24.11.2012 Views

DAgeNS TiPS

DAgeNS TiPS

DAgeNS TiPS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ane<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

Nr. 28 // søNdag 21. okt. 2012 // kl. 13.00 // Pris 25 kr.<br />

program<br />

BaNE 07<br />

www.aav.dk<br />

JACkPoT<br />

ForloDS<br />

kr. 55.500<br />

i V65 PulJeN<br />

ViNDer SuPer HT Byg<br />

eN AF PrøVerNe Til<br />

FirST HorSe<br />

DANSk AVlSløB 2012?<br />

• Jackpotpulje i V65 spillet – der ligger forlods kr. 55.500,-<br />

• Der trækkes lod om startspor til finalerne af First Horse Dansk Avlsløb<br />

• Shadow Tinghøj blev 3. kvartalets hest<br />

• Vi sælger igen i dag anpartskuponer til V65 spillet<br />

• Publikumskonkurrence i Nørresundby Bank Boxen efter 12. løb<br />

• Cafè Pitstop åben fra kl. 10.30<br />

aalborg • 1


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

Velkommen<br />

k ærE PuBlikum, sPoNsorEr og allE aktivE:<br />

2 • aalborg<br />

Det er os hermed en fornøjelse, at<br />

kunne byde såvel publikum, sponsorer,<br />

opdrættere, hesteejere, trænere<br />

og kuske velkommen til en spændende<br />

løbsdag i aalborg, hvor vi i dag afvikler<br />

V65 spil og hele 12 løb på programmet.<br />

I løbet af eftermiddagen afvikler vi bl.a. 6 prøver til First<br />

Horse Dansk avlsløb 2012, hvor der både er en finale<br />

for hingste/valakker og en for hopper, og begge finaler<br />

afvikles her på NKI racing arena aalborg søndag<br />

d. 4. november, så sæt allerede nu kryds i kalenderen<br />

til denne storløbsdag, hvor der bliver store penge at<br />

hente for både opdrættere, hesteejere og spillere. Efter<br />

eftermiddagens 10. løb trækkes der lod om startsporene<br />

til de to finaleløb, og den begivenhed foregår i Nørresundby<br />

bank boxen.<br />

Præmiesummerne i begge finaleløb fordeles efter følgende<br />

skala:<br />

83.000-50.000-33.000-25.000-20.500-12.500 samt<br />

8.500 til øvrige startende.<br />

I eftermiddag skal vi også have hyldet vinderen af<br />

Travdiscount 3. kvartalets hest, og det blev Jan Friis<br />

trænede Shadow Tinghøj, som i 3 starter vandt 2 sejre<br />

og en 4. plads. Ved begge sejre sad gæstekusk Knud<br />

Mønster i sulkyen. Hyldesten sker i vindercirklen efter<br />

1. løb.<br />

Spillerne bedes bemærke, at der i dag er jackpot pulje<br />

i V65 spillet som afvikles fra 3-8 løb. Der er på forhånd<br />

overført kr. 55.500,-, så der er absolut grobund for en<br />

stor udbetaling i dette populære spil. Et godt hjælpeværktøj<br />

til at finde den rigtige V65 kombination er<br />

eksperttipsene, som findes på side 5 i vores program.<br />

Endvidere kan vi bidrage med kuskekommentarer, som<br />

er synlige på vores hjemmeside i løbet af lørdagen, og<br />

derudover bliver disse kommentarer synlige på vores<br />

opslagstavler rundt omkring på banen.<br />

Vi sælger igen anpartskuponer til V65 spillet efter først<br />

til mølle princippet. Hvis du har spørgsmål til spillet eller<br />

andet, står vores medarbejdere klar til at hjælpe dig<br />

i vores Informationsbod eller i den enkelte salgsbod.<br />

Publikumskonkurrence afholder vi naturligvis også i<br />

dag, og det sker i Nørresundby bank boxen efter 12.<br />

løb. Der trækkes lod om 2 billetter til aalborg Kongres<br />

& Kulturcenter på ikke gevinstgivende kuponer, som<br />

bedes afleveret i de opstillede kasser.<br />

Velkommen til jer alle sammen med håbet om en god<br />

eftermiddag.<br />

It`s racing Time.<br />

Med venlig hilsen<br />

Michael Korfitsen<br />

Direktør<br />

løBS<strong>DAgeNS</strong> TiDer //<br />

TIl NKI raCINg<br />

arENa aalborg<br />

Kl. 10.30 Cafè Pitstop åbner med mulighed for alt spil<br />

Kl. 12.00 Cafeteria/spillehal åbner<br />

restauranten åbner – mad fra kl. 12.00.<br />

Kl. 12.00 Infoboden i cafeteriet/spillehallen åbner<br />

Kl. 12.30 Prøvestarter<br />

Kl. 12.45 1. prøveløb<br />

Kl. 13.15 1. løb<br />

uden mad<br />

& drikke<br />

reSTAurANTeN<br />

Husets burger m/pommes kr. .85.bøfsandwich<br />

m/pommes kr. ...85.bøfsandwich<br />

kr. .........................75.-<br />

Pariserbøf kr. ..............................85.-<br />

Stjerneskud kr. ...........................85.-<br />

Smørrebrød 3 stk. ......................65,-<br />

Dagens ret:<br />

Hakkebøf m/paprikasovs<br />

og kartofler kr. ............................85.-<br />

Bordbestilling tlf. 98 12 10 09<br />

mulTiHuSeT<br />

Staldgrillen<br />

lun sandwich ........................ kr. 30,-<br />

lun stort stjerneskud .......... kr. 50,-<br />

Hjemmelavet bøfsandwich med<br />

sovs ......................................... kr. 45.-<br />

Div. Pølser, øl, vand, is og slik<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

CAFé PiTSToP<br />

NiCe To kNoW koNTAkT oS<br />

ByBussEr //<br />

buslinie 13 – ankomst hvert 15 min.<br />

daNkort //<br />

Findes v/indgangen til spillehallen.<br />

drivE-iN //<br />

20 kr.<br />

ProgramæNdriNgEr //<br />

Findes på www.aav.dk<br />

under tips og ændringer.<br />

iNfoBodEN i cafEtEriEt/<br />

sPillEhallEN //<br />

Åbner kl. 12.00<br />

aav.dk //<br />

Tjek seneste nyheder og tilbud på<br />

www.aav.dk<br />

Dagens ret:<br />

Hakkebøf m/paprikasovs og<br />

kartofler kr. .................................65.-<br />

Smørrebrød ......................... 1 stk 18<br />

Smørrebrød .........................3 stk 50<br />

i BAreN i CAFeTeriA/<br />

SPilleHAlleN<br />

Sælges øl, vand, kaffe, slush ice,<br />

stegte pølser m/brød, frankfurter<br />

m/brød, is og kage.<br />

DeT Sker Der i Nørre-<br />

SuNDBy BANk BoxeN:<br />

lige efter 12. løb:<br />

1x2 billetter til aalborg Kongres<br />

& Kulturcenter på ikke gevinstgivende<br />

kuponer<br />

aalBorg væddEløBsBaNE<br />

Skydebanevej 25<br />

9000 aalborg<br />

E: -info@aav.dk<br />

T:-96 30 37 00<br />

baneforvalter tlf. 25 32 25 12<br />

aalborg • 3


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

i ToP 10 liSTe<br />

4 • aalborg<br />

ProFFeSioNelle ANTAl STArTer 1 2 3<br />

1.bIrgEr JØrgENSEN 143 23 24 12<br />

2.JEPPE JuEl 118 21 15 11<br />

3.KNuD MØNSTEr 109 19 14 10<br />

4.FlEMMINg JENSEN 70 19 4 7<br />

5.KENT FrIborg 113 16 12 12<br />

6.HENrIK lØNborg 94 13 9 9<br />

7.KaJ JENSEN 62 9 2 4<br />

8.rENE KJÆr 77 7 11 10<br />

9.aNDErS PEDErSEN 89 6 9 11<br />

10.MorTEN FrIIS 56 6 9 6<br />

AmATører<br />

1.KJEll NIElSEN 35 6 0 2<br />

2.CHarloTTE olSEN 17 3 4 3<br />

3.SØrEN aaEN 24 2 4 2<br />

4.rIKKE lYKKE lauESEN 18 2 2 0<br />

5.MaDS THoMSEN 6 2 1 1<br />

6.KaSPEr FogET 11 2 1 0<br />

7.FraNK SØrENSEN 12 2 1 0<br />

8.JØrN NØrlEM 14 2 0 2<br />

9.MICHaEl THoMSEN 4 2 0 0<br />

10.PEr Juul 2 2 0 0<br />

JoCkeyer<br />

1.JEPPE raSK 29 4 4 5<br />

2.JESPEr olSEN 22 3 0 2<br />

3.MarC bÆK NIElSEN 14 3 0 0<br />

4.KENNETH aNDErSEN 92 1 9 7<br />

5.JIMMI rISgaarD 18 1 2 3<br />

6.KaSPEr K aNDErSEN 10 1 1 2<br />

moNTéryTTere<br />

1.CHrISTINa lINDHarDT 8 4 1 3<br />

2.rIKKE roHbaCH boNDE 11 2 3 0<br />

3.MICHEllE MØNSTEr 6 1 2 1<br />

4.KrISTINa HaNSEN 3 1 1 0<br />

5.aNETTE uglEbJErg 5 1 1 0<br />

6.rIKKE MuNK SØrENSEN 3 1 0 0<br />

i ekSPerT<strong>TiPS</strong><br />

ekSPerT<strong>TiPS</strong> FrA reNé lArSeN<br />

1. løb: 7-9-10 outs. 1<br />

2. løb: 5-7-2 outs. 8<br />

3. løb: 6-7-4 outs. 3<br />

4. løb: 4-2-6 outs. 3<br />

5. løb: 2-1-11 outs.*10<br />

6. løb: 5-1-6 outs. 3<br />

7. løb: 1-6-4 outs. 8<br />

8. løb: 2-3-7 outs. 6<br />

9. løb: 9-8-1 outs. 5<br />

10. løb: 4-6-7 outs. 8<br />

11. løb: 11-5-3 outs. 4<br />

12. løb: 6-1-4 outs. 8<br />

arNE NorMaNN<br />

DagENS KuSK // henrik lønborg<br />

DagENS SIKrE VINDEr // 6.løb nr. 5 solstrålen<br />

rENÉ larSEN<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

DagENS KuSK // Jeppe Juel<br />

DagENS SIKrE VINDEr // 6.løb nr. 5 solstrålen<br />

ekSPerT<strong>TiPS</strong> FrA ArNe NormANN<br />

1.løb. 9-11-7 outs. 6<br />

2.løb. 4-5-7 outs. 2<br />

3.løb. 6-7-3 outs. 1 og 8<br />

4.løb. 4-2-6 outs. 5<br />

5.løb. 2-1-3 outs. 11<br />

6.løb. 5-3-1 outs. 6<br />

7.løb. 1-6-4 outs. 2<br />

8.løb. 2-5-9 outs. 3<br />

9.løb. 9-7-8 outs. 1<br />

10.løb. 4-6-2 outs. 3<br />

11.løb. 11-4-5 outs. 7<br />

12.løb. 6-2-8 outs. 11<br />

aalborg • 5


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

6 • aalborg<br />

Efterårets store travoplevelse<br />

Jægersro og Charlottenlund d. 27. - 28. oktober - 2 dage<br />

Pris for alt dette kr 1.185 i dobbeltværelse<br />

tillæg for eneværelse 280 kr.<br />

I prisen er inkluderet; entre,<br />

program til Jægers, entre til Lunden og<br />

hotelværelser med bad og toilet og morgenmad.<br />

.<br />

1. dag<br />

Når vi alle er samlet i bussen, går det hurtigt, med passende pauser, mod Jægersro Travbane, hvor<br />

vi skal opleve C. Müllers Memorial V75 og V75 International, på denne fantastiske arena.<br />

Efter sidste løb kører vi til København og bliver indkvarteret på Hotel Norlandia Star som ligger<br />

tæt på Rådhuspladsen.<br />

Om aftenen, efter indkvarteringen, er det muligt at opleve Tivoli og se deres halloween udstilling.<br />

Der er udsmykket med 19.600 græskar<br />

2. dag<br />

Efter en god nats søvn og et godt morgenbord samles vi igen i bussen og kører til vores national<br />

arena Charlottenlund Travbane, hvor vi skal opleve Kostet Kosters Memorial, Taroks mindeløb, 2 årsløbet<br />

C Tvedes<br />

Tvides memorial - en fantastisk travdag på Lunden.<br />

Efter sidste løb kører vi hjem ad samme rute som udturen, forhåbentlig en dejlig oplevelse rigere.<br />

Oplysning og tilmelding<br />

S.E.S – Svend Erik Sørensen<br />

9440 Aabybro<br />

Telefon: 20 41 21 37 – 98 24 20 01<br />

inkl. moms<br />

Opsamling<br />

Pandrup kro . ............. kl. 05.00<br />

Kaas rutebil .............. kl. 05.10<br />

Aabybro rutebil. .......... kl. 05.15<br />

Vadum .................. kl. 05.20<br />

Nr Sundby Trip/trap ....... kl. 05.45<br />

Aalborg Kunstmuseum ..... kl. 06.00<br />

Støvring Nord . . . . . . . . . . . . kl. 06.20<br />

Haverslev/v Shell ......... kl. 06.30<br />

Århus /v P Plads v afk 47 ... kl. 07.15<br />

Stilling . ................. kl. 07.50<br />

Vejle Velje DTC ............... kl. 08.30<br />

i PoNyløB<br />

TrAV - FriT HANDiCAP - AFVikleS eFTer 6. løB<br />

ærespræmie er venligst skænket af mads l. andersen<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

1 Bette skrald lærke Jensen 560 prøveløb<br />

2 Bølle Bob melissa vesterholm 700<br />

3 sunrise Emma Bruun 760 monte<br />

4 sofus Boy camilla Boeck 760<br />

5 lotte frida vesterlund 760 prøveløb<br />

6 lenardo Josefine t. Jensen 800 monte prøveløb<br />

7 Putte rike chebert 960 monte<br />

8 Jerry klare glerup Bak 960<br />

9 Buller camilla Bjerregaard 980<br />

10 sorte victor Nicklas korfitsen 1120<br />

11 farmens media (s) iben Engholm 1200<br />

i PoNyløB<br />

TrAV - FriT HANDiCAP - AFVikleS eFTer 8. løB<br />

ærespræmie er venligst skænket af k.c Beauty<br />

1 starlight freja hansen 1080 monte<br />

2 dominos fair Play Julie J. olsen 1120<br />

3 tejas morian rasmus E. Jensen 1140<br />

4 Bobbi caroline t. Jensen 1140<br />

5 mire melissa vesterholm 1160<br />

6 loverboy Brilliant (s) henriette Boeck 1200<br />

7 Parabella iben Engholm 1260<br />

8 Neith(s) casper korfitsen 1280<br />

aalborg • 7


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

8 • aalborg<br />

ÅL20121021<br />

Ljusblå<br />

1. Prøveløb<br />

grå<br />

Prøveløb.<br />

2-12-årige.<br />

2100 m. Voltestart. 12 startende.<br />

Kl. 12.45<br />

2-årige: 1.28,0<br />

3-årige: 1.25,0<br />

4-årige og ældre: 1.23,0<br />

Monte: 1.25,0<br />

H<br />

SUPER SAMICH 2100:1 0<br />

3,mkbr. v. v Double Eagle - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

1<br />

Rejen Røg v Speed Merchant<br />

Opdr: Niels Chr. Christiansen<br />

Ejer: Niels Chr. Christiansen<br />

Sort/reklame,<br />

Andersen Kenneth (Andersen P)<br />

Andersen K Ål 12/10 -k 3/ 2120 k 22,2 - - gk<br />

TOSCANA N 2 0<br />

2,sort hp. v Ens Snapshot - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

2<br />

Unique N v Vokal N<br />

Opdr: Troels Boeck<br />

Ejer: Troels Boeck<br />

Hvid/rød,<br />

Boeck Troels<br />

NUGGIE HAWN 3 19,7 K 20,0 M 17,5 AM RUT<br />

16.575<br />

RUT 7,sort v. v Sierra Kosmos - 12: 5 0-0-0 20,0 2.350 11: 3 0-0-1 20,4a 1.900 Tot: 20 1-1-1<br />

3<br />

Edina Hawn v S J’s Photo<br />

Opdr: Hans Kristensen<br />

Ejer: Hans Kristensen<br />

Jørgensen J<br />

Lindhardt C<br />

Jørgensen J<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

28/5 -10<br />

22/6 -7<br />

20/7 -7<br />

7/ 2120<br />

7/ 2100<br />

4/ 2100<br />

4 20,0<br />

5 17,5 a<br />

0 19,7 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

241<br />

179<br />

130<br />

5’<br />

5’<br />

5’<br />

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J År 22/8 -7 11/ 1800 0 18,4 a - - 597 10’<br />

Jørgensen Johnny (Kristensen H)a Jørgensen J År 19/9 -8 2/ 2300 4 19,8 a - - 446 8’<br />

• Totalentreprise<br />

• Hovedintreprise<br />

• Industribyggeri<br />

• Boligbyggeri<br />

• Landbrugsbyggeri<br />

i <strong>TiPS</strong><br />

V65 ForSlAg<br />

1.afd. 6-7<br />

2.afd. 2-3-4<br />

3.afd. alle 12<br />

4.afd. 5<br />

5.afd. 1-2-4-6-7-8-9<br />

6.afd. 2<br />

BYGGEFIRMA<br />

Arne Andersen Vrå A/S · Nordre Ringvej 7-9 · 9760 Vrå · Tlf. 98 98 19 64 · www.arne-andersen.dk<br />

i alt 504 rækker<br />

i BANeiNFo<br />

træNiNgstidEr<br />

Mandag -8.00 - 13.00<br />

Tirsdag -lukket<br />

onsdag -8.00 - 20.00<br />

Torsdag -8.00 - 13.00<br />

Fredag -8.00 - 13.00<br />

lørdag -8.00 - 13.00<br />

Søndag -lukket<br />

alle ugens dage kan trænes<br />

frit på lille bane og skovstien.<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

Totalentreprenør<br />

ved renoveringer i<br />

Boligforeningen P.M.<br />

For at tilgodese flest mulige ændrer vi på flere forhold i 2012, og det<br />

betyder bl.a. følgende:<br />

lystr æNiNg<br />

I perioden 1. november til 31. marts<br />

vil der være lysaften træning hver<br />

onsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00.<br />

I møder bare op og træner igennem<br />

– ingen tilmelding, så I også i<br />

vinterperioden kan få trænet jeres<br />

heste, uanset om I er professionel<br />

eller amatør.<br />

aalborg • 9


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

E S<br />

10 • aalborg<br />

Trio<br />

1Vinder<br />

1Gul<br />

Plads<br />

Trio<br />

DTC satser dansk<br />

b<br />

2-12-årige højst 2.000 kr.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 7.000-4.500-2.500-1.500-1.000-500 (6 præmier) Indskud: 340 kr.<br />

H<br />

RACY HØJLUND 2100:1 21,6 M 1.900<br />

4,brun hp. v Gill’s Victory - 12: 1 0-0-1 21,6 1.900 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-1<br />

