29.07.2013 Views

KÆRE KOMMENDE KANDIDATER - MOK

KÆRE KOMMENDE KANDIDATER - MOK

KÆRE KOMMENDE KANDIDATER - MOK

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr XXX<br />

M<br />

5 juni<br />

34 årgang<br />

2001-2002<br />

ISSN<br />

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift<br />

<strong>KÆRE</strong> <strong>KOMMENDE</strong> <strong>KANDIDATER</strong><br />

<strong>MOK</strong> ØNSKER JER TILLYKKE MED DE SNART OVERSTÅEDE EKSAMENER<br />

OG BARE ROLIG DER ER LYS FOR ENDEN AF TUNNELSYNET<br />

GOD SOMMER<br />

0907-5658


2<br />

Tryk:<br />

Tryk 16,<br />

Fiolstræde 10,<br />

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K,<br />

Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26.<br />

Blegdamsvej 3,<br />

2200 København N.<br />

TLF: 35 32 64 04<br />

E-mail: mok@mok.info<br />

WWW: http://mok.info Oplag: 2000<br />

Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd<br />

<strong>MOK</strong> støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet<br />

<strong>MOK</strong> optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for<br />

indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler<br />

overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske.<br />

Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder<br />

disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.<br />

Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være<br />

særligt svært!!<br />

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende<br />

formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):<br />

OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med!<br />

Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til<br />

2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)<br />

Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG<br />

Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!<br />

-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:<br />

1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller<br />

afleveret i <strong>MOK</strong>s postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen<br />

om mandagen.<br />

2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.<br />

OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad<br />

filen hedder.<br />

-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg<br />

illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen<br />

mandag eftermiddag.<br />

-Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum<br />

-Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.<br />

-Såfremt et indlæg ønskes optaget i <strong>MOK</strong> en bestemt onsdag, skal det være<br />

redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 12 00 . Dette gælder specielt dit<br />

forfærdeligt vigtige indlæg!<br />

Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.<br />

Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes<br />

størrelse og antal.<br />

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private<br />

annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.<br />

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt<br />

klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.<br />

Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til <strong>MOK</strong>s bestyrelse,<br />

c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.<br />

Forsider honoreres med 200,- kr.<br />

<strong>MOK</strong> udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter<br />

og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:<br />

Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen.<br />

Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1.<br />

Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet.<br />

Bispebjerg: Undervisningslokalerne, bygning 8<br />

KAS Gentofte: Auditoriet.<br />

KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7.<br />

KAS Herlev: Repoen før auditoriet.<br />

Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse.<br />

Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved.<br />

Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet.<br />

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår<br />

til GBbankkonto 655-4954. Studerende halv pris. Abonnenter modtager <strong>MOK</strong><br />

med posten torsdag eller fredag.<br />

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!<br />

Ansvarshavende redaktør: Kristoffer Staal Rohrberg<br />

Denne uges forside er <strong>MOK</strong>'s helt egen<br />

<strong>MOK</strong><br />

Det sker i ugen 2002<br />

Onsdag: <strong>MOK</strong> nr 30, årgang 34 udkommer<br />

Torsdag: 0830 DK vs Senegal i Studenterklubben<br />

Fredag: Studenterpræstens sommerfest<br />

Lørdag:<br />

Søndag:<br />

Mandag: <strong>MOK</strong> holder sommerferie<br />

Tirsdag:<br />

Denne redaktion


OVER AND OUT<br />

Så er det slut for denne gang<br />

Sommeren er kommet. Dette er sidste nummer af<br />

<strong>MOK</strong>, som er blevet en lille pamflet på 20 sider med<br />

masser af stof til eftertanke. Fra redaktionen siger<br />

vi tak for et spændende semester og vi slutter denne<br />

sæson med nogen meget lange debatindlæg. Vi minder<br />

om at vi selvfølgelig er tilbage til efteråret – og<br />

meget mulig i en ny indpakning – vi prøver skam<br />

også at udvikle os. Næste deadline er mandag den 2.<br />

september for <strong>MOK</strong> #1 Årgang 35 – på gaden onsdag<br />

4. september.<br />

Sagt af studerende på 9 Semester<br />

efter afsluttet psykiatri-ophold foråret<br />

2002: "Det der med anoreksi er noget<br />

pjat Det kræver jo blot at man som<br />

læge sætter sig foran hende, banker en<br />

fast hånd i bordet og siger med højrøst<br />

‘nu spiser du op!’, det kan da ikke være<br />

så svært!"<br />

Ovenstående er blevet sagt i ramme alvor. Tunnelsynet<br />

synes stadigvæk at være gældende på vores<br />

uddannelse, selvom forældregeneration forsøgte at<br />

udvande begrebet i 70’erne. Men hvis vi som kommende<br />

læger blot vælger at fornægte sygdommes<br />

eksistens kan det vel ikke være så svært at blive/<br />

være læge og vi kan løse den enorme lægemangel, da<br />

medicinsk kompendium i så fald blot vil være en<br />

pamflet der skal læres udenad og eksamen kunne<br />

overstås på en time på samme måde som kursusprøve<br />

i forordningslære.<br />

Debat?<br />

Og dette bringer os videre til hele debatten omkring<br />

studieordninger, undervisningspædagogik og ledelse.<br />

Hvad er det egentlig denne debat handler om. Hvis<br />

man skulle komme ind på alle disse områder på denne<br />

side ville skriftstørrelsen være ca. 1 pixel pr. bogstav<br />

og du ville, kære læser, ikke kunne forstå et<br />

muk. Derfor er det rart at have fulgt debatten i den<br />

seneste tid. Flere studerende er begyndt at tage hul<br />

på bylden og diskutere mere frit i det forum vi har til<br />

det. Nemlig <strong>MOK</strong>. I dette nummer står MSR forskud.<br />

Er der tale om demokrati i MSR – eller skal<br />

man over i begrebet oligarki?<br />

Ligeledes får et af de mindre populære fag (endelig?)<br />

et skud fra boven, i stedet for brok over mange fadøl<br />

i fredagsbaren. Det åbne brev til kursuslederne for<br />

Arbejds- og miljømedicin åbner debatten om et fags<br />

berettigelse i dets nuværende form, og vi venter<br />

spændt på et svar efter sommeren.<br />

Debat?<br />

Hvad er det så man skal huske i sine debatindlæg,<br />

når man diskuterer studiets forskellige facetter. Udgangspunktet<br />

må i vores liberale tidsalder være produktet.<br />

Inden man begynder at væve (som det sker<br />

på denne side), bør man definere sit produkt. Produktet<br />

er lægen – eller kandidaten – eller hvad? Hvem<br />

skal definere slutproduktet. Det har længe været de<br />

tre universiteter der har defineret lægeuddannelsens<br />

indhold. Og denne uddannelse bygger på bekendtgørelsen<br />

om den lægevidenskabelige kandidatuddannelse.<br />

Herfra har vi sakset følgende paragraf<br />

(ja det er skam den første):<br />

§ 1. Målet for den lægevidenskabelige kandidatuddannelse<br />

er på videnskabeligt grundlag at bibringe de studerende de<br />

forudsætninger inden for naturvidenskabelige, adfærds- og<br />

samfundsvidenskabelige fag, samt parakliniske og kliniske<br />

fag, der er nødvendige for efter afsluttet kandidateksamen<br />

at kunne bestride underordnede lægestillinger på tilfredsstillende<br />

måde med hensyn til viden, færdigheder og holdning,<br />

herunder til lægeetiske forhold.<br />

Stk. 2. Den lægevidenskabelige kandidatuddannelse skal<br />

endvidere give de studerende et fælles grundlag for den fortsatte<br />

uddannelse af læger efter afsluttet kandidateksamen,<br />

uanset hvilket område af lægegerningen, herunder den<br />

lægevidenskabelige forskning, lægen kommer til at beskæftige<br />

sig med.<br />

<strong>MOK</strong><br />

Redaktionelt<br />

Dette er den gældende bekendtgørelse underskrevet<br />

af tidligere undervisningsminister Bertel Haarder<br />

tilbage i 1986. Og denne paragraf må være udgangspunktet<br />

når man debatterer vores uddannelse.<br />

BOOOOOOOOOOOLD<br />

Så gik det i gang ! Vi har ventet i flere år, fire helt<br />

nøjagtigt, og gud hvor er det stort… Hvem er det,<br />

der siger, at fodbold er en overvurderet sportsgren?<br />

Det er ikke sandt, slet ikke sandt! Næsten en fræk<br />

udtalelse, er vi nogle, der vil mene! Det er måske<br />

tidligt i forløbet endnu, men det tegner til at blive<br />

en stor, stor sommer for Danmark. Der er jo intet<br />

som en vunden landskamp, der kan få voksne mænd<br />

til at blive følsomme, pavestolte over at være danskere<br />

og i det hele taget ophøje Jon Dahl og de andre<br />

som gudefigurer og store gode mennesker. Indrøm,<br />

at det isnede ned af ryggen, da Jon-kanon sendte det<br />

indlæg ind i målet til 2-1. Det var så smukt… Stemningen<br />

går højt hver gang og der findes ikke det fan,<br />

der ikke er en bedre dommer og taktik-planlægger<br />

end de egentlige dommere og trænere. Der bliver<br />

råbt og skreget ved frisparkene og meget meget<br />

grimme ting bliver udslynget, når kendelserne ikke<br />

stemmer overens med drengenes på sofa-siden af<br />

skærmen. De gamle landsholdstrøjer er blevet fun-<br />

Tøffe overvejer at læse medicin, da han<br />

synes at fodrodsknogler er spændende<br />

det frem, den bolsche-stribede ligger efterhånden i<br />

høj kurs, og i de rette kredse hersker der stor respekt<br />

omkring den, - med rette. Bagefter sådan en<br />

kanon kamp skriger de gamle fodboldstøvler efter at<br />

blive straffet nede i parken, hvor de forskellige finter<br />

prøves af. Vi lyder som en flok ti-årige drenge,<br />

men tag ikke fejl, der er vi ikke, - vi besidder bare en<br />

dyb respekt og lidenskab for fodbolden. For en gangs<br />

skyld er det heller ikke noget problem at komme op<br />

om morgenen, med kampe klokken 8:30 er dagen<br />

ligesom startet på en fornuftig måde! Her skal falde<br />

et stort tak til Studenterklubben, der viser Danmarks<br />

kampe på storskærm. Stort initiativ! Vi er<br />

nogle drenge, der synes, at de tidlige kampe ligesom<br />

skal kæles for, hvorfor vi mødes klokken 7:30, laver<br />

en massiv brunch, så vi er klar i vores trøjer, når<br />

fløjten lyder. Hvis ikke det er ”male-bonding” af høj<br />

kvalitet, så jeg ved ikke hvad er.<br />

3<br />

Som sagt, det hele er stadigt meget åbent, men med<br />

hjertet på rette sted er vi nogle, der vil mene at vi<br />

klarer os langt, forhåbenligt hele vejen… Og hvis<br />

ikke du allerede har gjort det, så find den trøje frem<br />

og kom og del disse store oplevelser med os andre, vi<br />

mødes i Studenterklubben hvor de danske kampe<br />

bliver skudt af sted med øl, morgenbrød og nogen hyl<br />

der godt kunne minde om hornmusik….<br />

And the winner is<br />

Ja vi har skam fundet os et par vindere I vores looka-like<br />

konkurrence. Desværre er de ikke et par og da<br />

der kun var 2 personer der deltog, har vi valgt at<br />

kåre dem begge som vindere. JA alle prinserne her<br />

på redaktionen kunne jo ikke selv deltage, da det jo<br />

ville være enormt uretfærdigt – og desuden ligner vi<br />

alle mere prinsen end han selvgør.<br />

Camilla.... Stine.....<br />

og Mary Donaldson<br />

Ligheden er slående!<br />

Vinderne er:<br />

Camilla Winkel Madsen (307) og Stine Benn Christiansen<br />

(306). Vi takker meget meget for jeres smukke<br />

billeder. De vil pryde redaktionslokalet i mange år<br />

fremover. Og hvem ved, i finder vel nok jeres egne<br />

prinser en dag…<br />

Tak for et godt semester<br />

God sommer og på gensyn om 3 måneder<br />

<strong>MOK</strong>-redaktionen


4<br />

Studiet<br />

SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG<br />

UDVALG<br />

Studienævnet for medicin<br />

Sekretær Grete Rossing, lokale 9.1.69, 35 32 70 85<br />

Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 (dispensationssager, VKO,<br />

OSVAL)<br />

Sekretær Conni Holm, lokale 9.1.41 35 32 70 93 (holdsætning 1. sem., lektionskataloger)<br />

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)<br />

klinikudvalget@rh.dk<br />

Sekretærer Rita Dalhammer<br />

Træffetid: Man-tor 10–14<br />

Studentersekretær Louise Honoré<br />

Træffetid: Man-ons 15-16<br />

Teilumbygningen, afsn. 5404, tlf. 35 45 44 38<br />

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)<br />

Klinikudvalget@hh.hosp.dk<br />

Hvidovre Hospital, afsnit 152, tlf. 36 32 27 92<br />

Sekretærer Susan Post/Lili Hansen<br />

Træffetid: Man-fre 10–14<br />

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)<br />

KAS Herlev, Lægetårnet 101, tlf. 44 88 33 71<br />

Sekretær Birthe Brogaard (KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk)<br />

Sekretær Alice Lehmann Rasmussen (alras@herlevhosp.kbhamt.dk)<br />

Træffetid Man-fre 10-14<br />

Studentersekretær Christel A.B. Jørgensen (7.-9. semester)<br />

Studentersekretær Marie Bønnelycke (10.-13. semester)<br />

Klinikudvalgets hjemmeside: www.ku.kbhamt.dk<br />

REGLER VED EKSAMEN<br />

AFMELDING AF EKSAMEN<br />

Eksamensafmelding skal ske senest 5 hverdage før<br />

den første eksamensdag ved personlig eller skriftlig<br />

henvendelse til eksamenskontoret. Ved alle eksaminer<br />

skal du være opmærksom på at udeblivelse eller<br />

for sen afmelding tæller som et eksamensforsøg.<br />

TIDSFRISTER<br />

Vær opmærksom på dine tidsfrister! Der er fastsat<br />

bestemte tidsfrister for beståelse af de enkelte deleksaminer<br />

på studiet.<br />

For studerende på gammel<br />

studieordning:<br />

Fase I (1. – 6. semester) skal være bestået senest 6<br />

år efter påbegyndelsen af studiet.<br />

Fase II (7. - 13. semester) skal være bestået senest 6<br />

år efter bestået Fase I.<br />

Tidsfristerne omfatter hele eksamensterminen, dvs.<br />

inklusive tid, der bruges på syge/reeksamen.<br />

For studerende på ny studieordning af<br />

2000:<br />

Du skal have bestået eksamen i basal humanbiologi<br />

og cellebiologi inden du kan påbegynde 3. semester.<br />

Senest 2 år efter du har påbegyndt dit medicinstudie,<br />

skal du have bestået eksamen i humanbiologi, cellebiologi<br />

og TAS.<br />

Senest 6 år efter du er begyndt skal bacheloruddannelsen<br />

(1. – 6. semester) være bestået Senest 6<br />

år efter du har bestået bacheloruddannelsen skal<br />

kandidatuddannelsen (7. – 12.semester) være bestået.<br />

Eksamensmæssigt skal du være opmærksom på, at<br />

du efter 2. semester SKAL deltage i tentamen/eksamen<br />

i humanbiologi, TAS og cellebiologi.<br />

STUDIET<br />

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN<br />

TRÆFFETIDER TIL OG MED UGE 26<br />

(Resten af juni)<br />

Dag Telefontid Træffetid Vejleder<br />

Man 15 – 16 16 – 19 Jon Trærup Andersen<br />

Tir 10 – 11 11 – 14 Lone-emilie Rasmussen<br />

International vejleder<br />

Ons 09 – 10 10 – 13 Camilla Grønlund Hiul<br />

15 – 16 16 – 19 Gordon Thomas Jehu<br />

Tor 09 – 10 10 – 13 Camilla Götzsche<br />

International vejleder<br />

15 – 16 16 – 19 Ulrik Bodholt<br />

Følgende dage er studievejledningen lukket:<br />

Onsdag 5/6 er der lukket grundlovsdag<br />

Torsdag 6/6 er Camilla Götzsces træffetid aflyst<br />

SOMMERÅBNINGSTIDER I JULI og AUGUST<br />

Uge 27–28 (1/7-12/7) og Uge 31–35 (29/7-30/8)<br />

Åbent for telefonisk og personlig henvendelse<br />

Tirsdag fra 12-16 og onsdag fra 9-13<br />

Uge 29–30 (15/7-27/7)<br />

Studievejledningen holder sommer–LUKKET!<br />

Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Lone Emilie<br />

Rasmussen eller Camilla Götzsche.<br />

Studievejledningens telefonnummer er 353 270 91.<br />

Eller du kan kontakte os på: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk<br />

Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf. 353 270 92<br />

lokale 9.1.41<br />

Connie Holm tlf. 353 270 93<br />

lokale 9.1.41<br />

Studievejledningen<br />

Du skal selv være opmærksom på dine tidsfrister.<br />

Hvis man har overskredet sine tidsfrister pga. dokumenteret<br />

sygdom el.lign., kan der undtagelsesvist<br />

gives dispensation. KOM NED I STUDIE-<br />

VEJLEDNINGEN, HVIS DU ER I TVIVL !<br />

EKSAMENSFORSØG<br />

For alle eksaminer gælder, at man kun har 3<br />

eksamensforsøg i hvert fag. Udeblivelse tæller som<br />

et eksamensforsøg. Reeksamen tæller som et nyt,<br />

selvstændigt eksamensforsøg. Der kan kun undtagelsesvist<br />

og kun ved tungtvejende grunde gives dispensation<br />

til at gå til eksamen mere end 3 gange i et fag.<br />

SYGEEKSAMEN<br />

Bliver du syg før eksamen, skal du snarest og senest<br />

på eksamensdagen kl. 9.00 meddele dette til<br />

eksamenskontoret. Sygdommen skal være dokumenteret<br />

med lægeerklæring, dateret i sygdomsperioden,<br />

som skal være eksamenskontoret i hænde senest 3<br />

hverdage efter sygemeldingen. Hvis det drejer sig<br />

om en mundtlig/klinisk eksamen skal du samtidig<br />

meddele instituttet eller afdelingen, at du er blevet<br />

syg, så de ikke venter forgæves på dig. Dette skal du<br />

gøre senest 15 min. før eksamen, dog senest kl. 9.00.<br />

For sen sygemelding betragtes som udeblivelse, og<br />

tæller som et eksamensforsøg.<br />

Bliver du syg under eksamen, skal du tilkalde en<br />

tilsynsførende, og sørge for at vedkommende noterer,<br />

at du har forladt eksamen p.g.a. sygdom.<br />

Skriv selv: SYG SKAL IKKE RETTES på NCR-papiret<br />

med dit eksamensnummer og aflever dette til<br />

den tilsynshavende. OBS! Husk selv at beholde den<br />

grønne kopi.<br />

Dette er meget vigtigt !!!!!!<br />

Derefter skal du omgående søge læge, og fremsende<br />

en lægeerklæring til eksamenskontoret så den er<br />

dem i hænde senest 3 hverdage efter eksamens afholdelse.<br />

Hvis du forlader eksamen på grund af sygdom,<br />

vil opgavebesvarelsen ikke blive bedømt, og eksamen<br />

tæller ikke for et forsøg, hvis du rettidigt afleverer<br />

en gyldig lægererklæring.<br />

Har du været syg til ordinær eksamen, og er tilmeldt<br />

en eventuel sygeeksamen, men fortsat er syg til sygeeksamen,<br />

skal du melde dig syg igen, og indsende<br />

fornyet lægeerklæring. Med mindre den første eksplicit<br />

angiver sygdommens varighed til også at omfatte<br />

tidspunktet for sygeeksamen. Lægeerklæringers<br />

standardformuleringer: "kortere varighed" respektive<br />

"længere varighed" gælder normalt henholdsvis<br />

14 dage og 1 måned.<br />

Ved sygemelding og dokumenteret sygdom ved en<br />

eksamen, inde for de fastsatte frister, tælles pågældende<br />

eksamen ikke som et eksamensforsøg.<br />

Syge/reeksamen i fag, der normalt har skriftlig eksamen,<br />

vil i enkelte tilfælde blive afholdt som mundtlig<br />

eksamen. Vær opmærksom på, at du ikke automatisk<br />

er tilmeldt sygeeksamen ved sygdom, men at du<br />

selv skal tilmelde dig på eksamenskontoret !<br />

Dette skal ske i forbindelse med sygemelding eller<br />

senest 3 hverdage efter.<br />

REEKSAMINATIONSMULIGHEDER<br />

For studerende på gammel studieordning vil der være<br />

reeksamens mulighed efter en del af de ordinære<br />

eksaminer. Det er her en forudsætning for deltagelse<br />

i reeksamen, at du ikke har opbrugt dine 3 eksamensforsøg<br />

i det pågældende fag. Det er ligeledes en<br />

betingelse, at du har været tilmeldt og er mødt op<br />

til, men ikke har bestået den ordinære eksamen.<br />

Udeblivelse fra en eksamen giver ikke adgang til<br />

reeksamen, men tæller som et eksamensforsøg.


