Elektro Elmodan - Elmodan Elektro

elmodan.dk
  • No tags were found...

Elektro Elmodan - Elmodan Elektro

ElmodanElektroSe voresstorepumpeudvalgBenzinpumper &generatorer finder dupå side 6-9Jernklippere &-bukkere side 10-11Elværktøjpå side 14side 2-7Betonslibere & sanerings-fræsere side 12-13


2Elmodan pumper også på motorvejsnettet!Vi har nu leveret 4 store 6” Grindex pumper. Vandetbliver ført 300 meter længere hen ad motorvejen, tilen nærliggende å, hvor vandet ledes væk fra veje ogcykelstier på den anden side. 2 store 6” pumper køreri døgndrift, og endnu 2 står som backup, hvisder skulle komme meget mere vand ovenfra.Elmodan Elektro er lagerførende meddykpumper og slampumper til langt defleste pumpeopgaver. Vi hjælper naturligvismed at finde de rigtige pumper ogslanger til opgaven, og står altidklar til at rykke ud til akutteopgaver.Vores specialuddannedemontører klarer service hosDem, såfremt det lader sig gøre,ellers på vort værksted. Efter reparationaf dykpumper på værk-stedet, afprøves og tæthedstestes dykpumperne ivores testbrønd. Her afsløres evt. utætheder, såledesat De altid kan være sikker på en pumpe, der er servicerethos Elmodan.Lej pumper hos ElmodanHar du også større pumpeopgaver, tilbyder viogså udlejning af pumper.I vores udlejningsprogram findes blandtandet lænsepumperne Matador 6”, Maxi6” og Major 3” højtrykspumpe, der løfterop til 44 m. Vi har ligeledes slanger ogkabler til samme formål.Vi forhandler Grindex, Grundfos,Honda samt flere andre fabrikater og vihar altid et større lager til øjeblikkelig levering.Ved pumpeproblemer udenfor normalarbejdstid, benyt vor døgnservice på:Telefon 20 14 14 07


GRINDEX PUMPER – svensk kvalitetProfessionelt udstyr til professionelle brugere3GRINDEX fremstiller elektriske dykkede pumper.Standardprogrammet leveres som lænsepumperog slampumper i to serier, Tuff-Line og Pro-Line.Tuff-Line er den lille, lette og håndterligepumpe til mindre pumpeopgaver. Pro-Lineer den klassiske GRINDEX pumpe til dekrævende opgaver.Fælles for begge serier er GRINDEX‘skendte konstruktionsprincipper oghøje kvalitet, der er kendetegnet vedstor driftssikkerhed og lang levetid, ogat pumperne ikke bare kan tåle at køretør for vand, men tørkøre i time efter timeuden at tage skade. Alle GRINDEX pumperer beskyttet mod overophedning ved drift og slår automatiskfra, hvis statoren bliver for varm. Pro-Linehar desuden en elektronisk overvågningsenhed dersikrer rigtig rotationsretning og at pumpen kun kankøre ved det rigtige antal faser.Standardprogrammet består af hele 35 modeller,der leveres som 1-fase pumper 220-240V50Hz og 3-fase pumper 380-415V 50Hz.Andre spændinger og frekvenser kanleveres på forespørgsel.GRINDEX PUMPER TIL SPECIELLE FORMÅLUd over standardprogrammet leverer GRINDEX flerepumpeserier, der er udviklet og tilpasset specifikkeanvendelsesområder.Grindex producerer også borerørspumper,i 8” og 12”. Tubopumperne, som borerørspumpernefra Grindex hedder, udmærkersig ved deres overordentlige højekapacitet og driftsikkerhed.Endvidere producerer Grindex undernavnet Bravo, en serie kraftige pumper,der med injector under pumpen er istand til at løsne fastsiddende materialerunder vandet.GRINDEX PUMPER HOLDER NÆSTEN EVIGTDet er ikke usædvanligt at se GRINDEX pumper, derer både 20 og 30 år gamle og stadig kører dagligt.Hvis de bruges efter hensigten og serviceres efterforskrifterne, har GRINDEX pumper lang levetid.


