nr. 184 - Fjordhesten Danmark

fjordhest.dk

nr. 184 - Fjordhesten Danmark

September 2006 . nummer 184


Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport

Formand: Birgit Mortensen

Norddalen 9, Skt. Klemens, 5260 Odense S

Tlf.: 6615 3908 eller 2163 2903.

E-mail: birgit@fjordhest.dk/ taasinge@mail.dk

Næstformand og kasserer: Jes Boesen

Glibingvej 10, Brigsted, 8700 Horsens

Tlf.: 7565 9955

E-mail: jes@fjordhest.dk/ fjordheste@glibinggaard.dk

Avls-sekretær: Vivian Skøtt

Hamborggårdvej 3, 6622 Bække

Tlf.: 7538 9017 (bedst efter kl. 19.30)

E-mail: vivian@fjordhest.dk/ hamborggaard@mail.dk

Sports-sekretær: Annette Ruhoff

Tingvej 78, Tostrup, 9632 Møldrup

Tlf.nr. 86 69 12 93 eller 26 35 12 93

E-mail: annette@fjordhest.dk/ ruhoff@os.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Susanne Fønsskov, Nr. Vedby Kirkevej 21, 4840 Nr. Alslev

Tlf.: 5443 4056 eller 2032 4056 (bedst kl. 18-19)

E-mail: susanne@fjordhest.dk/ sej@dk2net.dk

Leif Grimbühler, Ny Hagestedvej 59 A, 4532 Gislinge

Tlf.: 5946 0510 eller 2270 9650

E-mail: leif@fjordhest.dk/ grimbuhler@mail.tele.dk

Flemming Hjorthøj, Højgårdsvej 42, 4683 Rønnede

Tlf.: 5672 5390, E-mail: Flemming@fjordhest.dk/ hjorthoej@ofir.dk

Janne Melvej, Bahlvej 41, 6855 Outrup

Tlf.: 7526 1049, E-mail: janne@fjordhest.dk/ j.melvej@mail.dk

Mogens Olsen, Håstrupvej 30, Jordløse, 5683 Hårby

Tlf.: 6268 1857 eller 2165 2709

E-mail: mogens@fjordhest.dk/ vaenget@yahoo.dk2
Hjemmeside: www.fjordhest.dk

Korrespondance: Avl: Vivian Skøtt. Sport: Annette Ruhoff.

Administration og udland: Birgit Mortensen

Kontingent 01.01.2006-31.12.2006:

Personligt medlemskab: ....................................... kr. 500,-

Familiemedlemskab: ............................................. kr. 600,-

Juniormedlemskab (under 18 år): .......................... kr. 350,-

Seniormedlemskab (over 65 år): ........................... kr. 350,-

Rabatmedlemskab pr. 01.09. for de fire grupper henholdsvis:

kr. 200,-, kr. 250,-, kr. 150 og kr. 150,-.

Udlandsmedlem (Europa): kr. 300,-.

Udlandsmedlem (uden for Europa): kr. 350,-

Indmeldelse: Benyt indmeldelsesblanket på hjemmesiden eller send

et brev med din indmeldelse til:

Fjordhesten Danmark, Norddalen 9, 5260 Odense S.

Landscentret, Heste, Udkærsvej 15, 8200 Århus N. Tlf. 8740 5000,

Fax 8740 5010

Fjordhesten: Medlemsblad for Fjordhesten Danmark.

Eftertryk kræver skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Artikler, fotos m.v.

skal være redaktøren i hænde 1 måned før udgivelsesdato.

Fjordhesten udkommer fem gange i 2006, næste gang i nov. 2006

Redaktør: Lisbeth Pedersen, Landevejen 201, Ødum, 8370 Hadsten.

Tlf. 8698 9456. E-mail: lisbeth@fjordhest.dk

Bladudvalg: Jes Boesen, fjordheste@glibinggaard.dk

Lisbeth Pedersen, landevejen@mail.tele.dk

Helle Sievertsen, hellesiev@post.tele.dk

Jørgen Skov, stald.fjordklit@email.dk

Annoncepriser: 1/8 side kr. 425,00 1/4 side kr. 650,00,

1/2 side kr. 925,00 1/1 side kr. 1.590,00.

Alle priser er excl. moms og gælder for sort/hvid.

Tilbud på farveannoncer gives ved henvendelse til Jørgen Skov.


Indhold

Leder ......................................... 3

Jubilæet på Vilhelmsborg ............ 5

Redaktørens hjørne .................... 6

En fantastiks weekend ................ 7

Årets kårede hingste .................. 10

Danish Style - A True

Celebration of 65 Years ............. 12

Sikre køreprøver

hos hingstene ............................ 14

Syv nye medaljehopper ............ 15

International

dommerkonference .................. 18

Flotte præstationer

ved DM og EM ......................... 19

Regionalkåring

med løsvisning .......................... 20

Statistik over

hoppekåringen 2006 ................ 21

Hoppekåringen 2006 i tal ......... 23

Dyrskuerne 2006 ...................... 24

Det bedste Landsskue

nogen sinde .............................. 28

Otte vinderdækkener

var der ...................................... 29

Anton Romeo vandt

årets Grand Prix ........................ 29

DM i kørsel ............................... 30

Høstgildet ................................. 31

Forsiden:

Det var et flot syn, da der lørdag eftermiddag

var deltagerceremoni på

Vilhelmsborg med præmieoverrækkelser

og samtlige deltagende heste i

såvel sport som avl på rad og række. I

forbindelse med ceremonien blev den

særlige deltagerroset udleveret. Tæt ved

1½ time tog det for de ekvipager, der var

med fra begyndelsen. Det var naturligvis

ikke noget problem for fjordhestene, det

gode temperament fornægtede sig ikke.

Foto: Wayne Hipsley

Sats og tryk:

Tlf. 70 22 70 26

Fax 86 39 23 99

ryom@freka-grafisk.dk

www.freka-grafisk.dk

Sådan en som mig …..

Da jeg for mange år siden trådte ind i min

første bestyrelse (som ikke havde det fjerneste

med heste at gøre) sagde en af de mere

erfarne, at folk der stillede op til bestyrelser

eller andet frivilligt foreningsarbejde kunne

inddeles i tre grupper: Idealisterne, de magtsyge

og de, der godt kunne lide rampelyset.

Efter igennem mange år at have været aktiv i

flere meget forskellige foreninger er jeg ikke

utilbøjelig til at være enig. Måske er der lidt

flere nuancer i grupperingerne, måske er der

overlapninger, men helt galt er det ikke.

Rampelysets folk er der ikke meget at hente

hos, når først projektørerne er slukket, -

og det er de jo det meste af tiden. Hvad

angår de magtsyge, så er der som

udgangspunkt ikke noget galt i at

ønske en magtfuld position, det

afgørende er, hvorfor man ønsker

den. Vil man gøre tingene bedre

for helheden ud fra de holdninger,

man har, eller vil man gøre tingene

bedre for sig selv og sin egen stald?

At forblive idealist i frivilligt foreningsarbejde

er ikke nogen nem ting, for jo mere man ser

jo mere skuffet bliver man.

For et par blade siden skrev jeg på denne

plads om kompetence hos både bestyrelsesmedlemmer,

dommere og medlemmer.

Om det har været ’spildte Guds ord på

Ballelars’, det ved jeg ikke, kommentarer

har der i hvert fald ikke været nogle af.

Det korte af det lange er, at jeg i skrivende

stund er dybt bekymret for fremtiden for

Fjordhesten Danmark, langt mere end jeg

var i foråret.

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg

efter generalforsamlingen i 2005 besluttede

at træde ud af bestyrelsen senest ved

generalforsamling i foråret 2007. Det er der

to grunde til, dels har jeg været bestyrelsesmedlem

i mange år (og alt skal jo have en

ende), dels har der i forbindelse med de seneste

års konstitueringer været nogle medlemmer

(både i og uden for bestyrelsen), for

hvem det vigtigste har været, at ’sådan en

som mig’ ikke blev formand for Fjordhesten

Danmark. Hvad der ligger i udtrykket ’sådan

en som mig’ kan jeg kun gætte mig til. Det

kan være, at avlerne vil have en af deres

egne på posten, det kan være, at ’man’ vil

have en, der er noget bedre end jeg er til

at snakke folk efter munden, eller måske

ønsker man en, der ikke så åbenlyst står i

vejen for egne planer.

Det er næppe heller nogen hemmelighed, at

Jes Boesen har været en seriøs kandidat til at

følge efter på formandsposten. Men allerede

for måneder siden har Jes over for mig givet

udtryk for, at han havde sine tvivl om frem-

3

tiden. Det nye og dybt beklagelige er, at

Jes i august har meddelt bestyrelsen, at han

ønsker at fratræde som næstformand og

avlsansvarlig her og nu og dernæst udtræde

af bestyrelsen. Jes har over for bestyrelsen

redegjort for sine bevæggrunde, som kort

kan sammenfattes i, at de holdninger han

har omkring det at være opdrætter, hesteholder

og bestyrelsesmedlem er på et

andet etisk og moralsk niveau end det, han

har mødt hos en del af de personer, der

tegner Fjordhesten Danmark (og her taler

vi ikke kun om bestyrelsesmedlemmer).

Når dette blad udkommer, så har vi i

slutningen af august holdt et bestyrelsesmøde,

hvor fremtiden vil få

en betydelig plads, men vi skal

også evaluere årets kåringer, hvor

ikke mindst hoppekåringen fik et

turbulent forløb, idet først to af

de fire dommere meddelte, at

de ikke ønskede fortsat at være

dommere, hvis det skulle foregå

som under hoppekåringen, og siden også

dommerformanden trak sig som medaljekåringsdommer.

Igennem alle de år jeg har været bestyrelsesmedlem

i Fjordhesten Danmark har

’dommere’ været et af de emner, der har

kunnet få bølgerne til at gå højt. Først var

dommerne generalforsamlingsvalgte, i de

senere år, hvor vi har haft et dommerkollegium,

har de været udpeget af bestyrelsen.

Uanset metoden har der alt for tit været

problemer, når et dommerhold skulle

sættes, men en helt åben drøftelse af problemerne

er vi aldrig nået frem til. De folk,

der også i fremtiden skulle udstille, har ikke

haft lyst til at sige, hvad de mener. Men

’sådan en som mig’, der ikke har noget

i klemme, kunne jo gengive nogle af de

udtalelser, jeg har mødt gennem årene.

Men lad mig begynde et andet sted. Da

deltagelse af udenlandske dommere (først

og fremmest i hingstekåringen) blev drøftet

ved dommermødet sidste år i oktober,

sagde en af dommerne, at han ikke havde

lyst til at lægge heste til udenlandske dommeres

bedømmelse. Hvad der ikke blev

sagt ved det møde er, at der efterhånden

også er medlemmer, der ikke har lyst til

at lægge heste til vore egne dommeres

bedømmelser, fordi de har en kedelig fornemmelse

af, at i hvert fald nogle ikke blot

dømmer hesten men alt muligt andet. De

forstår ikke, hvorfor det er nødvendigt for

nogle at have et katalog med i bedømmelsesringen

og hele tiden slå op i det for at se,

hvad det er for en hest, der nu er i ringen.

De forstår ikke, hvorfor nogle taler med

to tunger. De forstår ikke, hvorfor nogle


ikke kan ’holde deres kæft’, når de ikke

er på dommerholdet. I konsekvens heraf

er der medlemmer, der ikke melder deres

heste til, før de ved, hvem der skal dømme

– eller som trækker dem fra bedømmelsen,

når de ved det.

Jeg synes - hvis ellers ’sådan en som mig’ må

have en mening om den ting, at vi er havnet

i en situation, der både er dybt deprimerende

og dybt frustrerende, og jeg har svært

ved at se, hvordan vi kommer ud af den. For

det begynder allerede før bedømmelsen går

i gang. I bestyrelsen har der næsten altid

været vældig meget taktik i det at sætte et

dommerhold. Det kan handle om enten

at få nogle med eller at holde nogle ude.

Er motivet at få de hæderligste og/eller de

bedste dommere med, så kan det være godt

nok, men andre motiver er også set.

Men hvorfor er det så svært?

Vi har et avlsmål, hvori det er beskrevet

med ord, hvordan fjordhesten skal se ud,

når den er bedst. Vi har Landscentrets (Jørgen

Finderups) ord for, at vort nedskrevne

avlsmål er et af de bedre, fordi det ikke bare

fortæller, hvad vi vil have, men også hvad vi

ikke ønsker at se hos vore fjordheste.

Vi har dommeruddannelse og dommereksamen.

Efterfølgende har vi årlige møder

for vore eksteriørdommere med både testbedømmelser,

foredrag og diskussioner. Og

alligevel ser vi gang på gang bedømmelser,

som ikke er til at forstå.

Årets regional- og medaljekåring er en af

de ting, som får medlemmerne til at miste

troen på vort bedømmelsessystem og dermed

på dommerne. Ved regionalkåringen

i juli bliver fem 4-årige og ældre hopper

kåret med 9 i helhed og de tilmeldes alle

medaljekåringen, som holdes en måned

senere. Tre af dem får medalje, men kun

en af dem beholder sit 9-tal, de to andre får

medalje med 8 i helhed. De to sidste får ikke

FJORDHESTEAVLEN FJORDHESTEN DANMARK I DANMARK

OG ALM. BRAND HAR EN AFTALE

- HVOR DU SOM MEDLEM KAN FÅ

EN SÆRLIG RABAT PÅ DIN HESTEFORSIKRING

WWW.ALMBRAND.DK

Du vælger de forsikringsdækninger, du

gerne vil have til din hest. Det kombinerer

vi med din hests race, alder, og

hvad du bruger den til. Så får du en pris,

der passer nøjagtigt til din hest. Hverken

mere eller mindre. Det er alm. sund fornuft.

Vores lokale hestekonsulenter rådgiver

dig om hvilke forsikringsdækninger, der

bedst dækker dit behov. Blandt andet

kan vi tilbyde dig en af Danmarks bedste

sygedækninger – uden selvrisiko og med

en dækningssum på 23.337 kr. Du får

dækket 60% af nødvendige dyrlægeudgifter.

ALM. BRAND

Dyreforsikring

Midtermolen 7 · 2100 København Ø

Telefon 35 47 74 84

dyreforsikring@almbrand.dk

ALM. SUND FORNUFT

medaljen, men ejerne kan naturligvis glæde

sig over, at 9-tallet stadig er i behold.

I alt har vi 15 eksteriørdommere, fire af dem

dømte ved regionalkåringen mens tre andre

tog over ved medaljekåringen. Dvs. i to bedømmelser,

hvor lige knapt halvdelen af vort

dommerkollegium er involveret, bliver fire

ud af fem 9-taller i helhed ændret til et 8-tal

i helhed med en måneds mellemrum.

En af mine dommer-skeptiske kilder er

overbevist om, at når det emne skal diskuteres

på det kommende dommermøde, så

vil ’dommerne slet ikke være uenige, de vil

forsvare sig med, at hestene enten er blevet

tykkere, tyndere eller ikke gik så godt på

dagen, og så er alt godt igen’.

Men ’alt er jo ikke godt igen’, for tvivlen

nager om årsagerne til disse afvigende bedømmelser.

Er dommerne ikke gode nok, er

de ligeglade med avlsmålet, eller ligger der

personlige motiver bag bedømmelserne.

En anden af mine kilder, som kigger på det

hele udefra siger: der vil altid være problemer,

når racens egne folk (og det skal læses

som opdrætterne) er dommere. Uanset

avlsmålet har de noget de foretrækker og

noget de ikke kan lide, og når de bedømmer,

så er det ikke kun hesten der står foran

dem med dens kvaliteter eller mangel på

samme, der indgår i bedømmelsen, det

er også opdrætteren, ejeren, mønstreren

og stamtavlen. Nogle gør det helt bevidst,

andre uden at være klar over det. Sådan er

den menneskelige natur.

Hvis denne kilde har ret, så skal vi måske

– for at få skuden på ret køl - give vore eksteriørdommere

et sabbat år eller to eller tre

og hente dommere udefra, som er ligeglade

med Per og Povl.

En anden mulighed kunne være åben votering,

som dels kunne ’afsløre’ dommere,

der taler med to tunger, dels vise, hvad

hver enkelt dommer står for, men bedømmelsesteknisk

er det måske ikke den bedste

metode.

Endelig er tiden måske inde, hvor vi skal

have afskaffet de sammenlagte delkarakterer.

Ved afslutningen af den internationale

dommerkonference søndag den 6. august

var der ikke mange, der forstod nytten af

det system, hvor f.eks. typen kun er en ud

af mange delkarakterer, således at tre gode

bevægelseskarakterer kan overtrumfe en

knapt så god typekarakter.

Der bliver meget at tænke over i de kommende

måneder.

Birgit


Jubilæet på Vilhelmsborg

Af Birgit Mortensen

Efter de mange solrige dage i juli var der en

vis nervøsitet hos mig for, at det regnvejr,

som vi næsten altid har fornøjelsen af i juli,

skulle melde sig i begyndelsen af august,

hvor jubilæumsfestlighederne var henlagt til

Vilhelmsborg. Alle sportsklasser skulle afvikles

udendørs og lejrpladsen ville være mere

end fyldt med folk, der helst ikke skulle vade

rundt i gummistøvler. Vejrudsigten var ikke

opmuntrende, men heldigvis kom regnen

først efter jubilæet.

Skulle jeg lave et mini-interview med mig

selv om, hvordan jubilæet gik, kunne det

lyde som følger:

Er du tilfreds med afviklingen af jubilæet?

– Svar: overordnet set ja.

Skulle noget have været gjort anderledes?

– Svar: set i bagklogskabens navn ja.

Ville du gøre det igen?

– Svar: nej, juni og juli har jeg nærmest været

lænket til PC’en og kun oplevet sommeren

gennem vinduet.

Tre jubilæer

I den tid jeg har siddet i bestyrelsen har jeg

været med til at arrangere tre jubilæer.

I 1991 besluttede vi at fejre 50 året for udgivelsen

af den første stambog. Vi kunne også

have valgt at kalde det et 60 års jubilæum,

for det var i 1931 at De samvirkende jydske

Husmandsforeninger traf beslutning om at

sætte avlsarbejdet i system. 1991-jubilæet

fandt sted på Vilhelmsborg og havde alene

fokus på avlen, men et flot hesteshow var

dog indlagt i programmet og viste, hvad vore

heste kunne bruges til. Lise Færch tegnede

jubilæums-logoet til os, nemlig "S-hesten",

som – efter at vi har skiftet navn til Fjordhesten

Danmark - har overtaget pladsen som

vort "hoved-logo" efter længe at have pyntet

på vort brevpapir.

Foto: Wayne Hipsley

2001

10 år senere fejrede vi jubilæum over to

weekend’er, først med sporten i centrum

som vært for de Nordiske Mesterskaber,

der blev afviklet parallelt med Stævne Syd.

14 dage senere på Vilhelmsborg, hvor

hingstekåring, medaljekåring, 2 års finale

og showklasser tilsammen udfyldte programmet,

igen i kombination med et flot

hesteshow.

Det var ved dette jubilæum i 2001 at slogan'et

"Fjordhesten i avl og sport" blev søsat

i erkendelse af, at hverken avl eller sport

kunne eksistere uafhængigt af hinanden.

Et synspunkt, som jeg er overbevist om

rigtigheden af, men som der nok stadig er

nogle (af de gamle avlere), der har svært

ved at kapere.

2006

Jubilæet i august samlede avlen og sporten

i det største fjordhestearrangement vi nogensinde

har haft på dansk grund. At det

overhovedet var muligt at afvikle dette jubilæum

skyldes, at flere af de lokale foreninger

havde påtaget sig ansvaret for delområder

af jubilæet. Fjordhestens Venner Kronjylland

tog sig af staldområderne. Ringkøbing

Amts Fjordhesteforening påtog sig ansvaret

for dressurkørslen. Vejleegnens norske

Hesteavlsforening og Fynske Fjordheste

gik sammen om præcisionskørslen, mens

team´et fra Birken stod for maratonkørslen.

