Kirkebladet marts-maj 2013 - Bording Kirke

bordingsogn.dk

Kirkebladet marts-maj 2013 - Bording Kirke

Side 4:

Enmandsteater:

Fars Dreng

Kost og motion

for ældre

Side 6:

Flere frivillige til

børnepasning og

kirkekaffe

Side 8:

Når livet gør ondt

Side 10:

SLUT SULT

KIRKEBLAD

M ARTS - APRIL - MAJ 2013

NR. 2 45. ÅRGANG


2

En ny morgen over verden

På den anden side

Vi ser frem mod forår og påske og påsken

fortæller mig om en ny morgen over verden.

Gud skabte lyset på den første dag, og på

den syvende dag hvilede Gud og indåndede

synet af alt han havde skabt. Alt levende

badede sig i lyset og indåndede og udåndede

livets forunderlige gave.

Påskemorgen skabte Gud igen den nye dag

over den dødsramte jord. Alt levende som

lå kuet under synd og død hører nu et budskab

om Kristi opstandelse, den nye dag i

verden, som skinner med håb og lysfyldt

fremtid.

I den gamle verden levede mennesket, så

den sidste af ugens dage var hvilens dag.

Den orden skal vi altid leve under. Men i

kirken og med Kristi opstandelse fra de

døde har vi fået en ugens første dag at

leve i lyset af. Søndag er ugens første dag,

sådan var det fra den første påskemorgen.

Efter sabbatten, da det gryede ad den første

dag i ugen, kom Maria Magdalene og

den anden Maria for at se til graven.

Påskemorgen har givet os søndagen, solens

og lysets dag, som dagen vi kan begynde

med. At vi kan begynde med at indånde

opstandelsens budskab, stille os i

lyset af påskemorgen, og i det lys gå ud til

livet og hverdagen. Påskemorgen som fortegn

for livet. At begynde med at indånde

budskabet om Kristi opstandelse, og lade

den kaste lyset over hele tilværelsen og

over hverdagens mange opgaver.

Fra den første påskemorgen har søndagen

længe været ugens første dag og menighedens

gudstjenestedag. Den opmærksomme

vil protestere her, for nu står søndagen i

kalenderen som ugens sidste dag, sådan har

det været siden 1973. Kalenderen sætter

menneskets arbejde først,

og hviledagen sidst. Som i

den gamle verden.

Påskeevangeliet fortæller os at opstandelsen

skete på ugens første dag, og giver os

dermed den symbolik, at Kristi opstandelse

er fra nu af lyset over livet. Det lys som vi

kan begynde med at indånde. Det lys vi kan

lade varme kolde sind og kroppe, det lys vi

kan hente liv og tro af. Det budskab som vi

kan ånde ind i sjælens indre, og lade bo som

hjertets tro om Gud og livet. Kristus er opstanden.

Det er hvad man kan bruge en påskedags

gudstjeneste til, til at indånde ordet,

og lade munden udånde bekendelsen

til den opstandne.

Søndag er vor Herres dag. I Kirken er søndag

derfor ugens første dag, den dag hvor vi kan

synge med Ingemann:

” At vi kan begynde

med at indånde

opstandelsens

budskab, stille os i

lyset af påskemorgen,

og i det lys gå

ud til livet og hverdagen.

Nu ringer alle klokker

mod sky;

det kimer i fjerne riger.

Hver søndag morgen

højt på ny

stor glæde mod Himlen

stiger.

At indånde påskedags

budskab er at indånde

Guds gerning for os.

Det er ikke min gerning og mit arbejde som

skaber livet, det er Guds gerning der har

skabt livet, og det er på Guds ord og nåde

jeg kan leve mit liv.

At lade påskemorgen være livets udgangspunkt

og sol fylder livet med tak og glæde

og lader glæden i troen på den opstandne

Kristus være mit udgangspunkt for livet. I

den tro vil jeg leve, i den tro vil jeg tage

imod hver ny dag.

Sognepræst Lindvig Osmundsen


En musikalsk familie

Musik

Torsdag den 23. maj kl. 19.30 i Bording Kirke

Sidste år måtte vi aflyse en koncert med familien

Pultz fra Allingåbro pga. sygdom. Den 23. maj har

vi en ny aftale med familien, som består af musikerparret

Kirsten og Karsten Pultz med deres tre

børn, Benedicte på 13 år, Jakob på 15 år og Frederik

på 17 år.

Forældrene er begge uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium på henholdsvis klaver/

sang og klaver/trompet. Kirsten Pultz, der er organist ved en række mindre landsbykirker,

komponerer musik til nye og gamle salmer, mens Karsten Pultz mest skriver for messingblæsere.

Børnene har i den grad fået musikken ind med modermælken. I stedet for at gå i folkeskole

er de blevet undervist hjemme og har derved fået mulighed for at udvikle deres musikalske

færdigheder på et særdeles højt niveau.

