29.09.2013 Views

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD - Hårslev Kirke

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD - Hårslev Kirke

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD - Hårslev Kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TALEN TIL KONFIRMANDERNE DEN 1. MAJ<br />

Forreste række fra venstre: Rebecca Bloch, Christina van Elzelingen, Cecilie Birch Nielsen, Nina Zekic<br />

Bredbjerg Gruelund, Erica Hammerich Weber Knudsen, Amalie Nordtorp Nielsen.<br />

Bageste række fra venstre: Niklas Lytje Nymann, Morten Marthedal Jenrich Hansen, Cecilie Munk<br />

Als, Mette Birkholm Nielsen, Anna Louise Kjær, Mathias Pust, Jimmie Mørk Kej, sognepræst Mette Lise<br />

Bjerregård.<br />

Kære konfirmander!<br />

Det er jeres dag i dag: I er i centrum hele dagen<br />

– nyd det!<br />

Og lige nu og her har jeg det privilegium at<br />

få lov til at holde dagens første tale for jer.<br />

En populær talemåde, som nok vil blive<br />

brugt i nogle af de taler og sange, I sikkert kan<br />

glæde jer til i dag, er at sige til jer, at I i dag træder<br />

ind i de voksnes rækker.<br />

Og så trækker alle lidt på smilebåndet.<br />

For nu er det jo ikke sådan i dag, som det<br />

var tidligere, hvor konfirmationen for mange<br />

betød, at nu var det farvel til den trygge hverdag<br />

i barndomshjemmet og ud for selv at tjene<br />

til føden.<br />

I skal fortsætte med at gå i skole. Jeres forældre<br />

kommer til at fodre på jer en rum tid<br />

endnu med både de fordele og også ulemper,<br />

vil I måske synes, det kommer til at give jer.<br />

2<br />

Men hvor er det også trygt, at I ikke behøver at<br />

overtage det fulde ansvar for jer selv her og nu.<br />

Men se jeres konfirmation som en markering<br />

af, at I nu er på vej til at blive voksne. I<br />

skal i stigende grad ud at prøve jeres kræfter af<br />

ude i det virkelige liv, hvor mange udfordringer<br />

venter, og hvor vi alle tror, håber og ønsker for<br />

jer, at I vil være alt for kloge til at falde i de største<br />

faldgruber.<br />

Men naturligvis skal I gøre jeres egne erfaringer<br />

– og det lige fra, hvor langt man kan<br />

kravle op i et kastanjetræ, hvis man også skal<br />

nå ned igen, når bussen pludselig kommer – til<br />

alle de andre ting, hvor vi helt voksne siger: er<br />

det nu klogt, skulle du ikke, var det ikke bedre<br />

at lade være med, og pas nu på! – For øvrigt<br />

har vi ret sommetider!<br />

Når det så er sagt, så er jeres konfirmationsdag<br />

jo en anledning til at få sagt, at vi alle sam-


udvikling og renovering gennem de forgangne<br />

50 år.<br />

Der blev sat en smuk buket på pastor Andreasens<br />

gravsted.<br />

Derefter gik guldkonfirmanderne ned til pastor<br />

L.Kr. Andreasens gravsted med en buket blomster.<br />

Det var pastor Andreasen, som konfirmerede<br />

holdet i 1961.<br />

Konfirmandholdet 50 år efter i næsten samme opstilling. Forrest fra venstre: Anny Christensen, Ida Erfurth,<br />

Jette Knudsen, Elin Hansen, Karen Bech, Kirsten Brandt, Anny Kaas, Bente From Jensen.<br />

Bagest fra venstre: sognepræst Mette Lise Bjerregård, Karl Johan Sørensen, Erling Arndal, Villy Arndal,<br />

Mogens Fruerhøj Nielsen, Frede Henriksen, Kristian Andersen, Frede Jørgensen.<br />

Fotograf: Knud Christensen<br />

4<br />

Der var meget at snakke om og fortælle.<br />

Der var meget at snakke om og fortælle fra de<br />

50 år, som var gået siden konfirmationen, så<br />

snakken gik livligt i konfirmandstuen under<br />

den efterfølgende frokost, som endte med at<br />

strække sig til ud på eftermiddagen.<br />

Deltagerne gav udtryk for, at det havde været<br />

en rigtig god dag – så hermed er ideen givet videre!<br />

Vi lægger gerne kirke og konfirmandstue<br />

til flere af den slags jubilæer.<br />

Mette Lise Bjerregård


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET<br />

<strong>Kirke</strong>taget<br />

<strong>Hårslev</strong> <strong>Kirke</strong> har nu gennemgået en ordentlig<br />