4GRINDEX PRO-LINE DYKKEDE LÆNSEPUMPERGRINDEX PRO-LINE lænsepumper er beregnet til at pumpe rentvand og vand med indhold af slidende og faste partikler op til12 mm i diameter.GRINDEX PRO-LINE lænsepumper bruges i opgaver hvordriftssikkerhed, kapacitet og driftsøkonomi er nøgleord. En vigtigparameter i beregning af totaløkonomien er pumpernes langelevetid og det lave energiforbrug i forhold til pumpernes virkningsgrad.GRINDEX PRO-LINE er en af de foretrukne lænsepumperindenfor byg og anlæg. Men pumperne bliver også anvendtaf andre kundegrupper, bl.a. grusgrave, kraftværker, stålværker,skrotningsanlæg, rensningsanlæg, vandforsyning, dambrug, industrienog ikke mindst beredskabet. Fælles for alle disse brugereer, at man ikke går på kompromis med kvaliteten.GRINDEX PRO-LINE lænsepumper leveres i 9 modeller og ialt 22 varianter:MINEX MINETTE MINOR MAJOR MASTER MIDI MATADOR MAXI MAGNUMmINEX mINETTE MInor major masTer mIDI230V/400V 400V/400V N 230V/H 400V N 400V/H 400V/L 400V N 400V/H 400V/L 400V N 400V/H 400VTypebetegnelse G1003/G1103 G1703/G1803 G2403/G2503 G3103/G3203/G3303 G3551/G3651/G3751 G3951/G4051Slangetilslutning 2” 3” 3” (4”)/3” 4”/3”/6” 4”/3”/6” 6”/4”Effektforbrug max. 1,2 kW/1,9 kW 2,2K/2,7kWW 4,4 kW 7,6 kW/6,9 kW/6,8 kW 10 kW 13 kW/12 kWMærkestrøm max. 5,5 A/3,7 A 10 A/4,6 A 7,0 A/7,0 A 12 A/11 A/11 A 16 A/16 A/16 A 21 A/20 AOmdrej. pr. min 2800 2800 2800 2800 2800 2900Kapacitet liter/sek 9,4/12 14/16 32/13 40/20/64 55/18/75 73/23Kapacitet liter/min 564/720 840/960 1920/780 2400/1200/3840 3300/1080/4500 4380/1380Kapacitet m 3 /time 33,8/43,2 50,4/57,6 115,2/46,8 144/72/230 198/64,8/270 262,8/82,8Løftehøjde max. 14 m/16 m 16 m/18 m 23 m/37 m 25 m/44 m/15 m 27 m/70 m/18 m 34 m/63 mFrit gennemløb Ø 7 mm 7,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 12 mmVægt 17 kg 25 kg 39 kg 45 kg/>45 kg/50 kg 56 kg/60 kg/61 kg 120 kgmaTADOR MAXI maGNUM400V/400V N400V/H400V/L400V N400V/H400V/L400VTypebetegnelse G4551/G4651 G5154/G5254/G5354 G6154/G6254/G6354Slangetilslutning 6”/4” 6”/4”/8” 8”/6”/10”Effektforbrug max. 23 kW/24 kW 40 kW/40 kW/35 kW 58 kWMærkestrøm max. 35 A/38 A 62 A 96 A/93 A/96 AOmdrej. pr. min 2900 2900/2900/1450 1450/2800/1450Kapacitet liter/sek 100/52 165/57/230 150/67/330Kapacitet liter/min 6000/3120 9900/3420/13800 9000/4020/19800Kapacitet m 3 /time 360/187,2 594/205,2/828 540/241,2/1188Løftehøjde max. 43 m/58 m 46 m/90 m/23 m 48 m/100 m/30 mFrit gennemløb Ø 12 mm 12 mm 12 mmVægt 160 kg 285 kg 540 kg


