V/ Birgitte Arendt, fortæller, Haderslev. - Sct. Olai kirke Hjørring

sctolai.hjoerring.dk

V/ Birgitte Arendt, fortæller, Haderslev. - Sct. Olai kirke Hjørring

Sct. Catharinæ, Sct. Hans, Sct. Olai og Bistrup Sogne står bag Hjørring

Kirkehøjskole.

Formålet er: At tilbyde undervisning i kirkelige, bibelske, alment kulturelle

og samfundsmæssige emner.

Er du interesseret i at lære mere, diskutere, komme videre med de

store spørgsmål i livet?

Kirkehøjskolen er åben for alle.

Program for foråret 2012:

17.jan. ”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan.

V/ Birgitte Arendt, fortæller, Haderslev.

»Lykke-Per« er en klassisk fortælling om præstesønnen Peter

Andreas, der vil være verdenserobrer og bliver det – omend på en

ganske anden måde end først tilsigtet.

Per erkender med smerte, at han bærer en arv i sig, der gør ham

livs-uduelig. Han kommer til klarhed over, at han ikke kan blive

lykkelig i gængs forstand, men søger lidelsen, smerten og endda

håbløsheden. Han er som en plante, der trives bedst i skygge, og

derfor må han give afkald på sine børn og sin elskede, for at de

kan leve det sunde liv, som de tilhører.

En helt aktuel fortælling om skyld, svigt, mod og ansvar – om

menneskets livtag med tilværelsens udfordringer.

7.febr. ”Tidsånden – skal vi behage eller udfordre den?”

V/ Else Marie Kjerkegaard, cand. polit og forfatter, Kbh.

Med udgangspunkt i sine egne erfaringer som søgende

menneske vil Else Marie Kjerkegaard tale om kirkens situation i

en tid, hvor mange søger det spirituelle, men har svært ved at

træde ind i et traditionelt menighedsliv. Hun argumenterer for, at

svaret er et både-og.

I 2002 udkom Else Marie Kjerkegaards bog ”Vejen vi går. Tolv

kvinder om deres åndelige praksis” (Borgen) og i 2007

”Nærværets Vej – en opdagelsesrejse med Buddha og Jesus”

(Boedal).

6. marts ”Kærlighedens pris er sorgen.”

V/ Knud Ove Mandrup, sognepræst, Grønbæk.

I sensommeren 2010 mistede aftenens foredragsholder sin kone.

Hun døde af den aggressive død-bringende sygdom Amyotrofisk

Lateral Sklerose, også kaldet ALS. Det satte mange tanker og

overvejelser i gang. I 4½ år stod sygdommen på, langsomt be-

gyndende, uvidende om sygdommens karakter og alvorlige

udvikling, senere da diagnosen blev stillet med en bevidsthed om,

at det var en sygdom til døden. Hvordan lever man med en

sygdom, som der kun er én udgang på? Og hvordan lever man

med den som ægtefælle?

I foredraget beskrives stadier i det forløb, som sygdommen førte

igennem. Samtidig bevæger vi os rundt i kærlighedens og

sorgens univers. Vi bevæger os ind i det meningsfulde og det

meningsløse, venskabet og tabet, for intet venskab mærkes som

det venskab, hvor kærligheden ikke kan betales hverken med

klingende mønt eller blomster, men kun mærkes i sorgen, savnet

og tabet af den, man holder af. Kærlighedens pris er sorgen. Men

er kærligheden også sorgen værd?

Foredraget er meget personligt. Det rummer tanker og overvejelser om

livet og døden, om kærligheden og sorgen, om smerten og tabet, og om at

komme videre i livet.

20.marts. ”Maja Lisa Engelhardt og hendes kunst .”

V/ Maja Lisa Engelhardt, maler og forfatter, Paris.

Aftenen kommer til at foregå som et interview med kunstneren.

Maja Lisa Engelhardt er en af landets betydeligste nulevende

kunstnere. Fik sit internationale gennembrud i 1995 i New York.

Har gennem de seneste år udført kirkekunst i 20 af landets kirker.

Har desuden haft opgaver som udsmykning af KTAS og udgivet

flere bøger. I 2011 kom både det store værk: Mod lyset, samt

Ingemanns morgen- og aftensange illustreret af kunstneren.

AFTENEN INDLEDES MED GENERALFORSAMLING – forslag

til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest

den 10. marts.

