Kirkeblad nr. 3 2006 - Jetsmark kirke

jetsmark.kirke.dk

Kirkeblad nr. 3 2006 - Jetsmark kirke

Jetsmark Sogn

Nr. 3 - 25. Årgang - Juni, juli, august 2009

Sommerkoncerter i Jetsmark Kirke

De nye konfirmandhold

www.jetsmark-kirke.dk


Paven har ret

– i noget i hvert fald!

”Paven har ret”, - det er en lidt provokerende

overskrift, som jeg har brugt et par gange

i Lokalavisen til rubrikken ”Tirsdagsordet”.

Overskriften dækker selvfølgelig ikke over, at

jeg har opgivet min lutherske kristendom og

er blevet katolik. Den dækker derimod over,

at jeg er ved at læse den nye paves bog.

Benedikt XVI alias Joseph Ratzinger har skrevet

en bog med titlen: JESUS AF NAZARETH,

og den er blevet en bestseller i hele verden,

fordi den er en god og forfriskende beskrivelse

af, hvad Jesus egentlig ville, hans selvopfattelse.

Hvis man virkelig lytter til Jesus,

som han taler gennem evangelierne, og gør

det eksperiment at se kristendommen i lyset

af den selvforståelse, som Jesus direkte og

indirekte giver udtryk for i evangelierne, så

hænger den kristne tro befriende godt sammen.

Så falder utrolig mange brikker på plads

i billedet af Jesus. Det befriende i bogen er, at

Ratzinger har fokuseret på en indforstået forståelse

af Jesus, hvad han hele tiden ville, og

hvordan han forstod sin egen rolle. Denne

indforståede forståelse af Jesus i en tæt nærlæsning

af evangelierne, - den hænger forbavsende

godt sammen, og paven benytter

lejligheden til at sige den moderne verden

nogle sandheder, som vi er mange, der længe

gerne har villet sige. Det er befriende.

2 Jetsmark Sogn

Ja, men er det ikke en problematisk fortolkningsmåde

og videnskabeligt uholdbart

at opstille sådan et Jesusbillede? Får man ikke

bare en alt for letkøbt bekræftelse af det

Jesusbillede, man selv ønsker?

Når Ratzinger beskriver sit billede af evangeliernes

Jesus, så er det ikke naiv fremlæggelse

af ønsketænkning, men en tænkning, hvor

han tager højde for de forskellige markante

og anerkendte videnskabelige positioner

inden for det forskningsfelt. Han diskuterer

fortløbende med de vigtige nytestamentlere.

I øvrigt giver han dermed i passager et godt

overblik over et stykke forskningshistorie og

viser et indgående kendskab til den teologiske

diskussion. Med bogen lægger paven

åbent sine refleksioner over personen Jesus

ud til enhvers kritiske vurdering. Det er

modigt gjort. Det er dygtigt gjort. Det er første

gang en pave har gjort det, og derfor

vakte bogen opsigt. Den blev straks læst af

fagfolk og journalister, som alle pavelige

dekreter gør det, - men det standsede ikke

med det. Bogen blev populær. Den blev en

bestseller i hele verden! Endelig en dygtig

beskrivelse af et muligt, et plausibelt billede

af den historiske Jesus, som passer til troens

billede af Jesus. – Jeg synes paven bliver en

god apologet med den bog, en troens forsvarer.

Han forsvarer den kristne tro på Jesus

overbevisende og positivt. Bogen er ikke bare

en imødegåelse af alle de forskellige, mulige

og umulige billeder af Jesus, som cirkulerer.

Den er ikke et defensivt forsvar for troen på

Jesus, men et offensivt forsvar. Ved et mildt

overraskelsesangreb får Ratzinger et overbevisende

billede af den historiske Jesus til at stå

forbavsende klart.


Evangelierne fremstiller Jesus som Guds

Søn. ”Den, der ser mig, ser Faderen”, siger

Jesus i Johannesevangeliet. Er det troværdigt?