Ingen lokale foreninger havde lagt billet

ind på spring-afdelingen, men ansvaret for

den overtog Benny Thomsen fra Holsted.

Sønderjyllands Fjordhesteforening sørgede

for alt vedrørende dressurklasserne, som alle

blev afviklet på gårdspladsens ridebane.

Alle gjorde et fantastisk stykke arbejde. Og

det skal heller ikke glemmes, at vi havde det

sædvanlige gode samarbejde med Vilhelmsborg

både før og under jubilæet.

Avlen

Torsdag formiddag begyndte med en

konference for europæiske dommere og

fra Nordamerika såvel dommere som folk

interesseret i bedømmelse. I konferencen,

hvor den sidste samling fandt sted søndag

formiddag, deltog dommere m.v. fra Norge,

Sverige, Tyskland, Holland, Schweiz, USA,

Canada og naturligvis Danmark.

FHI (Fjord Horse International) var medarrangør

af konferencen, men vi havde

betinget os, at den blev afviklet efter det

koncept vi plejer at anvende ved vore egne

dommersamlinger. Som ved tidligere internationale

konferencer var konference-sproget

engelsk, hvilket var med til at begrænse

antallet af deltagende danske dommere.

Torsdag eftermiddag gik hingstekåringen i

gang parallelt med showklasserne for hopper

og føl, sidstnævnte indgik som en del

af "dommerkonferencen". Fredagen var

helliget hingstekåringen, og på slutningen

af dagen så dommerne de 2-årige hopper

for første gang. Lørdag var det medaljeaspiranternes

tur, 2 års hopperne blev set igen

og hingstekåringen blev afsluttet, undervejs

blev også hingstenes showklasser afviklet.

Søndag blev årets medaljehopper fundet og

avlsprogrammet sluttede med udpegningen

af årets hingst og årets hoppe.

Sporten

Den ambitiøse plan var at afvikle det tredje

DM og det første EM nogensinde, og sådan

blev det. Sportsudvalget gik i gang med forberedelserne

allerede i slutningen af 2005.

Vi havde håbet, at de reviderede statutter

for de Nordiske Mesterskaber skulle være

udgangspunktet for EM-regelsættet, men da

den revision trak ud måtte vi selv i gang.

I de skandinaviske lande har vi nationale

mesterskaber. Norge og Sverige har haft

det i mange år, Danmark kom først med i

2004. I slutningen af 90’erne kom de Nordiske

Mesterskaber til. Ved flere af de store

fjordhestestævner på dansk grund har der

igennem årene været deltagere fra udlandet,

specielt Stævne Syd har trukket mange tyske

deltagere.

En aturlig udvikling i relation til nationale

og nordiske mesterskaber er at inddrage de

øvrige europæiske lande, og på dette grundlag

blev EM’et så skabt. Tyskland deltog med

mange ekvipager og i allersidste øjeblik fandt

en hollandsk ekvipage vej til Danmark.

Forhåbentlig er der en fremtid for EM. Tyskland

udtrykte i jubilæumsdagene vilje til at

arrangere det næste og rent geografisk så

er vel i første omgang Danmark (Jylland) og

Tyskland (Nordtyskland) de naturlige valg for

et EM. Men arrangementets størrelse taget

i betragtning vil det nok være fornuftigt at

lade nogle år gå mellem hvert EM.

å


å

Jubilæumsmiddagen

Det er svært – eller måske umuligt – at sige

noget om, hvor mange vi var på Vilhelmsborg.

Området er stort og selv om vi havde

en entré-ordning, så virkede den kun, hvis

man ville ind i opvisningshallen.

Til jubilæumsmiddagen var vi tæt på 440

deltagere, hvoraf de 20-30 var børn. Til

denne flok havde "Den gamle Smedje" leveret

200 kg kød og 190 kg grøntsager, salater,

frugt og kage. Enhver forsamlingshus-kogekone

ville sige at det var mere end rigeligt,

og da et lignende kvantum blev serveret ved

en middag for 550 folk fra Dansk Varmblod

blev der ikke spist op. Men fjordhestefolket

ryddede fadene og nogle har meldt tilbage,

at der hverken var kød eller kage, da de

nåede frem til bordene. Hvordan det kan

lade sig gøre er et mysterium for mig. Godt

nok har jeg øjenvidneberetninger om folk,

der læssede både 5 og 6 stykker kød på

tallerkenen ved første besøg ved tag-selvbordet,

og selv så jeg folk skære kagestykker

så store, at jeg troede de hentede til både

dem selv og de nærmest siddende. Heldigvis

har jeg også hørt fra mange, der både var

I jubilæets og avlens tegn

Dette blad præges naturligt nok af Fjordhesten

Danmarks 65 års jubilæum på

Vilhelmsborg, i første omgang med vægt på

avlsbegivenhederne. Dog måtte omtaler af

showklasserne desværre udskydes, da jeg

ikke i skrivende stund har fået referater fra

dem alle.

Pga jubilæet kom hingstekåringen til at ligge

en måned tidligere end normalt og medaljekåringen

og 2-års finalen fandt som bekendt

også sted under jubilæet. Det betyder, at

meget af det avlsstof, som plejer at være

fordelt på to blade, denne gang kom til at

mætte og glade. Sådan har det da også været

i de forudgående år, hvor buffeten er leveret

af "Den gamle Smedje", og hvor der været

mad nok til alle.

Forholdsregler ved kommende arrangementer

må være, at kødet udskæres og lægges

på tallerkenen af det personale, der står for

maden og at kagerne udskæres i stykker af

normalstørrelse.

Opstaldningen og sekretariatet

På et andet område skal vi også gøre det

bedre næste gang, og det handler om opstaldningen.

I stedet for at sige, at staldene

var åbne fra et nærmere angivet tidspunkt

onsdag, havde vi givet folk fra udlandet lov

til at komme tidligere på ugen, så de kunne

få deres heste akklimatiserede efter en lang

rejse. Den første kom mandag og rigtig

mange kom tirsdag. Der var navneskilte på

boksene mandag, men vi havde ingen til at

tage imod før onsdag eftermiddag, og det

skulle vi nok have haft, ligesom velkomstsekretariatet

skulle have været bemandet

tidligere end det rent faktisk blev.

være i samme blad. Foruden det allerede

nævnte, drejer det sig om to andre store

avlsbegivenheder, nemlig dyrskuerne og

regionalkåringen. Det er en af grundene til

at sidetallet denne gang er større end årets

tidligere blade. Til gengæld var sidste blad

lidt mindre, selv målt efter ”spareplanen”

og det samme vil gøre sig gældende for

november-bladet.

Der har været meget kort tid mellem jubilæets

sidste dag og afleveringsfristen for dette

blad og derfor har det ikke været muligt at

dække alle jubilæets mange spændende

6

På en skala fra 1 til 10

Mange har givet os 10 for arrangementet,

nogle har været knapt så gavmilde. Overordnet

set synes jeg dog, at vi kan være tilfredse

med jubilæumsdagene, som samlede årets

største avls- og sportsbegivenheder. Jeg

håber, at bestyrelsen i 2011 - det næste

jubilæumsår - har lyst og kræfter til at stable

endnu et spektakulært arrangement på

benene, og at de vil finde vor evalueringsrapport

frem og undgå de problemer, som

vi løb ind i i 2006.

Ved jubilæer i fjordhesteverdenen mødes

de forskellige landes bestyrelser og medlemmer.

Udover at vi er sammen i festligt

lag, så tjener jubilæerne også til udveksling

af synspunkter og til at vi kan nærme os

hinanden, både når det gælder avlsmål og

bedømmelse af fjordhestene. Men nemt er

og bliver det ikke, for lande er forskellige,

folk er forskellige, og før det internationale

samarbejde kom i gang, så har især lande

med et mangeårigt avlsarbejde etableret sig

med avlsmål og systemer, som ikke uden

videre lader sig ændre til en international

model. m

begivenheder. Men i det det næste nr. af

Fjordhesten, som udkommer 1. november,

er det så bl.a. sportens tur. Jeg ser frem til at

få mange spændende artikler om de flotte

sportspræstationer og ikke mindre glæder

jeg mig til at bruge de mange gode sportsfotos,

jeg har på lager.

Tak til alle medvirkende for et brag af et

jubilæum og tak til alle de mennesker, der

har været med til at gøre udsendelsen af

dette blad muligt.

Lisbeth Pedersen


En fantastisk weekend - med hingstekåring

Af Lisbeth Pedersen

Det er altid en stor glæde og ære for

mig at få lov til at dømme ved hingstekåringen

og ingen af delene blev

mindre af, at hingstekåringen i år var

en del af Fjordhesten Danmarks 65års

jubilæum.

Stemningen i dommerholdene under hele

kåringen var virkelig god og der var humør

og energi hele vejen igennem. Dette er

uhyre vigtigt for at kunne bedømme dagens

sidste heste med samme koncentration og

omhu som de første. Bedømmelserne blev

foretaget efter bedste evne og med det

formål at få valgt de rigtige hingste, som

blev tildelt avlsgodkendelse eller kåring.

Det er en sand fornøjelse at dømme på

den måde og det er også meget tilfredsstillende

at få lov til at foretage en så grundig

bedømmelse, som der er mulighed for ved

hingstekåringen.

Mange mennesker har spurgt, hvordan det

er at overskue så mange heste og vælge de

rette ud. Men det hele ser lidt anderledes ud

fra dommersiden: Vi går alle hestene systematisk

og grundigt igennem, beskriver dem

og derefter ser vi på det samlede resultat

efter hver runde. Det er svært og krævende

at dømme heste, men den systematiske

fremgangsmåde gør det muligt.

Når de næste linier læses, vil nogle måske

mene, at jeg ikke er helt rigtig klog. For når

arbejdet er gjort og karakteristikken bliver

læst op, ja, så bliver jeg stolt og rørt over

alle de smukke hingste og ejernes glæde og

tårerne stiger i øjnene, selvom jeg faktisk

har set på hestene tre dage i træk. Men det

understreger kun, at hingstekåringen er og

skal være noget særligt.

Dommerholdene

2½-års hingstene blev bedømt af Ole Damsgaard

Olsen, Lisbeth Pedersen og Wayne

Hipsley (USA). Wayne har tidligere været

dommer i Danmark, nemlig i år 2000, hvor

han var en af dommerne i 2-års finalen.

Wayne viste sig som et særdeles kompetent

medlem af dommerholdet, samtidig med

at han viste stor respekt for den danske

måde at bedømme heste på. Så hvis vi skal

tale om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt

at bruge udenlandske dommere til vores

hingstekåring, kan jeg kun sige, at det var

en stor glæde at dømme sammen med

Wayne og at han også bidrog til at højne det

faglige niveau. Læs i øvrigt Wayne Hipsley´s

interessante artikel om bedømmelsen af de

unge hingste på side 12.

De øvrige hingstehold blev bedømt af Ole

Damsgaard Olsen, Lisbeth Pedersen og

Niels Mortensen. Jørgen Finderup var på

plads som sekretær og konsulent og var som

sædvanlig et stort plus for kåringen.

En stor tak skal rettes til Ernst Grimbühler,

som ydede en stor indsats i forhold til at

Årets hingst

Citrus Klattrup blev den suveræne vinder af konkurrencen om at blive Årets Hingst, men i flot

selskab af de øvrige fløje Trollfin, Glibings Ajs og Kneist Skovå.

Fremvist i særdeles god kondition og med særdeles god bevægelse overbeviste han dommerne

og modtog herefter Fjordhesten Danmarks røde dækken som bevis på værdigheden.

Her med sin ejer, Pernille Balcer, og med æresrosetten fra amerikanske Hank og Bitten Nors på

vegne af den californiske fjordhesteforening.

Foto: Sandy North

hjælpe udstillerne og sørge for at hingstene

var klar i rette tid.

Om hingstene

I alt 45 hingste i alderen 2½ til 12 år var

tilmeldt årets hingstebedømmelse og de

24 tog hjem med avlsgodkendelse eller

kåring.

Generelt var de godkendte hingste af rigtig

god kvalitet, men vi kunne ønske os et lidt

mere markant hingstepræg hos en del af

dem. Bevægelsen var også god, idet der

kun blev givet to 6-taller for bevægelse i alt

ud af 72 delkarakterer. Det var endda for

galop hos to unge hingste og denne kunne

nemt blive forbedret med alder og større

rutine. Gennemsnittet for bevægelse er 7,5

og det er flot, taget i betragtning at langt de

fleste 7-taller ligger netop i galoppen hos de

2½-årige hingste. Og man kan vel næppe

forvente afbalanceret galop hos så unge

heste. Dette tager dommerne også højde

for, når galoppen skal vurderes.

Ørjar viser sig fortsat at have en positiv indflydelse

på avlen. Blandt de 25 godkendte

hingste optræder han som farfar 8 gange

og som morfar 2 gange. Orion Halsnæs

optræder som far 2 gange, farfar 2 gange og

morfar 4 gange. Kvik Halsnæs er også med i

Top-3, idet han optræder 5 gange som farfar

og 1 gang som morfar.

Bedste resultat har Cadeau Halsnæs med

et gennemsnit på 8,5 i helhedskarakter på

afkom, tæt fulgt af Golf Gudenå med 8,3.

Bedømmelsestal for hingstene findes i tabellen

i denne artikel.

2½ årige hingste

Det er altid spændende at se det unge

hingstehold og i år mødte 24 frem til bedømmelse.

Efter de to frasorteringsrunder var der

11 tilbage, som opnåede avlsgodkendelse

for 2007. Der var 8 i helhed til de 10 første

og 7 til den sidste i holdet.

På fløjen stod Kneist Skovå, opdrættet og

ejet af Preben Olesen, Dronninglund. Kneist

er efter Orion Halsnæs og Cille Halsnæs

med Ørjar som morfar og det viste sig at

være en god kombination. Kneist Skovå er

en veludviklet hingst af god type, udtryksfuldt

hoved og velansat, lidt kraftig hals. Der

er god skulder og manke, en god overlinie

med et muskuløst, lidt toppet kryds. Lemmerne

passende føre med god ledmarkering


Kneist Skovå fik fløjen i det unge hingstehold med en beskrivelse,

der lød på styrke, gode partier og virkelig god bevægelse.

Foto: Wayne Hipsley

og gode hove. Bevægelsen er særdeles god

i skridt, god og taktfast i trav og ret god i

galop. Samlet giver hingsten et indtryk af

styrke og gode partier, et godt fundament

og god bevægelse.

Nr. 2 i holdet fulgte meget tæt efter, det var

Malik Klattrup efter Kastanielystens Karant

og Sascha med Husar Halsnæs som morfar.

Malik er opdrættet og ejet af Yrsa Mathiasen

og Jørgen Juhl, Fredericia. Hingsten er

betydelig og vellinieret med et udtryksfuldt

hoved og velansat hals, en ret god skulder

og velmarkeret manke, en ret god overlinie

og middellangt, velformet kryds. Lemmerne

er passende føre med gode koder og hove.

Bevægelsen er god og taktfast i skridt og trav

og ret god i galop.

Stald Kiels Jargon (Athos/ Trossen) fra Annette

Schmidt Kristensen, Christiansfeld,

fulgte efter som nr. 3 i holdet. En lidt smal,

men maskulin hingst med typisk hoved og

velansat, kraftig hals. Gode kropspartier og

jævnt ført fundament og ret god bevægelse

i skridt, god og taktfast i trav og ret god i

galop.

Nr. 4 var Cæsar Kaptain ( Frederik Skovå/

Risdals Prins) fra Lone og Arne Kaptain, Randers.

Cæsar er af god type med typisk hoved

og lidt kraftig hals. Der er lang skulder, lidt

tilrundet manke og god overlinie og bagpart.

Lemmerne er passende føre med gode hove

og bevægelsen er ret god.

Kastanielystens Tarco (Cadeau Halsnæs/

Kvik Halsnæs) fulgte efter, hingsten er fra

Dorthe og Carsten Bisgaard, Redsted Mors.

En hingst af god type med udtryksfuldt hoved,

god overlinie og ellers ret gode partier.

Lemmerne passende føre, men indfodet for

og bevægelsen er ret god i skridt og galop

og god i trav.

Nr. 6 i holdet var Valiant Fjordlyst (Abel

Stanstorp/ Citrus Klattrup), opdrættet af

Jens Kristensen, Varde og ejet af Freddy

og Camilla Larsen, Svinninge. En hingst af

god type med ret gode partier, med god og

muskuløs overlinie og bagpart. Passende ført

fundament, god og taktfast bevægelse i trav

og ret god i skridt og galop.

Derefter fulgte Ashley Uhrebro (Dukat

Halsnæs/ Orion Halsnæs) fra Jane og Leif

Grimbühler, Gislinge. Hingsten er opdrættet

af Per Lomholt Jensen, Svinninge. Ashley er

af god type, ret gode partier og passende

ført fundament, men fransk højre for og

bevægelsen er god og taktfast.

Ågerupgårds Pascal (Golf Gudenå/ Knast

Halsnæs) fra Jørgen Grimbühler, Vipperød,

fulgte efter som nr. 8 i holdet. En harmonisk

hingst, men mere hingstepræg ønskes. Der

er ret gode partier og passende ført funda-

I det 3½ årige hingstehold gik fløjen til norskopdrættede Trollfin.

ment, men indfodet for. Bevægelsen er særdeles

god i skridt, ret god i trav og galop.

Halskovs Åke (Kastanielystens Karant/

Orion Halsnæs) fra Niels Mortensen, Fredericia,

fulgte efter. En hingst af god type

med udtryksfuldt hoved og velformet hals og

ellers ret gode partier. Lemmerne passende

føre, men lidt indfodet og med bløde koder

for. Bevægelsen er ret god i skridt, god og

taktfast i trav og middel i galop.

Nr. 10 i holdet var Donau Tidselbjerg

(Frederik Skovå/ Rei Halsnæs) fra Helene

Eriksen, Ørsted og opdrættet af Claus Brokholm,

Thorsø. En hingst af ret god type og ret

gode partier, passende ført fundament, men

lave dragter og ret god bevægelse i skridt,

god i trav og galop.

Glibings Cleif (Åsmund Frølunde/ Knast

Halsnæs) fra Lone og Jes Boesen, Horsens,

fulgte holdet op. En hingst af god type med

ret gode partier, passende ført fundament,

men lidt flade forhove og indfodet for. Bevægelsen

er energisk og ret fremgribende i

skridt, ret god i trav og middel i galop.

3½ årige hingste

Dette hold er ikke mindre spændende

end det første, idet hingstene jo er blevet

avlsgodkendt som 2½ årige og man skal så

se deres udvikling i året der er gået. Kravene

er også skærpet i forhold til de unge

hingste, idet de 3½ årige hingste skal have

en helhedskarakter på mindst 8 for at opnå

avlsgodkendelse. Sidste år opnåede 10 2½

årige hingste avlsgodkendelse og af dem

mødte de 8 frem. I holdet var der desuden

en ny-indkøbt norskopdrættet hingst. Da

bedømmelsen var ovre, havde seks af

hingste opnået avlsgodkendelse for 2007 og

dommerne havde sagt farvel til Ågerupgårds

Oliver, Amadeus og Keiser Nørgård.

Fløjen gik til nordmanden, nemlig Trollfin

(Birkelidsguten/ Helgfin) fra Jane og Leif

Grimbühler, Gislinge. Hvis vi tidligere havde

Her var der hingstepræg og udtryk for alle pengene og sammen med fortrinlige rammer,

fundament og god bevægelse førte det til et 9-tal i helhed.