1<br />

World Star v Surgy Hanover<br />

Opdr: Lasse Kristensen<br />

Ejer: Lasse Kristensen<br />

Blå/hvid/reklame,<br />

Andersen Pauli<br />

Andersen P<br />

Andersen P<br />

Ål<br />

Ål<br />

24/9 -k<br />

12/10 -9<br />

1/ 2100<br />

6/ 2100<br />

k 20,8<br />

3 21,6<br />

- -<br />

- -<br />

gk<br />

88 8’<br />

SHAMIO 2 0<br />

3,sbr. hp. v Timberland - 12: 1 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

2<br />

Twin Peaks v Scotian Crown<br />

Opdr: Vibeke Munk<br />

Ejer: Stald Bjessing<br />

Sort/hvid/rød/logo,<br />

Lindhardt Christian (Boeck T)<br />

Boeck T<br />

Boeck T<br />

Ål<br />

Sk<br />

13/6 -k<br />

27/8 -2<br />

4/ 2140<br />

8/ 2100<br />

k 23,5<br />

d g a<br />

- -<br />

- -<br />

gk<br />

284 5’<br />

O K HAWN 3 18,9 M 21,0 AM 1.250<br />

6,lbr. v. v Ganymede - 12: 5 0-0-0 21,0a 1.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 5 0-0-0<br />

3<br />

Edina Hawn v S J’s Photo<br />

Opdr: Hans Kristensen<br />

Ejer: Hans Kristensen<br />

Jørgensen J<br />

Jørgensen J<br />

Jørgensen J<br />

Ål<br />

Ål<br />

Sk<br />

9/7 -1<br />

20/7 -3<br />

13/8 -2<br />

1/ 2100n 5 23,2 g<br />

2/ 2100 4 18,9<br />

4/ 2100 d g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

90<br />

236<br />

117<br />

5’<br />

5’<br />

7’<br />

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J Ål 8/9 -3 4/ 2100 0 23,5 g - - 119 7’<br />

Jørgensen Johnny (Kristensen H)a Jørgensen J Ål 17/9 -1 1/ 2100 0 21,0 ag - - 278 8’<br />

SARAJ NORDAL 4 19,8 AM 500<br />

3,brun hp. v Double Eagle - 12: 2 0-0-0 19,8a 500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-0<br />

4<br />

Good As Garden v Good As Gold<br />

Opdr: Svend K. Adriansen<br />

Ejer: Svend K. Adriansen<br />

Orange/lysgrøn,<br />

Adriansen Svend K. a<br />

Adriansen S<br />

Friis M<br />

Adriansen S<br />

Sk<br />

Ål<br />

Ål<br />

18/6 -k<br />

17/9 -7<br />

24/9 -4<br />

2/ 2140n k 25,8<br />

3/ 2100 6 19,8 a<br />

5/ 2100 0 dist g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

gk3<br />

325<br />

465<br />

8’<br />

15’<br />

SANTINO HOLMSMINDE 5 0<br />

3,sbr. h. v Double Eagle - 12: 1 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

5<br />

Smarty v Supergill<br />

Opdr: Bo Andersen<br />

Ejer: Stutteri Holmsminde<br />

Sort/reklame,<br />

Jensen Kaj (Nyborg M)a<br />

Jensen K<br />

Jensen K<br />

Jensen K<br />

Ål<br />

Bi<br />

Ål<br />

22/6 -k<br />

26/6 -k<br />

24/9 -8<br />

2/ 2120<br />

4/ 2000<br />

3/ 2100<br />

k dg<br />

k 22,3<br />

d g8<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

ejg<br />

gk<br />

41 8’<br />

SOFUS PAPE 6 23,0 M 0<br />

3,brun v. v Great Challenger - 12: 1 0-0-0 23,0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

6<br />

Ditte Pape v Little Devil<br />

Opdr: Søren Pape Sørensen<br />

Ejer: Stald Pape<br />

Hvid/reklame,<br />

Friborg Kent<br />

Friborg K<br />

Jørgensen B<br />

Ål<br />

Ål<br />

29/6 -k<br />

24/9 -4<br />

2/ 2100n k 22,8<br />

8/ 2100 0 23,0<br />

- -<br />

- -<br />

gk1<br />

143 15’<br />

PET VET TIME 7 0<br />

5,brun v. v S J’s Photo - 12: 1 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

7<br />

Top Dilli v Crown’s Best<br />

Opdr: Stutteri Risagergård I/s<br />

Ejer: Stald Saltum<br />

Blå/sort/rød,<br />

Pedersen Anders (Larsen J)a<br />

Svendsen B<br />

Pedersen A<br />

Pedersen A<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

05/11 -k<br />

24/9 -k<br />

12/10 -9<br />

2/ 2120<br />

1/ 2100<br />

4/ 2100<br />

k 26,8 g<br />

k 19,5<br />

d g11<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

ejg<br />

gk<br />

30 8’<br />

SALINA WILL 8 18,3 M 18,7 AM Kl. 13.15<br />

2.000<br />

3,brun hp. v Axwill - 12: 7 0-0-0 18,7a 2.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 0-0-0<br />

8<br />

Flying Today v Carmody Lobell<br />

Opdr: Møllenberg & Andersen<br />

Ejer: Gert & Sabina Nielsen<br />

Risgaard J<br />

Risgaard J<br />

Risgaard J<br />

Sk<br />

Sk<br />

Ch<br />

4/8 -2<br />

13/8 -2<br />

24/8 -8<br />

10/ 2100<br />

6/ 2100<br />

5/ 2000<br />

4 19,8 a<br />

4 20,0<br />

0 18,3<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

407<br />

223<br />

334<br />

4’<br />

7’<br />

8’<br />

sort, rød Risgaard J Bi 6/9 -2 12/ 1900 0 20,1 a - - 76 5’<br />

Nielsen Sabina a Risgaard J Ål 17/9 -2 1/ 2100 0 18,7 a - - 621 5’<br />

i NørreSuNDBy BANk<br />

Publikumskonkurrencer lige efter 12. løb:<br />

1x2 billetter til Aalborg kongres & kulturcenter på ikke gevinstgivende kuponer<br />

i <strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

7 Pet Vet Time – 9 rambo Quick – 10 Survival yankee // outs. 1 racy Højlund<br />

BEgyNdErklassEN<br />

7 Pet Vet Time galopperede tidligt i dens debut. Her er<br />

startsporet lidt yderligt, men kan vel sikre at der kommer<br />

fejlfri startafgang. Hesten har fart og styrke til at<br />

vinde dette løb. 9 rambo Quick har forbedret sig tidsmæssigt<br />

igennem dens starter og jeg synes også at den<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

boxEN<br />

– DET SKEr<br />

RAMBO QUICK 9 17,8 AM 1.600<br />

4,brun v. v New Quick - 12: 3 0-0-0 17,8a 1.600 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-0<br />

Joy Frazer v Frisky Frazer Westergaard K Ål 20/8 -k 1/ 2140 k 21,1 - - gk<br />

Opdr: Terkild Søndergaard Westergaard K Ål 8/9 -3 1/ 2100 d g - - 67 7’<br />

9 Ejer: Terkild Søndergaard Westergaard K Ål 17/9 -1 12/ 2100 6 18,8 a - - 192 8’<br />

sort/hvid, Westergaard K Ål 1/10 -7 3/ 2100 4 17,8 a - - 142 8’<br />

Westergaard Kaj (Søndergaard T)a<br />

SURIVAL YANKEE 10 18,2 AM 1.100<br />

3,brun v. v Soir Des Tibur - 12: 2 0-0-0 18,2a 1.100 11: 1 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-0<br />

Dusty Yankee v Somatic Jensen K Ål 2/11 -1 4/ 2100 0 dist g - - 380 8’<br />

Opdr: Stald D Pedersen K Ål 23/4 -k 2/ 2120 k opg g - - ejg<br />

10 Ejer: Team Yankee Jensen K Ål 9/7 -k 2/ 2140n k 24,9 g - - gk1<br />

Blå/reklame, Jensen C Ål 17/9 -1 9/ 2100 4 18,2 a - - 139 8’<br />

Jensen Casper (Jensen K)a Jensen K Ål 1/10 -7 12/ 2100 d g12 a - - 222 8’<br />

SOFFY HØJLUND 11 22,7 AM 0<br />

3,sbr. hp. v Valley Sentry - 12: 2 0-0-0 22,7a 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-0<br />

World Star v Surgy Hanover Andersen K Ål 28/5 -k 2/ 2120 k 23,3 - - gk<br />

Opdr: Lasse Kristensen Andersen K Ål 6/8 -2 5/ 2100 0 opg ag - - 689 5’<br />

11 Ejer: Hanne Kristensen Kristensen K V Ål 17/9 -7 9/ 2100 0 22,7 ag - - 855 8’<br />

Beige/grøn/reklame,<br />

Juel Jeppe (Kristensen K V)a<br />

skal kunne klare sig i dette selskab. 10 Survival Yankee<br />

virker til at have masser af fart, men også lidt ustabil,<br />

men går den fejlfrit har den vinder fart i kroppen. 1 racy<br />

Højlund virker til at være det stabile islæt i dette løb og<br />

kan komme langt på dette.<br />

aalborg • 11


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

12 • aalborg<br />

Trio<br />

2Vinder 2Blå<br />

Plads<br />

Trio<br />

First Horse - Kvalifikation til<br />

Dansk Avlsløb 2012 for Hopper<br />

b<br />

3-årige danskfödda hopper.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.<br />

Ærespræmie til vinderens ejer.<br />

H<br />

STAR GARDENIA 2100:1 20,9 K 20,7 AK 3.600<br />

3,brun hp. v Great Challenger - 12: 5 0-0-1 20,7a 2.500 11: 3 0-0-0 20,7a 1.100 Tot: 8 0-0-1<br />

Happy Gardenia v Speedy Herve Andreasen M Sk 16/1 -1 6/ 2100 d g a - - 63 5’<br />

Opdr: Anton Andreasen Andreasen M År 25/3 -2 2/ 1800 3 20,9 - - 333 10’<br />

1 Ejer: Anton & Martin Andreasen Andreasen M År 22/8 -2 11/ 1800 0 23,4 ag - - 691 13’<br />

Blå/hvid/reklame, Andreasen M Bi 6/9 -4 3/ 2000 0 22,6 - - 647 15’<br />

Sk Andreasen Martin a Andreasen M Bi 20/9 -5 4/ 1900 0 20,7 ag - - 297 5’<br />

SLINGSHOT 2 16,9 AM 15.000<br />

3,brun hp. v Timberland - 12: 8 0-1-0 16,9a 6.750 11: 6 0-1-1 18,2a 8.250 Tot: 14 0-2-1<br />

Accord v Little Devil Rasmussen J Sk 2/7 -3 2/ 2100 5 19,0 a - - 144 5’<br />

Opdr: Jan M. Rasmussen Rasmussen J Bi 23/8 -4 2/ 1900 0 18,0 a - - 175 5’<br />

2 Ejer: Jan M. Rasmussen Rasmussen J Od 1/9 -4 3/ 2140 2 17,9 a - - 150 5’<br />

Hvid/gul/rød, Rasmussen J Od 16/9 -9 3/ 2140 5 18,7 a - - 168 15’<br />

Sk Rasmussen Jan M. a Rasmussen J Od 10/10 -2 4/ 2140 0 16,9 a - - 578 15’<br />

SERENA HEDEBO 3 18,6 M 17,8 AM 8.000<br />

3,brun hp. v Double Eagle - 12: 11 0-1-1 17,8a 6.750 11: 1 0-0-1 18,2a 1.250 Tot: 12 0-1-2<br />

Lady Act Hedebo v Earthquake Kjær R År 15/7 -4 9/ 1800 0 19,1 a - - 516 13’<br />

Opdr: Søren Vester Jørgensen J År 29/7 -4 4/ 1800 0 18,2 a - - 619 30’<br />

3 Ejer: Søren Vester Jørgensen B Ål 6/8 -8 5/ 2100 0 18,6 - - 154 8’<br />

Beige/grøn/reklame, Juel J Bi 20/9 -5 2/ 1900 0 19,7 ag - - 70 5’<br />

Juel Jeppe (Normann A) Juel J Sk 30/9 -9 2/ 2100 0 21,0 g - - 100 8’<br />

SILJE BLÅBJERG 4 18,1 M 17,4 AK 17,4 AM 30.350<br />

3,mkbr. hp. v Global Glide - 12: 9 0-1-0 17,4a 9.100 11: 6 0-2-0 17,4a 21.250 Tot: 15 0-3-0<br />

Starlight Blåbjerg v Sea Chanty Jørgensen B Ål 28/5 -3 11/ 2100 0 17,5 a - - 103 5’<br />

Opdr: Villy Christensen Jørgensen B Ål 25/6 -5 5/ 2120 5 18,1 - - 129 5’<br />

4 Ejer: Stald Blåbjerg Jørgensen B År 15/7 -6 10/ 1800 0 19,8 a - - 503 13’<br />

Blå/reklame, Jørgensen B Ål 8/9 -4 4/ 2100 5 17,8 a - - 421 15’<br />

Bi Friis Morten (Christensen V)a Jørgensen B Ch 23/9 -7 10/ 2000 0 17,6 a - - 1010 20’<br />

SALERNO 5 17,5 M 17,3 AK 18,1 AM 42.250<br />

3,brun hp. v Ens Snapshot - 12: 6 1-1-0 17,3a 38.500 11: 1 0-1-0 18,2a 3.750 Tot: 7 1-2-0<br />

Super Spira v Super News Johansson S Ch 30/5 -2 2/ 2020 4 17,5 - - 103 15’<br />

Opdr: Torben Christiansen Johansson S Ch 10/6 -3 5/ 2000 2 18,1 a - - 82 30’<br />

5 Ejer: Mikael Poulsen Johansson S År 30/6 -7 8/ 1800 0 17,3 a - - 391 25’<br />

Sort/guld/rekl., Johansson S År 15/7 -7 10/ 1800 5 18,6 ag - - 380 13’<br />

Bi Jørgensen Birger (Johansson S) Johansson S År 29/7 -6 12/ 1800 0 18,1 a - - 2250 140’<br />

SORBETTO 6 20,1 K 16,2 AK 16,3 AM 34.155<br />

3,brun hp. v Legendary Lover K - 12: 9 0-1-0 16,3a 16.500 11: 5 0-1-1 16,2a 17.655 Tot: 14 0-2-1<br />

Coccola Jet v Supergill Andersen K År 29/7 -4 6/ 1800 2 16,3 a - - 245 30’<br />

Opdr: Gunner Christiansen Nielsen M Ål 20/8 -4 11/ 2100 0 19,5 a - - 242 13’<br />

6 Ejer: Stald Euro Andersen K Ch 25/8 -5 8/ 2000 0 16,3 a - - 946 38’<br />

Sort/reklame, Andersen K Ål 9/9 -5 11/ 2100 0 17,1 a - - 1035 15’<br />

Andersen Kenneth (Christiansen G)a Andersen K Ch 23/9 -3 3/ 2000 0 17,3 a - - 451 20’<br />

SIGNE RUSH 7 19,1 M 16,9 AM 25.250<br />

3,sbr. hp. v Great Challenger - 12: 7 1-2-0 16,9a 25.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 1-2-0<br />

Kimberly Rush v Mr Flirt Juel J Ål 18/7 -8 6/ 2100 0 17,5 a - - 65 15’<br />

Opdr: Jens Jørgen Nielsen Juel J Ch 15/8 -2 7/ 2000 4 17,1 a - - 140 15’<br />

7 Ejer: Stutteri Rush Juel J År 22/8 -3 9/ 1800 5 18,2 a - - 74 10’<br />

Hvid/reklame, Juel J Od 16/9 -9 1/ 2140 2 18,5 a - - 134 15’<br />

Mønster Knud (Nielsen J)a Mønster K Ål 1/10 -5 3/ 2100 4 16,9 a - - 319 15’<br />

SUCCES WINNING 8 17,0 M 15,4 AM 110.098<br />

3,mkr. hp. v Legendary Lover K - 12: 12 0-1-3 15,4a 79.374 11: 8 1-0-3 17,4a 30.724 Tot: 20 1-1-6<br />

Winning Chip v Pine Chip Andersen K Ch 12/8 -1 5/ 2000 5 17,0 - - 386 20’<br />

Opdr: Danish Cowboy Stable Andersen P Ch 25/8 -5 6/ 2000 4 15,9 a - - 821 38’<br />

8 Ejer: Danish Cowboy Stable Andersen K Ål 9/9 -2 5/ 2100 5 15,4 a - - 277 38’<br />

Blå/hvid/reklame, Andersen K Ch 23/9 -7 7/ 2000 0 18,4 a - - 118 20’<br />

Andersen Pauli Andersen K Ch 7/10 -4 1/ 2000 4 16,4 a - - 108 38’<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

i CAFé PiTSToP<br />

Vores forretningsområde ”Cafè Pitstop” er være åben hver eneste dag året rundt. Hverdage fra kl. 11.00 til kl. 22.00 og i weekenderne<br />

fra kl. 11.00 til kl. 19.00. Mulighederne i Cafè Pitstop er mangeartede. Der vil være frisk fadøl i hanerne og diverse<br />

drikkevarer, gode lette madanretninger, forskellig slags sport på storskærme herunder hestevæddeløb fra diverse baner,<br />

fodbold- og håndboldkampe fra ind- og udland, og hvad der ellers byder sig til. Derudover vil der være et miljø med spilleautomater,<br />

og sidst men ikke mindst kan der spilles på alt slags spil, herunder liveodds, den lange, lotto mm.<br />

i<br />

<strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

5 Salerno – 7 Signe rush – 2 Slingshot // outs. 8 Succes Winning<br />

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012 for hoPPEr<br />

5 Salerno gik rigtig godt på Charlottenlund tidligere på<br />

året, men efterfølgende nogle lidt dårligere resultater<br />

men fra dårlige startspor. Her bør vinderchancerne<br />

være store. 7 Signe rush indledte karrieren med brask<br />

og bram men siden ikke vundet. Jeg synes dog at den<br />

LANDINSPEKTØRFIRMAET<br />

SØREN LANGE<br />

SLOTSGADE 31 - 9000 AALBORG<br />

TLF: 98 12 06 11 - MOB: 26 22 11 20 WWW.S-LANGE.DK<br />

i HVem kommer Til FiNAleN i DANSk AVlSløB -<br />

loDTrækNiNg/SPorVAlg eFTer 10. løB<br />

I modsætning til de klassiske løb i Danmark, så har Dansk avlsløb ingen såkaldte ”Wild Card”. Dvs. at når dagens<br />

løb tæller 3 prøver for hopper og 3 prøver for h/v, så går de fire bedst placerede heste fra hver indledende<br />

afdeling, videre til finalen. Mere specificerede regler om løbet, kan læses på side 65 i Væddeløbsbladet nr. 4<br />

fra august. Efter dagens prøver foretages der lodtrækning/sporvalg af repræsentanter fra de kvalificerede<br />

heste, efter gældende regler for ”udvælgelse af heste til større løb”. Efter dagens 10. løb foretages denne<br />

lodtrækning/sporvalg, således at startlisten til finalen i de to løb, er klar kort tid efter prøverne er afviklet.<br />

har virket på vej frem i de seneste starter og skal løbe<br />

med frem her. 2 Slingshot bliver ofte budt nogle hårde<br />

løb, men hesten indeholder en vis styrke. 8 Succes Winning<br />

møder normalt hårdere modstand end tilfældet er<br />

i dag. Hoppen er ikke en vindertype, men skal regnes<br />

tidligt i dette løb.<br />

aalborg • 13


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

14 • aalborg<br />

V65-1<br />

3V65-1 Trio<br />

3Rød<br />

Vinder<br />

Plads<br />

Trio<br />

First Horse - Kvalifikation til<br />

Dansk Avlsløb 2012 for Hingste/Vallakker<br />

b<br />

3-årige danskfödda.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.<br />

Ærespræmie til vinderens ejer.<br />

H<br />

SHERIF MACOY 2100:1 17,5 AM 3.750<br />

3,brun h. v Timberland - 12: 1 0-1-0 17,5a 3.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-1-0<br />

