HornsyldBladet 1 2010.pdf

hornsyld.dk

HornsyldBladet 1 2010.pdf

NR. 1 2010

HORNSYLD

BLADET

FRISKE FYRE

Der var medaljer til disse friske fyre fra RHS

ved U6-indefodboldstævnet i Stensballehallen.

(Foto: Henrik Akselbo)


www.hornsyld.dk

Nyheder fra Hornsyld og Omegn.

Aktivitetskalender se alle aktiviteter et sted.

Link til områdets foreninger.

Læs om områdets historie.

Debatforum.

Og meget meget mere.

Lokalrådet for Hornsyld og Omegn.

DIN SIKKERHED

FOR TRYG KØRSEL...

Op til 76 personers befordring

Mere end 20 busser

VAGN’sTURIST

RÅRUP A/S

Telefon 75 68 52 66

- Lige ved landevejen...!

Erik Yding - Bråskovvej 31 - Hornsyld - 75687003

Mail: Braaskov@spar.dk

2


Nr. 1 2010 42. årgang

SPORTEN medlemsblad for Hornsyld IF

Redaktør (ansv.): Tommy Poulsen, Skovparken 16, 8783 Hornsyld, Tlf. 75 68 77 07

Annoncer:

Distribution:

Klaus Kraul - telf. 21701555 - mail: agerskovs@hotmail.com

Hornsyld IF’s Venner:

Helene Nielsen, Bakkedraget 4, 8783 Hornsyld, tlf. 75 68 71 22

Fotograf: Laura Christensen, Søndergade 13, 8783 Hornsyld, Tlf. 75 68 73 20

og 51 52 73 20

Henrik Akselbo, Birkevej 18, 8783 Hornsyld, Tlf. 75 68 75 09 og 20 22 64 66

Regnskabsfører: Aase Harfeld, Honorévej 34, 8700 Horsens, Tlf. 20 63 61 50

Sats & Tryk:

Grafisk Horsens A/S, Sandøvej 14, 8700 Horsens,

Tlf. 75 62 88 88

Bladet udkommer i et oplag på 1.545 stk.

Abonnement: 60 kr. om året.

DEADLINE:

28. januar - 15. marts - 1. maj - 1. juni - 15. august - 1. november.

Premiere i påsken

Hornsyld IF er tilbage i serie 2 efter et halvt års misforståelse i serie 3.

Træner Per Christensen knokler med spillerne i det kolde vintervejr i

øjeblikket.

Turneringen starter i påsken.

Skærtorsdag, den 1. april, spiller Hornsyld IF ude mod Silkeborg Boldklub.

Første hjemmekamp er mod Silkeborg Kammeraterne anden påskedag,

den 5. april.

Hornsyld IF er kommet i en Silkeborg-kreds med HA, Silkeborg Boldklub,

Silkeborg IF, Silkeborg KFUM og Lemming.

De to øvrige modstandere er Jelling og Nr. Snede.

Nr. Snede har den tidligere Hornsyld-træner Jørgen Bach Andersen ved roret.

Turneringen er blevet ændret, så der nu spilles om én oprykningsplads og

to nedrykningspladser hvert halve år.

3


Hornsyld Industrivej 37 - 8783 Hornsyld

www.dhp.dk - Tlf. 75 68 72 00

Støt vore annoncører

de støtter os

v/ Elly T. Jensen

Apotekerbakken 17 · 8783 Hornsyld ·Tlf.: 7568 7551

Mail: hornsyld@spar.dk · Homepage: www.dognshoppen.dk

4


Nyt fra Hornsyld/Bjerre IF

Af Ole Simonsen

Dårligt synes jeg vi har rundet årtusindskiftet, før vi nu skriver 2010. Fantastisk som tiden løber.

Det har været et årti, hvor Hornsyldområdet har fortsat den gode udvikling, området er i. Vi har

blandt andet fået idrætshal og overbygningsskole i den periode. I det hele taget har vi fået lukket

de væsentligste huller i vores mangeårige ønsker til byens udvikling.

Derfor har det været spændende at deltage i arbejdet med, hvordan området skal videreudvikles

i mange år fremover. Ny udstykning, nye stier, sammensmeltning af

Bråskov og Hornsyld, byfornyelse, grønne områder, sundhed i byrummet, erhvervslivets

udvikling, trafik osv er blot nogle af de forhold, der er omhandlet i ”Udvik-lingsplan for

Hornsyld 2020”. Det er naturligvis beskrevet ”noget visionært” i planen, men skal – efter at

planen nu er politisk vedtaget – udmøntes i konkrete aktiviteter og projekter.

Blandt andet dette vil være blandt emnerne, når Koordinationsudvalget inviterer til

generalforsamling den 25. februar i Hornsyld Idrætscenter. Før generalforsamlingen er

der fællesspisning fra kl. 18, for dem der har lyst. Kl. 19 vil borgmesteren fortælle om

udviklingsplanen, hvorefter der er generalforsamling kl. 19.30. Udviklingsplanen kan

downloades på Hornsyld.dk. Mød op og vær med til at sætte dit aftryk på, hvad der skal ske.

I den sammenhæng er det værd at bemærke, at vi nu har fået det center i Hornsyld, som vi i

mange år har ønsket, og hvor borgere, virksomheder og foreninger i skøn forening har lagt rigtig

mange kræfter og penge i at få stablet det hele på benene. Derfor er det også vigtigt, at de samme

parter har særdeles stor indflydelse på indhold og brug i idrætscentret. Det skal være brugerne

der bestemmer, hvordan centret skal drives, og det er også dette formål, der er forsøgt sikret i den

måde centrets bestyrelse vælges på.