Foto: Wayne Hipsley


savnet hingstepræg og udtryk, var det her til

stede i rigt mål. Trollfin er en betydelig hingst

af særdeles god type, som er meget ægte i

type og præg, med udtryksfuldt hoved og

middellang hals. Der er særdeles god skulder

og velmarkeret manke, særdeles god og

muskuløs overlinie og velformet kryds. Passende

føre og velstillede lemmer med god

ledmarkering og gode hove. Bevægelsen er

god og taktfast i skridt og trav og ret god i

galop. Samlet gav vurderingen af hingsten

et 9-tal i helhedskarakter.

Nr. 2 i holdet var også sidste års nr. 2, nemlig

Kastanjegårdens Charli (Abel Stanstorp/

Orion Halsnæs) fra Steve Thomsen, Hjallerup.

Hingsten er opdrættet af Hans Larsen,

Hornsyld. Charli er en betydelig hingst af

god type med gode partier, passende ført

fundament med gode hove, men fransk for.

Bevægelsen er ret god i skridt, god i trav og

rummelig i galop.

Højgaards Dahlin (Laval Vinstrup/ Ørjar) fra

Janne Melvej, Outrup, fulgte efter. Dahlin

er opdrættet af Jane og Leif Grimbühler,

Gislinge, og er en betydelig hingst af ret

god type, typisk hoved velforenet med

middellang hals, gode kropspartier og et

passende ført fundament med gode koder,

men indfodet højre for. Bevægelsen er god

og taktfast i skridt, ret god i trav og rummelig

i galop.

Nr. 4 i holdet var Fuzzy Stanstorp (Dukat

Halsnæs/ Mikkel Stanstorp) fra Claus Brokholm,

Thorsø og opdrættet af Flemming

Strange-Hansen, Jerslev Sj. Fuzzy er af ret

god type, men mere hingstepræg kunne

ønskes. Der er udtryksfuldt hoved og kraftig

hals og gode kropspartier, et passende

ført fundament med lidt smalle haser og

bevægelsen er god i skridt og trav, ret god

i galop.

Endnu en hingst opdrættet af Flemming

Strange-Hansen fulgte efter, nemlig Frej

Stanstorp (Dukat Halsnæs/ Orion Halsnæs),

ejet af Freddy Larsen, Svinninge, og

opdrætteren. En betydelig hingst af ret god

type med ret god forpart og god overlinie

og bagpart. Lemmerne er passende føre og

velstillede og bevægelsen er ret god i skridt

og galop, god og taktfast i trav.

Som nr. 6 i holdet stod Mark Fjordvang

(Abel Stanstorp/ Citrus Klattrup) opdrættet

af Arne Nielsen, Varde og ejet af Jens Høgh,

Skals. Mark er en lidt smal hingst af ret god

type, med ret gode kropspartier, passende

ført fundament, men med bemærkninger

om fransk forstilling, bløde bagkoder og

smalle baghove. Bevægelsen er ret god i

skridt og galop og god i trav.

4½ årige hingste - kåringsholdet

I 2005 opnåede 6 3½ årige hingste avlsgodkendelse

og de mødte alle frem i år. I

marts var hingstene til materialprøve, alle

bestod og Vikkelsøe´s I.P. aflagde den bedste

prøve. I holdet var desuden en norsk

opdrættet, tyskejet hingst, som havde aflagt

materialprøve i Norge. Det skulle nu vise

sig, om hingstene havde udviklet sig i den

rigtige retning, så de i år kunne opnå kåring.

Det gjorde sig gældende for de fire af dem,

hvoraf de to kunne tage hjem med 9 i helhed.

Dermed sagde dommerne også farvel

til de to af dem, nemlig Ingegård´s Axo og

Lutor Bjelland, lige som den norsk opdrættede

hingst ikke opnåede kåring.

Glibings Ajs stod på fløjen sidste år og den

plads beholdt han i år. Ajs er efter Golf Gudenå

og Sissel Halsnæs med Knast Halsnæs

som morfar og er opdrættet og ejet af Stutteri

Glibing og Mathies Boesen, Horsens. Ajs

er en betydelig hingst af særdeles god type,

med typisk hoved og noget kort nakke, men

velrejst hals, særdeles god skulder og manke

og muskuløs overlinie. Der er passende ført

og velstillet fundament med gode hove og

særdeles god bevægelse i skridt, god i trav

og rummelig i galop. Samlet medførte vurderingen

et 9-tal i helhedskarakter.

Der var også 9 i helhed til nr. 2 i holdet,

nemlig Vikkelsøe´s I.P. (Cadeau Halsnæs/

Hovdaren) fra Jens Høgh, Skals og opdrættet

af Vivian V. Skøtt, Bække. I.P. er en betydelig

hingst af god type, udtryksfuld og velrejst

i forparten og med en stærk og muskuløs

overlinie og bagpart. Der er passende ført

fundament med god kodelængde, men lidt

indfodet for. Bevægelsen er god og taktfast

i skridt og trav, ret god i galop.

Som nr. 3 stod Kastanjegårdens Comet

(Orion Halsnæs/ Plutonikk), en helbror til

Kastanjegårdens Fernando, som er blevet

eksporteret til USA. Comet ejes af Eva

Brokholm, Sjølund og er opdrættet af Hans

Larsen, Hornsyld. Comet er en betydelig

hingst af god type med et god præg og

gode partier. Der er føre og velstillede lemmer

med gode koder og lidt smalle haser.

Bevægelsen er ret god i skridt, god i trav og

rummelig i galop.

Mosegårdens Kejser (Golf Gudenå/ Orion

Halsnæs) fra Peder Lindberg, Sandved,

fulgte holdet op. Kejser er en højtstillet,

noget muskelfattig hingst i manglende

udstillingskondition og af ret god type. Der

er typisk hoved og velansat hals, mens det

muskelfattige præger kropspartierne. Fundamentet

er jævnt ført og velstillet med gode

hove og bevægelsen er ret god i skridt, god

og taktfast i trav og smidig og velafbalanceret

i galop.

5½ årige og ældre hingste

I det ældre hingstehold var mødt 5, men

en norskopdrættet og -ejet hingst blev

efter dyrlægekontrollen afvist pga. drejede

testikler. Ismo Kry stillede igen med henblik

på dansk kåring, men uden at opnå tilstrækkeligt

med point. Tilbage var tre hingste, som

opnåede kåring.

Fløjpladsen gik helt suverænt til Citrus

Klattrup (Pikant Halsnæs/ Husar Halsnæs),

opdrættet af Yrsa Mathiasen og Jørgen Juhl,

Fredericia og ejet af Pernille Balcer, Præstø.

Citrus er 12 år gammel og er tidligere kåret

med 9 i helhed, men blev fremstillet igen

med henblik på at forbedre sine tal. Og det

lykkedes til fulde. Hingsten blev fremvist i

særdeles god kondition og beskrives som en

betydelig hingst af særdeles god type med

udtryksfuldt hoved og velansat hals, gode

kropspartier og et passende ført fundament

med gode led, koder og hove. Bevægelsen

satte yderligere trumf på, idet der var særdeles

god bevægelse i både skridt, trav og

galop.

Nr. 2 i holdet var Lauge (Admiral Halsnæs/

Greiing), som sidste år måtte udgå pga halthed.

Lauge er opdrættet og ejet af Carl Aage

Bjerregård, Hals og betegnes som en hingst

af ret god type med et udtryksfuldt hoved og

kraftig hals. Der er gode kropspartier og føre

lemmer med gode koder, men lidt fransk for.

Bevægelsen er god og taktfast i skridt og trav

og rummelig i galop.

Hermanto (Herman/ Keisar) fulgte holdet

op. Hingsten er opdrættet hos Jonas Vevle,

Lonevåg i Norge, udstillet af Christina

Tietgen, Soltau i Tyskland og ejet af Leiv

O. Barlaup, Aure, Norge. Hermanto er en

hingst af god type med udtryksfuldt hoved

og gode partier. Der er føre lemmer, men

korte koder og lave dragter samt fransk højre

for. Bevægelsen er ret god i skridt og trav og

rummelig i galop.

Ekstraordinær bedømmelse

Som vanligt foregik der nogen handel under

hingstekåringen og som en følge af en af

disse, var der ekstraordinær bedømmelse

af den 10-årige hingst, Rånn, opdrættet af

Hans Nedreberg, Stryn i Norge og udstillet

i showklasse af Elisabeth og Reinhold Eitenmüller,

Mossautal-Güttersbach, Tyskland.

Rånn blev solgt til Søren Juellund, Hobro

og blev fremstillet med henblik på avlsgodkendelse

i Danmark for 2007. Rånn (Enar/

Rådar) blev beskrevet som en hingst af god

type med godt hingstepræg, udtryksfuldt

hoved og velansat hals, gode partier og et

passende ført fundament med smalle hove

og fransk venstre for. Bevægelsen er ret god

i skridt og trav og rummelig i galop og Rånn

opnåede sin avlsgodkendelse. Da der er tale

om en ekstraordinær bedømmelse, tildeles

hingsten ikke tal, men får sin beskrivelse.

m


4½ årige hingste

1. Glibings Ajs

2. Vikkelsøe’s I.P.

3. Kastanjegårdens Comet

. Mosegårdens Kejser

Årets kårede hingste

10

5-årige og ældre hingste

1. Citrus Klattrup,

Årets hingst

2. Lauge

3. Hermanto

Foto: Helle Sievertsen og René Juul Jensen


Avlsgodkendte og kårede hingste i 2006

2½ årige hingste avlsgodkendelse for 2007

1. Kneist Skovå Orion Halsnæs/ Ørjar ............................. 8788 88 987 8

2. Malik Klattrup Kastanielystens Karant/ Husar Halsnæs ... 8887 88 887 8

3. Stald Kiels Jargon Athos/ Trossen ........................................ 8788 77 787 8

4. Cæsar Kaptain Frederik Skovå/ Risdals Prins................... 8778 88 777 8

5. Kastanielystens Tarco Cadeau Halsnæs/ Kvik Halsnæs .............. 8778 77 787 8

6. Valiant Fjordlyst Abel Stantorp/ Citrus Klattrup ................. 8778 77 787 8

7. Ashley Uhrebro Dukat Halsnæs/ Orion Halsnæs .............. 8777 67 888 8

8. Ågerupgårds Pascal Golf Gudenå/ Knast Halsnæs .................. 7777 78 977 8

9. Halskovs Åke Kastanielystens Karant/ Orion Halsnæs .. 8877 68 786 8

10. Donau Tidselbjerg Frederik Skovå/ Rei Halsnæs ................... 7777 77 788 8

11. Glibings Cleif Åsmund Frølunde/ Knast Halsnæs........... 8776 78 776 7

3½ årige hingste avlsgodkendelse for 2007

1. Trollfin Birkelidguten/ Helgfin ............................ 9899 99 887 9

2. Kastanjegårdens Charli Abel Stanstorp/ Citrus Klattrup ................ 8887 78 788 8

3. Højgaards Dahlin Laval Vinstrup/ Ørjar .............................. 7888 78 878 8

4. Fuzzy Stanstorp Dukat Halsnæs/ Mikkel Stanstorp ........... 7788 87 887 8

5. Frej Stanstorp Dukat Halsnæs/ Orion Halsnæs .............. 7878 88 787 8

6. Mark Fjordvang Abel Stanstorp/ Citrus Klattrup ................ 7777 77 787 8

4½ årige hingste kåring

Glibings Ajs Golf Gudenå/ Knast Halsnæs .................. 9798 99 988 9

Vikkelsøe’s I.P. Cadeau Halsnæs/ Hovdaren ................... 8899 78 887 9

Kastanjegårdens Comet Orion Halsnæs/ Plutonikk ...................... 8888 97 788 8

Mosegårdens Kejser Golf Gudenå/ Orion Halsnæs ................. 7876 88 789 8

5-årige og ældre hingste kåring

Citrus Klattrup Pikant Halsnæs/ Husar Halsnæs .............. 9988 99 999 9

Lauge Admiral Halsnæs/Greiing ........................ 7788 78 888 8

Hermanto Herman/ Keisar ...................................... 8888 66 778 8

Ældre hingst til ekstraordinær bedømmelse

Rånn Enar/ Rådar avlsgodkendt

Specialforretning

for Ride- og Køresport

Ring og få et

introduktionstilbud!

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 86 69 45 17

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

* Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

11


I det 2½-årige hingstehold deltog Wayne Hipsley som gæstedommer og det var en meget positiv oplevelse for dommerholdet.

Undervejs kom der mange spændende betragtninger frem og jeg bad derfor Wayne skrive om sine indtryk af

den danske hingstekåring, mere konkret om bedømmelsen af de unge hingste. Det resulterede i nedenstående artikel,

som bringes både i en dansk oversættelse, foretaget efter bedste evne af undertegnede, samt den originale version til

glæde for de engelskkyndige. Lisbeth Pedersen

Danish Style - A True Celebration of 65 Years

Af Wayne G. Hipsley

Hipsley & Associates

Lexington, Kentucky

"Lys, kamera, kør. Sted: Vilhelmsborg

Begivenhed: Fjordhesten Danmarks 65 års jubilæum

Aktiviteter: Alle former for kørsel, ridning og bedømmelse af

avlsheste. Deltagere fra syv nationer gør begivenheden ægte

international. Alt sammen for at fejre Fjordhesten - på dansk"

Som gæstedommer vil jeg gerne dele mine tanker vedr. processen med

at bedømme de 2½ årige hingste i 2006. I alt blev 24 unge hingste

i alderen 25 til 28 måneder bedømt. Alle disse unge heste var på

forskellige udviklingstrin, nogle mere udviklede rent fysisk end andre,

nogle formåede at udtrykke deres naturlige atletiske formåen, mens

andre stadig var ved at vokse og udvikle deres muskler.

I modsætning til at dømme ældre heste, er det ikke muligt at dømme

disse unge heste som fuldstændig jævnbyrdige. Det er der flere grunde

til. En af dem er forskellen i fødselsdato, men betydningen af denne

aldersforskel skulle være udlignet, når de bliver tre år gamle. Derfor

må man tage aldersforholdene og niveauet for fysisk modenhed i betragtning,

når man dømmer disse unge hingste. Og på samme måde

må man tage fjordhestens racemæssige karakteristika i betragtning.

Først og fremmest skal de se ud som en fjordhest: Med det markerede

hoved, som skal være kort og med bredde mellem øjnene, som

skal sidde langt ude. Hovedet skal være placeret på en velansat og

velrejst hals, med en markeret overgang til en skrå skulder, der går

over i en veludviklet krop og smidig overlinie, kort og stærk i lænden,

med passende længde og styrke i bagparten, samt en velansat hale.

Alt sammen så fjordhesten fremtræder afrundet og ikke lineær som

varmblodshestene.

Bevægelsen skal afspejle fjordhestetypen, så hesten er i stand til at være

smidig og fri i skulder og hofte og forsynet med evnen til at bevæge sig

korrekt fra baglemmer til forlemmer. Den overdådige, ivrige trav og

bevægelse, som man ser hos varmblodshestene, er ikke ønskede træk

ved fjordhesten. Vi må huske på, at bevægelsen skal forblive inden for

den fysiske ramme, som fjordhestens naturlige bygning giver. En atletisk,

afbalanceret bevægelse med god takt er grundlæggende i både skridt,

trav og galop, alle tre gangarter skal afspejle fjordhestetypen.

At se på disse unge hestes udviklingsmuligheder er ikke nogen let opgave.

Alt hvad man som dommer kan gøre, er at udvælge de bedste

individer, med de mest racetypiske træk og type sammen med en korrekt

bygning. Dette skal ske vel vidende, at disse unge heste fortsat vil

udvikle sig fysisk i løbet af de næste 12-16 måneder. Dette vil udjævne

aldersforskellen, så den faktiske alder ikke længere spiller en rolle for

hestenes fremtræden og evner. De kan bedømmes som fuldstændigt

ligeværdige som 3½-årige.

Som dommere må vi betragte bedømmelsen af de 2½ årige hingste som

1. trin i en flertrinsproces, hvor igennem de mere kvalificerede hingste

hver især får en mulighed for at gå videre til næste trin i bedømmelsen.

Man skal huske på, at ikke alle de 2½ årige hingste vil gå videre efter

bedømmelsen som 3½ års, fordi der vil ske forandringer i kvalitet og

fjordhestekarakteristika. Derfor må vi som dommere huske, at det er

vigtigt at sørge for, at så mange som det er rimeligt at tage med, får

muligheden for at blive bedømt som 3½ årige.

Wayne har dømt fjordheste i over 16 år og har status som senior-evaluator i NFHR i

Nordamerika. Sideløbende hermed har han været instruktør ved de nordamerikanske

træningsprogrammer for dommere, ligesom han har skrevet en håndbog og

guide i bedømmelsen af fjordheste. Wayne repræsenterede USA i den FHI-komité,

som udarbejdede den internationale dommerhåndbog. Udover engagementet

i fjordhestene, dømmer han mange hesteracer og leder dommeruddannelser i

hele verden.

12

At udvælge heste efter deres evne til at udvikle sig hurtigt, er højst

diskutabelt. Hvis dette kriterium er det vigtigste, så vil mange

heste af god kvalitet, men med en langsommere udviklingsrate,

blive udelukket fra muligheden for at blive et avlsemne. Heraf

følger, at bedømmelsen og godkendelsen af de unge hingste må

betragtes som et indledende trin i hingstenes godkendelses- og

kåringsproces. Vi skal huske på, at hurtig vækst ikke nødvendigvis

ligger i fjordhestens racekarakteristika, men er under påvirkning

af fodring og management.

I løbet af de næste 12 måneder vil disse unge hingste forandre

sig: Dem, der er overbyggede vil blive jævnet ud, dem med små

muskler vil udvikle dem og gøre dem tydeligere, dem med en

tungere forpart vil komme i balance med deres bagpart, dem der

ser ud til at have manglende udvikling af kropsdybde, vil blive

dybere. Alle hoveder vil blive tørre og bedre markerede, alle halse

vil blive mere tydelige, enten for tunge eller lige præcis passende

til alderen, bevægelse og takt vil udvikles og det værste af alt: dem

der havde de udviklede træk og kvaliteter som 2½ års, er måske

blevet for grove og har mistet de kvaliteter og karakteristika, som

fik dem til at fremtræde som noget ganske særligt i 2006. Næste

år vil det vise sig, hvordan det går med disse unge hingste, som

var fremme ved dette års hingstekåring.

Det at blive bedt om at dømme unge avlsheste i et fremmed

land er en ære og et privilegium, som ikke vil blive glemt. Jeg

takker for denne ansvarsfulde hædersbevisning, som jeg har fået

af medlemmerne af Fjordhesten Danmark og ønsker fortsat held

og lykke med avlen af jeres kvalitetsfjordheste.

Wayne Hipsley, Jørgen Finderup, Lisbeth

Pedersen og Ole Damsgaard Olesen (skjult

bag hingsten) ved bedømmelse af de 2½ årige

hingste på fast bund. Foto: Sandy North


Danish Style - A True Celebration of 65 Years

By

Wayne G. Hipsley

Hipsley & Associates

Lexington, Kentucky

Wayne has been involved in the judging

of Fjord Horses for over 16 years. He has

served on the FHI Judges Committee that

formulated the judging standard book. He

serves as a senior Fjord evaluator for the

Norwegian Fjord Horse Registry in North

America and served as the instructor for

the judges training programs, along with

writing a handbook and guide for judging

Fjord Horses. Besides his involvement with

the Fjord, he judges many breeds of horses,

and conducts judge’s education programs

around the world.

Lights, Camera, Action…… Location Vilhelmsborg…..