Er det ikke et udtryk for, at man efterfølgende

i tilbageblikket har lagt bestemte

ord i munden på ”den historiske Jesus” og

har tillagt ham bestemte gerninger for at

få ham til at fremstå i et guddommeligt

lys? Det er det spørgsmål, Ratzinger har

kæmpet med næsten hele sit liv, som

teolog, som biskop og endelig til sidst

som pave, men hele tiden som kristen.

Ved at se grundigt på Biblen som helhed

og Jesu historiske omverden kommer

han frem til, at evangelierne tegner

et tilforladeligt billede af Jesus. De

skjuler ikke den historiske sandhed

om Jesus, men lægger den åbent

frem og tolker den.

Tolkningen af det billede af Jesus er selvfølgelig

personligt og afhænger af, om man er

blevet grebet af den kristen tro, men selve billedet

kan enhver følge uanset tro. Selvfølgelig

kan man anfægte detaljer i pavens fremstilling,

men billedet er et plausibelt billede af

den historiske Jesus, som enhver kan diskutere

med, uanset om man er troende eller ej, er

kristen eller jøde f.eks.

En væsentlig brik i Ratzingers overbevisende

argumentation for et billede af den historiske

Jesus med guddommelig selvbevidsthed er en

fortløbende henvisning til en jødisk forsker,

Neusner. Neusner har foretaget et eksperiment,

hvor han som jøde diskuterer indgående

med jøden Jesus. Det gør han ved en nærlæsning

af evangelierne med jødiske briller

og jødiske ører, hvor han er opmærksom på

detaljer i Jesu ord og handlinger, som for en

jøde er afgørende signaler og skarpe marke-

ringer i forhold til jødisk

tradition. Selvom Neusner ikke bliver kristen

af det, så når han frem til et plausibelt billede

af den historiske Jesus og hans opgør med

datidens jødedom, som passer som fod i hose

med evangeliernes beskrivelse af Jesus og

den guddommelige sikkerhed i hans fremtræden.

”Den historiske Jesus” og ”troens Jesus”,

den skelnen har selvfølgelig været meget

frugtbar, men vi, der tror på Jesus må hele

tiden kæmpe med at sætte de to dele sammen

til et helhedsbillede af Jesus, som vi til

enhver tid kan forsvare historisk.

God sommer – og god læselyst!

Michael Berg

Jetsmark Sogn 3


Foto: Bo Hansson

Sommer-musik-glæder

i Jetsmark Kirke

I år skal det nye orgel naturligvis have en

fremtrædende rolle i sommerens musik.

I denne sommer gæster

Karin Thulemark

igen Jetsmark kirke.

Karin Thulemark er

svensker, sanguddannet

på Det Kgl.

Danske Musikkonservatorium i København

og nu bosat her i landet.

Hun har ud over sin koncertvirksomhed en

del undervisning og er fast tilknyttet

Danmarks Radios Pigekor som sangpædagog.

Sidst, hun var her, var sammen med

pigekoret. Ved den lejlighed blev hun så

begejstret for vores kirkes fine akustik, så det

blev til en aftale om en sommerkoncert i år.

Hun akkompagneres af Povl Christian

Balslev, som ud over sit virke som organist i

Svendborg også har en del musikudgivelser

bag sig.

Inge Beck er blandt

de mest anerkendte

organister i landet.

Hun vil i samspil med

den finske violinist,

Sakari Tepponen

give en flot koncert. Inge Beck er til daglig

organist ved Grundtvigskirken i Esbjerg og

Sakari Tepponen er violinist i Esbjerg

Ensemble og underviser desuden på konservatoriet

i Esbjerg.

Begge har optrådt i

utallige sammenhænge

og har medvirket

på flere CDudgivelser.