En succesrig anvendelse af centret stiller store krav til den daglige dialog og forståelse mellem

brugere og ledelse i centret. Ikke alle kan få alle ønsker opfyldt, men via konstruktiv dialog og

god kommunikation i samarbejdets ånd kan næsten alt lykkes.

Og lykkes vi med det, kan Hornsyld Idrætscenter komme til at danne skole for, hvordan

lokalområder i Danmark udvikles.

I det forløbne årti har vi også fået nye kommuner. Ideen var især stordrift med deraf følgende

mere effektiv ressourceanvendelse, der kunne sikre et højere serviceniveau for de samme

ressourcer. Jeg skal ikke gøre mig til dommer for, om det er lykkedes i vores kommune, men vil

blandt andet rose det initiativ den nye kommune har taget til hædring af frivillige. Uden frivilligt

arbejde ville serviceudbuddet være voldsomt indskrænket. Derfor er det vigtigt at anerkende den

indsats, der gøres. Lokalt har vi hver gang haft prisvindere. Denne gang var det Grethe Riber

Dam fra Bjerre Herreds Svømmeklub som årets leder, og Hanne Pedersen fra HSR Håndbold

som årets træner, der fik hæder. Der skal herfra lyde et stort tillykke med hæderen – den er

særdeles velfortjent.

Også en stor lykønskning til Bjerre Millenium, der den 1. januar kunne fejre 10-års fødselsdag.

Til slut vil jeg gøre opmærksom på de mange generalforsamlinger, vi har i området i den

kommende tid. Vedrørende datoer og steder henvises til www.hornsyld.dk. Et stort ønske i

Hornsyld IF er – og det ønske tror jeg vi deler med mange andre foreninger - ønsket om fornyelse.

Vi vil særdeles gerne have nye personer ind i vore bestyrelser. Unge som ældre, tilflyttere som

”gamle” borgere osv. Vi mangler ny inspiration, og flere hænder.

Så skulle du kunne afse lidt tid til at hjælpe med at lede én forening – så henvend dig til

formanden for den forening, hvor du gerne vil yde bistand. For Hornsyld Ifs vedkommende kan

undertegnede kontaktes på telefon 28270521.

5


I Sydbank er det vores mål at lytte

til dine behov, så vi bedre kan forstå

og handle efter dine ønsker. Så kom

ind og fortæl os om dine drømme

og planer, så hjælper vi dig med at

gøre dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank!

Apotekerbakken 20 · 8783 Hornsyld

tlf. 74 37 77 40 · sydbank.dk

6


Dette kryds er livsfarligt, og det ligger kun et stenkast fra Hornsyld Skole. (Foto:

Henrik Akselbo)

Farligt sted i Hornsyld

Af Tommy Poulsen

Da far var dreng, var der ikke mange biler på landevejene.

Det har unægteligt ændret sig voldsomt.

Trafikken er blevet livsfarlig.

Det gælder også i Hornsyld.

Det farligste sted er udkørslen fra Lindevej i Møllevej.

Som du kan se på billedet, er oversigtsforholdene dårlige, og der er tale om

en zig-zag-kørsel fra Nørregade til Lindevej.

Det, der gør vejen endnu farligere, er, at bilister kommer flyvende lavt fra

Nebsager Kirkevej. Det virker næsten, som om kirken er en affyringsrampe

med den fart, bilisterne har på, når de suser gennem det skæve kryds.

En løsning kunne være chikaner på Nebsager Kirkevej, men det er et

kryds, der har brug for en kærlig hånd fra en administrativ trafik-fyr, som

ved noget om den slags.

Krydset ligger kun nogle få meter fra Hornsyld Skole, og en stor del af

skolebørnene skal passere Møllevej for at komme over til Nørregade.

Problemet er skabt helt tilbage, da man oprettede disse veje, og der skulle

nedrivning af huse til for at løse problemet, da man blev opmærksom på

risikoen.

Jeg vil gerne påpege problemet og opfordre specialister til at finde en løsning,

inden der sker noget alvorligt, for det er kun et spørgsmål om tid.

7


Sponsorer på

Hornsyld IF's serie 2 hold

1. Triax

2. Murerfirmaet Brd. Madsen

3. Hornsyld Købmandsgård

4. Sydbank

5. Murerfirmaet Henning Larsen

6. Murermester Erik Madsen

7. Hornsyld Købmandsgård

8. Advodan

9. Sydbank

10. Hornsyld Købmandsgård

11. Triax

12. Hornslyd EL/Barrit EL

13. Triax

14. Hornsyld Købmandsgård

Træner: Malermester Henrik Mogensen

Holdleder: Edeka, Bråskov

Buksebagen: Invita Horsens

Støt vore

annoncører

de støtter os

D. K. BENZIN NETTOPRISER

Apotekerbakken 1 BILVASK

8783 Hornsyld SOLCENTER

TLF. 75687255 KIOSK

8


Aktivitetskalender

FEBRUAR AKTIVITET TID / STED

Fredag d. 12. Fredagsklubben Kl. 18-21.00 Hornsyld Skole

Lørdag d. 13. FASTELAVNSFEST 2010 Kl.14.00 Hornsyld Idrætscenter

Man. d. 15. til d. 17. Gymnastik og svømmeskole

Kl.9.00-15.00 Hornsyld Idrætsc.

