Nyt fra afdelingerne - Kystartilleriforeningen

kystartilleriforeningen.dk

Nyt fra afdelingerne - Kystartilleriforeningen

95. ÅRGANG - 2005

NR. 3 - JUNI / JULI / AUGUST


Kystartilleribladet

Udgivet af

Kystartilleriforeningen

Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Danske Soldaterforeningers

Landsraad

for hvilket Hendes Majestæt

Dronning Margrethe

er protektor

Ærespræsident: Fhv. politikommissær

Jørgen Kehling

Bredstensvej 8, 2610 Rødovre

tlf. 3670 1853

Forretningsudvalget i

Kystartilleriforeningen:

Præsident: Pens. vicepolitikommissær

Herluf Ruge

Vandlingvej 22, 6100 Haderslev

tlf./ fax: 7452 5234

e-mail: herluf.ruge@vip.cybercity.dk

Vicepræsident: Pens. major

Benny Horn

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg

tlf. 5534 2001, fax 5534 2003

e-mail: horn@post6.tele.dk

Hovedkasserer: Revisor

Børge Andersen

Vinkelvej 29, 8500 Grenå

tlf./ fax: 8632 4988. Giro 9 00 24 13

e-mail: anna.antonsen@stofanet.dk

Landssekretær: Mejeriingeniør

Erik Nygaard

Danneskjold.-Samsøe Allé 40, 1.th.

1434 København K (Holmen)

tlf. 4814 1990 e-mail: birtheerik@tiscali.dk

Redaktør: Fhv. premierløjtnant

Eigil M.S. Bruun

Søvej 26, 3500 Værløse

tlf./ fax: 4447 2851, e-mail: se nederst

Post til Forretningsudvalget

sendes til præsidenten

Udgivelsesterminer og afleveringsfrister

for Kystartilleribladet:

Blad nr. 1 udkommer ultimo januar

Stof til blad nr. 1 1. december

Blad nr. 2 udkommer ultimo marts

Stof til blad nr. 2 1. februar

Blad nr. 3 udkommer ultimo maj

Stof til blad nr. 3 1. april

Blad nr. 4 udkommer ultimo august

Stof til blad nr. 4 20. juli

Blad nr. 5 udkommer ultimo november

Stof til blad nr. 5 1. oktober

Indlæg sendes til redaktøren

Ansvarshavende redaktør:

Eigil M.S. Bruun

Søvej 26, 3500 Værløse

tlf. 4447 2851

fax. 4447 2851

e-mail: ebruun@vip.cybercity.dk

Layout og sats: Eigil M.S. Bruun

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s

Østergade 17 B, 4171 Glumsø

tlf. 5764 6085

ISSN 0907 1970

2 Kystartilleribladet 3/05

Kystartilleriforeningens adresser:

Københavns afdeling:

Formand: Servicechef Bent Nielsen

Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup

tlf. 3253 0975

Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen

Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde

tlf. 3250 9137. Giro 3 05 35 12

Københavns afdelings Skyttegruppe:

Formand: Leo Starup

Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby

tlf. 4342 8270

Kasserer: Vakant

Raketafdelingen:

Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen

Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C

tlf. 3535 0829

Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen

Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C

tlf. 3535 0829

Frederikssund og omegns afdeling:

Formand: Chefsergent Gert Juhl

Kabbelejevej 5, 3390 Hundested

tlf. 4793 7554

Kasserer: Civiløkonom

Jørgen Ellehammer Rasmussen

Bovænget 13, 3200 Helsinge

tlf. 4879 5317

Syd-Østsjællands afdeling:

Formand: Pens. major Benny Horn

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg

tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk

Kasserer: Mekaniker Knud E. Jensen

Kildemarksvej 31, 4700 Næstved

tlf. 5572 3832. Giro 7 06 8654

Lolland-Falster afdeling:

Formand: Maskinarbejder Ib F. Rasmussen

Kløvervænget 15, 4900 Nakskov

tlf. 5492 3472

Kasserer: Anker Nielsen

Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F

tlf. 5482 7116

Fyns stifts afdeling:

Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist

Udsigten 8, 5853 Ørbæk

tlf. 6533 1776, e-mail: kurtkleintaanquist@webspeed.dk

Kasserer: Tage Knudsen

Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ

tlf. 6615 9964. Giro 8 27 04 73

Esbjerg og omegns afdeling:

Formand: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen

Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup

tlf. 7538 1588

Kasserer: Jens Peter Vestergaard

Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø

tlf. 7514 0409

Sydjysk afdeling:

Formand: Vicepolitikommissær Herluf Ruge

Vandlingvej 22, 6100 Haderslev

tlf. 7452 5234, e-mail: herluf.ruge@vip.cybercity.dk

Kasserer: Peder Wang Nielsen

Oktobervænget 79, 6000 Kolding

tlf. 7551 9118, e-mail: pwang@stofanet.dk

Giro 6 97 01 92

Forside:

Trekroner fort ved indsejlingen til

København

Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

Århus og omegns afdeling:

Formand: Konsulent Poul Røll Sørensen

Langenæs Allé 44, 5.th., 8000 Århus C

tlf. 8611 8006, mobil: 4019 0600

e-mail: roell@mail1.stofanet.dk

Kasserer: Regnskabschef Erhardt Sandager

Rosensgade 33 B, 1.tv., 8300 Odder

tlf. 8654 4062, e-mail: esandager@privat.dk

Randers og omegns afdeling:

Formand: Bogtrykker John Heide

Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers

tlf. 8645 4118, e-mail: jokihei@wanadoo.dk

Kasserer: Revisor Kaj A. Højholdt

Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro

tlf. 8631 6820

Jylland Midt-Vest afdeling:

Formand: Forvalter Jørgen Svenstrup

Stoholmvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev

tlf. 9753 5550

Kasserer: Revisor Ole Maagaard

Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg

tlf. 8664 6211, e-mail: ole@maagaard.org

Nordjyllands afdeling:

Formand: Tømrermester Jens P. Mosskov

Forbindelsesvejen 111 B, 1.tv., 9400 Nørresundby

tlf. 9817 6647

Kasserer: Egon Andreassen

Østergårdsvej 8, Nørhalne, 9430 Vadum

tlf. 9817 5828

Thisted amts afdeling:

Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen

Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted

tlf. 9793 5010. Giro 4 03 55 42

e-mail: gunnar_roer@mail.tele.dk

Hundred-Mandsforeningen

af Kystartillerister:

Formand: Direktør Aage Koch Petersen

Syvhøjvænge 40, 2625 Vallensbæk

tlf. 4362 2306

Kasserer: Servicechef Bent Nielsen

Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup

tlf. 3253 0975. Giro 5 00 31 72

Kystartilleriforeningens Tivoliklub:

Formand og Kasserer: Chefsergent Gert Juhl

Kabbelejevej 5, 3390 Hundested

tlf. 4793 7554. Giro 9 5135 90

Kystartilleriforeningens PR-udvalg:

Formand: Pens. major Benny Horn

Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg

tlf. 5534 2001, e-mail: horn@post6.tele.dk

Mejeriingeniør Erik Nygaard

Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1..th.

1434 København K (Holmen)

tlf. 4814 1990, e-mail: birtheerik@tiscali.dk

Trykkerichef Viggo Petersen

Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro

tlf. 7466 5124, e-mail: viggop@post.tele.dk

Bemærk evt. ændringer i adresselisten

Blad nr. 4/2005 udkommer

ultimo august

Stof til bladet skal være

redaktøren ihænde

senest 20. juli


Soldaterkammerater

I mange år har soldaterforeninger været begunstiget af tilgang,

når værnepligtige og fastansatte søgte optagelse for at

bevare en tilknytning til afdeling eller tjenestested, som en

ganske naturlig holdning for at bevare det kammeratskab, der

uvilkårligt opstår, når man er sammen næsten døgnet rundt.

Med omorganisering af forsvaret ved de forsvarsforlig, der

uvilkårligt må komme som en naturlig tilpasning til nutiden,

sker der selvfølgelig også en ændring i rekrutteringsgrundlaget

for de forskellige soldaterforeninger.

For vort eget vedkommende er der ikke i mange år indkaldt

værnepligtige til Kystbefæstningen og derfor er vores

rekrutteringsgrundlag alene gamle kammerater, der pludselig

mødes og så opdager man, at der stadig er en særdeles

levende forening, nemlig Kystartilleriforeningen.

Den 4. juni er der igen jubilarstævne med fremmøde i Kastellet

og efterfølgende afslutning på Middelgrundsfort.

Set i forhold til de fleste andre soldaterforeninger, er det

imponerende, hvad vi kan mønstre af deltagere, såvel jubilarer

som øvrige, der traditionelt gerne vil være med i samværet

med gamle kammerater. Mere end 120 deltagere, af en

styrke på omkring 900 medlemmer på landsplan, er en særdeles

flot præstation som ikke overgås af ret mange andre foreninger.

Vi i Forretningsudvalget glæder os igen til stævnet. Det er

en fornøjelse at arrangere noget, når man kan mærke opbakningen

fra medlemmerne.

Igen i år er Søværnets Tamburkorps med fra start til slut, og

de kan jo som bekendt sætte ”liv i kludene” og få selv de lidt

dårligt gående til at følge trit.

Vel mødt til en forhåbentlig god tørvejrsdag med mange

gode kammerater!

Nyhedsformidlingen bruger vi i Forretningsudvalget vort

flotte blad til. Det er jo desværre en kendsgerning, at den

bortfaldne portostøtte har forøget udgifterne til distributionen

af bladet. Andre foreninger har mærket det endnu hårdere

end os og taget konsekvensen og stoppet medlemsbladene.

Det er nok det sidste vi skal gøre, men sikkert er det, at vi

skal tænke nye tanker til at formidle vore nyheder på, så det

ikke føles som en belastning for medlemmerne og dermed afdelingerne.

En af de nye veje er allerede sat i værk: På KAF’s hjemmeside

kan man - for de , der har adgang til Internet - klikke sig

ind på www.kystbasse.dk og følge med i såvel egen afdeling

som landsforeningens tiltag. Kig indenfor!

Benny Horn

vicepræsident

Vinderliste fra Landsskyttestævne 2005

Herrer individuel:

1. Knud B. Schmidt, Raket afd. 193 point

2. Frode Hansen, Sydjysk afd 187 “

3. Erling Staugaard, Raket afd. 187 “

Jørgen Kehling-pokalen for herrehold:

Syd-Østsjællands afdeling 919 point

Holdet bestod af:

Hans Verner Poulsen 186 point

Benny Kure 186 ”

Carl Johan Christiansen 183 ”

Flemming Larsen 183 ”

Anders Hansen 181 ”

Holdresultaterne ser således ud:

Herrerækken:

1. Syd-Østsjællands afd. 919 point

2. Sydjysk afdeling 1 913 ”

3. Sydjysk afdeling 2 913 ”

4. Københavns afd. 911 ”

5. Raketafdelingen 908 ”

Damer individuel:

1. Janne Rontiér, Raketafdeling 192 point

2. Freda Christiansen, Syd-Østsj.afd. 188 “

3. Dorthe Nielsen, Raketafdeling 183 “

KAF-pokalen for damehold:

Raketafdelingen 915 point

Holdet bestod af:

Janne Rontièr 192 point

Dorthe Nielsen 183 ”

Annette Elkjær 182 ”

Birgith Sørensen 179 ”

Bente Holm Pedersen 179 ”

Damerækken:

1.Raketafdelingen 915 point

2. Sydjysk afdeling 897 ”

Resultatliste med alle individuelle resultater samt

holdresultater, er tilsendt samtlige deltagende afdelinger

Kystartilleribladet 3/05 3


Velkommen i KAF

Københavns afdeling:

Indmeldt ved Freddy Sørensen:

9145/396558/1958 Per E. Johansson

Grambyvej 28, 2610 Rødovre

Fyns Stifts afdeling:

Indmeldt ved Bent Nielsen:

9142/1952 Gårdejer Mogens Hansen

Knorreløkken 23, 5463 Harndrup

Jylland Midt-Vest afdeling:

Indmeldt ved Ole Maagaard:

9143/1958 Mejerist Jens Peter Jensen

Kastanievej 12, 8620 Kjellerup

Nordjyllands afdeling:

Indmeldt ved Børge Andersen:

9144/OKE 236/1946 Slagtermester

Peter J.B. Jensen,

Egense Hjørnet 12, Mou

9280 Storvorde

Tivoliklubbens årsfest afholdes i år

onsdag den 24. august kl. 18:45

i restaurant Påfuglen i Tivoli.

Indbydelser udsendes pr. brev til

alle medlemmer i uge 30, men kryds

allerede nu i kalenderen, tid og sted,

så vi ikke skal savne dig i festdeltagernes

glade kreds.

Eventuelle indstillinger om optagelse

af nye medlemmer, bedes med

en kort begrundelse, snarest fremsendt.

4 Kystartilleribladet 3/05

Med venlig hilsen

Gert Juhl

90 år

Det er med glæde, at vi i Kystartilleriforeningen

ønsker vort æresmedlem og

tidligere mangearige hovedkasserer,

pens. orlogskaptajn Ejner Hartvig Pedersen,

Golfparken 50, Hjørring

Hjertelig Tillykke

med 90 års fødselsdagen lørdag den 3o.

juli, og vi medgiver ham alle gode ønsker

for tiden fremover og byder ham også velkommen

i de ‘niti-åriges’ række i KAF.

