24.11.2012 Views

DAGeNS tiPS

DAGeNS tiPS

DAGeNS tiPS

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

18 // MaNdag 6. august 2012 // kl. 18.15 // Pris 20 kr.<br />

program<br />

BaNE 07baneNr.<br />

www.aav.dk<br />

ANDerSPeDerSeN/<br />

MOrteNFriiS<br />

tO AF DANSK trAVSPOrtS uNGe træNere<br />

hAr På PAPiret et PAr GODe ViNDerChANCer<br />

i AFteN OG hVeM BLiVer Så BeDSt?<br />

• 10 gode spilleløb<br />

• Kæmpe event i Gigantium lørdag d. 8. september – se mere på www.scandichorse.dk<br />

• Vi sælger igen i dag anpartskuponer til V5 spillet<br />

• Vind kr. 200.000 i V5 spillet<br />

• Cafè Pitstop åben fra kl. 11.00 hver dag året rundt<br />

• OL på storskærm hver dag i Cafe Pistop og i dag med bla. håndbold Danmark vs. Sydkorea<br />

• Publikumskonkurrence i Nørresundby Bank Boxen efter 9. løb<br />

aalborg • 1


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

Velkommen<br />

k ærE PuBlikuM, sPoNsorEr og allE aktivE:<br />

Inden vi bevæger os i retning af aftenens<br />

løb, giver det meget mening lige at se tilbage<br />

på, hvad der er sket af større begivenheder<br />

siden sidst vi have løb i uge 29<br />

i relation til NKI racing arena aalborg, og<br />

det vil jeg prøve at opridse i punktform<br />

her nedenfor:<br />

• Vi afviklede to løbsdage i uge 29, med både en Nordisk<br />

onsdag og en kombineret Trav & galop-dag. begge løbsdage<br />

var der meget pænt besøg og banespillet fulgte<br />

godt med begge dage. Dejligt at se så mange mennesker<br />

på NKI racing arena aalborg. Tak for det..<br />

• Aalborg har fået en Dansk Mester siden sidst. Det drejer<br />

sig om bent ole Pedersens okay bee, som tog en flot<br />

sejr for gæstekusk bent Svendsen søndag 22. juli på<br />

Lunden. Vi iler med et stort tillykke til kredsen omkring<br />

hesten.<br />

• I den forgangne weekend vandt Jeppe Juel en flot sejr i<br />

Jydsk 3-årings GP Consolation, efter føring fra start til<br />

mål med Snappy rose. Ingen tvivl om, at når den hest,<br />

for alvor får styr på sine store ”lemmer”, så skal de nuværende<br />

”spidsheste” i årgangen vogte sig! også stort<br />

tillykke til kredsen omkring Snappy rose.<br />

• Slutteligt vil jeg gøre opmærksom på den store event,<br />

som vi afholder i gigantium lørdag d. 8. september med<br />

bl.a. messe, hesteauktion, bespisning i VIP område og<br />

fest. Der er gratis entrè for alle, men tilmeldingerne til<br />

spisningen i VIP området skal ske inden d. 5. september,<br />

og tilmeldingerne er allerede påbegyndt – se mere påwww.scandichorse.dk<br />

og side 6 og 7 i dette program.<br />

I aften skal vi afvikle 10 løb & 2 prøveløb. Der er igen gode<br />

spilleløb at koncentrere sig om og det er jo altid ensbetydende<br />

med gode chancer for store gevinster i alle spilleformerne.<br />

Umiddelbart er det svært at pege på en ugarderet<br />

i V5-spillet, så det overlader vi trygt til vores eksperttippere.<br />

På forhånd kan de to unge trænere anders Pedersen<br />

og Morten Friis dog godt ligne et par ”gutter”, som vil tage<br />

godt for sig af aftenens menu. også ”hobbykuskene” er i<br />

centrum i aften, da de skal afvikle alvika Konsults amatørløb.<br />

Et løb hvortil de seks bedst placerede ekvipager<br />

2 • aalborg<br />

skal dyste i finalen på Lunden i Derby-weekenden. Jo, ingen<br />

tvivl om, at der vil blive kæmpet med ”næb og kløer”<br />

i aftenens 9. løb.<br />

I forhold til dagens løb er der igen gevinstgaranti i V5 spillet,<br />

hvor der er rare kr. 200.000 til 1 række med 5 rigtige.<br />

Vi sælger igen anpartskuponer efter først til mølle princippet,<br />

og qua ovennævnte garanti er det værd at spille med<br />

i dette populære spil enten via anpart, via en lynkupon,<br />

sammen med venner/kollegaer eller på egen hånd. Hvis<br />

du har spørgsmål til spillet eller andet, står vores medarbejdere<br />

klar til at hjælpe dig i vores Informationsbod eller<br />

i den enkelte salgsbod.<br />

I Nørresundby bank boxen afholder vi igen publikumskonkurrence.<br />

Efter aftenens 10. løb hædres vinderen. For at<br />

deltage i konkurrencen skal du/I aflevere ikke gevinstgivende<br />

kuponer i de opstillede kasser, hvorefter der trækkes<br />

lod om 1 gavekort til Cowboyland.<br />

Velkommen til jer alle sammen med håbet om en god aften.<br />

It`s racing Time.<br />

Med venlig hilsen<br />

Michael Korfitsen<br />

Direktør<br />

LØBS<strong>DAGeNS</strong> tiDer //<br />

TIL NKI RACING<br />

arENa aalborg<br />

Kl. 11.00 Cafè Pitstop åbner med mulighed for alt spil<br />

Kl. 17.00 Cafeteria/spillehal åbner<br />

Restauranten åbner – mad fra kl. 17.30.<br />

Kl. 17.15 Infoboden i cafeteriet/spillehallen åbner<br />

Kl. 17.30 Prøvestarter<br />

Kl. 17.45 1. prøveløb<br />

Kl. 18.00 2. prøveløb<br />

Kl. 18.30 1. løb afvikles<br />

uden mad<br />

& drikke<br />

reStAurANteN<br />

Husets burger m/pommes . kr. 85.-<br />

Bøfsandwich m/pommes .... kr. 85.-<br />

Bøfsandwich .......................... kr. 75.-<br />

Pariserbøf .............................. kr. 85.-<br />

Stjerneskud............................ kr. 85.-<br />

Smørrebrød 3 stk. ................. kr. 65.-<br />

Dagens ret:<br />

labskovs med rødbeder ..... kr. 85.-<br />

Bordbestilling<br />

tlf. 96 30 37 00/20 91 15 30<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

NiCe tO KNOW KONtAKt OS<br />

ByBussEr //<br />

Buslinie 13 – ankomst hvert 15 min.<br />

daNkort //<br />

Findes v/indgangen til spillehallen.<br />

drivE-iN //<br />

Kr. 20,-<br />

MuLtihuSet<br />

Der sælges øl og vand.<br />

StALDGriLLeN<br />

Lun sandwich ........................ kr. 30,-<br />

lun stort stjerneskud ..........kr. 50,-<br />

Hjemmelavet bøfsandwich<br />

med sovs ................................ kr. 45.-<br />

Div. pølser, øl, vand is og slik.<br />

PrograMæNdriNgEr //<br />

Findes på www.aav.dk<br />

under tips og ændringer.<br />

iNfoBodEN i cafEtEriEt/<br />

sPillEhallEN //<br />

Åbner kl. 17.15<br />

aav.dk //<br />

Tjek seneste nyheder og tilbud på<br />

www.aav.dk<br />

CAFé PitStOP<br />

Dagens ret:<br />

labskovs med rødbeder ..... kr. 85.-<br />

Smørrebrød 1 stk ................. kr. 18.-<br />

Smørrebrød 3 stk ................. kr. 50.-<br />

i BAreN i CAFeteriA/<br />

SPiLLehALLeN<br />

Sælges øl, vand, kaffe, slush ice,<br />

stegte pølser m/brød, frankfurter<br />

m/brød, is og kage.<br />

Det SKer Der i NØrre-<br />

SuNDBy BANK BOxeN:<br />

lige efter 10. løb:<br />

1 gavekort til Cowboyland<br />

aalBorg væddEløBsBaNE<br />

Skydebanevej 25<br />

9000 aalborg<br />

E: -info@aav.dk<br />

T:-96 30 37 00<br />

Baneforvalter tlf. 25 32 25 12<br />

aalborg • 3


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

4 • aalborg<br />

DANSK trAVDerBy 2012<br />

OPLeV trAVSPOrt i SærKLASSe – 25.-26. AuGuSt<br />

Dag 1 – 25. august<br />

Efter opsamling går turen, med passende pauser, til<br />

Charlottenlund Travbane. Eftermiddagen går med<br />

sport, spil og spænding. Når sidste løb er kørt samles<br />

vi igen i bussen og kører til vores hotel Norlandia<br />

Star, centralt beliggende tæt ved Tivoli og rådhuspladsen.<br />

Når vi er blevet indkvarteret køres der, for<br />

de der ønsker det, til bakken og herfra returnerer<br />

bussen kl. 22.00 til vores hotel.<br />

Dag 2 – 26. august<br />

Efter et godt morgenbord samles vi kl. 11.00 igen<br />

i bussen og kører til Travbanen for at overvære det<br />

store Derby m.m. Efter sidste løb kører vi hjem ad<br />

samme rute som på udturen – en stor oplevelse<br />

rigere.<br />

inklusiv i prisen<br />

• Kørsel i god turistbus<br />

• Kaffe og rundstykker i bussen<br />

• Overnatning i dobbeltværelse på<br />

3-stjernet hotel med morgenmad<br />

• Entré og program<br />

• Moms 25%<br />

Tillæg for enkeltværelse kr. 285,-<br />

2 dage kr. 1.185,-<br />

Opsamling<br />

Pandrup Kro ...............................kl. 05.00<br />

Kaas rutebil................................kl. 05.10<br />

aabybro rutebil .........................kl. 05.15<br />

Vadum .........................................kl. 05.20<br />

Nr. Sundby Trip/Trap .................kl. 05.45<br />

aalborg Kunstmuseum ............kl. 06.00<br />

Støvring Nord .............................kl. 06.20<br />

Haverslev v/Shell ......................kl. 06.30<br />

Århus v/ p-plads v.afk.47 ........kl. 07.15<br />

Stilling .........................................kl. 07.50<br />

inkl. moms<br />

Oplysning og tilmeling<br />

S.e.S. – Svend erik Sørensen<br />

Mortensgade 22, 9440 Aabybro<br />

Tlf. 20 41 21 37 – 98 24 20 01<br />

i eKSPert<strong>tiPS</strong><br />

eKSPert<strong>tiPS</strong> FrA reNé LArSeN<br />

1. løb: 1-6-8 outs. 9<br />

2. løb: 7-2-9 outs. 3<br />

3. løb: 3-6-1 outs. 2<br />

4. løb: 7-4-3 outs. 6<br />

5. løb: 7-9-1 outs. 2<br />

6. løb: 2-5-1 outs. 6<br />

7. løb: 1-9-3 outs. 14<br />

8. løb: 3-4-6 outs. 2<br />

9. løb: 9-5-7 outs. 11<br />

10. løb: 2-1-3 outs. 5<br />

ARNE NORMANN<br />

DagENS KUSK // anders Pedersen<br />

DAGENS SIKRE VINDER // 9. løb nr. 9 Pamela<br />

rENÉ larSEN<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

DagENS KUSK // knud Mønster<br />

DAGENS SIKRE VINDER // 9.løb nr 9 Pamela<br />

eKSPert<strong>tiPS</strong> trAV FrA ArNe NOrMANN<br />

1. løb: 1-9-6 outs. 12<br />

2. løb: 9-7-1 outs. 2<br />

3. løb: 3-2-6 outs. 5<br />

4. løb: 3-6-4 outs. 7<br />

5. løb: 7-9-4 outs. 1<br />

6. løb: 5-1-2 outs. 6<br />

7. løb: 1-14-9 outs. 3<br />

8. løb: 3-4-6 outs. 2<br />

9. løb: 9-6-4 outs. 2<br />

10. løb: 1-2-5 outs. 4<br />

aalborg • 5


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

GRAtIS<br />

ponyridning<br />

6 • aalborg<br />

AAlborG<br />

Galop Derby<br />

Aalborg Galop Derby afholdes på NKI Racing<br />

Arena Aalborg, det tidligere Aalborg Væddeløbsbane<br />

med 7 fantastiske galopløb,<br />

som konkurrerer om præmiesummer op<br />

imod kr. 500.000,-<br />

Lørdag d. 18. august<br />

Kom og gør dagen ekstra festlig<br />

- vi præmierer i samarbejde med Happy Days<br />

de 3 flotteste og sjoveste hatte hver med et<br />

rejsegavekort på kr. 500,-<br />

Sildebord til kun kr. 20.- i vores Cafè Pitstop<br />

fra kl. 11.30 til kl. 14.00.<br />

Bestil bord i vores restaurant på tlf. 20 91 15 30<br />

eller på 96 30 37 00.<br />

Gratis champagne til alle gæster<br />

Husk: Der er travløb igen Mandag d. 20. august kl. 18.15<br />

og onsdag d. 29 .august kl. 15.15.<br />

Skydebanevej 25 · 9000 Aalborg<br />

Tlf. 96 30 37 00 · Se mere på www.aav.dk<br />

Gratis entrè for<br />

hele familien<br />

denne dag<br />

SCANDICHORSE.DK<br />

BESTIL EN LÆKKER<br />

3 RETTERS MENU<br />

Pris pr. person kr. 199,-<br />

LØRDAG D. 8. SEPTEMBER<br />

FRA KL. 18.30 - 20.30<br />

HUSK KÆMPEFEST AFHOLDES 22.00-02.00<br />

Du har nu<br />

mulighed for<br />

at nyde en lækker<br />

3 retters menu under<br />

årets store hesteauktion.<br />

MESSEN<br />

ER ÅBEN<br />

KL.10-22<br />

Du vil få et bord helt tæt på<br />

hesteauktionen, hvorfra du<br />

selvfølgelig også kan byde på<br />

hestene, mens du i ro og mag<br />

nyder den lækre mad.<br />

Reserver din plads med<br />

tilhørende menu senest<br />

onsdag d. 5. september 2012<br />

Send din bestilling med navn<br />

og antal på info@artranberg.dk<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

MENU<br />

Forret:<br />

Tunmousse<br />

Krydret krabbekød m. fl utes og dressing<br />

Hovedret:<br />

Oksefi let, Krydderkam<br />

Marineret kalkunbryst, Krydder kartofl er<br />

Flødekartofl er, Katoffelsalat<br />

Skovsvampesauce, Salat og dressing.<br />

FORENINGEN AF<br />

TRAVEROPDRÆTTERE<br />

I DANMARK<br />

Dessert:<br />

Kaffe og The, Kagebord<br />

HESTENE<br />

KAN BESES<br />

KL.9-22<br />

Husk! Vi tilbyder også<br />

gode overnatningsmuligheder<br />

til gode priser.<br />

Se mere på ScandicHorse.dk<br />

aalborg • 7<br />

dtPlus


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

8 • aalborg<br />

Ljusblå<br />

1. Prøveløb<br />

Grå<br />

Prøveløb.<br />

2-12-årige.<br />

2100 m. Voltestart. 12 startende.<br />

Kl. 17.45<br />

2-årige: 1.28,0<br />

3-årige: 1.25,0<br />

4-årige og ældre: 1.23,0<br />

Monte: 1.25,0 Præmie: 1.35 eller bedre<br />

H<br />

WINK SPOT* (US) 2100:1 19,3 M 14,2 AM 122.684<br />

RUT 6,brun hp. v Dream Vacation - 12: 6 0-2-1 14,2a 54.160 11: 15 3-2-2 21,2 60.725 Tot: 27 4-4-3<br />

Super Winky v Super Bowl Lønborg H Ål 4/4 -6 2/ 2100 5 16,9 a - - 72 13’<br />

Opdr: Opdrættet I U S A Jensen F Åb 26/4 -6 10/ 1640n 3 15,5 a - - 223 -<br />

1 Ejer: Stald Molar Jensen F Åb 24/5 -8 3/ 2140 0 15,8 a - - 162 -<br />

Hvid, Jensen F Åb 7/6 -7 2/ 2140 2 14,2 a - - 119 -<br />

Jensen Flemming Sjunnesson J Ax 28/6 -2 7/ 2140 4 15,7 a - - 93 -<br />

NIKE L M 2 18,0 M 20,6 AM 29.450<br />

7,lbr. h. v Buvetier D’aunou - 12: 3 0-0-0 0 11: 12 1-2-1 18,4 16.750 Tot: 30 2-4-1<br />

Ulla K v Buckfinder Borup T Ål 12/12 -1m 4/ 2120 0 21,1 - - 537 5’<br />

Opdr: Jørgen Kristensen Borup T Ål 23/4 -2m 1/ 2100 d g - - 71 5’<br />

2 Ejer: Stutteri Laurasminde Lauesen A Ål 25/6 -2m 2/ 2120 d g - - 121 4’<br />

Hvid/reklame, Friborg D Sk 2/7 -9 1/ 1740 0 dist g - - 178 3’<br />

Friborg Kent (Kristensen J)a Friborg D Ål 9/7 -k 1/ 2100n k dg - - ejg1<br />

SHANDAR HALL* (S) 3 18,8 M 17,3 AM 22.983<br />

6,brun v. v Andover Hall - 12: 0 0-0-0 0 11: 11 0-3-1 18,8 18.650 Tot: 14 0-4-1<br />

Red Herring v Speedy Crown Jensen C Ål 05/11 -2 8/ 2100 2 19,2 a - - 44 10’<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige Andersen K Ål 06/11 -3 11/ 2100 2 18,4 a - - 113 8’<br />

3 Ejer: Stald Shandar Andersen K Ål 06/11 -4 6/ 2100 4 17,3 a - - 100 8’<br />

Beige/grøn/reklame, Andersen P Ål 07/11 -5 11/ 2100 0 19,5 ag - - 194 8’<br />

Juel Jeppe (Nørbak L) Andersen P Ål 07/11 -3 6/ 2100 0 17,9 a - - 226 8’<br />

PIPPI SHOT 2120:1 18,0 M 19,8 AM 7.300<br />

5,brun hp. v Ens Snapshot - 12: 1 0-0-0 0 11: 11 0-0-2 18,0 7.300 Tot: 12 0-0-2<br />

Katja Djuhm v Lindy’s Crown Friborg K Ål 8/8 -1 1/ 2120 d g - - 249 6’<br />

Opdr: Lars Vesterlund Kjær R Ch 17/8 -1 4/ 2020 0 20,1 - - 610 8’<br />

4 Ejer: Jacob Christiansen Mønster K Bi 1/12 -2 7/ 1900 0 20,9 a - - 75 5’<br />

Lysblå/gul, Mønster K Sk 19/12 -3 3/ 2100 d g a - - 148 5’<br />

Christiansen Jacob a Mønster K Sk 2/1 -3 1/ 2100 d p - - 55 5’<br />

ROSEMARY DAY 2 0<br />

4,sbr. hp. v Extreme Aunou - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Say Annabell v Pay Dirt Westergaard K Ål 5/12 -k 4/ 2120 k 24,0 - - gk<br />

Opdr: Kaj Westergård<br />

5 Ejer: Stald Haldager<br />

sort/hvid,<br />

Westergaard Kaj<br />

SELENA 3 0<br />

RUT 3,brun hp. v Dream Vacation - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Starlet Diamant v Spotlite Lobell Pedersen A Ål 13/6 -k 1/ 2140 k 24,3 g - - gk<br />