Ved kirkekoncerten i Bording Kirke vil man både kunne høre messingkvartet med slagtøj,

solostykker og solosang akkompagneret på orgel, samt flerstemmig a capella sang. Desuden

skal publikum introduceres til en af Kirsten Pultz’ salmer.

Entré 50 kr., men børn og unge til og med 10. kl. kommer gratis ind.

Påskesang i Bording Kirke

Lørdag den 30. marts kl. 22.00

Traditionen tro indbyder vi påskelørdag til en times fællessang med

titlen ”Syng påsken ind”.

Vi bliver i denne time næsten ført igennem påskedramaet ved at synge

salmer, der alle koncentrerer sig om temaet liv – død, og som er

skrevet til dagene fra palmesøndag til påskedag. Vi får igen i år besøg

af sanger Tina Lynderup, som udover at synge for på salmerne vil

synge nogle solonumre for os.

Salmesangsprojekt

I sidste nummer at kirkebladet nævnte vi et salmesangsprojekt, som

skal være i kirkerne i den gamle Ikast Kommune i 2013-2014. Salmesangsaftnerne

i 2013 er: Bording 6. marts, Isenvad 16. maj, Faurholt

26. september, og Engesvang 6. november. Alle arrangementerne begynder

klokken 19.00 og vi runder aftenen af med en kop kaffe og hyggelig

snak. Foldere for hele forløbet ligger i kirkerne.

3


4

Fars dreng

Torsdag den 21. marts kl. 19.30 i Kirkehuset

Enmandsteater med skuespiller Hans Rønne

Hans Rønne giver drengens "papfar" - tømrermester

Josef fra Nazareth - mu-

lighed for at komme til

orde. Josef beskriver,

med humor og underfundighed,

hvordan han

- trods ønsket om at leve

en stille og fredelig håndværkertilværelse – pludselig

og ganske uforvarende bliver hvirvlet ind i historiens

centrum.

Som kronvidne til begivenhederne er det Josef magtpåliggende

at gøre opmærksom på et par oversete detaljer

i forhold til den autoriserede udlægning af teksten.

Hvordan forvalter en jævn håndværker i det hele taget

sin tvivl? Sin jordiske kærlighed, sin faderrolle og sin lægmandsopfattelse af, hvad der er

ret og rimeligt over for en kone og et barn, for hvem troen tilsyneladende kan flytte bjerge?

Forestillingen er for voksne, varer 75 minutter og efterfølgende er der en forfriskning.

Entré kr. 75,- inkl. traktement.

Fredag den 15. marts kl. 14.30 - ca. 17.00 i Kirkehuset

En eftermiddag, der handler om at få det bedst mulige ud af livet, når vi

holder op med arbejdet. Denne gang med fokus på kost og motion.

Medvirkende, der hver holder et oplæg:

Kis Østergård, Viborg (se billedet):

”Livet er livet værd, trods lidt besvær”

Charlotte Rosenkvist, sundhedskonsulent i

Ikast Brande kommune: om sund mad

Tove Pedersen, Bording: om de lokale tilbud i Bording

Lindvig Osmundsen, Bording: om mental sundhed

Der kører kirkebil, sædvanlig rute og pris, med afgang Vestervang kl. 13.55. Ved spørgsmål

ang. kirkebil kan man ringe til Lone Ahlers på tlf. 23271047 senest dagen før.

Der er ”sundt kaffebord” til 20,- kr.

” Hvad stiller man op, når ens

kæreste pludselig hævder, at

hun er blevet gravid med Gud?

Bliv godt gammel


Familie

guds-

tjeneste

Specialgudstjenester

Palmesøndag, den 24. marts

kl. 10.15 i Bording Kirke

Vi indleder påskeferien

med familiegudstjeneste

Palmesøndag.

Spaghetti

guds-

tjenester

Begge gange med

tilmelding til spisning

senest dagen

før kl. 18 til

Lone Ahlers på

Gudstjeneste i det fri. 2. pinsedag, den 20. maj kl. 10.15

Vi har lånt plænen ved plejehjemmet Kærmindeparken, Kærmindevej 13, så vi

kan fejre en gudstjeneste i Guds frie natur 2. pinsedag. Gudstjenesten er for alle

- vi flytter en almindelig gudstjeneste ud i det grønne, ind i byen.

Man medbringer selv stole eller tæpper, alt efter hvad man ønsker at sidde på.

I tilfælde af regnvejr, bliver gudstjenesten flyttet ind i

Christianshede Kirke. Man kan se det på www.bordingsogn.dk

eller ringe til 2327 1001, hvis man er i tvivl.

Onsdag den

13. marts og torsdag

den 2. maj kl.

17.00

i Bording Kirke

eller

23271047

loah@km.dk

Ungdomsgudstjeneste tirsdag den 12. marts kl. 19.30

i Bording Kirke En gudstjeneste for unge, med sang, musik og

indslag, tilrettelagt sammen med elever og lærere fra

Hestlund Efterskole.