Orlogskaptajn

Ejner Hartvig Pedersen

Fra hangar til Hollænderhal

Interessant bog i 2 dele

Del 1 omtaler opførelsen i 1944-1945

af den store tyske hangar, der ligger i

Store Magleby på Amager. Den aldrig

færdigbyggede hangar og indretningen

efter besættelsen som flygtningelejr indtil

1947. Derefter perioden til 1970, hvor

alle 3 militære værn og civilforsvaret

anvendte hangaren til forskellige formål,

undervisning, reparationer, lager

m.v.

Efterfølgende perioden med ombygning

først af nogle sidebygninger til

skolelokaler og så selve ombygningen

af hallen.

I Del 2 er der en beskrivelse af rullebanesystemet,

som satte denne hangar

og andre bygninger i forbindelse med

København Lufthavn. Ligeledes er der

billedsider med nogle af de 175 fly tyskerne

efterlod i maj 1945.

Del 2 fortsætter med beskrivelse af 2.

etape af ombygning og nybygning af en

Det er i år 70 ar siden, nemlig i 1955,

jeg første gang mødte Hartvig Pedersen,

da han som overkonstabelelev mødte til

tjeneste ved Kystdefensionen. Dengang

anede vi intet om, at vi mange år senere

skulle få et godt og tæt samarbejde i KAF

og et godt og vedvarende venskab.

Hartvig Pedersen forblev i militærtjenesten,

og avancerede gennem graderne

til orlogskaptajn ved Kystbefæstningen.

Efter pensioneringen i 1975 blev han

„headhunted“ som hovedkasserer i

Kystartilleriforeningen, en post han bestred

frem til 1985, godt støttet at sin kære

fru Lilly - dengang som nu.

For et par ar siden greb de en pludselig

opstået chance til at flytte nærmere til

den nære familie. Resolut drog de til Hjørring

og købte på stedet et nyopført etplanshus

i denne by. Rejste så hjem, og

på kort tid solgtes villaen i Hvidovre, og

ved god hjælp fra familien, blev flytningen

afviklet, og indflytning i det nye hus

afsluttede en hektisk periode for dem.

Begge er faldet godt til i de nye omgivelser,

så der er en god baggrund for, at vi i

anledning at 9o-års fødselsdagen ønsker

Hjertelig Tillykke

Jørgen Kehling

svømmehal. Desuden er der flere afsnit

om andre anlæg med relation til hangaren.

Et afsnit omtaler naboerne bl.a.

børneinstitutionerne og boldklubbens

klubhus.

Begge bøger er rigt illustreret med

mange hidtil aldrig offentliggjorde foto.

I Del 2 er der mange farvefotos. Det

er såkaldte ‘smalle bøger’, der henvender

sig til læsere med interesse for fly

og besættelsestiden.

Del 1 er på 48 sider og

Del 2 er på 68 sider

Bøgerne kan købes enkeltvis for 78 kr.

via boghandlerne eller direkte hos:

Forlaget Din Bog

Ulspilsager 57, 2791 Dragør

E-mail: Din-Bog@Din-Bog.DK


KAF ønsker tillykke

JUNI

80 år:

7456/1720/1946 Antikvitetshandler

Frits B.V. Olsen

Foldbyvej 46, 2770 Kastrup (15.juni)

75 år:

3761/15778/1950 Afdelingsleder

Ernst M. Nielsen

Munkedammen 16, Brøndbyøster

2605 Brøndby (2.juni)

6997/1967/1952 Direktør Erik Grül

Godthåbsvænget 11, 2.th.

2000 Frederiksberg (3.juni)

4114/12258/1951 Politiassistent

Frede Jensen

Ørstedsgade 103

6400 Sønderborg (4.juni)

4385/12271/1951 Disponent

Carl E. Andersen

Svovlhatten 2 C, st. oo14, Tornbjerg

5220 Odense SØ (7.juni)

8308/161385/1952 Tømrermester

Jens A. Jensen

Fasanvej 1, 9000 Ålborg (7.juni)

8745/335/1949 Major Bent E. Bæhr

Kantatevej 4, 1., 2730 Herlev (12.juni)

7418/453226/1957 Mekaniker

Knud Mogens Jensen

Kroghsvej 5, Holtug

4660 Store-Heddinge (15.juni)

7429/17800/1951 Pædagog

Torben Andersen

Lindenowsgade 9, st.tv.

2100 København Ø (19.juni)

8654/17079/1951 Betjentformand

Bent Petersen

Eremitageparken 323, 1. A

2800 Lyngby (22.juni)

9049/16797/1950 Finmekaniker

John Erik Martinsen

Blågårdsgade 29 A, 3.th.

2200 København N (25.juni)

70 år:

5320/244881/1955 Parcelist

Niels J. Juul Olsen

Drosselvej 92, 4653 Karise (5.juni)

8689/285570/1956 Civiløkonom

Jørgen Ellehammer Rasmussen

Bovænget 13, 3200 Helsinge (21.juni)

JULI

90 år:

2425/13031/1935 Orlogskaptajn

Ejner Hartvig Pedersen

Golfparken 30, 9800 Hjørring (30.juli)

80 år:

8933/15701/1950 Maskinarbejder

Gunnar Rasmussen

Sandholtvej 71, 2650 Hvidovre (24.juli)

9144/OKE236/1946 Slagtermester

Peter J.B. Jensen

Egense Hjørnet 12, Mou

9280 Storvorde (3.juli)

75 år:

4153/16798/1950 Værkfører

Knud Mikkelsen

Krogårdsvej 68, 2670 Greve (29.juli)

9078/13433/1952 Handelsgartner

Verner Børge Andersen

Bredkildegade 16, 8240 Risskov (26.juli)

70 år:

8523/205513/1954 Tekn. Serviceleder

Bent Nielsen

Grundtvigsvej 24, st.th.

6000 Kolding (25.juli)

8844/244565/1955 Seniorsergent

Knud Erik Dahl

Blomsterhaven 58, 4300 Holbæk (26.juli)

9020/205578/1954 Gartner

Helmuth Rasmussen

Rasmus Rask Allé 21, Bellinge

5250 Odense SV (27.juli)

65 år:

9105/438406/1959 Halinspektør

Preben Dahlin

Præstevænget 29

4951 Nørreballe (11.juli)

8260/444187/1960 Pelsdyravler

Rudolf Jeppesen

Ålborgvej 318, 9362 Gandrup (14.juli)

60 år:

8597/680-753/1965 Litograf Steen Hede

Strandboulevarden 103

2100 København Ø (10.juli)

40 år:

8883/280765/1986 Henrik von Sydow

Frederiksborggade 37, 3.th.

1360 København K (28.juli)

AUGUST

80 år:

6569/12430/1946 Møbelsnedker

Knud Børge Olsen

Stadion Allé 73, 2.tv.

7430 Ikast (30.aug.)

9016/12245/1946 Lokomotivfører

Sven Thomsen

Augustenborggade 25 H

8000 Århus C (27.aug.)

75 år:

8904/284/1950 Oversergent

Palle Berg Jensen

Rubinvej 2, 3650 Ølstykke (10.aug.)

70 år:

4872/205014/1954 Driftleder

Torben Henriksen

Borups Alle 9, st.tv.

2200 København N (6.aug.)

8647/284421/1956 Cykelhandler

Peder Wang Nielsen

Oktobervænget 79, Bramdrupdam

6000 Kolding (15.aug.)

9029/205309/1954 Bent Bak

Vester Korupvej 38

9560 Hadsund (24.aug.)

8855/270148/1955 Slagter

Carsten Brandborg

Præstemarken 70, 9000 Ålborg (25.aug.)

8918/284986/1956 Sømand Erik Wæver

Platanvej 41, 4760 Vordingborg (30.aug.)

65 år:

8096/438850/1959 Afdelingsleder

Ole Bæk Nielsen

Assensvej 6, Himmelev

4000 Roskilde (1.aug.)

9044/444007/1961 Frisørmester

Kenny Alfred Sandager

Amagerbrogade 167, 2.th.

23000 København S (27.aug.)

Kystartilleribladet 3/05 5


Årets Landsskyttestævne 2005

i Syd-Østsjællands afdeling

Just hjemkommet fra nævnte begivenhed

følger hermed en lille beretning om oplevelsen.

Vel ankommet til Vordingborg efter en

køretur gennem det østsjællandske - på

motorvej, hvor den rigtig kunne strække

ud (altså bilen), blev vi bænket ved bordene,

hvor der kunne nydes en tiltrængt

kop kaffe med et rundstykke plus en enkelt

e.lign. Humøret var højt lige fra begyndelsen

og steg efterhånden som kammeraterne

fra det ganske danske land indfandt

sig.

Carl Johan Christiansen, Hans Verner

Poulsen og Anders Hansen modtager

“medaljen” for deres fine præstation

Præcis kl. 10:00 - selvfølgelig når det

er Benny der har kommandoen - blev der

ringet med klokken, der indvarslede

skydedagens åbning. Indskrivningen og

betalingen for dagens og nattens fornøjelser/udskejelser

kunne begynde.

Snart lød de første

skud fra den dejlige og

velfungerende skydebane

på Iselinge Skole.

Kyndige banekommandører

stod til rådighed

med råd og dåd (samt en

enkelt bemærkning om,

at det var nogle slemme

amatører der var i gang

med skydningen). Bemærkningen

var nu også

velplaceret hvis den angik

undertegnede.

I skrivende stund har jeg endnu ikke fået

mine egne resultater, men da det ene skud

sad allernederst i højre hjørne af den ene

skive, er det nok ikke blevet særlig godt.

Jeg fik i hvert fald ingen pokal som bedste

skytte (måske det skulle overvejes at

6 Kystartilleribladet 3/05

uddele en sådan til dårligste skytte).

Frokosten blev serveret. Hvad fik vi:

Annies allerbedste, frisksmurte og pragtfulde

smørrebrød. Det var kræs. Tusind tak

for indsatsen Annie! Vi manglede blot et

enkelt stykke med bidesild.

Efterhånden som skydningen blev overstået

med diverse mere eller mindre urbane

kommentarer, blev der forlagt til

Stensved Kaserne, for de der ville deltage

i aftenens fest. Nævnte kaserne er et meget

velholdt etablissement, hvilket i høj

grad også gjaldt værelserne.

Festen tog sin begyndelse

kl. 17:30 med velkomst

af tidligere

nævnte Benny, hvorefter

der blev gået til maden

og hvad dertil hører af

diverse flydende vinøse

produkter.

Under festmiddagen

blev skydepræ- mierne

uddelt af vores præsident,

Herluf Ruge, og

selvfølgelig skulle han

godt og grundigt kramme

prismodtagerne -

altså de kvindelige, hvilket

han nød meget - som sædvanligt, men

han må jo gøre det godt, for kvinderne så

nu også ud til at nyde det (vinderlisten

bringes andetsteds i bladet).

Efter en aldeles veltillavet og velsmagende

middag, gik vi over til kaffe m.m.

og dans til en virkelig god musiker, der

havde sammensat musik, der vakte stor

danse- og sanglyst hos de fleste.

Selv om sønderjyderne ikke erhvervede pokalen

denne gang, så forstår de alligevel at feste, når

der er lejlighed til det - og det var der her

Hvad angik syngeriet, førte især kammeraterne/kammeratinderne

fra Sydjysk

afdeling som sædvanligt an. Tak for det,

det var dejligt igen at få rørt sangstemmen

sammen med Jer!

Efterhånden som dagen gik mod sin

afslutning, sivede kammeraterne efterhånden

ud af salen for at køre hjem til ”den

gamle hængekøje”. En hel del blev på

kasernen for at få sovet anstrengelserne

ud af kroppen.

En aldeles dejlig, herlig og pragtfuld

dag i samvær med dejlige, herlige og

pragtfulde kammerater var slut. De der

ikke deltog i landsskyttestævnet, har snydt

sig selv for en virkelig dejlig og veltilrettelagt

oplevelse.

Freda Christiansen, Syd-Østsjællands bedste

kvindelige skytte, modtager sit trofæ

Landsskyttestævne 2006 tilbød Herluf

Ruge at afholde i Sydjysk afdeling. Det

bliver lørdag den 22. april, - med indkvartering

på Haderslev Kaserne, og

Parolesalen er reserveret til afslutningsfesten.

Vi glæder os allerede - blot vi bliver fri

for hans spillemandsmusik til dansen - og

er allerede i gang med at spare sammen

til turen.

En stor tak til alle der deltog i både tilrettelægningen

og gennemførelsen af en

dejlig skydedag.

Erik Nygaard

Husk!

