Folder 12-13 - Ganløse Skole

ganloese.skole.dk

Folder 12-13 - Ganløse Skole

10. klasse i Egedal 2012/2013

Ølstykke 10. klasse Center

Balsmoseskolen

Ganløse Skole

Fotocollage: Ølstykke 10. klasse Center


10. klasse

- starten på din ungdomsuddannelse

Efter 9. klasse står du over for et valg:

Skal du i gymnasiet, på handelsskole, efterskole eller noget helt andet?

Dette valg er selvfølgelig svært, og en del unge er usikre på, hvad de

skal vælge.

En mulighed kan også være at vælge 10. klasse, som vil give dig et år, hvor

du:

• er i et miljø, der er indrettet specielt til 10. klasse.

• kan sammensætte dit skema ud fra dine interesser.

• kan blive fagligt dygtigere.

• bliver undervist af lærere, der er vant til at undervise i 10. klasse.

• bliver mere sikker på dit kommende uddannelsesvalg.

• møder nye kammerater fra hele Egedal.

I Egedal er der tre 10. klasse tilbud (Hvis der er mindre end 15 tilmeldinger,

vil tilbuddet dog ikke blive oprettet)

Ølstykke 10. klasse Center, som er placeret i Jørlunde ved Hovedvej 6

Ganløse Skole i Ganløse

Balsmoseskolen i Smørum

Det er tre meget forskellige tilbud, selvom alle tre steder følger den samme

lovgivning.

Hvad der er fælles, og hvordan de tre tilbud adskiller sig fra hinanden kan

ses på de kommende sider.

Egon Agerlin

Skolechef


Fag og timer

En uge i 10. klasse skal bestå af minimum 28 timer.

Obligatoriske fag:

Dansk, matematik og engelsk.

Dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag i 10. klasse. Undervisningen

i disse fag vil være en fortsættelse af undervisningen fra 9. klasse. Du

kan ved skoleårets afslutning vælge at gå til enten folkeskolens afgangsprøve

eller 10. klasseprøven, som er på et højere niveau end folkeskolens

afgangsprøve.

Tilbudsfag:

Tysk, fransk og fysik/kemi.

Har du haft tysk og/eller fransk i 7.-9. klasse, kan du supplere dit obligatoriske

skema med disse fag. Kan afsluttes med 10. klasseprøven.

Du kan også vælge fysik/kemi, der kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve

eller 10. klasseprøven.

Desuden tilbydes der ekstra dansk, ekstra matematik og ekstra engelsk.

Endvidere vil elever med læsevanskeligheder blive tilbudt ekstra timer.

Valgfag:

Skolerne skal tilbyde en række valgfag, som sammen med tilbudsfagene

mindst skal svare til 12 lektioner om ugen, dog således at alle elever

mindst skal have 28 lektioner om ugen.

Valgfagene er forskellige og bliver arrangeret forskelligt på de tre skoler.

Eksamen og prøver:

De sidste 4 uger af skoleåret vil være afsat til de mundtlige prøver.

De skriftlige foregår en uge i maj, og der bliver afsat en uge i løbet af vinteren

til terminsprøver.

Der vil være mulighed for at tage prøverne efter et halvt år, hvis man har

været igennem det krævede pensum.


Årets gang

I løbet af skoleåret vil også indgå:

Brobygning/praktik:

Brobygning er en obligatorisk del af et år i 10. klasse.

Brobygning er en introduktion til ungdomsuddannelserne med henblik på afklaring

af dit kommende uddannelsesvalg. Forløbet skal give indsigt i uddannelsesindhold,

metoder og krav og kombineres med personlig vejledning.

Brobygningen skal mindst indeholde en uge på en teknisk skole eller

en handelsskole. Men der tilbydes også brobygning til de gymnasiale uddannelser.

Ud over dette vil du have mulighed for - ved selv at skaffe dig en

praktikplads - at afprøve dette i kortere eller længere perioder.

