetalgreb med indbygget cylinderlås og<br />

fastholdes ved 2 låsetappe.<br />

Terrassedøren er ikke den mindst vigtige dør i huset<br />

Vejrliget stiller de samme store krav til terrassedøren som til de<br />

andre udvendige døre.<br />

Faktisk er kravene større, fordi de<br />

fleste terrasser er sydvendte.<br />

Det er her solen kommer, og det er<br />

her sollysets nedbrydende virkning<br />

vil være.<br />

Og det kræver sin terrassedør.<br />

Men der er lige en ting mere. Sidder<br />

man og nyder livet på terrassen,<br />

så sidder man sandsynligvis også i<br />

nærheden af terrassedøren. Og selv<br />

om det handler om meget andet,<br />

vil der være rige muligheder for at<br />

glæde sig over en terrassedør fra<br />

<strong>Jægerspris</strong> - sommer efter sommer.<br />

12<br />

Alle hæveskydedøre, terrassedøre<br />

og facadepartier kan udføres med<br />

66 mm rammetræ med 3-lags<br />

energiglas (Ug = 0.7-0,8).<br />

Model D.250.02<br />

2-fløjede hæveskydedøre uden fylding.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.


Model D.240.02<br />

Terrassedør udført som 2-fløjet med glasfelter.<br />

Ind - eller udadgående. Kantstanglås med 3 lukkepunkter.<br />

Stående dør fastholdt med kantrigler<br />

foroven og forneden. Indvendigt paskvilgreb og 6<br />

stiftet cylinder samt udvendig hank. Leveres også<br />

med anden sprosse eller fyldningsinddeling.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.140.10<br />

Terrassedør udført som 1-fløjet.<br />

Ind- eller udadgående. 34 mm<br />

krydssprosser med termoglas<br />

(C-profil). Kantstanglås med<br />

3 lukkepunkter.<br />

Indvendigt paskvilgreb og 6 stift<br />

cylinder samt udvendig hank.<br />

Leveres også med fylding og<br />

anden sprosseopdeling.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.140.10 W<br />

Terrassedør udført som 1-fløjet.<br />

Ind- eller udadgående. 26 mm<br />

wienersprosser (B-profil). Kantstanglås<br />

med 3 lukkepunkter.<br />

Indvendigt paskvilgreb og 6 stift<br />

cylinder samt udvendig hank.<br />

Leveres også med fylding og<br />

anden sprosseopdeling.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model D.242.02<br />

Terrassedør udført som 2-fløjet med fylding<br />

forneden. Ind - eller udadgående. Kantstanglås<br />

med 3 lukkepunkter. Stående dør fastholdt med<br />

kantrigler foroven og forneden. Indvendigt<br />

paskvilgreb og 6 stiftet cylinder samt udvendig<br />

hank. Leveres også med anden sprosse og fyldningsinddeling.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

13<br />

Model D.140.01<br />

Terrassedør udført som 1-fløjet.<br />

Ind- eller udadgående.<br />

Kantstanglås med 3 lukkepunkter.<br />

Indvendigt paskvilgreb og udvendig<br />

hank. Leveres også med<br />

fylding (f.eks. D142.01).<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Terrassedøre leveres såvel indadgående<br />

som udadgående, og de<br />

er med indvendigt paskvilgreb og<br />

udvendig hank.<br />

Som en ekstra sikkerhed er alle<br />

terrassedøre forsynet med indvendig<br />

6 stiftet cylinder.<br />

Terrassedøre kan også leveres<br />

med 90º trinløs friktionsbremse<br />

på ”gående” dør.<br />

Model D.140.15<br />

Terrassedør udført som 1-fløjet.<br />

Ind- eller udadgående. 34 mm<br />

krydssprosser med termoglas<br />

(C-profil). Kantstanglås med 3<br />

lukkepunkter. Indvendigt paskvilgreb<br />

og 6 stift cylinder samt<br />

udvendig hank. Leveres også<br />

med fylding og anden sprosseopdeling.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.