Hvis bladet udebliver

- eller du ændrer adresse,

meddeles det til

hovedkassereren


KYSTARTILLERIFORENINGENS RESULTATOPGØRELSE

for perioden 01.01. - 31.12. 2004

Indtægter:

Kontingenter 81.500,00

Middelgrundsfort 19.687,00

Foreningen Middelgrundsfort 91.970,00

Andre indtægter:

Salg af KAF-emblemer m.m. 780,00

Salg af slips og nåle 240,00

Jule- og nytårsindsamling 8.175,00

Orlogsgastens Fond 1.000,00

Udbytte Knudsens Fond 1.099,10 11.294,10

Renteindtægter:

Bank og Girokonto 243,86

Obligationer 4.782,85 5.026,71

Samlede indtægter 209.477,81

Udgifter:

Gaver til jul og nytår 2.000,00

Kontingent til DSL 2.859,50

Kranse, blomster og gaver 5.552,00

Udtag af KAF effekter 1.983,00

Driftsomk. (papir og porto) 5.475,88

Driftsomkostninger iøvrigt 6.236,50

EDB program, småinventar 2.950,00

Rejser, FU-møder og revision 8.554,00

Jubilarstævnet 8.936,20

Landsskyttestævne 1.840,00

PR-udvalget 3.886,00

Depot og bankgebyr 409,93

Afskrivning på driftsmidler 625,00 51.308,01

Kystartilleribladet:

Trykning og forsendelse m.v. 64.167,25

Øvrige omkostninger 8.588,50 72.755,75

Udgifter i alt 124.063,76

Driftsoverskud

(Overført til kapitalkonto) 85.414,05

Balance pr. 31.12.2004 209.477,81

Revisorpåtegning

Vi har i dag revideret regnskabet for år 2004,

og fundet det i orden med tilstedeværende bilag

og fint udført regnskab.

København N, den 05. april 2005

Bent Nielsen Torben Henriksen

Hovedrevisorer

Status pr. 31.12.2004

Aktiver:

Jyske Bank 10.992,61

BG Bank, PR & udstilling 2.425,92

Girokonto 675,97 14.094,50

Obligationsbeholdning:

Totalkredit 2035 4%

Købesum nominelt 75.000,00

Udtrækning - 686,14

Nom. værdi ultimo 74.313,86

Kursværdi 94,160% 69.973,93

Totalkredit 2025 4%

Nom. værdi primo 54.203.92

Udtrækning - 1.816,47

Nom. værdi ultimo 52.387,45

Kursværdi 97,174% 50.906,98

Realkredit Danmark 2032 6%

Nom. værdi primo 22.517,92

Udtrækning og salg - 22.517,92

Nom. værdi ultimo 0,00

Realkredit Danmark 2035 4%

Købesum nom. og ultimo 35.000,00

Kursværdi 94,336% 33.017,60 153.898,51

Varebeholdning:

KAF-emblemer primo 714,00

Udtag - 378,00

KAF slips primo 4.031,00

Udtag - 202,00

Slipsenåle primo 1.687,00

Udtag - 0,00

Hæderskors primo 4.558,00

Udtag - 1.403,00

KAF videobånd primo 4.500,00

Salg i årets løb - 1.340,00 12.167,00

Driftsmidler:

1 stk. PC, saldo primo 1.250,00

Afskrivning - 625,00 625,00

Aktiver i alt 180.785,01

Kapitalkonto:

Saldo pr. 01.01.2004 91.971,29

Årets driftsoverskud 85.414,05 177.385,34

Årets kursregulering 3.399,67

Egenkapital pr. 31.12.2004 180.785,01

Børge Andersen

hovedkasserer

Kystartilleribladet 3/05 7


Masnedøfort Vordingborg

En verdenssensation

Tirsdag den 9. april 1940 indledtes

en mørk periode for Danmark.

Alligevel var det samtidig dagen,

hvor Masnedø og Masnedøfort var

anledning til intet mindre end en

verdenssensation, idet de tyske invasionstropper,

for første gang i

verdenshistorien, anvendte faldskærmstropper

i (vellykket) operativ

krigsindsats.

Af Torben Nørgaard

Tegning: Kjeld Muldbjerg

Tidligt om morgenen sås 12 transportfly

af typen Junkers Ju52 fra 8. Staffel af

Kampfgeschwader zu besonderen

Verwendung (KG.z.b.V.) ind over Storstrømmen

med retning mod Masnedø.

Transportmaskinerne var lettet fra

Uetersen Flyveplads nordvest for Hamborg

kl. 05:30 „Weserzeit“, det vil sige

kl. 04:30 dansk normaltid.

Oven over transportmaskinerne kredsede

jagere og bombemaskiner, der skulle

støtte og sikre angrebet.

Idet flyene var inde over Masnedø i en

højde af ca. 150 meter, kastede faldskærmsoldaterne

sig ud af flyene. Inden da havde

aktionen været nøje overvejet af den tyske

militære ledelse, idet man helst havde

hemmeligholdt dette nye våbens eksistens

indtil angrebet på Holland, Belgien og

Frankrig ca. en måned senere.

Til sidst konkluderede man dog, at visse

mål var så vigtige, at man måtte ofre hemmeligholdelsen,

og så sent som den 7. april

om aftenen besluttede Hitler i samråd med

general Jodl at indsætte styrken.

Landsætningen var imidlertid ikke foregået

helt ubemærket. Kl. ca. 05:05 meldte

Masnedøfort til såvel marinen som til

Vordingborg Garnison, at tyske faldskærmstropper

var landsat på og omkring

banelinien.

Faldskærmsjægerne kom fra 4.

Kompanie af 1. Fallschirmjäger Regiment,

og hele styrken bestod af ca. 80

mand, nemlig 2 delinger. Styrken var under

kommando af kompagnichefen,

Hauptmann (kaptajn) Walter Gericke og

med Leutnant (løjtnant) Alkmar von Hove

som delingsfører.

Hauptmann Walter Gericke fik den 14.

juni 1941 tildelt det tyske ridderkors, og

var ved krigens slutning oberst og chef

for en luftlandedivision. Begge de nævnte

8 Kystartilleribladet 3/05

officerer er afgået ved døden for over 10

år siden.

Over for denne styrke stod de tabre forsvarere

af Masnedøfort, 3 mand i alt, nemlig

den civilt ansatte fortmester Henry

Schmidt samt de to værnepligtige menige

vedligeholdelsesfolk Adolf Kernwein og

Olaf Jensen. De to værnepligtige havde

godt nok et gevær (antikverede Remington

M/1867), men ingen ammunition!

Under udspringet var de tyske faldskærmsjægere

kun bevæbnet med en pistol,

mens øvrige våben først skulle findes

i de ligeledes nedkastede containere.

For de toptrænede faldskærmsjægere tog

det imidlertid ikke lang tid, før de var

kampklare og gik i stilling.

Efter en kort parlamenteren, hvor de

danske marinesoldater (Adolf Kernwein

og Olaf Jensen) oplyste de tyske tropper

om, at fortet lå i „mølpose“, undersøgte

og indtog tyskerne fortet.

Da fortet således var indtaget og sikret,

blev der afskudt grønne lyspatroner, hvilket

bevirkede at jagerne og bombemaskinerne

trak væk.

Den nedkastede styrke faldskærmsjægere

gjorde sig straks klar til et forventet

modangreb fra garnisonen i Vordingborg.

Garnisonen i Vordingborg bestod af

5. Regiment under kommando af oberst

V.O. Harrel, som udsendte en ordre om

„øjeblikkeligt at skride ind mod enhver

fjendtlig fremrykning“.

Styrken i Vordingborg bestod hovedsagelig

af rekrutter, og regimentets befalingsmænd

boede tilmed spredt omkring


i selve Vordingborg by. Efter ca. 30 minutter

havde man dog alligevel en

sammenskrabet styrke af 19. Bataljon, som

fik ordre til at gå i stilling sydvest for

Vordingborg ved Hovedvej 2 nogenlunde

ud for Vordingborg Jernbanestation.

Inden da kom imidlertid ordren til alle

danske tropper, at de ikke skulle indlede

kamp mod de tyske besættelsestropper.

Ordren var en beklagelig, men naturlig

og uundgåelig følge af en totalt forfejlet

forsvarspolitik på det tidspunkt.

Umiddelbart efter kl. ca. 05:15 ankom

en tysk stødtrop af III Bataljon af 305.

Infanterie-Regiment i biler og på motorcykler

ad landevejen fra syd og over Storstrømsbroen.

Denne styrke var fragtet over

med færgerne „Mecklenburg“ og

„Schwerin“ på en anmeldt ekstratur fra

Warnemünde til Gedser, for om nødvendigt

at undsætte den nedkastede styrke

faldskærmsjægere. Infanteristyrkens chef

var oberst Buck.

Da der var sikkerhed for, at Garnisonen

i Vordingborg ikke gik til modangreb,

fortsatte infanteristyrken uden om Vordingborg

og op gennem Sjælland.

Faldskærmsjægerne, forstærket med en

deling med svære maskingeværer og to

panserværnskanoner sikrede brofæstet og

jernbanen indtil kl. 09:20, hvor 1.

Kompagnie af 235. Pioner-Abteilung ankom

og overtog brosikringen.

Falskærmsjægernes indsats var dermed

ovre, og de blev transporteret væk.

Åben Ø på Middelgrunden

Lørdag den 30. april afholdt ejeren af

Middelgrundsfortet, Peter Bech, et stort

åbningsarrangement på Middelgrundsfortet,

dels for at markere sæsonstart 2005,

og dels for at takke de mange mennesker

som gennem årene har medvirket til at

gøre fortet til et attraktivt udflugtsmål.

Det drejer sig om flere hundrede mennesker,

og jeg skal da ellers love for, at

den mand ikke gør noget halvt!

Når han sætter sig noget i hovedet, gennemfører

han det, han gør det med både

stil og elegance, helt ud i mindste detalje,

og han gør det vel at mærke i respekt for

det gamle forts mangeårige historie. Jeg

har svært ved at forestille mig, at Freja

kunne have fundet en bedre køber til fortet

end Peter Bech, og det skal vi påskønne,

for selv om fortet har gennemgået

et enormt ”facelift”, så er ånden der

stadig, og de nye tiltag er på smukkeste

vis tilpasset fortets særlige arkitektur.

mærker fra udlandet, og de små lokale

bryggerier, og det gør jo livet lidt sjovere

at leve.

I Glaspavillonen på den store flodpram

var der også buffet, og Jangmark & Vinsand

spillede jazz, hvilket fik mange ud

på dansegulvet til en lille svingom. Senere

blev der serveret mange slags lækre

kager, så det blev en dag hvor man ikke

skulle tænke for meget på den slanke linie.

Der var ved at være trængsel på Kajgaden

I den flydende Glaspavillon spillede

Jangmark & Vinsand jazz

I fortets vestlige ende, ud for den gamle

officersmesse, var der opstillet tre store

trækar, såkaldte Hot Tubs, fyldt med koldt

havvand, men i karrene var indbygget stålkasser

med skorsten og luftindtag, så efter

at et pasende antal brændekævler

havde gjort deres virkning, dampede det

lystigt fra karrene, så de mange børn, og

for den sags skyld også et par voksne, hyggede

sig gevaldigt i det lune vand. Det er

vist en svensk opfindelse, og jeg hørte da

En ubekræftet skrøne fortæller, at an- Arrangementet var overvældende, og flere sige, at en sådan måtte de ubetinget

vendelsen af faldskærmstropper mod vel nok det største og flotteste der har have hjemme i haven, dog med et lille

Masnedøfort skyldtes en misforståelse: været på fortet til dato. Da de første cirka sidekar med koldt vand til en kasse øl.

Før 9. april havde tyske officerer været 245 gæster sejlede ind i havnen, blev de

på besøg i og omkring Vordingborg, for, modtaget af en lyslevende havfrue på

under dække som turister eller forret- søndre molehovede, en smuk og meget let

ningsmænd, at kende forholdene på for- påklædt skønhed, som vinkede til os, da

hånd.

vi anløb havnen.

Under et sådant besøg på et af byens På kajen var lagt en gammel jolle, gar-

værtshuse, skulle officererne have fået neret med fiskenet og ruser, og smukt fo-

oplyst, at fortet var bevogtet af „hvide itaret med tøris hvorpå der smagfuldt var garlienere“.neret

friske østers og champagne til fri af-

I den tro, at de „hvide italienere“ var en

specialstyrke under kodenavn, besluttedes

benyttelse.

En buffet i et stort åbent telt ved

Der var gode bademuligheder i det lune vand

i de såkaldte Hot Tubs

det at indsætte faldskærmsjægerne. Det Fyrmesterboligen bød på forskellige læk- Peter Bech, har selv et par gode forslag

viste sig senere, at de eneste hvide italikerier og gode vine, mens Kammersangs- til deres anvendelsesmuligheder:

enere, der var på fortet, var fortmesterens ensemblet sang acapella med rene klare „Her kan man sidde i al slags vejr, og

høns!

stemmer.

nyde en sjus i pagt med naturen og det

Oppe ved vestre poterne var der opstil- historiske sted, og for de mere aktive ty-

Denne skrøne er nu imidlertid endeligt let en udendørs grill, hvor man kunne få per, som foretrækker det rene kolde hav-

afkræftet, men det gør ikke historien rin- lækre krydrede pølser og andet godt, og i vand, er der badestrand og udspringgere.

baren var der ølsmagning ved Theo- svipper“.

Brands, med både udenlandsk øl, samt øl Skonnerten Halmø anløb havnen, og her

Efterskrift: Desværre er Olaf Jensen ikke fra små lokalbryggerier, blandt andet Fur. var der ølsmagning for alle som måtte

blandt os mere, men Adolf Kernwein, som Øl er ikke bare øl mere. De store traditio- have den slags tilbøjeligheder, og det var

er medlem af KAF Sydjysk afdeling, niknelle bryggerier er støt og roligt ved at som forventet ikke så få endda.

ker bekræftende til beretningen. tabe terræn til de mange andre spændende

(fortsættes næste side)

Kystartilleribladet 3/05 9


Åben Ø på Middelgrunden(fortsat)

Der skete noget hele tiden, der kom

skibe med flere gæster, der var rapelling

på fortets facade, det myldrede med helikoptere

hvorfra folk sprang i havnen, der

var børneunderholdning ved Kusine Knus

& Fætter Fjong, der var rundvisninger,

skattejagter, kunstudstilling og Fangerne

på Fortet, og i Københavnerstuen var der

Murder Mysteries ved teatergruppen Riff

Raff.