Event, 65 th anniversary of

the Fjord Horse…… Activities, all phases

of driving, riding and judging of breeding

horses…..Competitors from seven nations

making the event truly international…..All to

celebrate the Fjord horse, Danish style.

As a guest judge I would like to share my

thoughts regarding the process of judging

the 2.5 year old stallions for 2006. In all,

24 young stallions ranging in actual age of

25 months to 28 months were judged. All

these young horses were in various stages

of growth and development, some faster

developing physically than others……

some expressing their natural athletic ability

more rapidly while others are still growing

into their bodies and developing muscle

structure.

Unlike judging older horses, the principle to

judge these young stallions as equals is not

entirely possible, due several factors. One

being the difference in birth dates, which

should be normalized by the time they reach

their third year of age. Therefore, the age

ratio to level of physical maturity must be

taken into consideration when judging these

young stallions. And likewise, the expression

of Fjord Horse breed characteristics must

be taken into consideration, they first must

look like a Fjord Horse, with the distinctive

head, being short, wide between the eyes,

prominent set of the eyes, placed on an

uplifted neck coming high, and cleanly

off a sloping shoulder, that blends into a

well developed body and smooth top-line

which is short and strong in the loin, with

proportional length and strength through the

croup and hip, with a well placed tail, all

giving the appearance of being round, and

not linear like the Warmbloods.

The movement must reflect the Fjord Horse

type, with the ability to be supple and free

in the shoulders and hips, providing the

ability to move equally from the hind limbs

through the fore limbs. The extravagant,

animated trot and overall movement of the

Warmblood are not desirable characteristics

of the Fjord Horse. We must remember, the

movement must remain within the physical

ability of a Fjord’s innate conformation. An

athletic, balanced, well cadenced movement

is essential, at the walk, trot and canter,

all reflecting Fjord horse character.

In viewing these young horses on their potential

is not an easy task, all a judge can do

is select the best individuals, with the most

Fjord horse characteristics and type along

with conformational correctness. This must

be done while realizing these young horses

will continue to mature and develop physically

over the next 12-16 months, bringing

each of the horses closer to age equivalency,

where actual age does not play a role on

their appearance and abilities. They can be

judged totally as equals by the time of their

3.5 year evaluation.

As judges, we must view the judging of the

2.5 year old stallions as Phase One of a multi-phase

process whereby the more qualified

individual stallions are given an opportunity

to advance to the next level of judging. It

must be remembered that not all of the 2.5

year old stallions will be advancing beyond

the judging as 3.5 year olds, as changes will

occur in quality and Fjord characteristics.

Therefore, as judges, we must remember it

is an important to provide the opportunity to

as many as reasonably possible to advance

to the 3.5 year old evaluation process.

To select horses on their ability to rapidly

mature is highly questionable; therefore,

if this is the most important criteria, then

many horses of quality with slower maturing

rates will be excluded from the potential as a

breeding prospect. Hence, the judging and

acceptance of the young stallions must be

looked upon as an initial step in the stallion

approval and licensing process. We must

remember rapid growth is not necessarily

an indicator of Fjord horse characteristics

but generally influenced by nutrition and

management.

In the next 12 months, these young stallions

will change: those standing hip high

will become level, those with light muscles

will develop and define muscles, those

with heavier forequarters will balance with

their hindquarters, those tending to lack

development of the girth/barrel will expand,

all heads will dry and refine, all necks will

become more obvious as being either

too heavy or just right for age, movement

and cadence will improve, and the fear of

most, those who had the mature traits and

qualities as 2.5 year olds, may become too

coarse, losing the qualities and characteristics

that made them appear exceptional in

the year 2006. Next year, the proof of time

will tell about those young stallions being

advanced at this year’s show.

To be asked to judge breeding horses in a

foreign country is an honor and a privilege

that shall not be forgotten. And to be honored

by the members of the Danish Fjord

Horse studbook with this responsibility, I

wish to thank you, and continued good

luck with your breeding of quality Fjord

Horses. m

The expression of Fjord Horse breed characteristics must be taken into consideration, they first must

look like a Fjord Horse Photo: Wayne Hipsley

13


Sikre køreprøver hos hingstene

Endnu engang viste de 3½-årige hingste

fjordhestens gode temperament

ved de obligatoriske køreprøver

Af René Juul Jensen

Foto Vita Mølgaard

Det store jubilæumsarrangement på Vilhelmsborg

i år levnede ikke meget plads til

hingstenes materialprøve, som i stedet blev

holdt i foråret. Heldigvis fik vi alligevel set

hingste i aktion på andet end mønstringsbanerne.

De 3½-årige hingste skulle vises

for vogn i den obligatoriske køreprøve. Det

var anden gang, den blev afholdt, og i lighed

med sidste år, viste hingstene sig så egnede

for vogn, at de alle bestod køreprøven.

Ligesom sidste år var det Henny Hove og

Gunnar Larsen, der stod for bedømmelsen

af prøverne.

Vi har bedt Gunnar Larsen kommentere

prøverne, og han fortæller, at det var en

glæde at se, at køreprøven igen i år fungerede

stabilt. ”Prøverne blev udført med stor

ildhu, og det er tydeligt at folkene omkring

hingstene går op i, at der bliver aflagt nogle

gode prøver”, siger Gunnar Larsen. ”De

fleste ekvipager holdt en god kvalitet. Ikke

alt var perfekt, men det kan vi heller ikke

forlange af så unge hingste.”

”I forhold til sidste år, var det min fornemmelse

at hingsteejerne fandt lidt mere ro

denne gang. De så sidste år, at hingstene

faktisk godt kunne, og derfor er man allerede

hjemmefra gået til sagen med en større

sikkerhed, og det har også givet et godt

resultat,” siger Gunnar Larsen om årsagen

til, at det gik godt.

Adspurgt om en kommentar til prøvens

sammensætning siger Gunnar Larsen: ”Jeg

synes det er en rigtig god prøve, vi har fat i

her, men skulle vi have mere at bedømme

på, kunne jeg godt tænke mig en karakter

for bæring og afskub. Det ville være en

karakter, som fortæller lidt mere om bevægelsesforløbets

kvalitet under brug, og det

ville efter min mening give prøven en lidt

bedre balance i bedømmelsen af bevægel-

Rubrikannoncer

Resultater af køreprøven 2006

Kastanjegårdens Charli .......7,38

Højgaards Dahlin ...............7,38

Ågerupgårds Oliver .............7,25

Amadeus..............................7,19

Mark Fjordvang ...................6,94

Frej Stanstorp ......................6,56

Fuzzy Stanstorp ..................6,25

Keiser Nørgård ....................6,13

Trollfin .....................6,0 (Norge)

Sælges eller udlejes

Malik Klattrup, F: Kastanielystens Karant FJH 727 - M: Sascha FJ 8773.

Avlsgodkendt for 2007 som nr. 2/ 24 med 8887 88 887.

Jørgen Juhl, tlf. nr. 75 86 05 88

Kastanjegårdens Charli og Højgaards

Dahlin aflagde bedste køreprøve med

7,38 point.

Her ses førstnævnte under træningen.

sesforløb og temperament. Bortset fra det,

synes jeg, at prøven fortæller meget om

vore hestes temperament, og den beviser

over for mig, at vores race virkelig er hele

familiens hest”. m

Rettelse til oversigten Lokale

fjordhesteforeninger i Danmark

Jørgen Riis Hansen fra Ringkøbing

Amts Fjordhesteforening har gjort

opmærksom på, at der var angivet en

forkert mail-adresse til foreningen i

Fjordhesten nr. 183.

Det beklager jeg meget og jeg skynder

mig at skrive den rigtige mailadresse:

jrh@fjordhest.com

Jørgen oplyser desuden, at foreningen

nu har en hjemmeside på adressen:

www.fjordhesten-vest.dk

Lisbeth

Mangler du en fjordhest? Eller udstyr til den? Eller vil du sælge noget?

Prøv med en annonce i Fjordhesten

Du kan også annoncere i Hestebørsen på www.fjordhest.dk (gratis for medlemmer). Her finder du

også salgslisten.

Har du ikke netadgang, kan salgslisten fås ved henvendelse til Birgit Mortensen, se side 4

Prisen for rubrikannonce er kr. 75,- for højst 20 ord. Såfremt annoncen er på flere ord, er prisen kr. 75, ekstra for de næste 20 ord,

osv. Annonce og betaling skal være Jørgen Skov i hænde senest ved sidste frist for indlevering af stof.

Send en check til: Jørgen Skov, Slettingenvej 17, Skallerup Klit, 9800 Hjørring . Tlf. 9896 8457 . Mail: stald.fjordklit@email.dk

1


Syv nye medaljehopper

og tre 2-årige hopper ”i pengene”

Medaljekåringen

14 hopper blev bedømt ved medaljekåringen,

heriblandt 6 hopper, der netop var

bedømt ved regionalkåringen og hvoraf 5

havde opnået 9 i helhed. Desværre fandt

dommerne, Flemming Strange-Hansen,

Jørgen Grimbühler og Bjarne Hansen, at

to af disse på dagen ikke havde kvaliteter

til at få medalje.

I alt 7 hopper opnåede medalje og på fløjen

kom Hildemai Granlygaard FJ 10517

(Citrus Klattrup/Kvik Halsnæs) opdrættet og

ejet af Jørgen Rasmussen, Aars. Det er en

feminin, velformet, betydelig hoppe med

et særdeles udtryksfuldt hoved, passende

ført fundament, med god ledmarkering og

særdeles god og taktfast bevægelse i både

skridt og trav. Halsen er kun middellang og

lidt mere lårmuskulatur kunne ønskes.

Isa Skovå FJ 10463 (Ørjar/Orion Halsnæs)

fra Leif og Jane Grimbühler, Gislinge er

ligeledes af særdeles god type, betydelig og

med en særdeles velfungerende overlinie,

et velformet kryds og en særdeles god og

taktfast trav. Hun er lidt indfodet for og er

momentvis knap taktfast nok i skridt. Hun

er født hos Preben Olesen, Dronninglund,

og er efter velkendte Ayoe Skovå, tidligere

Årets Hoppe og mor til Frederik Skovå,

tidligere Årets Hingst og eksporteret til

Norge, hvor han gør sig særdeles positivt

bemærket.

Vængets Toscha FJ 10395 (Citat Halsnæs/

Joe Pilegaard) opdrættet og ejet af familien

Olsen, Haarby. Hun er meget elegant og

harmonisk, med god skulder og velmarkeret

manke, samt særdeles god bevægelse

i skridt og trav. Fundamentet er lidt klejnt

med små led, og hovedet knap så typisk

som hos de to første. På modersiden går

slægten tilbage til Ida Gram Hansens berømte

stammoder Hanne Thyrsbjerg EFJ

5229, mor til tre medaljedøtre og 1. klasses

hingsten Baron Skovly.

Stald Kiels Drøm FJ 10496 (Athos/Trossen)

er betydelig, men lidt maskulin og hovedet

er knap typisk nok. Hun har lidt rette

forlemmer og indfodet forstilling, men har

til gengæld en særdeles fri skulder og velmarkeret

manke, muskuløs velfungerende

overlinie, velformet kryds, en særdeles god

og taktfast trav med god haseaktion og en

rummelig, velafbalanceret galop. Hendes

mor er Tippe Halsnæs og kombinationen

Athos/Tippe Halsnæs har haft stor succes

ved kåringerne i 2006. Således fik to

helbrødre 9 i helhed ved vallakkåringen

på Fyn og en bror fik avlsgodkendelse i

2½-års holdet ved hingstekåringen. Også

ved sportsklasserne på Vilhelmsborg gjorde

Stald Kiels Drøm og en af hendes brødre

Årets Hoppe

”Særdeles god type, feminin, vellinieret og med et særdeles udtryksfuldt hoved og et særdeles

godt racepræg”- Der var ingen ende på roserne til smukke Chili Vårby og sammen med

en særdeles god og taktfast travbevægelse, gav det hende først fløjpladsen i 2-års finalen og

derefter blev hun kåret til Årets Hoppe.

Foto: Helle Sievertsen

sig bemærket. Hun havde points nok til 9 i

helhed ligesom de tre første, men et 7-tal i

type gjorde, at hun sluttede på 8 i helhed

som de resterende medaljehopper.

Lea FJ 10305 (Balou/Fender) er født hos

Svend Kyhnæb, Ålestrup og ejes nu af Jens

Høgh, Skringstrup. Hun er betydelig og af

særdeles god type og har en særdeles god

og taktfast skridtbevægelse. Skulderen er lidt

stejl, men overlinien er muskuløs og krydset

velformet. Moderen Bianca EFJ 7344 har

gjort det godt i avlen, med to medaljedøtre,

to i 1. kl. og en vallak med medalje.

Tornhøjs Falik FJ 10304 (Birk Halsnæs/Kvik

Halsnæs) født hos og ejet af Dennis Bisgaard,

Mors, er stor, betydelig og vellinieret. Hun

har en velrejst forpart, en skrå skulder og

velmarkeret manke, velformet kryds samt

en god og taktfast trav, men fundamentet

er jævnt ført med lidt små led og smalle

hove. Hun var placeret som nr. 3 i 2-års

finalen i 2003.

Halskovs Æra FJ 10941 (Cadeau Halsnæs/

Plutonikk) er opdrættet og ejet af Anna &

Niels Mortensen, Fredericia. Hun er af god

type, men harmonien brydes lidt af en lidt

kort hals, tilrundet manke og et lidt langt

midtstykke. Til gengæld er krydset langt og

1

velformet, skulderen lang og fri og bevægelsen

særdeles god og taktfast i trav. Moderen

Halskov Nikka FJ 9052 er en af vores særdeles

gode avlshopper, nu med en kåret søn, to

døtre med medalje og en datter i 1. kl. Det

ligner kvalifikation til Elitestambogen.

2-års finalen

Denne klasse er som bekendt sponsoreret af

Alm. Brand og i år var der henholdsvis 3000,

2000 og 1000 kr. til de tre første.

10 plage stillede op og det var en særdeles

positiv oplevelse, da alle var af virkelig god

kvalitet. Jeg tror aldrig, at vi har set så ensartet

et hold af så høj gennemsnitskvalitet.

Det lover virkelig godt for fremtiden. De fire

første fik 9 i helhed, resten 8.

Fløjen blev Chili Vårby (Orion Halsnæs/

Nikk Halsnæs) opdrættet og ejet af Helene

Lund Frederiksen, Vemmelev. Vi har tidligere

i år set Chili på to plageskuer og på dyrskuet

i Roskilde, men aldrig har hun været i så god

kondition som netop ved 2-års finalen. Hun

er af særdeles god type, feminin, vellinieret

og med et særdeles udtryksfuldt hoved og

et særdeles godt racepræg, og det var dette

sidste der gav hende fløjpladsen i hård konkurrence

med de efterfølgende.

Bevægelsen er desuden særdeles god og


taktfast i trav, mens fundamentet kun er

jævnt ført.

Chili blev desuden udpeget til årets fjordhoppe.

Hun stammer fra Fini Skovly-datteren

Fleurette FJ 9115, som stutteri Vårby

har haft så stor succes med.

Mosegårdens Bine (Golf Gudenå/Orion

Halsnæs) fra Maria Thrane Andersen, Vordingborg

og opdrættet af Peder Lindberg,

Sandved, stod nummer to. Særdeles god

type, skrå skulder og særdeles god bevægelse.

Der er en bemærkning om lidt lave

dragter og lidt fransk forstilling. Bines mor,

Tea Halsnæs, er bl.a mor til succeshingsten

Cadeau Halsnæs og mormoderen Koket

Halsnæs er bl.a mor til Pikant Halsnæs og

Dukat Halsnæs.

Vicki Fjordlyst (Citat Halsnæs/Regitza Fjordlyst)

er opdrættet og ejet af Jens Kristensen,

Varde. Som de første af særdeles god type,

velmarkeret, passende ført fundament og

god bevægelse. Moderen Regitza Fjordlyst

stammer fra den berømte Tyler-hoppestamme

hos Jens Frandsen, Nibe.

Thyra (Citat Halsnæs/Hovdaren) er født hos

Erik Hansen, Ringe, men ejes af Henriette

Ellegård, Årslev. Hun er feminin, har særdeles

gode rammer, velmarkeret manke,

lidt klejnt fundament, men det er tørt og

med gode koder og bevægelsen er god og

taktfast. Hovedet er måske knap så typisk

som hos de forangående.. På modersiden

kan Thyra føres tilbage til føromtalte Hanne

Årets medaljefløj Hildemai Granlygaard

Foto: Helle Sievertsen

Thyrsbjerg (se under medaljehoppen Vængets

Toscha).

Juliette Halsnæs (Eminent Halsnæs/Baron

Halsnæs) er som navnet siger opdrættet

af Vibeke og Søren Juellund, Hobro, der

også stadig ejer hende. Hun er feminin og

af særdeles god type, og har gode rammer,

passende ført fundament, men lidt indfodet

for og lidt smalle hove, mens bevægelsen er

god og taktfast.

Juliettes mor, Julie Halnæs EFJ 8003, var selv

udstillet i veteranshowklassen for hopper,

hvor dommerne gav hende 10 i helhed.

Hun har guldmedalje for afkom med det

absolut bedste avlsresultat blandt danske

fjordhopper, bl.a med 9 kårede sønner (6 i

1.kl, to i 2.kl. og en med 8 i helhed).

Dafne Tidselbjerg (Frederik Skovå/Citrus

Klattrup) er opdrættet hos og ejes af Claus

Brokholm, Thorsø. Hun er af Frederik

Skovås første årgang og er af god type, gode

rammer, dog lidt kort hals, passende ført

fundament med gode hove og en særdeles

god og taktfast bevægelse i skridt og ret

god i trav.

Dahl´s Jasmina (Kastanjelystens Karant/

Greiing) fra Henrik Dahl, Vejle er feminin,

med udtryksfuldt hoved, lidt lavt ansat hals,

god skulder og manke og et passende ført

fundament med lidt små hove. Hun har

særdeles god og taktfast skridt og god trav.

Jasminas mor er Halskovs Miranda, mormor

er Niels Mortensens gamle stamhoppe

16

Verna EFJ 6128, der også er mor til Halskovs

Nikka, omtalt under medaljehoppen

Halskovs Æra.

Josefine Halsnsæs (Pikant Halsnæs/Orion

Halsnæs) ejes af Carsten Højmark, Tårs.

Hun er født hos Vibeke og Søren Juellund.

Hun er feminin med særdeles gode rammer,

der er et passende ført fundament,

men med lidt flade hove og bløde forkoder.

Bevægelsen er kun ret god og pga denne og

fundamentet bliver hun placeret blandt de

sidste. Moderen Vips Halsnæs er datter af

guldmedaljehoppen Angelique Halsnæs.

Diana Tidselbjerg (Ørjar/Valdar Halsnæs)

er som navnet fortæller også fra Claus

Brokholm. Hun er af god type, med gode

rammer og passende ført fundament, men

kun middellange koder. Hun har en god

skridtbevægelse og ret god trav og galop.

Dianas mormor er Sissel Halsnæs, der bl.a

er mor til Glibings Ajs, der netop blev kåret

med 9 i helhed på Vilhelmsborg.

Aja Kvistgaard (Pikant Halsnæs/Ali Halsnæs)

ejes af opdrætteren Jakob Kvistgaard,

Videbæk.

Der er god type med gode rammer, passende

ført fundament med god ledmarkering,

men lidt korte koder og ret god

bevægelse.