4 Jetsmark Sogn

Marianne Haldrup (uddannet ved konservatoriet

i Århus) er organist i Hasseris Kirke og

vil sammen med fløjtenist, Ide Bylin

Bundgaard (uddannet ved konservatoriet i

Aalborg) give en smuk sommerlet koncert.

Ide Bylin Bundgaard spillede her i kirken til

vores musical i marts.

Christian Præstholm

er en ung organist,

som allerede har modtaget

flere legater og

priser for sit fine orgelspil.

Han har forkærlighed

for nyere musik

og har uropført musik

af en del komponister.

Chriatian Præstholm er selv en anerkendt

komponist.

Til daglig er han organist ved Sct. Mortens

Kirke i Randers og underviser på konservatoriet

i Århus. Hans hustru

Stinna Præstholm er

sanguddannet på konservatoriet

i Århus og

sammen vil de give

koncert her i kirken.

Om tider m.v. :

Se oversigten på næste side.

Britta Knudsen


Sommerens musik

og rundvisninger

i Jetsmark kirke 2009

Søndag den 7. juni 2009 kl. 19.30:

Velgørenhedskoncert

Værker af: Jesper Madsen, J.P.E. Hartmann, Bo Grønbech m.fl.

Medvirkende: Kirkemusikere fra Jammerbugt Provsti.

Entré. Gratis for børn. Overskuddet går ubeskåret til Jammerbugt Børnesorggruppe.

Torsdag den 2. juli 2009 kl. 15.30:

Rundvisning i kirkens kalkmalerier ved Michael Berg

Emne: Kalkmaleriernes tilblivelse.

Torsdag den 9. juli 2009 kl. 15.30:

Værker af: H. Alfvén, E. Grieg, C.M. Bellman, B. Sjöberg m. fl.

Medvirkende: Karin Thulemark, sang og Povl Christian Balslev, orgel.

Koncerten varer ca. en halv time og derefter er der rundvisning i kirkens kalkmalerier

ved Michael Berg. Emne: Helgenbilleder. Gratis adgang.

Søndag den 12. juli 2009 kl. 20.00:

Værker af: Josef Reinberger, Gluck, H. Matthison-Hansen,

Vaughan Williams og Rachmaninoff.

Medvirkende: Sakari Tepponen, violin og Inge Beck, orgel.

Koncerten er et led i Vendsyssel festival. Entré: 100 kr. Børn gratis adgang.

Fredag den 7. august 2009 kl. 15.30:

Værker af: Mozart, Widor m. fl.

Medvirkende: Ide Bylin Bundgaard, fløjte og Marianne Haldrup, orgel.

Koncerten varer ca. en halv time og derefter er der rundvisning i kirkens kalkmalerier

ved Michael Berg. Emne: Jesu liv. Gratis adgang.

Mandag den 10. august 2009 kl. 20.00:

Værker af: J. S. Bach, Mendelssohn, Eben, Præstholm, Åhlén og Dubois.

Medvirkende: Stina Præstholm, mezzo-sopran og Christian Præstholm, orgel.

Koncerten er et led i Vendsyssel Festival. Entré: 100 kr. Børn gratis.

Jetsmark Sogn 5


Gudstjenester i Jetsmark Kirke

JUNI

JULI

AUGUST

Mandag den 1. juni 2. pinsedag. Johs. 3,16-21: For således elskede Gud verden.

Kl. 11.00 (NB!) Kristian G. Schjoldager. FRILUFTSGUDSTJENESTE I SALTUM.

Søndag den 7. juni Trinitatis søndag. Johs. 3,1-15: Nikodemussamtalen.

Kl. 10.00 Michael Berg. KIRKEKAFFE

Tirsdag den 9. juni Hverdagsgudstjeneste.

Kl. 14.00 Michael Berg. Kaffe i præstegårdshaven

Søndag den 14. juni 1.søndag e. trin. Luk. 16, 19-31: Den rige mand og Lazarus.

