parkpost juni 2013.ppp - Parkposten.dk

parkposten.dk

parkpost juni 2013.ppp - Parkposten.dk

Parkposten

Beboerblad for Knudskov‐, Allé‐ & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Side 1 ‐ Parkposten

Juni 2013

DE 3 LANDSBYER

Tørresnoren på Nyvang…


Bladet udkommer hver anden

måned i ca. 850 eksemplarer.

(feb. ‐ apr. ‐ juni

aug. ‐ okt. ‐ dec.)

Redaktion & ansvarshavende:

Allan Sørensen,

Knudskovparken 149,

Tlf. 21 45 34 18

atsorensen@live.dk

Deadline for indlæg: Senest kl.

12 den 18. i måneden inden

udgivelse.

Div. indlæg sendes/leveres til

ovenstående adresse, eller

sendes meget gerne med e‐mail

til:

atsorensen@live.dk

Reklamer optages som regel kun

for det kommende nummer, og

for beboere i afdelingen.

Bladet kan også læses på:

www.parkposten.dk

Optagne indlæg står for

indsenders egne meninger og

opfattelser.

Der optages ikke indlæg som

kan virke anstødelige eller som

kan tolkes som injurier.

Indlæg som vedrører afde‐

lingsbestyrelsen, vil blive

forelagt denne inden trykning,

således at der er mulighed for

at svare i samme nummer.

INFO

INDHOLD Side

Ros og ris til afdelingen 5

Beboerrådgiveren Camilla Crone 2

Driftschef Annette Klingenberg 2

Træfpunkt 4

Sommerbazar 9

KondiBixen 13

Sommerudflugt - Sidste udkald! 16 (Bagsiden)

Jeg er den nye driftschef i afdeling Knudskov‐, Allé‐ & Kikhøjparken,

samt Bernts Have, og hedder Annette Klingenberg.

Jeg bor på Lammefjorden og har 2 døtre på 16 og 20 år. Jeg startede den 1. februar

2013 og sidder fysisk på Servicekontoret, Knudskovparken 240.D.

Beboer‐Rådgiver

Camilla Crone

Knudskovparken 240 D

Fast åbningstid om tirsdagen

kl.15.00 – 18.00

og ellers efter aftale på

tlf. 31 63 03 03

eller mail:

camilla@ladegaardsparken.dk

Side 2 ‐ Parkposten

Nogen vil måske kunne huske mig fra

Domea på Kløverstien, hvor jeg har

været siden 2009.

Jeg kan kontaktes på Servicekontorets

telefon 5943 4026

eller via mail: akl@domea.dk.

Jeg glæder mig til at møde Jer alle.

Med venlig hilsen

Annette Klingenberg

Driftschef

Servicekontoret

Knudskovparken 240 D

4300 Holbæk


Afd. bestyrelsen Tlf. Mail

Michael Rasmussen (formand) 59441148 knudskovparken@holbaekboligselskab.dk

Dorte Nielsen 59437168 knudskovparken@holbaekboligselskab.dk

Claus Sørensen knudskovparken@holbaekboligselskab.dk

Arne Dohn (Protokolfører) 59430838 knudskovparken@holbaekboligselskab.dk

Svend Åge Heitmann (Sekretær) 46985332 knudskovparken@holbaekboligselskab.dk

Karen Jensen 25364762 knudskovparken@holbaekboligselskab.dk

Kirsten Christiansen 31900475 kirstenchris123@gmail.com

Boris Lantow 27138810 boris.lantow@webspeed.dk

Søren Birch (næstformand) 21409346 s.birch@youmail.dk

Ny Konstituering.

Formand: Michael

Næstformand: Søren

Sekretær: Svend Aage

Protokol: Arne

Organisationsbestyrelsen: Michael ‐ Dorthe

Udvalg:

Økonomi: Michael‐Søren‐Boris‐ Karen

Bygge: Arne – Claus – Svend Aage

Grønt: Claus – Søren – Karen

Legeplads: Boris – Kirsten – Claus

Fest: Kirsten ‐ Karen

Kontaktoplysninger på Det Boligsociale Team er:

Side 3 ‐ Parkposten

Der gøres opmærksom på,

at afdl. bestyrelsesmedlemmerne,

ud over den faste månedlige åbningstid

(Den anden mandag i måneden kl. 18.30 til

19.00 ), som regel kun træffes på kontoret i

Knudskovparken 240 C.