Opdr: Enghavegård, Aalborg Aps<br />

6 Ejer: Stig B. Norsk & Keld Gregersen<br />

Blå/sort/rød,<br />

Pedersen Anders (Gregersen K)a<br />

SUPER HANDY 4 0<br />

RUT 3,brun hp. v Timberland - 12: 0 0-0-0 0 11: 1 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

Handy Frost v Carmody Lobell Friborg K Ål 06/11 -k 1/ 2140 k 26,9 g - - gk<br />

Opdr: Lars Vesterlund Friborg K Ål 07/11 -1 5/ 1600 0 opg ag - - 140 13’<br />

7 Ejer: Lars Vesterlund Vesterlund L Ål 28/5 -k 2/ 2100 k 24,3 g - - gk<br />

Sort/sølv/reklame,<br />

Vesterlund Lars a<br />

TEAM BUTCHER 2140:1 0<br />

2,brun hp. v Axis Di Jesolo - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Fantasy v New Quick<br />

Opdr: Anita Gregersen<br />

8 Ejer: Stald Butcher<br />

Hvid/reklame,<br />

Sk Mønster Knud<br />

i <strong>tiPS</strong><br />

V5 FOrSLAG<br />

1.afd. 3-6<br />

2.afd. 3-4-6-7-8<br />

3.afd. 7-9<br />

4.afd. 1-2-5-6<br />

5.afd. 1-3-9-14<br />

i alt 320 kroner<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

TACK WEE 2 0<br />

2,sort h. v Armbro Goal - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Exel Hjordal v Shane T Hanover<br />

Opdr: Jørn Nørlem<br />

9 Ejer: Stald Wee ApS<br />

Blå/rød,<br />

Nørlem Jørn a<br />

TIVOLI 3 0<br />

2,mkbr. h. v Great Challenger - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Konsulinde Siem v Armbro Fame<br />

Opdr: Casper Jensen<br />

10 Ejer: Jørgen Nielsen<br />

Sort/reklame,<br />

År Jensen Kaj<br />

SIMPLY RED 4 0<br />

RUT 3,rød hp. v Kassio Roland - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Debbie Løjbjerg v New Quick Lønborg H Ål 22/6 -k 3/ 2120 k dg - - ejg<br />

Opdr: Stald Hurtigløberen Lønborg H Ål 25/6 -k 2/ 2140 k 23,5 - - gk<br />

11 Ejer: Team Red One<br />

Blå/sort/reklame,<br />

Lønborg Henrik (Larsen G)<br />

i BANeiNFO<br />

For at tilgodese flest mulige ændrer vi på flere forhold i 2012, og det<br />

betyder bl.a. følgende:<br />

træNiNgstidEr<br />

Mandag -8.00 - 13.00<br />

Tirsdag -lukket<br />

onsdag -8.00 - 20.00<br />

Torsdag -8.00 - 13.00<br />

Fredag -8.00 - 13.00<br />

Lørdag -8.00 - 13.00<br />

Søndag -lukket<br />

alle ugens dage kan trænes<br />

frit på lille bane og skovstien.<br />

lystr æNiNg<br />

I perioden 1. november til 31. marts<br />

vil der være lysaften træning hver<br />

onsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00.<br />

I møder bare op og træner igennem<br />

– ingen tilmelding, så I også i<br />

vinterperioden kan få trænet jeres<br />

heste, uanset om I er professionel<br />

eller amatør.<br />

aalborg • 9


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

10 • aalborg<br />

Orange<br />

2. Prøveløb<br />

Orange<br />

Prøveløb.<br />

2-12-årige.<br />

2100 m. Voltestart. 12 startende.<br />

Kl. 18.00<br />

2-årige: 1.28,0<br />

3-årige: 1.25,0<br />

4-årige og ældre: 1.23,0<br />

Monte: 1.25,0 Præmie: 1.35 eller bedre<br />

H<br />

ONE BOY 2100:1 *16,0 M 15,1 AM 93.100<br />

RUT 6,brun h. v Pointer - 12: 6 0-1-1 18,6 1.900 11: 12 1-2-2 17,4 18.150 Tot: 56 7-7-5<br />

Popstar v Scotian Crown Jørgensen B År 4/5 -10 7/ 2300 4 19,6 a - - 41 8’<br />

Opdr: Leif Clemmensen Jørgensen B Bi 20/5 -7 4/ 3220 d g - - 625 25’<br />

1 Ejer: Leif Clemmensen Tidselbak M Ål 25/6 -8 1/ 2160 2 18,8 - - 49 1’<br />

Sort/guld/rekl., Tidselbak M Ål 9/7 -10 1/ 2160 d g7 - - 36 1’<br />

Jørgensen Birger (Clemmensen L)a Jørgensen B Bi 25/7 -7 6/ 1900 d g a - - 161 13’<br />

NEWPORT LADY 2 *19,3 M 18,7 AM 24.850<br />

7,sort hp. v Keystone Dominator - 12: 5 0-0-1 20,4 1.900 11: 13 1-2-1 19,3 22.450 Tot: 19 1-2-2<br />

Florida Newport v Gunslinger Spur Lønborg H Ål 1/1 -5 3/ 2100n 3 20,0 a - - 104 8’<br />

Opdr: Stald Thorhauge Lønborg H Od 8/1 -8 1/ 2140 0 20,4 - - 385 15’<br />

2 Ejer: Stald Thorhauge Bonde T År 1/7 -13 1/ 1800 d g11 a - - 377 15’<br />

Blå/sort/reklame, Lønborg H Sk 16/7 -5 11/ 1700 0 dist ag - - 389 8’<br />

Lønborg Henrik (Thorhauge T)a Friis M Sk 30/7 -3 3/ 2120 d g - - 842 5’<br />

REVOIR 3 18,6 M 16,9 AM 34.750<br />

RUT 4,brun hp. v C Tøj Frøkjær - 12: 3 0-0-0 0 11: 13 3-1-1 18,6 34.750 Tot: 16 3-1-1<br />

Golden Lady v Sleipner Juel J Ål 26/12 -6 4/ 2100 d g - - 111 10’<br />

Opdr: Stald D Juel J Od 5/2 -8 7/ 2140 d g a - - 147 10’<br />

3 Ejer: Anette B. Nielsen & Phillip Jensen Juul M Sk 9/2 -k 2/ 2100 k 21,5 - - gk<br />

Beige/grøn/reklame, Juel J Ål 30/4 -4 5/ 2100 d g - - 89 5’<br />

Juel Jeppe Jørgensen B Sk 7/5 -4 7/ 2100 d g a - - 128 5’<br />

RACING GLOBE 2120:1 *19,0 M 19,5 AM 10.250<br />

4,brun h. v Golden Globe - 12: 8 1-1-0 19,0 10.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 8 1-1-0<br />

Virginia Crown v Armbro Fame Mønster K Ål 13/6 -7 5/ 2120 0 21,7 g - - 146 8’<br />

Opdr: Tage Jørgensen Mønster K Ål 25/6 -4 1/ 2100 1 19,0 - - 37 5’<br />

4 Ejer: Tage Jørgensen Mønster K Ål 9/7 -7 3/ 2120n d g12 - - 137 5’<br />

Hvid/reklame, Svendsen B Ål 20/7 -7 7/ 2100 d g a - - 228 5’<br />

Friborg Kent (Jørgensen T)a Mønster K Sk 30/7 -4 3/ 2100 d g - - 61 5’<br />

RONALDO INGEMANN 2 0<br />

4,mkr. v. v Love You - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Si Si Kaiser v My Nevele<br />

Opdr: Stald Travegården<br />

5 Ejer: Stald Travegården<br />

Hvid/blå/reklame,<br />

Normann Arne<br />

RAVEN L 3 0<br />

4,brun h. v Chipmate - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Ronja L v Hickory Almahurst Andersen P Ål 25/6 -k 4/ 2140 k 30,1 g - - ejg<br />

Opdr: Eva M. Ladefoged Andersen P Ål 20/7 -k 2/ 2120 k dg - - ejg<br />

6 Ejer: Eva M. Ladefoged<br />

Blå/hvid/reklame,<br />

Andersen Pauli<br />

RAIKA VÅSEVANG 2140:1 0<br />

RUT 4,rød hp. v Ride The Wave - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Richala v Buckfinder<br />

Opdr: OLE OLSEN-DORTHE SCHMIDT<br />

7 Ejer: Stald Pepita<br />

Gul/sort/reklame,<br />

Olsen Simon a<br />

TUTTI ESTEREL 2 0<br />

2,brun hp. v Esterel Sunset - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Fie Esterel v Kramer Boy<br />

Opdr: Stald Esterel<br />

8 Ejer: Stald Esterel<br />

Grøn/sort/hvid,<br />

Sk Dahlgaard Jan<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

TINKERBELL BUTCHER 3 0<br />

RUT 2,sort hp. v Dream Vacation - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Tas Shamrock v Lusty Hanover Mønster K Bi 5/4 -k 1/ 2020 k 23,9 - - gk<br />

Opdr: Stald Toft<br />

9 Ejer: Stald Butcher & Annette Grøn<br />

Hvid/reklame,<br />

Sk Mønster Knud<br />

SæSonplan 2012<br />

august<br />

Mandag 6/8<br />

Lørdag 18/8<br />

– Galopdag<br />

Mandag 20/8<br />

Onsdag 29/8<br />

– Nordisk onsdag<br />

September<br />

Lørdag 8/9<br />

– Aalborg Store Pris<br />

Søndag 9/9<br />

– Aalborg Store Pris<br />

Mandag 17/9<br />

Mandag 24/9<br />

oktober<br />

Mandag 1/10<br />

– Grand Circle for 4 årige hopper<br />

Fredag 12/10<br />

Søndag 21/10<br />

– V65-dag<br />

Mandag 29/10<br />

november<br />

Søndag 4/11<br />

– Finale Dansk Avlsløb og V65 dag<br />

Mandag 12/11<br />

Mandag 26/11<br />

December<br />

Mandag 10/12<br />

Fredag 28/12<br />

Mandage kl. 18.15 //<br />

Onsdage kl. 15.15 //<br />

Fredag/Lørdag/søndag:<br />

Tidspunkt følger<br />

aalborg • 11


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

Kl. 18.30<br />

12 • aalborg<br />

Trio<br />

1Vinder 1Gul<br />

Plads<br />

Trio<br />

3-12-årige højst 3.500 kr.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 (5 præmier) Indskud: 200 kr.<br />

b<br />

H<br />

STAR TULSBJERG 2100:1 18,6 AM 3.400<br />

3,mkbr. hp. v Axwill - 12: 2 0-0-1 18,6a 3.400 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-1<br />

Frk Tulsbjerg v New Quick Jørgensen J År 18/11 -k 1/ 1820 k 29,5 - - ejg<br />

Opdr: Allentoft & Pedersen Jørgensen J År 15/4 -k 3/ 1820 k g - - ejg<br />

1 Ejer: Stald E.H.J.K Tulsbjerg Jørgensen J Sk 21/5 -k 3/ 2100 k 22,7 g - - gk<br />

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J Sk 2/7 -1 5/ 2100 3 18,6 a - - 202 8’<br />

Sk Jørgensen Johnny (Allentoft H)a Jørgensen J Ål 18/7 -7 2/ 2100 4 18,8 a - - 76 7’<br />

SARAH HALL 2 22,2 M 19,7 AK 20,8 AM 3.350<br />

3,brun hp. v Golden Radio - 12: 4 0-0-0 20,8a 0 11: 5 0-0-0 19,7a 3.350 Tot: 9 0-0-0<br />

Evita Søndervang v New Quick Andersen P Ål 3/10 -1 5/ 1600 d g7 a - - 191 10’<br />

Opdr: Tom Holst Larsen Andersen K Ål 23/3 -2 3/ 2100 0 22,2 - - 623 8’<br />

2 Ejer: Ole Hjørringgaard Andersen P Ål 22/6 -5 8/ 2100 0 20,8 a - - 658 5’<br />

Blå/hvid/reklame, Andersen P Ål 9/7 -2 10/ 2100n 0 opg ag - - 1055 8’<br />

Andersen Pauli Andersen P Ål 20/7 -3 3/ 2120 0 opg g - - 332 5’<br />

PIKOL NORDAL 3 21,9 M 19,5 AM 1.500<br />

5,sort v. v Adams Hall - 12: 5 0-0-0 19,5a 1.500 11: 2 0-0-0 23,0 0 Tot: 8 0-0-0<br />

Tulla Nordal v Pay Dirt Adriansen S Ål 28/5 -1 3/ 2100 4 19,5 a - - 866 7’<br />

Opdr: Svend K. Adriansen Adriansen S Sk 6/6 -7 2/ 2100 d g - - 218 7’<br />

3 Ejer: Svend K. Adriansen Pedersen A Od 15/6 -9 3/ 2140 d g - - 68 8’<br />

Orange/blå, Adriansen S Ål 9/7 -9 1/ 2120 0 23,5 g - - 257 5’<br />

Klitgaard Søren (Adriansen S)a Klitgaard S Ål 20/7 -3 8/ 2100 0 21,9 - - 1795 5’<br />

SAMBUCA D 4 0<br />

3,brun h. v Global Glide - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Happy Kiss v Speed Merchant Jensen K Ål 25/6 -k 1/ 2120 k 26,4 - - ejg<br />

Opdr: Stald D Olsen J Ål 29/6 -k 3/ 2100n k 26,0 g - - gk1<br />

4 Ejer: Hovhedegård Hestecenter<br />

Sort/reklame,<br />

År Jensen Kaj<br />

SPEEDY MUUS 5 21,0 M 20,1 AM 2.500<br />

3,lbr. hp. v Høvding Lavec - 12: 4 0-0-1 20,1a 2.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 4 0-0-1<br />

Carmody Joy v Carmody Lobell Gregersen U Sk 27/2 -k 1/ 2120 k 22,4 - - gk<br />

Opdr: Ayoe Wiingaard Gregersen U Sk 12/3 -2 5/ 2100 0 22,6 ag - - 259 5’<br />

5 Ejer: Uffe Gregersen Friis M Sk 21/5 -1 5/ 2100 0 20,1 a - - 108 8’<br />

Grå/blå/logo, Gregersen U Sk 6/6 -1 1/ 2100 3 21,0 - - 182 7’<br />

Sk Gregersen Uffe a Gregersen U Sk 18/6 -1 7/ 2100n 0 22,1 a - - 167 5’<br />

READYTORUN 6 19,0 AM 500<br />

4,brun hp. v Valley Sentry - 12: 1 0-0-0 19,0a 500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

Hallie v Osram Bangsbo Friborg K Ål 13/6 -k 3/ 2120 k 20,9 - - gk<br />

Opdr: Susanne Friborg Friborg K Ål 18/7 -7 7/ 2100 6 19,0 ag - - 153 7’<br />

6 Ejer: Bodil, Benjamin & William Johansen<br />

Hvid/reklame,<br />

Friborg Kent<br />

SENSATION 7 0<br />

3,brun v. v New Quick - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Sitta Vategård v Tibur Andersen K Ål 29/6 -k 2/ 2120n k 23,8 - - gk1<br />

Opdr: Niels Andreasen<br />

7 Ejer: Niels Andreasen<br />

Sort/reklame,<br />

Andersen Kenneth (Andreasen N)a<br />

STIFLER 8 0<br />

3,brun v. v Dream Vacation - 12: 1 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

Fiona Bøg v Carmody Lobell Friis M Ål 13/6 -k 1/ 2120 k 21,2 - - gk<br />

Opdr: Morten Sørensen Friis M År 15/7 -1 3/ 2300 d g a - - 50 7’<br />

8 Ejer: M. Sørensen & J. Andreasen<br />

Blå/reklame,<br />

Sk Friis Morten (Friis Jo.)<br />

i NØrreSuNDBy BANK<br />

Lige efter 10. løb:<br />

1 gavekort til Cowboyland. For at deltage i konkurrencen bedes du aflevere ikke<br />

gevinstgivende kuponer i de opstillede kasser.<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

BOHEME B R* (NO) 9 18,1 M 1.250<br />

3,brun hp. v Rotation - 12: 1 0-0-1 18,1 1.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-1<br />

Lady Beautiful v Zoot Suit Rask J Ål 21/11 -k 1/ 2140 k 22,8 - - gk<br />

Opdr: Bjørn Rishaug Juel J Ål 20/7 -3 4/ 2100 3 18,1 - - 41 5’<br />

9 Ejer: 2 Fulle Menn Racing AB<br />

Beige/grøn/reklame,<br />

* Juel Jeppe (Westergård B)<br />

SALSA 10 19,0 AM 1.000<br />

3,brun hp. v Timberland - 12: 2 0-0-0 19,0a 1.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-0<br />

Lovely More v Niton Olsen J Ål 13/6 -k 3/ 2100 k 19,7 - - gk<br />

Opdr: Julie & Maria Olsen Olsen J Ål 18/7 -7 6/ 2100 5 19,0 a - - 69 7’<br />

10 Ejer: Klausbjerggård Olsen J År 29/7 -2 5/ 1800 d g8 - - 91 8’<br />

Hvid/sort/gul,<br />

Olsen Jesper (Olsen A)a<br />

CLASSICALRUNNING* (NO) 11 20,9 M 21,7 AM 3.250<br />

5,brun v. v Jetstile - 12: 5 0-1-0 21,7a 3.250 11: 3 0-0-0 21,7a 0 Tot: 9 0-1-0<br />

Janita Crown v Incredible Nevele Mønster K Sk 2/1 -2 2/ 2100 2 20,9 - - 22 5’<br />

Opdr: Opdrættet I Norge Mønster K Ål 25/1 -8 3/ 2100 d g9 - - 62 8’<br />

11 Ejer: Hans Kr. Henriksen & Harald Kjosavik Mønster K Od 5/2 -2 3/ 2140 5 21,7 ag - - 40 8’<br />

sort/hvid, Mønster K År 26/2 -1 10/ 1800 d g11 a - - 198 8’<br />

Westergaard Kaj (Kjosavik H)a Westergaard K Ål 25/6 -1 4/ 2100 0 opg ag - - 468 5’<br />

MOHITO ONE* (NO) 12 19,7 M 3.250<br />

4,rød h. v Lindy Lane - 12: 2 0-1-0 19,7 3.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-1-0<br />

Hey U Guys v Royal Troubador Pedersen A Ål 13/6 -k 2/ 2120 k 20,8 - - gk<br />

Opdr: Shareholder Farms AS Pedersen A Ål 9/7 -1 2/ 2100n 4 21,7 g - - 22 5’<br />

12 Ejer: Stine Wassmann Tjørnlund Pedersen A Ål 20/7 -8 6/ 2100 2 19,7 - - 45 5’<br />

Blå/sort/rød,<br />

Pedersen Anders (Wassmann S T)a<br />

i <strong>DAGeNS</strong> <strong>tiPS</strong><br />

1 Star tulsbjerg – 6 readytorun – 8 Stifler // outs. 9 Boheme B r<br />

sEjr i 3. forsøg?<br />

1 Star Tulsbjerg har forbedret sig meget tidsmæssigt<br />

efter prøveløbet og har gået 2 fine løb på 18 tider og<br />

jeg tror at den er klar til at kunne tage en topplacering.<br />

6 Readytorun gik pænt i debuten med en galop på. Går<br />

den fejlfrit har den fart til at blande sig. 8 Stifler er en fin<br />

boxEN<br />

– DET SKEr<br />

hest med rigtig god afstamning. Hårdt betroet i første<br />

start, hvor den så fin ud inden start men satte chancerne<br />

over styr ved galop. Klasse til at blande sig, men svært<br />

startspor. 9 boheme b r gik pænt i debuten men var et<br />

stykke efter en fin vinder (Safari K). boheme b r er også<br />

en af de bedre chancer.<br />

aalborg • 13


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

14 • aalborg<br />

Trio<br />

2Vinder 2Blå<br />

Plads<br />

Trio<br />

3-12-årige højst 3.500 kr.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 (5 præmier) Indskud: 200 kr.<br />

b<br />

H<br />

SUGAR SHADOW 2100:1 0<br />

3,sort hp. v Chipmate - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Karamellen v Florida Pro Juel J Ål 22/6 -k 2/ 2100 k 25,5 g - - ejg<br />