Mandag d. 22. Generalforsamling borgerforeningen Kl.19.30 Hornsyld Idrætscenter

Lørdag d. 20. Papir og flaske indsamling (HSR) Fra kl 9-12 Hornsyld og omegn

Søndag d. 21. Gudstjeneste Kl.9.00 Nebsager kirke

Tirsdag d. 23. Generalforsamling BHS Kl.19.00 Hornsyld Idræstcenter

Onsdag d. 24. Koncerter: Salmer til tiden Kl.19.30 Nebsager Kirke

Torsdag d. 25. Fællesspisning, borgmesteren og

koordinationsudvalgets generalfors. Kl. 18.00 Hornsyld Idrætscenter

Lørdag d. 27. Vinterfest i Bråskov kl. 18.30 Bråskovhus

Lørdag d. 27. Håndbold i Hallen Kl.9.00-19.00 Hornsyld Idrætsc.

Søndag d. 28. Gudstjeneste Kl.10.30 Nebsager kirke

MARTS AKTIVITET TID / STED

Torsdag d. 4. Håndbold i Hallen Kl.20.15 Hornsyld Idrætscenter.

Onsdag d. 10. Generalfors. Bråskov beboerforening kl.19.30 Bråskovhus

Lørdag d. 13. Årets halfest i Hornsyld 2010 Kl.18.00 Hornsyld Idrætscenter

Fredag d. 19. Generalfors. Hornsyld IF og vennerne Kl.19.30 Hornsyld Idrætscenter

Fredag d. 19. Fredagsklubben Kl. 18-21.00 Hornsyld Skole

Søndag d. 21. Hornsyld IF store gymnastikopvisn. 2010 Kl.10.00-14.00 HornsyldIdrætsc.

Tirsdag d. 23. Litteraturkreds Kl.19.30 Konfirmandst.

Onsdag d. 24. Generalforsamling Antenneforeningen Kl.19.00 Hornsyld Idrætscenter

Torsdag d. 25. Generalfors. Hornsyld Erhvervsforen. Kl. 18.00 Hornsyld Idrætscenter

Onsdag d. 31. Generalforsamling Hornsyld Vandværk Kl. 19.30 Hornsyld Idrætscenter

APRIL AKTIVITET TID / STED

Lørdag d. 17. Papir og flaske indsamling (HSR) Fra kl 9-12 Hornsyld og omegn

Onsdag d. 21. Generalforsamling Kulturforeningen Kl.19.00 Hornsyld Skole

Fredag d. 23. Fredagskl. kl. 18-21.00 Hornsyld Skole Kl. 18-21.00 Hornsyld Skole

Lørdag d. 24. Hornsyld Messen 2010 Hornsyld Idrætscenter

Mandag d. 26. Repræsentantskabsmøde HIC Kl. 19.30 Hornsyld Idrætscenter

Bemærk: Se under Aktivitetskalender på www.hornsyld.dk for yderligere info.

9


Nyt fra Hedensted Bibliotekerne

I 2010 har vi igen arrangementer på bibliotekerne efter en pause i 2009.

Som noget nyt er der hver måned gratis workshops for børn på udvalgte

biblioteker.

Man vil bl.a kunne klippe gækkebreve, lave hjemmelavet modellervoks og

meget mere. Hør nærmere på dit lokale bibliotek.

Bevægelsespædagog Lone Byrner er altid en populær gæst. Hun har en

unik evne til at formidle sprog, musik & bevægelse til småbørn og deres

voksne. I marts er der gratis BabyBongo med Lone.

Dagplejere er også meget velkomne.

Hornsyld Bibliotek mandag er det den 15. marts kl. 10 tlf.: 7974 1388

Husk at melde dig og din baby(er) til, der plejer at være rift om pladserne!

”Selvgjort er velgjort” er et tema i forårets arrangementer. Gør-det-selv

folkets første fif leveres af selveste Erik Peitersen (kendt fra TV) den 16.

marts kl. 19 på Hedensted Bibliotek. Man kan også møde John Sørensen

med ”Kaptajnens Syltetøj” torsdag den 25. marts kl. 19 på Juelsminde

Bibliotek.

Der er en billetpris på 40 kr. pr. person på begge foredrag.

Hold dig opdateret på www.hedenstedbib.dk!

HALFEST

Såfremt De ønsker at være sikker på at komme til at sidde sammen med

Deres familie, venner eller naboer bedes De henvende Dem til Brian Rützou

med Deres ønsker på tlf. 7568 8348 eller e-mail: rytzou@privat.dk

senest mandag den 8. marts 2010.

Så vil festudvalget udforme bordplanen således alle kan få opfyldt deres

ønsker i det omfang det er muligt.

Alle billetkøbere bedes selv kontakte Brian Rützou direkte på ovennævnte

tlf./e-mail.

Ekstra mulighed for en sjov aften:

Til den person eller gade, der samler flest gæster til halfesten 2010, vil der

være en ekstra præmie:

Nr. 1: 1000,- kr. til brug i baren

Nr. 2: 500,- kr. til brug i baren

Nr. 3: 300,- kr. til brug i baren

På forhånd tak - Festudvalget”

10


Din lokale

malermester

Alt malerarbejde udføres:

• Nybyggeri • Facader • Gulve

• Store og små private opgaver

HORNSYLD

MALERFIRMA v/Søren Lund

Bøgeskovvejen 10, Nebsager, 7130 Juelsminde

Tlf. 75 68 89 89 - Bil 21 60 11 44

12


Årets borger i Hornsyld 2010

Vær med i afstemningen, kom med dit forslag!

1. Du foreslår den person, som efter din mening har gjort sig fortjent til

prædikatet »Årets Hornsyld-borger 2010«.

2. Den pågældende borger skal bo i Hornsyld eller have ydet en særlig indsats til

gavn for Hornsyld eller aktiviteterne i Hornsyld i det forløbne år.

