Download ekstrakter fra Hannæs Birk.

arkiv.thisted.bibliotek.dk

Download ekstrakter fra Hannæs Birk.

Hannæs Birk Ekstrakt af Tingbøger fra 1631-1686 716341634, nummer 1, side 6Jens Christensen Smed, Ullerup, arvinger, Laur Jensen i Ullerup, Søren Jensen ved Aggersund,Anne Jensdatter, Mariane Jensdatter?, Laur Thamsen i Ullerup1634, nummer 2, side 8Niels Christensen, Vust, ægtefælle Mette Bagisdatter i Vust, arvinger Peder Jensen Skrædder iVust (flere arvinger – uklart), Michel Christensen, død iØsløs, Kirsten Michelsdatter, Øsløs, Christen Michelsen, Øsløs, Jens Pedersen på Sylt, formoder Johan Jensdatter, lauværge måske N.C. i Vust1634, nummer 3, side 11Jens Thøgersen, Ellesbøl, fradød et versted i Ellesbøl, en kvinde, Maren Kieldsdatter bor istedet efter tilladelse fra Christen Møller1634, nummer 4, side 16Peder Andersen, Vesløs, ægtefælle Mariane Nielsdatter, se også 1634 side 121, Arvinger,Mogens Pedersen født i Vesløs, Anders Pedersen, født i Vesløs, værgeChristen Justesen i Myrup1634, nummer 5, side 17Thamis Christensen (Øsløs?), arving Jens Axelsen i Øsløs1634, nummer 6, side 17Laurits Smed i Klim, arving, dattersøn Morten Lauridsen Kold1634, nummer 7, side 22Kirsten Madsdatter i Vust, ægtefælle (Jens), arvinger, Maren Jensdatter gift med ChristenNielsen i Øsløs, Anna Jensdatter gift med Peder Nielsen i Hoxør,Anna Gregersdatter i Torup1634, nummer 8, side 29Else Pedersdatter i Ullerup, ægtefælle Jens (Christensen Smed) død, arvinger Christen Jensenfoged på ? holm i Skåne, Kirsten Jensdatter boende i Klippinge,Sjælland, Søren Jensen, borger i Viborg, afkald til Laurs Thamesen i Ullerup (efterfølger),fuldmagt til Just Christensen Smed i Ullerup (bror?)1634, nummer 9, side 34Christen Laursen i Holme, arvinger Niels Christensen, Peder Christensen, MargretheChristensdatter, afkald til Christen Olufsen i Holme, deres værge GregersSteffensen i Holme skal forsørge dem1634, nummer 10, side 34

More magazines by this user
Similar magazines