Obligatorisk selvvalgt opgave:

I 10. klasse laver alle elever en obligatorisk selvvalgt opgave. Denne skal

have sammenhæng med elevens uddannelsesplan og evt. brobygningsforløb.

Til dette afsættes en uge efter brobygningsforløbet.

Opgaven bedømmes på samme måde som projektopgaven i 9. klasse.

Standpunktskarakterer:

I løbet af 10. klasse får du karakterer 3 gange. Første gang i efteråret, anden

gang i februar og i slutningen af skoleåret gives årskarakterer.

Uddannelsesplaner:

Elever i 10. klasse arbejder løbende med en uddannelsesplan, der skal indeholde

det fremtidige uddannelsesmål og samtidig vise vejen frem til målet

trin for trin. Vejlederen og din kontaktlærer er samarbejdspartnere i forhold

til din uddannelsesplan.

Ture:

I starten af skoleåret skal du påregne, at du kommer på en introtur, hvor vi

kan lære hinanden at kende. Derudover kan der være andre ture med overnatning

såsom skolerejser, udvekslingsrejser m.v.

Det må påregnes, at disse er afhængige af en forældreindbetaling.

(dog max 2700 kr)


Hvad skal du gøre?

Vi forventer af dig:

• At du vælger 10. klasse, fordi du har brug for et år til at

c blive dygtigere og mere parat til næste uddannelsesår

• At du er motiveret og møder forberedt til timerne

• At du er åben og interesseret

• At du yder en indsats og tager ansvar

• At du tager de prøver, du har forudsætning for

Så får du:

Et rigtig spændende skoleår

Da 10. skoleår er frivilligt, forventer vi, at du melder dig af lyst til at deltage

i arbejdet, og vil være en aktiv medspiller, som vil gøre alt, hvad du kan, for

at 10. skoleår bliver både sjovt og indholdsrigt for dig og dine kammerater.

Ansøgning om 10. klasse i Egedal:

Uddannelsesplanen samt den elektroniske tilmelding udarbejdes i samarbejde

med din nuværende skole. Samtidig skal du sende din ansøgning med

angivelse af fag– og linjeønsker til 10. klasseskolen. Det sker på tilmeldingsskemaet

bagest i dette hæfte. Det afleveres på din skoles kontor eller

sendes med posten til den ansøgte skole senest torsdag den 1. marts

2012.

På de følgende sider kan du se, hvordan de tre skolers tilbud ser ud.


Ølstykke 10. klasse Center

- et ungdomsmiljø udelukkende for 10. klasse

Ølstykke 10. klasse Center adskiller sig fra de andre

10. klassetilbud ved at være en skole udelukkende for

10. årgang.

Derfor har vi gjort meget ud af at opbygge et ungdoms-

miljø for hele gruppen. Alle kommer til at være på

forskellige hold sammen, vi er fælles om at få lavet mad i

caféen, vi er sammen om den ugentlige fællestime.

Fordi skolen udelukkende har elever fra 10. klasse kan vi

indrette os og omgås hinanden, så det svarer til det, man

finder på ungdomsuddannelserne og på efterskolerne.

Derfor afholder vi også vores årlige gallafest.

Fordi vi er så mange 10. klasseelever samlet på et sted kan vi tilrettelægge

vores undervisning, så man i de boglige fag kommer på forskellige hold

alt efter det faglige niveau og ambitioner.

På Ølstykke 10. klasse Center lægger vi vægt på, at eleverne selv har

valgt det ekstra skoleår. Til gengæld tilbyder vi et miljø, hvor vi tager elevernes

ønsker alvorligt, og søger at dække de faglige og uddannelsesmæssige

behov de møder med.

Vi glæder os til at modtage en ny årgang, som kan være med til at

videreudvikle vores skole.