Børn & ungemedarbejder Jeanette Saner – Jeanette@ladegaardsparken.dk tlf: 31 63 03 19

Beboerrådgiver Sevda Cenikli: Sevda@ladegaardsparken.dk tlf: 31 63 03 02

Beboerrådgiver Camilla Crone: Camilla@ladegaardsparken.dk tlf: 31 63 03 03

Ny Redaktør til Ladegårdsposten

Da den nuværende redaktør på Ladegårdsposten pr. 1 juni

går på barsel, er der fundet en ny redaktør.

Den nye redaktør hedder Michael Petersen og bor i

Ladegårdsparken.

Michael glæder sig til at komme i gang, og håber at

modtage rigtig mange indlæg fra jer beboere til Ladegårds

posten.

Hvis I ønsker at få et indlæg i bladet, skal I fremover sende

en mail til Michael på:

ladegaardsposten@outlook.dk

HUSK deadline er som altid d. 18 i hver måned kl. 12.00

NB: Ladegårdsposten udkommer ikke i august og januar

måned.

Den nuværende redaktør, Maria, takker alle for det gode

samarbejde, og ønsker alle en rigtig go’ sommer .


Træfpunkt’s Aktivitetskalender

Juni

Mandag 3.-6. kl. 12.30 Bankospil Fællesspisning

Onsdag 5.-6. kl. 18.50 Bankospil

Mandag 10.-6. kl. 12.30 Bankospil

0nsdag 12.-6. kl. 18.50 Bankospil

Mandag 17.-6. kl. 12.30 Bankospil Fællesspisning

Onsdag 19.-6. kl. 18.50 Bankospil

Sommerferie

Bestyrelsen i Træfpunkt ønsker alle en rigtig god sommer og på

gensyn…

mandag den 5. august kl. 12.30 og

Onsdag den 7. august kl. 18.50

NB. Vi kører bustur igen tirsdag den 17. september

Nærmere i næste nummer

Fremover er der nye regler

for nye lejeaftaler af festlokalet:

Holbæk Seniordanseforening.

Danser hver tirsdag fra kl. 15.30. til kl. 17.30.

og fra kl. 18.00. til 19.00. Vandtårnsvej 4 Holbæk.

Holbæk Seniordansforening holder ferie og starter

op igen den 17. september.m. V.h.

Bestyrelsen

Leje 1. dag 1500 kr.

Leje 2. dag 750 kr.

Depositum 1500 kr.

Depositum betales ved aftalens indgåelse ‐

Lejen betales senest 2 mdr. inden lejedato.

Ved annullering af lejeaftale senest 2 mdr.

før fastsatte dato, tilbagebetales

det fulde depositum.

Ved annullering af lejeaftale senere

end 2 mdr. før fastsatte dato,

bliver depositum ikke tilbagebetalt.

Side 4 ‐ Parkposten

Udlejning af Forsamlingshus

holder ferie i hele juli måneden.


Ros og ris til afdelingen!

Med afdelingen mener jeg hele afdelingens område,

dens beboere, personalet som vedligeholder inde og

ude samt afdelingsbestyrelsen.

Det er altid sjovest og bedst at starte med roserne.

Ros til afdelingsbestyrelsen og boligselskabet for det

engagement og den administration der udøves.

Ros for at sørge for, at der er et godt personale på alle

poster.

For mig ser det umiddelbart ud som om også

økonomien er under kontrol. Økonomien er alles

økonomi, primært dog beboernes økonomi, det er

vores afdeling og det er vores boligselskab. Den skal

forvaltes med omtanke og omhu, både nu og for

fremtiden, ‐ ikke mindst. På Esplanaden i København

hedder det vist nok noget i retning af:"Intet tab må

ramme os på grund af manglende rettidig omhu". Det

gode spørgsmål er selvfølgelig, hvordan sikrer vi os

bedst og hvornår er det rettidigt

Når det er sagt, kan jeg ikke lade være med at tænke

på, at der ligger en kæmpe udfordring og venter for

ude. Og det er de nødvendige renoveringer som vil

komme frem over. Og det vedrører os alle. Det er

vores afdeling, det er vores økonomi

Et af de store spørgsmål er, hvordan kan det

finansieres? Bestyrelsen har sparet op til

vedligeholdelse, men rækker det? Jeg ved fra andre

boligselskaber at der i mange tilfælde kan hentes

adskillige millioner til renoveringer efter loven om

byfornyelse, og der kan nemt blive brug for alle de

midler der kan skaffes.