3. Der er nedsat en komité, som foretager det endelige valg af »Årets Hornsyldborger«

ud fra de personer, der vil blive bragt i forslag. Komitéen består af

Tommy Poulsen og Else Madsen (formand) samt Henrik Akselbo

4. Ingen kan modtage prisen mere end én gang. Årets borger de foregående år.

1989: Einar Madsen 1996: Henrik Jørgensen 2003: Else Lykke

1990: Leif Kousgård 1997: Solveig Kjeldgaard 2004: Jørn Sørensen

1991: Margit Henriksen 1998: Jens Jørgen Hansen 2005: Niels O. Nielsen

1992: Erling Jørgensen 1999: Else Madsen 2006: Heidi Torp

1993: Claus Pedersen 2000: Gudmund Jørgensen 2007: Ole Simonsen

1994: Anne Marie Madsen 2001: Alfred Olesen 2008: Henrik Akselbo

1995: Axel Lauritzen 2002: Jørn Hansen 2009: Peter Jacob Jensen

5. Blandt alle, der indsender et forslag til »Årets Hornsyld-borger«, er der

lodtrækning om en flaske Gammel Dansk.

6. Forslag kan gives via www.hornsyld.dk eller sendes til Tommy Poulsen,

Skovparken 16, 8783 Hornsyld, senest den 21. maj. .

»Årets Hornsyld-borger 2010« afsløres ved byfesten.

7. På forhånd tak for, at du ville være med til at finde den rette til

»Årets Hornsyld-borger 2010«.

Jeg foreslår følgende person som »Årets Hornsyld-borger 2010«:

Jeg begrunder min indstilling således:

Indstillet af:

13


tryk og finish

ALT TØMRER- OG SNEDKER-

ARBEJDE UDFØRES!

Tømrermester

Kurt Sejersen

Skovparken 18

Det er egentlig ret enkelt.

Det handler om kommunikation.

Vi holder tæt kontakt med dig undervejs.

Uanset om vi hjælper med layout,

tekst, hjemmeside, tryk og print

– eller det hele i skøn forening.

Vi lytter, melder tilbage og siger vores mening.

Sandøvej 14 . 8700 Horsens

Tlf. 7562 8888 . www.grafiskhorsens.dk

14


Siden sidst.

Hornsyld Kulturforening har traditionen tro,

afholdt det årlige jule-arrangement, den 26. nov. 2009.

Denne gang, havde vi valgt, at holde det lokalt,

nemlig ved Ann Worms blomster på Bredmadevej.

Der var et fint fremmøde og aftenen forløb som følgende:

Først var der tid til at kikke sig omkring, og evt. handle, både i Ann´s

forretning og ved de opstillede boder fra Irene Dalgas med Glaskunst og

Sussie Rasmussen fra Troldgrenen med smykker.

Derefter var der kaffe/the og hjemmelavede julekager og til sidst var der

mulighed for at vinde en gave på amerikansk lotteri. Så alt i alt en rigtig

hyggelig aften i den rette julestemning.

Kulturforening ønsker alle et godt nytår samt en stor tak til alle der har

støttes os i 2009.

Husk at sætte kryds i kalenderen til

Generalforsamlingen bliver afholdt onsdag den 21/4

kl. 19.00 på Hornsyld skole.

15


Hilsen fra Hornsyld borgerforening

Hornsyld Borgerforening ønsker alle et rigtig godt og

lykkebringende nytår og takker for jeres opbakning i 2009.

Vi glæder os til at være sammen med jer i 2010.

I 2010 har vi pt. følgende arrangementer:

18. februar - generalforsamling kl. 19.30 i Hornsyld Idrætscenter

Byfest med følgende foreløbige program:

7. juni Byfestløbet

9. juni Byvandring

12. juni Div. aktiviteter i Engparken

13. juni Friluftsgudstjeneste

23. juni Skt. Hans

Året afsluttes tradition tro med juletræstænding den 28. november

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

Borgerforeningen udlejer nu også borde og stole til ca. 70 personer.

Henvendelse til Niels O. Nielsen på tlf. 20 97 30 28.

Hornsyld - Bråskov Antenneforening

Antenneforeningen afholder

ordinær generalforsamling

onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.00

i Hornsyld Idrætscenter.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet

på generalforsamlingen

skal være bestyrelsen i hænde

senet 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

16


Hornsyld Torvemesse 2010

Hornsyld Torvemesse 2010

Hornsyld Hornsyld Erhvervsforening inviterer inviterer til Torvemesse til Torvemesse lørdag d. 24/4 lørdag i Hornsyld d. 24/4 i Hornsyld

Idrætscenter. Sidste år var Sidste vi så heldige år var at vi have så heldige 35 stande, at og have i år håber 35 stande, vi på endnu og i år

Idrætscenter.

flere. håber Tidspunkt: vi på 10.00 endnu – flere. 16.00 Tidspunkt: 10.00 – 16.00

Vi videreudvikler Vi sidste sidste års torvemesse års torvemesse og indbyder og alle indbyder interesserede alle interesserede butikker og butikker

og i virksomheder Hedensted kommune. i Hedensted Temaet kommune. er i år, ”gør en Temaet god lokal er handel”. i år, ”gør Lad en god

virksomheder

handlen lokal blive handel”. i kommunen Lad handlen med fokus blive på lokal i kommunen området. med fokus på lokal området.

Messen Messen åbnes åbnes af borgmesteren af borgmesteren kl. 10 og kl. der 10 vil og være der forskellige vil være aktiviteter forskellige for aktiviteter børn

samt

for

underholdning

børn samt underholdning

i løbet af dagen. F.eks.

i løbet

hoppeborge,

af dagen.

terrænbane

F.eks. hoppeborge,

og ponyridning.

terrænbane

og ponyridning.