FACADEPARTIER<br />

Facadeparti<br />

Facadepartier tilpasses individuelt i forhold til de<br />

omgivelser de skal sidde i.<br />

Brystningspartierne i facadepartiet kan forsynes<br />

med lodret eller vandret beklædning.<br />

Brystningspartiene efterisoleres normalt ved at<br />

bygge en ekstra væg/fylding op indvendig, så<br />

optimal isolering opnås.<br />

Individuelle facadepartier<br />

Hvad enten det er til vinterhaven, husfacaden eller terrassen,<br />

så er der facadepartier til ethvert behov.<br />

14


VINDUER<br />

Model 1.04.01<br />

Topstyret vindue. Et-grebs betjent med paskvilgreb<br />

og rullelås med indbrudshæmmende<br />

slutblik og ventilationsstilling. Fortrinsvis<br />

egnet til etplansbyggeri, eller hvor pudsning<br />

kan foregå udefra. Vinduesrammen er topstyret<br />

i to ikke udefra synlige glidehængsler.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Paskvil-greb<br />

Alle sidehængte vinduer<br />

kan udføres med kantstanglås,<br />

der giver en<br />

trinløs friktionsbremse<br />

med ventilationsstilling.<br />

Grebene er som standard<br />

i enten matslebet,<br />

messingforgyldt<br />

eller hvidt.<br />

Model 1.29.01<br />

Topstyret vindue (se 1,04,01) med indbygget skodde / jalousi.<br />

Skodde er forsynet med insektnet og indvendig oplukkelig lem.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Vore vinduer er mindst lige så gode som rygtet siger<br />

På en bidende kold vinterdag er det måske nemmere at forestille<br />

sig, hvilke store krav der stilles til vinduerne. Det er de samme<br />

vinduer, der nogle måneder efter ligger badet i mange timers<br />

direkte sollys.<br />

Vinduerne skal ikke blot kunne klare forskellene i vejret, de skal<br />

også kunne klare forskellene mellem ude og indeklima.<br />

Det kan vore vinduer. Fordi vi ved en hel del om disse krav,<br />

om materialers holdbarhed og betydningen af den rigtige<br />

konstruktion og forarbejdning. Når det drejer sig om vinduer i træ<br />

fra <strong>Jægerspris</strong>, så taler rygtet sandt.<br />

15<br />

Model 1.06.01<br />

Top-Sving vindue. Vendbart vindue.<br />

Et-grebs betjent med paskvilgreb og børnesikring,<br />

samt rullelås med indbrudshæmmende<br />

slutblik og ventilationsstilling.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model 1.10.02<br />

Vinduesparti med topstyret ramme forneden samt<br />

fast termo foroven. Et-grebs betjent med paskvilgreb<br />

og rullelås med indbrudshæmmende slutblik<br />

og ventilationsstilling. Vinduesrammen er topstyret<br />

i to ikke udefra synlige glidehængsler.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.


Model 2.07.02<br />

Sidehængt vindue. 2-rammet vindue med<br />

midterpost med anverfere og stormjern.<br />

Udføres også som et-grebs betjent med<br />

kantstanglås type (2.17.02)<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model 2.07.12W<br />

Sidehængt vindue. 2-rammet vindue med midterpost og 26 mm wienersprosser<br />

profil B. Beslået med anverfere og stormjern.<br />

Udføres også som et-grebs betjent med kantstanglås (type 2.17.12)<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model 2.07.06<br />