Med venlig hilsen

Anders Clausager, Afdelingsleder

Kontakt:

Ølstykke 10. klasse Center

Roskildevej 22B, 3650 Ølstykke

Tlf: 72 59 89 50 Hjemmeside: www.oelstykketiende.dk

Afdelingsleder:Anders Clausager

e-mail: anders.clausager@egekom.dk

Ølstykke 10. klasse Center er en afdeling under Maglehøjskolen,

Adr.: Skelbækvej 8, 3650 Ølstykke, Tlf.: 47160777


Linjer

På Ølstykke 10. klasse Center bliver valgfagene tilbudt som linjer.

Linjefaget vælges for hele skoleåret. I linjetimerne beskæftiger

du dig udelukkende med emner indenfor den linje, du har valgt.

Alle linjer indeholder også samfundsfag, hvor der især lægges vægt på

samfundsrelaterede emner indenfor linjen. Linjeholdene vil blive den

gruppe, du vil blive tættest knyttet til.

I skoleåret 2012/2013 tilbyder vi fire linjer: Samfunds– og medielinjen, Friluftslinjen,

Idrætslinjen samt den kreative linje.

De enkelte linjer er nærmere beskrevet på de næste sider.

Du skal vælge én af disse. Hvis antallet af tilmeldinger giver

problemer med at oprette fornuftige holdstørrelser, vil du blive

kontaktet.


Linjerne på Ølstykke 10. klasse Center:

Kreativ linje

Er du til…..

Film

Musik

Animation

...så er dette linjen for dig!

Gennem projekter, undervisningsforløb og ture ud af huset arbejder vi med de forskellige udtryksformer

i løbet af året.

Vi forventer, at du kommer med gode idéer og lyst til at lave en række sjove og udfordrende

projekter både i grupper og alene. Til gengæld har vi computere, foto– og videokameraer,

green-screen til film, teatersal, værksted til design og billedfag, samt musiklokale med mulighed

for indspilning.

Undervejs fremviser vi projekterne for de øvrige elever & familie, venner og kærester. På den

kreative linje udvikler du derfor mod og erfaring i at stille dig og dit talent frem i rampelyset.

Studietur? Ja selvfølgelig, hvis du altså har lyst. På den kreative linje går turen hvert år til en

storby i Europa.

Samfunds– og medielinjen

Teater

Kunst

Fotografi

Design

En linje hvor vi undersøger, hvad verden har af ressourcer, hvordan blev den til, hvad verden

kan tilbyde dig, og hvad du kan tilbyde verden.

En linje hvor vi arbejder med elektroniske medier - bruge video, powerpoint, photo story,

plakatkunst - vi undersøger og præsenterer for hinanden.

En linje hvor vi besøger nye steder i samfundet - en økologisk gård, en muslimsk kirke, Christiania,

Christiansborg, Sperrestrup skov, en ungdomsklub, en Røde Kors lejr - steder du

måske ikke har været før, men har tænkt på.

En linje hvor vi udvider vores samfundsfaglige- og personlige horisont - tænker nye tanker,

deltager i spændende diskussioner, kommer med personlige input og ideér, skaber kontakter

til fremtidens muligheder og personer - kort sagt: Ser verden og dig selv fra nye vinkler!

Sammen skal vi arbejde på at blive bedre til at præsentere os selv, skabe fremtidsmuligheder

for uddannelse og viden, tro mere på os selv- det kan vi også gøre i fællesskab på vores

studietur, som er både personligt udfordrende, men også kulturel og nytænkende.


Idrætslinjen

”Uden bevægelse og sport, blir´ livet for kort!”

Er du glad for at bevæge dig? Alene og sammen med andre? Er du til et år med fysiske/

psykiske udfordringer, og har du lyst til at få flyttet dine egne grænser, så er dette linjen for

dig!

Du vil komme til at deltage i de traditionelle sportsgrene både som træning og konkurrence

samt opleve anderledes, udfordrende og mindre kendte idrætsaktiviteter!

