Museet HOLMEN - Løgumkloster Kirke

loegumkloster.kirke.dk

Museet HOLMEN - Løgumkloster Kirke

2013

udstillinger

Museet

HOLMEN


Museet

HOLMEN

MUSEUMSBUTIK

Museet Holmen har en lille butik, hvor der bl.a. sælges keramik og

glas, plakater og postkort samt kunstbøger og forskelligt kunsthåndværk.

Se også museets hjemmeside www.museetholmen.dk, hvor

man kan orientere sig om værker og priser. I butikken kan man også

købe kaffe mm.

Der er åbent i museets åbningstid, se bagsiden.

--- 240 mm + 4 mm --- 18.5

--- 240 mm + 4 mm ---

Museets Venner

Vi vil gøre opmærksom på Museet Holmens Venner, en støttekreds

om museet. For et beskedent beløb om året (60 kr. pr. person og

100 kr. pr. husstand) har man fri adgang til museets udstillinger. Vi

opfordrer alle til at tegne sig som medlemmer.

Det skønne hjørne. Evighedskalender.

Søren Kierkegaard LILIEN PAA MARKEN OG FUGLEN UNDER HIMLEN

Søren Kierkegaard

Lilien paa Marken

og Fuglen under Himlen

Tre gudelige Taler

Monotypier af Maja Lisa Engelhardt

Efterskrift af Niels Jørgen Cappelørn

Kristeligt Dagblads Forlag


Museet

HOLMEN

Sæson 2013

Velkommen til sæson 2013 på MUSEET HOLMEN i Løgumkloster.

Vi kan i år åbne dørene for tre udstillinger.

Med udstillingen Liljen på marken og fuglen under himlen. Bronzerelieffer,

monotypier og keramiske arbejder vises værker af Maja Lisa

Engelhardt. Udgangspunktet er Maja Lisa Engelhardts arbejde med

monotypier til Søren Kierke gaards sene værk ”Liljen på marken og

fuglen under himlen” og videre sætter udstillingen hendes værker

i spil med udvalgte tekster fra dette Kierkegaardværk for at vise,

hvorledes der i de værker, hvor hun forlader oliemaleriet og begiver

sig i lag med bl.a. keramik og bronze, anes nye veje, som udfolder

prægnante udtryk for hendes beskæftigelse og grundlæggende

personlig given sig over til det eksistentielle og religiøse, som også

var Kierkegaards anliggende.

Hen over sommeren vises udstillingen Gennem sort, en separatudstilling

med billedhuggeren og fotografen Sophia Kalkau. Her

præsenterer kunstneren nye fotografiske serier og billedserien Black

Matter fra 2012. Black Matter består af en serie på i alt 5 billeder, og

med udstillingen Gennem sort vil det for første gang være muligt for

publikum at se det samlede værk i samspil med nye og ældre værker

udvalgt af kunstneren.

På årets tredje og sidste udstilling med titlen Fall præsenterer Peter

Callesen en række papirarbejder og skulpturer. Her fokuseres på faldet

som tema, bl.a. med værkerne Fall, Træet og Han er her ikke, som

består af et udklip, der efterlader en silhuet. Det udklippede falder

mod gulvet eller rammens bund, men i faldet sker en transformation:

Det flade, hvide papir bliver tredimensionelt og ofte forvandles

motivet til noget andet end silhuetten, en transformation der både

rummer det uafvendeligt tragiske og peger på en ny skabelse.

Velkommen på Holmen og god fornøjelse

Gertrud Yde Iversen

Museumsleder


Maja Lisa Engelhardt

LILJEN PÅ MARKEN OG FUGLEN UNDER HIMLEN

Bronzerelieffer, monotypier og keramiske arbejder

Galleri Weinberger

weinberger@adr.dk

www.galleriweinberger.dk

Maja Lisa Engelhardt skriver om udstillingen:

”Min første udstilling på Museet Holmen var i 2002. Stedet er ikke stort,

men byen har en spirituel udstråling gemt i sig, som museet giver rum

for kunsten at spejle sig i. Jeg kendte en kunstner, som i sine sene år

besøgte museer for der kun at se ét kunstværk. For stort og for meget

svækker koncentrationen, mindre rammer skærper muligheden for

fordybelse. Et sådant sted er Holmen”.