Flemming Strange-Hansen

Medaljekåring

1 Hildemai Granlygaard ...... 9888 98 996 9

2 Isa Skovå ........................ 9889 78 8107 9

3 Vængets Toscha ............... 8789 87 997 9

4 Stald Kiels Drøm ............. 7799 68 8109 8

5 Lea ................................... 9878 87 987 8

6 Tornhøjs Falik ................... 8998 67 787 8

7 Halskovs Æra .................... 8788 77 897 8

2-års finale

1 Chili Vårby .................................. 9978 9

2 Mosegårdens Bine ...................... 9879 9

3 Vicki Fjordlyst ............................. 9888 9

4 Thyra ........................................... 8988 9

5 Juliette Halsnæs ............................ 9878 8

6 Dafne Tidselbjerg ......................... 8888 8

7 Dahl´s Jasmina ............................. 8888 8

8 Josefine Halsnæs ........................... 8977 8

9 Diana Tidselbjerg ......................... 8887 8

10 Aja Kvistgaard .............................. 8887 8


Medaljehopper 2006

1. Hildemai Granlygaard 2. Isa Skovå

3. Vængets Toscha

. Lea

. Halskovs Æra

1

. Stald Kiels Drøm

6. Tornhøjs Falik

Foto: Helle Sievertsen og Mette Kofoed


2-års finalen

2006

1. Chili Vårby

2. Mosegårdens Bine 3. Vicki Fjordlyst

International dommerkonference

Blandt mange andre ting var der en begivenhed

i jubilæumsdagene, som nok ikke så

mange bemærkede. Det var en international

dommerkonference, som var arrangeret i

et samarbejde mellem Fjord Horse International

og Fjordhesten Danmark, hvor

sidstnævnte stod for den praktiske tilrettelæggelse.

Der deltog dommere fra Danmark,

Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Schweiz,

USA og Canada, og konferencen foregik på

engelsk.

Dagen startede med kaffe og velkomst ved

Tor Finstad, FHI og Flemming Strange-Hansen,

Fjordhesten Danmark. Derefter blev

ordet givet til en veloplagt Wayne Hipsley

fra USA, som fortalte om professionalisme

og etik i dommerarbejdet. Nogle af hovedpunkterne

var formålet med bedømmelsen,

nemlig at vurdere hestenes avlsværdi, og

dommernes ansvar, som førte til en række

sunde principper om at behandle hestene

retfærdigt og efter bedste overbevisning.

En meget enkel læresætning var, at man

altid skal bedømme en hest, som man selv

gerne ville have den bedømt, hvis den var

ens egen. Og lige så enkelt: Hvis man er i

tvivl, så skal man lade tvivlen komme hesten

til gode.

Næste programpunkt stod Jørgen Finderup

for, nemlig en forklaring af det danske

bedømmelsessystem med karakterer fra 1-

10. Efter Jørgens oplæg gik alle dommerne

i opvisningshallen for at se på praktisk hestebedømmelse

og her var man opdelt i

nationale hold. Fire hopper blev fremvist

for dommerne på skift og bedømmelserne

blev noteret. Efter frokost mødtes deltagerne

igen i hallen, hvor bedømmelserne blev

evalueret. Det var ganske spændende at se

resultatet og det var tydeligt, at de danske,

svenske og norske dommere var meget tæt

på hinanden i bedømmelsen. En lille flok

kvindelige dommere fra de tre nordiske

lande drøftede dette i periferien og de fandt,

at det var et godt budskab at komme hjem

med. Et stort plus for evalueringen var, at

hestene var til stede i hallen, så man ikke

behøvede at støtte sig til hukommelsen, men

kunne få syn for sagen med det samme.

Mere arbejde ventede dommerne, idet der

nu blev dannet internationale hold, som

løbende skulle bedømme showklasserne

under hele jubilæet.

Søndag mødtes alle dommerne igen, denne

gang for at evaluere hingstekåringen, showklasserne

og selve den internationale dommerkonference.

Omkring hingstekåringen

blev der talt om, at de danske hingste var af

god kvalitet, men mange savnede et mere

markant hingstepræg, ikke kun i hovedet,

men også i hingstenes fremtoning generelt.

Her var der enighed om, at den norske

hingst Trollfin havde noget at byde på, som

1

forhåbentlig kan få indflydelse på den danske

avl. Det viste sig også at være nødvendigt

at forklare de danske dommeres metode

mere uddybende. Evalueringen bød på

mange spændende synspunkter, bl.a. blev

den danske sammentællingsregel drøftet, og

den overvejende holdning var, at det ikke

var hensigtsmæssigt at lægge tallene sammen.

Til gengæld var der en positiv holdning

til dette at bruge så mange delkarakterer (8

eller 9) som vi gør i Danmark. Endvidere

blev der talt om ”små og store” karakterer

og hvad dette kunne betyde. F.eks. kunne

det resultere i en skæv oprangering af

hestene, idet en hest kunne have generelt

”små” karakterer og en anden kunne have

”store” karakterer, men samme sum, som

dommerne bagefter måtte revidere for at få

det rigtige billede af hestene. En god løsning

kunne være at give halve karakterer som

man bruger det i USA.

Der var enighed om, at den internationale

dommerkonference havde været en succes

og at det var inspirerende at være sammen

som dommerkolleger på det internationale

plan. Ligeledes fandt deltagerne, at det er

meget vigtigt at afholde den slags konferencer

med jævne mellemrum for at udveksle

synspunkter og erfaringer, få kendskab til de

forskellige landes systemer og evt. nærme

disse til hinanden.

Lisbeth Pedersen


Flotte præstationer ved DM og EM

Vi vil dele jubilæumsreferaterne over to

blade, og da vi starter med avlen - dels

fordi den er basis for det hele, dels fordi

vi har flere skribenter (nemlig dommerne)

på dette område - så må den detaljerede

reportage fra sporten vente til ”Fjordhesten

nr. 185, der udkommer 1. november.

Men det går nok her at sige, at den sportslige

del af jubilæet var helt fantastisk med

flotte præstationer leveret af både inden- og

udenlandske ekvipager. Vilhelmsborg viste

sig fra sin smukkeste side, godt hjulpet af et

pragtfuldt sommervejr.

Rigtig mange af vore ryttere og måske lidt

færre af kuskene er på nettet, hvor resultatlisterne

har ligget siden den 8. august og

stadig kan studeres.

Her og nu er det dog på sin plads at nævne

de forskellige Danmarks- og Europamestre.

DM

Junior dressur

Anja Anita Hansen / Lasse 9701822

Birgit

Senior dressur

Annette Schmidt Kristensen / Mastrup Zola FJH 715

Junior spring

Stefan Loria / Flicka FJ 9999

Senior spring

Helle Sørensen / Ziga FJ-S 9230

Kørsel 1-spand

Allan Sten Pedersen / Lyngholms Granat FJV 03006

Kørsel 2-spand

Jens Høgh / Balou 9707130 – Højgaards Picasso 9700430

All round

Allan Sten Pedersen og Pia Berg Steffensen /

Lyngholms Granat FJV 03006

EM

Junior dressur

Anja Anita Hansen / Lasse 9701822

Senior dressur

Annette Schmidt Kristensen / Athos FJH-S 684

Junior spring

Stefan Loria / Flicka FJ 9999

Senior spring

Cassandra Bach Gansmo, Norge / Mævind N-90-2757

Kørsel 1-spand

Bjarne Wisler / Kastanielystens Annabella FJ 9835

Kørsel 2-spand

Malene Bloch / Stine Nørup FJ 10319 – Trine Nørup FJ 10321

1

Et lille udsnit af de over hundrede sportsdeltagere ved DM og EM.

Foto: Sandy North


Regionalkåring med løsvisning

Af Christian Hørslev Andersen

Lidt tidligere end normalt blev der afholdt

kåring rundt om i landet. De sidste mange

år er der blevet afholdt lokalkåring rundt om

i landet i uge 30. På grund af jubilæet blev

kåringen afholdt tidligere end normalt. Som

noget nyt blev der kun afholdt kåring tre

steder (foruden Bornholm). Det gav mulighed

for større hold. Der var ca. 30 heste på

hver plads. Ud fra et fagligt synspunkt kan

det være svært at fastholde de mange små

kåringspladser, især når der kommer lige så

mange til kåring på de tre store pladser.

Som et forsøg blev alle heste vist løse, hvilket

gav mulighed for også at bedømme galoppen.

Umiddelbart skulle man tro at alle vil

vise sig bedre i bevægelsen, når de blev

sluppet løs. De heste der ikke er trænet i at

være i et ridehus eller i at vise sig løs, havde

imidlertid ingen fordel ved at blive sluppet

løs. Galoppen blev bedømt, men da det kun

var et forsøg, indgik resultatet ikke i hestens

kåringsresultat. Nu har man prøvet et år

med løsvisning, og fordele og ulemper skal

selvfølgelig vejes op imod hinanden, inden

det besluttes hvordan den fremtidige form

skal være. Jeg vil dog opfordre til at det arrangeres

således at bedømmelsen kan foregå

udenfor. Hvis ikke det ligefrem regner kraftigt,

er jeg sikker på at både heste, publikum

og dommere har det rarest i det fri.

Hoppekåringen

Generelt var der en god kvalitet landet

rundt. Kvaliteten var selvfølgelig størst i de

yngste hold. De fleste gode hopper er jo

blevet kåret som 3 eller 4 års. Jeg vil ikke

i denne artikel komme med nogen lang

opremsning af alle resultaterne, men blot

fremhæve de bedste dyr og derudover

henvise til www.fjordhorse.dk hvor alle

resultater fremgår.

Sjælland

Den første ’store’ kåringsplads var på Sjælland,

nærmere betegnet i Vemmelev, tæt

på Storebæltsbroen. Hele bedømmelsen

foregik indendørs.

Lone og Jes Boesen fra Horsensegnen havde

valgt at udstille deres to hopper på Sjælland

og med stor succes. Gliblings Flamme

(Ørjar/Citrus Klattrup) blev fløj af de 3-årige

hopper med karaktererne 8768-88-98-8.

Flamme er velfungerende og med en særdeles

god bevægelse. Familien Boesen havde

ligeledes fløjen af de ældre hopper. Fele

Halsnæs (Valdar Halsnæs/Knast Halsnæs)

opnåede 8888-87-89-9. En prima hoppe

med især en flyvende travbevægelse.

Katrinedals Isabell (Golf Gudenå/Aladdin)

fra Trille og Peder Lindberg, Sandved blev

fløj i holdet af 4-årige hopper med resultatet

9888-88-89-9. Isabell er udtryksfuld og

med en særdeles smidig bevægelse. Endnu

en hoppe i dette hold opnåede flotte 9

Samlingen efter Tippe Halsnæs fik bronzemedalje på Fyn. De tre stk afkom fik alle 9 i helhed.

Foto Mette Kofoed

points i helhed. Det var Isa Skovå (Ørjar/

Orion Halsnæs) fra Jane og Leif Grimbühler,

Gislinge. Isa er knap så udtryksfuld som

fløjhoppen, men meget velfungerende og

med en kraftfuld bevægelse. Hun opnåede

8888-97-89-9.

Katrinedals Isabell blev udpeget som dagens

bedste fjordhest.

Fyn

Kåringen for det sydlige Jylland og Fyn var

samlet på en plads nær Odense. Her var der

mulighed for at bedømmelsen kunne foregå

udendørs. Dog foregik den afsluttende del i

ridehus, da regnen drillede lidt.

Jens Kristensen fra Varde udstillede to 3årige

hopper der blev placeret på de to

første pladser i det store hold af 3-årige

hopper. Ulrika Fjordlyst (Abel Stanstorp/

Odin Halsnæs) opnåede 8879-88-88-9 og

er betydelig og velfungerende, dog med en

bemærkning om lidt rette haser.

Halskovs Æra (Cadeau Halsnæs/Plutonikk)

fra Anna Og Niels Mortensen, Fredericia

blev fløj af de 4-årige hopper med følgende

bedømmelse 8888-78-89-9. Æra er en betydelig,

lidt lang hoppe med en særdeles god

bevægelse. Æra vandt for to år siden 2-års

finalen og har så absolut levet op til de store

forventninger man kunne stille til hende.

Ved to-års finalen for to år siden opnåede

de tre første hopper 9 points i helhed. Disse

tre hopper var alle til kåring i år og opnåede

alle 9 points.

8-årige Stald Kiels Drøm (Athos/Trossen)

fra Annalise Petersen, Sommersted satte

sig solidt på fløjpladsen i holdet af ældre

hopper. Hun er en betydelig og stærkbygget

hoppe med en kraftfuld bevægelse, men lidt

indfodet forstilling.

20

Jylland

Eneste kåringsplads i det jyske var i Aalborg.

Her er faciliteterne i top. Ridehuset

er dejlig lyst, men det havde nu været rart,

at vi kunne have nydt den danske sommer

udenfor.

Langhjems Flika (Frederik Skovå/Hovdaren)

fra Claus-Ole Hansen, Frederikshavn opnåede

9887-87-97-8 og blev fløjhoppe af de

3-årige hopper. Flika er stor, men af særdeles

god type og vellinieret. Hun mangler lidt

smidighed i overlinien, der især kommer

til udtryk i trav.

Åse og Jørgen Rasmussen, Aars havde

fløjhoppen af de 4-årige. Hildemai Granlygaard

(Citrus Klattrup/Kvik Halsnæs) Hun

er velbygget og med en smidig bevægelse,

dog lidt klejne haser.

Filie Halsnæs (Pikant Halsnæs/Baron Halsnæs)

fra Vibeke og Søren Juellund, Hobro

tog sig af fløjen i de ældste hold. Filie er

feminin og med en meget elastisk travbevægelse.

Hun er det 15. stykke afkom efter

Julie Halsnæs, der bliver kåret. Helt imponerende,

især når resultaterne har været så

flotte som 6 hingste kåret med 9 points, 2

med 8 points og 1 med 7 points. Desuden

er der kåret 5 hopper med 8 points (heraf

en med medalje) og en med 7 points.

Langhjems Flika blev udpeget som dagens

bedste fjordhest.

Hingste til forbesigtigelse

To unge hingste mødte frem for at få dommernes

råd omkring hingstens muligheder

for avlsgodkendelse. Der var ingen af de to,

som dommerne kunne anbefale at udstille

til hingstekåringen. Jeg er af den personlige

overbevisning at det ville være meget fornuftigt

at udstille unghingstene på plageskue

eller på et af dyrskuerne. Der tror jeg at


mulighederne er større for at bedømme

hingsten reelt. Dommerne gør selvfølgeligt

deres bedste for at komme med et godt

råd, men iblandt så mange hopper er der

nu ikke mange unge hingste, der viser sig

særlig afslappet.

Vallakkåring

8 vallakker, der alle havde præsteret noget

i sport mødte frem til vallakkåring. Der var

tale om virkelig gode vallakker. Hvis vores

avl generelt kan levere sådanne prægtige

brugsdyr, ja så er vi nået langt. Resultatet

blev at to blev kåret med 9 points og 4 fik

8 points og endelig 2 fik 7 points. I denne

vurdering indgår også vallakkernes resultater

i sporten.

Helt i særklasse var de to helbrødre Stald

Kiels Galaxe og Eventyr. De opnåede

begge 9 i helhed med Stald Kiels Galaxe

på fløjen med 9 for type, 9 for rammer, 8

for fundament og 9 for bevægelse. Han har

tidligere præsteret så meget i sport at han

mødte med 8,5. Galaxe var udstillet af Bent

Todsen, Sommersted.

Afkomsfremstillinger

På Sjælland udstillede Mie Pettersson, Slangerup,

tre hopper efter Freja Toft Samlingen

var velfremført og ensartet af type. Gennemgående

med god bevægelse. Samlingen blev

tildelt bronzemedalje.

På Fyn stillede Halskovs Vulkan den obligatoriske

afkomsfremstilling. Der var udstillet

5 3-årige hopper. Samlingen var af ret god

type, lidt små led og ret god bevægelse.

Anette Schmidt, Sommersted efteranmeldte

en samling efter Tippe Halsnæs. Den bestod

af to vallakker på henholdsvis 5 og 7 år

og 1 hoppe på 8 år. Alle efter Athos.

Samlingen var særdeles ensartet og bestod

Kåringen i Almindingen på Bornholm

af betydelige fjordheste med godt fjordhestepræg.

Muskuløse kropspartier og

stærkt fundament. Bevægelsen er særdeles

elastisk og taktfast. Alle dyr havde opnået

9 points i helhed. Samlingen blev tildelt

bronzemedalje.

Dommere

Bedømmelsen blev foretaget af Leif Grimbühler,

Jørgen Riis Hansen og Christian

Hørslev Andersen (formand). På Bornholm

kun af de to først nævnte. Lisbeth Pedersen

trådte til i holdet af 4-årige hopper på Sjælland,

3-årige hopper i Jylland og holdet af

vallakker pga. inhabilitet. Susanne Fønsskov

var gennemgående dommersekretær. m

Lige efter bedømmelsen af hestene på efteranmeldelse, nemlig Westgaardens Ronja Solborg efter Topas Halsnæs, fra

Dyrskuet på Bornholm den 7. juli, måtte vi Fanella (Golf Gudenå/ Pelle Halsnæs) fra Christina Andersen, Østermarie, på fløjen

i gang med kåringsrunden. Det første der Bente Andersen, Klemensker. Farnella kom og fik 7 i helhed, også nr. 2 fik 7, den sidste

gøres ved en sådan kåring, er at hopperne på fløjen og fik 8 i helhed. Da selve kårin- fik 6 i helhed.

måles. Dertil bruger man blandt andet et sågen var overstået, blev hun udpeget som

kaldt ”stangmål”. Med megen møje og god pladsens bedste hoppe og fik det grønne 2-års hingsten Arki også efter Topas Hals-

overtalelse fik vi vores medbragte stangmål jubilæumsdækken, så man må sige, at efternæs, fra Solveig Kofoed, Rønne, mødte til

med i flyveren til Bornholm, den kunne jo anmeldelsen gav fuld valuta for pengene. forbesigtigelse, men vi kunne ikke anbefale,

måske bruges til at slå medpassagerne eller Efter en Også varm nr. og travl 2 Røskva dag, tog Solborg vi med flyveren efter Topas retur til at Kastrup, der blev så vi arbejdet kunne være videre klar med til næste hingsten

Efter en varm og travl dag, tog vi med flyveren retur til Kastrup, så vi kunne være klar til næste

stewardessen i hovedet med. Ingen fjordhe- dags kåring Halsnæs, på Sjælland. fra Ejgil K. Jensen, Gudhjem fik med henblik på avlsgodkendelse.

dags kåring på Sjælland.

steejer på hele øen er åbenbart i besiddelse 8 i helhed og dermed den hvide roset ved

af et sådant stangmål. Det må da være et

oplagt ønske til førstkommende jul.

øret. Den sidste fik 7 i helhed.

Leif Efter Grimbühler en varm og og travl Jørgen dag, Riis tog Hansen vi med flyve-

Leif

ren

Grimbühler

retur til Kastrup,

og Jørgen


Riis

vi kunne

Hansen

være klar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I 4-års holdet var der en enkelt hoppe, Hirse til næste dags kåring på Sjælland.

Til kåringen var der tilmeldt 6 hopper

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

alt, Halsnæs efter Orion Halsnæs, fra Christel

og en enkelt hingst til forbesigtigelse. I 3-års Petterson, Hasle, som fik 7 i helhed.