5


6

Børn - kaffe - kirkefrokost

Nye frivillige søges til børnepasning

under prædiken ved gudstjenesten

Menighedsrådene arrangerer børnepasning*

for børn fra ca. 3 til 7 år under prædiken

ved nogle gudstjenester 10.15 i vores 2

kirker. Selve børnepasningen er af ca. 15-20

minutters varighed og varetages af frivillige.

Som det er nu, synger man med børnene og

genfortæller dagens bibeltekst, eller der

læses op fra en børnebibel.

Vi er taknemmelige for de frivillige, som

varetager børnepasningen (typisk 1 gang

om året), og vi vil gerne have flere på listen.

I den anledning arrangerer vi et info- og

erfaringsudvekslingsmøde for nye interesserede

og allerede fungerende børnepassere.

Vi vil på mødet diskutere form og indhold

i det eksisterende tilbud. Har du/I lyst

til at hjælpe med børnepasning eller er du/I

allerede i gang, så mød op i Kirkehuset torsdag

den 4. april kl. 19:30 til 21:30.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest

2. april til Lone Ahlers på tlf. 2327 1047,

e-mail loah@km.dk

* Side 15 findes en beskrivelse af, hvad

forskellen er på børnepasning og Børnekirke.

Eller tjek www.bordingsogn.dk

NYT: kirkekaffe og rundstykker efter den

tidlige gudstjeneste i Bording Kirke

Som en forsøgsordning

vil vi i Bording Kirke resten af

året lejlighedsvis have:

Kirkekaffe i våbenhuset

efter højmesse kl. 10.15

og Kirkekaffe/rundstykker

i Kirkehuset efter den

tidlige gudstjeneste kl. 8.45

Det er noteret i gudstjenestelisten

i Kirkebladet og på hjemmesiden med enten

kirkekaffe eller kirkekaffe/rundstykker.

Ved kirkekaffe i våbenhuset i forbindelse

med højmessen sørger frivillige for kaffen,

mens kirkekaffe/rundstykker i Kirkehuset

arrangeres i samarbejde mellem frivillige og

et menighedsrådsmedlem.

Vi vil meget gerne have flere frivillige til at

hjælpe med at arrangere kirkekaffen. Har

du lyst til at hjælpe med en kande kaffe,

the, saft og småkager er du velkommen til

at kontakte:

Tina Klejs Jensen 5178 2707,

e-mail Tinaklejsjensen@gmail.com eller

Carsten Bitsch 8686 2826,

e-mail CarstenHenningBitsch@gmail.com

Kirkefrokost for alle på Hestlund Efterskole

Søndag den 5. maj efter gudstjenesten i Christianshede Kirke

Efter gudstjenesten er der frokost på Hestlund Efterskole, Skyggevej 21.

Det er for alle, der har lyst, man skal blot tilmelde sig.

Prisen er 30 kr. for alle over 12 år – til og med 12 år: gratis.

Tilmelding til Lone Ahlers på loah@km.dk eller 23271047

senest onsdag den 24. april - alder på børn skal oplyses.

Programmet: Frokost kl. 12. Derefter: aktiviteter for de mindre børn m. forældre indendøre

på skolen, de større børn på multibane udendøre og lokalhistoriske fortællinger i

foredragssalen. Vi slutter med kaffe/saft, så vi er færdige ca. 14-14.30


Da der ikke var folkekirkemedlemmer nok i

Bording Sogn, blev Bording Menighedsråd

ikke på 8 medlemmer som tidligere men

blot 7 medlemmer. Derfor var der en fejl i

sidste kirkeblad, hvor vi annoncerede 8

medlemmer i Bording Menighedsråd.

Menighedsrådene i Bording og

Christianshede ser efter konstitueringen

ud som følger:

Bording Menighedsråd

Formand: Erling Østergaard

Næstformand: Tina Klejs Jensen

Kirkeværge: Bent E. Hansen

Kasserer: Hans Østergaard

Kontaktperson: Camilla Munk Kristensen

Menigt medlem: Carsten Bitsch

Menigt medlem: Birgit Brøsted

Christianshede Menighedsråd

Formand: Hartvig Kviesgaard

Næstformand: Finn Vestergaard

Kasserer: Finn Vestergaard

Kirkeværge: Finn Grønbæk Pedersen

Kontaktperson: Lene Willumsen

Menigt medlem: Lisbeth Zachariassen

Danske Kirkedage 2013

i Aalborg den 9.-12. maj.

Find materialer lagt frem

i kirkerne eller tjek

www.kirkedage.dk

Stor gavmildhed i sognet

I 2012 er der i alt indsamlet 60.060,50 kr.

Desuden er der indkommet mange gaver til

Kirke til Kirke projektet, hvor pengene går

til et Solcelle anlæg i Mbamba. Hertil er i alt

indkommet 17.868,50 kr. En stor tak til alle

som har bidraget til dette flotte resultat.