Den lokale bager og slagter vil helt sikkert have nogle lækre tilbud med. Der vil

Den lokale bager og slagter vil helt sikkert have nogle lækre tilbud med.

være frugt, blomster og håndværkere, som også har gode tilbud med.

Der vil være frugt, blomster og håndværkere, som også har gode tilbud med.

Foreningen

Foreningen

Kulinariske

Kulinariske

Fristelser

Fristelser

og mange

og

andre

mange

udstillere

andre

vil

udstillere

tilbyde lækre

vil tilbyde

smagsprøver.

lækre smagsprøver.

I år opfordres

I

alle

år opfordres

udstillerne

alle

til at

udstillerne

give gode messetilbud,

til at give


gode

det vil

messetilbud,

være så det umuligt vil næsten ikke at ”gøre være en umuligt god lokal ikke handel”. at ”gøre en god lokal handel”.

næsten

Dagen Dagen sluttes sluttes af med af et med stort bankospil et stort bankospil med start kl. med 16 med start masser kl. 16 af med masser

af ! præmier præmier !

Venlig Venlig hilsen hilsen

Hornsyld Erhvervsforening

Hornsyld Erhvervsforening

17


Gymnastikopvisning 2010

Søndag den 21/3 kl. 10,00 i Hornsyld Idrætscenter holder gymnastikafdelingen

sin årlige opvisning. I år præsenterer vi foreningens egne 10 hold

og får besøg af BGI akademiets elevhold med 178 gymnaster.

DGI Sydøstjyllands Powerhold, der består af gymnaster i aldersgruppen

4. – 6. klasse fra hele DGI Sydøstjyllands område, kommer også på besøg,

og her kan vi glæde os over, at der er rigtig mange lokale gymnaster på.

Karsten Kok sørger for god mad i cafeteriet, så tag familien med og lad jer

underholde i hallen i nogle timer.

Hornsyld IF Gymnastik

Er du klar til bikini eller badebukser?

Nej, men det kan du nå at blive. I april starter gymnastikafdelingen sommerhold,

for de mænd og kvinder, der vil i lidt bedre form inden badetøjet

skal på

Programmet er ikke helt klar endnu, men hold øje med

www.hornsyld-if.dk og opslag rundt i byen.

Vi kommer til at træne i Hornsyld Idrætscenter, og vi garanterer, at det

bliver både hårdt, sjovt og godt.

Hornsyld IF Gymnastik

18


Billeder fra gymnastikopvisningen 2009.

19


Industrivej 17 - Hornsyld - Tlf. 75 68 71 55

Hornsyld

Slagterforretning

v/ Bent Jensen

APOTEKERBAKKEN 24 - TELEFON 75 68 70 17

20


Bjerre Herreds Svømmeklub og BHS’ Støtteforening

indkalder til ordinære

generalforsamlinger

Tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.00

i Hornsyld Idrætscenter

Støtteforeningens generalforsamling afvikles indledningsvis efter vedtægterne.

Herefter fortsættes med BHS’ general-forsamling:

På valg er:

Vivi Ottosen (modtager ikke genvalg)

Susanne E. Grotkjær (modtager ikke genvalg)

Tanja Brund (modtager ikke genvalg)

Grethe Riber Dam (modtager ikke genvalg)

Valg af suppleanter

Line Jonasen (modtager ikke genvalg)

Katrine Munkejord

Vedr. punkt 5:

Bestyrelsen foreslår, at §8 stk. 7 udgår fra vedtægterne:

Bestyrelsen udpeger et medlem til svømmehallens bestyrelse.

Begrundelse: Idrætscentrets bestyrelse vælges på Idrætscentrets repræsentantskabsmøde.

Se nuværende vedtægter på www.bhsklub.dk eller de kan rekvireres på

kontoret.

Venlig hilsen og vel mødt

Bestyrelserne

21


Stort fremmøde til juletræstænding

Da julemåneden blev skudt i gang

200 godteposer blev delt ud til børnene så et godt skud vil være at mellem

400-500 borgere var mødt frem til juletræstænding 2009.

Dagen startede kl. 14.30 på brand stationen hvor man kunne få en gratis

tur i en “rigtig brandbil” samt købe lidt til halsen og ganen.

Kl.16.30 var der fakkeloptog gennem byen med Juelsminde pigegarde i

front.

Årets Hornsyldborger Peter Jensen lagde i sin tale vægt på at alle har

et ansvar for at foreningerne i området overlever, så kære alle sammen

husk nu at hvis alle bare gør lidt behøver de få ikke gøre det hele.

Dagen sluttede med gudstjeneste i Nebsager kirke med efterfølgende julefrokost

i konfirmandstuen.

En stor tak til alle der har gjort en kæmpe stykke arbejde for at denne dag

igen i år blev en rigtig god start på julen i Hornsyld.

Hornsyld Borgerforening.

22


Fire søde Hornsyld-piger.

Julemanden kom også forbi.

23


Der var kø foran brandbilen.

Julestemning på brandstationen.

24


YouSee Nyhedsservice.

- januar 2010

Vinter-OL i HD-kvalitet

Tv-kunder hos YouSee kan glæde sig til at kunne se Vinter-OL fra Vancouver i Canada i HD-kvalitet. Det er et resultat

af en ny aftale mellem YouSee og Eurosport Group, der står bag sportskanalerne Eurosport og Eurosport 2.

Hidtil har Eurosport været distribueret analogt og digitalt i Fuldpakken, og fra 1. februar kommer Eurosport 2 også

med i Fuldpakken, dog kun digitalt. Har man ud over Fuldpakken også YouSee Plus får man automatisk adgang til HDversionerne

af de to kanaler. Eurosport har rettigheder til en række store internationale sportsbegivenheder,

heriblandt Bundesliga-fodbold og Vinter-OL, der finder sted fra den 12. til den 28. februar.