Generelt gælder det, at reeksamen afholdes 7-10<br />

dage efter ordinær mundtlig eksamen eller 7-10 dage<br />

efter offentliggørelsen af karaktererne fra skriftlig<br />

eksamen.<br />

Reeksamen og sygeeksamen afholdes på samme tidspunkt.<br />

Der er derfor ingen mulighed for at få en<br />

sygeeksamen, selvom du var syg til reeksamen. Ligeledes<br />

er der ingen mulighed for en reeksamen, hvis<br />

du dumper til en sygeeksamen.<br />

Vær opmærksom på, at du ikke automatisk er tilmeldt<br />

syge/reeksamen. Såfremt du er berettiget<br />

hertil, skal du selv tilmelde dig på eksamenskontoret<br />

senest 3 hverdage efter karakterens opslag.<br />

Er du på ny studieordning vil der ikke<br />

være re-eksamens mulighed ved<br />

eksamen efter 1 semester, mens der<br />

efter andet semester tilbydes reeksamen<br />

i cellebiologi<br />

REGLER FOR REEKSAMINATION<br />

For studerende på gammel studieordning er der mulighed<br />

for reeksamen på de fleste semestre. For to<br />

fag kan der af tekniske årsager (placering i forhold til<br />

de øvrige eksamensfag) ikke være reeksamen, nemlig<br />

psykiatri og farmakologi.<br />

For fag med 2 prøver gælder, at begge deleksaminer<br />

skal bestås i samme eksamenstermin.<br />

Cellebiologi (OBS kun gammel studieordning!!) er i<br />

denne sammenhæng en undtagelse idet spot-prøven<br />

og den skriftlige eksamen skal bestås individuelt og<br />

ikke nødvendigvis i samme termin<br />

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT<br />

27 SEPTEMBER 2002 ER SIDSTE<br />

FRIST FOR AFLEVERING AF<br />

DISPENSATIONSANSØGNINGER<br />

Når der foreligger særlige omstændigheder, kan der<br />

dispenseres fra gældende regler, d.v.s. fra almindelige<br />

eksamensregler, regler og krav, som står i den<br />

ministerielle bekendtgørelse om den lægevidenskabelige<br />

kandidateksamen og i studieordningen. Ansøgning<br />

om dispensation skal indsendes til studienævnet<br />

for medicin, som behandler, og tager stilling til<br />

dispensationsansøgninger. I bekendtgørelsen er det<br />

fastlagt, i hvilket omfang studienævnet kan dispensere<br />

fra reglerne. Det kan dreje sig om tilladelse til<br />

et 4. eksamensforsøg, om tidsfristforlængelse, om<br />

meritoverførsel fra andre uddannelser eller fra studieophold<br />

i udlandet m.m.<br />

Dispensationsansøgning skal indgives på et særligt<br />

skema, som kan afhentes i studievejledningen og<br />

studienævnssekretariatet eller downloades fra vores<br />

hjemmeside: www.sund.ku.dk<br />

MERIT<br />

Studerende der har læst andre uddannelser kan evt.<br />

få godskrevet ét eller flere kurser med evt. tilhørende<br />

eksamen. Til dette skal der udfyldes et særligt<br />

ansøgningsskema som kan hentes på reolen foran<br />

studievejledningen. Til ansøgningen skal vedlægges<br />

pensumbeskrivelse, læseliste, time- og øvelsesplan<br />

samt attesteret eksamensbevis.<br />

Meritansøgninger skal afleveres senest 27. september<br />

for fag man ønsker meriteret for det efterfølgende<br />

semester – m.a.o. fag man skal have til for-<br />

STUDIET<br />

Cellebiologi (ny studieordning): Både spot og skriftlig<br />

eksamen skal bestås samme termin<br />

Anatomi I & II: To prøver (spot og mundtlig) med<br />

samlet bedømmelse. Hvis du er dumpet, skal både<br />

spot og mundtlig prøve tages om. Ved sygdom til den<br />

mundtlige eksamen, kan den gennemførte spot tages<br />

med til sygeeksamen i den mundtlige del.<br />

Medicin: Faget består af en mundtlig/klinisk og en<br />

skriftlig del, der opfattes som to selvstændige eksaminer.<br />

Du kan gå til reeksamen i både mundtlig og<br />

skriftlig medicin, hvis du er dumpet. Både den mundtlige<br />

og den skriftlige eksamen skal bestås samme<br />

termin.<br />

Mulighed for reeksamen i medicin og kirurgi er ikke<br />

indbyrdes afhængige.<br />

Kirurgi: Som medicin, se ovenstående.<br />

.<br />

EKSAMENSKLAGER<br />

Fælles for eksamensklager og -anker er, at de skal<br />

være skriftlige og velbegrundede.<br />

Du kan klage over:<br />

1/ Eksaminationsgrundlaget (formulering af<br />

eksamensspørgsmål, opgaver m.v.) og dets forhold<br />

til pensum.<br />

2/ Eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af spotpræparater<br />

el.lign.).<br />

3/ Bedømmelsen (dvs. karakteren eller<br />

tentamenresultatet).<br />

Generelle klager over opgaveformuleringen, relation<br />

til pensum, eksamensforløbet (f.eks. kvaliteten af<br />

spotpræparater) kan laves kollektivt, og skal stiles<br />

til eksamenskollegiet i det pågældende fag, og afle-<br />

Ansøgningen skal skrives på computer, underskrives<br />

samt udfyldes fuldstændigt med flg. oplysninger:<br />

- navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer<br />

- angivelse af studietrin og på fase II også klinikudvalg<br />

- hvad du søger om<br />

- begrundelse for ansøgningen (redegørelse for de<br />

særlige forhold, der kan begrunde en dispensation)<br />

- dokumentation for sygdom, fødsel, forskning eller<br />

lign. vedlægges.<br />

Tidsfristen for indlevering af dispensationsansøgninger<br />

er i efterårssemesteret 2002 fredag den 27. september.<br />

Kun ansøgninger, der er begrundet i akut opståede<br />

situationer, vil blive modtaget efter fristens udløb<br />

og blive hastebehandlet. Opmærksomheden henledes<br />

på, at visse sager, især ansøgninger om meritoverførsel,<br />

kan kræve lang behandlingstid. Det tilrådes<br />

derfor at søge i så god tid som muligt, og i øvrigt<br />

at fremme sagsbehandlingen ved at udarbejde en<br />

velbegrundet og fuldstændig ansøgning, vedlagt den<br />

fornødne dokumentation. Bemærk at man ikke kan<br />

året 2003!!! Ansøgninger om merit for fag på indeværende<br />

semester vil ikke blive behandlet (dog med<br />

undtagelse af 1. semester studerende der har<br />

ansøgningsfrist 27. september for indeværende semester<br />

for fag på 1. semester).<br />

Så hvis du ønsker fag meriteret som du<br />

skal have til foråret 2003 skal du<br />

ansøge nu!<br />

Bemærk at fremover vil datoerne for meritansøgninger<br />

være samme dato som dispensationsansøgningsfristen<br />

– 4 uger efter semesterstart.<br />

5<br />

veres senest 3 dage efter eksamens afholdelse, da<br />

der er tradition for at fagene afholder deres første<br />

censormøde ca. 3 dage efter eksamen. Ofte er der<br />

valgt eksamensformænd/kvinder, der samler de generelle<br />

klager sammen, og sørger for, at klagerne og<br />

svarene offentliggøres i <strong>MOK</strong>. Der er ikke hjemmel<br />

i bekendtgørelsen om eksamensklager for disse kollektive,<br />

generelle klager, så faget kan godt nægte at<br />

svare på en klage, trods henstilling fra studienævnet<br />

om at gøre det. I så fald er du henvist til at benytte<br />

den individuelle klageadgang (se nedenfor).<br />

Individuelle klager over f.eks. en karakter, et<br />

eksamensforløb el.lign. stiles til: Dekanen, Det<br />

lægevidenskabelige Fakultet, Panum Instituttet.<br />

Fristen for at klage over en karakter er senest 2 uger<br />

efter at karakteren er bekendtgjort. Klagen vurderes<br />

af censor og eksaminator, og de skal svare senest<br />

2 uger efter modtagelse af klagen. Du får skriftligt<br />

svar, og såfremt du ønsker at anke afgørelsen, skal<br />

det ske senest 2 uger efter at svaret er modtaget.<br />

Anken skal ligeledes stiles til Dekanen. Der nedsættes<br />

herefter en uvildig ankekommission bestående af<br />

en lærer, to censorer og en student. De træffer den<br />

endelige afgørelse, og kan vælge at fastholde karakteren,<br />

at hæve den eller at tilbyde en ny eksamen.<br />

De kan ikke sænke en karakter.<br />

Svaret på en anke skal ved vintereksamen foreligge<br />

senest 2 måneder efter indgivelsen af klagen og ved<br />

sommereksamen senest 3 måneder efter. Ankenævnets<br />

afgørelse er endelig.<br />

søge merit for fag man har på indeværende semester<br />

(1. sem. undtaget). Ansøgningsfristen er 27. september<br />

2002 i næste semester.<br />

Både ansøgningsskemaer for dispensation og merit<br />

er vedhæftet en detaljeret vejledning, der skal følges<br />

for at give en smidig og hurtig sagsgang.<br />

NB. Bemærk at nogle dispensationsansøgninger kræver<br />

en samtale med en studievejleder inden ansøgningen<br />

kan behandles.<br />

Dette er gældende for dispensationsansøgninger om<br />

4. gangsforsøg, tidsfristforlængelse og enkelte andre.<br />

KOM NED I<br />

STUDIEVEJLEDNINGEN OG<br />

SPØRG HVIS DU ER I TVIVL !!<br />

OBS OBS OBS OBS<br />

Du skal forny dit årskort inden<br />

den 15 Juli !!!<br />

Hvis dette ikke er gjort inden denne<br />

dato, bliver du registeret som værende<br />

ophørt med dit studie Derfor HUSK at<br />

forny dit årskort<br />

God sommerferie !<br />

STUDIEVEJLEDNINGENS HJEMMESIDE<br />

Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside<br />

wwwsundkudk<br />

Med venlig hilsen<br />

Studievejledningen for medicin


6<br />

EMBRYOLOGIEKSAMEN -<br />

SOMMEREN 2002<br />

De studerende, der fravalgte embryologidelen af<br />

organkursus I i vinteren 2001/02 er automatisk tilmeldt<br />

den skrifllige eksamen i denne del, som afholdes<br />

tirsdag den 29. august 2002. Varigheden af denne<br />

prøve vil være 1½ time. Der vil blive udsendt<br />

eksamensbreve i starten af august 2002.<br />

De studerende, der er tilmeldt organkursus I-eksamen,<br />

sommeren 2002 har mulighed for at fravælge<br />

GODE RÅD OM; HJERTE-<br />

STOP, SOVEMEDICIN,<br />

KURSUS FOR LÆGE-<br />

VIKARER<br />

For andet år i træk afholder vi et<br />

lille kursus for lægevikarer Det er<br />

gratis og der er stadig ledige<br />

pladser, så skynd dig at melde dig<br />

til Du kan høre om:<br />

· Juridiske vilkår for lægevikarer<br />

Hvem har ansvaret, klagesager mm.<br />

· Samarbejde med sygeplejersker.<br />

Om at være leder, hvad de snakker om i<br />

kaffestuen, mm<br />

· Specielle journalnotater<br />

Stuegang, dødsfald, epikriser, om at<br />

konferere, mm<br />

· Staldtips<br />

smertestillende mm<br />

· Skadestuen<br />

Gode råd om at arbejde som skadestuelæge.<br />

· Blodprøver<br />

Kort indføring i anvendelse og fortolkning<br />

af de vigtigste blodprøver.<br />

· Overenskomst<br />

Løn, bolig, transport mm<br />

HJÆLP TIL SVENSK MASSAGE<br />

– KURSUS<br />

I gamle dage for en 4-5år siden fandtes der et<br />

(diplom?) massørkursus for medicinstuderende (så<br />

vidt jeg husker i Malmø.) Dette kursus var så<br />

vidt jeg husker kort OG billigt, idet man som<br />

stud.med. jo havde haft anatomi mm. på brugerniveau.<br />

Findes der nogen nuværende eller tidligere<br />

medicinere der kan hjælpe mig på sporet af<br />

dette kursus, så vil jeg gøre hvad jeg kan for at få<br />

det op at køre igen.<br />

Håber at hører fra jer<br />

Lasse maslas007@hotmailcom<br />

PROSTITUTION<br />

Til næste nummer af studmed, hvor temaet er<br />

sex, har vi planlagt en artikel om studerende,<br />

som supplerer SUen via forskellige grader af<br />

prostitution. Til denne artikel søger vi medicinstuderende,<br />

som tilbyder sexydelser,<br />

f.eks til ældre på plejehjem.Deltagende er naturligvis<br />

sikret 100% diskretion.<br />

Rasmus<br />

TLF: 26412434<br />

STUDIET & ANNONCER<br />

Fase I<br />

embryologidelen af eksamen. Dette skal gøres senest<br />

tirsdag den 11. juni 2002 på eksamenskontoret.<br />

Afmelder man denne del af eksamen er man automatisk<br />

tilmeldt til embryologidel-eksamen den 29. august<br />

2002.<br />

Rusvejledere, som får problemer på grund af ændringen<br />

bedes snarest henvende sig til Grete Rossing på<br />

fakultetsgangen.<br />

De studerende, der er syge eller dumper denne<br />

embryologieksamen i august 2002 skal selv tilmelde<br />

Fase II<br />

Undervisere:<br />

Søren Brostrøm, læge, phd-stip, forfatter til ”Subjektivt<br />

&objektivt”. Petra Kempf, sygeplejeske, BA i<br />

psyk. og pæd. Repr. fra FADL. Peter Fahmy, læge,<br />

(kursusleder).<br />

Tid & sted:<br />

Tirdag d. 25 juni klokken 17- ca.21. Pfizer, Lautrupvang<br />

8, Ballerup (ved Malmparken S-station)<br />

Målgruppe:<br />

Medicinstuderende der skal have (eller har) lægevikariat<br />

til sommer eller måske først til<br />

Vinter.<br />

Pris:<br />

Gratis. Pfizer er sponsor og vært for en let anretning<br />

og forfriskninger.<br />

Tilmelding:<br />

Elektronisk til anne.m.oldenburg@pfizer.com<br />

Tilmelding er bindende, da der er et begrænset antal<br />

pladser.<br />

Spørgsmål: Rettes til Peter Fahmy<br />

3535 7579, pfahmy@wanadoodk<br />

Annoncer<br />

SPÆNDENDE SOMMERFERIE-<br />

VIKARIAT TIL NYBAGTE<br />

LÆGER/MEDICINSTUDE-<br />

RENDE!!!<br />

Organ kirurgisk afdeling på Centralsygehuset<br />

Nykøbing Falster søger hermed en sommerferievikar<br />

i Juli måned. En færdig læge med beståede<br />

13 sem. eksamina foretrækkes, men alternativt<br />

er vi også interesserede i en medicinstuderende<br />

med bestået Farmakologi.<br />

Afdelingen er en bred kirurgisk afdeling, med 7<br />

reservelæger (primært turnuskandidater) i forvagtslaget,<br />

samt en bagvagt der er tilstede hele<br />

døgnet. Afdelingen fungerer godt, med god kommunikation<br />

mellem forvagts- og bagvagtslaget.<br />

Sygehuset ligger 1,5time fra Kbh. med tog, med<br />

mulighed for en god billig lejlighed (400,- kr/<br />

måned) og med et veludviklet socialt netværk<br />

pga de mange turnuskandidater, der er flyttet<br />

hertil.<br />

Hvis du er interesseret, så kontakt os snarest på<br />

tlf: 54 88 54 88 -Organ.kir.afd eller e-mail:<br />

swb@cnf.stam.dk Att. Adm.Ovl. Steen Watt-<br />

Boolsen.<br />

Hvis du ønsker yderligere informationer er du<br />

velkommen til at kontakte reservelæge<br />

Morten Højlund Larsen, tlf:54136527<br />

Mortenhojlund@hotmailcom<br />

sig eksamen i organkursus I vinteren 2002/03 og gøre<br />

opmærksom på, at de kun skal eksamineres i<br />

embryologidelen. Dette vil være eneste mulighed<br />

for at blive syge/re-eksamineret i embryologidelen.<br />

Kontakt eksamenskontoret, hvis du er i tvivl.<br />

Mvh<br />

Michael Sørensen<br />

VKO - VIDENSKABELIGE<br />

KURSER OG MØDER<br />

Ønsker du at deltage i de<br />

medicinske selskabers kurser og<br />

møder?<br />

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet<br />

Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som<br />

VKO.<br />

Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i<br />

rubrikken "Kurser og møder".<br />

Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal<br />

du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne<br />

for kurser og ophold, der kan afhentes i<br />

skufferne ud for VKO-sekretariatet.<br />

TURNUSBYTTE<br />

Jeg har ”vundet” nr. 261 i lodtrækningen og kommer<br />

sandsynligvis til Storstrøms Amt. Af<br />

familiemæssige årsager (mand og børn) ønskes Københavnsområdet.<br />

Ring til Tina Lund: 3645 5845<br />

lund.detlefsen@wanadoo.dk<br />

VÆRELSE UDLEJES PR 1<br />

AUGUST<br />

Værelse udlejes til sød pige i en stor og dejlig<br />

lejlighed lige ved Nørrebro's runddel. Lejligheden<br />

er 124 m2 med nyt stort spisekøkken, bad og<br />

stor fællesstue. Værelset er ca. 16 m2, vi bor i<br />

alt tre sammen, i forvejen er vi en dreng og en<br />

pige. Huslejen bliver 3000,- pr. måned. Skriv<br />

evt. lidt om dig selv.<br />

kontakt:<br />

Anne Marie<br />

am_werlinrud@hotmail.com


Jobopslag<br />

TUTOR VED MEDICIN<br />

2002<br />

Et nyt kuld studenter påbegynder<br />

lægeuddannelsen henholdsvis 1<br />

september og 1 februar I den<br />

anledning søges derfor 10 studerende<br />

til at være tutor/kontaktperson for<br />

både et sommer og et vinterhold<br />

Formål med tutorordningen<br />

Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet<br />

hvor man har ansvar og skal lave en<br />

del opsøgende arbejde. Det drejer sig om klart<br />

definerede stillinger med en arbejdsgiver, pligter,<br />

løn og et ansvar, som kræver engagement og omtanke.<br />

Det er tutorens hovedopgave gennem en tæt kontakt,<br />

oplysning og rådgivning på de enkelte rushold<br />

at foregribe og til en vis grad at afhjælpe<br />

studiemæssige og sociale problemer, før de når at<br />

udvikle sig.<br />

Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med<br />

rusinstruktørerne være fakultetets og universitetets<br />

ansigter over for russerne. Hvis deres introduktion<br />

er mangelfuld eller ustruktureret, kan<br />

mødet med universitetet blive en skræmmende<br />

oplevelse. Resultatet bliver nemt unødige studiefrafald,<br />

hvis det overordnede indtryk af studiet er<br />

negativt i de første svære måneder.<br />

Det ligger i selve ordet, at en introduktion markerer<br />

en begyndelse på noget nyt. Derfor er det for<br />

sent at introducere, når russerne har lært det meste<br />

at kende selv – eller rettere tror de har det.<br />

Der sker nemlig desværre ofte det at russerne<br />

finder sig til rette af sig selv og tænker ”nu ved de<br />

da godt, hvad det vil sige at være studerende”. Er<br />

det først kommet dertil, er det en svær eller umulig<br />

opgave at kalde sammen til en udførlig og velstruktureret<br />

introduktion. Når russerne klarer ”introduktionen”<br />

selv, klarer de sig med det, de selv<br />

kan finde ud af. Det betyder ofte, at de ikke ved<br />

ret meget om de forskellige tilbud og faciliteter,<br />

EFTERLYSNING<br />

Ejeren til termokande i børstet stål efterlyses!<br />

Termokanden blev glemt til eksamen i retsmedicin<br />

og eftersøgning blev sat i gang uden resultat.<br />

Dette blev meddelt den studerende efter ca. 3<br />

uger, hvorefter seddel med vedkommendes telefonnummer<br />

og navn blev smidt ud. Nu er<br />

termokanden alligevel dukket op (hurra!) og kan<br />

afhentes på<br />

Studie- og eksamenskontoret, kontakt<br />

Karin Westrup<br />

Fodboldføde...<br />

ANNONCER<br />

der ikke lige ligger på vejen fra hovedindgangen til<br />

undervisningslokalerne.<br />

En lang række af de ting, tutorerne præsenterer, er<br />

ikke lige de ting, de vil få brug for i løbet af de første<br />

14 dage, men måske først efter et år eller to. Det er<br />

faktisk først til den tid, man kan afgøre, om man har<br />

fået en god introduktion.<br />

Tutorerne bør opnå et så tæt forhold til deres hold,<br />

at den ”barriere” det for nogen er at henvende sig til<br />

en officiel repræsentant mindskes. Samtidig skal tutoren<br />

være mere end blot en ny studiekammerat, og<br />

tutorerne bør derfor opnå en kontakt med deres hold,<br />

der bygger på en balance mellem kammeratskab og<br />

den autoritet, der følger af erfaring og ansvarsfølelse.<br />

Hvem kan søge<br />

Den nye studieordning har nu været i gang i 2 år.<br />

Som en del af den nye studieordning er tutorordningen<br />

fortsat og vi har derfor brug for ældre studerende der<br />

kan fungere som tutorer det næste års tid.<br />

Som noget nyt i år, er det ikke mere et krav at man<br />

er rusinstruktør. Alle, der har lyst, kan frit ansøge<br />

stillingen som tutor, så længe man opfylder følgende<br />

krav:<br />

· Ansøgning sker efter opslag og på særligt<br />

skema der kan rekvireres hos Gitte Birkbøll<br />

eller ved studievejledningen for medicin.<br />

· Studerende både på studiets nuværende fase<br />

I og II kan søge. Det er en forudsætning for<br />

at kunne ansøge, at cellebiologisk kursus er<br />

gennemført senest foråret 2002.<br />

· Det vil tillige være en forudsætning, at den<br />

der ansættes som tutor kan deltage i et<br />

heldagskursus før semesterets start.<br />

· Ansøgningerne behandles af studielederen<br />

og/eller et bedømmelsesudvalg, der afgiver<br />

indstilling til studielederen om ansættelse.<br />

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne<br />

gennemføres korte ansættelsesinterview.<br />

Ved udvælgelsen vil der bl.a. blive<br />

lagt vægt på engagement, deltagelse i<br />

studentersocialt arbejde og på om vedkommende<br />

ofte færdes på Panum Instituttet.<br />

· Tutorens navn præsenteres først for de to<br />

hold på den sidste del af ruskurset.<br />

ER DU VORES NYE FRIVIL-<br />

LIGE MEDARBEJDER?<br />

Thora Center er en landsdækkende humanitær<br />

organisation, der hjælper mennesker berørt af<br />

seksuelle overgreb. Vi tilbyder bl.a. rådgivning,<br />

behandling og formidlingsvirksomhed til ofre,<br />

krænkere og fagfolk. Vores brugere er af begge<br />

køn og i alle aldersgrupper. Sidste ar havde vi<br />

omkring 6000 henvendelser.<br />

På centret arbejder såvel frivilligt som ansat<br />

personale - både mænd og kvinder. Du har mulighed<br />

for at blive en del af det dette team, som<br />

frivillig medarbejder.<br />

* Vil du gerne have erfaring med rådgivning?<br />

* Kan du hjælpe med andet forefaldende arbejde<br />

- kaffebrygning mv?<br />

* Har du overskud til at tale med mennesker,<br />

som har det svært?<br />

* Er du ansvarlig og engageret?<br />

Der er obligatorisk deltagelse i personalemøder,<br />

samt obligatorisk supervision ved psykologer.<br />

Er du interesseret? Så har du mulighed for at<br />

søge flere oplysninger om Thora Center ved at<br />

besøge vores hjemmeside pa www.thoracenter.dk<br />

og/eller kontakte os pr. telefon pa 3332 8650 for<br />

yderligere information og for aftale om 1. samtale.<br />

Vi glæder os til at høre fra dig<br />

Vær opmærksom på, at for at blive<br />

tutor skal man have bestået<br />

cellebiologi eller forvente den<br />

bestået juli 2002<br />

7<br />

Der vil for tutorerne blive afholdt tutorkursus i<br />

august. Kurset vil bl.a. bestå af læseteknikkursus,<br />

introduktion til ny studieordning og de problemer<br />

der kan være forbundet med studiestarten.<br />

Kurset vil være obligatorisk og man vil få løn for<br />

alle timerne.<br />

Som en del af den nye studieplan er der to ugers<br />

introduktionskursus for de nye studerende.<br />

Tutorerne skal varetage en del af denne<br />

introduktionsundervisning der er skemalagt på<br />

forhånd. Dette vil rent praktisk betyde tutorerne<br />

kan påregne 2-4 arbejdsdage i uge 36 og 37. Den<br />

obligatoriske undervisning, at man eventuelt vil<br />

gå glip af i denne periode kan man søge dispensation<br />

fra ved at kontakte studievejledningen.<br />

Hvis du skal i betragtning til stillingen som tutor<br />

skal ansøgningsskemaet (afhentes foran studievejledningen<br />

eller hos Gitte Birkbøll lok. 9.1.41)<br />

være studieadministrationen i hænde senest<br />

mandag d. 24. juni klokken 12.00. Alle ansøgere<br />

vil efterfølgende blive indkaldt til samtale i løbet<br />

af den efterfølgende uge.<br />

Såfremt du har spørgsmål angående tutorordningen,<br />

er du velkommen til at kontakte studievejleder<br />

studievejleder Gordon Thomas Jehu<br />

i træffetiden onsdag 16-19 ved personlig henvendelse<br />

eller onsdag 15-16 på telefon 35 32 70 91.<br />

Ansøgningen skal stiles til:<br />

Studienævnet for medicin<br />

Panum Instituttet<br />

Blegdamsvej 3B<br />

2200 Kbh. N<br />

Mrk. Tutor ved medicin<br />

STUDMED SØGES TIL SKO-<br />

LARSTIPENDIUM PROJEKT<br />

Til et etableret forskningsprojekt<br />

søger vi en medicinstuderende, som<br />

ønsker at arbejde med<br />

eksperimentel forskning<br />

Projektets mål: At belyse fundamentale mekanismer<br />

for modning af peptidhormoner i det endokrine<br />

hjerte. Specielt ønsker vi at beskrive<br />

modningen af peptidhormonet BNP, som frigives<br />

i stigende mængder fra det svigtende hjerte.<br />

BNP koncentrationen i blod har følgelig vist at<br />

være en vigtig klinisk markør for diagnostik og<br />

monitorering af sygdommen hjertesvigt.<br />

Vi er en stor forskningsafdeling på Rigshospitalet,<br />

som i mange år har arbejdet basalt og klinisk<br />

med peptidhormoner. Du vil blive tilknyttet<br />

denne gruppe og skal arbejde videre med ovennævnte<br />

projekt. Der indgår arbejde med cellelinjer,<br />

transfektion og en række biokemiske teknikker<br />

inkl kromatografi og radioimmunanalyse.<br />

Du skal helst være påbegyndt 2. del af lægestudiet<br />

og have interesse for og tid til forskning.<br />

Du skal være semesterfri efterår 2002 og vil<br />

ansættes med et skolarstipendium (7500 kr/måned).<br />

Hvis dette har din interesse, skriv da en kort<br />

beskrivelse af dig selv og hvorfor du kan tænke<br />

dig at arbejde med eksperimentel forskning.<br />

Med venlig hilsen<br />

Jens Peter Gøtze, Læge, klinisk assistent<br />

Klinisk biok. afd.,3014, Rigshospitalet<br />

E-mail: goetze@rh.dk


8<br />

INDRE ORGANER<br />

FADL<br />

EKSTRAORDI-<br />

NÆR GENERAL-<br />

FORSAMLING<br />

I FADL, KØBEN-<br />

HAVNS KREDSFOR-<br />

ENING<br />

TORSDAG DEN<br />

22 AUGUST<br />

2002, KL 1700<br />

(sted meddeles senere)<br />

Dagsorden:<br />

1 Valg af dirigenter<br />

2Valg af referenter<br />

3 Status på fusionsprocessen af<br />

FADL’s vagtbureauer<br />

4 Beslutning om stiftelse af<br />

FADL’s Vagtbureausfond uden<br />

Odense eller Århus eller begge dele:<br />

a)Beslutning om gaveoverdragelse<br />

af Københavns Kredsforeningens<br />

Vagtbureau med henblik på og<br />

betinget af den faktiske oprettelse<br />

af en fond til drift af et<br />

landsdækkende vagtbureau<br />

Overdragelse kan finde sted uden<br />

at Odenses eller Århus vagtbureau<br />

kommer med i det landsdækkende<br />

vagtbureau<br />

5 Eventuelt<br />

Med venlig<br />

hilsen<br />

bestyrelsen for<br />

FADL,<br />

Københavns<br />

Kredsforening


SPV - VAGTER<br />

Ugestatistik for uge 22 – 27/5-2002 – 2/6-2002<br />

Man tir ons tor fre Lør Sø Ialt %<br />

Dag 07-15<br />

Bestilt 10 14 9 13 12 14 14 86<br />

Udækket 4 7 1 4 4 9 6 35 40,7<br />

Aften 15-23<br />

Bestilt 20 15 15 14 15 26 16 121<br />

Udækket 2 2 4 0 0 8 0 16 13,2<br />

Nat 23-07<br />

Bestilt 14 11 14 15 15 21 16 106<br />

Udækket 10 3 8 0 2 4 3 30 28,3<br />

Bestilt i alt 44 40 38 42 42 61 46 313<br />

Udækket i alt 16 12 13 4 6 21 9 81 25,9<br />

Ledige i alt 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede<br />

SPV-vagter.<br />

Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPV-vagter.<br />

Tallene i rubrikken udækkede vagter i %, angiver for hver dag, hvor mange udækkede vagter i % der har været.<br />