GRINDEX PRO-LINESalvador Senior Sandy Super Semi SenatorDYKKEDE SLAMPUMPER230V/400V 400V 400V 400V 400V 400VGRINDEX PRO-LINE slampumperer beregnet til at pumpeTypebetegnelse G7001/G7101 G7801 G8001 G8401 G8851 G9251vand, slam og andre væsker Slangetilslutning 3” 4” 3” (4”) 3” (4”) 4“ (3”) 4“ (3”)med indhold af slidende og Effektforbrug max. 1,9 kW/2,8 kW 5,1 kW 6,5 kW 7,2 kW 14 kW 26 kWfaste partikler op til en tennisboldsMærkestrøm max. 8,5 A/4,7 A 9,0 A 11 A 12 A 22 A 41 Astørrelse uden risiko for Omdrej. pr. min 2800 1400 2800 2800 2800 2800blokering af pumpehuset. Kapacitet liter/sek 11/13 33 16 7,5 40 45GRINDEX PRO-LINE slampumperanvendes i opgaverKapacitet liter/min 660/780 1980 960 450 2400 2700Kapacitet mhvor driftssikkerhed, kapacitet/time 39,6/46,8 118,8 57,6 27 144 162og god økonomi er nøgleord.Løftehøjde max. 13 m/15 m 9 m 24 m 42 m 25 m 33 mSåledes findes pum-Frit gennemløb Ø 50 mm 80 mm 46 mm 32 mm 80 mm 80 mmperne indenfor byg og anlæg, Vægt 27 kg 55 kg 55 kg 55 kg 130 kg 165 kggrusgrave, vadnforsyningen,rensningsanlæg, kraftværker,stålværker, skrotningsanlæg,papir- og fødevareindustrien,dambrug mv.GRINDEX PRO-LINE slampumperleveres i Danmarki 7 modeller, heraf en 1-fase230V og seks 3-fase 380V. Salvador Senior Sandy super Semi Senator5Slanger og koblingerElmodan Elektro leverer pumper, slanger ogkoblinger til brandvæsen, grusgrave, byggepladser ogmange flere i hele Norden.Vi køber stort ind, og er derfor også i stand til at leverepumper, slanger og koblinger til konkurrencedygtigepriser. Vi er lagerførende i brandslangerfra 2” til 10”, hvilket sikrer at vialtid har slanger parat tildine behov.Brandslange15-30 m kompletmed storzSlangekoblingSlangeoprullerFastkoblingAdaptor


6Honda har vandpumper til mange formålHonda vandpumper er konstrueret til hårdt arbejdemed minimal vedligeholdelse. De har miljøvenlige,støjsvage, driftsikre og økonomiske 4-takt benzinmotorer.Alle motorerne er med elektrisk tænding, dersikrer omgående start selv under ekstreme forhold.Alle Honda pumper er selvansugende centrifugalpumper,hvor pumpehusene er udført i aluminiumeller kunststof, der gør dem lette samtidig med atde ikke ruster. De fleste pumper er udstyret med enoliealarm.Hondas program består af en lang række vandpumper,der sikrer, at de fleste pumpeopgaver kan løsesoptimalt.WX/WB-serienVandpumper til de merealmindelige pumpeopgaver,hvor storemængder vand skal flyttesfra ét sted til et andet.WMP-serienKraftig pumpe med etstort anvendelsesområde.Pumpe-huset er ikunststof og er særdelesholdbar overfor de flestekemikalier og saltvand.WH-serienHøjtrykspumper til opgaverhvor der stilles store kravtil både pumpetryk ogpumpekapacitet. Det kanvære brandslukning, sprinklersystem,højtryksspulingetc., og til opgaver hvor derstilles store krav til løftehøjden.WT-serienEntreprenørpumperkonstrueret til pumpeopgaver,hvor vandetogså kan være blandetmed jord, grus, sten ellerlignende materiale meden diameter på op til 26 mm.Mange forhold spiller ind, så derfor – spørg Elmodan– når den rigtige pumpe skal vælges til det rette formål– eller se mere på www. elmodan.dk


