tilbuddet i relation til Diabetes type 2 - Patientuddannelse

patientuddannelse.silkeborgkommune.dk

tilbuddet i relation til Diabetes type 2 - Patientuddannelse

1. Kontakt: Koordinator Linda Næsager

Tlf 2170 3348,

lgn@silkeborg.dk

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom i Region Midt:

http://www.rm.dk/sundhed/kronisk+sygdom

2. Kommune: Silkeborg

3. Titel/overskrift: T2DM og prædiabetes

4. Formål og

indhold:

• At støtte og inspirere borgeren til opnåelse af størst mulig

kvalitet i hverdagslivet med prædiabetes og type 2 diabetes.

• At støtte udviklingen af handlekompetence til at mestre

sygdommen, træffe sunde valg og tage ansvar i eget liv

Forløbet varetages af fysioterapeut, sygeplejerske og diætist, og

indeholder individuelle motiverende samtaler, teoretisk dialogbaseret

undervisning, praktisk madlavning og fysisk træning.

Holdene sammensættes på tværs af diagnoserne KOL, T2DM,

prædiabetes og hjertekarsygdom.

Forløbene monitoreres løbende i elektronisk journal og der indsamles

data til evaluering af effekt og kvalitet.

Til brug for effektevaluering opfordres borgeren til at få målt BT,

HBA1C, samt lipidstatus hos egen læge efter 3 og 12 mdr.

Der sendes elektronisk statusmeddelelse til egen læge efter 3 og 12

mdr.

5. Målgruppe: Borgere i kommunen med type 2 diabetes eller prædiabetes, gerne i

forlængelse af tilbud om diagnosespecifik patientundervisning, samt

borgere i kommunen med prædiabetes dvs. diagnoserne IFG, IGT og

tidligere GDM.

Borgeren skal være motiveret for at deltage og skal selv kunne

transportere sig til Ballelund Plejehjem, H.C. Brannersvej 1P, 8600

Silkeborg.

6. Procedure for

tilmelding/kliniske

oplysninger og

visitationsfraser:

Kontraindikationer:

Svære konkurrerende lidelser eller handicap, der umuliggør træning

eller aktiv deltagelse i undervisning

Borgere kan henvises fra egen læge eller hospitalsafdeling via

sygehushenvisning til:

Lokationsnummer 5790001352905

Eller pr brev eller fax til:

Koordinator Linda Næsager

H.C. Brannersvej 1P

8600 Silkeborg


7. Pris: Gratis

Fax nr. 8970 4210

Henvisningen bedes indeholde følgende oplysninger:

• Kort relevant anamnese

• Øvrige diagnoser /handicaps

• Fast medicin

• BMI

• BT

• HBA1C

• Total cholesterol

• TRG

• HDL

• LDL

8. Transport: Borgeren skal selv transportere sig. Der er parkeringsmulighed og

busforbindelse tæt på.

9. Tid, sted og

holdstart:

Hold starter løbende, med intervaller af 1-2 måneder. Der er

formiddagshold fra 10.00-12.30 og eftermiddagshold fra 13.00-15.30.

Holdstart i efteråret 2010 er 17/8, 21/9 og 16/11.

Undervisningen finder sted på:

Ballelund,

H.C. Brannersvej 1P,

8600 Silkeborg,

Der er også undervisningsgange i supermarked og motionscenter i

lokalområdet.

10. Varighed og

forløb/mødegange:

Et sundheds- og rehabiliteringsforløb strækker sig over 12 mdr. og

består af:

• Et kursus på 12 uger med 2 moduler ugentligt á 1,5 – 2,5 time

• Ca. 4 individuelle samtaler

• Opfølgning efter 6 og 12 mdr.

Der er 8-12 deltagere pr. hold.

Efter forløbet tilbydes deltagelse i opfølgningseftermiddage 2 timer

den sidste torsdag i måneden.

11.

Silkeborg kommunes forløbsteam bestående af fysioterapeut,

Udbyder/underviser sygeplejerske og diætist.

12. Yderligere Mail: forlobsprogram@silkeborg.dk

oplysninger

13. Andet Borgeren bør prioritere at komme hver gang, da undervisningen

bygger ovenpå tidligere præsenteret stof.

14. Faglig

kvalitetssikring/

dokumentation

Borgeren har mulighed for at benytte tilbuddet en gang. Der er behov

for tolkebistand, hvis borgeren ikke taler dansk. Undervisningen er

dialogbaseret.

Forløbsprogrammerne er baseret på den tilgængelige evidens og best

practice på de tre diagnoseområder.

Endvidere er der taget udgangspunkt i erfaringerne fra


Sundhedscenter Århus.

Kilde: Center for Kvalitetsudvikling. Center for Folkesundhed 2008: Midtvejsevaluering

SundhedsCenter Århus

More magazines by this user
Similar magazines