Kl. 10.00 Michael Berg. KIRKEKAFFE

Søndag den 21. juni 2. søndag e. trin. Luk. 14,16-24: Det store festmåltid

Kl. 10.00 Michael Berg. KIRKEKAFFE

Søndag den 28. juni 3. søndag e. trin. Luk. 15,1-10: Det mistede får og den tabte mønt.

Kl. 10.00 Michael Berg. KIRKEKAFFE

Søndag den 5. juli 4. søndag e. trin. Luk. 6,36-42: Om at dømme andre.

Kl. 10.00 Michael Berg. KIRKEKAFFE

Søndag den 12. juli 5. søndag e. trin. Luk. 5,1-11: Peters fiskefangst.

Kl. 10.00 Michael Berg. KIRKEKAFFE

Søndag den 19. juli 6. søndag e. trin. Matt. 5,20-26: Om vrede

Kl. 10.00 Kristian Gram Schjoldager. KIRKEKAFFE

Søndag den 26. juli 7. søndag e. trin. Luk. 19,1-10: Zakæus.

Kl. 10.00 Kristen Vestergaard.

Søndag den 2. august 8. søndag e. trin. Matt. 7,15-21: Om falske profeter.

Kl. 10.00 Kristen Vestergaard. KIRKEKAFFE

Søndag den 9. august 9. søndag e. trin. Luk. 16,1-9: Den uærlige godsforvalter.

Kl. 10.00 Michael Berg. KIRKEKAFFE

Søndag den 16. august 10. søndag e. trin. Luk. 19,41-48: Jerusalem.

Kl. 10.00 Michael Berg.

Søndag den 23. august 11. søndag e. trin. Luk. 18,9-14: Farisæeren og tolderen.

Kl. 10.00 Henning Kristensen. KIRKEKAFFE

Søndag den 30. august 12. søndag e. trin. Mk. 7,31-37: Helbredelsen af den døvstumme.

Kl. 10.00 Michael Berg. KIRKEKAFFE

6 Jetsmark Sogn


Plejehjemsgudstjenester

GUDSTJENESTER PÅ KAAS PLEJECENTER

Tirsdag d. 2. juni kl. 14.30: Michael Berg.

Tirsdag d. 14. juli kl. 14.30: Sine Kielstrup.

Tirsdag d. 11. august kl. 14.30: Michael Berg.

NB! ”Syng-sammen aften” den tredje torsdag i hver måned kl. 19.00.

Arrangeret af Vennekredsen.

GUDSTJENESTER PÅ PANDRUP PLEJECENTER

Tirsdag d. 16. juni kl. 14.30: Michael Berg

Tirsdag d. 21. juli kl. 14.30: Kristian Gram Schjoldager.

Tirsdag d. 18. august kl. 14.30: Michael Berg.

NB! ”Syng-sammen aften” den første onsdag i hver måned kl. 18.30.

Arrangeret af Vennekredsen.

Jetsmark Kirkes Kor

KIRKEKORET (FRA 5. KLASSE) Sangerne synger til koncerter o.a. arrangementer

og på skift til gudstjenesten. Øvetid: onsdag kl. 15.30 - 17.30 i

Sognegården. Der gives honorar.

BØRNEKORET (FRA 3. KLASSE) Børnekoret synger en gang imellem til gudstjenester,

koncerter og andre arrangementer. Øvetid: onsdag kl. 15.00 - 16.15 i Sognegården. Det er

gratis at synge i koret.

KORSKOLE Korskolen er et tilbud om undervisning i noder, toner, rytmer, liturgi

og salmer. Deltagelse aftales med korlederen og forudsætter, at man er aktiv i et af kirkens

kor. Undervisningen er gratis.

Nærmere oplysninger om korene hos organist, Britta Knudsen, 98 12 03 41 / 98 24 67 66.