Tallene i rubrikken “%” angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor en % udækkede vagter har<br />

været.<br />

VT - VAGTER<br />

Ugestatistik for uge 22 – 27/5-2002 – 2/6-2002<br />

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag<br />

8-timer Bestilt 14 14 15 12 9 8 8 80<br />

Udækket 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Antallet af ledige hold opgøres i Vagtafdelingen mellem kl. 16 og 18.<br />

LÆGEMIDDELKATALOGET<br />

Lægemiddelkataloget 2002 er kommet og kan afhentes<br />

af fase 2 studerende. Kataloget udleveres kun én gang<br />

i studietiden.<br />

Endvidere skal vi gøre opmærksom på, at ekspeditionen,<br />

bogholderiet og kursusafdelingen er lukket på<br />

Grundlovsdagen d, 5.juni 2002. Dette gælder selvfølgelig<br />

ikke for vagtafdelingen, som du kan ringe til, hvis du<br />

ønsker at komme på vagt.<br />

SOMMERKURSER:<br />

Der afholdes et evt. to VT-sommerkurser, som kan<br />

falde i august måned. Nærmere angivelse af tid og sted<br />

følger senere.<br />

Interesserede kan melde sig til kurset på Vagtbureauet<br />

inden d. 15. juni 2002.06.03<br />

YDERLIGERE INFORMATION:<br />

Kontakt én af de sundhedsfaglige konsulenter på Vagtbureauet<br />

på tlf. 35 24 54 04.<br />

VAGTBUREAUET<br />

SOMMERFERIE VENTILATØR-<br />

FLYVERHOLD (”HAJHOLD”)<br />

Da efterspørgslen på ventilatører fra hospitalernes side<br />

i sommermånederne er større end normalt, og da der<br />

er tradition for at mange gerne vil tage mange vagter<br />

i sommerferiemånederne,<br />

søges ventilatører til oprettelse af et eller flere ”hajhold”<br />

i sommerperioden.<br />

Holdet/holdene er tænkt som en måde, hvorpå den<br />

enkelte vagttager kan tage mange vagter i denne periode,<br />

ud over dem, som det er muligt at få på sit eget<br />

hold. Holdet/holdene vil fungere som almindelige VTflyverhold<br />

med samme arbejdsopgaver og arbejdstider,<br />

men i en begrænset periode, som strækker sig<br />

over juli og august måned.<br />

Krav : afholdte VT-flyverfølgevagter<br />

Konstituerende holdmøde og planlægning af vagter i<br />

juli/august:<br />

man. d. 24. juni kl. 17.00 i klubben på Panum<br />

Planen er, at man ikke tilmelder sig et sådant hold,<br />

men bare møder op til planlægningsmødet og så ser vi,<br />

hvor mange hold vi kan danne.<br />

For yderligere information, kontakt : sundhedsfaglig<br />

konsulent Camilla Thomsen, tlf. 35245404<br />

Sundhedsfaglig<br />

Konsulenter:<br />

Tlf.: 3524 5404<br />

Brian Bjørn:<br />

bb@fadl.dk<br />

Camilla Thomsen:<br />

ct@fadl.dk<br />

Christian Rothe<br />

E-mail: cr@fadl.dk<br />

9<br />

Når I ændrer adresse<br />

eller telefonnummer,<br />

så HUSK at give os<br />

besked enten pr. brev,<br />

telefon eller email.<br />

SPV-FLYVER HOLD 1502<br />

søger nye medlemmer<br />

Holdet er døgndækkende og er fortrinsvis på psykafdelinger.<br />

Når holdet ikke er i arbejde dækker vi almindelige<br />

SPV-vagter og er på den måde altid sikret<br />

arbejde på de planlagte vagter.<br />

Krav:<br />

Min. 200 SPV-timer, deraf en del psyk.<br />

vagter.<br />

Min. 3-4 vagter hver måned.<br />

Være ansvarsbevidst.<br />

Kunne blive på holdet i min. 6 måneder.<br />

Ansøgningsfrist: snarest til Vagtbureauet.<br />

Yderligere oplysninger: Hos Sundhedsfaglig konsulent<br />

Brian Bjørn, tlf.nr.: 3524 5404


10 VAGTBUREAUET<br />

INTENSIVHOLD 4102 SØGER<br />

ET NYT MEDLEM TIL AFD. 542<br />

KKHH<br />

Vi er et veletableret fast ventilatørhold på intensiv<br />

afdeling 542 på Hvidovre Hospital. Som nyt medlem<br />

får du mulighed for et ansvarsfuldt og udfordrende<br />

arbejde på lige fod med afdelingens sygeplejersker<br />

med rig mulighed for at udvikle din kliniske erfaring<br />

med meget varierende patientgrupper. Samtidig får du<br />

fornøjelsen af at lære én afdeling at kende, få faste<br />

kollegaer og ret faktisk vide, hvor både toilettet og<br />

kaffemaskinen befinder sig.<br />

Arbejdet indebærer at du vil lære/ eller<br />

allerede kan:<br />

· At blande/give medicin, herunder<br />

pressorstoffer og antibiotika.<br />

· At tage a-punkturer, blodprøver, venyler, EKG<br />

m.m.<br />

· At gå stuegang med læger fra de forskellige<br />

afdelinger.<br />

· At blive oplært i og fortrolig med elektronisk<br />

kardex (PDM).<br />

· At kunne arbejde selvstændigt – typisk med<br />

ansvar for en patient.<br />

· At blive oplært i og fortrolig med at køre kontinuerlig<br />

hæmodialyse (PRISMA).<br />

· At kunne arbejde med alle ikke allerede<br />

nævnte ting der hører til arbejdet på en intensiv afdeling<br />

– såsom psysisk observation, personlig pleje af<br />

patienten, arbejde med pårørende, akutte livsreddende<br />

procedurer, opsætning af respirator/BiPAP/CPAP plus<br />

meget, meget mere.<br />

Vi forventer at du opfylder følgende krav:<br />

· Har min. 600 VT timer. Dette kan der<br />

dispenseres fra, forudsat relevant tidl. arb.<br />

· Har bestået farmakologi.<br />

· Kan tage 8 vagter om måneden i det første<br />

halve år.<br />

· Er selvstændig, fleksibel og engageret.<br />

· Kan tage 5 lønnede og 3 ulønnede følgevagter<br />

( 6 med en ventil og 2 med en<br />

sygeplejerske).<br />

Oplæring :<br />

· Juni/Juli 2002<br />

Vagtstart :<br />

· Hurtigst muligt efter endt oplæring – eller<br />

efter aftale<br />

Ansøgningsfrist :<br />

· Ansøgningen skal være på Vagtbureauet<br />

fredag den 31.05.02 kl. 12.00.<br />

Yderligere informationer :<br />

Kontakt venligst holdleder Annette Mortensen, tlf.nr.:<br />

3879 2008..<br />

PS : Oveni alt det ovenstående følger med en ansættelse<br />

også et godt måltid mad hver måned til holdmødet,<br />

fantastisk god kondi af den korte cykeltur til<br />

Hvidovre og gode råd og erfaringer fra de øvrige holdmedlemmer<br />

fordelt over flere semestre og klinikudvalg.<br />

DET ER DIG VI SØGER!<br />

Vi mangler 1 kompetente holdkollegaer på<br />

Hæmodialysehold 4202 i Herlev<br />

Har du lyst til:<br />

· Mere selvstændighed på dine vagter<br />

· Tage ansvar og arbejde som sygeplejerske<br />

· Bedre løn med tillæg for at tage til Herlev<br />

· At være sikker på at få dine vagter, når de er<br />

planlagt<br />

· At blive en rasende dygtig kliniker, med bred<br />

medicinsk/nefrologisk viden<br />

· At blive en haj til at stikke og omgang med<br />

CVK’er<br />

· At være fri for nattevagter.<br />

Vi er et hold på 11 medlemmer, der fungerer på Herlevs<br />

Dialyseafdeling og som hver måned får<br />

tilbudt 70-100 vagter, primært aften- og weekends samt<br />

vagter i ferierne.<br />

Vi har et godt socialt sammenhold både på afdelingen<br />

og på holdet, der består af stud.med’er på 7. til 12.semester.<br />

Vi er forpligtet til at tage 8 vagter pr. 4-ugers vagtplan,<br />

men kan godt tage flere, hvis vi har lyst til det.<br />

Efter 600 hæmodialysetimer kan man gå på ”førtidspension”<br />

og tage 6 vagter pr. vagtplan,<br />

og efter 800 timer kan man nøjes med 4 vagter.<br />

Arbejdet består i opstart og afslutning af dialyse på 2-<br />

3 patienter, samt observation, medicingivning, evt.<br />

sårskift, suturering af dialysekatetre, stuegang m.m.<br />

under dialysen.<br />

Vi er ofte flere studerende på vagt samtidig, og vi har<br />

et glimrende samarbejde med afdelingens sygeplejersker.<br />

Arbejdstider: Man-fre: 7.30-15. og 15.00-22.30<br />

Lørdag 7.30-15.00<br />

søndag 15.00-22.30.<br />

Krav:<br />

· 150 VT-timer<br />

· fase II, afsluttet 6.semester<br />

· bestået farmakologi indenfor 1 år<br />

· 8 vagter/mdr.<br />

Oplæring:<br />

· 10 lønnede følgevagter med sygeplejerske/<br />

student.<br />

· Opstart: efter aftale.<br />

Ansættelsessamtaler:På afdelingen<br />

Ansøgningsfrist: Fredag d. 14.juni 2002 til Vagtbureauet<br />

Har du spørgsmål, så ring til Peter Svenningsen, tlf.nr.:<br />

2833 6584<br />

PERMANENTHOLD 4301<br />

PÅ RIGSHOSPITALETS<br />

NEONATALKLINIK<br />

Afd. 5023 søger 2 børneventilatører.<br />

Vi er et lille hold på 12 medlemmer fordelt på 7.<br />

– 13. semester.<br />

Da ét af medlemmerne bliver færdig til sommer<br />

og andre har søgt orlov til efteråret, søger vi 3,<br />

(børne)-ventilatører til oplæring og vagttagning<br />

fra juni måned, (evt. lidt senere, hvis du sidder<br />

midt i eksamenslæsning i juni)<br />

Arbejdet:<br />

Holdet dækker vagter alle ugens dage, primært<br />

planlagte aften- og nattevagter og enkelte dagvagter.<br />

Desuden er gode muligheder for at tage en del<br />

løse vagter.<br />

Holdet har ikke dækningspligt for alle de tilbudte<br />

vagter, dog er der efter endt vagtbinding et<br />

krav på min. 4 afholdte vagter pr. måned.<br />

Vi arbejder i afdelingens 3 specialteams,<br />

(neuro,hjerte- og kirurgisk team), og passer således<br />

både de tre teams specialbørn samt præmature,<br />

børn af diabetesmødre, asfyksi-børn etc.<br />

Vores opgave består i selvstændig pasning af,<br />

typisk, 2-4 børn, med alt hvad dette indebærer<br />

af pleje, forældrekontakt, stuegang, blodprøvetagning<br />

etc.<br />

Vi har i øvrigt et godt og tæt samarbejde med<br />

afdelingens laboranter, sygeplejersker og læger<br />

og deltager i afdelingens sociale arrangementer<br />

Kvalifikationer:<br />

350 VT-timer<br />

Godkendt VT-II kursus, ellers skal du tilmelde<br />

dig efterårets kursus.<br />

Ventilatører med neonatalerfaring foretrækkes,<br />

men er ikke et krav, da grundig oplæring<br />

vil finde sted.<br />

Krav:<br />

De første 4 måneder du er på holdet, skal du afholde<br />

min. 32 vagter, ca. 8 om<br />

måneden, derefter min. 4 vagter månedligt.<br />

Efter 500 vagttimer på afdelingen og er du på 12. eller<br />

13. semester, er der mulighed<br />

for at gå yderligere ned til 2 vagter pr. måned, ( et<br />

godt hold at arbejde på, når<br />

man læser til eksamen).<br />

Oplæring:<br />

5 ulønnede følgevagter med ventilatør fra afdelingen,<br />

(4 nattevagter,<br />

1 aftenvagt).<br />

1 ulønnet følgevagt med laborant, (dagtimer).<br />

2 lønnede følgevagter med sygeplejerske fra afdelingen,<br />

som regel<br />

henholdsvis 1 nattevagt, 1 aftenvagt).<br />

Ansøgningsfrist: Onsdag den 12. juni 2002 til Vagtbureauet<br />

Yderligere oplysninger hos holdleder Mette Gyhrs på<br />

tlf. 28 22 87 67<br />

HJEMMEHOLD 4636 SØGER<br />

NYE HOLDMEDLEMMER<br />

Vi er et nyt hjemmehold, der søger medlemmer, til<br />

pasning af en syv mdr. gammel dreng, der sammen<br />

med sin mor er flygtning i Danmark. Han har en deformitet<br />

i luftvejene og nogle gastrointestinale problemer,<br />

der gør, at han er trakeotomeret og har duodenalsonde.<br />

Vores opgave er at passe trakeostomi og sonde,<br />

samt den almindelige pleje af et lille barn i tæt samarbejde<br />

med hans mor. Han har siden fødslen været<br />

indlagt på RH, i øjeblikket på afd. 5061, men skal<br />

hjem, når de har fået et sted at bo. Vores opgave er<br />

noget speciel, idet vi udover at passe drengen også<br />

har en meget stor indflydelse på moderens hverdag,<br />

idet deres sociale netværk i Danmark er meget lille, og<br />

fordi hendes kendskab til Danmark er meget begrænset.<br />

Vi har derfor et meget tæt forhold til hende og en<br />

stor betydning for, hvordan hun bliver integreret i landet.<br />

Forventning til dig:<br />

- VT’er, gerne BVT’er<br />

- meget gerne erfaring med pasning af små<br />

børn og deres naturlige udvikling.<br />

- kunne tage 4-6 vagter pr. md. Også i<br />

eksamensmånederne.<br />

- kunne tage både dag-, aften- og nattevagter.<br />

- skal kunne blive på holdet i længere tid af<br />

hensyn til drengen, da han knytter sig til os.<br />

Vi tilbyder:<br />

- pasning af en dejlig, kærlig og utrolig nem lille<br />

dreng.<br />

- tæt samarbejde med hans mor, der er meget<br />

sød og interesseret i at lære fra os.<br />

- et spændende arbejde, hvor man ikke kun<br />

lige skal tænke på sugning og bleskift.<br />

Har dette vakt din interesse, er du meget velkommen<br />

til at kontakte holdleder Annette Meyer på telefonnummer<br />

3927 1582 el. 2684 1582 for yderligere information.<br />

Ansøgning til Vagtbureauet hurtigst muligt.