Vi deltager blandt andet i flere turneringer for 10. Klasseskoler. Dette kan være i ultimate,

volley, håndbold og basket! Her dystes om pokaler, som vi selvfølgelig gerne vil vinde!

I løbet af året vil du også komme til at planlægge og gennemføre idrætsundervisning for klassekammerater

og evt. andre i en sportsgren, som du alene eller i en gruppe vælger! Mange

specielle sportsgrene vil blive berørt i linjetimerne: Zumba, forskellige kampsport, amerikansk

og australsk fodbold, golf, gymnastik, udendørs aktiviteter og mange flere. Du vil derfor igennem

året opleve at blive undervist af diverse gæstelærere.

Vi har på linjen også fokus på idrætsteori. Du vil lære om kroppen, træning, idrætsskader,

sundhed og ernæring! Du vil helt sikkert lære noget nyt, som du kan bruge udenfor skolen!

En studietur vil være en vigtig del af året. Alpint skiløb er hovedindholdet, og uanset om du er

øvet eller nybegynder, vil du opleve at blive en bedre skiløber! En super tur i bjergene, som

du godt kan se frem til!

Et år på Idrætslinjen er et fantastisk, grænsebrydende og udfordrende år! Ikke mindst med

mange uforglemmelige oplevelser og venner for livet!

Friluftslinjen

Hvad ka´du, hvor meget ka´du og hvor længe ka´ du? Har du mod på at udfordre dig fysisk

og mentalt med udfordrende udendørs aktiviteter og friluftsliv, så er dette et tilbud for dig.

Vi vil bruge tid på mange forskellige aktiviteter og discipliner, men vi har primær fokus på

disse: Mountainbike, Klatring, Kano, Orientering og fysisk træning.

Vi vil i løbet af skoleåret arbejde med idræt og friluftsliv i naturen, og komme tæt på vores

grænser på nogle fede og (måske) nye måder. Hele tiden med sikkerheden for øje.

Du vil lære en del praktiske færdigheder indenfor de forskellige aktiviteter, såsom padle kano

på sø og å i nærområdet, give den max gas på Mountainbikes i skovene eller sportsklatre på

en lodret klatrevæg! Som træning vil vi bl.a løbe en tur og træne Crossfit udendørs. Vi vil også

bruge tid på emner som træningsplanlægning, mentaltræning og sundhed m.fl.

Studieturen er i linjens ånd – det action og outdoor prægede, og ligger med sikkerhed langt

fra det flade danske land! Glæd dig!

Vi vil på linjen være en del udendørs, og du skal forvente at vi har fokus på at bevæge os.

Det betyder i korte træk at du sikkert vil komme i bedre form. Du får prøvet nogle alternative

og spændende sportsgrene i naturen, samt nogle mere hardcore friluftsaktiviteter. Hvis du

har modet til at udfordre dig selv i denne retning, lover vi dig et skoleår med faglighed, fede

aktiviteter og venner for livet!


Fag og timer på Ølstykke 10. klasse Center

En uge i 10. klasse skal bestå af minimum 28 timer.

Heraf er de 14 timer obligatoriske med dansk (6 timer), matematik (4 timer)

og engelsk (4 timer).

Derudover skal du have 9 linjetimer som bestemmes af dit valg af 10.

klasselinje:

Idrætslinjen, International linje, Springet eller Kreativ Linje.

For at komme op på 28 timer skal du mindst vælge 5 timer og højst 10

timer blandt nedenstående:

Tilbudsfag:

Tysk (4 timer), Fransk (4 timer), Fysik ( 2 timer), samt ekstra dansk,

ekstra matematik og ekstra engelsk. Endvidere vil elever med læsevanskeligheder

bliver tilbudt ekstra timer.

Valgfag á to timer:

Her regner vi med at kunne tilbyde en række praktisk/musiske fag: De

endelige fag udbydes ved skoleårets start.

