24.04.2014 Views

Vandkraftens kulturarv - Kulturstyrelsen

Vandkraftens kulturarv - Kulturstyrelsen

Vandkraftens kulturarv - Kulturstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Vandkraftens</strong> <strong>kulturarv</strong>


vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

1


2 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

3


4 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

5


6 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


7<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


8 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


9<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


10 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


11<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Mølle<br />

<br />

molinamolere<br />

<br />

kvarnmillMühle<br />

moulin


12 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


13<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Til venstre: <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Til højre:


14 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


15<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vandhjulets udvikling<br />

Horisontalhjul:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Strømhjul: <br />

<br />

<br />

<br />

Underfaldshjul:<br />

<br />

brystfaldshjulet<br />

<br />

<br />

<br />

Overfaldshjul:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Turbine:


16 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


17<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


18 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


19<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vandkraftudnyttelse i Ribe og Vejle amter<br />

Kornmøller<br />

Kornmøller, højt estimat<br />

Industrimøller<br />

Elværker<br />

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000<br />

år<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

20 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


21<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


22 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


Møllen som kraftstation<br />

<br />

<br />

Direkte udnyttelse: <br />

<br />

Stenkværn: <br />

<br />

Kollergang:<br />

<br />

Stampe og hammer:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Savmøller:<br />

<br />

Dynamo:<br />

<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

23


24 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


25<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


26 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

27


Engvandingsanlæg<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Stuvningsanlæg: <br />

<br />

<br />

<br />

Overrislingsanlæg:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

28 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


29<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


30 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


31<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


GIS-data om vandkraft og anlæg ved vandløb<br />

<br />

Frednings- og beskyttelsesdata<br />

Fredede fortidsminder:<br />

<br />

Fredede bygninger: <br />

Bevaringsværdige bygninger:<br />

<br />

Udpegede kulturmiljøer:<br />

Baggrundsdata<br />

Møller 1688:<br />

Vandmøller 1800:<br />

Fund og fortid:<br />

Andre registreringer:<br />

32 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


33<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


34 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


35<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


36 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


37<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


Gode råd til bevaring af det enkelte anlæg<br />

Den landskabelige sammenhæng:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vandtilførsel:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bygningsskader:<br />

<br />

<br />

<br />

Lyden af vand: <br />

<br />

<br />

<br />

Damme:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Spor og elementer:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

38 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


39<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


40 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


41<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


Vandløb i lovgivningen<br />

Ca. 1241: <br />

<br />

1683: <br />

1737: <br />

<br />

1790: <br />

<br />

<br />

1846: <br />

<br />

<br />

1859: <br />

<br />

1880: <br />

<br />

<br />

<br />

1949: <br />

<br />

1963: <br />

<br />

<br />

1983: <br />

<br />

1992: <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

42 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

43


44 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


45<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


46 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


47<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


48 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


49<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


Omløb<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

50 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


51<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


52 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


Eksempel Kommune Resume<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

53


54 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


55<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Fakta og tilstand for Odense Å


56 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


57<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

Fordele<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ulemper


58 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


59<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Fakta og tilstand for Hårby Å


60 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


61<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

Fordele<br />

<br />

<br />

<br />

Ulemper<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Fordele<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ulemper


62 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


Giber Å ved Fulden Mølle<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

63


64 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


65<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Fordele<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ulemper


66 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


67<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Giber Å ved Skovmøllen


68 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


69<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Fordele<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ulemper


70 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


71<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Skærup Å ved Børkop Vandmølle


72 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


73<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Fordele<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ulemper


Harteværket ligger<br />

i Alpedalen øst for<br />

Kolding. Her ses bagsiden<br />

af maskinhallen<br />

med de hvidmalede<br />

småsprossede støbejernsvinduer<br />

i forskellig<br />

udformning.<br />

Foto: Morten Stenak<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

74 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


75<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vester Nebel Å nedstrøms Ferup Sø


76 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


77<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Fordele<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ulemper


78 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


vandkraftens <strong>kulturarv</strong><br />

79


Museumslovens bilag 1 <br />

Kapitel 1: Fortidsmindetyper, der er omfattet<br />

af beskyttelsen, hvis de er synlige i terrænet:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kapitel 2: Fortidsmindetyper, der er omfattet<br />

af beskyttelsen, når ejeren har modtaget meddelelse<br />

om deres tilstedeværelse:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

80 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


81<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


Vandrammedirektivet<br />

EU’s rammedirektiv for vand fra år 2000<br />

reformerede Europas vandforvaltning. De<br />

centrale krav i direktivet er:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

82 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


83<br />

vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


84 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>


84 vandkraftens <strong>kulturarv</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!