Opdr: Niels Jørgen Jensen Juel J Ål 25/6 -k 1/ 2140 k 22,9 - - gk<br />

1 Ejer: Esben Wæhrens<br />

Beige/grøn/reklame,<br />

Juel Jeppe (Nørbak L)<br />

SIMBERLAND 2 21,6 M 19,3 AM 2.500<br />

3,mkbr. v. v Timberland - 12: 3 0-0-1 19,3a 2.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-1<br />

Katja Djuhm v Lindy’s Crown Kjær R Ål 14/5 -k 2/ 2120 k 23,6 g - - gk<br />

Opdr: Lars Vesterlund Jørgensen B Ål 28/5 -1 9/ 2100 3 19,3 a - - 170 7’<br />

2 Ejer: Lars Vesterlund Kjær R Ål 13/6 -7 3/ 2100 0 21,6 - - 82 8’<br />

Sort/guld/rekl., Olsen J År 1/7 -2 6/ 1800 d g a - - 975 20’<br />

Jørgensen Birger (Vesterlund L)a<br />

SPACE BEE 3 0<br />

3,mkbr. v. v Chipmate - 12: 2 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-0<br />

Catja Bee v Crown De Joie Sørensen L År 25/5 -k 3/ 1800 k 27,6 g - - ejg<br />

Opdr: Bent Ole Pedersen Lønborg H Ål 28/5 -k 1/ 2120 k 22,9 g - - gk<br />

3 Ejer: Stutteri Bakkelygård Lønborg H Ål 13/6 -1 7/ 2100 d g10 - - 298 7’<br />

Blå/sort/reklame, Svendsen B Ch 22/7 -2 2/ 2000 d g - - 204 7’<br />

Lønborg Henrik (Pedersen B O)a<br />

SIR BAGGER 4 21,9 M 19,6 AM 2.600<br />

3,brun h. v Valley Sentry - 12: 3 0-0-0 19,6a 1.600 11: 4 0-0-0 20,3a 1.000 Tot: 7 0-0-0<br />

Saskia Diamant v Napoletano Laursen B Ål 3/10 -1 1/ 1600 5 20,3 a - - 147 10’<br />

Opdr: Bagger & Nielsen Juul M År 6/11 -5 5/ 1800 0 22,8 a - - 965 25’<br />

4 Ejer: Stald Bagger Laursen B Sk 6/6 -1 2/ 2100 0 22,0 g - - 220 7’<br />

Blå/grå/logo, Juul M Od 15/6 -9 6/ 2140 4 21,9 - - 361 8’<br />

Sk Juul Morten (Nielsen J)a Laursen B Sk 2/7 -2 4/ 2100 5 19,6 a - - 247 5’<br />

SOFFY HØJLUND 5 0<br />

3,sbr. hp. v Valley Sentry - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

World Star v Surgy Hanover Andersen K Ål 28/5 -k 2/ 2120 k 23,3 - - gk<br />

Opdr: Lasse Kristensen<br />

5 Ejer: Hanne Kristensen<br />

Sort/reklame,<br />

Andersen Kenneth (Kristensen K V)a<br />

RØDE LAURITZ 6 19,7 M 22,2 AM 1.500<br />

4,brun v. v Valley Sentry - 12: 5 0-0-0 22,2a 1.500 11: 1 0-0-0 0 Tot: 6 0-0-0<br />

Helle Varnæs v Imposant Sund Normann A Ål 30/4 -1 4/ 2100 0 22,2 ag - - 385 8’<br />

Opdr: Find Andersen Juel J Ål 14/5 -1 3/ 2100 4 19,7 - - 128 5’<br />

6 Ejer: Stald Matador Jørgensen B Sk 6/6 -1 3/ 2100 0 21,8 - - 38 7’<br />

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J Ål 20/7 -8 1/ 2100 4 20,5 - - 107 5’<br />

Jørgensen Johnny (Normann A) Jørgensen J År 29/7 -2 3/ 1800 d g10 - - 210 8’<br />

RIMINI LAVEC (S) 7 20,4 M 750<br />

3,brun hp. v Ken Warkentin - 12: 2 0-0-0 20,4 750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-0<br />

Hot Lavec v Mr Lavec Mønster K Sk 26/9 -k 3/ 2120 k 24,8 g - - gk<br />

Opdr: A B Lavec Jørgensen J Sk 2/7 -k 2/ 2100 k 21,4 - - gk<br />

7 Ejer: Stald Rosenvang Mønster K Bi 12/7 -1 5/ 2000 0 22,7 g - - 51 5’<br />

Hvid/reklame, Mønster K Od 27/7 -9 5/ 2140 5 20,4 - - 206 8’<br />

Sk Mønster Knud<br />

SPEEDY LOVER K 8 0<br />

3,rød h. v Legendary Lover K - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Emma Hastrup v New Quick Andersen P Ål 28/5 -k 2/ 2120 k dg - - ejg<br />

Opdr: K. Jørgensen & K. Jokumsen Andersen P Ål 13/6 -k 3/ 2140 k 24,2 - - gk<br />

8 Ejer: K. Jørgensen & K. Jokumsen<br />

Blå/hvid/reklame,<br />

Andersen Pauli (Jokumsen K)a<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

i CAFé PitStOP<br />

Vores forretningsområde ”Cafè Pitstop” er være åben hver eneste dag året rundt. Hverdage fra kl. 11.00 til kl. 22.00 og i weekenderne<br />

fra kl. 11.00 til kl. 19.00. Mulighederne i Cafè Pitstop er mangeartede. Der vil være frisk fadøl i hanerne og diverse<br />

drikkevarer, gode lette madanretninger, forskellig slags sport på storskærme herunder hestevæddeløb fra diverse baner, fodbold-<br />

og håndboldkampe fra ind- og udland, og hvad der ellers byder sig til. Derudover vil der være et miljø med spilleautomater,<br />

og sidst men ikke mindst kan der spilles på alt slags spil, herunder liveodds, den lange, lotto mm.<br />

i<br />

SINALCO 9 18,7 AM 2.000<br />

3,brun v. v Juliano Star - 12: 3 0-0-1 18,7a 2.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-1<br />

Koka Kola v Bostonian Svendsen B Sk 16/4 -k 1/ 2140 k g - - ejg<br />

Opdr: Stutteri Risagergård I/s Pedersen A Ål 28/5 -k 1/ 2120 k 20,5 - - gk<br />

9 Ejer: Stald Saltum Pedersen A Ål 22/6 -3 8/ 2100 3 18,7 a - - 114 5’<br />

Blå/sort/rød, Pedersen A Ål 9/7 -2 6/ 2100n d g4 a - - 126 8’<br />

Pedersen Anders (Larsen J)a Pedersen A Ål 20/7 -4 2/ 2100 4 18,9 ag - - 44 5’<br />

SIMONI’S REVANCE 10 0<br />

3,brun hp. v Gill’s Victory - 12: 0 0-0-0 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 0 0-0-0<br />

Amance Højgård v Why Not Jensen K Ål 13/6 -k 4/ 2140 k 23,9 g - - gk<br />

Opdr: Peter Simoni<br />

10 Ejer: Allan Bråtlund<br />

Sort/reklame,<br />

År Jensen Kaj<br />

SUNSHINE SALLY 11 20,1 AM 0<br />

3,mkr. hp. v Gidde Palema - 12: 1 0-0-0 20,1a 0 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 0-0-0<br />

Blues v The Chemist Friborg K Ål 28/5 -k 1/ 2140 k dg - - ejg<br />

Opdr: Ole B. Jensen Friborg K Ål 13/6 -k 2/ 2120 k 22,1 - - gk<br />

11 Ejer: Erik Christensen Juel J Ål 18/7 -7 12/ 2100 0 20,1 a - - 115 7’<br />

Hvid/reklame,<br />

Friborg Kent (Christensen E)a<br />

PEARL MORELL 12 20,4 M 20,1 AM 1.700<br />

5,brun hp. v Abracadabrant - 12: 7 0-0-0 20,1a 1.700 11: 1 0-0-0 0 Tot: 8 0-0-0<br />

Call Me Avenue v Crown’s Best Johansen M Ål 14/5 -1 1/ 2100 5 22,0 - - 392 5’<br />

Opdr: Ole G. Nielsen Johansen M Ål 28/5 -1 4/ 2100 5 20,3 a - - 1039 7’<br />

12 Ejer: Mogens V. Johansen Johansen M Ål 25/6 -1 8/ 2100 0 20,1 ag - - 4217 5’<br />

Blå/gul/logo, Johansen M Ål 9/7 -1 1/ 2120n d g7 - - 396 5’<br />

Johansen Mogens V. a Johansen M Ål 20/7 -8 3/ 2120 0 dist g - - 642 5’<br />

<strong>DAGeNS</strong> <strong>tiPS</strong><br />

7 rimini Lavec – 2 Simberland – 9 Sinalco // outs. 3 Space Bee<br />

hvEM viNdEr hEr?<br />

Dette løb er utrolig åbent og jeg har svært ved at udpege<br />

vinderen. Jeg prøver med topafstammede 7 Rimini Lavec<br />

som ikke helt har budt sig til i de første par starter, men<br />

er vel gået frem med starterne i kroppen. bliver sikkert<br />

forsøgt mod spidsen. 2 Simberland gik rigtig godt i de-<br />

buten og prøves med samme kusk som der. Har fart til at<br />

være helt fremme, men hvad med stabiliteten? 9 Sinalco<br />

galoppede med 250 meter til mål i seneste start og tabte<br />

vel en placering på den konto, men tror ikke at den kunne<br />

have vundet. Skal dog være med fremme. 3 Space Bee er<br />

ustabil men virker også til at have farten. Typisk outsider.<br />

aalborg • 15


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

16 • aalborg<br />

V5-1<br />

3V5-1Trio<br />

3Rød<br />

Vinder<br />

Plads<br />

Trio<br />

3-12-årige højst 8.000 kr.<br />

2100 m. Autostart. Grundlag 3.501 kr.<br />

Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 (5 præmier) Indskud: 200 kr.<br />

b<br />

H<br />

SPEEDY GLOBE 2100:1 20,9 M 18,2 AM 8.000<br />

3,brun h. v Golden Globe - 12: 6 0-2-1 18,2a 8.000 11: 1 0-0-0 23,7 0 Tot: 7 0-2-1<br />

Ganelli v Giant Chill Jørgensen B Sk 27/2 -2 3/ 2100 0 22,3 - - 272 5’<br />

Opdr: Ole A. Larsen Jørgensen B Ål 11/3 -1 6/ 2100 2 20,9 - - 84 8’<br />

1 Ejer: Inger Lise Svendsen Dahl G Sk 6/4 -1 3/ 2100 2 20,9 a - - 86 5’<br />

Hvid/lyseblå, Dahl G Ch 18/4 -3 3/ 2000 0 18,6 a - - 327 15’<br />

Sk Risgaard Jimmi (Dahl G) Risgaard J Ål 20/7 -5 4/ 2100 3 18,2 a - - 150 5’<br />

SIGNE DE HESS 2 21,8 M 18,7 AM 6.400<br />

3,brun hp. v Ganymede - 12: 3 0-1-1 18,7a 6.400 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-1-1<br />

Salina De Hess v Toyota Moulin Juel J Sk 26/3 -k 2/ 2120 k 22,0 - - gk<br />

Opdr: Stald Jyden Juel J Od 15/6 -9 2/ 2140 3 21,8 - - 20 8’<br />

2 Ejer: Stald Jyden Jørgensen B Sk 2/7 -2 3/ 2100 0 opg ag - - 49 5’<br />

Sort/guld/rekl., Jørgensen B Ål 18/7 -7 11/ 2100 2 18,7 a - - 177 7’<br />

Sk Jørgensen Birger (Juul M)<br />

SIGURD 3 *18,4 AM 7.000<br />

3,sort h. v Quite Easy - 12: 1 1-0-0 18,4a 7.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 1 1-0-0<br />

Galathea v Lord Follo Jokumsen L Sk 6/6 -k 3/ 2120 k 20,3 - - gk<br />

Opdr: Lars Piper Friis M Ål 18/7 -7 1/ 2100 1 18,4 a - - 21 7’<br />

3 Ejer: Lars Piper<br />

Blå/reklame,<br />

Sk Friis Morten (Piper L)a<br />

ROMEO A K 4 18,9 M 19,6 AM 8.000<br />

4,brun v. v Gill’s Victory - 12: 7 0-1-1 19,6a 8.000 11: 2 0-0-0 22,2 0 Tot: 9 0-1-1<br />

Don’t Tap Dance v Super Dancer Westergaard K År 11/5 -1 4/ 2300 5 21,7 a - - 263 7’<br />

Opdr: Edvin Ifversen Westergaard K Ål 28/5 -9 7/ 2100 3 19,6 a - - 199 7’<br />

4 Ejer: Stald Aalborg Westergaard K Ål 13/6 -1 1/ 2120 5 18,9 - - 164 7’<br />

sort/hvid, Westergaard K Ål 25/6 -4 2/ 2100 2 19,2 - - 160 5’<br />

Westergaard Kaj Westergaard K Ål 9/7 -7 2/ 2100n 0 20,5 - - 114 5’<br />

SPEEDY HØJGÅRD 5 *21,1 M 22,0 AM 5.500<br />

3,brun h. v Storstadsbusen - 12: 4 1-0-0 22,0a 5.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 4 1-0-0<br />

Jessie N B v Earthquake Friis M Bi 3/11 -k 2/ 2020 k 24,8 - - gk<br />

Opdr: Jens Ulrik Filtenborg Friis Jo. Sk 6/6 -7 3/ 2100 0 dist g - - 246 7’<br />

5 Ejer: J.U. Filtenborg & Per Olsen Friis Jo. Sk 18/6 -1 5/ 2100n 5 22,0 a - - 684 5’<br />

Blå/reklame, Friis M Ål 9/7 -1 6/ 2100n d g5 - - 133 5’<br />

Sk Friis John (Olsen P B)a Friis Jo. Sk 16/7 -8 5/ 2100 1 21,1 - - 44 5’<br />

SAFARI K 6 *17,4 M 5.000<br />

3,lbr. h. v Ens Snapshot - 12: 3 1-0-0 17,4 5.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 1-0-0<br />

Romana November v General November Lønborg H Bi 5/4 -k 3/ 2020 k g - - ejg<br />

Opdr: Hans Kurt Jensen Jørgensen B Ål 23/4 -k 2/ 2100 k 20,1 - - gk<br />

6 Ejer: Knut Fjordheim Jørgensen B Bi 20/5 -1 6/ 1900 d g4 a - - 43 7’<br />

Hvid/reklame, Jørgensen B Ål 13/6 -1 3/ 2100 0 22,1 g - - 49 7’<br />

Sk Mønster Knud (Friis Jan) Mønster K Ål 20/7 -3 1/ 2100 1 17,4 - - 26 5’<br />

POS MOSEBY 7 20,5 M 19,4 AM 6.000<br />

5,lbr. hp. v Bounty Toftebjerg - 12: 5 0-1-1 19,4a 6.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 5 0-1-1<br />

Pia Vestermarken v Ellizar H Westergaard K Ål 25/1 -7 3/ 2100 0 22,4 g - - 132 8’<br />

Opdr: Poul B. Børgesen Juel J Ål 30/4 -1 7/ 2100 3 19,7 a - - 53 8’<br />

7 Ejer: Bent Lindgren Larsen Kjær R Ål 14/5 -9 1/ 2120 d g - - 181 5’<br />

Hvid/reklame, Friborg K Ål 9/7 -1 3/ 2120n 2 20,5 - - 100 5’<br />

Friborg Kent (Larsen B L)a Mønster K Ål 20/7 -5 9/ 2100 5 19,4 a - - 129 5’<br />

SECRET GUY 8 18,8 AM 3.750<br />

3,brun v. v Malabar Circle Ås - 12: 2 0-0-2 18,8a 3.750 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-0-2<br />

Fight Brogård v Speedy Herve Pedersen A Ål 13/6 -k 1/ 2120 k 21,1 - - gk<br />

Opdr: Dorthe Christensen ApS Pedersen A Ål 25/6 -1 7/ 2100 3 18,8 a - - 44 5’<br />

8 Ejer: Dorthe Christensen ApS Pedersen A Ål 18/7 -7 10/ 2100 3 18,8 a - - 65 7’<br />

Blå/sort/rød,<br />

Pedersen Anders (Christensen D)a<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

i V5 GArANti – Kr. 200.000 tiL<br />

1 ræKKe MeD 5 riGtiGe<br />

i<br />

SWEET FUNKY MUSIC 9 18,9 M 19,3 AK 20,6 AM 5.500<br />

3,brun hp. v Brandy Dei Fiori - 12: 3 0-0-1 19,3a 5.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-0-1<br />

9<br />

Go On Index v Earthquake<br />

Opdr: Marianne Fejerskov<br />

Ejer: Marianne Fejerskov & Dan Friborg<br />

Friborg D<br />

Juel J<br />

Juel J<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

4/4 -k<br />

28/5 -9<br />

13/6 -1<br />

3/ 2140<br />

10/ 2100<br />

2/ 2100<br />

k 22,4<br />

0 20,6 a<br />

3 18,9<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

gk<br />

88<br />

72<br />

7’<br />

7’<br />

Beige/grøn/reklame,<br />

Juel Jeppe (Friborg D)a<br />

Ecce K År 1/7 -2 7/ 1800 4 19,3 a - - 267 20’<br />

SANNE L M 10 18,4 M 18,8 AM 4.900<br />

3,brun hp. v Dream Vacation - 12: 4 0-1-1 18,8a 4.900 11: 0 0-0-0 0 Tot: 4 0-1-1<br />

Jill L M v Ride The Wave<br />

Opdr: Jørgen Kristensen<br />

10 Ejer: Stutteri Laurasminde<br />

Kristensen A<br />

Kristensen A<br />

Kristensen A<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

28/5 -k<br />

13/6 -1<br />

25/6 -1<br />

3/ 2120<br />

5/ 2100<br />

9/ 2100<br />

k 18,8<br />

6 19,8 g<br />

2 18,8 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

gk<br />

39<br />

44<br />

7’<br />

5’<br />

blå/reklame, Kristensen A Ål 9/7 -2 2/ 2100n 3 19,6 a - - 53 8’<br />

Kristensen Allan Kristensen A Ål 20/7 -3 1/ 2120 0 18,4 g - - 123 5’<br />

SPIRIT 11 19,3 M 19,8 AM 3.600<br />

3,rød v. v Daguet Rapide - 12: 2 0-1-0 19,8a 3.600 11: 0 0-0-0 0 Tot: 2 0-1-0<br />