Game v Nikki Raun Olsen Jo. År 19/5 -k 2/ 1800 k 21,7 - - gk<br />

Opdr: Johnni Olsen Olsen Jo. Ål 1/10 -7 9/ 2100 2 17,5 a - - 146 8’<br />

1 Ejer: Johnni Olsen<br />

Sort/hvid,<br />

Olsen Johnni a<br />

SNAPSHOT 2 22,3 M 20,7 AM 0<br />

3,mkbr. v. v Ens Snapshot - 12: 4 0-0-0 20,7a 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 4 0-0-0<br />

Born In Hell v Gobernador Andersen K Ål 22/6 -k 3/ 2100 k 22,9 - - gk<br />

Opdr: Gunner Christiansen Andersen K Ål 9/7 -1 5/ 2100n d g - - 184 5’<br />

2 Ejer: Stald M K S K Andersen K Ål 18/7 -7 3/ 2100 0 dist ag - - 251 7’<br />

Beige/grøn/reklame, Andersen K Sk 27/8 -2 10/ 2100 0 20,7 a - - 100 5’<br />

Juel Jeppe (Andersen P) Andersen K Od 1/9 -2 5/ 2140 0 22,3 g - - 183 8’<br />

SILAS ØSTERVANG 3 19,6 M 18,1 AM 25.650<br />

3,brun v. v Great Challenger - 12: 4 0-1-1 18,1a 13.150 11: 2 1-1-0 20,1a 12.500 Tot: 6 1-2-1<br />

Dia Østervang v New Quick Friis M Ål 21/11 -2 1/ 2120 2 19,6 - - 31 10’<br />

Opdr: Lasse Pedersen Friis M År 1/7 -2 2/ 1800 2 18,4 a - - 35 20’<br />

3 Ejer: Tina Christensen Friis M År 15/7 -5 5/ 2360 3 18,9 a - - 224 13’<br />

Blå/reklame, Friis M År 29/7 -8 5/ 2360 0 19,4 a - - 675 250’<br />

Sk Friis Morten (Christensen T)a Jørgensen B Ål 1/10 -5 1/ 2100 0 18,1 a - - 178 15’<br />

SHOGUN HALL 4 18,6 M *16,1 AK 16,1 AM 52.500<br />

3,sbr. h. v Great Challenger - 12: 15 2-0-2 16,1a 49.600 11: 3 0-0-1 20,9 2.900 Tot: 18 2-0-3<br />

Beauty Krøgholt v Copperfield Andersen K Sk 13/8 -3 3/ 2120 5 18,6 g - - 94 8’<br />

Opdr: Tom Holst Larsen Andersen P Ch 26/8 -4 6/ 2000 0 16,8 a - - 165 30’<br />

4 Ejer: Lizzi Kristensen Andersen P Ål 9/9 -3 2/ 2100 5 16,1 a - - 149 38’<br />

Blå/hvid/reklame, Andersen K Ch 23/9 -4 1/ 2000 3 16,7 a - - 772 20’<br />

Andersen Pauli Andersen K Ch 7/10 -8 9/ 2500 0 17,4 a - - 1557 355’<br />

SIR KNOX 5 17,8 M 16,3 AM 60.850<br />

3,lbr. v. v Knox Jenil - 12: 7 0-0-0 16,3a 500 11: 9 1-1-0 16,9a 60.350 Tot: 16 1-1-0<br />

Hemina v Shane T Hanover Svendsen B Bi 9/8 -3 1/ 2000 5 17,8 - - 65 5’<br />

Opdr: Hans Ulrik & Anni Bay Kristensen Svendsen B Sk 27/8 -5 1/ 2100 0 16,3 ag - - 62 5’<br />

5 Ejer: Stald Hans & Hans Svendsen B Bi 6/9 -5 7/ 2020 0 18,8 - - 236 5’<br />

Hvid/sort/rød, Svendsen B Ch 23/9 -8 7/ 2000 0 16,8 a - - 977 20’<br />

Sk Svendsen Bent (Kristensen H U)a Svendsen B Ch 7/10 -4 7/ 2000 0 16,6 a - - 589 38’<br />

SYLVESTER 6 16,8 M *14,7 AM 67.864<br />

3,brun h. v Høvding Lavec - 12: 8 4-1-0 14,7a 67.864 11: 0 0-0-0 0 Tot: 8 4-1-0<br />

Happy C N v Ride The Wave Juul S År 1/7 -10 8/ 1800 0 18,1 ag - - 140 60’<br />

Opdr: Niels Jørgen Jensen Jørgensen B Ål 18/7 -8 7/ 2100 1 16,8 a - - 22 15’<br />

6 Ejer: Verrazzano AB Juul S Ch 15/8 -7 6/ 2000 0 16,1 a - - 27 8’<br />

Rød/grøn/reklame, Juul S Ch 26/8 -4 11/ 2000 1 14,7 a - - 50 30’<br />

Ch Juul Steen Juul S Jæ 25/9 -4 2/ 2140 5 15,9 a - - 23 -<br />

SUPREME SUGAR 7 17,2 M *16,4 AM 34.750<br />

3,brun h. v Trophy Catch - 12: 7 2-1-2 16,4a 34.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 2-1-2<br />

Golden Sugar v Sugarcane Hanover Jeppesen B År 15/7 -1 4/ 2300 1 18,6 a - - 57 7’<br />

Opdr: Bjarne & Lone Jeppesen Jeppesen B Ch 15/8 -2 8/ 2000 1 16,4 ag - - 33 15’<br />

7 Ejer: Bjarne Jeppesen Jeppesen B Ch 26/8 -2 9/ 2000 0 17,5 a - - 37 25’<br />

Hvid/rød/reklame, Jeppesen B Ål 9/9 -5 12/ 2100 3 16,5 a - - 73 15’<br />

Bi Jeppesen Bjarne a Jeppesen B Ål 1/10 -5 12/ 2100 3 16,9 a - - 30 15’<br />

SAMSON 8 17,7 AM 3.000<br />

3,brun h. v Trophy Catch - 12: 3 0-0-1 17,7a 3.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-1<br />

Chills Lady v Giant Chill Westergård B Ål 23/4 -k 3/ 2140 k 21,5 g - - gk<br />

Opdr: Bjarke Thomsen Westergård B Ål 25/6 -1 6/ 2100 d g5 a - - 37 5’<br />

8 Ejer: Bjarke Thomsen Westergård B Ål 17/9 -7 1/ 2100 4 18,9 ag - - 25 8’<br />

Hvid/reklame, Friborg K Ål 1/10 -7 6/ 2100 3 17,7 ag - - 44 8’<br />

Friborg Kent<br />

i<br />

<strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

6 Sylvester – 7 Supreme Sugar – 4 Shogun Hall // ots. 3 Silas østervang<br />

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012<br />

for hiNgstE/valakkEr<br />

6 Sylvester er en fin hest, som jeg tror går direkte i finalen<br />

og faktisk skal regnes der, da det er en god hest,<br />

som vil blive endnu bedre næste år, når den er vokset<br />

mere til. 7 Supreme Sugar fortjener snart en sejr efter<br />

at have gået flere topløb efter uheldige løb. Her er feltet<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

i V65-gArANTi kr. 200.000<br />

Til eN række meD 6 rigTige<br />

STEINMAN 9 18,7 M 19,4 AM 7.750<br />

3,brun h. v Legendary Lover K - 12: 4 0-1-0 19,4a 7.750 11: 1 0-0-0 23,6 0 Tot: 5 0-1-0<br />

9<br />

Etolia Jet v Park Avenue Joe<br />

Opdr: Gunner Christiansen<br />

Ejer: Stald Euro<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

21/11 -2<br />

22/6 -3<br />

20/8 -2<br />

3/ 2100<br />

9/ 2100<br />

5/ 2100<br />

0 23,6 - -<br />

5 19,4 ag - -<br />

4 18,7 - -<br />

612<br />

501<br />

238<br />

10’<br />

5’<br />

5’<br />

Sort/reklame, Andersen K Ål 29/8 -1 3/ 2100 2 19,5 - - 41 7’<br />

Andersen Kenneth (Christiansen G)a<br />

Turordning: 6-7-3-9-4-1-8-5-2<br />

Andersen K Bi 6/9 -4 8/ 2000 6 19,8 - - 358 15’<br />

SæSonplan 2012<br />

oktober<br />

Søndag 21/10<br />

– V65-dag<br />

Mandag 29/10<br />

november<br />

Søndag 4/11<br />

– Finale Dansk Avlsløb og V65 dag<br />

Mandag 12/11<br />

Mandag 26/11<br />

Mandage kl. 18.15 // Onsdage kl. 15.15<br />

Fredag/Lørdag/søndag: Tidspunkt følger<br />

December<br />

Mandag 10/12<br />

Fredag 28/12<br />

ikke så stort og startsporet er trods alt bedre i dag end<br />

de seneste gange. 4 Shogun Hall kan tage spidsen her og<br />

vil sikkert blive kørt der så længe der er kræfter til det,<br />

og hvor længe er der det? 3 Silas Østervang blev budt et<br />

hårdt løb i sporene i seneste start. Har nu fået et løb i<br />

kroppen og skal være bedre i dag.<br />

aalborg • 15


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

16 • aalborg<br />

V65-2<br />

4V65-2 Trio<br />

4Grøn<br />

Vinder<br />

Plads<br />

Trio<br />

First Horse - Kvalifikation til<br />

Dansk Avlsløb 2012 for Hingste/Vallakker<br />

b<br />

3-årige danskfödda.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.<br />

Ærespræmie til vinderens ejer.<br />

H<br />

SO LONG SUGAR 2100:1 16,5 AM 10.250<br />

3,brun h. v Trophy Catch - 12: 9 0-2-0 16,5a 10.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 9 0-2-0<br />

1<br />

Good As Sugar v Sugarcane Hanover<br />

Opdr: Bjarne & Lone Jeppesen<br />

Ejer: Bjarne Jeppesen<br />

Jeppesen B<br />

Jeppesen B<br />

Jeppesen B<br />

År<br />

År<br />

Ch<br />

1/7 -12<br />

15/7 -2<br />

15/8 -9<br />

8/ 1800<br />

1/ 1800<br />

3/ 2000<br />

0 19,9 a<br />

d g a<br />

5 16,5 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

137<br />

39<br />

58<br />

20’<br />

8’<br />

8’<br />

Hvid/rød/reklame, Jeppesen B År 22/8 -3 6/ 1800 0 18,7 a - - 165 10’<br />

Bi Jeppesen Bjarne a Jeppesen B Sk 30/9 -3 7/ 2100 0 19,6 a - - 36 15’<br />

SILAS ULKÆR 2 20,5 K 15,5 AM 72.333<br />

3,brun h. v Great Challenger - 12: 14 0-4-3 15,5a 72.333 11: 0 0-0-0 0 Tot: 14 0-4-3<br />

2<br />

Juvelpigen Ulkær v Sherwood Lobell<br />

Opdr: Poul Bentsen<br />

Ejer: Poul Bentsen<br />

Mønster K<br />

Mønster K<br />

Lindhardt C<br />

År<br />

Ch<br />

Åb<br />

29/7 -8<br />

26/8 -9<br />

6/9 -4<br />

4/ 2360<br />

9/ 2000<br />

11/ 1640<br />

6 19,2 a<br />

0 15,5 a<br />

0 16,4 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

158<br />

999<br />

204<br />

250’<br />

75’<br />

-<br />

Sort/hvid/rød/logo, Lindhardt C Ch 23/9 -8 9/ 2000 3 16,0 a - - 802 20’<br />

Sk Lindhardt Christian Lindhardt C Ch 7/10 -8 6/ 2500 0 18,4 ag - - 655 355’<br />

SWEET N’SOUR 3 16,7 AM 28.250<br />

3,lbr. h. v Great Challenger - 12: 8 2-0-1 16,7a 28.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 8 2-0-1<br />

3<br />

Vips Nordal v Ellizar H<br />

Opdr: Stald D<br />

Ejer: Kolin Stable ApS & Stald 25 x Kaj<br />

Uhrberg T<br />

Jensen K<br />

Jørgensen B<br />

År<br />

År<br />

Ch<br />

15/7 -5<br />

29/7 -4<br />

26/8 -4<br />

9/ 2360<br />

5/ 1800<br />

3/ 2000<br />

0 dist ag - -<br />

0 17,7 a - -<br />

0 opg ag - -<br />

83<br />

85<br />

97<br />

13’<br />

30’<br />

30’<br />

Sort/reklame, Jensen K Ål 9/9 -5 1/ 2100 6 16,7 a - - 132 15’<br />

År Jensen Kaj Jensen K Ål 1/10 -5 7/ 2100 d g a - - 163 15’<br />

STROOPER 4 17,3 M 19,3 AM 37.164<br />

3,mkbr. v. v Timberland - 12: 6 2-1-0 19,3a 37.164 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 2-1-0<br />

4<br />

Controls Hælga v Running Sea<br />

Opdr: Martin Hansen<br />

Ejer: Syd Buss AB<br />

Eriksson C<br />

Lønborg M<br />

Eriksson C<br />

Ch<br />

Jæ<br />

Ch<br />

15/8 -1<br />

28/8 -3<br />

12/9 -7<br />

1/ 2000<br />

12/ 2140<br />

9/ 2000<br />

2 17,3<br />

0 18,9<br />

0 21,7 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

105<br />

58<br />

51<br />

8’<br />

-<br />

8’<br />

Sort/rød, Takter J Jæ 25/9 -9 6/ 2140 1 17,4 - - 36 -<br />

* Lønborg Michael Takter J Jæ 9/10 -10 8/ 2160 1 19,3 g - - 29 -<br />

SUPERMAN P P 5 18,9 M 6.000<br />

3,mkbr. h. v Global Glide - 12: 3 0-0-0 18,9 6.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-0<br />

5<br />

Grace Hjordal v Little Devil<br />

Opdr: Per Kristiansen<br />

Ejer: Per & Pia Kristiansen<br />

Friborg K<br />

Friborg K<br />

Mønster K<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

29/6 -k<br />

29/8 -1<br />

8/9 -3<br />

2/ 2100n k 20,6<br />

6/ 2100 5 20,1<br />

7/ 2100 6 20,8 g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

gk1<br />

51<br />

185<br />

7’<br />

7’<br />

Hvid/reklame,<br />

Friborg Kent (Kristiansen P)a<br />

Mønster K Ål 24/9 -4 3/ 2100 4 18,9 - - 42 15’<br />

SPIDER BEE 6 18,2 M 16,5 AM 30.750<br />

3,brun h. v Great Challenger - 12: 9 0-1-1 16,5a 13.000 11: 8 0-0-1 17,4a 17.750 Tot: 17 0-1-2<br />

6<br />

Kay Bee v Diamond Way<br />

Opdr: Bent Ole Pedersen<br />

Ejer: Stutteri Bakkelygård<br />

Tranholm J<br />

Lønborg H<br />

Lønborg H<br />

Ål<br />

Ål<br />

År<br />

20/8 -4<br />

9/9 -5<br />

19/9 -6<br />

1/ 2100<br />

10/ 2100<br />

1/ 2300<br />

2 18,2 a<br />

0 16,8 a<br />

4 19,8<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

193<br />

208<br />

102<br />

13’<br />

15’<br />

10’<br />

Blå/sort/reklame, Svendsen B Ål 1/10 -5 9/ 2100 5 17,0 a - - 206 15’<br />

Lønborg Henrik (Pedersen B O)a Lønborg H Ål 12/10 -7 4/ 2100 3 16,5 a - - 90 8’<br />

SOLIDAGO HESTELY 7 *18,7 M 16,5 AM 25.400<br />

3,brun v. v Legendary Lover K - 12: 13 2-0-0 16,5a 18.500 11: 4 1-0-1 19,3a 6.900 Tot: 17 3-0-1<br />

7<br />

Erato v Shane T Hanover<br />

Opdr: Helen & Torben Jensen<br />

Ejer: Helen & Torben Jensen<br />

Juul M<br />

Juul M<br />

Friborg K<br />

Ål<br />

Sk<br />

Ål<br />

6/8 -8<br />

13/8 -3<br />

9/9 -5<br />

7/ 2100<br />

1/ 2120<br />

5/ 2100<br />

0 20,0 g<br />

d g<br />

4 16,5 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

90<br />

127<br />

375<br />

8’<br />

8’<br />

15’<br />

Beige/grøn/reklame, Friborg K Ch 23/9 -8 8/ 2000 0 19,8 ag - - 994 20’<br />

Bi Juel Jeppe (Jensen T)a Jensen T Bi 4/10 -3 4/ 2000 d g - - 94 5’<br />

SATANO NEERGÅRD 8 *18,1 M 17,2 AM 17.500<br />

3,brun h. v Chipmate - 12: 12 3-0-0 17,2a 17.500 11: 1 0-0-0 24,4a 0 Tot: 13 3-0-0<br />

8<br />

Flo Jo v Spotlite Lobell<br />

Opdr: Knud O. Eriksen<br />

Ejer: Knud, Mich. & Chris Eriksen<br />

Jørgensen B<br />

Juel J<br />

Jørgensen B<br />

Ål<br />

Sk<br />

Ål<br />

6/8 -6<br />

27/8 -4<br />

9/9 -5<br />

5/ 1600<br />

3/ 2100<br />

7/ 2100<br />

0 opg ag - -<br />

1 18,1 - -<br />

0 17,8 a - -<br />

42<br />

38<br />

119<br />

5’<br />

8’<br />

15’<br />

Sort/guld/rekl., Kjær R Ål 1/10 -5 4/ 2100 0 17,2 a - - 183 15’<br />

Sk Jørgensen Birger (Friis Jan) Juel J Ål 12/10 -4 2/ 1600 0 18,1 a - - 33 8’<br />

Turordning: 4-2-6-8-5-7-3-1<br />

i ANPArTSkuPoN Til V65<br />

i <strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

4 Strooper – 2 Silas ulkær – 6 Spider Bee // outs. 3 Sweet N´Sour<br />

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012 for hiNgstE/<br />

valakkEr<br />

4 Strooper har fundet vindermelodien og kommer med 2<br />

friske sejre fra Jægersro. Er ikke så rutineret bag startbilen,<br />

men klarer det vel. 2 Silas ulkær startede i kriteriet<br />

men rakte ikke helt til, men kommer i meget blidere selskab<br />

her. 6 Spider bee er feltets mest rutinerede hest og<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

Vi laver igen i eftermiddag en anpartskupon i V65 spillet, som sælges efter først til mølle princippet.<br />