Faldskærmsudspringer med Dannebrog

Minsandten om der ikke også var faldskærmsudspring

fra helikopter. To mand

sprang ud fra så stor højde, at man knapt

kunne se helikopteren, og de landede

begge på “stranden” på bagsiden af øen,

den ene med et stort dannebrogsflag, som

vajede stolt på hele turen ned.

Det er umuligt på så lille plads at beskrive

det hele, det var ganske enkelt enestående

flot. Der manglede intet, alt fungerede

perfekt, alle var glade, og det kostede

ikke de besøgende en krone. Det var

en fornøjelse at se, hvordan det hele ”klappede”,

og hvordan der hele tiden var overraskelser

i form af små morsomme indslag,

som for eksempel da en af de mindre

både sejlede ind i havnen, mens en

kvinde i flagrende gevandter og med en

kæmpestor sort fjerkost på hovedet dansede

samba på fordækket. Nogen sagde,

at det virkeligheden var en mand, men

hvis det var tilfældet, så havde han da

pæne ben, i hvert fald på afstand, og jeg

fik ikke set ham/hende tæt på.

Man må sige, at Peter Bech er god til at

finde på de små sjove indslag som gør, at

der jævnligt lyder latterbrøl eller gisp af

beundring. Han var i øvrigt selv tilstede

hele tiden sammen med sin familie, og

han var overalt og sikrede sig at alt gik

efter planen. Jeg tror ikke der var noget

der kiksede i hele det den lange og omfattende

forløb, og det var flot, for det var

meget stort.

En lille runde i fortet viste, at stort set

alle lokaler er ryddet, istandsat og møbleret,

alt sammen meget nydeligt og gennemført.

Peter Bech er en mand med mange evner

og stor virkelyst, og har nu også flettet

søfortet Trekroner ind i sit nye koncept.

Købe det, kan han ikke, men han kan drive

10 Kystartilleribladet 3/05

det, og også her har han gode ideer, og

siger blandt andet:

„Middelgrundsfortet har fra 1. juni 2005

overtaget driften af søfortet Trekroner i

Københavns Havn.

Gæsterne kan på kontoret (tlf. 3825

4444) booke arrangementer i cafeen, samt

selskaber i de smukke lokaler. Middelgrundsfortet

vil også kunne arrangere guidede

ture i de velholdte bygninger“.

Vi fik et lille indblik i hans planer, det

skal jeg ikke komme nærmere ind på her,

men blot sige, at her har vi noget at glæde

os til. Hvis det går som han har tænkt sig

- og det kan jeg ikke se, at det ikke skulle,

det synes jeg udviklingen på Middelgrundsfortet

har vist os - så venter der

mange spændende oplevelser på Trekroner

i fremtiden. Det er et anderledes

fort, med andre typer lokaler, så det kræver

et andet koncept, men spændende bliver

det, det er helt sikkert. Det bliver med

garanti et besøg værd, og sikkert også

mere end et.

Trekroner er velegnet som helårs-udflugtssted,

og fortets karakter af søfort vil blive bevaret

Peter Bech henviser i øvrigt til at „besøge“

fortets hjemmeside på

www.fortet.dk

Der vil man se, at fortet er leveringsdygtige

i anderledes og spændende udflugter,

kombineret med en dejlig restaurantoplevelse

på et af de spændende søforter,

med landets bedste udsigt.

Midddelgrundsfortet byder jo på „sundudsigt“

hele horisonten rundt, og man kan

endda også nyde den over en god middag

i opvarmede glashuse på en råkold vinterdag.

På hjemmesiden kan man også se billeder

af de smukke hotelværelser, spiselokaler

og mødelokaler.

Yderligere er der opsat fire web-kameraer

på kajgaden, så man hjemmefra kan

se tingene mens de sker.

Oplevelsen på Middelgrundsfortet den

30. april 2005 var overvældende - en oplevelse

som de mange besøgende ikke

glemmer de første mange år, og der skal i

den forbindelse lyde en varm tak til Peter

Bech og hans dygtige stab for dette flotte

arrangement.

Steen Lykken

Nyt fra afdelingerne

Københavns afdeling

Dame kegler

I år skal vi ud på en bustur i det blå

lørdag den 27. august

- med start kl. 13:00 fra Reventlowsgade,

og forventet hjemkomst omkring midnat.

Pris pr. person vil være kr. 125,-

Tilmeldning er bindene, så meld jer til

så hurtigt som muligt til

Kurt Læsøe på tlf. 3254 1742 eller

Hans Christiansen på tlf. 3250 2310

P.b.v.

Bent Nielsen

100-mandsforeningen

Generalforsamlingen

Hundredemandsforeningens generalforsamling

blev afholdt torsdag den 24. februar

i 1. Reg. lokaler i Laksegade 32.

Formanden Aage Koch Petersen bød

velkommen, med en særlig velkomst til

de nye medlemmer.

Henning Aamodt, som blev valgt til dirigent,

takkede for valget og konstaterede,

at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

i vort blad.

Beretning: Formanden (FM) indledte sin

beretning med at udtale mindeord over de

3 kammerater vi har mistet i 2004:

HAK nr. 8 Aksel Nørgaard

- - 11 Villy Frandsen

- - 33 Thor Johansen

Med den stående forsamling udtalte FM:

Æret være deres minde.

Herefter bød formanden de nye medlemmer

velkommen, og oplyste, at vi i år kun

er 88 medlemmer.

Ellers sker der ikke så meget i vor lille

forening, men da medlemstallet er meget

dalende, har man nu sat maximums-alderen

op til 55 år, og håber derved at

kunne skaffe nye medlemmer.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab: Kassereren forelagde det reviderede

regnskab, som blev enstemmigt

godkendt.

Valg: Formanden ønskede ikke genvalg.

Som en påskønnelse, overrakte kassere-Jan Benny Hansen

* 5. august 1946 † 10. april 2005

Det var med vemod vi erfarede, at vores gode skyttekammerat

og gennem mere end 25 år medlem af Skyttegruppens bestyrelse,

Jan Benny Hansen, søndag den 10. april d.å. stille sov

ind efter længere tids meget alvorlig sygdom.

Jan blev født i Jægersborg den 5. august 1946, hvor han

voksede op, og efter endt skolegang blev udlært smed, hvorefter

han gik ind i forsvaret med tjeneste fortrinsvis i

Flyvevåbnets raketeskadriller - bl. a. med tjenestested på

Middelgrundsfortet, hvor han avancerede til oversergent.

En udstationering i Nordøstgrønland var også en del af

Jan’s militære karriere, inden han trådte ud af forsvaret og

gik over i det civile, hvor han videreuddannede sig i sit gamle

fag og opnåede certifikat som gasinstallatør.

Efter nogle års tilknytning til det, der nu hedder HNG, skiftede

Jan over til VVS-branchen som ansat hos Ole Christiansen

i ‘Allé Vask & VVS Service’ for endelig til sidst at blive

tilsynshavende på Middelgrundsfortet efter dettes overgang

til privat eje.

Jan blev medlem af Skyttegruppen den 1. september 1977,

og blev få år herefter valgt ind i bestyrelsen, hvor han har

haft sæde siden - altså i mere end 25 år.

”Positiv, uegennyttig og engageret” er begreber, som har

kendetegnet Jan’s virke, og ord som ”nej” hørtes så godt

som aldrig fra ham, hvilket måske til tider medførte, at han

også påtog sig vel mange opgaver, som han havde de bedste

intentioner om at løse.

”Hvis du møder en mand, en ven,

der uden at tinge om gunst igen

til hjælp og med støtte er ærlig parat; -

da har du fundet en god kammerat!”

ren Aage Koch Petersen en lille gave og

takkede for de mange års godt samarbejde.

Vor mangeårige revisor, Jens Bech-

Hansen ønskede også at træde tilbage. På

foreningens vegne, takkede kassereren

Jens for et godt samarbejde gennem

mange år

På bestyrelsens forslag, valgtes til

Formand: Ole Bæk Nielsen (2 år)

Revisor: Leif Petersen (2 år)

Best.medl.: Viggo Schaadt (2 år)

Best.medl.: Jesper Læsøe (2 år)

Best.suppl.: Henning Aamodt (1 år)

Rev.suppl.: Erik Grül (1 år)

Indkomne forslag: Ingen

Derefter gik snakken livligt på tværs af

bordet i en god stemning, indtil forman-

Nyt fra afdelingerne

den sluttede generalforsamlingen af med

at takke dirigenten for det ærefulde hverv,

samt bestyrelsen for godt samarbejde - og

så var der snaps til alle!.

Derefter gik vi i gang med de gule ærter

med godt tilbehør, og Herdis havde

atter sørget for grisehaler. Efter den lækre

mad fik vi kaffe med småkager.

Ved 22-tiden sluttede vi og drog hjemover.

P.b.v.

Bent Nielsen

Det er sagt før om andre, men det passer lige vel på Jan!

Det er nok også en væsentlig begrundelse for, at Jan for

nogle år siden fik tildelt Kystartilleriforeningens Hæderskors!

- Positiv, uegennyttig, engageret!

Vi, der har kendt Jan gennem mange år, vil huske tilbage

på gode oplevelser ved fester, skydninger i såvel militær som

civil regi, konkurrencerne mod Musketörerna, Fugleskydninger

i Stenlille, træningsafterne i ”Kælderen” og ikke

mindst ”Bakketurene”, som Jan lagde et stort arbejde i.

Meget mere kunne siges. - Vi vil hver især mindes de glade

stunder, vi havde sammen.

I de sidste år boede Jan sammen med Lissie, hvor han fandt

en god og tryg base, og da den alvorlige sygdom meldte sig

og efterhånden skød håb om helbredelse i sænk, stod hun

trofast ved hans side som en uvurderlig støtte. Da Jan om

morgenen søndag den 10. april stille sov ind, var det trygt i

Lissies kærlige nærvær.

Det kærlige nærvær, der udholdt alt.

Jan blev bisat fra Sankt Johannes Kirke den 15. april, hvor

en stor skare af familie, venner, bekendte og kammerater fra

KAF og Skyttegruppen sagde det sidste farvel.

Æret være Jan Benny Hansens minde!

L.S.

Kystartilleriforeningen

ønsker

alle kammeraterne

en rigtig

god sommer

Kystartilleribladet 3/05 11


Raketafdelingen

Aftentur i ZOO

Tirsdag den 19. april mødte 18 forventningsfulde

medlemmer op foran hovedindgangen

til ZOO.

Vi skulle på en guidet aftentur, og se

dyrene efter lukketid, når der var stille og

roligt i haven. Vejret var pragtfuldt, lunt

og strålende solskin, så det kunne ikke

være bedre.

Vi ventede et stykke tid på et par medlemmer,

som desværre ikke dukkede op,

og så gik vi indenfor.

Vores guide var en meget frisk og imødekommende

yngre mand, med både lune,

humor og en solid viden om dyrene, men

også et godt kendskab til hvad der ”var

gang i” i haven, og hvad der skulle ske

fremover.

Der var nogle der havde små børnebørn

med, og man kunne låne små trækvogne

til at transportere dem rundt i, så vidste

man hvor man havde dem (troede man!),

og det syntes de jo var sjovt. Jeg var så

letsindig at spørge, om der var nogen der

ville køres, og fik lynhurtigt bekræftende

svar fra et stort antal voksne, flere af dem

i 90 -100 kg klassen! Jeg fik vist ikke formuleret

mig helt fornuftigt. Så ka’ jeg lære

det, ka’ jeg.

Noget af det første vi så var løverne, en

stor hanløve, nogle hunner og en flok halvstore

unger i lømmelalderen. Man må jo

sige, at kattedyr er de sande mestre i

afslapningens ædle kunst. Ingen kan som

de komme spankulerende, vågne og vagtsomme,

og lige midt i et skridt beslutte

sig til, at nu er tiden vist inde til en lille

en på øjet, hvorefter deres ben bare blive

til gummi, og de vælter sidelæns omkuld

som en sæk kartofler, med poterne strittende

ud i alle verdenshjørner. Hvis vi andre

lagde os ned på den måde, skulle vi

nok en tur på skadestuen bagefter.

Man fik utrolig lyst til at kravle ind og

kramme dem, men guiden sagde, at det

ville være meget dumt. Hvor kære de end

så ud, så betragtede de os som et måltid

mad, og deres eneste problem ville være

at redde sig så meget som muligt selv, før

de andre nåede at komme til fadet.

Vi så på flere andre dyr, men de fleste

var præget af, at det var sidst på dagen.

De var trætte og nød stilheden efter da

12 Kystartilleribladet 3/05

Nyt fra afdelingerne

mange gæster var gået hjem. Det var en

helt anden måde at se dyrene på, på en

vis måde mere ægte, for når de ikke er

omgivet af hujende børn og voksne der

råber på deres uvorne unger, så ser man

pludselig dyrenes sande natur.

Leoparden havde små unger, men dem

så vi desværre ikke. De gemte sig inde i

deres lille hus, mens moderen vandrede

vagtsomt rundt udenfor og holdt øje med

os. Det er et utroligt smukt og smidigt dyr.

