Vandkraftens kulturarv - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Vandkraftens kulturarv - Kulturstyrelsen

Vandkraftens kulturarv


vandkraftens kulturarv

1


2 vandkraftens kulturarv


vandkraftens kulturarv

3


4 vandkraftens kulturarv


vandkraftens kulturarv

5


6 vandkraftens kulturarv


7

vandkraftens kulturarv


8 vandkraftens kulturarv


9

vandkraftens kulturarv


10 vandkraftens kulturarv


11

vandkraftens kulturarv
Mølle


molinamolere


kvarnmillMühle

moulin


12 vandkraftens kulturarv


13

vandkraftens kulturarv


Til venstre:
Til højre:


14 vandkraftens kulturarv


15

vandkraftens kulturarv

Vandhjulets udvikling

Horisontalhjul:


Strømhjul:
Underfaldshjul:


brystfaldshjulet
Overfaldshjul:

Turbine:


16 vandkraftens kulturarv


17

vandkraftens kulturarv


18 vandkraftens kulturarv


19

vandkraftens kulturarv


110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Vandkraftudnyttelse i Ribe og Vejle amter

Kornmøller

Kornmøller, højt estimat

Industrimøller

Elværker

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

år

20 vandkraftens kulturarv


21

vandkraftens kulturarv


22 vandkraftens kulturarv


Møllen som kraftstationDirekte udnyttelse:


Stenkværn:


Kollergang:


Stampe og hammer:

Savmøller:


Dynamo:


vandkraftens kulturarv

23


24 vandkraftens kulturarv


25

vandkraftens kulturarv


26 vandkraftens kulturarv


vandkraftens kulturarv

27


Engvandingsanlæg

Stuvningsanlæg:
Overrislingsanlæg:


28 vandkraftens kulturarv


29

vandkraftens kulturarv


30 vandkraftens kulturarv


31

vandkraftens kulturarv


GIS-data om vandkraft og anlæg ved vandløb


Frednings- og beskyttelsesdata

Fredede fortidsminder:


Fredede bygninger:

Bevaringsværdige bygninger:


Udpegede kulturmiljøer:

Baggrundsdata

Møller 1688:

Vandmøller 1800:

Fund og fortid:

Andre registreringer:

32 vandkraftens kulturarv


33

vandkraftens kulturarv


34 vandkraftens kulturarv


35

vandkraftens kulturarv


36 vandkraftens kulturarv


37

vandkraftens kulturarv


Gode råd til bevaring af det enkelte anlæg

Den landskabelige sammenhæng:


Vandtilførsel:

Bygningsskader:
Lyden af vand:
Damme:Spor og elementer:


38 vandkraftens kulturarv


39

vandkraftens kulturarv


40 vandkraftens kulturarv


41

vandkraftens kulturarv


Vandløb i lovgivningen

Ca. 1241:


1683:

1737:


1790:1846:1859:


1880:
1949:


1963:1983:


1992:

42 vandkraftens kulturarv


vandkraftens kulturarv

43


44 vandkraftens kulturarv


45

vandkraftens kulturarv


46 vandkraftens kulturarv


47

vandkraftens kulturarv


48 vandkraftens kulturarv


49

vandkraftens kulturarv


Omløb

50 vandkraftens kulturarv


51

vandkraftens kulturarv


52 vandkraftens kulturarv


Eksempel Kommune Resume


vandkraftens kulturarv

53


54 vandkraftens kulturarv


55

vandkraftens kulturarv


Fakta og tilstand for Odense Å


56 vandkraftens kulturarv


57

vandkraftens kulturarv

FordeleUlemper


58 vandkraftens kulturarv


59

vandkraftens kulturarv
Fakta og tilstand for Hårby Å


60 vandkraftens kulturarv


61

vandkraftens kulturarv

Fordele
Ulemper


Fordele
Ulemper


62 vandkraftens kulturarv


Giber Å ved Fulden Mølle


vandkraftens kulturarv

63


64 vandkraftens kulturarv


65

vandkraftens kulturarv

Fordele
Ulemper


66 vandkraftens kulturarv


67

vandkraftens kulturarvGiber Å ved Skovmøllen


68 vandkraftens kulturarv


69

vandkraftens kulturarvFordeleUlemper


70 vandkraftens kulturarv


71

vandkraftens kulturarv

Skærup Å ved Børkop Vandmølle


72 vandkraftens kulturarv


73

vandkraftens kulturarv


Fordele


Ulemper


Harteværket ligger

i Alpedalen øst for

Kolding. Her ses bagsiden

af maskinhallen

med de hvidmalede

småsprossede støbejernsvinduer

i forskellig

udformning.

Foto: Morten Stenak

74 vandkraftens kulturarv


75

vandkraftens kulturarv


Vester Nebel Å nedstrøms Ferup Sø


76 vandkraftens kulturarv


77

vandkraftens kulturarvFordeleUlemper


78 vandkraftens kulturarv


vandkraftens kulturarv

79


Museumslovens bilag 1

Kapitel 1: Fortidsmindetyper, der er omfattet

af beskyttelsen, hvis de er synlige i terrænet:
Kapitel 2: Fortidsmindetyper, der er omfattet

af beskyttelsen, når ejeren har modtaget meddelelse

om deres tilstedeværelse:

80 vandkraftens kulturarv


81

vandkraftens kulturarv


Vandrammedirektivet

EU’s rammedirektiv for vand fra år 2000

reformerede Europas vandforvaltning. De

centrale krav i direktivet er:82 vandkraftens kulturarv


83

vandkraftens kulturarv


84 vandkraftens kulturarv


84 vandkraftens kulturarv

More magazines by this user
Similar magazines