Views
5 years ago

Afdelingsmøde 2010.pdf

Afdelingsmøde 2010.pdf

Der mødte 33 beboere (

Der mødte 33 beboere ( fra 24 husstande ) op til afd. 110 årlige afdelingsmøde + inspektør Robin Sundstrøm og vores vicevært Morten Kopp. Pia bød de fremmødte velkommen og foreslog Robin som dirigent. Det blev enstemmigt vedtaget. Robin konstaterede, at mødte var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Derefter gennemgik Robin dagsorden for mødet. Punkt 2a: Pia gennemgik beretning for det forgangne år. Her var igen lidt skæld ud p.g.a. sorteringen eller mangel på samme på genbrugspladsen og ved haveaffald. Robin er ved at undersøge hvad det vil koste at få en Molok til haveaffald i stedet for den plads vi har nu. De nye bump er lavet om, men det er der ingen der kan mærke, når de køre over dem, så Robin kontakter de ansvarlige igen, men vi må nok væbne os med tålmodighed, hvis Sven Pedersen skal lave det om igen. Det er en del der ikke holder deres for og baghave, så i den kommende uge vil de få en seddel ind ad døren med en påmindelse om dette. De vil få 14 dage til at få det bragt i orden ellers vil der blive sat en gartner på til at ordne haven. Der er også nogle der har ” glemt” at klippe deres hæk inden d. 1. aug. 2010. Alle beboere skal huske, at de selv skal fjerne ukrudt eller græs på den anden side af deres hæk eller hegn. Det er ikke viceværtens job. Punkt 2b: Robin gennemgik budgettet for 2011. Pia spurgte hvad ” andre lejeindtægter” på konto 201 var. Det vil Robin undersøge. Da vi kom til antennebidraget fortalte Robin at TDC og energimidtvest er ved at grave fibernet ned, så vi kan få billigere internet, tlf. og fjernsyn. Bestyrelsen vil undersøge hvornår vi kan få det og prisen på det. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Punkt 3: Der var ingen forslag. Punkt 4a: Henrik Hedelund blev enstemmigt genvalgt. Punkt 4b: Kim Rørkjær blev valgt som suppleant. Flemming Kristensen blev genvalgt som suppleant. Punkt 5: De 4 repræsentantskabsmedlemmer er bestyrelsen og Flemming.

Så var det tid til smørrebrød. Punkt 6: De er starte med at udskifte taget. Robin fortalte, at isoleringen vil blive skiftet de steder hvor det er våd og ved de husstande der har fået vand ind. Inddækningerne vil også blive skiftet de steder hvor de trænger til det. De gamle tagplader skal stakkes på paller og så vil kommunen hente dem. Henrik foreslog, at de gamle plader blev samlet nede på den runde p.plads. Håndværkerne ville gerne starte i beboerhuset med at skifte facade og så gå ned i nr. 167 bagefter. Da huset muligvis er lejet ud kan de ikke starte der, så det bliver i nr. 167. Punkt 7: Pia fortalte, at vi for ca. 3 uger siden fik en seddel ind af døren med de nye ordensregler ( som vi skulle have haft i 2007 ) og husdyrkontrakter. Kontrakterne er forkerte så dem kan alle bare smide ud, men de ordensreglerne skal sættes i jeres beboermappe. Med dette referat vil i få de regler for husdyr som skulle have været med ud sammen med ordensreglerne. Det stykke papir skal selvfølgelig også i jeres beboermappe. Robin sendte billeder ud af den nye legeplads der kommer ved nr. 185 – 201. Den gamle er fjernet da den var hel ødelagt og mega farlig at lege på. Vi har fået meget rabat på legepladsen, da vi er gået sammen med afd. 109 om at bestille. Det er Elverdal der skal etablere pladsen og Robin håber, at de starter i vores afdeling ca. d. 20 aug. Robin fortalte lidt om Molokker og viste billeder af en. Robin og bestyrelsen har snakket om, at få en Molok etableret til haveaffald og så senere til al det affald vi har. Det vil koste ca. 30.000 kr. at etablere en Molok til haveaffald. Senere vil der komme et tilbud på Molokker til vores dagrenovation. Lige nu gir hver husstand 69 kr. pr. mdr. for at få tømt vores dagrenovation og det vil blive meget billigere hvis vi får Molokker. I Ålborg er der næsten Molokker over alt til affald og de er meget pænere at se på end de containere vi har nu. Slut på mødet. Pia takkede for god ro og orden under mødet. Med venlig hilsen p.b.v. Pia Termannsen

Årsregnskab 2010 (PDF) - Finansforbundet
2010-01-30 brochure_Thailand_15okt_2010.pdf
Download årsberetningen for 2010 her (PDF) - Institut for ...
Hundeglam august 2010.pdf - DcH Vesthimmerland
fastaval 2010.pdf - Alexandria
Årsrapport 2010.pdf - Grønlands Statistik
Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering 2010 (pdf-format)
April 2010 (farver A5) pdf. - Tilbage til dds2610.dk
TDH Nyt marts 2010 (PDF) - Terre des hommes
Program-2010-2011.pdf - 381KB - Skalborg Kirke
Tæt på Kræft, marts 2010 (pdf) - Kræftens Bekæmpelse
nutidens unge 1/2010 - Ungdomskredsen
Download som PDF. - Illustreret Bunker
Årsrapport 2010 for Formuepleje Invest, afdeling Globus
april 2010 nordsjællands lokalafdeling - ADHD: Foreningen
Sneløven 2010, 20. årgang nr. 2 (hent pdf) - Støttekomiteen for Tibet
Download kapiteluddrag her (pdf-format - 2 mb). - Søren Ervig
September 2010 pdf-fil - Lokalnytten
(PDF) – Vintage Motorsport Magazine Nov/Dec 2010 - Pittsburgh ...
download pdf: 0,5 mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark
download pdf: 2,1mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark
HornsyldBladet 5 2010.pdf
logistik service 2010 (pdf; 473,93KB) - Schneider Electric
HornsyldBladet 1 2010.pdf
Resultater og udfordringer 2010.pdf - Energitilsynet
Gasteknik nr. 6, december 2010 [PDF] - Dansk Gas Forening
rapporten samlet for 2010 i pdf-format - FO-Aarhus