Bestyrelsesmøde den 30. marts 2011 - Maribo Kajakklub

maribokajakklub.dk

Bestyrelsesmøde den 30. marts 2011 - Maribo Kajakklub

MARIBO KAJAKKLUB

REFERAT af BESTYRELSESMØDE no 9 – 2010-2011 – onsdag d. 30.03.2011

mødedelt.: Boye Hansen – Anders Petersen – Bjarne Ringsing Nielsen – Finn Larsen – Jan Wandy Pedersen

afbud fra : Britt Aastrand Clausen

pkt. 163 : Velkomst til best.møde no 9 og sidste i sæson 2010/2011

pkt. 164 : Referat af best.møde no 8 – 10.03.2011 – referat vedlagt på ny – ingen bem.

pkt. 165 : Evalueringer:

a. Arbejdslørdag 19.03

dr.omkl.rum: vægge og loft malet – bænke forsynet med nyt understel

oprydning udenfor – bådepark gennemgået – tak for hjælpen til alle

b. Stormøde – onsdag - 23.03

desværre et mindre fremmøde end på tidligere års optaktsmøder

fortsat behov for mange flere hænder – mange opgaver rundt omkring i klubben

Torben Hansen ville gerne starte noget fast morgenroning op (en rigtig god ide`)

c. DKF-årsmøde 26.03-27.03 i Silkeborg

fra klubben deltog: Boye H. – Jan W.P. – Bjarne R.N. – Anders P. – Finn L. – Claes W.S.

gode workshopper – turbåde tilbage i DKF i 2011 – ændringer i DanSprint Marathon Cup

hel ny struktur i DKF (mindre bestyrelse, ingen udvalg) fremover arbejdsgrupper omkring

specifikke opgaver, mindre DKF-kontingent til små og nye klubber

Maribo Kajakklub fik overrakt pokalen for at være stærkeste klub v/DM-sprint 2010, og

no 2 v/DM-marathon 2010 (p.g.a. nogle roere ”missede” en bøje og en ”glemt” vest)

pkt. 166 : DKF´s puljemidler – tilskud 7.500 kr – projekt: New Girl Power Projekt 2011 v/FL

(annoncer – flyers - 15 t-shirt – regnskab til DKF senest 01.08)

klubbens accept underskrives og retur til DKF jwp

pkt. 167 : Budget 2011 (fra sidste møde)

ingen yderligere bemærkninger til nyt budget 2011, som fremlægges 08.04.2011 bac

pkt. 168 : Sikkerhedsregler (fra sidste møde)

en gennemgang af reglerne gemmes til et senere møde

pkt. 169 : Maribo-Regatta (fra sidste møde)

a. indbydelsen er sendt ud og lagt på nettet

b. fordeling af opgaver tages løbende (evt. lidt førstkommende lørdag)

annoncer : AP program 2010 + annoncer 2010 + prisliste 2010 til AP jwp

pkt. 170 : Ad hoc opgaver (fra sidste møde)

tages løbende, når behov/opgaver melder sig

pkt. 171 : Jobindhold / funktioner (fra sidste møde)

Britt har tilbudt at forestå kontingentopkrævninger – Tak til BAC jwp/ap

øvrigt tages løbende og revurderes, når muligheder byder sig

pkt. 172 : Breddeudvalget v/BRN:

materialet udsendt – ingen yderligere bemærkninger

pkt. 173 : Idrætsudvalget v/AP:

ingen yderligere bemærkninger

action:


pkt. 174 : Aktivitetsudvalget v/BH:

a. Sponsorarbejdet – går lidt trægt og synes lidt mere vanskelig,

er dog optimistisk med at nå at realisere det planlagte mål for 2011

og det er primært støtte til ungdomsroere og materiel

Der tales fortsat med et par stykker omkring indeværende sæson

Alle klubbens sponsorer skulle gerne kunne ses på vor hjemmeside

b. Vedl. klubhus og materiel mm:

nyere gaskomfur (1.200 kr.) anskaffet til brug for bespisning v/stævnedeltagelse

pkt. 175 : Kraftcenteret v/FL:

a. status: samling afviklet her i weekenden m/test søndag formiddag

b. planlægning af træningslejren i Tyn i fuld gang

c. KC-regnskab 2010 samt KC-budget 2011 til orientering

pkt. 176 : Generalforsamling fredag d. 08. April kl. 19,00

a. beretning fra formanden til gennemsyn hos best.medl. jwp

b. under punktet lidt om 2011 en information omkring mulige byggeplaner fl

ny bestyrelse ønsker mandat til at arbejde videre med planerne, herunder økonomi

c. regnskab godkendt af revisor, til underskrift hos best.medlemmer, trykning jwp

d. nyt budget 2011, trykning jwp

e. valg: der gives en kort orientering om forløbet indtil nu forinden valg til bestyrelse

herunder flere personer tilknyttet bestyrelsen omkring specifikke opgaver jwp

formand: / forslag: Finn Larsen, som afløser for Jan Wandy Pedersen)

kasserer: / forslag: Anders Petersen, som afløser for Britt Aastrand Clausen

best.medl./elite: / forslag: Claes W. Sørensen (har sagt ja), som afløser for Anders Petersen

suppleant/elite: / forslag : Linda H. Polusen (har sagt ja), posten var tidligere vacant