omgang renovering. Først istandsættelse indvendig,<br />

som strakte sig over næsten hele sidste<br />

halvdel af 2009.<br />

I slutningen af 2010 fik kirkens sydside nyt tag.<br />

Det var hårdt tiltrængt, idet der kunne sive<br />

vand ind forskellige steder. Tagstenene skallede<br />

af og var revnede flere steder, så træværket<br />

kunne blive vådt.<br />

Det blev en kold og til tider snefyldt tid, for<br />

vinteren satte jo tidligt ind. Teglværket var forsinket<br />

med at levere tagstenene, så det sinkede<br />

arbejdet.<br />

<strong>Kirke</strong>ns sydside har fået et flot nyt tag.<br />

Det viste sig, at der var meget opretning af lægter,<br />

som skulle laves, ligeledes var der nogle gesimser<br />

i murværket, som det var nødvendigt at<br />

genoprette. Det blev også nødvendigt at mure<br />

nogle af kamtakkerne fast, og derefter lægge<br />

tagstenene på igen, så der blev en del ekstra arbejde,<br />

men sådan kan det gå med gamle huse.<br />

Mange har været bekymrede for byggeriet<br />

p.g.a. det dårlige vejr, men det er gået godt,<br />

vintermåtter og andre foranstaltninger hjalp os<br />

igennem vintervejret. De sidste finpudsninger<br />

og nyt tegl på den store pille ved tårnet måtte<br />

vente, til foråret var blevet stabilt.<br />

Alt i alt er vi kommet godt fra byggeriet, det<br />

vil jeg gerne rose de håndværkere for, som har<br />

arbejdet på byggeriet. Det var ikke det bedste<br />

vejr til udendørsarbejde, men på trods af vejret<br />

kom de trofast hver dag:<br />

Tømrerfirma P H Byg <strong>Hårslev</strong><br />

Murerfirma Rishøj og Andreasen<br />

Blikkenslager Særslev Blik og VVS<br />

El arbejde Jørgen Thrane<br />

Arkitekt Morten Krogh Madsen<br />

<strong>Kirke</strong>værge Sonja Bergholdt<br />

God sommer<br />

<strong>Hårslev</strong> Menighedsråd ønsker alle en god sommer!<br />

– Vi håber at møde mange af jer til sommerens<br />

gudstjenester og vores to sommer -<br />

arrangementer: Friluftsgudstjenesten den 19.<br />

juni og sommerudflugten den 2. august – se<br />

nærmere omtale under ”Det sker i <strong>Hårslev</strong>”.<br />

Menighedsrådet<br />

<strong>Hårslev</strong> <strong>Kirke</strong>s børnekor<br />

<strong>Kirke</strong>ns børnekor har i løbet af året medvirket<br />

ved mange lejligheder: højmesser, familieguds -<br />

t jenester, spaghettigudstjeste, adventsgudstjeneste<br />

i Padesø og sammen med kirkens<br />

voksenkor til Maria bebudelse.<br />

Koret holder nu en velfortjent sommerferie,<br />

men starter op igen sidst i august.<br />

Nærmere information kan findes på hjemmesiden<br />

www.haarslev-kirke.dk i starten af<br />

august.<br />

Organist Kirsten Buskbjerg Lübker<br />

MENIGHEDSRÅDSMØDER<br />

Menighedsrådsmøderne er i følge loven<br />

offentlige, og det er således muligt at<br />

komme og overvære møderne. Menighedsrådsmøderne<br />

holdes i konfirmandstuen<br />

i <strong>Hårslev</strong> Præstegård. Datoer,<br />

dagsordener og referater er fremlagt i kirkens<br />

våbenhus. Mødedatoerne vil også<br />

blive bekendtgjort på hjemmesiden.<br />

5


6<br />

DET SKER I <strong>HÅRSLEV</strong><br />

PINSEGUDSTJENESTE MED TROMPET<br />

Søndag den 12. juni kl. 10 i <strong>Hårslev</strong> <strong>Kirke</strong>.<br />