Lucy Langkjær v Gobernador<br />

Opdr: Kirsten Rask<br />

11 Ejer: Kirsten Rask<br />

Blå,<br />

Rask J<br />

Rask J<br />

Rask J<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

23/4 -k<br />

14/5 -1<br />

9/7 -2<br />

3/ 2120 k 19,8<br />

2/ 2100 2 19,3<br />

11/ 2100n 4 19,8 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

gk<br />

23<br />

149<br />

5’<br />

8’<br />

* Rask Jeppe (Westergård B)<br />

REGINA HAWN 12 19,5 M 19,6 AM 5.500<br />

4,brun hp. v Gill’s Victory - 12: 3 0-1-0 19,6a 5.500 11: 0 0-0-0 0 Tot: 3 0-1-0<br />

Gigi Hawn v S J’s Photo<br />

Opdr: Hans Kristensen<br />

12 Ejer: Hans Kristensen<br />

Jørgensen J<br />

Jørgensen J<br />

Lindhardt C<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

26/12 -k<br />

28/5 -9<br />

22/6 -4<br />

2/ 2120<br />

4/ 2100<br />

2/ 2100<br />

k 22,1 - -<br />

4 19,6 ag - -<br />

2 19,5 - -<br />

gk<br />

74<br />

57<br />

7’<br />

5’<br />

Rød/hvid/reklame,<br />

Jørgensen Johnny (Kristensen H)a<br />

Turordning: 1-3-5-4-6-7-2-10-12-8-11-9<br />

Jørgensen J År 15/7 -1 8/ 2300 4 20,6 a - - 101 7’<br />

<strong>DAGeNS</strong> <strong>tiPS</strong><br />

3 Sigurd – 6 Safari K – 1 Speedy Globe // outs. 2 Signe De hess<br />

fiNE 3 åriNgEr!<br />

3 Sigurd virker som et stort talent. Gik udvendigt på den<br />

førende i debuten men var alligevel helt overlegen til slut.<br />

Møder nu gode 6 Safari K som også gik et super løb i seneste<br />

start, hvor den tog spidsen og var aldrig i nærheden<br />

af nederlag og var vel 15-20 meter foran nummer 2 i mål.<br />

Vil blive skudt af sted fra start, men kan den tage spidsen<br />

fra 3 Sigurd? 1 Speedy Globe sad indvendigt senest og<br />

kom ud med 400 meter til mål og afsluttede bedst af alle<br />

og virkede som en hest der er meget på vej frem. 2 Signe<br />

De Hess gik rigtig godt i seneste start, men tror at den<br />

kan få svært ved at slå 3 og 6.<br />

aalborg • 17


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

18 • aalborg<br />

V5-2<br />

4V5-2<br />

Trio<br />

Vinder<br />

4Grøn<br />

Plads<br />

Trio<br />

Erhvervsklubbens Ærespræmie<br />

(Mesterhuset-Saltum)<br />

3-12-årige højst 174.000 kr.<br />

2100 m. Tillæg 20 m ved 58.001 kr.<br />

Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 (5 præmier) Indskud: 200 kr.<br />

Dækken.<br />

H<br />

PAUVER 2100:1 17,2 K 18,0 M *14,6 AK 54.177<br />

5,sort v. v Ens Snapshot - 12: 9 1-0-0 17,2 34.927 11: 8 1-1-2 18,0 16.100 Tot: 20 2-1-3<br />

1<br />

Four Socks v Glass Hanover<br />

Opdr: Peter Søndergård<br />

Ejer: Peter Søndergård<br />

Søndergård P<br />

Søndergård P<br />

Andersen K<br />

Ål<br />

Ål<br />

Sk<br />

14/5 -7<br />

28/5 -7<br />

6/6 -5<br />

7/ 1620<br />

1/ 1600<br />

11/ 2500<br />

5 17,2<br />

0 14,6 a<br />

0 17,8 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

347<br />

273<br />

653<br />

8’<br />

8’<br />

25’<br />

Blå/gul/reklame, Sjunnesson J Jæ 10/7 -5 11/ 2140 5 16,4 a - - 205 -<br />

Søndergård Peter a Andersen K Ch 22/7 -9 3/ 2020 0 18,4 g - - 250 8’<br />

CHARLES T VACATION (S) 2 19,3 M 16,4 AK 33.020<br />

7,mkbr. v. v Dream Vacation - 12: 6 1-0-0 19,3 13.000 11: 10 0-0-1 16,4a 5.350 Tot: 34 2-1-1<br />

2<br />

Wirana Iran v Alf Palema<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige<br />

Ejer: Esben Wæhrens<br />

Mønster K<br />

Juel J<br />

Andersen N<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

11/3 -3<br />

23/3 -3<br />

4/4 -2<br />

1/ 2120<br />

3/ 2120<br />

11/ 2100<br />

d g8<br />

5 20,0<br />

1 18,6 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

594<br />

116<br />

657<br />

5’<br />

5’<br />

13’<br />

Beige/grøn/reklame, Jensen F Sk 29/4 -9 10/ 2100 0 19,3 a - - 124 10’<br />

Juel Jeppe (Nørbak L) Mønster K Bi 12/7 -4 5/ 2020 0 19,3 - - 114 5’<br />

OLIVER ELMEGÅRD 3 18,1 K 18,8 M 15,5 AK 56.500<br />

6,brun v. v Imposant Sund - 12: 7 0-4-0 18,4 17.250 11: 19 0-4-3 18,1 23.200 Tot: 35 1-10-4<br />

3<br />

Bella Elmegård v Pro Dancer<br />

Opdr: Johannes Sørensen<br />

Ejer: Jacob Iversen & Gitte Mayn<br />

Ecce K<br />

Lønborg H<br />

Lønborg H<br />

Bi<br />

År<br />

År<br />

5/4 -4<br />

4/5 -6<br />

25/5 -4<br />

12/ 1900<br />

10/ 1800<br />

2/ 1820<br />

2 16,9 a<br />

2 18,6 a<br />

5 18,4<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

57<br />

43<br />

54<br />

13’<br />

8’<br />

5’<br />

Blå/rød/reklame, Iversen J År 2/6 -1 1/ 2300 2 19,8 - - 60 5’<br />

År Lassen Finn M. (Iversen J)a Lassen F År 1/7 -3 4/ 1800 0 18,2 a - - 167 20’<br />

PUNKT 1 4 18,0 K *18,1 M 16,4 AM 42.946<br />

5,brun hp. v Legendary Lover K - 12: 7 1-0-1 18,0 13.496 11: 13 3-1-0 18,4 29.450 Tot: 20 4-1-1<br />

4<br />

Esperia Jet v Supergill<br />

Opdr: Gunner Christiansen<br />

Ejer: Røngård, Christiansen, Adamsen, Larsen<br />

Andersen K<br />

Ecce K<br />

Ingves P<br />

Åb<br />

Ål<br />

Åb<br />

7/2 -2<br />

4/4 -4<br />

19/4 -10<br />

5/ 2140<br />

1/ 2100<br />

4/ 2140<br />

8 18,3 a<br />

3 17,3 a<br />

0 19,6 g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

22<br />

70<br />

110<br />

-<br />

13’<br />

-<br />

Sort/reklame, Andersen K Ål 14/5 -7 3/ 1620 6 18,0 g - - 436 8’<br />

Andersen Kenneth (Christiansen G)a Andersen K Ål 28/5 -5 12/ 2100 0 18,4 ag - - 109 5’<br />

PRESTISSIMO 5 17,5 M 16,8 AK 56.950<br />

5,mkbr. v. v Royal Prestige - 12: 11 1-1-2 17,5 15.150 11: 7 0-0-0 18,1 3.600 Tot: 26 4-1-3<br />

5<br />

Ella Ella Rosendal v Carmody Lobell<br />

Opdr: Oliver S. Friis<br />

Ejer: B. & U. Bohnsack & M. Andreasen<br />

Andreasen M<br />

Andreasen M<br />

Andreasen M<br />

År<br />

Sk<br />

Sk<br />

1/4 -6<br />

16/4 -3<br />

29/4 -7<br />

2/ 2880<br />

1/ 2520<br />

3/ 2900<br />

3 22,2<br />

4 19,4<br />

0 19,6<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

136<br />

46<br />

629<br />

15’<br />

5’<br />

30’<br />

Blå/hvid/reklame, Andreasen M Sk 6/6 -5 2/ 2500 d g a - - 509 25’<br />

Sk Andreasen Martin a Andreasen M Sk 16/7 -6 3/ 2120 0 18,9 g - - 385 8’<br />

PRIORAT* (S) 2120:1 16,4 M 15,2 AK 138.911<br />

9,brun v. v Turbo Thrust - 12: 8 1-1-1 18,2 3.750 11: 13 0-1-1 16,4 9.998 Tot: 68 4-5-6<br />

6<br />

Geraldine Broline v Bonefish<br />

Opdr: Pieter Ahl<br />

Ejer: Jesper Hansen<br />

Hansen J<br />

Jensen F<br />

Hansen J<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

14/5 -12<br />

28/5 -4<br />

13/6 -8<br />

7/ 2140<br />

6/ 2100<br />

4/ 2100<br />

4 18,2<br />

0 16,9 a<br />

3 16,9 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

270<br />

118<br />

96<br />

3’<br />

8’<br />

3’<br />

Hvid, Jensen K Ål 25/6 -2m 3/ 2160 5 18,9 - - 157 4’<br />

Jensen Flemming (Nørbak L) Hansen J Ål 9/7 -10 3/ 2160 d tr1 - - 81 1’<br />

OUR GIRL 2 *17,0 M 15,4 AM 126.079<br />

6,brun hp. v Carmody Lobell - 12: 12 3-1-2 17,0 56.829 11: 6 0-1-0 17,6a 5.000 Tot: 36 7-5-3<br />

7<br />

Bewitch v Copperfield<br />

Opdr: Niels Kristian Korfitzen<br />

Ejer: Tor Hansen<br />

Mønster K<br />

Mønster K<br />

Mønster K<br />

Ch<br />

År<br />

År<br />

9/6 -3<br />

17/6 -11<br />

30/6 -8<br />

8/ 2000<br />

5/ 1800<br />

4/ 2340<br />

0 15,4 a<br />

3 17,3 a<br />

0 opg g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

407<br />

56<br />

104<br />

25’<br />

10’<br />

25’<br />

Hvid/reklame, Mønster K Bi 12/7 -8 4/ 2020 1 17,1 - - 55 5’<br />

Sk Mønster Knud Mønster K År 29/7 -3 4/ 2320 0 opg g - - 103 25’<br />

PICOBAL 3 16,6 M 14,6 AM 120.977<br />

5,sort h. v Juliano Star - 12: 12 1-2-0 16,6 55.922 11: 16 0-3-5 17,0 44.655 Tot: 35 2-6-7<br />

8<br />

Super Jessy v Armbro Garnsey<br />

Opdr: Jan F. Nielsen<br />

Ejer: Stald KTAS<br />

Jørgensen J<br />

Jørgensen J<br />

Jørgensen J<br />

Bi<br />

Ch<br />

Ål<br />

20/5 -3<br />

10/6 -5<br />

25/6 -6<br />

4/ 2020<br />

1/ 2950<br />

3/ 2120<br />

2 16,6<br />

d g10<br />

5 16,7<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

407<br />

490<br />

139<br />

10’<br />

100’<br />

8’<br />

Sort/guld/rekl., Juel J Ny 8/7 -8 3/ 3180 4 18,3 - - 151 25’<br />

Jørgensen Birger (Normann A) Jørgensen J År 29/7 -7 3/ 2920 0 opg g - - 256 25’<br />

i ANPArtSKuPON tiL V5<br />

i <strong>DAGeNS</strong> <strong>tiPS</strong><br />

7 Our Girl – 4 Punkt 1 – 3 Oliver elmegård // outs. 6 Priorat og 8 Picobal<br />

gardEriNgEr tilrådEs!<br />

Med mindre 7 Our Girl bare går ud og vinder, så kræver<br />

dette løb mange garderinger i V5. Our Girl smider ofte<br />

tingene væk med galop hvilket også kan ske her, men<br />

hoppen har styrke til at vinde. 4 Punkt 1 er bedst hvis<br />

den kommer til spids og kan måske komme det, og så kan<br />

den blive meget svær at besejre. 3 Oliver Elmegård tager<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

VI LAVER IGEN I AFTEN EN ANPARTSKuPON I V5 SPILLET, SOM SæLGES EFTER FøRST TIL MøLLE PRINCIPPET.<br />

MAGIC FRAZER 4 17,4 M 15,1 AM 112.700<br />

8,lbr. v. v Frisky Frazer - 12: 17 1-1-2 17,4 17.600 11: 19 1-5-0 19,2 43.500 Tot: 72 5-8-5<br />

Ulrikke Vang v Super Dancer Mønster K Ål 28/5 -4 1/ 2100 0 17,0 a - - 154 8’<br />

Opdr: Helle Damsgård Jørgensen J Sk 18/6 -7 9/ 2100n 0 19,9 a - - 815 5’<br />

9 Ejer: Thomas B. Henriksen Mønster K Od 5/7 -7 10/ 2140 5 16,1 a - - 438 8’<br />

Blå/sort/reklame, Mønster K Sk 16/7 -3 1/ 2120 3 18,0 - - 37 5’<br />

Sk Lønborg Henrik (Mønster K) Jørgensen B Sk 30/7 -7 1/ 1700 4 15,2 a - - 156 8’<br />

TELEVISION MAN* (S) 5 15,7 M *13,8 AK 170.236<br />

9,brun v. v Comets Tail - 12: 11 1-1-0 17,9 16.111 11: 8 2-0-0 17,8 22.717 Tot: 61 7-4-6<br />

South Florida v Sandy Bowl Friborg K Åb 26/4 -7 3/ 2140n 0 17,9 - - 311 -<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige Friborg K Sk 7/5 -6 5/ 1700 0 17,6 a - - 37 8’<br />

10 Ejer: Stall Dubbel A Trav HB Friborg K Jæ 22/5 -6 11/ 2640 4 16,3 a - - 1027 -<br />

Hvid/reklame, Friborg K Ch 30/5 -4 3/ 2000 0 16,1 a - - 174 15’<br />

Friborg Kent Friborg K Sk 2/7 -6 10/ 2100 4 16,5 a - - 140 5’<br />

NESTA 6 *16,0 M 12,6 AK 165.530<br />

7,mkbr. v. v Valley Sentry - 12: 9 0-0-1 16,8 6.733 11: 22 4-2-4 16,0 74.750 Tot: 76 9-5-11<br />

Golden Lady v Sleipner Kjær R Ål 14/5 -5 1/ 2120 0 17,8 g - - 118 8’<br />

Opdr: Stald D Juel J Ål 28/5 -4 8/ 2100 0 16,9 ag - - 102 8’<br />

11 Ejer: John Jensen Jensen K Ål 13/6 -4 8/ 1600 0 16,2 ag - - 466 10’<br />

Blå/reklame, Jensen C Ål 25/6 -3 6/ 1600 4 15,2 a - - 106 8’<br />

Jensen Casper (Jensen J)a Jensen C Ål 9/7 -6 3/ 2120n 0 18,8 g - - 223 8’<br />

Turordning: 3-2-7-8-5-9-4-6-10-1-11<br />

måske spidsen og slipper til den første som kommer og<br />

spørger om spidsen. Kan derfra blive suget med til en<br />

god placering. 6 Priorat køres nu af Flemming Jensen<br />

og synes at den skal ses an. 8 Picobal har i år mødt hård<br />

modstand og jeg synes at modstanden er til at overkomme<br />

for Picobal.<br />

aalborg • 19


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

20 • aalborg<br />

V5-3<br />

5V5-3Trio<br />

5Hvid<br />

Vinder<br />

Plads<br />

Trio<br />

Hoppeløb.<br />

3-12-årige hopper højst 72.000 kr.<br />

2100 m. Autostart.<br />

Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 (5 præmier) Indskud: 200 kr.<br />

b<br />

H<br />

PRIMELLA 2100:1 18,0 M 16,5 AK 17,1 AM 48.250<br />

5,brun hp. v Legendary Lover K - 12: 13 2-0-2 16,5a 17.850 11: 7 0-0-0 17,1a 1.250 Tot: 32 3-4-4<br />

Hejsa J S Tag v Buckfinder Friborg K År 11/5 -4 3/ 1820 3 19,8 - - 182 5’<br />

Opdr: John Søndergaard Friborg K Ch 23/5 -2 4/ 2520 0 18,4 - - 992 15’<br />

1 Ejer: John Søndergaard Friborg K År 3/6 -7 5/ 2320 4 19,9 - - 918 8’<br />

Sort/reklame, Andersen K Sk 18/6 -5 3/ 2120n 1 19,8 - - 238 5’<br />

Andersen Kenneth (Søndergaard J)a Andersen K År 1/7 -3 8/ 1800 0 19,0 a - - 354 20’<br />

ORION 2 17,0 M 15,8 AK 16,7 AM 54.525<br />

6,sbr. hp. v Ride The Wave - 12: 2 0-1-1 17,0 5.000 11: 20 1-2-2 15,8a 23.750 Tot: 54 2-6-6<br />

Venus Køjborg v Buckfinder Meier C Od 28/9 -5 6/ 1640 0 17,6 a - - 268 13’<br />

Opdr: Torben Grøn Meier C Sk 7/11 -5 7/ 1700 0 18,4 ag - - 118 5’<br />

2 Ejer: John Helmer Jensen & Camilla Meier Meier C Sk 20/11 -3 7/ 2100 0 18,2 a - - 324 10’<br />

Hvid/reklame, Friborg K Sk 16/7 -6 1/ 2120 2 17,0 - - 109 8’<br />

Sk Friborg Kent (Jensen J)a Friborg K Sk 30/7 -4 6/ 2120 3 17,5 - - 109 5’<br />

ORKIDE GARDENIA 3 17,6 M 15,5 AK 16,6 AM 60.550<br />

6,lbr. hp. v Carmody Lobell - 12: 13 1-2-2 15,5a 8.700 11: 19 1-1-3 15,5a 15.900 Tot: 61 5-6-7<br />

Rie Rosendal v Hairos Andreasen M Od 18/5 -8 5/ 2160 2 17,8 - - 118 5’<br />

Opdr: Anton Andreasen Andreasen M Bi 7/6 -1 4/ 2500 2 17,4 a - - 63 5’<br />

3 Ejer: Anton & Martin Andreasen Andreasen M Od 5/7 -6 5/ 1640 0 15,5 a - - 167 8’<br />

Blå/hvid/reklame, Andreasen M Bi 12/7 -2 7/ 1900 0 17,0 a - - 60 5’<br />

Sk Andreasen Martin a Andreasen M Sk 30/7 -8 5/ 2120 0 opg g - - 166 5’<br />

LYKKE KORNUM 4 *17,6 K 15,4 AK 18,0 AM 70.300<br />

9,brun hp. v Esterel Sunset - 12: 10 1-0-0 17,5a 4.050 11: 24 1-2-5 16,9a 11.800 Tot: 85 9-4-10<br />

Apollonia v Buckfinder Pedersen J B Bi 21/6 -8 3/ 2060 0 18,5 - - 677 3’<br />

Opdr: Carlo Pedersen Pedersen J B Od 5/7 -11 2/ 2220 5 19,1 - - 241 3’<br />

4 Ejer: Jørgen B. Pedersen Pedersen J B Bi 12/7 -2 6/ 1900 0 17,8 a - - 425 5’<br />

Gul/grøn, Pedersen J B Sk 16/7 -9 4/ 2520 4 20,1 - - 174 3’<br />

Sk Pedersen Jørgen B. a Pedersen J B Sk 30/7 -8 1/ 2120 6 18,2 - - 314 5’<br />

NARNIA 5 18,1 M 15,4 AK 16,3 AM 54.200<br />

7,brun hp. v Armbro Overt - 12: 12 1-0-1 15,4a 7.650 11: 14 2-1-1 16,3a 32.800 Tot: 38 4-3-2<br />

