Hightech mod smuds - Erlus AG

erlus

Hightech mod smuds - Erlus AG

Erlus Lotus ®

| Hightech mod smuds

Tagsten udsættes dagligt for direkte påvirkning fra vejret og skal sam-

tidig være husets "smykke". Ud over den rene funktionsevne er kravene

til et tags æstetiske fremtoning øget betydeligt i de senere år. I dag skal

taget, som er husets "femte facade", også se godt ud på længere sigt.

Og det har tegltagsten de bedste forudsætninger for.

Som et af de ældste og mest naturlige tagmaterialer rummer de en unik

kombination af gunstige egenskaber: De er kulde- og klimabestandige

og har i forhold til metaltage fremragende lyddæmpende egenskaber

og høj værdifasthed.

Ud over de naturlige egenskaber spiller overfladen en afgørende rolle

for tegltagstenenes udseende. Her giver den selvrensende Erlus Lotus ®

-

teknologi en særlig beskyttelse.

Den indbrændte overfladeforædling af Erlus Lotus ®

-tegltagsten ødelæg-

ger organiske smudspartikler som fedtaflejringer, sod, mos og alger ved

hjælp af sollyset. Regnen skyller dem væk. I forhold til traditionelle tage

forbliver et Erlus Lotus ®

-tegltag således rent i årevis.

Som det fremgår, gør vi altid vores bedste for, at den "femte facade" på

dit hus kan bevare sin oprindelige karakter i årevis.

Billede øverst til venstre: Ergoldsbacher E 58/E 58 MAX ®

i Lotusrød

Billede øverst til højre: Ergoldsbacher Forma ®

i Lotusrød

Billede i midten til venstre: Ergoldsbacher E 58/E 58 MAX ®

i Lotusbrun

Billede i midten til højre: Ergoldsbacher Forma ®

i Lotusbrun

Billede nederst til venstre: Ergoldsbacher E 58/E 58 MAX ®

i Lotussort

Billede nederst til højre: Ergoldsbacher Forma ®

i Lotussort

"Hej, jeg er en tegltagsten fra Erlus Lotus ®

, ver-

dens første selvrensende tag …

… I forhold til traditionelle tagsten forbliver jeg

ren i årevis …

… Princippet bag Erlus Lotus ®

er revolutionerende!

Min indbrændte overfladeforædling …

… ødelægger organiske smudspartikler som

fedtaflejringer , sod, mos og alger ved hjælp af

sollyset. Regnen skyller dem væk".

Den talende Erlus Lotus ®

-tegltagsten viser med

sin sympatiske tv-optræden, hvordan et Erlus

Lotus ®

-tegltag renser sig selv.

More magazines by this user
Similar magazines