Sidehængt vindue. 2-rammet vindue med<br />

midterpost og 44 mm vandrette sprosser<br />

profil B. Beslået med anverfere og stormjern.<br />

Udføres også som et-grebs betjent med<br />

kantstanglås (type 2.17.06)<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Sprosse udefra<br />

og sprosse indefra<br />

Model 6.08.06<br />

Sidehængt 3 fags ”Dannebrogsvindue”.<br />

Vindue med sidehængte vinduesrammer,<br />

midterposte og vandret løsholt.<br />

Beslået med anverfere og stormjern.<br />

Evt. pudsebeslag på en ramme foroven<br />

og forneden.<br />

Udføres også med kantstanglås og<br />

paskvilgreb (type 6.18.06) samt stor<br />

midterrude med forskudte løsholter m.v.<br />

(type5.08.05).<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

16<br />

Model 2.07.12<br />

Sidehængt vindue. 2-rammet vindue med<br />

midterpost og 34 mm lavprofil-sprosser<br />

profil C. Beslået med anverfere og stormjern.<br />

Udføres også som et-grebs betjent med<br />

kantstanglås (type 2.17.12)<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Model 1.09.02<br />

Vinduesparti med sidehængt ramme samt<br />

fast termo. Sidehængt vindue beslået med<br />

anverfere og stormjern.<br />

Udføres også som et-grebs betjent med<br />

kantstanglås. (type 1,19,02)<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Børnesikringsbeslag kan<br />

monteres på alle vinduer!


Model 4.08.10<br />

Sidehængt 2 fags ”Dannebrogsvindue”.<br />

Vindue med sidehængte vinduesrammer,<br />

midterposte og vandret løsholt. Beslået<br />

med anverfere og stormjern. Krydssprosser<br />

i overrammer og påsat pyntehjørnebånd<br />

på udvendig side af rammer, enten som<br />

galvaniseret eller malet i samme farve som<br />

vinduet.<br />

Udføres i fyr, mahogni og teak.<br />

Vi benytter rammeprofi ler efter de vinduestyper, der normalt anvendes i forskellige boligformer<br />

- f.eks. sidehængte vinduer beslået med anverfere er altid med ”bondehusprofi ler”, mens sidehængte<br />

vinduer beslået med stanglåse (etgrebsbetjente) samt andre ”moderne” vinduer, som<br />

topstyrede og top-sving vinduer - er med lige afrundede profi ler på rammer og med kvartstafprofi<br />

l på sidekarme. Profi ler kan helt fravælges ved at vælge ”soft-line” profi l.<br />

Alle vinduer er med indnotede tætningslister i rammer (se i øvrigt datablad og detailtegninger).<br />

Model Oval 0.01.06<br />

Karm med fast termo. 44 mm krydssprosser. Specialelement med mange muligheder.<br />

Forhør nærmere.<br />

17<br />

Model Cirkel 0.01.04<br />

Karm med fast termo. 44 mm krydssprosser.<br />

Specialelement med mange muligheder.<br />

Forhør nærmere.


Anvendte beslag i vinduessortimentet<br />

Topsving-<br />

og<br />

topstyrede<br />

vinduer<br />

Sidehængte<br />

vinduer<br />

med<br />

anverfere<br />

Sidehængte<br />

vinduer<br />

med<br />

stanglås og<br />

brems<br />

4,½” galv.<br />

Hamborghængsler<br />

El-forzink.<br />

anverfere og<br />

stormjern<br />

18<br />

Messing<br />

anverfere<br />

og<br />

stormjern<br />

Fyr - hvidmalet<br />

Fyr - øvrige<br />

Mahogni<br />

Teak<br />

Fyr - hvidmalet TILVALG<br />

Fyr - øvrige TILVALG<br />

Mahogni TILVALG<br />

Teak TILVALG<br />

Fyr - hvidmalet<br />

Fyr - øvrige<br />

Mahogni<br />

Teak<br />

Hvide<br />

anverfere<br />

og<br />

stormjern<br />

Matslebet<br />

paskvilgreb<br />

Messingforgyldtepaskvilgreb<br />

Ovennævnte er standardmontering, men alle vinduer kan udstyres med en ”sikringspakke”,<br />

der kan omhandle alt fra låsbare paskvilgreb, forstærkede låseblik, udvendige sikringsskinner m.v. - alt efter behov og ønsker.<br />