Kirkekaffe

Der tilbydes kirkekaffe ca. hver anden søndag umiddelbart efter gudstjenesten i kirkegårdskontorets

kantine. Alle, der har lyst til at snakke lidt over en kop kaffe og en småkage

er velkommen. Vi kan diskutere søndagens tekst eller et aktuelt emne eller også bare

snakke om løst og fast. Jeg tror, det kan være godt for den enkelte og for fællesskabet

omkring Jetsmark Kirke, at der er mulighed for at snakke sammen, inden vi går hver til sit

igen efter søndagens gudstjeneste.

Michael Berg

Jetsmark Sogn 7

Foto: Mona Filtenborg Buhl


FDF i Pandrup

FDF Pandrup holder til i Pandrup Mølle og har følgende mødetider

Puslinge (5 år - bh.kl.).................................mandag 16.30 - 17.30

Tumlinge (1.- 2. klasse).................................onsdag 18.30 - 20.00

Pilte (3.- 4. klasse) .......................................torsdag 18.30 - 20.00

Væbnere (5.- 6. klasse) .................................tirsdag 18.30 - 20.00

Seniorvæbnere (7.- 8. klasse) ........................tirsdag 18.30 - 20.00

Seniorer (9. klasse - 18 år) .....................vi laver et særligt program

Yderligere oplysninger hos Lars Andersen, tlf. 31 12 17 81. Møllens telefon: 98 24 61 01.

www.fdfpandrup.dk

Klubben i sognegården

BØRNEAFDELINGEN

Hver fredag kl. 15.30 til 16.30 i sognegården. Vi hører bibelhistorie, synger,

laver hobbyarbejde eller spiller fodbold og slutter altid med en forfriskning og fadervor. Det er

gratis at deltage. Børneklubben er et tilbud om hjælp til formidling af den kristne børnelærdom,

så vi holder kirke og kristendom ved lige til næste generation her i Jetsmark Sogn. Bak op om

klubben og send jeres børn til os.

Vi har to grupper med hver deres lokale og ledere. Gruppe 1: fra 5 år og til og med 1. klasse.

Gruppe 2: fra 2. klasse til og med 4. klasse.

UNGDOMSAFDELINGEN

Hver fredag fra kl. 15.30 til 16.30 i sognegården. Aldersgruppe: 5., 6., 7., 8. kl.

Ungdomsklubben er lidt mere avanceret end børneklubben. Vi læser i Biblen og studerer lidt

vanskeligere emner, men vi bruger også tid på hygge, fodbold, hobbyarbejde.

Klubben starter den nye sæson fredag den 14. august kl. 15.30.

Yderligere oplysninger hos Michael Berg, 98 24 71 36.

Kristendomsundervisning

Studiekredslignende aftenskole med oplæg og lejlighed til diskussion.

Vi kører på den måde, at vi har to undervisningstimer, hvor der undervises i to forskellige

fag med kaffe i pausen. Vi mødes hver onsdag aften. Alle aftenerne foregår i sognegården

og begynder kl.19.30. Der er kaffepause midtvejs.

Vi starter igen onsdag den 16. september kl.19.30

8 Jetsmark Sogn


www.jetsmark-kirke.dk

Så er Jetsmark Kirke kommet på internettet!

På www.jetsmark-kirke.dk kan I finde de

oplysninger, som er i kirkebladet, samt et

større overblik over arrangementer, kirkekor,

kontakt til kirkens personale, kirkegården,

relevante links og meget andet, og sidst, men

ikke mindst: Jetsmark Kirke i billeder! Der vil

blive lagt historiske artikler om kirken ud og

fortællinger til kirkens smukke kalkmalerier.