FLS 400 pumpe7FLS 400 er den eminente pumpe til mindre pumpeopgaver.Pumpehuset er udført i rustfrit stål, og udstyret med greb for letteretransport. Pumpen er desuden udstyret med 10 meter ledning ogen 2” afgangsstuds med gevind.Pumpen kan levers med/uden storzkobling og niveauafbryder.Elmodan Elektro har mange års erfaringmed levering af pumper til enhver opgaveVi forhandler også Flygt og Grundfos,og vi har mange andre fabrikater af pumperpå programmet. Det sikrer dig at dualtid får den pumpe der egner sig bedst tilnetop din opgave, uanset fabrikat.Derfor er Elmodan Elektro total-leverandørfor mange store virksomheder indenforudlejning, entreprenør, grusgrave,brandslukning mv.Har du også en pumpeopgave der skal løses?Så kontakt os allerede i dag.Honda generatoranlægHonda generatoranlæg er udviklet til problemløsog lydsvag drift i timevis under de mest krævendeforhold. Fælles for dem alle, er de helt eneståendeHonda 4-takt benzinmotorer, der givermarkedets mest driftsikre mobile strømforsyning,og lever op til de strengeste krav til spændingog ydelse.et lille udvalgaf vores hondageneratorerAlle generatoranlæg er sikret mod overbelastningog de har en indbygget oliealarm, der øjeblikkeligtafbryder motoren, hvis oliemængden falderunder minimumsniveauet.Honda har et generatoranlæg, der opfylder næstenethvert behov. Det er vigtigt at afdække det reellebehov for at få fuldt udbytte af generatoranlægget.Elmodan hjælper gerne med denne vurdering, såudbyttet af generator-anlægget bliver optimalt.Se mere på www.elmodan.dk


8Stor ordre til Vestas OffshoreElmodan Elektro er i år blevet leverandør af generatoranlægtil Vestas offshore i Esbjerg, og leveringenaf de specialbyggede generatorer er godt i gang.De første 60 generatorer er allerede leveret tilEsbjerg havn, hvor de er blevet fragtet videre tilvands. De 60 generatorer er desuden blevet maleti Vestas farver og monteret med spildbakke medindbygget olieudskiller, samt ombygget så man letkan skifte til ekstern tank.Vi er stolte af at få sådan en stor ordre fra et så stortog anerkendt firma, og det beviser trods vores lillevirksomhed at vi er meget konkurrencedygtigei forhold til vorekonkurrenter.


9Flygt ej - Grindex er på vej..!Elmodan Elektro har produceret en helt ny lænsevogntil Beredskabsstyrelsen - der fungerer underalle forhold.Klar til udrykningDen komplette lænsevogn har indbygget en kraftigdieselgenerator, der leverer strøm til to stk. 4”Grindex Major lænsepumper og eventuelt også tilet eksternt lysanlæg. De to kraftige Grindex-pumpersuger hver 2.400 liter pr. minut. Den komplettevogn leveres også med 2 x 30 meter slanger.Generator: Forsynet med Perkins vandkøletdieselmotor1500 rpm. Ydeevne19 KVA-400/230V50Hz.Vægt u/trailer kg.: 565Trailer: Variant 502 D1 total-vægt kg.: 750 (måkøres uden trailerkort)Pumperne er på 6,6KW, yder 2400l/min. og vejerkg.: 45/stk.Grindex pumper er effektive og utrolig stærkeUdover at pumperne suger 288.000 liter på en time,så kan de også pumpe vandet fra fx en dyb kælderog op over en skrænt eller dige, ja faktisk helt op til25 meter i højden.Kontakt os allerede i dag, vi har pumper i alle størrelser og er lagerførendeaf både suge- og trykslanger i bedste kvalitet!


10Jernklippere & -bukkereElmodan kan nu tilbyde jernklippere af høj kvalitettil Danmarks bedste priser. Ring for aktuelle tilbud.Elmodan har ligeledes mange års erfaring i reparationaf jernklippere, både elektriske & luft-hydrauliske.T 22Den kraftige klipper T22 klarer op til 22 mm armeringsjern,og løser langt de fleste klippeopgaver.klippehovedet kandesuden udskiftes,til et bukkehoved.Vi leverer ligeledes skær til både Bendof, Diamond,H.K. Porter, Ogura & EdilGrappaJernklippere EdilgrappaMU 16Klassikeren fra Edilgrappa der med sin saks-udformning,let klipper armeringsjern på trange steder.