Ros til det personale som vedligeholder bygningerne,

der er mange opgaver.

Stor ros til de gutter som vedligeholder

udendørsfaciliteterne året rundt i al slags vejr. De

tørner ud og går til den fra tidlig morgen også når

vejret er rigtig modbydeligt. De snerydder og afiser

når det er nødvendigt, beskærer og planter når det er

den tid. Og de forsøger tålmodigt at holde rent og

ryddeligt, på trods af at der er nogle børn og voksne

her i afdelingen som IKKE påskønner et rent og

ryddeligt miljø, det miljø som betyder meget for vores

humør og velbefindende.

Og så er vi fremme til dem der fortjener ris.

Hvor er det trist at se, hvordan visse børn og voksne

sviner og roder. Det er sørgeligt, tarveligt og asocialt.

Side 5 ‐ Parkposten

Det er tarveligt overfor de beboere, der holder orden

og rydder op efter sig. At der er nogle som lader

slikpapir, plasticposer, cigaretskod og diverse

junkfood‐emballage og andet skrald og svineri ligge og

flyde, hvor de nu tilfældigt slipper det. det er tarveligt

og lavt.

Hvordan ser der lige ud i deres private bolig?

Det er også tarveligt i forhold til det personale, som

gør en stor indsats, for at det skal være rart for alle at

færdes her.

Og så et hjertesuk på grund af nogle rigtige svinere.

Det er de hundeejere, som ikke kan finde ud af at

bruge en såkaldt hundepose og samle op efter deres

hund, hvis den besørger/skider, inden de når ud på

det åbne område hvor der uden for stierne er plads

nok, og ingen bliver generet af det.

Nogle lader deres hunde skide ud for andres dør og

går frejdigt videre, hvad er det for en opførsel. Det er

simpelthen for ringe. det kan ske for alle hundeejere

at der kommer "en pølse" et uheldigt sted. men så tag

dog den medbragte hundepose frem, saml lorten op i

posen og læg posen i den nærmeste skraldespand.

Ud over de skraldespande der hænger rundt omkring

til almen afbenyttelse, er der faktisk en del

hundeejere der skilter med at det er tilladt, at bruge

deres skraldespand, hvis det sker at hunden ikke

kunne vente til den kom ud på marken, hvor den

selvfølgelig besørger uden for de banede stier.

Nogle hundeejere har den efter min mening fejlagtige

opfattelse at de da bare kan lade lortene ligger når de

lufter deres små og store hunde langs de dobbelte

asfaltstier. Føj for den, hvor er det ulækkert, det er

dårlig stil både over for ordentlige hundeejere, og

overfor alle de mange andre der benytter disse stier.

Lad os hjælpe hinanden til at holde VORES afdeling

som den bedst vedligeholdte og rareste, renete

afdeling i kommunen, intet mindre.

De bedste sommerhilsner til hele afdelingen med alt

hvad der til hører jævnfør min indledning af denne

klumme.

Med venlig hilsen

Karl Jørgensen

Knudskovparken 48B

På næste sider er der et uddrag af reglerne omkring

husdyr i adelingen…

Red.


Uddrag af Ordensreglementet, vedr. Husdyr:

§ 8 Husdyr

8‐1 Der må holdes 2 hunde eller 2 katte ‐ alternativt 1

hund og 1 kat.

8‐2 2 hunde eller 2 katte kan medbringes, dersom

tilladelse fra boligselskabet

foreligger på indflytningstidspunktet. For hunde skal der

endvidere foreligge en gyldig

kvittering på den lovbefalede forsikring, vaccination samt

øremærkning af både katte

og hunde.

8‐3 Hvis hund eller kat dør efter indflytningen, er det

tilladt at genanskaffe sig et dyr

efter henvendelse til Domea. Tilladelsen til

genanskaffelse er dog betinget af, at der

ikke har været berettigede klager over det tidligere

husdyr, samt at reglerne for

husdyrhold i øvrigt har været overholdt

8‐4 Intet husdyr må løbe frit omkring på ejendommens

friarealer, gade‐ og stiarealer,

trapper, gange eller andre fællesarealer. Ligeledes er

luftning af husdyr ikke tilladt på

altaner eller terrasser.