Sognenyt

7

Alle medlemmer er desuden fordelt på en

række udvalg, såsom Forretningsudvalg,

Kirkegårdsudvalg, Præsteboligudvalg, Aktivitetsudvalg,

Kirkeblads- og PR-internetudvalg,

Lønudvalg, Byggeudvalg maskinhus,

Høstofferudvalg, Diakoni og juleuddelingsudvalg,

Folkekirkens ydre missions udvalg i

Ikast-Brande Provsti, Missionsprojekt– og

kirkebods-udvalg, Børnepasnings- og kirkekaffe-udvalg,

Kirkekorsudvalg, Kirkehusudvalg

og Kunstudvalg.

Årets statistik

Statistik 2012 Bording Chr.

fødte 27 5

dåb 27 6

fremstillinger 0 0

delt. babysalmesang 25 0

delt. rytmisk børnekor 18 0

deltagere kirkekor 5 0

minikonfirmander 45 0

Skole-kirke, dagplejere,

børnehaven

6 2

konfirmerede 2012 42 1

vielser 4 3

kirkelige velsignelser

af ægteskab

0 0

døde 45 5

gudstjenester 53 49

kirkekoncerter 6 3

juleafslutninger 4 0

gudstjenester med nadver 35 24

nadvergæster 2649 1087

Bording menighedsråd holder møde

19/3, 9/4 og 7/5. Møderne begynder kl.

19.00 i Kirkehuset og er offentlige.


8

Når livet gør ondt

En samtale med Asta, hvis mand har været

dement og boet på plejehjem i over 10 år.

"Det havde jeg ikke regnet med, at de sidste

mange år af vores ægteskab skulle ende på

denne måde!”

Det er Asta som fortæller dette i en samtale

med Lindvig Osmundsen.

Vi sidder i Astas fine stue, der er blomst på

bordet, kaffe i kanden, og julesmåkager i

skålen.

De sidste over 10 år har hendes mand været

dement og bor på plejehjem. For 12 år

siden flyttede de sammen til byen. Hendes

mand kunne dengang selv mærke at der var

noget galt. Det kom sådan langsomt over

tid. Han havde i mange år haft et lille stykke

jord hvor han dyrkede jordbær og grøntsager,

men det glemte han nu at passe. Sagde

at han havde da ikke noget jord.

Hendes mand havde altid nydt at passe det

stykke jord. Da de blev gift var de begyndt

som landmandsfolk, siden havde han arbejdet

hos en tømrer og på en maskinfabrik.

Han var altid glad for at gå på arbejde. Arbejdet

lå godt i hans hænder og det var

godt at snakke med kolleger. Men efter

nogle år som pensionist, og lidt arbejde

med at passe haver for andre, var det kommet,

at han glemte.

Da vi så flyttede til byen blev det meget synligt,

først gik det nogenlunde med at slå

græs, men så gjorde græsslåmaskinen vanskeligheder.

Den jul var juletræet vi havde

købt lidt for højt, og jeg bad ham korte det

ned. Det gjorde han gerne, men jeg måtte

stoppe ham, for min mand ville korte det

ned fra toppen.

Kort efter fik min mand plads på Plejehjem,

på en afdeling for demente. Igennem alle år

har jeg besøgt ham,

hver dag, undtagen

onsdage. De første

år kunne vi gå en tur

sammen. Rundt om

plejehjemmets store

have. Gamle venner

kom og besøgte min

mand, og de gik også den tur med ham.

Men så kunne benene ikke så godt længere,

og de sidste mange år, har han siddet i kørestol.

Det er nu meget længe siden, jeg har kunnet

snakke med min mand. I den første tid

med sygdommen blev jeg usikker på hvad

han mente, og om han vidste hvad han sagde.

Siden er det blevet sådan at han ikke

siger noget.

Men selv nu har jeg på fornemmelsen at

min mand kender mig. Ind i mellem kan jeg

få dette glimt, af genkendelse, og det kan

jeg leve på i mange dage.

Det er mærkeligt, ikke at kunne snakke med

sin ægtefælle mere. Fortælle ham hvad jeg

oplever, og høre hvad han tænker. Det er

som at miste hinanden i levende live.

Det har ikke været muligt at fortælle ham,

at han er blevet oldefar. Det reagerede han

ikke på. Men oldebarnets forældre kom og

fik taget et foto af oldebarn og oldefar sammen.

De ville gerne en gang kunne fortælle

deres søn, at her er han sammen med sin

oldefar. Det betød også meget for mig, at

de gjorde det. Det var som om at de også

holdt fast i deres farfar og accepterede sygdommen.

Når jeg besøger min mand giver jeg ham

eftermiddagskaffen. Og de sidste mange år

har jeg skullet made ham. Han får kun noget

at spise når han bliver madet.


Der er nu kun nogle få gamle venner som

besøger ham. Det er naturligt at det er gået

sådan, for ingen kan jo snakke noget med

min mand. Men de og jeg og vores børn

besøger ham jævnligt nu.

Det er et savn ikke at kunne snakke med

ham, eller følges med ham, som vi gjorde

før. Men jeg har alligevel ikke følt mig ensom

eller alene i vores situation. Jeg har

nogle meget trofaste venner og vores børn,

og så har jeg min tro på Gud. Den har hjulpet

mig meget med at bære igennem de år

der er gået.