Bendof/Diamond Jernklippere & Jernbukkere11ABCD – Diamond DBD-19LBukkebord der bukker armeringsjern op til20 mm. Kan også leveres med ben.E – Diamond HB-16WDen mobile hydraulikbukker til brug hvor etbukkebord ikke kan anvendes.A – Diamond DCC-16LMed den indbyggede batterimaskine og det roterendehovede, kan denne klipper anvendes alle steder.DEB – Diamond DC-16WDen lette og mest solgte Bendof/Diamond klipper, derklarer alt fra 16 mm og nedefter.C – Diamond DC-32WHDen største transportable jernklipper. Med dens 45 tonsklippepres, klipper den let 32 mm jern.Jernklippere H. K. PorterOguraOgura HBC-613Jernklipper der klipper op til 13 mmarmeringsjern på kun 1,5 sekunder9190 - Pneumatisk boltsaks/armeringsklipper• Max kapacitet: 10 mm.• Lufttryk: 6-9 bar.• Vægt: 5.0 kg9290 - Pneumatisk boltsaks/armeringsklipper• Max kapacitet: 13 mm.• Lufttryk: 6-9 bar.• Vægt: 9.0 kgOgura HCC-16HPWAkku jernklipper der klarerop til 16 mm armeringsjernpå 4 sekunder.Ogura HBB-32HPWJernbukker der klarer op til 32 mm buk i 90 gradersvinkel på 15 sekunder.


12SauerFacadefræser/betonsliber DUO-S3En kraftig facadefræser der vil frem i puds, beton,maling, belægninger m.m. Så skal der saneres ejendomme,så er DUO-S3 det helt rigtige valg.Sauer leverer ekstremt hårdt værktøj, som har storeffektivitet og holdbarhed.Der findes masser af tilbehør til facadefræseren, somgulvføringsstativ med elektronisk styring og spil forophæng på stillads.Desuden findes der både diamantkopsten og fræsehoveder,grove som fine, alt efter hvilket materialeder skal saneres.Omdrejningstallet stabiliseres elektronisk ved belastningog maskinen bør benyttes sammen med enstøvsuger.Tekniske data:Spænding:230 VoltEffekt:1500 WattOmdrejninger:1000-2200 o/min.Diameter:150 mmSlangetilslutning: 36 mmVægt:5,2 kgRøreværk RW2Dette er vores mest solgte røreværk, der bygger påden populære makita maskine.Røreværket er udstyret med 810 watt motor, der virkeligkan tage fat, hvilket gør dette røreværk velegnettil både omrøring af cement, mørtel og maling.Det er udstyret med 2 gears gearkasse med omskifterpå siden, samt et godt greb foran, til brug medbegge hænder.Røreværket leveres standard med 140 mm piskerisfor mørtel, eller 120 mm piskeris for maling.Endvidere kan vi levere et 300 mm piskeris for malingi 100 liters tromler.Tekniske data:Spænding:230 VoltEffekt:810 WattAmp:3,9 AHertz:50-60 Hz.Omdrejninger 1. gear: 300 o/min.Omdrejninger 2. gear: 1200 o/min.