HOLD 4402<br />

Et par af vores gamle ventiler bliver læger. Derfor<br />

skal vi bruge 2 ventiler til vagtstart pr. 1/7 og 1 til 1/9.<br />

Alle med oplæring måneden før.<br />

- Syntes du at fysiologien var spændende, og<br />

vil du gerne prøve at anvende den i praksis.<br />

- Vil de gerne blive fortrolig med brugen og<br />

virkningen af de vigtigste medicin-grupper.<br />

- Kunne du godt tænke dig at træne dit<br />

”kliniske øje”<br />

- Savner du at føle, at du er en del af<br />

personalet på en afdeling, hvor din<br />

tilstedeværelse både bliver værdsat og taget<br />

seriøs.<br />

- Savner du følelsen af et din kompetence<br />

bliver ordentligt udnyttet.<br />

Så kan vi tilbyde dig et stabilt og velfungerende<br />

afdelingshold, som har været en del af det faste<br />

personale på Rigshospitalets Thoraxkirurgisk intensive<br />

afd. i mere end 10 år.<br />

På holdet vil du kunne drage rigt nytte af at være<br />

sammen med folk spredt ud på forskellige semestre.<br />

Du vil hver måned komme til et holdmøde, hvor der<br />

efterfølgende bliver holdt en hyggemiddag.<br />

Du vil få trænet de basale kliniske færdigheder, samt<br />

blive fortrolig med mere avancerede behandlingsmetoder<br />

og udstyr.<br />

Dine arbejdsområder vil omfatte bl.a.:<br />

- observation og personlig pleje af afdelingens<br />

patienter. Disse omfatter bl.a.: Lunge- og<br />

oesophaguskirurgiske patienter, coronar<br />

bypass- og klapopererede patienter, hjerteog<br />

lungetransplanterede patienter og børn<br />

opereret for kongenitte hjertefejl.<br />

- Indgift af div. IV væsker og blodprodukter.<br />

- Udtagning af forskellige blod- og dyrknings<br />

prøver.<br />

- Forbindings- og drænpleje.<br />

- EKG-tagning, og derved rig mulighed for at<br />

træne tydnigen af EKG.<br />

- Peritoneal- og hæmodialys(PRISMA)behandling.<br />

Til gengæld kræver vi:<br />

- At du har overblik og ansvarsbevidsthed nok<br />

til at arbejde med ofte kritisk syge patienter -<br />

også når der sker noget MEGET spændende<br />

et andet sted på afdelingen.<br />

- At du har 400 VT-timer.<br />

- AT du har bestået fysiologi.<br />

- At du tager min. 25 vagter i løbet af de første<br />

3 måneder og derefter min. 6 vagter pr.<br />

måned. Efter 1 år er der mulighed for at<br />

gå ned til min. 4 vagter pr. måned.<br />

- At du er indstillet på at tage 4 følgevagter<br />

med fuld løn.<br />

Ansøgere som er tidligt på fase II vil blive prioriteret.<br />

Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet<br />

i mindst et år.<br />

VAGTBUREAUET<br />

Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav,<br />

hvis vi vurderer, at ansøgeren er kvalificeret, og man<br />

skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man<br />

f.eks. ikke har nok VT-timer.<br />

Yderligere oplysninger: Kontakt David Levarett Buck<br />

på tlf: 35852734.<br />

Ansøgningsfrist:. Ansøgningsblanket fås og afleveres<br />

på vagtbureauet senest fredag d. 14/6-02 kl. 12:00.<br />

Ansættelsessamtaler: Der vil da bliver afholdt samtaler<br />

på afd. 4141 den følgende uge.<br />

VT-HJEMMEHOLD 4604<br />

SØGER<br />

1 nyt holdmedlem<br />

Vi er et lille, hyggeligt hold, der passer en 15-årig dreng<br />

med sølvkanyle i hans hjem på Amager. Drengen lider<br />

af sygdommen Mb. Crouzon. Arbejdet består primært<br />

af 10-timers nattevagter fredage og lørdage og i skoleferien<br />

Krav:<br />

· Minimum 150 VT-timer<br />

· Du skal kunne tage min. 1 vagt om<br />

måneden. Et udmærket supplement til SU.<br />

Yderligere oplysninger:<br />

Holdleder Alexander tlf. 20 71 85 11 eller<br />

Helle: Tlf. 26 27 70 69<br />

Ansøgningsfrist: Torsdag den 13.juni 2002 til Vagtbureauet<br />

NATARBEJDE PÅ VELFUNGERENDE<br />

HOLD?<br />

Vi er et VT hjemmhold 4630 som har flere medlemmer<br />

der bliver færdige med studiet, og samtidig prøver vi<br />

at udvide holdet til en 9-11 medlemmer. Derfor søger<br />

vi 3-4 nye medlemmer som ønsker min 2-4 vagter pr<br />

måned. Vi prøver så vidt mulig at tage hensyn til<br />

medlemmernes vagt ønsker og vi tager gerne ansøgere<br />

sidst på studiet. Vi arbejder centralt på Frederiksberg,<br />

og passer en sød, stille dreng på snart 3 år, der<br />

har en cerebral parese. Dette gør at han ikke kan<br />

synke tilstrækkeligt og skal afhjælpes med sugning<br />

nogle gange i vagten, ligesom han skal sondemades<br />

via en PG-sonde 2 gange i vagten. Han lider ofte af<br />

øvre luftvejsinfektioner, men der er hjemmeilt og vi<br />

følger ham med SAT måler. Arbejdet består i at observere,<br />

suge p.n., (ofte er det nok med olivenknop,<br />

nogle gange dybere), sondemade, skifte ble og omsorg.<br />

Der stiles mod at han sover mest muligt om<br />

natten. Dregen passes i eget værelse og vagtfaciliteterne<br />

er særdeles gode (TV, video, computer,<br />

slikskål, te, kaffe) Forældrene er utrolig søde og meget<br />

glade for holdet, som er et lille hyggeligt hold på<br />

forhåbentlig snart 11 medlemmer. Der er kat i hjemmet.<br />

Holdet dækker nattevagter alle dage. Vagttiderne er<br />

fra 22.00 til 07.00 søndag til torsdag og 23.00 til 07.00<br />

fredag og lørdag. Desuden dækker vi 4 dagvagter om<br />

måneden på hverdage ml 10.00 til 15.00.<br />

11<br />

Krav til dig: Du skal have haft over 150 VT-timer<br />

(gerne med BVT-kursus, men ikke noget krav)<br />

Du skal kunne tage min 2-4 vagter om<br />

måneden<br />

Der gives 2 betalte følgevagter, hvis<br />

du finder dette nødvendigt.<br />

Du skal være glad for børn og have<br />

lyst til at arbejde i et privat hjem.<br />

Yderlige oplysninger hos holdleder Rebekka tlf:<br />

35374920/ 51944920. (der trækkes lod blandt ansøgerne)<br />

Næste holdmøde er den 19 juni<br />

Ansøgningsfrist: Onsdag d. 19 juni kl 12:00 til vagtbureauet.<br />

4 HOLDMEDLEMMER SØGES<br />

TIL FADL´S METADONGIVER<br />

HOLD.<br />

Fra august måned har vi brug for 4 holdmedlemmer på<br />

MVS hold 5501.<br />

Arbejdet på MVS-hold 5501 består i at uddele<br />

præparaterne metadon og buprenorfin til misbrugere i<br />

Københavns Amt på socialmedicinske klinikker og<br />

behandlingssteder. Dette indbefatter:<br />

- Daglig udlevering af ovennævnte præparater<br />

i overensstemmelse med givne ordinationer.<br />

- Kontrol af ordineret indtagelse på stedet, samt<br />

medgivelse af ordinerede præparater.<br />

- Daglig observation af klienters almentilstand<br />

samt påvirkningsgrad i forbindelse med evt. sidemisbrug.<br />

Tilbagemelding til ordinerende læge ved problemer.<br />

- Daglig social kontakt til klienter.<br />

- Evt. deltagelse i kurser omkring de uddelte<br />

præparater.<br />

Arbejdstiden er på hverdage 8-13, onsdag dog 8-14.<br />

Lørdag og søndag ligeledes 8-14. Arbejdet tager udgangspunkt<br />

fra en adresse lige bag Glostrup sygehus.<br />

For at være på MVS hold 5501 kræves der at:<br />

- Have bestået farmakologi.<br />

- Have kørekort, da vi har bil til rådighed.<br />

- Kunne tage mindst 5 vagter hver måned hele<br />

året.<br />

- Kunne deltage i holdmødet onsdag d. 26-06-<br />

02 kl. 18.00<br />

Ansøgere der er tidligt i studiet og opfylder ovenstående<br />

krav vil blive foretrukket.<br />

For nærmere information - kontakt undertegnede.<br />

Ansøgning skal være vagtbureauet i hænde senest<br />

mandag d. 10-06-02<br />

Holdleder<br />

Trine Bagger Pedersen<br />

Tlf.: 35264046


12<br />

Det Medicinske Studenterråd<br />

Et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet<br />

MSR side nr. 14 5 . juni 2002 I denne uge redigeret af Karina Heuer Bach<br />

Referat af MSR-møde<br />

Onsdag d. 29. maj 2002 kl. 16<br />

Til stede:<br />

2. semester: Helene Hvidman<br />

3. semester: Lasse Krogsbøll (pkt. 1 – 5),<br />

Rune Tønnesen, Maja Saabye<br />

4. semester: Anders Klahn (pkt. 1 – 2),<br />

Anders Asp (pkt. 1 – 2), Joakim Bischoff<br />

(pkt. 1 – 2), Julie Bæklund (pkt. 1 – 2),<br />

Pernille Almind (pkt. 1 – 2), Mette Nissen<br />

(pkt. 1 – 2), Sigridur S. Arad (pkt. 1 – 2),<br />

Kasper Andersen (pkt. 1 – 2), Christian<br />

Viggo Nielsen (pkt. 1 – 2), Anja Poulsen<br />

(pkt. 1 – 2), Helene Speyer (pkt. 1 – 2),<br />

Christina Hansen (pkt. 1 – 2), Sarah<br />

Caspersen (pkt. 1 – 2), Bonnie Colville<br />

(pkt. 1 – 2), Louise F. Jensen (pkt. 1 – 2),<br />

Ida Malene Voss (pkt. 1 – 2), Peter<br />

Pontoppidan (pkt. 1 – 2), Jakob Kleif (pkt.<br />

1 – 2), Eva Bak (pkt. 1 – 2), Nicolai<br />

Preisler (pkt. 1 – 2), Erik Rørsgaard Secher<br />

(pkt. 1 – 2), Jesper Sommer (pkt. 1 – 2),<br />

Stine-Mathilde Dalskov (pkt. 1 – 2), Ida<br />

Engquist (pkt. 1 – 2), Rikke Sury (pkt. 1 –<br />

10), Kirstine F. Fabritius<br />

6. semester: Henrik Frederiksen (pkt. 1 –<br />

5), Caroline Nielsen<br />

7. semester: Thomas Erstal, Bo Biering-<br />

Sørensen<br />

9. semester: Simon Serbian<br />

10. semester: Christopher Schäfer<br />

11. semester: Bue Juvik<br />

Sekretær: Karina Heuer Bach<br />

Gæst: Knut Aspegren (pkt. 2)<br />

Dagsorden:<br />

1. Formalia<br />

2. 4. semester spot<br />

3. Nyt fra semestrene<br />

4. Infomøde vedr. studienævnet<br />

5. Studienævnsmøde<br />

6. 5. semester eksamen<br />

7. C-niveau til B-niveau i kemi<br />

8. Status 6. semester<br />

9. Status pædagogisk udvikling<br />

10. Faglig dag<br />

11. Mødekalender efterår, herunder<br />

fagrådsdag<br />

12. Meddelelser<br />

13. Evt.<br />

MSR<br />

1. Formalia<br />

Dirigent: Bo; referent: Karina<br />

Oprindeligt pkt. 6 om 4. semester spot<br />

flyttes op som nyt pkt. 2<br />

2. 4. semester spot<br />

Knut Aspegren: De studerende skal have<br />

deres færdigheder prøvet hensigtsmæssigt,<br />

efter hvad de skal lære og hvordan<br />

kurset er sammensat. En spot-prøve er<br />

således blot en måde at teste praktiske<br />

færdigheder på og det afhænger af kursets<br />

mål og indhold om den er egnet til<br />

eksamen i faget. Det skal f.eks. overvejes<br />

om mikroskopi er nødvendigt i anatomi<br />

og kun hvis det er det, skal man finde ud<br />

af hvordan man skal prøves.<br />

Studienævnets arbejdsgruppe om spot<br />

foreslår, at der indføres 2 mindre praktiske<br />

prøver efter hhv. 4. og 5. semester og<br />

eksamenstiden skal svare til<br />

undervisningstimerne. Forslaget er spoteksamen<br />

med 8 situationer á 3 min. efter<br />

4. semester og 10 situationer á 3 min. efter<br />

5. semester. Færdighederne kan ikke<br />

prøves ved én integreret eksamen. En<br />

samlet stor praktisk prøve efter 5.semester<br />

er ikke godt, da eksamen bør ligge<br />

umiddelbart efter kurserne afsluttes.<br />

Emnet er ikke på dagsorden til<br />

studienævnsmødet i næste uge, der er<br />

det sidste inden sommerferien, selvom<br />

der i gruppens kommissorium står, at<br />

forslag skal fremlægges for studienævnet<br />

i juni måned. Studienævnet kommer derfor<br />

først til at tage stilling til emnet efter<br />

sommerferien.<br />

Forslag om at der kunne indføres obligatorisk<br />

undervisning til erstatning for en<br />

egentlig praktisk prøve/spot.<br />

Vær med til<br />

semesterplanlægning -<br />

kom til fagrådsdag<br />

Lørdag d. 7. september<br />

En anden mulighed er spot med få situationer,<br />

bedre tid samt simple væv.<br />

Diskussion af integrerede eksamener: om<br />

alle eksamener skal være integrerede,<br />

hvis det kun er for integrationens skyld<br />

vs. at integrerede eksamener giver et<br />

mere realistisk billede af virkeligheden.<br />

Konklusion: Oplægget sendes ud på<br />

mailinglisten og det annonceres i <strong>MOK</strong><br />

specifikt hvad punktet indeholder. Kommer<br />

på som dagsordenspunkt til første<br />

MSR-møde efter sommerferien.<br />

3. Nyt fra semestrene<br />

2. sem: Har været en smule problemer<br />

med genetikundervisning (aflysning,<br />

flytning m.m.) og derudover mangler der<br />

en målbeskrivelse. Der findes kun en<br />

læseplan, hvilket gør, at de studerende er<br />

i tvivl om, hvad der skal kunnes.<br />

3. sem: Det er fremkommet oplysninger<br />

ang. særeksamen i embryologi, der kunne<br />

tolkes, som om man ikke har 3 forsøg. Det<br />

har man naturligvis. Studienævnets arbejdsgruppe<br />

om pensum har deadline<br />

primo september. Oplæg udsendes per<br />

mail så snart der kommer noget på skrift.<br />

4. sem: Der har været problemer med en<br />

øvelsesvejleder, men dette er allerede<br />

blevet videreformidlet.<br />

10. sem: På et enkelt af holdene på Rigshospitalet<br />

vil undervisningen til efteråret<br />

foregå på engelsk. Tiltaget er et forsøg på<br />

at tiltrække flere udvekslingsstuderende,<br />

således at flere danske studerende kan<br />

komme til udlandet. Holdet skal bestå af<br />

50% udenlandske og 50% danske studerende.<br />

Sidstnævnte skal også fungere<br />

som mentor. Det fremgår dog af kursuskataloget,<br />

at såfremt der ikke er danske<br />

studerende nok, der melder sig, vil der<br />

Hvor i alverden finder jeg Det Medicinske Studenterråd (MSR) ...?<br />

Studenterrådet har kontorer på Panum i bygning 1.2, hvor også Mødelokalet findes.<br />

Studenterrådets telefonnummer er 35 32 64 00.<br />

Post kan sendes til adressen: Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet<br />

