Vi har samlet de seneste "flyers" i denne folder. - Frederiksen

frederiksen.eu

Vi har samlet de seneste "flyers" i denne folder. - Frederiksen

®

inspiration til

natur fagsundervisning

”Flyers” er inspirationssider, som vi sender ud sammen med vores pakker.

Det kan være produktnyheder, produkter til et bestemt tema, gode råd, nye tiltag.

Der er både nye og lidt ældre ”flyere”, så

det er vigtigt at være opmærksom på at prisen kan være ændret.


Hvordan

udnytter man

solen til at

producere

varmt vand

tema:

energi

& klima

Hvad er en vakuumsolfanger

Vakuumsolfangeren er en ny type sol fang er, hvor absorberne, som modtager

solens stråler og omsætter dem til varme, er placeret i lufttomme glasrør –

i vakuum. Vakuum minimerer tab af varme på samme måde som en

termoflaske.

Hvordan fungerer den

Princippet i vakuumsolfangere er, at solen afgiver sin energi til vandet i

sol fangerens rør, vandet varmes op og stiger op i tanken, hvor varmen

akkumuleres. Cirkulationen i rørene sker udelukkende ved opvarmning

og afkøling, og kræver således ingen pumpe.

Hvorfor er den så effektiv

Vakuumsolfangere opfanger solens stråler i et længere tidsrum på grund af deres

runde udformning. Vakuumsolfangere kan udnytte solen

tidligere om morgenen, og i flere måneder om

året end traditionelle solfangere.

PS-2008 SPARK kr. 3.095,00

PS-2143 Temperatursensor

4 kanaler kr. 1.155,00

PS-2135 Temperaturtrådføler.

3 pk. kr. 275,00

Find svaret med MINI SOL

PS-2008

fra Frederiksen

MINI SOL fyldes med 2,7 l vand, der fordeler sig i de 3 rør og tanken,

hvor varmen fra rørene akkumuleres.

Vandet cirkulerer i rørene, hvorved vandet i tanken varmes op.

Mål temperaturen nede i røret, inde i tanken og i luften.

Kan indstilles i forskellige vinkler.

5037.10 MINI SOL kr. 1.800,00

Ønsker du selv at bygge din solfanger, kan du også købe

rørene enkeltvis.

5037.15 vakuum rør, enkeltvis inkl. silikonepakning.

Ø 47/35 x 600 mm. kr. 95,00

5037.10

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

®


Hvilken

betydning har

udledningen

af CO 2

tema:

energi

& klima

Atmosfærens indhold

af CO 2 stiger

Det globale energiforbrug er steget

eksplosivt gennem de sidste 100 år.

Langt størstedelen af energien stammer

fra fossile brændstoffer som

PS-2008

kul, olie og gas. Ved forbrænding af

fossile brændstoffer dannes CO 2, og

atmosfærens CO 2-indhold stiger. CO 2

er en af drivhusgasserne.

Drivhuseffekten skaber varme på jorden

Omkring én tredjedel af den indkommende stråling fra solen, reflekteres af skyer og jordens overflade og sendes

direkte ud i universet igen.

De resterende to tredjedele, absorberes af atmosfæren og jordens overflade. Den absorberede indstråling omdannes

til varmestråling. Atmosfæren og jordens overflade slipper altså af med energien ved at udstråle varme.

Varmestrålingen, der reflekteres fra atmosfæren, bevirker at jorden opvarmes med omkring 33 °C. Uden denne effekt

ville overfladetemperaturen have en gennemsnits temperatur på ca. -18°C.

Den øgede mængde af menneskeskabte drivhusgasser, forskyder balancen mellem indgående og udgående

stråling, hvilket medfører højere temperaturer.

Drivhuseffekt, kvalitativ

Med CO 2 i den ene cylinder observeres her

en hurtigere stigning i temperaturen ved

belysning (f.eks. med 2801.20 halogenlampe)

end i cylinderen med luft.

2770.40 kr. 492,00

Anvendt dataopsamlingsudstyr

2 stk. Temperatursensorer

PS-2125 kr. 280,00 pr. stk.

SPARK datalogger

PS-2008 kr. 3.095,00

2770.40

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.

Der tages forbehold for trykfejl

og udsolgte varer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

®


TEMA :: ENERGI OG KLIMA

Hvilken betydning har klimaet

for forskellige økosystemer

Luftens temperatur og fugtighed samt indhold af CO 2

og ilt varierer alt efter typen af økosystem. Vegetation

og landskabstype er medvirkende til disse forskelle, og

kan illustreres med flere typer forsøg.