Liljen på marken og fuglen under himlen, 2010


Museet

HOLMEN

20. marts - 31. maj 2013

I udstillingen er vægten lagt på Søren Kierkegaards sene værk ”Lilien

paa Marken og Fuglen under Himlen”, tekster om kristendom, som

har fulgt Maja Lisa Engelhardt gennem en lang årrække og som hun

har skabt en række ledsagende billeder til. De vises sammen med tre

nye bronzerelieffer, modelleret i det sene efterår i Pietra Santa, nær

Pisa i Italien.

“Disse bronzerelieffer i tredimensionel form følger mine monotypiers

udsagn omkring Kierkegaards tekster. Disse lægger egentlig ikke op til

billedfortolkning. Når jeg har forsøgt det alligevel, er det med et ønske

om at afgive et troens udsagn parallelt med hans. Mit billedunivers er

for mig et spejl for min tro”.

Fra bronzestøberiet i Pietra Santa, 2012


Sophia Kalkau

s@kalkau.dk

www.kalkau.dk

Sophia Kalkau

GENNEM SORT

Fotografi og objekter

Sophia Kalkau er en af landets mest betydningsfulde billedhuggere.

Hun kendes især for sine minimalistiske og meget præcise hvide

skulpturer men har sideløbende arbejdet med fotografiet, hvor hun

forbinder og sammenstiller geometriske former og sin egen krop i

særegne hybrider, sammenvoksninger af skulptur og krop.

Udstillingen, Gennem sort er en konstellation af fotografi og objekt,

en konstellation af nye og ældre værker. På udstillingen viser Sophia

Kalkau nye fotografiske serier og billedserien Black Matter fra 2012,

hvor der indhyllet i sort stof anes en foroverbøjet menneskekrop

med et sort blankt objekt. Black Matter består af en serie på i alt fem

billeder, og på udstillingen Gennem sort vil det for første gang være

muligt for publikum at se det samlede værk.

Sophia Kalkau (f. 1960) er uddannet billedkunstner og cand.phil. i

kunstteori fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1996. I 2000

debuterede Kalkau som lyriker og har sideløbende et virke som

essayist. Hun har endvidere udført flere udsmykninger, heriblandt

Månens Kvadratur på Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek og

senest Frise og Fontæne på Hospice Djursland. I 2010 blev Sophia

Kalkau tildelt Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, som er

det største kunstnerlegat, der kan tilfalde en dansk billedkunstner.


Museet

HOLMEN

White Stuff, 2013

Black Matter, 2012

25. maj - 1. september 2013


Peter Callesen

Fabrikken for Kunst og Design

info@petercallesen.com

www.petercallesen.com

Peter Callesen

FALL

Papirarbejder og skulptur

Under titlen Fall præsenterer Peter Callesen en række papirarbejder

og skulpturer.

På engelsk har ordet for fald (Fall) tre betydninger: Det betyder noget

der falder ned, efterår og endelig så bruges det også om syndefaldet.

I flere af Callesens værker, bl.a. i Træet, refererer han til flere af disse

betydninger.

Denne udstilling vil bl.a.

fokusere på faldet som

tema og tager udgangspunkt

i de værker af

Peter Callesen, der specielt

beskæftiger sig med

faldet. Det drejer sig

bl.a. om værkerne med

titlen Fall, Træet og Han

er her ikke. Disse værker

består af et udklip, som

efterlader en silhuet. Det

udklippede falder mod

gulvet eller rammens

bund, men i faldet sker

en transformation: Det

flade, hvide papir bliver

tredimensionelt og ofte forvandles motivet til noget andet end

silhuetten. F.eks. bliver bladene til fjer og træet bliver til et skellet.

Dette fald og transformation rummer ofte noget uafvendeligt og

tragisk, samtidig med en slags magi eller skabelse.