Blegdamsvej 3, 2200 København N<br />

Homepage: http://www.studmed.ku.dk/msr/ E-mail: msr@studmed.ku.dk


live trukket lod, således at holdet fyldes<br />

op alligevel. MSR mener, at det skal være<br />

frivilligt, om man vil på holdet eller ej.<br />

Eventuelt kan man forestille sig, at hvis<br />

der ikke er nok, der melder sig, kan man<br />

tilbyde studerende fra enten amtet eller<br />

kommunen en plads.<br />

4. Informationsmøde vedr. Studienævnet<br />

Fredag d. 31. maj 2002 afholdes der et<br />

informationsmøde om studienævnet:<br />

arbejdsopgaver, arbejdsgang, kompetencer<br />

m.m. samt hvordan det er at være<br />

studenterrepræsentant i studienævnet.<br />

Studieleder Pernille Due kommer og det<br />

finder sted i mødelokalet kl. 15.<br />

5. Studienævnsmøde<br />

Møde tirsdag d. 4. juni, hvilket også er<br />

sidste møde inden sommerferien. Punkter<br />

er status for 5. semester og OSVAL I. Der<br />

er dog ikke udsendt nogle bilag til punkterne,<br />

til trods for at følgegruppen har<br />

behandlet et papir om OSVAL I bl.a. med<br />

forslag om en anden eksamensform.<br />

Punktet tages op, når papiret skal diskuteres<br />

i studienævnet.<br />

6. 5. semester eksamen<br />

Orientering fra semesterudvalget. Der vil<br />

være en integreret skriftlig eksamen for<br />

semesteret uden spot, men skal afholdes<br />

særskilte prøver i patologisk anatomi og<br />

immunologi. Prøverne skal afholdes<br />

umiddelbart efter kursernes afslutning,<br />

men det fremgår ikke klart af papiret hvilken<br />

form og status disse prøver har. Bo<br />

undersøger nærmere, om der er tale om<br />

tentamen eller opgaveløsning og om<br />

prøverne SKAL bestås inden man påbegynder<br />

6. semester.<br />

7. C-niveau til B-niveau i Kemi<br />

Forslag fra arbejdsgruppe om at ændre<br />

optagelseskravet i kemi fra det nuværende<br />

C-niveau til B-niveau. En undersøgelse<br />

fra 1995 viste, at beståelsesprocenter<br />

ikke afhang af de studerendes<br />

niveau i kemi, men mere af gennemsnit fra<br />

gymnasiet. En sådan undersøgelse skal<br />

gennemføres igen, før man ændrer niveauet.<br />

En ændring i forhold til kemi bør i<br />

højere grad gøre kemikurset til en del af<br />

den generelle undervisning og gøre kemidelen<br />

mere uddannelsesmæssigt relevant.<br />

8. Status 6. semester<br />

Udspecificering af niveau for eksamen<br />

ønskes. Eksamen kommer til at være en<br />

MSR<br />

essayopgave, der kan indeholde spørgsmål<br />

generelt fra 1. – 6. semester, samt 100<br />

ja/nej-spørgsmål.<br />

9. Status pædagogisk udvikling<br />

Knut Aspegren har udarbejdet et notat<br />

om obligatorisk pædagogisk efteruddannelse<br />

af underviserne og dette er blevet<br />

sendt til dekanen. Vi afventer, hvad der<br />

sker herefter, men dekan har tidligere<br />

været meget positiv over for projektet.<br />

10. Faglig dag<br />

Faglig dag afholdes d. 09.10.02 med temaet<br />

”Akut medicin”. Der er pt. 6 basisgrupper<br />

med i projektet. MSR-del om<br />

hvordan man uddannes til at varetage<br />

akut medicin og hvordan undervisning i<br />

akut medicin sker bedst. Oplægsholder<br />

f.eks. en nyuddannet læge, der kan fortælle<br />

noget om, hvordan det er at arbejde<br />

med akut medicin i praksis som nyuddannet.<br />

11. Mødekalender<br />

Afventer studienævnets mødekalender.<br />

Denne lægges først i starten af næste<br />

semester. Fagrådsdag med bl.a. semesterplanlægning<br />

afholdes lørdag d. 7. september<br />

2002 kl. 14:00.<br />

12. Meddelelser<br />

AMEE-konference: Association for medicinsk<br />

uddannelse i Europa afholder i dagene<br />

29.08 – 01.09 konference i Portugal<br />

og Henrik, Bjarke, Simon og Helene er<br />

tilmeldt. Derudover er kun tilmeldt en<br />

underviser fra fakultetet. Konferencen<br />

handler om udvikling af medicinuddannelse.<br />

Men et af formålene er også<br />

at danne og udbygge netværk med studerende<br />

fra andre universiteter.<br />

13. Eventuelt<br />

- Forenede Studenterråd (FSR) afholder<br />

d. 30. maj kl. 18:00 Fællesrådsmøde med<br />

punkterne universitetsledelse, vejledning,<br />

elektronisk valg, uddannelsesstruktur<br />

og Danske Studerendes<br />

Fællesråd. Rune og Simon deltager.<br />

- Forenede Studenterråd afholder RUSarrangement<br />

d. 22. august og vil i den<br />

forbindelse gerne have repræsentanter<br />

fra alle fagene. Derudover er der mulighed<br />

for at få et brev samt specielt girokort<br />

sendt med ud til de nyoptagne når der<br />

alligevel udsendes rusmateriale fra FSR.<br />

13<br />

- Eksamenstilmelding i efteråret er blevet<br />

annonceret til kun at vare 3 dage for den<br />

personlige tilmelding. Det har ikke været<br />

oppe i studienævnet, men repræsentanterne<br />

vil tage det op på kommende<br />

studienævnsmøde.<br />

Informationsmøde om<br />

studienævnet<br />

MSR vil i slutningen af september<br />

gentage studienævnsinformationsmødet,<br />

hvor alle<br />

kan komme og høre om<br />

studienævnets arbejdsopgaver<br />

og kompetencer. Nærmere<br />

information om dato og sted<br />

vil blive opslået i <strong>MOK</strong><br />

FAGRÅDSDAG<br />

MSR afholder fagrådsdag<br />

lørdag d. 7. september 2002<br />

fra kl. 14:00<br />

Her vil bl.a. semesterplanlægning<br />

finde sted. For<br />

flere informationer kontakt<br />

formand for MSR Bo Biering-<br />

Sørensen på mail<br />

bobiering@hotmail.com<br />

MSR ønsker<br />

god sommerferie<br />

til alle -<br />

og på gensyn<br />

efter ferien


14<br />

ULANDSGRUPPEN I<br />

BOLIVIA OG GHANA<br />

Dette er et uddrag fra Saras brev hjem<br />

til venner og familie i Danmark Hun<br />

er i øjeblikket i San Lucas, Bolivia,<br />

hvor hun og hendes kæreste Rune er af<br />

sted på ét af IMCCs ulandsprojekter<br />

(der er 2 i Bolivia og 1 i Ghana)<br />

Projektet i San Lucas er opstartet i<br />

juli 2001 og kører i 5 år, det er<br />

sponsoreret af DANIDA For at komme<br />

af sted skal man udtages af<br />

ulandsgruppen - og man er udsendt i<br />

14 måneder<br />

Tja, hvor begynder jeg…Måske skulle jeg starte med<br />

noget, der stadig står nogenlunde klart på min indre<br />

billedskærm... Karnevalet.<br />

Iført store struttende ballonskørter, der fik Kristina<br />

og jeg til at ligne et par overvægtige madammer,<br />

plus de traditionelle lædersandaler, fletninger i håret,<br />

en bulet brugt sombrero, broderede bluser og<br />

ikke mindst et spraglet bærestykke på ryggen fyldt<br />

med vandballoner var vi perfekt udstyrede<br />

3OM1 XGF<br />

3om1 holder ekstraordinær generalforsamling søndag<br />

den 16/6 kl 19 på Egmond kolegiet. Dagsorden<br />

for mødet:<br />

1. Valg af dirigent og referent<br />

2. Godkendelse af dagsorden<br />

3. Vedtægtsændringer<br />

4. Eventuelt<br />

Hvis du har spørgsmål, kontakt formand Nina:<br />

ninakbentzer@hotmail.com<br />

HUSK! STUDENTER-<br />

PRÆSTENS SOMMER-<br />

FEST PÅ FREDAG!<br />

Sol, sommer og dejlig mad;<br />

underholdning og dans; snak om<br />

stort og småt – du kan stadig nå at<br />

melde dig – og dine venner – til<br />

festen på fredag<br />

INDRE ORGANER<br />

IMCC<br />

"cholitaer", parate til at danse og feste i karnevalsoptoget<br />

på byens plaza. Cholita er betegnelsen for<br />

den typisk udseende bolivianske kvinde, som har tillempet<br />

den traditionelle klædedragt fra de gamle<br />

vævede stoffer til moderne glitrende viscose- og kunst<br />

stoffer. Rune og Søren lignede et par lange nisser,<br />

iført ponchoer og tophuer med øreklapper. Under<br />

ponchoerne havde de gemt vandballoner i snurrige<br />

beholdere skåret ud af gamle plastikflasker. Parate<br />

til at tage kampen op mod byens frække unger, som<br />

synes det allerskæggeste er at gøre gringo’erne våde.<br />

Vi dansede i borgmesterens lille gruppe sammen med<br />

chaufførerne, sekretæren og en hollandsk dame fra<br />

alcadiet. Resten af personalet var taget hjem til<br />

deres mænd og koner i andre byer, og det var derfor<br />

lidt morsomt at borgmesterkontorets trup mest var<br />

prægede af gringoer med deres lange hvide stænger<br />

under skørterne og ponchoerne. Vi tiltrak da også<br />

opmærksomheden i form af det ene vandbad efter<br />

det andet samtidig med, at vi skulle holde rytmen til<br />

den traditionelle fløjte og trommemusik. Vi var det<br />

mere uskyldige indslag i forhold de andre grupper,<br />

som var præget af noget vulgære udklædninger med<br />

mænd i kjoler, strømpebånd og sminke helt om i<br />

nakken.<br />

Karneval er ikke bare karneval. Det er også tiden<br />

hvor man velsigner alt, der kan velsignes. Skikken<br />

hedder, at nu skal man lave en "challa". Bilen, vandingsanlægget,<br />

fjersynet, huset, ploven og dyrene skal<br />

velsignes, så de er fyldt med held og renset for alt<br />

ondt. Man kan kalde det for den bolivianske måde at<br />

forsikre sig på, da bønderne ikke har råd til andre<br />

muligheder. Det er tydeligt, at den andinske tro og<br />

tradition og kristendommen her er blevet godt og<br />

grundigt blandet. Det er hip som hap om det er den<br />

lokale medicinmand eller præsten, der står for ritualet.<br />

Den mest interessante og eksotiske form er dog<br />

medicinmandens. Er det medicinmanden, der udfører<br />

challa’en, arrangerer han et lille offerbord, hvor<br />

bolsjer, planter, mytiske figurer i sæbe og cigaretter<br />

ligger side om side i en cirkel omkranset af lamauld<br />

SEXEKSPRESSENS<br />

UGESEMINAR<br />

Nu har DU muligheden for at slå to fluer med et<br />

smæk.<br />

Hvis du kunne tænke dig at have det sjovt, samtidig<br />

med at du rent faktisk lære noget, så er<br />

SEXEKSPRESSENS UGESEMINAR noget du helt<br />

sikkert må med til.<br />

Her vil du udover at blive klædt på til at undervise i<br />

seksualundervisning i danske folkeskoler, samtidig<br />

møde mange (synes vi selv) festlige og til tider vanvittige<br />

individer, som nok skal sørger for at det bliver<br />

en god uge.<br />

Det hele komme til at foregå fra mandag d. 19 august<br />

til fredag d. 23 august.<br />

Er du interesseret så kan du skrive til os få at høre<br />

mere på:<br />

SEXEKSPRESSEN@MDB.KU.DK<br />

Ring (35 32 70 94), send en mail<br />

(lotz@admkudk) eller kig forbi<br />

kontoret (1521) senest på torsdag<br />

og fortæl hvor mange I kommer, så<br />

vil der være dækket op til jer på<br />

fredag kl 19 i festsalen i Sct<br />

Andreas, Gothersgade 148<br />

i regnbuens farver. Derefter bliver hver person udstyret<br />

med et cocablad, som skal stikkes ned imellem<br />

alle de andre hellige offergaver på bordet. Hver<br />

person har så lov til at ønske sig noget, i det øjeblik<br />

de lægger bladet. Til sidst brændes det hele af over<br />

en ild, der brænder på helligt cedertræ. Røgen har en<br />

rensende effekt og ved at "vaske" sig i den og indånde<br />

den, bliver man renset. Selvfølgelig er det også<br />

vigtig, at der bliver serveret god mad og Chicha<br />

(majsøl). To gange har vi været med til dette ritual.<br />

Snart skal vi også lave en Challa i vores eget hus,<br />

som næsten er færdigt. Vi har et ret idyllisk liv i San<br />

Lucas. Holger vores trofaste hund og følgesvend vækker<br />

Rune og jeg om morgenen ved sengen. Hvis man<br />

kan tale om en almindelig dag, så er det noget med,<br />

at vi er oppe ved halv otte tiden. Klokken halv ni<br />

holder vi et morgenmøde med Søren og Kristina,<br />

hvor vi diskuterer dagens opgaver. Ved frokosttid<br />

går vi somme tider ned til vores "madmor" Gume,<br />

som har et lille pensionat og madsted. Hun kalder os<br />

for sine "gringitos" (små fremmede). I haven sidder<br />

hendes gamle papegøje, som ind imellem mumler<br />

uforståelige ting og sager. Holger er lykkelig for at<br />

følge os overalt i byen især til doña Gume, hvor han<br />

får vores madrester med hjem. Efter en dag med<br />

møder og timer foran computeren, smutter vi som<br />

regel ned til basketball banen, hvor vi får os en kamp<br />

eller to med de lokale unger eller Marlene, hendes<br />

kæreste, telefondamen, Rhina, padre Alfredo og andre<br />

spøjse typer. Derefter laver vi mad, snakker om<br />

dagen og spiller måske lidt TP eller matador. Klokken<br />

ti er vi alle sammen parate til at blive puttet<br />

under dynen. Af en eller anden grund holder man ikke<br />

særlig længe om aften.<br />

Er du interesseret i at vide mere så kontakt ulandsgruppen<br />

på www.imcc.dk/uland, på dit lokale IMCCkontor<br />

eller mail på majavest@mdb.ku.dk.<br />

Hold øjne og ører åbne – så kommer der snart mere<br />

spændende information fra os!<br />

I døren betales kr 50,- pr næse<br />

Prisen dækker velkomstdrink og<br />

sommermad Drikkevarer kan<br />

købes til rimelige priser<br />

Vel mødt!<br />

Venlig hilsen


STUDENTERKLUBBEN<br />

SÅ ER DET TID TIL PUMPEFEST 2002<br />

TIRSDAG DEN 2 JULI KLOKKEN 2200 TIL ???<br />

HUSGRUPPENS AFSKEDSSALUT TIL DE FÆRDIGE <strong>KANDIDATER</strong><br />

HVER SOMMER AFHOLDER HUSGRUPPEN PUMPEFESTEN FOR DE FÆR-<br />

DIGE <strong>KANDIDATER</strong> (OGSÅ DEM FRA I VINTER) - UDOVER DEN FEDE<br />

BAR I ATRIUM-GÅRDEN (DEN MED EN NY DJ HVER TIME), VIL BANDET<br />

SOUL-LOTION FRA VORES EGET LILLE BANDRUM, GIVE DEN GAS PÅ<br />

SCENEN<br />

DERUDOVER UDDELES DEN GYLDNE PUMPE TIL EN (ELLER FLERE?)<br />

FÆRDIGE <strong>KANDIDATER</strong>, DER HAR UDMÆRKET SIG VED AT VÆRE SO-<br />

CIALT OG FESTLIGT AKTIV FOR DERES ÅRGANG!<br />

HVEM KAN KOMME MED TIL FESTEN?<br />

ALLE FÆRDIGE <strong>KANDIDATER</strong> FRA JANUAR 2002 OG JUNI 2002 ER<br />

GARANTERET ADGANG MED ÉN (1) GÆST ELLER <strong>KÆRE</strong>STE ELLER KONE/<br />