Lav forskellige småforsøg med

EcoZone

Med EcoZone, der er et helt nyudviklet produkt fra

Pasco, er det muligt at lave målinger af de forskellige

faktorer i op til tre forskellige økosystemer på en gang.

EcoZone består af tre kamre, hvor det er muligt at

simulere forskellige økosystemer som f.eks. ørken og

regnskov. Sensorer kan monteres i kamrene, og dermed

kan man få en bedre forståelse af sammenhængene,

når der måles f.eks. temperatur og luftfugtighed.

Et andet oplagt forsøg med EcoZone er dag/nat forsøg,

hvor den samme type økosystem kan undersøges

i lys og mørke på samme tid.

Anvendt udstyr:

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

ME-6668 EcoZone System kr. 850,00

PS-2110 CO 2 sensor kr. 2.475,00

PS-2126 Iltsensor, luft kr. 1.860,00

PS-2124 Luftfugtighedssensor kr. 760,00

PS-2125 Temperatursensor kr. 280,00

PS-2008 SPARK datalogger kr. 3.095,00

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

®


TEMA :: ENERGI OG KLIMA

Jordrespirometer – nedbrydning af

organisk materiale . . .

Nedbrydning af organisk materiale er en naturlig proces,

som bl.a. resulterer i produktion af CO 2 . Et miljø, der er

blevet tilført unaturligt store mængder næringsstoffer

f.eks. ved en næringsstof-forurening, vil således også

have en højere produktion af CO 2 . Det skyldes at mikroorganismer

mv. har mere at leve af, og når de forbrænder

energien, udskiller de mere CO 2 .

Måling af CO 2 og temperatur over tid

Dette kan vises ved et lille forsøg med et jordrespirometer

placeret over en bakke jord. Måling af CO 2 og temperatur

viser den biologiske aktivitet over tid.

Hvor er den

biologiske

aktivitet størst

Sammenlignes næ -

rings rig og næ rings -

fat tig jord, vil det

fremgå, at den biologiske

aktivitet er

størst ved næ rings -

rig jord. Prøv også . . .

Jordrespirometret kan også bruges som en lille fotosyntesetank,

hvor man kan måle på fotosyntesen hos f.eks.

karse eller andre planter.

Anvendt udstyr:

7895.20 Jordrespirometer kr. 249,00

PS-2110 CO 2 sensor kr. 2.475,00

PS-2125 Temperatursensor kr. 280,00

PS-2008 SPARK datalogger kr. 3.095,00

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

®


Propper

Glycerol 86% i dråbeflaske

832100-8 ........................... kr. 27,00

Du kender sikkert problemet:

Termometret sidder uhjælpeligt fast eller glasrøret

er ikke til at mase på plads i gummiproppen.

Vi har nu fået støbt nye propper, hvor

hullerne er optimeret til standard glasrør på 7 mm.

Propperne er udført i fleksibelt, rødt gummi med

god resistens.

Sidder glasrøret uhjælpeligt fast, og skal proppen

pine død af, kan man bruge et propbor til at fjerne

proppen.

Vælg et bor, der netop kan gå omkring glasrøret.

Smør boret godt ind i glycerol, og skru derefter

forsigtigt boret ned gennem proppen udenom

røret.

Propbor Ø 4 - 10 mm

0480.00 ...........................kr. 199,00

Hvis du skal have et digitalt termometer med tynd temperaturprobe

ned i proppen, vil du opleve det modsatte

problem.

Her må du være lidt fantasifuld og bruge parafilm

(0422.00) eller lignende til at dække hullet.

Hvilken størrelse passer

Er du i tvivl om, hvilken prop der passer til eksempelvis

en konisk kolbe På vores hjemmeside finder du kolben,

hvorefter du kan se, hvilke propper der passer.

Selvom rør og propper som udgangspunkt passer sammen,

er det altid en god idé at anvende en smule glycerol

til at smøre i samlingen, hvis man vil sikre, at delene ikke

gror sammen f.eks. fordi proppen er blevet opvarmet.

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

®


Det’ bare

gas !