På en underlig måde har jeg den tillid til

Gud, at selvom dette er strengt, så er det på

en eller anden måde til mit bedste. Det er

den tillid jeg har til Gud, at jeg kan tage det

af Guds hånd, og at Gud går med mig igennem

det svære. Sådan føler jeg det.

Jeg har aldrig tænkt at ville leve mit eget liv,

uden min mand. Det kunne jeg jo godt gøre,

men det er mig helt fremmed. Min mand er

stadig og vil altid være den daglige del af

mit liv, som jeg ikke vil undvære. Og derfor

besøger jeg ham hver dag, og mangler noget,

når jeg en dag ikke fik besøgt ham. Og

på plejehjemmet hvor min mand er, der

kommer præsten en gang om måneden, til

en kort gudstjeneste. Først drikker vi kaffe

sammen, så deles salmebøgerne

ud, og vi synger de mest kendte

salmer. Hører et ord fra Bibelen, og

får nadveren. Det betyder meget

for mig at jeg kan få nadveren der

sammen med min mand.

Jeg sidder ikke lukket inde for mig

selv, eller kun hos ham. Jeg deltager

i det liv og i de sammenhænge hvor

vi før fulgtes ad, men nu må jeg jo

gå alene. Jeg tager af sted når der

sker noget i familien og jeg går i

kirken og til det som sker der. Og

jeg er med i missionshuset og besøger

mine trofaste venner og naboer.

Hvis jeg inviteres til en komsammen en

9

eftermiddag hvor jeg skulle have

besøgt min mand, så besøger jeg

ham i stedet om formiddagen.

Jeg har brug for at se ham hver dag, det ligger

dybt inden i mig.

Når jeg tænker på mit forhold til Gud, så er

troen blevet uddybet. Sådan synes jeg det.

Troen er blevet mere uddybet end belastet.

Som en dybere tillid til Gud, at jeg har mere

brug for Guds hjælp og styrke i hverdagene.

Mit billede af min mand kan være svært at

genkalde fra tidligere. Nu er det mere sådan

at han er som et barn jeg skal passe på. Og

det er mig der skal værne om ham. Det er

jeg både den første og den nærmeste til. Og

jeg er glad for at min mand har et stille sind,

og trods alt har det godt. Han får en god og

kærlig pleje hver dag. Der er mange andre

som har det værre end det jeg har oplevet.

Der har aldrig været sagt onde ord mellem

os.

Tanken at han en dag skal være væk, synes

jeg er mærkelig at tænke. Det kan jeg ikke

forestille mig, det vil blive tomt og hjemløst

for mig.

Asta skænker lidt varm kaffe i min kop, og

jeg får en sidste småkage. Tiden var løbet

fra os, og Asta skal snart af sted for at give

sin mand eftermiddagskaffe.

Der er kun én kop at vaske op.


10

Sogneindsamling 2013

Danmark samler ind til Folkekirkens

Nødhjælps arbejde

mod sult blandt

verdens fattigste.

Vi mangler indsamlere!

Vi mødes søndag 10. marts kl.

11.45 i FDF-huset, Østervang 95, i

Bording til lidt brød og introduktion.

Derefter er der indsamling både

i Bording by og i landområdet,

hvis vi bliver indsamlere nok. Vi

slutter med at tælle op og får kaffe

og kage, så vi er færdige kl. 14.45.

De frivillige indsamleres fælles indsats

er afgørende for arbejdet med

at bekæmpe sult: Sidste år samlede

20.000 indsamlere godt 15 mio.

Ydre Missions Basar

Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn

af sin hiv-medicin. To geder og en køkkenhave fra

Folkekirkens Nødhjælp har bogstavelig talt givet

Kasif et nyt liv. Kasif ønsker held og lykke med Sogneindsamling

2013, så flere kan få hjælp.

kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. I Bording og Christianshede sogne kom der

15.000 kroner i de 50 indsamleres bøsser.

Meld dig som indsamler til Sogneindsamlingen til

Bent Hansen, 8686 2242 / 3121 2242,

e-mail: bent-e-hansen@mail.tele.dk

eller

Carsten Bitsch 8686 2826,

e-mail: CarstenHenningBitsch@gmail.com.

Det er en god mulighed for at få lidt frisk luft og motion evt.

sammen med familien.

I Bording Missionshus - Tabor - Lørdag den 9. marts

Program:

Kl. 9.30 Andagt ved Lindvig Osmundsen. Basaren åbnes med mange spændende

ting: Tombolaer, Kinesisk lotteri, salgsbod, fiskedam, kaffe, kage og friskbagte vafler.

Kl. 14.00 tale v. tidl. missionær i Tanzania, Kirsten Troelsen, Brødremenigheden.

Kl. 16.00 Bankospil

Basaren slutter kl. 17.00

BDM


KIRKEHUSET

KLOCHSVEJ 41

7441 BORDING

I Kirkehuset er der kontor for præster,

organist, sognemedhjælper og graver.

