Brochure til behandlingscentret

abs17.dk

Brochure til behandlingscentret

Døve og hørehæmmede …

Mange danskere har misbrugsproblemer både indenfor alkohol, piller

eller stoffer. Alle, der selv er misbrugere eller er pårørende til en misbruger

ved, hvor vigtigt det er, at indsatsen sker kvalificeret og hurtigt.

Døve og hørehæmmede har som hørende også misbrugsproblemer,

som de skal hjælpes ud af. De har også pårørende, som er bekymrede,

og som måske ikke ved, hvordan de skal hjælpe deres familiemedlem

med at få stoppet misbruget. En henvisning til det almindelige system,

hvor læger, psykologer, misbrugsrådgivere mv. er hørende og al kommunikation

skal gå gennem tolk, kan være en ekstra barriere og et

stort problem for at få hjælp. Der skal være mulighed for at få hjælp

på deres eget sprog, tegnsprog, som er en nødvendighed for at kunne

gennemføre en behandling.

Nu er der er hjælp at hente. Behandlingscenter Gudenåen, det eneste

behandlingscenter i landet for døve og hørehæmmede – hvor hjælpen

kan formidles på tegnsprog.

Behandlingscenter Gudenåen…

Behandlingscenter Gudenåen er et behandlingstilbud for døve og

hørehæm mede med misbrugsproblemer indenfor alkohol, piller

eller stofmisbrug. Det er ikke alene en intensiv behandling,

men også en rehabiliterings- og selvudviklingsproces, som døve

og hørehæmmede kan drage stor nytte af i mange andre af

livets forhold. Behandlingstilbuddet henvender sig til de døve og hørehæmmede

som ikke kan profitere af de nuværende tilbud.

Behandlingscenter Gudenåen har de optimale forhold for døve og hørehæmmede

med hjælpemidler og mate rialer, som er passende til døve

og hørehæmmede f.eks. billedtekst videoer og undervisningsmaterialer

som passer til den enkeltes niveau.

Har du et problem eller brug for at motivere en bekendt til at modtage

behandling på Behandlingscenter Gudenåen, så kontakt os - vi kan

hjælpe dig med motivationsrådgivning. Du vil altid komme til at tale

med en kompetent medarbejder som kan tegnsprog og sammen kan

vi drøfte problemet nærmere, og snakke om, hvad du skal gøre i den

aktuelle situation.

AFHÆNGIG

Alkohol, piller eller stoffer?

Gratis og anonym

rådgivning på tegnsprog

Anonymitet i opholdet

Formidling på tegnsprog

Hvis du selv, en medarbejder eller en du holder af,

står med et akut problem, er du velkommen til, helt

ANONYMT, at kontakte os på døgntelefon 70 26 12 24

eller SMS 31 14 71 01. Her kan du, ganske gratis, få hjælp

og vejledning om hvad du kan gøre i den helt aktuelle

situation. Vi tilsender naturligvis gerne vores

informationsmateriale.

Du er også velkommen til at kontakte misbrugsrådgiver

Joachim Krøyer direkte på joachim@mollen.dk

Behandlingscenter Gudenåen

Døgntelefon 70 26 12 24

www.alkoholbehandlingen.com

Behandlingscenter

Gudenåen

Alkohol, piller eller stoffer?

Har du selv, eller en du

holder af et problem?

Misbrugsbehandlingen

for døve og hørehæmmede


Alkoholisme

er en sygdom

Afhængighed af alkohol og/eller stoffer

Alkohol er en afhængighedsskabende sygdom - 10% af danskerne

skønnes disponeret for kemisk afhængighed og er dermed ”immune”

og ”blinde” overfor de negative konsekvenser, som ukontrolleret drikkeri

uundgåeligt medfører.