Nu kan I undersøge luften omkring os for

indholdet af gasser

– Overstiger CO 2 -koncentrationen grænseværdien

– Hvad indeholder bilens udstødningsgas

– Hvad sker der ved fotosyntese/respiration,

eller under forbrændingsprocesser

– Der er masser af muligheder for at

“bedrive forskning” med Gastec-systemet !

Gastec-systemet er et billigt og meget

prisværdigt alternativ til de klassiske

Dräger-rør.

Gassporepumpe Gastec

Pumpen er nødvendig for at gennemblæse prøverørene.

Pumpen leveres med en opbevaringstaske, beholder til

afbrækning af enderne på prøverørerne, sikkerhedsgummihætter

til at sætte på enden af prøverøret, så det

ikke stikker, samt engelsk vejledning.

1896.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.020,00

Prøverør

Der findes Gastec prøverør til måling af de mest

almindelige gasser. Rørene leveres i pakker á 10 stk.

Gastec kuldioxid 0,03-1,0%

8230.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 139,00

Gastec NOx 1-20 ppm

8230.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 139,00

Gastec oxygen 6-24%

8230.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 169,00

Giv eleverne en visuel bekræftelse på

tilstedeværelsen af gasser og dermed en bedre

forståelse af, at der findes både gode og usunde

gasarter i luften omkring os, og at forholdet mellem

gasserne er en

dynamisk balance.

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

®


Spektrofotometer

UV1200-PC

Robust og billigt UV-spektrofotometer, der

måler fra 200 nm til 1000 nm. Kan anvendes

alene (LCD display) eller med det medfølgende

PC-software (engelsk). Forbindes via USB.

Varenr.: 5455.00. Pris: 15.500,00

Spektrofotometre

5455.00

UVklassiker

5455.00

Spektrofotometer

V1100D

5454.00

Et billigt og klassisk enkeltstråle

spektrofotometer, der måler fra

325-1000 nm med en spektral båndbredde

på 4 nm. Bølgelængden

indstilles manuelt med stor skrueknap

og absorbansen aflæses på LCD-display.

Kuvetteslæde med plads til 4 standard

10 mm kuvetter (firkantede).

Varenr.: 5454.00. Pris: 4.695,00

Amadeus

spektrofotometer

NYHED

SE-7183

Amadeus er et helt nyt prisbilligt spektrometer,

der både kan bruges til emissionsmålinger med

det medfølgende lyslederkabel, og til absorbansmåling

med den medfølgende kuvetteholder.

Leveres med alle nødvendige kabler, samt

helt nyudviklet og lettilgængeligt software.

Varenr.: SE-7183. Pris: 4.695,00

NYHED

Se også vores spektrofotometre fra

Ocean Optics på www.frederiksen.eu

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

®


NYHED !

Få styr på din

bunsenbrænder

Prøv vores nye stativ eller

sugekop. Begge modeller kan

skrues fast på alle Frederiksens

bunsenbrændere.

Bunsenbrænderstativ

med integreret trefod i

rustfrit stål

0041.20 ..................kr. 265,00

Sugekop til

bunsenbrændere

0045.50 ...................kr. 38,00

Opvarmning

Bunsenbrændere

Med vågeblus, Flaskegas

0045.02 ............kr. 252,00

Med vågeblus, Naturgas

0045.07 ............kr. 252,00

Med vågeblus, Bygas

0045.19 ............kr. 252,00

0045.02

Uden regulering, Flaskegas

0045.12 ............kr. 182,00

Uden regulering, Naturgas

0045.17 ............kr. 182,00

0041.20

Alt tilbehør som f.eks. gasslange, tændstikker og trådnet finder du

på www.frederiksen.eu. Vi har godkendt, fleksibel gasslange til

laveste dagspris per løbende meter!

0041.20

Elektrobrænder IRB 1

Som alternativ til en dyr

gasinstallation og bunsenbrændere

kan mange øvelser gennemføres

med elektrobrændere i stedet.

En elektrobrænder kan dog kun

bruges til at opvarme væsker.

Infrarød strålevarmer på 250 Watt.

Max temperatur ca. 700 °C.

0044.70 ...........kr. 1.975,00

Elektrobrænder IRB 2

Regulerbar infrarød strålevarmer på

800 Watt.

Max temperatur ca. 900 C.

0044.80 .......... kr. 3.350,00

0044.70

0045.50

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

®


Hos Frederiksen kan du købe de

originale Molymod molekylesæt til

Danmarks bedste priser!