Leif Grimbühler og Jørgen Riis Hansen

holdet var der tilmeldt to. Der kom dog ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

en I det ældste hold, hvor der var tre, kom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statistik

Statistik

over

over

hoppekåringen

hoppekåringen

2006

2006

Af Christian Hørslev Andersen

Af Christian Hørslev Andersen

Statistik over hoppekåringen Hopperne blev tildelt følgende 2006 helhedskarakterer:

Af Christian Hørslev Andersen Hopperne blev tildelt følgende helhedskarakterer:

Hopperne blev tildelt følgende

helhedskarakterer:

Helhedskarakter 9 points 8 points 7 points 6 points 5 points i alt

Helhedskarakter 9 points 9 8 points 8 7 points 7 6 points 6 5 points 5 i alt

Alder

Alder

3 årige hoper 1 14 20 5 1 41

3 årige hoper 1 14 20 5 1 41

4 årige hopper 3 5 11 4 23

4 årige

5 års

hopper

og ældre

3 5 11 4 23

5 års

hopper

og ældre

2 3 14 8 7 34

hopper 2 3 14 8 7 34

i alt 6 22 45 17 8 98

i alt 6 22 45 17 8 98

i % 6% 22% 46% 17% 8%

i % 6% 22% 46% 17% 8%

Tabellen viser at knap halvdelen af hopper er kåret med 7 point og at resten af hopperne fordeler sig

Tabellen viser at knap halvdelen af hopperne Tabellen er viser kåret at med knap 7 halvdelen i helhed og af at hopper resten er af kåret

normal omkring de 7 points.

hopperne med 7 fordeler point og sig at resten normal af omkring hopperne de fordeler 7 i helhed. sig

normal omkring de 7 points.

Ifølge vores avlsmål er en passende

stor fjordhest 140 – 145 cm i stangmål.

Hopperne ved årets kåring blev

målt til følgende:

Ifølge vores avlsmål er en passende stor fjordhest 140 – 145 cm i stangmål. Hopperne ved årets

Ifølge vores avlsmål er en passende stor fjordhest 140 – 145 cm i stangmål. Hopperne ved årets

kåring blev målt til følgende:

kåring blev målt til følgende:

under 140

Stangmål

under

cm

140

140 - 145 cm 146 - 148 cm Over 148 cm

Stangmål

cm 140 - 145 cm 146 - 148 cm Over 148 cm

Alder

Alder

3 årige hoper 3 33 4 1

3 årige hoper 3 33 4 1

4 årige hopper 3 13 5 2

4 årige

5 års

hopper

og ældre

3 13 5 2

5 års

hopper

og ældre

4 22 7 1

hopper 4 22 7 1

i alt 10 68 16 4

i alt 10 68 16 4

i % 10% 69% 16% 4%

i % 10% 69% 16% 4%

20 % af vores hopper er over idealmålet. Det skal bemærkes at en stor part af de kårede hopper jo

20 % af vores hopper er over 21

idealmålet. Det skal bemærkes at en stor part af de kårede hopper jo

slet ikke er udvoksede som hverken 3- eller 4-års. Af de 3- og 4-årige hopper er der 19 % der er

slet ikke er udvoksede som hverken 3- eller 4-års. Af de 3- og 4-årige hopper er der 19 % der er

større end idealmålet og hele 5 % der er ud over ponymålet. Det er nogle store fjordheste vi avler!

større end idealmålet og hele 5 % der er ud over ponymålet. Det er nogle store fjordheste vi avler!


Fjordhesten skal være en lille kæk

hest. En typisk fjordhest skal være

170 – 180 cm i gjordmål, hvilket

svarer til en vægt på op til 500 kg.

Ved årets kåring blev hopperne

målt til følgende:

slet ikke er udvoksede som hverken 3- eller 4-års. Af de 3- og 4-årige hopper er der 19 % der er

større end idealmålet og hele 5 % der er ud over ponymålet. Det er nogle store fjordheste vi avler!

Fjordhesten skal være en lille kæk hest. En typisk fjordhest skal være 170 – 180 cm i gjordmål,

hvilket svarer til en vægt på op til 500 kg. Ved årets kåring blev hopperne målt til følgende:

Gjordmål under 170 cm 170-180 cm 181-185 cm 186-190 cm 191-195 cm over 196 cm

Alder

3 årige hoper 2 20 15 3 1

4 årige hopper

5 års og ældre

7 5 10 1

hopper 1 9 7 11 4 2

i alt 3 36 27 24 6 2

i % 3% 37% 28% 24% 6% 2%

60 % af vores hopper måler mere om brystet end det ideelle ifølge avlsmålet. Næsten en tredjedel af hopperne måler mere end 186 cm i

gjordmål. Tiden er inde til en overvejelse enten omkring en justering af avlsmålet eller at vi skal sørge for at avle nogle fjordheste, der ikke

er så 60 voldsomme. % af vores Jeg hopper tror at en måler del af de mere fjordheste om brystet der i år end har været det ideelle til kåring ifølge er for voldsomme avlsmålet. for Næsten børn at en håndtere, tredjedel og hvis af vi ikke kun

skal hopperne lave heste til måler voksne, mere så skal end vi til 186 at prioritere cm i gjordmål. at hestene Tiden kommer er til inde at få til et mindre en overvejelse gjordmål. Når enten man omkring kigger beskrivelserne en igennem

så er der bemærkelsesværdigt mange unge hopper, der har udfyldte haser og som i det hele taget ikke er tørre i lemmerne.

justering af avlsmålet eller at vi skal sørge for at avle nogle fjordheste, der ikke er så voldsomme.

Jeg tror at en del af de fjordheste der i år har været til kåring er for voldsomme for børn at håndtere,

og hvis vi ikke kun skal lave heste til voksne, så skal vi til at prioritere at hestene kommer til at få et

mindre gjordmål. Når man kigger beskrivelserne igennem så er der bemærkelsesværdigt mange

unge hopper, der har udfyldte haser og som i det hele taget ikke er tørre i lemmerne.

Hopperne fordelt efter fædre

Med næsten hundrede hopper til kåring er det interessant at se hvordan afkom efter de enkelte hingste har klaret sig. I nedenstående

tabel fremgår resultat for de enkelte hingste, der har haft afkom til bedømmelse.

Hopperne fordelt efter fædre

Især Abel Stanstorp og Ørjar har haft et meget flot resultat. Det skal vist gå meget galt for Abel, hvis ikke han kan tildeles medalje for afkom

når Med hele kåringssæsonen næsten hundrede er ovre. hopper Omvendt til kåring har Halskovs er det Vulkan interessant jo kun avlet at se middel, hvordan hvilket afkom er skufftende. efter de enkelte

hingste har klaret sig. I nedenstående tabel fremgår resultat for de enkelte hingste, der har haft

mindst 3 stk afkom til kåring:

antal

Type

Hoved/hals

Skulder/manke

Hingst

Abel Stanstorp 7 7,71 7,57 7,14 7,71 7,43 7,00 7,00 7,29 7,86

Ørjar 7 7,86 7,43 7,14 7,43 7,00 6,57 7,43 7,14 7,71

Birk Halsnæs 3 7,33 7,33 7,00 7,67 7,67 7,00 7,00 8,33 7,67

Valdar Halsnæs 3 8,00 7,67 7,67 7,00 8,00 6,67 7,00 7,00 7,67

Pikant Halsnæs 4 8,00 7,50 7,50 7,25 7,50 7,00 6,50 7,25 7,50

Cadeau Halsnæs 4 7,75 7,75 7,50 7,25 6,50 6,75 7,25 7,25 7,50

Golf Gudenå 8 7,38 7,38 7,63 7,13 7,00 6,50 7,50 6,63 7,38

Max 3 7,33 7,33 6,67 6,67 6,67 6,67 7,00 7,33 7,33

Topas Halsnæs 3 7,33 7,00 7,33 7,00 6,67 7,00 7,00 6,67 7,33

Citrus Klattrup 4 7,50 7,75 7,00 7,00 7,75 7,25 7,00 6,75 7,25

Halskovs Vulkan 8 7,13 7,13 6,38 6,63 6,63 6,50 7,00 6,75 7,00

Orion Halsnæs 7 7,00 7,43 6,71 6,71 6,43 6,71 6,57 6,43 6,86

Athos 4 7,25 7,00 7,25 6,75 5,75 6,00 6,75 6,25 6,50

Gennemsnit for alle 7,28 7,18 6,86 6,84 6,67 6,46 6,99 6,71 7,00

Især Abel Stanstorp og Ørjar har haft et meget flot resultat. Det skal vist gå meget galt for Abel,

hvis ikke han kan tildeles medalje for afkom når hele kåringssæsonen er ovre. Omvendt har

Halskovs Vulkan jo kun avlet middel, hvilket er skufftende.

22

Overlinie

Forben

Bagben

Skridt

Trav

Helhed


Hoppekåringen 2006 i tal

Af Flemming Strange-Hansen

I alt kåredes 98 hopper, en lille stigning i

forhold til 2005, men stigningen svarer til

antallet ved den Bornholmske kåring.

Det ses at den væsentligste forskel på tallene

i år og sidste år er, at antal hopper kåret med

8 er faldet med 15% og at antallet kåret med

7 er steget med 10%. En del af forklaringen

kunne ligge i, at hopper med 57 points og

8 i type ikke mere får 8 i helhed. Imidlertid

berører dette kun 3 hopper, så det ville kun

ændre procenterne med ca 3.

Det er også bemærkelsesværdigt at karaktererne

er spredt mere end tidligere til

9 og 5 i helhed, men som i 2005 tildeles

helhedskarakteren 7 næsten halvdelen af

hopperne.

Abel Stanstorp 7 stk gns. 7,86

Cadeau Halsnæs 4 stk gns. 7,75

Pikant Halsnæs 4 stk gns. 7,75

Ørjar 7 stk gns. 7,71

Golf Gudenå 7 stk gns. 7,29

Citrus Klattrup 4 stk gns. 7,25

Valdar Halsnæs 4 stk gns. 7,25

Halskovs Vulkan 8 stk gns. 7,00

Orion Halsnæs 7 stk gns. 6,86

Athos 4 stk gns. 6,50

Bornholmske kåring.

Det ses at den væsentligste forskel på tallene i år og sidste år er, at antal ho

faldet med 15% og at antallet kåret med 7 er steget med 10%. En del af fork

at hopper med 57 points og 8 i type ikke mere får 8 i helhed. Imidlertid ber

så det ville kun ændre procenterne med ca 3.

Det er også bemærkelsesværdigt at karaktererne er spredt mere end tidliger

som i 2005 tildeles helhedskarakteren 7 næsten halvdelen af hopperne.

Helhedskarakter 9 8 7 6 5 4 gns.

Bornholm 2 4 1 7,15

Sjælland 3 6 12 6 3 7,00

Fyn 3 6 14 3 5 6,97

Jylland 8 15 5 2 6,97

Ialt 6 22 45 15 10 6,99

% 6,1 22,4 45,9 15,3 10,2

2005 % 5,4 37,0 35,9 16,3 5,4 7,21

2004 % 2,0 26,5 44,9 18,4 8,2 6,96

2003 % 4,6 30,8 32,3 25,4 6,9 7,01

2002 % 0,9 27,0 45,0 24,3 2,7 6,99

2001 % 0,7 24,8 45,8 20,3 8,5 6,90

2000 % 1,5 24,4 29,0 24,4 19,9 0,8 6,56

1999 % 2,1 22,4 22,4 28,6 23,8 0,7 6,48

1998 % 0,6 19,4 35,2 26,1 18,2 0,6 6,57

1997 % 1,1 22,5 29,0 25,4 21,3 0,6 6,54

Betragtes hingste med mere end 4 stk afkom til kåringen fås følgende opran

gennemsnitlig helhedskarakter. Det er godt, at listen toppes af en yngre hin

som Pikant Halsnæs og Ørjar gør det stadig godt.

Betragtes hingste med mere end 4 stk afkom til kåringen fås følgende oprangeret efter gennemsnitlig

helhedskarakter. Det er godt, at listen toppes af en yngre hingst, men ”veteraner”

som Pikant Abel Halsnæs Stanstorp og Ørjar gør det stadig 7 stk godt. gns. 7,86

Cadeau Halsnæs 4 stk gns. 7,75

Pikant Halsnæs 4 stk gns. 7,75

Ørjar 7 stk gns. 7,71

Golf Gudenå 7 stk gns. 7,29

Citrus Klattrup 4 stk gns. 7,25

Valdar Halsnæs 4 stk gns. 7,25

Halskovs Vulkan 8 stk gns. 7,00

Orion Halsnæs 7 stk gns. 6,86

Athos 4 stk gns. 6,50

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, rustfri stålspænder - komplet til to heste........................................... kr. 7.200,-

Kumteseler, komplet tospand .......................................................................... kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer.................................................... kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand .......................................................................... kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand .............................................................................. kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand ............................................................................. kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar ........................................................................ kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer ........................................ kr. 4.060,-

Omgangstøj .................................................................................................... kr. 350,-

Kørehovedtøj ................................................................................................... kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 Gjesing DK-8660 Skanderborg

23


Dyrskuerne 2006

De fleste af årets dyrskuer er blevet afviklet og det er dejligt, at så mange fjordhesteejere har udstillet deres

dejlige heste. Dyrskuerne er et meget vigtigt vindue udad til, her har vi nemlig en enestående chance

for at komme i kontakt med mennesker uden for den sædvanlige kreds. Især når man som udstiller opholder

sig i stalden, kommer mange forbi og snakker, beundrer de smukke heste og bifalder deres gode

temperament. Og det forstår man jo godt- hvem kan stå for et fjordhestehoved, der kækt spejder efter

nye folk at snakke med.

Lisbeth

Fjerritslev den 20. maj

Bettina Pedersen, Brovst, var til dyrskue

i Fjerritslev med sin hoppe Nøkke Rannerupgaard.

Fem andre fjordhopper var

også mødt. Som dommer var hidkaldt B.

Holst Jensen (velkendt tidligere konsulent

i Hjørring og tidligere dirigent ved gene-

ralforsamlinger i Fjordhesteavlen). Han har

været rigtig glad for følhoppeholdet, for

udover at Bettina’s hoppe stod som nr. 2

med 23 point, så var der også 23 point til

de to efterfølgende, Holmebo’s Nikoline og

Holmebo’s Frida. Fløjen Nicoline FJ 9174

Landbrugsmessen Gl. Estrup den 27.-28. maj

Lang tid før Landbrugsmessen var der

travlhed for at kunne markere, at Fjordhestens

Venner, Kronjylland i år fejrer 25-års

jubilæum. Hele foråret blev der trænet

flittigt med hele fire kvadriller, nemlig en

dressur-, en spring-, en køre- og sidst men

ikke mindst en ”tøse”-kvadrille, hvor ældste

deltager var 14 år. Og da dyrskuet oprandt,

gik det hele glat med opvisningerne, trods

skader hos flere af deltagerne. Familien

Rønstrup fra Auning havde også haft travlt,

idet man havde trænet til en flot opvisning

i horsemanship, hvor man rigtig kunne se

fjordhestenes gode temperament. Der blev

brugt både plasticposer, grydelåg, børn og

hund i det spændende indslag.

Lige som tidligere år havde foreningen også

en stand på dyrskuet og den blev flittigt

besøgt, ikke mindst pga en hoppe med føl,

som stod i en åben boks ved standen. Det

blev også til en flot afslutning på dyrskuet,

idet alle fjordheste, både udstillingsheste og

showheste, blev samlet til sidst og foreviget

af Freddie Thomsen.

Et stort antal fjordheste deltog i selve hesteudstillingen,

nemlig 27 plus en samling

efter hoppe og det må siges at være flot i

betragtning af dyrskuets størrelse. Til sam-

Fjordhestens Venner, Kronjylland fejrede 25-års jubilæum med over 50

fjordheste samlet på Gl. Estrup, her foreviget af Freddie Thomsen

menligning var der 33 fjordheste tilmeldt i

Roskilde. Ikke nok med at der var mange

fjordheste tilmeldt, de var også af god kvalitet.

Der var 24 point til 3 fjordheste, 23 point

til 14, 22 point til 4 og 21 point til 6.

Der var mødt to hingste på henholdsvis 3

og 2 år, som dermed også var fløje i deres

hold. 3-årige Fuzzy Stanstorp (Dukat Halsnæs/

Mikkel Stanstorp) fra Claus Brokholm,

Thorsø, fik 23 point, og 2-årige Dalsgårds

Titan (Kastanielystens Karant/ Hertug) fra

Tina og Søren Christensen, Nimtofte, fik

21 point. Så kom turen til damerne og først

var hele otte følhopper til bedømmelse.

Der var 24 point til de to første, nemlig

Regitza Fjordlyst (Ørjar/ Baron Halsnæs)

fra Inge og Jens Rønstrup, Auning, og Kikki

Kaptain (Nikk Halsnæs/ Gnist) fra Lone og

Arne Kaptain, Randers. De næste fem fik

23 point og sidste følhoppe i holdet fik 21

point. Seks goldhopper fulgte efter og nr. 1

blev Vita Halsnæs (Trossen/ Baron Halsnæs)

fra Inge og Jens Rønstrup. Nr. 2 var Dortea

Halsnæs (Valør Halsnæs/ Orion Halsnæs)

fra Valter Jensen, Odder. Begge hopper

fik 23 point. De næste to hopper fik 22

point og de to sidste fik 21 point. I holdet

af 3-årige hopper gik fløjen og 24 point til

Caddi Tidselbjerg (Valdar Halsnæs/ Appel

2

fra Harald og Aase Hansen i Bedsted Thy fik

24 point. Det samme fik 3-års hoppen Holmebo’s

Freja, mens en enkelt goldhoppe

måtte nøjes med 21 point.

Birgit Mortensen

(Fra www.fjordhest.dk Kort Nyt)

Halsnæs) fra Claus Brokholm. De næste to

hopper fik begge 23 point, nemlig Manja

Basland (Pikant halsnæs/ Hedegårdens

Asterix) fra familien Krogh, Ørum Djurs og

Cher (Halskovs Vulkan/ Tunaren) fra Arne

Pedersen, Langå. De sidste to hopper i

holdet fik 22 point. Så var turen kommet til

de seks 2-årige hopper og de fire første fik

23 point. På fløjen kom Dafne Tidselbjerg

(Frederik Skovå/ Citrus Klattrup) fra Claus

Brokholm. Nr. 2 var Estrid Fjord (Pikant

Halsnæs/ Orion Halsnæs) fra Valter Jensen.

Herefter fulgte endnu to Frederik Skovådøtre,

nemlig Landevejens Linea (mf:

Pelle Halsnæs) fra Lisbeth Pedersen og Knud

Nielsen, Hadsten og Overgårds Thyra (mf:

Aladdin) fra Kim Johansen, Randers. De sidste

to hopper fik begge 21 point. Samlingen

efter Ena fra familien Krogh, Ørum Djurs,

fik 23 point.

I fælleskonkurrencerne fejrede fjordhestene

nye triumfer, idet følhoppen Regitza

Fjordlyst fra Inge og Jens Rønstrup blev

skuets bedste hoppe. Vi har været tæt på så

mange gange, men nu lykkedes det endelig.

Familien Krogh fik Gl. Estrup-prisen for

samlingen efter Ena, et særdeles flot resultat.

Dommerne for fjordhestene var Søren Juellund

og Niels Bisgaard. I følhoppeholdet og

goldhoppeholdet måtte Niels Bisgaard dog

klare ærterne alene, idet Søren Juellund

var inhabil.

Lisbeth Pedersen


Roskilde Dyrskue den 26.-28. maj

Trods en lidt voldsom start med et gevaldigt haglvejr over de

første heste, forløb Roskilde Dyrskue atter godt. Med 33 katalognumre

var der lidt mindre tilslutning end vanlig, men bestemt

ikke ringere. I holdet for 6-årige og ældre hingste blev sidste års

Sjællandspræmie-hingst Citrus Klattrup fløj med 24 point og

ærespræmie. I kampen om den prestigefyldte Sjællandspræmie

blev han nummer 3, en meget flot præstation. Citrus ejes af

Pernille Balcer, Præstø.

I følhoppeholdet gik fløjen til hoppen Viby Nygaards Bjørk

tilhørende Jane og Leif Grimbühler, også med 24 point og ærespræmie.