Et ugeskema kan således sammensættes af:

Obligatoriske fag: Dansk, engelsk, matematik……………14 timer

Linjefag:...……………………………………………………………………. 9 timer

I alt………..23 timer

Plus mindst 5 timer af nedenstående tilbudfag:

Tysk………………………………………………….………………4 timer

Fransk………………………………………………….…………..4 timer

Fysik/kemi………………………………………………….…….2 timer

Samt ekstra dansk, ekstra matematik, ekstra engelsk og valgfag


Ølstykke 10. klasse Center 2012/2013

Informationsaftener:

Tirsdag d. 31. januar

Onsdag d. 1. februar

Begge aftener kl. 19.30


BALSMOSESKOLEN 10.KLASSE 12/13

Åbent hus: onsdag d. 24. januar kl. 19:00

Du tilbydes mulighed for et anderledes afsluttende

skoleår i folkeskolen, hvor du

kan møde nye kammerater og lærere,

vælge en temalinje og få afklaret dit valg

af uddannelse.

Over året arbejder hele holdet med følgende

fælles projekter:

• Mediekursus

• Restaurant projekt

• Kanotur

• Skitur

• Samfundsfagligt forløb


BALSMOSESKOLEN 10.KLASSE 12/13

Det sociale liv:

• Vi starter skoledagen med at mødes

i sofaen.

• På kanoturen i august lærer vi hinanden

at kende

• På vinterens skitur har vi base på

Stavsnäs

• Vi har et arbejdsklima, hvor det er

legalt at være god til noget

• I forbindelser med projektuger, afsluttes

med fælles arrangementer

ud af huset f.eks bowling, teatertur

osv

Personlig udvikling:

Med afsæt i uddannelsesplanen

”afklares” den fremtidige uddannelsessituation:

• Personlig ansvarlighed omkring afleveringer.

• Mulighed for afprøvning af individuelt

tilrettelagte praktikker

• Aftaler om andre skoletilbud

• OSO-opgaven (obligatorisk selvvalgt

opgave)

• Under filmproduktionen opdager I,

at I kan meget mere end I troede


BALSMOSESKOLEN 10.KLASSE 12/13

Medielinjen:

• Film

• TV

• Radio

• Tekst

• Redigering

• Faste billeder/

Idrætslinjen:

• foto

• Samfundsfaglige

forhold/

mediepåvirkning

• Levende billeder/video

• Vi skal spille bold, svede,

lege og hygge

• Tempoet er højt (og ind

imellem voldsomt)

• Vi styrer skolens trimdag,

idrætsdag og bolddag

BALSFILM

Hygge er; når vi hver fredag

spiser kage som vi selv har

bagt...


BALSMOSESKOLEN 10.KLASSE 12/13

• Balsmoseskolen ligger i et roligt villakvarter, tæt på S-tog og

bus. Skolen er to-sporet, med ca. 500 elever fordelt på klassetrinene

bh.kl til 10. kl.

• 10. kl er en naturlig del af skolen, og deltager i skolens liv .

• Vi har tradition for et

meget tæt samarbejde

med ungdomsvejlederen

.

Kontakt:

Balsmoseskolen

Æblevangen 126

2765 Smørum

Telefon: 44 65 66 55

Hjemmeside: www.balsmoseskolen.dk

Viceinspektør: Peter Jensen

E-mail: Peter.Jensen@egekom.dk


Team 10 Ganløse Skole

Har du ikke helt fået ”tjek” på din fremtid?

Vil du forbedre din faglige viden?

Vil du være mere moden?

Vil du arbejde i overskuelige og hyggelige rammer?

Så er Team 10 måske noget for dig ?

Vi lægger vægt på:

Faglighed

Kommunikation

Den internationale dimension

Samarbejde og respekt mellem lærer og elev

Vi tilbyder:

Et skoleår med masser af udfordringer

Et skoleår med masser af oplevelser

Et skoleår hvor din fremtid står i centrum

Årets gang.