For alle YouSee’s kunder er der lige nu mulighed for et smugkig på Eurosport 2, som i hele januar sender på

Ekstrakanalen.

Fire nye HD-kanaler fra 1. februar

I alt fire nye HD-kanaler får premiere hos YouSee fra februar. Det er først og fremmest sports- og

underholdningskanalen TV3+, som i begyndelsen af måneden også kommer i en HD-version. TV3+HD distribueres i

Mellempakken, og for at få adgang til HD-versionen kræves abonnement på YouSee Plus eller YouSee Kort. Desuden

har YouSee den 1. februar premiere på TV1000 HD, som sælges i TV1000-pakken, og NGC Wild HD. Endelig lukker vi

op for Eurosport 2 HD.

Med de fire nye HD-kanaler, er YouSee oppe på at distribuere i alt 16 HD-kanaler. Som den eneste er DR HD

tilgængelig for alle YouSee-kunder med fladskærm med indbygget DVB-C-modtager eller digital boks, mens seks HDkanaler

distribueres som bonuskanaler til kunder med abonnement på YouSee Plus og YouSee Kort. Desuden kan HDkanaler

tilkøbes som ekstrapakke med Favorit-løsningen eller i særlig HD-pakke.

Filmaftaler med Universal og Disney

YouSee har indgået aftaler om On Demand udlejning af film med to af verdens mest berømte filmstudier, Disney og

Universal. Det betyder, at nye film fra de to selskaber f.eks. Public Enemies, Inglourious Bastards, The Proposal og G-

Force har fået eller får On Demand-premiere på YouSee Cinema. Med de to nye aftaler er YouSee godt på vej til at

opfylde sin ambitioner om at have direkte aftaler med alle filmselskaber på markedet. Ud over Disney og Universal har

YouSee nu aftaler med bl.a. Warner, Paramount, Dreamworks, Sandrew Metronome, SF-Film, Scanbox, Mis. Label og

Nordisk Film.

30 mio. kr. til IP-distribution af TV

YouSee er i disse uger ved at lægge sidste hånd på et af de senere år mest omfattende udbygninger af YouSee's

infrastruktur. Ikke mindre end 30 mio. kr. er der investeret i at etablere IP- distribution af tv til YouSee's 35

forsyningspunkter ud over landet. Tidligere blev trafikken til forsyningspunkterne ledt af to forskellige veje - en IPforbindelse

til bredbånd og en SDH-forbindelse til tv-signalerne - mens de nu samles i enkelt IP-forbindelse. En af de

store fordele ved det nye netværk er, at det nu er muligt at fjernstyre opdateringer og kanalomlægninger fra YouSee's

hovedstation på Borups Allé i København. Således blev hovedparten af de i alt 36.000 tekniske ændringer som følge af

kanalomlægningerne den 1. november 2009 styret fra Borups Alle i København.

25


Nyt fra det gamle Hornsyld

Søndergade 2 samt 6 og 8.

Søndergade 2, bygningen langs vejen, var omkring 1890 bopæl for den

første overlæge ved Hornsyld Sygehus, Jens Chr. Thorborg. I 1915 overlod

han stillingen som overlæge til sin søn, Holger Thorborg, men blev boende

i huset, idet han herefter blev udnævnt og fungerede som kredslæge.

I 1924 flyttede Jens Thorborg til Gentofte og solgte Søndergade 2 til Vejle

Amt for 18.000 kr. Huset blev nu beboelse for reservelægen, turnuskandidater

og sygeplejersker. De fik hver rådighed over et stykke af haven, den

tids “frynsegoder”.

Bygningen ved siden af - nr. 6 og 8 - var i Thorborgs tid indrettet til kuskebolig

og hestestald - her stod også hesteambulancen, der blev brugt indtil

1919, da den blev afløst af en “sygeautomobil”, der blev kørt af sygehusets

vagtmester Mazanti.

Ambulancen var af mærket “King”.

Først i 1938, da Falck kom til Hornsyld, overtog de patientkørslen.

Efter krigen i 1945 blev stalden lavet om til beboelse, og fyrbøder på Hornsyld

Sygehus, Jørgen Frederiksen og fru Sonja flyttede ind. Senere kom

Anna og Hans Goeg, portør på sygehuset.

I 1951 købte fyrbøder Frederiksens Søndergade 2. Her indrettede de en

lille cafè.

På den tid var der ikke så mange, der havde privatbil, så derfor kørte der

en såkaldt sygehusbil fra Glud til Hornsyld Sygehus. Der var flere ruter,

bl.a. over Skjold, Stourup, Rårup og Lindved med besøgende til sygehuset,

og her i cafeen kunne de så købe en kop kaffe og evt. vente, til bilen returnerede

til Glud.

Desuden blev der holdt møder og mindre sammenkomster i cafeen.

Fra 1965 har der været adskillige ejere af Søndergade 2.

I 1991 købte tømrermester Kurt Sejersen begge huse, der blev totalt renoverede

og udlejet.

Nogle af oplysningerne er fra “Hornsyld Sygehus 1891 - 1991”.

Nebsager Lokalarkiv

27


HORNSYLD UNGDOMSKLUB

NØRREMARKSVEJ 3, TLF. 75 68 72 74

HJEMMESIDE: www.hed-ungdom.dk (Tjek billeder her)

ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG OG TORSDAG

FRA KL. 19:00 TIL KL. 21:50

Der er godt gang i Ungdomsklubben i Hornsyld.

Der kommer masser af unge mennesker, og på en åbningsaften

har vi lige fra 30 unge til over 50 unge, så vi er godt besøgt.