JACkPoT<br />

ForloDS<br />

kr. 55.500<br />

i V65 PulJeN<br />

i HVem kommer Til FiNAleN i DANSk AVlSløB -<br />

loDTrækNiNg/SPorVAlg eFTer 10. løB<br />

I modsætning til de klassiske løb i Danmark, så har Dansk avlsløb ingen såkaldte ”Wild Card”. Dvs. at når dagens<br />

løb tæller 3 prøver for hopper og 3 prøver for h/v, så går de fire bedst placerede heste fra hver indledende<br />

afdeling, videre til finalen. Mere specificerede regler om løbet, kan læses på side 65 i Væddeløbsbladet nr. 4<br />

fra august. Efter dagens prøver foretages der lodtrækning/sporvalg af repræsentanter fra de kvalificerede<br />

heste, efter gældende regler for ”udvælgelse af heste til større løb”. Efter dagens 10. løb foretages denne<br />

lodtrækning/sporvalg, således at startlisten til finalen i de to løb, er klar kort tid efter prøverne er afviklet.<br />

har gået godt i de seneste par starter. 3 Sweet N´Sour<br />

indledte karrieren på fornem vis, men i de seneste 5 starter<br />

har det været meget tungt med resultaterne, men<br />

grundkapaciteten er stor.<br />

aalborg • 17


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

18 • aalborg<br />

V65-3<br />

5V65-3 Trio<br />

5Hvid<br />

Vinder<br />

Plads<br />

Trio<br />

b<br />

3-12-årige højst 80.000 kr.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.<br />

a kl 00:00<br />

12-10-21<br />

l = 07 H<br />

PETE LYKKEGÅRD 2100:1 18,5 M 16,1 AK *17,1 AM 66.400<br />

5,brun v. v Ganymede - 12: 4 1-0-1 16,1a 9.500 11: 19 3-1-3 16,4a 47.350 Tot: 39 4-2-6<br />

1<br />

Grande Lykkegård v Sugarcane Hanover<br />

Opdr: Jens A. Nielsen<br />

Ejer: Arne Normann<br />

Normann A<br />

Pedersen K<br />

Juel J<br />

Ål 26/12 -5<br />

Ål 25/1 -2<br />

Od 15/2 -3<br />

5/ 2120<br />

3/ 2120<br />

10/ 2140<br />

0 19,3<br />

5 18,5<br />

1 18,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1945<br />

228<br />

216<br />

10’<br />

8’<br />

8’<br />

Rød/grøn/reklame, Kristiansen D Ch 29/2 -8 5/ 2000 d g7 a - - 26 8’<br />

Juul Steen (Normann A) Pedersen K Ål 24/9 -3 10/ 1600 3 16,1 a - - 126 5’<br />

BLISSFUL ÅS* (S) 2 16,4 L *16,4 AL 16,7 AM 56.786<br />

5,brun v. v S J’s Photo - 12: 10 2-1-2 16,4a 26.750 11: 8 1-1-0 16,8a 30.036 Tot: 18 3-2-2<br />

2<br />

Meadow Robin v Meadow Road<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige<br />

Ejer: Nils Bowall<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Ch<br />

Ål<br />

Ch<br />

4/7 -2<br />

18/7 -6<br />

1/8 -4<br />

1/ 2520<br />

2/ 3100<br />

5/ 2520<br />

0 17,9 g<br />

3 17,4<br />

0 opg g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

16<br />

103<br />

53<br />

15’<br />

20’<br />

15’<br />

Beige/grøn/reklame, Juel J Ch 25/8 -12 1/ 2970 4 16,4 - - 133 20’<br />

Ch Juel Jeppe (Bowall N)a Svendsen B Ål 17/9 -5 7/ 2100 2 16,7 a - - 31 5’<br />

ORION 3 17,0 M 15,8 AK 16,7 AM 61.775<br />

6,sbr. hp. v Ride The Wave - 12: 8 0-2-2 16,0a 12.250 11: 20 1-2-2 15,8a 23.750 Tot: 60 2-7-7<br />

3<br />

Venus Køjborg v Buckfinder<br />

Opdr: Torben Grøn<br />

Ejer: John Helmer Jensen<br />

Friborg K<br />

Nielsen K<br />

Friborg K<br />

Od<br />

Ål<br />

Od<br />

17/8 -4<br />

9/9 -12<br />

16/9 -5<br />

3/ 2140<br />

3/ 2140<br />

1/ 1640<br />

5 17,0 a<br />

4 17,6<br />

0 16,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

130<br />

41<br />

243<br />

8’<br />

10’<br />

15’<br />

Hvid/reklame, Friborg K Sk 30/9 -4 10/ 2100 0 16,8 a - - 624 10’<br />

Friborg Kent Friborg K Sk 8/10 -4 4/ 2100 2 16,8 a - - 148 8’<br />

RUNAWAY A M 4 20,9 M 15,8 AM 51.950<br />

4,brun hp. v Chipmate - 12: 11 0-1-1 15,8a 9.900 11: 5 0-0-2 16,7a 22.150 Tot: 21 0-2-4<br />

4<br />

Turtle Pitt v Scotian Crown<br />

Opdr: Anton Thomsen<br />

Ejer: Anton Thomsen<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Kjær R<br />

År<br />

Ch<br />

År<br />

15/7 -9<br />

12/8 -6<br />

19/9 -2<br />

1/ 1800<br />

1/ 2000<br />

5/ 1800<br />

0 18,7 a<br />

0 15,8 a<br />

5 18,3 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

137<br />

937<br />

256<br />

13’<br />

20’<br />

10’<br />

Sort/guld/rekl., Jørgensen B Bi 4/10 -7 11/ 1900 2 16,9 a - - 100 5’<br />

Jørgensen Birger (Thomsen A)a Kjær R År 14/10 -3 8/ 1800 0 17,7 a - - 188 20’<br />

PEARL MACOY 5 *16,7 K 15,9 AK 16,0 AM 60.350<br />

5,brun hp. v Super Tilly - 12: 17 4-2-2 15,9a 34.000 11: 7 0-1-0 17,2a 6.200 Tot: 32 5-4-3<br />

5<br />

Vivendi v Colts Gait Crown<br />

Opdr: Johnni Olsen<br />

Ejer: Johnni Olsen<br />

Olsen Jo.<br />

Olsen Jo.<br />

Olsen Jo.<br />

Ål<br />

År<br />

År<br />

9/7 -4<br />

29/7 -12<br />

10/8 -3<br />

2/ 2100n 1 19,2<br />

2/ 1800 1 16,7<br />

7/ 1820 0 18,6<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

26<br />

44<br />

105<br />

5’<br />

8’<br />

8’<br />

Sort/hvid, Olsen Jo. År 21/9 -3 3/ 1820 3 18,5 - - 56 5’<br />

Olsen Johnni a Olsen Jo. Ål 1/10 -2 8/ 2120 0 17,9 - - 469 15’<br />

O J SIMPSON 6 16,8 M 15,2 AK *16,6 AM 70.500<br />

6,rød v. v Piccolo Diavolo - 12: 7 0-0-2 15,2a 7.150 11: 13 3-1-0 16,6a 36.600 Tot: 39 5-4-3<br />

6<br />

Debbie Løjbjerg v New Quick<br />

Opdr: Poul Mikkelsen<br />

Ejer: Poul Mikkelsen<br />

Svendsen B<br />

Kjær R<br />

Andersen K<br />

Ål<br />

Sk<br />

Ål<br />

13/6 -2<br />

13/8 -6<br />

20/8 -5<br />

2/ 2120<br />

5/ 2100<br />

10/ 2100<br />

0 17,5 g<br />

3 18,5<br />

4 17,3 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

250<br />

96<br />

43<br />

10’<br />

8’<br />

13’<br />

Hvid/sort/rød, Mønster K Ål 24/9 -6 2/ 2140 3 18,1 - - 284 8’<br />

Svendsen Bent (Larsen G) Svendsen B Ål 1/10 -2 4/ 2120 5 16,8 - - 118 15’<br />

PUSTICA 7 17,2 M 15,7 AK *16,7 AM 63.771<br />

5,mkbr. hp. v Doc’s Shawbet - 12: 11 2-1-0 16,7a 19.150 11: 19 0-1-2 15,7a 17.450 Tot: 48 2-2-4<br />

7<br />

Comet v Game Høgh<br />

Opdr: Else Christensen<br />

Ejer: Frede Christensen<br />

Bæk Nielsen M<br />

Mønster K<br />

Christensen F<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

20/8 -5<br />

29/8 -2<br />

9/9 -12<br />

4/ 2100<br />

5/ 2120<br />

2/ 2140<br />

1 16,7 a<br />

d g<br />

2 17,2<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

484<br />

78<br />

61<br />

13’<br />

10’<br />

10’<br />

Blå/grå/reklame, Christensen F Ål 24/9 -3 8/ 1600 0 16,7 a - - 136 5’<br />

Bæk Nielsen Marc (Christensen F)a Lassen F År 14/10 -3 10/ 1800 d g a - - 691 20’<br />

RUSTY 8 17,3 M 15,7 AK 16,7 AM 63.650<br />

4,lbr. v. v Inferno Lavec - 12: 13 0-1-3 21,2a 26.400 11: 11 0-2-0 15,7a 37.250 Tot: 24 0-3-3<br />

8<br />

Catia Jet v Ata Star L<br />

Opdr: Danish Cowboy Stable<br />

Ejer: Stald MKSK<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

Ål<br />

År<br />

Ål<br />

29/8 -k<br />

7/9 -4<br />

17/9 -5<br />

1/ 2100<br />

4/ 2320<br />

10/ 2100<br />

k 18,7<br />

0 19,9 g<br />

d g5 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

gk<br />

124<br />

153<br />

13’<br />

5’<br />

Sort/reklame, Andersen K Sk 30/9 -7 1/ 2920 3 18,7 - - 542 25’<br />

Andersen Kenneth (Andersen P) Andersen K År 14/10 -6 2/ 2880 d g - - 249 30’<br />

i Nye gæSTer<br />

i <strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

2 Blissful Ås – 1 Pete lykkegård – 11 oline Åstrup // outs. 10 Sunsational legacy<br />

ÅBENt oPgør<br />

2 blissful Ås er en stærk hest, som tåler at lave noget<br />

undervejs og feltet skal vel bare sætte sig før Jeppe kører<br />

fremad i dødens eller til spidsen og så skal den have en<br />

god vinderchance. 1 Pete lykkegård gik rigtig godt i dens<br />

comeback til løbene og er blevet bedre med det løb i kroppen.<br />

Skal regnes meget tidligt her. 11 oline Åstrup tabte<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

besøg infoboden i Spillehallen, her kan du købe program samt få oplysninger om spil og om banen.<br />

PETRI 9 16,6 M 16,1 AM 65.038<br />

5,lbr. hp. v Carmody Lobell - 12: 13 0-2-2 16,1a 16.550 11: 11 1-0-1 16,1a 9.400 Tot: 35 2-3-5<br />

Diamond Model v S J’s Photo Jørgensen J Ål 29/8 -2 8/ 2120 3 18,1 - - 406 10’<br />

Opdr: Bjarne Haugård Jørgensen J Ål 8/9 -6 10/ 1600 0 16,1 a - - 803 10’<br />

9 Ejer: Marianne Pedersen Pedersen J Ål 17/9 -6 2/ 2100 6 16,8 a - - 1179 5’<br />

Hvid/reklame, Jørgensen J Sk 30/9 -4 7/ 2100 0 17,0 a - - 556 10’<br />

Mønster Knud (Pedersen J)a Mønster K Ål 12/10 -6 3/ 2100 2 17,6 - - 56 8’<br />

SUNSATIONAL LEGACY* (US) 10 15,3 K 15,1 AK 15,6 AM 79.457<br />

6,mkbr. v. v Windsong’s Legacy - 12: 8 0-0-0 15,6a 4.350 11: 17 4-2-1 15,1a 72.796 Tot: 31 4-3-1<br />

Heather Weather v Well Done Olsen A Ny 12/4 -7 1/ 2140 d g a - - 22 4’<br />

Opdr: Opdrættet I U S A Kjær R Ch 2/5 -4 2/ 2000 0 16,2 ag - - 166 15’<br />

10 Ejer: TPN Breed AB Kjær R Ny 8/7 -5 8/ 2160 d g - - 63 10’<br />

Hvid/turkis/logo, Kjær R Ch 8/8 -3 2/ 1600 d g10 a - - 168 15’<br />

Kjær Rene (Jensen F) Jensen F Sk 30/9 -4 6/ 2100 4 16,0 a - - 43 10’<br />

OLINE ÅSTRUP 11 *18,3 M *16,1 AK 16,8 AM 51.750<br />

6,brun hp. v Carmody Lobell - 12: 9 1-0-4 16,1a 20.800 11: 5 2-1-0 16,6a 16.100 Tot: 22 4-2-5<br />

Dixi Åstrup v New Quick Henriksen E Sk 27/8 -4 5/ 2120 0 18,4 - - 2016 8’<br />

Opdr: Hartvig Henriksen Jørgensen B Sk 10/9 -3 7/ 1700 1 16,1 a - - 168 8’<br />

11 Ejer: Hartvig Henriksen Henriksen E Ål 17/9 -5 4/ 2100 4 16,8 a - - 74 5’<br />

Sort/blå/hvidt logo, Jørgensen B Ål 1/10 -3 5/ 2600 3 17,2 a - - 47 20’<br />

Henriksen Emil a Jørgensen B Sk 8/10 -4 1/ 2100 3 17,0 a - - 32 8’<br />

PRESTISSIMO 12 *17,1 M *15,9 AK 17,3 AM 68.200<br />

5,mkbr. v. v Royal Prestige - 12: 16 3-1-3 15,9a 26.400 11: 7 0-0-0 17,3a 3.600 Tot: 31 6-1-4<br />

Ella Ella Rosendal v Carmody Lobell Andreasen M Ål 6/8 -4 5/ 2100 3 17,8 - - 323 5’<br />

Opdr: Oliver S. Friis Andreasen M Bi 23/8 -1 1/ 2020 1 17,1 - - 38 5’<br />

12 Ejer: B. & U. Bohnsack & M. Andreasen Andreasen M År 7/9 -5 3/ 1840 0 22,1 g - - 58 5’<br />

Blå/hvid/reklame, Andreasen M Ål 24/9 -3 7/ 1600 1 15,9 a - - 92 5’<br />

Sk Andreasen Martin a Andreasen M Bi 4/10 -7 12/ 1900 0 opg ag - - 92 5’<br />

Turordning: 5-12-11-7-2-1-6-9-3-4-8-10<br />

lodtrækningen, men virker til at have formen i orden og<br />

skal håbe på hårdt tempo så har den en god afslutning.<br />

10 Sunsational legacy gik godt i nyt regi i seneste start<br />

hvor den holdte godt ved efter hård forcering. Kusken<br />

kender hesten, så den bliver en spændende outsider her.<br />

aalborg • 19


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

20 • aalborg<br />

V65-4<br />

6V65-4 Trio<br />

6Sort<br />

Vinder<br />

Plads<br />

Trio<br />

First Horse - Kvalifikation til<br />

Dansk Avlsløb 2012 for Hopper<br />

b<br />

3-årige danskfödda hopper.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.<br />

Ærespræmie til vinderens ejer.<br />

H<br />

SAGITTA 2100:1 *17,2 M 19,3 AM 20.900<br />

3,sbr. hp. v Great Challenger - 12: 5 2-0-1 19,3a 20.900 11: 0 0-0-0 0 Tot: 5 2-0-1<br />

Kepler v Spotlite Lobell Friborg K Sk 4/8 -2 6/ 2100 3 19,3 a - - 203 4’<br />

Opdr: Kaj S. Nielsen Friborg K Ål 20/8 -1 3/ 2100 1 17,2 - - 36 5’<br />

1 Ejer: Kaj S. Nielsen Friborg K Ål 8/9 -5 1/ 2120 0 opg g - - 27 8’<br />

Hvid/reklame, Friborg K Ål 17/9 -2 6/ 2100 d g11 a - - 52 5’<br />

Friborg Kent (Nielsen K)a Friborg K Ål 24/9 -4 2/ 2120 1 17,9 - - 49 15’<br />

SALINA 2 23,2 M 0<br />

3,brun hp. v Ens Snapshot - 12: 1 0-0-0 23,2 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

Dika v Little Devil Andersen K Ål 07/11 -k 4/ 2140 k 25,8 - - gk<br />

Opdr: Gunner Christiansen Andersen K Ål 13/6 -k 2/ 2120 k 21,2 - - gk<br />

2 Ejer: Stald Euro Andersen K Ål 22/6 -4 5/ 2100 0 23,2 - - 453 5’<br />

Sort/reklame,<br />

Andersen Kenneth (Christiansen G)a<br />

SUS SIEM 3 19,6 M 16,5 AM 30.050<br />

3,brun hp. v Axwill - 12: 12 1-2-2 16,5a 30.050 11: 2 0-0-0 0 Tot: 14 1-2-2<br />

Pomona Scheff v Final Score Lønborg H Bi 9/8 -4 5/ 1900 3 17,5 a - - 58 5’<br />

Opdr: Grethe Hansen Friborg K Ch 25/8 -4 3/ 2000 d g2 a - - 94 20’<br />

3 Ejer: Grethe Hansen & Henning Simonsen Friborg K Od 16/9 -9 11/ 2140 3 18,5 ag - - 150 15’<br />

Blå/sort/reklame, Lønborg H Ch 23/9 -7 5/ 2000 4 16,6 a - - 791 20’<br />

Bi Lønborg Henrik (Hansen K E)a Kjær R Od 10/10 -2 2/ 2140 2 16,5 a - - 51 15’<br />

SARAH HALL 4 22,2 M 18,8 AM 3.350<br />

3,brun hp. v Golden Radio - 12: 7 0-0-0 18,8a 0 11: 5 0-0-0 19,7a 3.350 Tot: 12 0-0-0<br />

Evita Søndervang v New Quick Andersen P Ål 20/7 -3 3/ 2120 0 opg g - - 332 5’<br />

Opdr: Tom Holst Larsen Andersen P Ål 6/8 -1 2/ 2100 d g a - - 1331 5’<br />

4 Ejer: Stald MKSK Andersen P Ål 29/8 -k 1/ 2120 k 20,4 - - gk<br />

Blå/hvid/reklame, Andersen P År 19/9 -7 7/ 1800 0 dist ag - - 461 8’<br />

Andersen Pauli Andersen P Ål 12/10 -10 10/ 2100 0 18,8 a - - 9999 8’<br />

SOLSTRÅLEN* 5 18,2 K 13,8 AK 269.742<br />

3,brun hp. v Timberland - 12: 8 1-5-0 13,8a 247.759 11: 6 0-0-1 17,1a 21.983 Tot: 14 1-5-1<br />

Michelle v Gift Box Andersson P So 15/8 -13 7/ 1640 2 13,8 a - - 286 -<br />

Opdr: Kurt M. Hansen Andersson P Bå 25/8 -2 3/ 2140 d g a - - 36 -<br />

5 Ejer: Quality Stable & Möten met Smok AB Andersson P Sæ 10/9 -5 6/ 2148 2 15,0 a - - 68 -<br />

Blå, rød Andersson P Ch 23/9 -5 8/ 2000 2 15,3 a - - 53 20’<br />

* Andersson Peter M. (Lönn T) Andersson P Ch 7/10 -6 5/ 2000 1 15,4 a - - 30 193’<br />

SIGI TIKI 6 17,3 M 18,4 AM 10.176<br />

3,mkbr. hp. v Great Challenger - 12: 6 0-1-1 18,4a 10.176 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 0-1-1<br />

