NYT FRA GyNæKOLOGIFRONTEN - gynækolog christine felding

felding.dk

NYT FRA GyNæKOLOGIFRONTEN - gynækolog christine felding

i overgangsalderen. Chello Forte indeholder

Soja, Salvie og Rødkløver. Der er

nu kommer nye medlemmer i ’familien’

– Chello Classic + Chello forte + D-vitamin.

Chello Classic indeholder Kineskisk

Kvan, Rødkløver, Kamille, Røllike og

Mælkebøtte. I den sidste er Chello Forte

tilsat 15 µg Cholecalciferol.

Ny dosering

Menopur ® fra firmaet Ferring.

Menopur ® indeholdende menotropin

er et kendt præparat i fertilitetsbehandling.

Det nye er den nye ’multidose formulering’

som skal gøre det lettere for

kvinden at bruge. Den nye Menopure ®

Multidose findes i 2 styrker – 600 IE og

1200 IE. Man blander hele portionen på

éen gang og trækker derefter kun den

daglige dosis op.

Dilatatorer fra firmaet MEDintim

Orientering fra IRF

Antidepressiv medicin til gravide –

TCA er det sikreste valg

Gennemgang af den eksisterende

evidens: På det seneste er set flere data

på en øget risiko for henholdsvis hjertemisdannelser

og persisterende fald i

iltmætning (pulmonær hypertension)

hos nyfødte børn af mødre i antidepressiv

behandling. Citalopram og sertralin

er de SSRI, der med vores nuværende

viden er forbundet med den mindste

risiko for hjertemisdannelser. De tricykliske

antidepressiva (TCA) nortriptylin

og amitryptylin må dog - på baggrund

af klinisk erfaring og de tilgængelige

data - anses for de sikreste valg, hvad

angår risikoen for hjertemisdannelser og

pulmonær hypertension hos det ufødte

barn.

Læs hele IRF’s konklusion af området

her: http://www.irf.dk/dk/aendrede_

retningslinjer/antidepressiv_medicin_

og_graviditet.htm

Prolia -en mulighed hvor alendronat

ikke kan anvendes

Prolia er et humant monoklonalt antistof

til behandling af osteoporose.

Effekten på frakturer er undersøgt hos

både kvinder og mænd, men er ikke sammenlignet

med anden relevant behandling.

Effekt på stigning i knoglemasse

synes lidt større end alendronat. Pga.

prisen er alendronat fortsat førstevalg.

Prisen for Prolia er derimod på niveau

med Aclasta, som administreres iv. 1

gang årligt. Prolia kan administreres subkutant

2 gange årligt, hvilket kan foretages

af patienten selv eller af plejepersonale.

http://irf.dk/dk/anmeldelser/

praeparatanmeldelser/prolia.htm

Anbefalinger om brug af D-vitamin

D-vitamin er stærkt omdiskuteret, og

antallet af D-vitamin analyser er tidoblet

de sidste 5 år. Mange af disse analyser

kunne undgås ved at målrette dem til de

nødvendige målgrupper. IRF bringer en

gennemgang over evidensen for forebyggelse,

diagnostik og behandling af

D-vitamin-mangel.

Læs bladet her: http://www.irf.dk/

dk/publikationer/rationel_farmakoterapi/maanedsblad/2010/maanedsblad_

nr_6_juni_2010.htm

Spørger patienten om D-vitamin?

Dine patienter kan læse om kalk og

D-vitamin på IRF’s patientinformation,

Medicinmedfornuft.dk

http://medicinmedfornuft.dk/dk/medicinmedfornuft.htm

Tips

Allay fra firmaet Mærsk-Andersen.

Allay er en lille elektrode, som hjælper

kvinder mod menstruationssmerter.

Allay er FDA-godkendt. Det er et

såkaldt impulsplaster, som placeres på

huden over underlivet. Det kommer ud

med 1000 Hz, der via radiofrekvenser

bliver pulseret ind med 27 Mhz. I et

dobbeltblindt, randomiseret studie forsvandt

smerterne helt hos nogle og hos

andre blev de reduceret med 60%. Læs

mere på www.allay.dk

Dilatatorer fra firmaet wMEDintim. Se

lægemagasinet 5 27

More magazines by this user
Similar magazines