Man fornemmer tydeligt den enorme

styrke der gemmer sig bag den smukke

pels. Den kan løbe op i et træ med en hjort

der vejer lige så meget som den selv i

munden.

De brune bjørne var der dog stadig masser

af krudt i. Hannen gik for sig selv, og

han kravlede rundt på klipperne og holdt

øje med alt hvad der foregik. Hunnen gik

i området ved siden af sammen med tre

små unger, og jeg skal ellers love for, at

der var krudt i de unger. De to af dem

legede på egen hånd, og sommetider med

hinanden. Der lå et par væltede fyrretræer

derinde, og det var et rent slaraffenland

for ungerne. Bare det at kravle over en

fyrrestamme, var noget af en opgave, for

når den lille laban kom op på stammen,

så smuttede fødderne, og den lå pludselig

på maven på stammen med en forpote og

en bagpote ned på hver side. Det var et

kosteligt syn at se den kæmpe for at

komme ned igen, men var den blevet klogere?

Nej, op igen og prøve en gang til.

Den tredje unge legede med moderen.

Hun bed den, og labbede den et par på

låget, dog ikke hårdt.

Det var ren træning i overlevelsens ædle

kunst, og ungen morede sig herligt.

Elefanterne var i det gamle elefanthus.

Det var som at få en hammer i hovedet, at

gå derind. Elefanter bruger jo ikke toiletter

med træk og slip, og da det er enorme

mængder der bliver ”læsset af”, både når

de laver bimme-lim og bumme-lum, så er

atmosfæren i huset mildt sagt noget stram.

De havde ikke plads nok - det er jo en

kendt sag, og guiden fortalte, at nu var

det ved at være slut. Der skulle laves et

helt nyt og meget stort elefantanlæg, så

de store stolte dyr får meget mere plads.

Han viste os hvor det skulle ligge, og det

bliver spændende at se, når det bliver færdigt.

I det hele taget bliver der lavet en masse

derinde; der skal også laves nyt isbjørne-

anlæg, og en masse andre ting. Når man

kommer der efter lukketid, ser man hvor

stort et arbejde det må være, dels at vedligeholde

det, og dels hele tiden at udbygge

det.

Mange gør sig slet ikke forestilling om,

hvor store mængder foder der går til, hvor

mange mandetimer det tager at tilberede

det, og hvor mange mandetimer det tager

at gøre alle bure rent hver dag. Det koster

store summer, men det er pengene værd,

for det er fascinerende at være så tæt på

de vilde dyr, og samtidig se, at de trives

godt.

Vi sluttede af i en slags ”legerum” med

borde og stole. Da vi havde sat os, hentede

guiden et par kasser med diverse slanger,

så kunne de der havde lyst, prøve at

håndtere en slange! Han forsikrede os, at

de ikke var giftige, og ikke bed. Det var

kvælerslanger på en meters længde, på

tykkelse med et kraftigt håndled. De fleste

var noget ”lorne” ved situationen, men

så tog vi mod til os, og hankede op i slangerne.

De var ikke slimede og kolde, men

tørre og varme, og de fandt sig troligt i

næsten alt, så inden vi fik set os om, var

der nærmest kamp om at få fat i en slange.

Guiden sagde ikke noget om, at vi ikke

måtte binde knuder på dem, det behøvede

han ikke. Ethvert forsøg på at afprøve forskellige

knob og stik blev gjort til skamme,

for selv om de var små, var de enormt

stærke. Et dyr der lever af at klemme livet

ud af deres byttedyr, binder man ikke

bare knuder på, så det kan man godt

glemme alt om.

Vi fik også ”serveret” andre eksotiske

dyr, bl.a. en fugleedderkop, som vi dog

ikke rørte ved. Dens bid svarer nogenlunde

til et hvepsestik, og det var der alligevel

ingen der ville risikere.

Det var en meget spændende og lærerig

tur, som på det varmeste kan anbefales.

Det er en helt anden måde at opleve dyrene

på, og den er ikke mindre spændende

af den grund, alene det at have en guide

med, gør det til noget særligt, idet man

får ting at vide, som de almindelige gæster

ikke hører noget om.

Vi sluttede af med fælles spisning og

kammeratligt samvær i havens restaurant,

og gik herefter hver til sit, en oplevelse

rigere.

Steen Lykken


Frederikssund afdeling

Generalforsamlingen

Afdelingens ordinære generalforsamling

fandt sted den 2. april i Marinehuset i

Hundested. 12 kammerater og 8 damer var

mødt op, og medens „mænnerne“ holdt

generalforsamling, indtog damerne

Marinestuen til frie „drinks“.

Formanden (GJ) bød velkommen og

takkede for trofastheden overfor vor gamle

soldaterforening.

GJ oplyste, at på grund af en 2 måneders

Spaniensrejse, havde der været lidt

„knas“ med indkaldelserne til generalforsamlingen,

idet „sætternissen“ havde været

på spil, men lidt logisk tænkning hos

medlemmerne havde løst problemet.

Det blev med stor glæde meddelt, at vi i

2004 ikke havde mistet nogle af vorekammerater

i afdelingen.

Helmer Petersen blev valgt som dirigent.

GJ oplæste referat fra generalforsamlingen

2004.

Formandens beretning:

I 2004 har der ikke været de helt store

begivenheder, men jeg vil nævne mindegudstjenesten

1. januar i Lynæs Kirke for

savnede og omkomne fiskere, med efterfølgende

kransenedlæggelse ved mindesmærket.

„Fanebærergeneralforsamlingen“ i

Marinehuset efter gudstjenesten, var igen

en rigtig hyggelig eftermiddag.

26. marts havde Danske Soldaters

Landsraad indkaldt til Fane/Flagbærerkursus

i Kastellet; vi deltog sammen med

Marineforeningen i dette kursus.

23. oktober stod der ‘Oksekød i peberrod’

på programmet. Deltagerantallet var

ikke stort - kun 18 deltog, men vi hyggede

os med god mad, drikkevarer og dessert.

Auktionen over Købmandskurven indbragte

kr. 1.034,5o. Sidste bud kom fra

Jonas. Festen gav et overskud på kr.

283,65.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab:

Kassereren forelagde det reviderede regnskab,

som efter gennemgangen blev godkendt

med akklamation. Det udviste aktiver

for kr. 18.212.

Nyt fra afdelingerne

Valg:

Efter valg til bestyrelsen ser denne således

ud:

Formand: Gert Juhl

Kasserer: Jørgen E. Rasmussen

Best. medl.: Kurt Therkelsen

- - : Peter Christiansen

- - : Leif M. Andersen

Revisor: Helmer Petersen

Rev.suppl.: Kaj Philipsen

Fanebærer: Leif M. Andersen

- - : Peter Christiansen

Kontingent: Uændret kr. 200 for år 2006.

Eventuelt:

Efterårssammenkomst

lørdag den 22. oktober

Efter generalforsamlingen var der hyggeligt

samvær, med kryddersild, luksussmørrebrød,

ost (også gammelost med fedt

og sky), drikkevarer ad libitum, kaffe og

kransekage.

Afdelingen havde to jubilarer:

Kurt Trolle fik overrakt 5o-års tegnet.

Ove Melby Andersen skulle have modtaget

25-års tegnet, men Ove var ikke tilstede,

så GJ vil foretage overrækkelsen ved

en senere lejlighed.

Kammeratskabspokalen (med diplom)

blev af GJ overrakt til Kaj Philipsen for

hans store trofasthed overfor sin gamle

soldaterforening.

Auktionen over købmandskurven indbragte

kr. 1.206,50 (rekord); sidste bud

kom fra Kirsten Melby Andersen, Lynæs.

Eftermiddagen gik på hæld, hyggen var

i højsædet, men vi måtte jo bryde op efter

en dejlig dag i Marinehuset i Hundested.

En sommerhilsen til alle

Gert

Syd-Østsjællands afdeling

Sommerarrangement

på Svansbjerg skydebane

Allerede nu kan vi oplyse, at der bliver

sommerarrangement på Svansbjerg skydebane

søndag den 14. august kl. 10 - 16

Der udsendes indbydelse som sædvanligt,

men reserver allerede nu dagen også for

familie og venner, som er velkomne.

Benny Horn

Generalforsamlingen

Afdelingen holdt den ordinære generalforsamling

lørdag den 19. marts kl 11:00

i Marinestuen i Køge.

Vi havde i år ændret lidt på traditionen,

idet ledsagere var inviteret med for

at deltage i fællesspisningen efter generalforsamlingen.

Derfor var der ”bytur”

for damerne i et pragtfuldt, men lidt køligt

solskinsvejr. Her var man i Skitsesamlingen

og på Køge Museum samt en

tur omkring Køge torv, der om lørdagen

er omdannet til markedsplads. Alt sammen

noget der tjener til stor ros for Sigrid

og Poul Bolmgren, som havde stået for

arrangementet og aftaler.

Formanden bød deltagerne velkommen

og indledte med at mindes Svend Christensen

Nyord, der er afgået ved døden.

Arvid Gaardbo (tv) og Flemming Larsen

Derefter blev Arvid Gaardbo tildelt Kystartilleriforeningens

25-års tegn, og Flemming

Larsen hædret med Kystartilleriforeningens

hæderskors.

Derefter valgtes Geert Nielsen som dirigent

og han ledede mødet igennem på

myndig vis.

I bestyrelsens beretning blev der nævnt

de arrangementer, der var gennemført i

2004, herunder fremhævet:

Stiftelsesfesten i januar 2004, hvor vi

havde glæde af at ærespræsident Jørgen

Kehling og Nina deltog, samt at vi fra

ærespræsidenten modtog et tilskud til festen,

som havde samlet 35 deltagere.

Skydetræning samt vores deltagelse i

landsskyttestævnet i Nordjyllands afdeling;

desværre ikke med hjembragt holdpokal,

men med pokal til Freda Christiansen

i damerækken.

Jubilarstævnet havde deltagere også fra

vores afdeling. Stævnet druknede i regn,

(fortsættes næste side)

Kystartilleribladet 3/05 13


Syd-Østsjællands afdeling (fortsat)

men efter skafning på Middelgrundsfort,

var de fleste blevet rimelig tørre og vejret

var klaret op.

De to arrangementer på henholdsvis

Svansbjerg skydebane, og besøg på

Skibsmotormuseet samt sejlads lang klinten

fra Rødvig, havde haft en fint tilslutning.

Stor tak til arrangørerne.

Også en stor tak blev der udtrykt til såvel

bestyrelse som medlemmer og ægtefæller

for opbakning om vore arrangementer.

Kassereren fremlagde det reviderede

regnskab, der blev godkendt.

Næstformanden Jørgen Andersen ønskede

ikke genvalg og nyvalgt blev Arvid

Gaardbo. Øvrige valg var genvalg. Dog

valgtes som fanebærer og reserve Ole

Sonne og Hans Jeppe Jepsen.

I alt 18 medlemmer deltog i generalforsamlingen

som sluttede med fællesspisning

(smørrebrød) sammen med vore koner,

der vendte trætte, men veloplagte og

glade hjem fra byturen. Ved 16-tiden

kunne vi efter kammeratskabssangen og

et par sange fra sangbogen sige tak for en

hyggelig dag og på gensyn.

Landsskyttestævne 2005

Som det fremgår andet sted i bladet, har

afdelingen afviklet KAF Landsskyttestævne

2005 den 9. april, med skydningerne

på skydeanlægget under

Iselingeskolen og med Ornebjerg Skytteforening

som værter, banekommandører

og kontrollører. Et arrangement, der var

helt i top, og ingen kiksere på banerne eller

i den service, der blev ydet af de fire hjælpere.

Festmiddagen blev afviklet på Hjemmeværnets

kursuscenter, Stensved kaserne,

med en flok glade deltagere og efterfølgende

hyggelig musik med dans indtil

midnat. Flere af afdelingens medlemmer

med ledsagere, deltog i aftenarrangementet

og havde sammen med

14 Kystartilleribladet 3/05

Nyt fra afdelingerne

deltagerne en hyggelig aften. I løbet af

aftenen rundsendte vi en hilsen, der blev

signeret af deltagerne. Den blev sendt til

vores ærespræsident Jørgen Kehling og

Nina. De havde desværre meldt afbud,

men glædede sig over hilsenen.

Ja, resultatet er jo nu oplyst og afdelingen

er igen stolt af at være i besiddelse af

Kehling-Pokalen, ligesom vores eneste

kvindelige deltager, Freda Christiansen

brillerede med en flot 2. plads i individuel

skydning. TILLYKKE til holdet og

til Freda!

Nu glæder vi os til i 2006 at drage til

Haderslev og vise pokalen frem og - forhåbentlig-

tage den med hjem igen. Vel

mødt til næste års landsskydning. Her er

vi allerede godt i gang med at spare sammen

til turen.

Benny Horn

Lolland-Falster afdeling

Generalforsamlingen

Afdelingens generalforsamling blev afholdt

den 11. marts i Marineforeningens

Orlogsstue ved havnen i Nykøbing Falster.

Inden mødet hyggede vi os med kaffe,

kringle og medbragte fruer. Efter mødet

var der forloren skildpadde med Sherry

og øl.

1. Dirigent: Formand Ib Rasmussen blev

valgt som dirigent. Til stede ved generalforsamlingen

var udelukkende bestyrelsen.

Ib erklærede generalforsamlingen

lovlig indvarslet.