Det er et meget stort og puslespilsagtigt

arbejde at lave en hjemmeside, men samtidig

også meget spændende. Det er den store

viden pastor Michael Berg har givet videre til

mig, gamle fortællinger, gamle fotos modtaget

af sognets beboere, avisudklip samt tekster

fra diverse sammenhænge, som skal

stykkes sammen. Hjemmesiden er stadig

under opbygning, og derfor heller ikke helt

færdig endnu, - hvis den da nogensinde bliver

det. Det er vigtigt at kunne fortælle fremtidens

mennesker, hvordan der har set ud i og

omkring Jetsmark Kirke, så hvis du ligger inde

med informationer eller fotos, som jeg må

låne og scanne over til gavn for hjemmesiden,

så hører jeg gerne fra dig.

God fornøjelse!

Mona Filtenborg Buhl

(webmaster og næstformand i

menighedsrådet) tlf. 28 10 20 61.

Kirkehøjskolen

En minihøjskole for Pandrup, Løkken-Vrå og Brønderslev-området. Foredragene finder

sted på skift i Brønderslev Menighedshus, Jetsmark Sognegård og Vrå Sognegård.

Efterårssæsonen begynder i september.

Deltagergebyr for hele møderækken er kr. 150,-. Enkeltforedrag kr. 45,-.

Priserne inkluderer kaffe. Kirkehøjskolens nyhedsbrev kan man få tilsendt ved at maile til

Erik N. Sørensen: blokhus.dec@mail.dk.

Jetsmark Sogn 9


Sognemedhjælper, hvad er det?

10 Jetsmark Sogn

Jeg hedder Line

Møller Mousten, og

har siden januar

været ansat som

sognemedhjælper i

det nye 4 pastorat

samarbejde.

Da jeg blev ansat blev jeg af mine venner og

familie ofte mødt med spørgsmålet, ”Hvad er

en sognemedhjælper?”. Det var lidt svært for

mig at svare på, da jeg ikke havde nogen forgænger

at spørge til råds. Men nu hvor jeg

har været ansat i snart et halvt år, er det helt

svært at stoppe igen når folk spørger. Der er

både de opgaver jeg er godt i gang med, som

Babysalmesang og Minikonfirmander. Samt

alle de ting jeg drømmer om at få tid til, det

kunne være en eventuel besøgstjeneste, hvor

ældre der kunne have behov for selskab

kunne henvende sig. Derudover har nogen af

jer måske også set mig gå til hånde ved forskellige

arrangementer, som børnegudstjeneste,

ungdomsgudstjeneste og en enkelt

konfirmation. Det er med andre ord et job

der med sin alsidighed gør det muligt for mig

at arbejde og møde mennesker i alle aldre og

som er forskellige steder i deres liv.

Hvilke kompetencer har jeg for at varetage et

sådant arbejde? Jeg er uddannet pædagog

og er glad for at arbejde med mennesker. Jeg

har gennem mit liv været tilknyttet FDF i

Pandrup, hvor jeg har arbejdet med forkyndelse

og unge, hvilket ligger tæt op af den

måde jeg afholder Minikonfirmand. Derudover

synger jeg en del, og har gjort det i

forskellige sammenhænge.

Jeg håber at mit samarbejde med både

menighed og præster vil blive langt og givende

for alle parter.

Det sker...i kirke og sognegård

Højskoleeftermiddag / Hverdagsgudstjeneste d. 9. juni

Den første tirsdag i hver måned kl.14.30 med underholdende foredrag, kaffe og sang.

Vi begynder igen i september, men tirsdag den 9. juni er der gudstjeneste med efterfølgende

kaffe og underholdning i præstegården.

Sogneaftener

Den nye sæson begynder torsdag den 17. september kl. 19.30, hvor Niels Højlund

kommer.

Line


Foto: Mona Filtenborg Buhl

De nye konfirmandhold

I april og maj har vi holdt fem store konfirmationsgudstjenester.

Efter sommerferien begynder

konfirmationsforberedelsen for de

nye hold.

Der er kun fire hold i den nye sæson, idet der

er ikke er nogen 7. klasse på Moseby Skole i

år, men stadigvæk to 7. klasser i Kaas og to i

Pandrup.