8‐5 Både hund og kat skal til enhver tid bære halsbånd

med navn, adresse og evt. tlf.

nummer. Dyrene skal føres i snor, når man færdes med

dem på "eget" område, samt

Søndag den 28/4 2013.

Jeg har lige været ovre i containeren med noget af mit

affald, og jeg bliver så forarget og

gal over at se sådan et svineri folk eftelader.

Vi som beboer der har denne ekstra sirvice at have en

cointainer, og så ser man at folk bare smider alt muligt

forskellig affald overalt derinde, det er brugte bleer ‐

"AD", det er private papir (som ikke engang er i poser

men bare smidt på gulvet, måske der var et navn på

nogle af de papir så kunne man da henvende sig til

vedkommende

og sige at det ikke er ok at smide dem ind på den måde),

ja, alt muligt affald.

Der var sat 4 sorte skrældesække lige ude for døren, som

jeg skulle flytte for overhovedet at komme ind.

Tænk at voksne mennesker vil være sig selv bekendt. Og

hvad er det vi lærer vores børn med den adfærd, skam jer

Side 6 ‐ Parkposten

på boligselskabets områder. Hvis husdyret besørger på

områderne, skal

efterladenskaberne omgående fjernes af ejeren.

8‐6 Andre relevante kæledyr kan anskaffes og holdes med

særlig tilladelse fra Domea,

dersom fornødent hensyn tages til medbeboere og

bebyggelsen.

8‐7 Husdyrtilladelsen kan inddrages af boligselskabet, hvis

ovenstående regler for

husdyrhold ikke overholdes, eller hvis der kommer

berettigede klager over dyret fra

andre beboere. Der gives normalt en skriftlig advarsel,

inden tilladelsen inddrages.

og jeg mener virkelig SKAM JER, og når jeg så tænker på

de stakkels gårdmænd som mandag morgen skal ind og

rydde

op efter sådan et svineri, det kan vi simpelhen ikke være

bekendt.

Så jeg vil hermed appelerer alle beboer til at tænke på

hvis det var os selv der skulle rydde op efter sådan et

svineri, så kan vi måske være vi ville tænke os lidt mere

om.

ET SURT OPSTØD FRA EN BEBOER.

Med venlig hilsen.

Bente Lindberg.

Knudskovparken 146 B


Vilde vulkaner 2013/ 3-5. juli 2013

Holbæk boligselskab / Raketten tilbyder i år muligheden for at du kan deltage i Danmarks

største børnefestival. Vi har plads til 10 børn i alderen 10-14 år. Vi sigter imod et ligeligt antal

drenge og piger! Der vil være 3 voksne fra Raketten med på turen, 1 voksen til hvert telt.

Der skal betales 100 kr. i depositum til børn/ungemedarbejderen ved tilmelding. Barnet får

pengene tilbage som lommepenge når vi ankommer til festivallen. Tilmelding til turen er

bindene og depositum mistes hvis du melder afbud da vi ikke kan få pengene refunderet.

Medbring selv:

Sovepose, hovedpude & liggeunderlag

Skiftetøj og eventuelt badetøj (Max 1 taske/kuffert pr. barn)

Yderligere lommepenge

Tandbørste, håndklæde, shampoo

Eventuelt kamera

Har du lyst til at tage med? Kontakt børn- og ungemedarbejderen sammen med din mor eller

far for at, tilmelde dig turen.

Vi glæder os!

Venligst

Jeanette Saner, børn-og ungemedarbejder tlf.: 31 63 03 19 – mail:

jeanette@ladegaardsparken.dk

Til forældrene:

Der er voksne med fra Raketten til at passe på jeres barn og sørge for at, det bliver en

hyggelig tur og en god oplevelse.

Dog vil vi gerne have at, i taler med jeres barn omkring generel god opførsel. Vi skal være

sammen med 9000 andre børn/voksne så det er vigtigt at, vi kan stole på at, jeres børn er

klædt på til almen hensyntagen til andre og på at, de vil lytte til vores instrukser undervejs.