De fik en fortjent 3. plads i fælleskonkurrencen. I holdet

af 3-års hopper blev fløjen taget af en avler fra Bornholm, nemlig

Eigil Jensen, Gudhjem med hesten Røskva Solborg, som fik 23

point. I det unge hold gik fløjen til Lærke Enghaven, tilhørende

Camilla og Freddy Larsen med 23 point og ærespræmie. Lærke

gik senere hen og blev skuets bedste 2-års hoppe. Som en yderligere

understregning af vores races format, blev dagens bedste

fjordhesteføl (efter Laval Vinstrup og Ågerupgård’s Laika) Skuets

Bedste Føl.

Fjordhestene gjorde det igen. God og dygtig fremføring af kvalitetsdyr,

som sikrede vores race flere placeringer i fælleskonkurrencerne.

Vejrguderne var med os de 2 første dage, hvilket ud over en god

stemning gav mulighed for udendørs fællesspisning lørdag aften

på campingpladsen. Søndag åbnede himlens sluser sig, og skuet

blev ændret til en stor mudderpøl. Det afholdt dog ikke aktive

medlemmer i det lille ”reklametelt” i at uddele gule reklameballoner.

Trods silende regn så man glade gule balloner over hele

Roskilde dyrskueplads. På gensyn næste år i Roskilde.

Det Fynske Dyrskue den 9.-11. juni

Så er det blevet dyrskuevejr, dvs. sol og sommer,

og det kunne man glæde sig over i dag

i Odense, hvor Fynske Fjordheste fejrede

foreningens 25-årige eksistens med dels at

være racen med flest heste i kataloget, dels

flere flotte opvisningsnumre. Til gengæld

synes udstillerne vist ikke, at dommerne var

i jubilæumshumør, men tre af de udstillede

heste fik dog 23 point.

Den første hoppe, der fik 23 point var Gospel

Klattrup FJ 9983 (Citrus Klattrup/Joe

Pilegaard), som blev fløj i goldhoppeholdet,

der i alt talte 10 udstillede hopper. Til sammenligning

var der kun en enkelt følhoppe.

Men en del af goldhopperne ser vi også

Varde Dyrskue den 9.-10. juni

Udstillerne i Varde må have været rigtig fornøjede, for

den bedste fik 24 point og ingen fik mindre end 22. I

alt blev der udstillet 10 fjordhopper fordelt på fire hold.

Følhoppen Lika Fjordvang FJ 10361 fik først 24 point og ærespræmie,

siden blev hun skuets bedste følhoppe, og ejerne Ninna og Arne

Nielsen kunne også drage hjem med det grønne jubilæumsdækken.

Der var tre 2-årige hopper. To af dem fik 23 point, og dermed kvalificerede

de sig til deltagelse i 2 års finalen på Vilhelmsborg.

Birgit Mortensen

(Fra www.fjordhest.dk Kort Nyt)

Susanne Fønsskov

Lika Fjordvang blev først fløj i følhoppeholdet med 24 point og ærespræmie,

derefter Bedste Følhoppe og til sidst Bedste Hoppe ved Dyrskuet i Varde.

på stævnepladserne og det skal nok være

grunden til, at ejerne har valgt at ’holde

følfri’. 3-årige Liva af Rolighed (Fjalde

Lind/Pikant Halsnæs) fik også 23 point i

et lille hold på tre hopper. Det samme

gjorde 2-års fløjen i et hold på fire, Thyra

(Citat Halsnæs/Hovdaren). Hun har tidligere

kvalificeret sig til 2 års finalen, men i dag

udpegede dommerne Thyra som dyrskuets

bedste fjordhest og Henriette Ellegaard fik

vort grønne jubilæumsdækken overrakt.

Ved ’bedste hest-konkurrencerne’ var

det naturligvis især 2-års hoppen forventningerne

knyttede sig til. Thyra gjorde

det også rigtig godt, idet hun fik point

svarende til en delt 1. plads sammen med

Foto: Lone Deleuran Mølgaard

2

Lærke Enghaven blev bedste 2-års hoppe på

tværs af racer på Roskilde Dyrskue.

Foto: privat

tre andre. En af de sidste hopper bragte

sig imidlertid alene i spidsen, og så måtte

der ommønstring til for at finde nr. 2 og

3. Thyra blev her henvist til 4. pladsen.

På den første dyrskuedag er der publikumskonkurrence

om det bedste føl, og

den konkurrence vandt fjordheste-føllet for

tredje år i træk. Ikke at knapt tre uger gamle

Fjalde ikke var et charmerende lille føl, men

i sandhedens interesse bliver vi nok nødt til

at tilføje, at det i en publikumskonkurrence

ikke er helt uvæsentligt at have en stor

fanskare ved ringside!

Birgit Mortensen

(Fra www.fjordhest.dk Kort Nyt)


Det Sønderjyske Fællesskue den 16.-17. juni

Annette Schmidt Kristensen fortæller fra

dyrskuet i Aabenraa: ”Der var kun 4 repræsentanter

fra vor race. Der er åbenbart

et generationsskifte i gang, forstået således

at de ældre dyrskueudstillere er faldet fra

og de nye ejere er ikke blevet opmærksomme

på denne mulighed for at vise deres

hest frem. Men med lidt mere fodarbejde

skal der nok komme flere udstillere igen.

Fjordhestene blev bedømt af Jørgen Riis

Hansen og en anden dommer, sam-

men bedømte de også andre ponyracer.

Mastrup Zola blev tildelt 23 p. og ærespræmie.

Der var to følhopper udstillet og resultatet

blev 23 p. til Fiona og 22 p. til Floritta,

som havde hoppeføllet Fylla ved siden.

2-årige Kiels Fernet Branca blev tildelt 22

p. Hun deltog også i kampen om skuets

bedste 2-års hoppe, men her var det en

lille miniaturepony, som slog alt og alle.

I kampen om at blive skuet bedste følhoppe

deltog hoppen Fiona, men hun måtte se sig

Det Østjyske Fællesskue den 16.-17. juni

Vi havde i år mange tilmeldte fjordheste

i Horsens, nemlig 24, hvilket var meget

glædeligt. Ydermere var der mange nye udstillere

og ikke kun Tordenskjolds Soldater.

Vi håber at se både nye og gamle udstillere

næste år igen.

Som dommer havde vi hidkaldt Flemming

Strange-Hansen. Helle Brødsgård og Vivian

Hovmøller havde fået lov at komme med

som dommer-føl.

Søren og Dorthe Solgaard Nielsen udstillede

den 3-årige hingst Ågerupgårds Oliver,

som fik 22 point. Desuden var der en 2-års

hingst, Polle, fra Linda Christensen, Klovborg,

som fik 21 point.

I følhoppeholdet stod Halskovs Terne fra

Helle og Niels Mortensen fløj med 24 point.

Herefter fulgte Rævehøjs Erantis fra Birthe

Terkelsen med 23 point. Den sidste hoppe

i holdet fik 21 point.

I goldhoppeholdet stod Hoptrup Borghild

fra Inge Solgaard på fløjen med 22 point

efterfulgt af Nordensskovs Hedvig fra Søren

og Dorthe Solgaard Nielsen ligeledes med

22 point

Glibings Flamme fra familien Boesen stod

fløj med 23 point ved de 3-årige hopper.

Halskovs Terne blev bedste fjordhest i Horsens med 24 point.

Foto: Lisbeth Pedersen

Hjørring Dyrskue den 16.- 17. juni

To fjordheste blev hjemme, men ni mødte

til bedømmelse og dommerne Helle Bjerregård

og Claus Brokholm spredte hygge

omkring sig ved udelukkende at give point

svarende til 1. pr. Eneste udstillede følhoppe

Ayoe Skovå fik 24 point og Fjordhesten

Danmarks jubilæumsdækken. I det fire

gange så store hold af goldhopper, var der

23 point til fløjen, Hæstrups Dina og 22

point til resten. Også fløjen i 3 års holdet,

Flora Solhøj og begge hopper i 2-års holdet,

med Josefine Halsnæs på fløjen, fik 23

point. Fredagens dyrskuebedømmelse gav

Nummer to var Gaia fra Jørgen Heise ligeledes

med 23 point. Herefter fulgte to hopper

med 22 point.

I to-årsholdet var nummer et og to byttet om

fra plageskuet. Det der gjorde udfaldet var

at Henrik Dahls Jasmina viste en lidt bedre

bevægelse end Melissa Fuglsang fra Theodor

Juhl Pedersen. Begge fik dog 23 point,

ingen nye kvalifikationer til 2 års finalen,

idet begge de udstillede hopper havde klaret

dette på et plageskue.

Preben Olesen fortæller: ”Efter et fantastisk

succesrigt dyrskue i Hjørring, hvor min

hoppe Ayoe Skovå blev bedste fjordhest,

deltog hun også i fælleskonkurrencen om

skuets bedste følhoppe, hvor hun blev nr. 1.

Derefter skulle hun deltage i konkurrencen

om at blive skuets bedste hoppe overhovedet,

igen blev hun nr. 1. Helt vildt: først et

flot dækken (det grønne jubilæumsdækken)

Landsskuet i Herning den 29. juni -1. juli

Landsskuet var i år præget af et ualmindelig

flot vejr og en lang række gode fjordheste.

Især de to flotte samlinger efter følhopper

vil blive husket længe.

Det er desværre ikke mange hingsteejere,

der benytter dette flotte udstillingsvindue til

at vise deres avlshingste eller måske kommende

avlshingste frem. Landskuet bliver

jo besøgt af mange potentielle ’kunder’,

så det er lidt mærkeligt, at ikke flere ønsker

at benytte denne mulighed. Vinni og

Benny Green Jørgensen, Skjern udstillede

26

slået af en mægtig og prægtig jydehoppe.

I konkurrencen om at blive skuets bedste

hoppeføl deltog Fylla (Mastrup Zola/Haldor).

Spændingen var stor, idet de foregående

føl havde fået rigtig gode point, men

med et par 10 taller for bevægelse lykkedes

det Fylla at vinde titlen som skuets bedste

hoppeføl og helt fortjent var ejer og opdrætter

Jens Chr. Stork ovenud lykkelig for dette

dejlige resultat.”

Birgit Mortensen

(Fra www.fjordhest.dk Kort Nyt)

herefter fulgte 3 hopper med 22 point.

En af de nye og meget flittige udstillere,

nemlig Marianne Kristensen fra Tjele fik

fløjen i vallakholdet med Lille Engesvangs

Lasse.

Det bedste føl var Birthe Therkelsens hoppeføl

efter Kastanielystens Karant.

Vivian Skøtt

tak for det, to ærespræmier samt en pokal

med inskriptionen ’Skuets bedste hoppe

2006’. Selvom Ayoe efterhånden er blevet

12 år og havde sit syvende føl med, kan hun

stadigvæk klaresig. Jeg er super stolt, det er

jo dejligt, når mit første opdræt har så stor

holdbarhed.” Vi kan kun sige tillykke til

Preben, det må have været nogle pragtfulde

dyrskuedage i Hjørring.

Birgit Mortensen

(Fra www.fjordhest.dk Kort Nyt)

årets fjordhingst fra sidste år. Mosegårdens

Splint (Golf Gudenå/Rei Halsnæs) er en

kraftig og stærkt bygget hingst, men af god

type. Splint viste en god travbevægelse og

fik 23 points.


Der var et imponerende flot hold af følhopper.

9 stk., hvoraf 4 opnåede 24 points og de

sidste 5 opnåede 23 points. På fløjen kom

den 6-årige Regitza Fjordlyst (Ørjar/Baron

Halsnæs) fra Inge & Jens Rønstrup, Auning.

Hun er harmonisk, feminin og af særdeles

god type og med et elastisk og smidigt bevægelsesforløb.

På andenpladsen fulgte Vikkelsøe’s

Hyacint (Cadeau Halsnæs/Hovdaren)

fra Mie & Jørgen Riis Hansen, Bording, en

feminin og tiltalende hoppemodel med

en god bevægelse. Placeret som nr. 3 var

Odessa Fjordlyst (Citrus Klattrup/ Knast

Halsnæs) fra Anita Bak Kristensen, Sunds.

Odessa er nok så betydelig som de foregående

to hopper, men absolut af god fjordhestetype.

Lika Fjordvang (Golf Gudenå/Sam

Rønnely) fra Ninna & Arne Nielsen, Varde

besatte 4. pladsen. Lika er muskuløs og med

en velfungerende overline.

Holdet af goldhopper var af lidt mere svingende

kvalitet. 4 hopper der opnåede 24,

23, 22 og endelig 21 points. Den 12-årige

Vigdis Halsnæs (Orion Halsnæs/Plutonikk)

fra Børge Jensen, Hjørring satte sig solidt på

fløjen. Hun er harmonisk og muskuløs og

af særdeles god type. Hvis bare alle vores

fjordheste så så godt ud når de bliver 12 år,

ja ville vi være nået langt.

9 3-årige hopper var udstillet. Der var 1 med

24 points, 2 med 23 points, 4 med 22 points

og endelig 2 med 21 points. Kanstanjegår-

dens Lærke (Orion Halsnæs/Plutonikk) fra

Ditte Green Jørgensen, Redsted Mors blev

placeret på fløjen. Hun er storrammet,

harmonisk og muskuløs, og med et stærkt

fundament og en kraftfuld bevægelse.

Holdet af 2-årige hopper, var af sjælden god

kvalitet. På fløjen kom Overgårds Thyra

(Frederik Skovå / Aladdin) fra Kim Kruse

Johansen, Randers. Thyra er tiltalende og

af god type, men det der sætte hende på

fløjen er uden tvivl hendes imponerende

Landsskuets 2-års hopper var af sjældent god kvalitet, idet alle 10 hopper

opnåede 1. præmie. De fire første fik 23 point og resten 22 point.

Her ses fløjen, Overgårds Thyra, sammen med nr. to og tre,

Kastanielystens Celine og Landevejens Linea.

Dyrskuet på Bornholm den 7.-9. juli

Solskinsøen levede endnu en gang op til sit

gode rygte. På den første dyrskuedag (fredag)

var det ”rigtig dejligt varmt” i gryden, 29

gr. C. Solen skinnede fra en skyfri himmel og

bagte på såvel dyr som mennesker.

Hestene tog sig godt ud i solskinnet. Der var

mødt en ældre hingst, en 2-års hingst, en

følhoppe, tre goldhopper, tre 3-års hopper

og en enkelt toårs hoppe + en samling efter

Topas Halsnæs.

Kvaliteten var gennemgående god. Den

ældre hingst Valdar Halsnæs, efter Orion

Halsnæs, og udstillet af Bornholms Fjordheste,

blev fint fremført og blev tildelt 23

p.. Senere på dagen blev Valdar da også

Foto: Lisbeth Pedersen

udpeget som skuets bedste hingst. 2-års

hingsten Arki efter Topas Halsnæs, udstillet

af Solveig Kofoed, Rønne fik 21 p. Følhoppen

Malou Solborg efter Topas Halsnæs, fra

Anette Andersen, Gudhjem, fik 23 p. Dens

føl, Skovløkkes Eliza, blev senere på dagen

udpeget som nr. 2 i konkurrencen om at

blive skuets bedste føl.

De tre goldhopper fik alle 22 p. med Ronja

Solborg efter Topas Halsnæs, fra Christina

Andersen, Østermarie, på fløjen.

3-års holdet bestod som nævnt også af tre

stk.. Her kom Westgaardens Fanella efter

Golf Gudenå, fra Bente Andersen i Klemen-

2

Følhoppeholdet på Landsskuet i Herning var af meget høj kvalitet.

Der var 24 point til de fire første, nemlig Regitza Fjordlyst,

Vikkelsøe´s Hyacint, Odessa Fjordlyst og Lika Fjordvang,

og 23 point til de øvrige fem.

Foto: Mie Riis hansen

bevægelse, især i trav. Herefter fulgte Kastanielystens

Celine (Cadeau Halsnæs/

Kvik Halsnæs) fra Dorthe & Carsten Bisgaard

Redsted Mors, Landevejens Linea (Frederik

Skovå/ Pelle Halsnæs) fra Lisbeth Pedersen

& Knud Nielsen, Hadsten og Juliette Halsnæs

(Eminent Halsnæs/ Baron Halsnæs) fra

Vibeke & Søren Juellund, Hobro. Disse 4

hopper opnåede alle 23 points og kvalificerede

sig hermed til 2 års finalen. Holdet af

2-årige hopper bestod desuden af 6 hopper,

der opnåede 22 points. Så i alt 10 2-årige

hopper, der alle opnåede 1. præmie.

Anita Bak Kristensen, Sunds, udstillede en

samling efter Ditte Tyler (Knast Halsnæs/Plutonikk).

Samlingen bestod af stammoderen

og to følhopper begge efter Citrus Klattrup.

En ensartet og meget tiltalende samling der

opnåede flotte 24 points. Samlingen blev

ligeledes tildelt fjordhestens grønne jubilæumsdækken.

Ena (Hedegårdens Asterix/Jacob) fra Familien

Krogh, Ørum Djurs mødte ligeledes

med en hoppesamling. Samlingen bestod

af stammoderen og tre døtre på hhv. 2, 3

og 4 år. De er meget ensartede, muskuløse

og med et stærkt fundament. Samlingen var

meget flot fremført og opnåede 23 points.

Christian Hørslev Andersen

sker, på fløjen. Også Røskva Solborg efter

Topas Halsnæs, fra Ejgil Jensen, Gudhjem

fik 23 p., den sidste fik 21p.

2-års hoppen May, F, Topas Halsnæs, fra

John Mortensen, Hasle fik 23 p. og kvalificerede

sig dermed til 2-års finalen.

Samlingen efter Topas Halsnæs, som bestod

af 5 hopper og 2-års hingsten, fik 23 p. og

blev skuets bedste samling. Ud over disse

dejlige fjordheste bedømte vi også fire andre

hesteracer, så der var nok at se til.

Leif Grimbühler og Jørgen Riis Hansen


Hobro Dyrskue den 29. juli

Så har dommer Helle indberettet resultater

fra dyrskuet i Hobro, hvor 16 fjordheste

mødte til bedømmelse. De tre af dem fik

24 point, nemlig Fjordens Marcus FJH 726,

og følhopperne Filie Halsnæs FJ 10525 og

Regitza Fjordlyst FJ 10209. Filie Halsnæs fra

Vibeke og Søren Juellund deltog i konkurrencen

om dyrskuets bedste hest og hun var

Dyrskuet i Aulum den 12. august

I dag er der dyrskue i Aulum, og også

her var der et grønt jubilæumsdækken til

den bedste medlemsejede fjordhest. To

hopper fik begge 24 point, fortæller Leif

Grimbühler, der var hidkaldt som dommer,

nemlig 3-årige Kastanjegårdens

med, indtil der kun var fire heste tilbage. I

konkurrencen om vort grønne jubilæumsdækken

udpegede Helle hende til skuets

bedste fjordhest.I et goldhoppehold på

otte var der 23 point til Guldagers Menja

FJ 9852 og Athene FJ 10090. I følhoppeholdet,

hvor der var seks deltagere, var der

udover de to 24 point hopper 23 point til

Lærke og 5-årige Vikkelsøe’s Hyacint.

Lærke, der i sit udstillingsliv, har haft seks

fløjpladser og en enkelt 2. plads blev skuets

bedste fjordhest, og ejeren Ditte Green Jør-

Det bedste Landsskue nogen sinde

Tanker fra racerepræsentanten

Landsskuet er i vækst. I år var besøgstallet

på 39.934 betalende gæster. Det er ca.

1.700 flere end sidste år – og besøgstallet

er det højeste siden 2002. Martin Merrild,

som er formand for Landsskuet, tøvede da

heller ikke med at kalde det for ”det bedste

Landsskue nogensinde”.

Igen i år havde vi nogle dejlige dage i den

gule stald 47. Undertegnede havde naturligvis

på forhånd bestilt godt vejr – og det

var lige ved at blive FOR godt. Der var vist

et par røde næser og ditto skuldre at pleje

bagefter.

