Elkædesav 16 - Harald Nyborg

harald.nyborg.dk

Elkædesav 16 - Harald Nyborg

En uskarp kæde.

En kæde, der ikke har den korrekte stramning.

Savning over skulderhøjde.

Ikke fokus på arbejdet.

At man ikke står sikkert.

Savning i et tidligere snit.

Elektrisk sikkerhed

Kontroller altid, at den aktuelle netspænding

stemmer overens med spændingsangivelsen

på kædesavens mærkeplade.

Dette udstyr er beregnet til brug med en

strømforsyning, hvis tilladelige impedans er

0,2945 Ω eller mindre.

Samle- og justeringsinstruktioner

Din nye kædesav kan anvendes til forskellige opgaver som brændesavning, fremstilling

af hegnsstolper, fældning af mindre træer, beskæring i jordplan og let tømrerarbejde.

Sav kun træ og træprodukter med saven.

Samling

Din nye sav kan kræve montage/samling af sværdet, savkæden, dækslet over drivhjulet, justering af

kæden samt påfyldning af kædeolie, før den er klar til brug.

Læs alle anvisninger og instruktioner omhyggeligt. Installer ikke anden størrelse/type sværd eller

kæde, end der foreskrives for den pågældende model.

Samling af sværd og kæde (Fig. B og C)

ADVARSEL! Bær altid arbejdshandsker, når

du arbejder med saven, til beskyttelse mod

tændernes skarpe skæreflader.

11

More magazines by this user
Similar magazines