øvrige valg: forslag: genvalg

pkt. 177 : Standerhejsning og bådedåb lørdag d. 09. April kl. 11,45-12,15

tovholder: JWP servering af hvidvin og snacks

Vennerne: minimum 2 stk. turbåde til dåb

klubben: måske et par enkelte / der arbejdes med sagen bh/jwp

resterende både til dåb gemmes evt. til onsdag d. 25.05 (efter maribo-regatta)

pkt. 178 : Nordic Open Marathon – lørdag d. 09. April

tovholder og stævneleder: Finn Larsen

a. sand gemmes til efter Nordic Open

b. løbsprogram og resultatformidling

c. pressedækning

d. overbæring – etablering (jordspyd og afmærkningsstrimmel)

e. instruktion (bådnumre + tape)

f. dommerbord - (megafon og ure)

g. radioer droppes – der anvendes mobiltelefoner

h. følgebåd – redningsbåd (Roklubben og Maribo Civile Beredskab)

i. øvrige følgebåde

j. officiels: starter – måldommer – overbæring - tidtagere

k. præmier

l. køkken (som alm. onsdage) – løbet afvikles kl. 13,00 – forv. slut kl. 16,00

pkt. 179 : Medlemslisten

a. tilgang : Martin Ljungberg

b. afgang : Esben Østergaard


pkt. 180 : Aktivitetskalenderen

søndag d. 03.04 kl. 10-12 : operation ”ren strand” - indsamling af skrald

sen invitation til at deltage – Naturfredningsforeningen organiserer

klubbens område plejer at være fra Bådehavnen og om til Kajakklubben

vi finder et par deltagere til dette projekt jwp

torsdag 19.05 kl. 17,00 : Idrætsprisfest i Maribo-Hallen

Lolland Kommune har tilsyneladende valgt at reducere antallet af ”priser/gaver”,

således at idrætsudøvere får en pris uanset antal vundne mesterskaber i modsætning

til tidligere år. Der sendes invitation til indbudte prismodtagere, ledere og forældre jwp

Onsdags-klubaftner/sommer : vagtplan/køkken udarbejdes bh/ap

diverse praktiske opgaver fordeles (brød og afhentning mm) bh/ap

handicap-race / start: 04.05.2011 – slut: 21.09.2011 (i alt 21 stk)

forslag om faste startnumre på kajak og en selv-afkrydsningsliste på tavlen før start

grillparty 2011: onsdag d. 25.05 (efter maribo-regatta)

torsdag d. 23.06 – Sct. Hans Aften

onsdag d. 17.08 – (efter NM-sprint)

onsdag d. 31.08 – (efter DM-sprint)

onsdag d. 07.09 – (efter DM-marathon)

fællesspisning/onsdage: onsdag d. 11.05 – 19,30-20,30 – tovholder: BRN

onsdag d. 08.06 – 19,30-20,30 – tovholder: BRN

onsdag d. 20.07 – 19,30-20,30 – tovholder: BRN

onsdag d. 03.08 – 19,30-20,30 – tovholder: BRN

onsdag d. 21.09 – 19,30-20,30 – tovholder: BH-AP

m/tilmelding på opslagstavlen – pris måske 25 kr. – salg af drikkevarer

standerstrygning/efterårsgeneralforsamling 2011 : lørdag d. 05.11 kl. 14,00

afslutningsfest / seniorer 2011 : lørdag d. 05.11 kl. 18,30

juleoptog 2011 : søndag d. 18.12.2011

klubmesterskaber 2011 : sprint, maraton og stafet fastlægges senere

ny aktuel aktivitetskalender udsendes til klubbens medlemmer inden Gen.Fors. jwp

pkt. 181 : en runde : BH : ingen bem.

AP : ingen bem.

FL : NM i Jönköping, Sverige med mulighed for supportere

FL : streamers OL 2012 m/KB-RP kommer til salg fl

BRN : ingen bem.

JWP : ingen bem.

pkt. 182 : eventuelt : hjemmesidebestyrer indkaldes evt. til en snak lørdag over middag (fl-bh-jwp) jwp

pkt. 183 : næste møde : onsdag d. 13.04 kl. 19,00 m/Maribo-Regatta 2011 alene på dagsordenen

fremsendt til mødedeltagere og andre samt ophængt på klubbens opslagstavle

og placeret på klubbens hjemmeside: www.maribokajakklub.dk

således forsøgt refereret 05.04.2011 Jan Wandy Pedersen

More magazines by this user
Similar magazines