Siralli v Callit Uhrberg T Åb 12/7 -1 11/ 2140 7 20,5 g - - 310 -<br />

Opdr: Klaus K. Møller Lønborg M Jæ 24/7 -3 5/ 2140 0 18,1 g - - 331 -<br />

6 Ejer: Nanna & Jan Skovsgaard Lønborg M Ch 8/8 -1 6/ 2000 0 19,3 ag - - 48 7’<br />

Sort/rød, Lønborg M Ch 24/8 -8 1/ 2020 3 17,3 - - 106 8’<br />

* Lønborg Michael Juel J Ch 12/9 -7 6/ 2000 2 18,4 a - - 30 8’<br />

SHINE SWEETHEART 7 18,6 M 16,8 AM 19.500<br />

3,brun hp. v Great Challenger - 12: 5 1-1-1 16,8a 19.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 5 1-1-1<br />

Lady K v Wall Street Banker Friis Jo. Bi 12/7 -1 4/ 2000 1 19,9 - - 113 5’<br />

Opdr: Morten Sørensen Friis M Sk 13/8 -2 2/ 2120 3 18,6 - - 79 7’<br />

7 Ejer: Morten Sørensen Friis M Ch 25/8 -4 11/ 2000 2 18,1 a - - 90 20’<br />

Blå/reklame, Friis M Ch 23/9 -5 2/ 2000 5 16,8 a - - 247 20’<br />

Sk Friis Morten (Friis Jo.) Takter J Ch 7/10 -11 5/ 2000 0 19,0 g - - 45 10’<br />

SINETTE C N 8 19,5 M 15,3 AM 53.707<br />

3,mkbr. hp. v Axwill - 12: 9 0-0-0 15,3a 9.500 11: 5 1-1-1 17,1a 44.207 Tot: 14 1-1-1<br />

Gelinde Shane v Shane T Hanover Kjær R År 29/7 -6 11/ 1800 0 17,4 a - - 1050 140’<br />

Opdr: Carsten S. Nielsen Kjær R Ch 26/8 -4 1/ 2000 4 15,3 a - - 424 30’<br />

8 Ejer: Stald H Kjær R Bi 6/9 -5 6/ 2020 0 19,5 - - 72 5’<br />

Hvid/turkis/logo, Kjær R Ch 23/9 -7 11/ 2000 5 16,7 a - - 196 20’<br />

Bi Kjær Rene (Johansson S) Kjær R Ch 7/10 -4 6/ 2000 0 16,8 a - - 138 38’<br />

i<br />

<strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

5 Solstrålen – 1 Sagitta – 6 Sigi Tiki // outs. 3 Sus Siem<br />

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012 for hoPPEr<br />

5 Solstrålen er som en raket fra start og tog spidsen i<br />

kriterium hoppeløb og sejrede med kræfter sparet. Her<br />

vil det blive samme recept og jeg ser ikke hoppen besejret.<br />

1 Sagitta er en meget fin hoppe som dog fortsat<br />

løber lidt urutineret men kapaciteten er meget stor og<br />

den skal nok klare sig langt op i klasserne i fremtiden. 6<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

i TJek SeNeSTe NyHeDer og<br />

TilBuD PÅ WWW.AAV.Dk<br />

STAR TULSBJERG 9 19,4 M 18,6 AM 10.400<br />

3,mkbr. hp. v Axwill - 12: 6 0-0-2 18,6a 10.400 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 0-0-2<br />

Frk Tulsbjerg v New Quick Jørgensen J Ål 18/7 -7 2/ 2100 4 18,8 a - - 76 7’<br />

Opdr: Allentoft & Pedersen Jørgensen J Ål 6/8 -1 1/ 2100 0 22,1 a - - 57 5’<br />

9 Ejer: Stald E.H.J.K Tulsbjerg Jørgensen J Bi 6/9 -4 6/ 2000 3 19,4 g - - 229 15’<br />

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J Bi 20/9 -5 8/ 1900 5 19,5 a - - 66 5’<br />

Sk Jørgensen Johnny (Allentoft H)a Jørgensen J Sk 30/9 -3 10/ 2100 0 19,3 a - - 231 15’<br />

Turordning: 5-1-7-3-6-9-8-2-4<br />

JACkPoT<br />

ForloDS<br />

kr. 55.500<br />

i V65 PulJeN<br />

Sigi Tiki er en topafstammet hoppe, som har gjort det fint<br />

hidtil i karrieren men tror at der ligger masser af penge til<br />

hesten i fremtiden, når den får mere rutine. 3 Sus Siem<br />

går jævnt og stabilt og bliver spændende at følge her.<br />

aalborg • 21


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

22 • aalborg<br />

7<br />

V65-5<br />

7V65-5 Trio<br />

Vinder<br />

Lysbrun<br />

Plads<br />

Trio<br />

b<br />

3-12-årige højst 295.000 kr.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.<br />

H<br />

JESPER WHEELWOOD 2100:1 *15,3 M *14,1 AK *14,8 AM 294.818<br />

11,rød v. v Sleipner - 12: 6 2-1-0 14,3a 37.500 11: 10 2-2-2 14,8a 37.500 Tot: 103 23-10-11<br />

Vips Nordal v Ellizar H Kjær R Ål 13/6 -6 3/ 2100 d g4 a - - 181 13’<br />

Opdr: Stald D Friborg K Ål 25/6 -3 1/ 1600 1 14,3 a - - 74 8’<br />

1 Ejer: Stutteri Wheelwood-Hjulskovgård Lønborg H Ål 18/7 -5 3/ 2600 5 16,6 a - - 201 25’<br />

Hvid/reklame, Friborg K Ål 9/9 -7 3/ 3140 2 15,8 - - 435 40’<br />

Friborg Kent (Hjulskov F)a Friborg K Ål 24/9 -5 6/ 2100 1 16,7 a - - 35 8’<br />

REMEMBER BORK 2 17,2 M 14,2 AM 241.850<br />

4,mkbr. hp. v Chipmate - 12: 7 0-0-1 14,2a 44.000 11: 13 2-4-0 15,6a 150.350 Tot: 26 3-5-2<br />

Elvira Bork v J R Broline Lindhardt C År 17/6 -6 9/ 1800 0 17,8 a - - 96 13’<br />

Opdr: Chr. M. Lauridsen Lindhardt C Ch 12/8 -5 4/ 2000 3 15,6 a - - 252 20’<br />

2 Ejer: Chr.M. Lauridsen & Villy Christensen Lindhardt C Ch 25/8 -11 10/ 2000 6 14,2 a - - 908 390’<br />

Sort/hvid/rød/logo, Lindhardt C Ål 8/9 -7 12/ 2100 0 16,7 a - - 948 75’<br />

Bi Lindhardt Christian (Christensen V)a Lindhardt C Ål 1/10 -6 6/ 2100 0 15,0 a - - 3390 193’<br />

KAKI BLITZ 3 15,6 M 14,6 AK 15,3 AM 254.337<br />

10,lbr. v. v Dylan Lobell - 12: 13 1-0-2 16,1a 8.650 11: 15 1-2-2 15,3a 18.291 Tot: 120 17-17-15<br />

Tracy Care v Hairos Nielsen K Sk 6/6 -9 1/ 2120 d g - - 122 5’<br />

Opdr: Esther Studstrup Nielsen K Ål 6/8 -9 2/ 2160 0 17,0 - - 711 8’<br />

3 Ejer: Kjell Nielsen Nielsen K Ål 20/8 -11 3/ 2620 1 18,7 - - 24 3’<br />

Sort/rød, Friborg K Od 16/9 -7 7/ 3160 0 17,9 - - 1271 25’<br />

Nielsen Kjell a Nielsen K Ål 1/10 -10 5/ 2140 d g - - 475 10’<br />

REMEMBER C N 4 17,4 M *14,6 AM 288.365<br />

4,sbr. hp. v Axwill - 12: 7 1-0-0 14,6a 78.000 11: 15 1-1-1 15,9a 101.065 Tot: 30 4-2-2<br />

Gelinde Shane v Shane T Hanover Andersen K Hd 18/6 -3 10/ 1640 d g a - - 925 -<br />

Opdr: Carsten S. Nielsen Juel J Ch 22/7 -5 7/ 2000 0 16,0 a - - 73 25’<br />

4 Ejer: Carsten S. Nielsen Svendsen B Ch 25/8 -9 5/ 2000 1 14,6 a - - 376 50’<br />

Hvid/sort/rød, Svendsen B Ål 8/9 -7 5/ 2100 d g a - - 177 75’<br />

Sk Svendsen Bent (Nielsen C S)a Svendsen B Ål 1/10 -6 11/ 2100 4 14,8 a - - 442 193’<br />

HOT’N SWEET 5 16,0 M 13,6 AK 15,8 AM 217.384<br />

12,brun v. v Sleipner - 12: 10 1-1-0 15,8a 14.750 11: 11 2-1-0 17,3a 7.150 Tot: 125 10-16-9<br />

Vips Nordal v Ellizar H Friborg K Ål 23/3 -7 1/ 2120 4 16,7 - - 229 8’<br />

Opdr: Annette Rønsby Friborg K Ål 14/5 -5 6/ 2120 4 16,6 - - 668 8’<br />

5 Ejer: Anita Lauesen Friborg K Sk 6/6 -6 9/ 2100 4 15,8 a - - 282 10’<br />

Blå/sort/rød, Friborg K Sk 30/7 -6 3/ 2100 2 15,8 a - - 116 8’<br />

Pedersen Anders (Friborg D)a Friborg K Sk 13/8 -6 2/ 2120 5 17,9 g - - 79 8’<br />

KHAMBATH MAN (S) 6 16,6 M 13,3 AK 15,2 AM 257.673<br />

8,mkbr. v. v Malabar Circle Ås - 12: 16 6-3-1 13,3a 95.500 11: 23 1-3-4 14,9a 36.138 Tot: 79 12-8-8<br />

Savanna J L v Savas Hanover Friis M Sk 30/7 -6 5/ 2100 1 15,3 a - - 25 8’<br />

Opdr: Lövberga Gård A B m. flere Friis M Sk 27/8 -7 9/ 1700 0 15,1 a - - 37 8’<br />

6 Ejer: Tineke Borup Friis M Ål 9/9 -9 2/ 1600 4 13,3 a - - 72 15’<br />

Blå/reklame, Friis M År 19/9 -4 4/ 1800 1 18,2 - - 75 15’<br />

Sk Friis Morten (Borup T) Juel J Ch 7/10 -5 4/ 2000 0 16,1 a - - 78 30’<br />

OVITA BORK 7 16,2 M 12,3 AK 14,9 AM 268.120<br />

6,mkbr. hp. v Adams Hall - 12: 4 1-1-0 13,9a 12.000 11: 11 2-3-0 12,3a 95.474 Tot: 30 7-5-3<br />

Frederikke Bork v New Quick Jensen F Åb 29/12 -6 4/ 2140 0 16,8 a - - 113 -<br />

Opdr: Chr. M. Lauridsen Jørgensen B Bi 9/8 -6 7/ 1600 1 13,9 a - - 34 5’<br />

7 Ejer: Stald Ovita Bork Jensen F Ch 26/8 -7 2/ 2000 4 14,9 a - - 31 30’<br />

Sort/guld/rekl., Juel J Bi 6/9 -3 4/ 1900 2 15,9 a - - 18 5’<br />

Jørgensen Birger (Nørbak L) Jensen F Åb 20/9 -5 6/ 1640 0 14,1 a - - 170 -<br />

INTENZO* (S) 8 16,2 M 12,2 AK 13,8 AM 259.628<br />

7,rød hp. v Spotlite Lobell - 12: 4 0-0-0 15,0a 3.292 11: 12 5-2-2 12,2a 227.123 Tot: 23 6-2-2<br />

Maydawn v Flying Irishman Jensen F Åb 15/10 -6 10/ 2640 0 16,4 - - 58 -<br />

Opdr: Klimpen Svensson & Wingolf H B Jensen F Åb 14/2 -2 1/ 2640n 6 17,7 a - - 40 -<br />

8 Ejer: Klimpen Svensson & Wingolf H B Jensen F Hd 27/2 -6 8/ 2160n 7 18,1 - - 31 -<br />

Beige/grøn/reklame, Jensen F Åb 15/3 -7 7/ 1640 0 15,0 a - - 34 -<br />

Juel Jeppe (Jensen F) Juel J Ch 22/7 -6 5/ 2020 0 16,2 - - 114 15’<br />

i<br />

<strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

1 Jesper Wheelwood – 6 khambath man – 4 remember C N // outs. 8 intenzo<br />

Ny sEJr til JEsPEr w.?<br />

1 Jesper Wheelwood er katten med de 9 liv. Her i karrierens<br />

11.år har den igen fundet en formtop og gået flere<br />

topløb. Imponerende arbejde af Fini. 6 Khambath Man<br />

har også tændt til i år, hvilket også skyldes ejeren og trænerens<br />

arbejde med hesten. Hesten kan både vinde fra<br />

spids og fra ryg, så kusken bestemmer selv taktikken.<br />

4 remember C N gik faktisk et rigtig godt løb i seneste<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

i Nki rACiNg AreNA PÅ FACeBook<br />

NKI racing arena er kommet på Facebook. Den nye Facebook-side skal være det sociale samlingspunkt<br />

uden for væddeløbsbanen. Derfor lancerer vi flere tiltag på den nye side blandt andet konkurrencer, upload<br />

af unikke billeder fra væddeløbsbanen og statusopdateringer med små nyheder. Du kan blive medlem af den<br />

nye Facebook-side ved at klikke på følgende link: www.facebook.com/nkiracingarena<br />

PICTURE PERFECT 9 16,9 M 14,8 AM 220.250<br />

5,sbr. hp. v Ens Snapshot - 12: 6 0-1-0 16,4a 4.500 11: 15 1-1-3 14,8a 72.650 Tot: 43 3-6-6<br />

Pure Coffee v Keystone Voyager Østergaard P Sk 27/8 -7 7/ 1700 0 16,4 a - - 541 8’<br />

Opdr: Lone Larsen Hansen A R Ål 8/9 -2m 8/ 2100 0 18,9 a - - 508 10’<br />

9 Ejer: Per Østergaard Østergaard P År 21/9 -3 1/ 1840 0 18,4 - - 236 5’<br />

Sort/reklame, Østergaard P Ål 1/10 -10 6/ 2140 0 17,5 g - - 6186 10’<br />

Andersen Kenneth (Østergaard P)a Andersen K Ål 12/10 -3 5/ 2120 2 16,9 - - 351 8’<br />

KEJSER 10 15,5 M *13,6 AK 14,0 AM 282.734<br />

10,mkbr. h. v Good As Gold - 12: 12 0-2-1 14,0a 11.900 11: 15 2-1-4 13,6a 55.400 Tot: 106 15-18-17<br />

Bine Warden v Jerard Sørensen R Bi 9/8 -8m 5/ 1900 3 17,0 a - - 59 8’<br />

Opdr: Thomas-Peter Thøgersen Sjunnesson J Ch 26/8 -11 10/ 2000n 0 16,7 a - - 374 30’<br />

10 Ejer: Thomas-Peter Thøgersen Sørensen R Ål 8/9 -8m 7/ 2100 5 17,5 a - - 1036 25’<br />

Hvid/turkis/logo, Lønborg H Ål 24/9 -5 1/ 2100 5 17,1 a - - 185 8’<br />

Bi Kjær Rene (Johansson S) Svendsen B Od 10/10 -4 6/ 1640 0 14,0 a - - 449 10’<br />

MADE SHADOW 11 16,0 M 14,3 AK 14,9 AM 210.153<br />

8,brun v. v Alf Palema - 12: 20 0-6-2 14,3a 37.700 11: 27 3-0-7 14,4a 51.250 Tot: 110 12-12-14<br />

On Board Frøkjær v Nevele Pride Andersen T D Ål 20/8 -7 12/ 2100 4 17,5 a - - 134 13’<br />

Opdr: Niels Jørgen Jensen Foget K Ål 29/8 -5 1/ 2160 2 16,0 - - 381 15’<br />

11 Ejer: Charlotte Lohmann & Kasper Foget Lohmann C Ål 8/9 -2m 2/ 2100 4 18,3 a - - 61 10’<br />

Hvid/reklame, Svendsen B Ål 17/9 -8 7/ 2100 2 16,1 a - - 65 8’<br />

Sk Mønster Knud (Lohmann C)a Mønster K Ch 7/10 -5 6/ 2000 0 16,3 a - - 559 30’<br />

Turordning: 4-1-6-2-7-11-5-3-10-9-8<br />

start, hvor den fra bagspor sad et stykke nede i feltet<br />

men leverende en forrygende afslutning. 8 Intenzo har<br />

ikke fået det til at stemme i år, men var imponerende ved<br />

flere starter sidste år og viste hvilken god hest det er.<br />

aalborg • 23


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

ÅL20121021-8<br />

24 • aalborg<br />

V65-6<br />

8V65-6 Trio<br />

8Lilla<br />

Vinder<br />

Plads<br />

Supertrio<br />

First Horse - Kvalifikation til<br />

Dansk Avlsløb 2012 for Hingste/Vallakker<br />

b<br />

3-årige danskfödda.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.<br />

Ærespræmie til vinderens ejer.<br />

H<br />

SPEED OLYMPIC 2100:1 20,0 M 21,5 AM 2.500<br />

3,mkbr. h. v Timberland - 12: 3 0-0-1 21,5a 2.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-1<br />

Iamthequeen v Buckfinder Friborg K Ål 07/11 -k 2/ 2140 k 25,0 - - gk<br />

Opdr: Susse Malene Høy Friborg K Ål 11/3 -2 6/ 2100 0 21,5 ag - - 118 10’<br />

1 Ejer: Susse & Kirstine Høy Svendsen B Ål 8/9 -3 2/ 2100 3 20,0 - - 51 7’<br />

Hvid/sort/rød, Friborg K Sk 30/9 -1 12/ 2100 d g a - - 57 7’<br />

Svendsen Bent (Høy S M)a<br />

SUPER H T BYG 2 *18,9 M *14,1 AM 334.850<br />

3,brun h. v Great Challenger - 12: 9 5-2-1 14,1a 302.500 11: 6 2-2-0 18,3a 32.350 Tot: 15 7-4-1<br />

Julle Klitbo v Ride The Wave Lønborg H År 15/7 -8 1/ 2360 1 17,6 a - - 12 13’<br />

Opdr: Kjeld Lønstrup Lønborg H År 29/7 -8 2/ 2360 2 18,6 a - - 15 250’<br />

2 Ejer: Kjeld Lønstrup Lønborg H Ch 26/8 -9 10/ 2000 2 14,7 a - - 23 75’<br />

Blå/sort/reklame, Lønborg H Ch 23/9 -4 10/ 2000 1 16,1 a - - 13 20’<br />

År Lønborg Henrik Lønborg H Ch 7/10 -8 3/ 2500 0 19,3 a - - 22 355’<br />

SKYLAR HYDRUP 3 16,9 M 15,4 AM 45.926<br />

3,brun h. v Great Challenger - 12: 11 2-1-1 15,4a 45.926 11: 0 0-0-0 0 Tot: 11 2-1-1<br />

Filippa Hydrup v Earthquake Friborg K Ål 18/7 -8 4/ 2100 2 17,0 a - - 39 15’<br />

Opdr: Ole Madsen Jensen F Åb 9/8 -3 12/ 2140 4 16,9 - - 86 -<br />

3 Ejer: Madsen, Bernhoft & Mann Friborg K Ch 26/8 -4 12/ 2000 5 15,4 a - - 118 30’<br />

Hvid/reklame, Jensen F Åb 6/9 -4 1/ 1640 d g8 a - - 33 -<br />

Friborg Kent (Madsen O)a Friborg K Ch 23/9 -6 3/ 2000 0 15,9 a - - 93 20’<br />

SPEEDY GON SALI 4 19,1 M 16,6 AM 19.000<br />

3,brun h. v Golden Globe - 12: 10 1-0-2 16,6a 19.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 10 1-0-2<br />