Vi har tilmed fået lavet 2 specialsæt

tilpasset grundskolen og de

danske trinmål.

Vi har også altid et stort

lager af ekstra kugler og bindeled

til genopfyldning af kasserne.

Molekylebyggesæt

uorganisk

Frederiksen-grundsæt til fremstilling af basale, primært

uorganiske forbindelser.

5250.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 185,00

5250.00

Molymod

molekylemodeller

Molekylebyggesæt MMS001

organisk

Grundsæt til fremstilling af mange, simple organiske

forbindelser.

5260.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 225,00

Se detaljerede beskrivelser og flere byggesæt på

hjemmesiden www.frederiksen.eu!

Modeller

Molymod har et stort udvalg af modeller spændende fra

hussalt over forskellige polymerer til aminosyrer og DNA.

Se også de forskellige orbitalmodeller på hjemmesiden!

Model natriumchlorid

5275.81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 159,00

Molekylebyggesæt organisk

Frederiksen-grundsæt til fremstilling af mange, simple

organiske forbindelser.

5250.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 160,00

5275.66

DNA mini 12 lag

DNA-model indeholdende 12 basepar og sideder.

Leveres usamlet, men inklusive stativ.

5275.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 278,00

RNA byggesæt

MiniRNA sættet består af 12 baser, og kan monteres på

DNA-sættene eller man kan bygge en RNA model alene.

5275.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 215,00

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

®


Ændringer i lovgivningen for

farlige kemikalier

Kære kunde

Der er netop trådt en ny EU-forordning i kraft om klassificering,

mærkning og emballering af kemiske stoffer kaldet CLP-forordningen.*

Dette betyder, at du fremover vil møde flere og flere kemikalier,

hvis emballage er forsynet med en ny fareetiket. De velkendte

orange faresymboler afløses af en rødrammet rombe

med sort symbol på hvid baggrund. Risiko- og

sikkerhedssætningerne er afløst af såkaldte H(azard)-

og P(recaution)-sætninger, og der er indført signalord,

der skal fremgå af etiketten. Endvidere er der flere

skærpede krav til etikettens indhold herunder, at størrelsen

af piktogrammerne skal udgøre en større del af etikettens areal

end hidtil. Ligeledes vil også sikkerhedsdatabladene for de samme

kemikalier blive opdateret, selvom dette formelt udløses af krav i en

anden lovgivning (REACH).

Fare !

I en overgangsperiode frem til 1. dec. 2012 må vi sælge ud af de varer,

vi allerede har stående på lager. Senest 1. dec. 2012 skal rene stoffer

mærkes med nye etiketter. For blandinger træder kravet om ny mærkning

først i kraft i 2015, men Frederiksen bestræber sig på at levere alle

kemikalier med ny mærkning allerede i år.

Læs mere på www.frederiksen.eu, hvor du også kan se vores

program Alpha Omega SKOLE til udskrift af arbejdspladsbrugsanvisninger

og etiketter.

* (i henhold til det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning

af kemikalier (GHS), direktiv (EF) nr. 1272/2008).

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

®


Hvad betyder

”Gul pris”

Har I svært ved

at få de trængte

budgetter til at

strække, er gul pris

måske noget for jer.

I gul pris-kategorien har

vi samlet en del af

vores billig-varer.

”Gul pris

stemplet”

sætter vi kun på varer, der

ligger i den allerbilligste ende

af prisskalaen. Typisk er det

varer produceret i Østen.

Vi ønsker ikke for hver en pris

at have den billigste model af

alle varer, idet kvaliteten kan

blive for ringe, men når vi har

sikret os, at en vare holder

en vis standard, tager vi den

gerne på programmet.

Eksempelvis:

Bægerglas, 250 ml

0073.30 bestil en pakke med 12 stk.

kr. 75,00

(excl. moms og forsendelse)

Kik derfor ind på:

”Gul pris” næste gang du

handler i vores webbutikker:

www.frederiksen.eu

www.gundlach.eu

A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. +45 7524 4966 info@frederiksen.eu

Viaduktvej 35 · DK-6870 Ølgod Fax +45 7524 6282 www.frederiksen.eu

Gundlach A/S · Silkeborgvej 765 · 8220 Brabrand

Tlf. 8694 1388 · Fax 8694 2486 · gundlach@gundlach.eu · www.gundlach.eu

®

®

More magazines by this user
Similar magazines