2. Beretning: Den eneste aktivitet var en

hyggelig julefrokost, som blev holdt i de

samme lokaler. 2 medlemmer havde meldt

sig ud, så dags dato er medlemstallet nu

på 18 medlemmer.

Der var en hilsen fra Bodil Strøberg,

som beklagede at hendes mand, æresmedlem

William var for syg til at deltage.

Ib oplyste om Landsskyttestævnet den

9. april i Vordingborg (som var temmelig

dyrt).

Der blev talt om den hyggelige tur til

København til jubilarstævnet (med masser

af regn).

Foreningen har fået ny hjemmeside

www.kystbasse.dk

Der var 50-års tegn til Hans P.F. Hansen

i Stokkemarke, som imidlertid ikke

mødte op. Forretningsudvalget i hovedbestyrelsen

er enige om, at medlemmer der

ikke er interesserede og møder op, ikke

får årstegn. Dette blev ogsa ensstemningt

godkendt af bestyrelsen.

Formanden takkede for godt samarbejde

i bestyrelsen.

3. Regnskabet: Anker oplyste, at der

manglede 4 kontingentindbetalinger.

Bank/kassebeholdningen var kr. 4.060,62.

Revisor Kjeld Knudsen havde nyligt godkendt

regnskabet. Bestyrelsen godkendte

regnskabet.

4. Forslag: Næste generalforsamling

skulle foregå samme sted. Julefrokost foreslået

den 18. november. Næste „bestyrelsesmøde“

i Sommerlyst hos Niels Pedersen.

Alt blev ensstemmigt vedtaget.

5. Valg:

Kasserer: Anker Nielsen

Næstformand: Niels M. Pedersen

Best.medl.: Holger Rasmussen.

Alle genvalg

Suppleant er det ikke muligt affinde.

Ib Rasmussen varslede stop som formand

til næste år, men da resten af bestyrelsen

i så fald også ville ophøre, overgav

Ib sig og indvilligede i at fortsætte lidt

endnu.

6. Eventuelt: Anker kunne oplyse, at der

nu kun var 770 medlemmer i KAF.

Ib takkede for god ro og orden og udbragte

et længe leve!!!

R. Andersson

Esbjerg og omegns afdeling

Generalforsamlingen

Den årlige generalforsamling afholdtes

den 17. marts på restaurant Parken i Esbjerg,

med deltagelse af 15 medlemmer

fra afdelingen, heriblandt nyt medlem,

Niels Christian Ravn, Føvling.

Formanden Arne Christiansen bød velkommen.

Til generalforsamlingens dirigent valgtes

Ove Strandby Lindskov.

Formanden aflagde herefter beretning

og omtalte bl.a. den vellykkede efterårsudflugt

den 2. oktober, som er refereret

af Villy Nørgaard Andersen i KAF-bladet

nr. 5/2004.

Det reviderede regnskab blev fremlagt

af kassereren Jens Peter Vestergaard, som


kunne oplyse os om, at der pt. er 35 medlemmer

i Esbjerg afdelingen.

Beretning og regnskab godkendtes uden

kommentarer.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen: Da formanden Arne

Christiansen, af helbredsmæssige grunde,

ikke ønskede at fortsætte som formand,

valgtes Søren Ib Nielsen som ny formand.

Arne fortsætter som medlem af bestyrelsen.

Ole Spiel blev genvalgt, og nyvalgt

blev Niels Christian Ravn i stedet for

Sv.Aa. Risberg Sørensen, der ikke ønskede

at modtage genvalg.

Tak til Arne for din tid som formand, og

tak til Sv.Aa. Risberg Sørensen for godt

samarbejde i bestyrelsen!

Der var genvalg til Leif Larsen, Kaj H.

Køhler og Tonny M. Nielsen.

Børge Jensen ønskede ikke genvalg som

fanebærer.

Villy Nørgaard Andersen blev valgt som

fanebærer. Som stedfortræder blev valgt

Mogens Greve.

Bestyrelsen i Esbjerg og omegns afdeling

er herefter som følger:

Formand: Søren Ib Nielsen

Kasserer: Jens Peter Vestergaard

Sekretær: Niels Chr. Ravn

Best.medl.: Arne Christiansen

- - : Jens Ole Spiel

Best.suppl.:Henning Hansen

- - : Leif Larsen

Kontingent, diæter og honorarer:

Årskontingent blev fastsat uændret til

kr.200.

Diæter udbetales efter regning, men der

ydes ikke honorarer.

Eventuelt:

Der var forslag om at arrangere udflugt

for afdelingens medlemmer med ægtefæller.

Også forslag om aktivitetsudvalg blev

fremsat. Bestyrelsen arbejder videre med

disse forslag.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen

og takkede for god ro

og orden.

Herefter samledes vi med vore damer

til hyggeligt samvær og spisning. Der blev

serveret oksefilet med tilbehør efterfulgt

af kaffe/the med småkager.

Til at give stemningen et ekstra løft, var

der sørget for underholdning med musik

under middagen. Under kaffen blev der

afviklet amerikansk lotteri og holdt auktion

over sponsorerede gaver.

Nyt fra afdelingerne

Efter middagen overrakte Arne Christiansen

50-års jubilæumstegn til Ove

Strandby Lindskov.

Vi gratulerer Ove med jubilæet.

Esbjerg afdelingens to faner var opstillet

i lokalet under aftenfesten, og især den

smukke gamle fane fra 1948 blev meget

beundret.

Aftenfesten blev sluttet af kl. ca. 22 med

at alle stående afsang Kammeratskabssangen.

P.b.v.

Søren Ib Nielsen (SIN)

Sommerarrangement

Bestyrelsen har på et møde den 22. marts

vedtaget at arrangere en sensommerudflugt

til steder i Sønderjylland. Hvilke

steder vi vil besøge, er endnu ikke fastlagt,

men datoen er bestemt til

onsdag den 14. september

Så sæt derfor allerede nu kryds ved denne

dato i kalenderen.

Når nærmere detaljer om turen er på

plads, vil vi meddele det pr. brev og i næste

nummer af KAF-bladet.

Vi ser frem til, at der bliver så god tilslutning,

at vi i lejet bus kan være sammen

på hele turen.

SIN

Sydjysk afdeling

Generalforsamlingen

Afdelingens generalforsamling blev afholdt

den 5. marts på Haderslev kaserne.

Formand Viggo Petersen kunne byde

velkommen til 22 fremmødte medlemmer,

og udtalte at han var glad for at så mange

var mødt trods vejret med megen sne.

Vores fane blev smukt ført ind af fanebærer

Laurits Bjerg under trompetfanfarer

af Svend Sejstrup.

Så blev der budt på formiddagskaffen

med en lille opfriskning til.

Mødet åbnedes med, at formanden mindedes

to af vores medlemmer, som var

afgået ved døden i forgangne år.

Der blev tildelt to medlemmer 50 års

tegn, nemlig Egon Møller og Arthur Jørgensen.

Der skulle også have været tildelt

et 60 års tegn til Vagn Sønderdahl,

men på grund af sygdom kunne Vagn ikke

være tilstede. Han vil senere få tegnet over-

En speciel velkomst lød til Jørgen

Mickelsen, Frederikshavn som redigerer

vores hjemmeside.

Derefter gik vi over til generalforsamlingens

faste punkter:

1. Valg af dirigent:

Foreslået og valgt blev Bent Rasmussen,

som takkede og konstaterede at generalforsamlingen

var lovlig indvarslet og

gav ordet til formanden.

2. Formandens årsberetning:

Året startede 4. marts med besøg på

bryggeriet Fuglsang i Haderslev. Desværre

ikke så stor tilslutning som ventet, men

vi havde en dejlig aften med en fin guidet

tur bryggeri og malteri igennem, ikke

mindst da vi efter rundvisningen blev budt

på landgangsbrød og smagsprøver på

bryggeriets produkter.

Generalforsamling 13. marts med pæn

tilslutning.

1. april fællesmøde med andre soldaterforeninger

i området.

9. april stillede afdelingen med vores

smukke fane ved det traditionelle niende

april mindestævne på Haderslev kaserne.

17. april bassesejltur for 12 KAF-basser

med marinehjemmeværnet fra Åbenrå.

En meget fin dag som vi gerne ser gentaget.

24. april landskyttestævne i Ålborg.

Form. takkede og roste vore skytter for det

fine resultat og det store hjemtagning af

de mange pokaler.

Jubilarstævnet 19. juni var noget våd

men var ellers som vanlig en dejlig dag.

23. juli modtog Laurits Bjerg og formand

med hustruer og fane, Dronning

Margrethe og Prins Henrik på Aabenraa

havn i dejlig solskin.

Udflugten 21. august mødtes 28 basser

M/K til formiddagskaffe i Madsby parken

i Fredericia, hvorefter vi kørte til Middelfart

og gik ombord i M/S Mira for sejltur

Fænø rundt.(omtalt udførligt i KAF-bladet).

Bestyrelsen har høstet megen ros for

afviklingen.

Basseaften 1. oktober i Søgårdlejren

startende med skydning med de nyeste

våben i forsvaret, derefter en rigtig bassefrokost

i lejren med en overdådig skafning.

En meget vellykket basseaften/nat.

I efterårsfesten

5. november deltog 38 basser m/k i

Parolesalen på Haderslev kaserne i et vellykket

arrangement med fine omgivelser

(omtalt i KAF-bladet). Vore skytter holdt

rakt. (fortsættes næste side)

Kystartilleribladet 3/05 15


Sydjysk afdeling (fortsat)

juleafslutning på skydeloftet med juleskydning,

smørrebrød og kammeratlig

samvær.

Beretningen godkendt med klapsalver.

3. Skydeudvalgets årsberetning:

Ved skytteudvalgsformand Herluf Ruge.

Trods faldende deltagerantal har 2004

været et fint år for skytteafdelingen, både

ved skydeaftenerne og ved landsskyttestævnet

i Ålborg.

Ved landsskyttestævnet deltog 21 m/

k’er – meget fint. Resultatmæssig er det

også, endda meget fint. Skytterne hjemførte

hele 5 pokaler af 8 mulige. Resultaterne

omtalt i tidligere KAF-blad.

Udvalgsformanden udtalte en stor tak

til alle skytterne, tak for det dejlige samvær

og gode kammeratskab som udfolder

sig på skydeloftet. Anbefalede at mange

flere benyttede sig af lejligheden til at

komme til skydning, der er stadig ledige

pladser.

4. Revideret regnskab:

Regnskabet viste, at indtægterne var på

kr. 4.536,51 og udgifterne på kr. 3.883,05.

Årets overskud blev på kr. 653,46.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Kassereren oplyste, at afdelingen har

modtaget takkeskrivelse fra Prins Ingolf

for opmærksomheden til hans fødselsdag.

5. Indkomne forslag: Ingen

6. Valg:

a. Formand : Herluf Ruge (nyvalg)

b. Næstform: Poul Larsen (nyvalg)

c. Sekretær: Günther Greisen (nyvalg)

d. Best.suppl.: Bent Rasmussen (nyvalg)

e. Revisorer: Frode Hansen og

Bent Rasmussen (genvalg)

Rev.suppl.: Johannes Lind (genvalg)

f. Faneb./stedfortr.: Laurits Bjerg,

Vagn Mogensen, Svend Sejstrup.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Formand : Herluf Ruge

Næstform.: Poul Sørensen

Kasserer: Peder Wang Nielsen

Sekretær: Günther Greisen

Best.medl.: Poul Larsen

Best.suppl.: Bent Rasmussen

7. Fastsættelse afdelingskontingent:

Uændret

8. Fastsættelse af honorarer og diæter:

Bestyrelsen har ingen

ønsker herom

16 Kystartilleribladet 3/05

Nyt fra afdelingerne

9. Eventuelt

Herluf Ruge takkede den afgående formand,

Viggo Petersen, for hans altid engagerede

og positive arbejde for afdelingen

og foreningen. Peter Wang takkede

Viggo for hans altid gode initiativ, ‘- du

har altid været på barrikaderne for sydjysk

afdeling, sidste tiltag er vores

hjemmeside som du har været initiativtager

til, du er ensbetydende med KAF

sydjylland’.

Viggo Petersen takkede to afgående bestyrelsesmedlemmer

Henning Andersen

og Vagn Mogensen for deres arbejde i bestyrelsen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 12,

hvorefter vi gik over til spisningen af de

gule ærter med tilbehør, og afsang

Kammeratskabssangen.

Med kammeratlig hilsen

Viggo

Afslutning på skydeloftet

Torsdag den 31. marts var sidste skydeaften

i vinterhalvåret oktober 2004 - april

2005.

Der var en god tilslutning - 24 m/k’er

med det sædvanlige gode humør, var mødt

frem.

Ved afslutningen uddeles Christian

Nielsen’s mindepokaler i både dame- og

herrerækken.

Pokalerne tildeles den skytte med det

bedste resultat af fem skydninger sammenlagt

i året 2004.

Rosa Holm modtager sin pokal

Damerækken:

1. Rosa Holm 954 point

2. Anna Larsen 943 -

Herrerækken:

1. Poul Erik Poulsen 963 point

2. Frode Hansen 943 -

Aftenens bedste resultat på den sidste

skydeaften, belønnes ligeledes med en

vandrepokal.

I damerækken blev vinderen Anna Larsen

med 188 point.

Det samme resultat opnåede Rosa Holm,

så en omskydning gav Anna Larsen pokalen.

Anna Larsen modtager sin pokal

I herrerækken blev vinderen Christian

Hansen med 192 point.