Sognepræst, kbf:

Lindvig Osmundsen

Tlf.: 86861051 / 23271001

E-mail: lijo@km.dk

Træffes efter aftale

Sognepræst:

Hanne Høgild

Tlf.: 29454971

E-mail: hkih@km.dk

Træffes efter aftale

Organist:

Anna Rasmussen

Tlf.: 23271041

E-mail: annaorganist@gmail.com

Dåb, vielse, dødsfald og

begravelse/bisættelse:

Anmeldes til/aftales med

præstekontoret eller én af

præsterne.

Navngivning:

Sker ved anmeldelse til

præstekontoret.

Sognemedhjælper:

Lone Ahlers

Tlf.: 23271047

E-mail: loah@km.dk

Træffes efter aftale

Kirketjenere og gravere:

Vejledninger findes på

kirkeministeriets

hjemmeside www.km.dk

eller på personregistrering

www.personregistrering.dk

Bording: Poul Jensen

Tlf.: 20248533

E-mail: graverpj@mail.dk

Træffetid: Tirsdag - fredag

kl. 9.00-9.30 og 12.00-12.30

Christianshede: Eigil Thorsted

Tlf.: 21666353

E-mail: graver.thorsted@gmail.com

Kontor: Christianshede Kirkegård

Menighedsrådsformænd:

Bording:

Erling Østergård

Bakkevænget 5

tlf. 86861331

Christianshede:

Hartvig Kviesgaard

Christianshedevej 1

tlf. 86861872

Kirkeværger:

11

Henvendelse vedrørende

gravsteder og deres

vedligeholdelse sker til

graveren i den pågældende

kirke.

Bording og Christianshede

Sognes hjemmeside:

www.bordingsogn.dk

Kirkebladet: udkommer næste gang uge 21

Deadline 15. april. Stof til bladet sendes til loah@km.dk

Ansvarshavende: Lindvig Osmundsen Layout: Lone Ahlers

Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S

Forsiden: Skrotkors, lavet af konfirmanderne nov. 2012

Bording:

Bent Hansen

Nedre Hestlundvej 22

tlf. 86862242

Christianshede:

Finn G. Pedersen

Teglgårdsvej 25

tlf. 40871007


12

Døbte:

Alexander Lejre Iversen

William Mozuraitis

Vestergaard

Johan Lynge Nielsen

Asger Ross Kruse

Noah Daugaard Winther

Johanne Melgaard Kaag

Lucas Ørnfeldt Bratholt

Tilde Bøgeskov Madsen

Neya Enghave Olsen

Simon Nørgaard Mortensen

Ønsker man en anden at dele

sin tid med, eller vil man gerne

have besøg engang imellem til

en snak om løst og fast, kan

man henvende sig til:

Bording og

Christianshede Sognes

Besøgstjeneste

Navnesiden

Døde:

Signe Jensen

Anker Vindum Kiel

Kaj Otto Holm

Kristian Nielsen

Hedvig Neigaard

Marie Søholmer

Gerda Christensen

Bodil Gunhilde Nielsen

Ragnhild Hjortshøj

Møller Urskov Korsbakke

Svend Aage Larsen

Verner Birkkjær

Grethe Lilian Krag

Inga Nielsen

Elsebeth Jensen

Kaj Birkkjær

Anders Peder Normann Andersen

Metha Marie Nielsen

Vagn Lambæk

Man kan ringe til: Sognepræst

Lindvig Osmundsen,

tlf.: 8686 1051.

Så finder vi sammen en, som

kan være besøgsven.

Læs mere på

www.bordingsogn.dk


Trosværkstedet

Vil du gerne vide noget mere om tro, kristendom, bøn mv., men synes du

ved for lidt om det på forhånd, så er ”Trosværkstedet” lige tilbuddet:

Begynderkursus - ingen forudsætninger kræves.

Der er 2 ud af 3 torsdage tilbage: 7/3 og 18/4

Tilmelding senest 2 dage før til sognepræst Lindvig Osmundsen på

tlf. 86861051/ 23271001 eller e-mail LIJO@KM.DK

- se folderen i kirkerne eller på www.bordingsogn.dk

Indsamlet i november, december, januar:

Indsamlinger

4. nov.: Danske Sømands- og udlandskirker

Bording 910,00 kr.

Christianshede 785,00 kr.

2. dec.: BDM

Bording 300,00 kr.

Christianshede 512,00 kr.

24. dec.: Folkekirkens Nødhjælp

Bording 3664,00 kr.

Christianshede 2607,50 kr.

1. jan.: Det Danske Bibelselskab

fælles i Bording 495,00 kr.

Tak for gaverne, vi har kunnet sende videre.

Kommende indsamlinger:

Den 10. marts

samles ind til Folkekirkens Nødhjælp

(sogneindsamling)

Den 31. marts, Påskedag,

samles ind til KFUM og KFUK

i Danmark

Den 9. maj, Kristi Himmelfartsdag,

samles ind til Stilhedens Katedral

Den 19. maj, Pinsedag,

samles ind til Kirkens Korshær.