Vi oplever, at det ikke kun er de samme unge, der kommer begge dage,

så der er stor søgning til Klubben, må man sige, og det er vi rigtig glade for.

Der er rigtig meget gang i alle aktiviteter, så det er super.

Vi hænger også snart en indendørs gynge op,

så mon ikke også den vil blive flittigt benyttet.

Vi har gang i en masse arrangementer,

så der burde være noget for enhver smag.

Onsdag d. 10. februar skal vi til Klovborg og se filmen Avatar i 3D,

onsdag d. 3. marts skal vi til Matas i Horsens, og så kommer der også en

Sporty By Night og Lan Party igen, og evt. Bowling Tur.

Se opslagene i Klubben.

Billedet øverst til højre er fra en klubaften, hvor vi var over 50 unge

mennesker, og hvor vi prøvede at samle alle til et billede, men det var svært.

Nedenunder er et billede fra Lan Party, hvor der ikke blev sovet ret meget.

Og til sidst et billede af nogle af de dejlige piger, der kommer i Klubben.

Det er super-sjovt at komme i Hornsyld Ungdomsklub

Kommer du ikke også?!

28


☺ Vi ses i Hornsyld Ungdomsklub ☺

29


Papir / flaskeindsamling

Indsamling af papir, aviser, pap og flasker

Indsamling vil ske på følgende datoer i tidsrummet

kl. 9 til kl. 12

20. Februar 2010

17. April 2010

19. Juni 2010

11. September 2010

27. November 2010

VIGTIGT: Hvis du har større mængder pap, papir, flasker

etc., så bedes du venligst kontakte Peter Jacob Jensen på

tlf. 2212 8989

19. December 2009

30


Fastelavns fest 2010

Lørdag d. 13. februar kl. 14.00

i Hornsyld Idrætscenter

Tønder til alle aldersklasser

Sjov og trylleri

Pris 30 kr incl fastlavnsbolle & kaffe/juice

Alle er velkommen

Hornsyld IF/gymnastikudvalget

31


Visionsaften i Hornsyld Idrætscenter

Mandag d. 15/3 Kl. 18.00

Hvordan skaber vi udendørs rammer omkring Hornsyld Idrætscenter og

SIM, der gør det til et attraktivt aktivitetsområde og værested for alle?

Det prøver vi i fællesskab at give et bud på d 15. marts kl. 18.00-21.30 i

Hornsyld Idrætscenter.

Vi vil også gerne have dig med i processen!

Kom og fortæl, hvad du synes, der skal til!

Skal der laves petanquebaner, skaterramper, aktivitetslegeplads,

motorikbane eller noget helt andet? Skal der plantes træer, buske og

blomster? Skal der være bænke, borde og motionsredskaber?

Vi laver i fællesskab en vision der skabes plads til alle.

Vi starter Kl. 18.00 med en sportsbolle med kylling og bacon (øl og vand

køber du selv).

Ca 18.30 går vi gang med processen under ledelse af kommunens

fritidskonsulent Frans T Andersen

Tilmelding senest 8/3 til Grethe Riber 21278134, Torsten Petersen 21163696

eller tilmeldingssystemet på Hornsyld.dk

Vi håber du kommer!!

Hornsyld Borgerforening

GENERALFORSAMLING

Mandag den 22/2 2010 kl. 19.30

Mødet afholdes i Hornsyld Idrætscenter.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Alle er velkomne.

forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,

skal indleveres skriftlig til formanden senest 7 dage før

generalforsamlingen.

33


“Cykelhandleren er

specialist i cykler.

Hvad tror du vi

er specialister i?”

Advokat Børge Jørgensen, Medlem af Danske BOLIGadvokater

ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med mere end 50 kontorer. ADVODAN.dk

ADVODAN Horsens

Rædersgade 3, 2.

8700 Horsens

Telefon 75 62 16 44

www.advodan.dk

horsens@advodan.dk

34


Koordinationsudvalgets

generalforsamling

Torsdag den 25. februar i Hornsyld Idrætscentercenter

Aftenens program

Kl. 18.00: Fællesspisning

Menu: Helstegt kalvefilet med pommes risolles,

choronsauce og lækker salat til kun 88 kr. pr person

Kl. 19.00: Borgmester Kirsten Terkildsen om udviklingsplanen for

Hornsyld og omegn og hendes visioner for den nye kommune.

Kl. 19.30: Generalforsamling, bl.a. med en kort orientering fra Hornsyld

Idrætscenter om cafeens fremtid.

Koordinationsudvalget serverer en kop kaffe under generalforsamlingen.

Se udviklingsplanen her: På www.hornsyld.dk

Benyt denne gode lejlighed til at få en snak med naboen, møde den nye

borgmesteren, og høre om de aktuelle kommunale udfordringer, og ikke

mindst de aktuelle muligheder for at realisere udviklingsplanen.

Tilmelding til fællesspisningen senest 19/2 på tlf. 75687937 (efter 17.00)

eller 20226466 samt via mail til post@hornsyld.dk

Alle er velkomne

Med venlig hilsen

Koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn

Gymnastik- og svømmeskole i uge 7

I samarbejde med DGI og Bjerre Herreds Svømmeklub bliver der igen i

2010 arrangeret gymnastik- og svømmeskole i Hornsyld i uge 7. Det bliver

3 dage med fuld fart, dygtige instruktører og spændende aktiviteter i både

idræts- og svømmehallen. Der er stadig ledige pladser, så tjek lige linket

www.dgi.dk/201010556003 og indsend en tilmelding.

