SVITZERS BJERGNINGS- ENTREPRISE - Siden Saxo

sidensaxo.dk

SVITZERS BJERGNINGS- ENTREPRISE - Siden Saxo

Svitzers bjergningsentreprise

Emil Zeuthen Svitzer (1805–1886), som Julius i 1847 kom i kompagniskab med, drev

to virksomheder: en trælastforretning og den i 1833 stiftede bjergningsentreprise.

Den da 32-årige Julius Andersen afløste den hidtidige sødygtige kompagnon H.C.

Larsen og blev leder af virksomhedens bjergningsarbejder. Kaptajn Julius Andersen

førte i en årrække kutteren »Ida«. Den blev – egetømret og kobberboltet – bygget

på Jacob Holms værft i København, og som en ret stor kutter benævnedes den slup.

»Ida« regnes for at være det første skib, der byggedes i Danmark med henblik på

bjergning, og den nåede den høje alder af 63 år, før den blev ophugget. »Ida« var

stationeret i Trekroner havn, men arbejdede i alle danske farvande. De sidste år lå

den dog afrigget som flydende pakhus indenfor Nyhavnsbroen. De første skibe i

bjergningsentreprisen var små sejlskibe med lav dybdegang. Derved kunne de operere

på lav grund, særligt i Øresund.

Omkring 1850 arbejdede bjergningsskibene »Ida« og »Camilla« ved Helsingør, der

blev en af Svitzers vigtigste stationer. Den 18. oktober 1850 strandede det russiske

orlogsskib »Archimedes« på Hvide Odde Rev ved Bornholm. »Archimedes« var den

første skruefregat i den russiske flåde drevet med damp, og skibet havde kun været

i aktiv tjeneste i to år. Megen prestige stod således på spil. Bjergningsselskabet må

have været kendt udenlands, for den russiske flåde lod straks nogle andre af dets

orlogsskibe gå til København for at bugsere »Ida« og »Camilla« til strandingsstedet.

Nogle dage ind i november beseglede en sydveststorm imidlertid havaristens skæbne.

»Ida« og »Camilla« ud for Helsingør.

»Ida«, der ses til højre, var bygget i

1848. Det var det første danskbyggede

bjergningsfartøj. Handels- og

Søfartsmuseet.

SIDEN SAXO NR. 4, 2007 31

More magazines by this user
Similar magazines