Træet, 2009.


Museet

HOLMEN

7. september – 1. december 2013

Fall III, 2012

Peter Callesen skriver:

”Jeg siger nogle gange, at mine ting er omvendte Magrittes – med

reference til hans maleri af en pibe, hvorunder han skrev ”dette er ikke

en pibe”. Magritte ville dermed gøre opmærksom på maleriets illusion,

for det vi ser, er jo ikke en pibe. Men et billede af en pibe. Jeg insisterer

måske på, at der i billedet er mere, end det man ser – eller at billedet

rummer eller skaber en virkelighed, idet jeg helt konkret lader noget

komme ud eller falde ud af billedet for ofte at materialisere sig som

tredimensionelle objekter på gulvet eller i bunden af rammen. På den

måde er faldet ikke kun negativ men måske baggrunden for at noget

nyt kan blive skabt”.


Kunstudstillinger i Dormitoriet

Løgumkloster Kirke

Bibelske billeder

Det Gamle og Det Nye Testamente

20. marts – 31. maj 2013

28 kunstnere

Fyns Grafiske Værksted

ingsi@stofanet.dk

www.fynsgv.dk

For længe siden, mens Fyns Kunsthus endnu eksisterede, var der en

succesfuld udstilling af religiøse billeder. Vi, et lille udvalg, har nu

fulgt ideen op på Fyns Grafisk Værksted, og på generalforsamlingen

blev det vedtaget at køre løbet. Oprindeligt var tanken Religiøse

Billeder, men for at intet skulle blive misforstået, blev det Bibelske

Billeder. Tilslutningen har været overvældende med 28 deltagende

medlemmer og 79 grafiske værker. Der er indtil nu planlagt 8 udstillinger

i kirker lige fra Flensborg til Holstebro.

Det er alle grafisk tryk, som er inspireret af både Det Gamle og Det

Nye Testamente. Der er brugt forskellige tekniker lige fra træsnit,

ætsning, collografi, monografi mm.

Og hun fødte sin søn, Inga Floutrup, 2011 Hyrderne på marken, Inga Floutrup, 2011


Lukket under

kirkelige handlinger

mandag - lørdag 10.00 - 18.30

søn- og helligdage 12.00 - 17.00

Duften af fantasi og fligen af en drøm

Keramiker

1. juni – 31. juli 2013

Inger Dethlefsen

www.inger-dethlefsen.dk

Uddannet på Kunstakademiet i Köln. Diverse kurser på kunsthøjskoler.

Mange udstillinger i ind-og udland.

Udsmykningsopgaver: Færgen Bitten, Egen Kirke, Musikhuset Havnbjerg,

Aktivitetscenter Tangshave Nordborg.

Medlem af Sønderjyske Kunstnere, FFKK.

Inger Dethlefsen skriver:

”I mine billeder vil jeg gerne fortælle en historie. Om de mange fremmede

kulturer jeg har oplevet på mine rejser, og om mine yndlingsværker

fra kunsthistorien, blandet med barndomsminder, duften af

fantasi og fligen af en drøm.”

Kvinde fra Guatemala, 2011

Minder, 2011


Kunstudstillinger i Dormitoriet

Løgumkloster Kirke

Tilbage til naturen

Maleri

1. august - 31. oktober

Jørgen Printz Steinicke

joergen@steinicke.dk

www.steinicke.dk

Jørgen Prints Steinicke

skriver:

“Med afsæt i naturen

stilles kunstner og beskuer

over for en række vitale,

personlige spørgsmål og

holdninger til selve livet,

Skovbrynets skygger, 2012

til det at være menneske.

For mit eget vedkommende har jeg fundet større mening i mit eget liv

ved at se det som en del af naturens og dermed livets evige cyklus fra

fødsel, vækst, blomstring til altings forgængelighed, død og opløsning,

som så igen befordrer nye slægtleds vækst. Intet forgæves!”