Det er gode fjordheste, der møder til Landsskuet,

og således også i år. Jeg har aldrig før

prøvet at bestille SÅ mange røde og blå rosetter

til torsdag eftermiddags karakteristik,

og det var en dejlig fornemmelse. Desværre

rakte det ikke til placeringer i fælleskonkurrencerne,

men det fortæller jo bare, at de

andre racer også var godt repræsenteret.

Der var gamle, garvede udstillere – og der

var nye førstegangsudstillere. Der var erfarne

følhopper, der nærmest er udstillingsveteraner,

og der var forfløjne 2-års hopper,

der kiggede med store øjne på al virakken.

Fælles for alle var dog, at hestene var godt

2

Jenni Mølbak FJ 9580 og Nikita Møldrup

FJ 9578. Vi siger tillykke til alle, der drager

glade hjem fra dyrskuet i Hobro, og tak til

Helle Bjerregaard for ekspedit indberetning

af resultaterne.

Birgit Mortensen

(Fra www.fjordhest.dk Kort Nyt)

gensen kan nu også glæde sig over at have

modtaget det grønne dækken.

Birgit Mortensen

(Fra www.fjordhest.dk Kort Nyt)

trænede hjemmefra. Der var ingen uheld, og

der var godt humør over hele linien.

I år havde Landsskuet besøg af ”vores” gule

Quindekvadrille – og de gjorde det godt!

De deltog også i skuets kørekonkurrence

med gode resultater, og de var på grusbanen

lørdag middag, da vi havde vores 10 minutters

racespot.

I Herning-kvadrillen deltog Jørgen og Mie

Riis Hansen med Tunaren og Karina Kristiansen

med Flint Bøgely. De to ekvipager

har været med siden kvadrillens start og i år

fik de hjælp af Laura Nikoline Petersen med

Manja Hedelund.

Sidste år startede Jørgen Riis og Kirstine Eriksen

en ny tradition: en alternativ fredagsfest.

De sørger for mad, bestik og service – vi skal

bare medbringe drikkevarerne. Vejret var så

godt, at vi satte havebordene sammen i én

lang række på campingpladsen, og så hyggede

vi os ellers til langt efter at natteduggen

havde gjort alting fugtigt.

Vi var pænt mange i år, men der er stadig

plads til flere gule udstillere. Jeg håber at vi

bliver endnu flere næste år.

Endnu engang tak for i år. Vi ses i 2007!

Annette Ruhoff

Den nye tradition på Landsskuet: Alternativ

fredagsfest på campingpladsen.

Foto: Mie Riis Hansen


Otte vinderdækkener var der

men et er tyvstjålet …

De der fulgte præmieoverrækkelserne på

Vilhelmsborg vil huske, at der var mange

dækkener til vinderne.

Ved præmieoverrækkelsen torsdag aften var

der eksempelvis dækkener til NationsCup

vinderne i junior og senior dressur og i

junior og senior spring. Bl.a. Mogens Olsen

sørgede for, at hestene fik dem på, før de

vindende ekvipager kom ind i opvisningshallen.

En enkelt ekvipage manglede og fik derfor

ikke sit dækken, som desværre blev liggende

i slusen mellem blå hal og gul hal sammen

med de kasser, som dækkenerne havde

været i. Næste dag, da Lone ryddede op,

var kun emballagen tilbage.

Dækkenet er sort med sort/hvid pipeline. I

en bue på venstre side af dækkenet er der

med hvidt broderet Fjordhestival. Under

buen står der i øverste linje 2006 og i nederste

linje EM spring.

Vi bestilte i alt otte sorte dækner hjem med

den tekst. De syv ved vi hvor er.

Det norske seniorhold vandt deres cup-afdeling,

dvs. at Cassandre Bach-Gansmo/Mævind,

Ina Mari Gjerland/Kneist, Stine Lien

Magnussen/Rakne Frikk og Ruth Elisabeth

Vareberg/Myrimann Nordgaard med god

samvittighed kan lufte deres dækkener.

Det danske spring-hold vandt junior cup’en,

dvs. Maria Fisker/Idon Busklund, Jeanette

Zena Jensen/Leander, Rikke Brunsborg/Kastanjegårdens

Nick og Laura Melchior Jørgensen/Buller.

De tre førstnævnte ekvipager

modtog deres dækkener, mens Laura/Buller

havde forladt Vilhelmsborg, da Buller var

blevet halt. Nu vil Laura naturligvis meget

gerne have sit dækken.

Vi må gå ud, at det sidste dækken er blevet

tyvstjålet.

Hvis synderen læser dette, så håber jeg,

at vedkommende vil skynde sig at sende

dækkenet til Norddalen 9, Skt. Klemens,

5260 Odense S.

Hvis andre skulle vide, hvor dækkenet befinder

sig, så håber jeg, at de vil sørge for,

at vi får det retur, så det kan blive overrakt

til den rette ejer.

Anton Romeo vandt årets Grand Prix

Af Birgit Mortensen

Stævne Øst blev holdt på den gamle Gardehusarkaserne

i Næstved, et dejligt sted med

historie. Der var tre stævner i stævnet, først

Grand Prix’et, der med sine seks klasser holdes

rundt omkring i landet. I år blev det for

anden gang på Sjælland. Der kan kun holdes

Grand Prix, når Fjordhesten Danmark er

mindst medarrangør, og det var vi så.

Terrænridning

Det samme gælder terrænprøverne. I Næstved

blev der holdt terræn let, og den klasse

blev vundet af Helene Lund Frederiksen

på Strofe Stanstorp FJ 9903. Ekvipagen har

vundet klassen en gang, er blevet nr. 3 en

gang og nr. 4 en gang. Med denne klassesejr

er ekvipagen udklasset af terræn let.

Der blev også holdt træningsterræn. I denne

klasse rider man to sammen, den ene kan

evt. være en rutineret terrænrytter, der rider

uden for konkurrence. Klassen er for ekvipager,

der lige skal se, hvad det drejer sig

om, før de kaster sig ud i en terrænprøve let.

Denne klasse blev vundet af Sia Støvlbæk på

Darwin Stanstorp 0103775. Sia fik Darwin i

fødselsdagsgave sidste år, da hun fyldte 11,

og der er ingen tvivl om, at det har været

en helt fantastisk oplevelse for Sia at blive

hesteejer. Ved dette stævne fik hun sin første

sportsroset fra Fjordhesten Danmark med

tilhørende staldplaket.

Et rullende sekretariat

Endelig var der så alle de ride- og køreklasser,

der normalt er at finde i et regionalt

stævne. Fjordhesten Øst havde en hærskare

af hjælpere i gang. At etablere et velfungerende

sekretariat kan godt være et problem,

når man er ’ude i naturen’, der er masser

Birgit Mortensen

af ting, der skal først ud til stævnepladsen

og siden hjem igen. Det problem har Fjordhesten

Øst løst på en fantastisk god måde

synes jeg. Man har nemlig købt en brugt

Anton Romeo og hans rytter Kristina Poulsen blev sammen med resten af team´et

vinder af årets Grand Prix. Foto: Privat

2


campingvogn, og den vil man nu indrette til

rullende kontor. Det fungerede allerede fint

i Næstved, men efter ’ombygning’ bliver det

endnu bedre. Samtidigt har man investeret i

et højttaleranlæg, så der både kan speakes

og spilles musik.

Grand Prix’et

Spring-klassen var den sidste af de seks, der

tilsammen udgør Grand Prix’et, og det kan

nok være at det blev spændende. Før klassen

gik i gang lå Mitzi Nielsen fra Thisted og

vallakken Jack til at vinde, men i spring kan

alt ske, og det gjorde. Da springklassen var

afsluttet, var der tre ekvipager, som delte

førstepladsen. Det går ikke i Grand Prix, og

så måtte de tre ud i en omspringning for at

finde de to placerede. Her trak vallakken

Anton Romeo FJV 02007 og hans rytter

Kristina Poulsen det længste strå og Anton

Romeo kunne udråbes til vinder sammen

DM i kørsel

DM i kørsel med hest og vogn blev i år

afviklet på dyrskuepladsen i Aabenraa.

Fjordhestene var godt repræsenteret

Af Annette Ruhoff

I enspænderklassen var der 7

ekvipager og de 3 var fjordheste:

Allan Steen Pedersen/

Lyngholms Granat (VK), Helle

Graves/Kastanielystens Charlie

(MKS) og John E. Sørensen/

Halskovs Regent (MKS). Hvis

nogle studser over den sidste

ekvipage, så er der naturligvis

en forklaring herpå. John Sørensens Master

blev skadet umiddelbart før DM, og Jens

Høgh lånte ham derfor Halskovs Regent.

Det må nok indrømmes, at ekvipagen bar

lidt præg af det korte bekendtskab, men

begge parter gjorde deres bedste og John

var godt tilfreds med resultaterne.

I 2-spandsklassen var der 12 ekvipager

og de 8 var fjordheste: Niels Schelde

Petersen/Ricko og Fakir (TKS), Malene

Bloch/Trine Nørup og Stine Nørup (VKS),

Mogens Ruhoff/Sif og Frederikke (HKR), Jens

Høgh/Balou og Højgaards Picasso (MKS),

Poul Wetterling/heste ukendte (ØKS), Jan

Juel-Pedersen/Femina og Granit (TKS),

Niels P. Hansen/heste ukendte (FKS) og

Henrik Christensen/Jarl og Ll. Lundegårds

Geo (MKS).

Det var et godt og hyggeligt stævne. Der

var mange mennesker, mange heste, og

rigtig mange hunde, men alligevel var der

ro og orden overalt. Det er tydeligt, at

kørestævnerne er en familieting, og man

hygger sig godt med hinanden, selvom man

er konkurrenter.

Stævnestaldene var temmelig varme, men

hestene klarede det OK. De blev fyldt med

salt, elektrolytter og frisk vand, og der var

ingen heste, der virkede udmattede og over-

med Birgit Poulsen og holdets groom, hvis

navn ikke er på anmeldelsesblanketten, men

jeg tror, at det var Christian. Den kontante

belønning var kr. 1.500,- (af de sponsorpenge,

vi modtager fra Alm. Brand), det

synlige bevis var et flot sort dækken med

guldbroderi på den ene side og plads til at

ejeren kan få broderet Anton Romeo (eller

hele teamet) på den anden side samt en stor

vinderroset og en af de sorte staldplaketter

med guldtryk.

Vallakken Jack 9904456 og Mitzi måtte et

trin ned ad stigen, men 2. pladsen fik de,

hvilket blev belønnet med en check på

1.000 kr., vinderroset og staldplaket.

Vi siger tillykke til de to teams.

Den tredje hest i omspringningen var den

grå hoppe Hesselbergs Luna FJ 10164, redet

af Heidi Frederiksen og ejet af Pernille

Prip-Hesselberg. Her blev det til nærved og

næsten, idet et afbud gjorde, at der kun var

2 placeringer i Grand Prix’et.

ophedede. Samtidig fristede temperaturen

uimodståeligt til vandkampe, hvori fjordhestefolket

bestemt ikke holdt sig tilbage.

Der var mere end én, der måtte gå rundt i

våde bukser.

Som entusiastisk speaker

havde vi ”vores egen” Annette

Schmidt Kristensen,

som under lørdagens marathon

var hejset højt til

vejrs i en byggelift, hvorfra

hun kunne overskue forhindringerne,

som alle 7 var

placeret rundt om dyrskuepladsen.

Samtidig vidste vi hvor vi havde

hende hele dagen – en noget anderledes

situation for Annette, som gjorde et fantastisk

stykke arbejde.

Dressur

Bedste fjord-ekvipage i enspænderklassen

var Helle Graves/Kastanielystens Charlie,

som samtidig med 53,40 strafpoints kunne

glæde sig over at have passeret den magiske

grænse på 60, der udgør VM-kravet. Det

gjorde Niels Schelde Petersen også, idet

han fik 50,24 strafpoints, og fik en 2. plads

i 2-spandsklassen. Det er flotte resultater, og

de vidner om at fjordhestene også kan være

med i dressuren.

Marathon

Helle Graves/Kastanielystens Charlie blev

bedste fjord-ekvipage i enspænderklassen,

tæt forfulgt af Allan Steen Pedersen/Lyngholms

Granat.

I 2-spandsklassen var det Mogens Ruhoff/Sif

og Frederikke der klarede sig bedst, med en

2. plads i klassen.

Marathon er altid spændende, og det trækker

publikum til. I år var det forhindring 4,

der lå lige klods op ad åen, der var ”gyserforhindringen”,

og det var også her, de fleste

mennesker var samlede. Poul Wetterling

(ØKS) var en af de fire kuske, der væltede

30

Grund til optimisme

Jeg snakkede lidt med dressur-dommerne

om den udvikling, der er sket med fjordhestene

inden for de senere år, og de var

meget imponerede. Det er naturligvis dejligt

at høre, for det er jo ikke nok, at vi selv ved

det og kan se det. Det er en kendsgerning,

at antallet af seriøse fjordhesteryttere bliver

større og større, og det samme gør antallet

af ryttere, der ønsker at ride på fjordheste,

der også vil kunne klare sig ved en eksteriørbedømmelse.

Det er ikke længere den

nærmeste hestehandler, der kontaktes, når

der ønskes en ny konkurrencehest i stalden.

Man henvender sig i stedet til de opdrættere/brugere

af fjordhesten, der har opnået

resultater med deres heste, og stamtavlerne

studeres grundigt før hesten købes. Det er

en god udvikling, der giver grund til megen

optimisme. m

her, og selvom han gennemførte turen, så

måtte han senere udgå og han kørte ikke

forhindringskørsel søndag. Dermed var

klassen på 11 ekvipager.

Forhindringskørsel

I enspænderklassen var Helle Graves endnu

engang bedst placerede fjordkusk. Hun

opnåede en 2. plads i klassen.

I 2-spandsklassen havde Jens Høgh lige et

spøgelse, han skulle have slået ihjel, efter at

have indkasseret 20 ærgerlige strafpoints i

marathon’en, og det gjorde han ret overbevisende,

idet han vandt klassen.

Samlet resultat for fjordkuskene

Helle Graves/Kastanielystens Charlie, nr. 5

med 130,79 strafpoints

Allan Steen Pedersen/Lyngholms Granat nr.

6 med 153,05 strapoints

John E. Sørensen/Halskovs Regent nr. 7

med 181,33 strafpoints

Niels Schelde Petersen/Ricko og Fakir, nr. 2

med 133,29 strafpoints

Malene Bloch/Trine Nørup og Stine Nørup,

nr. 4 med 147,10 strafpoints

Mogens Ruhoff/Sif og Frederikke, nr. 5 med

149,79 strafpoints

Jens Høgh/Balou og Højgaards Picasso, nr.

7 med 175,60 strafpoints

Henrik Christensen/Jarl og Ll. Lundegårds

Geo, nr. 8 med 176,81 strafpoints

Jan Juel-Pedersen/Femina og Granit, nr. 9

med 190,31 strafpoints

Niels P. Hansen/ukendte heste, nr. 11 med

207,59 strafpoints

Skulle man have lyst til at kigge nærmere

på resultaterne, kan de ses på www.

dm2006aabenraa.dk, hvor der også ligger

en del billeder. Der er dog ikke mere end

et par stykker med fjordheste på. Det rådes

der til gengæld bod på hos Stinne Houlberg

på www.fly-by.dk. Stinne tog mere end

1.000 billeder – og der er mange fjordhestebilleder.

m


Høstgildet

Det har taget lang tid at få armene så langt

ned, at fingrene kunne ramme pc´ens

tastatur, men nu har hverdagen alligevel

indhentet os

Af Runa Fjeldstad

Foto Lau Kløcker

For 4. gang deltog Krikkerne i Dansk Ride

Forbunds landsfinale for bredden. 317 ekvipager

dystede i ponygames, hestefodbold,

team cup og ikke mindst kvadrille.

Vi stillede op i mix-kvadrille, otte ekvipager,

og denne gang foregik landsfinalen i dagene

omkring Sct. Hans på Vilhelmsborg, hvilket

jo naturligvis var en stor oplevelse, især på

grund af det herlige rideterræn der omgiver

stedet. Det var lige alt det, at vi havde tid

til at ride vore opvisninger. Om lørdagen

det obligatoriske program, som er gabende

kedsommeligt. Det gik da heller ikke særligt

godt, hvem gider ride kedelige programmer,

når livet er fyldt med spændende ting? Det

blev til en 6. plads af otte mulige.

Om søndagen red vi vores kür. Her sammensætter

man selv program og musik, og det

foregår i kostumer, som vi selvfølgelig selv

har fremstillet i vinterens løb. Et kæmpe arbejde!

I år havde vi valgt at forestille bønder

fra den gode gamle Morten Korch´ske tid:

fire yndige bondepiger i blomstrede skørter

og med slangekrøller om ridehjælmen, og

fire stoute bondekarle i sorte vadmels-veste,

urkæde og kasketter. Holdleder (det er

hende, der fløjter, når holdet skal udføre en

øvelse) var musikeren i et 75 år gammelt

sort sæt tøj og stråhat. Hestene var også fint

udstyret, alle med stråhatte med blomster

og kornaks som pynt. Det tog meget lang tid

at skære huller til alle de mange heste-ører,

men de så meget nuttede ud.

Musikken var med Poul Reichardt som

hovedaktør. Det var alle de kendte numre:

”Krikkerne” til DRF´s Landsfinale for bredden, her i Kür.

”Du går ind i alle hjerter med træsko på”,

”Pigelil”, ”Er du dus med himlens fugle”,

”Ibrahim..” (galop) – så var der et par vers

fra ”Marken er mejet..” og indridningen

foregik til Peter Malbergs: ”Den spillemand

snapped´ fiolen fra væg…”. Det har været

virkelig dejlig musik at ride til, og hestene

fik lynhurtigt lært programmet.

Vi red simpelt hen et høstgilde, og mellem

musiknumrene var der udråb fra ”danseleder”,

f.eks. ”Værsgo´ og skylle”, ”Vi starter

med en dametur”, ”Og så bliver det sidste

dans”, osv. Disse tekster var indtalt med

udpræget fynsk accent, så ingen kunne være

i tvivl om, hvorfra i landet vi kom.

Vi endte sammenlagt på en 4. plads, og det

var vi yderst tilfredse med.

At det kunne lade sig gøre, har Henriette Ellegaard

en stor del af æren for, hun lånte os

igen i år sin Tikki, som er en meget ukompliceret

kvadrille-hest. Vi måtte naturligvis også

medbringe yderste reserve-hest, som har et

31

De yndige bondepiger og stoute bondekarle på podiet.

meget muntert bagben og nogle spontane

bukke-spring!

Og så havde vi den glæde, at Birgit Mortensen

tog den lange vej for at kigge på – det er

opbakning der vil noget! Og Jørgen Konge

så opvisningen og inviterede os på stedet til

at give opvisning ved Landsskuet i Herning.

Øv, vi kunne desværre ikke den weekend.

Det viste sig, at vi havde vundet konkurrencen

om bedste horsemanship og kammeratskab

– og præmien var otte stk. sorte

DV dækkener med DV-logo! Alle landsfinale-deltagerne

jublede ved tanken om vore

små gule venner i så udsøgt outfit.

Vi håber, vi kan blive klar til en femte runde

næste år!

Og skulle der sidde nogle kvadrillehold

rundt omkring i landet, så er det da velkomment

med lidt konkurrence, foreløbig er vi

det eneste gule hold. m


Afsender:

Fjordhesten Danmark

Norddalen 9, Sankt Klemens

5260 Odense S

Foto: Wayne Hipsley

Returneres ved varig adresseændring

12830 ARC MAGASINPOST

B

More magazines by this user
Similar magazines