Gymnastikudvalget i Hornsyld IF

35


Hornsyld Afdeling

Møllevej 4

8783 Hornsyld

Telefon 45 12 18 90

Sponsorer på

Hornsyld IF's serie 2 hold

1. Triax

2. Murerfirmaet Brd. Madsen

3. Hornsyld Købmandsgård

4. Sydbank

5. Murerfirmaet Henning Larsen

6. Murermester Erik Madsen

7. Hornsyld Købmandsgård

8. Advodan

9. Sydbank

10. Hornsyld Købmandsgård

11. Triax

12. Hornslyd EL/Barrit EL

13. Triax

14. Hornsyld Købmandsgård

Træner: Malermester Henrik Mogensen

Holdleder: Edeka, Bråskov

Buksebagen: Invita Horsens

www.estate-maeglerne.dk

Hornsyld

Ejendomskontor

Statsaut. ejendomsmægler

valuar MDE

Møllevej 18 • 8783 Hornsyld

Tlf. 75 68 76 55

Fax 75 68 76 19

8783@estate-maeglerne.dk

Autoriseret Nykredit Partner

36


FORÅRSKRUKKER

22.marts kl.18, Rårup Skole, Kirkedalsvej 64, 7130 Juelsminde

Mød op med dine "trætte" krukker, (skal kunne være i bilen hjem).

Få en masse inspiration og hjælp til holdbare, utraditionelle

sammenplantninger, pyntet naturligt. Lotte Dalsgaard, er uddannet hos

Erik Markussen fra Sct.Clemens idébutik i Aarhus. Hun arbejder i Violen

i Odder som er kendt som en yderst spændende blomsterbutik, og er

også ansat hos Flora Dania som laver messer i ind- og udland,

derudover kører hun masser af kurser. Hun har lige været i "Hjemmet",

fordi hun vandt 1. præmie i en konkurrence til Blomsterfestivalen i

Odense 2009.

Materialeliste samt endelig lokale på skolen tilgår ved tilmelding.

Pris: 80 kr. incl. Kage og kaffe. Inden 17.-3. 23689658/75687755

PL

12

Bestyrelsen for Bjerre Herreds Havekreds:

Formand: Kirsten Mortensen, Klejs Skovvej 16, Klejs

Næstformand: Kirsten Mortensen, Bjerrevej 325, Bjerre

Sekretær: Kirsten Bjørke, Høkervej 8, Barrit

Kasserer: Ejgild Skærris, Sindballevej 3, Rårup

PR:

Ellen Kristine Kyed Jørgensen, Lysegårdsvej 7, Hyrup

Suppleant: Ellen W. Sørensen, Fyrrelunden 38, Juelsminde

Suppleant: Hanne Olesen, Nørregade 53, Hornsyld

Revisor:

Elmer B. Sørensen, Fyrrelunden 38, Juelsminde

Revisor:

Henning H. Mouritzen, Rosenvænget 57, Juelsminde

BEDER GARTNERSKOLE

20.maj kl.14-20, Damgårds Alle 5, 8330 Beder

Her holdes åbent hus, og vi kører sammen fra Bjerre Kro kl. 15.30 i en

bus, hvis vi er nok. Ellers fylder vi vores biler op, eller man kan også køre

i egen bil, men p-forhold og gå-afstandene er vanskelige.

Se anlægsgartnerelevernes svendeprøver, se aktiviteterne i land- og

skovbrug, se væksthusene, planteskolen og blomsterbinderiet. Dørerne

åbnes kl. 14, men folk står i kø fra kl. 13 af, for at købe sommerblomster

i væksthusene. Kørepenge til chauffør. Forplejning kan købes på stedet

eller medbringes. Tilm.: 17.maj 23689658/75687755

SO

Rh

29

37


Revisionsfirmaet

SØNDERGADE 12, 8783 HORNSYLD.

TLF. 75 68 80 00 . TELEFAX 75 68 81 70

MURERMESTER

Erik Madsen ApS

BJERRE 75 68 15 85

BILTLF. 302-71912

38


DM-titel

til Hornsyld

Mikkel Petersen, syv år,

og Josefine Thomsen, otte

år, hentede en DM-titel til

Hornsyld ved det danske

mesterskab i Hornsyld

Idrætscenter.

De stillede op for Juliussens

Danseinstitut og

vandt klassen indtil otte

år. Det er drengens alder,

der tæller.

Mikkel og Josefine vandt

titlen i standard dans og

blev nr. 2 i latin.

39


Hornsyld IF "U-15" spillerne i badminton var i weekenden 23.-24. januar

til udtagelsesmesterskaber til landsmesterskabet i Jelling. Oscar Uttrup

og Niklas Daugaard Sørensen vandt i double - og Oscar vandt desuden

også i single.

De er nu videre til landsmesterskaberne, som holdes i Fredericia d. 20.-21.

marts 2010.

Foråret er lige om hjørnet (håber vi) og dermed også starten på løbehold i

Hornsyld. Vi forventer at starte i midten af april, og der bliver distancer for

både begyndere, let øvede og de rutinerede. Udgangspunktet er Hornsyld

Idrætscenter og alle er velkomne. Der vil i lighed med sidste år blive arrangeret

børnepasning i hallen for de mindste børn. (Foto: Henrik Akselbo).

41


Anders Reimer Jensen, formand for RHS, gav en hånd med ved juletræstændingen

i Hornsyld. (Foto: Henrik Akselbo)

Der var en fin stemning, da veteranerne i "Sport på Tværs" holdt julefrokost.

42


Vinteren kom til Hornsyld med fynd og klem. Her ses nogle friske skoleelever fra

Hornsyld i aktion på skolens nye kælkebane. (Foto: Henrik Akselbo)

Der var fin tilslutning til RHS' U-8-træningen i indefodbold.

(Foto: Henrik Akselbo).

43

More magazines by this user
Similar magazines