Indblik i en keramikers verden

Keramiker

1. august - 31. oktober 2013

Sten Børsting

stenborsting@stenborsting.dk

www.stenborsting.dk

Sten Børsting skriver:

”Vi mennesker fødes ikke med

virkeligheden i eje, men vi må

tilegne os virkelighedens mange

lag gennem sansning og læring.”

Vaseform, 2012


Lukket under

kirkelige handlinger

Sort Sol

Træsnit og grafik

1. november – 15. december 2013

Hanne Knudsdatter

Tønder Landevej 19

6240 Løgumkloster

21 77 02 67 / 74 74 43 11

knudsdatter@mail.dk

www.knudsdatter.dk

mandag - lørdag 10.00 - 18.30

søn- og helligdage 12.00 - 17.00

Hanne Knudsdatter er autodidakt grafiker. Hun debuterede på Kunstnernes

Sommerudstilling 1995 og har herefter været repræsenteret

på flere af de anerkendte, censurerede udstillinger. Hanne K. er

medlem af BKF, Danske Grafiker og Fyns Grafiske Værksted. Hun har

udstillet flere gange i Paris, Sydfrankrig og mange steder i Danmark.

Hanne Knudsdatter skriver:

”På udstillingen vil jeg vise et udsnit af grafiske arbejder fra de sidste

par år. Mange vil være fra min hjemegn – Marsken. Nogle billeder vil

være fra Færøerne og Skotland. Litografierne er udført på Færøerne,

træsnit og grafik er udført på mit eget værksted, som er på Tønder

Landevej 19, Løgumkloster. Det er meget vigtigt for mig at arbejde

billedmæssigt med det store i de små ting i naturen”.

Fugleflugtslinjen, 2011 Sort sol, 2011


Museet

HOLMEN

Museets historie

En af de gamle gårde i Løgumkloster er Holmen. Huset blev

opført i slutningen af 1700-tallet og har rummet beboelse i

den nordlige ende og stald og lo i den sydlige.

Udlængerne blev revet ned i 1969. I 1971 blev hovedbygningen

indrettet til kunstmuseum. Museumssamlingen omfattede ca.

550 større og mindre værker af malerinden og skulptøren Olivia

Holm-Møller (1875-1970 ). Det var Refugiets Kulturforening,

der havde taget initiativet hertil.

I foråret 1971 kunne kulturminister K. Helveg Petersen holde

indvielsestalen ved det lille kunstmuseums start. Det fik dengang

navnet Kunstmuseet Holmen. Olivia Holm-Møller døde

nogle måneder før. Hun havde drømt om et museum af helt

andre, imponerende dimensioner. Det lykkedes ikke at bevare

Olivia Holm-Møller samlingen for Sønderjylland. I 1981 blev


Olivia Holm-Møller samlingen overdraget som gave til Jens

Nielsens Museum i Holstebro - nu en del af Holstebro Kunstmuseum.

I dag er det egnen og de stedlige kulturelle institutioner, der

tilgodeses med skiftende kunstudstillinger og lejlighedsvis

fremvisning af museets egne værker. En årlig udstilling vil have

kirke og kunst som det fremherskende tema.

(Uddrag af Jens Kr. Krarups artikel i Sønderjysk Månedsskrift nr. 12 af 1998).


Museet Holmen

Østergade 13

6240 Løgumkloster

74 74 41 65

www.museetholmen.dk

info@museetholmen.dk

Museumsleder: Gertrud Yde Iversen

74 74 55 99. Mobil: 26 18 06 99

Åbningstider:

Museet

HOLMEN

Tirsdag, onsdag og torsdag

Lørdag, søn- og helligdage

Mandag og fredag

Kl. 13.00 - 16.30

Kl. 14.00 - 17.00

Lukket

Vi aftaler gerne besøg af grupper på museet - også udenfor åbningstiden

og med introduktion til udstillingen. Pris efter aftale.

Museet

HOLMEN

Katalogredaktion: Gertrud Yde Iversen & Louise Bjerg

Grafisk design og layout: www.designogko.dk

Trykt hos Toptryk Grafisk

More magazines by this user
Similar magazines