Hot Horse Flower v Imposant Sund Adriansen S År 1/7 -9 5/ 2300 d g - - 108 10’<br />

Opdr: Tina Carlsen Adriansen S Ål 20/7 -4 7/ 2100 d g a - - 100 5’<br />

4 Ejer: Svend K. Adriansen Pedersen A Ch 1/8 -2 4/ 2000 5 19,1 g - - 34 15’<br />

Blå/sort/rød, Pedersen A Ål 9/9 -5 2/ 2100 5 16,6 a - - 366 15’<br />

Pedersen Anders (Nørbak L) Pedersen A Ål 1/10 -5 8/ 2100 0 17,0 ag - - 809 15’<br />

SIR DIAMOND 5 18,8 M 22,0 AM 11.750<br />

3,brun h. v Trophy Catch - 12: 6 1-1-0 22,0a 11.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 1-1-0<br />

Hold The Diamond v Diamond Way Westergaard K Ål 18/7 -7 5/ 2100 0 22,0 ag - - 311 7’<br />

Opdr: Kjeld Hollensen Kjær R Sk 30/7 -1 3/ 2100 d g - - 73 5’<br />

5 Ejer: Kjeld & Helle O. Hollensen Westergaard K Ål 20/8 -2 1/ 2100 5 18,8 - - 238 5’<br />

Hvid/turkis/logo, Kjær R Sk 10/9 -1 2/ 2120 2 19,7 - - 41 8’<br />

Kjær Rene (Westergaard K) Kjær R Ål 24/9 -2 2/ 2120 1 20,3 - - 35 8’<br />

SANTANA BORK 6 17,9 K 15,1 AM 173.270<br />

3,brun h. v Beaumont Hanover - 12: 7 0-0-0 15,1a 10.500 11: 6 2-1-1 16,9a 162.770 Tot: 13 2-1-1<br />

Frederikke Bork v New Quick Lindhardt C Ch 10/6 -4 2/ 2000 0 16,3 a - - 448 50’<br />

Opdr: Chr.M. Lauridsen & Villy Christensen Lindhardt C År 15/7 -5 12/ 2360 0 19,2 ag - - 132 13’<br />

6 Ejer: Team Lindhardt Support Lindhardt C År 29/7 -8 7/ 2360 0 19,6 a - - 102 250’<br />

Sort/hvid/rød/logo, Lindhardt C Ch 26/8 -9 6/ 2000 5 15,1 a - - 475 75’<br />

Sk Lindhardt Christian Lindhardt C Ål 9/9 -3 1/ 2100 0 16,2 a - - 26 38’<br />

SENIGMA SKOV 7 18,3 M 18,2 AK 19,0 AM 13.400<br />

3,rød v. v Golden Globe - 12: 13 1-0-1 18,2a 13.400 11: 0 0-0-0 0 Tot: 13 1-0-1<br />

Enigma v New Quick Lindhardt C Sk 30/7 -4 1/ 2100 6 18,7 - - 130 5’<br />

Opdr: Anna Johansen Lindhardt C Od 17/8 -5 2/ 2140 0 19,2 - - 575 8’<br />

7 Ejer: Anna & Nathalie Johansen Svendsen B Sk 27/8 -4 4/ 2100 4 18,7 - - 194 8’<br />

Hvid/reklame, Thomsen M Sk 10/9 -7 1/ 2100 0 opg g - - 83 5’<br />

Sk Mønster Knud (Lindhardt C) Lindhardt C Bi 4/10 -4 3/ 2000 0 21,5 g - - 191 5’<br />

SORRENTO 8 22,2 M 500<br />

3,brun h. v Legendary Lover K - 12: 1 0-0-0 22,2 500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

Texas Flicka v Deliberate Speed Andersen K Ål 22/6 -k 2/ 2100 k 25,3 - - ejg<br />

Opdr: Gunner Christiansen Andersen K Ål 25/6 -k 3/ 2120 k 27,8 g - - ejg<br />

8 Ejer: Stald Euro Andersen K Ål 29/6 -k 1/ 2120n k 23,3 - - gk1<br />

Sort/reklame, Andersen K Ål 9/7 -9 1/ 2100 5 22,2 - - 163 5’<br />

Andersen Kenneth (Christiansen G)a<br />

i <strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

2 Super H T Byg – 3 Skylar Hydrup – 9 Snapshots Star // outs. 6 Santana Bork<br />

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012 for hiNgstE/valakkEr<br />

Favoritten til kriteriet som desværre for kredsen svigtede<br />

var 2 Super HT byg. Er hesten bare nogenlunde<br />

frisk vinder den dette løb. 3 Skylar Hydrup har ofte haft<br />

dårlige startspor og gjort det pænt. Jeg synes at den bør<br />

være helt fremme i dette løb. 9 Snapshots Star prøves<br />

for første gang blandt en af årgangens bedste heste og<br />

spændende at se hvor langt den rækker. Har gjort det<br />

pænt i karrieren hidtil. 6 Santana bork gik der rygter på<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

i SilDeBorD HVer lørDAg<br />

i CAFé PiTSToP FrA kl. 11.30-14.00 Til kuN kr. 20,-<br />

SNAPSHOTS STAR 9 *19,1 K 16,9 AK 24.250<br />

3,brun v. v Ens Snapshot - 12: 7 2-0-1 16,9a 24.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 2-0-1<br />

Dollar Star v Bambino’s Rocky Frandsen P Od 27/7 -9 3/ 2140 1 19,7 - - 139 8’<br />

Opdr: Nis Hansen Frandsen P År 22/8 -2 5/ 1800 3 19,4 ag - - 75 13’<br />

9 Ejer: Stald Grand Frandsen P År 7/9 -6 1/ 1800 1 19,1 - - 66 13’<br />

Rød/hvid/sort, Frandsen P Od 28/9 -5 10/ 1640 4 16,9 a - - 121 8’<br />

År Frandsen Peter (Jensen T)a Frandsen P Od 10/10 -2 12/ 2140 0 opg ag - - 241 15’<br />

Turordning: 2-9-5-3-6-1-4-7-8<br />

at karrieren kunne være overstået så en overraskelse at<br />

den starter her. Skal vel have et roligt oplæg her, så den<br />

får en positiv oplevelse?<br />

aalborg • 25


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

26 • aalborg<br />

9 Lysgrøn<br />

Trio<br />

9Vinder<br />

Plads<br />

Trio<br />

First Horse - Kvalifikation til<br />

Dansk Avlsløb 2012 for Hopper<br />

b<br />

3-årige danskfödda hopper.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 10.000-6.000-3.500-2.500-1.800-1.200 (6 præmier) Intet indskud.<br />

Ærespræmie til vinderens ejer.<br />

H<br />

SHAKIRA 2100:1 23,9 K 16,4 AK 16,5 AM 25.450<br />

3,brun hp. v Ens Snapshot - 12: 12 0-1-3 16,4a 17.300 11: 3 0-1-1 22,1a 8.150 Tot: 15 0-2-4<br />

Flying Axworthy v Mr Bones Friborg K Ch 24/8 -3 12/ 2000 3 17,0 a - - 357 8’<br />

Opdr: Gert Pedersen Friborg K Ål 8/9 -4 5/ 2100 4 17,8 a - - 59 15’<br />

1 Ejer: Poul Vestmark Sørensen Friborg K Ch 23/9 -7 8/ 2000 0 opg ag - - 454 20’<br />

Hvid/reklame, Sjunnesson J Ål 1/10 -5 5/ 2100 0 18,0 a - - 172 15’<br />

Friborg Kent Ecce K Ch 7/10 -4 10/ 2000 5 16,5 a - - 629 38’<br />

SABINE SKOV 2 23,1 M 3.750<br />

3,brun hp. v Great Challenger - 12: 1 0-1-0 23,1 3.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-1-0<br />

Minnie Skov v Carmody Lobell Juul M Sk 18/6 -k 2/ 2120n k 24,5 - - gk3<br />

Opdr: Poul Kobberø Juul M Ål 24/9 -8 7/ 2100 2 23,1 g - - 112 8’<br />

2 Ejer: Nikolaj Nielsen<br />

Blå/grå/logo,<br />

Sk Juul Morten<br />

SALSA 3 *18,6 M 17,5 AK 19,0 AM 15.500<br />

3,brun hp. v Timberland - 12: 7 1-1-0 17,5a 15.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 1-1-0<br />

Lovely More v Niton Olsen J Ål 6/8 -1 10/ 2100 0 19,5 a - - 78 5’<br />

Opdr: Julie & Maria Olsen Olsen J År 22/8 -1 4/ 1820 2 19,5 - - 156 7’<br />

3 Ejer: Klausbjerggård Olsen C Ål 9/9 -12 1/ 2100 1 18,6 - - 73 10’<br />

Hvid/sort/gul, Olsen J År 3/10 -2 10/ 2300 0 20,8 ag - - 43 10’<br />

Olsen Jesper (Olsen A)a Olsen J Ål 12/10 -4 1/ 1600 0 17,5 ag - - 200 8’<br />

SKELLA 4 21,4 M 1.900<br />

3,lbr. hp. v Ens Snapshot - 12: 2 0-0-1 21,4 1.900 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-1<br />

Tahays Blue Spring v Spotlite Lobell Friborg K Ål 07/11 -k 3/ 2120 k 29,1 g - - ejg<br />

Opdr: Erik Holmsgaard Friborg K Ål 12/12 -k 2/ 2120 k 26,4 g - - gk<br />

4 Ejer: John Iversen Friborg K Ål 23/4 -1 1/ 2100 0 24,2 g - - 300 8’<br />

Sort/guld/rekl., Friborg K Ål 24/9 -2 3/ 2100 3 21,4 - - 128 8’<br />

Jørgensen Birger (Iversen J)a<br />

SEATTLE 5 17,8 K 15,6 AM 36.949<br />

3,lbr. hp. v Knox Jenil - 12: 8 0-2-1 15,6a 17.846 11: 5 1-0-1 19,0a 19.103 Tot: 13 1-2-2<br />

Ulrika Lilly v Lindy’s Crown Svendsen B Ål 6/8 -8 6/ 2100 2 18,0 g - - 53 8’<br />

Opdr: Hans Ulrik & Anni Bay Kristensen Svendsen B Ch 26/8 -4 2/ 2000 6 15,6 a - - 125 30’<br />

5 Ejer: Stald Hans & Hans Svendsen B Sk 10/9 -3 4/ 1700 4 16,4 a - - 33 8’<br />

Hvid/sort/rød, Svendsen B Ch 23/9 -5 4/ 2000 3 16,3 a - - 370 20’<br />

Sk Svendsen Bent (Kristensen H U)a Svendsen B Ch 7/10 -6 11/ 2000 d g a - - 1001 193’<br />

SASHA AVALON 6 22,3 M 0<br />

3,mkbr. hp. v Mack November - 12: 2 0-0-0 22,3 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-0<br />

Donnice v Frisky Frazer Olsen J Ål 25/6 -k 2/ 2120 k 25,5 g - - ejg<br />

Opdr: Charlotte Olsen Olsen J Ål 29/6 -k 1/ 2100n k 22,4 - - gk1<br />

6 Ejer: Stald Avalon Olsen J Ål 8/9 -3 3/ 2100 0 22,3 g - - 225 7’<br />

Turkis/hvidt logo, Olsen J År 3/10 -1 3/ 1800 0 25,3 g - - 119 7’<br />

Olsen Charlotte a<br />

SCARLETT CROWN 7 *23,2 K 19,9 AM 7.500<br />

3,brun hp. v Timberland - 12: 3 1-0-0 19,9a 7.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 1-0-0<br />

Do It Crown v Armbro Fame Friborg K Ål 07/11 -k 4/ 2140 k 27,0 - - gk<br />

Opdr: Stald Crown Lønborg H År 25/3 -k 1/ 1820 k 22,1 - - gk<br />

7 Ejer: Stald Crown Lønborg H År 4/5 -9 1/ 1800 1 23,2 - - 25 8’<br />

Blå/sort/reklame, Lønborg H Sk 21/5 -4 4/ 2100 0 19,9 a - - 181 8’<br />

År Lønborg Henrik (Hjorth L)a Andersen K År 3/6 -4 2/ 1800 0 dist a - - 104 8’<br />

SHENANDOAH 8 18,8 M 18,0 AM 25.300<br />

3,sbr. hp. v Great Challenger - 12: 11 1-2-1 18,0a 25.300 11: 0 0-0-0 0 Tot: 11 1-2-1<br />

Gwendolyn v Shane T Hanover Mønster K Sk 10/9 -4 2/ 2100 0 22,6 g - - 50 5’<br />

Opdr: Jette N. Jørgensen Jørgensen B Od 16/9 -9 5/ 2140 0 opg ag - - 141 15’<br />

8 Ejer: J. N. Jørgensen & J.P. Nielsen Mønster K Sk 20/9 -k 2/ 2100 k 20,0 - - gk<br />

Hvid/reklame, Mønster K Sk 30/9 -3 11/ 2100 1 18,5 a - - 175 15’<br />

Sk Mønster Knud Mønster K Sk 8/10 -2 1/ 2100 4 18,0 a - - 35 8’<br />

i oPleVelSeSPAkker<br />

Vi sælger oplevelsespakker, som består af entrè, rundvisning i staldene, staldtips,<br />

introduktion i spil, lækker buffet og drikkevarer. Kontakt alette Henneberg på<br />

96303700 eller på anh@aav.dk, så skræddersyer vi den pakke du/I ønsker.<br />

i <strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

9 Starlet Beat – 8 Shenandoah – 1 Shakira // outs. 5 Seattle<br />

kvalifikatioN til daNsk avlsløB 2012 for hoPPEr<br />

En af årgangens bedste hopper er 9 Starlet beat, som<br />

trods bagspor bør vinde dette løb og det tror jeg også<br />

at den gør. 8 Shenandoah har fundet melodien og bør<br />

også klare sig i dette selskab. Er en stærk hoppe som<br />

går en god sidste 7-800 meter. 1 Shakira har ikke indfriet<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

STARLET BEAT 9 *15,3 AM 255.000<br />

3,brun hp. v Timberland - 12: 9 3-3-3 15,3a 205.000 11: 5 2-0-0 18,0a 50.000 Tot: 14 5-3-3<br />

Fantasy v New Quick Juel J År 15/7 -4 8/ 1800 1 18,4 a - - 37 13’<br />

Opdr: Ole G. Nielsen Juel J År 29/7 -6 1/ 1800 3 15,6 a - - 78 140’<br />

9 Ejer: Birthe Pedersen Juel J Ch 25/8 -5 2/ 2000 1 15,3 a - - 68 38’<br />

Beige/grøn/reklame, Juel J Ch 23/9 -7 1/ 2000 2 16,2 a - - 14 20’<br />

Juel Jeppe Juel J Ch 7/10 -6 9/ 2000 3 15,7 a - - 83 193’<br />

de stillede forventninger i år, og skal her i slutningen af<br />

sæsonen gøres klar til næste års årgangsløb. Er vel med<br />

her for at se hvor den står mod nogle af de bedste hopper<br />

i årgangen. 5 Seattle har gået flere gode løb i år og jeg<br />

synes at den også bør ende meget langt fremme her.<br />

aalborg • 27


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

28 • aalborg<br />

10 Rosa<br />

Trio<br />

Plads<br />

10Vinder<br />

Trio<br />

Uddannelsesløb - Formløb<br />

5-12-årige.<br />

2100 m. Voltestart. 10 startende.<br />

Præmier: 1.200-700-500-350-250-150-150 (7 præmier) Intet indskud.<br />

H<br />

PRIME SHADOW 2100:1 21,2 M 18,9 AM 3.800<br />

5,sbr. hp. v Hr Siem - 12: 7 0-0-0 21,2 3.800 11: 0 0-0-0 0 Tot: 7 0-0-0<br />

1<br />

Persika Hornline v Lindy’s Crown<br />

Opdr: Th. Petersen & N.J. Jensen<br />

Ejer: Per & Mads L. Andersen<br />

Andersen M L<br />

Svendsen B<br />

Kjær R<br />

År<br />

Sk<br />

Od<br />

30/6 -3<br />

4/8 -2<br />

17/8 -2<br />

5/ 2300<br />

4/ 2100<br />

9/ 2140<br />

5 23,9<br />

0 20,1 a<br />

0 18,9 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1028<br />

64<br />

189<br />

8’<br />

4’<br />

7’<br />

Mørkeblå m. reklame, Svendsen B Ål 17/9 -7 5/ 2100 7 22,0 ag - - 207 8’<br />

Andersen Mads L. a Andersen M L Ål 12/10 -9 3/ 2120 7 22,8 - - 484 8’<br />

MY GOLD QUEEN 2140:1 17,4 K 18,0 M 15,5 AK 73.150<br />

8,mkbr. hp. v Silver Pine - 12: 20 1-2-0 17,4 9.300 11: 24 0-1-3 18,8 12.900 Tot: 97 2-7-11<br />

2<br />

Bewitch v Copperfield<br />

Opdr: Niels Kristian Korfitzen<br />

Ejer: Agathon & Blinkenbjerg, Mikael Hansen<br />

Andersen T D<br />

Hansen M<br />

Hansen M<br />

Ål<br />

Sk<br />

Ål<br />

20/8 -6<br />

10/9 -8<br />

17/9 -9<br />

2/ 2100<br />

4/ 2140<br />

1/ 2140<br />

0 16,9 a<br />

5 19,3<br />

0 19,6<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

129<br />

137<br />

360<br />

13’<br />

3’<br />

3’<br />

Sort/hvid/reklame, Hansen M Ål 1/10 -11 1/ 2160 0 19,0 - - 961 3’<br />

Hansen Mikael T. a Hansen M Sk 8/10 -4 8/ 2100 0 18,7 a - - 991 8’<br />

OH MONEY 2 17,0 M 15,2 AK 29.650<br />

6,sort hp. v Credit Winner - 12: 15 0-1-1 17,0 7.400 11: 18 0-1-1 18,9 6.400 Tot: 55 1-2-4<br />

3<br />

Donerightly v Donerail<br />

Opdr: Leif Albér<br />

Ejer: Gert & Sabina Nielsen<br />

Friborg K<br />

Friborg K<br />

Sørensen L<br />

Bi<br />

Sk<br />

Ål<br />

25/7 -9<br />

4/8 -6<br />

20/8 -4<br />

3/ 2020<br />

6/ 1700<br />

6/ 2100<br />

5 17,0<br />

4 15,2 a<br />

0 19,2 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

337<br />

147<br />

117<br />

8’<br />

4’<br />

13’<br />

sort, rød Friborg K Sk 10/9 -3 12/ 1700 0 16,4 a - - 468 8’<br />

Nielsen Sabina a Friborg K Od 28/9 -7 2/ 2140 0 18,1 a - - 519 5’<br />

NEFELIN 3 17,5 M 15,1 AK 86.345<br />

7,mkbr. hp. v Earthquake - 12: 5 0-0-1 18,8 1.400 11: 15 0-1-2 18,5 12.500 Tot: 62 2-6-16<br />