MAND, SÅFREMT DERES NAVNE ER SKREVET I DØREN DETTE BLIVER DE<br />

VED AT SENDE EN MAIL MED GÆSTENS OG SIT EGET NAVN TIL DENNE<br />

ADRESSE: PUMPE@STUDKLUBDK<br />

ER DU BLOT EN SIMPEL STUDMED SOM OS ANDRE GÆLDER FØL-<br />

GENDE REGLER:<br />

KUN ADGANG MED STUDIEKORT/ADGANGSKORT TIL PANUM - INGEN<br />

GÆSTER - DETTE ER EN LÆGE(STUD)PROFFESIONSFEST!<br />

15<br />

VI GLÆDER OS TIL ÅRETS FEDESTE FEST I KLUBBEN<br />

KOM GLAD - KOM FRISK<br />

HUSGRUPPEN<br />

Nu er det blevet sommer og studenterklubben holder derfor:<br />

Sidste lange fredagsbar<br />

d 21/6 fra 11:00 til 24:00<br />

Lige meget om du har brug for et afbræk fra<br />

læsningen eller vil fejre din veloverståede eksamen<br />

kan du :<br />

>> Slappe af til tonerne fra vores lokale<br />

jazzband i løbet af eftermiddagen<br />

>> Læske ganen med den belgiske weissbier<br />

Hoegaarden fra fad<br />

>> Snuppe en svingom til tidens musik<br />

senere på aftenen<br />

SIDSTE CHANCE !!!<br />

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK<br />

Kun adgang med gyldigt studiekort til det<br />

sundhedsvidenskabelige fakultet, eller som<br />

gæst i følge med en person med ovenstående<br />

kort<br />

1 gæst pr studiekort


16<br />

ÅBENT BREV TIL<br />

MSR OG IN-AKTIVE!<br />

Set med mine øjne var første del af<br />

sidste uges MSR-møde (onsdag den 29<br />

april 2002) præget af en unødvendig og<br />

uhensigtsmæssig kedelig tone og for så<br />

vidt kulminationen på den seneste tids<br />

problematisering af medicinstudiets<br />

ledelse<br />

Den på mødet forfejlede diskussion om berettigelsen af<br />

afstemning uden forudgående varsel finder jeg beklagelig:<br />

Jeg nærer intet ønske om at benytte ufine metoder –<br />

tværtimod finder jeg det af største betydning af værne<br />

om respekten for eksisterende demokratiske spilleregler<br />

Stridens æble var spot efter 5 semester Tidligere på<br />

studieåret blev der i MSR og tilsvarende i studienævnet<br />

truffet beslutning om ikke at afholde spot efter 4 semester<br />

Dette begrundedes primært med krav om integreret<br />

spot –et krav som stod svært af opfylde, da semesteransvarlige<br />

fra henholdsvis MFI og IMBG betakkede sig<br />

for at deltage i en sådan<br />

På studienævnsmødet den 2 april nedsattes ikke desto<br />

mindre et udvalg* for ”at afklare behovet for en selvstændig<br />

evaluering af færdigheder oparbejdet gennem<br />

organkurserne op 4 og 5 semester” Det fremgik af kommissoriet,<br />

at ”det er hensigten, at en sådan evt evaluering<br />

skal foretages efter 5 semester” Med andre ord<br />

foresloges nu fra studienævnets side en – evt -<br />

”opsamlingsspot” af 4 og 5 semesters ”pensum” efter<br />

5 semester – i direkte modstrid med den i studienævnet<br />

udarbejdede og vedtagne eksamensbestemmelse for ny<br />

studieordning! Det uhensigtsmæssige i at udskyde eksaminationen<br />

af visse dele af studieindholdet og samtidig<br />

afholde en 6 timers skriftlig eksamen erkendes efter<br />

min overbevisning uden større anstrengelser<br />

Ifølge kommissoriet skulle ”arbejdet afsluttes med en<br />

indstilling til studienævnet, med henblik på behandling<br />

på studienævnets ordinære møde tirsdag den 4 juni 2002”<br />

Studienævnets sammensætning af 5 studenterrepræsentanter<br />

og 5 underviserrepræsentanter stiller os<br />

To spot or not to spot - that is the question....<br />

ÅBENT BREV TIL<br />

KURSUSLEDER/<br />

EKSAMENSFORMAND FOR<br />

ARBEJDS- OG<br />

MILJØMEDICIN<br />

Undertegnede, der har siddet seks<br />

timer og svedt over eksamen i Arbejdsog<br />

Miljømedicin og nu blot venter på at<br />

karaktererne bliver slået op, finder det<br />

nødvendigt - i dette åbne brev til de<br />

ansvarlige - at evaluere både<br />

undervisning, lærebog og eksamen i<br />

selvsamme fag<br />

DIALOG<br />

Debat<br />

studerende stærkt i forhold til studiets udformning De<br />

5 studenterrepræsentanter vælges i dag gennem MSR,<br />

der i sin grundlæggende struktur bygger på de aktives<br />

demokrati Alle medicinstuderende ved Københavns<br />

Universitet er stemmeberettet i MSR – og vor 5 repræsentanter<br />

i studienævnet er forpligtet til at følge MSRflertals<br />

afgørelser Den rutinemæssige arbejdsgang foreskriver<br />

således, at dagsordenen for forekommende<br />

studienævnsmøde behandles ved de ordinære MSR-møder,<br />

hvorved vor 5 stemmer i princippet afgøres<br />

Det ville således have været i overensstemmelse med de<br />

demokratiske spilleregler at tage stilling til spotudvalgets<br />

indstilling på sidste MSR-møde, og det kom i<br />

den grad bag på mig, at kortene i mellemtiden var delt<br />

om - i og med spotpunktet ikke figurerer på studienævnsmødet<br />

den 4 juni som meddelt i arbejdsgruppens<br />

kommisorium<br />

I realiteten er antallet af aktive mødedeltagere i MSR<br />

langt fra imponerende: et velbesøgt møde tæller næppe<br />

mere end en snes stykker Dette betyder i praksis, at en<br />

meget lille gruppe studerende besidder uproportioneret<br />

stor indflydelse, ligesom det åbner mulighed for at en<br />

samling på blot et enkelt holds størrelse kan overtage<br />

denne indflydelse! De aktives demokrati blotlægges her<br />

i al sin sårbarhed, og hvad værre er, kompromitterer vor<br />

troværdighed i studienævnet ved beslutningernes tilfældighed<br />

Studenter spiller en vigtig rolle i udformningen af studiet<br />

– ikke blot fordi vi er i stand til at fortælle, hvad som<br />

fungerer og ikke fungerer, men også fordi vi har mulighed<br />

for at være aktivt agerende, som det er sket med den ny<br />

studieordning, der jo netop er kommet i stand på foranledning<br />

af studenterønske<br />

Den ny ordning rummer utvivlsomt positive aspekter<br />

bla i form af pædagogiske tiltag som SAU-undervisning,<br />

fagintegration og inspiration i form af tidlig klinisk opprioritering<br />

Implementeringen har dog knaset i en grad,<br />

som jeg finder svært at tro udelukkende tilskrives vanlige<br />

startvanskeligheder, og som måske snarere bunder<br />

i mangel på kompetent ledelse?!<br />

Jeg ønsker at belyse tre aspekter i<br />

forbindelse med ledelsesproblemet:<br />

1 Primært finder jeg at her er<br />

tale om et strukturelt problem<br />

Studienævnet er i sin nuværende udformning<br />

ikke gearet til at varetage<br />

den daglige ledelse på optimal vis En<br />

deltidsansat studieleder (med sekretær)<br />

og 9 repræsentanter, der i det daglige<br />

er optaget af andre gøremål<br />

(forskning, undervisning, studie og klinisk<br />

arbejde), har en overordentlig<br />

tung arbejdslast i tilrettelæggelsen<br />

og gennemførelsen af en studieplan<br />

(pt to!)<br />

2 Samarbejdet mellem studienævn<br />

og institutter har i længere tid<br />

lidt under grus i maskineriet – situationen<br />

er ligefrem beskrevet som en<br />

skyttegravskrig Et konstruktivt<br />

Inden vi lader kritikken få frit løb, vil vi imidlertid gerne<br />

understrege, at vi finder det helt nødvendigt at sætte<br />

medicinstuderende ind i en lang række arbejds- og miljømedicinske<br />

problemstillinger og at vi derfor finder faget<br />

uundværligt og berettiget på medicinstudiet på lige fod<br />

med fx farmakologi<br />

Vedrørende undervisningen vil vi gerne sige følgende: Det<br />

er vores indtryk at relativt få studerende går til undervisningen<br />

Det kan der være mange grunde til, men én af<br />

de vigtigste er, tror vi, at undervisningen ligger samtidig<br />

med undervisningen i patologi, som kræver en betydelig<br />

eksamenslæsning og deltagelse i undervisning Vi<br />

vil gerne påpege, at det næppe er dovenskab, der holder<br />

de studerende væk fra undervisningen (medicinstuderende<br />

kan ikke tillade sig at være dovne) Fraværet skal<br />

samarbejde mellem de implicerede parter forbliver dog<br />

afgørende for studiets kvalitet<br />

3 Studienævnet har, så vidt jeg kan se, ikke været<br />

tilstrækkelig omhyggelig med at opsøge kompetent viden<br />

ved udarbejdelsen af den ny studieordning – der har<br />

eksempelvis ikke været fast tilknyttet pædagogisk konsulent<br />

- til trods for, at der faktisk er en sådan ansat!<br />

De nuværende forsøg på lappeløsning af implementeringen<br />

er alt i alt ikke tilstrækkelige Problemerne løses<br />

efter min opfattelse bedst ved at tage fat om roden: nemlig<br />

konstruktionen af studiets ledelse<br />

Hvordan kan vi som studerende<br />

bidrage til en fremtidig positiv<br />

udvikling?<br />

Det er af afgørende betydning at opbygge og værne om<br />

tilliden til studentergruppen som værdig partner i<br />

studienævnsarbejdet, og at indse at denne troværdighed<br />

forudsætter kontinuitet, åbenhed og en velfunderet demokratisk<br />

opbakning MSR-strukturen, baseret på de<br />

aktives demokrati, har imidlertid sine svage punkter, og<br />

skal vi undgå at blive forum for ordkløveri og pamperi,<br />

må vi ikke bare være lydhøre for hinanden men også udvise<br />

passende respekt for faglig kunnen Jeg tror sådan set<br />

ikke, at vi vil tage skade af at lytte til ekspertise af såvel<br />

pædagogisk som lægevidenskabelig karakter<br />

Det demokratiske grundlag kan kun opfyldes ved et langt<br />

større antal MSR-aktive, og vi er da i den senere tid også<br />

gentagne gange blevet opfordret hertil Den kedelige tendens<br />

til polarisering af studerende fra gammel og ny<br />

studieordning, som afspejledes på sidste møde, er både<br />

uhensigtsmæssig og unødvendig – studerende på ny ordning<br />

udgør ingenlunde en homogen gruppe Ikke desto<br />

mindre deler vi en række erfaringer, som det måske nok<br />

kunne vise sig konstruktivt at tillægge lidt større betydning<br />

Jeg ønsker netop selv at bidrage til en konstruktiv udvikling<br />

af medicinstudiet, men skal den parlamentariske<br />

vej kaldet MSR fortsat friste, ville en højere grad af<br />

lydhørhed og åbenhed ikke være til at kimse af…<br />

Julie Børlund<br />

jrb@worldonlinedk<br />

* Studienævnet udpegede i samarbejde med følgegruppen<br />

følgende medlemmer til udvalgsarbejdet: Steen Seier<br />

Poulsen (formand), Jens Juul Holst, Knut Aspegren, Hans<br />

Sjöström, Mark Krasnik, Julie Børlund desuden indgik<br />

Jørgen Tranum-Jensen, Cathrine Ørskov og Klaus<br />

Qvortrup<br />

i langt højere grad ses som et udtryk for tidsprioritering<br />

på et travlt semester<br />

Idéen med den obligatoriske kliniske undervisning er god,<br />

hvis man i højere grad prioriterede det kliniske aspekt<br />

Vi så kun to patienter på to hele dage på arbejdsmedicinsk<br />

klinik (der, for mange, involverede betydelig transporttid)<br />

og vi er sikre på at alle studerende husker de<br />

patienter og lærte noget af dem og deres situation Mere<br />

af det! I stedet for at bruge tiden på forelæsning om emner,<br />

vi allerede har hørt om til forelæsning på Panum<br />

Vi tror at en omlægning af undervisningen til fx et tougers<br />

kursus (i god afstand til patologiundervisning og<br />

-eksamen) med efterfølgende eksamen, i stil med fx socialmedicin,<br />

ville være langt mere frugtbart og trække<br />

flere elever til Det er vores klare indtryk at medicinstuderende<br />

møder frem, når de kan se en mening med undervisningen<br />

og har mulighed for at komme


Vedrørende den anbefalede lærebog vil vi gerne sige følgende:<br />

Blandt de mange lærebøger vi indtil videre har<br />

læst på studiet (og det er efterhånden ikke så få), må denne<br />

siges at være en bundskraber! Bogen er disponeret tilfældigt<br />

og fyldt med typografiske fejl Figurerne er enten<br />

uforståelige, irrelevante eller præget af fejl Stikordsregisteret<br />

er inkomplet, teksten er upræcis og henvisninger<br />

forkerte Vi bliver som medicinstuderende gennem<br />

hele studiet afkrævet præcision, og når en anbefalet lærebog<br />

er præget af det modsatte i sjælden høj grad, irriteres<br />

man ikke bare over bogen, men over hele faget!<br />

Desuden føler vi at bogens undertiden meget detaljerede<br />

gennemgang af stoffet skyder over det faglige niveau, vi<br />

som basislæger har brug for I andre fag som fx oftalmologi<br />

og dermatologi kræves viden og færdigheder, der er<br />

tilstrækkelige til at behandle de "banale" sygdomstilfælde<br />

og sende de alvorlige videre til speciallægerne<br />

Sådan skal det være!<br />

Vi er helt klar over at der ikke på dansk findes andre<br />

lærebøger og at den anbefalede nok ikke lige bliver skrevet<br />

om med det første Derfor vil vi anbefale at det norske<br />

og svenske bogmarked undersøges eller at der anbe-<br />

"Der er d 1 september en stilling som<br />

turnuslæge ledig ved sygehuset i Viborg<br />

Turnusstillingen omfatter 6 måneders<br />

ansættelse på medicinsk afdeling, 6<br />

måneders ansættelse på parenkym<br />

kirurgisk afdeling samt 6 måneders<br />

ansættelse som praksis amenuensis i<br />

lægehuset i Tjele<br />

Som turnuslæge på Viborg sygehus får<br />

du mulighed for at arbejde, tænke og<br />

agere selvstændigt under gode<br />

uddannelsesforhold Vi tilbyder dig som<br />

turnuslæge en lønstigning efter 6 mdr<br />

samt mulighed for 2 ugers fri til kurser<br />

under turnus, samt betalt kursusafgift<br />

Vores vagtfri introduktionsuge gør dig<br />

velforberedt til turnustjenesten<br />

Ansøgning senest d 1 juni til<br />

turnusansvarlig overlæge Hans Hansen,<br />

Viborg sygehus"<br />

Man må sige der er kommet gang i turnus debatten Det<br />

har der været før dog uden den store succes, på trods af at<br />

vi alle bliver berørt af problematikken Kritikpunktet<br />

har hver gang været det famøse lodtrækningssystem,<br />

der mere eller mindre, alt efter held i lodtrækningen,<br />

tvangsforflytter medicinske kandidater rundt i det danske<br />

land efter endt uddannelse<br />

Den obligatoriske turnustjeneste på 1½ år fordeles efter<br />

følgende princip Efter tilmelding til turnus tildeles de<br />

kommende kandidaterne et lodtrækningsnummer Ud<br />

fra dette nummer prioriterer kandidaterne de 14 amter<br />

i Danmark Herefter fordeles de kommende turnuslæger<br />

til amterne ud fra deres prioritering og lodtrækningsnummer<br />

Når man har fået besked om i hvilket amt, man skal have<br />

sin turnus, fordeles turnuspladserne på de forskellige<br />

sygehuse mellem kandidaterne i amtet<br />

Dette medfører, at studerende med et dårligt nummer<br />

tvinges til dele af landet, hvor de ikke har lyst til at være,<br />

samt at afdelingerne tvinges til at ansætte folk, som ikke<br />

ønsker ansættelse på afdelingen<br />

Vi har forsøgt at sætte os lidt grundigere ind i baggrunden<br />

for den nuværende turnusfordeling, og har forsøgt at<br />

få Sundhedsstyrelsen til at redegøre for hvorfor man i<br />

sin tid vedtog at fordele turnuspladserne efter dette system,<br />

men forgæves på trods af gentagne henvendelser<br />

Yderamtsordning<br />

Man har til og med den turnusfordeling der finder sted<br />

dette semester, mulighed for at begrænse skaderne af et<br />

dårligt nummer, ved at vælge yderamtsordningen Yderamtsordningen<br />

dækker over, at når man har prioriteret<br />

et yderamt som 1 prioritet, kommer man foran i køen<br />

Yderamtsordningen afskaffes dog med virkning fra efteråret<br />

2002, man vil til den tid altid få det mest ønskede<br />

amt man kan få med sit nummer På den måde elimineres<br />

det taktiske spil for dem som har fået et middeldårligt<br />

nummer Man forventer på længere sigt, at kunne videre-<br />

DIALOG<br />

fales en god engelsk lærebog, som suppleres med en materialesamling<br />

der udfylder de manglende oplysninger<br />

om danske forhold, incidensrater, mv<br />

Vedrørende eksamen vil vi gerne sige følgende: Eksamenssættet<br />

var - synes vi - disponeret forkert 30 point<br />

(mange!) kunne vi hente i opgaven om ioniserende stråling<br />

Opgaven omhandlede en case, der må siges at være<br />

ekstremt sjældent forekommende i Danmark (og globalt)<br />

Hertil kom at flere af de afkrævede svar ikke kunne<br />

gives med mindre man havde læst supplerende litteratur<br />

ud over lærebogen Slutteligt stillede samme opgave<br />

spørgsmål vedr risikohåndtering, som i det aktuelle tilfælde<br />

næppe ville involvere læger på det strategiske plan<br />

I den sidste tredjedel af eksamen blev der stillet spørgsmål<br />

i sygdomme hvis incidens i Danmark er på under 10/<br />

årligt og/eller som er beskrevet på 1½ linje i lærebogen<br />

Ikke videre rimeligt Hvorfor ikke stille spørgsmål vedrørende<br />

arbejdsmedicinske forhold, som "fylder" mere hos<br />

den praktiserende læge? Den midterste tredjedel af<br />

eksamenssættet var rimeligt<br />

Turnuslæge søges<br />

FAKTA<br />

Andre kandidater<br />

Cand. odont.’erne skal som kandidater have, hvad<br />

der svarer til, et års ansættelse på fuld tid =<br />

1440t hos en autoriseret tandlæge. Denne ansættelse<br />

kan finde sted på fuld tid i et år eller på<br />