Øget tolerance

Blackouts

Drikker hurtigt ud

Tanker kredser om alkohol

Drikker i smug

Drikkeriet ubehageligt samtaleemne

Undskyldninger og bortforklaringer

Irettesættelser fra familiens side

Grandios og rundhåndet adfærd

Angrebs- og kamplysten

På vandvognen

Ændrer drikkemønstret

Mister vennerne

Mister sit arbejde

Indlæggelse første gang på sygehus

Vredesudbrud

Geografisk flugt

Skaffer sig et forråd af flasker

Tager en drink om morgenen flere dage i træk

Ødelæggelse af etiske værdier

Svækkelse af tankeevnen

Nedsat tolerance

Ubestemmelig følelse af frygt

Rystelser

Vag religiøs følelse opstår

Drikker for at holde symptomerne ned

Løber tør for undskyldninger

Løber tør for bortforklaringer

Personligheden ændres sikkert og usvigeligt - populært sagt en slags

Dr. Jekyll / Mr. Hyde syndrom.

Ser lyst på tilværelsen

Livsglæde

Større tilfredshed for hver dag

Positive holdninger til andre

Får øje på nye værdier

Nye interesser dukker op

Nyt håb for hele familien

Familien får talt ud om problemerne

Familien forstår at alkoholisme er en sygdom

Familien på familiekursus

Begynder at sætte nye mål

Får selvrespekten tilbage

Lærer igen at tænke sundt

Opdager nye sider hos sig selv

Møder andre afhængige

Deltager i terapigruppe

Begynder igen at spise

Får klar besked af lægen

Ophører med at indtage alkohol

Lærer at alkoholismen er en sygdom

Afhængighedens

udvikling

Afhængighed af alkohol og/eller stoffer = kemisk afhængighed

Definitionen på en alkoholiker som ”manden på bænken” holder ikke -

tilstanden kan diagnosticeres på et meget tid ligere trin på den sociale

rangstige, hvor det lige såvel kan være den succesrige og aktive erhvervsmand,

betjenten, piloten, sygeplejersken eller præsten, der må se sig

fanget i en afhængighed.

Sammenbrud... … alkoholikeren kommer i behandling

Risikoen for sygdom, gradvis nedsættelse af arbejdsevne, skilsmisse,

tab af omgangskreds, arbejdsløshed og en tidlig død stiger dramatisk.

I Minnesotabehandlingen

er

det sygdommen

der angribes

– ikke personen

En Minnesota-behandling

På Behandlingscenter Gudenåen får du en

enkel, men meget effektiv mulighed for at igen få hold på tilværelsen

og arbejdslivet.

Bedst og bredest kendt er Minnesotamodellen måske i forbindelse med

Betty Ford klinikken i Californien og Hazelden i Minnesota.

Anonymitet i opholdet

På Behandlingscenter Gudenåen lægger vi meget stor vægt på klientens ret

til anonymitet. Hvis du ønsker det, kan du derfor indskrives helt anonymt!

Abstinensfri afrusning

Hvis der er behov for det, indledes den første del af dit ophold med en

lægeligt ordineret afrusning.

Personalet og atmosfæren

Vi har en varm, menneskelig atmosfære og en omgangstone med respekt

og indføling.

Familie og pårørende

Familie og pårørende kan under behandlingsforløbet modtage råd og vejledning,

og komme på besøg på Behandlingscenter Gudenåen.

Minnesotamodellen

Med dit eget og helt personlige potentiale angribes selve sygdommen –

ikke dig som person! Vi hjælper dig med at genfinde dine psykiske, fysiske

og helt personlige ressourcer, som fremover og sammen med den viden

du modtager i behandlingen, kan motivere og hjælpe dig til at leve det

liv du gerne vil ÆDRU.

Efterbehandling og familiebehandling

I hver af de følgende 11 måneder efter behandlingens afslutning tilbydes

du 1/1 dags efterbehandling. I familiebehandlingen er der inkluderet et

tilbud om deltagelse i familiekursus af 3 dages varighed med overnatning

og fuld forplejning.

Behandlingen leder hen mod indsigt og klarhed om sygdommen, en dybere

selvopfattelse og forståelse af, at din tilstand IKKE er unik – du er IKKE alene

i hele verden med dette problem!

2/3 kan som hovedregel

konstateres stabilt og

vedvarende ædru 1 år

efter behandlingen

More magazines by this user
Similar magazines