4<br />

Vinea v Songflori<br />

Opdr: Poul Andersen<br />

Ejer: Karen & Poul Andersen<br />

Pedersen K<br />

Skals A<br />

Tranholm J<br />

Ål<br />

Sk<br />

Ål<br />

9/7 -11<br />

30/7 -8<br />

20/8 -6<br />

3/ 2180<br />

5/ 2140<br />

5/ 2100<br />

4 18,8<br />

0 19,6<br />

0 17,7 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

101<br />

1052<br />

364<br />

3’<br />

5’<br />

13’<br />

Blå/grå/hvid/logo, Hansen L U Ål 24/9 -10 1/ 2180 7 18,9 - - 199 3’<br />

Hansen Lise Ullerup (Normann A) Hansen L U Sk 30/9 -12 3/ 2100 3 19,1 - - 74 3’<br />

LUDVIG 2160:1 13,9 K 14,3 M 12,8 AK 656.750<br />

9,brun v. v Abracadabrant - 12: 13 1-0-1 17,4 6.050 11: 16 0-1-2 16,9 11.600 Tot: 92 11-7-7<br />

5<br />

Sally Vang v Speed Merchant<br />

Opdr: Hans Chr. Sørensen<br />

Ejer: Peter Sørensen<br />

Borup T<br />

Borup T<br />

Pedersen K<br />

Sk<br />

Sk<br />

Ål<br />

4/8 -5m<br />

13/8 -8m<br />

29/8 -8<br />

10/ 1700<br />

4/ 2100<br />

7/ 2100<br />

5 17,2 a<br />

d p4 a<br />

3 18,1 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

169<br />

233<br />

33<br />

4’<br />

8’<br />

3’<br />

Sort, Nielsen J Ål 8/9 -1 2/ 2660 0 20,2 - - 59 3’<br />

Kristensen Kaj V. (Sørensen P)a Pedersen K Ål 1/10 -11 4/ 2140 7 18,8 - - 96 3’<br />

LAMÆKOMTE 2 16,2 M 13,8 AM 232.400<br />

9,lbr. v. v Carmody Lobell - 12: 11 1-0-3 17,6 6.500 11: 19 3-2-2 17,8 12.800 Tot: 98 10-7-16<br />

6<br />

Nam Nam v Richthofen<br />

Opdr: Malene H. Alstrup<br />

Ejer: Jens Brix Pedersen<br />

Pedersen J<br />

Pedersen J<br />

Pedersen J<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

28/5 -12<br />

13/6 -8<br />

25/6 -9<br />

2/ 2180<br />

5/ 2100<br />

1/ 2680<br />

0 17,6<br />

4 17,0 a<br />

4 17,6 g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

77<br />

49<br />

43<br />

3’<br />

3’<br />

3’<br />

Rød/sort, Pedersen J Ål 9/7 -11 2/ 2180 1 18,5 - - 33 3’<br />

Jensen Mathias (Pedersen J)a Pedersen J År 3/8 -2 5/ 1840 0 19,3 - - 163 3’<br />

O K PELLEGRINO 2180:1 16,4 M 14,5 AK 131.431<br />

6,sbr. v. v San Pellegrino - 12: 11 1-0-2 18,0 22.183 11: 22 4-3-2 17,9 58.700 Tot: 60 7-5-9<br />

7<br />

Tahays Blue Spring v Spotlite Lobell<br />

Opdr: Erik Holmsgaard<br />

Ejer: Mona & Claus Pilegaard<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

År<br />

Ål<br />

Ål<br />

15/4 -7<br />

14/5 -6<br />

28/5 -4<br />

4/ 1800<br />

3/ 1600<br />

5/ 2100<br />

0 19,1 a<br />

0 16,1 a<br />

0 17,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

90<br />

161<br />

372<br />

10’<br />

8’<br />

8’<br />

Blå, Aaen S Ål 17/9 -11 4/ 2120 0 19,5 - - 72 5’<br />

Nørlem Christian (Pilegaard C)a Andersen K Ål 1/10 -8 5/ 1600 0 14,5 a - - 727 20’<br />

KENNEDY STAR 2 15,8 M 13,3 AK 385.617<br />

10,brun v. v Imposant Sund - 12: 15 0-1-3 16,8 17.326 11: 24 2-6-3 16,0 101.147 Tot: 138 15-25-19<br />

8<br />

Texaco Star v Game Høgh<br />

Opdr: Knud-Erik Mortensen<br />

Ejer: Jokumsen & Jørgensen<br />

Lindhardt C<br />

Jensen K<br />

Jensen K<br />

Ål<br />

Sk<br />

Ål<br />

18/7 -5<br />

13/8 -8m<br />

8/9 -8m<br />

4/ 2600<br />

5/ 2100<br />

8/ 2100<br />

0 17,2 a<br />

3 15,5 a<br />

d g a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

385<br />

158<br />

888<br />

25’<br />

8’<br />

25’<br />

Hvid/blå, Andersen K Sk 30/9 -6 8/ 2100 0 17,1 a - - 1137 15’<br />

Jokumsen Kent a Jensen K Ål 12/10 -1m 1/ 2160 2 16,8 - - 72 4’<br />

i iT`S rACiNg Time<br />

Mandag d. 29. oktober kl. 18.15 – galopfinale<br />

Søndag d. 4. november kl. 13.00 – Dansk avlsløb finaler<br />

Mandag d. 12. november kl. 18.15<br />

i <strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

4 Nefelin – 6 lamækomte – 7 o k Pellegrino // outs. 8 kennedy Star<br />

uddaNNElsEsløB<br />

4 Nefelin er ikke ligefrem en hest der stabler sejrene,<br />

men jeg synes at kusken har kørt den rigtig godt og parret<br />

bør have en god vinderchance her. 6 lamækomte er<br />

en herlig gammel kæmpe, som altid yder sit bedste og<br />

det er en god køretur Mathias Jensen har fået her. 7 o K<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

IgEN PÅ<br />

NKI raCINg arENa aalborg:<br />

Mandag d. 26. november kl. 18.15<br />

Mandag d. 12. december kl. 18.15<br />

Fredag d. 28. december kl. 15.15<br />

Pellegrino satte ny rekord i sidste start og den har fået<br />

en god kusk i sulkyen her. 8 Kennedy Star køres af Kent<br />

”Jocke” Jokumsen og jeg tror at den har en god vinderchance<br />

her, da den gik godt i seneste start.<br />

aalborg • 29


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

ÅL20121021-11<br />

30 • aalborg<br />

11 Trio<br />

Vinder<br />

Orange Plads<br />

Trio<br />

b<br />

3-12-årige højst 30.000 kr.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 (5 præmier) Indskud: 400 kr.<br />

H<br />

REX NEO 2100:1 *17,7 M 17,3 AM 23.000<br />

4,brun h. v Gigant Neo - 12: 12 0-4-1 17,3a 18.000 11: 7 1-0-0 19,3a 5.000 Tot: 19 1-4-1<br />

Emma Hastrup v New Quick Andersen P År 10/8 -2 1/ 1820 2 17,9 - - 43 8’<br />

Opdr: Lise Lotthe Christensen Andersen P Ch 25/8 -12 5/ 2950 0 opg - - 617 20’<br />

1 Ejer: K. & L. Jørgensen, K. Jokumsen Andersen P Ål 9/9 -4 6/ 1600 0 18,5 ag - - 1119 25’<br />

Blå/hvid/reklame, Andersen P År 19/9 -6 4/ 2300 0 20,5 - - 403 10’<br />

Andersen Pauli (Jokumsen K)a Andersen P Ål 1/10 -2 5/ 2100 d g - - 293 15’<br />

PILBROS PRIDE 2 18,8 M 17,5 AK 28.350<br />

5,mkbr. hp. v Doc’s Shawbet - 12: 10 0-1-0 17,5a 14.450 11: 7 1-1-1 19,1 13.900 Tot: 17 1-2-1<br />

Audit Katinka v Count’s Pride Jørgensen J År 17/6 -9 6/ 1800 4 19,0 a - - 299 10’<br />

Opdr: Ivan Krieger Lassen F År 30/6 -8 5/ 2300 5 18,8 - - 304 25’<br />

2 Ejer: Stald Alberta & Ivan Krieger Jørgensen J År 22/8 -8 9/ 1800 4 18,1 a - - 354 10’<br />

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J År 19/9 -6 2/ 2300 0 20,2 - - 504 10’<br />

År Jørgensen Johnny (Theilmann A)a Lassen F År 3/10 -7 4/ 1800 4 18,0 a - - 90 8’<br />

PERNILLE K 3 17,3 M 15,4 AK 17,1 AM 21.550<br />

5,rød hp. v Tap In - 12: 13 0-2-4 15,4a 10.550 11: 14 1-1-1 18,9a 11.000 Tot: 27 1-3-5<br />

High Dollar Lady v Mr Lavec Mønster K Sk 4/8 -4 3/ 1700 2 15,4 a - - 40 4’<br />

Opdr: Hans Kurt Jensen Kristensen J Bi 23/8 -4 10/ 1900 0 18,2 a - - 134 5’<br />

3 Ejer: Peter, John & Dorit Kristensen Kristensen J Sk 10/9 -4 2/ 2120 0 19,2 g - - 737 5’<br />

Hvid/reklame, Mønster K Ål 17/9 -3 10/ 2100 2 17,1 a - - 72 5’<br />

Sk Mønster Knud (Kristensen P)a Kristensen J Sk 8/10 -8 6/ 2100 3 19,1 a - - 125 8’<br />

SANNE L M 4 18,4 M 15,6 AK 17,6 AM 17.800<br />

3,brun hp. v Dream Vacation - 12: 9 0-1-5 15,6a 17.800 11: 0 0-0-0 0 Tot: 9 0-1-5<br />

Jill L M v Ride The Wave Kristensen A Ål 6/8 -3 10/ 2100 3 19,0 a - - 265 5’<br />

Opdr: Jørgen Kristensen Kristensen A Ål 29/8 -7 1/ 2120 3 18,8 - - 48 10’<br />

4 Ejer: Stutteri Laurasminde Kristensen A Ål 8/9 -4 2/ 2100 3 17,6 a - - 243 15’<br />

blå/reklame, Kristensen A Ål 17/9 -3 8/ 2100 4 18,0 a - - 131 5’<br />

Kristensen Allan Kristensen A Ål 12/10 -4 9/ 1600 3 15,6 a - - 231 8’<br />

TEMPELTON* (S) 5 18,5 M *18,1 AM 28.564<br />

5,lbr. v. v Love You - 12: 3 0-0-0 18,7 0 11: 7 3-0-1 18,1a 21.158 Tot: 15 3-0-2<br />

Born To Run v Alf Palema Friis M Ål 5/12 -4 1/ 2120 4 20,3 - - 51 8’<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige Friis M Sk 19/12 -4 4/ 2100 1 18,1 a - - 27 5’<br />

5 Ejer: Anette Kolding & Johnny Nielsen Friis M Sk 16/1 -7 1/ 2100 d g - - 35 10’<br />

Blå/reklame, Friis M Bi 3/5 -7 6/ 2020 0 18,7 g - - 243 5’<br />

Sk Friis Morten (Nielsen A K)a Friis M Od 18/5 -7 3/ 2160 0 21,3 g - - 45 5’<br />

RAKETTEN G K 6 17,6 M 15,7 AK 16,7 AM 22.850<br />

4,brun hp. v Gill’s Victory - 12: 13 0-2-1 15,7a 14.550 11: 9 0-1-3 16,7a 8.300 Tot: 22 0-3-4<br />

Hansine v Victor Victor Jørgensen J Sk 4/8 -4 8/ 1700 5 15,7 a - - 170 4’<br />

Opdr: Erik Grove Olsen J Ål 20/8 -4 2/ 2100 4 18,9 a - - 47 13’<br />

6 Ejer: Gert & Sabina Nielsen Friborg K Sk 10/9 -4 1/ 2120 5 19,0 - - 241 5’<br />

sort, rød Friborg K Od 28/9 -5 8/ 1640 0 17,4 a - - 281 8’<br />

Nielsen Sabina a Friborg K År 3/10 -7 7/ 1800 5 18,4 a - - 190 8’<br />

POWER K K 7 17,7 M 16,6 AK 18,0 AM 29.850<br />

5,brun hp. v Vic Torre - 12: 9 0-2-0 16,6a 6.250 11: 11 2-0-0 17,1a 21.100 Tot: 21 2-3-0<br />

Erycina v Speed Merchant Kramer J Sk 28/4 -8 10/ 2100 0 21,7 a - - 42 10’<br />

Opdr: Kim K. Hansen Dahl G Sk 21/5 -6 5/ 2120 0 opg g - - 298 5’<br />

7 Ejer: Tom Kirkegaard Dahl G Sk 6/6 -2 2/ 2120 0 19,3 g - - 442 10’<br />

Bordeaux/grå, Dahl G Sk 10/9 -3 9/ 1700 0 16,6 a - - 265 8’<br />

Sk Dahl Gordon (Kirkegaard T)a Dahl G Sk 8/10 -2 2/ 2100 2 18,0 a - - 58 8’<br />

RACING GLOBE 8 17,2 M 19,5 AM 15.750<br />

4,brun h. v Golden Globe - 12: 12 1-1-2 19,5a 15.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 12 1-1-2<br />

Virginia Crown v Armbro Fame Friborg K Ål 6/8 -k 1/ 2120 k 20,3 - - gk<br />

Opdr: Tage Jørgensen Sørensen L Ål 20/8 -3 8/ 2100 0 dist ag - - 183 13’<br />

8 Ejer: Tage Jørgensen Pedersen K Ål 29/8 -5 2/ 2100 3 18,1 - - 312 15’<br />

Beige/grøn/reklame, Friborg K Ål 9/9 -10 3/ 2100 3 17,2 - - 385 10’<br />

Juel Jeppe (Jørgensen T)a Pedersen K Ål 24/9 -6 5/ 2120 0 opg g - - 227 8’<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

Parkering af personbiler bagved staldene og staldterrænet er forbudt<br />

- for ellers er der ganske enkelt ikke plads nok til de aktive og desuden<br />

er det af sikkerhedsmæssige hensyn!<br />

E S<br />

SENSATION 9 17,9 M 16,8 AM 18.125<br />

3,brun v. v New Quick - 12: 6 0-3-0 16,8a 18.125 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 0-3-0<br />

Sitta Vategård v Tibur Andersen K Ål 20/8 -1 2/ 2120 0 opg g - - 164 5’<br />

Opdr: Niels Andreasen Andersen P Ål 8/9 -3 3/ 2120 4 19,8 g - - 747 7’<br />

9 Ejer: Niels Andreasen Andersen K Ål 17/9 -1 6/ 2100 2 17,2 a - - 75 8’<br />

Sort/reklame, Andersen K Ål 24/9 -4 3/ 2120 2 17,9 - - 74 15’<br />

Andersen Kenneth (Andreasen N)a Andersen K Od 10/10 -2 6/ 2140 6 16,8 a - - 134 15’<br />

RAZZMATAZZ D 10 18,9 M 16,7 AM 20.750<br />

4,brun v. v Valley Sentry - 12: 10 2-0-2 16,7a 20.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 10 2-0-2<br />

Vips Nordal v Ellizar H Pedersen A Bi 25/7 -2 6/ 2000 d g - - 77 10’<br />

Opdr: Stald D Pedersen A Ch 24/8 -3 9/ 2000 5 17,1 a - - 209 8’<br />

10 Ejer: Team Fogsgaard Friborg K Ch 12/9 -6 5/ 2000 3 17,1 a - - 88 15’<br />

Hvid/reklame, Friborg K Sk 30/9 -9 5/ 2120 5 18,9 - - 68 8’<br />

Friborg Kent Pedersen A Ål 12/10 -7 7/ 2100 6 16,7 a - - 73 8’<br />

RIKKE HASTRUP 11 17,2 M *15,5 AK *16,7 AM 22.650<br />

4,brun hp. v Earthquake - 12: 6 3-1-0 15,5a 22.650 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 3-1-0<br />

Annie Hastrup v Armbro Fame Jensen K Ch 22/7 -2 4/ 2020 5 17,5 - - 60 7’<br />

Opdr: Niels H. Andersen Jensen K Ch 24/8 -8 2/ 2020 2 17,2 - - 58 8’<br />

11 Ejer: Niels H. Andersen Jensen K Ål 8/9 -5 3/ 2120 7 19,8 g - - 36 8’<br />

Sort/reklame, Jensen K Ål 17/9 -2 10/ 2100 1 16,7 a - - 103 5’<br />

Jensen Kaj (Andersen N H)a Jensen K Ål 12/10 -4 10/ 1600 1 15,5 a - - 39 8’<br />

SPEEDY CHILD 12 *18,5 M 18,5 AM 22.500<br />

3,brun v. v Valley Sentry - 12: 8 2-1-0 18,5a 22.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 8 2-1-0<br />

Best Child v Copperfield Lønborg H År 1/7 -2 3/ 1800 0 21,1 ag - - 76 20’<br />

Opdr: Niels Kristian Korfitzen Bonde T Ål 20/7 -4 6/ 2100 2 18,5 a - - 173 5’<br />

12 Ejer: Mikael T. Hansen & Henrik Junker Friborg K Sk 13/8 -3 3/ 2100 1 18,5 g - - 77 8’<br />

Blå/sort/reklame, Friborg K Bi 6/9 -4 1/ 2020 4 18,6 g - - 69 15’<br />

Lønborg Henrik (Hansen M)a Friborg K Ål 1/10 -5 10/ 2100 d g a - - 206 15’<br />

i <strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

11 rikke Hastrup – 5 Tempelton – 3 Pernille k // outs. 4 Sanne l m<br />

hatrrick til rikkE hastruP?<br />

11 rikke Hastrup er en herlig hoppe, som trods bagspor<br />

bare har vundet 2 fine sejre i de seneste starter og med<br />

2 nye rekorder til følge. 5 Tempelton indledte den DK<br />

karriere på fineste vis men sæsonen 2012 har endnu<br />

ikke budt på noget positiv men hesten har en god grund<br />

kapacitet og dygtige ejere som formår at komme med<br />

hestene i fin skik. 3 Pernille K kommer igen med Knud<br />

Mønster og så skal man se op for hesten, da han har et<br />

godt tag på den. bliver sikker sendt mod spidsen og derfra<br />

bliver den svær at bide skeer med. 4 Sanne l M har<br />

virket mere stærk i de seneste starter og bliver spændende<br />

at følge her med godt startspor.<br />

aalborg • 31


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

32 • aalborg<br />

12 Mørkbrun<br />

Trio<br />

Plads<br />

12Vinder<br />

Trio<br />

Amatørløb<br />

3-12-årige højst 110.000 kr.<br />

2100 m. Tillæg 20 m ved 12.001 kr, 40 m ved 36.001 kr.<br />

Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750-500-400 (7 præmier) Indskud: 300 kr.<br />

H<br />

OPASIA ØSTERKÆR 2100:1 18,9 M 20,0 AK 8.700<br />

6,brun hp. v Great Challenger - 12: 7 0-0-0 18,9 0 11: 9 0-0-1 21,1 2.000 Tot: 27 1-0-2<br />

1<br />

Sanne Østerkær v Vokal N<br />

Opdr: Henning Christensen<br />

Ejer: Henning Christensen<br />

Christensen H<br />

Christensen H<br />

Christensen H<br />

År<br />

Ål<br />

Ål<br />

1/7 -9<br />

20/7 -5<br />

20/8 -9<br />

2/ 2300<br />

8/ 2100<br />

1/ 2100<br />

0 opg g<br />

0 20,4 a<br />

d g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

1667<br />

1190<br />

615<br />

10’<br />

5’<br />

5’<br />

Rød/hvid, Christensen H Ål 9/9 -12 3/ 2120 0 18,9 - - 358 10’<br />

Christensen Henning a Christensen H År 5/10 -1 7/ 2300 d g13 - - 401 5’<br />

RAMBO NEERGÅRD 2 19,5 M 17,5 AM 8.950<br />

4,sbr. v. v Vic Torre - 12: 11 0-2-0 19,5 8.950 11: 7 0-0-0 24,0 0 Tot: 18 0-2-0<br />