Duchess Bowl v Sandy Bowl Kjær R Ål 14/5 -7 6/ 1620 0 20,1 g - - 763 8’<br />

Opdr: Per Nielsen Dahl G Ch 30/5 -7 9/ 2000 0 16,3 a - - 347 8’<br />

5 Ejer: Per Nielsen Dahl G År 17/6 -10 8/ 1800 0 19,4 a - - 426 10’<br />

Grå/Hvid reklame, Kjær R År 1/7 -3 3/ 1800 0 18,6 a - - 341 20’<br />

Sk Nielsen Mads Hviid (Nielsen P)a Nielsen M Bi 25/7 -2 6/ 2020 0 19,8 g - - 553 10’<br />

SPOTT MOLLIE M J (S) 6 16,4 K 15,9 AK 17,0 AM 66.529<br />

8,rød hp. v Spotlite Lobell - 12: 5 0-1-0 15,9a 3.250 11: 12 2-1-1 16,5a 22.500 Tot: 50 4-4-6<br />

Ilise A E v Pershing Kristiansen D Ål 23/4 -6 1/ 2600 4 21,6 - - 140 5’<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige Primholt J Sk 7/5 -8 6/ 1700 2 16,5 a - - 174 5’<br />

6 Ejer: Mette Olsen Svendsen B Bi 20/5 -12 10/ 1900 0 15,9 a - - 150 10’<br />

Blå/reklame, Friis M Sk 2/7 -7 5/ 2100 0 17,5 a - - 287 5’<br />

Sk Friis Morten (Olsen P B)a Friis M Ål 9/7 -6 3/ 2100n d g - - 169 8’<br />

ARCANA CABANA (S) 7 17,0 M 15,2 AM 56.345<br />

4,brun hp. v Varenne - 12: 5 1-0-1 15,3a 17.176 11: 9 1-1-0 15,2a 31.948 Tot: 15 2-2-1<br />

Pion v Speedy Tomali Jensen F Åb 20/3 -5 12/ 2140 8 18,4 ag - - 15 -<br />

Opdr: Ulf & Anna-Maria Lundqvist Jensen F Jæ 31/3 -13 3/ 1640 5 15,5 a - - 27 -<br />

7 Ejer: Lene Dodensig Jensen F Ch 25/4 -7 6/ 2020n 3 17,5 - - 19 8’<br />

Blå/sort/rød, Jensen F Od 1/6 -4 8/ 2140 4 16,8 a - - 50 5’<br />

Pedersen Anders (Dodensig L)a Pedersen A Bi 25/7 -4 9/ 1900 1 15,3 a - - 120 10’<br />

PUK HAWN 8 17,2 M 16,5 AM 60.500<br />

5,brun hp. v Holiday Fest - 12: 0 0-0-0 0 11: 10 1-1-0 17,2a 28.750 Tot: 18 3-2-0<br />

Gigi Hawn v S J’s Photo Mønster K År 31/7 -9 5/ 2320 0 opg g - - 127 25’<br />

Opdr: Hans Kristensen Mønster K Ch 14/8 -11 2/ 2000 0 17,2 a - - 192 20’<br />

8 Ejer: Hans Kristensen Jørgensen J Ål 3/10 -6 8/ 2100 0 17,8 ag - - 177 8’<br />

Rød/hvid/reklame, Sjunnesson J Ch 9/11 -7 1/ 2000 0 17,2 - - 178 25’<br />

Jørgensen Johnny (Kristensen H)a Jørgensen J Ål 26/12 -5 2/ 2120 0 19,9 - - 748 10’<br />

i Nye GæSter<br />

i <strong>DAGeNS</strong> <strong>tiPS</strong><br />

7 Arcana Cabana – 9 hairspray – 1 Primella // outs. 2 Orion<br />

Ny sEjr til arcaNa caBaNa?<br />

7 Arcana Cabana overraskede i seneste start, hvor den<br />

vandt en flot sejr efter meget flot afslutning i godt selskab.<br />

Jeg synes at selskabet er af sådan en karakter at<br />

7 Arcana Cabana er en stor vinderchance her. 9 Hairspray<br />

kom aldrig rigtig ind i løbet i dens comeback, men løb<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

besøg infoboden i Spillehallen, her kan du købe program samt få oplysninger om spil og om banen.<br />

HAIRSPRAY* (US) 9 *16,4 M 15,8 AM 60.895<br />

4,brun hp. v Broadway Hall - 12: 1 0-0-0 16,1a 0 11: 8 2-0-1 15,8a 60.895 Tot: 9 2-0-1<br />

My Starlight v Donerail Jensen F Åb 22/9 -4 8/ 2140 0 16,7 a - - 122 -<br />

Opdr: Andray Farm & Lindwood Farm Jensen F Åb 27/10 -4 11/ 2140 6 16,0 a - - 253 -<br />

9 Ejer: Stald Molar Jensen F Åb 15/11 -2 8/ 2140 3 15,9 a - - 189 -<br />

Hvid, Jensen F Ål 25/6 -k 1/ 2100 k 20,9 - - gk<br />

Jensen Flemming (Petersen J)a Jensen F Ål 18/7 -3 10/ 2100 0 16,1 a - - 120 15’<br />

Turordning: 7-1-3-2-9-6-4-5-8<br />

LANDINSPEKTØRFIRMAET<br />

SØREN LANGE<br />

SLOTSGADE 31 - 9000 AALBORG<br />

TLF: 98 12 06 11 - MOB: 26 22 11 20 WWW.S-LANGE.DK<br />

en rigtig fin tid og er vel meget bedre til dagens start. 1<br />

Primella kan være hurtig fra start og kommer til at sidde<br />

langt fremme i feltet hvor den er bedst. Kan tage en trioplads.<br />

2 orion har gået rigtig godt i årets 2 første starter<br />

og sejren lurer lige om hjørnet, måske allerede i dag?<br />

aalborg • 21


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

22 • aalborg<br />

V5-4<br />

6V5-4Trio<br />

6Sort<br />

Vinder<br />

Plads<br />

Trio<br />

Pandrup Hestevæddeløbs Ærespræmie.<br />

3-12-årige højst 16.000 kr.<br />

1600 m. Autostart.<br />

Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 (5 præmier) Indskud: 200 kr.<br />

Ærespræmie til vinderens ejer.<br />

b<br />

H<br />

RAZZMATAZZ D 1600:1 19,0 M *17,8 AM 15.000<br />

4,brun v. v Valley Sentry - 12: 6 2-0-1 17,8a 15.000 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 2-0-1<br />

Vips Nordal v Ellizar H Pedersen A År 11/5 -1 6/ 2300 1 20,7 a - - 28 7’<br />

Opdr: Stald D Pedersen A Sk 6/6 -2 2/ 2100 d g - - 75 10’<br />

1 Ejer: Anita Lauesen Pedersen A Ål 25/6 -5 7/ 2100 0 19,0 - - 72 5’<br />

Blå/sort/rød, Pedersen A Sk 16/7 -4 1/ 2100 1 17,8 a - - 125 5’<br />

Pedersen Anders Pedersen A Bi 25/7 -2 6/ 2000 d g - - 77 10’<br />

ROXY HILL 2 *18,1 M *16,2 AK 15.296<br />

4,brun hp. v Ganymede - 12: 6 2-1-0 16,2a 15.296 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 2-1-0<br />

Funny Hill v Mr Vic Nielsen M Ch 18/3 -9 1/ 2020 1 18,1 - - 14 4’<br />

Opdr: Stutteri Sun Hill ApS Nielsen M Hd 26/3 -1 5/ 2140 7 18,1 g - - 112 -<br />

2 Ejer: Knud Erik Bredahl Nielsen M Ch 8/4 -5 5/ 2000 0 opg g - - 47 8’<br />

Hvid, Nielsen M Ch 25/4 -2 2/ 2000n 6 19,0 - - 68 15’<br />

Jensen Flemming Jensen F Ål 9/7 -5 5/ 1600n 1 16,2 a - - 20 5’<br />

PRINSESSE TANDAL 3 18,8 M 17,4 AK 13.050<br />

5,lbr. hp. v Storstadsbusen - 12: 4 0-0-0 17,4a 1.450 11: 17 0-0-4 19,0a 10.400 Tot: 26 0-0-4<br />

Catalina L P v Crown’s Best Jensen S Ål 28/11 -4 9/ 2100 0 20,5 a - - 964 8’<br />

Opdr: Kaj G. Jensen Jensen S Ål 30/4 -9 3/ 2120 0 20,4 - - 18 1’<br />

3 Ejer: Kaj G. Jensen Jensen O Ål 28/5 -11 2/ 2120 4 21,6 - - 32 1’<br />

Hvid/blå, Jensen O Ål 22/6 -6 3/ 2100 5 18,8 - - 800 5’<br />

Jensen Stig T. (Jensen K)a Pedersen A Ål 9/7 -5 7/ 1600n 4 17,4 a - - 278 5’<br />

ROMANTIKA GILBAK 4 *17,7 M 19,6 AM 11.400<br />

4,mkbr. hp. v Trophy Catch - 12: 11 1-0-2 19,6a 11.400 11: 1 0-0-0 20,0a 0 Tot: 12 1-0-2<br />

Honda Gilbak v Victor Victor Friborg K Sk 21/5 -3 2/ 2100 d g - - 121 5’<br />

Opdr: Erwin Jensen Friborg K Od 1/6 -3 5/ 2140 1 17,7 - - 113 5’<br />

4 Ejer: Ole Hjørringgaard Andersen P Ål 9/7 -5 1/ 1600n d g a - - 56 5’<br />

Sort/reklame, Svendsen B Sk 16/7 -4 3/ 2100 0 opg ag - - 60 5’<br />

År Jensen Kaj Jensen K Bi 25/7 -k 2/ 2000 k 21,9 g - - gk<br />

SATANO NEERGÅRD 5 19,9 M *18,1 AM 24,4 AK 10.000<br />

3,brun h. v Chipmate - 12: 7 2-0-0 18,1a 10.000 11: 1 0-0-0 24,4a 0 Tot: 8 2-0-0<br />

Flo Jo v Spotlite Lobell Jørgensen B Ål 14/5 -9 5/ 2100 0 20,6 - - 197 5’<br />

Opdr: Knud O. Eriksen Jørgensen B Ål 28/5 -9 5/ 2100 0 21,4 ag - - 126 7’<br />

5 Ejer: Knud, Mich. & Chris Eriksen Jørgensen B Bi 7/6 -2 3/ 2000 0 19,9 - - 60 5’<br />

Sort/guld/rekl., Jørgensen B Ål 9/7 -1 3/ 2100n 1 20,1 - - 65 5’<br />

Sk Jørgensen Birger (Friis Jan) Juel J Ål 20/7 -4 4/ 2100 1 18,1 a - - 58 5’<br />

SULTAN C N 6 22,1 K 16,1 AK 15.100<br />

3,brun h. v Axwill - 12: 6 1-1-1 16,1a 14.000 11: 2 0-0-0 20,8a 1.100 Tot: 8 1-1-1<br />

Golden Garsong v Royal Troubador Friis M År 25/3 -2 4/ 1800 4 22,1 g - - 48 10’<br />

Opdr: Hardy Aarup Svendsen Nielsen B S Bi 13/5 -3 1/ 1900 2 16,1 a - - 156 5’<br />

6 Ejer: Mr. Flotsam Kjær R Sk 21/5 -4 9/ 2100 1 18,4 a - - 46 8’<br />

Beige/grøn/reklame, Kjær R Sk 6/6 -3 4/ 1700 d g a - - 19 10’<br />

Juel Jeppe Nielsen B S Od 15/6 -3 4/ 2140 0 18,3 ag - - 39 5’<br />

SPOTLITE QUICK* (S) 7 18,3 M 18,7 AK 13.022<br />

5,sort h. v Spotlite Lobell - 12: 3 0-1-1 18,3 4.400 11: 5 0-2-0 18,7a 8.622 Tot: 8 0-3-1<br />

Santa Quick v Quick Pay Lassen F År 26/10 -2 7/ 1800 0 22,9 ag - - 118 8’<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige Lassen F Ål 21/11 -3 7/ 2100 0 21,2 ag - - 71 8’<br />

7 Ejer: Delotek A B Lassen F År 15/4 -5 7/ 1800 3 20,3 - - 243 8’<br />

Blå/rød/reklame, Lassen F Ål 30/4 -10 5/ 2120 2 18,3 - - 175 5’<br />

År Lassen Finn M. Lassen F Bi 12/7 -7 6/ 2020 0 19,1 g - - 326 5’<br />

ROUGE PIMPERNEL 8 20,8 M *19,3 AM 9.750<br />

4,brun v. v Korean - 12: 2 1-0-0 19,3a 8.250 11: 2 0-0-0 19,9a 1.500 Tot: 4 1-0-0<br />

Sitta Vategård v Tibur Friborg K Ål 3/10 -k 1/ 2140 k 21,0 - - gk<br />

Opdr: Niels Andreasen Friborg K Ål 21/11 -1 8/ 2100 5 20,8 g - - 236 8’<br />

8 Ejer: Niels Andreasen Andersen K Ål 12/12 -2 4/ 2100 5 19,9 a - - 159 8’<br />

Sort/reklame, Friborg K Ål 25/1 -1 3/ 2100 1 19,3 a - - 45 8’<br />

Andersen Kenneth (Andreasen N)a Friborg K Ål 22/2 -7 7/ 2100n 5 22,8 ag - - 88 8’<br />

i<br />

<strong>DAGeNS</strong> <strong>tiPS</strong><br />

2 roxy hill – 5 Satano Neergård – 1 razzmatazz D // outs. 6 Sultan C N<br />

Ny sEjr i flEMMiNgs rEgi?<br />

2 Roxy Hill gør her sin start nummer 2 i Flemmings regi<br />

og jeg tror at mulighederne for at parret har 2 starter og<br />

2 sejre er gode. Det er en fin hoppe som gik i dødens det<br />

meste af vejen i seneste start og viste at den også magter<br />

sprint, hvilket flere spillere havde været i tvivl om. 5<br />

Satano Neergård har fundet melodien og vundet 2 sejre.<br />

Den ”hakker” dog fortsat i travet, men holder sammen<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

huSK! heSteVæDDeLØBeNe i<br />

PANDruP SØNDAG 19. AuGuSt<br />

PICK’N ROLL 9 *19,1 K 18,1 AK 12.750<br />

5,sort v. v Royal Prestige - 12: 6 1-1-0 18,1a 12.750 11: 1 0-0-0 0 Tot: 7 1-1-0<br />

All Star v Buckfinder Rasmussen J År 26/2 -1 6/ 1800 d g8 a - - 103 8’<br />

Opdr: Jan M. Rasmussen Mønster K År 14/3 -1 3/ 1820 4 21,2 g - - 44 7’<br />

9 Ejer: Jan M. Rasmussen & Malene Møller Kjær R År 11/5 -3 3/ 1800 d g9 - - 53 8’<br />

Hvid/gul/rød, Mønster K År 25/5 -1 6/ 1820 1 19,1 - - 120 8’<br />

Sk Rasmussen Jan M. a Mønster K År 30/6 -13 1/ 1800 0 19,8 ag - - 84 10’<br />

PHIL COLLINS 10 17,6 K 17,8 AM 19,4 AK 15.050<br />

5,lbr. v. v Good As Gold - 12: 3 0-0-1 17,8a 2.400 11: 4 0-1-1 18,8a 7.350 Tot: 15 0-2-2<br />

Genesis v King Of The Sea Jørgensen B Ch 16/11 -3 5/ 2000 4 17,8 - - 98 8’<br />

Opdr: Villy Madsen Jørgensen B Od 14/12 -3 8/ 2140 0 21,7 g - - 39 8’<br />

10 Ejer: Villy Madsen Jørgensen B Bi 19/4 -4 6/ 2000 5 18,2 - - 61 5’<br />

Hvid/reklame, Mønster K Ål 14/5 -7 7/ 1600 3 17,6 - - 138 8’<br />

År Mønster Knud (Madsen V)a Mønster K Od 15/6 -3 3/ 2140 0 17,8 a - - 163 5’<br />

KARMA SHADOW 11 17,9 K 18,7 AK 9.500<br />

10,rød hp. v Piccolo Diavolo - 12: 1 0-0-0 18,9a 750 11: 6 0-0-1 19,0a 2.750 Tot: 20 1-0-1<br />

Wonderful Shadow v Smokin Yankee Mønster K Ål 31/8 -2 12/ 2100 5 19,0 a - - 345 8’<br />

Opdr: Niels Jørgen Jensen Mønster K Ål 19/9 -4 2/ 2100 0 19,6 a - - 130 8’<br />

11 Ejer: Stald Tema Friborg K Ål 5/12 -4 5/ 2100 0 22,6 - - 683 8’<br />

Blå, Friis M Ål 12/12 -8 2/ 2100 5 23,4 a - - 209 8’<br />

Rask Jeppe (Andreasen P)a Rask J Ål 20/7 -5 3/ 2100 4 18,9 a - - 420 5’<br />

RED RUNNER MORGAN 12 19,9 M *17,6 AM 9.250<br />

4,rød v. v Love You - 12: 6 1-1-1 17,6a 9.250 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 1-1-1<br />

Happy Gt v Armbro Goal Rasmussen P Bi 20/5 -1 10/ 1900 d g a - - 130 7’<br />

Opdr: Erik B. Nielsen Rasmussen P Sk 6/6 -7 1/ 2120 6 20,2 g - - 149 7’<br />

12 Ejer: Stald Morgan Jørgensen B Sk 18/6 -1 11/ 2100n 0 opg ag - - 117 5’<br />

Hvid/sort/rød, Svendsen B Ål 9/7 -1 2/ 2120n 3 20,7 - - 49 5’<br />

Sk Svendsen Bent Svendsen B Ål 20/7 -5 6/ 2100 1 17,6 a - - 87 5’<br />

Turordning: 1-2-5-6-12-9-8-4-7-10-3-11<br />

på det og jeg tror at det handler om at hesten får mere<br />

rutine og forståelse for væddeløb, så skal den nok blive<br />

lettere at køre. 1 razzmatazz D er en anden fin hest, som<br />

når den går fejlfrit kan rigtig meget, men her kan jeg være<br />

i tvivl om sprint er noget for hesten? 6 Sultan C N har<br />

Jeppe købt til stalden og han har tårnhøje forventninger<br />

til hesten, og skal vel også være aktuel.<br />

aalborg • 23


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

24 • aalborg<br />

7<br />

V5-5<br />

7V5-5Trio<br />

Vinder<br />

LysbrunPlads<br />

Supertrio<br />

Golden Cup Jokerløb.<br />

3-12-årige højst 330.000 kr.<br />

2100 m. Tillæg 20 m ved 31.001 kr, 40 m ved 95.001 kr.<br />

Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500-300 (6 præmier) Indskud: 200 kr.<br />

Se reglerne for Golden Cup på www.danskespil.dk. Jokerpoint på spil til<br />

Golden Cup 7.3<br />

H<br />

PAULA MOLS 2100:1 18,2 M *15,9 AK 29.900<br />

5,brun hp. v Climbing Bud - 12: 3 1-0-0 18,2 8.000 11: 10 2-0-1 19,1 21.900 Tot: 13 3-0-1<br />

Inferno Poppelgård v Diamond Way Olesen M Ål 17/10 -4 10/ 2100 0 19,3 a - - 151 8’<br />