7. klasserne fra Kaas

INDSKRIVNINGSARRANGEMENT:

torsdag den 3. september kl. 19.00 i

Jetsmark Kirke for begge 7. klasser fra

Centralskolen med forældre.

UNDERVISNINGSSTART:

tirsdag den 8. september kl. 8.00 i sognegården.

UNDERVISERE:

7.a undervises af Sine Kielstrup.

7.b undervises af Kristian Gram Schjoldager.

7. klasserne fra Pandrup

INDSKRIVNINGSARRANGEMENT:

søndag den 16. august kl. 10.00 i Jetsmark

Kirke for begge 7. klasser fra Pandrup Skole

med forældre.

UNDERVISNINGSSTART:

onsdag den 12. august kl. 8.00 i præstegården

(7.a.)

torsdag den 13. august kl. 8.00 i præstegården

(7.b)

UNDERVISER:

7.a og 7.b undervises af Michael Berg

Elever i specielklassen kan slutte sig til det

hold, de ønsker.

Michael Berg

Jetsmark Sogn 11


Kirkebil

Kirkebilens telefonnummer er 98 24 78 63. Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer

i kirke og sognegård. Ring dagen før inden kl. 18.00.

Adresser

Sognepræst: Michael Berg, Bredgade 103, 9490 Pandrup, tlf. 98 24 71 36.

(kirkebogsfører/

begravelsesmyndighed)

E-mail: mbe@km.dk

Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 10-13. Torsdag tillige kl. 17-18. Ring først.

Sognepræst: Poul Erik Tranholm-Pedersen, Kirkevej 9, Hune, 9492 Blokhus, tlf. 98 24 90 02.

E-mail: pet@km.dk

Træffes bedst: Tirsdag-fredag kl. 12-13. Tirsdag tillige kl. 17-18.

Jetsmark Sogn er delt i to distrikter. Sognets beboere kan frit vælge den præst, de ønsker til at

forrette de kirkelige handlinger; men i almindelighed er det sådan, at pastor Michael Berg varetager

de kirkelige handlinger for Pandrup og Moseby, mens pastor Poul Erik Tranholm-

Pedersen varetager de kirkelige handlinger for Kaas.

Organist: Britta Knudsen, tlf. 98 12 03 41 eller 98 24 67 66,

e-mail: brittaknudsen@adr.dk

Kirketjener: Søren Buhl, tlf. 61 22 99 65

Kirkesanger: Karen Larsen, Ryå, tlf. 98 24 32 35.

Sogne- Line Møller Mousten, Saltum.

medhjælper: Kontor i forpagterboligen, Bredgade 98, 9490 Pandrup, tlf. 61 22 29 54,

e-mail: linemousten@hotmail.com

Kirkekontor: Kordegn, Verner Thomsen, Aabybro.

Bredgade 98, 9490 Pandrup,

tlf. 98 24 71 36, fax 98 24 81 70, e-mail: vet@km.dk

Åbent: Mandag-fredag kl. 9-13. Torsdag tillige kl. 16-18.

Kirkegårds- Kirkegårdsleder, Heine Nøhr, tlf. 98 24 72 43.

kontor: Åbent: Mandag-fredag kl. 11-13.

Menigheds- Kay Jacobsen, Blomstervænget 4,

rådsformand: 9490 Pandrup, tlf. 98 24 64 06.

Kirkeværge: Arne Nielsen, Kædegaardsvej 1, 9490 Pandrup, tlf. 98 24 65 38.

Udgiver/Redaktion

Udgiver: Jetsmark Menighedsråd.

Redaktion: Verner Thomsen og Michael Berg (Ansvarshavende).

Forside: Jetsmark Kirke og fotos fra musicalen “David”.

12 Jetsmark Sogn

DigiGraf Tryk & Reklame 96 73 77 76

More magazines by this user
Similar magazines