2<br />

Freja Flamingo v Carmody Lobell<br />

Opdr: Knud O. Eriksen<br />

Ejer: Mads & Birgit Hjortsballe, Lea Olsen<br />

Lønborg H<br />

Hjortsballe M<br />

Jørgensen B<br />

Od<br />

Ål<br />

År<br />

5/7 -1<br />

20/7 -5<br />

10/8 -1<br />

2/ 2140<br />

2/ 2100<br />

1/ 1820<br />

2 17,5 a - -<br />

0 19,9 ag - -<br />

5 20,0 - -<br />

45<br />

40<br />

29<br />

8’<br />

5’<br />

5’<br />

Blå/guld, Hjortsballe M Ål 20/8 -9 4/ 2100 2 19,5 - - 96 5’<br />

Bi Hjortsballe Mads a Hjortsballe M Ål 29/8 -5 3/ 2100 0 20,1 g - - 339 15’<br />

SPACE BEE 3 *19,2 AM 5.000<br />

3,mkbr. v. v Chipmate - 12: 5 1-0-0 19,2a 5.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 5 1-0-0<br />

3<br />

Catja Bee v Crown De Joie<br />

Opdr: Bent Ole Pedersen<br />

Ejer: Stutteri Bakkelygård<br />

Lønborg H<br />

Bæk Nielsen M<br />

Lønborg H<br />

Ål<br />

Ål<br />

År<br />

6/8 -2<br />

20/8 -3<br />

19/9 -7<br />

3/ 2100<br />

1/ 2100<br />

8/ 1800<br />

1 19,2 a<br />

d g a<br />

d g7 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

116<br />

56<br />

57<br />

5’<br />

13’<br />

8’<br />

Mørkeblå/reklame, Larsen J L Ål 1/10 -k 1/ 2120 k dg4 - - ejg<br />

Larsen Jesper L. (Pedersen B O)a Larsen J L Ål 12/10 -k 2/ 2100 k 21,9 - - gk<br />

OLYMPUS AVALON 2120:1 *17,9 M 17,4 AM 26.000<br />

6,rød v. v Turbo Sandy - 12: 5 0-0-1 17,9 2.250 11: 10 1-4-0 17,9 23.250 Tot: 21 1-4-1<br />

4<br />

Lovely More v Niton<br />

Opdr: Charlotte Olsen<br />

Ejer: Charlotte & Johnni Olsen<br />

Olsen C<br />

Olsen Jo.<br />

Olsen Jo.<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

9/7 -7<br />

20/8 -9<br />

9/9 -12<br />

2/ 2120n 0 20,9 g<br />

1/ 2120 3 18,7<br />

1/ 2140 5 17,9<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

337<br />

74<br />

105<br />

5’<br />

5’<br />

10’<br />

Sort/hvid, Olsen C Ål 24/9 -6 6/ 2120 d g2 - - 426 8’<br />

Olsen Johnni (Olsen C)a Olsen C Ål 1/10 -10 2/ 2100 0 opg g - - 85 10’<br />

LESTO BEE 2 17,8 M 16,5 AK 35.050<br />

9,sort v. v Palle Parc - 12: 1 0-0-0 17,8 0 11: 11 0-0-2 18,3 8.000 Tot: 43 1-3-7<br />

5<br />

Thea H v Dick’s Bell<br />

Opdr: Bent Ole Pedersen<br />

Ejer: Jan Normann Christensen<br />

Jørgensen J<br />

Jørgensen J<br />

Jørgensen J<br />

Ål 17/10 -3<br />

Sk 24/10 -4<br />

Ål 13/11 -2<br />

12/ 2100<br />

4/ 2120<br />

2/ 2140<br />

4 17,3 a<br />

5 20,0<br />

0 18,3<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

548<br />

160<br />

607<br />

8’<br />

5’<br />

10’<br />

Blå/grå/hvid/logo, Normann A År 15/7 -k 1/ 1800 k 21,4 - - gk<br />

Hansen Lise Ullerup (Christensen J N)a Jørgensen J Ål 6/8 -7 3/ 2120 0 17,8 - - 1077 5’<br />

PETRONELLA 3 18,5 M 14,4 AK 35.250<br />

5,sbr. hp. v S J’s Photo - 12: 9 1-0-2 18,5 10.750 11: 10 3-0-1 19,8 24.500 Tot: 19 4-0-3<br />

6<br />

Felicia Crown v Lindy’s Crown<br />

Opdr: Nils Bowall<br />

Ejer: Nils Bowall<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

År<br />

Od<br />

Ch<br />

25/5 -7<br />

15/6 -3<br />

4/7 -3<br />

7/ 1820<br />

12/ 2140<br />

4/ 1600<br />

0 23,4 g<br />

1 16,3 a<br />

3 14,4 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

179<br />

351<br />

17<br />

5’<br />

5’<br />

15’<br />

Blå/hvid/rød, Friis M Ål 18/7 -2 3/ 2100 0 18,5 - - 188 10’<br />

Sk Pedersen Kim (Juul M) Jørgensen B Ål 29/8 -4 3/ 2100 d g6 - - 40 15’<br />

SAGA L 4 17,5 K 18,1 M 16,7 AK 29.012<br />

3,sort hp. v Golden Globe - 12: 7 0-0-1 18,1 10.900 11: 4 0-1-1 17,5 18.112 Tot: 11 0-1-2<br />

7<br />

Goofy Girl v Armbro Fame<br />

Opdr: Ole A. Larsen<br />

Ejer: Larsen & Jokumsen<br />

Ecce K<br />

Lindhardt C<br />

Lindhardt C<br />

Bi<br />

Ch<br />

Ål<br />

20/5 -2<br />

10/6 -12<br />

18/7 -8<br />

3/ 1900<br />

6/ 2000<br />

2/ 2100<br />

7 16,7 ag - -<br />

0 18,5 a - -<br />

0 17,4 a - -<br />

257<br />

306<br />

252<br />

25’<br />

30’<br />

15’<br />

Rød/grøn, Lindhardt C Bi 20/9 -7 6/ 2000 0 18,1 - - 252 5’<br />

Sk Kristiansen Dennis (Lindhardt C) Mønster K Od 10/10 -3 3/ 2140 0 16,8 a - - 224 10’<br />

REVAL SMED 2140:1 16,7 M 14,3 AK 99.950<br />

4,sbr. v. v Chipmate - 12: 10 0-0-4 16,7 15.400 11: 13 4-0-0 18,5 67.700 Tot: 29 5-0-4<br />

8<br />

Gazelle Smed v Wee Hjordal<br />

Opdr: Elund Christensen<br />

Ejer: Elund Christensen<br />

Friborg K<br />

Friborg K<br />

Petersen M<br />

Sk<br />

År<br />

Ål<br />

6/6 -4<br />

10/8 -7<br />

29/8 -5<br />

7/ 2100<br />

9/ 2300<br />

4/ 2140<br />

0 17,9 a<br />

4 18,5 a<br />

3 16,7<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

155<br />

116<br />

301<br />

10’<br />

8’<br />

15’<br />

Sort/rød, Friborg K Ål 1/10 -4 6/ 1600 0 14,3 a - - 229 20’<br />

Nielsen Kjell (Christensen E)a Lønborg H År 14/10 -4 1/ 2320 3 17,8 - - 123 20’<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

OSIRIS SLEIPNER 2 17,0 M 15,0 AM 108.031<br />

6,brun v. v Holiday Fest - 12: 13 2-2-1 20,0 41.161 11: 18 2-1-3 17,3 42.870 Tot: 50 6-5-5<br />

Golden Lady v Sleipner Mønster K Sk 6/6 -4 2/ 2100 2 16,9 a - - 236 10’<br />

Opdr: Stald D Friborg K Ål 13/6 -5 8/ 2600 3 16,6 a - - 428 25’<br />

9 Ejer: Anita Lauesen & Freja Friborg Juel J Ch 11/7 -4 3/ 2000 0 15,0 a - - 88 15’<br />

Hvid/blå/gul/rød, Friborg K Sk 30/7 -7 7/ 1700 0 15,8 a - - 358 8’<br />

Friborg Dan a Friborg K Ch 15/8 -5 3/ 2500 0 16,7 a - - 111 25’<br />

POWER GILL 3 15,9 M 13,6 AK 104.100<br />

5,brun h. v Gill’s Victory - 12: 10 1-0-3 15,9 24.350 11: 11 2-2-1 18,1 38.750 Tot: 31 5-3-5<br />

Ruckfinder v Buckfinder Kjær R Bi 25/7 -7 1/ 1900 1 14,5 a - - 82 13’<br />

Opdr: Poul Nøhr Olsen J Ål 20/8 -6 10/ 2100 4 16,8 a - - 32 13’<br />

10 Ejer: Poul Nøhr Kjær R Ål 9/9 -10 1/ 2140 5 15,9 - - 62 10’<br />

Orange/blå, Andersen K Ål 17/9 -6 12/ 2100 4 16,4 a - - 141 5’<br />

Klitgaard Søren (Nøhr P)a Andersen K Ål 1/10 -4 1/ 1600 3 13,6 a - - 66 20’<br />

OAT 4 16,8 M 14,6 AK 108.163<br />

6,brun h. v Great Challenger - 12: 14 1-1-0 17,1 21.500 11: 23 6-4-3 16,8 75.400 Tot: 46 7-7-3<br />

Vips Nordal v Ellizar H Andersen K Ål 20/8 -6 9/ 2100 1 16,3 a - - 39 13’<br />

Opdr: Stald D Jensen K Ål 29/8 -3 7/ 1600 0 14,8 a - - 244 15’<br />

11 Ejer: Stald D Andersen K Ål 9/9 -7 4/ 3120 0 17,1 - - 437 40’<br />

Sort/hvid/reklame, Pedersen K Ål 17/9 -11 5/ 2120 4 18,8 - - 63 5’<br />

Hansen Mikael T. (Jensen K)a Olsen J Ål 1/10 -8 11/ 1600 d g11 a - - 545 20’<br />

MALACO BAUNEHØJ 5 17,0 M 16,1 AK 90.737<br />

8,brun v. v New Quick - 12: 14 0-2-2 17,5 6.250 11: 17 2-3-1 18,4 10.900 Tot: 70 7-13-5<br />

Dreamline Croslee v Crown De Joie Jensen M Ål 29/8 -8 6/ 2100 0 19,1 ag - - 43 3’<br />

Opdr: John Jensen Jensen M Ål 8/9 -1 1/ 2680 3 18,5 - - 114 3’<br />

12 Ejer: John & Mathias Jensen Jensen M Ål 17/9 -9 3/ 2120 3 19,8 - - 39 3’<br />

Rød/sort, Jensen M Ål 24/9 -10 2/ 2180 0 19,0 - - 117 3’<br />

Jensen Mathias (Jensen J)a Jensen M Ål 1/10 -11 1/ 2120 4 18,3 g - - 39 3’<br />

GLAMOUR CHEVAL (S) 6 16,8 M 15,2 AK 95.524<br />

7,mkbr. hp. v Fast Photo - 12: 15 1-1-1 17,4 13.300 11: 9 2-1-1 16,4a 29.750 Tot: 49 3-5-5<br />

Elvina Hyppinge v Moment Of Magic Friis M Sk 13/8 -4 11/ 2100 3 18,0 a - - 428 8’<br />

Opdr: Horsetrading in Sweden AB, Katrineholm Friis Jo. Sk 27/8 -5 2/ 2100 5 16,1 a - - 156 5’<br />

13 Ejer: Jens & Lis Pedersen Friis M Sk 10/9 -6 3/ 1700 0 16,6 a - - 134 8’<br />

Mørkeblå/reklame, Friis M Bi 20/9 -7 4/ 2020 0 17,4 - - 393 5’<br />

Sk Primholt Jan (Pedersen J)a Friis Jo. Sk 8/10 -5 6/ 2100 0 17,9 a - - 631 8’<br />

POKER 7 17,5 M 17,3 AK 63.600<br />

5,rød v. v Gidde Palema - 12: 20 3-2-2 17,5 58.750 11: 7 0-0-0 20,5 2.950 Tot: 32 3-2-3<br />

Lovely More v Niton Jensen P Ål 20/8 -4 9/ 2100 5 19,2 a - - 265 13’<br />

Opdr: Julie & Maria Olsen Olsen C År 7/9 -3 1/ 1820 4 20,6 g - - 50 5’<br />

14 Ejer: Klausbjerggård Olsen C År 21/9 -7 4/ 2320 1 18,3 - - 87 30’<br />

Turkis/hvidt logo, Olsen J År 3/10 -6 3/ 2300 5 17,9 a - - 50 10’<br />

Olsen Charlotte (Olsen A)a Olsen J År 14/10 -3 6/ 1800 0 17,3 a - - 195 20’<br />

LUIGI BAUN 8 16,5 M 16,3 AM 89.550<br />

9,sort v. v Little Devil - 12: 11 1-2-0 17,5 8.200 11: 12 0-1-1 17,8 7.500 Tot: 77 6-11-6<br />

West Point v Hilli Hanover Aaen S År 15/7 -10 2/ 2320 0 20,0 - - 37 3’<br />

Opdr: Jens Arne Mikkelsen Aaen S Ål 20/8 -9 1/ 2140 4 18,1 - - 49 5’<br />

15 Ejer: Christensen, Søndergaard & Aaen Aaen S Ål 29/8 -8 11/ 2100 2 18,1 a - - 77 3’<br />

Sort/guld, Aaen S Ål 17/9 -9 2/ 2140 6 19,5 g - - 90 3’<br />

Sk Aaen Søren (Christensen T)a Hansen A R Ål 12/10 -1m 1/ 2120 4 19,8 - - 136 4’<br />

i <strong>DAgeNS</strong> <strong>TiPS</strong><br />

6 Petronella – 10 Power gill – 4 olympus Avalon // outs. 8 reval Smed<br />

amatørENE sluttEr<br />

6 Petronella er en fin hoppe når den fungerer og har fået<br />

en god kusk, så det tror jeg kan ende med en god vinderchance<br />

her. 10 Power gill går også gode løb og sænkede<br />

i seneste start sin rekord, så formen er helt på top. 4<br />

olympus avalon er en stor stærk hest, som jeg tror kan<br />

få en god vinter kampagne, da den kan have fordel af<br />

de seje baner på den tid af året. 8 reval Smed har ikke<br />

sejret i år, men også mødt god og hård modstand og den<br />

førende amatør her i aalborg har fået en god køretur her.<br />

aalborg • 33


NKI RacINg aReNa aalboRg // søNDag DeN 21. oKtobeR 2012<br />

8 rækker à 2 kr. Pris 16 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2<br />

eller 3. Tredieplads 2, 3, 4, 5 eller 6.<br />

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3<br />

3. 2 3 4 5 6<br />

16 rækker à 2 kr. Pris 32 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1 eller 2. Andenplads<br />

1, 2 eller 3. Tredieplads 2, 3, 4, 5 eller 6.<br />

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.<br />

1. 1 2<br />

2. 1 2 3<br />

3. 2 3 4 5 6<br />

18 rækker à 2 kr. Pris 36 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3<br />

eller 4. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8.<br />

Tallene erstattes med numre på dine otte valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3 4<br />

3. 2 3 4 5 6 7 8<br />

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1 eller 2. Andenplads<br />

1, 2, 3 eller 4. Tredieplads 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.<br />

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.<br />

1. 1 2<br />

2. 1 2 3 4<br />

3. 1 2 3 4 5 6<br />

20 rækker à 2 kr. Pris 40 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1 eller 2. Andenplads<br />

1 eller 2. Tredieplads 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12.<br />

Tallene erstattes med numre på dine tolv valgte heste.<br />

1. 1 2<br />

2. 1 2<br />

3. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

45 rækker à 2 kr. Pris 90 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1, 2 eller 3. Andenplads<br />

1, 2, 3 eller 4. Tredieplads 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7.<br />

Tallene erstattes med numre på dine syv valgte heste.<br />

1. 1 2 3<br />

2. 1 2 3 4<br />

3. 1 2 3 4 5 6 7<br />

34 • aalborg<br />

NKI Racing Arena Aalborg<br />

Systemforslag<br />

til hestevæddeløb<br />

21 rækker à 2 kr. Pris 42 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3<br />

eller 4. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9.<br />

Tallene erstattes med numre på dine ni valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3 4<br />

3. 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3, 4<br />

eller 5. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8.<br />

Tallene erstattes med numre på dine otte valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3 4 5<br />

3. 2 3 4 5 6 7 8<br />

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1, 2 eller 3. Andenplads<br />

1, 2 eller 3. Tredieplads 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.<br />

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.<br />

1. 1 2 3<br />

2. 1 2 3<br />

3. 1 2 3 4 5 6<br />

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3<br />

eller 4. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10.<br />

Tallene erstattes med numre på dine ti valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3 4<br />

3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

25 rækker à 2 kr. Pris 50 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3,<br />

4, 5 eller 6. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6 eller 7.<br />

Tallene erstattes med numre på dine syv valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3 4 5 6<br />

3. 2 3 4 5 6 7<br />

Travdiscount’s<br />

sønDAG Den 21. oktober 2012 // nkI rAcInG ArenA AAlborG<br />

KVARTALSHEST<br />

KVARTALSHEST<br />

KVARTALSHEST<br />

SÅDAN GØR DU:<br />

KVARTALSHEST<br />

Vind<br />

æren<br />

... og ne præmier<br />

I år kåres, hvert kvartal, en “Travdiscount’s Kvartalshest”. Vinderen er hesten<br />

med est førstepladser i kvartalet. Hvis to eller ere heste har samme antal<br />

førstepladser, sorteres der efter andenpladser, tredjepladser osv.<br />

Skulle situationen opstår, hvor ere heste har præcist samme antal placeringer,<br />

er det hesten der har vundet est penge i kvartalet, der kåres til Kvartalshest.<br />

PRÆMIE: Et ot dækken med tryk, æren, samt automatisk deltagelse i konkurrencen<br />

om at blive “Årets Championats-kvartalshest”.<br />

CHAMPIONATS-KVARTALSHEST<br />

Én af de re kvartalsheste kåres til denne titel. Her er det udelukkende publikum,<br />

der er fremmødt ved årets championatsfest, der kårer hesten. Hestens ejer<br />

skal ligeledes være mødt op til festen, for at hesten kan deltage i konkurrencen.<br />

PRÆMIE: Ejeren får en Red/One træningssele, og æren. Staldmanden får et<br />

Wahlsten sommersæt med tryk. Gaverne kan ikke ombyttes.<br />

Kinderupvej 5 • 9310 Vodskov • Tlf 98286244 • www.travdiscount.dk<br />

aalborg • 35


Det er os der holder<br />

kloakkerne rene...<br />

...og meget mere:<br />

• Kloakservice<br />

• Entreprenørarbejde<br />

• TV-inspektion<br />

• Tankrensning<br />

• Industriservice<br />

• Sandrensning<br />

• Harbour service<br />

Kloak- & Industriservice A/S<br />

Døgnvagt 70 10 80 00<br />

Aalborg • Skive • Hobro • Randers • Ebeltoft • Vejle

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!