Det samme resultat opnåede Poul Erik

Poulsen. En omskydning gav Christian

Hansen pokalen.

Chr. Hansen modtager sin pokal

Et stort tillykke herfra til de vindende

og dygtige skytter!

Aftenen afsluttedes i et festligt lag med

et par stykker velsmurt smørrebrød og et

par af de klare til at skylle ned med. Tak

til bestyrelsen/kassereren for de små klare,

som satte stemningen et par point op og

kræfter til afsyngning af et par sange -

blandt andet ”Sønderjylland er det bedste

sted på jorden”.

En rigtig festlig afslutning på vinterens

skydninger.

På gensyn til efteråret!

Skydeudvalget

Besøg i Hjemsted Oltidspark

Vi mødes den 6. august kl. 10:00 og nyder

vores medbragte kaffe og en lille en.

Derefter går vi ind i dette spændende

anlæg, som er noget helt unikt.

Vi har været der to gange, men der er

noget nyt hver gang.


Når vi er igennem det hele, nyder vi

vores medbragte mad. Forfriskninger kan

købes til sædvanlige billige KAF-priser.

Entré er kr. 85,-

Andre afdelinger er hjertelig velkomne.

Lidt om Hjemsted Oltidspark:

Hjemsted Oldtidspark åbnede i 1996.

I Hjemsted Oldtidspark findes Danmarks

eneste underjordiske museum. Som i

mulvarpegange ledes man skridt for skridt

igennem 1000 års jernalder-historie.

Hjemsted Oldtidspark er et museumscenter

med et 1000 m 2 stort underjordisk

museum, en aktivitets- og oplevelsespark

og restaurant samt museumsbutik.

Ideen til parken opstod, da man ved udgravninger

til et parcelhusområde sidst i

1970’erne gjorde en række forskellige arkæologiske

fund fra jernalderen.

I gulvet er der grave og gravurner, og

langs væggene montrer, der viser de originale

fund. Arkæologerne har så at sige

gravet det hele op, for så senere at lægge

det fint på plads igen. Et blik ud i Europa

viser hvorfra luksusvarer har fundet vej

til Hjemsted.

I det store underjordiske museum vises

de originale fund fra udgravningerne. I

museet finder man også et særudstillingslokale,

en videobiograf og en „fortællemose“.

Via en spindeltrappe går man direkte

fra museet op i en rekonstruktion af

et stort gårdanlæg fra guldhornenes tid

(ca. 450 e.Kr.) Herfra går man videre ud i

aktivitetsparken.

Snyd ikke jer selv for denne

enestående oplevelse!

Tilmelding til bestyrelsen

senest 1. august.

Med kammeratlig hilsen

Viggo

Århus og omegns afdeling

Generalforsamlingen

Afdelingen har afholdt generalforsamling

onsdag den 2. marts.

Vi åbnede generalforsamlingen med at

mindes det i året afdøde medlem, Knud

Aage Jensen fra Åbyhøj.

Afdelingen har i 2004 deltaget i mange

arrangementer, bl.a. mindehøjtideligheden

på Skæring Hede.

Nyt fra afdelingerne

Modtagelse af kronprinsparret, både ved

“Dannebrog” og ved Århus rådhus. Her

sluttede vi i Marineforeningens lokaler i

Mejlen, hvor vi fik skyllet halsen.

Afskedsreception for orlogskaptajn

Hoel fra SOK.

Jubilarstævnet på Middelgrundsfort, der

var ved at drukne i regnvejr.

Kammeratskabsaften med Sydjydsk afdeling

i Søgårdlejren.

Vore lokale ‘Lyseng’-skydninger.

Mindeparken den 11. november, hvor

våbenhvilen fra 1. verdenskrig blev fejret.

Bagefter et flot arrangement på SOK

for fanevagterne.

En af grundene til, at mindehøjtidelsen

stadig opretholdes, er, at medlem Lorenz

Hansen er 105 år. Han døde kort tid efter

dette arrangement, så det er endnu uvist,

om man fremover skal foresætte.

Vi holdt igen i år vor lokale Bassetræf

på “Cafe 8" med stor succes.

Julefrokost på Mejlen samlede mange

deltagere sammen med Aarhus samvirkende

Soldaterforeninger.

Sigfred Fuglsbjerg modtager 50-års tegnet

4691/14092/1953 Sigfred Fuglsbjerg

fik overrakt 50-års tegnet.

4699/14090/1953 Bent Jørgensen, der

også skulle have 50-års tegnet, dukkede

ikke op.

Formanden takkede bestyrelse og medlemmerne

for trofast at møde op, når foreningen

kalder; uden jer, ville vor gamle

hæderkronede forening smuldre!

Valg:

Kasserer: Erhardt Sandager (genvalg)

Sekretær: Bent Andreasson (genvalg)

Best.medl.: Børge Juul (nyvalg)

Revisor: Jørgen Lübker (nyvalg)

Fanebærere: Bent Andreasson og

Flemming Skov

Vi havde et pænt overskud i vores regnskab

- og vi har en kasserer, der „passer

på“ pengene.

Poul Røll Sørensen

Randers og omegns afd.

Generalforsamlingen

Afdelingens generalforsamling blev afholdt

onsdag den 30. marts hos Ejgil

Froberg i Ørsted.

Vi var ialt mødt 9 mand, der var desværre

2 afbud pga. sygdom.

Vi startede med de gule ærter, som nu

efterhånden er blevet en tradition (en rigtig

god en af slagsen), og ærterne bliver

næsten bedre år for år. Der var også en

dejlig dessert på menuen og selvfølgelig

diverse drikkevarer, som der sandelig ikke

var nogen mangel på. Efter dette dejlige

madbord kom kaffen ind og selve generalforsamlingen

begyndte.

Valget til dirigent blev på en salomonisk

måde afgjort således, at Anders Jørgensen

påtog sig opgaven. Anders takkede

for valget og gav straks ordet videre til

John for aflæggelse af sin beretning:

Året 2004 har udvist et lidt stigende medlemstal

med en fremgang på et nyt medlem

således, at vi nu pr. 1. januar 2005 er

29 medlemmer i afdelingen.

Aktiviteter i årets løb:

Den 17. marts 2004 afholdtes afdelingens

årlige generalforsamling hos Kay A.

Højholdt i Skovgårde. Den 24. april afholdtes

årets Landsskyttestævne i Ålborg

på skydebanerne i Gl. Lindholm skole. Fra

Randers afdeling deltog kun en enkelt

deltager. Fremover må vi nok konstatere,

at det ikke bliver meget bedre med deltagelse,

da der ikke er overvældende interesse

for skydning i afdelingen, og mulighederne

for træning er små.

Den 4. maj deltog afdelingens fanebærer

Ib Meineche og undertegnede i

Hjemmeværnets „4. maj-arrangement“ på

Rådhustorvet i Randers, med afdelingens

fane. Der var diverse taler bl. a. af byens

borgmester Michael Aastrup m. fl., og

politiorkestret underholdt og spillede til

de omdelte sange. Det ser ud til at det skal

være et årligt tilbagevendende arrangement.

I forbindelse med kronprinsparrets bryllup

den 14. maj, var der arrangeret faneparade

i Københavns gader, hvor den kongelige

bryllupskaret skulle køre. Alle

soldaterforeninger landet over var tilbudt

(fortsættes næste side)

Kystartilleribladet 3/05 17


Randers og omegns afd. (fortsat)

at deltage med deres faner, vi takkede dog

pænt nej , da vi fandt det for ressourcekrævende

for vores lille afdeling.

Ved årets Jubilarstævne lørdag den 19.

juni i Kastellet og på Middelgrundsfortet,

var der pæn deltagelse fra afdelingen bl.a.

undertegnede.

Onsdag den 10. november afholdt afdelingen

sin stiftelsesfest nr. 58. „hos

Anne Marie“ i Randers. Det blev atter en

rigtig god aften for de 25 deltagere - det

er længe siden vi har været så mange til

en stiftelsesfest. Som sædvanlig havde vi

en munter og hyggelig aften med spisning,

gavespil og hyggesnak.

Torsdag den 2. december deltog Kay

Højholdt og Aksel Madsen i „De Samvirkende

Soldaterforeningers“ ordinære repræsentantskabsmøde.

Mødet fandt sted

som sidste år „hos Anne Marie“ i Randers.

Mødet fulgte dagsordenen og der var

kun ganske få udskiftninger i bestyrelsen.

Dog ønskede Børge Andersen at holde

som revisor pga. manglende tid og

helbred. Maden var efter forlydende ganske

fortræffelig. I forbindelse med jul og

nytår modtog afdelingen hilsener fra foreningens

præsident Herluf Ruge, og fra

Kystartilleribladets redaktør Eigil

Bruun.

Der har i årets løb ikke været nogle

medlemsjubilarer, men til gengæld en 55

års-, tre 50 års-, tre 45 års-, og en enkelt

40 års årgangsjubilarer. 4 medlemmer i

afdelingen har fejret runde fødselsdage, til

disse har bestyrelsen sendt hilsener.

I årets løb har jeg igen modtaget en del

materiale og diverse indbydelser fra tilknyttede

interesseområder og soldaterforeninger;

arrangementer vi kunne deltage

i, men hvor jeg mente, at emnet kun

havde en mindre interesse for vore medlemmer,

og derfor sparede portoen til videre

distribution.

Her i februar har jeg modtaget indbydelse

til årets landsskyttestævne, som finder

sted på Iselingeskolen/Stensved kaserne

i Vordingborg lørdag den 9. April.

Afdelingen vil kun være repræsenteret ved

Børge Andersen, som deltager som tilskuer,

selv befinder jeg mig på ferie i Tyrkiet

den pågældende dag.

Her sidst har jeg modtaget indbydelse

fra Garderforeningen vedrørende et besøg

på Grundfos, tirsdag den 26. april.

Interesserede kan tilmelde sig til Anders

18 Kystartilleribladet 3/05

Nyt fra afdelingerne

Bach Andersen, tlf. 8645 2090 senest 18.

april. Jeg kan oplyse, at Danske Soldaterforeningers

Landsraads blad „Vedetten“

er stoppet på grund af dårlig økonomi, og

nu kun udsendes som nyhedsbrev via mail

til alle formænd, én gang månedligt.

Har man en PC derhjemme, er det nu

muligt at gå ind på Kystartilleriforeningens

hjemmeside

www.kystbasse.dk

og læse aktuelt foreningsstof bl.a. Kystartilleribladet.

Formandens beretning blev enstemmigt

godkendt.

Derefter fik kassereren ordet til regnskabet.

Dette blev også enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

På valg var:


Aksel Gudmund Madsen

* 31.10.1930 † 26.4.2005

Det er med stor sorg vi må

meddele, at vor gode kammerat

17337/1951

Aksel Gudmund Madsen

Skelvangsvej 151, Randers

er afgået ved døden efter

længere tids sygdom

Aksel G. Madsen var kun medlem af

vor forening i godt 8 år, men i den tid

oplevede vi ham som en ildsjæl, altid

parat til at hjælpe og fyldt med lune

og godt humør.

Aldrig forsømte han et arrangement

i afdelingen, og deltog gerne i

de fælles sommerudflugter og det årlige

jubilarstævne i København.

Han var et skattet bestyrelsesmedlem

i Randers afdeling gennem alle

årene, og fungerede samtidig i flere

år som fanebærer.

Vi vil savne Aksel i vor midte, og

sender vore bedste tanker til Lone og

hans familie.

Æret være hans minde

På afdelingens vegne

John Heide

Kasserer: Kay A. Højholt

Best.medlem: Aksel G. Madsen

Suppleant: Anders Jørgensen

Revisorer: Åge Heide og Børge Andersen

Suppleant: Egon Stick

Delegeret: John Heide

Fanebærer: Ib Meineche

Stedfortr.: Ejgil Froberg

Valgene blev genvalg på samtlige poster,

dog blev Ib Meineche valgt som 2.

suppleant til bestyrelsen. Kontingentet

forbliver uændret.

Under eventuelt blev der spurgt om sommerudflugt,

men ingen har hørt noget

endnu. Børge vil prøve at forhøre sig om

der er nogen der ved noget.

Herefter takkede dirigenten for god ro

og orden. Generalforsamlingen slut.

Aksel Madsen

Jylland Midt-Vest afdeling

Generalforsamlingen

Afdelingens årlige generalforsamling blev

afholdt på Aktivitetscentret I Holstebro.

Jytte og Knud havde arrangeret bus for

medlemmerne fra det østlige opland. Vi

startede med kaffe og rundstykker.

Formanden åbnede generalforsamlingen

med at udtale mindeord over afdelingens

ældste medlem Svend Biisgaard.

Første punkt på dagsordenen var valg

af dirigent. Ole Jacobsen blev valgt med

stor applaus fra forsamlingen.

Formanden aflagde beretning om årets

gang i foreningen. Der sker jo ikke det

helt store i løbet af året.

Otto Jensen, Karup, fik overrakt 50-års

tegn. Kristian Jacobsen fik overrakt Jørgen

Kehling-kruset, og blev valgt til ny

fanebærer.

Ole Maagaard gennemgik regnskabet,

der som sædvanligt var i fineste orden.

Den samlede bestyrelse fortsatte.

Derefter mødtes vi med damerne til et

stort ta’-selv bord. Damerne var som sædvanligt

blevet underholdt af Henry.

En god og kammeratlig generalforsamling.

P.b.v.