Pinsedag er en festdag i kirkeåret, og det markerer vi med festlig musik ved gudstjenesten,<br />

hvor trompetist Anne Brøns medvirker.<br />

FRILUFTSGUDSTJENESTE<br />

Søndag den 19. juni kl. 14.<br />

Vi gentager succesen fra de sidste par år og holder friluftsgudstjeneste i ”Præsteskoven”<br />

for enden af Præstegårdsvænget. <strong>Kirke</strong>sanger Peter Holz Mogensen<br />

synger for på salmerne, og musikken til gudstjenesten levers af Tine Skau, blokfløjte<br />

og Lisa Balle, harmonika. Efter gudstjenesten spiller de stemningsskabende<br />

musik til kirkekaffen i det fri.<br />

MENIGHEDSRÅDETS SOMMERUDFLUGT<br />

FOR PENSIONISTER I <strong>HÅRSLEV</strong> SOGN<br />

Tirsdag den 2. august kl. 8.30 fra kirkens parkeringsplads på Maderupvej.<br />

Vi fortsætter med at se domkirker, og i år går turen til Viborg Domkirke.<br />

Vi skal spise en dejlig middag på Niels Bugges Kro, som ligger lige ved Hald Sø – hvis tiden<br />

tillader det, bliver der mulighed for at gå ned til Hald Sø.<br />

Kaffen med boller + lagkage drikkes på Rindsholm Kro, der har en speciel have.<br />

Det er en lang tur, og vi forventer ikke at være hjemme før kl. 18.30.<br />

Pris for bustur, rundvisning i domkirken, middag og kaffe: 150 kr.<br />

Tilmelding senest den 22. juli til Dorit Trier Kjøller tlf. 64 83 10 07<br />

(e-mail: aagaarde1@mail.dk) eller Birthe Hovendal tlf. 64 83 13 88.<br />

<strong>HÅRSLEV</strong> <strong>SOGNS</strong> BORGERFORENING:<br />

Cykling en gang ugentlig: tirsdage kl. 18.30. Første gang tirsdag den 24. maj kl. 18.30<br />

ved Præstegården. Tovholdere for cyklingen: John Arnshof (tlf. 64 83 11 70)<br />

og Anne Sass Bak (tlf. 64 83 14 80).<br />

Spisning/Grill: Torsdag den 30. juni kl. 17.30. Sted: Præsteskoven (for enden af Præstegårdsvænget).<br />

Tovholder Lars Hansen (tlf. 20 82 01 82). Alle medbringer selv drikkevarer<br />

og mad til grillen. Der er mulighed for at lave snobrød. Bål, grill og dej er klar til kl.<br />

17.30.<br />

Store lege/være sammen dag: lørdag den 30. juli på skolen. Info/opslag følger på<br />

skolen/børnehaven og på hjemmesiden www.hårslev.dk.<br />

Flagallé: Info og leje kontakt Frede Hansen på 64 83 15 97.<br />

Mere info: www.hårslev.dk.


DET SKER I PADESØ<br />

FRILUFTSGUDSTJENESTE<br />

Kristi himmelfartsdag den 2. juni kl.<br />

14 på Kongsdal, Assens Landevej 38,<br />

Hindevad.<br />

Gudstjeneste ved sognepræst Mette<br />

Lise Bjerregård.<br />

<strong>Kirke</strong>sanger Peter Holz Mogensen<br />

synger for på salmerne, og musikken<br />

leveres af ”Duo Rosalina”, bestående<br />

af Marie Hansen på akkordeon og<br />

Christina Enig på fløjte.<br />

Efter gudstjenesten serveres der kaffe med hjemmebag, og der vil være mulighed for<br />

at gå rundt i den store, smukke have.<br />

SOMMERUDFLUGT<br />

Torsdag den 18. august kl. 13.00 fra Padesø <strong>Kirke</strong>.<br />

Turen går til Tåsinge, hvor vi skal have en rundvisning på Valdemars Slot og en sejltur<br />

med den gamle udflugtsbåd ”Helge”. Selvfølgelig skal vi også drikke kaffe et godt sted.<br />

Pris for bustur, sejltur, rundvisning og kaffe: 50 kr.<br />

Tilmelding til Ellen Hansen tlf. 64 83 12 51 eller Mette Lise Bjerregård tlf. 64 83 11 70<br />

senest den 12. august.<br />

<strong>Kirke</strong>bil i <strong>Hårslev</strong><br />

Der er kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer.<br />

<strong>Kirke</strong>bilen bestilles senest dagen før<br />

hos Christiansens Taxi – Busser,<br />

tlf. 64 84 14 85.<br />

<strong>Hårslev</strong> <strong>Kirke</strong>:<br />

Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4,<br />

<strong>Hårslev</strong>, 5471 Søndersø.<br />

Tlf. 64 83 11 70 eller mbj@km.dk. Mandag er fridag.<br />

Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker, Nyborgvej 236A,<br />

5220 Odense SØ. Tlf. 65 91 07 03<br />

<strong>Kirke</strong>sanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8,<br />