Oplever vi en situation som er uholdbar eller nægter jeres barn at, indordne sig under vores

eller festivallens regler, skal i afhente jeres barn i Vordingborg! Jeres barn skal selv

ligeledes selv holde styr på sine ting under festivallen hvorfor det være fint at der står navn i

tingene. Raketten tager ikke ansvar for mistede ting undervejs. Undertegnede medbringer

sin telefon på festivallen således i kan komme i kontakt med os.

I kan læse mere om festivallen på: http://www.vildevulkanerfestival.dk/. Her kan i også se

billeder fra sidste års festival.

Side 7 ‐ Parkposten


Side 8 ‐ Parkposten

medarbejderen

Så står sommeren lige for døren og de e er lig med spændene ak viteter på børn‐unge området.

Recep Dastan og Ahmet Tokmak er begge færdige med deres Street‐agent uddannelse, så 15. Maj starter Street

fodbolden op i området igen. Træningen sker på Ise ordsskolen onsdag i dsrummet 18‐20 og søndage i

met 14‐16. Alle i alderen 10‐25 kan deltage i træningen, bare mød op! Der trænes op ons stævne

s.

Ahmet Tokmak og Cheanne Bakmann er blevet ansat i Rake

derende og er sprængfyldt med gode ideer. Kom forbi Rake en og hils på dem i åbnings den.

Der er 10 Pladser l børnefes vallen vilde vulkaner. Man skal være imellem 10‐14 år for at, deltage i denne tur.

Undertegnede er med på hele turen sammen med en‐to frivillige. Som forælder kan du ligeledes melde dig som

frivillig l at, tage med. Kontakt mig for mere info.

Der er et klatre arrangement i støbeskeen for børn/unge! Planen er at, vi skal ned og afprøve den nye klatrepark

ved naturskolen. Foreløbig satser vi på at, vi skal derned lørdag 29. Juni. Børn/unge der er 130 cm og ope er kan

deltage denne dag. Der gøres opmærksom på at, der skal bruges underskri fra forældrene for at, børnene kan få

lov l at, klatre!

Der er fortsat mulighed for at, få betalt sit foreningskon ngent l en fri dsak vitet. Kontakt undertegnede for at,

høre nærmere.

Har du eller dit barn spørgsmål omkring Rake en, fri ds job, nye ak viteter, gode ideer eller andet så kan i al d

kontakte undertegnede.

De bedste hilsner

Jeane e Saner

jeane e@ladegaardsparken.dk / 31 63 03 19

Husk Rake en holder sommerlukket i uge 28‐29‐30


Program

i Holbæk boligselskab – for hele

Fredag 14 . juni Vandtår nsvej 4, 4300

15.00 - 15.15 Dagen å bnes på scenen af Uffe Frejdal

Nielsen

og viceborgmester Louise de Richelieu.

15.15 – 20.00 Kræ mmermarked, tivoli, Cirkus Kæ phø j og

Bowls.

15.30 – 15.45 Verdenskoret optræ der på scenen.

15.45 – 16.15 Gratis banko for alle.

16.30 Madboder og issalget å bner på pladsen.

16.45 – 17.05 Shaka Loveless optræ der på scenen.

18.00 – 18.30 Xander optræ der på scenen.

19.00 – 19.15 STOMP v. Silas Serner og bø rn fra

Xander

Arrangementet er arrangeret af frivillige beboere fra Holbæks boligselskaber i samarbejde med det

Arrangementet boligsociale team. er arrangeret Ret til ændringer af frivillige i programmet beboere fra Holbæ forbeholdes. ks boligselskab Pladsen i er samarbejde alkoholfri.

med det

boligsociale team.

Side 9 ‐ Parkposten

Shaka

Loveless

byen


Bowls holder sommerferie. Vi starter op

igen den 29. august men vi flytter det til

kl. 19.00 - 21.30., for og se om der er flere

der har lyst til at prøve dette spil.

Side 10 ‐ Parkposten

V.h.

Kisser og Kirsten.


INFO

Aktiviteter & kontorer m. m. i afdelingen

Træfpunkt: Forsamlingshuset, Vandtårnsvej 4.

Mandage ‐ Bankospil m. m. ‐ kl. 12.30 ‐1. mandag i måneden, fællesspisning kl. 12.15 og bankospil kl. 12.45 ‐ Bankospil

hver onsdag kl. 18.50.