Jørgen Svenstrup

PS: Steen Jensen arrangerer udflugt til

Vendsyssel i samarbejde med Aktivitetscentret

d. 21., 22. og 23. juni. Nærmere

oplysning hos Steen, tlf. nr. 9742 44 07.


Nordjyllands afdeling

Generalforsamlingen

Afdelingens generalforsamling blev en

gentagelse som sidste år med glade deltagere.

Efter at flaget var ført ind af Staun

Bendtsen og Rudolf Jeppesen, kunne

mændene - efter at de havde fået skyllet

halsen - begynde på deres generalforsamling,

og pigerne med deres bankospil.

Som dirigent blev valgt Per Knudsen.

Det blev nu formandens tur til at berette

det, der var sket i årets forløb:

Afdelingen har 52 medlemmer, og vi

forsøger stadig at finde nye kammerater.

Jeg vil ikke komme ind på det der er

sket i sidste år- det har jo været i bladet.

Derefter skulle kasserer Niels Jørn Simonsen

have fremlagt regnskabet, men på

grund af længere tids sygdom, var det Jens

der oplæste regnskabet, som i år ikke viste

røde tal. Der skal lyde en stor ros til

Niels Jørn for hans arbejde som kasserer,

som han nu ønsker at forlade. Tak!

Valget kan let beskrives: Eneste nyt var,

at Ivar Nielsen blev valgt som næstformand

i stedet for Niels Jørn, og Egon Andreasen

blev kasserer. Øvrige valg var

genvalg.

En stor tak til dirigenten!

Vi kunne nu kalde på pigerne - kaffen

var klar! Aftens menu bestod af smørrebrød,

kaffe m. småkager og en snaps.

Eloff Christensen modtager sit 60-års tegn

Men vi havde mange opgaver endnu.

Formanden ville gerne se 17348/1945

Eloff Christensen, der har været medlem

af KAF i 60 år, og Jens kunne derfor med

glæde hæfte 60-års tegnet på Eloffs jakke.

Et stort tillykke!

Vi havde også vort Kammeratskabskrus,

som i 1989, ved afdelingens 70-års jubilæum,

blev skænket af vor ærespræsident

Jørgen Kehling. I år er valget faldet på en

Nyt fra afdelingerne

kammerat, der har været medlem af KAF

i 18 år, 13107/1952 Mogens Jensen. Derfor

kunne Jens overrække kruset for et år.

Ligeledes et stor tillykke!

Mogens Jensen modtager

Kammeratskabspokalen

Skytteafdelingen skulle også have deres

generalforsamling overstået. Regnskabet

var meget flot, og af valg var det kun

kassereren, som blev afløst af Egon

Andreassen; andre valg var genvalg.

Stor tak til alle!

Sommerudflugt

Hermed inviterer vi alle medlemmer til

en dejlig udflugt den 30. juli fra kl. 11:00

- til vi er hjemme igen.

Turen ikke er endnu ikke helt tilrettelagt,

men vi kan røbe, at det bliver ud i

det grønne - over Lille Vildmose, Hestmark

skov (med dyr i naturen) og ved

Mariager fjord.

I vil alle få skriftlig indbydelse, da næste

nummer af bladet først udkommer i

slutningen af august.

Sæt derfor allerede NU et kryds i kalenderen!

På bestyrelsens vegne

Jens Mosskov

Thisted Amts afdeling

Generalforsamlingen

Afdelingens ordinære generalforsamling

blev afholdt med 8 deltagere tirsdag den

29. marts hos formanden Gunnar Pedersen,

Hørdum.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Gunnar Pedersen,

som kunne oplyse, at alle medlemmerne

havde fået tilsendt indkaldelse 14 dage før

mødet.

2. Beretning: Formanden oplyste, at vi

som sædvanligt var repræsenteret ved de

arrangementer som er i vort område, og

opfordrede samtidig medlemmerne til at

deltage i de arrangementer, som vore

naboforeninger indbyder til, da det er begrænset,

hvad vi med så få medlemmer

kan arrangere. Han bragte også skydning

på banen, men det var der ikke megen

interesse for. Han beklagede, at det aftalte

arrangement på Hanstholm museet

ikke blev afholdt.

Vi var opfordret til at deltage med fanen

til Frederik’s og Mary’s bryllup, men

vi kunne desværre ikke få det arrangeret.

Formanden omtalte også KAF’s

hjemmeside (www.kystbasse.dk) som var

en meget god idé, og opfordrede til at besøge

siden.

Afslaget på portostøtten til KAF-bladet,

kunne han ikke forstå; begrundelsen var,

at bladet ikke var kulturelt nok.

Formanden opfordrede til at deltage i

jubilarstævnet den 4. juni, og hvis nogen

havde tænkt sig at deltage i bussen fra

Aalborg, skulle de huske at tilmelde sig i

god tid, og senest den 15. maj.

Ang. arrangementer i 2005, da afdelingen

har 50 års jubilæum den 13. november,

så vil vi prøve at få afviklet besøget

på Hanstholm museet, og hvis der er nogle

som har andre idéer, så er de velkomne.

3. Revideret regnskab: Der var et overskud

på kr. 332,20, som generalforsamlingen

godkendte uden bemærkninger.

4. Indkomne forslag: Ingen forslag.

5. Valg:

a. Formand: Gunnar Pedersen (for 2 år)

b. Best.medlemmer: Tage Grøndahl, og

Bent Nielsen (for 2 år).

Suppleant: Niels Chr. Pedersen(for 1 år).

c. Revisorer: Bent Nielsen og Tage

Grøndahl. Rev.suppl.: Harry Damsgaard.

d. Fanebærer og stedfortræder: Gunnar

Pedersen og Bent Nielsen.

Der er altså ingen ændringer i bestyrelsen

efter generalforsamlingen.

6. Afdelingskontingent: År 2006 (ingen

ændring) kr.175,00 årligt.

7. Honorarer og diæter: Ingen ændring.

8. Eventuelt: Mange ting blev drøftet.

Efter generalforsamlingen blev der trukket

lod om 1 fl. rødvin for fremmøde, som

blev vundet af Bent Nielsen, Agger, og 1

fl. rødvin for rettidigt betalt kontingent

blev Tage Grøndahl, Sennels.

Formanden takkede for fremmødet til

generalforsamlingen.

Det var igen en hyggelig aften, hvor vi

fik opfrisket mange soldaterhistorier (og

de bliver ikke ringere med årene).

G.R.P.

Kystartilleribladet 3/05 19


Afsender:

Kystartilleriforeningen

Vinkelvej 29

8500 Grenå

Magasinpost B

Flyvende fæstning på afveje

For det amerikanske B-17 bombefly

Punchboard, blev manglende

geografisk viden om Sverige og

Danmark skæbnesvanger.

Af Sune Wadskjær Nielsen

Om eftermiddagen den 9. april 1944

kunne indbyggerne i Holte nord for København

se et enligt amerikansk bombefly

komme flyvende i nordgående retning.

Det var let at se at der var tale om en såkaldt

flyvende fæstning - et B17 bombefly

- der er kendetegnet ved sine fire motorer

og de mange maskinkanoner over,

under og på siden af flyet. Kort efter drejede

flyet mod vest i retning af Værløse

og der hørtes maskinkanonsalver.

Det amerikanske B-17 bombefly, der

ved 16-tiden dukkede op nord for København

hed Punchboard, og dets 10-mand

store besætning havde haft lidt af en „Tycho

Brahes“-dag. Godt nok havde de fuldført

deres mission og havde smidt deres

bombelast over Focke-Wulff jagerfabrikken

i Poznan i den vestlige del af Polen,

men ellers havde hele dagen formet sig

som et forhindringsløb.

Dårligt vejr og kraftig beskydning

Sigtbarheden var elendig. Allerede da de

151 bombefly fra 542. bombegruppe i den

8. amerikanske luftstyrke havde forladt deres

base i Deopham Green i England,

havde det været overskyet. Efterhånden

som flyene nærmede sig Poznan, blev skydækket

endnu tættere, og bombekommandoen

i England besluttede at aflyse

angrebet, men ordren nåede ikke frem til

Punchboard, der fortsatte sammen med 33

af de 151 bombefly. Resten fulgte bombekommandoens

ordre og vendte hjem.

Efter angrebet på Focke-Wulff fabrikken

i Poznan, opdagede besætningen, at

de var blevet truffet af det tyske antiluftskyts,

der hidsigt havde forsvaret fabrikken.

Den højre vinge var blevet beskudt

og brændstoftanken var utæt.

Værre var det gået mange af deres kammerater,

og der var nu kun 20 fly tilbage.

På vej over Østersøen nord for Rügen,

var den lille gruppe bombefly blevet angrebet

af raketbevæbnede tyske Juncker

JU-88 jagere. 2. piloten i Punchboard, se-

kondløjtnant Clyde Cleveland Freemann,

talte 32 tyske jagere. „De så ud som en

sværm af humlebier“, har han senere fortalt

sit barnebarn Bill Freemann. Kampen

med jagerne resulterede i yderligere

skrammer til Punchboard, da glasset i flyets

cockpitt blev splintret.

Sverige sidste udvej

Det stod efterhånden klart for besætningen,

at de måtte opgive at nå tilbage til

England, da flyet, på grund af den utætte

motor, havde mistet en del brændstof, og

de satsede i stedet på at lande i det neutrale

Sverige. Desværre havde navigatøren

ikke et kort over Østersøen, men han

mente, at Sverige befandt sig mod nord.

Flyet dykkede ned til lav højde og fløj

nordpå langs havoverfladen. Snart efter

passerede de en kystlinje og mange steder

i de små landsbyer og gårde, de kunne se,

vejede der røde flag med et hvidt kors. Besætningen

kendte ikke det svenske flag,

men de kunne se at flagene nede under

dem i hvert fald ikke var tyske, og det så

de som et tegn på, at det kunne være i

Sverige, så humøret steg i det ramponerede

bombefly.

Alt var dog ikke som det skulle være,

for de blev forfulgt af en af Juncker JU-

88 jagerne, der havde skudt flere af deres

kolleger ned, og på et tidspunkt affyrede

en raket i mod dem, men uden at ramme.

Få minutter senere blev de beskudt af et

skib, der muligvis har befundet sig i stræderne

mellem Falster, Møn og Sjælland.

Besætningen begyndte nu at tvivle på, om

de var på rette vej, men der var ikke andet

for end at fortsætte i håb om, at de kunne

ryste deres forfølger af.

Med jageren i hælene fik, besætningen

ti minutter senere øje på en landingsplads.

Førstepiloten premierløjtnant Ernest Lee

Racener besluttede at lande, da det ville

være selvmord at tage kampen op mod jagerflyet

i den forslåede tilstand som

Punchboard var i. Her svandt det sidste

håb om at nå det neutrale Sverige, da de

kunne se hagekors-bemalede fly ved flyvepladsen,

hvorfra der blev skudt varselsskud

med antiluftskyts.

Inden landingen skyndte besætningen

sig at ødelægge det fortrolige kort over

dagens bombemål i Poznan, og de smadrede

også deres værdifulde bombesigte, så

det ikke faldt i tyskernes hænder.

Klokken 16.01 blev Punchboards ti besætningsmedlemmer,

der alle var uskadte,

taget til fange af det tyske mandskab på

Værløse flyveplads. Ifølge Clyde

Freemann blev de blandt andet modtaget

af jagerpiloten, der havde forfulgt dem siden

luftkampen ved Rügen. Han optrådte

i fuld uniform og havde mange dekorationer,

og slog fast, at de havde handlet

klogt ved at lande, for ellers ville han have

skudt dem ned. Den dekorerede officer var

major Walter Barte, der under krigen fik

ram på omkring 20 allierede fly.

Forhør og fangenskab

Den 10. april 1944 blev besætningen

transporteret til Dulag Luft ved Frankfurt

am Main, hvor de skulle underkastes forhør.

Clyde Freemann syntes han fik en

rimelig behandling af mandskabet i

Dulag, selv om han fik nogle knytnæveslag,

da han blev ved med at gentage sit

navn, rang og nummer, og ikke kom med

yderligere oplysninger. Forhørslederen

talte perfekt engelsk og hævdede, at han

var fra Californien. Han var i besiddelse

af en masse information om besætningsmedlemmerne,

blandt andet fødested og

hvilke eskadriller de tidligere havde været

tilknyttet. De kunne lige så godt fortælle

dem noget mere, for tyskerne vidste

det hele alligevel, sagde han.

Efter forhøret blev besætningsmedlemmerne

overflyttet til fangelejren Stalag

1 ved Barth i nærheden af Stralsund.

Clyde Freemann husker, at det var sparsomt

med tøj og mad, men har ellers ikke

fortalt meget om opholdet her. I maj 1945

forlod de tyske vagtposter pludselig lejren.

Få dage efter blev de befriet af to fulde

soldater fra den røde hær, der i en jeep

kom rullende ned af en bakke, mens de

skød på alt, hvad der rørte sig. De sultne

krigsfanger fandt nogle skjulte Røde Korspakker,

som de tyske vagter havde gemt

på en nærliggende bondegård, selv om de

var beregnet til fangerne.

Kort før Clyde Freemann døde i juni

2004, fortalte han i et tre timer langt videointerview

sit barnebarn Bill Freemann

om sine oplevelser i 2. verdenskrig, hvilke

denne artikel hovedsageligt er baseret på.

Kilde: Forsvarsfokus nr. 9/2005

More magazines by this user
Similar magazines