Kvalifikationskrav for jobprofil: Skema 3.1

lederne.dk

Kvalifikationskrav for jobprofil: Skema 3.1

Kvalifikationskrav for jobprofil: Skema 3.1

Krav

Type

Teknisk-faglige

kvalifikationer

Almen-faglige

kvalifikationer

Personlige

kvalifikationer


Kvalifikationskrav Vejledning til skema 3.1

Kvalifikationskravene beskriver den viden, de færdigheder og de holdninger, som de enkelte medarbejdere

eller grupper af medarbejdere skal være i besiddelse af for at få virksomheden til at fungere

optimalt.

Forskellige typer af kvalifikationer

Medarbejdernes kvalifikationer kan opdeles i tre forskellige typer:

• Teknisk-faglige kvalifikationer

De teknisk-faglige kvalifikationer består af den specielle faglige viden og de færdigheder, der

kræves for at udføre et givet job på tilfredsstillende vis. Det er altså kvalifikationer, der knytter

sig tæt til arbejdet i en bestemt branche eller et bestemt fag.

Eksempler: Manuelle færdigheder, fysisk styrke, finmotorik, paratviden og forståelse for processer,

materialer, værktøjer, procedurer, kunder/klienter, social eller teknisk sensibilitet (høre

eller mærke at en maskine ikke gør, som den skal).

• Almen-faglige kvalifikationer

De almen-faglige kvalifikationer består af kvalifikationer, som kan anvendes i flere fag eller

brancher, men som samtidig har forskellige konkrete toninger afhængig af det arbejdsfelt, man

arbejder i. Kvalifikationerne er bredere end de teknisk-faglige og mindre opgaveafhængige.

Eksempler: metodiske kvalifikationer (analysere, gruppere, syntetisere, systematisere, planlægge),

kommunikative kvalifikationer (f.eks. dansk og fremmedsprog), organisatoriske kvalifikationer

(at kunne se sig selv i den organisatoriske helhed, som virksomheden udgør), talforståelse,

matematiske færdigheder og IT-kendskab.

• Personlige kvalifikationer

De personlige kvalifikationer består af de kvalifikationer, der knytter sig meget tæt til den enkelte

medarbejderes personlighed. Eksempler: selvstændighed, ansvarsbevidsthed, omstillingsevne,

fleksibilitet og kvalitetsbevidsthed.

I praksis vil der til alle job knytte sig kvalifikationer fra alle tre typer af kvalifikationer.

More magazines by this user
Similar magazines