Kirkeblad December 2011.indd - Jerslev kirke

jerslevkirke.dk

Kirkeblad December 2011.indd - Jerslev kirke

3

Nyt fra Jerslev Kirkegård

2011 blev et ret begivenhedsrigt år.

Vi har bl.a. taget vores nye lokaler i brug

og er meget glade for de rammer, de giver.

Vi er i skrivende stund i gang med

grandækning af gravstederne – årets

sidste store opgave, hvor vi alle deltager.

Erik, Ove og Karina er ikke ansat i vinterperioden

– Erik arbejder dog i det

omfang, det er nødvendigt, og der er arbejde

at gøre.

Vi har i det tidlige efterår omlagt to

afdelinger på kirkegården til plænegravsteder.

Omlægningen sker på baggrund af efterspørgslen

på plænegravsteder. Plænen

i sydenden af kirkegården er faktisk

helt udnyttet, hvad angår kistegravste-

Høstindsamlinger

Ved den fælles børnehøstgudstjen

este i Hellum var der som

sædvanlig auktion over børnenes

høstofre. I år gav auktionen

3000 kr, og i Mylund blev der ved

høstgudstjen esten indsamlet 592

kr. Pengene bliver sendt, via Danmission,

til den kristne kostskole

Saraswatipur i Bangladesh, hvor

128 børn fra fattige familier får

mulighed for en 5 årig grunduddannelse.

Det er et projekt, som vi er meget

glade for at kunne støtte, og

vi takker for såvel store som små

beløb.

Venlig hilsen

Menighedsrådene

der, og den eneste mulighed for at få flere

plænegravsteder, er derfor at inddrage

en del af den traditionelle kirkegård og

omdanne den til plænekirkegård. Omlægning

af det enkelte gravsted sker kun

ifølge aftale med gravstedsindehaveren.

Sidste vinter fik vi lagt alle oplysninger

om de enkelte gravsteder ind på computeren.

Vi kan derfor nu udskrive regninger direkte

fra systemet, hvilket vi håber foregår

uden de store indkøringsvanskeligheder.

Tak for samarbejdet gennem året der

er gået, og ønsket om en god Jul og godt

Nytår til jer alle.

Venlig hilsen

Personalet ved Jerslev Kirkegård

Adventsmøde

Torsdag d. 8. dec kl. 19.30 er der

masser af julehygge for store og

små i Lille Norge. Nye kræfter står

i år for Luciaoptoget, som vi desværre

måtte undvære sidste år.

Tidligere sognemedhjælper ved

Brønderslev Kirke Inge Irgens fortæller,

vi synger julesange og får

kaffe og kage.

Der er slikposer til børnene.

Alle er velkomne.

Mylund Menighedsråd

More magazines by this user
Similar magazines