Hvidt<br />

paskvilgreb


GARANTI / OPMÅLING<br />

Garantien er en naturlig del af produktet<br />

<strong>Jægerspris</strong>-<strong>Vinduet</strong> A/S er medlem af ”Vinduesindustrien” (VI) og er produktcertifi ceret under DVC, med<br />

produktcertifi kat nr. 105-P.<br />

Det betyder, at både vores produkter og produktmetoder løbende bliver kontrolleret ved uanmeldte<br />

kontrolbesøg, for dermed at garantere at produktionsstandarden opfylder mål og bestemmelser.<br />

Se mere på adressen www.vinduesindustrien.dk, hvor De kan læse mere om de tekniske bestemmelser,<br />

garantiforhold m.m, , der udgør grundlaget for Dansk Vindues Certifi cering.<br />

<strong>Jægerspris</strong>-<strong>Vinduet</strong>s produkter er også CE-mærket, (lovkrav for alle leverandører pr. 1.febr. 2010)<br />

Mærkningen giver en vis sikkerhed for dokumenteret afprøvning på udvalgte typer, samt giver mulighed<br />

for at dokumentere vinduers ydeevne for forskellige belastninger.<br />

Vi yder 5 års garanti mod fabrikations- og materialefejl.<br />

Garanti-sikringsordning<br />

Som en ekstra sikkerhed for vores kunder har vi tilsluttet os ”Vinduesindustriens” garantiordning, der<br />

sikrer forbrugere, hvis en producent ikke kan leve op til sine garantiforpligtelser. Køb derfor altid vinduer<br />

og yderdøre af producenter, der er medlemmer af ”Vinduesindustrien”.<br />

Se mere på www.vinduesindustrien.dk hvor man også kan se listen over hvilke producenter, der er<br />

tilsluttet ”Garanti-sikrings ordningen”.<br />

Inden de bestiller<br />

Det er en god idé at orientere sig<br />

på en af vores udstillinger, enten<br />

Byggecentrum, Lautrupvang 1B,<br />

Ballerup eller hos en af<br />

vore medarbejdere på udstillingen Vinkelvej 23 i <strong>Jægerspris</strong>, samt studere vores pris- og produktoversigt<br />

for at undgå misforståelser. De er også velkommen til at rekvirere relevante oplysninger om de enkelte<br />

produkter, datablade, varmetransmission, profi ler samt vores salgs- og leveringsbetingelser.<br />

Vær specielt opmærksom på brandredningskravene og kravene til redningsåbninger.<br />

Gratis opmåling<br />

Bor de på Sjælland og ønsker De et et tilbud incl. montering af vore egne håndværkere, så lad os stå for<br />

opmålingen og en professionel vejledning, det er GRATIS og uforpligtende. Vi yder konsulentbistand og<br />

projekteringsvejledning i hele landet.<br />

De er meget velkommen til at kontakte vores salgsafdeling, hvis de har spørgsmål - eventuelt tag<br />

kontakt til Deres forhandler.<br />

19


Salg og udstilling<br />

<strong>Jægerspris</strong>-<strong>Vinduet</strong> A/S<br />

Vinkelvej 23<br />

3630 <strong>Jægerspris</strong><br />

- hverdage 8-16 • fredag 8-15<br />

eller efter aftale<br />

- her finder du os!<br />

Hjemmeside<br />

www.j-v.dk<br />

- med yderligere information<br />

og opdateret prisliste<br />

Udstilling<br />

Byggecentrum,<br />

Lautrupvang 1 B<br />

2750 Ballerup<br />

- alle dage fra 10.00-17.00<br />

<strong>Jægerspris</strong>-<strong>Vinduet</strong> A/S • Vinkelvej 23 • 3630 <strong>Jægerspris</strong><br />

tlf. 47 53 11 07 • Fax 47 50 34 37 • email: jaegerspris@j-v.dk<br />

2010 Forbehold for trykfejl og ret til ændringer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!