deltid en tilsvarende periode. Når denne ansættelse<br />

er gennemført er man jus practikandi, og<br />

har således opnået ret til autorisation som tandlæge.<br />

Som ny kandidat ansøger man på lige fod med<br />

andre tandlæger om ansættelse i en allerede<br />

eksisterende praksis eller i den kommunale tandpleje.<br />

Der er på nuværende tidspunkt ingen problemer<br />

med at få ansættelse som nyuddannet Cand.<br />

odont., da der er mangel på tandlæger. Som<br />

nyuddannet er man dog i mange henseender mindre<br />

attraktiv end ældre kandidater, og man er<br />

således tvunget til at være mindre kræsen hvad<br />

angår sin første ansættelse, således som det er<br />

tilfældet for andre nyuddannede.<br />

For Cand. manu’ernes (kiropraktorerne/red) vedkommende<br />

er situationen næsten den samme.<br />

Heller ikke her er man som ny kandidat garanteret<br />

en turnusstilling, men skal selv søge om ansættelse<br />

hos en privat praktiserende kiropraktor.<br />

Den obligatoriske ansættelse med henblik<br />

på at opnå autorisation er her ligeledes af et års<br />

varighed. Ud over den obligatoriske ansættelse<br />

finder der en del undervisning sted i løbet af<br />

turnustiden.<br />

udvikle dette system til at man kan vælge direkte mellem<br />

de enkelte turnuspladser, altså på sygehusniveau i<br />

stedet for som i dag på amtsniveau Et lignende system<br />

fungerer allerede i Norge<br />

Manglende konkurrence om turnuskandidaterne<br />

Som systemet er opbygget i sin nuværende form, er det<br />

amterne og ikke de enkelte sygehus der aftager kandidaterne<br />

Amterne er sikret et antal turnuskandidater, hvorfor<br />

der ikke er konkurrence om turnuskandidaterne Dette<br />

er selvfølgelig en klar fordel for amterne, da de ikke behøver<br />

at gøre noget for at gøre sig attraktive for de nye<br />

kandidater<br />

Vi har som et led i vores undersøgelse af forholdene omkring<br />

ansættelsen af turnuskandidater, været i kontakt<br />

med de ansvarlige for fordelingen af turnuskandidater i<br />

amterne Her skinner det voldsomt igennem, at inderamterne,<br />

som er attraktive udelukkende på beliggenheden,<br />

i de færreste tilfælde gør tiltag der skal bedre forholdene<br />

for turnuskandidater Viljen til at tilbyde noget<br />

ekstraordinært, har vist sig at være væsentlig større<br />

blandt de geografisk mindre attraktive amter<br />

Sønderjyllands Amt har erkendt, at det mest konstruktive<br />

resultat opnås mellem to parter som begge er interesseret<br />

i at samarbejde De inviterer således de kommende<br />

kandidater på rundvisning i det sønderjyske, hvor<br />

17<br />

De forannævnte forhold er - tror vi - en stor del af forklaringen<br />

på, at faget underprioriteres af de studerende,<br />

hvilket også sædvanligvis ses på karaktererne Det er<br />

synd for underviserne, de studerende og ikke mindst patienterne<br />

med arbejds- og miljømedicinske lidelser (som<br />

iflg lærebogen udgør hver 6 hos den praktiserende læge)<br />

Vi håber at dette brev fører til en forbedring af faget og<br />

at også andre og specielt uenige studerende vil tage sig<br />

tid til at komme med et response på dette indlæg<br />

God sommer!<br />

Peter Lommer Kristensen (11 semester)<br />

Siska Falkenberg (11 semester)<br />

Joachim Norddahl (11 semester)<br />

Rikke Norddahl (11 semester)<br />

Jakob Kvist Poulsen (11 semester)<br />

Jesper Storgård Rasmussen (11 semester)<br />

de fortæller om de muligheder man har som læge i netop<br />

deres amt, med henblik på at få flere til at prioritere<br />

Sønderjyllands Amt som nr 1<br />

Kan det gøres anderledes?<br />

Trenden blandt inderamter er at man er godt tilfreds<br />

med ordningen De virker ikke synderligt bekymrede over<br />

at afdelingerne ikke selv er medbestemmende om, hvilke<br />

ansættelser der skal foretages Flere af yderamterne synes<br />

at det er et problem, at man påtvinges folk som ikke<br />

ønsker at være i amtet<br />

De fleste amter mener, at kandidaterne bør fordeles på en<br />

måde, der sikrer højere tilfredshed hos både kandidater<br />

og sygehuse Det er dog de færreste, der har konkrete<br />

forslag til, hvordan det skal gøres<br />

Flere af amterne har haft forslag til en alternativ måde<br />

at fordele turnuskandidaterne på Mange af dem tilslutter<br />

sig Sundhedsstyrelsens beslutning om at afskaffe<br />

yderamtsordningen Dette giver måske lidt flere tilfredse<br />

turnuskandidater, men mange vil stadig blive Sorteper,<br />

- dem med de høje numre<br />

Amterne i region syd har diskuteret muligheden for at<br />

prioritere på sygehusniveau i stedet for på amtsniveau,<br />

hvilket de finder hensigtsmæssigt Der er jo stor geografisk<br />

forskel på fx Aabenraa og Tønder i Sønderjyllands<br />

Amt og på Viborg og Thisted i Viborg Amt, for ikke at<br />

nævne Nakskov og Næstved i Storestrøms Amt<br />

Den norske model<br />

Flere amter nævner den norske model, der i øjeblikket<br />

arbejdes i retning af Her vil man med sit nummer efter<br />

tur (nr 1 først, så 2 osv) kunne logge ind på<br />

FAKTA<br />

De nye kandidater der ønsker ansættelse som gymnasielærer<br />

må opnå pædagogikum i løbet af den første<br />

tid i ansættelsen Tidligere tog det 11 måneder<br />

at opnå pædagogikum Pædagogikumstillingerne<br />

blev opslået centralt af undervisningsministeriet<br />

efter et estimat fra gymnasiernes side over hvor<br />

mange nyansættelser der skulle foretages Man kunne<br />

prioritere ansættelse på to gymnasier der udbød den<br />

ønskede fagkombination, og kunne i de fleste tilfælde<br />

opnå ansættelse på et af de ønskede gymnasier Enkelte<br />

kandidater med en uhensigtsmæssig fagkombination<br />

har dog haft svært ved at opnå pædagogikum<br />

Den situation er selvfølgelig uhensigtsmæssig<br />

for den enkelte, men hensigtsmæssig for gymnasierne<br />

idet man ikke har brugt tid og ressourcer på at videreuddanne<br />

folk, der alligevel ikke ville være arbejde<br />

til<br />

Efter en reform vil stillingerne fra sommeren 2002<br />

være 2-årige og opslås af de enkelte amter Nye kandidater<br />

søger således ansættelse på et gymnasium,<br />

og skal ved hjælp af stillingsopslag i de enkelte amter<br />

holde sig orienteret om, på hvilke gymnasier der<br />

udbydes pædagogikum indenfor netop deres fagkombination<br />

Der er således sket en decentralisering af<br />

ansættelserne Men afgørende for antallet af opslåede<br />

stillinger vil fortsat være efterspørgslen


18<br />

Sundhedsstyrelsens hjemmeside og vælge frit i mellem<br />

de turnusstillinger der på det givne tidspunkt er tilbage<br />

På den måde er man sikker på, at man med sit nummer<br />

får den af de ledige stillinger man helst vil have<br />

Fra Københavns amts side foreslår man at antallet af<br />

studiepladser på universiteterne i de enkelte regioner<br />

(Danmark deles i region Syd, Nord og Øst) tilpasses den<br />

efterspørgsel der vil være på regionens sygehuse når<br />

turnustiden kommer Man skal med denne ordning ikke<br />

stavnsbindes til en given region, men fortsat kunne prioritere<br />

turnuspladser i hele landet Argumentet for denne<br />

løsning er, at de fleste ønsker at blive hvor de er uddannet<br />

Kun Storestrøms Amt nævner uprovokeret muligheden<br />

for at man simpelthen ansøger om turnusstillingerne<br />

Dette mener amtet, i højere grad vil give tilfredshed<br />

Sygehusene får mulighed for at vælge mellem de ansøgere<br />

der er til turnusstillingerne med henblik på at ansætte<br />

de ansøgere der passer bedst ind i afdelingerne<br />

Ansøge om turnusstillinger<br />

Direkte adspurgt er der blandt amterne delte meninger<br />

om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt, hvis turnuskandidaterne<br />

ansøger om stillingerne Mange amter<br />

mener, at det vil blive alt for besværligt og ressourcekrævende,<br />

samt at det vil blive for svært at besætte stillingerne<br />

på de mindre attraktive sygehuse<br />

Det er dog et fåtal af yderamterne der mener at de ikke<br />

vil kunne besætte deres stillinger<br />

Det er din fremtid!<br />

Vi mener det er på tide at amterne begynder at se på deres<br />

tilbud til de nyuddannede kandidater, helt i tråd med<br />

Sønderjyllands amts tiltag Dette ville lette prioriteringen<br />

i det nuværende turnussystem, samt tvinge amterne<br />

til at gøre sig mere attraktive over for kandidaterne<br />

Forslaget fra Københavns Amts side, vil nok ikke løse<br />

problemet med tvangsforflytning af kandidater, da det<br />

jo ikke er områderne omkring universitetsbyerne der er<br />

uattraktive, men de mere perifere områder<br />

Derudover mener vi, at man bør se på mulighederne for<br />

at søge sin turnusplads selv Amternes argument mod<br />

denne mulighed holder ikke efter vores mening Stort set<br />

alle andre ansættelser i dagens Danmark finder sted på<br />

den måde, og der er nok ingen administrerende direktør,<br />

der vil finde sig i, at få tvangsdækket ledige stillinger<br />

uden indflydelse Måske vil det blive dyrere at besætte<br />

turnusstillingerne, men man vil få tilsvarende mere ud<br />

af arbejdsstyrken, da man vil opleve en større grad af<br />

tilfredshed, både hos arbejdstager og arbejdsgiver<br />

<strong>MOK</strong> har lavet nednestående<br />

interview med en studerende på<br />

fase II på den gamle<br />

studieordning<br />

- Hvordan synes du undervisning på fase<br />

I har været?<br />

- Øh hvilken undervisning?<br />

- Ja, altså de timer du deltog i med dit<br />

hold på 1 til 6 semester<br />

- Hold?<br />

- Ja, hold, du ved dine medstuderende…<br />

øh klasse<br />

- Nå ja klasse Nu forstår jeg Jeg har<br />

ikke deltaget i undervisningen siden 2<br />

semester<br />

- Hvad har du ikke? Hvorfor ikke det?<br />

- JA altså jeg har selvfølgelig været til<br />

det der obligatoriske på 3 semester og<br />

så øvelserne ikke, men resten gad jeg<br />

ikke komme til for det var spild af tid<br />

Jeg fik mere ud af at sidde derhjemme -<br />

DIALOG<br />

FAKTA<br />

Hvor kommer vi fra og hvor går vi hen?<br />

Hvis man ser på artiklen ”Lægevidenskabelige kandidater<br />

fra Odense Universitet 1972-1998” af K<br />

Siboni og M Hørder bragt i Ugeskr f Læger<br />

2000;162:1547-51 viser det sig, at de studerende har<br />

en stærk lokalbinding Ca 50 % af stud med´er ved<br />

SDU kommer fra fynske og 25% fra sydjyske gymnasier<br />

Mere end 50% af de overlægestillinger der opslås<br />

i Fyns Amt besættes med kandidater fra SDU<br />

Ydermere ses det, at over 70 % af kandidaterne fra<br />

Syddansk universitet får deres turnus i Syddanmark<br />

Den optimale situation må vel være, at en afdeling har<br />

mulighed for blandt et antal ansøgere, at vælge den der<br />

med sin profil passer bedst ind i den ledige stilling, både<br />

fagligt som personligt Dette vil give en bedre indstilling<br />

til turnuskandidaterne på afdelingerne Den enkelt<br />

kandidat som har søgt om netop den givne stilling, vil<br />

være langt mere motiveret for at yde en ekstra indsats,<br />

og vil have meget mere overskud i dagligdagen, da vedkommende<br />

er i en stilling han eller hun selv har valgt at<br />

søge Alt andet lige må man forvente, at de fleste yder en<br />

bedre arbejdsindsats i en stilling de har lyst at være i<br />

Kan du noget?<br />

Hvilke kvalifikation man som nyuddannet skal måles<br />

på, er jo op til afdelingerne Med den nye studieordning,<br />

hvor karaktersystemet er afskaffet vil en sådan ansættelse<br />

af turnuslæger ikke betyde mere karakterræs og<br />

flere spidse albuer på studiet Nogle afdelinger vil prioritere<br />

ansøgere med forskningserfaring, andre ansøgere<br />

med klinisk erfaring, erfaring med organisatorisk arbejde,<br />

målrettede læger som har valgt den direkte vej<br />

Skal man kunne drage nytte og fordel af de kundskaber<br />

man har opnået ud over det der kræves fra studiets side?<br />

Har man valgt at få børn under studiet, må dette også<br />

være en faktor man kan drage nytte af, da mange sygehuse<br />

må være interesserede i at holde på lægen efter endt<br />

turnus Og mon ikke de fleste vil foretrække at blive i<br />

området, når familien først er godt installeret?<br />

Mht problemet med at få læger til de perifere områder,<br />

kunne denne model være en opfordring til de nuværende<br />

uattraktive sygehuse, til at gøre sig attraktive Man<br />

kunne eksempelvis som foreslået af Jacob Fisker i sidste<br />

nummer af Sund & Hed tilbyde tillæg for at være ansat<br />

på de perifere sygehuse Samtidig kunne de perifere sygehuse<br />

slå mere på en bredere efteruddannelse og godt<br />

Interview<br />

og læsebogen selv Jeg skulle jo bare lære<br />

den udenad for at bestå eksamen Det<br />

behøver jeg skam ikke have en lærer til<br />

at fortælle mig<br />

- Hvad så med forelæsningerne hvor<br />

pensum bliver uddybet Kom du så til<br />

dem?<br />

- Nej De var så uinspirerende Jeg sov<br />

altid efter 5 minutter fordi forelæseren<br />

ikke evnede at holde fast i min<br />

opmærksomhed Desuden har jeg læst<br />

et eller andet sted at man kun kan huske<br />

ca 5% af en forelæsning alligevel, og så<br />

får jeg sgu da mere ud af at læse selv på<br />

de 45 minutter ikke<br />

- Kom du slet ikke til nogen timer så?<br />

- Jo jeg prøvede at dukke op til nogen af<br />

de undervisere der havde et godt rygte,<br />

men der kom alle mulige andre som<br />

heller ikke var holdsat på det hold Så<br />

man sad nogen gange 35 mennesker i et<br />

lokale hvor der var plads til lige knap<br />

24 Det får man jo heller ikke så meget<br />

ud af, og så var det nemmere bare at<br />

læse selv, og når jeg nu havde vænnet<br />

mig til at være selvstuderende, ja så<br />

sygehusmiljø, hvilket de allerede har ry for at tilbyde En<br />

anden betydende faktor er, at man som Candmed været<br />

så længe undervejs, at man formentlig gerne vil videre i<br />

systemet, og dermed være villig til også at søge til de<br />

mindre attraktive steder<br />

Sælg dig selv<br />

Så hvorfor ikke få taget hul på det at søge job med det<br />

samme? Dette vil give alle de samme muligheder for at<br />

søge til netop det sygehus hvor man ønsker ansættelse,<br />

og har man ikke de kvalifikationer der skal til for at opnå<br />

en ansættelse på dette sygehus, kan man vælge enten at<br />

kvalificere sig yderligere under eller efter studiet, eller<br />

at søge det næst eller tredje bedste sted Sådan er betingelserne<br />

for alle andre der søge ansættelse<br />

Det er da naivt at tro, at selv om vi alle har den samme<br />

uddannelse, er vi alle lige kvalificerede til alle stillinger<br />

Nogle er bare mere kvalificerede end andre til nogle stillinger,<br />

og omvendt, hvad end man vil det eller ej<br />

Der vil altid blive konkurrence mellem kollegaer ligesom<br />

i andre brancher Om denne konkurrence begynder<br />

ved besættelsen af turnustillinger eller først når der skal<br />

søges introduktions- og uddannelsesstillinger er vel ikke<br />

så afgørende Konkurrence vil også komme patienterne<br />

til gode, da det vil skærpe lægestandens evner<br />

Tankevækkende…<br />

Turnusfordelingen er det eneste led i uddannelsen til læge,<br />

hvor man er uden for indflydelse på ens placering Når<br />

man søger ind på medicinstudiet, har man valgfriheden<br />

mellem Odense, Århus og København Har man ikke det<br />

fornødne gennemsnit til at komme ind, det pågældende<br />

sted, har man muligheden for at søge via kvote 2 (i Odense<br />

optager man sommeren 2003 80 % af de studerende via<br />

kvote 2), hvor man bliver bedømt på ens personlige kvalifikationer<br />

som bla erhvervserfaring og motivation<br />

Efter endt turnus søger man selv sin videre ansættelse<br />

ud fra personlige og faglige kvalifikationer<br />

studmed Tom Nicolaisen,<br />

tomnicolaisen@hotmailcom<br />

studmed Rikke Neess Pedersen,<br />

rikkeneesspedersen@hotmailcom<br />

Artiklen er bragt 1. gang i ”Sund og<br />

Hed” d. 10/5 2002.<br />

kunne det jo være lige meget Og i<br />

biokemi prøvede jeg en enkelt gang at<br />

spørge hvori det relevante for min<br />

uddannelse lå i pensum Det kunne han<br />

ikke svare på da han var biolog og<br />

forskede på HCØ<br />

- Hvad så med resten af dit hold<br />

Droppede de også undervisningen?<br />

- Nej det tror jeg ikke De fleste kom vel<br />

Og dog Jeg hørte at der til nogen af<br />

timerne kun dukkede fem eller seks fra<br />

holdet op Men det var også fordi<br />

underviseren hele tiden flyttede rundt<br />

på timerne De fik dog vist en del ud af<br />

timerne, fordi der var mere tid til den<br />

enkelte student<br />

- Blev underviseren ikke sur over at der<br />

dukkede så få op til timerne?<br />

- Ja det ved jeg da ikke Jeg var der jo<br />

ikke vel<br />

- Jamen så tak for snakken<br />

- Det var da så lidt<br />

Slut på interview


DIALOG<br />

19


20 DIALOG

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!