Opdr: Ingolf Dalsgård Olsen Olesen M Od 14/12 -2 5/ 2140 0 21,1 a - - 121 10’<br />

1 Ejer: Stald Amazing Grace Olesen M Bi 21/6 -1 2/ 2020 5 18,2 - - 156 5’<br />

Hvid/reklame, Olesen M År 1/7 -9 4/ 2320 d tr6 - - 139 10’<br />

År Mønster Knud (Olesen N)a Mønster K Sk 16/7 -5 6/ 1700 1 15,9 a - - 74 8’<br />

RELLA 2 18,8 M 17,9 AK 30.300<br />

4,brun hp. v Chipmate - 12: 2 0-0-0 18,8 300 11: 9 2-1-0 20,5 30.000 Tot: 11 2-1-0<br />

Tahays Blue Spring v Spotlite Lobell Andersen P Bi 23/10 -5 7/ 1900 7 18,8 ag - - 292 100’<br />

Opdr: Erik Holmsgaard Andersen P År 18/11 -5 2/ 1800 0 21,3 ag - - 70 8’<br />

2 Ejer: Erik Holmsgaard Andersen P Ål 5/12 -4 3/ 2120 0 20,5 - - 297 8’<br />

Blå/hvid/reklame, Andersen P Ål 14/5 -4 5/ 2120 6 18,8 - - 579 5’<br />

Andersen Pauli (Holmsgaard E)a Andersen P Bi 20/5 -9 8/ 1900 0 17,9 a - - 1064 10’<br />

PILRIK ØSTERVANG 3 17,2 M 17,3 AK 30.300<br />

5,brun v. v Gill’s Victory - 12: 7 0-3-1 17,2 16.000 11: 10 0-0-0 20,1 6.800 Tot: 19 0-5-1<br />

Tally Østervang v My Nevele Andersen K År 15/4 -5 3/ 1820 0 19,7 - - 417 8’<br />

Opdr: Lasse Pedersen Aaen S Ål 14/5 -7 3/ 1600 2 17,6 - - 140 8’<br />

3 Ejer: Anne Rom Hansen Aaen S Ål 28/5 -3 4/ 2100 0 17,9 a - - 96 5’<br />

Sort/reklame, Andersen K Ål 13/6 -2 5/ 2100 2 17,2 - - 154 10’<br />

Andersen Kenneth (Hansen A R)a Andersen K År 1/7 -13 3/ 1800 3 17,3 a - - 262 15’<br />

MYSTIC LASER (S) 4 *18,9 M 16,8 AK 19.369<br />

8,brun v. v Mr Flirt - 12: 1 0-0-0 20,5 0 11: 7 0-0-2 16,8a 6.000 Tot: 19 1-1-3<br />

Texas Fiori v Texas Juel J Ål 22/8 -7 3/ 2100 0 20,2 a - - 104 5’<br />

Opdr: Opdrættet I Sverige Andersen K Ål 31/8 -8 4/ 1600 0 16,8 a - - 378 8’<br />

4 Ejer: Jytte Andreasen Friis M Ål 5/12 -3 7/ 2100 3 21,0 a - - 436 8’<br />

Blå, Friis M Ål 12/12 -3 1/ 2100 3 19,7 a - - 173 8’<br />

Rask Jeppe (Andreasen P)a Rask J Ål 9/7 -7 7/ 2120n 0 20,5 g - - 391 5’<br />

POKER 5 17,5 M 18,1 AK 30.600<br />

5,rød v. v Gidde Palema - 12: 14 2-2-2 17,5 25.750 11: 7 0-0-0 20,5 2.950 Tot: 26 2-2-3<br />

Lovely More v Niton Olsen J År 19/5 -1 4/ 1820 5 18,3 - - 53 5’<br />

Opdr: Julie & Maria Olsen Olsen C Od 1/6 -8 3/ 2160 5 18,8 - - 102 5’<br />

5 Ejer: Klausbjerggård Olsen C Ål 22/6 -6 5/ 2120 2 17,5 - - 76 5’<br />

Turkis/hvidt logo, Olsen C År 1/7 -9 1/ 2320 d g - - 51 10’<br />

Olsen Charlotte (Olsen A)a Olsen J År 15/7 -3 6/ 1800 0 19,8 ag - - 127 8’<br />

PUMA L M 6 18,8 M *17,0 AM 21.850<br />

5,mkbr. v. v Earthquake - 12: 4 1-0-0 17,0a 5.000 11: 11 0-1-2 19,1 8.550 Tot: 24 1-2-4<br />

Jill L M v Ride The Wave Kristensen A Ål 23/4 -5 1/ 2100 d g - - 169 8’<br />

Opdr: Jørgen Kristensen Kristensen A Ål 14/5 -k 1/ 2100 k 19,2 - - gk<br />

6 Ejer: Alette & Frank Henneberg Kristensen A Ål 22/6 -7 2/ 2100 1 17,0 a - - 188 5’<br />

blå/reklame, Kristensen A Ål 9/7 -7 6/ 2120n 0 opg g - - 124 5’<br />

Kristensen Allan Juel J Od 27/7 -5 6/ 2140 0 opg g - - 75 8’<br />

OLLA 7 18,4 M 17,3 AK 28.350<br />

6,brun hp. v Carmody Lobell - 12: 8 1-2-0 18,4 11.850 11: 8 1-3-1 20,3 16.500 Tot: 16 2-5-1<br />

Darleen v Macon Dahlgaard J Sk 16/4 -7 4/ 2100 4 18,4 - - 160 5’<br />

Opdr: Knud Dahlgaard Dahlgaard J Sk 29/4 -13 3/ 2100 0 19,0 ag - - 386 10’<br />

7 Ejer: Knud Dahlgaard Dahlgaard J Sk 7/5 -4 4/ 2100 2 17,6 a - - 124 5’<br />

Grøn/sort/hvid, Dahlgaard J Sk 18/6 -6 1/ 2100n 2 19,9 - - 35 5’<br />

Sk Dahlgaard Jan (Dahlgaard K)a Dahlgaard J Sk 16/7 -5 1/ 1700 4 17,3 a - - 70 8’<br />

ARC DE TRIOMPHE (NL) 8 19,4 M *18,3 AK 19.900<br />

5,brun v. v Liverman Hanover - 12: 8 0-2-1 19,4 12.400 11: 4 1-0-0 18,3a 7.500 Tot: 15 1-2-1<br />

Polaris L M v Giant Chill Friis M Sk 29/4 -13 8/ 2100 0 opg ag - - 79 10’<br />

Opdr: J. A. Onderwater Friis M Ch 16/5 -3 2/ 2500 d g a - - 67 15’<br />

8 Ejer: Ekstra Bladets Travklub Friis M Ål 22/6 -7 3/ 2100 0 19,8 ag - - 53 5’<br />

*Sort/Rød/Logo, Borup T Sk 2/7 -km 2/ 2180 k 19,7 - - gk<br />

Sk Jørgensen Birger (Friis Jo.) Borup T Sk 16/7 -2m 3/ 2100 5 19,4 - - 87 5’<br />

i <strong>DAGeNS</strong> <strong>tiPS</strong><br />

1 Paula Mols – 9 ravanelli – 3 Pilrik Østervang // outs. 14 Owens<br />

v5 afslutNiNg!<br />

1 Paula Mols fik Knud Mønster i sulkyen i seneste start,<br />

hvilket resulterede i en flot sejr. Vil sikkert blive forsøgt<br />

mod spidsen, enten direkte fra start eller overtager spidsen<br />

på første langside, og der er Knud en sand mester i at<br />

afmåle pacen. 9 Ravanelli har gjort 3 starter i Flemmings<br />

regi som storfavorit uden at det er endt med sejr. Nu star-<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

i NKi rACiNG AreNA På FACeBOOK<br />

NKI Racing Arena er kommet på Facebook. Den nye Facebook-side skal være det sociale samlingspunkt<br />

uden for væddeløbsbanen. Derfor lancerer vi flere tiltag på den nye side blandt andet konkurrencer, upload<br />

af unikke billeder fra væddeløbsbanen og statusopdateringer med små nyheder. Du kan blive medlem af den<br />

nye Facebook-side ved at klikke på følgende link: www.facebook.com/nkiracingarena<br />

RAVANELLI* (S) 2120:1 16,8 M 13,4 AK 77.757<br />

5,brun v. v Revenue - 12: 3 0-0-1 17,0 6.000 11: 7 2-0-1 16,8 71.757 Tot: 10 2-0-2<br />

Super Stars v Supergill Kern K Kr 4/11 -7 4/ 1640 0 13,7 ag - - 201 -<br />

Opdr: Holger Tillmann Kontio J Es 18/11 -2 11/ 2140 5 17,1 a - - 20 -<br />

9 Ejer: Holger Tillmann Jensen F Ål 14/5 -5 1/ 2100 3 17,0 - - 29 8’<br />

Hvid, Jensen F Ch 4/7 -4 6/ 2000 4 15,1 a - - 26 15’<br />

Jensen Flemming Jensen F Bi 25/7 -7 9/ 1900 4 14,6 a - - 23 13’<br />

OLIVIA BORK 2 16,0 M 13,9 AK 87.719<br />

6,brun hp. v Great Challenger - 12: 8 0-2-1 16,0 12.219 11: 9 0-2-1 15,6a 8.150 Tot: 42 2-5-3<br />

Elvira Bork v J R Broline Jensen K Bi 13/5 -6 8/ 1900 0 17,2 ag - - 117 5’<br />

Opdr: Chr. M. Lauridsen Jørgensen B Ål 28/5 -7 8/ 1600 d g a - - 138 8’<br />

10 Ejer: Schulze, Jensen & Pedholt Kjær R Bi 7/6 -6 1/ 2000 2 16,0 - - 58 5’<br />

Blå/reklame, Jørgensen B Bi 21/6 -7 2/ 1900 0 18,2 ag - - 39 5’<br />

År Jensen Casper (Jensen K) Jørgensen B Bi 25/7 -3 9/ 1900 2 14,2 a - - 363 13’<br />

LESTO BEE 3 18,3 M 16,5 AK 35.050<br />

9,sort v. v Palle Parc - 12: 0 0-0-0 0 11: 11 0-0-2 18,3 8.000 Tot: 42 1-3-7<br />

Thea H v Dick’s Bell Larsen J L Ål 3/10 -9 7/ 2140 5 18,5 - - 605 8’<br />

Opdr: Bent Ole Pedersen Jørgensen J Ål 17/10 -3 12/ 2100 4 17,3 a - - 548 8’<br />

11 Ejer: Jan Normann Christensen Jørgensen J Sk 24/10 -4 4/ 2120 5 20,0 - - 160 5’<br />

Rød/hvid/reklame, Jørgensen J Ål 13/11 -2 2/ 2140 0 18,3 - - 607 10’<br />

Jørgensen Johnny (Christensen J N)a Normann A År 15/7 -k 1/ 1800 k 21,4 - - gk<br />

KING DIAVOLO 4 *17,2 M 14,6 AK 80.150<br />

10,mkbr. v. v Piccolo Diavolo - 12: 2 0-0-1 14,6a 3.150 11: 5 1-0-0 18,5 26.350 Tot: 20 7-1-2<br />

Unik H v Buckfinder Størup M Ch 27/8 -4 5/ 2000 1 14,8 a - - 177 20’<br />

Opdr: Tanja & Helle Thorhauge Størup M Ch 25/9 -3 5/ 2000 5 14,7 a - - 73 20’<br />

12 Ejer: Stald Thorhauge Uhrberg T Åb 27/10 -5 8/ 2140 0 15,9 a - - 41 -<br />

Sort/hvid, Olsen J Ål 25/6 -7 7/ 2100 0 17,6 a - - 306 8’<br />

Olsen Johnni (Thorhauge T)a Lønborg H Bi 25/7 -7 12/ 1900 3 14,6 a - - 174 13’<br />

OAT 5 16,8 M 14,6 AK 94.913<br />

6,brun h. v Great Challenger - 12: 8 0-1-0 17,1 8.250 11: 23 6-4-3 16,8 75.400 Tot: 40 6-7-3<br />

Vips Nordal v Ellizar H Kjær R Ål 4/4 -6 3/ 2100 2 16,3 a - - 162 13’<br />

Opdr: Stald D Jensen K Ål 28/5 -7 12/ 1600 0 14,6 a - - 229 8’<br />

13 Ejer: Stald D Nielsen K Ål 22/6 -6 3/ 2140 0 17,5 - - 61 5’<br />

Sort/reklame, Nielsen K Ål 9/7 -4 1/ 2120n 0 dist g - - 63 5’<br />

Jensen Kaj (Jensen K)a Jensen K Ål 18/7 -6 1/ 3120 5 17,1 - - 583 20’<br />

OWENS 6 *16,4 M 14,2 AK 91.250<br />

6,mkbr. v. v Earthquake - 12: 6 2-1-1 16,9 20.000 11: 8 7-1-0 16,4 71.250 Tot: 14 9-2-1<br />

Chic Hellebjerg v Crown’s Best Lønborg H Ål 14/5 -5 2/ 2100 1 16,9 - - 20 8’<br />

Opdr: Per Astorp Lønborg H Ål 28/5 -7 9/ 1600 2 14,2 a - - 24 8’<br />

14 Ejer: Per Astorp Lønborg H Ch 10/6 -7 9/ 2000 0 15,0 a - - 375 80’<br />

Blå/sort/reklame, Lønborg H Ål 25/6 -7 1/ 2100 1 17,1 a - - 25 8’<br />

Lønborg Henrik (Astorp P)a Lønborg H Ål 18/7 -6 2/ 3120 0 17,3 g - - 83 20’<br />

Turordning: 14-3-12-7-1-10-6-9-13-5-4-8-11-2<br />

ter hesten igen og den burde være en god chance. 3 Pilrik<br />

østervang er hurtig fra start og tager måske spidsen og<br />

slipper måske til den første som kommer frem og presser<br />

på. Pilrik skal regnes, da jeg tror at en sejr ligger lige for,<br />

måske allerede i dag? 14 Owens er nu kommet noget op i<br />

klasserne og har mødt god modstand. Starter nu med 20<br />

meters tillæg og bagspor, hvilket aldrig er let.<br />

aalborg • 25


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

26 • aalborg<br />

Trio<br />

8Vinder 8Lilla Plads<br />

Trio<br />

3-års Løb.<br />

3-årige.<br />

2100 m. Tillæg 20 m ved 30.001 kr, 40 m ved 90.001 kr, 60 m ved 270.001<br />

kr.<br />

Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 (5 præmier) Indskud: 300 kr.<br />

H<br />

SPIDER BEE 2100:1 18,5 M 17,4 AK 18.500<br />

3,brun h. v Great Challenger - 12: 3 0-0-0 18,5 750 11: 8 0-0-1 17,4a 17.750 Tot: 11 0-0-1<br />

Kay Bee v Diamond Way Juel J Ch 30/10 -2 6/ 1600 0 19,4 ag - - 234 30’<br />

Opdr: Bent Ole Pedersen Juel J Sk 20/11 -1 3/ 2100 5 20,5 ag - - 89 15’<br />

1 Ejer: Stutteri Bakkelygård Mikkelsen F Sk 6/4 -3 8/ 2100n 0 opg ag - - 265 15’<br />

Blå/sort/reklame, Lønborg H Ål 23/4 -5 3/ 2100 5 18,5 g - - 88 8’<br />

Lønborg Henrik (Pedersen B O)a Lønborg H Ål 14/5 -4 8/ 2120 0 21,2 g - - 43 5’<br />

SHADOW TINGHØJ 2 19,3 M 17,2 AM 17.850<br />

3,mkbr. h. v Dream Vacation - 12: 6 1-1-1 19,3 17.850 11: 0 0-0-0 0 Tot: 6 1-1-1<br />

Folketidende v Lindy’s Crown Kjær R Ål 14/5 -10 5/ 2100 2 20,0 - - 84 7’<br />

Opdr: Niels Jørgen Jensen Friis M Ch 30/5 -2 8/ 2000 d g9 - - 428 15’<br />

2 Ejer: Caripo Ejendomsselskab A/S Kjær R Sk 18/6 -2 2/ 2100n 1 20,7 - - 68 5’<br />

Hvid/reklame, Kjær R År 1/7 -12 10/ 1800 3 19,7 a - - 74 20’<br />

Sk Mønster Knud (Friis Jan) Kjær R Ål 18/7 -8 1/ 2100 4 17,2 a - - 116 15’<br />

SILHUET 3 20,1 M *16,8 AM 26.250<br />

3,rød hp. v Lindy Lane - 12: 2 1-0-1 20,1 6.250 11: 1 1-0-0 21,3 20.000 Tot: 3 2-0-1<br />

Kandis v Peace On Earth Friis M Sk 2/12 -k 1/ 2120 k 22,0 - - gk<br />

Opdr: Gunvor Nedergaard Friis M År 18/12 -2 5/ 1800n 1 21,3 - - 61 10’<br />

3 Ejer: Stald Silhuet Friis M Sk 18/6 -2 4/ 2120n 3 20,1 - - 74 5’<br />

Blå/reklame, Friis M Sk 2/7 -4 5/ 2100 1 16,8 a - - 34 5’<br />

Sk Friis Morten (Friis Jo.)<br />

SPIKELD 4 17,2 M 18,2 AK 24.663<br />

3,mkbr. h. v Super Arnie - 12: 2 0-0-0 17,2 750 11: 5 1-1-0 19,0 23.913 Tot: 7 1-1-0<br />

Noelle v Daguet Rapide Juel J År 6/11 -5 10/ 1800 0 opg ag - - 47 25’<br />

Opdr: Niels Juel Juel J Jæ 22/11 -1 5/ 1640 7 19,0 g - - 62 -<br />

4 Ejer: Team Juel Juel J Åb 15/12 -2 1/ 1640 2 18,2 a - - 34 -<br />

Beige/grøn/reklame, Juel J Bi 3/5 -7 7/ 2020 4 17,2 - - 149 5’<br />

Juel Jeppe Juel J Bj 13/5 -1 7/ 2100 0 opg ag - - 219 -<br />

SERENA HEDEBO 5 19,3 M 17,8 AM 8.000<br />

3,brun hp. v Double Eagle - 12: 8 0-1-1 19,3 6.750 11: 1 0-0-1 18,2a 1.250 Tot: 9 0-1-2<br />

Lady Act Hedebo v Earthquake Jørgensen B Sk 21/5 -1 11/ 2100 2 19,1 a - - 40 8’<br />

Opdr: Søren Vester Mønster K Ch 30/5 -2 6/ 2000 0 19,3 g - - 389 15’<br />

5 Ejer: Søren Vester Jørgensen B Ny 8/7 -3 4/ 2140 5 17,8 a - - 87 10’<br />

Sort/guld/rekl., Kjær R År 15/7 -4 9/ 1800 0 19,1 a - - 516 13’<br />

Jørgensen Birger (Normann A) Jørgensen J År 29/7 -4 4/ 1800 0 18,2 a - - 619 30’<br />

SEATTLE 6 17,8 K 19,2 M 16,8 AK 25.099<br />

3,lbr. hp. v Knox Jenil - 12: 3 0-1-0 16,8a 5.996 11: 5 1-0-1 17,8 19.103 Tot: 8 1-1-1<br />

Ulrika Lilly v Lindy’s Crown Mønster K År 6/11 -5 1/ 1800 3 19,0 a - - 164 25’<br />

Opdr: Hans Ulrik & Anni Bay Kristensen Sjunnesson J Jæ 22/11 -1 1/ 1640 6 17,8 g - - 75 -<br />