Saneringsfræser SF85Sliber og fræser. Den ideelle løsning for mindre renoveringesopgaverpå væg eller gulv. Fjerner maling,beton og stengulv mv.• Høj kvalitet med hårdmetal fræsehoveder• Udtag til støvsuger• Stærk 1.400 watt motor• Justerbar fræsedybde• Elektronik der beskytter mod overophedning• 6 indstillinger for hastighed• Konstant kraft, selv under stor belastning• Blød opstart• Automatisk afbryder ved strømsvigt• Automatisk kulafbryder for beskyttelse af motor.• Fræsehoved medfølgerTekniske data:Spænding:Effekt:Fræsehoved ø:Fræsediameter:Max fræsedybde:Omdrejninger:Sugtilslutning:Vægt:230 Volt1.400 Watt85 mm76 mm5 mm1.100-3.700 o/min27 mm3.0 kgTrio Sliber DTS 850Sauer TRIO-Sliber DTS 850 er en unik sliber der ikkegår i vejen for materialer som beton, cement, puds,maling, fernis, træ m.m. Den kan som den enestemaskine på markedet, køre helt ind til kanten, langsvægge, hjørner, trapper m.m. Den kan leveres medflere forskellige slibetallerkener: Diamant, Split-skiver,velcrosliberundeller med forskellige korn. Når du førsthar prøvet den, er den ikke til at undvære. Maskinener elektronisk regulerbar fra 1500-13.000 omdr./min.og der er ingen støvgener ved benyttelse af støvsuger.Leveres incl. 3 stk. HM-Splitt skiver, der kan klare allematerialer & Systainer kuffert.Triosliber DTS 850 er den perfekte følge til DUO-S3og andre gulvslibere.Triosliber DTS 850 er ideel til slibning/fræsning af:• Hjørner• Kanter• Vinkler• Trapper• Lofter/væggeMå kun benyttes sammen med støvsuger.Der kan leveres tilbehør til gulvslibning af træ.Tekniske data:Spænding:Effekt:Omdr. tal:Vægt:Støvafsug:230 Volt750 Watt1.500-13.000 o/min2.6 kg27 mm13


14 El-værktøj:PanasonicPanasonic producerer primært montagemaskiner,og absolut ingen maskiner med ledning.Panasonic er kendt for deres batteriteknologi, og harderfor nu også produceret og lanceret den nye typebatterier med Lithium-Ion celler, hvilket igen gør demtil en stærk spiller på det danske marked.Panasonic er mest velkendt for deres fugepistol, somblev taget med storm daden blev produceret.I programmet ligger ogsåakku-maskiner som bajonetsav,flere bore-/skruemaskiner,samt deres helt egen multimaskinesom er slagnøgle, skruemaskineog slagboremaskine i én ogsamme maskine.AEG:AEG har over 100 års erfaring i at producere el-værktøjtil professionelle brugere, hvilket har udviklet sig tilet stort program. Særligt den seneste tid er der kommetflere nyheder fra AEG, som ny båndpudser, excentersliber,bajonetsav samt en helt ny batteriserie.AEG er nu også lige om hjørnet med den nye Lithium-Ionteknologi, og er snart klar til at brage igennemhos de professionelle håndværkere.Milwaukee:Milwaukee producerer el-værktøj til den krævendehåndværker, hvor der virkelig er lagt kræs for dekrævende. Milwaukee kører som en Rolls Roycepå de danske byggepladser, og byder på et stortprogram, med masser af gennemtænkte maskinerog funktioner.Milwaukee sendte det nye Lithium-Ion batteri påmarkedet i 2005, med 5 nye maskiner, hvilket gørat de er blevet førende indenfor Lithium-Ion teknologi.Ny 18-volt serie er siden også kommet til.Spero:Spero producerer el-værktøj som rillefræsere, dyksave,afkortere, røreværk, girafslibere samt luftværktøji form af sømpistoler, beslagsømmere samt kompressor.Spero er af rigtig god kvalitet og ligeledestil meget konkurrencedygtige priser.