Formand: Lona Kjær. Tlf. 27 64 34 04

Bridge i Forsamlingshuset, Vandtårnsvej 4. Der spilles torsdage fra kl. 13.00 – ca. 17.00.

Henvendelse til: Ann & Arne Dohn ‐ aadohn@os.dk ‐ Tlf. 59 43 08 38

Håndarbejdsklubben, Vandtårnsvej 4. Tirsdage 9.30 ‐ 12.00 ‐

Kontakt: Vitte Kirkegaard, tlf. 60 82 03 51 og Inga Holst, tlf. 22 13 14 10

Hobbyrummet: Vandtårnsvej 4, under festsalen.

Åben den 1. torsdag hver måned fra kl. 19.00 til kl. 20.00 ‐

Billardklubben LBK ‐ Holbæk Boligselskab, Ladegårdsparken 1 st.th

Henv.: Formand : Finn Christensen 51 50 91 27 ‐ Tina Dyreholt 40 46 56 57

Åbningstider: mandag‐onsdag‐fredag kl. 19.00 ‐ 23.00

Pensionister mandag‐tirsdag‐onsdag‐torsdag kl. 9.00‐12.00

Udlejning af Forsamlingshus:

KUN ved personlig henvendelse på afdl. bestyrelsens kontor, Knudskovparken 240 C, hver torsdag mellem kl. 16‐17.

Vagttelefon: 59 43 40 26 ‐ Må kun benyttes i nødstilfælde, hvor du f. eks. ikke selv kan udbedre skaden, og den ikke

skønnes at kunne vente til næste arbejdsdag. Ved misbrug, kan vedkommende forvente at skulle betale for

tilkalderegning.

Servicekontor:

Knudskovparken 240 D / Udlejning af gæsteværelser Tlf. 59 43 40 26

Mail: knudskovparken@domea‐afd.dk

Kontortider: man ‐ fre. kl. 8 ‐ 9 ‐ torsdag tillige kl.15.30 – 17.00

Administration: Domea, Kløverstien 205 (i Bernts Have) Vores nye nummer er 76 64 66 90

E‐mail: holbaek@domea.dk

Kontortider: Mandag‐onsdag kl. 10.00 ‐14.00 ‐ Torsdag kl. 10.00 ‐17.00 ‐ Fredag kl. 10.00 ‐13.00.

Vi har ændrede åbningstider i forbindelse med sommerferien. I uge 31 holder kontoret lukket!

I uge 29, 30, 32 og 33 er der begrænset åbningstid fra kl. 10.00 – 12.00.

Beboerrådgiverne Camilla Crone Hansen (Vores afdeling) & Sevda Cenikl ‐ Ladegårdsparken 113 tv.

Træffetid: Tirsdag kl. 13.00—16.00 og torsdag kl. 16.00—19.00 eller efter aftale på tlf. 31 63 03 02 og 31 63 03 03 ‐ E‐

mail beboerraadgiver@ladegaardsparken.dk .

Eventuelle klager fremsendes skriftligt til Servicekontoret, Knudskovparken 240 D, 4300 Holbæk.

Ansøgninger om ændringer af boligen eller udendørsarealerne skal ansøges skriftligt til Afdelingsbestyrelsen ‐ Grønt

Udvalg, Knudskovparken 240 C, 4300 Holbæk

Er din Computer "gået i sort" - eller trænger

den til en hjælpende hånd ?

Lad os se på det - måske er er det kun en bagatel.

Ring 21 45 34 18 og hør nærmere.

NB: Hvis du har installations-diske til din PC, må du godt finde

dem frem.

E-mail: allansoerensen@live.dk

Side 11 ‐ Parkposten


MØBELBIXEN ER ÅBNET IGEN

Fremover er åbningstiderne:

Tirsdage kl. 17:00 – 19:00

Onsdage kl. 13:00 – 15:00

Søndage kl. 13:00 – 15:00

Vi ses i Ladegårdsparken 109


Tøjbiksen

Ladegårdsparken 93

Åben hver søndag kl 13.00 ‐ 16.00

Åben hver Onsdag kl 13.00 ‐ 16.00 ‐ Ny tid

Tøjafhentning :

