Cebocon10_11_2011.pdf - Systemair

systemair.com

Cebocon10_11_2011.pdf - Systemair

Tabel 1. Status og indstilling i konstanttrykregulatorens display Status Indstillinger Indstilling af Beskrivelse Værdi temperaturkomp. Aktuelt tryk xxx Pa Udetemperatur xx,x °C Visning af målt tryk. Vises automatisk når konstanttrykregulatoren ikke betjenes. Visning af aktuel udetemperatur. Kun aktiv hvis udetemperatur kompensering er tilvalgt. Se indstillinger Retur Se indstillinger Setpkt 80 Pa Visning af indstillet setpunkt Aktuel xxx Pa og målt aktuelt tryk. Motorhastighed Visning af aktuel Signal xx% motorhastighedssignal Tryktransducer Konstanttrykregulatoren 0-00 Pa skal indstilles til samme område som den anvendte tryktransducer. Motor, signal Indstillet maksimal Max 00% motorhastighedssignal Motor, signal Indstillet minimum Min 20% motorhastighedssignal Regulator Indstillet forstærkning i Forstærk 20 regulatoren. Stor forstærkning gør regulatoren hurtig, men øger risiko for pendling. Lille forstærkning reducerer risikoen for pendling, men gør regulatoren langsom. Alarmgrænse Trykafvigelser indenfor ∆Pa ±35 Pa indstillet ∆Pa alarmgrænse udløser ikke alarm. Alarmgrænse Min. tid 300 s Alarmen udløses hvis trykafvigelsen kontinuert overskrider indstillet ∆Pa alarmgrænse i længere tid end indstillet min. tid. Language Dansk Valg af menu sprog Retur Retur til statusvisning Ændre indstillinger Indtast kode ---- Retur Retur til statusvisning Setpunkt dag Indstilling af dagsdrift 30 - tryktransducer 80 Pa setpunkt max Pa 3

More magazines by this user
Similar magazines