Nye testprodukter på markedet15Nu har Elmodan Elektro udviklet flere testmoduler,primært til udlejningsbranchen.Ny mobil test-tavle til det hele!Elmodan Elektro har udviklet og konstrueret en heltny type test-tavle, der kan teste stik, kabler og maskiner.Det er altid billigere at forebygge fejl...Når udlejnings- og entreprenørmateriel ikke virker, kandet skyldes tre ting. Stikket er i stykker, kabler er blevetbeskadiget eller der er en fejl i det elektriske værktøjeller i maskinen. Det tager både tid og det er irriterendeat skulle finde fejlen. Derfor er det både nemmereog billigere at finde eventuelle fejl på forhånd. Det ernu muligt med den mobile test-tavle.Kan teste det hele...Tavlen er forsynet med 4 forskellige typer stik, 1 fase230V dansk stik, 1 fase 230V CEE, 3 fase 400V 16A CEE samr 3 fase 400V32 A. Tavlen er særdelesvelegnet til test af forlængerledninger,idet 3/5 kontrollamperlyser hvis kableter i orden. Hver enkelt fasekan testes og belastningenkan direkte aflæses. Derer også monteret en faseomskiftertil fase-vending.Test-tavlen har indbyggedesikringer og fejlstrømsanlæg.Kan bruges alle steder...Test-tavlen kan bruges påværkstedet eller tag den med på byggepladsen. Tavlentilsluttes 3 fase 400V 32 A via det monteredetilslutningskabel og kræver således ikke installatør fortilslutning.Ny test-tank til alle typer pumper..!Elmodan Elektro har udviklet en helt ny type test-tanktil alle slags pumper, der skal funktions-afprøves ogtestes.Den har det hele...Med svingkranen løftes pumpen op og drejes indover tanken, og sænkes ned i vandet.Strømstikket sættes i den aktuelle kontakt og pumpenkan nu cirkulere vandet i tanken – samtidig medat vandtrykket kan aflæses. Test-tanken kan også afprøvetørt opstillede pumper som fx Honda benzinpumper, hvor du på vakuummetret kan aflæse sugetog på manometeret trykket. Hurtigt, nemt og megetpladsbesparende! Test-tanken kan leveres med manueleller elektrisk løftetalje – eller helt uden svingkran,hvis du har en på værkstedet. Hele test-tankenkan nemt flyttes rundt med en palleløfter. God pladsfår man jo aldrig for meget af...Kontakt os allerede i dag og få en demonstration!


se også www.elmodan.dkSangill Grafisk ProduktionElmodan Elektroudvider igen!God service er etnøgleord for ElmodanVirksomheden er grundlagt som en servicevirksomhed ogvores hovedforretningsområde er service.Vi bestræber os naturligvis altid på extra god service.F.eks. forhandler vi kun produkter, som vi selv kan udføreal service på, også garantireparationer.Det betyder for vore kunder, at et produkt købt hosElmodan aldrig skal sendes andre steder hen, men kanrepareres på vort eget værksted.Det er god service.Står De med et akut problem, kan vi altid hjælpe Dem, entenmed en øjeblikkelig reparation eller ved at låne Demet andet produkt.Det er god service.Vi er altid til tjeneste, hver dag, døgnet rundt.Det er god service.I forbindelse med vor store succes med Grindex pumper,slanger og koblinger, har vi åbnet afdeling i Norge,hvor vi vil servicere og forsyne det norske marked meddette.Vi slog dørene op den 1. maj. i vores nye afdeling, derer placeret i Spydeberg, som ligger tæt på Oslo.Hos Elmodan Elektro har vi altid repareret pumper,og vi er nu også godt igang med ar forsyne det norskemarked med de anerkendte Grindex pumper, samtdertil hørende slanger og koblinger.Næringsveien 14 - N-1820 Spydeberg -Tlf. +47 6983 7707 - Fax +47 6983 7770e-mail: info@elmodan.noElmodanElektroRingstedgadeØstre RingvejKøgevejFensmarkvej14 54NæstvedElmodan ElektroKøgevej 20DK 4700 NæstvedTlf. +45 7023 2007Fax +45 7023 3007e-mail: info@elmodan.dkKøgevejÅbningstider:Man-fre fra 7.00 til 16.00Lørdag og søndag lukket.KorsdalsvejFjeldhammervejValhøjs AlléH.J. Holst Vej156PrøvensvejRoskildevejRødovreElmodan ElektroPrøvensvej 27DK 2610 RødovreTlf. +45 3834 1038Fax +45 3834 1058e-mail: kbh@elmodan.dkÅbningstider:Man-tors fra 8.00 til 16.00Fredag fra 8.00 til 14.00Lørdag og søndag lukket.

More magazines by this user
Similar magazines