6 Ejer: Stald Hans & Hans Svendsen B Sk 2/7 -4 1/ 2100 2 17,2 ag - - 57 5’<br />

Hvid/sort/rød, Svendsen B År 15/7 -4 7/ 1800 4 18,8 a - - 104 13’<br />

Sk Svendsen Bent (Kristensen H U)a Svendsen B Jæ 24/7 -9 9/ 1640 6 16,8 a - - 132 -<br />

SOLIDAGO HESTELY 7 *18,7 M 18,0 AK 20.900<br />

3,brun v. v Legendary Lover K - 12: 8 2-0-0 18,7 14.000 11: 4 1-0-1 19,3a 6.900 Tot: 12 3-0-1<br />

Erato v Shane T Hanover Kjær R Jæ 17/5 -1 2/ 2140 0 19,6 ag - - 169 -<br />

Opdr: Helen & Torben Jensen Kjær R Ål 13/6 -2 6/ 2100 d g - - 58 10’<br />

7 Ejer: Helen & Torben Jensen Kjær R År 1/7 -13 10/ 1800 0 19,4 ag - - 171 15’<br />

Blå/grå/logo, Juul S År 15/7 -5 8/ 2360 d g a - - 196 13’<br />

Sk Juul Morten Juul S År 29/7 -4 2/ 1800 0 18,0 ag - - 42 30’<br />

i PArKeriNG<br />

i<br />

Parkering af personbiler bag ved staldene og på staldterrænet er forbudt – for<br />

ellers er der ganske enkelt ikke plads nok til de aktive, og derudover er det af<br />

sikkerhedsmæssige hensyn<br />

• Totalentreprise<br />

• Hovedintreprise<br />

• Industribyggeri<br />

• Boligbyggeri<br />

• Landbrugsbyggeri<br />

BYGGEFIRMA<br />

Arne Andersen Vrå A/S · Nordre Ringvej 7-9 · 9760 Vrå · Tlf. 98 98 19 64 · www.arne-andersen.dk<br />

<strong>DAGeNS</strong> <strong>tiPS</strong><br />

3 Silhuet – 4 Spikeld – 6 Seattle // outs. 2 Shadow tinghøj<br />

lidt MEN godt!<br />

Kun 7 3 åringer har valgt at stille til start her, men jeg<br />

synes at kvaliteten på hestene er fin. Jeg prøver med 3<br />

Silhuet som jagter sin 3.sejr i blot 4. start, og det er en fin<br />

hoppe, som jeg tror, kan komme til spidsen og så rækker<br />

den langt. 4 Spikeld vandt et fint løb som 2 års men har<br />

startet sparsomt i år, men jeg ved at Jeppe har høje tan-<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

Totalentreprenør<br />

ved renoveringer i<br />

Boligforeningen P.M.<br />

ker om denne hest, og den løber også med om sejren. 6<br />

Seattle er i anden række fra start, men virker til at være<br />

en stabil hoppe, som har gået pænt og nok skal løbe med<br />

frem i trioen. 2 Shadow Tinghøj bliver formentligt kørt i<br />

spidsen eller i ryg på nummer 3 og derfra skal Shadow<br />

Tinghøj regnes tidligt.<br />

aalborg • 27


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

28 • aalborg<br />

9 Lysgrøn<br />

Trio<br />

9Vinder<br />

Plads<br />

Trio<br />

Alvika Konsults Amatørløb, indl.afd.<br />

3-12-årige.<br />

2100 m. Tillæg 20 m ved 25.001 kr, 40 m ved 65.001 kr, 60 m ved 180.001<br />

kr, 80 m ved 540.001 kr.<br />

Præmier: 7.500-3.750-1.900-1.100-750 (5 præmier) Indskud: 500 kr.<br />

Ærespræmie til vinderens kusk. Se reglerne for løbsserien.<br />

H<br />

ACTION SCOTT (DE) 2100:1 19,6 M 5.000<br />

5,mkbr. v. v Shane Scottseth - 12: 0 0-0-0 0 11: 3 0-2-0 19,6 5.000 Tot: 3 0-2-0<br />

1<br />

Adele v Keystone Joseph<br />

Opdr: Opdrættet I Tyskland<br />

Ejer: Jane & René Feltheim<br />

Feltheim R<br />

Feltheim R<br />

Feltheim R<br />

Od 28/9 -k<br />

År 26/10 -1<br />

Bi 3/11 -1<br />

2/ 2140<br />

1/ 1800<br />

8/ 2000<br />

k 19,8<br />

0 25,8 g<br />

2 19,8<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

gk<br />

19<br />

84<br />

8’<br />

5’<br />

Hvid/blå, Feltheim R Bi 1/12 -1 2/ 2020 2 19,6 - - 38 5’<br />

Bi Feltheim Rene a Feltheim R Bi 12/7 -k 3/ 2000 k 20,4 g - - gk<br />

RUNAWAY GARDENIA 2 18,4 M 18,2 AK 10.950<br />

4,brun h. v Valley Sentry - 12: 14 0-1-0 18,4 6.600 11: 8 0-0-2 21,2 4.350 Tot: 22 0-1-2<br />

2<br />

Happy Gardenia v Speedy Herve<br />

Opdr: Anton Andreasen<br />

Ejer: Martin Andreasen<br />

Andreasen M<br />

Andreasen M<br />

Andreasen M<br />

Ål<br />

Od<br />

Sk<br />

28/5 -10<br />

15/6 -11<br />

2/7 -3<br />

2/ 2120<br />

10/ 2140<br />

3/ 2100<br />

0 20,7 g<br />

0 20,4 a<br />

0 19,1 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

175<br />

488<br />

384<br />

5’<br />

5’<br />

5’<br />

Blå/hvid/reklame, Andreasen M Bi 12/7 -5 5/ 2000 d g - - 618 5’<br />

Sk Andreasen Martin a Andreasen M Sk 30/7 -4 4/ 2100 4 18,4 - - 638 5’<br />

ROKKO K D 3 21,1 M 17,1 AK 5.000<br />

4,brun h. v Chipmate - 12: 7 0-0-0 21,1 0 11: 7 0-1-0 24,0 5.000 Tot: 14 0-1-0<br />

3<br />

Look Out K D v Bostonian<br />

Opdr: Per Nielsen<br />

Ejer: Svend K. Adriansen<br />

Adriansen S<br />

Adriansen S<br />

Adriansen S<br />

Ål<br />

Ål<br />

Sk<br />

14/5 -k<br />

28/5 -10<br />

6/6 -1<br />

2/ 2120<br />

4/ 2100<br />

2/ 2120<br />

k 18,9<br />

d g11<br />

0 21,1 g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

gk<br />

181<br />

333<br />

5’<br />

7’<br />

Orange/lysgrøn, Adriansen S Ål 9/7 -7 3/ 2100n 0 22,6 g - - 1486 5’<br />

Adriansen Svend K. a Adriansen S Ål 20/7 -5 10/ 2100 0 20,4 ag - - 3571 5’<br />

PIPPELINE 2120:1 18,6 M 15,9 AK 31.150<br />

5,brun hp. v S J’s Photo - 12: 7 0-2-2 18,6 10.500 11: 10 2-0-3 18,9 19.900 Tot: 20 2-2-5<br />

4<br />

Golda v Smokin Yankee<br />

Opdr: Lars Piper<br />

Ejer: Lars Piper<br />

Piper L<br />

Piper L<br />

Piper L<br />

Sk<br />

Ål<br />

Sk<br />

29/4 -13<br />

14/5 -3<br />

21/5 -6<br />

10/ 2100<br />

2/ 2100<br />

4/ 2120<br />

3 18,2 a<br />

2 18,6<br />

d tr0<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

474<br />

63<br />

355<br />

10’<br />

5’<br />

5’<br />

Gul/blå, Friis M År 30/6 -4 12/ 1800 0 18,5 ag - - 175 15’<br />

Sk Piper Lars a Friis M Sk 16/7 -5 12/ 1700 2 15,9 a - - 160 8’<br />

LOMUMBA DE HESS 2 15,5 M 15,5 AK 57.150<br />

9,mkbr. v. v Mr Flirt - 12: 2 0-0-0 15,7 1.250 11: 10 0-5-2 15,5 25.250 Tot: 26 2-7-6<br />

5<br />

Simb Ladida v Probe<br />

Opdr: Stald Jyden<br />

Ejer: Bitten Jensen<br />

Lassen F<br />

Lassen F<br />

Lassen F<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

31/8 -7<br />

28/11 -5<br />

5/12 -8<br />

7/ 2100<br />

4/ 1600<br />

8/ 2100<br />

0 17,8 a<br />

2 15,5 a<br />

2 18,8 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

264<br />

52<br />

99<br />

25’<br />

8’<br />

8’<br />

Rød/reklame, Jensen B Bi 7/6 -3 2/ 2020 5 17,8 g - - 127 5’<br />

År Jensen Bitten (Lassen F) Lassen F Bi 21/6 -5 2/ 2020 4 15,7 - - 108 5’<br />

POKER KORSDAL 3 16,7 M 17,3 AM 44.950<br />

5,mkbr. v. v Ens Snapshot - 12: 11 2-0-3 16,7 24.150 11: 6 2-0-0 17,4 14.850 Tot: 24 4-1-3<br />

6<br />

Draken v New Quick<br />

Opdr: Keld Andersen<br />

Ejer: Stald Amazing Grace<br />

Jørgensen B<br />

Jørgensen B<br />

Olesen M<br />

Od<br />

Ch<br />

Bi<br />

20/4 -6<br />

2/5 -3<br />

21/6 -5<br />

6/ 2140<br />

7/ 2000<br />

4/ 2020<br />

3 17,9 a<br />

4 17,3 a<br />

0 16,7<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

27<br />

26<br />

145<br />

5’<br />

15’<br />

5’<br />

Blå/hvid, Olesen M Od 5/7 -9 3/ 2140 3 17,8 - - 40 5’<br />

År Olesen Morten (Olesen N)a Friis M Sk 16/7 -6 7/ 2120 0 opg g - - 140 8’<br />

PETRI 4 16,6 M 16,1 AM 55.238<br />

5,lbr. hp. v Carmody Lobell - 12: 6 0-1-0 16,6 6.750 11: 11 1-0-1 18,0 9.400 Tot: 28 2-2-3<br />

7<br />

Diamond Model v S J’s Photo<br />

Opdr: Bjarne Haugård<br />

Ejer: Marianne Pedersen<br />

Jørgensen J<br />

Jørgensen J<br />

Jørgensen J<br />

Sk<br />

Sk<br />

Sk<br />

7/5 -5<br />

21/5 -7<br />

6/6 -5<br />

10/ 2100<br />

4/ 2100<br />

5/ 2500<br />

2 16,9 a<br />

4 16,6<br />

0 17,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

126<br />

288<br />

492<br />

5’<br />

25’<br />

25’<br />

Gul/sort, Pedersen J Ål 9/7 -4 6/ 2100n 5 19,8 - - 171 5’<br />

Pedersen Jens Brix a Pedersen J Ål 18/7 -2 4/ 2120 0 17,4 - - 1011 10’<br />

NEMO SØHOLD 5 18,3 M 15,1 AK 41.900<br />

7,brun v. v Beaumont Hanover - 12: 12 1-1-3 18,3 22.400 11: 2 0-0-0 19,5a 750 Tot: 20 3-2-3<br />

8<br />

Easy Ø v Donavan Hanover<br />

Opdr: Lene Søgaard-Andersen<br />

Ejer: L. Søgaard-Andersen & J.B. Pedersen<br />

Lind-Holm S<br />

Pedersen J B<br />

Pedersen J B<br />

Sk<br />

Bi<br />

Bi<br />

28/4 -8<br />

13/5 -7<br />

20/5 -3<br />

12/ 2100<br />

5/ 1900<br />

4/ 2000<br />

1 20,8 a<br />

4 16,2 a<br />

0 18,3<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

81<br />

211<br />

526<br />

10’<br />

5’<br />

10’<br />

Gul/grøn, Pedersen J B Bi 7/6 -1 10/ 2500 3 17,6 a - - 176 5’<br />

Sk Pedersen Jørgen B. (Søgaard-Andersen L)a Pedersen J B Od 27/7 -4 12/ 1640 0 15,1 a - - 751 8’<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

i FOreLØBiG StiLLiNG i 3. KVt.heSt<br />

PAMELA 2140:1 16,4 M *14,9 AK 122.572<br />

5,mkr. hp. v Legendary Lover K - 12: 11 2-1-1 16,4 37.250 11: 16 3-1-0 16,9 43.322 Tot: 45 7-2-3<br />

9<br />

Super Spira v Super News<br />

Opdr: Torben Christiansen<br />

Ejer: Stald MKSK<br />

Friborg K<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

Od<br />

Sk<br />

År<br />

1/6 -7<br />

6/6 -8<br />

1/7 -6<br />

3/ 2140<br />

9/ 1700<br />

12/ 1800<br />

3 16,4 - -<br />

0 17,8 ag - -<br />

0 17,6 a - -<br />

109<br />

63<br />

450<br />

10’<br />

10’<br />

20’<br />

Sort/guld, Andersen K Bi 12/7 -3 3/ 1600 0 15,6 a - - 56 5’<br />

Aaen Søren (Andersen P) Andersen K År 29/7 -3 5/ 2300 1 17,5 - - 323 25’<br />

ASKØ BOND (S) 2 16,8 L 17,6 M 14,5 AK 177.565<br />

8,brun v. v Jobie Tempest - 12: 10 0-3-1 18,3 24.500 11: 27 0-1-3 17,6 20.850 Tot: 81 6-13-5<br />

Bella Marie v Junior Lobell<br />

Opdr: Nils-Gunnar Hansson<br />

10 Ejer: Stald Skomager<br />

Nielsen J<br />

Nielsen J<br />

Nielsen J<br />

År<br />

Ch<br />

År<br />

25/5 -6<br />

10/6 -2<br />

1/7 -11<br />

3/ 1800<br />

3/ 2000<br />

9/ 1800<br />

2 16,8 a<br />

0 19,0 a<br />

2 16,0 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

52<br />

289<br />

1672<br />

8’<br />

25’<br />

30’<br />

Rød/hvid/reklame, Nielsen J Sk 16/7 -7 5/ 1700 2 14,5 a - - 311 8’<br />

År Nielsen Jimmi C. a Nielsen J År 29/7 -11 6/ 2300 0 17,3 a - - 144 25’<br />

MYSTIC FLAME 2160:1 15,3 M *13,2 AK 343.082<br />

8,mkbr. hp. v S J’s Photo - 12: 8 0-0-1 17,2 14.114 11: 17 3-2-3 15,3 193.632 Tot: 56 10-2-4<br />

Dancing Merchant v Speed Merchant<br />

Opdr: Niels Holmer<br />

11 Ejer: Lene, Niels & Michael Holmer<br />

Holmer M<br />

Holmer M<br />

Holmer M<br />

Ch<br />

Ch<br />

År<br />

16/5 -2<br />

9/6 -3<br />

30/6 -5<br />

5/ 1600<br />

6/ 2000<br />

3/ 2320<br />

0 15,0 a<br />

3 14,7 a<br />

0 18,1 g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

289<br />

166<br />

396<br />

15’<br />

25’<br />

30’<br />

Blå/hvid, Holmer M Jæ 17/7 -8 1/ 1609 5 13,4 a - - 337 -<br />

År Holmer Michael (Holmer M)a Holmer M År 29/7 -3 1/ 2320 4 17,2 - - 127 25’<br />

KAKI BLITZ 2 15,6 M 14,6 AK 251.337<br />

10,lbr. v. v Dylan Lobell - 12: 9 0-0-2 16,7 5.650 11: 15 1-2-2 17,9 18.291 Tot: 116 16-17-15<br />

Tracy Care v Hairos<br />

Opdr: Esther Studstrup<br />

12 Ejer: Kjell Nielsen<br />

Nielsen K<br />

Lønborg H<br />

Nielsen K<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

23/3 -7<br />

4/4 -7<br />

14/5 -5<br />

2/ 2120<br />

8/ 2100<br />

2/ 2120<br />

d g7<br />

3 16,1 a<br />

0 opg g<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

201<br />

348<br />

1114<br />

8’<br />

13’<br />

8’<br />

Sort/rød, Friborg K Sk 21/5 -7 4/ 2120 0 16,7 - - 1041 25’<br />

Nielsen Kjell a Nielsen K Sk 6/6 -9 1/ 2120 d g - - 122 5’<br />

N S HYRDEHØJ 3 15,9 M 14,8 AM 185.791<br />

7,mkr. hp. v S J’s Photo - 12: 17 2-2-1 15,9 37.250 11: 31 4-2-9 18,0 126.441 Tot: 71 6-6-16<br />

Sofie Reerstrup v Speedy Herve<br />

Opdr: Jørgen Gettermann<br />

13 Ejer: Lindhardt Jensen<br />

Jensen K<br />

Jensen L<br />

Jensen K<br />

År<br />

År<br />

Ål<br />

17/6 -11<br />

30/6 -8<br />

9/7 -6<br />

6/ 1800 4 17,6 a<br />

1/ 2340 0 18,2<br />

4/ 2120n 1 16,3<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

152<br />

450<br />

251<br />

10’<br />

25’<br />

8’<br />

Hvid, Jensen K Ch 22/7 -6 6/ 2020 5 15,9 - - 683 15’<br />

År Jensen Lindhardt a Jensen K År 29/7 -11 5/ 2300 5 16,6 a - - 84 25’<br />

i <strong>DAGeNS</strong> <strong>tiPS</strong><br />

9 Pamela – 5 Lomumba De hess – 7 Petri // outs. 11 Mystic Flame<br />

arvika koNsults aMatørløB, iNdl. afd.<br />

9 Pamela vandt en flot og overraskende sejr i seneste<br />

start. Hun er dog meget svingende i sine præstationer<br />

og er derfor ikke helt pålidelig. Jeg mener dog at dagens<br />

selskab er af sådan en art at Pamela burde kunne vinde,<br />

også selvom den ikke er 100 % og har god kusk. 5<br />

Lomumba De Hess har dygtige Bitten Jensen som kender<br />

hesten fra træningen og i løb og den indeholder altid en<br />

god afslutning. 7 Petri har startet i klassen og mødt hård<br />

modstand men gået gode tider, burde vel også kunne<br />

regnes. 11 Mystic Flame sad i dødens i seneste start og<br />

havde greb med 150 meter til mål men kræfterne ebbede<br />

ud. Virker dog på vej frem i form.<br />

aalborg • 29


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

30 • aalborg<br />

10 Rosa<br />

Trio<br />

Plads<br />

10Vinder<br />

Trio<br />

Formløb Klasse 3 Amatør/Jockey.<br />

7-12-årige lavest 25.000 kr.<br />

1600 m. Voltestart.<br />

Præmier: 3.000-1.500-750-450-300 (5 præmier) Intet indskud.<br />

H<br />

HOVMAND 1600:1 18,0 K 16,5 AK 53.600<br />

12,brun v. v Buckfinder - 12: 2 1-0-0 21,0 900 11: 4 0-0-0 20,2 0 Tot: 70 4-7-7<br />