13

Gospelkoncert

Tirsdag den 2. april 2013 kl. 19.30 (adgang fra kl. 19.00):

Funky og flotte toner fylder Bording Kirke

Herning Gospel Voices inviterer til gospelkoncert. Herning Gospel Voices er kendt for sin

livsglæde, dynamik og power og har bredt og varieret repertoire.

Korleder Henriette Kirchhoff Schjørring skriver: ”Vi håber, vi kan gentage succes’en fra

marts 2011, hvor publikums-tilslutningen var utrolig

flot og overvældende! Det var skønt at se den store

interesse for gospel!”

Pianist i koret er Michael Ammitzbøll Jæger.

Billetter sælges i forsalg via www.billetto.dk fra medio

februar og ved indgangen d. 2/4 fra kl. 19.00.

Forsalg: Voksne (16+) 60 kr. + gebyr/ Børn (3-15) 30

kr. + gebyr. Ved indgangen: Voksne (16+) 75 kr. / Børn

(3-15) 40 kr.


14

Foreningsprogram

Almindelige Møder

Marts

6.: Salmesangsaften i Bording Kirke (s. 3)

9.: YM Bazar (s. 10)

Mødekampagne i kredsen 11.-15. marts:

11. : Lind Kirkecenter:

Tale v. missionær Villy Sørensen, Hammel.

Sang v. Eccelesia, Aulum.

12.: Snejbjerg Menighedshus:

Tale v. missionær Villy Sørensen, Hammel.

Sang v. menighedshusets sangkor.

13.: Spaghettigudstjeneste (s. 5)

13.: Kibæk Missionshus:

Tale v. lærer Georg Kjeldsen, Århus.

Sang v. Poul Jensen, Vildbjerg.

14.: Vildbjerg Missionshus:

Tale v. lærer Georg Kjeldsen, Århus.

Sang v. Shine On, Holstebro.

15.: Bording Missionshus:

med fællesspisning kl. 18.00.

Tale v. Gitte Rasmussen, Ølgod.

20.: IM møde ”Jesus, helbrederen og

tilgiveren” v. præst Jon Poulsen,

Søhøjlandets Valgmeninghed.

21.: ”Fars dreng” i Kirkehuset (s. 4)

22.: Møde kl. 14.30 v. missionær

Peter Kristensen, Vejle.

27.: Bibeltime i Tabor. Tekst: Johs. 8

April

3.: IM fællesspisning kl. 17.00-20.00.

”Giv det største til de mindste”, forkyndelse

for børn og voksne v. DFS konsulent

Lissen Margård Jensen.

Sang v. lørdagsklubbens børn.

12. : Samtalemøder i Tabor kl. 14.30.

Tekst: 2. Mos kap 32-34

12. : Åben-hjem-aften kl.18.00.

Tilmelding senest den 8/4 til Helle Olesen,

86861046/olesen7441@gmail.com

15. : Kredsgeneralforsamling i

Ikast Kirkecenter.

17.: Essensaften. ” Jesu genkomst” v. Mor

ten Vartdal, Voel , Ordet & Israel.

18. : Essensaften - Vi arbejder videre med

emnet ”Jesu genkomst”.

19. : Møde kl. 14.30 v. Sognepræst

Ole Rasmussen, Gjellerup.

24.: Bibeltime i Tabor. Tekst: Johs 9

Maj

1.: IM møde ”Hvornår er det svært at væ-

re kristen, hr missionær” v. indremissionær

Bjarne Lindgreen, Ringkøbing.

2.: Spaghettigudstjeneste (s. 5)

10.: Samtalemøde i Tabor kl 14.30

Tekst: 4. Mos kap 11-14

15.: IM møde ”Jesus, opfyldelsen af løfterne

i GT” 1. del v. Lindvig Osmundsen.

16.: Salmesangsaften i Isenvad Kirke (s. 3)

22.: Bibeltime i Tabor. Tekst: Johs. 10

29.: IM møde ”Jesus, opfyldelsen af løfterne

i GT” 2. del v. Lindvig Osmundsen.

31.: Møde kl 14.30 v. fritidsforkynder

Jens Mortensen, Fredericia

Missionskredsene

Onsdag 10. april: Mission Afrika/DEM møde

hos Esther og Laurits Nielsen, Toften 1a.

