Views
3 years ago

din partner for fremtidens teknologi

din partner for fremtidens teknologi

Bodycote Hot Isostatic

Bodycote Hot Isostatic Pressing HIP-teknikken kan være løsningen, når du skal anvende materialer med egenskaber ud over det sædvanlige. HIP betyder Hot Isostatic Pressing, det vil sige sintring/varmebehandling under ekstremt højt tryk. Bodycote HIP findes både i Europa og USA. Vi investerer løbende i stadig større kapacitet og udvikling af teknikken, for at kunne møde vore kunders behov. Vores kunder findes bl.a. indenfor kraftsektoren, støberier, automotive, offshore, aerospace, værktøjs og den farmaceutiske industri. Ved hjælp af HIP-teknikken kan vi ofte løse materiale- og konstruktionsproblemer på en særdeles konkurrencekraftig måde. For at opnå dette medvirker vi naturligvis gerne i kundens udviklingsarbejde. Vi har dokumenterede erfaringer med at tilbyde personligt engagement og faglige ressourcer for at sikre langsigtede og succesfulde partnerskaber. Dine visioner kan virkeliggøres ved at udnytte de helt specielle muligheder som HIP-teknikken tilbyder. Pore eliminering ved HIP-ning • Legeret Støbegods • Keramer • Densal ® • Glas • Infrarøde vinduer • Medicinske implantater • Superlegeringer • Titan støbegods • Hårdmetal Pulvermetallurgi • PM-blokke.Råemner for stang og tråd • Komponenter i near netshape • High-Speed og værktøjsstål • Rør og Blokke • Kompound materialer • Bimetal • Kompositter • Targets Kompositter • Diamant værktøj • Diffusion bonding • HIP-lodning • Fremtidens Materialer Chargering ved HIP-ning af en 4 tons blok af High-Speed-stål

Bodycote Materialeprøvning Materialeprøvning har vital betydning ved produktudvikling og for hele den forarbejdende industri. Ved hjælp af materialeprøvning sikres den helt rigtige kvalitet lige fra start. At starte og drive eget materialeteknisk laboratorium vil for mange virksomheder være en kostbar og krævende opgave, som ikke ligger indenfor deres kerneforretningsområde. Ved at overlade dette til Bodycote sikres vore kunder adgang til opdateret teknik og personale med specialistuddannelse og erfaring i at anvende moderne prøvningsudstyr. Bodycote Materialeprøvning består af et antal akkrediterede laboratorier, der er strategisk beliggende således, at de kan servicere og rådgive vore kunder bedst muligt. Den aktive udvikling i tæt samarbejde med kunder og leverandører understøtter Bodycotes position som markedets førende virksomhed indenfor vores forretningsområder. Ved stadige investeringer og løbende forbedringer tilbyder Bodycote Materialeprøvning sammen med koncernens øvrige områder materialeteknisk sikkerhed i verdensklasse. • Materialerådgivning • Trækstyrkebestemmelse • Udmattelsesprøvning • Brudmekanisk prøvning • Havariundersøgelser • Materialeundersøgelser • Materiale kvalitetsbestemmelse • Kemiske analyser • Kvalificering af produktlevetid • Forceret livslængdebestemmelse • Miljøprøvning • Klimaprøvning • Risikoanalyser • Korrosionsprøvning • Produktanalyser Smedet krumtapsaksel udsættes for hårde påvirkninger. Materialeteknisk prøvning vil kunne sikre korrekt kvalitet.

En fremtid med mening - Konservative.dk
Rapport 2 - Biograf (PDF) - Fremtidens penge
SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG
EU's fremtid - Dansk Folkeoplysnings Samråd
1, 2005, Fremtidens gave - Strålfors
Fremtidens unge, værdier, arbejde og uddannelse
Fremtidens velfærd – vores valg - Finansministeriet
DE TILBYDER INGEN FREMTID - Internationale Socialisters Ungdom
CASE MalMgård - Fremtidens Herregård
En fælles fremtid for Vadehavet En report fra Verdens Naturfonden ...
Bliv tanket op til fremtiden! - Vesthimmerlands Gymnasium & HF
Årsprofil 2007.pdf - DEAS
Oktober 2007 - Velkommen til Erhverv Fyn
TEMA julefrokost - Velkommen til Erhverv Fyn
BRIGHTER lasere til fremtidens teknologier - brighter.eu
teknologi i fremtidens plejesektor - Akademiet for de Tekniske ...
Superledning – fremtidens teknologi: Opgaver - Fysik
Fremtidens Plejehjem Trivsel og Teknologi Lars Nøhr - Norsk Form
Teknologi Injektion – TCP/IP i ES - SummIT06
Teknologi og marginalisering - Teknologirådet
Fremtidens kiropraktor - Foreningen af Nordiske ...
Fremtidens Bank & Forsikring - HiperFit
Hjem til fremtiden - InfinIT
Fire niveauer af Miljøvenlige, Lavpris, Mindre Kendte Vand Teknologi til Fremtiden : Four Types of Forgotten Water Related Low Cost Clean Tech for Commercial & Industrial Applications
Velkommen til fremtiden - LøS
Informationsbrugere i fremtiden - Fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen
Fremtidens affald, kunder og medarbejdere - Fremtidsforskeren ...
juni 2009 tema: teknologi og udvikling - Radikale.net
Fremtidens møbelklassikere - Københavns Tekniske Skole