August

Introtur (2 dage)

Oktober/november

Terminsprøve 4 dage Brobygning/praktik fra 2 uger til 4 uger

December

Julekantine (5 dage) for at tjene penge til rejse til en storby i Europa

Februar

Terminsprøve (4 dage)


Introaften Torsdag d. 28. januar 2011 kl 19.30

Marts/april

Tur til Europæisk storby (5 dage)

Maj

Skriftlige prøver

Revy

x-dag

Som noget helt specielt for Team 10 har vi en gang om ugen en såkaldt xdag.

Det er en dag, hvor det normale skema er ”sat ud af kraft”, og hvor vi

fordyber os i forskellige aktiviteter, det kan være ture ud af skolen, det kan

være praktisk musiske ting, det kan være faglig fordybelse, det kan være…..?

Det er en dag som I, sammen med os, bestemmer indholdet af.

Revy:

På sidste skoledag opfører 10. klasse en revy for hele skolen.


Fag og timer på Ganløse Skole

En uge i 10. klasse skal bestå af minimum 28 timer.

Heraf 14 obligatoriske timer dansk 5 timer, matematik 4 timer og

engelsk 5 timer.

Derudover skal du have 6 såkaldte x-timer (til den ugentlige xdag)

og 1 fællestime.

For at komme op på 28 timer skal du mindst vælge 7 og højest 12

timer blandt nedenstående fag.

Tilbudsfag:

Tysk 5 timer, Fransk 4 timer, Fysik 2 timer samt ekstra dansk 1,

ekstra engelsk 1, og ekstra matematik 1. Endvidere vil elever med

læsevanskeligheder blive tilbudt ekstra timer.

Valgfag:

Musik

PC

Samfundsfag

Religion/Kristendom

Og eventuelle andre praktisk/musiske fag hvis der er interesse.

Kontakt:

Ganløse Skole

Vestergade 5 a, Ganløse, 3660 Stenløse

Tlf: 72598400

Hjemmeside: www.ganloeseskole.dk

Kontakt: Kim Brinkmann 48184401

e-mail: kim.brinkmann@skolekom.dk

Husk:

INTROAFTEN: Torsdag den 27 . januar 2011 kl. 19.30


Ansøgning om optagelse i 10. klasse i Egedal. Skoleåret 2012/2013

Navn:

Adresse:

Forældres Tlf.: Elevens mobilnr:

Nuværende skole:

Klasse: Cpr.nr:

Vælg skole, linje og fag: Udfyld skemaet for den ønskede skole.

Ølstykke 10. klasse Center på denne side.

Balsmoseskolen og Ganløse Skole på den næste side.

Ølstykke 10. klasse Center: Samfundsfaglig linje:

Vælg linje (Prioriter 1 og 2) Idrætslinjen:

Ved den elektroniske tilmelding skal

du vælge Maglehøjskolen

Vælg tilbudsfag: (Sæt x ved de ønskede fag)

Friluftslinjen:

Kreativ Linje:

Tysk: Ekstra dansk:

Fransk: Ekstra engelsk:

Fysik/kemi: Ekstra matematik:

Underskrift:

Forældres underskrift:


Balsmoseskolen

Vælg linje (Prioriter 1 og 2)

Idrætslinjen:

Medielinjen:

Vælg tilbudsfag: (Sæt x ved de ønskede fag)

Tysk: Ekstra dansk:

Fransk: Ekstra matematik:

Fysik/kemi: Ekstra engelsk:

Ganløse Skole:

Vælg tilbudsfag og valgfag: (Sæt x ved de ønskede fag)

Tysk: Kristendom:

Fransk: Idræt:

Fysik/kemi: Samfundsfag:

Ekstra dansk: Musik:

Ekstra matematik:

Ekstra engelsk:

Underskrift:

Forældres underskrift:

More magazines by this user
Similar magazines