Onsdag 8. maj: Mission Afrika/DEM møde

hos Line Kristiansen, Bredgade 26A

Unge Hjem

Stationsbyen:

18. marts hos Ruth Olesen, Vestervang 5

15. april hos Ester og Jens Hagelskjær,

Skyggevej 57

13. maj hos Maren og Preben Christen

sen, Sønderborgvej 3

Hestlund:

18. marts hos Henny og Bent Hansen,

Nedre Hestlundvej 22

15. april hos Esther og Laurits Nielsen,

Toften 1a

27. maj hos Henny og Hans Bundgaard,

Jørgen Kroghsvej 34


Spire- og smuttemøder

(0.-3. klasse):

Torsdag kl. 18.00 - 19.30

Spejder- og seniormøder

(4. klasse og opefter):

Torsdag kl. 18.30 - 20.30

Alle møder i FDF-huset,

Østervang 95

Spirer/smutter:

Majbritt Rasmussen, tlf.: 9715 6010 /

majbritthampen@gmail.com

Spejder/senior:

Malene Christensen,

tlf.: 7242 3526 /

malene@abevej.dk

Gruppeleder:

Louise G. Hansen,

tlf.: 2213 1754 /

gammelgaardlouise

@gmail.com

marts - april - maj 2013 15

Grønne Pigespejdere FDF Bording

Hjemmeside:

www.pigespejder.dk/bording-gruppe

Mail:

pigespejder@bordingpigespejder.dk

Kommentarer til bagsiden:

Kirkebilen kører de søndage, den står nævnt.

Kørsel m. kirkebil 20,- kr./gang.

Kredsledelse (kontakt):

Pia Weile

tlf.: 4011 2898 /

pia@fdf.dk

Karin Troelsen

tlf.: 9660 9108 /

ket@fdf.dk

1.og 2. Tumlinge (1.+2. kl.):

Mandag kl. 18.30 - 20.00

1. og 2. Pilte (3.+4. kl.):

Mandag kl. 18.30 - 20.00

Væbnere (5.+6. kl.):

Tirsdag kl. 19.00 - 21.00

Seniorvæbner (7.+8. kl.):

Tirsdag kl. 19.00 - 21.00

Senior (indtil 18 år):

Tirsdag kl. 19.00 - 21.00

Tamburkorps (fra 4. kl.):

Onsdag kl. 19.00

Alle møder i FDF-huset,

Østervang 95

Børnepasning betyder bibelfortælling for børnene under prædikenen.

Børnekirke betyder program for børn fra 0. til 6. klasse i Kirkehuset fra 10.15 indtil

gudstjenesten i kirken slutter.

Kirkekaffe betyder kaffe og småkager i kirken umiddelbart efter gudstjenesten.

Kirkekaffe/rundstykker betyder kaffe og rundstykker i Kirkehuset umiddelbart efter

gudstjenesten.

s.1 betyder at arrangementet er omtalt i dette blad side 1.

* betyder indsamling, omtalt i bladet side 13.

Søndagens tekst findes bagerst i salmebogen eller på www.bibelselskabet.dk


SOGNEKALENDER

BORDING CHRISTIANSHEDE

3. mar 3. søndag i fasten 8.45 LO Kirkekaffe/rundst. 10.15 LO Kirkebil

6. mar 19.00 Salmesangsprojekt s.3

7. mar 18.00 Trosværkstedet s.13

10. mar Midfaste søndag

10.15 LO Børnekirke, børnepasning

*

12. mar 19.30 Ungdomsgudstj. s.5

13. mar 17.00 Spaghettigudstj. s.5

15. mar 14.30 Tema for ældre s.4

8.45 LO *

17. mar Mariæ bebudelses dag 8.45 HH 10.15 HH

21. mar 19.30 ”Fars Dreng” s.4

24. mar Palmesøndag 10.15 LO Familiegudstj. s.5 8.45 LO

28. mar Skærtorsdag Fælles Christianshede 10.15 LO

29. mar Langfredag 10.15 HH Fælles i Bording

30. mar 22.00 Syng Påsken ind s.3

31. mar Påskedag 10.15 LO Kirkebil * 8.45 LO *

1. apr 2. påskedag Fælles i Christianshede 10.15 LO

7. apr 1. søndag efter påske 10.15 LO Kirkekaffe Fælles i Bording

14. apr 2. søndag efter påske 8.45 Kai Bohsen

18. apr 18.00 Trosværkstedet s.13

21. apr 3. søndag efter påske 11.00 Konfirmation HH/LO

26. apr Bededag Fælles i Christianshede 10.15 LO

28. apr 4. søndag efter påske

9.00 Konfirmation HH/LO

11.00 Konfirmation HH/LO

2. maj 17.00 Spaghettigudstj. s.5

10.15 Kai Bohsen Børnepasning.

Kirkebil

5. maj 5. søndag efter påske 8.45 LO 10.15 LO Kirkefrokost s.6

9. maj Kristi himmelfarts dag 10.15 LO Kirkebil * 8.45 LO *

12. maj 6. søndag efter påske 8.45 LO Kirkekaffe/rundst. 10.15 LO

19. maj Pinsedag 10.15 LO * 8.45 LO *

20. maj 2. pinsedag Fælles 10.15 LO Friluftsgudstj s.5

23. maj 19.30 Koncert s.3

26. maj Trinitatis søndag

10.15 HH Børnekirke, børnepasning.

Kirkebil

Fælles i Bording

LO: Lindvig Osmundsen - HH: Hanne Høgild For øvrig forklaring: se nederst side 15

222

More magazines by this user
Similar magazines