<strong>Hårslev</strong>, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 14 80<br />

Graver: Jens Holger Madsen. Træffes på graverkontoret<br />

mandag-fredag kl. 12.-12.30, tlf. 64 83 16 35, samt på<br />

kirkegården i arbejdstiden.<br />

Priv.: Elverodvej 41, 5462 Morud. Tlf. 65 96 54 89<br />

<strong>Kirke</strong>værge: Sonja Bergholdt, Bogensevej 104,<br />

<strong>Hårslev</strong>, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 14 24<br />

Menighedsrådsformand: Dorit Trier Kjøller,<br />

Møllegyden 19, Ejlskov, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 10 07<br />

Kasserer: Knud B. Christensen, Odensevej 172,<br />

5400 Bogense. Tlf. 23 30 10 63<br />

<strong>Kirke</strong>bil i Padesø<br />

Der er kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer.<br />

<strong>Kirke</strong>bilen bestilles senest dagen før<br />

hos Handybus, Årup,<br />

tlf. 64 43 10 04.<br />

Padesø <strong>Kirke</strong>:<br />

Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4,<br />

<strong>Hårslev</strong>, 5471 Søndersø.<br />

Tlf. 64 83 11 70 eller mbj@km.dk. Mandag er fridag.<br />

Graver: Ingrid Stengaard. Tlf. 64 83 19 27 eller<br />

61 26 39 27. Privat: Rørupgyden 14, Rørup, 5560 Aarup.<br />

Tlf. 64 43 34 47<br />

Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker, Nyborgvej 236A,<br />

5220 Odense SØ. Tlf.: 65 91 07 03<br />

<strong>Kirke</strong>sanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8,<br />

<strong>Hårslev</strong>, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 14 80<br />

<strong>Kirke</strong>værge: Else Petersen, Andebøllevej 226,<br />

Andebølle, 5492 Vissenbjerg. Tlf. 64 47 35 32<br />

Menighedsrådsformand: Kirsten Luunbjerg,<br />

Rugårdsvej 914, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 11 63<br />

Kasserer: Joan Boe, Andebøllevej 231, Andebølle,<br />

5492 Vissenbjerg. Tlf. 64 83 14 70<br />

7


GUDSTJENESTER I <strong>HÅRSLEV</strong><br />

Juni<br />

Torsdag den 2. (Kristi himmelfartsdag)<br />

kl. 10: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 5. (6. s. e. påske)<br />

kl. 10: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 12. (Pinsedag)<br />

kl. 10: Mette Lise Bjerregård<br />

Musikgudstjeneste<br />

Mandag den 13. (2. pinsedag)<br />

kl. 10: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 19. (Trinitatis søndag)<br />

kl. 14: Mette Lise Bjerregård<br />

Friluftsgudstjeneste<br />

Søndag den 26. (1. s. e. trin.)<br />

kl. 9: Jakob Olesen<br />

Juli<br />

Søndag den 3. (2. s. e. trin.)<br />

kl. 10: Mette Lise Bjerregård<br />

GUDSTJENESTER I PADESØ<br />

Juni<br />

Torsdag den 2. (Kristi himmelfartsdag)<br />

kl. 14: Mette Lise Bjerregård<br />

Friluftsgudstjeneste på Kongsdal<br />

Søndag den 12. (Pinsedag)<br />

kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 19. (Trinitatis)<br />

kl. 10: Mette Lise Bjerregård<br />

Juli<br />

Søndag den 3. (2. s. e. trin.)<br />

kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 10. (3. s. e. trin.)<br />

kl. 11.30: Jesper Kjær Andersen<br />

Søndag den 17. (4. s. e. trin.)<br />

kl. 10: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 24. (5. s. e. trin.)<br />

kl. 9: Bente Bisgaard Thomsen<br />

Søndag den 31. (6. s. e. trin.)<br />

kl. 11.30: Jakob Olesen<br />

August<br />

Søndag den 7. (7. s. e. trin.)<br />

kl. 10: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 14. (8. s. e. trin.)<br />

kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 21. (9. s. e. trin.)<br />

kl. 9: Ole F. Hansen<br />

Søndag den 28. (10. s. e. trin.)<br />

kl. 10: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 17. (4. s. e. trin.)<br />

kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 31. (6. s. e. trin.)<br />

kl. 10: Ole F. Hansen<br />

August<br />

Søndag den 14. (8. s. e. trin.)<br />

kl. 10: Mette Lise Bjerregård<br />

Søndag den 28. (10. s. e. trin.)<br />

kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård<br />

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!