17.april ”Syng for livet.”

V/Jens Rosendal, digter og højskolelærer. Bredebro.

Jens Rosendal fortæller om sine salmer og sange, og vi synger

nogle af dem sammen.

I den nuværende udgave af højskolesangbogen er der så mange af

hans tekster, at han er den nulevende, der har flest med. Sammen

med komponisten Ole Ugilt Jensen har han lavet et forsøg på at

skrive en sang til hver prædiketekst. Det er blevet til 134 nye. Dem

vil vi også forsøge at synge nogle af. Både melodi, noder og tekst

kan findes på nettet under: Evangeliesange. dk


Praktiske oplysninger:

Hvornår: kl. 18 – 21.30.

Hvor: Sognegården, Torvet 4, 9800 Hjørring.

Tilmelding: Senest tirsdag den 10. januar kl. 18, uanset evt. tidligere

deltagelse. Se bagsiden af tilmeldingsblanketten!

Kirkehøjskolen sender ikke bekræftelse på, at man er

optaget, men ringer til dem, der kommer på venteliste.

Betaling: Første eller anden foredragsaften. Hele sæsonen kr. 200,-.

Enkelt aften kr. 70,-. Dertil kommer betaling for spisning og

kaffe: Kr.70,-pr. aften. Tilmeldingen er bindende og gælder

både foredrag og spisning.

Aftenens forløb:

Kl. 18: Oplæg ved foredragsholderen.

Kl. 19: Spisepause med et let måltid (kr.70 ekskl. drikkevarer).

Kl. 19.45: Samtale om/fortsættelse af foredraget.

Kl. 21.30: Afslutning.

Evt. afbud meldes senest mandag formiddag inden kl.

12 til Bodil Rafn Pedersen tlf. 98 99 80 95 e-mail:

bodil.pedersen@nordfiber.dk

eller Lisbet Larsen tlf. 50 56 26 84 E-mail:

lisbet_larsen@has.dk

Bestyrelse:

Ingrid Riis tlf. 98 92 07 75 Conny Birch tlf. 98 92 17 57

Lisbet Larsen tlf. 50 56 26 84 Vagn A Madsen. tlf. 98 92 94 76

Per Christensen tlf. 98 92 15 64 Evald Mikkelsen tlf. 98 92 47 30

Bodil Rafn Pedersen tlf. 98 99 80 95

Hjørring

Kirke

Højskole

Program forår 2012


Tilmelding til Hjørring Kirkehøjskole forår 2012 afleveres eller

sendes til: Kirkekontoret, Torvet 4, 9800 Hjørring

SENEST DEN 10. JANUAR KL. 18.00

NAVN(E)____________________________________________

ADR:_______________________________________________

____________________________TLF.NR._________________

Sæsonpris 200 kr. Enkelt aften 70 kr. dertil kommer spisning

70 kr.pr. gang.

Tilmelding gælder både foredrag samt spisning og er

bindende. Medlemsskabet er personligt.

Jeg kan deltage flg. datoer: Sæt kryds (Sæt evt. kryds i programmet

v/dato)

17/1 7/2 6/3 20/3 17/4

Procedure ved tilmelding til Hjørring Kirkehøjskole

Ved offentliggørelse af programmet for en sæson oplyser bestyrelsen en

frist for sidste rettidige tilmelding.

Hvis der ved tilmeldingsfristens udløb er flere tilmeldte, end der er plads til

i sæsonen, overføres det overskydende antal tilmeldte til en venteliste.

Det afgøres ved lodtrækning, hvilke tilmeldinger der overføres til

ventelisten. Placeringen på ventelisten er rækkefølgen, som de

overskydende tilmeldinger udtrækkes i. Først udtrukne er således nr.

1 på ventelisten.

Bestyrelsen forestår lodtrækningen.

Et par, der står opført på samme tilmeldingsblanket, overføres begge til

ventelisten, hvis tilmeldingsblanketten udtrækkes.

Hvis en person har været overført til ventelisten ved lodtrækningen i en

sæson, deltager vedkommende ikke i lodtrækningen i de næste

sæsoner. I så tilfælde er pågældende sikret en plads på forhånd, hvis

tilmelding sker inden for fristen.

Ved ordinære medlemmers afbud til de enkelte foredrag, tilbydes

pladserne til medlemmer fra ventelisten i samme rækkefølge, som de

er overført til ventelisten.

More magazines by this user