1<br />

Olga Hovmand v Linus T<br />

Opdr: Bent H. Nielsen<br />

Ejer: Ejgild Jensen<br />

Jensen E<br />

Jensen E<br />

Jensen E<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

3/10 -10<br />

7/10 -10<br />

1/1 -9<br />

1/ 2100 0 20,2<br />

1/ 2100 0 21,1<br />

1/ 2100n d g11<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

657<br />

154<br />

257<br />

3’<br />

3’<br />

3’<br />

Rød/reklame, Thomsen M Ål 13/6 -k 1/ 2100 k 21,2 - - gk<br />

Thomsen Michael (Jensen E)a Thomsen M Ål 25/6 -8 1/ 2100 1 21,0 - - 78 1’<br />

JOHNSON 2 17,3 K 15,9 AK 133.325<br />

11,mkbr. v. v Armbro Fame - 12: 17 1-0-2 18,3 5.300 11: 20 1-1-3 17,4 7.400 Tot: 178 13-21-16<br />

2<br />

Flight Angel v Pay Dirt<br />

Opdr: Viggo Henriksen<br />

Ejer: Charlotte Lohmann & Kasper Foget<br />

Lohmann C<br />

Lohmann C<br />

Lohmann C<br />

År<br />

Sk<br />

Od<br />

11/5 -2m<br />

21/5 -8<br />

1/6 -10<br />

3/ 2320<br />

8/ 2120<br />

3/ 2660<br />

0 22,5<br />

0 19,2<br />

4 20,6<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

154<br />

620<br />

208<br />

4’<br />

3’<br />

3’<br />

Blå/hvid, Juul K Bi 21/6 -8 2/ 2020 0 19,9 - - 130 3’<br />

Sk Foget Kasper (Lohmann C)a Foget K Ål 9/7 -11 2/ 2120 0 21,2 - - 37 3’<br />

KAMILLE STAR 1620:1 17,4 K 16,5 AK 57.000<br />

10,brun hp. v Speedy Herve - 12: 7 0-0-2 17,8 1.700 11: 27 1-3-1 18,1 9.900 Tot: 108 2-11-10<br />

3<br />

The Little Star v Granit Bangsbo<br />

Opdr: Lars B. & Bendt Larsen<br />

Ejer: Lars B. & Bendt Larsen<br />

Østergaard P<br />

Østergaard P<br />

Østergaard P<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

30/4 -12<br />

14/5 -12<br />

28/5 -12<br />

2/ 1620<br />

1/ 2100<br />

3/ 2120<br />

3 17,8<br />

3 19,6<br />

0 19,5<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

62<br />

399<br />

65<br />

3’<br />

3’<br />

3’<br />

Sort/blå/rød, Østergaard P Ål 25/6 -9 1/ 2620 5 19,8 - - 35 3’<br />

Østergaard Per (Larsen L)a Østergaard P Sk 2/7 -9 1/ 1700 0 21,5 g - - 37 3’<br />

HAKUNA N 2 17,2 K 16,3 AK 75.150<br />

12,rød v. v Imposant Sund - 12: 7 1-1-1 18,9 5.350 11: 21 1-3-2 18,9 8.850 Tot: 154 8-17-15<br />

4<br />

Nussan N v Vokal N<br />

Opdr: Susanne Nielsen<br />

Ejer: Camilla & Henriette Munk Boeck<br />

Klitgaard S<br />

Munk V<br />

Munk V<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

23/3 -8<br />

30/4 -12<br />

28/5 -12<br />

2/ 2140<br />

2/ 1600<br />

1/ 2100<br />

0 19,7<br />

4 18,9<br />

1 20,0<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

160<br />

73<br />

25<br />

3’<br />

3’<br />

3’<br />

Grøn/hvid, Munk V Ål 25/6 -9 2/ 2620 0 21,0 - - 215 3’<br />

Munk Vibeke (Boeck T) Munk V Ål 9/7 -11 1/ 2120 3 20,9 - - 222 3’<br />

HAPPY BELL 1640:1 17,6 K 16,3 AK 117.350<br />

12,sbr. v. v Rudolf Le Ann - 12: 4 0-0-1 17,6 750 11: 13 1-2-0 18,3 5.700 Tot: 120 8-12-9<br />

5<br />

Prinsesse Bell v Songflori<br />

Opdr: Torben Olsen<br />

Ejer: Torben Olsen<br />

Olsen T<br />

Olsen T<br />

Olsen T<br />

Ål<br />

Ål<br />

Ål<br />

17/10 -11<br />

30/4 -12<br />

14/5 -12<br />

4/ 2100<br />

1/ 1660<br />

2/ 2120<br />

0 20,8<br />

0 17,6<br />

0 19,2<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

369<br />

606<br />

278<br />

3’<br />

3’<br />

3’<br />

Hvid/blå, Olsen T Ål 28/5 -12 1/ 2160 0 19,1 - - 657 3’<br />

Olsen Torben a Olsen T Ål 25/6 -9 2/ 2640 3 18,8 - - 169 3’<br />

LEROY HALL 2 17,7 M 18,1 K 13,4 AK 66.350<br />

9,mkbr. v. v Earthquake - 12: 2 0-0-0 19,5 0 11: 14 2-1-3 18,4 9.150 Tot: 80 3-7-9<br />

6<br />

Beauty Krøgholt v Copperfield<br />

Opdr: Tom Holst Larsen<br />

Ejer: Jesper L. Larsen<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

Ål 12/12 -9<br />

Sk 19/12 -9<br />

Ål 26/12 -9<br />

5/ 2100<br />

7/ 2100<br />

2/ 2140<br />

4 19,3 a<br />

2 19,3 a<br />

1 19,8<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

133<br />

39<br />

53<br />

3’<br />

3’<br />

3’<br />

Mørkeblå/reklame, Andersen P Sk 16/1 -7 6/ 2120 0 19,5 - - 935 10’<br />

Larsen Jesper L. a Larsen J L Ål 25/6 -8 1/ 2140 0 19,8 - - 36 1’<br />

KINGSPORT 3 17,5 K 16,8 AK 66.500<br />

10,rød v. v Piccolo Diavolo - 12: 9 0-2-2 17,5 5.250 11: 21 1-3-0 18,1 7.350 Tot: 97 5-7-8<br />

7<br />

Prix Merchant v Speed Merchant<br />

Opdr: Knud Thorsen<br />

Ejer: Stald Bjessing<br />

Klitgaard S<br />

Klitgaard S<br />

Klitgaard S<br />

Sk<br />

Sk<br />

Ål<br />

7/5 -2<br />

21/5 -8<br />

28/5 -12<br />

4/ 2100<br />

1/ 2100<br />

4/ 2140<br />

2 18,9 a<br />

3 19,8<br />

3 18,6<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

93<br />

21<br />

153<br />

3’<br />

3’<br />

3’<br />

Orange/blå, Klitgaard S Ål 25/6 -9 1/ 2640 0 19,4 - - 61 3’<br />

Klitgaard Søren (Boeck T) Klitgaard S Ål 9/7 -11 1/ 2140 5 20,4 - - 79 3’<br />

KING CARROT 4 16,9 M 19,2 K 15,5 AK 111.850<br />

10,brun v. v Victor Victor - 12: 2 0-0-0 19,1a 0 11: 8 0-0-2 17,7 4.400 Tot: 79 5-15-9<br />

8<br />

Dea Laugshøj v Buckfinder<br />

Opdr: Ib Larsen<br />

Ejer: Gitte Mayn & Jacob Iversen<br />

Mayn G<br />

Lassen F<br />

Lassen F<br />

Ål<br />

Bi<br />

Ål<br />

19/9 -9m<br />

3/11 -7<br />

13/6 -k<br />

8/ 2120<br />

8/ 1900<br />

2/ 2100<br />

0 21,4 g<br />

0 opg a<br />

k 18,6<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

294<br />

527<br />

gk<br />

8’<br />

5’<br />

Hvid/rød/reklame, Mayn G Ål 25/6 -2m 1/ 2140 d g - - 58 4’<br />

År Iversen Jacob a Mayn G Ål 9/7 -8m 4/ 2100n 0 19,1 a - - 88 5’<br />

i it`S rACiNG tiMe<br />

Lørdag d. 18. aug. – Aalborg Store Galopdag kl. 14.00<br />

Mandag d. 20. aug. kl. 18.15<br />

Onsdag d. 29. aug. kl. 15.15<br />

Lørdag 8. sept. kl. 13.00 – Aalborg Store Pris Hoppechampionat<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

NAZON 5 17,6 K 17,5 AM 36.539<br />

7,lbr. v. v Earthquake - 12: 3 0-0-1 17,7 2.250 11: 6 0-0-1 19,5 1.400 Tot: 18 0-2-2<br />

9<br />

Gladys v New Quick<br />

Opdr: Kaj Christensen<br />

Ejer: John W. Sørensen<br />

Sørensen J<br />

Sørensen J<br />

Sørensen J<br />

År<br />

Ål<br />

Ål<br />

24/8 -8<br />

30/4 -k<br />

28/5 -12<br />

6/ 1820<br />

1/ 2100<br />

2/ 2140<br />

d g10<br />

k 21,7<br />

0 19,1<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

313<br />

gk<br />

237<br />

8’<br />

3’<br />

Blå/grøn, Sørensen J Ål 22/6 -6 1/ 2120 3 17,7 - - 131 5’<br />

Sørensen John W. a Sørensen J År 1/7 -9 3/ 2320 5 21,4 - - 307 10’<br />

LULU F H 1660:1 16,9 M 17,2 K 15,5 AK 82.600<br />

9,brun hp. v S J’s Photo - 12: 0 0-0-0 0 11: 16 0-0-4 17,0 10.700 Tot: 82 6-6-11<br />

Rejen Røg v Speed Merchant<br />

Opdr: Stutteri De Fønss I/s<br />

10 Ejer: Askov & Niels Jørgen Christensen<br />

Friis M<br />

Laursen B<br />

Laursen B<br />

År 12/10 -5<br />

Bi 23/10 -6<br />

Sk 7/11 -3<br />

8/ 1800<br />

2/ 2020<br />

2/ 2100<br />

d g a<br />

d g<br />

5 18,8 a<br />

- -<br />

- -<br />

- -<br />

492<br />

673<br />

571<br />

13’<br />

8’<br />

5’<br />

Laursen B Ål 21/11 -6 2/ 2100 0 dist ag - - 1390 8’<br />

Christensen Niels Jørgen a Christensen N J Sk 30/7 -k 1/ 2100 k 20,7 - - gk<br />

LA PUFF M H 1700:1 14,0 K 13,7 AK 364.686<br />

9,brun h. v Royal Prestige - 12: 7 0-0-0 19,6 3.750 11: 16 2-1-0 18,2 18.150 Tot: 67 6-7-3<br />

Eleta Lobell v Mystic Park<br />

Opdr: Stutteri De Fønss I/s<br />

11 Ejer: Søren Aaen<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

Andersen K<br />

Sk<br />

Ål<br />

Sk<br />

27/2 -7<br />

11/3 -7<br />

26/3 -7<br />

6/ 2100<br />

2/ 1600<br />

4/ 2100<br />

0 19,3 ag - -<br />

5 15,0 a - -<br />

5 15,9 a - -<br />

103<br />

608<br />

224<br />

8’<br />

13’<br />

10’<br />

Sort/guld, Aaen S Ål 30/4 -7 3/ 2100 0 15,6 a - - 948 8’<br />

Aaen Søren a Aaen S Ål 14/5 -12 2/ 2140 0 19,6 g - - 30 3’<br />

i <strong>DAGeNS</strong> <strong>tiPS</strong><br />

2 Johnson – 1 hovmand – 3 Kamille Star // outs. 5 happy Bell<br />

afgør sPids-hEstENE løBEt?<br />

2 Johnson kan tage spidsen og jeg tror at kusken vil holde<br />

en jævn pace således at hestene fra tillæg får svært ved<br />

at nå frem. 1 Hovmand kan komme til at sidde i ryg på<br />

førende eller evt. i spidsen og der skal den tage en tri-<br />

Søndag 9. sept. kl. 13.00 – Aalborg Store Pris<br />

Mandag 17. sept. kl. 18.15<br />

Mandag 24. sept. kl. 18.15<br />

oplacering. 3 Kamille Star er hurtig fra start og kan hurtig<br />

komme til at sidde nummer 3 undervejs og så gå ud i 2.<br />

spor med 500 meter til mål. 5 Happy Bell har før gået god<br />

tid på aktuelle distance og trives på denne.<br />

aalborg • 31


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

32 • aalborg<br />

Sildebord til kun kr. 20.-<br />

hver eneste lørdag fra kl. 11.30-14.00 i<br />

sportscafeèn/Pitstoppen på<br />

NKi racing Arena Aalborg<br />

Spis alt hvad du kan af 4 slags sild og leverpostej til kun kr. 20.-<br />

Store fadøl kr. 30.-<br />

Grøn Tuborg/Tuborg Classic flaskeøl kr. 15.-<br />

5 slags spiritus: Aalborg Akvavit, Rom, Vodka, Gin, Bacardi Lemon<br />

0.5 ltr. Coca Cola, Squash, Sprite m. fl. Kr. 20.-<br />

Kildevand kr. 12.-<br />

Flot spillehal med automater<br />

Flotte lokaler med hestevæddeløb og forskellige sportsgrene på<br />

storskærm, herunder fodbold, håndbold og ishockey<br />

Der kan spilles på alt slags spil, som Danske Spil udbyder<br />

Social samvær i pæne og rare omgivelser<br />

Pitstoppen åben hver dag<br />

Hverdage 11-22<br />

Weekend 11-19<br />

Skydebanevej 25 - 9000 Aalborg - Tlf. 98 12 12 17 - www.aav.dk<br />

dtPlus<br />

SCANDICHORSE.DK<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

NKI Racing Arena Aalborg arrangerer<br />

LØRDAG D. 8. SEPTEMBER 2012<br />

MESSE<br />

I GIGANTIUM AALBORG<br />

Messen<br />

- åbner kl. 10.00 og lukker kl. 22.00<br />

Messen henvender sig til<br />

opdrættere og ejere af heste<br />

fra hele norden.<br />

Sideløbende med messen vil der blive afholdt<br />

en stor hesteauktion, der forventes op til 100<br />

heste. Auktionen afholdes i samarbejde med<br />

opdrætterforeningen TRAVAVL.DK<br />

Messen henvender sig til alle som vil sælge<br />

udstyr, pleje, helse, fi nansiering, forsikring,<br />

tilbehør osv.<br />

Tilmelding til udstillingen kan ske ved at udfylde<br />

bagsiden af dette brev og sende det på<br />

fax 96 86 60 00 eller mail: lars@fairteam.dk<br />

Yderligere oplysninger kan fåes på<br />

Scandichorse.dk - eller ved henvendelse til<br />

Lars Steffensen på tlf. 23 20 88 32<br />

FORENINGEN AF<br />

TRAVEROPDRÆTTERE I DANMARK<br />

aalborg • 33


NKI RacINg aReNa aalboRg // maNDag DeN 6. august 2012<br />

34 • aalborg<br />

Travdiscount’s<br />

KVARTALSHEST<br />

KVARTALSHEST<br />

KVARTALSHEST<br />

SÅDAN GØR DU:<br />

KVARTALSHEST<br />

Vind<br />

æren<br />

... og ne præmier<br />

I år kåres, hvert kvartal, en “Travdiscount’s Kvartalshest”. Vinderen er hesten<br />

med est førstepladser i kvartalet. Hvis to eller ere heste har samme antal<br />

førstepladser, sorteres der efter andenpladser, tredjepladser osv.<br />

Skulle situationen opstår, hvor ere heste har præcist samme antal placeringer,<br />

er det hesten der har vundet est penge i kvartalet, der kåres til Kvartalshest.<br />

PRÆMIE: Et ot dækken med tryk, æren, samt automatisk deltagelse i konkurrencen<br />

om at blive “Årets Championats-kvartalshest”.<br />

CHAMPIONATS-KVARTALSHEST<br />

Én af de re kvartalsheste kåres til denne titel. Her er det udelukkende publikum,<br />

der er fremmødt ved årets championatsfest, der kårer hesten. Hestens ejer<br />

skal ligeledes være mødt op til festen, for at hesten kan deltage i konkurrencen.<br />

PRÆMIE: Ejeren får en Red/One træningssele, og æren. Staldmanden får et<br />

Wahlsten sommersæt med tryk. Gaverne kan ikke ombyttes.<br />

Kinderupvej 5 • 9310 Vodskov • Tlf 98286244 • www.travdiscount.dk<br />

8 rækker à 2 kr. Pris 16 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2<br />

eller 3. Tredieplads 2, 3, 4, 5 eller 6.<br />

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3<br />

3. 2 3 4 5 6<br />

15 rækker à 2 kr. Pris 30 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1 eller 2. Andenplads<br />

1, 2 eller 3. Tredieplads 2, 3, 4, 5 eller 6.<br />

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.<br />

1. 1 2<br />

2. 1 2 3<br />

3. 2 3 4 5 6<br />

18 rækker à 2 kr. Pris 36 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3<br />

eller 4. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8.<br />

Tallene erstattes med numre på dine otte valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3 4<br />

3. 2 3 4 5 6 7 8<br />

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1 eller 2. Andenplads<br />

1, 2, 3 eller 4. Tredieplads 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.<br />

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.<br />

1. 1 2<br />

2. 1 2 3 4<br />

3. 1 2 3 4 5 6<br />

20 rækker à 2 kr. Pris 40 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1 eller 2. Andenplads<br />

1 eller 2. Tredieplads 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12.<br />

Tallene erstattes med numre på dine tolv valgte heste.<br />

1. 1 2<br />

2. 1 2<br />

3. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

45 rækker à 2 kr. Pris 90 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1, 2 eller 3. Andenplads<br />

1, 2, 3 eller 4. Tredieplads 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7.<br />

Tallene erstattes med numre på dine syv valgte heste.<br />

1. 1 2 3<br />

2. 1 2 3 4<br />

3. 1 2 3 4 5 6 7<br />

ManDaG Den 6. auGust 2012 // nKI RacInG aRena aalboRG<br />

NKI Racing Arena Aalborg<br />

Systemforslag<br />

til hestevæddeløb<br />

21 rækker à 2 kr. Pris 42 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3<br />

eller 4. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9.<br />

Tallene erstattes med numre på dine ni valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3 4<br />

3. 2 3 4 5 6 7 8 9<br />

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3, 4<br />

eller 5. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8.<br />

Tallene erstattes med numre på dine otte valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3 4 5<br />

3. 2 3 4 5 6 7 8<br />

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1, 2 eller 3. Andenplads<br />

1, 2 eller 3. Tredieplads 1, 2, 3, 4, 5 eller 6.<br />

Tallene erstattes med numre på dine seks valgte heste.<br />

1. 1 2 3<br />

2. 1 2 3<br />

3. 1 2 3 4 5 6<br />

24 rækker à 2 kr. Pris 48 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3<br />

eller 4. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10.<br />

Tallene erstattes med numre på dine ti valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3 4<br />

3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

25 rækker à 2 kr. Pris 50 kr.<br />

Eksempel på triokupon: Vinder 1. Andenplads 2, 3,<br />

4, 5 eller 6. Tredieplads 2, 3, 4, 5, 6 eller 7.<br />

Tallene erstattes med numre på dine syv valgte heste.<br />

1. 1<br />

2. 2 3 4 5 6<br />

3. 2 3 4 5 6 7<br />

aalborg • 35


Det er os der holder<br />

kloakkerne rene...<br />

...og meget mere:<br />

• Kloakservice<br />

• Entreprenørarbejde<br />

• TV-inspektion<br />

• Tankrensning<br />

• Industriservice<br />

• Sandrensning<br />

• Harbour service<br />

Kloak- & Industriservice A/S<br />

Døgnvagt 70 10 80 00<br />

Aalborg • Skive • Hobro • Randers • Ebeltoft • Vejle

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!