Kontakt Ninna Tfl: 59 44 05 08

KVINDEKLUBBEN

I CAFEEN, LADEGÅRDSPARKEN 23

ÅBEN HVER ONSDAG FRA KL 13-16

Kontaktpersoner:

Integrationskoordinator Maria,

Tlf.: 72 36 34 61

Beboerrådgiver Sevda,

Åbningstider:

Mandag 17.00-19.30 / 6-13 år

Tirsdag 17.00-19.30 / 6-13 år

Tirsdag 20.00-22.00 / 14-20 år

Onsdag 20.00-22.00 / 14-20 år

Onsdag Pigeklub 18-20 / 14+

Torsdag 17.00-19.30 / 6-13 år

Torsdag 20.00-22.00 / 14-20 år

Fredag – Just Dance eftermiddag -

16.00-18.00 / Piger 10-13 år.

Side 12 ‐ Parkposten

Henvendelse.

Billardklubben LBK

Holbæk Boligselskab

Ladegårdsparken

1, st.th

Formand : Peter Ciesla 20 21 30 93

Kontakt: Tina Dyreholt 40 46 56 57

Åbningstider mandag‐onsdag‐fredag kl. 19.00 ‐ 23.00

Pensionister mandag‐tirsdag‐onsdag‐torsdag kl. 9.00‐

12.00

Træfpunkt

Forsamlingshuset

Vandtårnsvej 4

Bankospil m. m.

Mandage kl. 12.30 ‐ 16.00

BRIDGE I FORSAMLINGSHUSET,

VANDTÅRNSVEJ 4.

Der spilles i A og B række hver torsdag i

vinterhalvåret fra kl. 13.00 – ca. 17.00.

Henvendelse:

Ann & Arne Dohn

aadohn@os.dk

Tlf. 59 43 08 38

Raketten holder til i Ladegårdsparken 19, 4300 Holbæk

Al kontakt vedr. Raketten skal rettes til:

Børn & Ungemedarbejder Jeanette Saner

Jeanette@ladegaardsparken.dk

Tlf.: 31 63 03 19


Ønsker du at blive medlem af Kondibixen, så henvend dig personligt i

Beboerrådgivningen, Ladegårdsparken 136, i åbnings den

Side 13 ‐ Parkposten


Side 14 ‐ Parkposten


VIDSTE DU AT VI HAR BYDELSMØDRE I

HOLBÆK BOLIGSELSKAB?

FÅ BESØG AF EN BYDELSMOR

EN BYDELSMOR KAN HJÆLPE DIG MED

Børneopdragelse

Fri dsak viteter

Skole og ins tu oner

Sundhed, kost og mo on

Kontakt l kommunen

HVEM ER BYDELSMØDRENE?

Bydelsmødre er frivillige kvinder,

som stø er andre kvinder, så de kan

styrke sig selv, deres børn og familier

Bydelsmødre har viden om samfundet

re‐uddannelse

Side 15 ‐ Parkposten

En Bydelsmor ly er l dig

Få besøg af en Bydelsmor, der kan tale dit

sprog. En Bydelsmor har tavshedspligt!

En Bydelsmor stø er dig

Få mere viden om det sted du bor.

Få stø e l at kontakte fx kommunen.

Vil du have besøg af en Bydelsmor?

Så kontakt

Beboerrådgiver Sevda Cenikli

Bydelsmødre arrangerer ak viteter for dig

Mød andre kvinder, der bor i nærheden af dig.

Det er gra s at få besøg

af en Bydelsmor!

Tlf: 31 63 03 02 mail: sevda@ladegaardsparken.dk

Hun vil sæ e dig i kontakt med en bydelsmor.

Der er bydelsmødre som taler: somali, arabisk, tyrkisk, dansk og engelsk


VANDLAND

Parkposten trykkes af CenterTryk A-S

Side 16 ‐ Parkposten

SOMMARLEGE

Velkommen til

Skånes største

Forlystelsespark!

Sommerudflugt 2013

Vi skal af sted d. 15 juni kl. 08.00 -

og er hjemme kl. 18.00.

Vi skal besøge www.tosselilla.se

Pris for voksne kr. 100,00

Børn kr. 50,00.

Venlig Hilsen

Afd. Bestyrelsen

Billet-salg i Knudskovparken 240 C

mandag den 3. juni 17.00 - 19.00

TIVOLILAND

Similar magazines